Digital Terrestrial High Definition Receiver SRT 80

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Digital Terrestrial High Definition Receiver SRT 80"

Transkrypt

1 Digital Terrestrial High Definition Receiver SRT 80 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d Utilisateur Manuale Utente Instrukcja obsługi Manual de usuario Manual do Utilizador

2

3

4 HOTLINE AT BG ,12/Min. österr. Festnetz CEE DE ,14/Min. deutsches Festnetz 0,42/Min. max. Mobilfunknetze DK FR NL PL UA ,15 par mn poste fixe en France IT Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta (44) Supplied by STRONG & Co, Japan Represented by STRONG Ges.m.b.H. Franz-Josefs-Kai Vienna Austria 04 Jan :56

5 Spis treści 1.0 Wprowadzenie Instrukcje bezpieczeństwa Przechowywanie Ustawienia sprzętu Akcesoria Zastosowanie zewnętrznych urządzeń USB Państwa odbiornik DOMYŚLNY KOD PIN: Państwa odbiornik Pilot Podłączenie Podłączenie do telewizora oraz anteny zewnętrznej Podłączenie czujnika podczerwieni oraz zewnętrznego Uruchomienie Pierwsza instalacja Instalacja ObsługA Zmiana kanałów Dostęp do elektronicznego przewodnika po programach (EPG) Główne menu kanałów Edytor kanałów TV Lista kanałów radiowych EPG (elektroniczny przewodnik po programach) LCN (logiczne numerowanie kanałów) ZegAR Ustawienie czasu Ustawienie TV Główne menu ustawienia TV Język Menu ustawienia języka Inne Inne menu główne Blokada rodzicielska Aktualizacja Ustawienia fabryczne Kalendarz Kalkulator Gry Informacja Usb Główne menu USB Multimedia Ustawienia nagrywania Bezpieczne usuwanie sprzętu Timeshift A NAGRYWAnie Timeshift Trick modes Zatrzymanie Timeshift Nagrywanie Rozwiązywanie problemów Specyfikacje techniczne 14 Polska 04 Jan :49 STRONG oświadcza, że ten element spełnia podstawowe wymogi i inne odpowiednie przepisy dyrektyw 2004/108/EC i 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC Z zastrzeżeniem zmian. W wyniku ciągłych czynności R&D, specyfikacje techniczne, projekt i wygląd produktów mogą ulec zmianie. HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie nazwy produktów lub znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. STRONG Wszelkie prawa zastrzeżone. 1

6 1.0 Wprowadzenie 1.1 Instrukcje bezpieczeństwa PROSZĘ NIE INSTALOWAĆ ODBIORNIKA: W zamkniętej lub słabo wentylowanej szafce; bezpośrednio na lub pod jakimkolwiek innym sprzętem; na powierzchni, która może blokować szczeliny wentylacyjne. PROSZĘ NIE NARAŻAĆ ODBIORNIKA LUB JEGO AKCESORIÓW: Na bezpośrednie nasłonecznienie lub inny sprzęt, który generuje ciepło; na deszcz lub intensywną wilgoć; intensywne wibracje oraz jakikolwiek wstrząs, który może spowodować permanentne uszkodzenie odbiornika lub na jakiekolwiek obiekty magnetyczne, takie jak głośniki, transformatory, itp. Proszę nie stosować uszkodzonego kabla zasilania. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Proszę nie dotykać kabla zasilania mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem. W przypadku, gdy odbiornik nie jest używany przez długi okres czasu, proszę odłączyć kabel zasilania od gniazdka. Do czyszczenia nie wolno stosować cieczy opartych na alkoholu lub amoniaku. Mogą Państwo czyścić odbiornik miękką, nie zawierającą surowej bawełny szmatką, lekko zwilżoną roztworem łagodnego mydła, tylko po odłączeniu od napięcia. Proszę upewnić się, że przez szczeliny wentylacyjne nie będą wpadać obce przedmioty, ponieważ może spowodować to pożar lub porażenie prądem. Nie wolno umieszczać jakichkolwiek obiektów na wierzchu odbiornika, ponieważ może to uniemożliwić właściwe schładzanie komponentów wewnątrz. Środki ostrożności Nigdy nie należy otwierać wieczka odbiornika. Taka czynność unieważnia gwarancję. Dotykanie wnętrza odbiornika jest niebezpieczne ze względu na prąd wysokiego napięcia i możliwie zagrożenia porażenia prądem. Proszę zlecić konserwacje lub serwisowanie wykwalifikowanemu personelowi. Podczas podłączania kabli, proszę upewnić się, że odbiornik jest odłączony od zasilania sieciowego. Proszę odczekać kilka sekund po wyłączeniu odbiornika przed jego przesunięciem lub odłączeniem jakiegokolwiek sprzętu. Proszę stosować wyłącznie zatwierdzone przedłużacze z kompatybilnymi przewodami, które są odpowiednie dla zużycia energii elektrycznej zainstalowanego sprzętu. Proszę upewnić się, że dostarczana energia elektryczna odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej z tyłu odbiornika. Jeżeli odbiornik nie działa normalnie nawet w przypadku bezwzględnego przestrzegania zaleceń zawartych w tej instrukcji użytkownika, proszę skonsultować się z dealerem. 1.2 Przechowywanie Odbiornik i jego akcesoria są przechowywane i dostarczone w opakowaniach mających na celu ochronę przed porażeniami prądem elektrycznym i wilgocią. W trakcie rozpakowywania proszę upewnić się, że wszystkie części są uwzględnione oraz proszę chronić opakowanie przed dziećmi. W celu przetransportowania odbiornika z jednego miejsca na drugie lub w przypadku jego zwrotu na warunkach gwarancji, proszę upewnić się, że odbiornik został przepakowany do oryginalnego opakowania wraz z akcesoriami. Nieprzestrzeganie powyższych procedur dotyczących opakowania może unieważnić gwarancję. 1.3 Ustawienia sprzętu Zalecamy konsultacje z profesjonalnym instalatorem w celu ustawienia sprzętu. W przeciwnym razie, proszę stosować się do poniższych zaleceń: Proszę sprawdzić instrukcję obsługi TV i anteny. Należy upewnić się, że kabel HDMI i komponenty zewnętrzne są w odpowiednim stanie. Jeśli korzystają Państwo z łącza TV SCART, proszę zastosować dobrze osłonięty kabel SCART. 2

7 Niniejsza instrukcja zapewnia kompletne wskazówki dotyczące zainstalowania i użytkowania tego odbiornika. Poniższe symbole są wykorzystywane następująco. Ostrzeżenie Wskazuje informację ostrzegawczą. Porady Wskazuje jakiekolwiek inne dodatkowe ważne lub pomocne informacje. MENU Reprezentuje przycisk na pilocie odbiornika. (Pogrubiony znak) Przejdź do Reprezentuje pozycję menu w ramach okna. (Znak kursywą) 1.4 Akcesoria Instrukcja obsługi 1 pilot 2x baterie (AAA ) Czujnik podczerwieni do odbierania sygnałów pilota taśma dwustronna do montażu czujnika podczerwieni Baterie nie powinny być doładowywane, demontowane, po zwarciu elektrycznym, mieszane lub stosowane z bateriami innego rodzaju. 1.5 Zastosowanie zewnętrznych urządzeń USB Zaleca się wykorzystywanie urządzeń pamięci masowej USB 2.0 lub lepszych. Jeśli Państwa urządzenie nie jest kompatybilne ze specyfikacjami urządzenia pamięci masowej USB 2.0, rejestracja, odtwarzanie oraz inne funkcje odbiornika mogą nie działać poprawnie. W celu zapewnienia najlepszej wydajności urządzenia pamięci masowej USB, proszę sformatować je do systemu FAT32. Odbiornik nie obsługuje innych systemów plików. Jakkolwiek, możliwe jest wykorzystanie już sformatowanych dysków NTFS. STRONG nie może zagwarantować kompatybilności ze wszystkimi rodzajami urządzeń pamięci masowej USB. Zaleca się, aby nie przechowywać ważnych informacji na urządzeniach pamięci masowej stosowanych wraz z odbiornikiem. Proszę zawsze tworzyć kopie zapasowe danych zapisanych na urządzeniu pamięci masowej USB przed jego wykorzystaniem z tym odbiornikiem. STRONG nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za utratę informacji lub okoliczności spowodowane taką utratą informacji. 2.0 Państwa odbiornik 2.1 DOMYŚLNY KOD PIN: Państwa odbiornik 2.3 Pilot 1. Wyjście audio 2. Wyjście HDMI 3. S / PDIF Coaxial Digital Audio 4. TO TV - podłączenie telewizora do wyjścia anteny naziemnej 5. ANT IN podłączenie anteny 6. USB 7. Wejście czujnika podczerwieni 8. Wejście DC Rys. 1 Rys q Włącza odbiornik/przełącza w tryb czuwania. 2.! Wł./Wył. dźwięk 3. PG+/PG- Strona w górę/strona w dół i przeskok o 10 kanałów w trybie listy kanałów 4. DTV/VCR Brak funkcji Polska 3

8 5. INFO Pokazuje informacje o bieżącym kanale 6. VOL+/VOL- Zwiększ/zmniejsz głośność 7. MENU Otwiera menu główne, W menu pojawi się przejście z powrotem do poprzedniego kroku 8. EXIT Wyjście z menu lub podmenu 9. pq Menu wyłączone: Zmienia kanał na poprzedni/następny. Menu włączone: Ta opcja przesuwa kursor w górę/dół. 10. tu Menu wyłączone: Zwiększa/zmniejsza poziom głośności. Menu włączone: Zmienia ustawienia dla określonych menu 11. OK Uruchamia podświetloną pozycję menu. 12. RECORD Nagrywa program TV do podłączonego urządzenia pamięci masowej USB 13. TIMESHIFT Uruchamia funkcję Timeshift 14. 0~9 Wybór kanałów lub wprowadzenie wartości 15. EPG Otwiera elektroniczny przewodnik po programach 16. RECALL Wraca do poprzedniego kanału 17. AUDIO Ustawia audio aktualnego kanału na lewo, prawo lub stereo 18. TV/RADIO Przełącza między tryben TV lub RADIO 19. FAV Przełącza między ulubionymi 20. FILE Pokazuje menu odtwarzacza multimedialnego 21. TTX Pokazuje teletekst 22. SUBTITLE Pokazuje podtytuły Przewiń do tyłu Przewiń do przodu Stop 26. " Klatka po klatce Pauza/zatrzymanie Playback Pilot zdalnego sterowania przesyła ukierunkowaną wiązkę podczerwieni. Pamiętaj aby podczas obsługi urządzenia skierować pilota bezpośrednio w stronę czujnika podczerwieni. Jeśli czujnik jest zakryty lub między pilotem a czujnikiem podczerwieni znajduje się duży obiekt, czujnik nie zareaguje. Najlepiej umieścić czujnik podczerwieni z przodu telewizora, za pomocą podwójnej taśmy dwustronne (do dyspozycji). Czujnik może nie być w stanie odbierać sygnału z pilota podczas wystawienia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub silnego, sztucznego światła (fluorescencyjne lub światło błyskowe). W tym przypadku należy kierunek światła lub położenie czujnika by uniknąć bezpośredniego oświetlenia. 3.0 Podłączenie The unit will automatically detect if a HDMI connection is made to the TV and subsequently cut the analogue Scart output. If no HDMI is connected, the Scart output will be active. Urządzenie zostanie automatycznie wykryte po podłączenie poprzez kabel HDMI do telewizora oraz odłączeniu kabla Scart. Jeśli urządzenie nie jest podłączone poprzez kabel HDMI, wyjście Scart będzie aktywne. 3.1 Podłączenie do telewizora oraz anteny zewnętrznej 3.2 Podłączenie czujnika podczerwieni oraz zewnętrznego Fig. 3 Fig. 4 4

9 4.0 Uruchomienie 4.1 Pierwsza instalacja Podczas korzystania z SRT 80 po raz pierwszy, pojawi się menu Instalacja. Przyciski pqtu umożliwiają ustawienie Język menu Ustawienie kraju i Moc anteny oraz Połączenie. Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć wyszukiwanie kanału. Ustawienie właściwego kraju jest wymagane, aby wybrać odpowiedni proces skanowania używany dla danego kraju. Po wyszukiwaniu kanałów można zmienić ustawienia (dodatkowe) w menu, opisane w niniejszym rozdziale. W menu za pomocą przycisków nawigacji pqtu wybierz Podświetl aby zmienić ustawienia. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić zmiany. Naciśnij przycisk exit, aby wyjść z menu lub naciśnij klawisz MENU, aby przejść jeden krok wstecz. 4.2 Instalacja Naciśnij klawisz MENU aby wejść do Menu główne. Naciśnij przycisk tu aby podświetlić funkcję Instalacja, a następnie proszę nacisnąć q, aby wejść do menu Instalacja. Zaznacz żądaną pozycję i naciśnij przycisk OK, aby przejść do podmenu. Naciśnij EXIT, aby zakończyć, lub naciśnij klawisz MENU, aby powrócić jeden krok w tył. Zasilanie anteny: ON/OFF. Proszę ustawić na na On jezeli korzystają Państwo z aktywnej anteny. W przypadku ustawienia na On, na złączu ANT IN z tyłu odbiornika będzie 5 V. Dla biernej anteny proszę wybrać Off. Ustawienia kraju: To menu służy do zmieniania ustawień kraju. Ustawienie właściwego kraju jest wymagane, aby wybrać odpowiedni proces skanowania używany dla danego kraju. Auto skanowanie: Wybierz opcję Auto Skanowanie, a następnie zatwierdź przyciskiem OK, po czym pojawi się okno ostrzeżenia. Wybierz OK po czym baza danych zostanie usunięta i można będzie rozpocząć autoskanowanie. Wybierz opcję X, aby przejść jeden krok wstecz. Zaczekaj aż do zakończenia autoskanowania. Skanowanie manualne: Jeślichceszuruchomićskanowaniepojedynczegokanałuiznaszjegowłaściwości,możesz przeprowadzić skanowanie manualne. Wybierz opcję Skanowanie manualne i naciśnij przycisk OK, aby wejść do menu Skanowanie manualne. Naciśnij pqtu, wybierz Numer kanału, Częstotliwość i Szerokość pasma, a następnie naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć skanowanie kanałów. Standby RF Loop: ON/OFF. The unit provides a loop through of the antenna signal, so a second unit/tv can use the same antenna simultaneously. You can switch this feature OFF, if not required, to save power in standby mode. ON/OFF. Jednostka zapewnia pętlę sygnału anteny, więc przy użyciu drugiego TV można użyć samej anteny jednocześnie. Możesz przełączać tę funkcję, jeśli nie jest wymagane zmniejszenie zużycia energii w trybie gotowości. 5.0 Obsługa 5.1 Zmiana kanałów istnieją trzy sposoby wyboru kanału: przechodzenie przez listę kanałów, wpisanie numeru wybranego kanału i wybór z listy kanałów dostępnej na ekranie: Przechodzenie przez listę kanałów: aby poruszać się po liście kanałów użyj przycisków pq na pilocie. Wpisanie wybranego numeru: Wprowadź numer kanału bezpośrednio przez naciśnięcie przycisków, a następnie naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić kanał kanał (lub odczekaj kilka sekund po naciśnięciu numeru). Wybór kanału z listy kanałów dostępnej na ekranie: możesz również wybrać kanał bezpośrednio z listy kanałów dostępnej na ekranie. Naciśnij Polska 5

10 przycisk OK, aby uzyskać listę programów na ekranie i użyj pq i OK, aby wybrać kanał. Użyj PG + lub PG- aby przeskoczyć 15 miejsc na liście. Podświetlony kanał będzie widoczny w tle. 5.2 Dostęp do elektronicznego przewodnika po programach (EPG) Aby uzyskać dostęp do EPG wszystkich kanałów, naciśnij EPG, po czym wybierz menu EPG *. Naciśnij pq, aby wybrać kanał. Naciśnij u, aby przejść do harmonogramu wydarzeń wybranego kanału. Naciśnij przycisk ŻÓŁTY ustawić timer dla wybranego wydarzenia. Naciśnij NIEBIESKI po czym zaznacz w górnej linii przyciskiem t listę ulubionych FAV. Użyj przycisku NIEBIESKI aby powrócić do okna EPG. Użyj tu aby przemieszczać się między oknami. Użyj PG+ lub PG- aby przemieszczać się po liście. Wybierz MENU aby powrócić do lewego okna. Użyj EXIT aby opuścić EPG. Poprzez naciśnięcie OK zostanie włączony wybrany kanał *Dostępność zależy od usługodawcy. 5.3 Główne menu kanałów Naciśnij MENU aby wejść do Menu główne, po czym naciśnij tu aby podświetlić Edytuj kanał oraz q aby wejść do menu Edytuj kanał. Naciśnij pq aby podświetlić wybrany kanał, po czym naciśnij OK aby wejs do podmenu. Naciśnij EXIT aby wyjść. 5.4 Edytor kanałów TV W menu Edytuj kanał, wybierz Edytor kanałów TV, po czym naciśnij OK aby wejść do menu Edytor menu. Naciśnij pq aby wybrać kanał. Wybrany program jest wyświetlany w oknie podglądu. CZERWONY: Edytuj: Nazwa, Przenieś, Sortuj i Przeskocz kanał. Jeśli funkcja LCN jest włączona nie będzie możliwe, aby przenieść kanał do innego położenia. Aby edytować nazwy użyj przycisków nawigacyjnych. Pamiętaj, aby zapisać zmiany wybierz znak dyskietki i naciśnij przycisk OK aby potwierdzić ponownie lub użyj przycisku CZERWONY. ZIELONY: Blokuje kanał, gdy Blokada rodzicielska jest włączona. Kanał można odblokować ustalonym kodem PIN ŻÓŁTY: Usuwa wybrane lub wszystkie kanały NIEBIESKI: Idź na początek listy kanałów, naciśnij ponownie NIEBIESKI. W górnej linii możesz wybrać z listy ulubionych lub z całej listy kanałów, kanały, które chcesz edytować. Widoczna jest całkowita lista, niewidzialne są kanały, które są zostały pominięte w trybie Skip. FAV Gdy FAV zostanie wybrane, naciśnij OK, po czym możesz utworzyć 8 list ulubionych, wyróżnione symbolem: muzyka, sport, zakupy, nowości, filmy, aktualności, lista 1 i lista 2. Podświetl kanał i przypisz symbol do kanału za pomocą tu i zatwierdzeniem OK. Symbole te będą następnie prezentowane w programu informacyjnego i w górnej linii na liście programów. 5.5 Lista kanałów radiowych W menu Edytuj kanał proszę wybrać Lista kanałów radiowych po czym należy wcisnąć OK, aby wejść do menu Edytor kanałów radiowych. Naciśnij pq aby zaznaczyć kanał i OK, aby włączyć kanał radiowy. 6

11 zasada działania Radio ChannelEditor jest taka sama jak w TV ChannelEditor, różnią się tylko tym, że: w trybie Radio ChannelEditor, nie ma informacji o filmach video, więc zawsze będą wyświetlane loga stacji radiowej w prawej części okna podglądu, jeśli będą one zawarte w audycji. 5.6 EPG (elektroniczny przewodnik po programach) Elektroniczny przewodnik po programach to bardzo przydatna funkcja, która pozwala na przeglądanie planów wydarzeń i informacji oraz zaznaczenie programów do nagrywania. Aby uzyskać dostęp do EPG, proszę wybrać z menu Kanały EPG i nacisnąć OK. Jeśli chcesz wrócić na lewą stronę na liście programów, podczas przeglądania sekcji programu po prawej, naciśnij jeden raz klawisz MENU. Naciśnij pq aby wybrać kanał. Naciśnij u aby przełączyć na żądane wydarzenie. Naciśnij przycisk ŻÓŁTY aby włączyć przypomnienie dla danego wydarzenia. Naciśnij NIEBIESKI po czym zaznacz w górnej linii przyciskiem t listę ulubionych FAV. Użyj przycisku NIEBIESKI aby powrócić do okna EPG. Użyj tu aby przemieszczać się między oknami. Użyj PG+ lub PG- aby przemieszczać się po liście. Wybierz MENU aby powrócić do lewego okna. Użyj EXIT aby opuścić EPG. Poprzez naciśnięcie OK zostanie włączony wybrany kanał Dostępność danych EPG zależy od transmisji. 5.7 LCN (logiczne numerowanie kanałów) W przypadku wybrania LCN (logicznego numerowania kanałów) oraz gdy sygnał LCN jest dostarczany przez operatora, kanały będą przechowywane w kolejności zdefiniowanej przez operatora. Proszę ustawić LCN na On w celu uruchomienia określonej przez operatora numeracji lub Off w celu przechowywania kanałów w określonym porządku. 6.0 Zegar 6.1 Ustawienie czasu To menu pozwala na ustawienie Wykorzystanie GMT, Strefa czasowa, Data, Ustawienie czasu, SleepTime, Czas letni i AdvTimer. Naciśnij klawisz MENU, aby wejść do Menu główne i tu aby podświetlić menu Zegar, a następnie naciśnij q aby wejść do menu Ustawienie czasu. Zaznacz żądaną pozycję i naciśnij przycisk OK, aby przejść do podmenu, naciśnij pq. Aby wyjść, naciśnij klawisz EXIT. Ustawienie GMT: To menu służy do wybrania opcji ustawienia GMT. Dostępne opcje to: OFF/ON. Domyślnie opcja czasu GMT jest włączona i zdefiniowana urządzeniem transmisyjnym. Strefa czasowa: To menu jest prawidłowe tylko wtedy, gdy zaznaczone ON w menu zwyczaj GMT. Strefa czasowa zawiera się w -12:00 ~ 12:00, stopniowo zwiększając się o pół godziny. Domyślny czas strefy według kraju można ustawić w menu Instalacja, ale może zostać on zablokowany bądź odrzucony poprzez zmianę ustawień w tym menu. Zaleca się niezmienianie ustawień fabrycznych. Data: Datę można ustawić, gdy funkcja GMT jest wyłączona. Naciśnij 0~9 aby wprowadzić datę. Czas: Czas można ustawić, gdy funkcja GMT jest wyłączona. Naciśnij 0~9 aby wprowadzić czas. Wyłącznik czasowy: To menu umożliwia ustawienie wyłącznika czasowego. Można wybrać wyłączenie po /60/120/180 minutach. Po upływie tego czasu odbiornik przechodzi w tryb spoczynku. Czas letni: Czas letni. To menu umożliwia ustawienie odbiornika na czas letni. Do wyboru są opcje OFF/ON. Jeśli pcja GMT została ustawiona na ON, to stacja nadawcza będzie kontrolować przejścia na czas letni. Polska 7

12 Adv Timer: To menu umożliwia ustawienie trybu AdvancedRecorder zaawansowane nagrywanie z możliwością ustawienia harmonogramu nagrywania. Aby dodać planowane wydarzenie naciśnij przycisk OK w oknie zegara. Za pomocą przycisków nawigacji ustaw kanał i czas rozpoczęcia i zakończenia, tryb, tryb wyłącznika. Once: jednorazowo. Weekly: Co tydzień, tego samego dnia, o tej samej godzinie, na tym samym kanale. Weekend days: Co sobotę i niedzielę, o tej samej godzinie, na tym samym kanale. Weekday: Każdego poniedziałku, wtorku, środy, czwartku, piątku: o tej samej godzinie, na tym samym kanale. Daily: Codziennie, o tej samej godzinie, na tym samym kanale. Timer przy wybranym wydarzeniu można łatwo usunąć przyciskiem CZERWONY. aby nagrywać na urządzenie USB, urządzenie to powinno być podłączone z odniornikiem a tryb timera powinien zostać ustawiony na opcję nagrywania, w innym wypadku obdiornik włączy wybrany program o wybranym czasie, ale nie rozpocznie nagrywania. 7.0 Ustawienie TV 7.1 Główne menu ustawienia TV Menu ustawienie TV pozwala na ustawienie Format TV, Tryb TV, Wyjście video, Rozdzielczość TV, Ustawienie OSD and Czas wyświetlania obrazu. Naciśnij MENU aby wejść do Menu główne i tu aby podświetlić Ustawienie TV, po czym naciśnij q aby wejść do menu Ustawienia TV. Naciśnij pq aby podświetlić wybraną funkcję po czym naciśnij OK aby wejść do podmenu. Naciśnij EXIT aby wyjść. Format TV: 4:3PSPan & Scan: 16:9 audycji pojawi się jako wycinek obrazu, tracąc zawartość obrazu na lewo i prawo. 16:9LB Letterbox: w przypadku telewizora panoramicznego, 4:3 obrazu będzie emitowana z czarnymi pasami po lewej i prawej. 16:9FIT: gdy jest podłączony telewizor panoramiczny, 4:3 nadawanego obrazu będzie rozciągnięte od lewej do prawej. 4:3LB Letterbox: gdy powinien być podłączony telewizor 4:3, 16:9 audycji pojawią się czarne pasy, powyżej i poniżej, nie tracąc zawartości obrazu. Format TV: Wyjście video: Rozdzielczość TV: Niektóre telewizory mają własne ustawienia formatu ekranu które nie zawsze mogą być zmienione. PAL HDMI/SCART(CVBS)/SCART(RGB). Po podłączeniu kabla HDMI z TV, urządzenie automatycznie przełączy się na wyście HDMI abby uniknąć przełączenia na wejście Scart. AUTO/1080p_50Hz/720p_50Hz/1080i_50Hz Optymalna rodzielczość zostanie ustawiona automatycznie po podłączeniu TV z odbiornikiem. Przezroczystość OSD: OSD (wyświetlanie na ekranie) może zostać ustawiona w stopniach 1/2/3/4/5/6/7/8, gdzie 1 oznacza najbardziej przezoczysty, a 8 nieprzezroczysty. Ustawienie czasu banerów: To menu pozwala na ustalenie czasu, po którym banery I komunikaty znikną z ekranu. Zakres wynosi 1/3/5/10/30 sekund. 8

13 8.0 Język 8.1 Menu ustawienia języka Menu językowe umożliwia zmianę opcji Język OSD, Język audio, Ustawienie języka napisów i Cyfrowe wyjście audio. Naciśnij MENU aby wejść do Menu główne po czym użyj tu aby podświetlić Ustawienie TV, naciśnij q aby wejść do menu Ustawienia TV. Wybierz pq aby zaznaczyć żądany element po czym naciśnij OK aby wejść do podmenu. Naciśnij EXIT aby wyjść. OSD Language: To menu pozwala na ustawienie języka OSD. Język audio: This menu allows you to set the Audio language. This language will be selected first, if more than one audio stream should be available in the broadcast. To menu umożliwia ustawienie języka audio. Jeśli audycja będzie posiadać więcej niż 1 strumień audion, język zostanie automatyczni wybrany. Ustawienie języka napisów: To menu umożliwia ustawienie języka napisów. Należy wybrać preferowany język podtytułów lub je wyłączyć - funkcja OFF. Wybrany język napisów zostanie wybrany najpierw, jeśli w audycji będą dostępne inne opcje. Typ napisów Jeśli język napisów został wybrany w poprzednim menu, tutaj możesz wybrać czy chcesz ustawić normalne napisy w wybranym języku czy specjalnie dostosowane napisy dla osób słabo słyszących. Cyfrowe wyjście audio: PCM/Bitstream: Ustaw tutaj dźwięk cyfrowy dla kina domowego. PCM: (LPCM) Pulse code modulation is 2 channel stereo, Bitstream (RAW) jest wymagany dla kanałów Dolby lub AC3. Audio i napisy są zależne od nadawanej audycji. 9.0 Inne 9.1 Inne menu główne Inne menu umożliwia ustawienie pfunkcji takich jak Blokada rodzicielska, Aktualizacja, Ustawienia fabryczne, Kalendarz, Kalkulator, Gry i Informacje. Naciśnij MENU aby wejść do Menu główne po czym użyj tu aby podświetlić Ustawienie TV, naciśnij q aby wejść do menu Ustawienia TV. Wybierz pq aby zaznaczyć żądany element po czym naciśnij OK aby wejść do podmenu. Naciśnij EXIT aby wyjść. 9.2 Blokada rodzicielska To menu pozwala na ochronę ustawień instalacji menu i kanałów oraz zmienić hasło. Blokada menu: To lock the menu items Channel/Installation/Time/TVSetup/Language/Others/USB. You can set the menu lock to on/off. Blokada menu Kanał / Instalacja / Zegar / Ustawienia TV / Język / Inne / USB. Blokadę menu można ustawić na OFF/ON wł./wył. Blokada kanałów: OFF/ON. Jeśli ustawiona na ON, można zablokować wybrane kanały na stronie nadawcy kanału TV lub radia. Blokada rodzicielska: Bez blokady/blokada całkowita/05/06/07/08/09/10/11/12/ 13/14/15/16/17/18. Informacje o programach z ograniczeniem wiekowym mogą być oznaczone przez stację nadawczą. Polska Zmień hasło: Jeśli którakolwiek z wyżej wymienionych opcji będzie ustawione na ON, wtedy potrzebny będzie prawidłowy numer PIN, aby uzyskać ponowny dostęp do menu Kontroli rodzicielska. Po naciśnięciu tu, pojawi się monit o wprowadzenie starego hasła (domyślne hasło to 0000 ). 9

14 9.3 Aktualizacja Aktualizacja obrazu Wejedź do menu Inne i wybierz Aktualizacja obrazu, po czym naciśnij OK. Naciśnij pqtu aby wybrać odpowiedni odpowiedni element, a następnie zaznacz Start i zatwierdź OK aby uruchomić aktualizację. Aby wyjść, naciśnij EXIT. Można aktualizować wersję oprogramowania poprzez OTA lub poprzez aktualizacje dostępne na stronie Strong przy użycia urządzenia USB. Najlepiej używać pustego urządzenia USB sformatowanego w FAT32. Jeśli zdecydują się Państwo na przeprowadzenie aktualizacji za pomocą strony internetowej Strong - www. strong. tv, to plik aktualizacyjny musi najpierw zostać rozpakowany na komputerze PC i zostać przeniesiony jako plik *. ssu na urządzenie USB. Szczegółowe instrukcje podane są również na stronie internetowej. Użyj pqtu aby wybrać plik aktualizacji obrazu po czym zatwierdź przyciskiem OK aby rozpocząć proces aktualizacji. Pojawi się pasek postępu i po udanej aktualizacji, urządzenie ponownie się włączy po czym pokaże stronę początkowej instalacji. Teraz można będzie przeinstalować kanały. Proszę nie odłączać zasilania - nie odcinać urządzenia od prądu podczas aktualizacji. Nie próbuj wgrać innego oprogramowania niż przeznaczone dla danego urządzenia. Zaleca się nie odłączać ani nie przełączać kabli podczas aktualizacji.próba wgrania innego oprogramowania może zniszczyć urządzenia, a z pewnością spowoduje natychmiastową utratę gwarancji Jeśli zauważysz, że urządzenie niespodziewanie zacznie zachowywać się chaotycznie po aktualizacji oprogramowania, należy wykonać reset do ustawień fabrycznych. Patrz punkt 9.4 Ustawienia fabryczne. Do aktualizacji oprogramowania jest możliwość korzystania z USB pendrive lub dysku twardego OTA Over The Air Urządzenie jest zdolne do odbierania i przetwarzania aktualizacji OTA. Aktualizacje OTA nie zawsze są dostępne od dostawców sieci. Szczegóły znajdują się na stronie STRONG www. strong.tv. 9.4 Ustawienia fabryczne To menu pozwala ponownie ustawić odbiornik do ustawień fabrycznych i usunąć wszystkie istniejące kanały. W menu Inne wybierz Ustawienia fabryczne po czym naciśnij OK. Następnie należy wprowadzić PIN. Następnie wyświetli się okno potwierdzenia. Naciśnij O aby powrócić do ustawień fabrycznych I usunąć ustawienie kanałów. Wybierz X aby anulować. Naciśnij EXIT aby wyjść. Urządzenie ponownie się uruchomi I wyświetli ekran pierwszej instalacji. Funkcję tą należy stosować z ostrożnością. 9.5 Kalendarz To menu pozwala sprawdzić kalendarz. Wejdź w menu Inne, wybierz Kalendarz i naciśnij OK. Na ekranie pojawi się kalendarz. Użyj przycisków nawigacji aby przemieszczać się po kalendarzu. Naciśnij EXIT aby wyjść. 9.6 Kalkulator Ta funkcja pozwala na użycie kalkulatora. Wejdź w menu Inne, wybierz Kalkulator i naciśnij OK po czym pojawi się się na ekranie kalkulator. Użyj przycisków nawigacji lub numerycznych aby wprowadzić dane. Naciśnij CZERWONY aby obliczyć. Naciśnij EXIT aby wyjść. 10

15 9.7 Gry To menu pozwala na zagranie w dostępne na urządzeniu gry. Naciśnij MENU aby wejść do Menu główne. Naciśnij pq aby zaznaczyć Gry i u aby wejść do menu Gry. Naciśnij pq aby wybrać grę po czym nacisnąć OK aby wejść do gry. Naciśnij EXIT aby wyjść. 9.8 Informacja Ta strona będzie wyświetli informacje techniczne o wersji oprogramowania odbiornika, identyfikator modelu, dane producenta oraz adres strony internetowej USB 10.1 Główne menu USB Naciśnij MENU aby wejść do Menu główne. Naciśnij tu aby zaznaczyć USB i q aby wejść do menu USB. Naciśnij pq aby podświetlić wybraną opcję po czym nacisnąć OK aby wejść do podmenu. P Naciśnij EXIT aby wyjść Multimedia Można przejść do menu za pomocą przycisku FILE na pilocie. To menu pozwala na odtwarzanie plików z portu USB. W menu USB wybierz Multimedia I naciśnij OK aby wejść do menu Multimedia. Naciśnij pqtu i OK aby wybrać żądany element po czym zatwierdzić przyciskiem OK. Naciśnij EXIT to aby wyjść. W tym menu przyciski numeryczne służą do wyboru opcji. 1, 2, 3, i 4 wykonują liczne funkcje jak edycja, wybór opcji, idź do, Zoom i funkcja przeskoku. Options include random order play, repeat, character set, font size. Opcje obejmują losową kolejność odtwarzania, powtarzania, ustawienia rodzaju i rozmiaru czcionki. Użyj pq aby odtworzyć poprzedni lub kolejny plik multimedialny. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie Polska Film 1: Wybierz Opcje. Losowe odtwarzanie On/Off Powtórz wszystko/off Tekst kodowania filmu napisy, domyślnie Europy Zachodniej.Rozmiar czcionki napisów: mały, normalny, duże (także w zależności od dostawcy napisów) 2: Przeglądanie miniatur lub folderów 3 Po wybraniu folderu można zmienić rozmiar folderu: mały, normalny lub duży Muzyka 1: Wybierz Opcje. Losowe odtwarzanie On/Off Powtórz wszystko/off Wyświetl informację o muzyce lub teksty 2: Przeglądanie miniatur lub folderów 3: Po wybraniu folderu można zmienić rozmiar folderu: mały, normalny lub duży Zdjęcia 1: Wybierz Opcje. Losowe odtwarzanie On/Off Powtórz wszystko/off Interwał czasowy wyświetlania: wolno, średnio, szybko 2: Przeglądanie miniatur lub folderów 3: Po wybraniu folderu można zmienić rozmiar folderu: mały, normalny lub duży. 11

16 Note: Podczas odtwarzania zdjęć jest możliwość ustawienia równoczesnego odtwarzania muzyki poprzez naciśnięcie przycisku 2. Naciśnij tu aby obrócić zdjęcie Moje nagrania 1: Otwórz okno Edycja. Nazwy programów mogą zostać zmieniane, postępuj zgodnie z procedurą z kolorowych przycisków, w kanale TV menu Edycja. 2: Urządzenie, zobacz informacje o dysku, zaznacz partycje, format dysku, jeśli potrzebne (FAT32) Formatowanie dysku spowoduje usunięcie wszystkich treści zapisanych na nim. 3: Wybierz pliki do usunięcia. 4: Usuń wybrane pliki Ustawienia nagrywania To menu służy do Ustawienia nagrywania. Naciśnic pq aby wybrać funkcję oraz tu aby zmienić ustawienie. Timeshift: OFF/AUTO/TIMESHIFT OFF: Timeshift jest wyłączone gdy nie mawystarczającego miejsca na urządzeniu USB. AUTO: zapisywania danych w trybie Timeshift rozpocznie się automatycznie po każdej zmianie kanału, co oznacza, że jest możliwe wrócić pewną ilość czasu na oglądanym kanale wstecz, w zależności od dostępnego miejsca na urządzeniu USB. PAUZA: Zmiana zapisywania danych rozpocznie się, tylko wtedy, jeśli przycisk TIMESHIFT zostanie naciśnięty na pilocie, a obraz zostanie zamrożony. Oglądanie będzie możliwe po naciśnięciu przycisku 1. Zatrzymaj Timeshift za pomocą przycisku 3. Nagrywanie za naciśnięciem jednego przycisku: ON/OFF. OFF: Po naciśnięciu RECord będzie można ustawić czas nagrywania, domyślnie są to 2 godziny. Naciśnij OK aby rozpocząć nagrywanie. ON: Nagrywanie rozpocznie się automatycznie po naciśnięciu przycisku RECord, bez możliwości ustawienia czasu nagrywania. Domyślny czas nagrywania: Max./00:15~24:00, stopniowo zwiększając o kwadrans. Domyślnie są to 2 godziny Bezpieczne usuwanie sprzętu Proszę wybrać Bezpieczne usunięcie portu urządzenia USB z menu narzędzi i wcisnąć OK. Odbiornik wyświetli komunikat wskazujący, że można teraz bezpiecznie usunąć urządzenie pamięci masowej USB Timeshift A NAGRYWANIE Podłączenie zewnętrznego urządzenia pamięci masowej USB umożliwia dostęp do Timeshift lub możliwości nagrania programu transmitowanego. Wstrzymaj transmisję programu i kontynuowuj oglądanie go później (Timeshift). Nagranie emitowanego programu. Gdy zabraknie miejsca na urządzeniu magazynującym USB, nagrywanie zostanie zatrzymane. 12

17 UWAGA: Użyj pamieci USB 2. 0 podczas nagrywania lub Timeshift. Dla funkcji Timeshift i nagrywania należy zastosować większy rozmiar USB ( 4GB) Timeshift Timeshift może być uruchomiony w trybie przeglądania przez naciśnięcie TIMESHIFT. Naciśnij 5 6 aby przewinąć do żądanego momentu. Wybiersz 1 aby rozpocząć odtwarzanie Trick modes Podczas odtwarzania jest możliwe wykonanie następujących czynności: Naciśnij 2 aby zatrzymać playback. Naciśnij 6 aby przewinąć playback do przodu. Naciśnij 5 aby przewinąć playback do tyłu. Naciśnij ZIELONY aby zatrzymać funkcję Zatrzymanie Timeshift Naciśnij 3 aby zatrzymać Timeshift Nagrywanie Natychmiastowe nagrywanie W trybie przeglądania naciśnij RECORD aby natychmiast rozpocząć nagrywanie bieżącego kanału. Jeśli RECORD zostanie naciśnięty ponownie, natychmiastowe nagrywanie przełącza się w tryb trwałego nagrywania. Naciśnij 3 aby zatrzymać nagrywanie, następnie pojawi się okno potwierdzenia. Wybierz opcję O, aby zatrzymać nagrywanie lub X, aby kontynuować nagrywanie. Tryb nagrywania jest w zależny od ustawień funkcji Nagrywanie za naciśnięciem jednego przycisku w menu ustawień nagrywarki. Polska NOTE: Zaleca się wybór USB 2. 0 USB HDD do nagrywania i Timeshift znanej marki, takich jak SAMSUNG, HITACHI i SONY. Niektóre urządzenia USB mogą być niezdatne do użytku i nie obsługiwane ze względu na jego jakość Rozwiązywanie problemów Mogą być różne przyczyny nieprawidłowego działania odbiornika. Sprawdź odbiornik zgodnie z procedurami poniżej. Jeśli odbiornik nie działa poprawnie po sprawdzeniu go, prosimy o kontakt z dealerem lub infolinią podaną na stronie internetowej STRONG NIE próbuj otworzyć ani demontować odbiornika. Może to spowodować niebezpieczną sytuację i nastąpi utrata gwarancji. Problem Możliwy powód Co zrobić Brak sygnału Antena jest odłączona. Antena jest uszkodzona. Znajdujesz się poza obszarem emisji sygnału cyfrowego. Sprawdź przewód anteny Sprawdź antenę Skontaktuj się z dostawcą Brak obrazu lub dźwięku Wyśjcie Scart/AV/HDMI nie jest zaznaczony na ekranie telewizora Sprawdź poprawne dane wejściowe na HDMI telewizora lub monitora, gdy jest podłączony, wyjście Scart jest wyłączany automatycznie. Komunikat o blokadzie kanału Kanał jest zakodowany Wybierz alternatywny kanał 13

18 Pilot nie działa Problem Możliwy powód Co zrobić Zapomniany kod blokady kanału Zapomniany kod blokady kanału Po zamontowaniu urządzenia w innym pokoju urządzenie nie jest w stanie odbierać cyfrowy sygnał. Playback (lub Timeshift) zacina się, szczególnie podczas odtwarzania jakości HD. Odbiornik wyłączony. Pilot jest źle wycelowany Sensor podczerwieni jest zasłonięty. Baterie się wyczerpały. Moc/jakość sygnału może być niższa niż wcześniej, jeśli używana jest antena pokojowa. Szybkość zapisu lub odczytu urządzenia USB jest za niska Specyfikacje techniczne Włącz odbiornik Wyceluj prawidłowo pilot. Usuń przeszkody Wymień baterie w pilocie Domyślny kod PIN: 0000 Skontaktuj się z dealerem lub infolinią lub skontaktuj się z firmą STRONG poprzez stronę internetową. Czy użyta antenna pokojowa jest podłączona do zasilania? Spróbuj użyć anteny zewnętrznej. Upewnij się, że jest szybkość zapisu i miejsce są wystarczające na dysku USB. Sprawdź wtyczkę USB, może być ona uszkodzona. Demodulator Demodulator: Tryb transmisji: QPSK/16 QAM/64 QAM 2 K - 8 K Video dekoder Poziom profilu: MPEG-2 MPEG-4 SP ASP supported Rozdzielczość video: 1920 x 1080 Dekodowanie i video out: PAL Wskaźnik proporcji obrazu: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9 Audio dekoder Wsparcie audio: Szybkość transmisji: Tryb audio: Tuner Interfejs: Zakres częstotliwości: Poziom sygnału wejścia: Pętla zakresu częstotliwości: AAC/AC3/PCM/E-AC3 32, 44.1, 48 KHz Stereo, Mono DVB-T, UHF & VHF Tuner MHz (VHF) and MHz (UHF) -78 ~-20 dbm MHz Multimedia Odtwarzanie video i playback: Audio playback: Podgląd obrayu: MPEG-1 and MPEG-2 encoded (mpg), DVR,MPEG4 H264 MP3, WMA* JPEG* *STRONG nie może zagwarantować odtwarzania plików mimo tego, iż rozszerzenia znajdują się w wykazie, gdyż zależy to od używanego kodeka, prędkości transmisji danych i rozdzielczości (obsługiwane są wszystkie formaty kodeków MPEG). Pamięć i system Pamięć flash: Pamięć SDRAM: 4 MB 64 MB 14

19 Złącza ANT IN - IEC żeńskie TO TV IEC męskie TV SCART (RGB, CVBS) USB port (Typ A) 5 V/800 ma (max.) Wyjście audio (L/R) S / PDIF (coax.) HDMI Wyjście czujnika podczerwieni DC IN 12 V/1 A Ogólne dane Napięcie zasilania: 100~240 V AC in, 50/60 Hz, DC out 12 V / 1 A Zużycie energii: typ. 3.8 W, maks. 7 W Zużycie energii w trybie spoczynku: maks. 0,4 W Temperatura pracy: 0~ +40 C Temperatura przechowywania: -10 ~ +50 C Zakres wilgotności roboczej: 10~85%, RH, nie skondensowana Wymiary (DxSxG) w mm: 138 x 70 x 20 Waga: 96 g Polska 15

20

21

22 18 PART 5 Polska

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ Prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania odbiornika. 1 SPIS TREŚCI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA WPROWADZENIE Panel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania.

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Manual_Layout 1 2015-10-20 15:24 Strona 1 Instrukcja obsługi TerraBox T2 Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Urządzenie posiada znak CE i spełnia wymagane przez UE

Bardziej szczegółowo

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Bruksanvisning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv Návod

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T 1 Spis treści 1. Funkcje urządzenia...4 2. Uruchomienie urządzenia...5 2.1 Podłączenie urządzenia...5 2.2 Pilot zdalnego sterowania...6 2.3

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI

DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T HD DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI Podstawowe zasady bezpieczeństwa 1) Przeczytaj uważnie tą instrukcję. 2) Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i postępować

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

NTC-22HD. Dane i treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

NTC-22HD. Dane i treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. NTC-22HD Dane i treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu Dziękujemy za kupno produktu, proszę przeczytać poniższą instrukcję. 1. Opis produktu Odbiornik USB DM172T umożliwia odbieranie cyfrowego sygnału telewizji naziemnej DVB-T i nagrywanie w czasie rzeczywistym

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy naziemny odbiornik HD SRT 8106. Symulacja obrazu. Instrukcja obsługi

Cyfrowy naziemny odbiornik HD SRT 8106. Symulacja obrazu. Instrukcja obsługi Cyfrowy naziemny odbiornik HD SRT 8106 Symulacja obrazu Instrukcja obsługi 14 Mar 2012 18:16 Spis treści 1.0 Wprowadzenie 2 1.1 Instrukcje bezpieczeństwa 2 1.2 Przechowywanie 2 1.3 Ustawienia sprzętu

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 DVB-T STICK LT Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 2 Zawartość opakowania 2 Wymagania systemowe 2 Instalacja urządzenia

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

DVD9325 Nr produktu

DVD9325 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI DVD9325 Nr produktu 000374233 Strona 1 z 11 Funkcje przycisków Urządzenie główne 1. Slot karty 2. POWER ON/OFF 3. Wejście słuchawek 4. Wejście koncentryczne 5. AV-OUT 6. Wejście USB

Bardziej szczegółowo

DENVER DTB-135 DEKODER HD DVB-T2 PODRĘCZNIK OBSŁUGI

DENVER DTB-135 DEKODER HD DVB-T2 PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER DTB-135 DEKODER HD DVB-T2 PODRĘCZNIK OBSŁUGI Spis treści Informacje bezpieczeństwa... 3 Zawartość opakowania... 3 Połączenia systemowe... 4 Pilot... 5 Pierwsza instalacja... 7 Podstawowa obsługa...

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1113 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1113 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika STRONG SRT 8114 http://pl.yourpdfguides.com/dref/5775756

Twoja instrukcja użytkownika STRONG SRT 8114 http://pl.yourpdfguides.com/dref/5775756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF MP4 FY535D Cechy urządzenia: 3,0" wysokiej przejżystości ekran TFT, rozdzielczość 480x240 TFT Odtwarzanie video: Wsparcie formatów video: RM, RMVB, 3GP, MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, MPG, MPEG, DAT itp Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić napięcie robocze, które wynosi 90~250 V AC 50/60 Hz.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić napięcie robocze, które wynosi 90~250 V AC 50/60 Hz. Spis treści Środki bezpieczeństwa 1. Prezentacja. 1. Akcesoria 2. Opis produktu 2.1. Panel przedni. 2.2. Panel tylni 2.3. Pilot 3. Instalacja 3.1. Ustawienia anteny 3.2. Ustawienia fabryczne 4. Edycja

Bardziej szczegółowo

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. Biuro Obsługi Klienta w Knurowie ul. Szpitalna 8, pok. 101 44190 Knurów tel.: 32 302 06 06 Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy naziemny odbiornik HD PRIMA V. Symulacja obrazu. Instrukcja obsługi

Cyfrowy naziemny odbiornik HD PRIMA V. Symulacja obrazu. Instrukcja obsługi Cyfrowy naziemny odbiornik HD PRIMA V Symulacja obrazu Instrukcja obsługi Spis treści 1.0 Wprowadzenie 2 1.1 Instrukcje bezpieczeństwa 2 1.2 Przechowywanie 2 1.3 Ustawienia sprzętu 3 1.4 Akcesoria 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LHD76

Instrukcja obsługi LHD76 Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNERA DVB-T DTR5104M

INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNERA DVB-T DTR5104M INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNERA DVB-T DTR5104M Importer: PHU GOTEL Andrzej Gołaszewski, Kolonia Porosły 53, 16-070 Choroszcz, POLAND 1 Środki ostrożności: UWAGA: Symbol błyskawicy oznacza wysokie napięcie i

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

U-SCREEN LITE. Instrukcja obsługi ODBIORNIK HD BEZPŁATNEJ NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ I ODTWARZACZ MULTIMEDIÓW MT4165

U-SCREEN LITE. Instrukcja obsługi ODBIORNIK HD BEZPŁATNEJ NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ I ODTWARZACZ MULTIMEDIÓW MT4165 U-SCREEN LITE ODBIORNIK HD BEZPŁATNEJ NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ I ODTWARZACZ MULTIMEDIÓW MT4165 Instrukcja obsługi PL 2 Spis treści Spis treści...2 Widok przód...2 Widok tył...2 Pilot...3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

DVB-T VERTO ODBIORNIK HD BEZPŁATNEJ NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ I ODTWARZACZ MULTIMEDIÓW

DVB-T VERTO ODBIORNIK HD BEZPŁATNEJ NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ I ODTWARZACZ MULTIMEDIÓW DVB-T VERTO ODBIORNIK HD BEZPŁATNEJ NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ I ODTWARZACZ MULTIMEDIÓW MT4162 Instrukcja obsługi PL 2 Spis treści Spis treści...2 Widok ogólny...2 Pilot...3 Instalacja baterii w pilocie...4

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

HD prijímač SRT PrimaSat 8105 ECOII. Picture similar. Podręcznik użytkownika

HD prijímač SRT PrimaSat 8105 ECOII. Picture similar. Podręcznik użytkownika Cyfrowy Digitálny odbiornik terestriálny satelitarny MPEG4- HD prijímač SRT PrimaSat 8105 ECOII Picture similar Podręcznik użytkownika Spis Treści 1.0 WprowadzenIE 6 1.1 Instrukcje bezpieczeństwa 6

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY

SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 SPIS TREŚCI 1 OPIS OGÓLNY...4 1.1 PRZEDNI PANEL...4 1.2 TYLNY PANEL... 5 1..3 KARTA... 6 2 PODŁĄCZENIE DEKODERA...7 2.1 POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T High Definition

Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T High Definition Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T High Definition DBH-557 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Podstawowe zasady bezpieczeństwa 1) Prosimy o przeczytanie uważnie tej instrukcji. 2) Należy przestrzegać wszystkich

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Gniazda połączeniowe P O L S KI. 1. Zasilanie 2. Odbiornik podczerwieni 3. USB

Wprowadzenie. Gniazda połączeniowe P O L S KI. 1. Zasilanie 2. Odbiornik podczerwieni 3. USB Easy Home TwinTuner HD // Instrukcja Obsługi Instrukcja Obsługi Wprowadzenie Gniazda połączeniowe 1. Zasilanie 2. Odbiornik podczerwieni 3. USB 4. Wejście antenowe (75 Ώ) 5. Wyjście antenowe przelotowe(75

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Witamy w usłudze GigaNagrywarka GigaNagrywarka Interfejs użytkownika i nawigowanie 1. Aplikacja GigaNagrywarka w Menu Aplikację GigaNagrywarki znajdziesz w Menu Netia

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Easy Home DVB-T HD Dual // Instrukcja Obsługi. Informacje dotyczące bezpieczeństwa...104 Wstęp...104 Procedura instalacji...107

Easy Home DVB-T HD Dual // Instrukcja Obsługi. Informacje dotyczące bezpieczeństwa...104 Wstęp...104 Procedura instalacji...107 Instrukcja Obsługi Easy Home DVB-T HD Dual // Instrukcja Obsługi Wskaźnik Informacje dotyczące bezpieczeństwa...104 Wstęp...104 Procedura instalacji...107 Podstawowe funkcje...108 1. Konfiguracja kanałów...108

Bardziej szczegółowo

Easy Home DVB-T Flip HD // Instrukcja Obsługi

Easy Home DVB-T Flip HD // Instrukcja Obsługi Easy Home DVB-T Flip HD // Instrukcja Obsługi Instrukcja Obsługi Wprowadzenie Panel przedni 1. Wskaźnik (Włączony/Uśpiony) informujący czy urządzenie jest włączone i czy jest w trybie uśpienia 2. Okienko

Bardziej szczegółowo

Wygląd aparatu: POL 1

Wygląd aparatu: POL 1 Wygląd aparatu: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD Góra Dół Tryb ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 1 Opis Wysokiej jakości rejestrator jazdy wyposażony jest w najbardziej zaawansowane technologie. Urządzenie może być używane zarówno jako kamera FULL HD jak i profesjonalny

Bardziej szczegółowo

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI USB Hybrid TV 1 USB Hybrid TV 1. Wprowadzenie Tuner USB Hybrid TV jest w pełni kompatybilny z komputera PC i laptopem. Urządzenie małych rozmiarów z interfejsem USB 2.0 o wysokiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEGAR Z KAMERĄ 1.Informacje podstawowe INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie programów

Wyszukiwanie programów Wyszukiwanie programów A następnie ikonę wyszukiwanie programów Wybierz SZYBKIE WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW Sprawdź poziom i jakość sygnału. Jeśli wskaźniki mają kolor zielony, rozpocznij aktualizację listy

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika STRONG SRT 8108

Twoja instrukcja użytkownika STRONG SRT 8108 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) Platforma Cyfrowa Espol HDTV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) 1. Wstęp Zyxel STB-1001H jest multimedialnym dekoderem, który po podłączeniu do telewizora oraz sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wszelkie prawa zastrzezone. PHU GOTEL

Wszelkie prawa zastrzezone. PHU GOTEL Środki ostrożności: UWAGA: Symbol błyskawicy oznacza wysokie napięcie i niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego Uwaga: Aby zredukować ryzyko porażenia nie otwieraj obudowy urządzenia. Trójką ostrzegawczy

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 Przyciski i wskaźniki... 2 Pomiar kanałów... 3 Jak dokonywać pomiarów?... 4 Menu Główne... 5 Zakres... 5 Widmo... 6 Nachylenie... 7 Ustawienia... 8 Specyfikacja techniczna:...

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ DVB-T PROM11SD

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ DVB-T PROM11SD INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ DVB-T PROM11SD 1 SPIS TREŚCI: 1. Instrukcje bezpieczeństwa 2. Opis odbiornika 3. Akcesoria 4. Panel tylny 5. Pilot zdalnego sterowania 6. Podłączenia

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu Przenośny odtwarzacz DVD 1. Widok z przodu 1. Wyświetlacz LCD 2. Przycisk LCD 3. Przycisk SETUP 4. Przycisk MODE 5. Przycisk MENU 6. Przycisk PAUSE/UP 7. Przycisk F.FWD/RIGHT 8. Przycisk PLAY/SEL. 9. Przycisk

Bardziej szczegółowo

2 SPIS TREŚCI 1 - DANE TECHNICZNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA WYPOSAŻENIE I OPIS ODBIORNIKA...

2 SPIS TREŚCI 1 - DANE TECHNICZNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA WYPOSAŻENIE I OPIS ODBIORNIKA... Strona 1 Strona 2 SPIS TREŚCI 1 - DANE TECHNICZNE... 3 2 - ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 4 3 - WYPOSAŻENIE I OPIS ODBIORNIKA... 5 3.1 Wyposażenie standardowe... 5 3.2 Opis odbiornika... 6 3.3 Opis pilota D-1008...

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Wprowadzenie... 3 Wymagania... 3 Ograniczenia... 3 Oprogramowanie... 3 Funkcje... 4 Oglądanie telewizji... 4 Automatyczne skanowanie... 4 Lokalizacja i lista

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ PROM06HD

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ PROM06HD INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ PROM06HD PROMACO SP. Z O.O. UL. DZIKA 4, 00-94 WARSZAWA TEL. 22 635 9 3, info@promaco.pl www.promaco.pl Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 WPROWADZENIE...1 PASEK KONTROLNY ODTWARZACZA...1 PASEK NAWIGACYJNY...2 TV...3 ŹRÓDŁO WEJŚCIOWE...3 LISTA KANAŁÓW...3 PROGRAMOWANIE...3 USTAWIENIA...5

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera Ostatnie uaktualnienie: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC* 1 : Odbiorniki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Opis produktu Opis baterii: Wskaźnik naładowania baterii: naładowana nieco słaba bateria słaba bateria Ładowanie baterii : 1. Podłącz rejestrator do ładowarki

Bardziej szczegółowo

Evolution. Emotion. Passion. THT503 Digital Terrestrial HD Receiver

Evolution. Emotion. Passion. THT503 Digital Terrestrial HD Receiver THT503 Digital Terrestrial HD Receiver User manual Bedienungsanleitung Manuel d Utilisateur Manuale utente Manual del usuario Manual do Utilizador Uživatelská příručka Návod k obsluze Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

DIGIT HD4 CX. Cyfrowy odbiornik kablowy z wbudowanym czytnikiem kart CONAX. Instrukcja obsługi

DIGIT HD4 CX. Cyfrowy odbiornik kablowy z wbudowanym czytnikiem kart CONAX. Instrukcja obsługi DIGIT HD4 CX Cyfrowy odbiornik kablowy z wbudowanym czytnikiem kart CONAX Instrukcja obsługi 20 21 Spis treści: 1. Ilustracje i wskazówki dotyczące obsługi... 24 2. Przeczytaj przed uruchomieniem odbiornika...

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu 000442238 Strona 1 z 9 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego radia DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20. Jeżeli korzystają Państwo

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne Numer produktu 325913 LOKALIZACJA KONTROLEK 1. Alarm 2 / Głos 2. Alarm 1 / Głos + 3. Góra / Następny 4. Dół / Poprzedni 5. Włącz /Wyłącz

Bardziej szczegółowo

Scansonic R4. Podręcznik użytkownika

Scansonic R4. Podręcznik użytkownika Scansonic R4 Podręcznik użytkownika Informacje... 3 Zalecenia bezpieczeństwa... 3 Panel przedni:... 5 Panel tylny:... 5 Pierwsze kroki... 6 Setup Wizard... 6 Sieć... 6 Ustawienia... 7 Portal internetowy...

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

Size: 90x128mm INSTRUKCJA OBSLUGI. Odbiornika Naziemnej Telewizji Cyfrowej TE1040 HD DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER

Size: 90x128mm INSTRUKCJA OBSLUGI. Odbiornika Naziemnej Telewizji Cyfrowej TE1040 HD DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER Size: 90x128mm INSTRUKCJA OBSLUGI Odbiornika Naziemnej Telewizji Cyfrowej TE1040 HD DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER Ważne instrukcje bezpieczeństwa Przeczytaj instrukcję uważnie i postępuj według jej wytycznych.

Bardziej szczegółowo

Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. THT501 Digital High Definition Terrestrial Receiver

Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. THT501 Digital High Definition Terrestrial Receiver THT501 Digital High Definition Terrestrial Receiver User manual Manuel d Utilisateur Manuale Utente Manual del usuario Manual do Usuário Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Руководство пользователя

Bardziej szczegółowo