UWAGA! TĘ STRONĘ NALEŻY PRZECZYTAĆ JAKO PIERWSZĄ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UWAGA! TĘ STRONĘ NALEŻY PRZECZYTAĆ JAKO PIERWSZĄ."

Transkrypt

1

2 Viscount UNICO Podręcznik użytkownika UWAGA! TĘ STRONĘ NALEŻY PRZECZYTAĆ JAKO PIERWSZĄ. Błyskawica w trójkącie równobocznym ma ostrzegać użytkownika o nie izolowanym groźnym napięciu wewnątrz urządzenia. Napięcie to może być tak wysokie, że powoduje zagrożenie porażenia prądem. Wykrzyknik w trójkącie równobocznym powinien zwrócić uwagę użytkownika na ważne w obsłudze warunki i ostrzeżenia, które opisane są bliżej w niniejszym materiale UWAGA Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie powinno się otwierać urządzenia. W przypadku konieczności serwisowania proszę zwrócić się do sprzedawcy lub autoryzowanego warsztatu. Podczas używania urządzeń elektrycznych powinny być poczynione podstawowe kroki bezpieczeństwa. Należą do nich w szczególności: 1. Przeczytanie całej instrukcji przed uruchomieniem urządzenia. 2. Prawidłowe przechowywanie instrukcji. 3. Przestrzeganie wszystkich ostrzeżeń. 4. Postępowanie zgodnie ze wskazówkami. 5. Nie używanie urządzenia w pobliżu wody. 6. Czyszczenie urządzenia tylko suchą szmatką. 7. Urządzenie musi być tak ustawione, aby zapewniona była wystarczająca wentylacja włączając wskazówki producenta. 8. Urządzenie musi być ustawione z dala od nadmiernego promieniowania cieplnego (kaloryfera, grzejnika, urządzeń produkujących ciepło). 9. Urządzenie może być podłączone do sieci dwubolcową wtyczką o zwiększonej średnicy. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy wezwać fachowca. Proszę samodzielnie nie zmieniać podłączenia! 10.Urządzenie musi być ustawione w pobliżu gniazdka. Wtyczka powinna był łatwo dostępna i znajdować się w pobliżu urządzenia. 11.Nie ustawiać żadnych przedmiotów na kablu sieciowym lub w jakikolwiek inny sposób, by go uszkodzić (np. poprzez deptanie, potykanie się, przesuwanie po nim przedmiotów). 12.Urządzenie może być używane tylko w połączeniu z polecanymi przez producenta lub dostarczonymi wraz z urządzeniem wentylatorem lub innym osprzętem. 13.Proszę nie podejmować ingerencji w urządzenie, chyba że dopuszczona jest w niniejszej dokumentacji. Wszystkie daleko idące zabiegi powinien wykonywać fachowiec. 14.Proszę wyciągać wtyczkę z gniazdka w przypadku burzy lub gdy urządzenie nie jest długi czas używane. 15.Należy się zgłosić do serwisu gdy: a) kabel sieciowy lub wtyczka są uszkodzone. b) Do urządzenia wpadł przedmiot lub wciekła woda. c) Urządzenie było narażone na działanie deszczu lub wilgoci. d) Urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo. 2

3 Podręcznik użytkownika Viscount UNICO SPIS TREŚCI Ważne wskazówki Użytkowanie i pielęgnacja Wskazówki do tego podręcznika Wstęp Opis ogólny Włączanie i panel główny Regulacja głośności (Menu VOLUMES) Intonacja instrumentu (Menu TUNING) Style organowe (Menu STYLES) Wybór oraz ustawienia głosów (Menu VOICES) Ustawienia głośności Ustawienia parametrów brzmienia (Funkcja Edit Parameters) Wybór głosów alternatywnych (Funkcja Alternative Voice) Ogólne ustawienia instrumentu (Menu SET-UP) Routing głosów na tylnych wyjściach audio (Funkcja Ext. Out Router) Ustawienia wyjść Prog Out jako Antiphonal Out (Funkcja Antiphonal Outs) Funkcje pomocnicze oraz MIDI (Menu UTIL. & MIDI) Funkcje zarządzania plikami (Menu File Manag.) Nagrywanie i odtwarzanie utworów muzycznych (Sequencer) Odtwarzanie nagrania (Modus Play) Nagrywanie utworów (Modus Record) Opcje odtwarzania sekwencera (Menu Play Options) Listy utworów (Funkcja Songlist) Załącznik

4 Viscount UNICO Podręcznik użytkownika Lokalne wyłączanie rejestrów (Local off) Ustawienia fabryczne Aktualizacja systemu operacyjnego UŻYTKOWANIE I PILĘGNACJA 1. WAŻNE WSKAZÓWKI Z urządzeniami sterowania i obsługi instrumentu (przyciski, registry, klawisze itp.) należy obchodzić się z należytą dbałością. Nie należy ustawiać organów w pobliżu źródeł zakłóceń takich jak radio, telewizory, monitory itd., które spowodować mogły by silne interferencje. Instrumentu nie należy ustawiać w pobliżu źródeł ciepła, w wilgotnych lub zakurzonych pomieszczeniach lub w pobliżu silnych pól magnetycznych. Instrument nie może być narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W żadnym wypadku do wnętrza instrumentu nie mogą przedostać się ciała obce lub płyny. Do czyszczenia używać należy wyłącznie miękkiego pędzla lub sprężonego powietrza; nigdy środków chemicznych, rozpuszczalników lub alkoholu. Do podłączenia wzmacniacza, miksera czy innego rozdzielacza sygnału używać należy dobrej jakości kabli ekranowanych. Przy wyjmowaniu kabla z gniazdka należy zawsze trzymać za wtyczkę i nigdy nie ciągnąć bezpośrednio za kabel; przy zwijaniu kabli należy zwrócić uwagę, by nie były one zgniecione czy załamane lub nie powstawały pętle. Przed rozpoczęciem zestawiania połączeń należy upewnić się, czy inne urządzenia (w szczególności wzmacniacze i miksery) są rzeczywiście wyłączone pozwoli to uniknąć szkodliwych a nawet niebezpiecznych przepięć sygnałowych. Kabel sieciowy należy podłączyć do gniazda posiadającego uziemienie. Skontrolujcie Państwo, czy napięcie znamionowe organów (patrz tabliczka znamionowa obok numeru seryjnego) odpowiada parametrom sieci lokalnej. Na czas dłuższej przerwy w użytkowaniu należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. 4

5 Podręcznik użytkownika Viscount UNICO WSKAZÓWKI DO TEGO PODRĘCZNIKA Prosimy przechowywać ten podręcznik z należytą starannością. Niniejszy podręcznik jest integralną częścią instrumentu. Zawarte w nim ilustracje i opisy nie są wiążące w sposób nieodwołalny. Producent zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian komponentów, detali czy wyposażenia zmierzających do polepszenia cech produktu lub z innych ważnych powodów konstrukcyjnych czy komercyjnych, bez uprzedniego oficjalnego powiadomienia klientów. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszelkie kopiowanie lub rozpowszechnianie tego podręcznika lub jego części bez wyraźnej pisemnej zgody producenta jest surowo zabronione. Wszystkie zamieszczone w tym podręczniku znaki towarowe oraz nazwy marek są własnością odpowiadających im producentów. Zalecamy dokładne przeczytanie zamieszczonych w tej publikacji opisów i informacji. Pozwoli to w przyszłości zaoszczędzić Państwu czas oraz lepiej i pełniej wykorzystać wszystkie walory użytkowe swojego instrumentu. Zawarte w prostokątnych klamrach ( [..] ) nazwy lub cyfry odnoszą się do klawiszy, przycisków, gniazd, potencjometrów i przełączników instrumentu. Ilustracje i szkice paneli wyświetlaczy oraz ich wskazań mają charakter czysto informacyjny i mogą się różnić od rzeczywistego ich wyglądu. 5

6 Viscount UNICO Podręcznik użytkownika Szanowni Klienci, Zdecydowaliście się Państwo na organy Viscount Unico. Jesteśmy wiodącym na całym świecie producentem wysokiej jakości organów klasycznych a do tego instrumentu wnieśliśmy wszystko co najlepsze z tego co mogą zaoferować technologie wiernego odtwarzania dźwięku organowego. Dzięki temu możemy zagwarantować Państwu nie spotykaną dotąd elastyczność i jakość dźwięku podczas gry na organach. Po wieloletnich badaniach w dziedzinie nowych technik muzycznej syntezy dźwięku, nasz Zespół Badawczo-rozwojowy jako pierwszy na świecie odtworzył dźwięk piszczałki organowej w technologii fizycznego modelingu, który z kolei bazuje na technologii Physis. 2. WSTĘP Ta techniczna rewolucja otwiera nowe horyzonty. Nie jest ona oparta na próbkach organów piszczałkowych (jak było to dotychczas stosowane) lecz oblicza w czasie rzeczywistym utworzoną przez dokładny model matematyczny formę falową, na zasadach fizyki emisyjnej prawdziwej piszczałki, uwzględniając jednocześnie najważniejsze fizyczne parametry piszczałki, jak np. geometria budowy, zastosowany materiał, ciśnienie powietrza itd.. To nowe rozwiązanie w dziedzinie czystej reprodukcji (nagranego i zapamiętanego materiału) otworzyło nam możliwości osiągnięcia niewyobrażalnej wręcz rzeczywistej wierności, wraz z detalami, które można było usłyszeć dotychczas tylko na prawdziwym instrumencie. Ten model matematyczny żeby podać tylko jeden krótki przykład umożliwia otrzymanie innego dźwięku dla każdego klawisza, gdyż wirtualnie reprodukowany jest oryginalny instrument, w którym w rzeczywistości każdemu klawiszowi przyporządkowana jest oddzielna piszczałka. Poza tym przy każdym naciśnięciu tego samego klawisza uzyskany być może inny ton, uwzględniając uprzednie uwarunkowania słupa powietrza drgającego w piszczałce, co ma miejsce w prawdziwym instrumencie. Poza tym możliwa jest fizyczna edycja dźwięku, jak gdybyście byli Państwo w roli organmistrza, który buduje piszczałki organowe, wpływając na wspomniane już najważniejsze czynniki ich budowy. Jeżeli edycja nie jest Państwa mocną stroną, możecie Państwo skorzystać z obszernej biblioteki, zawierającej już gotowe brzmienia utrwalone w pamięci instrumentu. 6

7 Podręcznik użytkownika Viscount UNICO Na koniec zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych witryn internetowych i gdzie możecie Państwo znaleźć informację, dokumentację, uaktualnienia i nowości dotyczące tego instrumentu, jak i całej palety innych przez nas produkowanych. 3. OPIS OGÓLNY 7

8 Viscount UNICO Podręcznik użytkownika 8

9 Podręcznik użytkownika Viscount UNICO

10 Viscount UNICO Podręcznik użytkownika 1. Obszar PEDAL Tu umiejscowione są rejestry klawiatury nożnej wraz z jej łącznikami do manuałów. 2. Obszar MAN. II Tu znajdują się rejestry, łączniki (Unico 500 und 400) i tremulant manuału II. 3. Obszar MAN. III Rejestry i tremulant manuału III. 4. Obszar MAN. I Rerejestry, łączniki manuałów oraz tremulant manuału I. 5. Klawisz oświetlenia Klawisz do włączania lampy pulpitu i manuałów. 6. Wyłącznik sieciowy [POWER] Wyłącznik włączania i wyłączania instrumentu. 7. Obszar AMPLIFICATION Elementy obsługujące system wzmacniaczy organów.-[console ON] aktywuje wewnętrzny wzmocniacz instrumentu.-[ext. SPEAKER ON] uruchamia wyjścia zewnętrzne PROG. OUT na tylnym panelu gniazdpołączeniowych (punkt 26). 8. Obszar CANCEL Wyłączniki te oferują możliwość odłączenia głosów języczkowych (cięgło [REEDS]) oraz głosów grupy Plenum (cięgło [MIXTURE]). 9. Obszar MIDI Te elementy obsługi pozwalają na aktywację lub deaktywację przesyłania sygnałów nutowych MIDI do gniazda MIDI [OUT] dla poszczególnych manuałów i pedału. Wszystkie inne przewidziane dla instrumentu komunikaty MIDI będą nadal transmitowane, mimo wyłączenia sterowania MIDI. 10. Obszar Sterowanie i programowanie Tutaj znajdują się przyciski i panel wyświetlacza do programowania względnie pokazywania wszystkich funkcji konfiguracyjnych oraz sekwencera instrumentu. 11. Obszar ORCHESTRA Tu umieszczone są registry głosów orkiestrowych organów. 12. Wskaźniki dodatkowe - [CRESCENDO] podaje aktulnie osiągnięty stopień pedału [CRESCENDO] (punkt 23). - [M. BANK] pokazuje wybrany za pomocą pistonów [MEM. BANK +] i [MEM. BANK -] (Punkt 19)bank pamięci (ogólnej i dedykowanej) dla wolnych kombinacji. 13. Generalsetzer (Wolne kombinacje) Pistony i pistony nożne (pistonami określane są okrągłe przełączniki umiejscowione pod manuałami lub nad klawiaturą nożną, uruchamiane naciśnięciem palca dłoni lub czubka stopy przyp. tłum.), umożliwiają wywołanie wolnej kombinacji z banku pamięci wybranego wcześniej przy pomocy [MEM. BANK +] i [MEM.BANK -] (Punkt 19). Zawartość tych pamięci może być zmieniana. Obsługa pamięci została opisana w punkcie 18. [HR] przywraca stan ręcznej rejestracji głosów przygotowany przed wywołaniem wolnych kombinacji. 10

11 Podręcznik użytkownika Viscount UNICO Do dyspozycji są również przyciski sekwencyjne wolnych kombinacji: [PREV.]do przełączania we wstecznej kolejności i [NEXT] do przełączania w rosnącej kolejności Wolne kombinacje dla pedału. Tu znajduje się sześć guzików dedykowanych wolnym kombinacjom dla pedału jak i [HR] do przywrócenia statusu głosów klawiatury nożnej, który ustawiony był przed użyciem wolnych kombinacji. Poszczególne miejsca pamięci mogą być zmieniane. Procedury ustawiania pamięci opisane są w punkcie Wolne kombinacje i elementy obsługi manuału III. Pistony pamięci dedykowanej kombinacjom dla Man. III; [HR] dla przywrócenia stanu rejestracji głosów Man. III wraz z łącznikiem [III/P], uprzednio ustawionych ręcznie przed użyciem wolnych kombinacji. Zapamiętane kombinacje mogą być zmieniane. Procedury ustawiania wolnych kombinacji opisane są w punkcie 18. Modele Unico 500 i 400 posiadają dodatkowo piston [M.SOLO] (midi solo), który daje możliwość przesłania zagranych na tym manuale nut do wyjścia MIDI [OUT] w postaci jednogłosowej, z pierwszeństwem najwyższej nuty Wolne kombinacje i elementy obsługi manuału II. Pistony pamięci dedykowanej kombinacjom dla Man. II; [HR] dla przywrócenia stanu rejestracji głosów Man. II wraz z łącznikami [II/P], [III/II] i [I/II] (tylko Unico 500 i 400) uprzednio ustawionych ręcznie przed użyciem wolnych kombinacji. Zapamiętane kombinacje mogą być zmieniane. Procedury ustawiania wolnych kombinacji opisane są w punkcie 18. Modele Unico 500 i 400 posiadają dodatkowo dalsze pistony: [O.SOLO] (organy solo), który pozwala grać jednogłosowo głosami manuału III z zachowaniem pierwszeństwa dla najwyższej nuty, przy równocześnie aktywnym łączniku [III/II], jak i piston [M.SOLO] (midi solo), który daje możliwość przesłania zagranych na tym manuale nut do wyjścia MIDI [OUT] w postaci jedno-głosowej, z zachowaniem pierwszeństwa dla najwyższej nuty Wolne kombinacje i elementy obsługi manuału I. Pistony pamięci dedykowanej kombinacjom dla Man. I; [HR] dla przywrócenia stanu rejestracji głosów Man. I wraz z łącznikami [I/P] i [III/I] (dla Unico 500 i 400) lub [II/I] (dla Unico 300) uprzednio ustawionych ręcznie przed użyciem wolnych kombinacji. Zapamiętane kombinacje mogą być zmieniane. Procedury ustawiania wolnych kombinacji opisane są w punkcie 18. Modele Unico 500 i 400 posiadają dodatkowo piston [M.SOLO] (midi solo), który daje możliwość przesłania zagranych na tym manuale nut do wyjścia MIDI [OUT] w postaci jednogłosowej, z zachowaniem pierwszeństwa dla najwyższej nuty Piston [S]. Piston pamięci wolnych kombinacji służący do zapamiętywania ogólnych i dedykowanych kombinacji, Tutti oraz stopni Crescendo. Jeżeli chcecie Państwo zapamiętać wcześniej ustawiony stan rejestrów jako wolną kombinację, należy przytrzymać wciśnięty piston [S] i jednocześnie przycisnąć piston lub piston nożny z wybranym numerem pamięci wolnej kombinacji. Ażeby zaprogramować jeden ze stopni crescendo, należy użyć pedału o tej samej nazwie, jednocześnie przytrzymując wciśnięty piston [S] oraz przycisk wolnej kombinacji [HR]. W 11

12 Viscount UNICO Podręcznik użytkownika celu skopiowania zawartości pamięci jednego stopnia do innego, należy wybrać na początku stopień źródłowy, który ma zostać skopiowany, następnie wcisnąć i przytrzymać piston [S] wybierając w tym czasie stopień, do którego skopiowana ma być zawartość pamięci źródłowej, na końcu naciskając [HR]. WSKAZÓWKA: Jeżeli LED (podświetlenie) pistonu [S] jest wyłączone, oznacza to, że programowanie organów jest zablokowane (Funkcja Lock Organ, rozdz. 10). Nie będzie wtedy możliwe ani zapamiętanie kombinacji jak i wyświetlanie funkcji wewnętrznego programowania Ogólne elementy obsługi organów. Chodzi nam tu o elementy obsługi, które nie są przyporządkowane konkretnym obszarom lecz mają znaczenie dla całego instrumentu. - [MEM. BANK +] i [MEM. BANK -]: Do wybierania pokazywanego na oddzielnym panelu wyświetlacza banku pamięci wolnych kombinacji. - [ENC]: Aktywowanie funkcji Enclosed, która umożliwia regulowanie całkowitej głośności organów za pomocą pedału nożnego [MAN.III] (w modelach Unico 500 i 400) względnie [MAN.II] (w modelu Unico 300). - [A.P.]: Aktywowanie funkcji automatycznego pedału, która umożliwia grę głosami klawiatury nożnej na manuale II (w modelach Unico 500 i 400), względnie na Man. I (w modelu Unico 300). W tym przypadku klawiatura nożna nie będzie aktywna a jej rejestry będą zagrane jednogłosowo na manuale zgodnie z zasadą pierwszeństwa najniższej nuty. - [T]: Piston oraz piston nożny do uruchomienia Tutti. Tutti może być programowane. Procedura ta opisana jest w punkcie [C]: Piston kasownika. WSKAZÓWKA: Po włączeniu instrumentu wybierany jest zawsze bank pamięci nr Przedni panel gniazd. Na tym polu umieszczonym z lewej strony pod manuałami znajdują się łatwo dostępne i najczęściej używane gniazda kablowe i regulatory. - [MASTER VOLUME]: Regulacja całkowitej głośności organów. - [REVERB VOLUME]: Regulacja siły efektu pogłosu. - MIDI [IN]: Gniazdo wejścia MIDI, przez które do organów mogą być przekazywane sygnały z zewnętrznego urządzenia urządzenia MIDI. - MIDI [OUT]: Gniazdo wyjścia MIDI do wysyłania wytworzonych przez organy danych MIDI. - MIDI [THRU]: Przekazywanie dalej otrzymanych przez wejście [IN] sygnałów, na wejście jakiegoś innego urządzenia MIDI. - [USB]: Dwa gniazda USB. Lewe służy do podłączenia komputera w celu zastosowania programu do konfigurowania instrumentu. Prawe gniazdo przewidziane jest dla pamięci USB tzw. Pendrive (nie dostarczany wraz z instrumentem), która może być użyta 12

13 Podręcznik użytkownika Viscount UNICO w miejsce pamięci wewnętrznej jako zewnętrzny nośnik danych. Dalsze informacje w rozdz [PHONES]: Gniazdo do podłączenia słuchawek Zamek rolety ochronnej Pistony nożne łączników. Pistony te mają identyczną funkcję łączników jak pistony kciukowe, manubrie czy cięgła rejestrów Pedał [CRESCENDO]. Pedałem tym wybierać możemy stopnie crescenda, które aktywować będą uprzednio podany ciąg kolejnych rejestracji. Aktualnie wybrany stopień pokazywany jest na dodatkowym wyświetlaczu [CRESCENDO] (patrz pkt. 12). Wszystkie stopnie crescenda mogą być programowane. Procedura - patrz pkt Pedały wzmocnienia. Modele Unico 500 i 400 dysponują dwoma pedałami dźwigniowymi do bezstopniowej regulacji głośności I-go i III-go manuału. Model Unico 300 dysponuje natomiast płynną regulacją głośności dla manuału II. Z prawym pedałem głośności zintegrowany został system dźwigniowy, przy pomocy którego regulowany być może pogłos rejestrów orkiestrowych Pistony rewersowe. Po aktywowaniu tych pistonów zostanie wyłączone sterowanie im przypisane. Po ich wyłączeniu, odpowiednie sterowania zostaną ponownie włączone. - [MIDI REVERS.] : Wyłączanie sterowania MIDI. Również podczas gdy MIDI REVERS jest aktywny, możliwe jest mimo to dowolne ustawianie konfiguracji sterowania MIDI. - [32 FLUTE REVERS.]: Wyłącznik 32 rejestru fletowego. - [32 REED REVERS.]: Wyłącznik 32 rejestrów językowych Podłączenia tylne. W organach znajdują się różne gniazda do podłączenia zewnętrznych zestawów głośnikowych jak i wejścia liniowe i mikrofonowe korzystające z wewnętrznego wzmacniacza organów. - Gniazdo [EXT. +12V DC]: W gnieździe tym możliwy jest odbiór napięcia 12V, służący do sterowania włączaniem i wyłączaniem kolumn firmowych VISCOUNT, które w tym przypadku podłączone są do wyjść PROG. OUT. - OUT [GEN. SUB] (General Sub- Woofer): Wyjście do podłączenia głośników dla niskich częstotliwości dźwięku (subwoofer). - PROG. OUT (Programmable Outputs): Ogólne wyjścia liniowe, przy pomocy których symulowane być mogą różne formy wiatrownic kościelnych organów piszczałkowych. Sygnały są tu bowiem rozdzielane na wyjścia w zależności od ustawień funkcji dostępnych na panelu wyświetlacza. Funkcje te oferują możliwość ustalenia typu wiatrownicy dla każdego rejestru, wraz z jej wielkością i jej pozycją w przestrzeni określonej przez 13

14 Viscount UNICO Podręcznik użytkownika zastosowane kolumny głośnikowe. Każde wyjście oferuje ponadto własne sterowanie głośnością oraz equalizing. - INPUT [L(+R)] / [R]: Wejście liniowe, pozwalające grać na innych instrumentach przy pomocy wewnętrznego wzmacniacza organów. Dla źródeł mono należy używać wyłącznie gniazda [L(+R)]. - INPUT [MIC]: Wejście mikrofonowe wzmacniające sygnał pochodzący z mikrofonu. - [GAIN]: Potencjometr poziomu wzmocnienia sygnału wejściowego gniazda [MIC]. UWAGA! Powyższa grupa tylnych podłączeń nie jest widoczna od tyłu. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zdemontować tylną ścianę obudowy organów. Czynność ta winna być wykonana przez odpowiedniego fachowca. 4. WŁĄCZANIE i PANEL GŁÓWNY Po włączeniu instrumentu do sieci włącznikiem [POWER], jego system potrzebuje kilku sekund zanim będzie w pełni gotowy do pracy. Podczas tej fazy zapalają się kolejno diody świecące LED na polach oddzielających manuały a na wyświetlaczu pojawiają się strony opisu produktu. Po chwili, w momencie ukazania się menu głównego, instrument jest gotowy do użycia. Na ekranie tym, w jego górnej części, zamieszczone są pola wyboru różnych menu konfiguracyjnych organów: TUNING: Ustawienia wszystkich parametrów dotyczących strojenia. VOICES: Ustawienia wszystkich parametrów dotyczących intonacji. STYLE: Wybór stylu. SET-UP: Ogólne funkcje konfiguracyjne organów. UTIL. & MIDI (Utility & MIDI): Ustawienia dalszych funkcji obsługi i MIDI. FILE MANAG. (File Manager): Zarządzanie pamięcią wewnętrzną lub danymi utrwalonymi na nośniku pamięci zewnętrznej USB-stick. 14

15 Podręcznik użytkownika Viscount UNICO W celu obejrzenia zawartości któregoś z menu musicie Państwo jedynie przesunąć kursor (pole pokazane w inwersji) na żądane pole przy pomocy przycisków [FIELD ] i [FIELD ] i nacisnąć [ENTER]. Przy pomocy [EXIT] można opuścić wybrane menu i powrócić do strony głównej. Natomiast w dolnej części strony menu głównego pokazane są te parametry instrumentu, które powinny być stale widoczne: [pierwsze pole od góry z lewej]: ( Equal na przykładowym obrazku) Informacje o aktualnie używanym stroju, wybranym w menu TUNING (temperowanym lub historycznym). ENSEMBLE: Ustawiony w menu TUNING żądany stopień rozstrojenia. AIR PRESS: Ustawiona w menu TUNING wartość parametru WINDDRUCK (ciśnienie powietrza). A: Ustawienie częstotliwości kamertonowego a. [pierwsze pole od góry z prawej]: ( User2 na obrazku) Informacja o wybranym w menu STYLE stylu. P. COMB: Status funkcji PISTON COMBINE, ustawionej w menu UTILITY & MIDI. K. INV: Status funkcji KEYBOARD INVERSION, ustawionej w menu UTILITY & MIDI. TRANSP: Transpozycja ustawiona w menu TUNING. Pola te służą tylko dla informacji i nie mogą być wybierane. W celu wybrania przypisanej funkcji należy przywołać wyżej opisane menu. Obok ekranu wyświetlacza znajdują się klawisze do wskazywania i nawigacji po wszystkich stronach menu:... [SEQUENC]: Strona do korzystania z wewnętrznego sekwencera instrumentu.... [VOLUMES]: Strona pokazująca wszystkie regulatory głośności instrumentu.... [FIELD ] i [FIELD ]: Przy pomocy tych klawiszy można przesuwać kursor reprezentowa-ny przez pole wyświetlane w inwersji. [FIELD ] do przesuwania na pole leżące powyżej lub poprzednie; [FIELD ] do przesuwania na pole leżące poniżej lub następne w kolejności.... [VALUE+] i [VALUE-]: Tymi przyciskami ustawia się numeryczne lub alfanumeryczne wartości parametrów. [VALUE+] powiększa; [VALUE-] zmniejsza wartości.... [EXIT] i [ENTER]: Klawisze te służą do otwierania i zamykania menu lub wyświetlanych stron, jak również do zatwierdzania lub anulowania zmienianych na wyświetlaczu 15

16 Viscount UNICO Podręcznik użytkownika wartości. [ENTER] do otwierania menu i stron oraz zatwierdzania; [EXIT] do zamykania menu i stron tudzież anulowania. 5. REGULACJA GŁOŚNOŚCI (Menu VOLUMES) Przez naciśnięcie klawisza [VOLUMES] otworzyć można stronę regulacji głośności organów: Unico 300 MST (Master): Ogólna głośność organów, która może być również ustawiana przy pomocy potencjometr u [MASTER VOLUME] znajdującego się pod manuałami. REV (Reverb): Natężenie pogłosu, które może być także regulowane potencjometrem [REVERB VOLUME], umieszczonym pod manuałami. PHO (Phones): Poziom sygnału wyjściowego z gniazda słuchawkowego [PHONES] pod manuałami. EXT (External outputs): Zbiorowa głośność podłączeń PROG. OUT tylnego pola podłączeń. PED (Pedal): Głośność klawiatury nożnej. II (Manuał II): Głośność drugiego manuału. III (Manuał II): Głośność trzeciego manuału. I (Manuał I): Głośność pierwszego manuału. ORC (Orchestra): Głośność zakresu głosów orkiestrowych. 16

17 Podręcznik użytkownika Viscount UNICO Dla zamknięcia strony i powrotu do poprzedniej można nacisnąć [EXIT] lub po prostu odczekać ca. 4 sekundy. 6. INTONACJA INSTRUMENTU (Menu TUNING) Poprzez wybór pola TUNING w menu głównym, uzyskujecie Państwo dostęp do wszystkich parametrów intonacyjnych instrumentu. TRANSPOSER: Transpozycja z zakresem od -6 do +5 półtonów. Po włączeniu organów nie ustawiona jest żadna transpozycja. [drugie pole]: ( Equal wyżej na obrazku) Przełącznik dla wyboru historycznych temperacji (systemu strojenia przyp. tłum.), pochodzących z różnych epok i kultur narodowych. BASE KEY: Nuta rozpoczynająca łańcuch 12 kwint, które kształtują temperację. ENSEMBLE: Poziom naturalnego minimalnego rozstrojenia między dwoma piszczałkami, służący symulacji zużycia eksploatacyjnego i wpływu różnic temperatury na odchylenia od perfekcyjnej intonacji piszczałek organowych. Wartości zawierają się w obszarze od (piszczałki zestrojone perfekcyjnie) do 8 (maksymalne rozstrojenie). AIR PRESURE: Dla symulacji spadku ciśnienia powietrza przy nagłym zapotrzebowaniu na duży strumień powietrza (np. przy uderzeniu mocnych akordów w tutti). Przejawia się to chwilowym narastającym spadkiem intonacji w dół, co najbardziej wyraziste jest dla piszczałek o wyższej masie stopy i większych szerokościach (flety, burdony, pryncypały). PITCH (A): Ustalenie wysokości strojenia dla kamertonowego a (piszczałka 8 ) +/- 440 Hz. W celu zamknięcia strony nacisnąć [EXIT]. WSKAZÓWKA: Transpozycja nie ma żadnego wpływu na odtwarzanie (w odróżnieniu od nagrywania, gdzie nuty zostają utrwalone po transpozycji) utworu na wbudowanym sekwencerze. Do tego służy oddzielny system transpozycji sekwencera (patrz rozdz. 12.3). 17

18 Viscount UNICO Podręcznik użytkownika 7. STYLE ORGANOWE (Menu STYLES) Styl określa konfigurację rejestrów organowych odnośnie wyboru głosów i ich intonacji, tak że organy otrzymują taki charakter brzmieniowy, który najbardziej odpowiada literaturze wybranego stylu danej epoki. Organy oferują osiem stylów, dysponujemy zatem ośmioma konfiguracjami brzmieniowymi. Pierwsze cztery style, które dalej nazywane będą z angielskiego Presets lub style predefiniowane, zostały zaprogramowane fabrycznie na podstawie doświadczeń odpowiednich szkół organowych i nie mogą być zmieniane przez użytkownika. Pozostałe cztery style oznaczone jako User mogą być natomiast dowolnie zmieniane i personalizowane, przez co organy okazują się jako nadzwyczaj elastyczne. Dla wyboru stylu, w menu głównym należy wybrać pole STYLE. Jak już to opisano, czterech pierwszych styli (style organowe) nie można zmieniać. Jeżeli uruchomimy funkcję VOICES, ukaże się następujący komunikat: Zawartość tego stylu jest jednakże dostępna w celu podejrzenia ustawień. W celu kontynuacji nacisnąć należy dowolny klawisz wyświetlacza lub odczekać kilka sekund. 18

19 Podręcznik użytkownika Viscount UNICO WYBÓR I USTAWIENIA GŁOSÓW (Menu VOICES) Jedną z najważniejszych właściwości nowej technologii syntezy dźwięku Physis, którą organy Unico używają do wydobywania dźwięku, polega na tym, że oferuje ona użytkownikowi rozległe możliwości personalizacji instrumentu stawiając do dyspozycji bardzo dużą liczbę barw brzmienia, a oprócz tego poprzez bogate możliwości intonacyjne jeszcze bardziej pomnaża różnorodność brzmieniową. Menu VOICES zawiera wszystkie takie funkcje służące do wyboru i ustawiania parametrów brzmieniowych głosów. WSKAZÓWKA: - W dalej opisanych funkcjach nie możliwe jest podjęcie żadnych zmian, jeżeli wybrany został jeden ze stylów predefiniowanych. Jeżeli dokonać chcemy zmian ustawień parametrów, musimy wybrać jeden ze stylów użytkownika ( User ). - Wybrane dla każdej manubrii lub cięgła rejestrowego głosy jak i zmiany parametrów wydobycia dźwięku zostają automatycznie zapisane w pamięci aktualnego stylu. Jeżeli wywołany zostanie jakiś inny styl, głosy wraz z ich parametrami zostaną na nowo ustawione tak jak zostały zdefiniowane w wywołanym stylu. Uprzednio podjęte zmiany nie przepadają, lecz stają ponownie do dyspozycji po wywołaniu stylu, w którym je Pierwsza ukazująca się strona pozwala na wybór funkcji, które życzymy sobie wywołać: VOLUME LEVEL: Ustawienie głośności pojedynczego głosu. EDIT PARAMETERS: Ustawienia parametrów wydobycia dźwięku dla pojedynczego głosu. ALTERNATIVE VOICES: Wybór głosów alternatywnych. 19

20 Viscount UNICO Podręcznik użytkownika 8.1 USTAWIENIA GŁOŚNOŚCI (Funkcja VOLUME LEVEL) Jeżeli w menu VOICES wybierzemy pole VOLUME LEVEL, wyświetlacz ukaże podział organów na obszary. Możemy wtedy wybrać jeden z obszarów, w którym zawarty jest głos, którego głośność chcemy ustawić: Do wyboru pola na wyświetlaczu używamy, jak już wcześniej zdążyliśmy sobie przyswoić, klawiszy [FIELD ], [FIELD ] i [ENTER]. Alternatywna procedura bezpośredniego wyboru i ustawiania głośności polega na tym, że przytrzymujemy krótko wyciągnięte cięgło lub naciśniętą manubrię w pozycji głos włączony do czasu aż kursor przesunie się samodzielnie na pole VOLUME LEVEL lub do żądanej funkcji. Podświetleni rejestru, którego głośność będzie ustawiana, zaczyna błyskać w celu eliminacji ewentualnej pomyłki. Rejestr jest włączony i można nim grać dla ułatwienia i przyśpieszenia ustawień. Można też dodatkowo włączać inne rejestry, by ocenić zmiany w odniesieniu do innych głosów. Dla opuszczenia tej funkcji i zapamiętania wartości należy nacisnąć [EXIT]. 8.2 USTAWIENIA PARAMETRÓW BRZMIENIA (Funkcja EDIT PARAMETERS) W celu pokazania strony z parametrami wydobycia dźwięku dla pojedynczego głosu należy w menu VOICES wybrać pole EDIT PARAMETERS: 20

21 Podręcznik użytkownika Viscount UNICO Również przy tych funkcjach wyświetlacz pokazuje na początku obszary organów, które musimy wybrać odpowiednio do umiejscowienia głosu, który chcemy ustawiać: Wybieramy następnie głos, którego parametry chcemy edytować. Stronę ustawień możemy też wywołać bezpośrednio poprzez krótkie przytrzymanie wyciągniętego cięgła lub naciśniętej manubrii w pozycji głos włączony do czasu aż kursor przesunie się samodzielnie na pole EDIT PARAMETER lub do żądanej funkcji.podświetlenie rejestru, który będzie ustawiany, zaczyna błyskać w celu wyeliminowania ewentualnej pomyłki. Rejestr jest włączony i można nim grać dla ułatwienia i przyśpieszenia ustawień. Można też dodatkowo włączać inne rejestry, by ocenić podjęte zmiany w odniesieniu do innych głosów. Dla wszystkich głosów nie są pokazywane identyczne parametry, gdyż zależnie od rodziny rejestrów zmieniać można charakterystyczne tylko dla nich parametry. Dokonane być mogą następujące ustawienia: CHARACTER: Nasycenie w wysokie alikwoty. AIR NOISE: Szmer wdmuchiwanego w piszczałkę powietrza. REED NOISE: Nieregularności drgań języczka w piszczałce językowej. ATTACK: Czas zadęcia, po którym ton uzyskuje maksymalną głośność. REL. DETUNE: (Relase Detune) Stopień rozstrojenia w fazie wybrzmiewania. FREQ. SKEW: Stopniowe zmiany głośności podczas fazy rozbrzmiewania i wybrzmiewania. DETUNE: Rozstrojenie dla uzyskania efektu Flanger dla danego głosu. 21

22 Viscount UNICO Podręcznik użytkownika KEYB. LO LEV.: (Keyboard Low Level) Wzmocnienie (wartości dodatnie) lub osłabienie (wartości ujemne) głośności rejestru w dolnym obszarze manuału. KEYB. HI LEV.: (Keyboard High Level) Wzmocnienie (wartości dodatnie) lub osłabienie (wartości ujemne) głośności rejestru w górnym obszarze manuału. W celu opuszczenia tej funkcji i zapamiętania wartości należy nacisnąć [EXIT]. 8.3 WYBÓR GŁOSÓW ALTERNATYWNYCH (Funkcja ALTERNATIVE VOICE) Każdy register rozporządza zestawem głosów, a mianowicie tym, który jako ustawienie standardowe czynny jest w aktualnie wybranym stylu oraz zawiera nadto głosy alternatywne. W celu wybrania głosu alternatywnego musicie Państwo wywołać funkcję ALTERNATIVE VOICES: Tak jak przy innych funkcjach menu VOICES, wybrać również należy obszar organów, w którym znajduje się przewidziany przez nas do podmiany głos. Po chwili ukaże się lista głosów wybranego obszaru: Również przy tej funkcji stronę głosów alternatywnych możemy przywołać bezpośrednio, poprzezkrótkie przytrzymanie wyciągniętego cięgła lub naciśniętej manubrii w pozycji głos włączony do czasu aż kursor przesunie się samodzielnie na pole ALTERNATIVE VOICES w menu VOICES lub do żądanej funkcji. Podświetlenie registru, którego głos będzie wymieniany, zaczyna błyskać w celu wyeliminowania ewentualnej pomyłki. Rejestr jest włączony i można nim grać dla ułatwienia i przyśpieszenia ustawień. Wyświetlacz pokaże teraz listę głosów alternatywnych: 22

23 Podręcznik użytkownika Viscount UNICO Głos aktualnie znajdujący się w użyciu pokazany jest w dolnej części strony pod nazwą CURRENT VOICE. Należy przy tym zwrócić uwagę, że u góry strony stale podawana jest nazwa wydrukowana na cięgle rejestru lub manubrii ażeby w każdej chwili wiadomym było, którego registru głos jest zmieniany. Jeżeli przesuniemy kursor przy pomocy klawiszy [FIELD ] i [FIELD ] na inny głos, w miejsce poprzedniego, ukaże się komunikat ENTER TO REPLACE : który sygnalizuje, że aby nowy głos można było używać, należy nacisnąć klawisz [ENTER] w celu zatwierdzenia operacji. Zaznaczonym przez kursor głosem możemy już grać, zanim naciśniemy klawisz [ENTER], ażeby móc słuchowo bezpośrednio ocenić podejmowane zmiany. Możecie też Państwo włączać dodatkowo inne rejestry, by oceniać dokonywane zmiany w odniesieniu do innych głosów. Naciskamy [EXIT] by kontynuować zamianę głosów lub zakończyć tę funkcję. WSKAZÓWKA: Jeżeli wybierzemy któryś z głosów alternatywnych, parametry wydobycia dźwięku funkcji EDIT PARAMETERS zostaną automatycznie przestawione na wartości standardowe nowego głosu. Wartość głośności (w funkcji VOLUME LEVEL) pozostaje jednakże nie zmieniona. 9. OGÓLNE USTAWIENIA INSTRUMENTU (Menu SET-UP) Menu SET-UP zawiera wszystkie ogólne ustawienia instrumentu za wyjątkiem interfejsu MIDI oraz dodatkowych i pomocniczych funkcji dotyczących konfiguracji. W celu wywołania interesującego nas menu, wybieramy pole SET-UP na stronie głównej: 23

24 Viscount UNICO Podręcznik użytkownika Mogą zostać wywołane następujące funkcje:... TREMULANT: Ustawienia szybkości i głębi tremolo oddzielnie dla każdego manuału.... REVERBERATION: Wybór typu pomieszczenia dla efektu pogłosu.... INT. AMPL. EQUALIZER (Internal amplification equalizer): Ustawienia 5-pasmowego equalizera wzmacniacza wewnętrznego.... INT. AMPL. PANNING (Internal amplification panning): Ustawienia rozmieszczenia rejestrów w panoramie stereo w wewnętrznym systemie głośnikowym do symulacji różnych rodzajów wiatrownic dla różnych głosów.... PROG. FUNCTION (Programmable functions): Ustawienia dotyczące funkcjonalności wolnych kombinacji, pistonów, crescendo i potencjometrów pod manuałami.... EXT. OUT EQUALIZER (External outputs equalizer): ustawienia equalizera dla tylnych wyjść PROG. OUT.... EXT. OUT ROUTER (External outputs router): Konfiguracja routingu sygnału rejestrów tylnych wyjść PROG. OUT do symulacji pozycji wiatrownic i pozycji znajdujących się na nich piszczałek.... EXT. OUT VOLUME: Ustawienia głośności tylnych wyjść PROG. OUT.... ANTIPHONAL OUTS (Model Unico 300 nie zawiera tej funkcji): Konfiguracja tylnych wyjść PROG. OUT [9] [12] (lub [17] [20], jeżeli zainstalowane jest opcjonalne rozszerzenie do 20 wyjść) jako wyjść antyfonalnych. 9.1 ROUTING GŁOSÓW NA TYLNYCH WYJŚCIACH AUDIO (Funkcja EXT. OUT ROUTER) Ważną cechą organów serii Unico jest możliwość symulacji pozycji wiatrownic i uporządkowania stojących na nich piszczałek oddzielnie dla każdego z registrów. Dzieję się tak za przyczyną routingu (rozdziału) sygnału audio, tzn. jego podziału na tylnych wyjściach. System potrafi zastosować dla każdego rejestru dowolną konfigurację wyjść, która obrazować ma sposób rozmieszczenia piszczałek na różnych wiatrownicach, tzn.: z jednym lub dwoma wierzchołkami z dwoma skrzydłami z jednym skrzydłem w lewo lub w prawo mono alternowane (naprzemienne) Przy wszystkich tych konfiguracjach może być określona oprócz tego szerokość wiatrownicy i jej pozycja w określonej przez liczbę zastosowanych wyjść przestrzeni. W celu wywołania strony z konfiguracją tylnych wyjść, wybieramy pole EXT. OUT ROUTER w menu SET-UP: 24

25 Podręcznik użytkownika Viscount UNICO Ukazuje się strona wyboru obszaru, do którego należy rejestr przewidziany przez nas do konfiguracji. Wybieramy z listy zawarty w tym obszarze register: Również przy tej funkcji stronę konfiguracyjną możemy przywołać bezpośrednio, poprzez krótkie przytrzymanie wyciągniętego cięgła lub naciśniętej manubrii w pozycji głos włączony do czasu aż kursor przesunie się samodzielnie na pole EXT. OUT ROUTER w menu SET-UP lub do żądanej funkcji. Podświetlenie registru, którego głos będzie konfigurowany, zaczyna błyskać w celu wyeliminowania ewentualnej pomyłki. Rejestr jest włączony i można nim grać dla ułatwienia i przyśpieszenia ustawień. Możecie też Państwo włączać dodatkowo inne rejestry, by oceniać dokonywane zmiany w odniesieniu do innych głosów. Strona złożona jest z czterech części: MODE: Wybór typu wiatrownicy: C C#: alternowana MONO: mono DOUBLE CUSP: dwa wierzchołki CUSP: jeden wierzchołek DOUBLE WING: dwa skrzydła WING: jedno skrzydło FROM i TO: Wybór wyjścia odnoszącego się do pozycji zewnętrznej, w obrębie której umieszczona ma zostać wiatrownica. Wartość podana jest jako [numer wyjścia pozycja pośrednia pomiędzy dwoma wyjściami], przy czym należy uwzględnić, że pomiędzy dwoma wyjściami przewidziano cztery pozycje pośrednie ( na wyświetlaczu). 25

26 Viscount UNICO Podręcznik użytkownika Wartość 40 oznacza przykładowo, że pozycja zewnętrzna (FROM lub TO) umieszczona jest na wyjściu [4]; wartość 82 wskazuje, że punkt FROM lub TO leży pomiędzy wyjściami [8] i [9], bliżej [8], ponieważ znajduje się w odległości jednej piątej przestrzeni pomiędzy [8] a [9]. Wyżej zobrazowana strona wyświetlacza przedstawiająca konfigurację, pokazuje wierzchołek wiatrownicy umieszczonej pomiędzy wyjściem [1] a pozycją pośrednią pomiędzy [4] a [5]. [Wskaźnik pozycji]: Składa się ona z małych prostokątów nad rysunkiem wiatrownicy i pokazuje do której strefy wyjść odnosi się jej pozycja. [Wiatrownica na wyjścia]: Wskazanie w dolnej części strony ukazujące wiatrownicę wraz z zastosowanymi wyjściami, tak że można bezpośrednio rozpoznać, gdzie jest ona umieszczona i na które wyjścia przesyłane będą nuty, na bazie konfiguracji wiatrownicy. Jeżeli chcemy obejrzeć konfigurację jakiegoś innego rejestru, musimy jedynie uruchomić wybrane cięgło rejestru lub manubrię; w celu opuszczenia funkcji naciskamy [EXIT]. W obu przypadkach konfiguracja wyżej ustawiona zostanie zapisana i zapamiętana. 9.2 USTAWIENIA WYJŚĆ PROG. OUT JAKO ANTIPHONAL OUT (Funkcja ANTIPHONAL OUTS) W modelach Unico 500 i 400 cztery ostatnie wyjścia audio można użyć jako wyjścia antyfonalne, których sterowanie może być niezależne od pierwszych ośmiu wyjść (szesnastu, jeżeli mamy zainstalowane opcjonalne rozszerzenie do 20 wyjść) oraz uruchamiane funkcją AMPLIFIKATION. Służy to celowi wykorzystania podczas gry specjalnych efektów przemieszczanie się dźwięku. Jeżeli w menu SET-UP wybierzemy pole ANTIPHONAL OUTS, na wyświetlaczu ukaże się następująca strona: Jeżeli umieścimy kursor na pozycji OUTS 1-12=MAIN ( OUTS 1-20=MAIN w przypadku opcji 20 wyjść ), wyjścia PROGRAMMABLE OUTPUTS mogą być sterowane przez użycie manubrii AMPLIFICATION [EXT. SPEAKER ON.]. Jeżeli kursor przesuniemy przy pomocy przycisku [FIELD ] na pole OUTS 1-8=MAIN / OUTS 9-12=ANTIPH ( OUTS 1-16=MAIN / OUTS 17-20=ANTIPH, przy opcji 20 wyjść), ostatnie cztery wyjścia PROGRAMMABLE OUTPUTS zostaną wyjściami antyfonalnymi. Sterowanie [CONSOLE ON] uruchamia włącznik dla wyjść MAIN [1]-[8] ([1]-[16], przy opcjonalnym rozszerzeniu do 20 wyjść), podczas gdy [EXT. SPEAKER ON] steruje włączaniem wyjść [9]-[12] ([17]-[20] w opcji z 20 wyjściami). Dla powrotu do menu SET-UP i zapamiętania ustawień naciskamy [EXIT]. 26

27 Podręcznik użytkownika Viscount UNICO FUNKCJE POMOCNICZE ORAZ MIDI (Menu UTIL. & MIDI) Menu UTILITY & MIDI, które wywołane być może przez pole o tej samej nazwie na stronie głównej menu, zawiera wszystkie funkcje dodatkowe i ustawienia interfejsu MIDI organów. Menu obejmuje trzy strony: Pierwsza część zawiera funkcje dodatkowe i pomocnicze: PIST. COMBINE (Piston Combine): Synchronizacja wolnych kombinacji manuału II (Unico 500 i 400) lub I (Unico 300) z odpowiednikami klawiatury nożnej. I/II KEYB. INV (I/II Keyboard Inwersion): Zamiana manuałów, tak że rejestry Man. I brzmią na manuale II i odwrotnie. TRACKER TOUCH: funkcja chwilowo niedostępna 1st SHORT OCT. (First short octavo): Aktywacja tzw. oktawy krótkiej w pierwszych oktawach manuałów i pedału. AUTO MAINPAGE: Automatyczny powrót do głównego menu po 10 sek. bezczynności. LCD CONTRAST: Ustawienie kontrastu panelu wyświetlacza. SET DATE & TIME: Ustawienie daty i godziny. LOCK ORGAN: Ustawienia kodu blokującgo w celu zabezpieczenia dostępu do stron konfiguracji instrumentu, tutti i cresceno. RESTORE FACT. SET (Restore faktory settings): Przywrócenie ustawień fabrycznych. Druga część menu dotyczy natomiast konfiguracji interfejsu MIDI: Tx AND Rx CHANNEL: Konfiguracja kanałów MIDI do wysyłania i otrzymywania danych. Tx AND Rx FILTER: Konfiguracja filtru MIDI do transmisji i odbioru. PROG. CHANGE SEND (Program Change send): Zapamiętywanie rejestracji i transmisja rozkazów MIDI typu Program Change i Bank Select. PEDAL/KEYB TOUCH (Pedal/ Keyboard touch): Wybór krzywych dynamiki manuałów podczas stosowania głosów orkiestrowych i transmisji nut MIDI. 27

28 Viscount UNICO Podręcznik użytkownika COUPLED NOTES: Do aktywacji (YES) i wyłączania (NO) transmisji nut do gniazda MIDI [OUT] powstałych przez zastosowanie łączników. Jeżeli wybierzemy (NO) i przykładowo przy aktywnym łączniku II/P będziemy grać na pedale, nuty zostaną przesłane kanałem przyporządkowanym dla klawiatury nożnej a nie kanałem dla manuału II. 11. FUNKCJE ZARZĄDZANIA PLIKAMI (Menu FILE MANAG.) Seria organów UNICO potrafi używać różnych rodzajów pamięci masowej: pamięci wewnętrznej i urządzeń pamięci, które włożone zostaną do gniazda [USB] pod manuałami (USB-Stick). Te jednostki pamięci służą do przechowywania całkowitej lub częściowej konfiguracji organów, utworów muzycznych i list utworów muzycznych. Po włożeniu PenDrive a (USB-Stick), system rozpoznaje tę pamięć jako pamięć masową. Jednak można też używać pamięci wewnętrznej do kopiowania plików (do i z pamięci USB). Niestety nie jest możliwe ładowanie, kasowanie lub zmiana nazwy plików przechowywanych w pamięci wewnętrznej: do tego musimy wyjąć USB-Stick. Po wybraniu na stronie głównej pola FILE MANAGEMENT, zostanie pokazane przynależne mu menu ze wszystkimi funkcjami zarządzania plikami. Istniej również dalsza strona zawierająca informacje o zainstalowanej w organach wersji oprogramowania systemowego. Jak widać, na dole strony podany jest rodzaj aktualnie używanej jednostki pamięci: INTERNAL MEMORY: Pamięć wewnętrzna. USB PEN DRIVE: USB-Stick. Można wywołać następujące funkcje: DIR: Przeglądanie zawartości pamięci masowej. LOAD: Ładowanie plików. SAVE: Zapis kompletnej lub częściowej konfiguracji organów do pamięci masowej. COPY: Kopiowanie plików z jednej jednostki pamięci (np. wewnętrznej jednostki pamięci) do innej. RENAME: Zmiana nazwy pliku. DELETE: Kasowanie pliku. SONGLISTE: Programowanie listy utworów muzycznych. 28

29 Podręcznik użytkownika Viscount UNICO O.S. INFO: Informacja o zainstalowanej w systemie wersji oprogramowania firmowego. WSKAZÓWKA: Po włożeniu pamięci USB-Stick do gniazdka należy odczekać kilka sekund zanim na wyświetlaczu ukaże się menu FILE MANAGER. Jeżeli chcielibyśmy zmienić nazwę pliku zapisanego na nośniku USB przy pomocy komputera, należy przy tym uważać na to, że nazwa pliku może składać się tylko z małych liter i cyfr. Stosujemy zawsze tylko taki USB-Stick, który sformatowany jest w systemie FAT lub FAT 32 (NTFS nie jest obsługiwany). 12. ZAPIS I ODTWARZANIE UTWORÓW MUZYCZNYCH (SEQUENCER) Organy Unico wyposażone są w wewnętrzny sekwencer (cyfrowe urządzenie do zapisu) służący do zapisu utworów muzycznych, rozkazów i sterowania, które wykonane być mają na instrumencie. Nagrania mogą być utrwalone w pamięci wewnętrznej lub na PenDrive ie jako pliki MIDI i w każdej chwili ponownie odtworzone. Dla wywołania sekwencera użyć należy przycisku [SEQUENC.], umieszczonego obok wyświetlacza. Pojawia się strona służąca do wyboru jednego z trzech trybów funkcyjnych systemu: PLAY: Odtwarzanie utworów muzycznych, utrwalonych w pamięci wewnętrznej lub na PenDrive ie. PLAY OPTIONS: Opcje odtwarzania. RECORD: Zapis utworów muzycznych. U dołu strony pokazywany jest rodzaj aktualnie używanej pamięci. Należy tu przypomnieć, że pamięć USB ma pierwszeństwo przed pamięcią wewnętrzną. Jeżeli użyć chcemy pamięci wewnętrznej, musimy wcześniej usunąć z gniazda USB-Stick ODTWARZANIE NAGRANIA (Modus PLAY) WSKAZÓWKA: Po włożeniu pamięci USB-Stick do gniazdka należy odczekać kilka sekund przed wywołaniem sekwencera. Ustawiona menu TUNING transpozycja nie żadnego wpływu na odtwarzanie utworów (w przeciwieństwie do zapisu, w którym nuty zapisane zostaną w postaci przetransponowanej). W tym wypadku używamy opisanej 29

30 Viscount UNICO Podręcznik użytkownika Na wyżej opisanej stronie wyboru trybu sekwencera wybieramy pole PLAY. Wyświetlacz pokaże wtedy pliki zapisane w aktualnie używanym rodzaju pamięci: Wybieramy zatem plik MIDI, który chcielibyśmy odtworzyć: Nowa strona informuje nas o wszystkich dostępnych do obsługi sekwencera rozkazach: [ENTER]: Startowanie odtwarzania utworu. [EXIT]: Wyłączenie sekwencera. [FIELD ]: Wybór poprzedniego utworu utrwalonego w pamięci lub na liście utworów (patrz rozdz. 12.4). [FIELD ]: Wybór następnego w kolejności utworu utrwalonego w pamięci lub na liście Utworów (patrz rozdz. 12.4). [VALUE -]: Przewijanie do tyłu (Rewind). [VALUE +]: Szybkie przewijanie do przodu (Fast Forward). Po starcie odtwarzania strona zmienia się w sposób następujący: Jak widać, zmienia się również funkcja klawiszy [ENTER] i [EXIT] w sposób następujący: [ENTER]: Pauza / Start odtwarzania utworu. [EXIT]: Zakończenie odtwarzania utworu. [FIELD ], [FIELD ], [VALUE -] i [VALUE +] zachowują swoje opisane powyżej funkcje. 30

31 Podręcznik użytkownika Viscount UNICO NAGRYWANIE UTWORU (Modus RECORD) Na stronie wyboru trybów sekwencera wybieramy pole RECORD. Na wyświetlaczu ukaże się wtedy następująca strona: Przy pomocy [NEW SONG] możemy uruchomić proces nowego nagrywania lub po załadowaniu wybranego pliku MIDI wykonać tzw. Overdub, tzn. zapis nowego nagrania w miejsce już istniejącego. Podobnie jak w trybie Play, tak i w trybie Record strona informuje nas o funkcjach klawiszy: [ENTER]: Start nagrywania. [EXIT]: Wyłączenie sekwencera. Po uruchomieniu nagrywania funkcje zmieniają się następująco: [ENTER]: Pauza / Start nagrywania. [EXIT]: Zakończenie nagrania. Po zakończeniu sesji nagraniowej naciskamy [EXIT], wyświetlacz pokazuje stronę służącą do utrwalenia w pamięci dokonanego nagrania: Pokazane funkcje oferują następujące możliwości: 31

32 Viscount UNICO Podręcznik użytkownika SAVE: Zapis nagrania w postaci pliku MIDI. PLAY: Odtworzenie nagrania przed jego zapisem. OVERDUB: Wykonać nowe nagranie w miejsce właśnie dokonanego. DISCARD AND EXIT: Skasować nagranie i zakończyć tryb Record sekwencera. Jeżeli wybierzemy pole SAVE, system zażąda podania nazwy dla sekwencji MIDI, która ma zostać zapisana: W celu podania nazwy używamy klawiszy [FIELD ] i [FIELD ] do przesuwania kursora oraz klawiszy [VALUE -] i [VALUE +] do wyboru znaków. Pierwsze trzy znaki muszą być cyframi, ponieważ jest to wymagane dla przyszłego rozszerzenia organów. Naciskamy [ENTER] w celu potwierdzenia nazwy i przeprowadzenia procesu zapisu. Natomiast w przypadku gdy chcemy anulować zapis i powrócić do strony poprzedniej naciskamy [EXIT]. Zakończony powodzeniem proces zapisu pliku zostanie zasygnalizowany następującym meldunkiem: Przeciwnie, jeżeli będąc na stronie z funkcjami zapisu naciśniemy [EXIT] (a więc wtedy, gdy przeprowadzono nagranie ale jeszcze go nie zapisano), system ostrzega nas o tym, że jeżeli będziemy dalej kontynuować, to utracimy wykonane nagranie: Teraz możemy wreszcie nacisnąć [ENTER], by potwierdzić przerwanie procesu i skasowanie nagrania lub [EXIT] by powrócić do poprzedniej strony z funkcjami zapisu. 32

33 Podręcznik użytkownika Viscount UNICO WSKAZÓWKA: Jeżeli chcielibyśmy zmienić nazwę pliku zapisanego na PenDrive ie przy pomocy komputera, musimy przy tym pamiętać, że nazwa pliku może składać się tylko z małych liter i cyfr OPCJE ODTWARZANIA SEKWENCERA (Menu PLAY OPTIONS) Po wybraniu pola PLAY OPTIONS na stronie wyboru trybu funkcji sekwencera, otrzymujemy dostęp do kilku opcji odtwarzania utworów: Są to szczegółowo: TRANSPOSER: Do ustawienia transpozycji odtwarzanych przez sekwencer utworów w postępie półtonowym. SONG LOOP: Jeżeli ustawimy tu opcję YES, utwór na końcu zostanie ponownie odtworzony. LIST AUTOPLAY: Jeżeli ustawimy tu opcję YES, przy zastosowaniu listy utworów, po zakończeniu jednego utworu automatycznie odtworzony będzie następny, bez konieczności użycia rzycisku [FIELD ]. LIST LOOP: Jeżeli ustawimy tu opcję YES, po zakończeniu odtwarzania ostatniego przewidzianego na liście utworu, rozpocznie się automatycznie odtwarzanie utworu pierwszego z listy LISTY UTWORÓW (Funkcja SONGLIST) Terminem lista utworów określono możliwość organów, polegającą na budowaniu i odtwarzaniu list utworów muzycznych (plików w formacie MIDI). W celu zaprogramowania listy utworów przywołać należy menu FILE MANAGEMENT i wybrać funkcję SONGLIST. System pyta następnie, czy chcielibyśmy utworzyć nową listę, czy też zmienić już istniejącą: 33

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000 PL 2 CHD-3000 SPIS TREŚCI 1. Środki bezpieczeństwa 3 2. Ochrona środowiska 4 3. Uwagi eksploatacyjne 5 3.1. Automatyczne wyłączenie zasilania 5 3.2. Współpraca z zewnętrznym napędem USB (dotyczy odbiorników

Bardziej szczegółowo

LS-3 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM. Rejestrator dźwięku PCM

LS-3 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM. Rejestrator dźwięku PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-3 Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu Olympus. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji w celu uzyskania informacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści Opis... 5 Wskazówki dotyczące niniejszej instrukcji... 9 Zasady bezpieczeństwa... 10 Uwagi ogólne... 12 Przygotowanie...

Spis treści Opis... 5 Wskazówki dotyczące niniejszej instrukcji... 9 Zasady bezpieczeństwa... 10 Uwagi ogólne... 12 Przygotowanie... Odtwarzacz DVD MEDION LIFE P71014 (MD 83533) Instrukcja obs³ugi Lista kodów Spis treści Opis... 5 Urządzenie główne... 5 Pilot... 7 Wskazówki dotyczące niniejszej instrukcji... 9 Użyte w instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski Instrukcja obsługi 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive).

Bardziej szczegółowo

VERSADECK. Podręcznik Użytkownika. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu. Wer.

VERSADECK. Podręcznik Użytkownika. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu. Wer. VERSADECK Podręcznik Użytkownika. Wer. 4/11 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z ELEKTRYCZNOŚCIĄ...

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

IR-1600 Internetradio

IR-1600 Internetradio + Instrukcja użytkowania IR-1600 Internetradio Nr. zam. 1173730 7 Spis treści + Strona 1. Wprowadzenie...3 2. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem...3 3. Objaśnienie symboli...4 4. Zakres dostawy...4 5.

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub

Bardziej szczegółowo

1. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ----------------------------------------------------------------- 7

1. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ----------------------------------------------------------------- 7 1 1. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ----------------------------------------------------------------- 7 2. OPIS URZĄDZENIA --------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski Instrukcja obsługi Ariva 210 Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Cyfrowe Rejestratory Wideo

Podręcznik użytkownika Cyfrowe Rejestratory Wideo Podręcznik użytkownika Cyfrowe Rejestratory Wideo GRI-K1104A 4-kanałowy Cyfrowy Rejestrator IP-Wideo H.264 GRI-K2208A 8-kanałowy Cyfrowy Rejestrator IP-Wideo H.264 GRI-K1104A.74.1.25.10.2012 ASP AG Zawartość:

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup dyktafonu cyfrowego firmy Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku.

Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku. NOTEBOOK COMPUTER Copyright 2003, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Copyright należy do firmy Medion. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows są wpisanymi znakami

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN)

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR SIMTEC 916T i 908T i 904T INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

CYFROWY TELEWIZOR LCD LED

CYFROWY TELEWIZOR LCD LED CYFROWY TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: LET32T1000HF LET42T1000HF LET39Z18HF LET46Z18HF Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup dyktafonu cyfrowego firmy Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C

Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C www.vectra.pl Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Instrukcja obsługi DigiCorder ISIO S1 Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Z czytnikiem kart CONAX i interfejsem PCMCIA do modułów Cl / Cl+ oraz funkcją rejestrowania DVR przez interfejs USB. Do

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika Odtwarzacz Multimedialny Mede8er MED800x3D Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Modele... 5 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 5 1.3. Gwarancja rozszerzona i ograniczenia gwarancji... 6 1.4. Zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Spis treści Spis treści 01 Ostrzeżenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 All rights reserved Human Media, Poland Copyright 2009

Wersja 1.0 All rights reserved Human Media, Poland Copyright 2009 www.humanmedia.pl Wersja 1.0 All rights reserved Human Media, Poland Copyright 2009 Powielanie oraz kopiowanie fragmentów lub całości bez zgody firmy Human Media jest zabronione. Logo Xtreamer jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

204 Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0

204 Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0 1 204 Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0 Instrukcja obsługi, język polski Wersja 1 - Najnowszą wersję tej instrukcji można pobrać ze strony www.archos.com/manuals

Bardziej szczegółowo

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI 4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI Instrukcja obsługi SRD-480D 4-Kanałowy Rejestrator DVR HD-SDI Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo