Instrukcja obsługi. Ważne wskazówki na początek. 2 Bezpieczeństwo i gwarancja. 2 Utylizacja 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Ważne wskazówki na początek. 2 Bezpieczeństwo i gwarancja. 2 Utylizacja 2"

Transkrypt

1 Kamera w kluczyku z kartą Micro SD Spis treści Instrukcja obsługi Ważne wskazówki na początek. 2 Bezpieczeństwo i gwarancja. 2 Utylizacja 2 Twoja nowa kamera w kluczyku.. 3 Zawartość opakowania 3 Dane techniczne.. 3 Dokładny opis produktu 3-4 Korzystanie z kamery.. 4 Rozpakowanie i ładowanie.. 4 Zakładanie karty micro SD. 4 Status kamery a diody LED 4 Włączanie i nagrywanie.. 5 Podłączanie do komputera.5 Wprowadzanie daty i godziny. 5 Format video AVI.5-6 Wskazówki dotyczące ładowania akumulatora..6 Rozwiązywanie problemów przy podłączaniu urządzeń USB

2 Wskazówki bezpieczeństwa i gwarancja Niniejsza instrukcja obsługi służy zapoznaniu użytkownika ze sposobem działania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc do niej zajrzeć w każdej chwili. Nabywając produkt otrzymujecie Państwo dwa lata gwarancji na uszkodzenia, powstałe podczas użytkowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Proszę uwzględnić również Ogólne Warunki Zakupu! Z produktu należy korzystać w sposób, zgodny z jego przeznaczeniem. Inny sposób wykorzystania produktu może doprowadzić do jego potencjalnego uszkodzenia lub powstania szkód w jego otoczeniu. Przebudowa lub zmiany dokonywane na produkcie wpływają na jego bezpieczeństwo. Uwaga! Ryzyko odniesienia obrażeń. Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Uderzenia, upadek, nawet z niewielkiej wysokości mogą go uszkodzić. Urządzenie należy przechowywać z dala od wilgoci i nadmiernie wysokich temperatur. Produktu nie wolno zanurzać w wodzie ani w innych cieczach. Podczas dokonywania nagrań, w swoim własnym interesie należy uszanować prawo innych osób do własnego wizerunku. UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody skutkowe. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i błędów! Ważne wskazówki dotyczące utylizacji Urządzenia elektrycznego nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. W sprawie utylizacji bezpiecznej dla środowiska naturalnego proszę zwrócić się do ogólnie dostępnych miejsc zbiórki tego typu odpadów w swojej gminie. W swojej gminie uzyskacie Państwo informacje, dotyczące szczegółów, związanych z miejscem zbiórki tego typu odpadów, ewentualnymi ograniczeniami ilościowymi przypadającymi na dzień/miesiąc/ rok oraz cenie za odbiór od Państwa zużytego urządzenia. 2

3 Twoja nowa kamera w kluczyku Drodzy Klienci, Dziękujemy za zakup tej kamery w kluczyku. Dzięki temu praktycznemu produktowi będziecie mieć kamerę zawsze pod ręką, gotową w każdej chwili do pracy. Aby móc optymalnie wykorzystać kamerę, proszę przeczytać uważnie instrukcję obsługi i postępować zgodnie z jej zalecenami. Zawartość opakowania Kamera w kluczyku Kabel USB Instrukcja obsługi Dane techniczne Wymagania systemowe: Rozdzielczość: Zapis: Zapotrzebowanie na pamęć: Waga: Wymiary: Windows 2000 XP/Vista, MacOS, Linux 640 x 480 pixeli (video) AVI przy 30 klatkach na sekundę ok. 1GB na każde 25 minut video 36 g 67 x 33 x 19 mm Wskazówka: Do produktu potrzebna jest karta pamięci Micro SD. Karta nie jest dołączona do produktu. Kartę Micro SD można nabyć w specjalistycznych sklepach z artykułami elektrotechnicznymi. Dokładny opis produktu 1. Przycisk kluczyka 2. Soczewka kamery 3. Mikrofon 4. Przycisk Standby 5. Przycisk wielofunkcyjny 6. Oczko na koluszko kluczyka 7. Dioda LED wskazująca status kamery 8. Slot Micro SD 9. Włącznik 10. Wejście USB 3

4 Korzystanie z kamery Rozpakowanie i ładowanie Proszę delikatnie wypakować kamerę. Wciskając przycisk kluczyka proszę otworzyć kluczyk. Proszę podłączyć dołączony do produktu kabel USB z wejściem USB i proszę całość podłączyć do wolnego portu USB w komputerze. Kompletny czas ładowania wynosi ok. 2 godziny. Zakładanie karty Micro SD Proszę wsunąć kartę Micro SD do slotu, aż zrówna się z powierzchnią kluczyka. Jeśli jest taka potrzeba, można sobie pomóc paznokciem. Kontakty karty USB muszą być skierowane w kierunku górnej części kamery. Status kamery a diody LED Dioda LED świeci stałym, czerwonym światłem Dioda miga na niebiesko Dioda miga na czerwono Kamera jest gotowa do pracy/ Kamera jest ładowana Trwa nagrywanie Dane są przenoszone 4

5 Włączanie i nagrywanie Przesuwając włącznik w lewą stronę proszę włączyć kamerę. Proszę na ok. 3 sekundy wcisnąć przycisk Standby. Dioda LED świeci na czerwono. Aby ropzocząć nagrywanie video, proszę krótko wcisnąć przycisk wielofunkcyjny, gdy kamera będzie w stanie gotowości do pracy. Dioda LED pomału miga na niebiesko i nagrywanie rozpoczyna się. Jeśli chcesz zatrzymać nagrywanie, wciśnij ponownie krótko przycisk wielofunkcyjny. Dioda LED świeci stałym, czerwonym światłem. Przesuwając włącznik w prawo proszę wyłączyć kamerę. Dioda LED gaśnie. Podłączanie do komputera Poprzez dołączony do urządzenia kabel USB proszę podłączyć kamerę do komputera. Umieszczona w urządzeniu karta Micro SD zostanie natychmiast rozpoznana przez system jako nośnik danych USB, a potrzebny napęd zostanie zainstalowany. Może to potrwać jakiś czas. Teraz macie Państwo dostęp do kamery i zgromadzonych na niej danych tak, jak w przypadku zwykłego pendriva. Zapisane pliki video można odtworzyć przy pomocy dowolnego, nadającego się do tego programu, np. Windows Media Player. Wprowadzanie daty i godziny Aby ustawić aktualne wartości dotyczące daty i godziny, tworzony jest plik tekstowy timerset.txt. Do pliku wpisuje się aktualny czas, aktualną datę, według formatu JJJJMMTTHHMMSS ( RRRRMMDDGGMMSS ). Plik zostaje skopiowany do podstawowego rejestru kamery i podczas kolejnego uruchomienia zostnie przejęty na kamerę aktualny czas i data. Format video AVI Większość odtwarzaczy video odtwarza dane video w formacie AVI. AVI jest to tzw. system kontenerowy (Containerformat), który może zawierać elementy różnych innych formatów. W tym formacie można ze sobą łączyć audio i video oraz podtytuły i całość zakodować w różny sposób. Format ten został stworzony przez firmę Microsoft do odtwarzania video. AVI ma te zaletę, że jest systemem szeroko rozpowszechnionym. Współdziała z nim większość odtwarzaczy video. Różne kontenery AVI mogą zawierać różne formaty plików o różnym kodowaniu, nawet wtedy, gdy mają rozszerzenie AVI. Dlatego nie jest pewne, że Twój odtwarzacz będzie mógł bez problemu odczytać każdy plik AVI. Dlatego też, jeśli odtwarzacz nie może odtworzyć jednego z Twoich plików AVI, należy opracować plik przy pomocy programu konwertującego i spróbować go odtworzyć jeszcze raz. 5

6 Nagłówek Audio Video Wskazówki dotyczące ładowania akumulatora Chociaż korzystanie z akumulatorów jest w dzisiejszych czasach oczywiste, istnieją przy tym różne niebezpieczeństwa, które należy wziąć pod uwagę. Dlatego należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa, w przeciwnym razie istnieje ryzyko powstania pożaru lub eksplozji! Państwa produkt został wyposażony w wysoko wydajny akumulator litowo polimerowy, który gwarantuje najwyższą wydajność gromadzenia energii, jaką można osiągnąć przy dzisiejszym stanie techniki, przy jednocześnie niskiej wadze i małym rozmiarom. Dodatkowo akumulator gwarantuje przez cały okres użytkowania stałe napięcie wyjściowe i wyraźnie przewyższa pod tym względem stosowane do tej pory akmlatory NiCd i NiMH. Dodatkowo w przypadku akumulatorów litowo polimerowowych nie występuje znany z akumulatorów NiCd efekt Memory. Dlatego też akumulator może być ładowany w każdym czasie. Jednakże przy zastosowaniu tej technologii, ze względu na budowę akumulatora i wyjątkowo wysoką gęstość energetyczną istnieją pewne zalecenia techniczne, których trzeba bezwzględnie przestrzegać: Akumulatory litowo polimerowe reagują na ekstremalne temperatury. Akumulatora nie należy narażać na działanie wysokich temperatur. Jeśli akumulator podczas używania rozgrzał się, należy go przed kolejnym ładowaniem ochłodzić. Proces ładowania powinien być przeprowadzany i nadzorowany przez osobę dorosłą. Podczas ładowania akumulatora należy go doglądać i kontrolować regularnie jego temperaturę. Uszkodzony akumulator może się bardzo mocno rozgrzać. Jeśli akmulator podczas ładowania bardzo mocno się rozgrzeje, należy natychmiast przerwać proces ładowania i po wystudzeniu wymienić uszkodzony akumulator. W przeciwieństwie do akumulatorów Ni-Cd akumulatorów litowo polimerowych nie wolno do końca rozładowywać. Całkowite lub bardzo znaczne rozładowanie akmulatora może doprowadzić do jego uszkodzenia. Jeśli akumulator ma być przez dłuższy czas przechowywany bez korzystania z niego, zaleca się pozostawienie akumlatora naładowanego w ok. 30%. Miejsce przechowywania akumulatora nie może być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Idealna temperatura wynosi C. 6

7 Rozwiązywanie problemów przy podłączaniu urządzeń USB WSKAZÓWKA: Podczas podłączania urządzeń USB do huba USB lub do switcha wystepujący problem może być spowodowany przez obydwa urządzenia. Dlatego też czynności prowadzące do rozwiązania problemu należy przeprowadzić zarówno w odniesieniu do urządzenia USB jak i do ewentualnego urządzenia łączącego. Urządzenie USB nie jest wykrywane Sprawdź, czy komputer spełnia wymagania systemowe do danego urządzenia. Jeśli podczas podłączenia nośnika danych USB (jak np. flesza USB lub odtwarzacza MP3) nie otworzy się automatycznie okno wymiennych nośników danych, otwórz miejsce pracy (XP) lub Computer (Vista). Sprawdź tam, czy (w punkcie urządzenia ze zmiennymi mediami) został pokazany nowy wymienny nośnik danych. Odłącz urządzenie od komputera. Uruchom napęd komputera jeszcze raz i ponownie podłącz urządzenie. Jeśli urządzenie jest podłączone do huba USB, podłącz je zamiast tego bezpośrednio do komputera. Odłącz urządzenie i podłącz je bezpośrednio do jedengo z portów Usb, znajdujących się z tyłu komputera. Jeśli używasz karty PCI z większą ilościa portów USB, podłącz urządzenie bezpośrednio do port USB płyty głównej. Upewnij się, że port USB jest sprawny. Sprawdź, czy porty USB w ustawieniach BIOS komputera są aktywowane. Jeśli Twoje ustawienia BIOS posiadają funkcję Legacy, deaktywuj ją. Windows, w przypadku dłuższego braku aktywności urządzeń przestawia je do funkcji oszczędzania energii. Podłącz urządzenie ponownie do komputera lub wyłącz funkcję oszczędzania energii. Kliknij prawym klawiszem myszy na miejsce pracy i wybierz zarządzaj. Kliknij na manager urządzeń USB Controller USB-Root-Hub. Wybierz zarządzanie energią i usuń zaznaczenie w górnym polu. Windows XP w wielu przypadkach nie rozpoznaje portów USB z płyty głównej z chipem AMD 754. W takim przypadku należy zainstalować Bus Master Drivers lub zwrócić się bezpośrednio do serwisu producenta. Przenoszenie danych jest zbyt wolne Sprawdź, czy Twoje porty USB współpracują z USB 2.0. Do urządzeń USB 2.0 potrzebne są następujące parametry Twojego systemu operacyjnego: Windows XP: pakiet serwisowy 2 (lub wyższy) Windows 2000: paket serwisowy 4 (lub wyższy) Upewnij się, że przenosisz dane w danej chwili tylko na jedno urządzenie USB. Sprawdź, czy w ustawieniach BIOS Twojego komputera aktywowany jest USB

8 Komputer włącza się zbyt wolno lub się nie włącza Im więcej urządzeń USB jest podłączonych do komputera, tym system operacyjny będzie potrzebował więcej czasu na uruchomienie. Podłącz urządzenia USB dopiero po uruchomieniu komputera. Niepotrzebne urządzenia USB należy odłączyć od komputera. Nie można przenieść danych na urządzenie USB Sprawdź pojemność pamięci nośnika danych. Skasuj niepotrzebne dane lub przenieś je na swój kopmuter. Sformatuj swój nośnik danych w formacie FAT 32. UWAGA: Podczas formatowania nośnika danych zostaną skasowane wszystkie, znajdujące się na nim dotychczas dane. 8

Latarka LED z kamerą "DV 130.IR"

Latarka LED z kamerą DV 130.IR Latarka LED z kamerą "DV 130.IR" Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup latarki z kamerą. Z kamerą można uzyskać niezwykle ostre obrazy i filmy nawet w ciemnych pomieszczeniach! Prosimy o przeczytanie

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu. Szanowny Kliencie,

Zawartość zestawu. Szanowny Kliencie, Kamera wideo HD w długopisie DV-730HD Somikon Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup tej niezwykłej kamery. Umożliwi Ci ona dyskretne nagrywanie filmów w jakości HD. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą

Bardziej szczegółowo

Digitalizer USB-Video

Digitalizer USB-Video 11415833 Wideodigitalizer Instrukcja obsługi Digitalizer USB-Video USB-Video & Audiograbber Spis treści 1. Wymagania systemowe... 2 2. Instalacja napędu... 3 3. Instalacja Hardware... 8 4. Instalacja oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości VQT3A11. Nr modelu HM-TA1 1AG6P1P6088--(S)

Instrukcja obsługi. Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości VQT3A11. Nr modelu HM-TA1 1AG6P1P6088--(S) Instrukcja obsługi Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości Nr modelu HM-TA1 Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. VQT3A11 1AG6P1P6088--(S) Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

11548583 Tracker GPS Screen PBC

11548583 Tracker GPS Screen PBC 11548583 Tracker GPS Screen PBC Spis treści TWÓJ NOWY TRACKER GPS... 4 Zawartość opakowania... 4 WAŻNE WSKAZÓWKI NA POCZĄTEK... 4 Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 5 Deklaracja zgodności...

Bardziej szczegółowo

Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku.

Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku. NOTEBOOK COMPUTER Copyright 2003, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Copyright należy do firmy Medion. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows są wpisanymi znakami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla komputerów z systemem operacyjnym Windows i komputerów Macintosh

Instrukcja obsługi dla komputerów z systemem operacyjnym Windows i komputerów Macintosh 1 Instrukcja obsługi dla komputerów z systemem operacyjnym Windows i komputerów Macintosh Inkling (model MDP-123) Przed rozpoczęciem pracy Przygotowanie Szkicowanie Zapisywanie pracy Zarządzanie szkicami

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚCI Rejestracja produktu 2 Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 4 Bezpieczeństwo i wygoda... 4 Środki ostrożności... 4 Zalecenia zdrowotne...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 2 Podstawowe informacje na temat komputera 3 Bezpieczeństwo i wygoda... 3 Środki ostrożności... 3 Zalecenia zdrowotne... 3 Poznawanie komputera... 4 Klawiatura i tabliczka

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook ECO 4500 A Podręcznik użytkownika PL 92 Spis treści Wskazówka 95 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 99 Wireless LAN...101 Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania sprzętu

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook PRO 6000 I. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook PRO 6000 I. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook PRO 6000 I Podręcznik użytkownika PL 92 Spis treści Wskazówka 95 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 99 Wireless LAN...101 Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi NAVIX 3508 NAVIX 4306

Instrukcja obsługi NAVIX 3508 NAVIX 4306 Instrukcja obsługi NAVIX 3508 NAVIX 4306 1 Zawartość PRZEDMOWA...3 OPIS PRODUKTU...5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PRODUKTU...5 KLAWISZE FUNKCYJNE I ZŁĄCZA...7 OPIS KLAWISZY FUNKCYJNYCH...7 LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym

Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym MEDION LIFE X47011 (MD 86370) Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi...4 Użyte w instrukcji obsługi symbole i słowa hasłowe...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0. Rev. 907

INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5 / USB 2.0. Rev. 907 INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 Rev. 907 Freecom Mobile Drive XXS Drogi użytkowniku! Dziękujemy, że wybrałeś zewnętrzny dysk twardy Freecom Mobile Drive

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook ECO 4011 IW. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook ECO 4011 IW. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook ECO 4011 IW Podręcznik użytkownika PL 46 Spis treści Wskazówka 49 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 52 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 53 Wireless

Bardziej szczegółowo

2013 myphone. Wszystkie prawa zastrzeżone. INSTRUKCJA OBSŁUGI

2013 myphone. Wszystkie prawa zastrzeżone. INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2450 PPX2480. Instrukcja obsługi

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2450 PPX2480. Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2450 PPX2480 PL Instrukcja obsługi Spis treści Przegląd... 3 Szanowna Klientko / Szanowny Kliencie!... 3 Informacje o tej instrukcji...

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup dyktafonu cyfrowego firmy Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego

Bardziej szczegółowo

25,4 cm/10" Tablet MEDION LIFETAB P9514 (MD 99000)

25,4 cm/10 Tablet MEDION LIFETAB P9514 (MD 99000) 25,4 cm/10" Tablet MEDION LIFETAB P9514 (MD 99000) Instrukcja obsługi Spis treści Bezpieczeństwo użytkowania... 3 Warunki otoczenia... 4 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem... 4 Podłączanie... 5 Adapter

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 3 Bezpieczeństwo i wygoda... 3 Środki ostrożności... 3 Zalecenia zdrowotne... 3 Poznawanie komputera... 4 Klawiatura i mysz... 4 Napędy komputera...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi ARISTO R100

Instrukcja Obsługi ARISTO R100 Instrukcja Obsługi ARISTO R100 (Kwiecień 2008) OSTRZEŻENIE Prosimy nie demontować komputera. Każda ingerencja własna użytkownika może spowodować utratę gwarancji. Komputer jest integralną całością i wewnątrz

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup dyktafonu cyfrowego firmy Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego

Bardziej szczegółowo

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC PL INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Funkcje. Przygotowanie

Wprowadzenie. Funkcje. Przygotowanie Spis treści Funkcje... 2 Przygotowanie... 2 Środki bezpieczeństwa... 3 Tryb 3D i obrazy 3D... 4 OSTRZEŻENIE... 4 UWAGA NA ZDROWIE!... 5 Podłączenie do telewizora systemu dystrybucji (telewizja kablowa

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo