Spis treści. Środki bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE. Przygotowanie. Zamierzone użytkowanie. Zasilanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Środki bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE. Przygotowanie. Zamierzone użytkowanie. Zasilanie"

Transkrypt

1 Spis treści Środki bezpieczeństwa Informacje ekologiczne TV - funkcje Przyciski kontrolne i obsługa TV Załączone akcesoria Przegląd pilota Instalowanie baterii w pilocie Podłączanie zasilania i anteny/kabla/satelity Włączanie/wyłączanie Pierwsza instalacja Korzystanie z listy kanałów Odtwarzanie mediów poprzez wejście USB Zmiana rozmiaru obrazu: Formaty obrazu Szybkie menu Opcje i funkcje menu Opcje i funkcje menu Elektroniczny przewodnik po programach (EPG). 49 Nagrywanie programu Nagrywanie z przesunięciem czasu Natychmiastowe nagrywanie Oglądanie nagranych programów Konfiguracja nagrywania Funkcje podłączenia Pierwsze kroki z programem Skype Teletekst Aktualizacja oprogramowania Rozwiązywanie problemów i wskazówki Połączenie z internetem nie jest dostępne / Tryb DLNA nie działa Załącznik A: Typowe tryby wyświetlania dla PC Załącznik B: Kompatybilność sygnału AV i HDMI.. 64 Załącznik C: Obsługiwane formaty plików dla przeglądarki mediów USB Załącznik D: Obsługiwane rozdzielczości DVI Załącznik E: Instalacja Nero MediaHome Specyfikacje...69 Informacje dotyczące licencji Środki bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMUJ OBUDOWY (LUB TYŁU).W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE MOŻE NAPRAWIĆ UŻYTKOWNIK. POWIERZAJ NAPRAWĘ WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI. Proszę przeczytać całą instrukcję przed instalacją i użytkowaniem. Przygotowanie Umieść urządzenie na solidnej i równej powierzchni. Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji wokół urządzenia należy pozostawić przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni. Aby zapobiec awariom i potencjalnie niebezpiecznym sytuacjom, nie umieszczaj na urządzeniu żadnych przedmiotów. Używaj to urządzenie w klimatach umiarkowanych. Temperatura i wilgotność pracy: 5oC do 45oC, maks. wilgotność rel. 85% (niezablokowane otwory wentylacyjne). Zamierzone użytkowanie To urządzenie służy do odbierania i wyświetlania programów. TV. Różne połączenia umożliwiają rozszerzenie o dodatkowe źródła odbioru i wyświetlania obrazu (różne urządzenia zewnętrzne). Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania wyłącznie w suchych wnętrzach. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie może być użytkowane w celach przemysłowych lub handlowych. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli urządzenie było użytkowane w sposób do tego nieprzeznaczony, lub gdy zostało zmodyfikowane w sposób bezprawny. Użytkowanie Państwa telewizora LED w ekstremalnych warunkach środowiskowych może spowodować jego uszkodzenie. OSTRZEŻENIE: Nigdy nie pozwalaj osobom (również dzieciom) z fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi upośledzeniami lub brakiem doświadczenia i/lub wiedzy na korzystanie urządzeń elektrycznych bez nadzoru! Dzieci mogą nie rozpoznać poprawnie zagrożeń! Połknięcie baterii może zakończyć się śmiercią. Zawsze przechowuj baterie poza zasięgiem małych dzieci. Jeśli bateria zostanie połknięta, natychmiast szukaj pomocy medycznej. Trzymaj folię użytą do opakowania z dala od dzieci. Ryzyko uduszenia. Zasilanie TV pracuje jedynie zasilany prądem o napięciu zmiennym V ~ 50 Hz. Polski

2 Ostrzeżenie: Nie zostawiaj telewizora w trybie oczekiwania lub włączonego, gdy opuszczasz dom. Ustawienie TV Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji wokół urządzenia należy pozostawić przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni. Nie blokuj otworów wentylacyjnych. Nie umieszczaj TV na pochyłych lub niestabilnych powierzchniach, może się on przewrócić. Aby zapobiec uszkodzeniu TV, nie umieszczaj na nim żadnych przedmiotów. Używaj TV tylko w klimatach umiarkowanych. Kabel zasilania i wtyczka Wtyczka kabla zasilania powinna być łatwo dostępna. W razie burz z piorunami, wyjeżdżając na wakacje lub gdy TV nie będzie używany przez dłuższy czas, wyciągnij wtyczkę kabla zasilania z gniazdka. Wtyczka zasilająca urządzenia służy do odcięcia TV od zasilania, powinna więc być łatwo dostępna. Nie kładź urządzenia ani innych elementów wyposażenia mieszkania na przewodzie zasilającym, ani nie zgniataj go. Wyciągając wtyczkę z gniazdka trzymaj za wtyczkę, a nie za kabel zasilania. Nigdy nie dotykaj kabla zasilania/wtyczki mokrymi rękami, jako że może to spowodować spięcie lub porażenie prądem. Nigdy nie należy na przewodzie zawiązywać supłów ani wiązać go z innymi przewodami. Przewody zasilające należy poprowadzić w taki sposób, aby nie groziło im nadepnięcie. Uszkodzony przewód zasilania/wtyczka może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Jeśli się uszkodzi, musi zostać wymienione przez osobę wykwalifikowaną. Wilgoć i woda Nie używaj tego TV w wilgotnym i parnym miejscu (unikaj łazienek, miejsc w pobliżu zlewozmywaka kuchennego oraz pralki). Nie wystawiaj TV na działanie deszczu lub wody, jako że może być to niebezpieczne. Nie umieszczaj na telewizorze przedmiotów napełnionych płynem, takich jak wazony. Proszę unikać zalania lub zachlapania urządzenia wodą. W przypadku dostania się jakiegoś przedmiotu lub płynu do obudowy telewizora, należy go natychmiast odłączyć od zasilania i przekazać do sprawdzenia wykwalifikowanemu personelowi punktu naprawy przed ponownym użyciem. Wentylacja Szczeliny i otwory umieszczone zostały na odbiorniku dla zapewnienia wentylacji niezbędnej do sprawnego funkcjonowania urządzenia. Aby zapobiec przegrzaniu, te otwory nie mogą być w żaden sposób zablokowane lub zakryte. Źródła ciepła i otwarty ogień Niewystawiaj TV na bezpośrednie działanie światła słonecznego i innych źródeł gorąca. Telewizora nie należy umieszczać w pobliżu otwartego ognia, ani źródeł ciepła takich jak np. grzejnik elektryczny. Proszę się upewnić się, że na urządzeniu nie umieszczono żadnych nieosłoniętych źródeł ognia, np. palących się świec. Poziom głośności na słuchawkach Nadmierny poziom dźwięku ustawiony na słuchawkach może spowodować utratę słuchu, proszę zachować ostrożność. Montaż na ścianie (opcja) Aby zapobiec obrażeniom, TV musi być solidnie przymocowany do ściany zgodnie z instrukcją instalacji (jeżeli taka opcja jest dostępna). Ekran LCD Czasem na ekranie może się pojawić kilka nieaktywnych pikseli, które mają wygląd nieruchomych punktów koloru niebieskiego, zielonego lub czerwonego. Proszę zauważyć, że nie wpływa to na sprawność i wydajność Twojego urządzenia. Uważaj, aby nie porysować ekranu paznokciami lub innymi twardymi przedmiotami. Czyszczenie Przed rozpoczęciem czyszczenia proszę wyjąć wtyczkę z gniazdka. Nie używaj płynów lub aerozoli do czyszczenia. Proszę używać tylko miękkiej i suchej ściereczki. Polski

3 Informacje ekologiczne Telewizor ten jest skonstruowany tak, aby zużywać mniej energii i ratować środowisko. Dzięki funkcji oszczędzania energii nie tylko ratujesz środowisko, ale także oszczędzasz pieniądze poprzez zmniejszenie rachunków za prąd. Aby zmniejszyć zużycie energii, postępuj według następujących kroków: Można włączyć ustawienie trybu oszczędzania energii, znajdujące się w menu obrazu. Jeśli ustawisz tryb oszczędzania na włączony, telewizor przełączy się na tryb oszczędnościowy, a poziom jasności telewizora zostanie zredukowany do poziomu optymalnego. Proszę zauważyć, że niektórych ustawień obrazu nie będzie można zmienić, kiedy telewizor będzie pracował w trybie oszczędzania energii. Kiedy telewizor nie jest używany, wyłącz go albo odłącz wtyczkę zasilania z gniazdka. To także zredukuje zużycie energii. Proszę wyłączać telewizor z prądu wyjeżdżając z domu na dłuższy okres. Zalecana jest aktywacja ustawień trybu oszczędzania energii dla zredukowania rocznego zużycia energii. Zaleca się też wyłączenie telewizora z sieci kiedy nie jest on używany, aby zaoszczędzić więcej energii. Proszę pomóc nam ratować środowisko poprzez postępowanie zgodne z powyższymi zasadami. Informacja o naprawie Wszystkie czynności konserwacyjne i naprawcze należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi. Tylko wykwalifikowany personel może naprawiać ten telewizor. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę skontaktować się z lokalnym sprzedawcą, u którego zakupiłeś/łaś ten telewizor. Polski

