W POLISACH INWESTYCYJNYCH CZY TO SIĘ OPŁACA?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W POLISACH INWESTYCYJNYCH CZY TO SIĘ OPŁACA?"

Transkrypt

1 RAPORT PORTFELE MODELOWE W POLISACH INWESTYCYJNYCH CZY TO SIĘ OPŁACA? ANALIZA WYNIKÓW DLA INWESTYCJI 1, 3, 5 ORAZ 10-LETNICH WIELU INWESTORÓW, KTÓRZY WYBRALI POLISY INWESTYCYJNE DECYDUJE SIĘ NA TZW. PORTFELE MODELOWE. W RAMACH PORTFELI MODELOWYCH ZARZĄDZAJĄCY W INIU INWESTORA WYBIERAJĄ I AKTYWNIE ZNIAJĄ FUNDUSZE. POBIERAJĄC ZA TO CZĘSTO DODATKOWĄ OPŁATĘ. SPRAWDZILIŚMY ILE NAPRAWDĘ UDAŁO SIĘ ZAROBIĆ KORZYSTAJĄC Z TYCH ROZWIĄZAŃ! BLOG.OPIEKUNINWESTORA.PL WWW. FUNDUSZETONIEGRA.PL SKUTECZNE DECYZJE NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Firma Opiekun Inwestora otrzymała tytuł Innowacja Roku Kapituła konkursu (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Centrum Innowacji FIRE) przyznała ten tytuł za 1 :system analizy funduszy dopasowany do indywidualnego profilu inwestora oraz system powiadomień realizujących indywidualne (stworzone przez inwestora) lub gotowe strategie inwestowania (długo- lub krótkoterminowego). Niniejszy raport oraz inne raporty, opracowania, publikacje, oceny statystyczne funduszy, powiadomienia i komentarze portalu Opiekun Inwestora, opinie i materiały dostępne na prowadzonych blogach nie mają charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Opracowania nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia / fundusz są właściwe dla konkretnego inwestora. Korzystając z prezentowanych materiałów konieczne jest przeprowadzenie niezależnej oceny oraz zapoznanie się z analizami pochodzącymi z innych źródeł i uwzględnienie innych niż przedstawione czynników ryzyka. Opiekun Inwestora nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszych raportów ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Raporty portalu wykonane są w oparciu o dane źródłowe (wyceny funduszy), zakupione od niezależnych i profesjonalnych dostawców. Wszystkie obliczenia wykonano z należytą starannością. Zostały one wielokrotnie sprawdzone. 1

2 WSTĘP Od kilkunastu lat firmy finansowe przekonują inwestorów, że aby skutecznie inwestować należy być ekspertem. Dlatego najczęściej osoby, które nie chcą się interesować się rynkami finansowymi nie chcą stawać się specjalistami i przyjmują postawę bierną. Jednocześnie historia rynków finansowych to także okresy spadków wartości zainwestowanych pieniędzy. Inwestorzy są tego świadomi, szczególnie po roku I może to wzbudzać słuszny niepokój. Z drugiej strony warto oszczędzać na emeryturę. Doskonałym produktem będą polisy inwestycyjne dostępne na rynku. Prywatny inwestor często nie czuje się na siłach aby samodzielnie podejmować decyzje inwestycyjne (choć w praktyce naprawdę nie potrzeba posiadać żadnej eksperckiej wiedzy, wystarczy do inwestowania podejść po prostu praktycznie 2 ). Jak przekonać, że nasze pieniądze będą pod ochroną? Najprościej zaproponować skorzystanie z portfeli modelowych. PORTFEL MODELOWY - CO TO TAKIEGO? W polisach inwestycyjnych otrzymujemy dostęp do kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych. Krajowych i zagranicznych. Tak naprawdę inwestowanie poprzez polisę niczym nie różni się od inwestowania w fundusze poza polisą. Mamy dostęp do różnych funduszy, a końcowy wynik zależy od tego w jaki sposób będziemy funduszami zarządzać. Wielu inwestorów nie wybrałoby tej metody na inwestowanie gdyby nie możliwość przeniesienia problemu wyboru funduszy i zarządzania nimi na specjalistów. Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie oferują takie możliwości poprzez tzw. Portfele Modelowe. W takim portfelu zarządzający dokonują wyboru funduszy, zmian funduszy i realizują określoną politykę Portfela Modelowego. Portfel może mieć stały podział funduszy (np. 50% funduszy akcji/ 50% funduszy obligacji) lub skład zmienny, aby dopasować się do aktualnych prognoz dla rynków finansowych. JAK REKLAMOWANE SĄ PORTFELE MODELOWE? Wystarczy zajrzeć na strony z ich ofertą. Przykładowo: To wygodny sposób zarządzania portfelem funduszy inwestycyjnych: inwestor musi określić tylko swój profil ryzyka i wybrać odpowiadający mu Portfel Modelowy, Profesjonalne doradztwo: bieżące decyzje dotyczące udziałów w poszczególnych funduszach podejmuje za inwestora licencjonowany doradca inwestycyjny, na podstawie rzetelnej analizie każdego funduszu, Dywersyfikacja funduszy: inwestor nie jest uzależniony od decyzji zarządzającego jednym funduszem, jego stylu inwestycyjnego, błędnej oceny kierunku rynku. To rozwiązania dla osób akceptujących pewne ryzyko inwestycyjne, ale także oczekujące zysków z części pieniędzy inwestowanych w akcje. Dla inwestorów gotowych na długoterminowe inwestowanie. BRZMI PRZEKONUJĄCO. A W RZECZYWISTOŚCI... Fakty są niestety zupełnie inne. Żadna z obiecywanych cech: wybór profilu inwestora, profesjonalne doradztwo, dywersyfikacja funduszy, długi 10 -letni termin nie spełniło oczekiwań inwestorów. Raport oparty o rzeczywiste wyniki (opracowanie z kwietnia roku 2010) pokazuje, że... INWESTYCJA W PORTFELE MODELOWE W OSTATNICH 3 I 10 LATACH DAŁA WYNIKI DUŻO GORSZE NIŻ NAJGORSZE FUNDUSZE PIENIĘŻNE! DLA INWESTYCJI TRWAJĄCEJ 5 LAT NIE UDAŁO SIĘ ZAROBIĆ WIĘCEJ NIŻ NAJLEPSZE FUNDUSZE PIENIĘŻNE! 2 Więcej informacji na szkoleniach dla początkujących: Opiekun Inwestora strona: 2

3 ZAŁOŻENIA DLA RAPORTU W ramach raportu zbadano 15 różnych portfeli modelowych. Portfeli oferowanych przez cztery 3 Towarzystwa Ubezpieczeniowe w ramach polis inwestycyjnych. Są to: INWESTYCJA TRWAJĄCA: ROK 3 LATA 5 LAT 10 LAT Portfel Modelowy Akcyjny AKC 4 Portfel Modelowy Zrównoważony Portfel Modelowy Stabilnego Wzrostu Portfel Modelowy Aktywnej Alokacji Portfel Modelowy Agresywny Portfel Modelowy Stabilnego Wzrostu Axa Portfel Akcji Axa Portfel Stabilnego Wzrostu Axa Zrównoważony Axa Aktywny Portfel Funduszy Generali Polski Specjalistyczny Generali Zagraniczny Surowcowy Generali Akcyjny 4 Strony Świata Generali Polski Akcyjny Generali Zagraniczny Nieruchomości Generali Polski Zrównoważony AA AKC AKC AA AKC AKC AKC AKC OBLICZENIA Obliczenia uwzględniają: koszty produktu jakim jest polisa inwestycyjna, w szczególności opłatę za zarządzanie oraz dodatkową opłatę za zarządzanie portfelem modelowym. Za inwestowanie w różne Portfele Modelowe, w różnych polisach inwestycyjnych pobierane są różne opłaty. Od 1,9% rocznie (polisy Generali) do nawet ponad 3% (w polisach Skandia). podatek płacony przy zakończeniu inwestycji Przygotowano obliczenia dla: wpłaty jednorazowej oraz wpłat systematycznych (miesięcznych) - to pozwala zbadać tzw. efekt uśredniania ceny Kwota inwestycji: to 500 zł miesięcznie lub wielokrotność tej kwoty dla inwestycji jednorazowej (1,3,5 oraz 10 letniej). Dodatkowo podano dla porównania wyniki najlepszych i najgorszych jednorazowych inwestycji w fundusze akcji, mieszane oraz pieniężne 5 w badanych okresach (po uwzględnieniu podatku). 3 Firma AEGON w ostatnim czasie wycofała z własnej oferty portfele modelowe (potwierdza to tezę, że tego typu rozwiązania z powodu kosztów i ograniczeń w podejmowaniu decyzji nie sprawdzają się w praktyce i nie przynoszą zysków inwestorom). 4 Rodzaj portfela modelowego: AKC (Akcyjny). (Mieszane - zrównoważone i stabilnego wzrostu), AKT (Aktywnej alokacji) 5 Nie brano pod uwagę funduszy pieniężnych zarządzanych przez DWS TFI z uwagi na wyjątkową stratę (kilkanaście procent), którą przyniosły inwestorom na początku roku 2009 Opiekun Inwestora strona: 3

4 RANKING NAJLEPSZYCH PORTFELI MODELOWYCH Trudno z grupy portfeli modelowych wybrać najlepszy - jeżeli w długim okresie żaden nie pozwolił zarobić więcej niż najgorszy fundusz pieniężny, czy też lokata bankowa. Postanowiliśmy jednak przygotować punktację i zestawienie. WYNIK RANKINGU Kwiecień 2010 Skandia 59 pkt. Generali 35 pkt. Axa 19 pkt. Nordea 16 pkt. Zwycięzca rankingu to portfele modelowe firmy SKANDIA. Zwycięstwo zawdzięcza dobrym wynikom portfeli w ostatnim roku. Drugie miejsce firmy Generali to wynik dużej ilości portfeli co pozwoliło na zajęcie dobrych miejsc w 8 przeprowadzonych analizach. Firma Axa jedynie dzięki posiadaniu w ofercie portfela aktywnej alokacji (5 punktów) uzyskała wynik wyższy niż portfele firmy NORDEA. Ranking to względną jakość oferty portfeli modelowych. Dla kieszeni inwestorów wybór portfeli modelowych, nawet tych najlepszych okazał się gorszy niż inwestycja w funduszu pieniężnym. METODOLOGIA I WYNIKI SZCZEGÓŁOWE Ilość dostępnych portfeli modelowych. Większa ilość dostępnych portfeli pozwala wybrać określoną politykę zarządzania portfelem (stabilnego wzrostu, zrównoważony, aktywnej alokacji, akcyjny). Dodatkowe punkty przyznaliśmy za portfele specjalistyczne. Punktacja: 4 pkt. - za pełen podstawowy zestaw portfeli (portfel akcyjny, portfel zrównoważony, portfel stabilnego wzrostu). Za niepełny zestaw portfeli z tej grupy przyznajemy 2 pkt. 3 pkt. - za posiadanie w ofercie portfela aktywnej alokacji 3 pkt. - za dodatkowe portfele specjalistyczne Wyniki długoterminowe. Ponieważ tylko portfele modelowe firmy SKANDIA mają długą historię wyników przyznaliśmy firmie SKANDIA 5 pkt. za doświadczenie. Wyniki krótkoterminowe portfeli akcyjnych i mieszanych (rok i 3 lata, osobno dla wpłaty jednorazowej i wpłat systematycznych) - w sumie 8 zestawień 6. Dla każdej z firm punkty przyznajemy dla jednego portfela, o najlepszym wyniku. 6 pkt. - miejsce 1, 3 pkt. - miejsce 2, 1 pkt. - miejsce 3, 0 pkt. - miejsce 4 Dodatkowy punkt, jeżeli wynik inwestycji zakończył się zyskiem. Ilość portfeli i wyniki długoterminowe Axa Generali Nordea Skandia Pełen zestaw portfeli Portfel aktywnej alokacji Portfele specjalistyczne Wyniki długoterminowe Wyniki inwestycji jedno- oraz 3-letnich (punkty: 6, 3, 1 oraz dodatkowy punkt gdy inwestycja zakończyła się zyskiem) Axa 1 rok (wpłata jednorazowa) Generali Nordea Skandia 1 rok (wpłaty systematyczne) Axa Generali Nordea Skandia 3 lata (wpłata jednorazowa) Axa Generali Nordea Skandia 3 lata (wpłaty systematyczne) Axa Generali Nordea Skandia Portfele o profilu akcyjnym Portfele o profilu mieszanym Portfele akcji, inwestycja jednorazowa, okres 3 lat. Portfele akcji, inwestycja systematyczna, okres 3 lat. Portfele mieszane, inwestycja jednorazowa, okres 3 lat. Portfele mieszane, inwestycja systematyczna, okres 3 lat. Portfele akcji, inwestycja jednorazowa, okres 1 roku... Opiekun Inwestora strona: 4

5 WYNIKI RAPORTU - INWESTYCJA 1-ROCZNA Ostatnie 12 miesięcy na rynkach finansowych należy uznać za bardzo udane. Najlepsze fundusze akcji rynku polskiego zarobiły ponad 90%. Najgorsze - powyżej 30%. Oczywiście pod warunkiem, że rok temu wpłaciliśmy w nie swoje pieniądze. Ile w tym okresie udało się zarobić inwestując za pośrednictwem Portfeli Modelowych? Wpłata jednorazowa: 6000 zł lub wpłaty miesięczne po 500 zł (razem zł). ANALIZA JAKOŚCI PORTFELI MODELOWYCH W OPARCIU O WPŁATĘ JEDNORAZOWĄ Portfele Modelowe akcyjne zarabiały poniżej średniej funduszy akcyjnych. Trzy portfele akcyjne Generali (nieruchomości zagranicznych, specjalistyczny, surowcowy) zarobiły mniej niż najgorszy krajowy fundusz akcji. Bardzo zły wynik uzyskały portfele modelowe Aktywnej Alokacji (Skandia i Axa). Od portfeli, które mogą zmieniać skład zależnie od sytuacji odpowiednio dobierając udział w portfelu funduszy akcyjnych lub ograniczając ilość akcji w portfelu do minimum oczekiwać można było jednak zysku netto dla Klienta lepszego niż najgorszego funduszu akcji. W badanym okresie udało się to, ale minimalnie tylko portfelowi Skandia (wynik 29,8%). Wynik 19,5% (Axa) jest gorszy od najgorszego wyniku funduszu akcji. Liczby te świadczą o bardzo ostrożnym sposobie inwestowania (w czasie, gdy najlepsze fundusze zarobiły po opodatkowaniu ponad 70%). Portfele zrównoważone i stabilnego wzrostu uzyskały dobre wyniki w ostatnim roku. To efekt ich prostej budowy, oraz braku dużych spadków na rynkach finansowych. W okresie wzrostów na rynkach finansowych wyniki tego typu portfeli są dodatnie, często lepsze od portfela modelowego aktywnej alokacji. INWESTUJĄCY POPRZEZ WPŁATY SYSTEMATYCZNE Większość inwestujących wybiera programy oparte o wpłaty systematyczne. To doskonały sposób na budowanie kapitału, pod warunkiem, że pieniędzmi odpowiednio zarządzamy. W ostatnim roku brak zarządzania i zdanie się na Portfele Modelowe (w czasie roku wzrostów) nie pozwolił na uzyskanie wysokich zysków. Wpłaty systematyczne pozwoliły zarobić mniej niż wpłata jednorazowa. Jest to oczywiste - gdyż w pierwszych miesiącach mniej pieniędzy korzystało z wzrostów. Dodatni wynik inwestycji nie powinien uśpić czujności - szczególnie gdy jako inwestor usłyszymy o efekcie uśredniania, np. w długim okresie. Pokażą to analizy dłuższych okresów systematycznego inwestowania w Portfele Modelowe. Opiekun Inwestora strona: 5

6 WYNIKI RAPORTU - INWESTYCJA 3-LETNIA Ostatnie 3 lata ( ) to okres długiej bessy (rok 2008) oraz, od lutego 2009 bardzo wysokich zysków z rynku akcji. Czas, w którym mogły sprawdzić się portfele aktywnej alokacji. Wpłata jednorazowa: zł lub wpłaty miesięczne po 500 zł (razem zł). ANALIZA JAKOŚCI PORTFELI MODELOWYCH W OPARCIU O WPŁATĘ JEDNORAZOWĄ Portfelom Modelowym akcyjnym nie można nic zarzucić. Portfele te muszą inwestować w fundusze akcyjne i tego inwestorzy powinni być świadomi. Patrząc na wyniki tych portfeli w porównaniu z wynikami funduszy akcyjnych można powiedzieć, że wiele uzyskało wyniki naprawdę rewelacyjne (straty poniżej 25%). Tak to wygląda w porównaniu z najlepszymi funduszami akcji, które traciły 15%. Niestety - pieniądze w naszej kieszeni z takiego zysku w 3 lata nie będą zadowolone. Aby w polisie odrobić stratę 20% potrzeba prawie 25% zysku + kilka procent opłat w Portfelu Modelowym - historyczne wyniki pokazują jak trudne to może być zadanie. Portfel aktywnej alokacji w zestawieniu uzyskał bardzo zły wynik. To portfel, który miał zarabiać podczas wzrostów inwestując w fundusze akcji, a podczas spadków zabezpieczać pieniądze w funduszach mniej ryzykownych. Wynik gorszy od najgorszego funduszu pieniężnego w tym czasie świadczyć może o problemach z podjęciem decyzji o zmianach sposobu inwestowania. Portfele mieszane miały trudne zadanie - i wyszły z niego nadzwyczaj dobrze. Co prawda tylko pośrednio (gdyż traciły nawet 18%), ale ich wyniki są bardzo dobre w porównaniu do wyników zwykłych funduszy mieszanych. Ale ogólne podsumowanie ma wydźwięk bardzo negatywny. TYLKO DWA Z 15-U PORTFELI MODELOWYCH W OKRESIE 3 LAT ZANOTOWAŁO ZYSK... NATOMIAST ŻADEN NIE ZAROBIŁ WIĘCEJ NIŻ NAJGORSZY FUNDUSZ PIENIĘŻNY! INWESTUJĄCY POPRZEZ WPŁATY SYSTEMATYCZNE Osoby, które inwestują systematycznie tym razem zyskały. Tylko w 4 przypadkach ponieśli straty. W pozostałych 9-ciu portfelach modelowych udało się wypracować zysk. To efekt szczęścia - większość wpłat przypadła na okres spadków co spowodowało zadziałanie efektu uśredniania. Sprawdziliśmy dla porównania ile zarobił inwestor dokonujący systematycznych wpłat w fundusz Skarbiec Gotówkowy (najgorszy fundusz pieniężny w tym samym czasie). Zysk po opodatkowaniu to 6,2%. TYLKO DWA PORTFELE MODELOWE DLA WPŁAT SYSTEMATYCZNYCH ZAROBIŁY W 3 LATA MINIMALNIE LEPIEJ NIŻ NIŻ NAJGORSZY FUNDUSZ PIENIĘŻNY! Opiekun Inwestora strona: 6

7 PORTFEL AKTYWNEJ ALOKACJI - INWESTYCJA 3 LETNIA Portfel Aktywnej Alokacji firmy Skandia w okresie 3 lat uzyskał względnie najlepszy wyniki (lepszy od pozostałych portfeli modelowych). Dopiero jednak pokazanie na jednym wykresie wartości rachunku inwestora w porównaniu z sumą dotychczasowych wpłat pokazuje prawdziwy przebieg inwestycji. Szczególnie mocno do wyobraźni przemawia zielony słupek czystego zysku do wypłaty w porównaniu z sumą dotychczas wpłaconych pieniędzy. W okresie pierwszych dwóch lat inwestor cały czas na rachunku posiadał mniej pieniędzy niż dotychczasowe wpłaty. Dopiero od połowy 2009 roku stopniowo zaczął odrabiać straty. Przy wpłacie jednorazowej widać wyraźnie jak podczas bessy 2008 zarządzający Portfelem Modelowym nie zdecydował się zmienić polityki inwestycyjnej pozostawiając cały czas inwestycje w funduszach akcyjnych, które w tym czasie przynosiły straty. Jedyny efekt to względnie nieduża strata w tym okresie (od do strata to jedynie 25%). Opiekun Inwestora strona: 7

8 WYNIKI RAPORTU - INWESTYCJA 5-LETNIA W tej części raportu uwzględniono wyłącznie 4 portfele modelowe. Portfele firmy Skandia. Tylko te portfele modelowe działają na rynku dłużej niż 5 lat. Jakie wyniki uzyskały te portfele w tym czasie? Jak bardzo poziom opłat zmniejszył wartość pieniędzy, które może wypłacić inwestor? ANALIZA JAKOŚCI PORTFELI MODELOWYCH W OPARCIU O WPŁATĘ JEDNORAZOWĄ Wyniki portfela akcji na tle wyników funduszy akcyjnych nie wyglądają dobrze. Wynik 26% to znacznie mniej niż zarabiała większość funduszy akcji (nawet 80% po opodatkowaniu). Niewielkim pocieszeniem może być wynik najgorszego w tym okresie funduszu akcji czyli 1,4%. Portfel aktywnej alokacji - także w okresie 5 lat się nie sprawdził. Trudno wynik 4,7% średniorocznie uznać za udany. Szczególnie gdy były fundusze pieniężne, które zarabiały w tym czasie więcej. Widać tutaj niepewne decyzje zarządzających w reagowaniu na sytuację rynkową. Portfele stabilnego wzrostu i zrównoważony w okresie 5-letnim uzyskują już wyniki znacznie poniżej średniej kategorii zwykłych otwartych funduszy mieszanych. INWESTUJĄCY POPRZEZ WPŁATY SYSTEMATYCZNE Przy dłuższym okresie inwestowania widać doskonale jak destruktywny wpływ na wynik inwestycji ma stosowanie wpłat systematycznych w fundusze akcyjne lub portfele modelowe akcji. Zysk 3% z zainwestowanego kapitału w okresie 5 lat trudno nazwać udanym. Niewiele lepsze wyniki uzyskali inwestorzy stosujący uśrednianie bez aktywnego reagowania na sytuację rynkową także w innych portfelach modelowych. WYNIKI RAPORTU - INWESTYCJA 10-LETNIA W tym zestawieniu (analiza 10 7 lat) znalazły się jedynie 3 portfele modelowe firmy Skandia. Zamiast komentarza krótkie podsumowanie: W 10 LAT PORTFELE MODELOWE ZAROBIŁY DUŻO MNIEJ NIŻ NAJGORSZY F. PIENIĘŻNY! PORTFEL MODELOWY AKCJI ZAROBIŁ MNIEJ NIŻ NAJGORSZY F. AKCJI! 7 w obliczeniach ujęto podatek od zysków kapitałowych. W rzeczywistości inwestycje jednorazowe na rynku funduszy inwestycyjnych rozpoczęte przed wprowadzeniem podatku od zysków kapitałowych nie są dziś obciążone tym podatkiem przy wypłacie. Opiekun Inwestora strona: 8

9 NAJLEPSZY PORTFEL MODELOWY W OKRESIE OSTATNICH 10 LAT 10 Skandia Portfel Stabilnego Wzrostu (wpłaty systematyczne) Wykres dla wpłat systematycznych pokazuje to, co często dzieje się, gdy stosujemy zasadę uśredniania. Im więcej udało się już zarobić (w roku numer 8 był do wypłaty niewielki zysk), dalsze uśrednianie spowodowało, iż w roku numer 9 wartość rachunku zrównała się z sumą dotychczasowych wpłat (na wykresie oznaczono to miejsce strzałką). To tak, jakby inwestor przez 9 lat odkładał 500 zł w szufladzie, bez żadnego oprocentowania i dopiero wtedy dokonał jednorazowej wpłaty. To, że na końcu inwestycji uzyskaliśmy niewielki zysk (15,1%) to wynik wyłącznie zysków wypracowanych w ostatnich kilkunastu miesiącach. Skandia Portfel Stabilnego Wzrostu (wpłata jednorazowa) Wykres w długim okresie wyraźnie pokazuje jak wartość pieniędzy traciła podczas bessy roku 2008 (rok 7 i 8 na wykresie). Wynik 45,7% zysku może wyglądać doskonale - dopóki nie uświadomimy sobie, że najgorszy fundusz pieniężny w tym czasie zarobił 67% po opodatkowaniu! Opiekun Inwestora strona: 9

10 PORÓWNANIE WYNIKÓW PORTFELI MODELOWYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT Dla porównania kolorem niebieskim zaznaczono wynik indeksu WIG 20. Kolorem zielonym zaznaczono wyniki funduszu Allianz Pieniężny (jest to fundusz, który uzyskał w okresie ostatnich 3 lat jeden z najgorszych wyników). Wykresy prezentują wyniki brutto portfeli modelowych bez uwzględnienia opłat oraz końcowego podatku przy zakończeniu inwestycji. Opiekun Inwestora strona: 10

11 DLACZEGO W REKLA WYGLĄDA TO ZUPEŁNIE INACZEJ? Aby sprzedać produkt, należy go dobrze zareklamować. Można pokazać np. taką informację (dane na dzień ) Portfel Modelowy Skandia Stabilnego Wzrostu w okresie ostatnich 10 lat zarobił 113% 8. Biorąc pod uwagę kilka okresów bessy w tym czasie wynik powinien być odbierany bardzo dobrze. I tak naprawdę sam wynik portfela modelowego nie jest najgorszy. Zwykłe fundusze mieszane zarabiały w tym czasie od ok. 50% (Pioneer Zrównoważony) do ponad 140% (Arka Stabilnego Wzrostu). Czyli wynik niewiele gorszy od najlepszego funduszu na rynku! PO PIERWSZE KOSZTY Ale... w portfelu modelowym nie można inwestować inaczej niż poprzez polisę inwestycyjną. A z tym wiążą się koszty. Gdy policzymy koszty i podatek porównanie staje się całkowicie inne. W przypadku polisy Skandia pobierana jest opłata za zarządzanie (nawet 3,20% rocznie). W analizie portfela Skandia Stabilnego Wzrostu przyjęto poziom opłaty 2,40%. Dodatkowo pobierana jest opłata za zarządzanie tym portfelem modelowym - jest to dodatkowe 0,5% rocznie. PO DRUGIE: BRAK PORÓWNANIA Z INNYMI SPOSOBAMI INWESTOWANIA Patrząc na wyniki Portfela Modelowego warto sprawdzić jak wygląda wynik takiej inwestycji na tle np. wyników funduszy pieniężnych. Na przykład takiego, który okazał się w 10 lat zarobić najmniej... Porównanie jest zaskakujące. Fundusz pieniężny, który uzyskał najgorszy wynik w okresie ostatnich 10 lat pozwolił zarobić więcej niż najlepszy portfel modelowy w polisie inwestycyjnej. PODSUMOWANIE ANALIZY 10 LETNIEJ INWESTYCJI W PORTFELU MODELOWYM 10 Zysk po 10 latach z inwestowania (po opodatkowaniu): Portfel modelowy Skandia Stabilnego Wzrostu: 45,7% (uwzględnia opłaty i podatek), a to jedynie 3,8% średniorocznie... Fundusz Arka Stabilnego Wzrostu w tym czasie zarobił: 111,8% (uwzględnia podatek) Fundusz DWS Płynna Lokata (najgorszy z funduszy pieniężnych): 67,0% (po opodatkowaniu)... DODAJMY DO TEGO INFLACJĘ... W ostatnich 10 latach wyniosła 36% aby zauważyć, że mając szczęście i wybierając akurat najlepszy z portfeli modelowych ledwie udało się pokonać inflację. Dopiero tak przygotowana analiza pokazuje ile tak naprawdę zarabiają Portfele Modelowe. Szczególnie gdy nasze pieniądze mogły zarobić więcej gdyby zainwestować je nawet w najgorszym funduszu rynku pieniężnego... Portfel Modelowy Skandia Stabilnego Wzrostu (najlepszy wynik wśród portfeli modelowych) w rzeczywistości przyniósł w 10 lat 45,7% zysku przy 36% inflacji, tj. jedynie 0,65% rocznie ponad inflację 8 w rzeczywistości jest to okres 9 lat i 10 miesięcy (tak długo istnieje portfel modelowy) Opiekun Inwestora strona: 11

12 DLACZEGO WYNIKI INWESTYCJI W PORTFELE MODELOWE SĄ TAK SŁABE? Zaprezentowane wyniki Portfeli Modelowych to fakty historyczne. Jeżeli ten model inwestowania nie sprawdził się w okresie ostatnich 10 lat trudno oczekiwać, aby w przyszłości miało się to radykalnie zmienić. Taki wynik portfeli modelowych to: wynik pewnych ograniczeń w zarządzaniu takimi portfelami kosztów, które ponosimy w polisach inwestycyjnych. Płacimy koszty, które umożliwiają nam m.in. korzystanie z braku podatku przy konwersjach między funduszami - ale z tej możliwości nie korzystamy próbując zrzucić zarządzanie na portfele modelowe, wiara w mity inwestowania długoterminowego i uśredniania - co potwierdzają fakty... Analizując skuteczność (brak skuteczności) takiego sposobu inwestowania warto przyjrzeć się szczegółowym regulacjom działania portfeli modelowych. Te kilka poniższych punktów pokazuje dlaczego jednak prywatny inwestor ma o wiele większe możliwości reagowania na sytuację rynkową. Generali Portfel Polski Zrównoważony: Zmiana składu portfela oraz udziału funduszy inwestycyjnych w aktywach Portfela dokonywana jest przez zarządzającego Generali co pół roku. Nordea Portfel Agresywny: Struktura Portfela Agresywnego oraz fundusze wchodzące w jego skład podlegają kwartalnym zmianom.. Wyboru funduszy inwestycyjnych w ramach danego typu funduszy dokonuje Zarządzający Portfelem Agresywnym przy zastosowaniu metody porównawczej uwzględniającej: stopę zwrotu z danego funduszu za ostatni kwartał, 12, 24 i 36 miesięcy (...) Portfele modelowe nie mogą z dnia na dzień podejmować decyzji inwestycyjnych. Często pojawiają się dodatkowe ograniczenia. Jak widać zarządzający dokonują zmian w portfelu np. tylko raz na kwartał. Ile nasze pieniądze mogą stracić w ciągu 3 miesięcy - pokazał rok JEŻELI SWOJE OSZCZĘDNOŚCI LOKUJESZ W FUNDUSZE POPRZEZ POLISY INWESTYCYJNE SPRAWDŹ NARZĘDZIA, KTÓRE OFERUJE PORTAL Gotowe strategie inwestowania dla początkujących, system powiadomień, oceny funduszy oraz narzędzia do monitorowania portfela, funduszy walut i indeksów giełdowych - pozwalające kontrolować także inwestycje na rynku funduszy zagranicznych. ZAINWESTUJ W PRAKTYCZNĄ WIEDZĘ - SPRAWDŹ SZKOLENIA PORTALU Firma Opiekun Inwestora nie sprzedaje funduszy. Dlatego na szkoleniach usłyszysz w pełni obiektywną wiedzę i poznasz metody skutecznego inwestowania na rynku funduszy oraz zasady rządzące rynkami finansowymi. Warto sprawdzić, szczególnie gdy korzystasz z oferty portfeli modelowych. To szkolenia przede wszystkim dla początkujących. Opiekun Inwestora to portal udostępniający unikalne usługi dla inwestorów na rynku Funduszy Inwestycyjnych. Jako pierwszy w Polsce dostarcza w pełni konfigurowalny system powiadomień ( / SMS) pozwalający automatycznie nadzorować strategie inwestycyjne użytkowników portalu (w ten sposób abonenci portalu oszczędzają czas i nie muszą samodzielnie monitorować rynku funduszy oraz swojego portfela inwestycji). To także analizy i oceny funduszy oparte o indywidualny profil inwestora i tzw. analizę dynamiczną. Zamiast prezentować wyniki na dzień dzisiejszy użytkownik otrzymuje ocenę funduszu wraz z informacją ile w przeszłości można było zarobić, ale też ile można było stracić. Najnowsza oferta portalu to gotowe strategie inwestycyjne kierowane przede wszystkim do osób, które inwestują poprzez polisy inwestycyjne firm Axa, Aegon, Skandia, Generali, Nordea, Compensa itd. Wystarczy wybrać produkt, strategię, datę systematycznych wpłat aby otrzymywać gotowe do zastosowania informacje. To strategia inwestowania długoterminowego, strategia dla inwestycji krótszych niż rok, oraz strategia z gwarancją kapitału (działanie podobne do produktów strukturyzowanych). Portal jest finalistą licznych krajowych, a także międzynarodowych konkursów branży Internetowej oraz laureatem nagrody Innowacja Roku Usługi portalu to opieka indywidualna, "opieka warta inwestycji", płatna ale dająca w rewanżu wygodę i pewność tej opieki. Opiekun Inwestora to także projekty szkoleniowe, w tym sztandarowe (ponad 50 edycji) szkolenia Fundusze to nie lokata, Fundusze to nie gra, oraz Masz polisę inwestycyjną - zacznij skutecznie inwestować, realizowane na terenie całego kraju. Dodatkowych informacji udziela: Remigiusz Stanisławek, Opiekun Inwestora strona: 12

PORTFELE MODELOWE W POLISACH INWESTYCYJNYCH

PORTFELE MODELOWE W POLISACH INWESTYCYJNYCH PORTFELE MODELOWE W POLISACH INWESTYCYJNYCH CZY TO SIĘ OPŁACA? ANALIZA WYNIKÓW DLA INWESTYCJI 1, 3, 5 ORAZ 10-LETNICH Wielu inwestorów, którzy wybrali polisy inwestycyjne decyduje się na tzw. portfele

Bardziej szczegółowo

ABONAMENT LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA

ABONAMENT LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA ABONAMENT PROFESJONALNY LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA INWESTOWANIE MOŻE BYĆ FASCYNUJĄCE GDY POSIADASZ ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA Abonament Profesjonalny to rozwiązanie dla tych wszystkich, którzy na inwestowanie

Bardziej szczegółowo

RZYMAJ DLA WPŁAT REGULARNYCH W OKRESIE DLA WYBRANYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH. Data opracowania:

RZYMAJ DLA WPŁAT REGULARNYCH W OKRESIE DLA WYBRANYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH. Data opracowania: ANALIZA INWESTOWANIA K NA ZASADZIE KUP I TRZYMAJ RZYMAJ DLA WPŁAT REGULARNYCH W OKRESIE 09.2004-09.2009 DLA WYBRANYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Data opracowania: 2009-09-10 WWW.OPIEKUNINWESTORA.PL NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE SYSTEMATYCZNE ILE TAK NAPRAWDĘ UDAŁO SIĘ ZAROBIĆ I CZY WYNIK JEST WIĘKSZY OD LOKATY

INWESTYCJE SYSTEMATYCZNE ILE TAK NAPRAWDĘ UDAŁO SIĘ ZAROBIĆ I CZY WYNIK JEST WIĘKSZY OD LOKATY INWESTYCJE SYSTEMATYCZNE ILE TAK NAPRAWDĘ UDAŁO SIĘ ZAROBIĆ I CZY WYNIK JEST WIĘKSZY OD LOKATY ARKUSZE DO TWOICH WŁASNYCH OBLICZEŃ POZNAŃ OZNAŃ,, 11 KWIETNIA 2011, 11 2011 BLOGI: WIEDZA I SZKOLENIA: BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

(2010-05-03) DOSTAWCÓW POLIS INWESTYCYJNYCH

(2010-05-03) DOSTAWCÓW POLIS INWESTYCYJNYCH (2010-05-03) POLITYKA INFORMACYJNA DOSTAWCÓW POLIS INWESTYCYJNYCH CZYLI JAK TUIŻ INFORMUJĄ POTENCJALNYCH KLIENTÓW O SWOIM PRODUKCIE? ( AEGON, AXA, COMPENSA, GENERALI, HDI, NORDEA, SKANDIA ) ZAMIAST ANALIZY

Bardziej szczegółowo

POMOCNIK INWESTORA: OPROCENTOWANIE LOKAT

POMOCNIK INWESTORA: OPROCENTOWANIE LOKAT POMOCNIK INWESTORA: OPROCENTOWANIE LOKAT PORÓWNANIE OPROCENTOWANIA LOKAT BANKOWYCH DO INFLACJI, WYNIKÓW GIEŁDY W WARSZAWIE CZYLI ILE MOŻNA BYŁO ZAROBIĆ BEZ RYZYKA Czy inwestor może zyski z funduszu porównać

Bardziej szczegółowo

ANALIZA 7 FUNDUSZY KRAJOWYCH TFI NA DZIEŃ: 1.7.2010

ANALIZA 7 FUNDUSZY KRAJOWYCH TFI NA DZIEŃ: 1.7.2010 SKRÓT U FUNDUSZE : CZY NA PEWNO ZARZĄDZANE AKTYWNIE? ANALIZA 7 FUNDUSZY KRAJOWYCH TFI NA DZIEŃ: 1.7.2010 (ZZ PORÓWNANIIEM DO WYNIIKÓW STRATEGIIII DARWIIN DEFFENDER) FUNDUSZE MAJĄ W ZAŁOŻENIACH MOŻLIWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DARWIN DEFENDER

STRATEGIA DARWIN DEFENDER STRATEGIA DARWIN DEFENDER OPIS, ZASADY DZIAŁANIA Inwestowanie w fundusze powinno być tak proste jak tylko możliwe. Jeżeli szukasz gotowej strategii i nie chcesz, aby wynik Twojej inwestycji zależał od

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTOWANIA BLUE MONEY

STRATEGIA INWESTOWANIA BLUE MONEY w ww. opi ekuni nw estor a.pl STRATEGIA INWESTOWANIA BLUE MONEY DLA FUNDUSZY AKCJI POLSKICH UNIWERSALNYCH OPIS DZIAŁANIA STRATEGII W PORTALU OPIEKUN INWESTORA Informacje dla korzystających z portalu Opiekun

Bardziej szczegółowo

POMOCNIK INWESTORA: INFLACJA

POMOCNIK INWESTORA: INFLACJA POMOCNIK INWESTORA: INFLACJA JAKI WPŁYW NA INWESTYCJE MA POZIOM INFLACJI CZYLI DLACZEGO WARTO SIĘ TYM PRZEJMOWAĆ Inflacja w Polsce w latach 1990-2010. Czyli jak było w przeszłości. I jak jest w ostatnich

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ AKTYWNIE ZOBACZ CO NA TEN TEMAT MÓWIĄ LICZBY

RAPORT DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ AKTYWNIE ZOBACZ CO NA TEN TEMAT MÓWIĄ LICZBY RAPORT DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ AKTYWNIE ZOBACZ CO NA TEN TEMAT MÓWIĄ LICZBY Mówi się, że nie będąc ekspertem nie przewidzimy górek i dołków. A skoro ekspertami nie jesteśmy to musimy pozostawić nasze

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA NA NOWY PROJEKT SZKOLENIOWY

ZAPRASZA NA NOWY PROJEKT SZKOLENIOWY REMIGIUSZ STANISŁAWEK, TWÓRCA PORTALU WWW.OPIEKUNINWESTORA.PL ZAPRASZA NA NOWY PROJEKT SZKOLENIOWY TO DWA SZKOLENIA: FUNDUSZE INWESTYCYJNE TO NIE LOKATA ABY SKUTECZNIE INWESTOWAĆ NIE TRZEBA BYĆ EKSPERTEM

Bardziej szczegółowo

RZYMAJ DLA WPŁAT REGULARNYCH ZA OSTATNIE 10 LAT W OKRESIE 09.1999-09.2009 DLA WYBRANYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH. Data opracowania: 2009-09-20

RZYMAJ DLA WPŁAT REGULARNYCH ZA OSTATNIE 10 LAT W OKRESIE 09.1999-09.2009 DLA WYBRANYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH. Data opracowania: 2009-09-20 RAPORT ANALIZA INWESTOWANIA K NA ZASADZIE KUP I TRZYMAJ RZYMAJ DLA WPŁAT REGULARNYCH ZA OSTATNIE 10 LAT 10 W OKRESIE 09.1999-09.2009 DLA WYBRANYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Data opracowania: 2009-09-20 WWW.OPIEKUNINWESTORA.PL

Bardziej szczegółowo

RAPORT SZCZEGÓŁOWY STRATEGIA OPIEKUN ZYSKU 10/15 ANALIZA WYNIKÓW NA: BLOG.OPIEKUNINWESTORA.PL OPIEKUNINWESTORA.

RAPORT SZCZEGÓŁOWY STRATEGIA OPIEKUN ZYSKU 10/15 ANALIZA WYNIKÓW NA: BLOG.OPIEKUNINWESTORA.PL OPIEKUNINWESTORA. RAPORT SZCZEGÓŁOWY STRATEGIA OPIEKUN ZYSKU 10/15 ANALIZA WYNIKÓW NA: 1.7.2014 Niniejszy raport oraz inne raporty, opracowania, publikacje, oceny statystyczne funduszy, powiadomienia i komentarze portalu

Bardziej szczegółowo

WWW.OPIEKUNINWESTORA.PL

WWW.OPIEKUNINWESTORA.PL WWW.OPIEKUNINWESTORA.PL PORTAL DLA INWESTORÓW NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Czy znasz osoby, które inwestują na rynku Funduszy Inwestycyjnych i czują, że nie wykorzystują okazji albo nie potrafią unikać

Bardziej szczegółowo

POMOCNIK INWESTORA: INFLACJA

POMOCNIK INWESTORA: INFLACJA www.opiekuninwestora.pl blog.opiekuninwestora.pl www.funduszowacafe.pl www.funduszetonielokata.pl POMAGAMY INWESTOROM OD 2008 ROKU. O AKTYWNYM INWESTOWANIU MÓWIMY OD 2006. POMOCNIK INWESTORA: INFLACJA

Bardziej szczegółowo

Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych. Inwestowanie w Multiportfele to szereg korzyści prawno-podatkowych

Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych. Inwestowanie w Multiportfele to szereg korzyści prawno-podatkowych Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych Oprócz wielu możliwości inwestowania swojego kapitału jedną z lepszych form stanowią otwarte fundusze inwestycyjne. Programy SKANDII i AEGONA pozwalają

Bardziej szczegółowo

RAPORT: WYNIKI ZBIORCZE

RAPORT: WYNIKI ZBIORCZE RAPORT: WYNIKI ZBIORCZE STRATEGIA OPIEKUN ZYSKU 10/15 ANALIZA WYNIKÓW NA: 1.7.2014 Niniejszy raport oraz inne raporty, opracowania, publikacje, oceny statystyczne funduszy, powiadomienia i komentarze portalu

Bardziej szczegółowo

Abonament podstawowy Abonament standard Abonament profesjonalny

Abonament podstawowy Abonament standard Abonament profesjonalny Abonament podstawowy Abonament standard Abonament profesjonalny tel.: 0801 00 24 64 (infolinia 9 00-15 00 ) tel.: (61) 670 33 44 (infolinia 9 00-15 00 ) email: pomoc@opiekuninwestora.pl blog : blog.opiekuninwestora.pl

Bardziej szczegółowo

WWW.OPIEKUNZYSKU.PL - PORTAL DLA KLIENTÓW PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

WWW.OPIEKUNZYSKU.PL - PORTAL DLA KLIENTÓW PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI OPIEKUN ZYSKU WWW.OPIEKUNZYSKU.PL - PORTAL DLA KLIENTÓW PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI JAK INWESTOWAĆ? CZYLI STRATEGIA INWESTOWANIA To najważniejsza funkcja portalu. Dlatego inwestor odnajdzie ją od razu po

Bardziej szczegółowo

Poznań, październik 2008

Poznań, październik 2008 ANALIZY STATYSTYCZNE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Poznań, październik 2008 Czy znasz osoby, które inwestują na rynku Funduszy Inwestycyjnych i czują, że nie wykorzystują okazji albo nie potrafią uniknąć zagrożeń?

Bardziej szczegółowo

JAK DOKONAĆ ZMIAN FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH AEGON

JAK DOKONAĆ ZMIAN FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH AEGON UWAGA! Ten plik jest tylko przykładem jak dokonywać zmian na funduszach w firmie Aegon. Podane w tym przykładzie fundusze nie są poprawnymi funduszami, a jedynie przykładem. JAK DOKONAĆ ZMIAN FUNDUSZY

Bardziej szczegółowo

AEGON ... SZKOLENIE DLA: KANDIA... NARZĘDZIA DLA INWESTUJĄCYCH W FUNDUSZE: CZYLI JAK INWESTOWAĆ ABY ZARABIAĆ WWW.OPIEKUNINWESTORA.

AEGON ... SZKOLENIE DLA: KANDIA... NARZĘDZIA DLA INWESTUJĄCYCH W FUNDUSZE: CZYLI JAK INWESTOWAĆ ABY ZARABIAĆ WWW.OPIEKUNINWESTORA. ... AEGON EGON, AXA XA, GENERALI ENERALI, SKANDIA KANDIA... SZKOLENIE DLA: DYSTRYBUTORÓW POLIS INWESTYCYJNYCH OSÓB POSIADAJĄCYCH TAKIE POLISY CHCĄCYCH ROZPOCZĄĆ INWESTOWANIE CAŁODZIENNE SZKOLENIE Z PRAKTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

OCENY FUNDUSZY. Krok 1. Stosowana przez inwestora strategia wskazuje typ funduszu (np. akcji, obligacji)

OCENY FUNDUSZY. Krok 1. Stosowana przez inwestora strategia wskazuje typ funduszu (np. akcji, obligacji) OCENY FUNDUSZY CZYLI JAK KORZYSTAĆ Z SYSTEMU ANALIZ FUNDUSZY W PORTALU OPIEKUN INWESTORA W NAJWIĘKSZYM SKRÓCIE W portalu Opiekun Inwestora udostępniamy dynamiczny model oceny funduszy inwestycyjnych. To

Bardziej szczegółowo

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Nordea Life & Pensions Nordea Efekt Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Zakres szkolenia: Produkt Nordea Efekt Ubezpieczeniowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

RAPORT DYNAMICZNA ANALIZA 1,2,3,5 I 10 10 LETNICH INWESTYCJI W FUNDUSZE OBLIGACJI W ROKU 2008 NARZĘDZIA DLA INWESTUJĄCYCH W FUNDUSZE:

RAPORT DYNAMICZNA ANALIZA 1,2,3,5 I 10 10 LETNICH INWESTYCJI W FUNDUSZE OBLIGACJI W ROKU 2008 NARZĘDZIA DLA INWESTUJĄCYCH W FUNDUSZE: APOT DYNAMICZNA ANALIZA 1,2,3,5 I 10 10 LETNICH INWESTYCJI W FUNDUSZE OBLIGACJI W OKU 2008 2008 WWW.OPIEKUNINWESTOA.PL NAZĘDZIA DLA INWESTUJĄCYCH W FUNDUSZE: SYSTEM POWIADOMIEŃ EKOMENDACJE DOPASOWANE DO

Bardziej szczegółowo

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ Długoterminowe oszczędzanie z wykorzystaniem strategii inwestycyjnych opartych na Subfunduszach wydzielonych w ramach Alior

Bardziej szczegółowo

ANALIZA 7 FUNDUSZY KRAJOWYCH TFI NA DZIEŃ:

ANALIZA 7 FUNDUSZY KRAJOWYCH TFI NA DZIEŃ: FUNDUSZE : CZY NA PEWNO ZARZĄDZANE AKTYWNIE? ANALIZA 7 FUNDUSZY KRAJOWYCH TFI NA DZIEŃ: 1.7.2010 (ZZ PORÓWNANIIEM DO WYNIIKÓW STRATEGIIII DARWIIN DEFFENDER) FUNDUSZE MAJĄ W ZAŁOŻENIACH MOŻLIWOŚĆ AKTYWNEGO

Bardziej szczegółowo

Money Makers S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.

Money Makers S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers. Doświadczenie w inwestowaniu, a apetyt na zysk Ponad 53% inwestujących po raz pierwszy oczekuje, że inwestycja przyniesie im zysk zdecydowanie przewyższający inflację. Choć nie mają doświadczenia w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie.

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie. Fundusze inwestycyjne to instytucje, które zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje oszczędności każdy, kto nie chce ich trzymać w skarpecie. Wynajęci

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki!

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki! Twoja emerytura Wyższa emerytura Niższe podatki! Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to wyjątkowy program oszczędnościowy w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne Inwestycje portfelowe Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne 1 Korzyści dla Ciebie 1 Kompleksowość Pełna oferta inwestycyjna dostępna w jednym miejscu, oparta na bezpośrednim inwestowaniu w instrumenty

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 31 października 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

wszystko gra Jak dobrze zainwestujesz!

wszystko gra Jak dobrze zainwestujesz! wszystko gra Jak dobrze zainwestujesz! START Zanim zaczniesz, poznaj zasady! Bądź niezależny finansowo i wybierz: 2 Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Programy ubezpieczeniowo-inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Poznań, kwiecień 2011

Poznań, kwiecień 2011 STRATEGIA OPIEKUN ZYSKÓW 10/15 W PORTALU WWW.OPIEKUNINWESTORA.PL WYNIKI STRATEGII (1.1.1999 1.1.2011) Poznań, kwiecień 2011 SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG INWESTYCJI W POLISIE INWESTYCYJNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI ...

TEST ADEKWATNOŚCI ... TEST ADEKWATNOŚCI Test zawiera informacje niezbędne do dokonania przez TFI oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, celów

Bardziej szczegółowo

Zyskowne inwestycje pod skrzydłami lwa

Zyskowne inwestycje pod skrzydłami lwa Zyskowne inwestycje pod skrzydłami lwa 1 Nowa oferta produktów inwestycyjnych Grupy Generali Kompetencje, zaufanie, jakość i tradycja to wartości, z którymi utożsamia się Generali Generali Polska jest

Bardziej szczegółowo

Abonament podstawowy Abonament standard Abonament profesjonalny. Powiadomienia Kroczącego Stop Loss i dodatkowe powiadomienia i raporty

Abonament podstawowy Abonament standard Abonament profesjonalny. Powiadomienia Kroczącego Stop Loss i dodatkowe powiadomienia i raporty Abonament podstawowy Abonament standard Abonament profesjonalny tel.: 0801 00 24 64 (infolinia 9 00-15 00 ) tel.: (61) 670 33 44 (infolinia 9 00-15 00 ) email: pomoc@opiekuninwestora.pl blog : blog.opiekuninwestora.pl

Bardziej szczegółowo

Fundusze 2w1 za czy przeciw?

Fundusze 2w1 za czy przeciw? Open Finance, 12.02.2009 r. Fundusze 2w1 za czy przeciw? Fundusze mieszane zrównoważone i stabilnego wzrostu są najczęściej wybieranym typem funduszy inwestycyjnych w naszym kraju. Alternatywą dla nich

Bardziej szczegółowo

RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W ROKU 2009 (CZ

RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W ROKU 2009 (CZ ANALIZA DYNAMICZNA YNKU Y INWESTYCYJNYCH W OKU 2009 (CZ ( CZ.. 1) DLA INWESTYCJI OD 1 OKU DO 10 LAT PO AZ PIEWSZY W POLSCE Z UWZGLĘDNIENIEM PODATKU OAZ INFLACJI! Niniejszy raport oraz inne raporty, opracowania,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CZY STATYSTYKI?

WYNIKI CZY STATYSTYKI? Strona 0 WYNIKI CZY STATYSTYKI? CZYLI OPIEKUN POMAGA WYBIERAĆ FUNDUSZE INWESTYCYJNE Czy znasz osoby, które inwestują na rynku Funduszy Inwestycyjnych i czują, że nie wykorzystują okazji albo nie potrafią

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak TEST ADEKWATNOŚCI Odpowiedzi na pytania zawarte w teście zawierają informacje niezbędne do dokonania przez Towarzystwo oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych,

Bardziej szczegółowo

Ranking OFE 2013: fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej?

Ranking OFE 2013: fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej? : fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej? Nawet najgorszy OFE zarobił w ostatnich latach dla swoich klientów więcej niż ZUS. Mimo niedawnej zapaści na rynkach finansowych i roku 2008 oraz 2011,

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: STR 01/14 Niniejszy dokument zawiera charakterystyki Ubezpieczeniowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

W ostatnich 10 latach co trzeci fundusz akcji przy inwestowaniu systematycznym przyniósł realną stratę.

W ostatnich 10 latach co trzeci fundusz akcji przy inwestowaniu systematycznym przyniósł realną stratę. W ostatnich 10 latach co trzeci fundusz akcji przy inwestowaniu systematycznym przyniósł realną stratę. Systematyczne odkładanie i inwestowanie mniejszych kwot to dla wielu osób często jedyna droga, aby

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE FUNDUSZE INWESTYCYJNE TO NIE LOKATA ABY SKUTECZNIE INWESTOWAĆ NIE TRZEBA BYĆ EKSPERTEM. SZKOLENIE DLA ZACZYNAJĄCYCH INWESTOWAĆ NA RYNKU FUNDUSZY Tu szkolimy w styczniu i lutym 2010

Bardziej szczegółowo

Prezentacja aplikacji

Prezentacja aplikacji Prezentacja aplikacji Kto tworzy Navigatora? Doświadczeni doradcy inwestycyjni i analitycy od 8 lat oceniający rynki funduszy inwestycyjnych w Polsce i na świecie, Niezależna finansowo i kapitałowo firma,

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Marek Połeć, 08.12.2010

Marek Połeć, 08.12.2010 Marek Połeć, 08.12.2010 2.1 od następstw nieszczęśliwych wypadków 2.2 na życie W obecnej rozwiniętej formie ubezpieczenia na życie są dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta. Głównymi celami tych

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI. Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI. Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych PORTFELE INWESTYCYJNE PKO TFI Portfele te różnią się specyfi czną strategią inwestycyjną dopasowaną do odmiennych potrzeb

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA NA WARSZTATY

ZAPRASZA NA WARSZTATY REMIGIUSZ STANISŁAWEK ZAPRASZA NA WARSZTATY FUNDUSZE INWESTYCYJNE JAK SIĘ ZA TO ZABRAĆ TWÓRCA PORTALU WWW.OPIEKUNINWESTORA.PL O TYM RACZEJ NIE USŁYSZYSZ NA SZKOLENIACH SPRZEDAŻOWYCH... Jeżeli zamierzasz

Bardziej szczegółowo

Długoterminowe oszczędzanie emerytalne. 16 maja 2012

Długoterminowe oszczędzanie emerytalne. 16 maja 2012 Długoterminowe oszczędzanie emerytalne 16 maja 2012 Polski system emerytalny ZUS OFE III FILAR BEZPIECZEŃSTWO dzięki RÓŻNORODNOŚCI Składka kluczowy element systemu Z systemu emerytalnego otrzymamy tyle

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r.

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r. Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku 09.09.2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Straty funduszy akcyjnych z ostatnich czterech miesięcy średnio przekraczają już 20%.

Straty funduszy akcyjnych z ostatnich czterech miesięcy średnio przekraczają już 20%. Straty funduszy akcyjnych z ostatnich czterech miesięcy średnio przekraczają już 20%. Straty funduszy akcyjnych z ostatnich czterech miesięcy średnio przekraczają już 20%. Choć jak to zazwyczaj bywa opinie

Bardziej szczegółowo

Inwestycja i ochrona - jednorazowa wpłata. Aegon Invest One

Inwestycja i ochrona - jednorazowa wpłata. Aegon Invest One Inwestycja i ochrona - jednorazowa wpłata Aegon Invest One Jeżeli: jesteś aktywnym inwestorem i chcesz lokować swoje nadwyżki w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, akceptujesz ryzyko inwestycyjne i jesteś

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 marca 2015 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych

Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych 1 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie regulują zasady otwierania i prowadzenia pakietu

Bardziej szczegółowo

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES I KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES I KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES I KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.03.2010 roku Raport kwartalny zawiera: 1) Komentarz Zarządu Emitenta na

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE DOSTĘPNE W RAMACH ABONAMENTU

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE DOSTĘPNE W RAMACH ABONAMENTU ABONAMENT STANDARD INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE DOSTĘPNE W RAMACH ABONAMENTU Abonament Standard to wszystko to co niezbędne aby korzystać ze strategii inwestowania, monitorować rynki

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE DOSTĘPNE W RAMACH ABONAMENTU

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE DOSTĘPNE W RAMACH ABONAMENTU ABONAMENT PODSTAWOWY INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE DOSTĘPNE W RAMACH ABONAMENTU Abonament Standard to wszystko to co niezbędne aby korzystać ze strategii inwestowania, monitorować rynki

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

I. Rynek kapitałowy II. Strategie inwestycyjne III. Studium przypadku

I. Rynek kapitałowy II. Strategie inwestycyjne III. Studium przypadku Akademia Młodego Ekonomisty Strategie na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 listopada 2013 r. Plan wykładu 2 1 Rynek finansowy Rynek kapitałowy

Bardziej szczegółowo

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za:

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za: Które z tych opłat są obligatoryjne, a których można uniknąć? Jeśli zamierzasz zainwestować w fundusz inwestycyjny, elementem na który powinieneś zwrócić szczególną uwagę podczas analizy ofert Towarzystw

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi. (kod: RE PM UKO/2015/01/01)

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi. (kod: RE PM UKO/2015/01/01) Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi (kod: RE PM UKO/2015/01/01) Spis treści Postanowienia ogólne 3 Powstanie i cel Portfeli Modelowych 3 Charakterystyka Ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

KORZYŚCI FUNDUSZOWE W POLISIE INWESTYCYJNEJ

KORZYŚCI FUNDUSZOWE W POLISIE INWESTYCYJNEJ KORZYŚCI FUNDUSZOWE W POLISIE INWESTYCYJNEJ W PORÓWNANIU DO ZWYKŁYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH (C) 2007-2014 REMIGIUSZ STANISŁAWEK CZEGO DOWIESZ SIĘ Z TEGO OPRACOWANIA? Co to są korzyści funduszowe? Jak

Bardziej szczegółowo

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie inwestycje Aviva Gwarancja Akcje Europejskie W ofercie od 15 czerwca do 10 lipca 2009 roku AVIVA_Gwarancja_broszura_A4x8_v05.indd 1 2009-06-05 17:34:28 Recepta na sukces jest prosta buduj mosty zamiast

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 maja 2015 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta

Bardziej szczegółowo

Koszty manipulacyjne funduszy inwestycyjnych

Koszty manipulacyjne funduszy inwestycyjnych 2010 Koszty manipulacyjne funduszy inwestycyjnych Szymon Wieloch Niniejszy dokument opisuje zjawiska mikroekonomiczne, które występują na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. W szczególności rozpatrywane

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy

Aktywny Portfel Funduszy Czas na dobre inwestycje Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją 25 czerwca 2009 r. 1 Filozofia zarządzania BRE Wealth Management B R E Wealth Manag ement tradycyjny fundus z inwes tycyjny

Bardziej szczegółowo

In mask, replace this form by your picture and put it backside

In mask, replace this form by your picture and put it backside In mask, replace this form by your picture and put it backside BIURO MAKLERSKIE WARSZAWA WYNIKI PORTFELI MODELOWYCH W USŁUDZE DORADZTWA INWESTYCYJNEGO i portfeli modelowych w usłudze Doradztwa Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe

Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe Raport: Warszawa, 20 październik 2011 Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe Eksperci porównywarki finansowej Comperia.pl zbadali preferencje użytkowników dotyczące lokat

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7.

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokaty 1. Co to jest lokata? Spis treści 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokata progresywna 8. Lokata rentierska

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 1 TROCHĘ HISTORII 1973 Fisher Black i Myron Scholes opracowują precyzyjną metodę obliczania wartości opcji słynny MODEL BLACK/SCHOLES 2 TROCHĘ HISTORII 26 kwietnia 1973

Bardziej szczegółowo

KROCZĄCY STOP LOSS NOWE MOŻLIWOŚCI

KROCZĄCY STOP LOSS NOWE MOŻLIWOŚCI www.opiekuninwestora.pl blog.opiekuninwestora.pl POMAGAMY INWESTOROM OD 2008 ROKU. O AKTYWNYM INWESTOWANIU MÓWIMY OD 2006. Poznań, 12 listopad 2010, 16:43 Drogi inwestorze! W dniu dzisiejszym oddajemy

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Lokata strukturyzowana Hat-trick w pigułce: 4-letnia inwestycja na strategii Long-Short Momentum obejmującej akcje, obligacje oraz surowce Średnia stopa zwrotu

Bardziej szczegółowo

Co chcemy osiągnąć odkładając pieniądze w III filarze...?

Co chcemy osiągnąć odkładając pieniądze w III filarze...? Czym należy się kierować wybierając ubezpieczenie emerytalne...? Zdecydować się na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), polisę Unit-linked, inwestować w akcje, fundusze inwestycyjne, nieruchomości i złoto...?

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Październik 2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

Asset management Strategie inwestycyjne

Asset management Strategie inwestycyjne Asset management Strategie inwestycyjne Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Opoka One. Prezentacja Funduszu. Opoka One Prezentacja Funduszu

Opoka One. Prezentacja Funduszu. Opoka One Prezentacja Funduszu Opoka One Prezentacja Funduszu O Opoka TFI Jesteśmy firmą zarządzającą wyłącznie zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi, mającymi w swoich portfelach aktywa zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Nasza

Bardziej szczegółowo

Alchemia funduszy ETF / SEZONOWOŚĆ NA GIEŁDZIE

Alchemia funduszy ETF / SEZONOWOŚĆ NA GIEŁDZIE Alchemia funduszy ETF / SEZONOWOŚĆ NA GIEŁDZIE "Sell in May and go away" co znaczy sprzedawaj w maju, stare, dobre giełdowe powiedzenie, które pozostaje ciągle prawdziwe. Prawidłowość, iż giełdy mają tendencje

Bardziej szczegółowo

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary.

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lipiec był udany. Najlepiej wypadły fundusze akcji, zwłaszcza te koncentrujące

Bardziej szczegółowo

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo