Kamera szpiegowska HD DSC 36.hd

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kamera szpiegowska HD DSC 36.hd"

Transkrypt

1 Kamera szpiegowska HD DSC 36.hd Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup kamery bezpieczeństwa. Kamerę DSC-36.hd można ustawić bezpośrednio na komputerze za pomocą intuicyjnego oprogramowania. Kamera oferuje optymalne możliwości monitorowania pojazdów i terenu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać z nowej kamery monitorującej. Pearl24 Sp. z o. o. Kamera DSC-36.hd Strona 1

2 Zawartość zestawu: Kamera Płyta CD z oprogramowaniem Kabel USB 2.0 Zasilacz Instrukcja obsługi. Dodatkowo potrzebna jest karta pamięci micro-sd (do 32 GB). Kamera DSC-36.hd Strona 2

3 WAŻNE INFORMACJE NA POCZĄTEK Bezpieczeństwo Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje. Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń! Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie! Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości. Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach. Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone. Utylizacja Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za zbiórkę elektroodpadów w wybranej miejscowości. Kamera DSC-36.hd Strona 3

4 SZCZEGÓŁY PRODUKTU 1. Mikrofon 2. Obiektyw 3. Port mini USB 4. Slot micro-sd 5. Dioda LED stanu 6. Przełącznik trybu 7. Przycisk ON / OFF 8. Przycisk UPGRADE 9. Przycisk RESET Kamera DSC-36.hd Strona 4

5 Wymagania systemowe Aby korzystać z oprogramowania i oglądać pliki wideo z kamery, komputer musi spełniać następujące minimalne wymagania: Windows XP / Vista / 7/8 Windows Media Player 9 lub nowszy Port USB 2.0 Napęd CD lub DVD WSKAZÓWKA Nagrania zapisywane są na karcie pamięci micro-sd. Ponieważ kamerę można podłączyć bezpośrednio do komputera, nie jest wymagany oddzielny czytnik kart. Kamera DSC-36.hd Strona 5

6 STOSOWANIE PODSTAWOWE INFORMACJE Kamera jest sterowana prawie całkowicie za pomocą dołączonego oprogramowania. Sterowanie na urządzeniu odbywa się tylko za pomocą przycisków sterowania na boku urządzenia. Dioda LED stanu wskazuje, która funkcja kamery jest aktualnie wykonywana. Elementy sterowania Przycisk ON/OFF Przełącznik trybu Przytrzymaj przycisk przez kilka sekund aby włączyć lub wyłączyć kamerę. Za pomocą tego przycisku można przełączyć kamerę na tryb nagrywania. Wskaźnik LED Dioda LED stanu wskazuje różne funkcje, gdy kamera jest ładowana, została podłączona do komputera lub pracuje. Normalne użytkowanie Wskaźnik LED można odczytać w następujący sposób, gdy kamera nie jest podłączona do zasilacza lub komputera. LED Dioda świeci się na zielono. Dioda LED miga na zielono. Dioda LED świeci na czerwono. Kamera jest włączona Kamera nagrywa. Wskaźnik Akumulator jest słaby, nie włożono karty SD lub karta pamięci SD jest pełna. Dioda miga na przemian na zielono i czerwono. Kamera nagrywa, ale bateria jest słaba. Wskaźnik LED podczas ładowania za pomocą zasilacza Kamerę można ładować za pomocą dołączonego zasilacza lub innego zasilacza 5V USB. Miga czerwona dioda. LED Świeci się czerwona dioda LED. Dioda miga na przemian na pomarańczowo i zielono. Dioda LED miga na zielono. Dioda LED jest wyłączona. Wskaźnik Kamera jest w trakcie ładowania. Nie włożono karty SD lub karta pamięci SD jest pełna. Kamera jest ładowana i nagrywa. Bateria jest w pełni naładowana, a kamera nagrywa. Akumulator kamery jest w pełni naładowany. Kamera DSC-36.hd Strona 6

7 Wskaźnik LED po podłączeniu do komputera LED Dioda LED świeci się na pomarańczowo. Dioda LED świeci się na zielono. Wskaźnik Akumulator jest w trakcie ładowania. Akumulator kamery jest w pełni naładowany. Kamera DSC-36.hd Strona 7