4 TV - funkcje Telewizor kolorowy LED obsługiwany za pomocą pilota. W pełni zintegrowana TV cyfrowa/kablowa/ satelitarna (DVB-T/C). Złącza HDMI dla cyfrowego wideo i audio. Połączenie to jest przeznaczone do odbioru sygnałów o wysokiej rozdzielczości. Wejście USB. Nagrywanie programu Timeshifting programu 1000 programów. System menu OSD. Gniazdo SCART przeznaczone dla urządzeń zewnętrznych (takich jak magnetowid, gry telewizyjne, zestaw audio itd.) System dźwięku stereofonicznego. Teletekst, Fastext, TOP text Podłączenie słuchawek. Automatyczny System Programowania. Ręczne dostrajanie w obu kierunkach (w przód i w tył) Automatyczna wyłączanie po maksimum sześciu godzinach. Wyłącznik czasowy. Blokada klawiszy Automatyczne wyłączanie dźwięku, jeżeli nie jest odbierana żadna transmisja. Odtwarzanie w standardzie NTSC AVL (Funkcja automatycznego ograniczania głośności). PLL (Wyszukiwanie częstotliwości). Wejście PC Funkcja Plug&Play dla systemu Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7. Tryb Gry (opcja). Funkcja wyłączania obrazu. Ethernet (LAN) do połączeń z Internetem i serwisowania. DLNA. Obsługa n WiFi (opcja). 100 HZ CMP Załączone akcesoria Pilot Baterie: 2 x AAA Instrukcja obsługi Kabel AV CD Nero Media Home Przyciski kontrolne i obsługa TV 1. Kierunek góra 2. Kierunek dół 3. Przycisk wyboru programu/głośności/av/trybu oczekiwania Obsługa za pomocą przycisków na telewizorze Ustawienie głośności Aby zmienić głośność, można przesunąć przycisk kontrolny w górę lub w dół. Aby zwiększyć głośność, proszę go przesunąć do góry. Proszę przesunąć go na dół, aby zmniejszyć głośność. Na ekranie wyświetli się skala głośności (pasek). Wybór programu Po pierwsze, naciśnij przełącznik kontrolny raz, aby zmienić kanał. Można przesunąć przełącznik w górę, aby wybrać następny program, lub w dół, aby wybrać poprzedni program. Wyświetlanie menu głównego Ekranu menu nie można wyświetlić korzystając z przełącznika kontrolnego. Tryb AV Proszę naciskać kolejno przełącznik, aż na ekranie wyświetli się OSD źródła. Obsługa za pomocą pilota Naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby wyświetlić główne menu. Proszę użyć lewego lub prawego przycisku kierunkowego, aby wybrać zakładkę menu i nacisnąć OK, aby wejść. Proszę użyć przycisków kierunkowych w lewo / w prawo / w górę / w dół, aby wybrać lub ustawić element. Naciśnij przycisk BACK/ EXIT lub MENU, aby wyjść z menu. Wybór wejścia Po podłączeniu systemów zewnętrznych do telewizora, można go przełączyć na różne źródła wejściowe. Naciskaj przycisk na pilocie, aby wybrać inne źródła. Polski

5 Przegląd pilota 1. Tryb oczekiwania 2. Przyciski numeryczne 3. TV/ AV Lista kanałów / DVB - / T/C 4. Przyciski zwiększania/zmniejszania głośności 5. Wyłączanie dźwięku 6. Przyciski nawigacyjne 7. Menu włączone/wyłączone 8. OK/Przytrzymaj (w trybie teletekstu) 9. Wróć/Powrót/Strona indeksu (w trybie teletekstu) 10. Internet 11. Przeglądarka mediów 12. Youtube / Mój przycisk 1 (*) 13. Kolorowe przyciski 14. Mono- Stereo Dual I-II/ Audio-język napisów 15. Włącz-wyłącz napisy / Napisy (w trybie przeglądarki mediów) 16. Przewiń do tyłu (w trybie przeglądania mediów wideo) 17. Nagrywanie programu 18. Odtwarzaj (w trybie przeglądania mediów wideo) 19. Stop (w trybie przeglądania mediów) 20. Pauza (w trybie przeglądania mediów wideo) / Nagrywanie z przesunięciem czasu 21. Przewijanie do przodu (w trybie przeglądania mediów wideo) 22. Rozmiar obrazu 23. Teletekst / Mix 24. Mój przycisk 2 (*) 25. Elektroniczny przewodnik po programach. 26. Wyjście 27. Szybkie menu 28. Info / Odsłonięcie (w trybie teletekstu) 29. Następny / poprzedni program 30. Poprzedni program 31. AV / Wybór źródła 32. Tryb Ulubionych Korzystanie z mojego przycisku 1 (*) Główną funkcją tego przycisku jest uruchamianie linka do Youtube. Jednak, jeśli chcesz zmienić tę funkcję, możesz nacisnąć MÓJ PRZYCISK 1 przez pięć sekund na wybranym źródle, kanale lub linku, aż nie pojawi się na ekranie wiadomość MÓJ PRZYCISK JEST USTAWIONY. Potwierdzi ona, że wybrany MÓJ PRZYCISK jest skojarzony z wybraną funkcją. Zauważ, że po przeprowadzeniu pierwszej instalacji, MÓJ PRZYCISK 1 przywróci swoją domyślną funkcję Uwaga:: Zakres działania pilota wynosi około 7m/ 23ft. Używanie mojego przycisku 2 (**) Naciśnij MÓJ PRZYCISK 2 na pięć sekund na żądanym źródle, kanale lub linku, aż wiadomość: MÓJ PRZYCISK ZOSTAŁ USTAWIONY pojawi się na ekranie. Potwierdzi ona, że wybrany MÓJ PRZYCISK jest skojarzony z wybraną funkcją. Polski

6 Przegląd połączeń Ethernet Podłączenie (tył) Lan / kabel Ethernetu UWAGA: Do podłączania urządzeń poprzez boczne wejście AV należy użyć kabli dołączonych do zestawu. Spójrz na powyższą ilustrację. Aby włączyć PC audio, należy użyć wejścia BIAŁEGO I CZERWONEGO dla ŁĄCZA AUDIO PC/YPBPR. Jeśli urządzenie zewnętrzne jest podłączone poprzez gniazdko SCART, TV automatycznie przełączy się na tryb AV. Podczas oglądania kanałów DTV (Mpeg4 H.264) lub w trybie przeglądarki mediów, wyjście poprzez gniazdko scart nie będzie dostępne. Przy korzystaniu z montażu naściennego (opcja), zalecamy podłączenie wszystkich kabli do tylnych wejść w TV przed zamontowaniem urządzenia na ścianie. Moduł CI można wprowadzić lub wyjąć tylko wtedy, gdy TV jest WYŁĄCZONY. Szczegółowe informacje o ustawieniach znajdziesz w instrukcji obsługi modułu. Wsuń moduł CAM i kartę do gniazda na pokrywie przyłączy z tyłu TV. Należy pamiętać o właściwym włożeniu modułu CAM, ponieważ jeśli zostanie on włożony odwrotnie, nie będzie można go prawidłowo zainstalować. Jeżeli moduł CAM zostanie włożony na siłę, może ulec uszkodzeniu sam moduł lub przyłącze TV. Polski

7 Instalowanie baterii w pilocie Proszę delikatnie podważyć klapkę z tyłu pilota. 2. Włóż dwie baterie AAA. Upewnij się, że baterie umieszczone są w pilocie właściwie odpowiednio skierowanymi biegunami, + i. 3.Zamknij klapkę. Pierwsza instalacja Przy pierwszym włączeniu TV pojawi się menu wyboru języka. Wiadomość "Witaj! Proszę wybierz swój język" jest wyświetlana w każdej opcji językowej, w kolejności alfabetycznej. Podłączanie zasilania i anteny/kabla/ satelity WAŻNE:Telewizor jest zaprojektowany do korzystania z prądu zmiennego V, 50 Hz. Po rozpakowaniu, należy pozwolić urządzeniu osiągnąć temperaturę otoczenia przed podłączeniem go do prądu. Proszę włożyć wtyczkę do kontaktu. Włączanie/wyłączanie Aby włączyć telewizor Podłącz kabel zasilania do gniazdka, w którym płynie prąd zmienny o napięciu V, 50/60 Hz. Proszę wcisnąć przycisk. Zapali się wtedy dioda oczekiwania. Aby włączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania: Proszę wcisnąć na pilocie przycisk, P+ / P- lub przycisk numeryczny. Aby wyłączyć telewizor Naciśnij przycisk na pilocie lub naciśnij przycisk na telewizorze lub naciśnij i przytrzymaj przełącznik kontrolny na TV, aż się wyłączy, tak, że telewizor przełączy się na tryb oczekiwania (zależnie od modelu). Aby całkowicie wyłączyć TV, wyciągnij wtyczkę kabla z gniazdka. Uwaga: Gdy telewizor przełącza się w tryb oczekiwania, dioda LED trybu oczekiwania może migać, wskazując, że funkcje takie jak wyszukiwanie, pobieranie danych OAD lub timer są aktywne. Dioda LED może także mrugać podczas włączania TV z trybu oczekiwania. Naciśnij przycisk lub, aby podświetlić wymagany język oraz przycisk OK, aby wybrać żądaną opcję. Pojawi się napis pierwsza instalacja. Użyj przycisków lub, aby ustawić żądany kraj i naciśnij przycisk, aby wybrać typ wyszukiwania. Użyj lub, aby ustawić żądany tryb wyszukiwania. Dostępne typy wyszukiwania to: cyfrowe i analogowe, tylko cyfrowe i tylko analogowe. Po ustawieniu, naciśnij, aby wybrać język teletekstu. Użyj lub aby ustawić "Język teletekstu" oraz wybierz "Skanuj kodowane", używając przycisku lub. Można ustawić opcję skanuj zakodowane na Tak, jeśli chcesz skanować stacje zakodowane. Polski Domyślny kod PIN może się zmienić w zależności od wybranego kraju. Jeśli konieczne będzie wprowadzenie kodu PIN, aby wyświetlić opcje menu, wprowadź jeden z poniższych kodów: 4725, 0000 lub Aby kontynuować, naciśnij przycisk OK na pilocie, a na ekranie wyświetli się następująca informacja.

8 Tryb sklepu (opcja) można włączyć używając przycisku lub. Jeśli wybrany jest tryb sklepu (opcja), opcja trybu sklepu będzie dostępna w menu innych ustawień, a funkcje Twojego telewizora będą zilustrowane na górze ekranu. Po wybraniu Trybu sklepu (opcja), wyświetli się ekran potwierdzenia. Wybierz TAK, aby kontynuować. Jeśli wybrany jest tryb główny, tryb sklepu (opcja) nie będzie dostępny po początkowej instalacji. Aby kontynuować, naciśnij przycisk OK na pilocie, a na ekranie wyświetli się następująca informacja. Naciśnij przycisk OK, aby wyjść z listy kanałów i oglądać TV. (*) LCN to system logicznego numerowania kanał? organizujący dostępne programy zgodnie z rozpoznawalną sekwencja kanał?. Instalacja TV kablowej Jeśli wybierzesz opcję TV KABLOWA i naciśniesz OK na pilocie w celu kontynuacji, na ekranie wyświetli się następująca informacja: Musisz wybrać tryb wyszukiwania, aby wyszukać i zapisać audycje z żądanego źródła. Instalacja anteny Jeśli wybrałeś opcję ANTENA na ekranie Typu Wyszukiwania, telewizor wyszuka cyfrowe audycje telewizji naziemnej. Aby kontynuować wybierz TAK i naciśnij OK. Aby anulować operację, wybierz NIE i naciśnij OK. Uwaga:: Możesz nacisnąć przycisk MENU, aby anulować. Po zapisaniu wszystkich dostępnych stacji, ich lista zostanie wyświetlona na ekranie. Jeśli chcesz posortować kanały wg LCN(*), wybierz tak, a następnie naciśnij OK. * Można wtedy wybrać zakres częstotliwości. Aby podświetlić linię na którą się patrzy, użyj przycisków lub. Można również wprowadzić zakres manualnie, za pomocą przycisków numerycznych na pilocie. Polski

9 Ustaw startową i końcową częstotliwość jako żądane, używając przycisków numerycznych na pilocie. Następnie możesz ustawić krok wyszukiwania na 8000 KHz lub 1000 KHz. Jeśli wybierzesz 1000 KHz, telewizor dokona wyszukiwania w bardzo dokładny sposób. Dlatego też, czas wyszukiwania odpowiednio wzrośnie. Po zakończeniu naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie. TV wyszuka i zapisze dostępne stacje. Korzystanie z listy kanałów Telewizor sortuje wszystkie stacje zapisane na liście kanałów. Listę tę możesz edytować, ustawiać ulubione kanały lub aktywne stacje, przy użyciu opcji listy kanałów. Aby wejść do menu głównego, naciśnij przycisk MENU. Wybierz listę kanałów za pomocą przycisków kierunkowych w lewo lub w prawo. Naciśnij OK, żeby obejrzeć zawartość menu. Wybierz Edytuj listę kanałów, aby zarządzać zapisanymi kanałami. Użyj przycisków w górę lub w dół i OK, aby wybrać Edytowanie listy kanałów. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać kanał, który chcesz zmienić. Naciśnij przycisk w lewo lub w prawo, aby wybrać opcję z menu listy kanałów. Użyj przycisków P+/P-, aby poruszać się w górę lub dół strony. Naciśnij przycisk MENU aby wyjść z tej funkcji. Sortowanie listy kanałów Można wybrać transmisje, które będą wyświetlane na liście kanałów. Aby wyświetlić konkretny typ transmisji, powinno się użyć ustawienia aktywne kanały. Wybierz listę aktywnych kanałów z menu listy kanałów, używając przycisków lub. Naciśnij OK, aby kontynuować. Możesz wybrać typ transmisji z listy, używając przycisków lub oraz OK. Odtwarzanie mediów poprzez wejście USB Używając wejść USB można podłączyć do telewizora dysk twardy lub pendrive. Funkcja ta pozwala na odtwarzane plików przechowywanych na dysku USB. Obsługiwane są zarówno 2,5 jak i 3,5 calowe dyski zewnętrzne (hdd z zewnętrznym zasilaniem). WAŻNE! Przed podłączeniem jakichkolwiek urządzeń do telewizora zaleca się wykonanie kopii zapasowej plików, aby uniknąć ewentualnej utraty danych. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie plików lub utratę danych. Istnieje ryzyko, iż pewne typy urządzeń USB (np. odtwarzacze MP3), lub dyski twarde/pendrive y mogą nie być kompatybilne z tym odbiornikiem TV. TV obsługuje dyski sformatowane w FAT32 i NTFS ale nagrywanie nie będzie dostępne dla dysków NTFS. Uwaga: Podczas formatowania dysku USB o pojemności 1TB lub większej, mogą wystąpić pewne problemy. Szybkie podłączanie i odłączanie urządzeń USB jest bardzo niebezpieczne. Należy unikać powtarzanego szybkiego podłączania i odłączania urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie fizyczne odtwarzacza USB, oraz samego urządzenia USB. Nie wyjmuj pamięci USB podczas odtwarzania pliku. Do wejść USB telewizora można podłączyć hub USB. W tym przypadku zalecamy huby USB z zewnętrznym zasilaniem. Jeśli zamierzasz podłączyć dysk twardy USB zalecamy podłączyć go bezpośrednio do wejścia USB telewizora. Polski

10 Menu przeglądarki mediów Używając przeglądarki mediów można wyświetlać zdjęcia, odtwarzać muzykę i filmy przechowywane na dysku USB po jego podłączeniu do TV. Aby to zrobić, proszę wykonać następujące czynności: Podłącz dysk USB do jednego z wejść USB znajdujących się z boku TV. Do telewizora można podłączyć dwa urządzenia USB. Jeśli oba urządzenia zawierają muzykę, obrazki lub pliki wideo, menu wyboru USB pojawi się na ekranie. Pierwsze urządzenie USB podłączone do TV zostanie nazwane USB Drive 1. Wybierz urządzenie, używając przycisku lub, a następnie naciśnij OK. Naciśnij przycisk MENU i wybierz zakładkę przeglądarki mediów, korzystając z lewego/ prawego klawisza kierunkowego i przycisku OK. Wyświetli się przeglądarka multimedialna. Możesz odtworzyć określoną zawartość po wybraniu zakładki Wideo, Muzyka lub Zdjęcia. Postępuj zgodnie ze wskazówkami pod każdym menu, aby uzyskać dostęp do funkcji odtwarzania. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki mediów przy pomocy okienka dialogowego ustawień. Użycie przycisku MENU w trybie wyszukiwarki mediów Naciśnięcie przycisku MENU w trybie przeglądarki mediów powoduje wyświetlenie następującego ekranu menu: Zmiana rozmiaru obrazu: Formaty obrazu Programy mogą być oglądane w różnych formatach, w zależności od odbieranej transmisji. Można zmienić rozmiar obrazu na telewizorze, aby był on wyświetlany w różnych trybach powiększenia. Naciskaj przycisk, aby zmieniać rozmiar obrazu. Istnieje możliwość przesunięcia ekranu w górę lub w dół poprzez wciśnięcie przycisków lub, podczas gdy powiększenie obrazu zostało ustawione na format 14:9 zoom, kinowy lub napisy. Szybkie menu Szybkie ustawienia pozwolą Ci uzyskać bezpośredni dostęp do pewnych opcji. Menu to zawiera tryb oszczędzania energii, tryb obrazu, ustawienia equalizera, ulubione, automatyczne wyłączanie, FollowMe TV oraz ulotkę informacyjną. Naciśnij przycisk Q.MENU na pilocie, aby wyświetlić szybkie menu. Więcej szczegółów dotyczących wymienionych funkcji znajdziesz w dalszych rozdziałach. E-poradnik: Instrukcję obsługi dotyczącą możliwości Twojego TV możesz znaleźć w E-poradniku. Aby skorzystać z E-poradnika naciśnij przycisk Info w czasie, gdy na ekranie wyświetlone jest menu. Wybierz żądaną kategorię przy pomocy przycisków nawigacyjnych. Każda kategoria zawiera kilka tematów. Wybierz dany temat i naciśnij OK, aby przeczytać instrukcje. Aby zamknąć E-poradnik naciśnij przycisk Wyjdź. Uwaga: Zawartość E-poradnika może się różnić w zależności od modelu. Możesz wejść do opcji menu Obraz, Dźwięk i Ustawienia, używając tego ekranu. Naciśnij ponownie MENU, aby wyjść z tego ekranu. Polski

11 Tryb Kontrast Jasność Ostrość Kolor Tryb oszczędzania energii Podświetlenie (opcja) Redukcja szumów Kontrast dynamiczny Temperatura koloru Powiększenie obrazu HDMI True Black Tryb filmu (opcja) Odcień skóry Zmiana koloru Wzmocnienie RGB Reset Autopozycja (w trybie PC) Pozycja H (w trybie PC) Pozycja V (w trybie PC) Częstotliwość zegara (w trybie PC) Opcje i funkcje menu Zawartość menu obrazu Zgodnie z wymogami można ustawić odpowiedni tryb. Tryb obrazu może zostać ustawiony wg jednej z tych opcji: Kinowy, Gry, Sport, Dynamiczny i Naturalny. Ustawia wartości jasności i ciemności ekranu. Ustawia wartości jasności ekranu. Ustawia wartości ostrości dla obiektów wyświetlanych na ekranie. Ustawia wartości kolorów, dopasowując je. Można stawić tryb oszczędzania energii jako Eco, obraz wyłączony lub nieaktywny. W celu uzyskania dalszych informacji na temat trybu oszczędzania energii, proszę przeczytać część instrukcji obsługi zatytułowaną Informacje ekologiczne. Jeśli wybrana jest opcja wyłączania obrazu, wiadomość: Ekran zostanie wyłączony za 15 sekund. pojawi się na ekranie. Wybierz KONTYNUUJ i naciśnij OK. Ekran wyłączy się za 15 sekund. Jeśli wyłączysz tryb oszczędzania energii, tryb obrazu zostanie automatycznie ustawiony na dynamiczny, chyba, że tryb jest ustawiony na gry lub sport. To ustawienie kontroluje podświetlenie i może być ustawione na automatyczne, maksymalne, minimalne i Tryb Eco. Funkcja podświetlenia będzie nieaktywna podczas włączonego trybu oszczędzania energii. Podświetlenie nie może zostać włączone w trybie VGA lub przeglądania mediów, lub gdy tryb obrazu ustawiony jest na grę. Jeżeli transmitowany sygnał jest słaby i występują zakłócenia obrazu, użyj ustawienia redukcji szumu, aby zredukować takie zakłócenia. Redukcja szumów może zostać ustawiona wg jednej z tych opcji: Niska, Średnia, Wysoka Lub Wyłączona. Ustawienia zaawansowane Możesz zmienić wartość kontrastu używając funkcji kontrastu dynamicznego. Kontrast dynamiczny może zostać ustawiony wg jednej z tych opcji: Niska, Średnia, Wysoka Lub Wyłączona. Ustawia pożądany ton koloru. Ustawia rozmiar obrazu na auto, 16:9, z napisami, 14:9, 14:9 powiększony, 4:3 lub kino. Podczas oglądania ze źródła HDMI, funkcja ta będzie widoczna w menu ustawień obrazu. Można użyć tej funkcji, aby poprawić czerń w obrazie. Filmy są nagrywane z różną ilością ramek wyświetlanych na sekundę, która jest inna niż w przypadku normalnych programów telewizyjnych. Włącz tę funkcję w trakcie oglądania filmu, aby lepiej widzieć sceny z szybkim ruchem. Ustawia pożądany odcień skóry. Ustawia pożądany ton koloru. Proszę nacisnąć przycisk OK, aby zmienić wzmocnienie RGB. Korzystając z tego elementu można ustawić wartości temperatury koloru. Resetuje ustawienia obrazu do ustawień fabrycznych. Automatycznie optymalizuje wyświetlanie. Naciśnij OK, aby zoptymalizować. Ten element przesuwa obraz poziomo w prawą lub lewą stronę na ekranie. Ten element przesuwa obraz pionowo w górę lub w dół na ekranie. Zegar punktów pozwala na wyregulowanie zakłóceń, które pojawiają się jako pasma pionowe przy intensywnym wyświetlaniu punktów np. na arkuszu kalkulacyjnym lub w paragrafach lub tekście z mniejszą czcionką. Polski

12 Opcje i funkcje menu Ustawienia zaawansowane Faza W zależności od rozdzielczości i od częstotliwości skanowania ustawionej na wejściu TV, na ekranie może się pojawiać zamglony obraz lub szum. W takim przypadku można użyć (w trybie PC) tej opcji, aby uzyskać czysty obraz metodą prób i błędów. W trybie VGA (PC), niektóre opcje w menu obrazu będą niedostępne. Zamiast tego, ustawienia trybu VGA zostaną dodane do ustawień obrazu podczas trybu PC. Zawartość menu dźwięku Objętość Ustawia głośność. W menu korektora można zmienić tryb na: Muzykę, Film, Mowę, Płaski, Klasyczny oraz Użytkownika. Proszę wcisnąć przycisk MENU, aby wrócić do poprzedniego menu. Equalizer Ustawienia w menu korektora mogą być zmienione manualnie tylko wtedy, gdy Tryb Korektora został wybrany jako Użytkownik. Balans To ustawienie służy do ustawienia balansu głośnika lewego lub prawego. Słuchawki Ustawia głośność słuchawek. Można wybrać tryby Mono, Stereo, Dual I lub Dual II, pod warunkiem, że wybrany kanał Tryb dźwięku obsługuje ten tryb. Funkcja automatycznego ograniczania głośności (AVL) reguluje dźwięk, aby uzyskać stały poziom wyjściowy pomiędzy programami, w których istnieją różnice poziomu dźwięku (na AVL przykład podczas reklam poziom głośności jest z reguły wyższy, niż podczas nadawania programów). Słuchawki/Wyjście audio Basy dynamiczne Dźwięk przestrzenny Wyjście cyfrowe Automatyczne wyszukiwanie kanałów (ponowne strojenie) Ręczne wyszukiwanie kanałów Wyszukiwanie kanałów sieciowych Dostrajanie analogowe Pierwsza instalacja Czyszczenie listy serwisowej Podłączając zewnętrzny wzmacniacz do TV, korzystając z wyjścia słuchawkowego, możesz wybrać opcję wyjście audio. Jeśli podłączyłeś słuchawki do TV, ustaw te opcję jako słuchawki. Włącza lub wyłącza basy dynamiczne. Dźwięk przestrzenny może włączony lub wyłączony. Ustawia tryb audio wyjścia cyfrowego. Zawartość menu instalacji i dostrajania Wyświetla opcje automatycznego strojenia. Antena cyfrowa: Wyszukuje i zapisuje stacje DVB. TV cyfrowa kablowa: Wyszukuje i zapisuje kablowe stacje DVB. Analogowy: Wyszukuje i zapisuje stacje analogowe. Antena cyfrowa i analogowa: Wyszukuje i zapisuje antenowe stacje DVB i analogowe. Kabel cyfrowy i analogowy: Wyszukuje i zapisuje stacje kablowe DVB i analogowe. Funkcja ta może być użyta wyłącznie dla przekazu bezpośredniego. Wyszukuje kanały połączone ze stacjami. Funkcja może być używana do dostrajania kanałów analogowych. Funkcja ta jest niedostępna jeśli nie są zapisane żadne kanały analogowe. Usuwa wszystkie zachowane kanały i ustawienia, resetuje TV do ustawień fabrycznych i rozpoczyna pierwszą instalację. Więcej informacji we wskazówkach dotyczących pierwszej instalacji. (*) To ustawienie jest widoczne tylko wtedy, gdy opcja kraju ustawiona jest na Danię, Szwecję, Norwegię lub Finlandię. Tego ustawienia używa się do usuwania zapisanych kanałów. Polski

13 Dostęp warunkowy Język Opcje i funkcje menu Zawartość menu ustawień Kontroluje moduły dostępu warunkowego, jeśli są dostępne. Konfiguruje ustawienia języka. Konfiguruje ustawienia kontroli rodzicielskiej. Kontrola Domyślny kod PIN może się zmienić w zależności od wybranego kraju. Jeśli rodzicielska konieczne będzie wprowadzenie kodu PIN, aby wyświetlić opcje menu, wprowadź jeden z poniższych kodów: 4725, 0000 lub Timery Ustawia timery dla wybranych programów. Konfiguracja Wyświetla menu konfiguracji nagrywania. nagrywania Ustawia datę i godzinę. Uwaga: * Telewizor pobiera informację o czasie poprzez nadawany program. Prawidłowy czas będzie dostępny w ustawieniach daty/czasu, jeśli informacja o czasie jest nadawana w programie. Jeśli telewizor jest w trybie bez kanału, ustawienia daty/czasu mogą być zmienione. Data/Godzina Jednak, gdy jest ustawiony kanał, tylko tryb ustawienia czasu może być zmieniony, a jeśli jest ustawiony na manualny, udostępniona będzie strefa czasowa. * Jeśli telewizor jest przełączony w tryb oczekiwania, a następnie włączony i nie jest dostępny program, informacja o czasie nie będzie zaktualizowana. Jeśli jest nadawany program, informacja o czasie będzie pobrana z programu. Innymi słowy, informacja o czasie będzie dostępna zgodnie z następującym pierwszeństwem: Telewizor najpierw szuka informacji o czasie w nadawanym programie, następnie w ustawieniach użytkownika, a w końcu w informacji w teletekście. Źródła Włącza lub wyłącza wybrane opcje źródeł. Ustawienia sieciowe Wyświetla ustawienia sieciowe Inne Ustawienia: Wyświetla inne opcje ustawień telewizora: Limit czasu menu Zmienia limit dla czasu wyświetlania menu. Skanowanie kanałów kodowanych Niebieskie tło Aktualizacja oprogramowania Wersja aplikacji Osoby niedosłyszące Opis Audio Automatyczne wyłączanie telewizora Gdy ustawienie to jest aktywne, podczas wyszukiwania znajdowane będą także kanały kodowane. Jeżeli ustawienie to jest nieaktywne, kanały kodowane nie będą znajdowane podczas wyszukiwania automatycznego lub ręcznego. Aktywuje lub dezaktywuje niebieskie tło podczas, gdy sygnał jest słaby lub go w ogóle nie ma. Aby mieć pewność, że odbiornik TV jest na bieżąco aktualizowany, można skorzystać z tego ustawienia. Aby operacja przebiegła pomyślnie, upewnij się, że telewizor jest w stanie czuwania (standby). Wyświetla wersję aplikacji. Jeżeli nadawca audycji przewidział specjalny sygnał audio, można ustawić tę opcję jako aktywną, aby móc go odbierać. Opis audio odnosi się do dodatkowej narracji dla osób niewidzących i niedowidzących dla mediów wizualnych, włącznie z telewizją i kinem. Tej funkcji można używać tylko wtedy, gdy nadawca obsługuje dodatkową ścieżkę narracji. Możesz ustawić czas automatycznego wyłączania. Po jego upłynięciu, jeśli TV nie jest oglądany, wyłączy się on samoczynnie. Polski

14 Wyszukiwanie w trybie oczekiwania (opcja) Opcje i funkcje menu Inne Ustawienia: Wyświetla inne opcje ustawień telewizora: Jeśli wyłączą Państwo funkcję wyszukiwania w trybie oczekiwania, będzie ona niedostępna. Aby korzystać z tej funkcji, proszę się upewnić, że jest ona włączona. Jeśli wyszukiwanie w trybie oczekiwania jest włączone, gdy TV znajduje się w trybie oczekiwania, wyszukane zostaną dostępne kanały. Jeśli TV odnajdzie jakieś nowe lub brakujące kanały, wyświetli się menu pytające, czy wprowadzić zmiany. Po tej operacji lista kanałów zostanie uaktualniona i zmieniona. Proszę włączyć wyszukiwanie w trybie oczekiwania, aby TV mógł automatycznie aktualizować częstotliwość nadawanej audycji, definicję i tym podobne zmiany. Tryb sklepu (opcja) Renderer DLNA Tryb włączania Wirtualny pilot Jeśli wystawiasz TV w sklepie, możesz aktywować ten tryb. Kiedy Tryb sklepu jest aktywowany, niektórych funkcji w menu TV nie będzie można ustawić. Funkcja renderera DLNA pozwala na współdzielenie plików przechowywanych na smartfonie. Jeśli posiadasz smartfon kompatybilny z rendererem DLNA oraz zainstalowane właściwe oprogramowanie, możesz współdzielić/odtwarzać zdjęcia na swoim TV. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji oprogramowania do współdzielenia plików. Tryb renderera DLNA będzie niedostępny z funkcją portalu internetowego. Ustawienie to konfiguruje preferencje trybu uruchamiania. Zawsze włączony: TV zawsze się włącza, jeśli będzie naciśnięty główny przycisk włączenia/wyłączenia z sieci. / Tryb oczekiwania TV zawsze włącza się w trybie oczekiwania. / Ostatni stan: TV zawsze włącza się na ostatnio wybrany kanał/źródło. Włącza lub wyłącza funkcję wirtualnego pilota. Polski

15 Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) Niektóre kanały, ale nie wszystkie, podają informacje o aktualnym i następnym programie. Naciśnij przycisk, aby wyświetlić menu EPG. W górę/dół/lewo/prawo: Poruszanie się po EPG. OK: Wyświetla opcje programu. (İ) INFO: Wyświetla szczegółowe informacje o wybranym programie. ZIELONY: Przełącza na listę programów EPG. ŻÓŁTY: Przełącza na chronologiczny program EPG. NIEBIESKI: Wyświetla opcje filtrowania. (NAGRYWANIE):Telewizor rozpocznie nagrywanie wybranego programu. Można nacisnąć ponownie, aby zatrzymać nagrywanie. WAŻNE: Aby nagrać program, powinieneś najpierw podłączyć dysk USB do TV, gdy jest on wyłączony. Powinieneś następnie włączyć TV, aby włączyć funkcję nagrywania. W innym przypadku, funkcja nagrywania będzie niedostępna. Uwaga: Podczas nagrywania przełączanie na inne źródło lub programy jest niemożliwe. Opcje Programów W menu EPG, naciśnij przycisk OK, żeby wejść do menu Opcje programów. Wybór kanału Używając tej opcji w menu EPG, możesz przełączyć na wybrany kanał. Nagrywanie / Usuń zaprogramowane nagranie Po wybraniu programu w menu EPG, naciśnij OK, aby wyświetlić dostępne Opcje. Wybierz opcję "Nagraj" i naciśnij przycisk OK. Po tej czynności nagrywanie zostanie ustawione dla wybranego programu. Aby anulować ustawione już nagrywanie, podświetl program i naciśnij przycisk OK i wybierz opcję Usuń zaprogramowane Timer. Nagrywanie zostanie anulowane. Polski Ustaw / Usuń timer Po wybraniu programu w menu EPG, naciśnij OK, aby wyświetlić dostępne Opcje. Wybierz opcję Ustaw timer dla programu i naciśnij OK. Możesz ustawić timer dla przyszłych programów. Aby usunąć ustawiony timer, podświetl dany program i naciśnij OK. Następnie, wybierz opcję Usuń timer. Timer zostanie usunięty. Uwaga: Nie można nagrywać lub ustawić timera dla dwóch lub więcej programów wyświetlanych w tym samym przedziale czasowym. Nagrywanie programu WAŻNE: Używając nowego dysku USB, zaleca się go najpierw sformatować, używając funkcji telewizora formatuj dysk. Aby nagrać program, powinieneś najpierw podłączyć dysk USB do TV, gdy jest on wyłączony. Powinieneś następnie włączyć TV, aby włączyć funkcję nagrywania. Dla celów nagrywania, podłączony dysk USB lub dysk zewnętrzny powinien mieć pojemność co najmniej 1GB i powinien być kompatybilny z USB 2.0. Jeśli podłączone urządzenie USB nie obsługuje prędkości przesyłu danych 2.0, pojawi się wiadomość o błędzie. Uwaga: Nagrane programy są zapisywane na podłączony dysk USB. Jeśli chcesz, możesz zapisać/skopiować nagrania na swój komputer; niemniej jednak, nie będzie można odtwarzać tych nagrań na komputerze. Nagrania można odtwarzać wyłącznie na telewizorze. Uwaga: Podczas korzystania z przesunięcia czasu, mogą wystąpić zakłócenia synchronizacji obrazu z dźwiękiem. Nagrywanie radia nie jest obsługiwane. TV może nagrać do dziesięciu godzin programów. Nagrane programy są dzielone na partycje 4GB. Jeżeli prędkość zapisywania podłączonego dysku USB nie jest wystarczająca, nagrywanie może nie dojść do skutku, a funkcja timeshiftingu może być niedostępna. Nagrywanie programów HD może zajmować więcej miejsca na dysku USB, w zależności od rozdzielczości programu. Z tego powodu, zaleca się stosowanie dysków twardych USB do nagrywania programów HD. Nie odłączaj USB/HDD podczas nagrywania. Może to uszkodzić podłączony USB/HDD. Dostępna jest obsługa wielu partycji. Obsługiwane są maksymalnie dwie różne partycje. Jeśli dysk posiada więcej niż dwie partycje, może wystąpić awaria. Pierwsza partycja dysku USB wykorzystywana jest do funkcji PVR. Aby ją móc wykorzystać do funkcji PVR, musi zostać ona sformatowana jako partycja podstawowa. Niektóre pakiety strumieniowe mogą nie zostać nagrane z powodu problemów z sygnałem, co może czasem spowodować zamrażanie obrazu podczas odtwarzania.

16 Przyciski Nagrywania, odtwarzanie, Pauza, wyświetlania (dla listy odtwarzania) nie mogą być używane podczas włączonego teletekstu. Jeśli nagrywanie jest rozpoczęte przez timer, teletekst jest wyłączany automatycznie. Również korzystanie z teletekstu podczas trwającego nagrywania lub odtwarzania jest niemożliwe. Nagrywanie z przesunięciem czasu Naciśnij przycisk (PAUZA) podczas oglądania audycji, aby przełączyć na tryb przesunięcia czasu. W trybie przesunięcia czasu, program jest zatrzymany i jednocześnie nagrywany na podłączony dysk USB. Naciśnij (ODTWARZANİE) ponownie, aby kontynuować oglądanie programu od momentu jego zatrzymania. Różnicę w przesunięciu czasu pomiędzy rzeczywistym programem a nagranym można zaobserwować na paku informacyjnym. Natychmiastowe nagrywanie Naciśnij przycisk (NAGRYWANİA), aby rozpocząć natychmiastowe nagrywanie oglądanego właśnie programu. Możesz nacisnąć przycisk (NAGRYWANİA) na pilocie ponownie, aby nagrać następną audycję w programie. W takim przypadku, pojawi się na ekranie krótki komunikat na ten temat. Naciśnij (STOP), aby anulować natychmiastowe nagrywanie. Przełączanie pomiędzy różnymi audycjami lub źródłami oraz przeglądarka mediów nie są dostępne w czasie nagrywania. Oglądanie nagranych programów W głównym menu, użyj przycisków lub, aby wybrać przeglądarkę mediów. W menu głównym, podświetl pozycję w bibliotece nagrań przyciskiem lub, a następnie naciśnij OK. Pojawi się biblioteka nagrań. Wybierz nagrany program z listy (jeśli uprzednio nagrany), używając przycisku /. Aby sprawdzić opcje odtwarzania, naciśnij przycisk OK. Wybierz daną opcję, używając przycisk / lub OK. Dostępne opcje odtwarzania: Odtwarzaj od początku: Nagranie odtwarzane jest od początku. Ponów: Ponawia odtwarzanie nagrania. Odtwarzaj od momentu: Określa konkretny moment odtwarzania. Uwaga: Dostęp do menu głównego i elementów menu będzie niedostępny podczas odtwarzania. Naciśnij (STOP), aby zatrzymać odtwarzanie i powrócić do biblioteki nagrań. Powolne odtwarzanie do przodu Naciskając (PAUZA) podczas odtwarzanie nagranego programu, uaktywni się opcję powolnego odtwarzania do przodu. Możesz użyć przycisku aby włączyć powolne przewijania do przodu. Naciskając przycisk ponownie, zmieni się prędkość przewijania do przodu. Biblioteka nagrań Aby wyświetlić listę nagrań, wybierz bibliotekę nagrań i naciśnij przycisk OK. Pojawi się biblioteka nagrań z dostępnymi nagraniami. Wszystkie nagrania są przechowywane na liście w bibliotece nagrań. " "(Ponów): Ponawia odtwarzanie nagrania. CZERWONY przycisk (usuń): Kasuje wybrane nagranie. ZIELONY przycisk (edytuj): Wprowadza zmiany w wybranym nagraniu. NIEBIESKI przycisk (sortuj): Zmienia kolejność nagrań. Dostępny jest szeroki wybór opcji sortowania. Przycisk OK: Uaktywnia menu opcji odtwarzania: (İ) INFO (szczegóły): Wyświetla krótki i długi opis programów. Konfiguracja nagrywania Wybierz element konfiguracji nagrania w menu instalacji, aby skonfigurować ustawienia nagrywania. Formatuj Dysk: Funkcji formatowania dysku można wykorzystać do sformatowania podłączonego dysku USB. WAŻNE: Pamiętaj, że wszystkie dane przechowywane na dysku USB zostaną utracone podczas jego formatowania i konwersji na FAT32, gdy opcja ta zostanie aktywowana. Można również spróbować sformatować dysk USB, gdy nie działa on poprawnie. W większości przypadków sformatowany dysk USB zacznie działać poprawnie; niemniej jednak WSZYSTKIE dane na nim przechowywane zostaną utracone. Uwaga: Jeśli komunikat USB jest zbyt wolne pojawi się na ekranie podczas rozpoczęcia nagrywania, spróbuj zrestartować nagrywanie. Jeśli nadal występuje ten sam błąd, możliwe, że Twoje urządzenie USB nie spełnia wymogów technicznych dotyczących prędkości. Spróbuj podłączyć inny dysk USB. Polski

17 Funkcje podłączenia Podłączanie do sieci przewodowej Aby podłączyć się do sieci przewodowej LAN, należy wykonać następujące kroki: Podłącz kabel ethernetu połączenia Internetu szerokopasmowego ISP do WEJŚCIA ETHERNETOWEGO Twojego modemu. Upewnij się,że oprogramowanie Nero MediaHome jest zainstalowane na Twoim komputerze (dla funkcji DLNA). Przeczytaj załącznik G, aby uzyskać więcej informacji na temat procesu instalacji. Następnie powinieneś podłączyć swój komputer do jednego ze złączy LAN swojego modemu (np. LAN 1) za pomocą odpowiedniego kabla LAN. Użyj innego wyjścia LAN na modemie (np. LAN 2), aby podłączyć twój telewizor. Możesz dodać swój TV do LAN poprzez połączenie portu LAN z tyłu telewizora to złącza LAN na modemie, jak na rysunku. przypadku, proszę użyć kabla Ethernet, aby podłączyć swój telewizor bezpośrednio do gniazdka ściennego sieci. Podłączanie do sieci bezprzewodowej WAŻNE: Aby móc skorzystać z funkcji sieci bezprzewodowej wymagany jest dongle USB Veezy 200. Aby używać swojego TV z siecią bezprzewodową, potrzebujesz bezprzewodowy dongle USB Veezy 200. Aby uczynić SSID modemu widocznym, powinieneś zmienić swoje ustawienia SSID w oprogramowaniu modemu. TV nie może połączyć się z siecią, mając ukryty SSID. Aby podłączyć się do sieci przewodowej LAN, należy wykonać następujące kroki: 1. Podłącz kabel ethernetu połączenia Internetu szerokopasmowego ISP do WEJŚCIA ETHERNETOWEGO Twojego modemu. 2. Upewnij się,że oprogramowanie Nero MediaHome jest zainstalowane na Twoim komputerze (dla funkcji DLNA). 3. Następnie powinieneś podłączyć adaptor bezprzewodowy do jednego z wejść USB w telewizorze. 4. Aby skonfigurować ustawienia sieci przewodowej, patrz sekcja Ustawienia sieci w Menu ustawień. Aby uzyskać dostęp i odtwarzać wspólne pliki, musisz wybrać przeglądarkę plików. Naciśnij przycisk MENU i wybierz zakładkę przeglądarki mediów, korzystając z lewego/prawego klawisza kierunkowego. Proszę wcisnąć przycisk OK, aby kontynuować. Wybierz żądany typ pliku i naciśnij OK. Zawsze musisz używać ekranu przeglądarki mediów, aby uzyskać dostęp i odtwarzać pliki sieciowe. Dla lepszej jakości odtwarzania, korzystając z połączenia kablowego należy używać odtwarzacza mediów/pcc/hdd lub innych urządzeń kompatybilnych z DLNA 1.5. Ustawienia kablowe można zmienić w Ustawieniach sieciowych w menu ustawień. Możliwość podłączenia Twojego TV do sieci LAN będzie zależała od konfiguracji sieci. W takim Polski

18 Router Wireless-N (IEEE a/b/g/n) z równoczesnymi pasmami 2.4 i 5 GHz przeznaczonymi do zwiększenia przepustowości pasma. Zoptymalizowane dla gładszego i szybszego przesyłu obrazu HD, transferu plików oraz gier bezprzewodowych. Skorzystaj z połączenia LAN dla szybszego dzielenia się plikami pomiędzy urządzeniami takimi, jak komputery. Częstotliwość i kanał różnią się, w zależności od rejonu. Prędkość transmisji różni się w zależności od odległości i ilości przeszkód pomiędzy urządzeniami przesyłającymi, ich konfiguracji, stanu fali radiowej, ruchu i używanych urządzeń. Transmisja może zostać również odcięta lub rozłączona w zależności od stanu fali radiowej telefonów DECT lub jakichkolwiek innych urządzeń WiFi 11b. Standardowe wartości dla szybkości transmisji to teoretycznie maksymalne wartości sieci bezprzewodowej. Nie są one faktycznymi prędkościami przesyłu danych. Miejsce, gdzie przesył jest najefektywniejszy zależy od otoczenia użytkowania. Adapter bezprzewodowy LAN powinien być podłączony bezpośrednio do portu USB telewizora. Huby USB nie są obsługiwane. Ustawienia bezprzewodowe można zmienić w sekcji wifi w menu ustawień. Bezprzewodowy adapter LAN obsługuje modemy typu a,b,g oraz n. Zaleca się bardzo używanie protokołu komunikacyjnego IEEE n w celu uniknięcia wszelkich problemów podczas oglądania wideo. Jeśli pojawią się problemy z wydajnością audio/ wideo, użyj innego wejścia USB. Gdy w pobliżu znajdują się inne modemy z takim samym SSID, musisz zmienić SSID swojego modemu. W innym przypadku możesz napotkać problemy z połączeniem. Jeśli doświadczysz problemów z połączeniem bezprzewodowym, skorzystaj zamiast tego z połączenia kablowego. Konfigurowanie ustawień sieciowych Ustawienia sieciowe Twojego TV zawierają opcje połączeń przewodowych i bezprzewodowych. Niemniej jednak, jeśli Twój TV nie posiada dongle a USB Wi-Fi, powinieneś użyć połączeń przewodowych. Jeśli spróbujesz połączyć się bezprzewodowo podczas, gdy TV nie posiada dongle a USB Wi-Fi, na ekranie pojawi się komunikat ostrzegawczy, a TV nie otrzyma adresu IP. Spróbuj wtedy podłączyć kabel LAN; wtedy TV będzie mógł otrzymać adres IP. Polski Konfigurowanie ustawień urządzenia przewodowego IJeśli podłączasz TV poprzez wejście ETHERNET, aby skonfigurować, wybierz urządzenie przewodowe, jako typ sieci. Typ sieci Typ sieci może być ustawiony, jako urządzenie przewodowe lub bezprzewodowe, zgodnie z aktywnym połączeniem z telewizorem. Wybierz urządzenie przewodowe, jeśli podłączyłeś TV do kabla LAN. Wybierz urządzenie bezprzewodowe, jeśli podłączyłeś TV korzystając z bezprzewodowego dongle a USB. Stan konfiguracji Część ta wyświetla stan połączenia. Wybierz Podłączony, jeśli chcesz aktywować podłączenie. Wybierz niepołączony, jeśli chcesz rozłączyć. Adres IP Jeśli dostępne jest połączenie, w tej części zostanie wyświetlony adres IP. Jeśli chcesz ustawić preferencje adresu IP, naciśnij ZIELONY przycisk i przełącz na tryb zaawansowany. Konfiguracja ustawień sieci przewodowej w trybie zaawansowanym Po naciśnięciu ZIELONEGO przycisku, dostępny będzie tryb zaawansowany. Będąc w trybie zaawansowanym naciśnij CZERWONY przycisk, aby edytować ustawienia. Po zakończeniu naciśnij OK, aby zapisać, lub RETURN/BACK, aby anulować. Konfiguracja ustawień urządzenia bezprzewodowego (opcja) WAŻNE: Aby móc skorzystać z funkcji sieci bezprzewodowej wymagany jest dongle USB "Veezy 200. Aby używać TV z siecią bezprzewodową, wymagany jest dongle USB Veezy 200. Funkcja Wi-Fi może być używana do połączeń z siecią bezprzewodową. Funkcja ta jest używana wyłącznie dla celów infrastrukturalnych takich, jak połączenie z siecią, stronami hbb i serwerami DLNA (opcja). Jeśli posiadasz dongle Veezy 200 Wifi, wybierz Typ sieci

19 jako Urządzenie bezprzewodowe, aby rozpocząć proces połączenia. Aby włączyć funkcję Wi-Fi, profile powinny być poprawnie skonfigurowane. Podłącz dongle Wi-Fi do jednego z portów USB telewizora. Naciśnij ŻÓŁTY przycisk, aby wyszukać sieci bezprzewodowe z menu ustawień sieciowych. Następnie wyświetli się lista dostępnych sieci. Proszę wybrać żądaną sieć z listy. Uwaga: Jeśli modem działa w trybie N, powinno się wybrać ustawienia trybu N. Jeśli wybrana sieć jest zabezpieczona hasłem, proszę go wprowadzić korzystając z wirtualnej klawiatury. Klawiatury tej można używać korzystając z klawiszy nawigacyjnych (lewo/prawo/góra/dół) i klawisza OK na pilocie. Można przemieszczać się pomiędzy zakładkami menu naciskając lewy/prawy przycisk kierunkowy. Pasem pomocy u dołu okienka dialogowego pokazuje dostępne funkcje. Naciśnij NIEBIESKI przycisk, aby sprawdzić prędkość swojego połączenia z Internetem. Możesz sprawdzić siłę sygnału używając menu ustawień sieciowych dla trybu urządzenia bezprzewodowego. Informacje Stan konfiguracji Wyświetla status Wi-Fi jako połączony lub niepołączony. Adres IP Wyświetla bieżący adres IP. Nazwa sieci Wyświetla nazwę podłączonej sieci. ZIELONY przycisk, aby przejść do trybu zaawansowanego, a następnie naciśnij OK, aby zmienić ustawienia. Poczekaj, aż adres IP pojawi się na ekranie. Oznacza to, że ustanowione zostało połączenie. Aby rozłączyć się z siecią, powinieneś podświetlić status konfiguracji i nacisnąć OK. Usuń zapisane profile Wi-Fi Zapisane profile zostaną usunięte jeśli naciśniesz czerwony przycisk podczas wyświetlonej informacji o wyborze urządzenia bezprzewodowego. Podłączanie do Smartfona/Tableta (opcja) Można odtwarzać zawartość smatrfona/tableta, zlokalizowanego w sieci domowej, używając funkcji telewizora DLNA/DMR. Aby móc to zrobić, telefon komórkowy musi posiadać odpowiednie oprogramowanie do współużytkowania. Polski

20 Jeśli połączenie jest prawidłowo wykonane, powinno dać się wejść do plików współużytkowanych urządzenia. Wejdź do menu przeglądarki mediów i wyświetl menu OSD wyboru urządzenia odtwarzającego. Wybierz swój telefon komórkowy i naciśnij OK, aby kontynuować. Uwaga: Funkcja ta może nie być obsługiwana przez niektóre telefony komórkowe. Rozwiązywanie podłączenia Sieć bezprzewodowa niedostępna Upewnij się, że system firewall zezwala na bezprzewodowe połączenie TV. Dongle USB Wi-Fi Veezy 200 powinien być poprawnie włożony (jeśli dostępny). Jeśli sieć bezprzewodowa nie funkcjonuje poprawnie, spróbuj skorzystać z sieci przewodowej w swoim domu. Więcej informacji na ten temat w części dotyczącej połączeń przewodowych. Jeśli TV sieciowa nie działa, najpierw sprawdź modem (router). Jeśli nie ma problemów z routerem, sprawdź połączenie internetowe swojego modemu. Spróbuj ponownie wyszukać sieci bezprzewodowe, używając ekranu menu Ustawień sieciowych. Połączenie jest wolne: Sprawdź instrukcję obsługi swojego modemu, aby uzyskać informacje na temat zasięgu wewnątrz budynków, szybkości połączenia, jakości sygnału i innych ustawień. Będziesz potrzebować szybkiego łącza dla swojego modemu. Przerwy podczas odtwarzania lub zwolnione reakcje W taki przypadku powinieneś spróbować następujących kroków: Zachowaj odległość co najmniej trzech metrów od kuchenek mikrofalowych, telefonów komórkowych, urządzeń Bluetooth i jakichkolwiek innych urządzeń kompatybilnych z Wi-Fi. Spróbuj zmienić aktywny kanał routera WLAN. Używanie usług sieci DLNA DLNA (Digital Living Network Alliance) jest standardem, który ułatwia proces oglądania w elektronice cyfrowej oraz sprawia, że jest on dogodniejszy w użyciu w sieci domowej. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Standard DLNA umożliwia oglądanie I odtwarzanie zdjęć, muzyki oraz filmów wideo przechowywanych na serwerze medialnym DLNA podłączonym do Państwa sieci domowej. Krok 1: Instalacja Nero Media Home Z funkcji DLNA nie można korzystać, jeśli serwer nie jest zainstalowany na komputerze. Proszę przygotować swój komputer za pomocą programu Polski Nero Media Home. Więcej informacji na temat instalacji znajdziesz w załączniku E. Krok 2: Podłącz do sieci przewodowej lub bezprzewodowej Więcej szczegółowych informacji dotyczących konfiguracji znajdziesz w rozdziale Ustawienia sieciowe. Krok 3: Odtwarzanie plików współdzielonych poprzez przeglądarkę mediów Wybierz przeglądarkę mediów, używając przycisków Lewy lub Prawy z menu głównego, a następnie naciśnij przycisk OK. Wyświetli się przeglądarka multimedialna. Wsparcie DLNA jest dostępne tylko w trybie katalogu przeglądarki mediów. Aby uaktywnić tryb katalogu, przejdź do zakładki Ustawień na głównym ekranie przeglądarki i naciśnij OK. W opcjach ustawień podświetl Styl widoku i zmień na Skoroszyt, używając przycisku w lewo lub w prawo. Podświetl wybrany typ mediów i naciśnij OK. Jeśli dzielenie się plikami jest poprawnie skonfigurowane, po wybraniu żądanego typu mediów na ekranie wyświetli się wiadomość OSD. Wybierz OK, aby wyświetlić wybraną sieć lub zawartość pamięci USB. Jeśli chcesz odświeżyć listę urządzenia, naciśnij ZIELONY przycisk. Można nacisnąć przycisk MENU, aby wyjść.

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Aby wyłączyć telewizor... 112. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania... 112

Aby wyłączyć telewizor... 112. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania... 112 Spis treści Funkcje... 103 Drogi kliencie firmy SHARP... 103 Wprowadzenie... 103 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa... 104 Informacje ekologiczne... 107 Zawartość pakietu... 107 Oglądanie TV...

Bardziej szczegółowo

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII Spis treści Funkcje...27 Drogi kliencie firmy SHARP...27 Wprowadzenie...27 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa...28 Środki bezpieczeństwa...29 Informacje ekologiczne...31 Zawartość pakietu...31 Oglądanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Funkcje. Przygotowanie

Wprowadzenie. Funkcje. Przygotowanie Spis treści Funkcje... 2 Przygotowanie... 2 Środki bezpieczeństwa... 3 Tryb 3D i obrazy 3D... 4 OSTRZEŻENIE... 4 UWAGA NA ZDROWIE!... 5 Podłączenie do telewizora systemu dystrybucji (telewizja kablowa

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Polski - 1 -

Spis treści. Polski - 1 - Spis treści Środki ostrożności... 3 Cyrkulacja powietrza... 3 Uszkodzenie spowodowane przegrzaniem. 3 Zasilanie... 3 strzeżenie... 3 Co robić... 3 Czego nie robić... 3 Instalacja i ważne informacje...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HDTV 32 Plus / HDTV 40 HDTV 40 Plus / HDTV 46

Instrukcja obsługi HDTV 32 Plus / HDTV 40 HDTV 40 Plus / HDTV 46 Instrukcja obsługi HDTV Plus / HDTV HDTV Plus / HDTV Telewizor z ekranem TFT-LCD z zintegrowanym dyskiem twardym i podwójnym multitunerem. Posiada wbudowany czytnik kart w systemie CONAX oraz dwa interfejsy

Bardziej szczegółowo

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Spis treści Spis treści 01 Ostrzeżenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. THT501 Digital High Definition Terrestrial Receiver

Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. THT501 Digital High Definition Terrestrial Receiver THT501 Digital High Definition Terrestrial Receiver User manual Manuel d Utilisateur Manuale Utente Manual del usuario Manual do Usuário Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Руководство пользователя

Bardziej szczegółowo

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S MODEL LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA Oświadczenie CE: Niniejszym firma SHARP Electronics

Bardziej szczegółowo

CYFROWY TELEWIZOR LCD LED

CYFROWY TELEWIZOR LCD LED CYFROWY TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: LET32T1000HF LET42T1000HF LET39Z18HF LET46Z18HF Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski Instrukcja obsługi 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski Instrukcja obsługi Ariva 210 Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe

Bardziej szczegółowo

LC-32LE154E LC-32LE154V

LC-32LE154E LC-32LE154V LC-32LE154E LC-32LE154V 1506-0Q3B000 TINS-F996WJZZ MAGYAR TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVÍZOR S BAREBNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVIZOR S FAREVNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РІДКОКРИСТАЛІЧНИМ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000 PL 2 CHD-3000 SPIS TREŚCI 1. Środki bezpieczeństwa 3 2. Ochrona środowiska 4 3. Uwagi eksploatacyjne 5 3.1. Automatyczne wyłączenie zasilania 5 3.2. Współpraca z zewnętrznym napędem USB (dotyczy odbiorników

Bardziej szczegółowo

Monitor LED z funkcją telewizora

Monitor LED z funkcją telewizora Monitor LED z funkcją telewizora (MFM TV) Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać dostęp do pełnej obsługi, prosimy zarejestrować produkt na stronie www.samsung.com/register

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO...3 WSTĘP...3 FUNKCJE...4 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA...5 PANEL PRZEDNI...6 PANEL TYLNY...8 PODŁĄCZANIE SYSTEMU...

SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO...3 WSTĘP...3 FUNKCJE...4 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA...5 PANEL PRZEDNI...6 PANEL TYLNY...8 PODŁĄCZANIE SYSTEMU... SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO...3 WSTĘP...3 FUNKCJE...4 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA...5 PANEL PRZEDNI...6 PANEL TYLNY...8 PODŁĄCZANIE SYSTEMU...8 PODSTAWOWE OPERACJE...11 WŁĄCZANIE XFINDERA...11 WŁĄCZANIE...11

Bardziej szczegółowo

Evolution. Emotion. Passion. THT503 Digital Terrestrial HD Receiver

Evolution. Emotion. Passion. THT503 Digital Terrestrial HD Receiver THT503 Digital Terrestrial HD Receiver User manual Bedienungsanleitung Manuel d Utilisateur Manuale utente Manual del usuario Manual do Utilizador Uživatelská příručka Návod k obsluze Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Dekoder HD XC1 HD XC2 Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji kablowej

Dekoder HD XC1 HD XC2 Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji kablowej Dekoder HD XC1 HD XC2 Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji kablowej KP 11/13 Spis treści W skrócie 4 1.1 Cechy podstawowe 4 1.2 Zawartość zestawu 4 1.3 Przedni panel 5 1.4 Panel tylny 5 1.5

Bardziej szczegółowo

LCD TV Monitor Instrukcja obsługi. SyncMaster P2033HD

LCD TV Monitor Instrukcja obsługi. SyncMaster P2033HD LCD TV Monitor Instrukcja obsługi SyncMaster P2033HD Spis treści WAŻNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Zanim rozpoczniesz........................................ 1-1 Nadzór i konserwacja......................................

Bardziej szczegółowo

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T Spis treści 1 Instalacja 11.2 Zegar 47 11.3 Wyłącznik czasowy 11.4 Alarm 47 3 1.1 Przeczytaj wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42. Model: 8042

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42. Model: 8042 INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42 Model: 8042 SPIS TREŚCI Spis treści 2 Informacja dotycząca ekranów LCD LED 3 Ostrzeżenia i znaki bezpieczeństwa 4 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 5 Szybki

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

www.philips.com/welcome 42PFK7509 42PFS7509 47PFK7509 47PFS7509 55PFK7509 55PFS7509 Instrukcja obsługi

www.philips.com/welcome 42PFK7509 42PFS7509 47PFK7509 47PFS7509 55PFK7509 55PFS7509 Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome Ultra Slim Smart LED TV 42PFK7509 42PFS7509 47PFK7509 47PFS7509 55PFK7509 55PFS7509 Instrukcja obsługi Spis treści 7.1 Oglądanie kanałów

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 42PFH6309 42PFT6309 42PFT6309 47PFH6309 47PFT6309 47PFT6309 55PFH6309 55PFT6309

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 42PFH6309 42PFT6309 42PFT6309 47PFH6309 47PFT6309 47PFT6309 55PFH6309 55PFT6309 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 42PFH6309 42PFT6309 42PFT6309 47PFH6309 47PFT6309 47PFT6309 55PFH6309 55PFT6309 Instrukcja obsługi Spis treści 9.2 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10)

Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10) Spis treści Przyciski i wskaźniki pilota i telewizora Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10) Odbiór audycji telewizyjnych Odbiór audycji telewizyjnych...(15)

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odbiornik TWIN-HD z dostępem do internetu

Cyfrowy odbiornik TWIN-HD z dostępem do internetu BDA_Digit ISIO S2_PL2_BDA_Digit ISIO S2(DVB30)_V3.qxd 2015-02-13 15:55 Strona 1 Instrukcja obsługi Digit ISIO S2 Cyfrowy odbiornik TWIN-HD z dostępem do internetu Z czytnikiem kart CONAX i interfejsem

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania

Bardziej szczegółowo