Digital Terrestrial High Definition Receiver SRT 80

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Digital Terrestrial High Definition Receiver SRT 80"

Transkrypt

1 Digital Terrestrial High Definition Receiver SRT 80 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d Utilisateur Manuale Utente Instrukcja obsługi Manual de usuario Manual do Utilizador

2

3

4 HOTLINE AT BG ,12/Min. österr. Festnetz CEE DE ,14/Min. deutsches Festnetz 0,42/Min. max. Mobilfunknetze DK FR NL PL UA ,15 par mn poste fixe en France IT Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta (44) Supplied by STRONG & Co, Japan Represented by STRONG Ges.m.b.H. Franz-Josefs-Kai Vienna Austria 04 Jan :56

5 Spis treści 1.0 Wprowadzenie Instrukcje bezpieczeństwa Przechowywanie Ustawienia sprzętu Akcesoria Zastosowanie zewnętrznych urządzeń USB Państwa odbiornik DOMYŚLNY KOD PIN: Państwa odbiornik Pilot Podłączenie Podłączenie do telewizora oraz anteny zewnętrznej Podłączenie czujnika podczerwieni oraz zewnętrznego Uruchomienie Pierwsza instalacja Instalacja ObsługA Zmiana kanałów Dostęp do elektronicznego przewodnika po programach (EPG) Główne menu kanałów Edytor kanałów TV Lista kanałów radiowych EPG (elektroniczny przewodnik po programach) LCN (logiczne numerowanie kanałów) ZegAR Ustawienie czasu Ustawienie TV Główne menu ustawienia TV Język Menu ustawienia języka Inne Inne menu główne Blokada rodzicielska Aktualizacja Ustawienia fabryczne Kalendarz Kalkulator Gry Informacja Usb Główne menu USB Multimedia Ustawienia nagrywania Bezpieczne usuwanie sprzętu Timeshift A NAGRYWAnie Timeshift Trick modes Zatrzymanie Timeshift Nagrywanie Rozwiązywanie problemów Specyfikacje techniczne 14 Polska 04 Jan :49 STRONG oświadcza, że ten element spełnia podstawowe wymogi i inne odpowiednie przepisy dyrektyw 2004/108/EC i 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC Z zastrzeżeniem zmian. W wyniku ciągłych czynności R&D, specyfikacje techniczne, projekt i wygląd produktów mogą ulec zmianie. HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie nazwy produktów lub znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. STRONG Wszelkie prawa zastrzeżone. 1

6 1.0 Wprowadzenie 1.1 Instrukcje bezpieczeństwa PROSZĘ NIE INSTALOWAĆ ODBIORNIKA: W zamkniętej lub słabo wentylowanej szafce; bezpośrednio na lub pod jakimkolwiek innym sprzętem; na powierzchni, która może blokować szczeliny wentylacyjne. PROSZĘ NIE NARAŻAĆ ODBIORNIKA LUB JEGO AKCESORIÓW: Na bezpośrednie nasłonecznienie lub inny sprzęt, który generuje ciepło; na deszcz lub intensywną wilgoć; intensywne wibracje oraz jakikolwiek wstrząs, który może spowodować permanentne uszkodzenie odbiornika lub na jakiekolwiek obiekty magnetyczne, takie jak głośniki, transformatory, itp. Proszę nie stosować uszkodzonego kabla zasilania. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Proszę nie dotykać kabla zasilania mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem. W przypadku, gdy odbiornik nie jest używany przez długi okres czasu, proszę odłączyć kabel zasilania od gniazdka. Do czyszczenia nie wolno stosować cieczy opartych na alkoholu lub amoniaku. Mogą Państwo czyścić odbiornik miękką, nie zawierającą surowej bawełny szmatką, lekko zwilżoną roztworem łagodnego mydła, tylko po odłączeniu od napięcia. Proszę upewnić się, że przez szczeliny wentylacyjne nie będą wpadać obce przedmioty, ponieważ może spowodować to pożar lub porażenie prądem. Nie wolno umieszczać jakichkolwiek obiektów na wierzchu odbiornika, ponieważ może to uniemożliwić właściwe schładzanie komponentów wewnątrz. Środki ostrożności Nigdy nie należy otwierać wieczka odbiornika. Taka czynność unieważnia gwarancję. Dotykanie wnętrza odbiornika jest niebezpieczne ze względu na prąd wysokiego napięcia i możliwie zagrożenia porażenia prądem. Proszę zlecić konserwacje lub serwisowanie wykwalifikowanemu personelowi. Podczas podłączania kabli, proszę upewnić się, że odbiornik jest odłączony od zasilania sieciowego. Proszę odczekać kilka sekund po wyłączeniu odbiornika przed jego przesunięciem lub odłączeniem jakiegokolwiek sprzętu. Proszę stosować wyłącznie zatwierdzone przedłużacze z kompatybilnymi przewodami, które są odpowiednie dla zużycia energii elektrycznej zainstalowanego sprzętu. Proszę upewnić się, że dostarczana energia elektryczna odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej z tyłu odbiornika. Jeżeli odbiornik nie działa normalnie nawet w przypadku bezwzględnego przestrzegania zaleceń zawartych w tej instrukcji użytkownika, proszę skonsultować się z dealerem. 1.2 Przechowywanie Odbiornik i jego akcesoria są przechowywane i dostarczone w opakowaniach mających na celu ochronę przed porażeniami prądem elektrycznym i wilgocią. W trakcie rozpakowywania proszę upewnić się, że wszystkie części są uwzględnione oraz proszę chronić opakowanie przed dziećmi. W celu przetransportowania odbiornika z jednego miejsca na drugie lub w przypadku jego zwrotu na warunkach gwarancji, proszę upewnić się, że odbiornik został przepakowany do oryginalnego opakowania wraz z akcesoriami. Nieprzestrzeganie powyższych procedur dotyczących opakowania może unieważnić gwarancję. 1.3 Ustawienia sprzętu Zalecamy konsultacje z profesjonalnym instalatorem w celu ustawienia sprzętu. W przeciwnym razie, proszę stosować się do poniższych zaleceń: Proszę sprawdzić instrukcję obsługi TV i anteny. Należy upewnić się, że kabel HDMI i komponenty zewnętrzne są w odpowiednim stanie. Jeśli korzystają Państwo z łącza TV SCART, proszę zastosować dobrze osłonięty kabel SCART. 2

7 Niniejsza instrukcja zapewnia kompletne wskazówki dotyczące zainstalowania i użytkowania tego odbiornika. Poniższe symbole są wykorzystywane następująco. Ostrzeżenie Wskazuje informację ostrzegawczą. Porady Wskazuje jakiekolwiek inne dodatkowe ważne lub pomocne informacje. MENU Reprezentuje przycisk na pilocie odbiornika. (Pogrubiony znak) Przejdź do Reprezentuje pozycję menu w ramach okna. (Znak kursywą) 1.4 Akcesoria Instrukcja obsługi 1 pilot 2x baterie (AAA ) Czujnik podczerwieni do odbierania sygnałów pilota taśma dwustronna do montażu czujnika podczerwieni Baterie nie powinny być doładowywane, demontowane, po zwarciu elektrycznym, mieszane lub stosowane z bateriami innego rodzaju. 1.5 Zastosowanie zewnętrznych urządzeń USB Zaleca się wykorzystywanie urządzeń pamięci masowej USB 2.0 lub lepszych. Jeśli Państwa urządzenie nie jest kompatybilne ze specyfikacjami urządzenia pamięci masowej USB 2.0, rejestracja, odtwarzanie oraz inne funkcje odbiornika mogą nie działać poprawnie. W celu zapewnienia najlepszej wydajności urządzenia pamięci masowej USB, proszę sformatować je do systemu FAT32. Odbiornik nie obsługuje innych systemów plików. Jakkolwiek, możliwe jest wykorzystanie już sformatowanych dysków NTFS. STRONG nie może zagwarantować kompatybilności ze wszystkimi rodzajami urządzeń pamięci masowej USB. Zaleca się, aby nie przechowywać ważnych informacji na urządzeniach pamięci masowej stosowanych wraz z odbiornikiem. Proszę zawsze tworzyć kopie zapasowe danych zapisanych na urządzeniu pamięci masowej USB przed jego wykorzystaniem z tym odbiornikiem. STRONG nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za utratę informacji lub okoliczności spowodowane taką utratą informacji. 2.0 Państwa odbiornik 2.1 DOMYŚLNY KOD PIN: Państwa odbiornik 2.3 Pilot 1. Wyjście audio 2. Wyjście HDMI 3. S / PDIF Coaxial Digital Audio 4. TO TV - podłączenie telewizora do wyjścia anteny naziemnej 5. ANT IN podłączenie anteny 6. USB 7. Wejście czujnika podczerwieni 8. Wejście DC Rys. 1 Rys q Włącza odbiornik/przełącza w tryb czuwania. 2.! Wł./Wył. dźwięk 3. PG+/PG- Strona w górę/strona w dół i przeskok o 10 kanałów w trybie listy kanałów 4. DTV/VCR Brak funkcji Polska 3

8 5. INFO Pokazuje informacje o bieżącym kanale 6. VOL+/VOL- Zwiększ/zmniejsz głośność 7. MENU Otwiera menu główne, W menu pojawi się przejście z powrotem do poprzedniego kroku 8. EXIT Wyjście z menu lub podmenu 9. pq Menu wyłączone: Zmienia kanał na poprzedni/następny. Menu włączone: Ta opcja przesuwa kursor w górę/dół. 10. tu Menu wyłączone: Zwiększa/zmniejsza poziom głośności. Menu włączone: Zmienia ustawienia dla określonych menu 11. OK Uruchamia podświetloną pozycję menu. 12. RECORD Nagrywa program TV do podłączonego urządzenia pamięci masowej USB 13. TIMESHIFT Uruchamia funkcję Timeshift 14. 0~9 Wybór kanałów lub wprowadzenie wartości 15. EPG Otwiera elektroniczny przewodnik po programach 16. RECALL Wraca do poprzedniego kanału 17. AUDIO Ustawia audio aktualnego kanału na lewo, prawo lub stereo 18. TV/RADIO Przełącza między tryben TV lub RADIO 19. FAV Przełącza między ulubionymi 20. FILE Pokazuje menu odtwarzacza multimedialnego 21. TTX Pokazuje teletekst 22. SUBTITLE Pokazuje podtytuły Przewiń do tyłu Przewiń do przodu Stop 26. " Klatka po klatce Pauza/zatrzymanie Playback Pilot zdalnego sterowania przesyła ukierunkowaną wiązkę podczerwieni. Pamiętaj aby podczas obsługi urządzenia skierować pilota bezpośrednio w stronę czujnika podczerwieni. Jeśli czujnik jest zakryty lub między pilotem a czujnikiem podczerwieni znajduje się duży obiekt, czujnik nie zareaguje. Najlepiej umieścić czujnik podczerwieni z przodu telewizora, za pomocą podwójnej taśmy dwustronne (do dyspozycji). Czujnik może nie być w stanie odbierać sygnału z pilota podczas wystawienia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub silnego, sztucznego światła (fluorescencyjne lub światło błyskowe). W tym przypadku należy kierunek światła lub położenie czujnika by uniknąć bezpośredniego oświetlenia. 3.0 Podłączenie The unit will automatically detect if a HDMI connection is made to the TV and subsequently cut the analogue Scart output. If no HDMI is connected, the Scart output will be active. Urządzenie zostanie automatycznie wykryte po podłączenie poprzez kabel HDMI do telewizora oraz odłączeniu kabla Scart. Jeśli urządzenie nie jest podłączone poprzez kabel HDMI, wyjście Scart będzie aktywne. 3.1 Podłączenie do telewizora oraz anteny zewnętrznej 3.2 Podłączenie czujnika podczerwieni oraz zewnętrznego Fig. 3 Fig. 4 4

9 4.0 Uruchomienie 4.1 Pierwsza instalacja Podczas korzystania z SRT 80 po raz pierwszy, pojawi się menu Instalacja. Przyciski pqtu umożliwiają ustawienie Język menu Ustawienie kraju i Moc anteny oraz Połączenie. Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć wyszukiwanie kanału. Ustawienie właściwego kraju jest wymagane, aby wybrać odpowiedni proces skanowania używany dla danego kraju. Po wyszukiwaniu kanałów można zmienić ustawienia (dodatkowe) w menu, opisane w niniejszym rozdziale. W menu za pomocą przycisków nawigacji pqtu wybierz Podświetl aby zmienić ustawienia. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić zmiany. Naciśnij przycisk exit, aby wyjść z menu lub naciśnij klawisz MENU, aby przejść jeden krok wstecz. 4.2 Instalacja Naciśnij klawisz MENU aby wejść do Menu główne. Naciśnij przycisk tu aby podświetlić funkcję Instalacja, a następnie proszę nacisnąć q, aby wejść do menu Instalacja. Zaznacz żądaną pozycję i naciśnij przycisk OK, aby przejść do podmenu. Naciśnij EXIT, aby zakończyć, lub naciśnij klawisz MENU, aby powrócić jeden krok w tył. Zasilanie anteny: ON/OFF. Proszę ustawić na na On jezeli korzystają Państwo z aktywnej anteny. W przypadku ustawienia na On, na złączu ANT IN z tyłu odbiornika będzie 5 V. Dla biernej anteny proszę wybrać Off. Ustawienia kraju: To menu służy do zmieniania ustawień kraju. Ustawienie właściwego kraju jest wymagane, aby wybrać odpowiedni proces skanowania używany dla danego kraju. Auto skanowanie: Wybierz opcję Auto Skanowanie, a następnie zatwierdź przyciskiem OK, po czym pojawi się okno ostrzeżenia. Wybierz OK po czym baza danych zostanie usunięta i można będzie rozpocząć autoskanowanie. Wybierz opcję X, aby przejść jeden krok wstecz. Zaczekaj aż do zakończenia autoskanowania. Skanowanie manualne: Jeślichceszuruchomićskanowaniepojedynczegokanałuiznaszjegowłaściwości,możesz przeprowadzić skanowanie manualne. Wybierz opcję Skanowanie manualne i naciśnij przycisk OK, aby wejść do menu Skanowanie manualne. Naciśnij pqtu, wybierz Numer kanału, Częstotliwość i Szerokość pasma, a następnie naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć skanowanie kanałów. Standby RF Loop: ON/OFF. The unit provides a loop through of the antenna signal, so a second unit/tv can use the same antenna simultaneously. You can switch this feature OFF, if not required, to save power in standby mode. ON/OFF. Jednostka zapewnia pętlę sygnału anteny, więc przy użyciu drugiego TV można użyć samej anteny jednocześnie. Możesz przełączać tę funkcję, jeśli nie jest wymagane zmniejszenie zużycia energii w trybie gotowości. 5.0 Obsługa 5.1 Zmiana kanałów istnieją trzy sposoby wyboru kanału: przechodzenie przez listę kanałów, wpisanie numeru wybranego kanału i wybór z listy kanałów dostępnej na ekranie: Przechodzenie przez listę kanałów: aby poruszać się po liście kanałów użyj przycisków pq na pilocie. Wpisanie wybranego numeru: Wprowadź numer kanału bezpośrednio przez naciśnięcie przycisków, a następnie naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić kanał kanał (lub odczekaj kilka sekund po naciśnięciu numeru). Wybór kanału z listy kanałów dostępnej na ekranie: możesz również wybrać kanał bezpośrednio z listy kanałów dostępnej na ekranie. Naciśnij Polska 5

10 przycisk OK, aby uzyskać listę programów na ekranie i użyj pq i OK, aby wybrać kanał. Użyj PG + lub PG- aby przeskoczyć 15 miejsc na liście. Podświetlony kanał będzie widoczny w tle. 5.2 Dostęp do elektronicznego przewodnika po programach (EPG) Aby uzyskać dostęp do EPG wszystkich kanałów, naciśnij EPG, po czym wybierz menu EPG *. Naciśnij pq, aby wybrać kanał. Naciśnij u, aby przejść do harmonogramu wydarzeń wybranego kanału. Naciśnij przycisk ŻÓŁTY ustawić timer dla wybranego wydarzenia. Naciśnij NIEBIESKI po czym zaznacz w górnej linii przyciskiem t listę ulubionych FAV. Użyj przycisku NIEBIESKI aby powrócić do okna EPG. Użyj tu aby przemieszczać się między oknami. Użyj PG+ lub PG- aby przemieszczać się po liście. Wybierz MENU aby powrócić do lewego okna. Użyj EXIT aby opuścić EPG. Poprzez naciśnięcie OK zostanie włączony wybrany kanał *Dostępność zależy od usługodawcy. 5.3 Główne menu kanałów Naciśnij MENU aby wejść do Menu główne, po czym naciśnij tu aby podświetlić Edytuj kanał oraz q aby wejść do menu Edytuj kanał. Naciśnij pq aby podświetlić wybrany kanał, po czym naciśnij OK aby wejs do podmenu. Naciśnij EXIT aby wyjść. 5.4 Edytor kanałów TV W menu Edytuj kanał, wybierz Edytor kanałów TV, po czym naciśnij OK aby wejść do menu Edytor menu. Naciśnij pq aby wybrać kanał. Wybrany program jest wyświetlany w oknie podglądu. CZERWONY: Edytuj: Nazwa, Przenieś, Sortuj i Przeskocz kanał. Jeśli funkcja LCN jest włączona nie będzie możliwe, aby przenieść kanał do innego położenia. Aby edytować nazwy użyj przycisków nawigacyjnych. Pamiętaj, aby zapisać zmiany wybierz znak dyskietki i naciśnij przycisk OK aby potwierdzić ponownie lub użyj przycisku CZERWONY. ZIELONY: Blokuje kanał, gdy Blokada rodzicielska jest włączona. Kanał można odblokować ustalonym kodem PIN ŻÓŁTY: Usuwa wybrane lub wszystkie kanały NIEBIESKI: Idź na początek listy kanałów, naciśnij ponownie NIEBIESKI. W górnej linii możesz wybrać z listy ulubionych lub z całej listy kanałów, kanały, które chcesz edytować. Widoczna jest całkowita lista, niewidzialne są kanały, które są zostały pominięte w trybie Skip. FAV Gdy FAV zostanie wybrane, naciśnij OK, po czym możesz utworzyć 8 list ulubionych, wyróżnione symbolem: muzyka, sport, zakupy, nowości, filmy, aktualności, lista 1 i lista 2. Podświetl kanał i przypisz symbol do kanału za pomocą tu i zatwierdzeniem OK. Symbole te będą następnie prezentowane w programu informacyjnego i w górnej linii na liście programów. 5.5 Lista kanałów radiowych W menu Edytuj kanał proszę wybrać Lista kanałów radiowych po czym należy wcisnąć OK, aby wejść do menu Edytor kanałów radiowych. Naciśnij pq aby zaznaczyć kanał i OK, aby włączyć kanał radiowy. 6