8 PRZYGOTOWANIE Przed pierwszym użyciem kamery należy włożyć kartę pamięci micro-sd i naładować baterię. Jeśli chcesz ręcznie wprowadzić ustawienia nagrywania, oprogramowanie powinno być również zainstalowane. Ładowanie akumulatora Przed rozpoczęciem korzystania z kamery należy naładować akumulator. Połącz port USB za pomocą kabla USB do wolnego portu USB w komputerze lub do zasilacza USB. Dioda LED stanu miga, gdy akumulator jest w pełni naładowany. Ładowanie za pomocą zasilacza: Dioda LED nie świeci się. Ładowanie za pomocą komputera: Dioda LED świeci się na zielono. WSKAZÓWKA Pełne ładowanie za pomocą zasilacza trwa około 4 godzin. Za pomocą portu USB na komputerze ładowanie może trwać dłużej niż za pośrednictwem zasilacza. Jeśli poziom naładowania baterii jest niski, dioda LED stanu miga na zielono. W tym przypadku należy naładować kamerę ponownie. Kamera DSC-36.hd Strona 8

9 Wkładanie / wyjmowanie karty micro-sd Aby móc nagrywać filmy na kamerze należy włożyć kartę micro-sd. Naciśnij lekko kartę, aż wyskoczy z gniazda, jeśli chcesz wyjąć kartę. WSKAZÓWKA Kamera obsługuje karty do 32 GB. Karta musi być sformatowana w systemie plików FAT32, aby mogła być używana w kamerze. Kamera DSC-36.hd Strona 9

10 Instalacja oprogramowania Aby skonfigurować osobiste ustawienia w kamerze musi być zainstalowane oprogramowanie DVR Tool. Włóż płytę CD z oprogramowaniem do wolnego napędu CD lub DVD w komputerze. Poczekaj, aż rozpocznie się kreator instalacji. WSKAZÓWKA Jeśli kreator nie uruchomi się, otwórz Mój komputer / Komputer, wybierz dysk i uruchom plik instalacyjny klikając podwójnie. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji. Poczekaj, aż instalacja zostanie zakończona, a następnie kliknij przycisk OK. Ten proces może potrwać kilka minut. Uruchom program DVR Tool poprzez dwukrotne kliknięcie na ikonę na pulpicie lub w menu Start. Kamera DSC-36.hd Strona 10

11 NAGRANIA W zależności od ustawienia kamera może zostać uruchomiona po zarejestrowaniu hałasu, ruchu i drgań. Ustawiony tryb wskazuje, jak kamera jest uruchamiana. Ponadto można ręcznie sterować początkiem i końcem nagrania. Uruchamianie i zatrzymywanie nagrywania Naciśnij przycisk ON / OFF przez ok. 2 sekundy, aż dioda LED stanu zacznie migać na zielono. Kamera nagrywa teraz, aż do ponownego naciśnięcia przycisku ON / OFF. Automatyczne nagrywanie Kamera posiada detektor dźwięku, wibracji i ruchu. W zależności od trybu, nagrywanie może być wywołane przez każde z tych czujników. Jeśli nagrywanie jest uruchamiane przez wyzwalacz, kamera rozpocznie nagrywanie w ciągu 10 sekund. W przypadku, gdy kamera jest ponownie aktywowana przez ten sam wyzwalacz, będzie nagrywać przez 5 minut. Wyzwalacze mogą być aktywowane za pomocą oprogramowania. Kamera DSC-36.hd Strona 11

12 Zmiana trybu Kamera posiada trzy tryby, które można ustawić za pomocą przełącznika trybu pracy. W zależności od ustawień inne wyzwalacze są wykorzystywane do monitorowania. Symbol Tryb Funkcja Monitorowanie Ten tryb jest dla długich nagrań. Wszystkie wyzwalacze są nieaktywne i można rozpocząć nagrywanie ręcznie. W drodze Ten tryb jest dla krótkich nagrań w wysokiej jakości obrazu. Wszystkie wyzwalacze są nieaktywne i można rozpocząć nagrywanie ręcznie Zaawansowane Wszystkie ustawienia są określone na wcześniej wybranych opcjach w odpowiednim oprogramowaniu. Kamera DSC-36.hd Strona 12

13 Tryb nagrywania Ustawienia Tryb monitorowania Tryb ruchu Jakość wideo Wysoka Wysoka Rozdzielczość 640 x x 720 Częstotliwość odświeżania obrazu Wysoka Wysoka Tryb dzień / noc Dzień Dzień Orientacja Normalna Normalna Znacznik czasu Włączony Włączony Nagrywanie w pętli Włączone Wyłączone Czas pliku 20 minut 15 minut Mikrofon Włączony Włączony Wskaźnik LED ON ON Wyzwalanie dźwiękiem OFF OFF Wyzwalanie wibracjami OFF OFF Detektor ruchu OFF OFF WSKAZÓWKA W trybie zaawansowanym domyślnie nie ma żadnych ustawień. Mogą one być określone po podłączeniu do komputera. Kamera DSC-36.hd Strona 13

14 PODŁĄCZANIE DO KOMPUTERA Kamerę można podłączyć za pomocą dołączonego kabla USB do komputera. Jest to konieczne w celu przeglądania nagranych plików wideo lub kopiowania i dokonania ustawień zaawansowanych za pomocą oprogramowania. Nośnik danych USB Otwórz Mój komputer / Komputer, aby wyświetlić pliki wideo z kamery. Można usunąć lub skopiować stamtąd te pliki. Zachowaj pliki na komputerze i usuń pliki z karty micro-sd w kamerze, aby zwolnić miejsce na nowe nagrania. WSKAZÓWKA Karta micro-sd może być również wysunięta z kamery i odczytana za pomocą czytnika kart. Aby rozłączyć, kliknij w prawym dolnym rogu na pasku zadań komputera na ikonę USB i wybierz Wysuń urządzenie USB. Następnie można odłączyć kabel USB. Kamera DSC-36.hd Strona 14

15 Zaawansowane ustawienia z oprogramowaniem Gdy kamera jest podłączona do komputera, zaawansowane / osobiste ustawienia mogą być wykonane za pomocą oprogramowania DVR Tool. Uruchom program DVR Tool, klikając dwukrotnie ikonę na pulpicie lub w menu Start. Jeśli jesteś zadowolony z ustawień, kliknij na Einstellungen synchronisieren (Synchronizacja ustawień). WSKAZÓWKA Aby korzystać z zaawansowanych ustawień aparatu, należy ustawić przełącznik trybu pracy na Zaawansowany. Kamera może być skonfigurowana za pomocą oprogramowania, jeśli jest włożenia karta micro-sd! Data i czas (Datum und Zeit) Czas systemu musi być ponownie zsynchronizowany za każdym razem, gdy bateria kamery jest wyczerpana i kamera przez więcej niż 5 dni nie zastała naładowana. Wewnętrzny zegar kamery nie jest odpowiednio ustawiony. Należy zatem często ustawiać i synchronizować czas kamery. Kamera DSC-36.hd Strona 15

16 Ustawienia (Einstellungen) W tym menu można wybrać wszystkie ustawienia dla rozszerzonego/osobistego trybu kamery. Masz dwie opcje ustawień: Tryb ekspresowy (Express Modus) i ustawienia osobiste (Persönliche Einstellungen). Tryb Express oferuje szereg zaprogramowanych trybów (związane z bezpieczeństwem, śledzenia nagrań itp.). W trybie ustawień osobistych można określić dokładnie każdy szczegół (wyzwalacz, jakość nagrania, orientacja itp.). Aby wybrać tryb kliknij na Optionen (Opcje) po lewej stronie. Wybierz z Einstellungsmodus (Tryb ustawień) żądany tryb i kliknij Optionen speichern (Zapisz opcje). Powróć do ustawień klikając na Einstellungen (Ustawienia). Kamera DSC-36.hd Strona 16

17 Kliknij po dokonaniu ustawienia na Einstellungen synchronisieren (Synchronizacja ustawień), aby zapisać ustawienia w kamerze. Opcje (Optionen) W tym menu można ustawić język oprogramowania. Kamera DSC-36.hd Strona 17

18 Kamera DSC-36.hd Strona 18

19 DODATEK DEKLRACJA ZGODNOŚCI PEARL.GmbH oświadcza, że produkt PX-8300 jest zgody z dyrektywą w sprawie bezpieczeństwa produktów 2001/95/EG, dyrektywą EMC 2004/108/EG, dyrektywą R & TTE 99/5/EG i dyrektywa RoHS 2011/65/EU. Kamera DSC-36.hd Strona 19

20 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Rozwiązywanie problemów podczas podłączania urządzenia USB. WSKAZÓWKA Po podłączeniu urządzenia USB do koncentratora USB lub przełącznika można napotkać na problemy spowodowane przez obydwa urządzenia. Należy wziąć pod uwagę następujące wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. Urządzenie USB nie jest rozpoznawane Sprawdź, czy urządzenie jest włączone. Upewnij się, że komputer spełnia wymagania systemowe urządzenia. Jeśli nie otworzy automatycznie okno dysku wymiennego po podłączeniu urządzenia pamięci USB (pamięć USB lub odtwarzacz MP3 itp.), otwórz Mój komputer (XP) lub Komputer (Vista/7). Sprawdź czy w "Urządzenia z wymiennymi nośnikami pamięci" pojawia się nowy dysk wymienny. Odłącz urządzenie od komputera. Uruchom ponownie system operacyjny i podłącz znowu urządzenie. Jeśli urządzenie jest podłączone do koncentratora USB, podłącz go bezpośrednio do komputera. Urządzenia USB mogą zużywać dużo energii elektrycznej. Sprawdź, czy porty USB mają wystarczająco dużo napięcia, a jeśli to możliwe, podłącz zasilanie zewnętrzne do urządzenia lub koncentratora USB. Jeśli urządzenie jest wyposażone w kabel Y (hub USB), można użyć drugiej wtyczki USB do innego gniazda USB w komputerze, aby zapewnić większe natężenie prądu. Sprawdź, czy są zainstalowane odpowiednie sterowniki. Porty USB z przodu komputerów często nie zapewniają wystarczającej mocy lub nawet są całkowicie niefunkcjonalne. Odłącz urządzenie i podłącz je bezpośrednio do jednego z portów USB z tyłu komputera. Jeśli używasz karty PCI z dodatkowymi portami USB, podłącz urządzenie bezpośrednio do jednego z portów USB na płycie głównej. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do tego samego portu USB co podczas instalacji sterownika. Kamera DSC-36.hd Strona 20

21 Odinstaluj sterowniki i zainstaluj je ponownie. Sprawdź, czy port USB w komputerze działa. Sprawdź, czy porty USB są włączone w ustawieniach BIOS-u komputera. Jeśli ustawienia BIOS posiada funkcję starszego USB, wyłącz go. Windows przełącza podłączone urządzenia USB po dłuższym braku aktywności w tryb oszczędzania energii. Ponownie podłącz urządzenie lub wyłącz funkcję oszczędzania energii. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy Mój komputer i wybierz opcję Zarządzaj. Kliknij przycisk Menedżer urządzeń Kontrolery USB Główny koncentrator USB. Wybierz Zarządzanie energią i odznacz górne pole. Windows próbuje zainstalować ponownie urządzenie za każdym razem, gdy jest podłączane Sprawdź, czy są zainstalowane odpowiednie sterowniki. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do tego samego portu USB, który został użyty podczas instalacji. Usuń sterowniki i zainstaluj je ponownie. Transmisja danych realizowana jest zbyt wolno. Sprawdź, czy port USB obsługuje USB 2.0. Dla urządzeń USB 2.0, zalecane są dodatki Service Pack dla systemu operacyjnego: Windows XP: Servicepack 1 (lub wyższy) Windows 2000: Servicepack 4 (lub wyższy) Upewnij się, że przesyłanie danych odbywa się tylko z jednym urządzeniem USB. Sprawdź, czy jest włączone USB 2.0 w systemie BIOS komputera. Komputer uruchamia się zbyt wolno lub nie uruchamia się wcale. Im więcej urządzeń USB jest podłączonych do komputera, tym dłużej system operacyjny się uruchamia. Podłącz urządzenia USB do komputera dopiero po zakończeniu rozruchu. Nieużywane urządzenia USB powinny być odłączone od komputera. Dane nie mogą być przesłane z urządzenia USB Sprawdź pojemność dysku. Usuń niepotrzebne pliki lub przenieść je do komputera. Sformatuj dysk w formacie FAT 32. Kamera DSC-36.hd Strona 21

22 WSKAZÓWKA Podczas formatowania dysku, wszystkie wcześniej zapisane dane zostaną usunięte. Kamera DSC-36.hd Strona 22

23 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA Należy odłączyć przed czyszczeniem wszystkie kable od kamery. Należy czyścić regularnie obudowę wilgotną ściereczką z mikrofibry. Aby usunąć oporne zabrudzenia, można również korzystać z płynu czyszczącego o neutralnym ph. Przechowywanie Jeśli nie używasz kamery przez dłuższy czas, należy zwrócić uwagę na następujące punkty. Zapakuj kamerę z powrotem do oryginalnego opakowania. Kamerę należy trzymać w pomieszczeniach o stałej temperaturze pokojowej. Pokoje z wahaniami temperatur, takich jak piwnice, garaże nie nadają się do przechowywania. Kamerę należy trzymać tylko w zacienionych miejscach. Kamera DSC-36.hd Strona 23

24 DANE TECHNICZNE Wymiary ok. 85 x 40 x 20 mm Waga ok. 60 g Slot SD Na micro-sd do 32 GB Port USB Mini-USB 2.0 Rozdzielczość 640 x 360 pikseli lub 1024 x 720 pikseli Kamera DSC-36.hd Strona 24

Latarka LED z kamerą "DV 130.IR"

Latarka LED z kamerą DV 130.IR Latarka LED z kamerą "DV 130.IR" Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup latarki z kamerą. Z kamerą można uzyskać niezwykle ostre obrazy i filmy nawet w ciemnych pomieszczeniach! Prosimy o przeczytanie

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu. Szanowny Kliencie,

Zawartość zestawu. Szanowny Kliencie, Kamera wideo HD w długopisie DV-730HD Somikon Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup tej niezwykłej kamery. Umożliwi Ci ona dyskretne nagrywanie filmów w jakości HD. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą

Bardziej szczegółowo

Obrotowa kamera IP [QR/ VGA/ Wireless/ IR]

Obrotowa kamera IP [QR/ VGA/ Wireless/ IR] [QR/ VGA/ Wireless/ IR] Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowej kamery IP służącej do przesyłania obrazów wysokiej jakości i dźwięku lokalnie poprzez łącze internetowe. Prosimy o przeczytanie

Bardziej szczegółowo

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu System głośnomówiący Bluetooth do samochodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy system monitoringu PC z 1 kamerą

Bezprzewodowy system monitoringu PC z 1 kamerą Bezprzewodowy system monitoringu PC z 1 kamerą Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego, bezprzewodowego systemu monitoringu PC. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym

Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym MEDION LIFE X47011 (MD 86370) Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi...4 Użyte w instrukcji obsługi symbole i słowa hasłowe...4

Bardziej szczegółowo

aee-magicam.pl Instrukcja obsługi

aee-magicam.pl Instrukcja obsługi aee-magicam.pl Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi 170 szeroki Nagrywanie HD Szklany obiektyw Zdjęcia w rozdzielkąt widzenia 1080i/60fps F2,8 czości 8 megapikseli 10x cyfrowy zoom Wodoszczelna obudowa

Bardziej szczegółowo

Elegancki ekspres przelewowy do kawy z młynkiem

Elegancki ekspres przelewowy do kawy z młynkiem Elegancki ekspres przelewowy do kawy z młynkiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu przelewowego do kawy z młynkiem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. wraz z instrukcją instalacji oprogramowania urządzenia Driving Recorder Player

Instrukcja Obsługi. wraz z instrukcją instalacji oprogramowania urządzenia Driving Recorder Player Instrukcja Obsługi wraz z instrukcją instalacji oprogramowania urządzenia Driving Recorder Player SPIS TREŚCI ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA... SPECYFIKACJE TECHNICZNE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. wraz z instrukcją instalacji oprogramowania urządzenia Driving Recorder Player

Instrukcja Obsługi. wraz z instrukcją instalacji oprogramowania urządzenia Driving Recorder Player Instrukcja Obsługi wraz z instrukcją instalacji oprogramowania urządzenia Driving Recorder Player SOMMAIRE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA... SPECYFIKACJE TECHNICZNE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki Jedynymi gwarancjami udzielanymi przez firmę Hewlett-Packard na jej produkty i usługi są gwarancje jawne dołączone do takich produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

Polski. Spis treści. Rozdział 1 Uwaga. Rozdział 5 Przygotowanie kamery do pracy. Rozdział 2 Zapoznaj się z Twoją kamerą

Polski. Spis treści. Rozdział 1 Uwaga. Rozdział 5 Przygotowanie kamery do pracy. Rozdział 2 Zapoznaj się z Twoją kamerą Spis treści Rozdział 1 Uwaga 1-1 Uwaga 2 1-2 Przed użyciem aparatu 2-3 1-3 Środki ostrożności przy użytkowaniu kamery 3 1-4 Zawartość opakowania 3-4 Rozdział 2 Zapoznaj się z Twoją kamerą 2-1 Widok z przodu,

Bardziej szczegółowo

POI PILOT GPS WARNER 5000+

POI PILOT GPS WARNER 5000+ POI PILOT GPS WARNER 5000+ OPIS INSTALACJI Twój nowy antyradar...3 Zawartość zestawu...3 Funkcjonowanie...3 Opis produktu...5 Wskazówki...6 Instalacja i rejestracja...9 Krok 1: Start...9 Krok 2: Driver......9

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Komputery HP Business

Rozpoczęcie pracy. Komputery HP Business Rozpoczęcie pracy Komputery HP Business Copyright 2010 HewlettPackard Development Company, L.P.Informacje zamieszczone w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Microsoft, Windows, Windows

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

70.2S. Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl

70.2S. Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl 70.2S Instrukcja obsługi www.lark.com.pl Spis treści Przed rozpoczęciem użytkowania...............3 Cechy urządzenia...............6 Co jest w pudełku...............7 Wymagania sprzętowe...............7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości VQT3A11. Nr modelu HM-TA1 1AG6P1P6088--(S)

Instrukcja obsługi. Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości VQT3A11. Nr modelu HM-TA1 1AG6P1P6088--(S) Instrukcja obsługi Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości Nr modelu HM-TA1 Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. VQT3A11 1AG6P1P6088--(S) Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

System TVAC 16000A Nr produktu 000754418

System TVAC 16000A Nr produktu 000754418 INSTRUKCJA OBSŁUGI System TVAC 16000A Nr produktu 000754418 Strona 1 z 37 1. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Za pomocą tego dotykowego monitora radiowego 7 oraz kamery radiowej IR można bez problemu

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4150/4650. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4150/4650. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4150/4650 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4150/4650 Wydanie oryginalne: Styczeń

Bardziej szczegółowo

PORTABLE MEDIA PLAYER

PORTABLE MEDIA PLAYER PORTABLE MEDIA PLAYER MPixx VP 1000/1GB POLSKI SPIS TREŚCI 4 MPixx VP 1000/1GB Dołączony osprzęt Charakterystyka Bezpieczeństwo Informacja dotycząca ochrony środowiska 5 Przegląd funkcji Elementy obsługi

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LG-P700

Instrukcja obsługi LG-P700 Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P700 WERSJA POLSKA E N G L I S H P/NO : MFL67482911

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2310 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2310 Wydanie oryginalne: Marzec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Czytnik Icarus GO (E600BK) Podręcznik Użytkownika. Copyright 2010 ICARUS

Czytnik Icarus GO (E600BK) Podręcznik Użytkownika. Copyright 2010 ICARUS Czytnik Icarus GO (E600BK) Podręcznik Użytkownika Copyright 2010 ICARUS Spis treści Wprowadzenie! 3 Przyciski i sterowanie! 4 Podstawowe operacje! 5 Czytanie książek! 8 Odtwarzanie muzyki! 14 Przeglądanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 2 Podstawowe informacje na temat komputera 3 Bezpieczeństwo i wygoda... 3 Środki ostrożności... 3 Zalecenia zdrowotne... 3 Poznawanie komputera... 4 Klawiatura i tabliczka

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo