TANIEC. IV. Kategorie artystyczne - zasady uczestnictwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TANIEC. IV. Kategorie artystyczne - zasady uczestnictwa"

Transkrypt

1 REGULAMIN I. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie II. Cel imprezy: 1. Prezentacja, propagowanie, popularyzacja i upowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży, jak również rozbudzanie zainteresowań dziedzictwem kulturowym wyrażającym się w pielęgnowaniu gwary, zwyczajów, obrzędów, pieśni i tańca. 2. Wymiana doświadczeń, nawiązywanie i rozwój współpracy pomiędzy szkołami. 3. Promocja uzdolnionych uczniów i ich osiągnięć w dziedzinie kultury. 4. Prezentacja dorobku artystycznego w kategoriach: taniec, teatr, muzyka, plastyka. III. Terminarz Festiwalu: 1. Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do GOK do 5 maja Możliwa jest forma mailowa, ale konieczne jest zwrotne potwierdzenie otrzymania korespondencji z naszej strony. 2. Każda prezentacja powinna być zgłoszona na osobnej karcie. 3. Każda placówka / szkoła może zgłosić maksymalnie 2 prezentacje w każdej kategorii wiekowej (taniec, muzyka, teatr) oraz maksymalnie 3 uczestników w każdej kategorii wiekowej (plastyka). 4. Koszt przejazdu uczestników i ubezpieczenie na konkurs oraz opiekę nad uczestnikami sprawuje instytucja patronująca danej osoby lub zespołowi. 5. Dla zwycięzców przewidziano nagrody w postaci statuetek oraz występ finałowy w czerwcu 2015r. 6. Udział w konkursie jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na występ w koncercie finałowym. 7. Orientacyjne godziny występów zostaną podane na stronie internetowej Organizatora: IV. Kategorie artystyczne - zasady uczestnictwa TANIEC 1. W przeglądzie mogą brać udział zespoły prezentujące różne formy tańca: ludowego, towarzyskiego, dawnego, klasycznego i nowoczesnego. 2. Występy oceniane będą wyłącznie w 4 poniższych kategoriach stylistycznych: a) taniec ludowy (jako kultywowanie i upowszechnianie folkloru oraz dziedzictwa narodowego Polski i innych krajów) b) taniec towarzyski (jako upowszechnianie standardów światowych) c) tańce dawne (np.: allemande, menuet, gawot, itd.) i formy klasyczne (np. balet) (jako rekonstrukcja form historycznych z różnych epok średniowiecza, renesansu, baroku po czasy współczesne) d) formy nowoczesne (np.: hip hop, disco, show dance, break dance, itd.).

2 3. Podkład muzyczny: a) zespoły ludowe oraz tańca dawnego i klasycznego: na żywo lub CD audio, CD mp3 b) zespoły tańca towarzyskiego i nowoczesnego: CD audio, CD mp3 c) podkład muzyczny należy dostarczyć do GOKu w Chodowie do 5 maja Dopuszczalny nośnik: CD audio lub CD mp3. Należy dołączyć dokładny opis zawierający: nazwę grupy tanecznej oraz tytuł układu choreograficznego. Na dostarczonej płycie CD powinien znajdować się tylko 1 utwór. Możliwa jest forma mailowa, ale konieczne jest zwrotne potwierdzenie otrzymania korespondencji z naszej strony. 4. Maksymalny czas trwania występu: a) zespoły ludowe - maksymalnie do 15 minut b) zespoły tańca dawnego, klasycznego i towarzyskiego maksymalnie do 10 minut c) zespoły tańca nowoczesnego maksymalnie do 5 minut. 5. Kategorie wiekowe: - przedszkola i klasy 0 - szkoły podstawowe klasy I-III - szkoły podstawowe klasy IV-VI - gimnazjum i szkoły średnie. 6. Liczba osób w zespołach max. 24 osoby. 7. Termin konkursu: 13 maja 2015 (środa) godz Kolejność występów zostanie ustalona wg kategorii wiekowych, poczynając od najniższej, odwrotnie do kolejności zgłoszeń. 8. Każdy zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów, gwarantującą bezpieczeństwo uczestników. Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami Festiwalu. 9. Udział w Festiwalu jest akceptacją zapisów regulaminu i jednocześnie wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację przebiegu Festiwalu oraz ewentualną późniejszą eksploatację zarejestrowanego materiału (tv, prasa, itp.). Wymiary sceny: szerokość 6,5 metrów, głębokość 5 metrów. Postanowienia Regulaminu są ostateczne i nie podlegają negocjacjom. MUZYKA 1. Repertuar dowolny. 2. Podkład muzyczny: na żywo lub z CD audio, CD mp3. Wyklucza się używania podkładów muzycznych z zarejestrowanymi głosami, chórkami, liniami wokalnymi. Podkład muzyczny należy dostarczyć do GOKu w Chodowie w formie CD, CD mp3 + opis zawierający nazwę wykonawcy oraz tytuł utworu do 5 maja Możliwa jest forma mailowa, ale konieczne jest zwrotne potwierdzenie otrzymania korespondencji z naszej strony. 3. W przeglądzie mogą brać udział soliści, zespoły wokalne lub wokalno - instrumentalne (instrumenty muzyczne we własnym zakresie). 4. Maksymalny czas trwania występu: 5 minut. 5. W zgłoszeniu należy podać liczbę potrzebnych mikrofonów oraz instrumenty jakie zostaną użyte oraz sposób ich podłączenia (np.: duży jack, XLR, itp.). 6. Termin konkursu: 15 maja 2015 (piątek) godz Kolejność występów zostanie ustalona wg kategorii wiekowych, poczynając od najniższej, odwrotnie do kolejności zgłoszeń: - szkoły podstawowe klasy I-III - szkoły podstawowe klasy IV-VI - gimnazjum i szkoły średnie Postanowienia Regulaminu są ostateczne i nie podlegają negocjacjom.

3 TEATR 1. Temat przedstawienia dowolny. 2. W przeglądzie mogą brać udział wyłącznie grupy teatralne żywego planu. 3. Wyklucza się możliwość używania mikrofonów. 4. Dopuszcza się odtwarzanie dźwięków, tła muzycznego, wyłącznie przy spełnieniu następujących kryteriów: - odtwarzaniem materiału dźwiękowego zajmuje się osoba wydelegowana przez podmiot występujący. Realizator dźwięku obsługujący festiwal odpowiada jedynie za poziom głośności i niedopuszczalne jest instruowanie go przed lub podczas sztuki, co i kiedy powinien włączać, wyłączać, przewijać, itp., ani jakakolwiek inna forma angażowania go w przedstawienie, czyniąca go współodpowiedzialnym za jego powodzenie. - dopuszczalne typy nośnika: płyta cd lub pendrive - dopuszczalne formaty dźwięku: cd audio, wav, mp3 (rozdzielczość możliwie najwyższa, np.320 kb/s) - materiał dźwiękowy musi być przygotowany pod kątem przedstawienia na jednym nośniku - na nośniku nie mogą znajdować się ścieżki ani pliki nie związane z przedstawieniem - ścieżki powinny być uporządkowane chronologicznie, a ich tytuły wpisane elektronicznie - dodatkowo nośnik musi posiadać chronologiczny spis ścieżek wraz z tytułami i czasem ich trwania (okładka cd lub kartka A4 w przypadku pendrive) - nośnik musi być dostarczony najpóźniej na dzień przed występem. - dane z nośnika zostaną wczytane i zakatalogowane w laptopie organizatora, z którego będą odtwarzane podczas przedstawienia. Po występie dane te zostaną usunięte z komputera - dopuszczalne jest odtwarzanie dźwięków z własnego (dowolnego) odtwarzacza, w przypadku takim, należy zaznaczyć to w deklaracji zgłoszeniowej, koniecznie podając rodzaj wyjść audio w posiadanym urządzeniu (dopuszczalne: chinch, minijack stereo, 2x jack mono, jack stereo, XLR). 5. Przedstawiany program nie może przekroczyć 20 minut. 6. Maksymalna Liczba osób w zespole: Termin konkursu: 14 maja 2015 (czwartek) godz Kolejność występów zostanie ustalona wg kategorii wiekowych, poczynając od najniższej, odwrotnie do kolejności zgłoszeń: - przedszkola i klasy 0 - szkoły podstawowe klasy I-III - szkoły podstawowe klasy IV-VI - gimnazjum i szkoły średnie Wymiary sceny: szerokość 6,5 metrów, głębokość 5 metrów. Postanowienia Regulaminu są ostateczne i nie podlegają negocjacjom. PLASTYKA KONKURS PLASTYCZNY NA ŻYWO I etap - Każda placówka/szkoła zgłasza maksymalnie 3 uczniów w każdej kategorii wiekowej. Termin nadsyłania zgłoszeń do 5 maja II etap wykonywanie prac w siedzibie GOK 1. Temat pracy zostanie podany przy rozpoczęciu konkursu w GOK. 2. Prace będą wykonywane w formacie A3. 3. Czas wykonywania pracy 3 godziny.

4 4. Technika: malarstwo, grafika, rysunek (z wyłączeniem technik przestrzennych typu: collage, wydzieranka, itp.). 5. Materiały do wykonania pracy we własnym zakresie. 6. Organizatorzy nie oddają wykonanych prac i zastrzegają sobie możliwość ich opublikowania. 7. Termin konkursu: 12 maja 2014 (wtorek) godz Postanowienia Regulaminu są ostateczne i nie podlegają negocjacjom. V. Biuro Organizacyjne: Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie Siedlce, Chodów ul. Sokołowska 75 Tel/fax: (25) Regulamin oraz karty zgłoszeń są do pobrania na stronie: VI. Kategorie wiekowe Adresaci: dzieci i młodzież (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, uczniowie szkół artystycznych, uczestnicy różnych kół zainteresowań) Kategorie wiekowe: - szkoły podstawowe klasy I-III - szkoły podstawowe klasy IV-VI - gimnazjum i szkoły średnie VII. Ocena i nagrody: 1. Oceny dokonywać będą komisje składające się ze specjalistów w danej dziedzinie. 2. Komisje będą brały pod uwagę następujące kryteria: ogólny wyraz artystyczny dobór repertuaru opracowanie choreograficzne, reżyserię dobór muzyki jakość podkładów muzycznych technikę wykonania dobór i estetykę wykonania kostiumów, scenografii wartości wychowawcze kreatywność artystyczną (szczególnie premiowana będzie twórczość autorska, opierająca się na tekstach i kompozycjach własnych). Organizator przewidział nagrody w poszczególnych kategoriach artystycznych. VIII. Podstawą zgłoszenia jest wypełnienie załączonej do regulaminu karty zgłoszenia oraz dostarczenie jej Organizatorowi wraz z ewentualnymi załącznikami w postaci podkładów muzycznych w nieprzekraczalnym terminie do 5 maja 2015r. IX. Do karty zgłoszenia prosimy dołączyć imienną listę uczestników wraz z datami urodzenia. X. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. Szczegółowe informacje dotyczące Festiwalu: Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie Siedlce, Chodów ul. Sokołowska 75 Tel/fax: (25) ;

5

6 KARTA ZGŁOSZENIA TANIEC termin przyjmowania zgłoszeń do 5 maja 2015 (pieczęć instytucji patronującej) 1. Nazwa zespołu Szkoła, przedszkole, kategoria wiekowa Adres korespondencyjny, tel Imię i nazwisko, oraz telefon i instruktora Liczba członków zespołu Program... (tytuł, autor muzyki, czas trwania) 7. Imię i nazwisko choreografa... Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, nagrywanie, fotografowanie prac, występu na scenie oraz publikowanie w pokonkursowym folderze, prasie, stronie internetowej i wystawach organizowanych przez organizatora.... Podpis uczestnika lub opiekuna. Podpis i pieczęć dyrektora

7 KARTA ZGŁOSZENIA MUZYKA termin przyjmowania zgłoszeń do 5 maja 2015 (pieczęć instytucji patronującej) 1. Imię i nazwisko (nazwa zespołu) Szkoła, przedszkole, kategoria wiekowa Adres korespondencyjny, tel Imię i nazwisko, oraz telefon i instruktora Tytuł piosenki Kompozytor i autor tekstu Rodzaj akompaniamentu Wymagania techniczne Czas trwania utworu... Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, nagrywanie, fotografowanie prac, występu na scenie oraz publikowanie w pokonkursowym folderze, prasie, stronie internetowej i wystawach organizowanych przez organizatora.... Podpis uczestnika lub opiekuna. Podpis i pieczęć dyrektora

8 KARTA ZGŁOSZENIA TEATR termin przyjmowania zgłoszeń do 5 maja 2015 (pieczęć instytucji patronującej) 1. Nazwa zespołu Szkoła, przedszkole, kategoria wiekowa Adres korespondencyjny, tel Imię i nazwisko, oraz telefon i instruktora Liczba członków zespołu Tytuł i autor spektaklu Czas trwania spektaklu (patrz regulamin) Czas potrzebny do przygotowania technicznego przed występem (scenografia, rekwizyty)... Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, nagrywanie, fotografowanie prac, występu na scenie oraz publikowanie w pokonkursowym folderze, prasie, stronie internetowej i wystawach organizowanych przez organizatora... Podpis uczestnika lub opiekuna Podpis i pieczęć dyrektora

9 KARTA ZGŁOSZENIA PLASTYKA termin przyjmowania zgłoszeń do 5 maja 2015 (pieczęć instytucji patronującej) 1. Szkoła, przedszkole, kategoria wiekowa Adres korespondencyjny, tel Imię i nazwisko, oraz telefon i instruktora Imię i nazwisko uczniów (maksymalnie 3 uczniów w każdej kategorii wiekowej) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, nagrywanie, fotografowanie prac, występu na scenie oraz publikowanie w pokonkursowym folderze, prasie, stronie internetowej i wystawach organizowanych przez organizatora.... Podpis uczestnika lub opiekuna.. Podpis i pieczęć dyrektora

I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY oraz I FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ

I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY oraz I FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY oraz I FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Żory Zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim

Bardziej szczegółowo

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM Z prawdziwą satysfakcją przedstawiamy Państwu informację o X Przeglądzie Twórczości Dziecięcej RAZEM 2014. Nasza impreza jest wpisana do kalendarza imprez ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POLSKICH TAŃCÓW NARODOWYCH

I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POLSKICH TAŃCÓW NARODOWYCH & I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POLSKICH TAŃCÓW NARODOWYCH 12-15 maja 2015 roku REGULAMIN KOSZĘCIN 2015 Taniec narodowy w każdej odmianie jest artystyczną manifestacją przynależności do grupy etnicznej i jej

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie

1. Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie Jestem tylko łowcą słów Czujny i zasłuchany Wyszedłem w świat na łów. Julian Tuwim Regulamin festiwalu ekspresji twórczej dzieci i młodzieży Ja też mogę zostać magiem słów związanego z podjęciem przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Uwaga Talent

Regulamin Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Uwaga Talent Regulamin Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Uwaga Talent 1. Organizatorzy: Siemianowickie Centrum Kultury, ul. Niepodległości 45, 41-106 Siemianowice Śląskie 2. Cel: a) prezentacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży

Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży 1. Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MODA NA ODBLASKI w ramach III edycji kampanii BĄDŹ WIDOCZNY, BĄDŹ BEZPIECZNY

REGULAMIN KONKURSU MODA NA ODBLASKI w ramach III edycji kampanii BĄDŹ WIDOCZNY, BĄDŹ BEZPIECZNY REGULAMIN KONKURSU MODA NA ODBLASKI w ramach III edycji kampanii BĄDŹ WIDOCZNY, BĄDŹ BEZPIECZNY I. ORGANIZATORZY KONKURSU Urząd Miasta Nowego Sącza, z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Rynek 1, Miasto na prawach

Bardziej szczegółowo

I. Organizator. II. Termin. III. Miejsce. IV. Cele konkursu. V. Zasady uczestnictwa

I. Organizator. II. Termin. III. Miejsce. IV. Cele konkursu. V. Zasady uczestnictwa REGULAMIN I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI BRYTYJSKIEJ POETRY LOVERS I. Organizator Organizatorem I Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Brytyjskiej jest Szkoła Podstawowa im.

Bardziej szczegółowo

Nasz czysty Białystok

Nasz czysty Białystok V edycja Miejskiego Konkursu Plastyczno Fotograficznego: Nasz czysty Białystok pod hasłem: Segregujmy śmieci proszą o to dorośli i dzieci pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

NASZ CZYSTY WROCŁAW Konkurs na przedstawienie teatralne Czyste miasto

NASZ CZYSTY WROCŁAW Konkurs na przedstawienie teatralne Czyste miasto NASZ CZYSTY WROCŁAW Konkurs na przedstawienie teatralne Czyste miasto REGULAMIN KONKURSU NA PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE W RAMACH II EDYCJI KAMPANII NASZ CZYSTY WROCŁAW I. ORGANIZATOR Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POLSKIEGO KONKURSU REKLAMY KTR 2015

REGULAMIN POLSKIEGO KONKURSU REKLAMY KTR 2015 REGULAMIN POLSKIEGO KONKURSU REKLAMY KTR 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Polski Konkurs Reklamy KTR (dalej Konkurs ) jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ I Tematyka i cel konkursu 1. Konkurs pt.: Ekologia - Moja Pasja, Moja Wizja, Mój Styl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kolekcje priorytet 3 Zamówienia kompozytorskie

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kolekcje priorytet 3 Zamówienia kompozytorskie PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kolekcje priorytet 3 Zamówienia kompozytorskie I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: Instytut Muzyki i Tańca II. PROGNOZOWANY BUDŻET PRIORYTETU:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I I II ST. IM. WANDY KOSSAKOWEJ W SANOKU

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I I II ST. IM. WANDY KOSSAKOWEJ W SANOKU PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I I II ST. IM. WANDY KOSSAKOWEJ W SANOKU XVIII MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA AKORDEONOWE SANOK 2014 POD PATRONATEM MINISTERSTWA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO 23 26 KWIETNIA 2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Narodowego Centrum Kultury Chrzest966 Promesa 2016

Regulamin Programu Narodowego Centrum Kultury Chrzest966 Promesa 2016 Regulamin Programu Narodowego Centrum Kultury Chrzest966 Promesa 2016 PREAMBUŁA Program Narodowego Centrum Kultury Chrzest966 został ogłoszony w związku z przypadającą w 2016 roku tysiąc pięćdziesiątą

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS Z JĘZYKÓW OBCYCH JĘZYK i OBRAZ

WROCŁAWSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS Z JĘZYKÓW OBCYCH JĘZYK i OBRAZ Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola ul. Nyska 66 0-0 Wrocław tel. +8 (7) 67-- fax +8 (7) 67--8 e-mail sp9wroc@pro.onet.pl url www.sp9.wroclaw.pl JĘZYK i OBRAZ Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w konkursie talentów pod tytułem Pokaż Swój Talent

Regulamin udziału w konkursie talentów pod tytułem Pokaż Swój Talent ZAŁĄCZNIK do ZARZĄDZENIA NR 58/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 maja 2015 r. Regulamin udziału w konkursie talentów pod tytułem Pokaż Swój Talent Konkurs Pokaż Swój Talent zwany dalej Konkursem organizowany

Bardziej szczegółowo

RGULAMIN. Biegi dla dzieci i młodzieży

RGULAMIN. Biegi dla dzieci i młodzieży RGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży ORGANIZATOR Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164 z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuk Komediowych. Teatrów Amatorskich. Decha. 8-9 listopad 2014

Regulamin. I Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuk Komediowych. Teatrów Amatorskich. Decha. 8-9 listopad 2014 Regulamin I Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuk Komediowych Teatrów Amatorskich Decha 8-9 listopad 2014 Rozdział I Organizatorami I Ogólnopolskiego Festiwalu nieprofesjonalnych grup Teatralnych DECHA jest:

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy "ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS" 2015

Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS 2015 Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy "ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS" 2015 REGULAMIN 1. Kto jest adresatem konkursu? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Unijne rymy

Regulamin Konkursu Unijne rymy Regulamin Konkursu Unijne rymy 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrodę w konkursie Unijne Rymy (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN 1. Kto jest adresatem konkursów? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin III edycji Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego. dla szkół podstawowych 2014/2015

Regulamin III edycji Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego. dla szkół podstawowych 2014/2015 Regulamin III edycji Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego dla szkół podstawowych 2014/2015 1 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Urszulańskich we Wrocławiu. 2. Celem konkursu jest rozbudzenie

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIA ARTYSTYCZNE SENIORÓW

SPOTKANIA ARTYSTYCZNE SENIORÓW SPOTKANIA ARTYSTYCZNE SENIORÓW Międzyzdroje, 26.09 28.09.2014 r. 1. Organizator: Międzynarodowy Dom Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 20 Tel./ fax. 91 32 82 600, www.mdkmiedzyzdroje.com 2. Termin i miejsce:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ (zwana dalej Fundacją) jest organizatorem I edycji konkursu EDUinspiracje Media (zwanego

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015

Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015 Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015 Działając na podstawie 23 Regulaminu Konkursu Złote Spinacze 2015, dalej jako Regulamin, postanawia się, co następuje: 1 W

Bardziej szczegółowo

ZOO Wrocław sp. z o.o. Wrocław, 10.01.2013 r.

ZOO Wrocław sp. z o.o. Wrocław, 10.01.2013 r. 02/K/2013 REGULAMIN KONKURSU na opracowanie strategii marketingowej 2013 oraz scenariusza kampanii promocyjnej ZOO Wrocław sp. z o.o. Wrocław, 10.01.2013 r. 1 SPIS TREŚCI I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU]

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁ FILMOWY PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH pn. BŁYSKOTLIWI [WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 GRUDNIA 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

www.festiwal-kielce.zhp.pl

www.festiwal-kielce.zhp.pl CZĘŚĆ I 1. ORGANIZATOR Związek Harcerstwa Polskiego tel./fax: 41 344 65 55 Chorągiew Kielecka biuro@festiwal-kielce.zhp.pl im. Stefana Żeromskiego www.kielecka.zhp.pl ul. Pańska 1a, 25-811 Kielce www.festiwal-kielce.zhp.pl

Bardziej szczegółowo