K2 NVR-04E K2 NVR-08E K2 NVR-08X3 K2 NVR-16E K2 NVR-16X3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K2 NVR-04E K2 NVR-08E K2 NVR-08X3 K2 NVR-16E K2 NVR-16X3"

Transkrypt

1 Rejestratory K2-04E K2-08E K2-08X3 K2-16E K2-16X3 INSTRUKCJA OBSŁUGI Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku Strona 1 / 34

2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA OSTRZEŻENIE RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM UWAGA: Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy otwierać żadnej pokrywy, użytkownik nie może naprawiać urządzenia samodzielnie, ani dokonywać jego przeglądu technicznego. W celu naprawy bądź konserwacji urządzenia należy wezwać wykwalifikowany personel. Każdorazowa próba samodzielnej ingerencji w urządzenie grozi utratą praw gwarancyjnych. Znak ten informuje o występowaniu wysokiego napięcia wewnątrz urządzenia, które może spowodować porażenie. Ten znak informuje o konieczności używania urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi. Wszystkie produkty oferowane przez producenta są zgodne z dyrektywami Europejskiej dotyczącymi materiałów i substancji używanych do produkcji urządzeń Unii Ten znak informuje o sposobie utylizacji urządzeń elektronicznych, dla których zakończyła się żywotność. Według dyrektyw Unii Europejskiej, urządzenia te muszą odseparowane od pozostałych odpadów i zostać zutylizowane. Urządzeń tych nie można wyrzucać do kosza. Znak informujący, że urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z normami europejskimi. Producent zastrzega sobie możliwość zmian treści instrukcji w dowolnym czasie oraz możliwość dokonania zmian w urządzeniu bez uprzedniego poinformowania. DEKLARACJE FCC Deklaracja o zakłóceniach wymagana przez FCC Urządzenie zostało przetestowane i spełnia wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy A określone w Rozdziale 15 Przepisów Federalnej Komisji Telekomunikacji (FCC). Spełnienie tych wymogów jest gwarancją ochrony przed wystąpieniem zakłóceń w sieci domowej. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować fale radiowe i, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może wywołać zakłócenia w działaniu sprzętu radiowego. Nie udziela się jednak gwarancji, iż zakłócenia nie wystąpią w wypadku instalacji w danym miejscu. Jeśli urządzenie wywołuje zakłócenia w działaniu sprzętu radiowo-telewizyjnego, które mogą zostać określone na podstawie włączenia i wyłączenia urządzenia, użytkownik może podjąć próbę wyeliminowania zakłóceń poprzez: zmianę ustawienia lub położenia anteny odbiorczej, zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem, którego praca jest zakłócana, podłączenie urządzenia do obwodu innego niż ten, do którego podłączony jest odbiornik, zwrócenie się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV. Urządzenie spełnia wymogi określone w Rozdziale 15 Przepisów Federalnej Komisji Telekomunikacji (FCC). Urządzenie dopuszcza się do użytku pod następującymi warunkami: (1) urządzenie nie będzie wywoływało szkodliwych zakłóceń, oraz (2) urządzenie będzie odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą wywołać jego niepożądane działanie. UWAGA: Nie użytkuj tego urządzenia w pobliżu wody, przykładowo w zawilgoconych pomieszczeniach, lub w pobliżu basenu. Unikaj używania urządzenia w czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. Istnieje potencjalne ryzyko porażenia prądem podczas wyładowania elektrycznego. Strona 2 / 34

3 ZANIM WŁĄCZYSZ URZĄDZENIE W tej instrukcji znajdziesz wszystkie wskazówki jak skonfigurować rejestrator i korzystać z niego. Przed włączeniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją. W razie pytań lub ewentualnych uszkodzeń skontaktuj się ze sprzedawcą. WSKAZÓWKI DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA 1. WSKAZÓWKI INSTALACYJNE Ustaw urządzenie na płaskiej powierzchni, nie zamknięte, w odległości min. 15 cm od ściany. Pomieszczenie w którym zainstalowano urządzenie powinno być dobrze wentylowane. Utrzymuj urządzenie z daleka od pól magnetycznych oraz fal elektromagnetycznych Instalowanie urządzenia w pobliżu odbiorników TV lub radiowych może powodować zakłócenia Nie ustawiaj urządzenia w miejscu bezpośredniego działania promieni słonecznych lub grzejników Nie włączaj od razu urządzenia wniesionego z zimnych pomieszczeń. Ustaw urządzenie tak, aby nie narazić użytkowników na zranienie Nie instaluj urządzenia w miejscach o stałych wibracjach, zbyt dużej wilgotności lub w zbyt suchym pomieszczeniu. Przed włączeniem rejestratora sprawdź napięcie zasilania (Urządzenie można zasilać zarówno 110V jak i 230V) Gniazdo zasilające powinno mieć uziemienie. Zdejmij z urządzenia folię winylową. (Niebezpiecznie jest zakładać ją na głowę) 2. WSKAZÓWKI DO UŻYTKOWANIA Aby naprawić uszkodzenie, skontaktuj się ze sprzedawca Przed uruchomieniem rejestratora przeczytaj instrukcję. Nie otwieraj obudowy urządzenia, ponieważ zawiera części czułe na warunki otoczenia Ułóż kabel zasilający w sposób bezpieczny i nie dotykaj go mokrymi rękoma Nie używaj zepsutych gniazd lub uszkodzonych kabli zasilających Nie używaj benzyny, rozpuszczalników lub alkoholu do czyszczenia urządzenia,mogą one uszkodzić obudowę Nie dotykaj pracującego i odkrytego urządzenia Aby wyłączyć system najpierw wyłącz urządzenie a dopiero potem podłączone do niego urządzenia. Bądź ostrożny, aby nie wpadły drobne obiekty do środka urządzenia przez otwory wentylacyjne Nie rozkładaj urządzenia i nie zmieniaj jego konfiguracji Nie kładź na obudowie ciężkich rzeczy Nie przenoś urządzenia podczas pracy. Może to grozić uszkodzeniem. Jeżeli w pomieszczeniu gdzie pracuje urządzenie pojawił się silny dym lub zapach, może to spowodować pożar lub porażenie. W takich warunkach należy natychmiast wyłączyć zasilanie i skontaktować się z obsługa serwisową. ISTOTNE ZALECENIA Bezpieczeństwo elektryczne Instalacja elektryczna rejestratora powinna być przeprowadzona zgodnie z lokalnymi przepisami. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieprawidłowej instalacji i użytkowania. Transport i użytkowanie Dla urządzenia są szkodliwe: duże wstrząsy i wibracje, zalanie wodą tak w transporcie jak i podczas użytkowania. Instalacja Obchodź się z urządzeniem ostrożnie. Nie podłączaj do zasilania urządzenia przed wykonaniem wykonaniem wszystkich połączeń. Na urządzeniu nie umieszczaj żadnych przedmiotów. Kwalifikacje instalatora Wszelkie naprawy lub testy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane przez nieautoryzowane przeróbki i naprawy. Środowisko pracy Rejestrator powinien pracować z dala od materiałów wybuchowych i łatwopalnych, oraz nie powinien być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. INSTRUKCJA JEST NAPISANA Z NALEŻYTĄ STARANNOŚCIĄ. ZE WZGLĘDU NA STAŁY POSTĘP I AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA FUNKCJONALNOŚĆ, WYGLĄD I DANE TECHNICZNE MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA. Strona 3 / 34

4 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE I SPECYFIKACJA Akcesoria Wprowadzenie Obszar zastosowań Cechy produktu Warunki pracy Środowisko: Informacje dotyczące dysków Połączenie PTZ Sterowanie myszką Parametry serii K2 -xxx WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA Widok przednich paneli Widok tylnych paneli INSTALACJA I PODŁĄCZENIE Sprawdzenie stanu urządzenia Podłączenie monitora Wejścia i wyjścia alarmowe RS Inne interfejsy BUDOWA MENU I OPIS FUNKCJI MENU - USTAWIENIA Odtwarzanie Archiwizacja Ustawienia zapisu Parametry zapisu Czas nagrywania (Harmonogram) Ustawienia alarmowe Detekcja ruchu Wejścia alarmowe Wyjście alarmowe Nietypowe alarmy Alarm ręczny...23 Strona 4 / 34

5 5.5 Ustawienia podstawowe Ustawienia Główne Ustawienia kanału Ustawienia PTZ Ustawienia sieci Zaawansowane Zarządzanie dyskami Stan urządzenia Informacje Stan zapisu Stan alarmu Zdalny użytkownik Logi Ustawienia kamer IP Narzędzia IP (opcja do wykorzystania w przyszłości) Dodaj urządzenie Ustawienia sieciowe Działanie Info o urządzeniu Wyłączenia Wyloguj Zamknij Restart DODATKI Kalkulator pojemności dysków...34 Strona 5 / 34

6 1. INFORMACJE OGÓLNE I SPECYFIKACJA 1.1 Akcesoria Sprawdź czy w opakowaniu są następujące podzespoły: Zasilacz i przewód zasilający (lub przewód zasilania 230V) Taśmy do podłączenia dysków (zależnie od modelu) Listwa zaciskowa wejść / wyjść alarmowych (zależnie od modelu) Mysz optyczna USB Płyta CD z instrukcją i oprogramowaniem Akcesoria montażowe (zależnie od modelu) UWAGA - Podane elementy mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia 1.2 Wprowadzenie Network Video Recorder () to urządzenie odbierające sygnał audio/video z kamer IP, DVS (serwer wideo cyfrowe) do realizacji funkcji takich jak wyświetlanie, rejestracja, zdalne sterowanie PTZ i alarm, detekcja ruchu. Rejestratory mogą odbierać sygnały w standardach cyfrowych 1080p, 720p zgodnych ze specyfikacją ONVIF. Rejestratory są zbudowane w oparciu o dedykowany system, przeznaczony do budowania systemów bezpieczeństwa na zasadzie rejestracji strumieni sieciowych audio/wideo. Tryb, sposób rejestracji i czas przechowywania nagrań na dyskach mogą być może modyfikowane w zależności od wymagań użytkownika. Trzeba jednak pamiętać o ograniczeniach związanych z pojemnościami dysków oraz ich ilością w systemie. Dostępne są również dodatkowe funkcje: sterowanie PTZ, wykrywanie alarmu itp. Do transmisji sygnałów wykorzystuje się interfejs multi-sieci protokół TCP / IP. Można więc połączyć się z urządzeniem poprzez sieć lokalną jak i internet, wszędzie tam, gdzie użytkownik chce monitorować zdalnie pracę systemu CCTV-IP 1.3 Obszar zastosowań Przechowywanie nagrań audio/wideo Monitorowanie: ruchu drogowego, mostów, tuneli itp.; budynków użyteczności publicznej; stacji energetycznych, telekomunikacyjnych; ruchu osobowego w zadanym obszarze; linii produkcyjnych i magazynów; szkół, placów zabaw, boisk; środków komunikacji. 1.4 Cechy produktu Wspiera kamery multi-ip, w tym sterowanie PTZ Rejestracja Video i Audio na dyskach twardych w standardach: 1080,720, D1. Interfejs SATA 1, 2 Tryby zapisu: ręczny, harmonogram, detekcja, pobudzenie wejścia alarmowego Wyjścia wyświetlania na żywo: HDMI, VGA jednocześnie zsynchronizowane, maksymalna rozdzielczość 1920*1080 Odtwarzanie lokalnie: 4 kanały jednocześnie 1080p. Sterowanie głowicą PTZ i obiektywem. Archiwizacja nagrań przez port USB, DVD nagrywarka (opcja). Synchronizacja czasu przez sieć NTP. Wieloportowe złącze RJ-45 typu plug & play. Nie we wszystkich modelach (opcja). Wsparcie protokołu ONVIF. Strona 6 / 34

7 1.5 Warunki pracy Środowisko: Zakres temperatur pracy -10 ~55. Przechowywania -10 ~60. Wilgotność 15%~85%. Sprzęt musi pracować w pozycji horyzontalnej. Nie może pracować w pobliżu źródeł ciepła. W celu odprowadzenia ciepła, zainstalowano wentylatory chłodzące wewnątrz urządzenia, należy tak zainstalować urządzenie aby była możliwość dobrego przewietrzania wnętrza urządzenia. Tylna część powinna być oddalona minimum 6cm od ściany lub innego urządzenia. Przenoszenie do innych pomieszczeń o dużej różnicy temperatur znacznie skraca czas bezawaryjnej pracy urządzenia. Urządzenie powinno być włączone do źródła zasilania zabezpieczonego przed przepięciami. Uwagi Nie dotykaj wyłącznika urządzenia mokrymi rękami. Upewnij się że obudowa jest uziemiona. Urządzenie musi być podłączone do zasilania o stabilnych parametrach, aby uniknąć przypadkowych wyłączeń. Nie wolno wkładać metalowych części do środka, nie wolno zalewać urządzenia cieczami. Może to spowodować zwarcie lub uszkodzenie. Urządzenie nie posiada wbudowanych dysków twardych. Nie będzie więc możliwość rejestracji, do czasu podłączenia dysku (przy wyłączonym urządzeniu). Należy urządzenie regularnie konserwować, aby nie dopuścić do osadzania się pyłów I zablokowania pracy wentylatorów. Zużyte wentylatory należy wymienić. Podłączanie sygnałów wizji, audio, RS485 musi się odbywać przy wyłączonym urządzeniu z sieci zasilającej. Wyłączenie urządzenia musi odbywać się z poziomu menu lub przy użyciu wyłącznika na panelu przednim. Wyłączenie urządzenia przez wyjęcie wtyczki lub za pomocą wyłącznika na tylnym panelu może spowodować uszkodzenie dysku. może wykryć nowo podłączony dysk. Jeżeli format dysku będzie nieodpowiedni zostanie wyświetlona informacja z sugestią formatowania dysku w urządzeniu. Proszę nie podłączać dysku z rejestratora do komputera PC, jeżeli nie posiadasz wystarczającej wiedzy w tym zakresie. Nieumiejętne podłączenie i skonfigurowanie dysku spowoduje utratę zapisanych na nim nagrań. Nie wolno otwierać obudowy podczas pracy systemu. Sprawdzaj okresowo stan dysku (SMART). W razie konieczności wymień uszkodzony dysk. Urządzenie jest przystosowane do pracy w warunkach do 2000m npm w normalnym klimacie (nie tropiki) Informacje dotyczące dysków. Rekomendowane są dyski o prędkości powyżej 7200 obrotów, dedykowane do CCTV. Pojedyncza partycja na dysku twardym powinno być większa niż 32 GB. Pojemność max nie ma granic. Wybór całkowitej wielkości dysku : WZÓR 1: stosując pierwszy wzór obliczysz pojemność (Qi) potrzebną do zarejestrowania godziny materiału jednego kanału wideo (w Mbajtach). Qi = (Di :8) x 3600 : 1024 [MB] Di - oznacz bitrate (w kbit/s) Strona 7 / 34

8 WZÓR 2: służy do obliczenia pojemności dysku (Mi) dla wymaganego czasu rejestracji, dla jednego kanału. Mi = Qi x Hi x Dx [MB] Hi czas rejestracji w danym dniu Dx ilość dni która ma się mieścić na dysku (nie przesadź) Całkowita pojemność dysku = ilość kanałów razy obliczone pojemności materiału dla poszczególnych kamer. [MB] 1TB (terabajt) = 1000 GB (gigabajtów) = MB (megabajtów) Jeżeli nagrania zajmują cały dysk nastąpi nadpisywanie począwszy od najstarszych nagrań. W akcesoriach znajduje się kabel do podłączenia dysku SATA. nie wspiera technologii podłączania dysków pod napięciem. Należy to robić zawsze przy wyłączonym zasilaniu Połączenie PTZ. Upewnij się, że masy pomiędzy rejestratorem a głowicą są połączone. Bezwzględnie muszą być połączone. Nie należy montować w pobliżu linii wysokiego napięcia. RS485 w służy tylko do sterowania kamerami PTZ, nie wspiera sterowania za pomocą klawiatury. RS232 tylko do celów testowych. Nie można go wykorzystywać do innych celów. Zawsze przy zakupie sprawdzaj kompletność akcesorii oraz czy rejestrator nie jest mechanicznie uszkodzony Sterowanie myszką. Można sterować rejestratorem na pomocą myszki podłączonej przez port USB lub za pomocą przycisków umieszczonych na przednim panelu. Klikając prawym klawiszem myszy pojawi się następujący ekran: Wybierając opcję Główne menu zostaniesz poproszony o podanie loginu i hasła. Domyślnie >> Nazwa: admin Hasło: Proszę przy pierwszym logowaniu zmienić i zapamiętać hasło aby tylko osoba uprawniona miała dostęp do pełnych uprawnień konfiguracyjnych. Klikając prawym klawiszem myszy na ekran zawsze będzie się pojawiać powyższe okno, które umożliwia szybki dostęp do niektórych funkcji. Powrót do głównego ekranu możliwy po kliknięciu prawym klawiszem myszy. Strona 8 / 34

9 1.6 Parametry serii K2 -xxx K2-04E Rozdzielczość Video K2-08E K2-08X3 K2-16E K2-16X3 4 kanały do 3Mpx 8 kanałów do 3 Mpx 16 kanałów do 3Mpx Wejścia wideo 1 x HDMI, 1 x VGA Wejście audio 1 Wyjścia audio 1 Dualny strumień danych TAK (jeden dla pracy lokalnej, drugi w sieci) Rozdzielczość zapisu 720P / 1080P do 3Mpx Prędkość zapisu 25 Kl/sek. (Max strumień 8Mb/sek/kanał) Sumaryczny strumień zapisu 70Mb/sek Odtwarzanie lokalne 720P 4 kanały 1080P 1 kanał Odtwarzanie przez LAN 720P 4 kanały 1080P 4 kanał Tryb zapisu Rozdzielczość wyświetlania w podziale Podgląd na żywo Ręczny, Detekcja, Alarm, Harmonogram 4x 1920 x x 1920 x 1080 / 8x 640 x 480 4x 1920 x 1080 / 8x 640 x 480 / 16x 640 x / 4 kanały 1 / 4 / 8 kanałów 1 / 4 / 8 / 16 kanałów Obsługa kamer IP ONVIF 2.0 Wejścia alarmowe Nie 4 Nie 4 Wyjścia alarmowe Nie 1 Nie 1 Sterowanie PTZ Tak (port RS485) Zawiadomienie o zdarzeniu Informacja o alarmie na Typ dysków Praca w sieci 1x SATA II (max. 4TB) 2x SATA II (max. 4TB) Poprzez IE, dedykowany program VSS, tel. kom. (Android, IOS) Karta sieciowa Net RJ Mbit/s 1000 Mbit/s Zasilacz 12V / 24W 12V / 40W Wymiary 250 x 170 x 45 mm 435 x 290 x 60 mm 3 kg (bez dysku) 5 kg (bez dysku) Waga Oprogramowanie Inne Certyfikaty Aktualizacja poprzez USB lub LAN mysz, klawiatura sterująca (opcja) FC, CE, RoHS Strona 9 / 34

10 2. Widok ogólny i obsługa 2.1 Widok przednich paneli -04E -08E -08X3-16E -16X3 Strona 10 / 34

11 Nazwa Przycisk zasilania PLAY MENU PTZ /AUTO / ZOOM+ / ZOOM/ IRIS+ CLEAR / IRIS+ / FOCUS+ - / FOCUS/ WIPER ENTER Funkcja Naciśnij i przytrzymaj aby wyłączyć urządzenie Odtwarzanie nagrań Wejście do menu i zmiana okna menu Sterowanie PTZ Wylogowanie użytkownika Zmiana wyświetlane kanału / podczas sterowania PTZ przybliżenie Zmiana trybu podziału / podczas sterowania PTZ - oddalenie Ustawianie parametrów obrazu / podczas sterowania PTZ - przysłona+ Skasowanie alarmu / podczas sterowania PTZ - przysłonazmiana zakładki w menu / podczas sterowania PTZ - ostrość+ Zmiana zakładki w menu / podczas sterowania PTZ - ostrośćwyjście z menu / podczas sterowania PTZ - wycieraczka Przesunięcie kursora / Zwolnienie odtwarzania Przesunięcie kursora / Szybkie odtwarzanie w przód Przesunięcie kursora / klatka w przód Przesunięcie kursora / Szybkie odtwarzanie wstecz Zatwierdzenie zmian / Pauza odtwarzanie Kontrolka POWER HDD IR Opis świecenie sygnalizuje Włączone zasilanie zielony kolor / W czuwaniu czerwony kolor Postęp do dysku Odbiór sygnału pilota podczerwieni ALARM Zdarzenie alarmowe NET Transmisję przez sieć REC Włączone nagrywanie Strona 11 / 34

12 2.2 Widok tylnych paneli -04E -08E -08X3-16E -16X3 Strona 12 / 34

13 Złącze Opis AUDIO IN Wejścia audio AUDIO OUT Wyjście audio IPC-LAN Bezpośrednie wejście dla kamer IP MIC Wejście mikrofonu VGA Wyjście monitora VGA HDMI Wyjście monitora HDMI (cyfrowe) NET Złącze do podłączenia switcha/ routera USB Złącze USB dla myszy lub napędu zewn. ALARM IN Wejścia alarmowe ALARM OUT Wyjścia alarmowe +485, -485 Sterowania kamer PTZ +12V, GND Zasilanie PTZ i urządzeń alarmowych DC IN 12V Gniazdo zasilania 12VDC (z zasilacza) Strona 13 / 34

14 3. INSTALACJA I PODŁĄCZENIE Uwaga! Wszystkie połączenia elektryczne powinny być zgodne z wymaganiami obowiązującymi w danym kraju. 3.1 Sprawdzenie stanu urządzenia Gdy otrzymałeś urządzenie przez firmę kurierską sprawdź, czy nie nosi ono widocznych śladów uszkodzenia. Rejestrator na czas transportu jest zabezpieczony specjalnymi materiałami, chroniącym przed większością uszkodzeń. Po otwarciu pudełka sprawdź, czy znajdują się w nim akcesoria wymienione na początku niniejszej instrukcji. Montaż urządzenia jako wolno-stojący Aby nie porysować podstawy, upewnij się czy zamocowane są gumowe nóżki od spodu obudowy. Urządzenie należy ustawić tak, aby przewody nie były ściśnięte lub mocno pozaginane oraz aby wokół obudowy był swobodny przepływ powietrza. Montaż w szafie rakowej Rejestrator zajmuje 1U (w zależności od modelu). Uchwyty do mocowania w szafie Rack 19 są dostarczane w komplecie. Rejestrator zajmuje 40 cm głębokości szafy. Szafa powinna być zainstalowana w pomieszczeniu o swobodnym przepływie powietrza, z dala od silnych źródeł ciepła, wilgoci oraz kurzu. Zalecane jest użycie wentylatorów chłodzących w przypadku szaf zamkniętych. Podłączenie zasilania Sprawdź prawidłowość napięcia zasilającego. Aby zapewnić ciągłą i stabilną pracę, zalecamy użycie zasilaczy awaryjnych UPS, uwzględniając również inne urządzenia systemu CCTV. 3.2 Podłączenie monitora Rejestrator może wyświetlać obraz na wyjściu VGA i HDMI 3.3 Wejścia i wyjścia alarmowe Wejścia alarmowe w rejestratorze umożliwiają podłączenie zewnętrznych urządzeń, takich jak czujki ruchu lub kontaktrony itp. Odpowiednio skonfigurowane wejście może służyć do wyzwalania różnego trybu działania rejestratora (np. rozpoczęcie rejestracji, sterowanie PTZ, załączenia wyjść alarmowych, itp.) Sposób podłączenia wejść jest pokazany na poniższych rysunkach Podłączenie czujnika alarmowego do wejść alarmowych -a przy zasilaniu z rejestratora Strona 14 / 34

15 Podłączenie przy zasilaniu zewnętrznym czujnika. Wyjścia przekaźnikowe wyjścia alarmowe mogą służyć do sterowania innymi urządzeniami w następstwie zaistniałych zdarzeń. Sposób podłączenia sygnalizatora do wyjścia alarmowego. Parametry przekaźnika na wyjściu alarmowym są następujące: 250V/AC7A 125V/AC12A, 28V/DC7A, nie wolno przekraczać tych wartości. UWAGA!!! Nie wolno podłączać wyjść alarmowych do sterowania urządzeń napięciem powyżej podanych w specyfikacji. Grozi to uszkodzeniem DVR i nie podlega naprawie gwarancyjnej. Aby zwiększyć obciążalność wyjść, należy zastosować dodatkowe przekaźniki (styczniki) dużej mocy. 3.4 RS485 Po wybraniu obrazu z pojedynczej kamery, istnieje możliwość sterowania jej za pomocą funkcji PTZ. Do podłączenia takiej kamery wykorzystywany jest interfejs RS485, z jednokierunkową transmisją. Urządzenia PTZ podłącza się do zacisków PTZ+ i PTZ-. W rejestratorze RS485 jest domyślnie wyłączony i po podłączeniu kamer PTZ należy wybrać odpowiedni protokół komunikacyjny. Ten model rejestratora obsługuje wiele protokołów, włącznie z Pelco-D i Pelco-P. Uruchomienie sterowania PTZ: Podłącz przewody do zacisków RS485 pomiędzy rejestratorem i kamerami Zaciski RS485 posiadają oznaczenie A i B. Zacisk + w rejestratorze musi być połączony z zaciskiem A w kamerze, zacisk - do zacisku B W menu rejestratora należy załączyć obsługę PTZ i ustawić protokół odpowiedni dla podłączonej kamery Strona 15 / 34

16 3.5 Inne interfejsy USB Oprócz interfejsu RS485, rejestrator jest wyposażony w porty USB. Pendrive używany przez USB musi być sformatowany w systemie plików FAT32. LAN DVR posiada złącze LAN 10/100/1000Mbit. Diody ACT/LINK na tym złączu pokazują stan pracy: LINK jeżeli świeci na zielono to oznacza połączenie 100M lub 1000M, brak świecenia to 10M ACT miganie oznacza wysyłanie lub odbiór danych Strona 16 / 34

17 4. BUDOWA MENU I OPIS FUNKCJI Zarówno lokalnie jak i zdalnie można programować parametry rejestratora. Rejestrator ma fabrycznie ustawione konto administratora i użytkownika: Nazwa użytkownika : admin, hasło: hasło: Menu podręczne Menu podręczne po naciśnięciu prawego klawisza myszy Następna przełączanie wybranego kanału na pełny ekran Odtwarzanie wejście w ekran odtwarzania nagrań Regulacja obrazu ustawianie parametrów obrazu Głośność wejście w okno regulacji głośności PTZ otwiera panel do sterowania kamerami obrotowymi Ręczny ręczne włączenie rejestracji wybranych kamer Zamknij wyłączenie -a Główne menu wejście do głównego menu -a Dolny pasek 1. Główne menu 2. Zalogowany użytkownik lub wylogowanie 3. Status alarmów 4. Włączenie sekwencji obrazów 5. Obraz na pełnym ekranie 6. Podział na cztery obrazy 7. Podział na dziewięć obrazów 8. Podział na szesnaście obrazów 9. Wskaźnik zajętości dysku 10. Data, dzień tygodnia, czas 11. Wskaźnik wysyłania maila 12. Temperatura wewnątrz DVR 13. Ukrycie/ pokazanie dolnego paska Strona 17 / 34

18 5. Menu - ustawienia Fabryczne hasła: administrator admin/ hasło Rejestrator jest wyposażony w menu graficzne z podpowiedziami pojawiającymi po najechaniu na wybrany znak graficzny. 5.1 Odtwarzanie W kalendarzu wskaż dzień, i kamery z których materiał ma być odtwarzany. Dodatkowo można filtrować jaki rodzaj nagrań będzie wyszukiwany to znaczy z nagrań ciągłych harmonogramu detekcji czy alarmowe. Ko kliknięciu przycisku Szukaj ukażą się przedziały czasu w których są dane nagrania. Kolory pasków wskazują typ nagrania i tak: kolor zielony odpowiada nagraniom uruchomionym ręcznie, niebieski odpowiada nagraniom z harmonogramu, żółty odpowiada detekcji czerwony nagraniom alarmowym. Strzałkami <, > można przewijać paski dla następnych kamer. Przycisk + służy do zmiany wskazania czasu z dobowego na godzinowy. Prawym klawiszem myszki na paskach czasu można wskazać początek odtwarzanego materiału lub Strona 18 / 34

19 precyzyjnie go ustawić w okienku na dole ramki. Po tych ustawieniach naciśnij przycisk Odtwórz aby włączyć odtwarzanie nagrań. Przyciski w trakcie odtwarzania: Włącz lub wyłącz dźwięk stop klatka i do przodu po jednej klatce odtwarzanie w tył pauza przyśpieszone odtwarzanie w przód (x2, x4) zwolnione odtwarzanie w przód (1/2, 1/4) + lub to zmiana rozdzielczości paska czasu Ukryj to wyjście z okna odtwarzania 5.2 Archiwizacja Druga ikona w menu głównym to Dyskietka, otwiera ona menu do robienia kopii zapasowej nagranego materiału. Archiwizację poprzez złącze USB można nagrać na pamięć przenośną (pendrive) lub na przenośny dysk twardy. W pierwszym oknie zaznaczamy numery kamer z których ma być wyszukiwany materiał, przedział czasu, typ zapisanych plików. W drugim oknie zostaną wyświetlone pliki odpowiadające tym kryteriom, w trakcie zaznaczania plików do zgrania w dole okna można śledzić sumaryczny rozmiar materiału. Dodatkowa istnieje możliwość formatowania nośnika przed archiwizacją. Strona 19 / 34

20 5.3 Ustawienia zapisu Parametry zapisu Bardzo ważne dla pracy -a są ustawienia parametrów zapisu. Dla każdej zarejestrowanej kamery można oddzielnie ustawić parametry zapisu i współpracy co do Głównego i pomocniczego strumienia takie jak: Typ bitrate - Typ strumienia kodowania (CBR lub VBR) Jakość obrazu ( sześć ustawień) Strumień Audio Frame rate Ilość zapisywanych klatek (5~30 kl/sek) Rozkład Rozdzielczość nagrywania Max strumień maksymalny zapisywany i wysyłany strumień Dodatkowo dla zapisu w detekcji ruchu Pre-Alarm zapis przed alarmem (max 30 sekund) Delay record czas zapisu po alarmie (max 180 sekund) Dla dodatkowego zabezpieczenia można włączyć nagrywania znaku wodnego Ustawienia danego kanału można skopiować dla dowolnego innego kanału -a Czas nagrywania (Harmonogram) W tej zakładce można bardzo dokładnie zaplanować w jakim czasie ma nagrywać w danym trybie, a pierwsze okno służy do wizualizacji ustawień dla wybranego kanału. Strona 20 / 34

21 Po wybraniu danej kamery i kliknięciu na przycisk Ustaw mamy możliwość zaplanowania czy przez wszystkie dni tygodnia dana kamera będzie nagrywała według harmonogramu, ruchu, alarmu, ruchu lub alarmu czy ruchu i alarmu. Po odznaczeniu punktu Wszystkie dni możemy dla każdego dnia tygodnia ustawić oddzielne typy nagrywania. Dla każdego dnia można zdefiniować osiem osiem przedziałów czasowych z innymi typami nagrywania. 5.4 Ustawienia alarmowe Detekcja ruchu Pierwsza zakładka okna RUCH obrazuje stawienia nagrywania z detekcji dla poszczególnych dni tygodnia. Dla każdej kamery możemy ustawić czułość detekcji oraz zaznaczyć obszar w której detekcja ma działać. Pod przyciskiem Ustaw czas ustawiamy przedziały czasowe nagrywania, maksymalnie osiem dla każdego dnia tygodnia. Strona 21 / 34

22 Przycisk Powiązania pozwala na ustawienie dodatkowych reakcji na zadziałania detekcji ruchy Wejścia alarmowe Każdemu wejściu alarmowemu można nadać odpowiednią nazwę oraz określić typ reakcji wejścia. Podobnie jak dla ruchu można ustawić przedziały czasowe działania wejścia alarmowego na każdy dzień tygodnia, oraz powiązać go z wyjściem alarmowym, brzęczykiem, pozycją presetu w kamerze obrotowej, lub wiadomością Wyjście alarmowe W zakładce wyjście alarmowe możemy ustawić typ działania przekaźnika wyjściowego (NO lub NC), ustawić czas działania w alarmu (max 300 sekund) oraz określić przedziały czasowe po osiem na każdy dzień tygodnia. Strona 22 / 34

23 5.4.4 Nietypowe alarmy W tej zakładce określamy sposób reakcji na alarmy systemowe takie jak: Błąd dysku; Błąd sieci LAN; Przegrzanie; Awaria zegara; Brak sygnału video. Dla każdego z tych alarmów może zadziałać wyjście alarmowe, włączyć się alarm dźwiękowy, lub zostanie wysłana wiadomość Alarm ręczny W zakładce tej można ręcznie wysterować wyjście alarmowe aby przetestować sprawność działania sygnalizacji. 5.5 Ustawienia podstawowe Ustawienia Główne Podstawowe ustawienia to: Strona 23 / 34

24 Nazwa urządzenia można zmienić wybór języka rozdzielczość na wyjściu VGA lub HDMI czas automatycznego wylogowania z menu włączenie nadpisywania sygnał Podmenu Ustawienia ekranu format daty wyświetlane informacje w dolnym pasku typu: data, czas, dzień, temperatura parametry video : jasność, kontrast, nasycenie, kolor Podmenu Ustawienie czasu ręczne ustawienie daty i czasu ustawienia synchronizacji czasu z serwera czasu w sieci. Podmenu Sekwencja Umożliwia przypisanie kamer do przełączania sekwencyjnego w trybie pełnego ekranu, przełączanie czwórek i dziewiątek obrazów Strona 24 / 34

25 5.5.2 Ustawienia kanału Ustawienia w tej zakładce umożliwiają przypisanie dla każdego kanału Nazwy kanału. Dla każdego kanału można wyznaczyć do 15 pól maskowania miejsc niepożądanych do obserwacji. W każdym oknie obrazu można włączyć lub wyłączyć oraz wyznaczyć miejsce wyświetlania czasu oraz nazwy kanału, tak aby to nie kolidowało z obserwowanym terenem Ustawienia PTZ 1. PTZ ustawienia Dla każdego kanału może być przypisana kamera obrotowa PTZ, w tym celu należy ustawić parametry komunikacji: Sposób sterowania Lokalne sterowanie przez RS485 lub sterowanie po kablu sieciowym Protokół komunikacji pomiędzy a kamerą Szybkość transmisji Ilość bity danych Ilość bitów stopu Dopasowanie przepływu danych Kontrola parzystości Adres kamery Dane komunikacji powinny być ustawione identycznie w kamerze i w rejestratorze 2. PTZ Sterowanie Kontrolkę sterowania PTZ można wywołać w trybie pełnoekranowym dla danej kamery klikając prawy przycisk myszki i wskazując przycisk PTZ. Okna i przyciski sterowania PTZ: z lewej strony jest osiem przycisków kierunkowych sterowania kamera (góra/dół, lewo/prawo, oraz przyciski pośrednie) okno wyboru sterowanej kamery okno Preset służy do wpisania zapamiętywanej lu wykonywanej prepozycji przycisk Preset - przycisk do zapamiętania pozycji w jakiej jest ustawiona obecnie kamera przycisk Call - przycisk do wywołania pozycji o numerze ustawionym w oknie Preset przycisk Wycieraczka - sterowanie wycieraczką lub spryskiwaczem w kamerze PTZ przycisk Przełącz - przejście do następnego okna lub powrót Strona 25 / 34

26 przycisk Ustaw cruise - przejście do okna ustawiania trasy ruchu po prepozycjach przycisk Powrót - wyjście z kontrolki sterowania kamerą Drugie okno sterowania: okno prędkość ustawienia prędkości poruszania się kamery w czasie ruchu przyciski +/- Fokus ręczna regulacja ostrości przyciski +/- Zoom regulacja zbliżenia przyciski Iris ręczna regulacja przysłony Okno Ustaw Cruise W tym oknie można przypisać 16 kolejnych pozycji kamery które będą wykonywane w kolejności. Czas pozostania na pozycji określamy w oknie Interwal Cruise. Aby trasa mogła być wykonywana należy w lewym górnym rogu zaznaczyć okienko Cruise i zapamiętać ustawienia Ustawienia sieci 1. Ustawienia Podstawowe Strona 26 / 34

27 posiada dwie karty sieciowe, jedna do łączności zewnętrznej NET oraz drugą IPC-LAN dla bezpośredniego podłączenia kamer IP (jedna kamera IP włączona na jedno gniazdo IPC-LAN). Uwaga! Karta IPC-LAN występuje tylko w niektórych modelach Wybór karty sieciowej w oknie tym wybieramy dla której karty będziemy wprowadzać parametry >>Dla karty NET << DHCP automatyczne przydzielenie wolnego adresu IP przez router. Zaleca się aby nie wpisywać ręcznie ustawień sieci i skorzystać z funkcji DHCP, jeżeli rejestrator będzie pracował w sieci komputerowej w której znajduje się np. router z serwerem DHCP. W takim przypadku wszystkie parametry sieci zostaną uzupełnione automatyczne. Typ karty sieciowej informacja o typie karty MAC informacja o numerze MAC karty IP to niepowtarzalny adres urządzenia w sieci. Jeżeli urządzenie pracuje w sieci lokalnej wszystkie parametry sieci powinniśmy uzyskać od administratora. Jeżeli sami chcemy zdefiniować parametry sieci, a nie mamy w tym temacie doświadczenia, polecamy zapoznać się z tematem umieszczonym pod tym adresem Maska podsieci jest ściśle związana z adresem IP, parametry powinniśmy uzyskać od administratora sieci. Brama domyślna brama (na ogół adres routera) Główny DNS parametry powinniśmy uzyskać od administratora sieci. Backup DNS pomocniczy adres DNS, parametry powinniśmy uzyskać od administratora sieci. Okno Wielodostęp (opcja do wykorzystania w przyszłości) Okno Ustaw port Port port dla transmisji danych Port HTTP port dla przeglądarki HTTP Port aktualizacji port dla aktualizacji oprogramowania >>Dla karty IPC-LAN << Typ karty sieciowej informacja o typie karty IP adres z puli adresów dla kamer IP dołączonych do gniazd IPC-LAN. Uwaga! pula adresów dla karty IPC-LAN musi być inna niż dla łączności zewnętrznej dla karty LAN Maska podsieci maska Strona 27 / 34

28 2. Ustawienia DDNS Zakładka służy do zdefiniowania parametrów serwera DDNS. Funkcja ta pozwala udostępniać zasoby rejestratora w internecie jeżeli adresy IP są nadawane dynamicznie. Więcej informacji na ten temat można przeczytać pod tym adresem 3. Ustawienia W tej zakładce należy ustawić parametry poczty, jeżeli chcemy korzystać z usługi zdalnego powiadamiania o zdarzeniach. Serwer tu należy wpisać adres skrzynki smtp za pomocą której będą wysyłane powiadomienia. Można go wpisać w postaci adresu IP lub domeny. Jeżeli wpiszemy w postaci domeny (tak jak na przykładowym zdjęciu) należy upewnić się, że w katalogu ustaw sieć poprawnie jest wpisany adres serwera DNS. Jeżeli nie korzystamy z serwerów DNS, koniecznie, adres serwera smtp musi być wpisany w postaci adresu IP. (np.: dla serwera poczty Simtec System) Nazwa klient poczty zarejestrowany na powyższym serwerze pocztowym (np.: Hasło hasło do poczty a.nowak (np. admin1) Nadawca tu proszę wpisać nazwę która będzie się kojarzyć z lokalizacją DVR-a (ta nazwa będzie w przychodzącym mailu). (np.: Odbiorca tu proszę wpisać adres lub adresy (kolejne adresy oddzielać znakiem ;) na które mają zostać wysłane informacje o zaistniałym zdarzeniu. (np. Port skrzynki pocztowej najczęściej 25 dla poczty nieszyfrowanej Interwał transmisji Przycisk Test mailbox po skonfigurowaniu parametrów umożliwia sprawdzenie poprawności nawiązywania połączenia 4. Zaawansowane Ustawienia dla automatycznej konfiguracji sieci UpnP 5. Ustawienia PPPoE PPPoE jest protokołem połączeniowym używanym w technologii ADSL. Wszelkie dane odnośnie konfiguracji dla tego protokołu powinniśmy uzyskać od usługodawcy internetowego. Strona 28 / 34

29 5.5.5 Zaawansowane 1. Użytkownicy Po zalogowaniu jako Administrator masz uprawnienia do tworzenia następnych użytkowników oraz nadawania im odpowiednich uprawnień. Aby dodać następnego użytkownika kliknij przycisk Dodaj. Wpisz nazwę użytkownika i nadaj mu hasło, można dodatkowo określić adres MAC z jakie będzie się logował do -a lub jego adres IP. Nadawanie uprawnień użytkownikom: Podświetl wybranego użytkownika i kliknij przycisk Prawa użytkownika. W tym oknie najemy indywidualne uprawnienia dla danego użytkownika. 2. Domyślne Użyj tego przycisku aby przywrócić ustawienia fabryczne. Strona 29 / 34

30 3. Aktualizacja Aby aktualizować oprogramowanie -a wgraj odpowiedni plik do pamięci USB i włóż ją do portu USB -a Otwórz zakładkę Aktualizacja w Menu, wskaż plik w oknie Browser i kliknij przycisk Aktualizacja. Uwaga!!! W trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać zasilania -a. Po poprawnej aktualizacji na ekranie zostanie wyświetlony komunikat Success Full 5.6 Zarządzanie dyskami Ta część menu służy do przygotowania pamięci masowych do współpracy z rejestratorem. Po zamontowaniu dysku (lub dysków) w urządzeniu i podłączeniu, należy sprawdzić czy są widziane właśnie w tej zakładce. Jeżeli tak to przed włączeniem rejestracji należy je sformatować. Zaznaczamy z lewej strony pole obok dysku który chcemy formatować, a następnie naciskamy ikonę Format. Rozpocznie się procedura o jej wyniku (sukces lub error) zostaniemy poinformowani. Jeżeli dysk jest gotowy do pracy jego status powinien być Pracuje. Uwaga! Procedura format kasuje (nieodwracalnie) wszystkie dane zapisane na dysku. Po wykonaniu procedury formatowania dla wszystkich dysków zainstalowanych w urządzeniu, można przystąpić do rejestracji w trybie ręcznym lub automatycznym zgodnie z harmonogramem. Cały formatowanie całego dysku Format log logi zdarzeń w systemie są zapisywane na dysku. Dzięki tej opcji mamy możliwość wyboru czy w trakcie formatowania dysku chcemy również skasować plik logów. Grupowanie - W tej zakładce przydzielamy kanały wideo (wejścia kamer) do nagrywania na konkretnym dysku. Funkcja ma zastosowanie w przypadku stosowania co najmniej dwóch dysków. Strona 30 / 34

31 5.7 Stan urządzenia Informacje W zakładce tej mamy zebrane podstawowe informacje o urządzeniu takie jak: model i nazwa, wersje oprogramowania, wybrany język i ilość kanałów Stan zapisu Mamy tu informacje jakie kanały są obecnie rejestrowane, w jakim trybie i z jakimi parametrami Stan alarmu W oknie tym są zebrane wszystkie typy alarmów jakie aktualnie występują systemie takie jak: brak sygnału lub detekcja ruchu w odniesieniu do poszczególnych kamer; alarmy z wejść alarmowych; błędy dysku; brak sieci LAN lub przegrzanie Zdalny użytkownik Okno to informuje nas jacy użytkownicy są aktualnie zalogowani do poprzez sieć, z jakiego adresu IP i kiedy się połączyli Logi Aby łatwiej przeszukiwać historię urządzenia najlepiej wybrać odpowiednie filtry w oknach Główny typ i Podtyp. Następnie należy określić przedział interesującego nas czasu. Po kliknięciu przycisku Szukaj w oknie poniżej ukażą się wpisy spełniające zadane kryteria. Wygenerowane wyniki można zapisać w pamięci USB po kliknięciu przycisku Export Strona 31 / 34

32 5.8 Ustawienia kamer IP Narzędzia IP (opcja do wykorzystania w przyszłości) Dodaj urządzenie Zakładka ta służy do przypisywania do -a kamer IP w jego sieci. Jeżeli kamery są bezpośrednio dopięte do -a to należy zaznaczyć dla danych wejść opcję Plug and Play. Po kliknięciu przycisku Szukaj rejestrator automatycznie powinien przypisać podłączone kamery. Przyciskiem Modyfikacja po zaznaczeniu danego kanału możemy ręcznie przypisać parametry kamery do danego kanału: Producent dla kamer K2 i xxxyyy należy wybrać protokół ONVIF Protokół transferu do wyboru UDP lub TCP IP adres wpisać adres IP jaki jest ustawiony w kamerze Porty port transmisji danych (dla kamer K2 i xxxyyy należy wpisać 2000) Nazwa Nazwa potrzebna do logowania się do kamery (fabrycznie admin ) Hasło hasło logowania się do kamery (fabrycznie admin ) Zasady podglądu do wyboru opcje łączności z kamerą Ustawienia sieciowe W oknie tym możemy sprawdzić ustawienia sieciowe dla poszczególnych kamer, lub je zmodyfikować. Dane te zostaną zmienione w kamerze Działanie Za pomocą tej zakładki można przeprowadzić aktualizacje oprogramowania kamery. W tym celu wybieramy kanał kamery która chcemy aktualizować, wyszukujemy plik aktualizacji w pamięci USB włożonej do -a i klikamy przycisk aktualizuj. Strona 32 / 34

33 5.8.5 Info o urządzeniu W zakładce tej możemy odczytać dodatkowe informacje o podłączonej kamerze takie jak: sposób podłączenia do -a; oprogramowanie kamery; adres IP i adres MAC. 5.9 Wyłączenia Wyloguj Użyj tego przycisku do wylogowania użytkownika aby postronne osoby nie miały dostępu do urządzenia, lub aby mógł zalogować się inny użytkownik Zamknij Użyj tego przycisku aby zakończyć pracę urządzenia i wyłączyć zasilanie Restart Użyj tego przycisku jeżeli jest potrzebny ponowny start urządzenia. Strona 33 / 34

34 6. DODATKI 6.1 Kalkulator pojemności dysków Kalkulator dla wszystkich typów rejestratorów serii WZÓR 1: stosując pierwszy wzór obliczysz pojemność (Qi) potrzebną do zarejestrowania godziny materiału jednego kanału wideo (w Mbajtach). Qi = (Di :8) x 3600 : 1024 Di - oznacz bitrate (w kbit/s) WZÓR 2: służy do obliczenia pojemności dysku (Mi) dla wymaganego czasu rejestracji, dla jednego kanału. Mi = Qi x Hi x Dx Hi czas rejestracji w danym dniu Dx ilość dni która ma się mieścić na dysku (nie przesadź) WZÓR 3: służy obliczenia pojemności dysku dla wszystkich kanałów nagrywanych według harmonogramu. C QT = Σ Mi i =1 c oznacza ilość kanałów w rejestratorze (lub ilość rejestrowanych kanałów jeżeli nie wszystkie wykorzystujemy) WZÓR 4: pozwala obliczyć całkowitą pojemność w przypadku nagrywania zdarzeń alarmowych. C QT = Σ Mi x a% i =1 a% - oznacza procentowe szacowanie występowania zdarzeń alarmowych, w tym detekcja ruchu i maskowanie kamery Strona 34 / 34

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04D1-E+(X1) K2 XVR-04D1+(X2) K2 XVR-08D1-E+ K2 XVR-08D1+ K2 XVR-16D1-E+ K2 XVR-16D1+

K2 XVR-04D1-E+(X1) K2 XVR-04D1+(X2) K2 XVR-08D1-E+ K2 XVR-08D1+ K2 XVR-16D1-E+ K2 XVR-16D1+ Rejestrator Cyfrowy SERIE 960H: K2 K2 K2 K2 XVR-08D1+ K2 K2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. 2013.10 Strona 1 / 50

Bardziej szczegółowo

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku.

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN)

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR SIMTEC 916T i 908T i 904T INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą Rejestrator cyfrowy serii Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne...

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne... Instrukcja obsługi WAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia, niektóre funkcje

Bardziej szczegółowo

IP kamera serii VIPC. (Kamera sieciowa) Instrukcja użytkownika V1.02

IP kamera serii VIPC. (Kamera sieciowa) Instrukcja użytkownika V1.02 IP kamera serii VIPC (Kamera sieciowa) Instrukcja użytkownika V1.02 VIPC-D02MV VIPC-B02MV Witamy Dziękujemy za zakup naszego urządzenia! Przed przystąpieniem do pracy prosimy o zapoznanie się z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów

H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów SERIA 260 Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.0 PL 1 1. WPROWADZENIE 1.1 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie informacje,

Bardziej szczegółowo

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760 i AVC-761 Instrukcja użytkownika Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1 CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.3 PL

Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.3 PL Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.3 PL 1 UWAGA ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM NIGDY NIE ZDEJMUJ OSŁONY OBUDOWY. NAPRAWĘ

Bardziej szczegółowo

kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Rejestratory 4-kana4 kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 Instrukcja użytkownikau ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Proszę zapoznać się z niniejsza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

FALCON DD 16200 HDV. Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC. Instrukcja obsługi. Modele: DD 09200 HDV

FALCON DD 16200 HDV. Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC. Instrukcja obsługi. Modele: DD 09200 HDV FALCON Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC Instrukcja obsługi Modele: DD 09200 HDV Data: I 2009 wersja firmware 06.04.95 UWAGA ABY ZAPOBIEC POŻAROWI LUB ZWARCIU NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy RC-8350WD

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy RC-8350WD Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy RC-8350WD Przed zainstalowaniem i użyciem produktu, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie

Bardziej szczegółowo

REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717. Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ

REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717. Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ 207Z REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717 Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Proszę zapoznać się z niniejsza

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo

Kamery IP z serii K2 i

Kamery IP z serii K2 i Kamery IP z serii K2 i Informacje o kamerach + obsługa przez przeglądarkę IE (dla Windows XP/ Vista/ 2003/ Win7) Dotyczy modeli: K2 i126b K2 i136k K2 i182hir K2 i186hir K2 i226b K2 i246k K2 i292hir K2

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów BCS ver. 3.2

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów BCS ver. 3.2 Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów BCS ver. 3.2 UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

Kamery IP z serii K2 i

Kamery IP z serii K2 i Kamery IP z serii K2 i Instrukcja obsługi przez przeglądarkę IE (dla Windows XP/ 2003/ Win7/ Vista) Dotyczy modeli: K2 i125b.ccd K2 i125b.wdr K2 i145k.wdr K2 i155kir.wdr K2 i165hir.wdr K2 i175hir.wdr K2

Bardziej szczegółowo

Niniejsza instrukcja odnosi się do spolszczonej wersji oprogramowania DVR Viewer, którą można pobrać z witryny www.trebor.com.pl

Niniejsza instrukcja odnosi się do spolszczonej wersji oprogramowania DVR Viewer, którą można pobrać z witryny www.trebor.com.pl 233Z Seria KPD Niniejsza instrukcja odnosi się do spolszczonej wersji oprogramowania DVR Viewer, którą można pobrać z witryny www.trebor.com.pl Proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d72f04vh i7-d72f08vh i7-d72f16vh2

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d72f04vh i7-d72f08vh i7-d72f16vh2 Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264 i7-d72f04vh i7-d72f08vh Instrukcja obsługi Wersja 06.2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze informacje można uzyskać na www.internec.pl 1 Dziękujemy za zakup naszego

Bardziej szczegółowo