Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-1616. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia."

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy SMART-1616 Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1

2 Spis treści 1. WSTĘP Uwagi bezpieczeństwa Opis urządzenia Obsługa rejestratora Pilot zdalnego sterowania Obsługa myszy Menu kontekstowe Odtwarzanie nagrań Uruchamianie rejestratora Logowanie się Menu główne Ustawienia wyświetlania (WYŚWIETLANIE) Parametry nagrywania (NAGRYWANIE) SIEĆ Typ sieci: DHCP Typ sieci: PPPoE Typ sieci: Statyczny adres IP Wyszukiwanie nagrań (SZUKAJ) Archiwizacja Ustawienia dodatkowe (URZĄDZENIA) Dyski twarde, dyski USB (HDD) Ustawienia alarmu Ustawienia połączeń przez GSM 3G Detekcja ruchu Konfiguracja PTZ Ustawienia systemowe (SYSTEM) DATA/CZAS Konta użytkowników (HASŁO) Ustawienia audio/video JĘZYK Informacje o systemie Zarządzanie systemem Dostęp do rejestratora przez sieć Wstęp Logowanie się Obsługa aplikacji Podgląd na żywo Nagrywanie Sterowanie PTZ Zrzut obrazu z ekranu Odtwarzanie Wyszukiwanie Odtwarzanie nagrań Archiwizacja Ustawienia NAGRYWANIE ALARM PTZ

3 SIEĆ USTAWIENIA KONSERWACJA INFORMACJE SYETEMOWE Instalowanie urządzenia Panel przedni Panel tylny Instalowanie dysku HDD Specyfikacja techniczna

4 1. WSTĘP 1.1 Uwagi bezpieczeństwa WYJAŚNIENIA SYMBOLI Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej oraz warunkami dyrektyw 73/23/EEC i 93/68/EEC dotyczących przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów niskiego napięcia i bezpieczeństwa związanego z obsługą urządzeń elektrycznych. Symbol ten oznacza ważną informację dla użytkownika dotyczącą działania lub serwisowania urządzenia zawartą w literaturze dotyczącą tego produktu. Symbol ten oznacza ważną informację dla użytkownika dotyczącą niezaizolowanego miejsca wewnątrz urządzenia w którym występuje niebezpieczne napięcie. Stwarza to niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Symbol ten informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Ponadto produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia o podobnych właściwościach. Odpowiednia utylizacja urządzenia pozwala zachować cenne zasoby naturalne i uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami. 4

5 UWAGA Zmiany i modyfikacje nie dozwolone przez producenta mogą spowodować utratę funkcjonalności urządzenia. Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku niewłaściwego umieszczenia baterii. Używaj baterii tego samego typu lub zamiennika zgodnie z danymi producenta. Należy stosować poniższe uwagi bezpieczeństwa. OSTRZEŻENIA Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie wystawiaj tego urządzenia na bezpośrednie działanie deszczu lub wilgoci. Nie używaj urządzenia gdy wydobywa się z niego dym, dziwny zapach lub słyszalne są dziwne dźwięki. Upewnij się czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Upewnij się czy na wtyku zasilającym lub w gniazdku nie jest nagromadzony kurz. Demontaż urządzenia zabroniony. Nie wkładaj do wnętrza urządzenia żadnych innych nieprzeznaczonych do niego przedmiotów. Nie umieszczaj nad urządzeniem żadnych pojemników z wodą lub innymi płynami gdy urządzenie ma włączone zasilanie. Nie dopuszczaj, aby urządzenie stało się mokre. Nie używaj urządzenia w trakcie burzy. Nie stawiaj urządzenia w niestabilnej pozycji. Nie wystawiaj urządzenia na wstrząsy lub wibracje. Nie używaj urządzenia na obszarach gdzie istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. UWAGA Nie ciągnij za przewód zasilający podczas wyłączania wtyku z gniazdka. Nie dotykaj wtyku przewodu zasilającego mokrymi rękoma. Nie siadać na urządzeniu. Upewnij się czy wszystkie przewody są poprawnie podłączone. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na podłączonych urządzeniach. Nigdy nie przenoś urządzenia podczas gdy podłączone jest zasilanie. Nie blokuj wentylatorów lub kanałów powietrznych. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie ekstremalnych temperatur lub zmian wilgotności. 5

6 Uruchamianie urządzenia i naprawa powinny być przeprowadzane tylko poprzez przeszkolone osoby. Wyłącz urządzenie podczas podłączania kamer, przewodów audio oraz czujników. Producent nie odpowiada za uszkodzenia powstałe na skutek niepoprawnego użytkowania urządzenia lub niedostosowania się do wymogów instrukcji. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek problemy powstałe na skutek próby naprawy urządzenia przez użytkownika. Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jeżeli plomby gwarancyjne urządzenia zostały zerwane. 6

7 1.2 Opis urządzenia Kompresja video H.264 Archiwizacja poprzez interfejs USB2.0 Obsługa dysków 3.5 SATA Bezpieczny system plików Dwupoziomowe zarządzanie (admin, użytkownik) Obsługa przez sieć Ethernet: podgląd na żywo, ustawienia parametrów, kopiowanie plików video 2. Obsługa rejestratora W czasie pracy urządzenia, klawisz Enter na pilocie działa tak samo, jak kliknięcie lewym przyciskiem myszy. 2.1 Pilot zdalnego sterowania 7

8 1 STANDBY Przełączanie w tryb czuwania. Aby wyjść ze stanu czuwania należy wcisnąć przycisk STANDBY na przednim panelu 2 LOGIN / LOCK Wyświetlanie menu logowania Wprowadzanie numeru / wybór kanału w trybie pełnoekranowym 4 QUAD Wyświetlanie w trybie QUAD (obraz z czterech kamer) 5 PTZ Sterowanie PTZ 6 klawisze sterujące odtwarzaniem Klawisze sterujące odtwarzaniem: szybkie przesuwanie pozycji odtwarzania w tył: 2x, 4x, 8x odtwarzanie szybkie przesuwanie pozycji odtwarzania w przód: 2z, 4x, 8x spowolnione odtwarzanie w przód: 1/2, 1/4, 1/8 Odtwarzanie klatka po klatce Pauza Stop 7 SEARCH Wyszukiwanie 8 REC Manualne włączanie / wyłączanie nagrywania 9 VOL Regulacja głośności 10 MENU Wyświetlanie menu 11 EXIT Wyjście z menu 12 EXTRA przycisk nieaktywny 13 Przyciski sterujące góra prawo lewo dół ENTER - zatwierdź 8

9 2.2 Obsługa myszy Mysz jest podstawowym urządzeniem wejściowym do poruszania się po menu systemu. UWAGA: Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie funkcje systemu opisanego w niniejszej instrukcji są osiągane poprzez mysz. 1) Podłącz mysz do odpowiedniego portu USB rejestratora 2) Użyj przycisków myszy: LEWY PRZYCISK (1): wybór opcji z menu, podwójne kliknięcie na obraz z wybranej kamery powoduje przejście do trybu pełnoekranowego, PRAWY PRZYCISK(2): wyświetlenie menu ROLKA MYSZY(3) (SCROLL): Przełączanie między wyjściami video VGA oraz CVBS 9

10 2.3 Menu kontekstowe 1) Aby wyświetlić menu kontekstowe należy kliknąć prawym przyciskiem myszy. 2) Wybierz jedną z poniższych opcji: MENU GŁÓWNE: wyświetlenie menu głównego, WYŚWIETLANIE: wyświetlanie grupy czterech kamer, PTZ: wyświetlenie menu sterowania PTZ, PIP: obraz w obrazie wyświetlanie widoku z innego kanału video w dodatkowym oknie (1x1 lub 1x2) CYFROWY ZOOM: włącz opcję, a następnie z wciśniętym lewym przyciskiem zaznacz obszar do powiększenia. Opcja aktywna tylko przy wyświetlaniu jednego kanału. WYSZUKIWANIE: wyświetlenie menu wyszukiwania, WYCISZ: wyciszenie audio, NAGRYWAJ: rozpoczęcie nagrywania, STOP NAGRYW: zatrzymanie nagrywania, TRASA START: rozpocznij wykonywanie trasy STANDBY: przejście w tryb czuwania WIRELESS INFO: informacje o połączeniu do sieci GSM WYŚWIETL: wybór ilości wyświetlanych kanałów video (1,4,9,16) 3) Aby zamknąć wyświetlone menu, kliknij lewym przyciskiem w dowolne miejsce na ekranie. 10

11 2.4 Odtwarzanie nagrań Aby obejrzeć zapisane nagrania należy użyć funkcji wyszukiwania: 1) Za pomocą myszy, z menu kontekstowego wybierz opcję WYSZUKIWANIE, 2) Kliknij przycisk ODTWORZ aby odtworzyć ostatnie nagranie (lub przejdź do następnego punktu), 3) Wybierz określony kanał video (CH) lub wszystkie, 4) Wprowadź DATĘ nagrania, 5) Kliknij przycisk SZUKAJ, aby wyświetlić w tabeli nagrane pliki: Czerwone pola: nagrania z detekcji i alarmu, 11

12 Zielone pola: nagrania standardowe. 6) Z zaznaczonych w tabeli nagrań wybierz dzień miesiąca, 7) W tabeli z godzinami dla wybranego dnia (tabela na dole) zaznacz wybrany fragment. Podwójne kliknięcie spowoduje odtwarzanie nagrania.przesuń mysz aby wyświetlić na ekranie elementy sterujące odtwarzaniem. Można również użyć przycisków odtwarzania na pilocie zdalnego sterowania lub na panelu z przodu urządzenia. 12

13 2.5 Uruchamianie rejestratora Start systemu Podłącz zasilanie 12V DC do rejestratora. Po uruchomieniu systemu zostanie wyświetlony obraz na żywo ze wszystkich kamer. Tryb czuwania Aby rejestrator przełączyć w tryb czuwania należy wcisnąć i przytrzymać przycisk STANDBY w rejestratorze lub na pilocie. Aby wyłączyć tryb czuwania i uruchomić rejestrator należy wcisnąć i przytrzymać przycisk STANDBY w rejestratorze. Hasło Uwaga: Domyślnie nie ma ustawionego hasła w rejestratorze. Aby zwiększyć bezpieczeństwo zaleca się utworzenie nowego hasła. Twardy Dysk W przypadku nie wykrycia dysku lub gdy dysk nie będzie poprawnie sformatowany, wyświetlony zostanie na ekranie znak: H 2.6 Logowanie się Dostęp do funkcji rejestratora zabezpieczony jest hasłem dostępu. Aby zalogować się, kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolne miejsce i wybierz opcję MENU GŁÓWNE lub wciśnij przycisk na przednim panelu MENU. Wybierz użytkownika i wprowadź hasło. Ustawienia fabryczne: USER NAME: admin HASŁO: (bez hasła) 13

14 3. Menu główne WYSWIETL ustawienia wyświetlania obrazu z kamer (parametry wyświetlania, data, opis kamery), NAGRYW konfiguracja parametrów narywania, wybór trybu nagrywania, włączanie/wyłączanie zapisu audio, SIEĆ ustawienia parametrów sieciowych, SZUKAJ Wyszukiwarka nagrań video, URZADZ konfiguracja: dysku, alarmu, połączenia z siecią mobilną, detekcji ruchu, urządzeń PTZ. SYSTEM ustawienia systemowe: data/czas, hasło, wyjście video, język OSD, system. Aby wyjść z menu wciśnij prawy przycisk myszy. 14

15 3.1 Ustawienia wyświetlania (WYŚWIETLANIE) Użyj menu aby dostosować wyświetlanie: nazwy kanału, daty i czasu podczas przeglądania na żywo i odtwarzania oraz włączenie / wyłączenie podglądu kanałów. 1) KANAŁ numer kanału video, 2) NAME kliknij aby wyświetlić wirtualną klawiaturę i zmienić nazwę, 3) POZYCJA Wybierz, w którym rogu ma być wyświetlana nazwa: U góra D dół, L lewo, R prawo, 4) KOLOR kliknij na pole SETUP, aby zmienić parametry wyświetlania: BARWA, JASNOŚĆ, KONTRAST, NASYCENIE, 5) NA ŻYWO wybierz czy kanał ma być wyświetlony 15

16 3.2 Parametry nagrywania (NAGRYWANIE) Konfiguracja parametrów nagrywania, włączanie/wyłączanie audio do zapisu. Konfiguracja kanału video: 1) KANAŁ numer kanału video 2) PRZEŁĄCZ WL/WYL: nagrywanie z danego kanału, 3) ROZDZIELCZOŚĆ rozdzielczość nagrywania D1 HD1 CIF 4) BITRATE : L/M/H. Jakość nagrywania: NISKA /WYSOKA /ŚREDNIA, 5) FRAMERATE szybkość zapisu (klatki / s), 6) AUDIO WL/WYL: nagrywanie audio dla danego kanału, 7) TRYB ZAPISU AUTOSTART po włączeniu system automatycznie rozpocznie nagrywanie w trybie ciągłym, HARMONOGRAM nagrywanie według harmonogramu 8) REC. SIEZE - czas trwania pojedynczego pliku video. W celu łatwiejszego wyszukiwania, system dzieli nagranie na pliki o rozmiarze wybranym w konfiguracji: 16

17 15min, 30min, 45min, 60min, 9) MASKOWANIE strefy prywatności ustawiane dla każdego kanału osobno, 10) DOMYŚLNE ustawienia domyślne 11) ZASTOS kliknij aby zapisać ustawienia, a następnie zatwierdź przyciskiem Potwierdź. 12)WYJDZ kliknij aby wyjść z menu. Harmonogram Rejestrator domyślnie skonfigurowany jest do ciągłego nagrywania. Można zaprogramować system do rejestracji zgodnie z indywidualnym harmonogramem nagrywania. Tabela kalendarza pokazuje dni tygodnia i godziny 0 ~ 23. Można ustawić nagrywanie dla poszczególnej godziny każdego dnia tygodnia: ALARM - wyzwalane wejściem alarmowym lub z detekcji ruchu, CIĄGŁE zapis ciągły włączony WYŁ ZAPIS zapis wyłączony, Aby ustawić harmonogram: 1) Otwórz MENU GŁÓWNE i wybierz opcję NAGRAJ, 2) Wybierz TRYB NAGRANIA : HARMONOGRAM, 3) Kliknij w pole HARMONOGRAM aby wyświetlić harmonogram, 4) KANAŁ wybierz numer kanału lub wszystkie, 5) Wybierz rodzaj nagrywania: ALARM, CIĄGŁE, WYŁ ZAPIS, 6) Zaznacz godziny wybranych dni tygodnia klikając w odpowiednie pola tabeli 17

18 kalendarza, 7) Ustawienia z jednego dnia można skopiować do wybranego dnia lub całego tygodnia za pomocą funkcji KOPIUJ. Przed kopiowaniem należy wprowadzić dane skąd i dokąd kopiować ( OD, DO ), Przykład: Harmonogram nagrywania: z czujek alarmowych lub detekcji w godz: 17 9, codziennie, nagrywanie ciągłe w godz. 9 17, codziennie. 18

19 3.3 SIEĆ Ustawienia sieciowe dla trzech rodzajów połączeń: Typ sieci: DHCP Tryb automatycznej konfiguracji ustawień sieciowych (automatyczny pobór konfiguracji przez DHCP) Typ sieci: PPPoE 19

20 3.3.3 Typ sieci: Statyczny adres IP Konfiguracja UPnP 1) Włącz funkcję UPnP w ruterze, przez który łączy się rejestrator, 2) Zaznacz opcję UPNP WL w ustawieniach sieciowych rejestratora, 3) Kliknij ZAST, aby zapisać ustawienia. Konfiguracja rejestratora 1) Wybierz typ sieci: DHCP, PPPoE lub stały adres IP. Jeśli wybrałeś DHCP przejdź do punktu 5, jeśli wybrałeś PPPoE, przejdź do punktu następnego, jeśli STATYCZNY przejdź do punktu 3. 2) Wprowadź NAZWĘ PPPOE oraz HASŁO, 3) W przypadku sieci o statycznych adresach IP wprowadź: adres IP rejestratora, adres podsieci, adres bramy, 4) W razie potrzeby zmienić port www (MEDIA PORT) oraz port danych (PORT WEB), INFORMACJA: Dla bezpieczeństwa zaleca się zmienić port www (port 80) na inny, pamiętając o odblokowaniu go w ruterze oraz systemie operacyjnym,. 5) Aby zapisać zmiany kliknij ZASTOSUJ. 6) Aby wyjść kliknij WYJDZ. 20

21 Konfiguracja DDNS 1) Zarejestruj domenę w serwisie DDNS: 3322, DYNDNS, DNSEXIT, NO-IP lub CHANGEIP. 2) Włącz obsługę DDNS w rejestratorze DDNS WŁ, 3) Wprowadź nazwę hosta, nazwę użytkownika oraz hasło, 4) Zatwierdź klikając w pole ZAST. 21

22 3.4 Wyszukiwanie nagrań (SZUKAJ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Funkcja wyszukiwania nagrań w rejestratorze. Informacja: W przypadku pierwszego otwarcia menu wyszukiwania, zostanie wyświetlona bieżąca data. Aby wyświetlić ostatnie nagranie, kliknij w pole START. 1) Wybierz określony kanał video CH lub wszystkie, 2) Wprowadź DATĘ nagrania, 3) Kliknij przycisk SZUKAJ, aby wyświetlić w tabeli nagrane pliki: Czerwone pola: nagrania z detekcji i alarmu, Zielone pola: nagrania standardowe. 4) Z zaznaczonych w tabeli nagrań wybierz dzień miesiąca, 5) W tabeli z godzinami dla wybranego dnia (tabela na dole) zaznacz wybrany fragment. Podwójne kliknięcie spowoduje odtwarzanie nagrania. 6) Aby wyświetlić listę plików nagrań kliknij w pole LISTA PLIKÓW. 22

23 LISTA PLIKÓW (1) (2) (3) (1) Wybierz typ szukanego pliku: WSZYTSKIE wyszukuje wszystkie pliki, Normalne pliki z zapisu zwykłego, ALARM pliki zapisane z detekcji ruchu lub alarmu. (2) Użyj jednego z przycisków: PIERW. przejdź do pierwszej strony listy, POPRZ. przejdź do poprzedniej strony listy, NAST. przejdź do następnej strony listy, OSTAT. przejdź do ostatniej strony listy, ALL Zaznacz wszystkie pliki, INNE Odwróć zaznaczenie, KOPIA Archiwizacja. (patrz rozdz. 3.2) (3) Kliknij w wybrany plik aby odtworzyć. 23

24 3.4.1 Archiwizacja Informacja: System jest kompatybilny z większością najpopularniejszych marek pamięci flash USB. Aby wykonać kopię nagrania na dysk USB: 1) Podłącz dysk USB do odpowiedniego gniazda USB na przednim panelu, 2) Otwórz menu i wybierz SZUKAJ, 3) Kliknij w pole LISTA PLIKÓW, 4) Wybierz pliki nagrania video (opis wyszukiwania: rozdz. 3.1), 5) Kliknij pole KOPIA aby skopiować dane. Podczas kopiowanie nie wolno odłączać dysku USB! 24

25 3.5 Ustawienia dodatkowe (URZĄDZENIA) Dyski twarde, dyski USB (HDD) Menu wyświetla podstawowe informacje o wewnętrznym dysku twardym. Pozwala formatować dyski twarde wewnętrzne oraz zewnętrzne napędy USB. 25

26 1) 2) 3) 4) 5) HDD numer kolejny twardego dysku, STATUS stan dysku, ALL/FREE stan pamięci dysku: pojemność dysku / wolne miejsce, FREE TIME maksymalny pozostały czas zapisu, FORMAT aby sformatować dysk zaznacz przy odpowiednim dysku, a następnie zatwierdź przyciskiem FORMATUJ HDD. UWAGA! Formatowanie dysku powoduje nieodwracalne usunięcie wszystkich zapisanych nagrań! 6) NADPISYWANIE WŁĄCZ/WYŁĄCZ. Opcja nadpisywania najstarszych nagrań w przypadku przepełnienia dysku. INFORMACJA: Użycie niesformatowanego dysku może spowodować niepoprawne działanie rejestratora lub błąd w zapisie Ustawienia alarmu Użyj menu aby skonfigurować alarm i ustawienia powiadomienia . Aby skonfigurować alarm: 1) Przy odpowiednim kanale video wybrać typ wejścia alarmowego: NO, NC lub OFF (wyłączone), 2) (WL/WYL )powiadomienie , 3) Wybierz dodatkowe źródła wyzwalania alarmu: BRAK HDD brak dysku, uszkodzenie dysku, BRAK VIDEO utrata sygnału video, POJEMN. HDD brak wolnego miejsca na dysku, 4) KONF. ustawienia powiadomienia 26

27 WŁ/WYŁ powiadomienie, SSL szyfrowane połączenie. Należy włączyć jeśli wymagane. PORT SMTP, SERWER SMTP, END adres konta pocztowego odbiorcy, HASŁO hasło konta pocztowego RECV adresat konta pocztowego, 27

28 5) ZARZADZ. ALAR parametry wyjść alarmowych: WYJŚCIE czas trwania alarmu na wyjściu, BUZZER czas trwania sygnału dźwiękowego, NAGRAJ PO czas nagrywania, 28

29 3.5.3 Ustawienia połączeń przez GSM 3G MOBILE NETWORK typ połączenia GSM, MOBILE PORT port sieciowy, 29

30 3.5.4 Detekcja ruchu Konfiguracja detekcji ruchu: 1) KANAŁ numer kanału video, 2) STATUS wybierz WŁĄ aby aktywować detekcję ruchu dla danego kanału, 3) CZUŁOŚĆ czułość detekcji ruchu. Większy numer oznacza wyższą czułość, 4) OBSZAR kliknij aby wyświetlić siatkę detekcji ruchu. Czerwone pola oznaczają miejsca detekcji ruchu. Aby zaznaczyć / odznaczyć pola użyj lewego przycisku myszy, aby wyjść kliknij prawym przyciskiem. 30

31 5) WŁ/WYŁ wysłanie powiadomienia z detekcji ruchu, 6) ZASTOSUJ. - kliknij aby zapisać, 7) WYJDZ kliknij aby wyjść Konfiguracja PTZ Użyj menu aby skonfigurować kamery PTZ podłączone do portu RS-485. Przed podłączeniem zapoznaj się z instrukcją i parametrami kamery. Aby skonfigurować kamerę: 1) Podłącz kamerę PTZ do wejścia video (gniazdo BNC) oraz do portu RS-485 (TX+, RX -), 2) PROTOKÓŁ wybierz protokół obsługiwany przez kamerę, 3) PRĘDKOŚĆ wybierz szybkość transmisji: 1200, 2400, 4800 lub 9600, 4) PARZYSTOŚĆ wybierz tryb kontroli błędów: PUSTE, NIEPARZYSTE, PARZYSTE, ZNAK, SPACJA. 5) ADRES adres kamery/urządzenia PTZ: , ZASTOSUJ kliknij aby zapisać. 31

32 3.6 Ustawienia systemowe (SYSTEM) Menu zawiera opcje konfiguracji: DATA/CZAS, HASŁO, VIDEO, JĘZYK, INFO, SYSTEM DATA/CZAS UWAGA: Datę i czas należy poprawnie ustawić podczas pierwszego uruchomienia rejestratora! Aby ustawić datę i czas: 1) DATA wprowadź aktualny dzień, miesiąc i rok, 2) FORMAT DATY Wybierz format wyświetlanej daty: DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, lub YYYY/MM/DD, 3) CZAS wprowadź aktualną godzinę, 32

33 4) 5) 6) 7) FORMAT GODZ - Wybierz format wyświetlanego czasu 12h lub 24h STREFA Wybierz odpowiednią strefę czasową ZAPISZ DATĘ I CZAS kliknij aby zatwierdzić zmianę czasu, DST (ON/OFF): funkcja automatycznego przełączania między czasem zimowym i czasem letnim, 8) TRYB ZMIANY: DOMYŚLNY zmiana czasu według standardowych ustawień, ZMODYFIKOWANY zmiana czasu według ustawień użytkownika Konta użytkowników (HASŁO) Menu zarządzania kontami użytkowników 1) 2) 3) 4) ID URZĄDZENIA numer identyfikacyjny rejestratora, NR NAZWA UŻYTK. nazwa użytkownika (możliwa zmiana nazwy), LEVEL poziom uprawnień użytkownika. System rozróżnia dwa poziomy użytkowników: ADMIN oraz Normalny. 5) STATE stan konta: AKTYWNE / NIEAKTYWNE, 6) KONFIG: konfiguracja konta użytkownika. INFORMACJA: Tylko administrator oraz użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą wykonywać wszystkie czynności w systemie rejestratora. KONFIGURACJA KONTA UŻYTKOWNIKA 33

34 1) 2) 3) 4) 5) STATE AKTYWNE / NIEAKTYWNE, NAZWA UŻYTK. zmiana nazwy użytkownika, WŁĄCZ HASŁO WŁĄCZ / WYŁĄCZ, HASŁO wprowadź hasło (1 8 znaków), ZASTOS. wprowadź ponownie hasło w celu weryfikacji, 34

35 3.6.3 Ustawienia audio/video 1) ROZDZIELCZOŚĆ parametry wyjścia VGA/HDMI: 800x600,1024x768,1280x1024,1366x768,1440x900,720p,1080i,1080p 2) SYSTEM VIDEO system kodowania kolorów PAL lub NTSC, 3) MAIN OUTPUT POLLING TIME sekwencer głównego wyjścia video (CVBS) VICE OUTPUT POLLING TIME sekwencer drugiego wyjścia video (CVBS) INFORMACJA: Ustawienie wartości 0 sekund na głównym wyjściu wyłącza opcję sekwencera. 35

36 3.6.4 JĘZYK Menu OSD dostępne jest w językach: chiński, angielski, polski, hiszpański, rosyjski, portugalski, niemiecki Aby zmienić język OSD: 1) Z kliknij w menu rozwijane i wybierz odpowiedni język, 2) Zatwierdź przyciskiem ZASTOSUJ, (rejestrator uruchomi się ponownie) 3) Aby wyjść kliknij WYJDZ. 36

37 3.6.5 Informacje o systemie Zarządzanie systemem 37

38 AUTO RESTART 1) ZARZADZANIE WL/WYL, wybierz WL aby wyświetlić opcje auto resetu, 2) AUTO RESTART wybierz częstotliwość automatycznego restartu: CO DZIEŃ, CO TYDZIEŃ, CO MIESIĄC. 3) Wybierz dzień tygodnia z menu rozwijanego, 4) Wprowadź czas restartu (za pomocą myszki i wirtualnej klawiatury), 5) ZAST kliknij aby zatwierdzić. USTAWIENIA FABRYCZNE 1) Kliknij USTAW. DOMYSL. aby przywrócić ustawienia fabryczne, 2) Kliknij POTWIERDŹ. INFORMACJA: Przywrócenie ustawień fabrycznych nie powoduje usunięcia danych na twardym dysku. AKTUALIZACJA aktualizacja oprogramowania. UWAGA: PODCZAS AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA NIE WOLNO ODŁĄCZAĆ URZĄDZENIA OD ZASILANIA ORAZ ODŁACZAĆ PAMIĘCI USB OD REJESTRATORA. UŻYWAĆ TYLKO PLIKI DOSTARCZONE OD PRODUCENTA URZĄDZENIA. RESTART kliknij aby uruchomić ponownie system, IMPORT USTAWIEŃ importowanie ustawień na dysk USB, EKSPORT USTAWIEŃ eksportowanie ustawień na dysk USB, ZASTOSUJ - kliknij aby zapisać. 38

39 4. Dostęp do rejestratora przez sieć 4.1 Wstęp System rejestratora posiada wbudowany serwer, który pozwala na dostęp do systemu zdalnie, przez sieć lokalną (LAN) lub przez Internet za pomocą przeglądarki Internet Explorer. 39

40 4.2 Logowanie się Przed podłączeniem rejestratora do sieci należy poprawnie skonfigurować połączenie sieciowe w menu głównym rejestratora. 1) Otwórz przeglądarkę Internet Explorer i wprowadź numer IP rejestratora lub jego adres sieciowy, 2) Podczas pierwszego połączenia z danego komputera należy zainstalować kontrolkę ActiveX. Kliknij na pasek aby zezwolić przeglądarce na zainstalowanie oprogramowania. 3) Rozpocznij instalację klikając w pole Zainstaluj. 4) Ustaw język, wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Domyślnie ustawiono jedno konto aktywne: admin, bez hasła. UWAGA: Dla bezpieczeństwa należy zmienić parametry konta admin i ustawić hasło dostępu! 40

41 4.3 Obsługa aplikacji 1 Tryb pracy Wybierz tryb pracy: PODGLĄD, ODTWARZANIE, USTAWIENIA 2 Okno główne Wyświetlanie obrazu na żywo oraz odtwarzanie nagrań 3 Data i czas Data i czas zapisywana jest na nagraniu dla każdego kanału 4 Nr kanału Nr kanału wyświetlany w zdefiniowanym miejscu na ekranie 5 Sterowanie PTZ Sterowanie urządzeniami PTZ 6 Funkcje Dodatkowe funkcje: ZAMKNIJ/OTWÓRZ podgląd obrazu; ZDJĘCIE, NAGRYWANIE 7 Tryb wyświetlania Widok: pełny ekran / QUAD / 9 kamer / 16 kamer 41

42 8 Audio Regulacja głośności Podgląd na żywo Domyślnie aplikacja otwiera się w trybie podglądu obrazu na żywo. Obsługa aplikacji w trybie podglądu na żywo: 1) Wybierz zakładkę PODGLĄD, 2) Wybierz tryb wyświetlania: pełny ekran lub 4 kanały, klikając w odpowiednią ikonę. Zmiany można także dokonać klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na podglądzie z danego kanału. 3) Kliknij na ikonę 4) Kliknij na ikonę aby włączyć / wyłączyć podgląd ze wszystkich kamer, aby włączyć / wyłączyć zapis ze wszystkich kamer, Nagrywanie Aplikacja umożliwia nagrywanie video bezpośrednio na lokalny komputer PC. Aby rozpocząć nagrywanie kliknij na ikonę: INFORMACJA: Można nagrywać sygnał video na dysk komputera niezależnie od trybu nagrywania w samym rejestratorze. Domyślnie nagrane pliki są zapisywane w katalogu lokalnym C:\ DVR \ [ip_rejestratora] \ Record. Aby włączyć/wyłączyć zapis tylko z wybranej kamery, kliknij prawym przyciskiem na widoku z danej kamery i wybierz z menu kontekstowego : START NAGR. lub STOP Sterowanie PTZ Podłącz kamerę PTZ do portu RS-485 rejestratora. W menu konfiguracji PTZ wprowadź odpowiednie ustawienia. Obsługa urządzeń PTZ: 1) Wybierz odpowiedni kanał video (każdy kanał video posiada osobną konfigurację portu RS-485). 42

43 2) Za pomocą przycisków kierunkowych (strzałek) steruj obrotem i pochyleniem kamery (PAN, TILT). Przyciskami +, - steruj przysłoną, ostrością oraz zoom'em: Zrzut obrazu z ekranu Aby zapisać pojedynczą klatkę z wybranego kanału, użyj funkcji ZDJĘCIE: 1) W podglądzie obrazu na żywo, kliknij na obraz z wybranego kanału video. 2) Kliknij w przycisk ZDJĘCIE: 3) Kliknij OK aby potwierdzić Odtwarzanie Aby otworzyć menu wyszukiwania i odtwarzania, kliknij na zakładkę ODTWARZANIE

44 Wyszukiwanie Aby wyszukać wybrany plik video: 1) Wybierz w kalendarzu miesiąc i dzień z nagraniem (dni z nagraniem zaznaczone na zielono), 2) Wybierz numer kanału oraz typ zdarzenia, a następnie kliknij w pole SZUKAJ, 3) Wybierz plik video z listy i kliknij dwukrotnie aby odtworzyć, 44

45 Odtwarzanie nagrań Aby odtworzyć plik video, kliknij dwukrotnie na wybrany plik z listy nagrań. Użyj przycisków sterujących do obsługi odtwarzania: ODTW rozpoczęcie odtwarzania, PAUZA, STOP zatrzymanie odtwarzania, WPRZÓD szybkie odtwarzanie w przód, WOLN spowolnione odtwarzanie w przód Archiwizacja Z listy nagrań wybierz żądany plik video i kliknij w pole ARCHIWIZACJA. Plik zostanie automatycznie zapisany w lokalnym katalogu na dysku twardym komputera Ustawienia Aby otworzyć menu ustawień, kliknij na zakładkę USTAWIENIA. UWAGA: Urządzenie blokuje możliwość zdalnej zmiany ustawień w przypadku gdy w rejestratorze otwarte jest menu główne. 45

46 NAGRYWANIE Aby ustawić parametry zapisu, wybierz zakładkę NAGRYWANIE: 1) SWITCH ON/OFF: (włącz /wyłącz) nagrywanie z danego kanału, 2) ROZDZIELCZOŚĆ rozdzielczość nagrywania D1 (512/768/1024 kb/s), HD1 (512/768/1024 kb/s), CIF (384/512/768 kb/s), 3) BITRATE NISKA / ŚREDNIA / WYSOKA: jakość nagrywania, 4) FRAMERATE szybkość zapisu (klatki / s), 5) AUDIO ON/OFF: (włącz /wyłącz) nagrywanie audio dla danego kanału, 6) TRYB ZAPISU POWER UP po włączeniu system automatycznie rozpocznie nagrywanie w trybie ciągłym, TIME RECORD nagrywanie według harmonogramu 46

47 ALARM Aby ustawić funkcje alarmowe, wybierz zakładkę ALARM: 1) ALARM - wybierz typ wejścia alarmowego: NO, NC lub WYŁ 2) STATUS wybierz WŁ aby aktywować detekcję ruchu dla danego kanału, 3) CZUŁOŚĆ czułość detekcji ruchu. Większy numer oznacza wyższą czułość, 4) STREFA DETEKCJI kliknij aby wyświetlić siatkę detekcji ruchu. Czerwone pola oznaczają miejsca detekcji ruchu. Aby zaznaczyć / odznaczyć pola użyj lewego przycisku myszy, aby wyjść kliknij prawym przyciskiem. 5) ALARM WŁ/WYŁ: wysłanie powiadomienia z detekcji ruchu, 6) BRAK SYGNAŁU utrata sygnału video, 7) HDD SPACE brak wolnego miejsca na dysku, 8) BRAK DYSKU brak dysku, uszkodzenie dysku, 9) WYJŚCIE ALARMOWE czas trwania alarmu, 10) ZAPIS PO - długość nagrywanego pliku. 47

48 PTZ Aby ustawić funkcje sterowania PTZ, wybierz zakładkę PTZ: 1) 2) 3) 4) 5) 6) PROTOKÓŁ wybierz protokół obsługiwany przez kamerę, ADRES adres kamery/urządzenia PTZ: , STRUMIEŃ wybierz szybkość transmisji: 1200, 2400, 4800 lub 9600, BITY DANYCYH wybierz ilość bitów danych: 5, 6, 7 lub 8, BIT STOPU wybierz ilość bitów stopu: 1 lub 2, KONTROLA wybierz tryb kontroli błędów: ODD. EVEN, MARK,SPACE (parzystość, nieparzystość, znak, spacja) 48

49 SIEĆ Aby ustawić parametry sieciowe, wybierz zakładkę SIEĆ: 1) Wybierz TYP sieci, 2) Wprowadź prawidłowe dane w pola niezaciemnione. 49

50 USTAWIENIA Aby zmienić parametry połączenia, czas letni oraz uprawnienia użytkowników, wybierz zakładkę USTAWIENIA: 1) 2) 3) 4) SZEROKOŚĆ PASKA maksymalna prędkość transmisji dla połączeń sieciowych, ŚCIEŻKA ZAPISU Katalog roboczy do zapisu plików video i zrzutów obrazu, CZAS LETNI (DST) ustawienia automatycznej zmiany czasu, ZARZĄDZANIE ustawienia parametrów kont użytkowników. 50

51 KONSERWACJA Funkcje zarządzania systemem: TELECONTROL funkcja restartu lub formatowania dysku. Wybierz opcję i zatwierdź przyciskiem WYKONAJ. UWAGA: Formatowanie dysku nieodwracalnie usuwa zapisane dane! ZDALNE AKTUALIZACJE aktualizacja oprogramowania. Opcja dostępna tylko dla serwisu! 51

52 INFORMACJE SYETEMOWE 52

53 5. Instalowanie urządzenia 5.1 Panel przedni Przyciski sterujące: STANDBY: Włącz/wyłącz tryb czuwania IR : odbiornik zdalnego sterowania 0...9: Wybór wyświetlanego kanału w trybie pełnoekranowym; : Szybkie odtwarzanie do tyłu 1x, 2x, 4x : Zatrzymanie odtwarzania, przesuwanie klatka po klatce; : Odtwarzanie nagrań; : Spowolnione odtwarzanie do przodu 1/2x, 1/4x, 1/8x; : Szybkie odtwarzanie do przodu 1x, 2x, 4x; MENU/ OK: Otwórz/ zamknij okno menu; Przyciski kierunkowe (strzałki): poruszanie się po menu lub przyciski sterujące PTZ Gniazda USB: USB2.0: archiwizacja, USB MOUSE: podłączenie myszy; 5.2 Panel tylny 53

54 Nazwa Opis 1 DC 12V Gniazdo zasilania 12V DC 2 Włącznik Włącznik zasilania 3 VIDEO OUT Wyjście video (composite video) 4 VIDEO IN Wejścia video 5 AUDIO IN Podłączenia sygnału audio 6 ALARM IN: wejścia alarmowe; GND: masa wejść alarmowych; COM1, NO1: wyjście alarmowe nr 1; COM2, NO2: wyjście alarmowe nr 2; 485A-1,485B-1,GND: port szeregowy nr 1; 485A-2,485B-2,GND: port szeregowy nr 2; +12V,GND: zasilanie zewnętrznych czujek alarmowych. 7 RJ45 Gniazdo do podłączenia sieci LAN 8 VGA Wyjście VGA 9 AUDIO OUT Wyjście audio 5.3 Instalowanie dysku HDD UWAGA: Urządzenie wrażliwe na ładunki elektrostatyczne! Przed otwarciem obudowy wyłączyć urządzenie z sieci 230V AC. 1) Odkręć boczne śrubki(4szt) oraz w tylnym panelu (3szt). 2) Przykręć dysk do uchwytu. Podłącz kabel zasilający oraz SATA do dysku i płyty głównej. 54

55 3) Przykręć uchwyt z dyskiem do obudowy rejestratora. 4) Załóż górną pokrywę i przykręć ją śrubkami. 5) Przed użyciem sformatuj dysk. 55

56 6. Specyfikacja techniczna Wejścia wideo: 16 (BNC) Wyjścia wideo: 2 x CVBS (BNC) 1 x HDMI 1 x VGA Wejścia audio: 16 (CINCH) Wyjścia audio: 1 (CINCH) Metoda kompresji zapisu: H.264 Liczba poziomów kompresji: x x x x 288 Rozdzielczości zapisanego obrazu: Łączna max. prędkość zapisu: Regulacja prędkości zapisu: 1-25 kl/s Do przydziału na każdą kamerę Tryby nagrywania: Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram Obsługiwane dyski twarde: Max: 2x2TB (SATA) Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: Zrzut nagrań na napęd USB (pendrive) Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: Wyszukiwanie po czasie + lista zdarzeń z datą i czasem, odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie,zwalnianie, krokowo Funkcje sieciowe: Przeglądarka IE: Podgląd live, odtwarzanie i Archiwizowanie nagrań. Konfiguracja rejestratora przez sieć Dostęp z telefonu komórkowego Dostępne aplikacje dla tel. z Systemem Symbian, Windows Mobile, Android, Blackberry i iphone Wielozadaniowość: Triplex Wejścia i wyjścia alarmowe: 16wej./1wyj. Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: RS-485, protokoły PELCO-D i PELCO-P Detekcja ruchu: Podział ekranu na strefy: 13x10 pól detekcji Zasilanie: 12V/5A (zasilacz w komplecie) Wymiary [mm]: 405 x 324 x 65 Waga [kg]:

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu, prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed korzystaniem z rejestratora. Urządzenie powinno

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0441 SMART-0881

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0441 SMART-0881 Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy SMART-0441 SMART-0881 Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ilość wejść/wyjść audio, video, alarmowych oraz niektóre

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do kamer serii EVI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy Gemini Technology UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Instrukcja obsługi Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dodawania kamer

Instrukcja dodawania kamer Instrukcja dodawania kamer Poniższa instrukcja jest uzupełnieniem do instrukcji użytkownika i zawiera opis dodawania kamer sieciowych. Rejestrator sieciowy FLEX-80IP FLEX-160IP FLEX-162IP FLEX-320IP UWAGA:

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji.

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Instrukcja obsługi Rejestrator DVR 318-B (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu rejestratora.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Aktualizacja 16.01.2012r Strona 1 Sterowanie dekoderami przez program TV WALL Kam 1 (FullHD) KAM 1 KAM 2 Strumień

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485 SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH 1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR- 1082D/M, AHDR-1162D/M) 1 Odbiornik IR 2 Dioda sygnalizująca podłączone zasilanie

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P Instrukcja obsługi Monitor serwisowy MS-35P Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 12 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 12 styczeń 2016 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS współpraca z systemami analogowymi, HD-CVI i IP wejścia wideo: 4x hybrydowych (HDCVI, ANALOG); 2x hybrydowych (HDCVI,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator FLEX-40B FLEX-40RJ POLAR-080 POLAR-160

Instrukcja obsługi. Rejestrator FLEX-40B FLEX-40RJ POLAR-080 POLAR-160 Instrukcja obsługi Rejestrator FLEX-40B FLEX-40RJ POLAR-080 POLAR-160 Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator HQ-NVR6408 Cena : Chwilowy brak ceny Producent : HQVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-02-2017 Rejestrator HQ-NVR6408

Bardziej szczegółowo

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis:

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis: Cechy: REJESTRATOR KAMERY FULL D1-4 x 100FPS Wodoodporna obudowa 4 wejścia sygnałowe do podłączenia kamer 2 kamery kopułkowe + 2 kamery tubowe w zestawie Możliwość komunikacji ze Smartfonem Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Informacje o produkcie Rejestrator DVS-3104E Cena : Chwilowy brak ceny Producent : Dahua Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 03-07-2017 Rejestrator DVS-3104E Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 16 kanałowe > +16-PORTOW Model : - Producent : BCS BCS-NVR16045ME-P: Ilość kanałów video : do 16, obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini rejestrator cyfrowy MD-80P

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini rejestrator cyfrowy MD-80P INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini rejestrator cyfrowy MD-80P 1 Przedstawiony symbol informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD ELEKTRONIKOM

Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD ELEKTRONIKOM Utworzono 22-12-2016 Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD Cena : 2.201,70 zł Nr katalogowy : M75216 Producent : Hikvision Dostępność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator FLEX-80IP FLEX-160IP FLEX-162IP FLEX-320IP

Instrukcja obsługi. Rejestrator FLEX-80IP FLEX-160IP FLEX-162IP FLEX-320IP Instrukcja obsługi Rejestrator FLEX-80IP FLEX-160IP FLEX-162IP FLEX-320IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora AHD model: HSDVR8016AHD 16-kanałowy

Instrukcja obsługi rejestratora AHD model: HSDVR8016AHD 16-kanałowy model: HSDVR8016AHD 16-kanałowy Instrukcja obsługi DVR AHD Spis treści 1. Ostrzeżenia...2 2. Zawartość opakowania...4 3. Budowa rejestratora...4 a) Przedni panel rejestratora...4 b) Tylny panel rejestratora...5

Bardziej szczegółowo

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > Model : - Producent : Vtvision VTV-H-16D:400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy 16 kanałów odtwarzanych jednocześnie Specyfikacja: Język

Bardziej szczegółowo

Monitoring AHD VidiLine 4 Kamery 4Mpix Rejestrator

Monitoring AHD VidiLine 4 Kamery 4Mpix Rejestrator MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Monitoring AHD VidiLine 4 Kamery 4Mpix Rejestrator Produkt z kategorii: Kamery

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 1. Dostęp przez stronę www. Podpiąć zasilacz wchodzący w skład zestawu - DC 12V DC Podpiąć szeregowo lub za pośrednictwem switcha rejestartor do komputera PC (karta

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR32082M-RH : Ilość kanałów video : do 32, Bitrate : wej./wyj. 192/192 Mbits, Ilość dysków: 8 szt (max. 32TB), RAID 0, RAID

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR0401X5ME: Rejestrator sieciowy IP - 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, Nagrywanie max. do 4 kamer IP@5Mpx,

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi RXCamView

instrukcja obsługi RXCamView instrukcja obsługi RXCamView INFORMACJE WSTĘPNE 1. RXCamView- informacje wstępne RXCamView jest aplikacją na urządzenia mobilne dla systemów Android i IOS. Umożliwia podgląd wideo z rejestratorów AHD marki

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-04D1+(X2) Cena : 298,00 zł (netto) 366,54 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 25-12-2016

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Rysunek 1: Złącza na panelu tylnym 1. Zapętl do 16 kamer analogowych (zależy od modelu rejestratora DVR). 2. Podłącz do urządzenia RS-232. 3. Cztery złącza

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz do urządzenia RS-232. 2. Podłącz maksymalnie cztery wejścia alarmu. 3. Podłącz jedno wyjście alarmowe. 4.

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kamery IP

Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Kamery IP NIP-20 1 Kamera nowej generacji P2P IP NIP-20 Technologia nowej generacji. Łatwa instalacja, wysokiej jakości soczewka Glass Lens umożliwiająca nadzór wideo ze smartfona, tabletu

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR04025ME :Ilość kanałów video : do 4, Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P, D1, Bitrate :

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, PTZ, HDMI, ALARM, K2 XVR-08D1

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, PTZ, HDMI, ALARM, K2 XVR-08D1 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator i7-h0816vh

Rejestrator i7-h0816vh Informacje ogólne 32-kamerowy rejestrator hybrydowy łączy obsługę kamer analogowych oraz kamer IP. Bazuje na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-h0816vh jest zbudowany na dedykowanej platformie

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi GOCLEVER EYE Instrukcja Obsługi Spis treści Pierwsze podłączenie Goclever Eye.... 2 Korzystanie z Goclever Eye za pomocą komputera.... 2 a) Przy użyciu programu Goclever Eye PC... 2 b) Przy użyciu interfejsu

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Seria Mini 1U DVR Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.1 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EMV1200 Producent : Everfocus Cyfrowy rejestrator mobilny EMV1200 umożliwia nagrywanie obrazu z 12 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 12 źródeł audio

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR SIECIOWY "EURA PRO" NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732

REJESTRATOR SIECIOWY EURA PRO NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732 Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl REJESTRATOR SIECIOWY "EURA PRO" NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732 Produkt z kategorii:

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 22 czerwiec 2017

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 22 czerwiec 2017 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EVM400 Producent : Everfocus Profesjonalny cyfrowy rejestrator mobilny EVM400 umożliwia nagrywanie obrazu z 4 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 4 źródeł

Bardziej szczegółowo

Instukcja obługi rejestratora AHD

Instukcja obługi rejestratora AHD Instukcja obługi rejestratora AHD AHR-4-1C AHR-4-2C AHR-8-2C AHR-16-2C Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi aby mieć pewność, że urządzenie będzie używane

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X

Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X2 2014.12 CECHY PRODUKTU... 2 PODSTAWOWE OPERACJE... 3 1 INSTALACJA DYSKU (URZĄDZENIE MUSI BYĆ ODŁĄCZONE OD NAPIĘCIA)... 3 2 URUCHAMIANIE... 3

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Rejestrator DS-7604NI-S

Rejestrator DS-7604NI-S Informacje ogólne Ekonomiczna seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. DS-7604NI-S jest zbudowany na dedykowanej platformie sprzętowej (ang. embedded), pracuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja operatora. rejestratora cyfrowego. serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1

Instrukcja operatora. rejestratora cyfrowego. serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1 Instrukcja operatora rejestratora cyfrowego serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1 www.internec.pl 1 Obsługa rejestratora Informacje podstawowe Urządzenie zostało wyposażone w graficzne menu użytkownika. Menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB DVR-USB/41

Instrukcja obsługi. Karta video USB DVR-USB/41 Instrukcja obsługi Karta video USB DVR-USB/41 UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi

Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi Do systemów analogowych i AHD Polski 1. Instalacja twardego dysku 4/8/16-kanałowy cyfrowy rejestrator wideo Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Poluzuj wkręty i zdejmij

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator K2 XVR-08D1-X2 Cena : 499,00 zł (netto) 613,77 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 11-01-2017 Rejestrator

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 15 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 15 styczeń 2016 MONITORING HD-CVI > rejestratory HD-CVI > Model : - Producent : BCS współpraca z systemami analogowymi, HD-CVI i IP wejścia wideo: 16x trybrydowych (HDCVI, IP, ANALOG) + 16xIP wyjścia wideo: 1x VGA, 2x

Bardziej szczegółowo

pomocą programu WinRar.

pomocą programu WinRar. 1. Pobieramy oprogramowanie dla kamery ze strony. Z menu produkty wybieramy swój model kamery. Następnie na podstronie produktu wybieramy zakładkę [POMOC] - klikamy symbol szarej strzałki aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video SLIM - 0842H SLIM - 0411H O instrukcji Przed instalacją oraz użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

H.264 NVR Sieciowy rejestrator cyfrowy

H.264 NVR Sieciowy rejestrator cyfrowy H.264 NVR Sieciowy rejestrator cyfrowy Instrukcja użytkownika - 1 - Dziękujemy za zakup sieciowego rejestratora NVR. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, w celu zapoznania się z możliwościami

Bardziej szczegółowo

Zestawienie rejestratorów BCS cyfrowych IP 8 Kanałów (Ceny detaliczne z dnia 06.06.2014r)

Zestawienie rejestratorów BCS cyfrowych IP 8 Kanałów (Ceny detaliczne z dnia 06.06.2014r) Systen Grzegorz Tutko Strzelecka 13/15 66-500 Strzelce Kraj. biuro@systen.pl www.systen.pl 609974423 Zestawienie rejestratorów BCS cyfrowych IP 8 Kanałów (Ceny detaliczne z dnia 06.06.2014r) REJESTRATOR

Bardziej szczegółowo

CNB REJESTRATOR HDE 2424E -8 WEJŚĆ

CNB REJESTRATOR HDE 2424E -8 WEJŚĆ CNB REJESTRATOR HDE 2424E -8 WEJŚĆ cena: 2 355,00 zł cena netto: 1 914,63 Opis: Rejestrator HDE2424E posiada 8 wejść, do zapisu obrazu wykorzystuje nowoczesny kodek H-264, posiada pełną możliwość pracy

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Można podłączyć głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 3.

Bardziej szczegółowo