INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-CS157 FM. Dziękujemy za wybranie odtwarzacza MPMan. Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-CS157 FM. Dziękujemy za wybranie odtwarzacza MPMan. Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi."

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-CS157 FM Dziękujemy za wybranie odtwarzacza MPMan. Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi.

2 Uwagi wstępne 1). Ze względów bezpieczeństwa nie używaj słuchawek podczas prowadzenia. 2). Nie wystawiaj odtwarzacza ani słuchawek na działanie słońca i innych źródeł ciepła. Trzymaj odtwarzacz z daleka od wilgoci. 3). Nie czyść odtwarzacza przy pomocy alkoholu i detergentów. 4). Nie odłączaj odtwarzacza podczas kopiowania plików. 5). Jeśli korzystasz z odtwarzacza jak z pendrive a upewnij się, że kopiowanie zostało zakończone. Przedwczesne odłączenie może spowodować utratę danych oraz uszkodzenie odtwarzacza. 1. Instalacja 1.1 Jeśli używasz Windows 98SE użyj sterowników, które znajdują się na płycie CD, którą otrzymałeś razem z odtwarzaczem. Systemy operacyjne Windows ME / 2000 / XP lub nowsze nie wymagają sterowników i automatycznie wykryją odtwarzacz jako dysk przenośny. a. Sterowniki instaluje się z pomocą kreatora systemu Windows, w którym opisane są kolejne kroki zgodnie z którymi należy postępować. Kreator pojawi się po podłączeniu odtwarzacza do komputera. 2. Podłączenie do PC oraz wgrywanie plików 2.1 Podłączenie do PC Podłącz odtwarzacz do komputera używając kabla USB, który otrzymałeś wraz z odtwarzaczem. Komputer musi być włączony. 2.2 Przegrywanie plików Aby skopiować pliki na odtwarzacz działaj na zasadzie przeciągnij i puść. Można także korzystać z dowolnego programu do zarządzania plikami. Przegrywanie plików 1

3 2.3 Odłączanie odtwarzacza a. Kliknij dwa razy w ikonę Safely Remove Hardware / Bezpieczne usuwanie sprzętu w pasku zadań: b. W oknie Safely Remove Hardware wybierz "USB Mass Storage Device" i kliknij guzik "Stop". c. Po bezpiecznym odłączeniu odtwarzacza z systemu, można odłączyć kabel od odtwarzacza i komputera. Ostrzeżenie: Odłączenie kabla podczas przesyłania danych może trwale uszkodzić odtwarzacz. 2

4 3.Podstawowe operacje 3.1 Guziki i ich funkcje (1) MENU przejście do menu, akceptacja wyboru (2) Następny / Przewijanie lub pogłaśnianie (3) VOL aktywuje menu głośności lub funkcje A-B (4) POPRZEDNI/ Cofanie lub ściszanie (5) PLAY OTWÓRZ/ PLAY/ PAUZA/ STOP/ WYŁĄCZ (6) Wyjście słuchawkowe (7) Mikrofon (8) Port USB (9) Włącznik / Wyłącznik odtwarzacza (10) Kolorowy wyświetlacz 3.2 Włączanie i wyłączanie Włącz odtwarzacz. Przytrzymaj guzik i przytrzymaj go przez 2 sekundy. Uruchomi się menu, odtwarzacz jest gotowy do pracy. Aby wyłączyć odtwarzacz przyciśnij guzik przez 2 sekundy. Dane zostaną zapisane. Teraz możesz wyłączyć odtwarzacz. 3.3 Menu główne Wciśnij lub aby poruszać się po menu: Music, Video, Record, Voice, Radio, Picture, Settings, Erase, About. Wciśnij guzik MENU aby wejść do działu. 3

5 3.4 Regulacja głośności Wyśnij i przytrzymaj przez chwile guzik VOL aż do pokazania się menu głośności na wyświetlaczu. Teraz użyj guzików lub do zmniejszenia lub zwiększenia głośności odtwarzanego utworu. 4. Jak używać odtwarzacza 4.1 Muzyka Z menu głównego wybierz MUSIC i kliknij guzik MENU aby wejść do wybranego działu. Wybierz między: - Play All Odtwarzaj wszystko - Songs Wgrane utwory - FM rekord Nagrania z radia - Exit - Wyjdź Kliknij w lub aby wybrać utwór do odtwarzania. Kliknij guzik aby spauzować lub wznowić odgrywanie. Wciśnij MENU aby powrócić do menu głównego. Podczas odtwarzania możesz wcisnąć i przytrzymać guzik VOL na 3 sekundy. Po pojawieniu się menu głośności użyj guzików lub do zmiany głośności. Podczas odtwarzania możesz wcisnąć raz guzik VOL aby wybrać punkt początkowy A; Następnie kliknąć VOL po raz drugi aby wybrać punkt końcowy B; Utwór będzie odtwarzany tylko od punktu A do punktu B. Wciśnij ponownie VOL aby zacząć odtwarzacz utwór ponownie w całości. 4.2 Video W głównym menu odnajdź VIDEO, przy pomocy guzików lub i wciśnij MENU aby wejść do wybranego działu. Głośność w trybie VIDEO zmienia się tak samo jak w MUSIC. Ten odtwarzacz obsługuje tylko format SMV. Przed wgraniem filmu na odtwarzacz proszę go skonwertować załączonym na CD programem do formatu SMV. 4

6 4.3 Record (Dyktafon) Wybierz funkcje Record. Dźwięki będą nagrywane poprzez wbudowany mikrofon. Użyj guzika do pauzowania i wznawiania nagrywania. Wciśniecie guzika MENU zapisze nagranie i wywoła menu główne. Nagrania mogą być odsłuchane w dziale VOICE. 4.4 Voice (Nagrania) W głównym menu odnajdź VOICE, przy pomocy guzików lub i wciśnij MENU aby odsłuchać nagrania z dyktafonu. Użyj guzika aby pauzować I wznawiać odtwarzanie. Guzikami lub wybierz nagranie, które chcesz odsłuchać. 4.5 Radio W głównym menu odnajdź Radio, przy pomocy guzików lub i wciśnij MENU aby wejść do tego działu Obsługa radia W trybie FM wciśnij na krótko aby uaktywnić tryb wyszukiwania stacji: a) Auto skan: Wciśnij I przytrzymaj guzik PLAY aby uaktywnić wyszukiwanie i automatyczne zapisywanie stacji radiowych. Odtwarzacz jest w stanie zapisać do 30 częstotliwości. Krótkie wciśnięcie spowoduje powrót do trybu FM. Aby przeskakiwać między zapisanymi stacjami wciskaj lub. b) Ręczne ustawianie stacji: wciśnij lub aby ustalić częstotliwość. 5

7 c) Zapisywanie stacji: W czasie skanowania wciśnij i przytrzymaj guzik MENU aż pojawi się okno. Wybierz numer do tej częstotliwości. Wciśnij guzik MENU aby zapisać ustawienia. d) Kasowanie stacji: W trybie FM wciśnij i przytrzymaj guzik MENU do czasu aż pojawi się komunikat o skasowaniu stacji..nagrywanie z radia W czasie słuchania radia, możliwe jest jednoczesne nagrywanie audycji. 1) W czasie słuchania radia, wciśnij i przytrzymaj guzik VOL. Włączy to nagrywanie i jednocześnie zmieni wygląd okna: 2) Wciśnij aby spauzować nagranie. Wciśnij ponowie, aby wznowić. 3) Aby zapisać nagranie i zakończyć nagrywanie wciśnij guzik MENU. 4) Aby odsłuchać nagrania z radia z menu głównego wybierz MUSIC a następnie FM record FM recording (Nagrywanie z radia) Podczas słuchania radia, można włączyć nagrywanie. Wciśnij guzik VOL aby rozpocząć nagrywanie. Wciśnij aby pauzować i wznawiać nagrywanie. Wciśniecie guzika MENU zapisze nagranie i przejdzie do normalnej funkcji radia. Nagrania z radia mogą być odsłuchiwane w dziale MUSIC. 4.6 Photo (Zdjęcia) W głównym menu odnajdź Photo, przy pomocy guzików lub i wciśnij MENU aby wejść do tego działu. Wybierz z listy plik JPEG do wyświetlenia. 6

8 4.7 Settings (Ustawienia) W głównym menu odnajdź Settings, przy pomocy guzików lub i wciśnij MENU aby wejść do tego działu Set Screen (Ustawienia wyświetlacza) -LCD setting (Ustawienia LCD) Wyświetlacz wyłączy podświetlenie po określonym czasie. Aby go podświetlić wystarczy wcisnąć dowolny guzik. Aby aktywować lub wyłączyć tą funkcję użyj guzika A-B/VOL. -Power off (Wyłączenie) Odtwarzacz wyłączy się jeśli zostanie ustawiony czas. Aby aktywować lub wyłączyć tą funkcję użyj guzika A-B/VOL. -Contrast (Kontrast) Aby dobrać odpowiedni kontrast użyj guzików lub Language (Język) Wybierz spośród dostępnych języków. Domyślny jest język angielski Equalizer Wybrać można między następującymi: -Natural -Rock -Jazz -Classic -Pop Play mode (Tryby odtwarzania) Wybrać można między następującymi trybami: -Normal odtwarzanie po kolei. -Repeat one powtarzanie jednego utworu -Repeat all odtwarza aż do wyłączenia wszystkie pliki -Shuffle losuj w obrębie folderu -Shuffle all losuj wśród wszystkich utworów 7

9 4.7.4 Contrast (Kontrast) Aby dobrać odpowiedni kontrast użyj guzików lub Power off (Wyłączanie) Odtwarzacz może wyłączyć się automatycznie po ustalonym przez Ciebie czasie. Do wyboru jest: 1, 2, 5, 10 minut lub wyłączenie tej funkcji Screen saver (Wygaszasz ekranu) Wygaszasz ekranu uruchomi się po określonym przez Ciebie czasie. Do wyboru jest: 5,10, 30, 60 sekund lub wyłączenie tej funkcji Record settings (Ustawienia dyktafonu) Ustaw format w jakim mają być zapisane nagrania oraz ich jakości. Użyj guzika by zmienić preferencje. PCM: format nie kompresowanego pliku, rozpoznawanego przez Windows MS ADPCM: kompresja 4 do 1 rozpoznawana przez system Windows IM ADPCM: kompresja 4 do 1 rozpoznawana przez inne urządzenia jak telefony komórkowe Exit (Wyjście) 5 Lyric (Teksty utworów) Nazwa pliku z tekstem piosenki musi być taka sama jak nazwa pliku z utworem audio, tyle że z rozszerzeniem *.LRC. Pliki muszą znajdować się w tym samym folderze na odtwarzaczu. Tylko pliki tekstowe ze ścieżką czasową są obsługiwane. Nie spełnianie tych warunków sprawi, że teksty nie będą wyświetlane lub będą wyświetlane nie prawidłowo. 8

10 6. Rozwiązywanie problemów Objaw Powód Rozwiązanie Po włączeniu nic nie pojawia się na wyświetlaczu. Brak dźwięku po włączeniu odtwarzacza. Bateria jest rozładowana. 1.Wyciszony odtwarzacz; nie wgrałeś żadnej muzyki; bateria jest słaba. 2. Plik MP3 lub WMA jest uszkodzony lub zabezpieczony. Naładuj baterię odtwarzacza. 1. Pogłośnij lub podłącz odtwarzacz do ładowania. 2.Wgraj plik ponownie upewniając się, że nie jest uszkodzony. Nie można wgrać plików po podłączeniu do komputera. Odtwarzacz nie jest wykrywany przez komputer. 1. Źle podłączony odtwarzacz do komputera. 2. Błąd folderów. Niewłaściwie podłączasz lub nie zainstalowałeś sterowników (Win 98SE) 1. Podłącz playera raz jeszcze i upewnij się, że został rozpoznany przez komputer. 2. Główny folder może zawierać maksymalnie 256 lub plików lub folderów. Stwórz nowy folder w jednym z nich i tam wgraj pliki 1. Podłącz ponownie. 2. Sformatuj pamięć odtwarzacza (FAT16). 7. Restart Jeśli nastąpi zawieszenie oprogramowania w Twoim odtwarzaczu należy skorzystać z funkcji reset. W tym celu wciśnij jednocześnie i przytrzymaj guziki Prev oraz PLAY i przytrzymaj je przez około 3 sekundy. Odtwarzacz wyłączy się i ponownie załaduje system. Specyfikacja Pamięć: 512MB / 1GB / 2GB Zasilanie: Wbudowany akumulator litowy, 3.8v Moc wyjściowa: 5mW + 5mW dla 16 Ohm Pasmo przenoszenia: 20Hz-20KHz Częstotliwości FM: MHz 9

11 KONWERTER VIDEO do SMV 1. Instalacja programu Skopiuj folder SMV MOVIE CONVERTOR z płyty CD na dowolny dysk Twojego komputera. Wejdź do przegranego folderu i uruchom plik video2smv : Program uruchomi się i pojawi się następujące okno konwertera: 10

12 2. Opis sekcji Files Input Video Wybierz plik video, który chcesz przekonwertować. Output File Wybierz folder zapisania skonwertowanego pliku SMV. Może to być dysk twardy lub odtwarzacz jeśli jest podłączony i wykryty. 3. Opis sekcji Settings Quality level Wybierz jakość z jaką ma być zapisany przekonwertowywany plik. Im wyższa jakość tym plik będzie miał większy rozmiar i zajmie więcej miejsca na odtwarzaczu. Sprawdź wszystkie dostępne jakości i wybierz tą najlepszą dla Ciebie. Dimension Wybierz rozdzielczość odpowiednią dla Twojego odtwarzacza. Selection Możesz wybrać punkt początkowy i końcowy konwertowanego pliku video. Kliknij start I przesuń strzałkę do punktu od którego ma znacząc się konwertowanie. Kliknij end I przesuń strzałkę do punktu w którym kończy się film do zmiany. Po ustawieniu wszystkich funkcji wciśnij guzik Convert aby rozpocząć proces konwertowania filmu. 11

Odtwarzacz MP3 128/256/512MB/1GB Instrukcja obsługi

Odtwarzacz MP3 128/256/512MB/1GB Instrukcja obsługi Odtwarzacz MP3 128/256/512MB/1GB Instrukcja obsługi Dziękujemy za wybór odtwarzacza LARK i życzymy satysfakcji z jego użytkowania. Przed pierwszym użyciem odtwarzacza prosimy o dokładne zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

PORTABLE MEDIA PLAYER

PORTABLE MEDIA PLAYER PORTABLE MEDIA PLAYER MPixx VP 1000/1GB POLSKI SPIS TREŚCI 4 MPixx VP 1000/1GB Dołączony osprzęt Charakterystyka Bezpieczeństwo Informacja dotycząca ochrony środowiska 5 Przegląd funkcji Elementy obsługi

Bardziej szczegółowo

Copyright 2004 Creative Technology Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2004 Creative Technology Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi Copyright 2004 Creative Technology Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Logo Creative i Creative MediaSource są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Creative Technology

Bardziej szczegółowo

SanDisk Clip Sport. Podręcznik użytkownika 2/24/2014

SanDisk Clip Sport. Podręcznik użytkownika 2/24/2014 SanDisk Clip Sport Podręcznik użytkownika 1 2/24/2014 2 ROZDZIAŁ 1... 5 Wskazówki w zakresie bezpieczeństwa i czyszczenia... 5 Wytyczne w zakresie utylizacji... 5 ROZDZIAŁ 2... 6 Charakterystyka odtwarzacza

Bardziej szczegółowo

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC DYKTAFON CYFROWY WS-833 WS-832 WS-831 Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Radio FM Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu

Bardziej szczegółowo

204 Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0

204 Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0 1 204 Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0 Instrukcja obsługi, język polski Wersja 1 - Najnowszą wersję tej instrukcji można pobrać ze strony www.archos.com/manuals

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0. Instrukcja obsługi, język polski

Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0. Instrukcja obsługi, język polski 1 ARCHOS 104 Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0 Instrukcja obsługi, język polski Wersja 1.0 - Najnowszą wersję instrukcji obsługi oraz aktualizację

Bardziej szczegółowo

1. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ----------------------------------------------------------------- 7

1. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ----------------------------------------------------------------- 7 1 1. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ----------------------------------------------------------------- 7 2. OPIS URZĄDZENIA --------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DYKTAFON CYFROWY VN-733PC VN-732PC VN-731PC Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu firmy

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC PL INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Liveradio vintage. przewodnik uŝytkownika

Liveradio vintage. przewodnik uŝytkownika Liveradio vintage przewodnik uŝytkownika Spis treści 1. zanim zaczniesz 2 2. podłączanie Liveradio vintage do sieci Internet 7 3. korzystanie z Liveradio vintage 12 4. ustawienia Liveradio vintage 18 5.

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN DOTYKOWY / DVD / 7 WVGA TFT LCD 800x480 pixel / BLUETOOTH / STEROWANIE z KIEROWNICY

ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN DOTYKOWY / DVD / 7 WVGA TFT LCD 800x480 pixel / BLUETOOTH / STEROWANIE z KIEROWNICY RC 1119 FORD MONDEO Instrukcja obsługi ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN DOTYKOWY / DVD / 7 WVGA TFT LCD 800x480 pixel / BLUETOOTH / STEROWANIE z KIEROWNICY Przed przystąpieniem do instalacji

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja użytkowania

Skrócona instrukcja użytkowania Sieciowy odtwarzacz multimedialny Skrócona instrukcja użytkowania Dune HD Smart H1 Dune HD Smart D1 Dune HD Smart B1 Dune HD Max Dune HD Duo Dune HD Base 3D Dune HD TV-303D www.dunehd.pl Spis treści 1.Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Obudowa multimedialna. Emprex ME1. Instrukcja obsługi. Spis treści. Wstęp... 3. Przygotowanie do pracy... 9. Podłączenia... 11

Obudowa multimedialna. Emprex ME1. Instrukcja obsługi. Spis treści. Wstęp... 3. Przygotowanie do pracy... 9. Podłączenia... 11 Spis treści Obudowa multimedialna Wstęp... 3 Przygotowanie do pracy... 9 Emprex ME1 Instrukcja obsługi 1. Instalacja dysku HDD w obudowie ME1... 9 Podłączenia... 11 1. Podłączanie ME1 do TV lub monitora...

Bardziej szczegółowo

Media Bank ME-747AP 1

Media Bank ME-747AP 1 Media Bank ME-747AP 1 1. Wprowadzenie 1. Instrukcja bezpieczeństwa 1. Zawsze odłącz zasilanie zanim podłączysz twardy dysk 2. Podłączenie zbyt dużego napięcia spowoduje uszkodzenie urządzenia oraz utratę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wprowadzenie. Specyfikacja:

Instrukcja obsługi. Wprowadzenie. Specyfikacja: Media Bank-ME820 Instrukcja obsługi Wprowadzenie Media Bank Welland Me-820 Aluminiowa, przenośna obudowa do dysku 2.5" z możliwością edycji filmów, przeglądania zdjęć na ekranie telewizora, odsłuchiwania

Bardziej szczegółowo

CE4ME4 - HONDA CRV Instrukcja obsługi i-mode: iphone siri & ipod/ music APP control, SUMSUNG Google Now & music control.

CE4ME4 - HONDA CRV Instrukcja obsługi i-mode: iphone siri & ipod/ music APP control, SUMSUNG Google Now & music control. CE4ME4 - HONDA CRV Instrukcja obsługi i-mode: iphone siri & ipod/ music APP control, SUMSUNG Google Now & music control. ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN DOTYKOWY / DVD / CD / 7 WVGA TFT LCD

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PiPO M9 Pro

Instrukcja obsługi PiPO M9 Pro Instrukcja obsługi PiPO M9 Pro Spis treści Powitanie...4 Klawisze i funkcje...5 1. Rozpoczęcie pracy...6 1.1 Włączanie / wyłączanie Tabletu...8 1.1.1 Włączanie...8 1.1.2 Wyłączanie...8 1.1.3 Launcher &

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz audio z pamięcią flash. Network Walkman NW-E103/E105/E107 2-595-911-12(1) Instrukcja obsługi

Przenośny odtwarzacz audio z pamięcią flash. Network Walkman NW-E103/E105/E107 2-595-911-12(1) Instrukcja obsługi 2-595-911-12(1) NW-E103/E105/E107 Instrukcja obsługi Network Walkman Przenośny odtwarzacz audio z pamięcią flash Aby przejść do żądanego miejsca w tekście, kliknij na tytule w zakładkach pliku PDF, na

Bardziej szczegółowo

70.2S. Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl

70.2S. Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl 70.2S Instrukcja obsługi www.lark.com.pl Spis treści Przed rozpoczęciem użytkowania...............3 Cechy urządzenia...............6 Co jest w pudełku...............7 Wymagania sprzętowe...............7

Bardziej szczegółowo

Urządzenie jest w pełni udźwiękowione. Wszystkie komunikaty generowane są przez syntezator mowy Ivona.

Urządzenie jest w pełni udźwiękowione. Wszystkie komunikaty generowane są przez syntezator mowy Ivona. Czytak R i Czytak Plus z radiem Wersja oprogramowania z 3 listopada 2014 Informacje podstawowe - Czytak R i Czytak Plus Czytak to urządzenie w pełni przystosowane do potrzeb osób niewidomych służące do

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja użytkowania

Skrócona instrukcja użytkowania Sieciowy odtwarzacz multimedialny Skrócona instrukcja użytkowania www.zappiti.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 1 2. Zestaw... 1 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 Instrukcja obsługi 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 WSTĘP Aparat cyfrowy Kidizoom to wytrzymały aparat pozwalający dzieciom robić własne zdjęcia, nakręcać filmy i grać w gry! Aparat Kidizoom ma

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735

Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735 Cyfrowy aparat fotograficzny FE-50/X-730 FE-60/X-735 Instrukcja obsługi PL Szczegółowo opisuje wszystkie funkcje, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości aparatu fotograficznego. Dziękujemy za zakup cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach.

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Prawa autorskie www.navroad.pl Dziękujemy za zakup urządzenia NavRoad. Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup dyktafonu cyfrowego firmy Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego

Bardziej szczegółowo

43.2. Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl

43.2. Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl 43.2 Instrukcja obsługi Lark Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniu bez wcześniejszego powiadomienia. www.lark.com.pl Dziękujemy za wybór nawigacji Lark FreeBird 42.3

Bardziej szczegółowo

LG-P500. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MMBB0393914 (1.2) G

LG-P500. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MMBB0393914 (1.2) G WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P500 P/N : MMBB0393914

Bardziej szczegółowo