ARCHIWOZNAWSTWO KONSPEKT BLOKU ZAJĘĆ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARCHIWOZNAWSTWO KONSPEKT BLOKU ZAJĘĆ"

Transkrypt

1 ARCHIWOZNAWSTWO KONSPEKT BLOKU ZAJĘĆ Specjalność archiwistyczna (IV rok studiów dziennych) Nazwa przedmiotu: Archiwoznawstwo Nazwa przedmiotu w jęz. Angielskim: The knowlegde of archives Czas trwania: semestr letni 2008/ godzin Warunki wstępne: znajomość historii XIX i XX wieku Prowadzący: dr Ilona Florczak Forma zajęć: konwersatorium Podstawowe treści: historia, organizacja i zasób poszczególnych archiwów polskich Tematy zajęć i wybrana literatura Podręczniki: -Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Toruń Zarys dziejów archiwów polskich, pod red. A. Tomczaka, Toruń 1982 (i inne) -Metodyka pracy archiwalnej, pod red. S. Nawrockiego i S. Sierpowskiego, wyd.5, Poznań 2004 (i inne) -Polski Słownik Archiwalny, pod red. W. Maciejewskiej, Warszawa Robótka H., Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2003(i inne). - Zajęcia 1 ROZMIESZCZENIE ZASOBU ARCHIWALNEGO Zagadnienia: 1. zasada proweniencji niepodzielności zespołu - definicja zasada przynależności do zespołu - zasada przynależności kancelaryjnej - tzw. zasada wolnej proweniencji 2.Zasada pertynencji terytorialnej definicje - wersja ograniczona i nieograniczona zasady pertynencji terytorialnej 3. Przemieszczanie akt w tradycji międzynarodowej (w przypadku zmian terytorialnych - postępowanie z aktami w ciągu wieków)

2 - od średniowiecza do końca XIX wieku 4. Regulacje prawne od połowy XIX wieku do chwili obecnej 5. Metody rozstrzyganie międzynarodowych sporów archiwalnych 6. Ład archiwalny w Europie po I wś Kowalski W., Repatriacja dóbr kultury w sytuacji cesji terytorialnej i rozpadu państw międzynarodowych, Archeion, t. 106: 2003, s Stępniak W., Tradycyjne metody rozwiązywania międzynarodowych sporów archiwalnych, tamże, s Tarankowska M., Problemy rozmieszczania i scalania zespołów archiwalnych w sieci archiwów państwowych, tamże, t. 84:1988, s Walichnowski T., Przynależności terytorialna archiwaliów w stosunkach międzynarodowych, Warszawa Zajęcia 2 REWINDYKACJA ARCHIWALIÓW (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Europy Środkowo-Wschodniej) 1. Zadania archiwisty w zakresie rewindykacji 2. Problem definicji 3. Specyfika Europy Środkowo-Wschodniej 4. Próby rewindykacji archiwaliów w okresie staropolskim 5. Okres zaborów - rewindykacje na ziemiach polskich 6. Uregulowania po I wś 7. Rokowania polsko niemieckie w sprawach rewindykacji - przebieg i wynik rokowań 8. Rewindykacje z ziem rosyjskich - traktat ryski 9.Rokowania z Austrią w sprawach archiwalnych -przebieg, wynik

3 Anusik Z., Próba rewindykacji polskich dóbr kulturalnych ze Szwecji w dobie Sejmu Czteroletniego, Zapiski Historyczne, t.58:1993, z.1, s Barwiński E., Rokowania z Austrią w sprawach archiwalnych, Archeion, t.1:1927, s Biernat C., Spór archiwalny polsko-gdańsko-niemiecki w okresie międzywojennym ( ), Warszawa Mamczak-Gadkowska I., Polsko-niemieckie rokowania archiwalne po I wojnie światowej, [w:] Polska i Europa w XIX i XX w. Studia ofiarowane prof. Stanisławowi Sierpowskiemu, red. J. Kiperska, Poznań 1992, s Matelski D., Straty polskich dóbr kultury wojnach ze Szwecją w XVII i XVIII w. oraz próby ich restytucji, Archeion, t.106:2003, s Skowronek J., Misja archiwisty i problemy rewindykacji archiwaliów specyfika Europy Środkowo-Wschodniej XIX i XX w., Archeion, t. 94:1995, s Stępniak W., Sukcesja państw dotycząca archiwaliów, Warszawa-Łódź Tenże, Problemy spuścizny archiwalnej w stosunkach Polski z Białorusią, Litwą, Ukrainą i Rosją, Sprawy Międzynarodowe, 1992, nr 1-2. Stojanowski J., Rokowania z Niemcami w sprawach archiwalnych, Archeion, t.1:1927, s Suchodolski W., Wykonanie art. XI Traktatu Ryskiego w zakresie archiwów państwowych, tamże, s Zajęcia 3 ARCHIWA W OKRESIE STAROPOLSKIM 1. Początki archiwów w Polsce 2. Archiwum Koronne Krakowskie początki, organizacja, zasób i jego opracowanie, układ 3. Archiwum Koronne Warszawskie(jw.) 4. Archiwum Metryki Koronnej (jw.) 5. Archiwum podskarbińskie krakowskie, warszawskie 6. Archiwum Kameralne 7. Archiwum Kwarciane 8. Archiwa władz centralnych okresu stanisławowskiego 9. Rozwój archiwów miejskich, ziemskich, miejskich

4 10. Archiwa kościelne Bańkowski P., Archiwum Kameralne i jego losy, Archeion, t.17:1948, s Tenże, Archiwum Stanisława Augusta. Monografia archiwoznawcza, Warszawa Kętrzyński S., Uwagi o początkach Metryki Koronnej i jej charakterze XV wieku, Archeion, t. 2:1927, s Krawczuk W., Metryka koronna Za Zygmunta III Wazy. Początki Archiwum Koronnego Warszawskiego w świetle spisów z 1620 i 1627 roku, Kraków 1995, seria Varia UJ, t Krawczuk W., Metrykanci koronni. Rozwój registratury od XVI do XVIII wieku, Warszawa Olczak S.K., Kancelarie kościelne w okresie staropolskim, Archiwa, biblioteki i muzea kościelne, t.64:1995, s Sułkowska I., Archiwum Koronne Krakowskie, [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych. Przewodnik po zespołach, cz.i, Warszawa Pilichowski C., Z dziejów szwedzkich zaborów bibliotek i archiwów polskich w XVII i XVIII wieku, Rocznik Gdański, t.17/18: (Gdańsk 1960). Ptaszycki S., Inwentarz Archiwum Koronnego r Notatka bibliograficzna, Archeion, t.4:1928, s Tenże, Inwentarze metryki, tamże, t.8:1930, s Siemieński J., Przewodnik po archiwach polskich. I. Archiwa dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa Stojanowski J., Akta Rady Nieustającej ( ), tamże, t.4:1928, s Wójcik Z., Uwagi archiwisty o Archiwum Koronnym Warszawskim, tamże, t.22:1954, s Zajęcia 4-5 ORGANIZACJA ARCHIWÓW W KSIĘSTWIE WARSZAWSKIM I KRÓLESTWIE POLSKIM ( ) 1. Losy archiwaliów w latach podział akt między zaborców

5 2.Archiwum Polskie w Pruskiej Kamerze Białostockiej Utworzenie Południowopruskiego Głównego Archiwum Krajowego 4.Założenie Archiwum Ogólnego Krajowego - geneza, organizacja, zasób, opracowywanie zasobu 5. Projekty organizacji archiwów w Księstwie Warszawskim 6. Warszawskie Archiwum Główne Akt Dawnych (vide p.4) 7. Organizacja prowincjonalnej sieci archiwów 8. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie 9. Archiwum Skarbowe w Warszawie 10. Archiwa miejskie, losy archiwów kościelnych Bańkowski P., Dwa zapomniane artykuły o Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Archeion, t.29:, s Iwaszkiewicz J., Z dziejów Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Uporządkowanie archiwów Księstwa Warszawskiego, Archeion, t.2:1927, s Konarski K., Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Jego dzieje, zawartość i zagłada, Archeion, t.25:1956, s Mencel T., Archiwum Ogólne krajowe w Warszawie [w:] Księga pamiątkowa 150- lecia Archiwum Głównego Akt Dawnych, Warszawa 1958, s Mencel T., Walenty Skorochód Majewski i jego memoriał o Archiwum Krajowym w Warszawie r. 1807, Archeion, t.29:1958, s Mencel T., Założenie Archiwum Ogólnego Krajowego w Warszawie w 1808 r., "Archeion", t. 18, 1948, s Ramotowska F., Wstęp do Archiwum Główne Akt Dawnych. Przewodnik po zasobie, t. 2, Epoka porozbiorowa, Warszawa 1998, s. XXI-LII. Stebelski A., Archiwa łódzkie z okresu rządów pruskich , Rocznik Łódzki, t.1:1928, s Stojanowski J., Losy archiwaliów skarbowych danej Rzeczypospolitej wywiezionych z Warszawy do Białegostoku roku 1796, Archeion, t. 37:1962, s Stojanowski J., O tak zwanym Archiwum Polskim w Pruskiej Kamerze Białostockiej , Archeion, t.35:1961, s Księga pamiątkowa AGAD

6 Zajęcia 6 ARCHIWA POLSKIE POD ZABOREM AUSTRIACKIM 1. Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich we Lwowie 2. Archiwum Krajowe Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie 3. Archiwum Namiestnictwa we Lwowie 4. Archiwum Wolnego Miasta Krakowa 5. Archiwa miejskie w Galicji - geneza, organizacja, zasób i jego opracowanie Arłamowski K., Archiwum Akt Dawnych Miasta Przemyśla, jego dzieje, zasób, pracownicy, Archeion, t.39:1963, s Badecki K., Archiwum akt dawnych miasta Lwowa, Lwów Ciara S., Archiwa a uniwersytety w Krakowie i Lwowie w latach 1877/ , Warszawa Dziedzicki L., Lwów, [w:] Słownik Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.5, Warszawa 1884, s Pańków S., Archiwum Wolnego Miasta Krakowa, Archeion, t.22:1954, s Kaput W., Archiwum miasta Przemyśla w latach , tamże, t.65:1977, s Krochmal J., Akta miasta Przemyśla ( ), t.1, Przewodnik po zespole archiwalnym, Przemyśl Nowacki R., Archiwum Krajowe Aktów Grodzkich i Ziemskich we Lwowie w latach , Rocznik Lwowski Tenże, Oswald Balzer( ), Opole Wiczkowski J., Lwów. Jego rozwój i stan kulturalny. Przewodnik po mieście, Lwów 1907, s Winiarz A., Archiwum Namiestnictwa we Lwowie, Przewodnik Naukowy i Literacki,1909, nr 37, s ; Tenże, Z dziejów archiwum Namiestnictwa, tamże, 1910, nr 38, s.55-68; Zajęcia 7 ARCHIWA POD ZABOREM PRUSKIM