11 zasada działania Radio ChannelEditor jest taka sama jak w TV ChannelEditor, różnią się tylko tym, że: w trybie Radio ChannelEditor, nie ma informacji o filmach video, więc zawsze będą wyświetlane loga stacji radiowej w prawej części okna podglądu, jeśli będą one zawarte w audycji. 5.6 EPG (elektroniczny przewodnik po programach) Elektroniczny przewodnik po programach to bardzo przydatna funkcja, która pozwala na przeglądanie planów wydarzeń i informacji oraz zaznaczenie programów do nagrywania. Aby uzyskać dostęp do EPG, proszę wybrać z menu Kanały EPG i nacisnąć OK. Jeśli chcesz wrócić na lewą stronę na liście programów, podczas przeglądania sekcji programu po prawej, naciśnij jeden raz klawisz MENU. Naciśnij pq aby wybrać kanał. Naciśnij u aby przełączyć na żądane wydarzenie. Naciśnij przycisk ŻÓŁTY aby włączyć przypomnienie dla danego wydarzenia. Naciśnij NIEBIESKI po czym zaznacz w górnej linii przyciskiem t listę ulubionych FAV. Użyj przycisku NIEBIESKI aby powrócić do okna EPG. Użyj tu aby przemieszczać się między oknami. Użyj PG+ lub PG- aby przemieszczać się po liście. Wybierz MENU aby powrócić do lewego okna. Użyj EXIT aby opuścić EPG. Poprzez naciśnięcie OK zostanie włączony wybrany kanał Dostępność danych EPG zależy od transmisji. 5.7 LCN (logiczne numerowanie kanałów) W przypadku wybrania LCN (logicznego numerowania kanałów) oraz gdy sygnał LCN jest dostarczany przez operatora, kanały będą przechowywane w kolejności zdefiniowanej przez operatora. Proszę ustawić LCN na On w celu uruchomienia określonej przez operatora numeracji lub Off w celu przechowywania kanałów w określonym porządku. 6.0 Zegar 6.1 Ustawienie czasu To menu pozwala na ustawienie Wykorzystanie GMT, Strefa czasowa, Data, Ustawienie czasu, SleepTime, Czas letni i AdvTimer. Naciśnij klawisz MENU, aby wejść do Menu główne i tu aby podświetlić menu Zegar, a następnie naciśnij q aby wejść do menu Ustawienie czasu. Zaznacz żądaną pozycję i naciśnij przycisk OK, aby przejść do podmenu, naciśnij pq. Aby wyjść, naciśnij klawisz EXIT. Ustawienie GMT: To menu służy do wybrania opcji ustawienia GMT. Dostępne opcje to: OFF/ON. Domyślnie opcja czasu GMT jest włączona i zdefiniowana urządzeniem transmisyjnym. Strefa czasowa: To menu jest prawidłowe tylko wtedy, gdy zaznaczone ON w menu zwyczaj GMT. Strefa czasowa zawiera się w -12:00 ~ 12:00, stopniowo zwiększając się o pół godziny. Domyślny czas strefy według kraju można ustawić w menu Instalacja, ale może zostać on zablokowany bądź odrzucony poprzez zmianę ustawień w tym menu. Zaleca się niezmienianie ustawień fabrycznych. Data: Datę można ustawić, gdy funkcja GMT jest wyłączona. Naciśnij 0~9 aby wprowadzić datę. Czas: Czas można ustawić, gdy funkcja GMT jest wyłączona. Naciśnij 0~9 aby wprowadzić czas. Wyłącznik czasowy: To menu umożliwia ustawienie wyłącznika czasowego. Można wybrać wyłączenie po /60/120/180 minutach. Po upływie tego czasu odbiornik przechodzi w tryb spoczynku. Czas letni: Czas letni. To menu umożliwia ustawienie odbiornika na czas letni. Do wyboru są opcje OFF/ON. Jeśli pcja GMT została ustawiona na ON, to stacja nadawcza będzie kontrolować przejścia na czas letni. Polska 7

12 Adv Timer: To menu umożliwia ustawienie trybu AdvancedRecorder zaawansowane nagrywanie z możliwością ustawienia harmonogramu nagrywania. Aby dodać planowane wydarzenie naciśnij przycisk OK w oknie zegara. Za pomocą przycisków nawigacji ustaw kanał i czas rozpoczęcia i zakończenia, tryb, tryb wyłącznika. Once: jednorazowo. Weekly: Co tydzień, tego samego dnia, o tej samej godzinie, na tym samym kanale. Weekend days: Co sobotę i niedzielę, o tej samej godzinie, na tym samym kanale. Weekday: Każdego poniedziałku, wtorku, środy, czwartku, piątku: o tej samej godzinie, na tym samym kanale. Daily: Codziennie, o tej samej godzinie, na tym samym kanale. Timer przy wybranym wydarzeniu można łatwo usunąć przyciskiem CZERWONY. aby nagrywać na urządzenie USB, urządzenie to powinno być podłączone z odniornikiem a tryb timera powinien zostać ustawiony na opcję nagrywania, w innym wypadku obdiornik włączy wybrany program o wybranym czasie, ale nie rozpocznie nagrywania. 7.0 Ustawienie TV 7.1 Główne menu ustawienia TV Menu ustawienie TV pozwala na ustawienie Format TV, Tryb TV, Wyjście video, Rozdzielczość TV, Ustawienie OSD and Czas wyświetlania obrazu. Naciśnij MENU aby wejść do Menu główne i tu aby podświetlić Ustawienie TV, po czym naciśnij q aby wejść do menu Ustawienia TV. Naciśnij pq aby podświetlić wybraną funkcję po czym naciśnij OK aby wejść do podmenu. Naciśnij EXIT aby wyjść. Format TV: 4:3PSPan & Scan: 16:9 audycji pojawi się jako wycinek obrazu, tracąc zawartość obrazu na lewo i prawo. 16:9LB Letterbox: w przypadku telewizora panoramicznego, 4:3 obrazu będzie emitowana z czarnymi pasami po lewej i prawej. 16:9FIT: gdy jest podłączony telewizor panoramiczny, 4:3 nadawanego obrazu będzie rozciągnięte od lewej do prawej. 4:3LB Letterbox: gdy powinien być podłączony telewizor 4:3, 16:9 audycji pojawią się czarne pasy, powyżej i poniżej, nie tracąc zawartości obrazu. Format TV: Wyjście video: Rozdzielczość TV: Niektóre telewizory mają własne ustawienia formatu ekranu które nie zawsze mogą być zmienione. PAL HDMI/SCART(CVBS)/SCART(RGB). Po podłączeniu kabla HDMI z TV, urządzenie automatycznie przełączy się na wyście HDMI abby uniknąć przełączenia na wejście Scart. AUTO/1080p_50Hz/720p_50Hz/1080i_50Hz Optymalna rodzielczość zostanie ustawiona automatycznie po podłączeniu TV z odbiornikiem. Przezroczystość OSD: OSD (wyświetlanie na ekranie) może zostać ustawiona w stopniach 1/2/3/4/5/6/7/8, gdzie 1 oznacza najbardziej przezoczysty, a 8 nieprzezroczysty. Ustawienie czasu banerów: To menu pozwala na ustalenie czasu, po którym banery I komunikaty znikną z ekranu. Zakres wynosi 1/3/5/10/30 sekund. 8

13 8.0 Język 8.1 Menu ustawienia języka Menu językowe umożliwia zmianę opcji Język OSD, Język audio, Ustawienie języka napisów i Cyfrowe wyjście audio. Naciśnij MENU aby wejść do Menu główne po czym użyj tu aby podświetlić Ustawienie TV, naciśnij q aby wejść do menu Ustawienia TV. Wybierz pq aby zaznaczyć żądany element po czym naciśnij OK aby wejść do podmenu. Naciśnij EXIT aby wyjść. OSD Language: To menu pozwala na ustawienie języka OSD. Język audio: This menu allows you to set the Audio language. This language will be selected first, if more than one audio stream should be available in the broadcast. To menu umożliwia ustawienie języka audio. Jeśli audycja będzie posiadać więcej niż 1 strumień audion, język zostanie automatyczni wybrany. Ustawienie języka napisów: To menu umożliwia ustawienie języka napisów. Należy wybrać preferowany język podtytułów lub je wyłączyć - funkcja OFF. Wybrany język napisów zostanie wybrany najpierw, jeśli w audycji będą dostępne inne opcje. Typ napisów Jeśli język napisów został wybrany w poprzednim menu, tutaj możesz wybrać czy chcesz ustawić normalne napisy w wybranym języku czy specjalnie dostosowane napisy dla osób słabo słyszących. Cyfrowe wyjście audio: PCM/Bitstream: Ustaw tutaj dźwięk cyfrowy dla kina domowego. PCM: (LPCM) Pulse code modulation is 2 channel stereo, Bitstream (RAW) jest wymagany dla kanałów Dolby lub AC3. Audio i napisy są zależne od nadawanej audycji. 9.0 Inne 9.1 Inne menu główne Inne menu umożliwia ustawienie pfunkcji takich jak Blokada rodzicielska, Aktualizacja, Ustawienia fabryczne, Kalendarz, Kalkulator, Gry i Informacje. Naciśnij MENU aby wejść do Menu główne po czym użyj tu aby podświetlić Ustawienie TV, naciśnij q aby wejść do menu Ustawienia TV. Wybierz pq aby zaznaczyć żądany element po czym naciśnij OK aby wejść do podmenu. Naciśnij EXIT aby wyjść. 9.2 Blokada rodzicielska To menu pozwala na ochronę ustawień instalacji menu i kanałów oraz zmienić hasło. Blokada menu: To lock the menu items Channel/Installation/Time/TVSetup/Language/Others/USB. You can set the menu lock to on/off. Blokada menu Kanał / Instalacja / Zegar / Ustawienia TV / Język / Inne / USB. Blokadę menu można ustawić na OFF/ON wł./wył. Blokada kanałów: OFF/ON. Jeśli ustawiona na ON, można zablokować wybrane kanały na stronie nadawcy kanału TV lub radia. Blokada rodzicielska: Bez blokady/blokada całkowita/05/06/07/08/09/10/11/12/ 13/14/15/16/17/18. Informacje o programach z ograniczeniem wiekowym mogą być oznaczone przez stację nadawczą. Polska Zmień hasło: Jeśli którakolwiek z wyżej wymienionych opcji będzie ustawione na ON, wtedy potrzebny będzie prawidłowy numer PIN, aby uzyskać ponowny dostęp do menu Kontroli rodzicielska. Po naciśnięciu tu, pojawi się monit o wprowadzenie starego hasła (domyślne hasło to 0000 ). 9

14 9.3 Aktualizacja Aktualizacja obrazu Wejedź do menu Inne i wybierz Aktualizacja obrazu, po czym naciśnij OK. Naciśnij pqtu aby wybrać odpowiedni odpowiedni element, a następnie zaznacz Start i zatwierdź OK aby uruchomić aktualizację. Aby wyjść, naciśnij EXIT. Można aktualizować wersję oprogramowania poprzez OTA lub poprzez aktualizacje dostępne na stronie Strong przy użycia urządzenia USB. Najlepiej używać pustego urządzenia USB sformatowanego w FAT32. Jeśli zdecydują się Państwo na przeprowadzenie aktualizacji za pomocą strony internetowej Strong - www. strong. tv, to plik aktualizacyjny musi najpierw zostać rozpakowany na komputerze PC i zostać przeniesiony jako plik *. ssu na urządzenie USB. Szczegółowe instrukcje podane są również na stronie internetowej. Użyj pqtu aby wybrać plik aktualizacji obrazu po czym zatwierdź przyciskiem OK aby rozpocząć proces aktualizacji. Pojawi się pasek postępu i po udanej aktualizacji, urządzenie ponownie się włączy po czym pokaże stronę początkowej instalacji. Teraz można będzie przeinstalować kanały. Proszę nie odłączać zasilania - nie odcinać urządzenia od prądu podczas aktualizacji. Nie próbuj wgrać innego oprogramowania niż przeznaczone dla danego urządzenia. Zaleca się nie odłączać ani nie przełączać kabli podczas aktualizacji.próba wgrania innego oprogramowania może zniszczyć urządzenia, a z pewnością spowoduje natychmiastową utratę gwarancji Jeśli zauważysz, że urządzenie niespodziewanie zacznie zachowywać się chaotycznie po aktualizacji oprogramowania, należy wykonać reset do ustawień fabrycznych. Patrz punkt 9.4 Ustawienia fabryczne. Do aktualizacji oprogramowania jest możliwość korzystania z USB pendrive lub dysku twardego OTA Over The Air Urządzenie jest zdolne do odbierania i przetwarzania aktualizacji OTA. Aktualizacje OTA nie zawsze są dostępne od dostawców sieci. Szczegóły znajdują się na stronie STRONG www. strong.tv. 9.4 Ustawienia fabryczne To menu pozwala ponownie ustawić odbiornik do ustawień fabrycznych i usunąć wszystkie istniejące kanały. W menu Inne wybierz Ustawienia fabryczne po czym naciśnij OK. Następnie należy wprowadzić PIN. Następnie wyświetli się okno potwierdzenia. Naciśnij O aby powrócić do ustawień fabrycznych I usunąć ustawienie kanałów. Wybierz X aby anulować. Naciśnij EXIT aby wyjść. Urządzenie ponownie się uruchomi I wyświetli ekran pierwszej instalacji. Funkcję tą należy stosować z ostrożnością. 9.5 Kalendarz To menu pozwala sprawdzić kalendarz. Wejdź w menu Inne, wybierz Kalendarz i naciśnij OK. Na ekranie pojawi się kalendarz. Użyj przycisków nawigacji aby przemieszczać się po kalendarzu. Naciśnij EXIT aby wyjść. 9.6 Kalkulator Ta funkcja pozwala na użycie kalkulatora. Wejdź w menu Inne, wybierz Kalkulator i naciśnij OK po czym pojawi się się na ekranie kalkulator. Użyj przycisków nawigacji lub numerycznych aby wprowadzić dane. Naciśnij CZERWONY aby obliczyć. Naciśnij EXIT aby wyjść. 10

15 9.7 Gry To menu pozwala na zagranie w dostępne na urządzeniu gry. Naciśnij MENU aby wejść do Menu główne. Naciśnij pq aby zaznaczyć Gry i u aby wejść do menu Gry. Naciśnij pq aby wybrać grę po czym nacisnąć OK aby wejść do gry. Naciśnij EXIT aby wyjść. 9.8 Informacja Ta strona będzie wyświetli informacje techniczne o wersji oprogramowania odbiornika, identyfikator modelu, dane producenta oraz adres strony internetowej USB 10.1 Główne menu USB Naciśnij MENU aby wejść do Menu główne. Naciśnij tu aby zaznaczyć USB i q aby wejść do menu USB. Naciśnij pq aby podświetlić wybraną opcję po czym nacisnąć OK aby wejść do podmenu. P Naciśnij EXIT aby wyjść Multimedia Można przejść do menu za pomocą przycisku FILE na pilocie. To menu pozwala na odtwarzanie plików z portu USB. W menu USB wybierz Multimedia I naciśnij OK aby wejść do menu Multimedia. Naciśnij pqtu i OK aby wybrać żądany element po czym zatwierdzić przyciskiem OK. Naciśnij EXIT to aby wyjść. W tym menu przyciski numeryczne służą do wyboru opcji. 1, 2, 3, i 4 wykonują liczne funkcje jak edycja, wybór opcji, idź do, Zoom i funkcja przeskoku. Options include random order play, repeat, character set, font size. Opcje obejmują losową kolejność odtwarzania, powtarzania, ustawienia rodzaju i rozmiaru czcionki. Użyj pq aby odtworzyć poprzedni lub kolejny plik multimedialny. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie Polska Film 1: Wybierz Opcje. Losowe odtwarzanie On/Off Powtórz wszystko/off Tekst kodowania filmu napisy, domyślnie Europy Zachodniej.Rozmiar czcionki napisów: mały, normalny, duże (także w zależności od dostawcy napisów) 2: Przeglądanie miniatur lub folderów 3 Po wybraniu folderu można zmienić rozmiar folderu: mały, normalny lub duży Muzyka 1: Wybierz Opcje. Losowe odtwarzanie On/Off Powtórz wszystko/off Wyświetl informację o muzyce lub teksty 2: Przeglądanie miniatur lub folderów 3: Po wybraniu folderu można zmienić rozmiar folderu: mały, normalny lub duży Zdjęcia 1: Wybierz Opcje. Losowe odtwarzanie On/Off Powtórz wszystko/off Interwał czasowy wyświetlania: wolno, średnio, szybko 2: Przeglądanie miniatur lub folderów 3: Po wybraniu folderu można zmienić rozmiar folderu: mały, normalny lub duży. 11

16 Note: Podczas odtwarzania zdjęć jest możliwość ustawienia równoczesnego odtwarzania muzyki poprzez naciśnięcie przycisku 2. Naciśnij tu aby obrócić zdjęcie Moje nagrania 1: Otwórz okno Edycja. Nazwy programów mogą zostać zmieniane, postępuj zgodnie z procedurą z kolorowych przycisków, w kanale TV menu Edycja. 2: Urządzenie, zobacz informacje o dysku, zaznacz partycje, format dysku, jeśli potrzebne (FAT32) Formatowanie dysku spowoduje usunięcie wszystkich treści zapisanych na nim. 3: Wybierz pliki do usunięcia. 4: Usuń wybrane pliki Ustawienia nagrywania To menu służy do Ustawienia nagrywania. Naciśnic pq aby wybrać funkcję oraz tu aby zmienić ustawienie. Timeshift: OFF/AUTO/TIMESHIFT OFF: Timeshift jest wyłączone gdy nie mawystarczającego miejsca na urządzeniu USB. AUTO: zapisywania danych w trybie Timeshift rozpocznie się automatycznie po każdej zmianie kanału, co oznacza, że jest możliwe wrócić pewną ilość czasu na oglądanym kanale wstecz, w zależności od dostępnego miejsca na urządzeniu USB. PAUZA: Zmiana zapisywania danych rozpocznie się, tylko wtedy, jeśli przycisk TIMESHIFT zostanie naciśnięty na pilocie, a obraz zostanie zamrożony. Oglądanie będzie możliwe po naciśnięciu przycisku 1. Zatrzymaj Timeshift za pomocą przycisku 3. Nagrywanie za naciśnięciem jednego przycisku: ON/OFF. OFF: Po naciśnięciu RECord będzie można ustawić czas nagrywania, domyślnie są to 2 godziny. Naciśnij OK aby rozpocząć nagrywanie. ON: Nagrywanie rozpocznie się automatycznie po naciśnięciu przycisku RECord, bez możliwości ustawienia czasu nagrywania. Domyślny czas nagrywania: Max./00:15~24:00, stopniowo zwiększając o kwadrans. Domyślnie są to 2 godziny Bezpieczne usuwanie sprzętu Proszę wybrać Bezpieczne usunięcie portu urządzenia USB z menu narzędzi i wcisnąć OK. Odbiornik wyświetli komunikat wskazujący, że można teraz bezpiecznie usunąć urządzenie pamięci masowej USB Timeshift A NAGRYWANIE Podłączenie zewnętrznego urządzenia pamięci masowej USB umożliwia dostęp do Timeshift lub możliwości nagrania programu transmitowanego. Wstrzymaj transmisję programu i kontynuowuj oglądanie go później (Timeshift). Nagranie emitowanego programu. Gdy zabraknie miejsca na urządzeniu magazynującym USB, nagrywanie zostanie zatrzymane. 12

17 UWAGA: Użyj pamieci USB 2. 0 podczas nagrywania lub Timeshift. Dla funkcji Timeshift i nagrywania należy zastosować większy rozmiar USB ( 4GB) Timeshift Timeshift może być uruchomiony w trybie przeglądania przez naciśnięcie TIMESHIFT. Naciśnij 5 6 aby przewinąć do żądanego momentu. Wybiersz 1 aby rozpocząć odtwarzanie Trick modes Podczas odtwarzania jest możliwe wykonanie następujących czynności: Naciśnij 2 aby zatrzymać playback. Naciśnij 6 aby przewinąć playback do przodu. Naciśnij 5 aby przewinąć playback do tyłu. Naciśnij ZIELONY aby zatrzymać funkcję Zatrzymanie Timeshift Naciśnij 3 aby zatrzymać Timeshift Nagrywanie Natychmiastowe nagrywanie W trybie przeglądania naciśnij RECORD aby natychmiast rozpocząć nagrywanie bieżącego kanału. Jeśli RECORD zostanie naciśnięty ponownie, natychmiastowe nagrywanie przełącza się w tryb trwałego nagrywania. Naciśnij 3 aby zatrzymać nagrywanie, następnie pojawi się okno potwierdzenia. Wybierz opcję O, aby zatrzymać nagrywanie lub X, aby kontynuować nagrywanie. Tryb nagrywania jest w zależny od ustawień funkcji Nagrywanie za naciśnięciem jednego przycisku w menu ustawień nagrywarki. Polska NOTE: Zaleca się wybór USB 2. 0 USB HDD do nagrywania i Timeshift znanej marki, takich jak SAMSUNG, HITACHI i SONY. Niektóre urządzenia USB mogą być niezdatne do użytku i nie obsługiwane ze względu na jego jakość Rozwiązywanie problemów Mogą być różne przyczyny nieprawidłowego działania odbiornika. Sprawdź odbiornik zgodnie z procedurami poniżej. Jeśli odbiornik nie działa poprawnie po sprawdzeniu go, prosimy o kontakt z dealerem lub infolinią podaną na stronie internetowej STRONG NIE próbuj otworzyć ani demontować odbiornika. Może to spowodować niebezpieczną sytuację i nastąpi utrata gwarancji. Problem Możliwy powód Co zrobić Brak sygnału Antena jest odłączona. Antena jest uszkodzona. Znajdujesz się poza obszarem emisji sygnału cyfrowego. Sprawdź przewód anteny Sprawdź antenę Skontaktuj się z dostawcą Brak obrazu lub dźwięku Wyśjcie Scart/AV/HDMI nie jest zaznaczony na ekranie telewizora Sprawdź poprawne dane wejściowe na HDMI telewizora lub monitora, gdy jest podłączony, wyjście Scart jest wyłączany automatycznie. Komunikat o blokadzie kanału Kanał jest zakodowany Wybierz alternatywny kanał 13

18 Pilot nie działa Problem Możliwy powód Co zrobić Zapomniany kod blokady kanału Zapomniany kod blokady kanału Po zamontowaniu urządzenia w innym pokoju urządzenie nie jest w stanie odbierać cyfrowy sygnał. Playback (lub Timeshift) zacina się, szczególnie podczas odtwarzania jakości HD. Odbiornik wyłączony. Pilot jest źle wycelowany Sensor podczerwieni jest zasłonięty. Baterie się wyczerpały. Moc/jakość sygnału może być niższa niż wcześniej, jeśli używana jest antena pokojowa. Szybkość zapisu lub odczytu urządzenia USB jest za niska Specyfikacje techniczne Włącz odbiornik Wyceluj prawidłowo pilot. Usuń przeszkody Wymień baterie w pilocie Domyślny kod PIN: 0000 Skontaktuj się z dealerem lub infolinią lub skontaktuj się z firmą STRONG poprzez stronę internetową. Czy użyta antenna pokojowa jest podłączona do zasilania? Spróbuj użyć anteny zewnętrznej. Upewnij się, że jest szybkość zapisu i miejsce są wystarczające na dysku USB. Sprawdź wtyczkę USB, może być ona uszkodzona. Demodulator Demodulator: Tryb transmisji: QPSK/16 QAM/64 QAM 2 K - 8 K Video dekoder Poziom profilu: MPEG-2 MPEG-4 SP ASP supported Rozdzielczość video: 1920 x 1080 Dekodowanie i video out: PAL Wskaźnik proporcji obrazu: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9 Audio dekoder Wsparcie audio: Szybkość transmisji: Tryb audio: Tuner Interfejs: Zakres częstotliwości: Poziom sygnału wejścia: Pętla zakresu częstotliwości: AAC/AC3/PCM/E-AC3 32, 44.1, 48 KHz Stereo, Mono DVB-T, UHF & VHF Tuner MHz (VHF) and MHz (UHF) -78 ~-20 dbm MHz Multimedia Odtwarzanie video i playback: Audio playback: Podgląd obrayu: MPEG-1 and MPEG-2 encoded (mpg), DVR,MPEG4 H264 MP3, WMA* JPEG* *STRONG nie może zagwarantować odtwarzania plików mimo tego, iż rozszerzenia znajdują się w wykazie, gdyż zależy to od używanego kodeka, prędkości transmisji danych i rozdzielczości (obsługiwane są wszystkie formaty kodeków MPEG). Pamięć i system Pamięć flash: Pamięć SDRAM: 4 MB 64 MB 14

19 Złącza ANT IN - IEC żeńskie TO TV IEC męskie TV SCART (RGB, CVBS) USB port (Typ A) 5 V/800 ma (max.) Wyjście audio (L/R) S / PDIF (coax.) HDMI Wyjście czujnika podczerwieni DC IN 12 V/1 A Ogólne dane Napięcie zasilania: 100~240 V AC in, 50/60 Hz, DC out 12 V / 1 A Zużycie energii: typ. 3.8 W, maks. 7 W Zużycie energii w trybie spoczynku: maks. 0,4 W Temperatura pracy: 0~ +40 C Temperatura przechowywania: -10 ~ +50 C Zakres wilgotności roboczej: 10~85%, RH, nie skondensowana Wymiary (DxSxG) w mm: 138 x 70 x 20 Waga: 96 g Polska 15

20

21

22 18 PART 5 Polska

Evolution. Emotion. Passion. THT503 Digital Terrestrial HD Receiver

Evolution. Emotion. Passion. THT503 Digital Terrestrial HD Receiver THT503 Digital Terrestrial HD Receiver User manual Bedienungsanleitung Manuel d Utilisateur Manuale utente Manual del usuario Manual do Utilizador Uživatelská příručka Návod k obsluze Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. THT501 Digital High Definition Terrestrial Receiver

Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. THT501 Digital High Definition Terrestrial Receiver THT501 Digital High Definition Terrestrial Receiver User manual Manuel d Utilisateur Manuale Utente Manual del usuario Manual do Usuário Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Руководство пользователя

Bardziej szczegółowo

Dekoder STB HD T90 Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji naziemnej

Dekoder STB HD T90 Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji naziemnej Dekoder STB HD T90 Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji naziemnej Spis treści Rozdział1 W skrócie... 4 1.1 Przegląd... 4 1.2 Zawartość zestawu... 4 1.3 Przedni panel.... 5 1.4 Panel tylni....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. T650i. Polski

Instrukcja obsługi. T650i. Polski Instrukcja obsługi T650i Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000 PL 2 CHD-3000 SPIS TREŚCI 1. Środki bezpieczeństwa 3 2. Ochrona środowiska 4 3. Uwagi eksploatacyjne 5 3.1. Automatyczne wyłączenie zasilania 5 3.2. Współpraca z zewnętrznym napędem USB (dotyczy odbiorników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. ARIVA 100 cable. Polski

Instrukcja obsługi. ARIVA 100 cable. Polski Instrukcja obsługi ARIVA 100 cable Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski Instrukcja obsługi Ariva 210 Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski Instrukcja obsługi 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Ariva T65. Polski

Instrukcja obsługi. Ariva T65. Polski Instrukcja obsługi Ariva T65 Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania

Bardziej szczegółowo

Dekoder HD XC1 HD XC2 Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji kablowej

Dekoder HD XC1 HD XC2 Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji kablowej Dekoder HD XC1 HD XC2 Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji kablowej KP 11/13 Spis treści W skrócie 4 1.1 Cechy podstawowe 4 1.2 Zawartość zestawu 4 1.3 Przedni panel 5 1.4 Panel tylny 5 1.5

Bardziej szczegółowo

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII Spis treści Funkcje...27 Drogi kliencie firmy SHARP...27 Wprowadzenie...27 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa...28 Środki bezpieczeństwa...29 Informacje ekologiczne...31 Zawartość pakietu...31 Oglądanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ DVB-T PROM11SD

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ DVB-T PROM11SD INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ DVB-T PROM11SD 1 SPIS TREŚCI: 1. Instrukcje bezpieczeństwa 2. Opis odbiornika 3. Akcesoria 4. Panel tylny 5. Pilot zdalnego sterowania 6. Podłączenia

Bardziej szczegółowo

Tuner naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T HD. Instrukcja obsługi NEW STAR DVBT203 HD

Tuner naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T HD. Instrukcja obsługi NEW STAR DVBT203 HD Tuner naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T HD Instrukcja obsługi NEW STAR DVBT203 HD Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA...4 2. ZASADY UŻYTKOWANIA ODBIORNIKA...5 3. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA...6 4. PANEL

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI i

INSTRUKCJA OBSŁUGI i INSTRUKCJA OBSŁUGI i 1. Bezpieczeństwo Ten odbiornik został wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa. Proszę dokładnie przeczytać poniższą instrukcje bezpieczeństwa.. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Funkcje. Przygotowanie

Wprowadzenie. Funkcje. Przygotowanie Spis treści Funkcje... 2 Przygotowanie... 2 Środki bezpieczeństwa... 3 Tryb 3D i obrazy 3D... 4 OSTRZEŻENIE... 4 UWAGA NA ZDROWIE!... 5 Podłączenie do telewizora systemu dystrybucji (telewizja kablowa

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Aby wyłączyć telewizor... 112. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania... 112

Aby wyłączyć telewizor... 112. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania... 112 Spis treści Funkcje... 103 Drogi kliencie firmy SHARP... 103 Wprowadzenie... 103 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa... 104 Informacje ekologiczne... 107 Zawartość pakietu... 107 Oglądanie TV...

Bardziej szczegółowo

Enjoy2.0. Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T. Instrukcja obsługi

Enjoy2.0. Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T. Instrukcja obsługi Enjoy2.0 Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T Instrukcja obsługi Uwaga! Wygląd grafik w urządzenu zależy od wersji oprogramowania i może się różnić od przedstawionego w instrukcji! www.lark.com.pl

Bardziej szczegółowo

10.1.1 Lista satelitów...16 10.1.2 Ustawienia anteny...16 10.2 Przeszukiwanie satelity/satelitów...17 10.3 Edytuj listę TP/satelitów...

10.1.1 Lista satelitów...16 10.1.2 Ustawienia anteny...16 10.2 Przeszukiwanie satelity/satelitów...17 10.3 Edytuj listę TP/satelitów... Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...5 OPROGRAMOWANIE DO POBRANIA...5 O INSTRUKCJI OBSŁUGI...6 OZNACZENIA WYKORZYSTANE W ODBIORNIKU...6 PODSTAWOWE INFORMACJE O ODBIORNIKU...7 1. Główne cechy...7 2. Zawartość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. ARIVA @Link 200. Polski

Instrukcja obsługi. ARIVA @Link 200. Polski Instrukcja obsługi ARIVA @Link 200 Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe

Bardziej szczegółowo

URZ0287. User's manual Instrukcja obsługi

URZ0287. User's manual Instrukcja obsługi URZ0287 User's manual Instrukcja obsługi EN PL Owner s manual EN Owner s manual EN Owner s manual EN Owner s manual EN Owner s manual EN Owner s manual EN Owner s manual EN Owner s manual EN Owner s manual

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Odbiornik cyfrowej telewizji kablowej HD

Podręcznik użytkownika Odbiornik cyfrowej telewizji kablowej HD K7.5_POL_109437 Podręcznik użytkownika Odbiornik cyfrowej telewizji kablowej HD Przeczytaj dokładnie cały podręcznik i zachowaj go na przyszłość. HD_C_K7.5_109437_R410_Pol.indd 1 2008-06-19 6:07:29 Ogólne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO...3 WSTĘP...3 FUNKCJE...4 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA...5 PANEL PRZEDNI...6 PANEL TYLNY...8 PODŁĄCZANIE SYSTEMU...

SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO...3 WSTĘP...3 FUNKCJE...4 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA...5 PANEL PRZEDNI...6 PANEL TYLNY...8 PODŁĄCZANIE SYSTEMU... SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO...3 WSTĘP...3 FUNKCJE...4 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA...5 PANEL PRZEDNI...6 PANEL TYLNY...8 PODŁĄCZANIE SYSTEMU...8 PODSTAWOWE OPERACJE...11 WŁĄCZANIE XFINDERA...11 WŁĄCZANIE...11

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Polski - 1 -

Spis treści. Polski - 1 - Spis treści Środki ostrożności... 3 Cyrkulacja powietrza... 3 Uszkodzenie spowodowane przegrzaniem. 3 Zasilanie... 3 strzeżenie... 3 Co robić... 3 Czego nie robić... 3 Instalacja i ważne informacje...

Bardziej szczegółowo

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14 Spis treści Informacje dotyczące przepisów...2 Opis symboli ostrzegawczych...2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...2 Wstęp...4 Gwarancja i serwis/naprawa...4 Czyszczenie...4 1. Wprowadzenie...5 Zawartość

Bardziej szczegółowo

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T Spis treści 1 Instalacja 11.2 Zegar 47 11.3 Wyłącznik czasowy 11.4 Alarm 47 3 1.1 Przeczytaj wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo