UWAGA! TĘ STRONĘ NALEŻY PRZECZYTAĆ JAKO PIERWSZĄ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UWAGA! TĘ STRONĘ NALEŻY PRZECZYTAĆ JAKO PIERWSZĄ."

Transkrypt

1

2 Viscount UNICO Podręcznik użytkownika UWAGA! TĘ STRONĘ NALEŻY PRZECZYTAĆ JAKO PIERWSZĄ. Błyskawica w trójkącie równobocznym ma ostrzegać użytkownika o nie izolowanym groźnym napięciu wewnątrz urządzenia. Napięcie to może być tak wysokie, że powoduje zagrożenie porażenia prądem. Wykrzyknik w trójkącie równobocznym powinien zwrócić uwagę użytkownika na ważne w obsłudze warunki i ostrzeżenia, które opisane są bliżej w niniejszym materiale UWAGA Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie powinno się otwierać urządzenia. W przypadku konieczności serwisowania proszę zwrócić się do sprzedawcy lub autoryzowanego warsztatu. Podczas używania urządzeń elektrycznych powinny być poczynione podstawowe kroki bezpieczeństwa. Należą do nich w szczególności: 1. Przeczytanie całej instrukcji przed uruchomieniem urządzenia. 2. Prawidłowe przechowywanie instrukcji. 3. Przestrzeganie wszystkich ostrzeżeń. 4. Postępowanie zgodnie ze wskazówkami. 5. Nie używanie urządzenia w pobliżu wody. 6. Czyszczenie urządzenia tylko suchą szmatką. 7. Urządzenie musi być tak ustawione, aby zapewniona była wystarczająca wentylacja włączając wskazówki producenta. 8. Urządzenie musi być ustawione z dala od nadmiernego promieniowania cieplnego (kaloryfera, grzejnika, urządzeń produkujących ciepło). 9. Urządzenie może być podłączone do sieci dwubolcową wtyczką o zwiększonej średnicy. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy wezwać fachowca. Proszę samodzielnie nie zmieniać podłączenia! 10.Urządzenie musi być ustawione w pobliżu gniazdka. Wtyczka powinna był łatwo dostępna i znajdować się w pobliżu urządzenia. 11.Nie ustawiać żadnych przedmiotów na kablu sieciowym lub w jakikolwiek inny sposób, by go uszkodzić (np. poprzez deptanie, potykanie się, przesuwanie po nim przedmiotów). 12.Urządzenie może być używane tylko w połączeniu z polecanymi przez producenta lub dostarczonymi wraz z urządzeniem wentylatorem lub innym osprzętem. 13.Proszę nie podejmować ingerencji w urządzenie, chyba że dopuszczona jest w niniejszej dokumentacji. Wszystkie daleko idące zabiegi powinien wykonywać fachowiec. 14.Proszę wyciągać wtyczkę z gniazdka w przypadku burzy lub gdy urządzenie nie jest długi czas używane. 15.Należy się zgłosić do serwisu gdy: a) kabel sieciowy lub wtyczka są uszkodzone. b) Do urządzenia wpadł przedmiot lub wciekła woda. c) Urządzenie było narażone na działanie deszczu lub wilgoci. d) Urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo. 2

3 Podręcznik użytkownika Viscount UNICO SPIS TREŚCI Ważne wskazówki Użytkowanie i pielęgnacja Wskazówki do tego podręcznika Wstęp Opis ogólny Włączanie i panel główny Regulacja głośności (Menu VOLUMES) Intonacja instrumentu (Menu TUNING) Style organowe (Menu STYLES) Wybór oraz ustawienia głosów (Menu VOICES) Ustawienia głośności Ustawienia parametrów brzmienia (Funkcja Edit Parameters) Wybór głosów alternatywnych (Funkcja Alternative Voice) Ogólne ustawienia instrumentu (Menu SET-UP) Routing głosów na tylnych wyjściach audio (Funkcja Ext. Out Router) Ustawienia wyjść Prog Out jako Antiphonal Out (Funkcja Antiphonal Outs) Funkcje pomocnicze oraz MIDI (Menu UTIL. & MIDI) Funkcje zarządzania plikami (Menu File Manag.) Nagrywanie i odtwarzanie utworów muzycznych (Sequencer) Odtwarzanie nagrania (Modus Play) Nagrywanie utworów (Modus Record) Opcje odtwarzania sekwencera (Menu Play Options) Listy utworów (Funkcja Songlist) Załącznik

4 Viscount UNICO Podręcznik użytkownika Lokalne wyłączanie rejestrów (Local off) Ustawienia fabryczne Aktualizacja systemu operacyjnego UŻYTKOWANIE I PILĘGNACJA 1. WAŻNE WSKAZÓWKI Z urządzeniami sterowania i obsługi instrumentu (przyciski, registry, klawisze itp.) należy obchodzić się z należytą dbałością. Nie należy ustawiać organów w pobliżu źródeł zakłóceń takich jak radio, telewizory, monitory itd., które spowodować mogły by silne interferencje. Instrumentu nie należy ustawiać w pobliżu źródeł ciepła, w wilgotnych lub zakurzonych pomieszczeniach lub w pobliżu silnych pól magnetycznych. Instrument nie może być narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W żadnym wypadku do wnętrza instrumentu nie mogą przedostać się ciała obce lub płyny. Do czyszczenia używać należy wyłącznie miękkiego pędzla lub sprężonego powietrza; nigdy środków chemicznych, rozpuszczalników lub alkoholu. Do podłączenia wzmacniacza, miksera czy innego rozdzielacza sygnału używać należy dobrej jakości kabli ekranowanych. Przy wyjmowaniu kabla z gniazdka należy zawsze trzymać za wtyczkę i nigdy nie ciągnąć bezpośrednio za kabel; przy zwijaniu kabli należy zwrócić uwagę, by nie były one zgniecione czy załamane lub nie powstawały pętle. Przed rozpoczęciem zestawiania połączeń należy upewnić się, czy inne urządzenia (w szczególności wzmacniacze i miksery) są rzeczywiście wyłączone pozwoli to uniknąć szkodliwych a nawet niebezpiecznych przepięć sygnałowych. Kabel sieciowy należy podłączyć do gniazda posiadającego uziemienie. Skontrolujcie Państwo, czy napięcie znamionowe organów (patrz tabliczka znamionowa obok numeru seryjnego) odpowiada parametrom sieci lokalnej. Na czas dłuższej przerwy w użytkowaniu należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. 4

5 Podręcznik użytkownika Viscount UNICO WSKAZÓWKI DO TEGO PODRĘCZNIKA Prosimy przechowywać ten podręcznik z należytą starannością. Niniejszy podręcznik jest integralną częścią instrumentu. Zawarte w nim ilustracje i opisy nie są wiążące w sposób nieodwołalny. Producent zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian komponentów, detali czy wyposażenia zmierzających do polepszenia cech produktu lub z innych ważnych powodów konstrukcyjnych czy komercyjnych, bez uprzedniego oficjalnego powiadomienia klientów. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszelkie kopiowanie lub rozpowszechnianie tego podręcznika lub jego części bez wyraźnej pisemnej zgody producenta jest surowo zabronione. Wszystkie zamieszczone w tym podręczniku znaki towarowe oraz nazwy marek są własnością odpowiadających im producentów. Zalecamy dokładne przeczytanie zamieszczonych w tej publikacji opisów i informacji. Pozwoli to w przyszłości zaoszczędzić Państwu czas oraz lepiej i pełniej wykorzystać wszystkie walory użytkowe swojego instrumentu. Zawarte w prostokątnych klamrach ( [..] ) nazwy lub cyfry odnoszą się do klawiszy, przycisków, gniazd, potencjometrów i przełączników instrumentu. Ilustracje i szkice paneli wyświetlaczy oraz ich wskazań mają charakter czysto informacyjny i mogą się różnić od rzeczywistego ich wyglądu. 5

6 Viscount UNICO Podręcznik użytkownika Szanowni Klienci, Zdecydowaliście się Państwo na organy Viscount Unico. Jesteśmy wiodącym na całym świecie producentem wysokiej jakości organów klasycznych a do tego instrumentu wnieśliśmy wszystko co najlepsze z tego co mogą zaoferować technologie wiernego odtwarzania dźwięku organowego. Dzięki temu możemy zagwarantować Państwu nie spotykaną dotąd elastyczność i jakość dźwięku podczas gry na organach. Po wieloletnich badaniach w dziedzinie nowych technik muzycznej syntezy dźwięku, nasz Zespół Badawczo-rozwojowy jako pierwszy na świecie odtworzył dźwięk piszczałki organowej w technologii fizycznego modelingu, który z kolei bazuje na technologii Physis. 2. WSTĘP Ta techniczna rewolucja otwiera nowe horyzonty. Nie jest ona oparta na próbkach organów piszczałkowych (jak było to dotychczas stosowane) lecz oblicza w czasie rzeczywistym utworzoną przez dokładny model matematyczny formę falową, na zasadach fizyki emisyjnej prawdziwej piszczałki, uwzględniając jednocześnie najważniejsze fizyczne parametry piszczałki, jak np. geometria budowy, zastosowany materiał, ciśnienie powietrza itd.. To nowe rozwiązanie w dziedzinie czystej reprodukcji (nagranego i zapamiętanego materiału) otworzyło nam możliwości osiągnięcia niewyobrażalnej wręcz rzeczywistej wierności, wraz z detalami, które można było usłyszeć dotychczas tylko na prawdziwym instrumencie. Ten model matematyczny żeby podać tylko jeden krótki przykład umożliwia otrzymanie innego dźwięku dla każdego klawisza, gdyż wirtualnie reprodukowany jest oryginalny instrument, w którym w rzeczywistości każdemu klawiszowi przyporządkowana jest oddzielna piszczałka. Poza tym przy każdym naciśnięciu tego samego klawisza uzyskany być może inny ton, uwzględniając uprzednie uwarunkowania słupa powietrza drgającego w piszczałce, co ma miejsce w prawdziwym instrumencie. Poza tym możliwa jest fizyczna edycja dźwięku, jak gdybyście byli Państwo w roli organmistrza, który buduje piszczałki organowe, wpływając na wspomniane już najważniejsze czynniki ich budowy. Jeżeli edycja nie jest Państwa mocną stroną, możecie Państwo skorzystać z obszernej biblioteki, zawierającej już gotowe brzmienia utrwalone w pamięci instrumentu. 6

7 Podręcznik użytkownika Viscount UNICO Na koniec zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych witryn internetowych i gdzie możecie Państwo znaleźć informację, dokumentację, uaktualnienia i nowości dotyczące tego instrumentu, jak i całej palety innych przez nas produkowanych. 3. OPIS OGÓLNY 7

8 Viscount UNICO Podręcznik użytkownika 8

9 Podręcznik użytkownika Viscount UNICO

10 Viscount UNICO Podręcznik użytkownika 1. Obszar PEDAL Tu umiejscowione są rejestry klawiatury nożnej wraz z jej łącznikami do manuałów. 2. Obszar MAN. II Tu znajdują się rejestry, łączniki (Unico 500 und 400) i tremulant manuału II. 3. Obszar MAN. III Rejestry i tremulant manuału III. 4. Obszar MAN. I Rerejestry, łączniki manuałów oraz tremulant manuału I. 5. Klawisz oświetlenia Klawisz do włączania lampy pulpitu i manuałów. 6. Wyłącznik sieciowy [POWER] Wyłącznik włączania i wyłączania instrumentu. 7. Obszar AMPLIFICATION Elementy obsługujące system wzmacniaczy organów.-[console ON] aktywuje wewnętrzny wzmocniacz instrumentu.-[ext. SPEAKER ON] uruchamia wyjścia zewnętrzne PROG. OUT na tylnym panelu gniazdpołączeniowych (punkt 26). 8. Obszar CANCEL Wyłączniki te oferują możliwość odłączenia głosów języczkowych (cięgło [REEDS]) oraz głosów grupy Plenum (cięgło [MIXTURE]). 9. Obszar MIDI Te elementy obsługi pozwalają na aktywację lub deaktywację przesyłania sygnałów nutowych MIDI do gniazda MIDI [OUT] dla poszczególnych manuałów i pedału. Wszystkie inne przewidziane dla instrumentu komunikaty MIDI będą nadal transmitowane, mimo wyłączenia sterowania MIDI. 10. Obszar Sterowanie i programowanie Tutaj znajdują się przyciski i panel wyświetlacza do programowania względnie pokazywania wszystkich funkcji konfiguracyjnych oraz sekwencera instrumentu. 11. Obszar ORCHESTRA Tu umieszczone są registry głosów orkiestrowych organów. 12. Wskaźniki dodatkowe - [CRESCENDO] podaje aktulnie osiągnięty stopień pedału [CRESCENDO] (punkt 23). - [M. BANK] pokazuje wybrany za pomocą pistonów [MEM. BANK +] i [MEM. BANK -] (Punkt 19)bank pamięci (ogólnej i dedykowanej) dla wolnych kombinacji. 13. Generalsetzer (Wolne kombinacje) Pistony i pistony nożne (pistonami określane są okrągłe przełączniki umiejscowione pod manuałami lub nad klawiaturą nożną, uruchamiane naciśnięciem palca dłoni lub czubka stopy przyp. tłum.), umożliwiają wywołanie wolnej kombinacji z banku pamięci wybranego wcześniej przy pomocy [MEM. BANK +] i [MEM.BANK -] (Punkt 19). Zawartość tych pamięci może być zmieniana. Obsługa pamięci została opisana w punkcie 18. [HR] przywraca stan ręcznej rejestracji głosów przygotowany przed wywołaniem wolnych kombinacji. 10

11 Podręcznik użytkownika Viscount UNICO Do dyspozycji są również przyciski sekwencyjne wolnych kombinacji: [PREV.]do przełączania we wstecznej kolejności i [NEXT] do przełączania w rosnącej kolejności Wolne kombinacje dla pedału. Tu znajduje się sześć guzików dedykowanych wolnym kombinacjom dla pedału jak i [HR] do przywrócenia statusu głosów klawiatury nożnej, który ustawiony był przed użyciem wolnych kombinacji. Poszczególne miejsca pamięci mogą być zmieniane. Procedury ustawiania pamięci opisane są w punkcie Wolne kombinacje i elementy obsługi manuału III. Pistony pamięci dedykowanej kombinacjom dla Man. III; [HR] dla przywrócenia stanu rejestracji głosów Man. III wraz z łącznikiem [III/P], uprzednio ustawionych ręcznie przed użyciem wolnych kombinacji. Zapamiętane kombinacje mogą być zmieniane. Procedury ustawiania wolnych kombinacji opisane są w punkcie 18. Modele Unico 500 i 400 posiadają dodatkowo piston [M.SOLO] (midi solo), który daje możliwość przesłania zagranych na tym manuale nut do wyjścia MIDI [OUT] w postaci jednogłosowej, z pierwszeństwem najwyższej nuty Wolne kombinacje i elementy obsługi manuału II. Pistony pamięci dedykowanej kombinacjom dla Man. II; [HR] dla przywrócenia stanu rejestracji głosów Man. II wraz z łącznikami [II/P], [III/II] i [I/II] (tylko Unico 500 i 400) uprzednio ustawionych ręcznie przed użyciem wolnych kombinacji. Zapamiętane kombinacje mogą być zmieniane. Procedury ustawiania wolnych kombinacji opisane są w punkcie 18. Modele Unico 500 i 400 posiadają dodatkowo dalsze pistony: [O.SOLO] (organy solo), który pozwala grać jednogłosowo głosami manuału III z zachowaniem pierwszeństwa dla najwyższej nuty, przy równocześnie aktywnym łączniku [III/II], jak i piston [M.SOLO] (midi solo), który daje możliwość przesłania zagranych na tym manuale nut do wyjścia MIDI [OUT] w postaci jedno-głosowej, z zachowaniem pierwszeństwa dla najwyższej nuty Wolne kombinacje i elementy obsługi manuału I. Pistony pamięci dedykowanej kombinacjom dla Man. I; [HR] dla przywrócenia stanu rejestracji głosów Man. I wraz z łącznikami [I/P] i [III/I] (dla Unico 500 i 400) lub [II/I] (dla Unico 300) uprzednio ustawionych ręcznie przed użyciem wolnych kombinacji. Zapamiętane kombinacje mogą być zmieniane. Procedury ustawiania wolnych kombinacji opisane są w punkcie 18. Modele Unico 500 i 400 posiadają dodatkowo piston [M.SOLO] (midi solo), który daje możliwość przesłania zagranych na tym manuale nut do wyjścia MIDI [OUT] w postaci jednogłosowej, z zachowaniem pierwszeństwa dla najwyższej nuty Piston [S]. Piston pamięci wolnych kombinacji służący do zapamiętywania ogólnych i dedykowanych kombinacji, Tutti oraz stopni Crescendo. Jeżeli chcecie Państwo zapamiętać wcześniej ustawiony stan rejestrów jako wolną kombinację, należy przytrzymać wciśnięty piston [S] i jednocześnie przycisnąć piston lub piston nożny z wybranym numerem pamięci wolnej kombinacji. Ażeby zaprogramować jeden ze stopni crescendo, należy użyć pedału o tej samej nazwie, jednocześnie przytrzymując wciśnięty piston [S] oraz przycisk wolnej kombinacji [HR]. W 11

12 Viscount UNICO Podręcznik użytkownika celu skopiowania zawartości pamięci jednego stopnia do innego, należy wybrać na początku stopień źródłowy, który ma zostać skopiowany, następnie wcisnąć i przytrzymać piston [S] wybierając w tym czasie stopień, do którego skopiowana ma być zawartość pamięci źródłowej, na końcu naciskając [HR]. WSKAZÓWKA: Jeżeli LED (podświetlenie) pistonu [S] jest wyłączone, oznacza to, że programowanie organów jest zablokowane (Funkcja Lock Organ, rozdz. 10). Nie będzie wtedy możliwe ani zapamiętanie kombinacji jak i wyświetlanie funkcji wewnętrznego programowania Ogólne elementy obsługi organów. Chodzi nam tu o elementy obsługi, które nie są przyporządkowane konkretnym obszarom lecz mają znaczenie dla całego instrumentu. - [MEM. BANK +] i [MEM. BANK -]: Do wybierania pokazywanego na oddzielnym panelu wyświetlacza banku pamięci wolnych kombinacji. - [ENC]: Aktywowanie funkcji Enclosed, która umożliwia regulowanie całkowitej głośności organów za pomocą pedału nożnego [MAN.III] (w modelach Unico 500 i 400) względnie [MAN.II] (w modelu Unico 300). - [A.P.]: Aktywowanie funkcji automatycznego pedału, która umożliwia grę głosami klawiatury nożnej na manuale II (w modelach Unico 500 i 400), względnie na Man. I (w modelu Unico 300). W tym przypadku klawiatura nożna nie będzie aktywna a jej rejestry będą zagrane jednogłosowo na manuale zgodnie z zasadą pierwszeństwa najniższej nuty. - [T]: Piston oraz piston nożny do uruchomienia Tutti. Tutti może być programowane. Procedura ta opisana jest w punkcie [C]: Piston kasownika. WSKAZÓWKA: Po włączeniu instrumentu wybierany jest zawsze bank pamięci nr Przedni panel gniazd. Na tym polu umieszczonym z lewej strony pod manuałami znajdują się łatwo dostępne i najczęściej używane gniazda kablowe i regulatory. - [MASTER VOLUME]: Regulacja całkowitej głośności organów. - [REVERB VOLUME]: Regulacja siły efektu pogłosu. - MIDI [IN]: Gniazdo wejścia MIDI, przez które do organów mogą być przekazywane sygnały z zewnętrznego urządzenia urządzenia MIDI. - MIDI [OUT]: Gniazdo wyjścia MIDI do wysyłania wytworzonych przez organy danych MIDI. - MIDI [THRU]: Przekazywanie dalej otrzymanych przez wejście [IN] sygnałów, na wejście jakiegoś innego urządzenia MIDI. - [USB]: Dwa gniazda USB. Lewe służy do podłączenia komputera w celu zastosowania programu do konfigurowania instrumentu. Prawe gniazdo przewidziane jest dla pamięci USB tzw. Pendrive (nie dostarczany wraz z instrumentem), która może być użyta 12

13 Podręcznik użytkownika Viscount UNICO w miejsce pamięci wewnętrznej jako zewnętrzny nośnik danych. Dalsze informacje w rozdz [PHONES]: Gniazdo do podłączenia słuchawek Zamek rolety ochronnej Pistony nożne łączników. Pistony te mają identyczną funkcję łączników jak pistony kciukowe, manubrie czy cięgła rejestrów Pedał [CRESCENDO]. Pedałem tym wybierać możemy stopnie crescenda, które aktywować będą uprzednio podany ciąg kolejnych rejestracji. Aktualnie wybrany stopień pokazywany jest na dodatkowym wyświetlaczu [CRESCENDO] (patrz pkt. 12). Wszystkie stopnie crescenda mogą być programowane. Procedura - patrz pkt Pedały wzmocnienia. Modele Unico 500 i 400 dysponują dwoma pedałami dźwigniowymi do bezstopniowej regulacji głośności I-go i III-go manuału. Model Unico 300 dysponuje natomiast płynną regulacją głośności dla manuału II. Z prawym pedałem głośności zintegrowany został system dźwigniowy, przy pomocy którego regulowany być może pogłos rejestrów orkiestrowych Pistony rewersowe. Po aktywowaniu tych pistonów zostanie wyłączone sterowanie im przypisane. Po ich wyłączeniu, odpowiednie sterowania zostaną ponownie włączone. - [MIDI REVERS.] : Wyłączanie sterowania MIDI. Również podczas gdy MIDI REVERS jest aktywny, możliwe jest mimo to dowolne ustawianie konfiguracji sterowania MIDI. - [32 FLUTE REVERS.]: Wyłącznik 32 rejestru fletowego. - [32 REED REVERS.]: Wyłącznik 32 rejestrów językowych Podłączenia tylne. W organach znajdują się różne gniazda do podłączenia zewnętrznych zestawów głośnikowych jak i wejścia liniowe i mikrofonowe korzystające z wewnętrznego wzmacniacza organów. - Gniazdo [EXT. +12V DC]: W gnieździe tym możliwy jest odbiór napięcia 12V, służący do sterowania włączaniem i wyłączaniem kolumn firmowych VISCOUNT, które w tym przypadku podłączone są do wyjść PROG. OUT. - OUT [GEN. SUB] (General Sub- Woofer): Wyjście do podłączenia głośników dla niskich częstotliwości dźwięku (subwoofer). - PROG. OUT (Programmable Outputs): Ogólne wyjścia liniowe, przy pomocy których symulowane być mogą różne formy wiatrownic kościelnych organów piszczałkowych. Sygnały są tu bowiem rozdzielane na wyjścia w zależności od ustawień funkcji dostępnych na panelu wyświetlacza. Funkcje te oferują możliwość ustalenia typu wiatrownicy dla każdego rejestru, wraz z jej wielkością i jej pozycją w przestrzeni określonej przez 13

14 Viscount UNICO Podręcznik użytkownika zastosowane kolumny głośnikowe. Każde wyjście oferuje ponadto własne sterowanie głośnością oraz equalizing. - INPUT [L(+R)] / [R]: Wejście liniowe, pozwalające grać na innych instrumentach przy pomocy wewnętrznego wzmacniacza organów. Dla źródeł mono należy używać wyłącznie gniazda [L(+R)]. - INPUT [MIC]: Wejście mikrofonowe wzmacniające sygnał pochodzący z mikrofonu. - [GAIN]: Potencjometr poziomu wzmocnienia sygnału wejściowego gniazda [MIC]. UWAGA! Powyższa grupa tylnych podłączeń nie jest widoczna od tyłu. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zdemontować tylną ścianę obudowy organów. Czynność ta winna być wykonana przez odpowiedniego fachowca. 4. WŁĄCZANIE i PANEL GŁÓWNY Po włączeniu instrumentu do sieci włącznikiem [POWER], jego system potrzebuje kilku sekund zanim będzie w pełni gotowy do pracy. Podczas tej fazy zapalają się kolejno diody świecące LED na polach oddzielających manuały a na wyświetlaczu pojawiają się strony opisu produktu. Po chwili, w momencie ukazania się menu głównego, instrument jest gotowy do użycia. Na ekranie tym, w jego górnej części, zamieszczone są pola wyboru różnych menu konfiguracyjnych organów: TUNING: Ustawienia wszystkich parametrów dotyczących strojenia. VOICES: Ustawienia wszystkich parametrów dotyczących intonacji. STYLE: Wybór stylu. SET-UP: Ogólne funkcje konfiguracyjne organów. UTIL. & MIDI (Utility & MIDI): Ustawienia dalszych funkcji obsługi i MIDI. FILE MANAG. (File Manager): Zarządzanie pamięcią wewnętrzną lub danymi utrwalonymi na nośniku pamięci zewnętrznej USB-stick. 14

15 Podręcznik użytkownika Viscount UNICO W celu obejrzenia zawartości któregoś z menu musicie Państwo jedynie przesunąć kursor (pole pokazane w inwersji) na żądane pole przy pomocy przycisków [FIELD ] i [FIELD ] i nacisnąć [ENTER]. Przy pomocy [EXIT] można opuścić wybrane menu i powrócić do strony głównej. Natomiast w dolnej części strony menu głównego pokazane są te parametry instrumentu, które powinny być stale widoczne: [pierwsze pole od góry z lewej]: ( Equal na przykładowym obrazku) Informacje o aktualnie używanym stroju, wybranym w menu TUNING (temperowanym lub historycznym). ENSEMBLE: Ustawiony w menu TUNING żądany stopień rozstrojenia. AIR PRESS: Ustawiona w menu TUNING wartość parametru WINDDRUCK (ciśnienie powietrza). A: Ustawienie częstotliwości kamertonowego a. [pierwsze pole od góry z prawej]: ( User2 na obrazku) Informacja o wybranym w menu STYLE stylu. P. COMB: Status funkcji PISTON COMBINE, ustawionej w menu UTILITY & MIDI. K. INV: Status funkcji KEYBOARD INVERSION, ustawionej w menu UTILITY & MIDI. TRANSP: Transpozycja ustawiona w menu TUNING. Pola te służą tylko dla informacji i nie mogą być wybierane. W celu wybrania przypisanej funkcji należy przywołać wyżej opisane menu. Obok ekranu wyświetlacza znajdują się klawisze do wskazywania i nawigacji po wszystkich stronach menu:... [SEQUENC]: Strona do korzystania z wewnętrznego sekwencera instrumentu.... [VOLUMES]: Strona pokazująca wszystkie regulatory głośności instrumentu.... [FIELD ] i [FIELD ]: Przy pomocy tych klawiszy można przesuwać kursor reprezentowa-ny przez pole wyświetlane w inwersji. [FIELD ] do przesuwania na pole leżące powyżej lub poprzednie; [FIELD ] do przesuwania na pole leżące poniżej lub następne w kolejności.... [VALUE+] i [VALUE-]: Tymi przyciskami ustawia się numeryczne lub alfanumeryczne wartości parametrów. [VALUE+] powiększa; [VALUE-] zmniejsza wartości.... [EXIT] i [ENTER]: Klawisze te służą do otwierania i zamykania menu lub wyświetlanych stron, jak również do zatwierdzania lub anulowania zmienianych na wyświetlaczu 15

16 Viscount UNICO Podręcznik użytkownika wartości. [ENTER] do otwierania menu i stron oraz zatwierdzania; [EXIT] do zamykania menu i stron tudzież anulowania. 5. REGULACJA GŁOŚNOŚCI (Menu VOLUMES) Przez naciśnięcie klawisza [VOLUMES] otworzyć można stronę regulacji głośności organów: Unico 300 MST (Master): Ogólna głośność organów, która może być również ustawiana przy pomocy potencjometr u [MASTER VOLUME] znajdującego się pod manuałami. REV (Reverb): Natężenie pogłosu, które może być także regulowane potencjometrem [REVERB VOLUME], umieszczonym pod manuałami. PHO (Phones): Poziom sygnału wyjściowego z gniazda słuchawkowego [PHONES] pod manuałami. EXT (External outputs): Zbiorowa głośność podłączeń PROG. OUT tylnego pola podłączeń. PED (Pedal): Głośność klawiatury nożnej. II (Manuał II): Głośność drugiego manuału. III (Manuał II): Głośność trzeciego manuału. I (Manuał I): Głośność pierwszego manuału. ORC (Orchestra): Głośność zakresu głosów orkiestrowych. 16

17 Podręcznik użytkownika Viscount UNICO Dla zamknięcia strony i powrotu do poprzedniej można nacisnąć [EXIT] lub po prostu odczekać ca. 4 sekundy. 6. INTONACJA INSTRUMENTU (Menu TUNING) Poprzez wybór pola TUNING w menu głównym, uzyskujecie Państwo dostęp do wszystkich parametrów intonacyjnych instrumentu. TRANSPOSER: Transpozycja z zakresem od -6 do +5 półtonów. Po włączeniu organów nie ustawiona jest żadna transpozycja. [drugie pole]: ( Equal wyżej na obrazku) Przełącznik dla wyboru historycznych temperacji (systemu strojenia przyp. tłum.), pochodzących z różnych epok i kultur narodowych. BASE KEY: Nuta rozpoczynająca łańcuch 12 kwint, które kształtują temperację. ENSEMBLE: Poziom naturalnego minimalnego rozstrojenia między dwoma piszczałkami, służący symulacji zużycia eksploatacyjnego i wpływu różnic temperatury na odchylenia od perfekcyjnej intonacji piszczałek organowych. Wartości zawierają się w obszarze od (piszczałki zestrojone perfekcyjnie) do 8 (maksymalne rozstrojenie). AIR PRESURE: Dla symulacji spadku ciśnienia powietrza przy nagłym zapotrzebowaniu na duży strumień powietrza (np. przy uderzeniu mocnych akordów w tutti). Przejawia się to chwilowym narastającym spadkiem intonacji w dół, co najbardziej wyraziste jest dla piszczałek o wyższej masie stopy i większych szerokościach (flety, burdony, pryncypały). PITCH (A): Ustalenie wysokości strojenia dla kamertonowego a (piszczałka 8 ) +/- 440 Hz. W celu zamknięcia strony nacisnąć [EXIT]. WSKAZÓWKA: Transpozycja nie ma żadnego wpływu na odtwarzanie (w odróżnieniu od nagrywania, gdzie nuty zostają utrwalone po transpozycji) utworu na wbudowanym sekwencerze. Do tego służy oddzielny system transpozycji sekwencera (patrz rozdz. 12.3). 17

18 Viscount UNICO Podręcznik użytkownika 7. STYLE ORGANOWE (Menu STYLES) Styl określa konfigurację rejestrów organowych odnośnie wyboru głosów i ich intonacji, tak że organy otrzymują taki charakter brzmieniowy, który najbardziej odpowiada literaturze wybranego stylu danej epoki. Organy oferują osiem stylów, dysponujemy zatem ośmioma konfiguracjami brzmieniowymi. Pierwsze cztery style, które dalej nazywane będą z angielskiego Presets lub style predefiniowane, zostały zaprogramowane fabrycznie na podstawie doświadczeń odpowiednich szkół organowych i nie mogą być zmieniane przez użytkownika. Pozostałe cztery style oznaczone jako User mogą być natomiast dowolnie zmieniane i personalizowane, przez co organy okazują się jako nadzwyczaj elastyczne. Dla wyboru stylu, w menu głównym należy wybrać pole STYLE. Jak już to opisano, czterech pierwszych styli (style organowe) nie można zmieniać. Jeżeli uruchomimy funkcję VOICES, ukaże się następujący komunikat: Zawartość tego stylu jest jednakże dostępna w celu podejrzenia ustawień. W celu kontynuacji nacisnąć należy dowolny klawisz wyświetlacza lub odczekać kilka sekund. 18

19 Podręcznik użytkownika Viscount UNICO WYBÓR I USTAWIENIA GŁOSÓW (Menu VOICES) Jedną z najważniejszych właściwości nowej technologii syntezy dźwięku Physis, którą organy Unico używają do wydobywania dźwięku, polega na tym, że oferuje ona użytkownikowi rozległe możliwości personalizacji instrumentu stawiając do dyspozycji bardzo dużą liczbę barw brzmienia, a oprócz tego poprzez bogate możliwości intonacyjne jeszcze bardziej pomnaża różnorodność brzmieniową. Menu VOICES zawiera wszystkie takie funkcje służące do wyboru i ustawiania parametrów brzmieniowych głosów. WSKAZÓWKA: - W dalej opisanych funkcjach nie możliwe jest podjęcie żadnych zmian, jeżeli wybrany został jeden ze stylów predefiniowanych. Jeżeli dokonać chcemy zmian ustawień parametrów, musimy wybrać jeden ze stylów użytkownika ( User ). - Wybrane dla każdej manubrii lub cięgła rejestrowego głosy jak i zmiany parametrów wydobycia dźwięku zostają automatycznie zapisane w pamięci aktualnego stylu. Jeżeli wywołany zostanie jakiś inny styl, głosy wraz z ich parametrami zostaną na nowo ustawione tak jak zostały zdefiniowane w wywołanym stylu. Uprzednio podjęte zmiany nie przepadają, lecz stają ponownie do dyspozycji po wywołaniu stylu, w którym je Pierwsza ukazująca się strona pozwala na wybór funkcji, które życzymy sobie wywołać: VOLUME LEVEL: Ustawienie głośności pojedynczego głosu. EDIT PARAMETERS: Ustawienia parametrów wydobycia dźwięku dla pojedynczego głosu. ALTERNATIVE VOICES: Wybór głosów alternatywnych. 19

20 Viscount UNICO Podręcznik użytkownika 8.1 USTAWIENIA GŁOŚNOŚCI (Funkcja VOLUME LEVEL) Jeżeli w menu VOICES wybierzemy pole VOLUME LEVEL, wyświetlacz ukaże podział organów na obszary. Możemy wtedy wybrać jeden z obszarów, w którym zawarty jest głos, którego głośność chcemy ustawić: Do wyboru pola na wyświetlaczu używamy, jak już wcześniej zdążyliśmy sobie przyswoić, klawiszy [FIELD ], [FIELD ] i [ENTER]. Alternatywna procedura bezpośredniego wyboru i ustawiania głośności polega na tym, że przytrzymujemy krótko wyciągnięte cięgło lub naciśniętą manubrię w pozycji głos włączony do czasu aż kursor przesunie się samodzielnie na pole VOLUME LEVEL lub do żądanej funkcji. Podświetleni rejestru, którego głośność będzie ustawiana, zaczyna błyskać w celu eliminacji ewentualnej pomyłki. Rejestr jest włączony i można nim grać dla ułatwienia i przyśpieszenia ustawień. Można też dodatkowo włączać inne rejestry, by ocenić zmiany w odniesieniu do innych głosów. Dla opuszczenia tej funkcji i zapamiętania wartości należy nacisnąć [EXIT]. 8.2 USTAWIENIA PARAMETRÓW BRZMIENIA (Funkcja EDIT PARAMETERS) W celu pokazania strony z parametrami wydobycia dźwięku dla pojedynczego głosu należy w menu VOICES wybrać pole EDIT PARAMETERS: 20

21 Podręcznik użytkownika Viscount UNICO Również przy tych funkcjach wyświetlacz pokazuje na początku obszary organów, które musimy wybrać odpowiednio do umiejscowienia głosu, który chcemy ustawiać: Wybieramy następnie głos, którego parametry chcemy edytować. Stronę ustawień możemy też wywołać bezpośrednio poprzez krótkie przytrzymanie wyciągniętego cięgła lub naciśniętej manubrii w pozycji głos włączony do czasu aż kursor przesunie się samodzielnie na pole EDIT PARAMETER lub do żądanej funkcji.podświetlenie rejestru, który będzie ustawiany, zaczyna błyskać w celu wyeliminowania ewentualnej pomyłki. Rejestr jest włączony i można nim grać dla ułatwienia i przyśpieszenia ustawień. Można też dodatkowo włączać inne rejestry, by ocenić podjęte zmiany w odniesieniu do innych głosów. Dla wszystkich głosów nie są pokazywane identyczne parametry, gdyż zależnie od rodziny rejestrów zmieniać można charakterystyczne tylko dla nich parametry. Dokonane być mogą następujące ustawienia: CHARACTER: Nasycenie w wysokie alikwoty. AIR NOISE: Szmer wdmuchiwanego w piszczałkę powietrza. REED NOISE: Nieregularności drgań języczka w piszczałce językowej. ATTACK: Czas zadęcia, po którym ton uzyskuje maksymalną głośność. REL. DETUNE: (Relase Detune) Stopień rozstrojenia w fazie wybrzmiewania. FREQ. SKEW: Stopniowe zmiany głośności podczas fazy rozbrzmiewania i wybrzmiewania. DETUNE: Rozstrojenie dla uzyskania efektu Flanger dla danego głosu. 21

22 Viscount UNICO Podręcznik użytkownika KEYB. LO LEV.: (Keyboard Low Level) Wzmocnienie (wartości dodatnie) lub osłabienie (wartości ujemne) głośności rejestru w dolnym obszarze manuału. KEYB. HI LEV.: (Keyboard High Level) Wzmocnienie (wartości dodatnie) lub osłabienie (wartości ujemne) głośności rejestru w górnym obszarze manuału. W celu opuszczenia tej funkcji i zapamiętania wartości należy nacisnąć [EXIT]. 8.3 WYBÓR GŁOSÓW ALTERNATYWNYCH (Funkcja ALTERNATIVE VOICE) Każdy register rozporządza zestawem głosów, a mianowicie tym, który jako ustawienie standardowe czynny jest w aktualnie wybranym stylu oraz zawiera nadto głosy alternatywne. W celu wybrania głosu alternatywnego musicie Państwo wywołać funkcję ALTERNATIVE VOICES: Tak jak przy innych funkcjach menu VOICES, wybrać również należy obszar organów, w którym znajduje się przewidziany przez nas do podmiany głos. Po chwili ukaże się lista głosów wybranego obszaru: Również przy tej funkcji stronę głosów alternatywnych możemy przywołać bezpośrednio, poprzezkrótkie przytrzymanie wyciągniętego cięgła lub naciśniętej manubrii w pozycji głos włączony do czasu aż kursor przesunie się samodzielnie na pole ALTERNATIVE VOICES w menu VOICES lub do żądanej funkcji. Podświetlenie registru, którego głos będzie wymieniany, zaczyna błyskać w celu wyeliminowania ewentualnej pomyłki. Rejestr jest włączony i można nim grać dla ułatwienia i przyśpieszenia ustawień. Wyświetlacz pokaże teraz listę głosów alternatywnych: 22

23 Podręcznik użytkownika Viscount UNICO Głos aktualnie znajdujący się w użyciu pokazany jest w dolnej części strony pod nazwą CURRENT VOICE. Należy przy tym zwrócić uwagę, że u góry strony stale podawana jest nazwa wydrukowana na cięgle rejestru lub manubrii ażeby w każdej chwili wiadomym było, którego registru głos jest zmieniany. Jeżeli przesuniemy kursor przy pomocy klawiszy [FIELD ] i [FIELD ] na inny głos, w miejsce poprzedniego, ukaże się komunikat ENTER TO REPLACE : który sygnalizuje, że aby nowy głos można było używać, należy nacisnąć klawisz [ENTER] w celu zatwierdzenia operacji. Zaznaczonym przez kursor głosem możemy już grać, zanim naciśniemy klawisz [ENTER], ażeby móc słuchowo bezpośrednio ocenić podejmowane zmiany. Możecie też Państwo włączać dodatkowo inne rejestry, by oceniać dokonywane zmiany w odniesieniu do innych głosów. Naciskamy [EXIT] by kontynuować zamianę głosów lub zakończyć tę funkcję. WSKAZÓWKA: Jeżeli wybierzemy któryś z głosów alternatywnych, parametry wydobycia dźwięku funkcji EDIT PARAMETERS zostaną automatycznie przestawione na wartości standardowe nowego głosu. Wartość głośności (w funkcji VOLUME LEVEL) pozostaje jednakże nie zmieniona. 9. OGÓLNE USTAWIENIA INSTRUMENTU (Menu SET-UP) Menu SET-UP zawiera wszystkie ogólne ustawienia instrumentu za wyjątkiem interfejsu MIDI oraz dodatkowych i pomocniczych funkcji dotyczących konfiguracji. W celu wywołania interesującego nas menu, wybieramy pole SET-UP na stronie głównej: 23

24 Viscount UNICO Podręcznik użytkownika Mogą zostać wywołane następujące funkcje:... TREMULANT: Ustawienia szybkości i głębi tremolo oddzielnie dla każdego manuału.... REVERBERATION: Wybór typu pomieszczenia dla efektu pogłosu.... INT. AMPL. EQUALIZER (Internal amplification equalizer): Ustawienia 5-pasmowego equalizera wzmacniacza wewnętrznego.... INT. AMPL. PANNING (Internal amplification panning): Ustawienia rozmieszczenia rejestrów w panoramie stereo w wewnętrznym systemie głośnikowym do symulacji różnych rodzajów wiatrownic dla różnych głosów.... PROG. FUNCTION (Programmable functions): Ustawienia dotyczące funkcjonalności wolnych kombinacji, pistonów, crescendo i potencjometrów pod manuałami.... EXT. OUT EQUALIZER (External outputs equalizer): ustawienia equalizera dla tylnych wyjść PROG. OUT.... EXT. OUT ROUTER (External outputs router): Konfiguracja routingu sygnału rejestrów tylnych wyjść PROG. OUT do symulacji pozycji wiatrownic i pozycji znajdujących się na nich piszczałek.... EXT. OUT VOLUME: Ustawienia głośności tylnych wyjść PROG. OUT.... ANTIPHONAL OUTS (Model Unico 300 nie zawiera tej funkcji): Konfiguracja tylnych wyjść PROG. OUT [9] [12] (lub [17] [20], jeżeli zainstalowane jest opcjonalne rozszerzenie do 20 wyjść) jako wyjść antyfonalnych. 9.1 ROUTING GŁOSÓW NA TYLNYCH WYJŚCIACH AUDIO (Funkcja EXT. OUT ROUTER) Ważną cechą organów serii Unico jest możliwość symulacji pozycji wiatrownic i uporządkowania stojących na nich piszczałek oddzielnie dla każdego z registrów. Dzieję się tak za przyczyną routingu (rozdziału) sygnału audio, tzn. jego podziału na tylnych wyjściach. System potrafi zastosować dla każdego rejestru dowolną konfigurację wyjść, która obrazować ma sposób rozmieszczenia piszczałek na różnych wiatrownicach, tzn.: z jednym lub dwoma wierzchołkami z dwoma skrzydłami z jednym skrzydłem w lewo lub w prawo mono alternowane (naprzemienne) Przy wszystkich tych konfiguracjach może być określona oprócz tego szerokość wiatrownicy i jej pozycja w określonej przez liczbę zastosowanych wyjść przestrzeni. W celu wywołania strony z konfiguracją tylnych wyjść, wybieramy pole EXT. OUT ROUTER w menu SET-UP: 24

25 Podręcznik użytkownika Viscount UNICO Ukazuje się strona wyboru obszaru, do którego należy rejestr przewidziany przez nas do konfiguracji. Wybieramy z listy zawarty w tym obszarze register: Również przy tej funkcji stronę konfiguracyjną możemy przywołać bezpośrednio, poprzez krótkie przytrzymanie wyciągniętego cięgła lub naciśniętej manubrii w pozycji głos włączony do czasu aż kursor przesunie się samodzielnie na pole EXT. OUT ROUTER w menu SET-UP lub do żądanej funkcji. Podświetlenie registru, którego głos będzie konfigurowany, zaczyna błyskać w celu wyeliminowania ewentualnej pomyłki. Rejestr jest włączony i można nim grać dla ułatwienia i przyśpieszenia ustawień. Możecie też Państwo włączać dodatkowo inne rejestry, by oceniać dokonywane zmiany w odniesieniu do innych głosów. Strona złożona jest z czterech części: MODE: Wybór typu wiatrownicy: C C#: alternowana MONO: mono DOUBLE CUSP: dwa wierzchołki CUSP: jeden wierzchołek DOUBLE WING: dwa skrzydła WING: jedno skrzydło FROM i TO: Wybór wyjścia odnoszącego się do pozycji zewnętrznej, w obrębie której umieszczona ma zostać wiatrownica. Wartość podana jest jako [numer wyjścia pozycja pośrednia pomiędzy dwoma wyjściami], przy czym należy uwzględnić, że pomiędzy dwoma wyjściami przewidziano cztery pozycje pośrednie ( na wyświetlaczu). 25

26 Viscount UNICO Podręcznik użytkownika Wartość 40 oznacza przykładowo, że pozycja zewnętrzna (FROM lub TO) umieszczona jest na wyjściu [4]; wartość 82 wskazuje, że punkt FROM lub TO leży pomiędzy wyjściami [8] i [9], bliżej [8], ponieważ znajduje się w odległości jednej piątej przestrzeni pomiędzy [8] a [9]. Wyżej zobrazowana strona wyświetlacza przedstawiająca konfigurację, pokazuje wierzchołek wiatrownicy umieszczonej pomiędzy wyjściem [1] a pozycją pośrednią pomiędzy [4] a [5]. [Wskaźnik pozycji]: Składa się ona z małych prostokątów nad rysunkiem wiatrownicy i pokazuje do której strefy wyjść odnosi się jej pozycja. [Wiatrownica na wyjścia]: Wskazanie w dolnej części strony ukazujące wiatrownicę wraz z zastosowanymi wyjściami, tak że można bezpośrednio rozpoznać, gdzie jest ona umieszczona i na które wyjścia przesyłane będą nuty, na bazie konfiguracji wiatrownicy. Jeżeli chcemy obejrzeć konfigurację jakiegoś innego rejestru, musimy jedynie uruchomić wybrane cięgło rejestru lub manubrię; w celu opuszczenia funkcji naciskamy [EXIT]. W obu przypadkach konfiguracja wyżej ustawiona zostanie zapisana i zapamiętana. 9.2 USTAWIENIA WYJŚĆ PROG. OUT JAKO ANTIPHONAL OUT (Funkcja ANTIPHONAL OUTS) W modelach Unico 500 i 400 cztery ostatnie wyjścia audio można użyć jako wyjścia antyfonalne, których sterowanie może być niezależne od pierwszych ośmiu wyjść (szesnastu, jeżeli mamy zainstalowane opcjonalne rozszerzenie do 20 wyjść) oraz uruchamiane funkcją AMPLIFIKATION. Służy to celowi wykorzystania podczas gry specjalnych efektów przemieszczanie się dźwięku. Jeżeli w menu SET-UP wybierzemy pole ANTIPHONAL OUTS, na wyświetlaczu ukaże się następująca strona: Jeżeli umieścimy kursor na pozycji OUTS 1-12=MAIN ( OUTS 1-20=MAIN w przypadku opcji 20 wyjść ), wyjścia PROGRAMMABLE OUTPUTS mogą być sterowane przez użycie manubrii AMPLIFICATION [EXT. SPEAKER ON.]. Jeżeli kursor przesuniemy przy pomocy przycisku [FIELD ] na pole OUTS 1-8=MAIN / OUTS 9-12=ANTIPH ( OUTS 1-16=MAIN / OUTS 17-20=ANTIPH, przy opcji 20 wyjść), ostatnie cztery wyjścia PROGRAMMABLE OUTPUTS zostaną wyjściami antyfonalnymi. Sterowanie [CONSOLE ON] uruchamia włącznik dla wyjść MAIN [1]-[8] ([1]-[16], przy opcjonalnym rozszerzeniu do 20 wyjść), podczas gdy [EXT. SPEAKER ON] steruje włączaniem wyjść [9]-[12] ([17]-[20] w opcji z 20 wyjściami). Dla powrotu do menu SET-UP i zapamiętania ustawień naciskamy [EXIT]. 26

27 Podręcznik użytkownika Viscount UNICO FUNKCJE POMOCNICZE ORAZ MIDI (Menu UTIL. & MIDI) Menu UTILITY & MIDI, które wywołane być może przez pole o tej samej nazwie na stronie głównej menu, zawiera wszystkie funkcje dodatkowe i ustawienia interfejsu MIDI organów. Menu obejmuje trzy strony: Pierwsza część zawiera funkcje dodatkowe i pomocnicze: PIST. COMBINE (Piston Combine): Synchronizacja wolnych kombinacji manuału II (Unico 500 i 400) lub I (Unico 300) z odpowiednikami klawiatury nożnej. I/II KEYB. INV (I/II Keyboard Inwersion): Zamiana manuałów, tak że rejestry Man. I brzmią na manuale II i odwrotnie. TRACKER TOUCH: funkcja chwilowo niedostępna 1st SHORT OCT. (First short octavo): Aktywacja tzw. oktawy krótkiej w pierwszych oktawach manuałów i pedału. AUTO MAINPAGE: Automatyczny powrót do głównego menu po 10 sek. bezczynności. LCD CONTRAST: Ustawienie kontrastu panelu wyświetlacza. SET DATE & TIME: Ustawienie daty i godziny. LOCK ORGAN: Ustawienia kodu blokującgo w celu zabezpieczenia dostępu do stron konfiguracji instrumentu, tutti i cresceno. RESTORE FACT. SET (Restore faktory settings): Przywrócenie ustawień fabrycznych. Druga część menu dotyczy natomiast konfiguracji interfejsu MIDI: Tx AND Rx CHANNEL: Konfiguracja kanałów MIDI do wysyłania i otrzymywania danych. Tx AND Rx FILTER: Konfiguracja filtru MIDI do transmisji i odbioru. PROG. CHANGE SEND (Program Change send): Zapamiętywanie rejestracji i transmisja rozkazów MIDI typu Program Change i Bank Select. PEDAL/KEYB TOUCH (Pedal/ Keyboard touch): Wybór krzywych dynamiki manuałów podczas stosowania głosów orkiestrowych i transmisji nut MIDI. 27

28 Viscount UNICO Podręcznik użytkownika COUPLED NOTES: Do aktywacji (YES) i wyłączania (NO) transmisji nut do gniazda MIDI [OUT] powstałych przez zastosowanie łączników. Jeżeli wybierzemy (NO) i przykładowo przy aktywnym łączniku II/P będziemy grać na pedale, nuty zostaną przesłane kanałem przyporządkowanym dla klawiatury nożnej a nie kanałem dla manuału II. 11. FUNKCJE ZARZĄDZANIA PLIKAMI (Menu FILE MANAG.) Seria organów UNICO potrafi używać różnych rodzajów pamięci masowej: pamięci wewnętrznej i urządzeń pamięci, które włożone zostaną do gniazda [USB] pod manuałami (USB-Stick). Te jednostki pamięci służą do przechowywania całkowitej lub częściowej konfiguracji organów, utworów muzycznych i list utworów muzycznych. Po włożeniu PenDrive a (USB-Stick), system rozpoznaje tę pamięć jako pamięć masową. Jednak można też używać pamięci wewnętrznej do kopiowania plików (do i z pamięci USB). Niestety nie jest możliwe ładowanie, kasowanie lub zmiana nazwy plików przechowywanych w pamięci wewnętrznej: do tego musimy wyjąć USB-Stick. Po wybraniu na stronie głównej pola FILE MANAGEMENT, zostanie pokazane przynależne mu menu ze wszystkimi funkcjami zarządzania plikami. Istniej również dalsza strona zawierająca informacje o zainstalowanej w organach wersji oprogramowania systemowego. Jak widać, na dole strony podany jest rodzaj aktualnie używanej jednostki pamięci: INTERNAL MEMORY: Pamięć wewnętrzna. USB PEN DRIVE: USB-Stick. Można wywołać następujące funkcje: DIR: Przeglądanie zawartości pamięci masowej. LOAD: Ładowanie plików. SAVE: Zapis kompletnej lub częściowej konfiguracji organów do pamięci masowej. COPY: Kopiowanie plików z jednej jednostki pamięci (np. wewnętrznej jednostki pamięci) do innej. RENAME: Zmiana nazwy pliku. DELETE: Kasowanie pliku. SONGLISTE: Programowanie listy utworów muzycznych. 28

29 Podręcznik użytkownika Viscount UNICO O.S. INFO: Informacja o zainstalowanej w systemie wersji oprogramowania firmowego. WSKAZÓWKA: Po włożeniu pamięci USB-Stick do gniazdka należy odczekać kilka sekund zanim na wyświetlaczu ukaże się menu FILE MANAGER. Jeżeli chcielibyśmy zmienić nazwę pliku zapisanego na nośniku USB przy pomocy komputera, należy przy tym uważać na to, że nazwa pliku może składać się tylko z małych liter i cyfr. Stosujemy zawsze tylko taki USB-Stick, który sformatowany jest w systemie FAT lub FAT 32 (NTFS nie jest obsługiwany). 12. ZAPIS I ODTWARZANIE UTWORÓW MUZYCZNYCH (SEQUENCER) Organy Unico wyposażone są w wewnętrzny sekwencer (cyfrowe urządzenie do zapisu) służący do zapisu utworów muzycznych, rozkazów i sterowania, które wykonane być mają na instrumencie. Nagrania mogą być utrwalone w pamięci wewnętrznej lub na PenDrive ie jako pliki MIDI i w każdej chwili ponownie odtworzone. Dla wywołania sekwencera użyć należy przycisku [SEQUENC.], umieszczonego obok wyświetlacza. Pojawia się strona służąca do wyboru jednego z trzech trybów funkcyjnych systemu: PLAY: Odtwarzanie utworów muzycznych, utrwalonych w pamięci wewnętrznej lub na PenDrive ie. PLAY OPTIONS: Opcje odtwarzania. RECORD: Zapis utworów muzycznych. U dołu strony pokazywany jest rodzaj aktualnie używanej pamięci. Należy tu przypomnieć, że pamięć USB ma pierwszeństwo przed pamięcią wewnętrzną. Jeżeli użyć chcemy pamięci wewnętrznej, musimy wcześniej usunąć z gniazda USB-Stick ODTWARZANIE NAGRANIA (Modus PLAY) WSKAZÓWKA: Po włożeniu pamięci USB-Stick do gniazdka należy odczekać kilka sekund przed wywołaniem sekwencera. Ustawiona menu TUNING transpozycja nie żadnego wpływu na odtwarzanie utworów (w przeciwieństwie do zapisu, w którym nuty zapisane zostaną w postaci przetransponowanej). W tym wypadku używamy opisanej 29

30 Viscount UNICO Podręcznik użytkownika Na wyżej opisanej stronie wyboru trybu sekwencera wybieramy pole PLAY. Wyświetlacz pokaże wtedy pliki zapisane w aktualnie używanym rodzaju pamięci: Wybieramy zatem plik MIDI, który chcielibyśmy odtworzyć: Nowa strona informuje nas o wszystkich dostępnych do obsługi sekwencera rozkazach: [ENTER]: Startowanie odtwarzania utworu. [EXIT]: Wyłączenie sekwencera. [FIELD ]: Wybór poprzedniego utworu utrwalonego w pamięci lub na liście utworów (patrz rozdz. 12.4). [FIELD ]: Wybór następnego w kolejności utworu utrwalonego w pamięci lub na liście Utworów (patrz rozdz. 12.4). [VALUE -]: Przewijanie do tyłu (Rewind). [VALUE +]: Szybkie przewijanie do przodu (Fast Forward). Po starcie odtwarzania strona zmienia się w sposób następujący: Jak widać, zmienia się również funkcja klawiszy [ENTER] i [EXIT] w sposób następujący: [ENTER]: Pauza / Start odtwarzania utworu. [EXIT]: Zakończenie odtwarzania utworu. [FIELD ], [FIELD ], [VALUE -] i [VALUE +] zachowują swoje opisane powyżej funkcje. 30

31 Podręcznik użytkownika Viscount UNICO NAGRYWANIE UTWORU (Modus RECORD) Na stronie wyboru trybów sekwencera wybieramy pole RECORD. Na wyświetlaczu ukaże się wtedy następująca strona: Przy pomocy [NEW SONG] możemy uruchomić proces nowego nagrywania lub po załadowaniu wybranego pliku MIDI wykonać tzw. Overdub, tzn. zapis nowego nagrania w miejsce już istniejącego. Podobnie jak w trybie Play, tak i w trybie Record strona informuje nas o funkcjach klawiszy: [ENTER]: Start nagrywania. [EXIT]: Wyłączenie sekwencera. Po uruchomieniu nagrywania funkcje zmieniają się następująco: [ENTER]: Pauza / Start nagrywania. [EXIT]: Zakończenie nagrania. Po zakończeniu sesji nagraniowej naciskamy [EXIT], wyświetlacz pokazuje stronę służącą do utrwalenia w pamięci dokonanego nagrania: Pokazane funkcje oferują następujące możliwości: 31

32 Viscount UNICO Podręcznik użytkownika SAVE: Zapis nagrania w postaci pliku MIDI. PLAY: Odtworzenie nagrania przed jego zapisem. OVERDUB: Wykonać nowe nagranie w miejsce właśnie dokonanego. DISCARD AND EXIT: Skasować nagranie i zakończyć tryb Record sekwencera. Jeżeli wybierzemy pole SAVE, system zażąda podania nazwy dla sekwencji MIDI, która ma zostać zapisana: W celu podania nazwy używamy klawiszy [FIELD ] i [FIELD ] do przesuwania kursora oraz klawiszy [VALUE -] i [VALUE +] do wyboru znaków. Pierwsze trzy znaki muszą być cyframi, ponieważ jest to wymagane dla przyszłego rozszerzenia organów. Naciskamy [ENTER] w celu potwierdzenia nazwy i przeprowadzenia procesu zapisu. Natomiast w przypadku gdy chcemy anulować zapis i powrócić do strony poprzedniej naciskamy [EXIT]. Zakończony powodzeniem proces zapisu pliku zostanie zasygnalizowany następującym meldunkiem: Przeciwnie, jeżeli będąc na stronie z funkcjami zapisu naciśniemy [EXIT] (a więc wtedy, gdy przeprowadzono nagranie ale jeszcze go nie zapisano), system ostrzega nas o tym, że jeżeli będziemy dalej kontynuować, to utracimy wykonane nagranie: Teraz możemy wreszcie nacisnąć [ENTER], by potwierdzić przerwanie procesu i skasowanie nagrania lub [EXIT] by powrócić do poprzedniej strony z funkcjami zapisu. 32

33 Podręcznik użytkownika Viscount UNICO WSKAZÓWKA: Jeżeli chcielibyśmy zmienić nazwę pliku zapisanego na PenDrive ie przy pomocy komputera, musimy przy tym pamiętać, że nazwa pliku może składać się tylko z małych liter i cyfr OPCJE ODTWARZANIA SEKWENCERA (Menu PLAY OPTIONS) Po wybraniu pola PLAY OPTIONS na stronie wyboru trybu funkcji sekwencera, otrzymujemy dostęp do kilku opcji odtwarzania utworów: Są to szczegółowo: TRANSPOSER: Do ustawienia transpozycji odtwarzanych przez sekwencer utworów w postępie półtonowym. SONG LOOP: Jeżeli ustawimy tu opcję YES, utwór na końcu zostanie ponownie odtworzony. LIST AUTOPLAY: Jeżeli ustawimy tu opcję YES, przy zastosowaniu listy utworów, po zakończeniu jednego utworu automatycznie odtworzony będzie następny, bez konieczności użycia rzycisku [FIELD ]. LIST LOOP: Jeżeli ustawimy tu opcję YES, po zakończeniu odtwarzania ostatniego przewidzianego na liście utworu, rozpocznie się automatycznie odtwarzanie utworu pierwszego z listy LISTY UTWORÓW (Funkcja SONGLIST) Terminem lista utworów określono możliwość organów, polegającą na budowaniu i odtwarzaniu list utworów muzycznych (plików w formacie MIDI). W celu zaprogramowania listy utworów przywołać należy menu FILE MANAGEMENT i wybrać funkcję SONGLIST. System pyta następnie, czy chcielibyśmy utworzyć nową listę, czy też zmienić już istniejącą: 33

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 icdmix 2 Przewód zasilający Przewód RCA Instrukcja obsługi Gwarancja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

24-kanałowy mikser do efektów świetlnych DMX. Nr art. 590295. Opis urządzenia

24-kanałowy mikser do efektów świetlnych DMX. Nr art. 590295. Opis urządzenia 24-kanałowy mikser do efektów świetlnych DMX. Nr art. 590295 Opis urządzenia 1. PRESET A LEDS- kontrolki LED PRESET A 2. KANALFADER 1-12- regulator kanałów 1-12. Regulatory te służą do ustawienia poziomu

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 Możliwości sterowania... 3 OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO...... 3 Ekran powitalny... 4 Menu główne...... 4 Menu temperatura...

Bardziej szczegółowo

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a Seria 400 (R42x, N42x) Wskaźnik Cyfrowy Instrukcja operatora do użycia z wersjami oprogramowania 1.0 i wyżej 1. WSTĘP... 4 WŁAŚCIWOŚCI... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 OPTYMALNE ŚRODOWISKO POPRAWNEGO DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku DR2 24bit WAV/MP3

Rejestrator dźwięku DR2 24bit WAV/MP3 Rejestrator dźwięku DR2 24bit WAV/MP3 Instrukcja obsługi Nr produktu: 304369 Ważne informacje Dziękujemy za zakup tego produktu. Zalecamy przeczytanie uważnie niniejszej instrukcji przed użyciem urządzenia.

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7) Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Strona 1 z 5 1. Charakterystyka wyświetlanie cyfrowych obrazów (JPEG) wejście na kartę pamięci SD/MMC/MS złącze USB (na nośnik

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV Spis treści Wstęp...3 Cechy charakterystyczne...3 Uwagi...4 1.1. Wywoływanie menu...4 1.2. Przeglądanie...4 1.3. Wybieranie trybu pracy...4 1.4. Regulacja głośności...4

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi.

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. I. Opis przycisków, gniazd wejść i wyjść urządzenia. Rys 1. 1. Włącznik / Wyłącznik 2. Komora kasety VHS 3. Tacka nagrywarki DVD 4. Przycisk EJECT

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

PX127. Solo. RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX127. Solo. RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI PX127 Solo RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1. Płyta czołowa... 2 4. Kopiowanie programów do sterownika SOLO... 5. Kopiowanie programów do sterownika

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Zawartość pudełka: Rejestracja: Zasady ogólne:

Zawartość pudełka: Rejestracja: Zasady ogólne: INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość pudełka: NDX400 Przewód zasilający Przewód audio RCA (cinch) Instrukcja obsługi Umowa gwarancyjna Rejestracja: Proszę zarejestrować sprzęt na stronie http://www.numark.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

RCForb (Client) Instrukcja Użytkownika

RCForb (Client) Instrukcja Użytkownika RCForb (Client) Instrukcja Użytkownika Dokumentacja wstępna. Spis treści Strona # - Instalacja i pierwsze uruchomienie Strona # - Konfiguracja ustawień Twego dźwięku Strona # - Odnalezienie stacji zdalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KROSOWNICY WIDEO KV-12/4

INSTRUKCJA OBSŁUGI KROSOWNICY WIDEO KV-12/4 INSTRUKCJA OBSŁUGI KROSOWNICY WIDEO KV-2/4 Opis działania Krosownica wideo KV-2/4 umożliwia przełączanie dwunastu wejść do czterech wyjść w dowolnej konfiguracji Posiada dwa tryby pracy, krosownicy i przełącznika

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 RCU650 jest pilotem uniwersalnym 5 w 1 przeznaczonym do obsługi do telewizorów, amplitunerów, wzmacniaczy, odtwarzaczy BD i DVD, odtwarzaczy CD, nagrywarek, różnych

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa Hama Premium. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 954648. Strona 1 z 11

Ramka cyfrowa Hama Premium. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 954648. Strona 1 z 11 Ramka cyfrowa Hama Premium Instrukcja obsługi Nr produktu: 954648 Strona 1 z 11 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska Funkcje pilota Przycisk ON włączanie/wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji knfbreader Mobile kreader Mobile Instrukcja instalacji Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwy innych firm i produktów są znakami towarowymi lub

Bardziej szczegółowo

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122 CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Następnie uruchom b-link z Menu Start lub ponownie uruchom komputer.

Następnie uruchom b-link z Menu Start lub ponownie uruchom komputer. B-LINK SZYBKI START Ten krótki przewodnik umożliwia użytkownikowi poznanie działania i podstawowych funkcji programu b-link, pozwalając szybko zacząd pracę z programem. Omawiamy w nim tylko niektóre funkcje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM. Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi

TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM. Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi Podłączenia Baza Kliknięcie Używaj wyłącznie dołączonego przewodu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB

INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB INTEKpolska Sp. J. 33-300 Nowy Sącz ul. Rokitniańczyków 17A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: intek@intekpolska.pl www: http://www.intekpolska.pl

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0 1 Nawiguj Zawiera opcje związane z układaniem trasy oraz nawigacją. 1.1 Prowadź do Tworzenie trasy zaczynającej się w aktualnym położeniu podanym przez GPS. Po ułożeniu

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA M3 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl Wstęp Gratulujemy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF MP4 FY535D Cechy urządzenia: 3,0" wysokiej przejżystości ekran TFT, rozdzielczość 480x240 TFT Odtwarzanie video: Wsparcie formatów video: RM, RMVB, 3GP, MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, MPG, MPEG, DAT itp Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6.

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. 1. Zawartość opakowania 1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. Kabel AV 2. Przegląd urządzenia 1 2 3

Bardziej szczegółowo