W POLISACH INWESTYCYJNYCH CZY TO SIĘ OPŁACA?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W POLISACH INWESTYCYJNYCH CZY TO SIĘ OPŁACA?"

Transkrypt

1 RAPORT PORTFELE MODELOWE W POLISACH INWESTYCYJNYCH CZY TO SIĘ OPŁACA? ANALIZA WYNIKÓW DLA INWESTYCJI 1, 3, 5 ORAZ 10-LETNICH WIELU INWESTORÓW, KTÓRZY WYBRALI POLISY INWESTYCYJNE DECYDUJE SIĘ NA TZW. PORTFELE MODELOWE. W RAMACH PORTFELI MODELOWYCH ZARZĄDZAJĄCY W INIU INWESTORA WYBIERAJĄ I AKTYWNIE ZNIAJĄ FUNDUSZE. POBIERAJĄC ZA TO CZĘSTO DODATKOWĄ OPŁATĘ. SPRAWDZILIŚMY ILE NAPRAWDĘ UDAŁO SIĘ ZAROBIĆ KORZYSTAJĄC Z TYCH ROZWIĄZAŃ! BLOG.OPIEKUNINWESTORA.PL WWW. FUNDUSZETONIEGRA.PL SKUTECZNE DECYZJE NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Firma Opiekun Inwestora otrzymała tytuł Innowacja Roku Kapituła konkursu (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Centrum Innowacji FIRE) przyznała ten tytuł za 1 :system analizy funduszy dopasowany do indywidualnego profilu inwestora oraz system powiadomień realizujących indywidualne (stworzone przez inwestora) lub gotowe strategie inwestowania (długo- lub krótkoterminowego). Niniejszy raport oraz inne raporty, opracowania, publikacje, oceny statystyczne funduszy, powiadomienia i komentarze portalu Opiekun Inwestora, opinie i materiały dostępne na prowadzonych blogach nie mają charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Opracowania nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia / fundusz są właściwe dla konkretnego inwestora. Korzystając z prezentowanych materiałów konieczne jest przeprowadzenie niezależnej oceny oraz zapoznanie się z analizami pochodzącymi z innych źródeł i uwzględnienie innych niż przedstawione czynników ryzyka. Opiekun Inwestora nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszych raportów ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Raporty portalu wykonane są w oparciu o dane źródłowe (wyceny funduszy), zakupione od niezależnych i profesjonalnych dostawców. Wszystkie obliczenia wykonano z należytą starannością. Zostały one wielokrotnie sprawdzone. 1

2 WSTĘP Od kilkunastu lat firmy finansowe przekonują inwestorów, że aby skutecznie inwestować należy być ekspertem. Dlatego najczęściej osoby, które nie chcą się interesować się rynkami finansowymi nie chcą stawać się specjalistami i przyjmują postawę bierną. Jednocześnie historia rynków finansowych to także okresy spadków wartości zainwestowanych pieniędzy. Inwestorzy są tego świadomi, szczególnie po roku I może to wzbudzać słuszny niepokój. Z drugiej strony warto oszczędzać na emeryturę. Doskonałym produktem będą polisy inwestycyjne dostępne na rynku. Prywatny inwestor często nie czuje się na siłach aby samodzielnie podejmować decyzje inwestycyjne (choć w praktyce naprawdę nie potrzeba posiadać żadnej eksperckiej wiedzy, wystarczy do inwestowania podejść po prostu praktycznie 2 ). Jak przekonać, że nasze pieniądze będą pod ochroną? Najprościej zaproponować skorzystanie z portfeli modelowych. PORTFEL MODELOWY - CO TO TAKIEGO? W polisach inwestycyjnych otrzymujemy dostęp do kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych. Krajowych i zagranicznych. Tak naprawdę inwestowanie poprzez polisę niczym nie różni się od inwestowania w fundusze poza polisą. Mamy dostęp do różnych funduszy, a końcowy wynik zależy od tego w jaki sposób będziemy funduszami zarządzać. Wielu inwestorów nie wybrałoby tej metody na inwestowanie gdyby nie możliwość przeniesienia problemu wyboru funduszy i zarządzania nimi na specjalistów. Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie oferują takie możliwości poprzez tzw. Portfele Modelowe. W takim portfelu zarządzający dokonują wyboru funduszy, zmian funduszy i realizują określoną politykę Portfela Modelowego. Portfel może mieć stały podział funduszy (np. 50% funduszy akcji/ 50% funduszy obligacji) lub skład zmienny, aby dopasować się do aktualnych prognoz dla rynków finansowych. JAK REKLAMOWANE SĄ PORTFELE MODELOWE? Wystarczy zajrzeć na strony z ich ofertą. Przykładowo: To wygodny sposób zarządzania portfelem funduszy inwestycyjnych: inwestor musi określić tylko swój profil ryzyka i wybrać odpowiadający mu Portfel Modelowy, Profesjonalne doradztwo: bieżące decyzje dotyczące udziałów w poszczególnych funduszach podejmuje za inwestora licencjonowany doradca inwestycyjny, na podstawie rzetelnej analizie każdego funduszu, Dywersyfikacja funduszy: inwestor nie jest uzależniony od decyzji zarządzającego jednym funduszem, jego stylu inwestycyjnego, błędnej oceny kierunku rynku. To rozwiązania dla osób akceptujących pewne ryzyko inwestycyjne, ale także oczekujące zysków z części pieniędzy inwestowanych w akcje. Dla inwestorów gotowych na długoterminowe inwestowanie. BRZMI PRZEKONUJĄCO. A W RZECZYWISTOŚCI... Fakty są niestety zupełnie inne. Żadna z obiecywanych cech: wybór profilu inwestora, profesjonalne doradztwo, dywersyfikacja funduszy, długi 10 -letni termin nie spełniło oczekiwań inwestorów. Raport oparty o rzeczywiste wyniki (opracowanie z kwietnia roku 2010) pokazuje, że... INWESTYCJA W PORTFELE MODELOWE W OSTATNICH 3 I 10 LATACH DAŁA WYNIKI DUŻO GORSZE NIŻ NAJGORSZE FUNDUSZE PIENIĘŻNE! DLA INWESTYCJI TRWAJĄCEJ 5 LAT NIE UDAŁO SIĘ ZAROBIĆ WIĘCEJ NIŻ NAJLEPSZE FUNDUSZE PIENIĘŻNE! 2 Więcej informacji na szkoleniach dla początkujących: Opiekun Inwestora strona: 2

3 ZAŁOŻENIA DLA RAPORTU W ramach raportu zbadano 15 różnych portfeli modelowych. Portfeli oferowanych przez cztery 3 Towarzystwa Ubezpieczeniowe w ramach polis inwestycyjnych. Są to: INWESTYCJA TRWAJĄCA: ROK 3 LATA 5 LAT 10 LAT Portfel Modelowy Akcyjny AKC 4 Portfel Modelowy Zrównoważony Portfel Modelowy Stabilnego Wzrostu Portfel Modelowy Aktywnej Alokacji Portfel Modelowy Agresywny Portfel Modelowy Stabilnego Wzrostu Axa Portfel Akcji Axa Portfel Stabilnego Wzrostu Axa Zrównoważony Axa Aktywny Portfel Funduszy Generali Polski Specjalistyczny Generali Zagraniczny Surowcowy Generali Akcyjny 4 Strony Świata Generali Polski Akcyjny Generali Zagraniczny Nieruchomości Generali Polski Zrównoważony AA AKC AKC AA AKC AKC AKC AKC OBLICZENIA Obliczenia uwzględniają: koszty produktu jakim jest polisa inwestycyjna, w szczególności opłatę za zarządzanie oraz dodatkową opłatę za zarządzanie portfelem modelowym. Za inwestowanie w różne Portfele Modelowe, w różnych polisach inwestycyjnych pobierane są różne opłaty. Od 1,9% rocznie (polisy Generali) do nawet ponad 3% (w polisach Skandia). podatek płacony przy zakończeniu inwestycji Przygotowano obliczenia dla: wpłaty jednorazowej oraz wpłat systematycznych (miesięcznych) - to pozwala zbadać tzw. efekt uśredniania ceny Kwota inwestycji: to 500 zł miesięcznie lub wielokrotność tej kwoty dla inwestycji jednorazowej (1,3,5 oraz 10 letniej). Dodatkowo podano dla porównania wyniki najlepszych i najgorszych jednorazowych inwestycji w fundusze akcji, mieszane oraz pieniężne 5 w badanych okresach (po uwzględnieniu podatku). 3 Firma AEGON w ostatnim czasie wycofała z własnej oferty portfele modelowe (potwierdza to tezę, że tego typu rozwiązania z powodu kosztów i ograniczeń w podejmowaniu decyzji nie sprawdzają się w praktyce i nie przynoszą zysków inwestorom). 4 Rodzaj portfela modelowego: AKC (Akcyjny). (Mieszane - zrównoważone i stabilnego wzrostu), AKT (Aktywnej alokacji) 5 Nie brano pod uwagę funduszy pieniężnych zarządzanych przez DWS TFI z uwagi na wyjątkową stratę (kilkanaście procent), którą przyniosły inwestorom na początku roku 2009 Opiekun Inwestora strona: 3

4 RANKING NAJLEPSZYCH PORTFELI MODELOWYCH Trudno z grupy portfeli modelowych wybrać najlepszy - jeżeli w długim okresie żaden nie pozwolił zarobić więcej niż najgorszy fundusz pieniężny, czy też lokata bankowa. Postanowiliśmy jednak przygotować punktację i zestawienie. WYNIK RANKINGU Kwiecień 2010 Skandia 59 pkt. Generali 35 pkt. Axa 19 pkt. Nordea 16 pkt. Zwycięzca rankingu to portfele modelowe firmy SKANDIA. Zwycięstwo zawdzięcza dobrym wynikom portfeli w ostatnim roku. Drugie miejsce firmy Generali to wynik dużej ilości portfeli co pozwoliło na zajęcie dobrych miejsc w 8 przeprowadzonych analizach. Firma Axa jedynie dzięki posiadaniu w ofercie portfela aktywnej alokacji (5 punktów) uzyskała wynik wyższy niż portfele firmy NORDEA. Ranking to względną jakość oferty portfeli modelowych. Dla kieszeni inwestorów wybór portfeli modelowych, nawet tych najlepszych okazał się gorszy niż inwestycja w funduszu pieniężnym. METODOLOGIA I WYNIKI SZCZEGÓŁOWE Ilość dostępnych portfeli modelowych. Większa ilość dostępnych portfeli pozwala wybrać określoną politykę zarządzania portfelem (stabilnego wzrostu, zrównoważony, aktywnej alokacji, akcyjny). Dodatkowe punkty przyznaliśmy za portfele specjalistyczne. Punktacja: 4 pkt. - za pełen podstawowy zestaw portfeli (portfel akcyjny, portfel zrównoważony, portfel stabilnego wzrostu). Za niepełny zestaw portfeli z tej grupy przyznajemy 2 pkt. 3 pkt. - za posiadanie w ofercie portfela aktywnej alokacji 3 pkt. - za dodatkowe portfele specjalistyczne Wyniki długoterminowe. Ponieważ tylko portfele modelowe firmy SKANDIA mają długą historię wyników przyznaliśmy firmie SKANDIA 5 pkt. za doświadczenie. Wyniki krótkoterminowe portfeli akcyjnych i mieszanych (rok i 3 lata, osobno dla wpłaty jednorazowej i wpłat systematycznych) - w sumie 8 zestawień 6. Dla każdej z firm punkty przyznajemy dla jednego portfela, o najlepszym wyniku. 6 pkt. - miejsce 1, 3 pkt. - miejsce 2, 1 pkt. - miejsce 3, 0 pkt. - miejsce 4 Dodatkowy punkt, jeżeli wynik inwestycji zakończył się zyskiem. Ilość portfeli i wyniki długoterminowe Axa Generali Nordea Skandia Pełen zestaw portfeli Portfel aktywnej alokacji Portfele specjalistyczne Wyniki długoterminowe Wyniki inwestycji jedno- oraz 3-letnich (punkty: 6, 3, 1 oraz dodatkowy punkt gdy inwestycja zakończyła się zyskiem) Axa 1 rok (wpłata jednorazowa) Generali Nordea Skandia 1 rok (wpłaty systematyczne) Axa Generali Nordea Skandia 3 lata (wpłata jednorazowa) Axa Generali Nordea Skandia 3 lata (wpłaty systematyczne) Axa Generali Nordea Skandia Portfele o profilu akcyjnym Portfele o profilu mieszanym Portfele akcji, inwestycja jednorazowa, okres 3 lat. Portfele akcji, inwestycja systematyczna, okres 3 lat. Portfele mieszane, inwestycja jednorazowa, okres 3 lat. Portfele mieszane, inwestycja systematyczna, okres 3 lat. Portfele akcji, inwestycja jednorazowa, okres 1 roku... Opiekun Inwestora strona: 4

5 WYNIKI RAPORTU - INWESTYCJA 1-ROCZNA Ostatnie 12 miesięcy na rynkach finansowych należy uznać za bardzo udane. Najlepsze fundusze akcji rynku polskiego zarobiły ponad 90%. Najgorsze - powyżej 30%. Oczywiście pod warunkiem, że rok temu wpłaciliśmy w nie swoje pieniądze. Ile w tym okresie udało się zarobić inwestując za pośrednictwem Portfeli Modelowych? Wpłata jednorazowa: 6000 zł lub wpłaty miesięczne po 500 zł (razem zł). ANALIZA JAKOŚCI PORTFELI MODELOWYCH W OPARCIU O WPŁATĘ JEDNORAZOWĄ Portfele Modelowe akcyjne zarabiały poniżej średniej funduszy akcyjnych. Trzy portfele akcyjne Generali (nieruchomości zagranicznych, specjalistyczny, surowcowy) zarobiły mniej niż najgorszy krajowy fundusz akcji. Bardzo zły wynik uzyskały portfele modelowe Aktywnej Alokacji (Skandia i Axa). Od portfeli, które mogą zmieniać skład zależnie od sytuacji odpowiednio dobierając udział w portfelu funduszy akcyjnych lub ograniczając ilość akcji w portfelu do minimum oczekiwać można było jednak zysku netto dla Klienta lepszego niż najgorszego funduszu akcji. W badanym okresie udało się to, ale minimalnie tylko portfelowi Skandia (wynik 29,8%). Wynik 19,5% (Axa) jest gorszy od najgorszego wyniku funduszu akcji. Liczby te świadczą o bardzo ostrożnym sposobie inwestowania (w czasie, gdy najlepsze fundusze zarobiły po opodatkowaniu ponad 70%). Portfele zrównoważone i stabilnego wzrostu uzyskały dobre wyniki w ostatnim roku. To efekt ich prostej budowy, oraz braku dużych spadków na rynkach finansowych. W okresie wzrostów na rynkach finansowych wyniki tego typu portfeli są dodatnie, często lepsze od portfela modelowego aktywnej alokacji. INWESTUJĄCY POPRZEZ WPŁATY SYSTEMATYCZNE Większość inwestujących wybiera programy oparte o wpłaty systematyczne. To doskonały sposób na budowanie kapitału, pod warunkiem, że pieniędzmi odpowiednio zarządzamy. W ostatnim roku brak zarządzania i zdanie się na Portfele Modelowe (w czasie roku wzrostów) nie pozwolił na uzyskanie wysokich zysków. Wpłaty systematyczne pozwoliły zarobić mniej niż wpłata jednorazowa. Jest to oczywiste - gdyż w pierwszych miesiącach mniej pieniędzy korzystało z wzrostów. Dodatni wynik inwestycji nie powinien uśpić czujności - szczególnie gdy jako inwestor usłyszymy o efekcie uśredniania, np. w długim okresie. Pokażą to analizy dłuższych okresów systematycznego inwestowania w Portfele Modelowe. Opiekun Inwestora strona: 5

6 WYNIKI RAPORTU - INWESTYCJA 3-LETNIA Ostatnie 3 lata ( ) to okres długiej bessy (rok 2008) oraz, od lutego 2009 bardzo wysokich zysków z rynku akcji. Czas, w którym mogły sprawdzić się portfele aktywnej alokacji. Wpłata jednorazowa: zł lub wpłaty miesięczne po 500 zł (razem zł). ANALIZA JAKOŚCI PORTFELI MODELOWYCH W OPARCIU O WPŁATĘ JEDNORAZOWĄ Portfelom Modelowym akcyjnym nie można nic zarzucić. Portfele te muszą inwestować w fundusze akcyjne i tego inwestorzy powinni być świadomi. Patrząc na wyniki tych portfeli w porównaniu z wynikami funduszy akcyjnych można powiedzieć, że wiele uzyskało wyniki naprawdę rewelacyjne (straty poniżej 25%). Tak to wygląda w porównaniu z najlepszymi funduszami akcji, które traciły 15%. Niestety - pieniądze w naszej kieszeni z takiego zysku w 3 lata nie będą zadowolone. Aby w polisie odrobić stratę 20% potrzeba prawie 25% zysku + kilka procent opłat w Portfelu Modelowym - historyczne wyniki pokazują jak trudne to może być zadanie. Portfel aktywnej alokacji w zestawieniu uzyskał bardzo zły wynik. To portfel, który miał zarabiać podczas wzrostów inwestując w fundusze akcji, a podczas spadków zabezpieczać pieniądze w funduszach mniej ryzykownych. Wynik gorszy od najgorszego funduszu pieniężnego w tym czasie świadczyć może o problemach z podjęciem decyzji o zmianach sposobu inwestowania. Portfele mieszane miały trudne zadanie - i wyszły z niego nadzwyczaj dobrze. Co prawda tylko pośrednio (gdyż traciły nawet 18%), ale ich wyniki są bardzo dobre w porównaniu do wyników zwykłych funduszy mieszanych. Ale ogólne podsumowanie ma wydźwięk bardzo negatywny. TYLKO DWA Z 15-U PORTFELI MODELOWYCH W OKRESIE 3 LAT ZANOTOWAŁO ZYSK... NATOMIAST ŻADEN NIE ZAROBIŁ WIĘCEJ NIŻ NAJGORSZY FUNDUSZ PIENIĘŻNY! INWESTUJĄCY POPRZEZ WPŁATY SYSTEMATYCZNE Osoby, które inwestują systematycznie tym razem zyskały. Tylko w 4 przypadkach ponieśli straty. W pozostałych 9-ciu portfelach modelowych udało się wypracować zysk. To efekt szczęścia - większość wpłat przypadła na okres spadków co spowodowało zadziałanie efektu uśredniania. Sprawdziliśmy dla porównania ile zarobił inwestor dokonujący systematycznych wpłat w fundusz Skarbiec Gotówkowy (najgorszy fundusz pieniężny w tym samym czasie). Zysk po opodatkowaniu to 6,2%. TYLKO DWA PORTFELE MODELOWE DLA WPŁAT SYSTEMATYCZNYCH ZAROBIŁY W 3 LATA MINIMALNIE LEPIEJ NIŻ NIŻ NAJGORSZY FUNDUSZ PIENIĘŻNY! Opiekun Inwestora strona: 6

7 PORTFEL AKTYWNEJ ALOKACJI - INWESTYCJA 3 LETNIA Portfel Aktywnej Alokacji firmy Skandia w okresie 3 lat uzyskał względnie najlepszy wyniki (lepszy od pozostałych portfeli modelowych). Dopiero jednak pokazanie na jednym wykresie wartości rachunku inwestora w porównaniu z sumą dotychczasowych wpłat pokazuje prawdziwy przebieg inwestycji. Szczególnie mocno do wyobraźni przemawia zielony słupek czystego zysku do wypłaty w porównaniu z sumą dotychczas wpłaconych pieniędzy. W okresie pierwszych dwóch lat inwestor cały czas na rachunku posiadał mniej pieniędzy niż dotychczasowe wpłaty. Dopiero od połowy 2009 roku stopniowo zaczął odrabiać straty. Przy wpłacie jednorazowej widać wyraźnie jak podczas bessy 2008 zarządzający Portfelem Modelowym nie zdecydował się zmienić polityki inwestycyjnej pozostawiając cały czas inwestycje w funduszach akcyjnych, które w tym czasie przynosiły straty. Jedyny efekt to względnie nieduża strata w tym okresie (od do strata to jedynie 25%). Opiekun Inwestora strona: 7

8 WYNIKI RAPORTU - INWESTYCJA 5-LETNIA W tej części raportu uwzględniono wyłącznie 4 portfele modelowe. Portfele firmy Skandia. Tylko te portfele modelowe działają na rynku dłużej niż 5 lat. Jakie wyniki uzyskały te portfele w tym czasie? Jak bardzo poziom opłat zmniejszył wartość pieniędzy, które może wypłacić inwestor? ANALIZA JAKOŚCI PORTFELI MODELOWYCH W OPARCIU O WPŁATĘ JEDNORAZOWĄ Wyniki portfela akcji na tle wyników funduszy akcyjnych nie wyglądają dobrze. Wynik 26% to znacznie mniej niż zarabiała większość funduszy akcji (nawet 80% po opodatkowaniu). Niewielkim pocieszeniem może być wynik najgorszego w tym okresie funduszu akcji czyli 1,4%. Portfel aktywnej alokacji - także w okresie 5 lat się nie sprawdził. Trudno wynik 4,7% średniorocznie uznać za udany. Szczególnie gdy były fundusze pieniężne, które zarabiały w tym czasie więcej. Widać tutaj niepewne decyzje zarządzających w reagowaniu na sytuację rynkową. Portfele stabilnego wzrostu i zrównoważony w okresie 5-letnim uzyskują już wyniki znacznie poniżej średniej kategorii zwykłych otwartych funduszy mieszanych. INWESTUJĄCY POPRZEZ WPŁATY SYSTEMATYCZNE Przy dłuższym okresie inwestowania widać doskonale jak destruktywny wpływ na wynik inwestycji ma stosowanie wpłat systematycznych w fundusze akcyjne lub portfele modelowe akcji. Zysk 3% z zainwestowanego kapitału w okresie 5 lat trudno nazwać udanym. Niewiele lepsze wyniki uzyskali inwestorzy stosujący uśrednianie bez aktywnego reagowania na sytuację rynkową także w innych portfelach modelowych. WYNIKI RAPORTU - INWESTYCJA 10-LETNIA W tym zestawieniu (analiza 10 7 lat) znalazły się jedynie 3 portfele modelowe firmy Skandia. Zamiast komentarza krótkie podsumowanie: W 10 LAT PORTFELE MODELOWE ZAROBIŁY DUŻO MNIEJ NIŻ NAJGORSZY F. PIENIĘŻNY! PORTFEL MODELOWY AKCJI ZAROBIŁ MNIEJ NIŻ NAJGORSZY F. AKCJI! 7 w obliczeniach ujęto podatek od zysków kapitałowych. W rzeczywistości inwestycje jednorazowe na rynku funduszy inwestycyjnych rozpoczęte przed wprowadzeniem podatku od zysków kapitałowych nie są dziś obciążone tym podatkiem przy wypłacie. Opiekun Inwestora strona: 8

9 NAJLEPSZY PORTFEL MODELOWY W OKRESIE OSTATNICH 10 LAT 10 Skandia Portfel Stabilnego Wzrostu (wpłaty systematyczne) Wykres dla wpłat systematycznych pokazuje to, co często dzieje się, gdy stosujemy zasadę uśredniania. Im więcej udało się już zarobić (w roku numer 8 był do wypłaty niewielki zysk), dalsze uśrednianie spowodowało, iż w roku numer 9 wartość rachunku zrównała się z sumą dotychczasowych wpłat (na wykresie oznaczono to miejsce strzałką). To tak, jakby inwestor przez 9 lat odkładał 500 zł w szufladzie, bez żadnego oprocentowania i dopiero wtedy dokonał jednorazowej wpłaty. To, że na końcu inwestycji uzyskaliśmy niewielki zysk (15,1%) to wynik wyłącznie zysków wypracowanych w ostatnich kilkunastu miesiącach. Skandia Portfel Stabilnego Wzrostu (wpłata jednorazowa) Wykres w długim okresie wyraźnie pokazuje jak wartość pieniędzy traciła podczas bessy roku 2008 (rok 7 i 8 na wykresie). Wynik 45,7% zysku może wyglądać doskonale - dopóki nie uświadomimy sobie, że najgorszy fundusz pieniężny w tym czasie zarobił 67% po opodatkowaniu! Opiekun Inwestora strona: 9

10 PORÓWNANIE WYNIKÓW PORTFELI MODELOWYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT Dla porównania kolorem niebieskim zaznaczono wynik indeksu WIG 20. Kolorem zielonym zaznaczono wyniki funduszu Allianz Pieniężny (jest to fundusz, który uzyskał w okresie ostatnich 3 lat jeden z najgorszych wyników). Wykresy prezentują wyniki brutto portfeli modelowych bez uwzględnienia opłat oraz końcowego podatku przy zakończeniu inwestycji. Opiekun Inwestora strona: 10

11 DLACZEGO W REKLA WYGLĄDA TO ZUPEŁNIE INACZEJ? Aby sprzedać produkt, należy go dobrze zareklamować. Można pokazać np. taką informację (dane na dzień ) Portfel Modelowy Skandia Stabilnego Wzrostu w okresie ostatnich 10 lat zarobił 113% 8. Biorąc pod uwagę kilka okresów bessy w tym czasie wynik powinien być odbierany bardzo dobrze. I tak naprawdę sam wynik portfela modelowego nie jest najgorszy. Zwykłe fundusze mieszane zarabiały w tym czasie od ok. 50% (Pioneer Zrównoważony) do ponad 140% (Arka Stabilnego Wzrostu). Czyli wynik niewiele gorszy od najlepszego funduszu na rynku! PO PIERWSZE KOSZTY Ale... w portfelu modelowym nie można inwestować inaczej niż poprzez polisę inwestycyjną. A z tym wiążą się koszty. Gdy policzymy koszty i podatek porównanie staje się całkowicie inne. W przypadku polisy Skandia pobierana jest opłata za zarządzanie (nawet 3,20% rocznie). W analizie portfela Skandia Stabilnego Wzrostu przyjęto poziom opłaty 2,40%. Dodatkowo pobierana jest opłata za zarządzanie tym portfelem modelowym - jest to dodatkowe 0,5% rocznie. PO DRUGIE: BRAK PORÓWNANIA Z INNYMI SPOSOBAMI INWESTOWANIA Patrząc na wyniki Portfela Modelowego warto sprawdzić jak wygląda wynik takiej inwestycji na tle np. wyników funduszy pieniężnych. Na przykład takiego, który okazał się w 10 lat zarobić najmniej... Porównanie jest zaskakujące. Fundusz pieniężny, który uzyskał najgorszy wynik w okresie ostatnich 10 lat pozwolił zarobić więcej niż najlepszy portfel modelowy w polisie inwestycyjnej. PODSUMOWANIE ANALIZY 10 LETNIEJ INWESTYCJI W PORTFELU MODELOWYM 10 Zysk po 10 latach z inwestowania (po opodatkowaniu): Portfel modelowy Skandia Stabilnego Wzrostu: 45,7% (uwzględnia opłaty i podatek), a to jedynie 3,8% średniorocznie... Fundusz Arka Stabilnego Wzrostu w tym czasie zarobił: 111,8% (uwzględnia podatek) Fundusz DWS Płynna Lokata (najgorszy z funduszy pieniężnych): 67,0% (po opodatkowaniu)... DODAJMY DO TEGO INFLACJĘ... W ostatnich 10 latach wyniosła 36% aby zauważyć, że mając szczęście i wybierając akurat najlepszy z portfeli modelowych ledwie udało się pokonać inflację. Dopiero tak przygotowana analiza pokazuje ile tak naprawdę zarabiają Portfele Modelowe. Szczególnie gdy nasze pieniądze mogły zarobić więcej gdyby zainwestować je nawet w najgorszym funduszu rynku pieniężnego... Portfel Modelowy Skandia Stabilnego Wzrostu (najlepszy wynik wśród portfeli modelowych) w rzeczywistości przyniósł w 10 lat 45,7% zysku przy 36% inflacji, tj. jedynie 0,65% rocznie ponad inflację 8 w rzeczywistości jest to okres 9 lat i 10 miesięcy (tak długo istnieje portfel modelowy) Opiekun Inwestora strona: 11

12 DLACZEGO WYNIKI INWESTYCJI W PORTFELE MODELOWE SĄ TAK SŁABE? Zaprezentowane wyniki Portfeli Modelowych to fakty historyczne. Jeżeli ten model inwestowania nie sprawdził się w okresie ostatnich 10 lat trudno oczekiwać, aby w przyszłości miało się to radykalnie zmienić. Taki wynik portfeli modelowych to: wynik pewnych ograniczeń w zarządzaniu takimi portfelami kosztów, które ponosimy w polisach inwestycyjnych. Płacimy koszty, które umożliwiają nam m.in. korzystanie z braku podatku przy konwersjach między funduszami - ale z tej możliwości nie korzystamy próbując zrzucić zarządzanie na portfele modelowe, wiara w mity inwestowania długoterminowego i uśredniania - co potwierdzają fakty... Analizując skuteczność (brak skuteczności) takiego sposobu inwestowania warto przyjrzeć się szczegółowym regulacjom działania portfeli modelowych. Te kilka poniższych punktów pokazuje dlaczego jednak prywatny inwestor ma o wiele większe możliwości reagowania na sytuację rynkową. Generali Portfel Polski Zrównoważony: Zmiana składu portfela oraz udziału funduszy inwestycyjnych w aktywach Portfela dokonywana jest przez zarządzającego Generali co pół roku. Nordea Portfel Agresywny: Struktura Portfela Agresywnego oraz fundusze wchodzące w jego skład podlegają kwartalnym zmianom.. Wyboru funduszy inwestycyjnych w ramach danego typu funduszy dokonuje Zarządzający Portfelem Agresywnym przy zastosowaniu metody porównawczej uwzględniającej: stopę zwrotu z danego funduszu za ostatni kwartał, 12, 24 i 36 miesięcy (...) Portfele modelowe nie mogą z dnia na dzień podejmować decyzji inwestycyjnych. Często pojawiają się dodatkowe ograniczenia. Jak widać zarządzający dokonują zmian w portfelu np. tylko raz na kwartał. Ile nasze pieniądze mogą stracić w ciągu 3 miesięcy - pokazał rok JEŻELI SWOJE OSZCZĘDNOŚCI LOKUJESZ W FUNDUSZE POPRZEZ POLISY INWESTYCYJNE SPRAWDŹ NARZĘDZIA, KTÓRE OFERUJE PORTAL Gotowe strategie inwestowania dla początkujących, system powiadomień, oceny funduszy oraz narzędzia do monitorowania portfela, funduszy walut i indeksów giełdowych - pozwalające kontrolować także inwestycje na rynku funduszy zagranicznych. ZAINWESTUJ W PRAKTYCZNĄ WIEDZĘ - SPRAWDŹ SZKOLENIA PORTALU Firma Opiekun Inwestora nie sprzedaje funduszy. Dlatego na szkoleniach usłyszysz w pełni obiektywną wiedzę i poznasz metody skutecznego inwestowania na rynku funduszy oraz zasady rządzące rynkami finansowymi. Warto sprawdzić, szczególnie gdy korzystasz z oferty portfeli modelowych. To szkolenia przede wszystkim dla początkujących. Opiekun Inwestora to portal udostępniający unikalne usługi dla inwestorów na rynku Funduszy Inwestycyjnych. Jako pierwszy w Polsce dostarcza w pełni konfigurowalny system powiadomień ( / SMS) pozwalający automatycznie nadzorować strategie inwestycyjne użytkowników portalu (w ten sposób abonenci portalu oszczędzają czas i nie muszą samodzielnie monitorować rynku funduszy oraz swojego portfela inwestycji). To także analizy i oceny funduszy oparte o indywidualny profil inwestora i tzw. analizę dynamiczną. Zamiast prezentować wyniki na dzień dzisiejszy użytkownik otrzymuje ocenę funduszu wraz z informacją ile w przeszłości można było zarobić, ale też ile można było stracić. Najnowsza oferta portalu to gotowe strategie inwestycyjne kierowane przede wszystkim do osób, które inwestują poprzez polisy inwestycyjne firm Axa, Aegon, Skandia, Generali, Nordea, Compensa itd. Wystarczy wybrać produkt, strategię, datę systematycznych wpłat aby otrzymywać gotowe do zastosowania informacje. To strategia inwestowania długoterminowego, strategia dla inwestycji krótszych niż rok, oraz strategia z gwarancją kapitału (działanie podobne do produktów strukturyzowanych). Portal jest finalistą licznych krajowych, a także międzynarodowych konkursów branży Internetowej oraz laureatem nagrody Innowacja Roku Usługi portalu to opieka indywidualna, "opieka warta inwestycji", płatna ale dająca w rewanżu wygodę i pewność tej opieki. Opiekun Inwestora to także projekty szkoleniowe, w tym sztandarowe (ponad 50 edycji) szkolenia Fundusze to nie lokata, Fundusze to nie gra, oraz Masz polisę inwestycyjną - zacznij skutecznie inwestować, realizowane na terenie całego kraju. Dodatkowych informacji udziela: Remigiusz Stanisławek, Opiekun Inwestora strona: 12

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE DOSTĘPNE W RAMACH ABONAMENTU

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE DOSTĘPNE W RAMACH ABONAMENTU ABONAMENT PODSTAWOWY INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE DOSTĘPNE W RAMACH ABONAMENTU Abonament Standard to wszystko to co niezbędne aby korzystać ze strategii inwestowania, monitorować rynki

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Raport Instytutu Wolności i Raiffeisen Polbank Raport opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez Millward Brown Lipiec 2014 2 Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa Wartość przedsiębiorstwa i papiery wartościowe 12 149 12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE 12.1. Wartość przedsiębiorstwa W ostatnich latach mamy coraz częściej do czynienia z wyceną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku nr 6 (123) 2014 Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku SPIS TREŚCI OD REDAKCJI..................................... 1

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

Pomiar jako środek do doskonalenia

Pomiar jako środek do doskonalenia Projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomiar jako środek do doskonalenia Poprawa funkcjonowania sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG O R G A N I Z AT O R Z Y: Pat r o n i h o n o r o w i : Wydawca: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Bardziej szczegółowo

DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY

DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY ul. Mińska 62/74, 03-828 Warszawa, NIP: 524-257-93-54, REGON: 016361530 kontakt: koliber@koliber.org, nr konta bankowego: 23 2130 0004 2001 0204 6274 0001 DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY Raport Koordynator

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych biznes 2.0 contium divante imas international wrzesień 2009 Dodaj form p atnoêci dla Twoich Klientów LUKAS Raty dla Twojego Sklepu

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl Uwaga na emerytury! Określenie wielkości luki emerytalnej w Europie Wrzesień 2010 Spis treści Streszczenie 1. Wstęp 5 2. Luka emerytalna w Europie 6. Luka emerytalna w ujęciu indywidualnym 11 4. Podejście

Bardziej szczegółowo

Jak zostać człowiekiem wolnym finansowo i uchronić się przed stratą pieniędzy?

Jak zostać człowiekiem wolnym finansowo i uchronić się przed stratą pieniędzy? Jak zostać człowiekiem wolnym finansowo i uchronić się przed stratą pieniędzy? Mr. X Ententa LTD http://ententa.pl/wolnosc finansowa/ 1 Coraz więcej osób w Polsce i na świecie, słyszało o wolności finansowej

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa przyszłość Polski

Cyfrowa przyszłość Polski Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji Realizacja badań Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Bardziej szczegółowo