7 1. Archiwa w Wielkopolsce (Poznań) 2. Archiwa na Dolnym Śląsku (Wrocław) 3. Archiwa na Pomorzu (Gdańsk, Królewiec) 4. Archiwa miejskie Biernat C., Archiwum Państwowe w Gdańsku i jego zasób, Rocznik Gdański, t.25:1966, s Dereń A., Archiwa na Dolnym Śląsku przed drugą wojną światową, Archeion, t.18;1948, s Tenże, Zarys dziejów Archiwum Państwowego we Wrocławiu (Z okazji 150 rocznicy założenia), tamże, t.35: 1961, s Kucner A., Byłe Archiwum Miasta Wrocławia oraz najstarsze księgi miejskie, tamże, t.21:1952, s Nawrocki S., Stulecie Archiwum Państwowego Miasta Poznania, tamże, t.54: 1970, s Perlińska A., Z dziejów Archiwum województwa pomorskiego, tamże, t.62:1975, s Podhorecki F., Losy aktów grodzkich ziem zachodnich pod zaborem pruskim, [w:] Księga Pamiątkowa IV Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu, Lwów Radtke I., Akta spraw w systemie kancelarii pruskiej, Archeion, t.78:1984. Taż, Metody opracowania akt popruskich, tamże, t.58:1973. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ARCHIWÓW NA ZIEMIACH POLSKICH W XIX I POCZĄTKACH XX WIEKU - cechy wspólne archiwów na ziemiach polskich - próby utworzenie sieci archiwalnej w trzech zaborach - losy archiwaliów staropolskich - ogólne warunki przechowywania i udostępniania archiwaliów - XIX wieczne próby ochrony spuścizn archiwalnych - losy archiwaliów kościelnych Zajęcia 8

8 ARCHIWA POLSKIE W II RZECZYPOSPOLITEJ 1. Archiwa w okresie I wojny światowej -zarząd niemiecki, austriacki - Archiwum Wojenne w Wiedniu 2. Próby organizacji sieci archiwalnej w Królestwie Polskim - Komisja Archiwalna zadania - projekty ustawy archiwalnej 3. Reskrypt o organizacji archiwów państwowych i dekret z O organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami 4. Państwowa sieć archiwalna 5. Organizacja wewnętrzna archiwów, przepisy archiwalne 6. Akcje rewindykacyjne 7. WAP i organy doradcze Barwiński E., Rokowania z Austrią w sprawach archiwalnych, Archeion, t.1:1927, s Łopaciński W., Archiwa państwowe Rzeczypospolitej Polskiej. Stan na dzień 1 stycznia 1927 r., Archeion, t.1:1927, s Mamczak-Gadkowska I., Archiwa państwowe w II Rzeczypospolitej, Poznań Stojanowski J., Rokowania z Niemcami w sprawach archiwalnych, Archeion, t. 1:1927, s Szczepański J., Rewindykacja polskich archiwaliów w świetle Traktatu Ryskiego, [w:]traktat Ryski 1921 roku po 75 latach. Studia, pod red. M. Wojciechowskiego, Toruń Wojewoda Kazimierz, Zasoby archiwalne Ministerstwa Spraw Zagranicznych z okresu , Archeion, t.34:1961, s Zajęcia 9 ARCHIWA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ 1. Sytuacja przed II wojną światową 2. Sytuacja we wrześniu 1939 roku

9 3. Niemiecki zarząd archiwalny organizacja, działalność, zadania, skutki 4.Archiwa w Generalnej Guberni 5.Działalność archiwum Wojskowego w Poczdamie 6. Archiwa na ziemiach wcielonych do Rzeszy 7.Działalność polskich archiwistów na rzecz zabezpieczenia archiwaliów 8.Archiwa podczas powstania warszawskiego 9.Skutki II wojny światowej Stebelski A., Archiwa warszawskie po wojnie, Przegląd Historyczny, R. 37:1947. Tenże, Dzieje zniszczenia Archiwum Głównego Akt Dawnych, [w:] Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t.1, Warszawa Tenże, Losy archiwów polskich w latach wojny , Rocznik Warszawski, R.IV:1963, s Stojanowski J., Karta z dziejów Archiwum Akt Nowych w Warszawie w okresie okupacji, w latach , Archeion, t.30:1959, s Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t.1-2, Warszawa Suchodolski W., Archiwa, [w:] Straty kulturalne Warszawy, pod red. W. Tomkiewicza, t.1., Warszawa Tenże, Archiwa polskie w obliczu strat poniesionych podczas wojny, Przegląd Biblioteczny, R. 15:1947, s Tenże, Archiwa polskie za okupacji ( ), Archeion, t.17:1948, s Tenże, Straty archiwów warszawskich w czasie wojny i okupacji, Kwartalnik Historyczny, R.53:1946. Zajęcia 10 ODBUDOWA SIECI ARCHIWALNEJ PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ. ROZBUDOWA SIECI ARCHIWALNEJ W OKRESIE PRL. 1. Odradzanie się archiwów na ziemiach polskich 2. Problemy związane z funkcjonowaniem archiwów 3. Zmiany organizacyjne

10 4. Sytuacja archiwów na ziemiach odzyskanych 5. Zadania archiwów państwowych 6. Akcje rewindykacyjne, międzynarodowe uregulowania prawne w sprawie archiwaliów - losy archiwaliów pozostawionych na ziemiach utraconych - rokowania z Niemcami i ZSRR 7. Archiwa podworskie i archiwalia przemysłowe 8. Projekty zmian ustawodawstwa archiwalnego 9. Dekret o archiwach ( 29.III.1951) 10. NDAP i organy doradcze organizacja, zadania 11. Wewnętrzna organizacja archiwów 12. Opieka nad zasobem archiwalnym 13. Kształtowanie się zasobu archiwalnego Bielińska M., Rozwój sieci archiwalnej w Polsce Ludowej w latach , Archeion, t. 24:1955, s Jankowska J., Państwowy zasób archiwalny i prace nad nim w Polsce Ludowej, tamże, s Jaros J, Archiwa przemysłowe w służbie nauki, tamże, s Smoleńska B., Archiwa podworskie w Polsce Ludowej, tamże, s Wąsowicz M., Dziesięć lata działalności państwowej służby archiwalnej na ziemiach odzyskanych, tamże, s Wydział Archiwów Państwowych w latach , tamże, t. 17:1948, s Zbiór przepisów archiwalnych. Stan na dzień 30 czerwca, opr. M. Bielińska, A. Paśnikowa, Warszawa Zajęcia PAŃSTWOWA SIEĆ ARCHIWALNA 1. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym z 14 lipca 1983 r. (z późniejszymi zmianami) 2. Państwowa sieć archiwalna: archiwa centralne i terenowe 3. Archiwa wyodrębnione

11 4. Archiwa z powierzonym zasobem 5. Archiwa zakładowe państwowych jednostek organizacyjnych i organów samorządu terytorialnego - Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 r. (tekst jednolity Dz.U nr 97 poz. 672 i 673) - Ustawa z dnia 2 marca 2007 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy - Kodeks pracy (Dz.U nr 64 poz. 426) - Wojewoda K., Zasoby archiwalne MSZ z okresu , Archeion, T. 34, Dobrowolski T., Archiwum MSZ, Archiwa naukowe Warszawy, Kronika Warszawy 1980/ Żeglicki J., Archiwum Głównego urzędu Statystycznego, Archeion, T.41: Tenże, Archiwum GUS, Wiadomości Statystyczne, 1963, nr 1, s.22. Zajęcia 13 ZBIORY ARCHIWALNE W BIBLIOTEKACH I MUZEACH W POLSCE I ZA GRANICĄ 1. Biblioteka Polska w Londynie 2. Instytut J. Piłsudskiego w USA 3. Instytut Hoovera 4. Instytut Polski i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie 5. Zbiory w bibliotekach i muzeach polskich - Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Przewodnik, Warszawa Biblioteki polskie za granicą. Przeszłość i współczesność, pod red. M. Kalczyńskiej i D. Sieradzkiej, Katowice

12 - Andrzej Suchcitz, O Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Pamiętnik Literacki, t.xiii, Londyn W. Milewski, A. Suchcitz, A. Gorczycki, Guide to the Archives of the Polish Institute and Sikorski Museum, Vol I. Londyn A. Suchcitz, Powstanie Instytutu Historycznego im gen. Sikorskiego, [w:] Idea Europy i Polska w XIX i XX wieku, Wrocław A. Janakiewicz, Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. WładysławaSikorskiego w Londynie, Archeion T. 78: 1984, s E. Kołodziej, Archiwalia w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie, tamże, T. 95: 1995, s H. Nowaczyk, Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w USA, tamże, T. 72: 1981, s Zajęcia 14 ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ŁODZI

Zakład Archiwistyki Instytut Historii Uniwersytet Gdański. 1. Przedmiot: DZIEJE I WSPÓŁCZESNA ORGANIZACJA ARCHIWÓW POLSKICH

Zakład Archiwistyki Instytut Historii Uniwersytet Gdański. 1. Przedmiot: DZIEJE I WSPÓŁCZESNA ORGANIZACJA ARCHIWÓW POLSKICH Zakład Archiwistyki Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: DZIEJE I WSPÓŁCZESNA ORGANIZACJA ARCHIWÓW POLSKICH specjalizacja archiwalna I rok, studia stacjonarne 2. Ilość godzin: 30 godz. 4.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.)

Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.) Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.) Kod: ECTS: 08.3-xxxx-140 Punkty ECTS: 1 Rodzaj studiów: studia stacjonarne I stopnia, rok III spec. archiwistyka Liczba godzin: 22

Bardziej szczegółowo

Rafał Kubicki, dr Zakład Archiwistyki Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Rafał Kubicki, dr Zakład Archiwistyki Instytut Historii Uniwersytet Gdański Rafał Kubicki, dr Zakład Archiwistyki Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Rozwój form dokumentacji aktowej XIX-XX w. (rok studiów 1, semestr 2), studia stacjonarne, specjalizacja archiwalna 2. 30

Bardziej szczegółowo

H. Robótka, Rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje dokumentów archiwalnych. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, Toruń 1985.

H. Robótka, Rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje dokumentów archiwalnych. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, Toruń 1985. Rafał Kubicki, dr Zakład Archiwistyki Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Rozwój form dokumentacji aktowej XIX-XX w. (rok studiów 1, semestr 2), studia stacjonarne, specjalizacja archiwalna 2. 30

Bardziej szczegółowo

Archiwum zakładowe - opis przedmiotu

Archiwum zakładowe - opis przedmiotu Archiwum zakładowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Archiwum zakładowe Kod przedmiotu 15.5-WH-ZDP-AZ Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Europeistyka i stosunki transgraniczne Profil

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo

- Ogólna charakterystyka polskiej literatury archiwalnej (klasyfikacja, tematyka).

- Ogólna charakterystyka polskiej literatury archiwalnej (klasyfikacja, tematyka). Dr hab. Marek Stażewski prof. UG 2007 / 2008 Zakład Archiwistyki Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: TEORIA I METODYKA ARCHIWALNA specjalizacja archiwalna IV r., semestr 7-8, studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

1. Przemiany religijne i polityczne w Europie od średniowiecza do. a. Historia polityczna, kultura polityczna i ideologia wczesnego

1. Przemiany religijne i polityczne w Europie od średniowiecza do. a. Historia polityczna, kultura polityczna i ideologia wczesnego PROGRAM BADAŃ INSTYTUTU HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA PAN NA LATA 2017-2020 (zaktualizowane 17.11.2016) I. Zakłady naukowo-badawcze 1. Przemiany religijne i polityczne w Europie od średniowiecza do

Bardziej szczegółowo

DEKRET ARCHIWALNY PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI. Początki ustawodawstwa archiwalnego

DEKRET ARCHIWALNY PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI. Początki ustawodawstwa archiwalnego Bolesław Woszczyński DEKRET ARCHIWALNY PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI Początki ustawodawstwa archiwalnego Prace związane z organizacją służby archiwalnej sięgają jeszcze okresu przed odzyskaniem niepodległości.

Bardziej szczegółowo

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE.

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE. AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE. PARYŻ, 9 MAJA 2005 Środki ewidencyjne znajdujące się w archiwach ułatwiają pracę naukową. W archiwach państwowych w Polsce sporządzane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM Semestr 1 Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne

Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM Semestr 1 Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Semestr 1 Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne Ustrój i administracja Polski do końca XV w. Ustrój i administracja

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej.

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej. Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej. Studia podyplomowe w Instytucie Historycznym UW Kierownik studiów dr Agnieszka Janiak-Jasińska Koordynator merytoryczny dr hab.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320)

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) Spis treści Do Czytelnika 5 Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) 1.1. Początki i rozwój państwa polskiego (do 1138). Rozbicie dzielnicowe i dążenia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 21 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 21 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Marian Kallas Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Marian Kallas Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Wydział: Prawo i Administracja. Administracja

Wydział: Prawo i Administracja. Administracja Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Administracja Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Marian Kallas Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wystawa i konferencja posiadają patronat honorowy:

Wystawa i konferencja posiadają patronat honorowy: Konferencję poprzedziła wystawa Archiwa warszawskie dawniej i dziś (Warszawa, Galeria Plenerowa, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście, róg Traugutta, 22 września 21 października 2011 r.). Wystawa i konferencja

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut. Materiały

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo edycja PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo edycja PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM 1 Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo edycja 2017-2018 PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Semestr I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne Ustrój i administracja Polski do końca XV w. Ustrój

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych Doświadczenia i problemy

Opracowanie zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych Doświadczenia i problemy Opracowanie zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych Doświadczenia i problemy dr Jacek Krochmal zastępca dyrektora AGAD Podstawowe informacje o AGAD 1808 powstało Archiwum Ogólne Krajowe pierwsze polskie archiwum

Bardziej szczegółowo

Archiwa państwo. Dwieście lat na straży pamięci narodowej

Archiwa państwo. Dwieście lat na straży pamięci narodowej 1 Władysław Stępniak Archiwa państwo. Dwieście lat na straży pamięci narodowej Dzieje archiwów państwowych to w skrócie dzieje samego państwa i jego organizacji. Sprężystości, sile i sprawności tej organizacji

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA

HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA Ćwiczenia sylabus Studia Stacjonarne Prawa Rok akademicki 2015/2016 Semestr letni Grupy: 11, 12 Kod przedmiotu: 23-PR-SM-R1-Hpip Prowadzący: mgr Marcin Husak Instytut Historii

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Administracji i Nauk Społecznych Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Józef Mazurkiewicz Pozostałości dawnego polskiego prawa hipotecznego na terenie b. Galicji Zachodniej. Rocznik Lubelski 3,

Józef Mazurkiewicz Pozostałości dawnego polskiego prawa hipotecznego na terenie b. Galicji Zachodniej. Rocznik Lubelski 3, Józef Mazurkiewicz Pozostałości dawnego polskiego prawa hipotecznego na terenie b. Galicji Zachodniej Rocznik Lubelski 3, 177-180 1960 JÓ Z EF MAZURKIEW ICZ POZOSTAŁOŚCI DAWNEGO POLSKIEGO PRAWA HIPOTECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII ( wg programu Wczoraj i dziś nr dopuszczenia 877/4/2017 ). Rok szkolny 2017/2018 Ocena dopuszczająca : - zna datę i postanowienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Specjalność/specjalizacja Społeczeństwo informacji i wiedzy

Bardziej szczegółowo

XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Krasiczyn Przemyśl Lwów, 25 29 września 2001 roku KARTOGRAFIA GALICJI 1772 1918

XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Krasiczyn Przemyśl Lwów, 25 29 września 2001 roku KARTOGRAFIA GALICJI 1772 1918 XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Krasiczyn Przemyśl Lwów, 25 29 września 2001 roku KARTOGRAFIA GALICJI 1772 1918 Organizatorzy: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego

Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego Na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Plan studiów. I semestr. Kod przedmiotu w systemie USOS. Liczba punktów ECTS. Forma zaliczenia. Liczba godzin

Plan studiów. I semestr. Kod przedmiotu w systemie USOS. Liczba punktów ECTS. Forma zaliczenia. Liczba godzin Plan studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: semestrów: WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

Bardziej szczegółowo

3. Typ studiów: stacjonarne, jednolite magisterskie

3. Typ studiów: stacjonarne, jednolite magisterskie 1. Nazwa przedmiotu: Historia państwa i prawa polskiego 2. Kierunek: prawo 3. Typ studiów: stacjonarne, jednolite magisterskie 4. Rodzaj zajęć: wykład 5. Status przedmiotu: obligatoryjny 6. Rok studiów,

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w latach

Ziemie polskie w latach Ziemie polskie w latach1815-1830 1. Sprawa polska na kongresie wiedeńskim 1. Z części ziem Ks. Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie związane unią personalną z Rosją 2. Z Krakowa i okolicznych ziem

Bardziej szczegółowo

Treści kształcenia. Wymagania wstępne

Treści kształcenia. Wymagania wstępne Instytut Historii Historia studia stacjonarne pierwszego stopnia Specjalność Historia i WOS, Historia i język angielski, Historia i dziedzictwo kulturowe jego ochrona i promocja SYLABUS Przedmiot Nauki

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studiów I stopnia na kierunku historia w roku akademickim 2017/2018

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studiów I stopnia na kierunku historia w roku akademickim 2017/2018 Zagadnienia na egzamin dyplomowy studiów I stopnia na kierunku historia w roku akademickim 2017/2018 I. Z zakresu kształcenia warsztatowego: 1. Periodyzacja w historii, cezury epok historycznych. 2. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - wymienia datę kongresu wiedeńskiego, cele i główne państwa - wie, na czym polegała rewolucja przemysłowa - potrafi wymienić nowe idee polityczne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Archiwa państwowe, zagraniczne, portal szukajwarchiwach.pl, inwentarz IPN

Archiwa państwowe, zagraniczne, portal szukajwarchiwach.pl, inwentarz IPN Wadowicka Szkoła Genealogów 26 czerwca Michał Jarnot Archiwa państwowe, zagraniczne, portal szukajwarchiwach.pl, inwentarz IPN Podczas spotkania prelegent omówił istotne źródła, z których można czerpać

Bardziej szczegółowo

PLAN BADAŃ NA LATA (ZARYS)

PLAN BADAŃ NA LATA (ZARYS) PLAN BADAŃ INSTYTUTU HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA LATA 2014-2016 (ZARYS) I. Prace naukowo-dokumentacyjne 1. Biografistyka Badania teoretyczne i prace dokumentacyjno-edytorskie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH. z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH. z dnia r. BDG/DP/021/1/09 ZARZĄDZENIE Nr NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia. 2009 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń i decyzji w związku z nadaniem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych nowego

Bardziej szczegółowo

Plan konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych eksternistycznych drugiego stopnia w roku akademickim

Plan konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych eksternistycznych drugiego stopnia w roku akademickim Plan konsultacji dla studentów studiów eksternistycznych drugiego stopnia w roku akademickim 2016-2017 HISTORIA: SPECJALNOŚĆ ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Plan dla osób, które kontynuują tę specjalność

Bardziej szczegółowo

Wszelkie prawa zastrzeżone NDAP

Wszelkie prawa zastrzeżone NDAP Wszelkie prawa zastrzeżone NDAP PROJEKT WSKAZÓWEK METODYCZNYCH Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 30 grudnia 1991 dotyczących opracowywania akt sądowych wytworzonych w XIX XX w. I. Ustalenia ogólne

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Ryszard Wroczyński POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Przedruk z wydania drugiego /W ydaw nictw o m Wrocław 2003 SPIS TREŚCI Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji Teatr w wielkim mieście 9.30

Bardziej szczegółowo

NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH ARCHEION TOM CXIV TOM

NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH ARCHEION TOM CXIV TOM NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH ARCHEION TOM CXIV TOM WARSZAWA 2013 Rada Redakcyjna Jerzy Gaul, Wojciech Krawczuk, Alicja Kulecka, Janusz Łosowski, Iryna Matiash, Krzysztof Skupieński, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Koło historyczne 1abc

Koło historyczne 1abc Koło historyczne 1abc Autor: A.Snella 17.09.2015. Zmieniony 05.10.2016.,,Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.'' JÓZEF

Bardziej szczegółowo

Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne)

Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne) Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne) ECTS Liczba godzin egz./zal. I rok II rok razem w. ćw. razem w. ćw. s. 1

Bardziej szczegółowo

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta.

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta. Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa Polska Akademia Nauk Archiwum ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji

Bardziej szczegółowo

Białystok wzbogacił się o kolejne zasoby archiwalne

Białystok wzbogacił się o kolejne zasoby archiwalne Białystok wzbogacił się o kolejne zasoby archiwalne Na ręce Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Macieja Żywno naczelny dyrektor archiwów państwowych Władysław Stępniak przekazał kolejną partię kopii

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Plan zajęć w semestrze letnim rok akad. 2016/2017. Wersja z r. I ROK

KIERUNEK: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Plan zajęć w semestrze letnim rok akad. 2016/2017. Wersja z r. I ROK dr hab. Barbara Wykład z oferty Pn 15.00-16.30 AB 1.22 Grabowska Instytutu Filozofii UMK dr hab. Krzysztof Syta Historia archiwów Czw 15.00-16.30 AB 1.17 prof. Andrzej Radzimiński Historia średniowiecza

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć studiów podyplomowych Zarządzanie współczesną kancelarią i archiwum Rok akademicki 2016/2017 (II semestr)

Plan zajęć studiów podyplomowych Zarządzanie współczesną kancelarią i archiwum Rok akademicki 2016/2017 (II semestr) Plan zajęć studiów podyplomowych Zarządzanie współczesną kancelarią i archiwum Rok akademicki 2016/2017 (II semestr) Zjazd I 22 października 2016 r. (sobota) 1 8.00 9.30 Wykład monograficzny (W) dr Rafał

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII Zakładane osiągnięcia uczniów to wiadomości i umiejętności, którymi uczeń powinien się wykazywać po zakończeniu nauki w szkole podstawowej. Dzięki przyporządkowaniu

Bardziej szczegółowo

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r.

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Pracownia UKD rozpoczęła prace nad nowym wydaniem Tablic skróconych

Bardziej szczegółowo

I ŹRÓDŁA DO PRZYGOTOWANIA I TWORZENIA DRZEWA GENEALOGICZNEGO 1. PODSTAWOWE POJĘCIA. genealogia (genea pokolenie; logos nauka);

I ŹRÓDŁA DO PRZYGOTOWANIA I TWORZENIA DRZEWA GENEALOGICZNEGO 1. PODSTAWOWE POJĘCIA. genealogia (genea pokolenie; logos nauka); I ŹRÓDŁA DO PRZYGOTOWANIA I TWORZENIA DRZEWA GENEALOGICZNEGO 1. PODSTAWOWE POJĘCIA genealogia (genea pokolenie; logos nauka); genealog; drzewo genealogiczne. 2. POLSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE strona

Bardziej szczegółowo

4. Wykaz tematów realizowanych oraz wymagana literatura:

4. Wykaz tematów realizowanych oraz wymagana literatura: Dr Magdalena Nowak 2008/2009 Zakład Historii Najnowszej Polski Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia Europy Środkowej i Rosji 2. Ilość godzin: 1 grupa 20 h = 20 godzin 3. Forma:

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CYFROWE MATERIAŁY EDUKACYJNE. Ewa Rosowska Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

EUROPEJSKIE CYFROWE MATERIAŁY EDUKACYJNE. Ewa Rosowska Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych EUROPEJSKIE CYFROWE MATERIAŁY EDUKACYJNE Ewa Rosowska Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Program Wspólnotowy eten -Deploying Trans-European e-services for All Czas trwania projektu Sierpień 2005 -

Bardziej szczegółowo

Plan konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych eksternistycznych pierwszego stopnia w roku akademickim

Plan konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych eksternistycznych pierwszego stopnia w roku akademickim Plan konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych eksternistycznych pierwszego stopnia w roku akademickim 2016-2017 HISTORIA OGÓLNA Rok Semestr Nazwa przedmiotu 1 Ilość konsultacji Egzamin w semestrze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 44/2017 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 44/2017 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 46 UCHWAŁA NR 44/2017 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programach specjalizacji "Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją"

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ARCHIWISTA 2015 Prowadzący przedmiot SOBOTA: r.

TECHNIK ARCHIWISTA 2015 Prowadzący przedmiot SOBOTA: r. SZKOŁA POLICEALNA W GDAŃSKU PRZY WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA W GDAŃSKU PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR WIOSENNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1 ZJAZD: 05-06.03.2016 r. SOBOTA: 05.03.2016 r. NIEDZIELA: 06.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Załącznik nr 17 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

MODUŁ IV: SPECJALNOŚĆ EDYTORSKO-MEDIALNA IV A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU EDYTORSTWA

MODUŁ IV: SPECJALNOŚĆ EDYTORSKO-MEDIALNA IV A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU EDYTORSTWA FP, studia 1. stopnia MODUŁ IV: SPECJALNOŚĆ EDYTORSKO-MEDIALNA IV A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU EDYTORSTWA IVA1. Historia książki Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Archiwa Przełomu projekt i jego realizacja. Wydarzenia okresu transformacji w źródłach archiwalnych

Archiwa Przełomu projekt i jego realizacja. Wydarzenia okresu transformacji w źródłach archiwalnych Anna Wajs (Archiwum Państwowe w Warszawie) Archiwa Przełomu 1989 1991 projekt i jego realizacja. Wydarzenia okresu transformacji w źródłach archiwalnych Dotychczasowi uczestnicy projektu osoby prywatne

Bardziej szczegółowo

Wnioski odrzucone ze względów formalnych

Wnioski odrzucone ze względów formalnych Program Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 4 Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego I nabór wniosków do 1 grudnia 2008 r. Wnioski odrzucone ze względów formalnych UWAGA! Wnioski odrzucone ze

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja otoczenia archiwów jako podstawa działań z zakresu public relations

Identyfikacja otoczenia archiwów jako podstawa działań z zakresu public relations dr Marlena Jabłońska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Identyfikacja otoczenia archiwów jako podstawa działań z zakresu public relations Rozważania na temat otoczenia archiwów, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13 września 2012 r. SESJA OTWARTA 8.30-9.30 Msza św. (Kościół Uniwersytecki Najśw. Imienia Jezus, Pl. Uniwersytecki 1) 9.30-10.00 Przybycie

Bardziej szczegółowo

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno Głównym celem wystawy, zgodnie z koncepcją dr. Eugeniusza Śliwińskiego (Muzeum Okręgowe w Lesznie) i Barbary Ratajewskiej (Archiwum Państwowe w Lesznie) jest ukazanie przyczyn i okoliczności zrywu powstańczego,

Bardziej szczegółowo

Wkład Archiwistów Warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej. Zbiór studiów poświęconych warszawskiemu środowisku archiwalnemu

Wkład Archiwistów Warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej. Zbiór studiów poświęconych warszawskiemu środowisku archiwalnemu Wkład Archiwistów Warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej. Zbiór studiów poświęconych warszawskiemu środowisku archiwalnemu, red. Alicja Kulecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012,

Bardziej szczegółowo

Semestr: zimowy. Zaliczenie: Praca pisemna Test końcowy Aktywność na zajęciach

Semestr: zimowy. Zaliczenie: Praca pisemna Test końcowy Aktywność na zajęciach Nazwa przedmiotu: EPOKA POLITYCZNYCH I KULTUROWYCH PRZEŁOMÓW - EUROPA W XX- XXI WIEKU Kod przedmiotu: Forma zajęć: Seminarium Język: polski Rok: III 2013/201 4 Semestr: zimowy Zaliczenie: Praca pisemna

Bardziej szczegółowo

rok akademicki 2008/2009 Program zajęć z przedmiotu Źródłoznawstwo specjalizacja archiwistyczna, II r. historii 15 godzin

rok akademicki 2008/2009 Program zajęć z przedmiotu Źródłoznawstwo specjalizacja archiwistyczna, II r. historii 15 godzin dr Marzena Liedke rok akademicki 2008/2009 Program zajęć z przedmiotu Źródłoznawstwo specjalizacja archiwistyczna, II r. historii 15 godzin Wymagania na kolokwium z przedmiotu Źródłoznawstwo historyczne

Bardziej szczegółowo

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2017/2018

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2017/2018 PROGRAM MERYTORYCZNY KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I. CELE KONKURSU kształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy historycznej; rozbudzanie ciekawości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Muzealnictwo i ochrona zabytków 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZBIGNIEW ŁUCZAK. Dzieje bibliotek w Sieradzu. od powstania miasta do końca XX wieku

ZBIGNIEW ŁUCZAK. Dzieje bibliotek w Sieradzu. od powstania miasta do końca XX wieku ZBIGNIEW ŁUCZAK Dzieje bibliotek w Sieradzu od powstania miasta do końca XX wieku Czego się chcesz nauczyć, napisz o tym dzieło. Joachim Lelewel Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu Sieradz 2007 NADZÓR

Bardziej szczegółowo

Notatnik Archiwalny 1/2007 WWW.FORUM.ARCHIWISTYKA.PL

Notatnik Archiwalny 1/2007 WWW.FORUM.ARCHIWISTYKA.PL Notatnik Archiwalny 1/2007 WWW.FORUM.ARCHIWISTYKA.PL Spis Treści Strona 2 - Spis Treści Strona 3 - Od Redakcji, stopka redakcyjna Strona 4 - Aktualności, Nowości wydawnicze Strona 5 - Artykuł: Archiwa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA Załącznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA SYMBOL CYFROWY 348[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO W POLSCE

HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO W POLSCE ADAMPBETRASIK / Przy współpracy Andrzeja Laskowskiego HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO W POLSCE TWIGGER WARSZAWA 2001 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 Słowo wstępne 11 Wprowadzenie,

Bardziej szczegółowo

Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne)

Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne) Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne) Morze w kulturach świata starożytnego Sympozjum Data Godziny Miejsce Adres Mediewistyka wobec współczesności Migracje

Bardziej szczegółowo

zapraszają na konferencję naukową

zapraszają na konferencję naukową Zakład Historii XIX wieku Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu oraz Pracownia Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk zapraszają na konferencję naukową

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU HISTORIA DLA STUDENTÓW MISHUS Rok akademicki 2012/2013 I ROK

PROGRAM DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU HISTORIA DLA STUDENTÓW MISHUS Rok akademicki 2012/2013 I ROK Lp. PROGRAM DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU HISTORIA DLA STUDENTÓW MISHUS Rok akademicki 2012/2013 I ROK Nazwa przedmiotu: I Semestr II Wykłady obowiązkowe Historia starożytna Zbo/1 - -. Główne nurty

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO EDYCJA 2017/2018, I STOPIEŃ PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM

TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO EDYCJA 2017/2018, I STOPIEŃ PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM Razem TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTO KULTUROE @T-HOME EDYCJA 2017/2018, I STOPIEŃ PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM 1 Semestr I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne Historia starożytna 5 5 5 15 E 4 Elementy

Bardziej szczegółowo

Kierunek: JUDAISTYKA. STUDIA STACJONARNE I-go STOPNIA (LICENCJACKIE) Rok akad. 2016/2017

Kierunek: JUDAISTYKA. STUDIA STACJONARNE I-go STOPNIA (LICENCJACKIE) Rok akad. 2016/2017 Kierunek: UDAISTYKA STUDIA STACNARNE I-go STPNIA (LICENCACKIE) Rok akad. 2016/2017 I RK STUDIÓW, I semestr: Z Nazwa modułu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć /F Forma zaliczenia Liczba godzin H Dzieje starożytnego

Bardziej szczegółowo

Kierunek: JUDAISTYKA. STUDIA STACJONARNE I-go STOPNIA (LICENCJACKIE) ROK AKAD. 2014/2015

Kierunek: JUDAISTYKA. STUDIA STACJONARNE I-go STOPNIA (LICENCJACKIE) ROK AKAD. 2014/2015 Kierunek: JUDAISTYKA STUDIA STACJNARNE I-go STPNIA (LICENCJACKIE) RK AKAD. 2014/2015 I RK STUDIÓW, I semestr: Lp. Nazwa modułu 1. Dzieje starożytnego Izraela 2. Wstęp do badań judaistycznych 3. Wstęp do

Bardziej szczegółowo

Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe edycja PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM

Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe edycja PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM Razem 1 Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe edycja 2017-2018 PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Semestr I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne Historia starożytna 15 15 E 4 Elementy języka łacińskiegoi

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok

PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok Plan pracy Przyjęty na posiedzeniu Rady Naukowej PIN-Instytutu w Opolu w dniu 24 czerwca 2015 roku PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok A. PLAN ZADANIOWO-FINANSOWY W CZĘŚCI ZADAŃ BADAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Samorząd gospodarczy. dr Karol Dąbrowski

Samorząd gospodarczy. dr Karol Dąbrowski Samorząd gospodarczy wykład nr 4 i 5: - instytucje samorządu gospodarczego na ziemiach polskich - zadania samorządu gospodarczego - geneza i ewolucja samorządu gospodarczego w Europie - modele izb handlowych

Bardziej szczegółowo

REWINDYKACJA POLSKICH ARCHIWALIÓW Z ROSJI

REWINDYKACJA POLSKICH ARCHIWALIÓW Z ROSJI SŁAWOMIR RADOŃ REWINDYKACJA POLSKICH ARCHIWALIÓW Z ROSJI Archiwa państwowe Polski i Rosji mogą poszczycić się dziś kilkoma poważnymi osiągnięciami we wzajemnej współpracy. Warto wspomnieć wspólne, polsko-rosyjskie,

Bardziej szczegółowo

-w Wprowadzenie 12 Wstęp

-w Wprowadzenie 12 Wstęp Spis treści -w Wprowadzenie 12 Wstęp str. 12 str. 20 str. 21 Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939 Struktura narodowościowa

Bardziej szczegółowo