sprzęt komputerowy, oprogramowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "sprzęt komputerowy, oprogramowanie"

Transkrypt

1

2

3 sprzęt komputerowy, oprogramowanie KOMPUTERY STACJOARE Prosimy o podanie minimum nast pujàcych wymaganych parametrów: rodzaj i pr dkoêç procesora, np.: Intel dwurdzeniowy C2D, 3GHz wielkoêç pami ci operacyjnej dysku twardego, np.: 2 GB RAM pojemnoêç dysku twardego, np.: 320 GB rodzaj karty graficznej rodzaj karty sieciowej rodzaj nap dów Producenci: HP, Dell, Lenovo, Apple, TT System W celu dokonania zamówienia prosimy o skontaktowanie si z naszym Przedstawicielem Handlowym lub Działem Obsługi Klienta. LAPTOPY Prosimy o podanie minimum nast pujàcych wymaganych parametrów: preferowany producent, np.: HP wielkoêç matrycy (ekranu), np.: 15,4 rodzaj i pr dkoêç procesora, np.: Intel dwurdzeniowy C2D, 3GHz wielkoêç pami ci operacyjnej dysku twardego, np.: 2 GB RAM pojemnoêç dysku twardego, np.: 320 GB rodzaj karty graficznej rodzaj karty sieciowej Producenci: HP, Lenovo, Dell, Asus, Acer, Samsung, Sony, Toshiba, MSI, Apple.?? W celu dokonania zamówienia prosimy o skontaktowanie si z naszym Przedstawicielem Handlowym lub Działem Obsługi Klienta. MOITORY LCD, LED Prosimy o podanie minimum: rodzaj monitora, np.: LCD wielkoêç monitora, np.: 17 preferowany producent, np.: LG monitory LCD, LED; Dost pne w przekàtnych ekranu od 15 do 24. Producenci: HP, Acer, Asus, BenQ, Dell, iiyama, LG, ec, Samsung, Philips. W celu dokonania zamówienia prosimy o skontaktowanie si z naszym Przedstawicielem Handlowym lub Działem Obsługi Klienta. ELEMETY SIECI KOMPUTEROWEJ I PODZESPOŁY KOMPUTEROWE Oferujemy mo liwoêç zakupu wszelkiego rodzaju podzespołów komputerowych oraz elementów sieci komputerowych, takich jak: karty sieciowe, Switch, Router, elementy sieci bezprzewodowych. asi klienci otrzymujà produkty najwy szej jakoêci, gdy naszymi partnerami sà wyłàcznie najlepsi producenci oraz autoryzowani dystrybutorzy w bran y IT. Producenci: D-link, Cisco, Linksys, HP, Asus, Edimax i inni.?? W celu dokonania zamówienia prosimy o skontaktowanie si z naszym Przedstawicielem Handlowym lub Działem Obsługi Klienta. 48

4 sprzęt komputerowy, oprogramowanie OPROGRAMOWAIE PAKIET BIUROWY OFFICE Oprogramowanie Office 2007 Basic oraz pozostałe wersje zawierajà nast pujàce składowe: Word edytor tekstu; Excel arkusz kalkulacyjny Outlook mened er poczty elektronicznej oraz informacji. Office 2007 Small Business zawiera ponadto: PowerPoint program do tworzenia prezentacji Publisher program do tworzenia publikacji Office 2007 Professional zawiera ponadto: PowerPoint program do tworzenia prezentacji Publisher program do tworzenia publikacji Access system zarzàdzania bazami danych Wszystkie pakiety sà w polskiej wersji j zykowej oraz posiadajà licencj na 1 u ytkownika. Rodzaj Office Basic 2007 PLA045A Szt. Tel. Tel. Office Small Business 2007 PLA045B Szt. Tel. Tel. Office Professional 2007 PLA045C Szt. Tel. Tel. noêniki danych? DYSK TWARDY ZEW TRZY VERBATIM EXTERAL HDD 2,5" USB 2.0 dysk zewn trzny HDD 2,5" inerfejs USB 2.0 rozmiary: 135 x 85 x 25 mm waga150 g dodatkowo oprogramowanie ero BACKITUP 2 Essential do tworzenia kopii zapasowej Rodzaj pojemnoêç 250 GB VBA016A Szt. Tel. Tel. pojemnoêç 320 GB VBA016B Szt. Tel. Tel.? PEDRIVE PLATIET USB 2.0 przenoêna pami ç typu flash zapis 5MB/s, odczyt 13MB/s, kolor niebieski Rodzaj 4GB PLA033A Szt. 46,50 56,73 8GB PLA033B Szt. 80,83 98,61 16GB PLA033C Szt. 138,17 168,57 DYSK BD-R BLU-RAY VERBATIM 25 GB 2X JEWEL CASE typ noênika: BD-R przeznaczony do dokonywania zapisu jednokrotnego w nap dach BLU-RAY pojemnoêç 25 GB maksymalna pr dkoêç zapisu: 2x VBA017X Szt. 23,29 28,41 DYSK BD-RE BLU-RAY VERBATIM 25 GB 2X JEWEL CASE typ noênika: BD-RE przeznaczony do dokonywania zapisu wielokrotnego w nap dach BLU-RAY pojemnoêç 25 GB maksymalna pr dkoêç zapisu: 2x VBA018X Szt. 39,42 48,09 49

5 noêniki danych DYSK DVD+R VERBATIM 8,5 GB 8X DOUBLE LAYER JEWEL CASE typ noênika: DVD+DL maksymalna pr dkoêç zapisu 8x Double Layer oznacza noênik dwuwarstwowy o pojemnoêci 8,5 GB VBA020X Szt. 6,44 7,86 DYSK DVD+R VERBATIM 8,5 GB 8X DOUBLE LAYER CAKE BOX typ noênika: DVD+DL maksymalna pr dkoêç zapisu 8x Double Layer oznacza noênik dwuwarstwowy o pojemnoêci 8,5 GB Rodzaj cake box 10 szt. VBA019X Op. 50,00 61,00 DYSK DVD R VERBATIM 4.7 GB 16 X SLIM DYSK DVD R VERBATIM 4,7GB 16X CAKE BOX / 25 SZT. Rodzaj +R VBA006A Szt. 1,58 1,93 -R VBA006B Szt. 1,58 1,93 Rodzaj +R VBA011A Op. 23,97 29,24 -R VBA011B Op. 23,97 29,24 DYSK DVD R PLATIET MEDIA 4,7GB 16X SLIM DYSK DVD RW VERBATIM 4,7GB 4X COLOUR SLIM CASE Rodzaj +R PLA003A Szt. 1,19 1,45 -R PLA003B Szt. 1,19 1,45 Rodzaj +RW VBA014A Szt. 3,40 4,15 -RW VBA014B Szt. 3,40 4,15 50

6 noêniki danych DYSK DVD RW PLATIET MEDIA 4,7GB 4X SLIM Rodzaj +RW PLA004A Szt. 2,16 2,64 -RW PLA004B Szt. 2,16 2,64 DYSK CD-R VERBATIM 700MB 52X EXTRA PROT. CAKE BOX Rodzaj cake box 100 szt. VBA015A Op. 63,22 77,13 cake box 25 szt. VBA015B Op. 16,64 20,30 DYSK CD-R VERBATIM 700MB 52X SLIM VBA001A Szt. 1,19 1,45 DYSK CD-R VERBATIM 700 MB 52 X CAKE BOX Rodzaj cake box 50 szt. VBA001B Op. 31,58 38,53 cake box 10 szt. VBA001D Op. 7,88 9,61 DYSK CD-R PLATIET MEDIA 700 MB 52X SLIM PLA001C Szt. 1,00 1,22 DYSK CD-R PLATIET MEDIA 700 MB 52X CAKE BOX Rodzaj cake box 50 szt. PLA001A Op. 22,26 27,16 cake box 10 szt. PLA001B Op. 4,93 6,01 DYSK CD-RW VERBATIM 700MB 8-12X COLOUR SLIM VBA021X Szt. 2,79 3,40 DYSK CD-RW PLATIET MEDIA 700 MB SLIM Rodzaj 12x PLA002A Szt. 1,93 2,35 24x PLA002B Szt. 2,08 2,54 51

7 markery do CD MARKER DO CD/DVD UI DWUSTROY opracowany we współpracy z firmà Maxell wyposa ony w szybkoschnàcy tusz olejowy, który nie Êciera si z powierzchni płyt i jest dobrze widoczny posiada dwie kalibrowane koƒcówki piszàce, po obu stronach markera gruboêci koƒcówek: 0,4 mm i 0,9 mm Rodzaj czarny UA025A Szt. 8,96 10,93 czerwony UA025B Szt. 8,96 10,93 niebieski UA025C Szt. 8,96 10,93 zielony UA025D Szt. 8,96 10,93 MARKER DO CD/DVD PILOT CZARY specjalny marker do płyt CD, DVD i folii pisze po ka dej powierzchni gruboêç linii 0,6 mm, długoêç linii 1000 m wykonany z materiałów przetworzonych w 84,1% WPA029A Szt. 7,42 9,05 MARKER DO CD/DVD EDDIG trwały i niezmywalny tusz o neutralnym zapachu nieêcieralny i wodoodporny po wyschni ciu mi kka i okràgła koƒcówka gruboêç 0,5-1 mm rekomendowany przez Verbatim Rodzaj czarny AXA007A Szt. 7,44 9,08 czerwony AXA007B Szt. 7,44 9,08 niebieski AXA007C Szt. 7,44 9,08 zielony AXA007D Szt. 7,44 9,08 4 szt. komplet AXA007X Kpl. 33,73 41,15 MARKER DO CD/DVD RYSTOR przechowywanie noêników marker permanentny idealny do opisywania płyt CD/DVD, a tak e do u ytku na niemal wszystkich gładkich powierzchniach (folia, szkło, itp.) zaopatrzony w szybkoschnàcy, nie rozmazujàcy si tusz mo e byç pozostawiony bez zatyczki w temp. 25 st przez około 2 tygodnie bez zasychania koƒcówka o gruboêci 1,0 mm Rodzaj FM-10 czarny RXA006A Szt. 3,73 4,55 FM-10 czerwony RXA006B Szt. 3,73 4,55 FM-10 niebieski RXA006C Szt. 3,73 4,55 SZAFKA A DOKUMETY I CD wykonana z tworzywa sztucznego posiada 5 szuflad na dokumenty formatu A4, w tym 1 szuflad na dyskietki i płyty CD zamykana na kluczyk szuflady posiadajà okienka opisowe wymiary szafki: wys. 314 mm x szer. 300 mm x gł b. 380 mm KWA086X Szt. 171,17 208,83 PUDEŁKO A 100 CD FELLOWES SLEEVE FILE zawiera 50 dwustronnych, wyjmowanych koszulekkieszeni z etykietami do opisu zawartoêci - mo liwoêç dokupienia dodatkowych koszulek (KF2801) Rodzaj czarne FLA007A Szt. 113,38 138,32 szare FLA007K Szt. 113,38 138,32 52

8 przechowywanie noêników WIE A A 20 CD Z KLUCZEM do przechowywania w zamkni ciu 20 p yt CD w pude kach posiada otwory do zawieszenia na Êcianie gumowe nó ki chronià powierzchni przed zadrapaniem FLA029X Szt. 125,98 153,70 SEGREGATOR DATALIE A 48 CD PRZEZROCZYSTY chroni p yty przed kurzem i zniszczeniem zawiera etykiety u atwiajàce archiwizowanie p yt pozwala na przechowywanie du ej iloêci p yt na ma ej powierzchni otwór w grzbiecie pozwala na atwe wysuni cie z pó ki Rodzaj niebieski ETA221C Szt. 47,28 57,68 srebrny ETA221U Szt. 47,28 57,68 PUDEŁKO CD BLACK (EU) Rodzaj slim case PLA008A Szt. 0,48 0,59 jewel case PLA008B Szt. 0,82 1,00 PORTFEL A CD FELLOWES mi kka warstwa wewn trzna zapobiega zarysowaniu płyt i zapewnia bezpieczny transport noêników wykonany z wodoodpornego nylonu unikalny system mocowania pozwala na płaskie uło enie koszulek do portfela dołàczona jest specjalna Êciereczka Perfect Clean Cloth do czyszczenia CD Rodzaj na 32 CD/DVD FLA114A Szt. 48,00 58,56 na 64 CD/DVD FLA114B Szt. 73,96 90,23 PUDEŁKO DVD EXPAK Rodzaj black PLA007A Szt. 0,98 1,20 super clear PLA007B Szt. 1,22 1,49 53

9 torby do laptopów Rodzaj czarna FLA138A Szt. 193,38 235,92 khaki FLA138D Szt. 193,38 235,92 Rodzaj czarna FLA135A Szt. 163,52 199,49 bordowa FLA135I Szt. 163,52 199,49 TORBA A OTEBOOK THRIO COMFORT na notebook w rozmiarze 15,4" elegancka i lekka, wykonana z nylonu o podwy szonej odpornoêci na wilgoç bezpieczeƒstwo notebooka zapewnia specjalna kieszeƒ z podwójnym zabezpieczeniem rogów notebooka boki torby ze sztywnym wypełnieniem oraz wkładkami piankowymi 2 kieszenie z zapi ciem na suwak na zewnàtrz torby na podr czne drobiazgi oraz du a wewn trzna kieszeƒ na suwak pasek zapinany na obrotowe metalowe karabiƒczyki z podkładkà piankowà na rami z tyłu torby kieszeƒ z suwakami z góry i dołu umo liwiajàca zawieszenie torby na ràczce baga owej walizki etykieta adresowa podró na z boku torby wymiary wewn. kieszeni na notebook: 365 x 270 x 30 mm TORBA A OTEBOOK THRIO LADY EASY na notebook w rozmiarze 15,4" elegancka i lekka, wykonana z nylonu o podwy szonej odpornoêci na wilgoç bezpieczeƒstwo notebooka zapewnia specjalna kieszeƒ z podwójnym zabezpieczeniem rogów notebooka boki torby ze wzmocnionym wypełnieniem kieszeƒ z zapi ciem na suwak na zewnàtrz torby na podr czne drobiazgi oraz du a wewn trzna kieszeƒ na suwak pasek zapinany na obrotowe metalowe karabiƒczyki z podkładkà piankowà na rami z tyłu torby kieszeƒ z suwakami z góry i dołu umo liwia zawieszenie torby na ràczce baga owej walizki wymiary wewn. kieszeni na notebook: 375 x 270 x 30 mm Rodzaj czarna 17 FLA137A Szt. 141,46 172,58 khaki 17 FLA137D Szt. 141,46 172,58 bordowa 17 FLA137I Szt. 141,46 172,58 czarna 15,4 FLA136A Szt. 115,50 140,91 TORBA A OTEBOOK THRIO EASY na notebook w rozmiarze 15,4" i 17" elegancka i lekka, wykonana z nylonu o podwy szonej odpornoêci na wilgoç bezpieczeƒstwo notebooka zapewnia specjalna kieszeƒ z podwójnym zabezpieczeniem rogów notebooka boki torby ze wzmocnionym wypełnieniem 2 kieszenie z zapi ciem na suwak na zewnàtrz torby na podr czne drobiazgi oraz du a wewn trzna kieszeƒ na suwak pasek zapinany na obrotowe metalowe karabiƒczyki z podkładkà piankowà na rami wymiary wewn. kieszeni na notebook 15,4": 375 x 270 x 30 mm wymiary wewn. kieszeni na notebook 17": 390 x 310 x 35 mm myszy, podkładki pod myszy, klawiatury MYSZ LASEROWA BEZPRZEWODOWA LOGITECH LX8, USB laserowa, bezprzewodowa, ergonomiczna złàcze USB 5 przycisków + 1 pokr tło kolor: niebiesko-czarny Cechy dodatkowe: kółko przewijania 2D z funkcjà powi kszania/pomniejszania W zestawie: mini odbiornik USB, podstawka/stacja dokujàca USB, 2 x bateria AA PLA038X Szt. 156,15 190,50? MYSZ OPTYCZA BEZPRZEWODOWA A4TECH G6-70D, USB optyczna, bezprzewodowa, typ złàcza: USB liczba przycisków: 7+1 pokr tło kolor: grafitowy Cechy dodatkowe: 2X Button przycisk do bezpoêredniego otwierania plików/programów GLASER umo liwia działanie myszy nawet na szkle lub lustrze PLA039X Szt. 66,12 80,67? 54

10 myszy, podkładki pod myszy, klawiatury MYSZ OPTYCZA Z PODKŁADEM ELOWYM OMEGA OM-203 USB przycisk Office Button uruchamia aplikacje jednym klikni ciem mi kkie, elowe podwy szenie pod nadgarstek zapobiega urazom nadgarstka wykonana z wysokiej jakoêci materiałów idealna zarówno dla myszek optycznych jak i laserowych. rozdzielczoêç 800 dpi ergonomiczne i du e przyciski PLA034X Szt. 45,83 55,91 3 lata gwarancji MYSZ LASEROWA OMEGA OM-263 USB laserowy sensor 20 x precyzyjniejszy ni standardowy sensor optyczny rozdzielczoêç 1600 dpi redukcja ruchów dłoni i nadgarstka. Dzi ki temu mo esz pracowaç na bardzo małej powierzchni biurka! gumowa powierzchnia myszki zapewnia dobry uchwyt 3 przyciski + rolka do przewijania gwarancja 3 lata PLA035X Szt. 39,83 48,59 3 lata gwarancji MYSZ OPTYCZA OMEGA OM-042 RUBBER BLACK USB+PS2 MYSZ OPTYCZA OMEGA OM-259 3D 800DPI USB optyczna mysz o rozdzielczoêci 800 dpi specjalna powłoka gumowana (rubber effect) długoêç przewodu: 1,8 m złàcze: PS2/USB optyczna mysz komputerowa o rozdzielczoêci 800 dpi kolor czarny złàcze USB PLA014X Szt. 19,83 24,19 PLA025X Szt. 19,83 24,19 MYSZ OPTYCZA OMEGA OM-092 MII 3D USB optyczna mini mysz komputerowa o rozdzielczoêci 800 dpi kolor czarny 3 przyciski + rolka do przewijania długoêç kabla 1,8 m złàcze USB MYSZ OPTYCZA OMEGA OM-072 3D USB 3 przyciski + rolka do przewijania długoêç kabla: 1,8 m rozdzielczoêç: 800 dpi PLA026X Szt. 18,17 22,17 PLA036X Szt. 18,25 22,27 55

11 myszy, podkładki pod myszy, klawiatury PODKŁADKA POD MYSZ ELOWA DATALIE pomaga utrzymaç nadgarstek w naturalnej pozycji i zapewnia doskonałe działanie myszy wytrzymałe pokrycie z lycry, łatwe do utrzymania w czystoêci antypoêlizgowy spód produkt rekomendowany przez Centrum Medyczne LIM wymiar: 19 x 225 x 250 mm Rodzaj czarna ETA169A Szt. 56,55 68,99 PODKŁADKA ELOWA MEMORY FOAM Kszta t podk adki uzale niony jest od si y nacisku r ki i ciep a cia a zapewniajàc pe ny komfort pracy zatrzymuje ciep o cia a i usprawnia krà enie zapewnia doskona à jakoêç odwzorowania ruchu myszki zarówno kulkowej, jak i optycznej antypoêlizgowa podstawa Rodzaj Kamyki FLA110A Szt. 50,38 61,46 Krople rosy FLA110B Szt. 50,38 61,46 Definy FLA110C Szt. 50,38 61,46 Chmury FLA110D Szt. 50,38 61,46 KLAWIATURA + MYSZ BEZPRZEWODOWE ZESTAW MULTIMEDIALY A4TECH GK-870D, USB Bezprzewodowa technologia 2.4 GHz zapewnia zasi g działania do 10 metrów i energooszcz dny system zu ycia baterii. Klawiatura płaska typu slim, klasyczny układ klawiszy, 7 dodatkowych klawiszy multimedialnych; laserowo oznaczone klawisze. Mysz bezprzewodowa A4Tech 2,4G 70D, wyposa ona w 7 przycisków i optyczny sensor z rozdzielczoêcià 1000 dpi. złàcze USB kolor: grafitowy w zestawie przedłu acz USB z nadajnikiem. PLA040X Szt. 123,08 150,16? KLAWIATURA OMEGA OK-225 M-MEDIA ULTRA SLIM USB multimedialna klawiatura komputerowa wyposa ona w 16 specjalnych klawiszy funkcyjnych do obsługi multimediów i Internetu w budowie klawiszy wykorzystano specjalne membrany, które zapewniajà najwy szà jakoêç i wygod pracy 2-portowy hub USB 2.0 w obudowie klawiatury ultracienka klawiatura tylko 10 mm gruboêci! złàcze USB PLA037X Szt. 61,50 75,03? KAWIATURA OMEGA OK-219 ADROMEDA M-MEDIA SLIM USB KLAWIATURA OMEGA OK 022 ERGO LIE USB ergonomiczna klawiatura multimedialna, kolor srebrno/czarny, złàcze USB ergonomiczna klawiatura komputerowa, kolor czarny, złàcze USB PLA028X Szt. 44,17 53,89 PLA027X Szt. 24,17 29,49 56

12 kamery internetowe KAMERA ITERETOWA A STATYWIE A4TECH PK-600MJ długoêç przewodu: 1,5 m maksymalna rozdzielczoêç: 2560 x 1920 pikseli przetwornik: CMOS 1,3 M pikseli sposób podłàczenia: port USB 2.0 mikrofon: TAK zgodnoêç z systemami operacyjnymi: Windows 2000/XP/Vista/7 kolor: czarno-grafitowy PLA042X Szt. 80,83 98,61 KAMERA ITERETOWA Z KLAMRÑ MOCUJÑCÑ LOGITECH C200 maksymalna rozdzielczoêç: 640 x 480 pikseli przetwornik: CMOS 1,3 M pikseli sposób podłàczenia: port USB 2.0 mikrofon: TAK zgodnoêç z systemami operacyjnymi: Windows XP/Vista/7?? PLA043X Szt. 82,50 100,65 zasilacze, listwy zasilajàce ZASILACZE AWARYJE LESTAR OFFICE POWER AVR moc pozorna: MD-450: 450 VA / MD-625: 625 VA moc rzeczywista: MD-450: 270 Wat / MD-625: 375 Wat czas podtrzymania dla obcià enia 100%: MD-450: 4 min. / MD-625: 5 min. czas podtrzymania przy obcià eniu 50%: MD-450: 15 min. / MD-625: 16 min. maks. czas przełàczenia na bateri : 6 ms liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania: 2 x IEC320 C13 (10A) wyposa enie standardowe: kabel zasilajàcy 1.8 m IEC320 C13/C14 kabel szeregowy RS232 (DB9) (tylko MD-625) Rodzaj MD-450 PLA046A Szt. 255,00 311,10 MD-625 PLA046B Szt. 285,00 347,70? LISTWA ZASILAJACA 2-STOPIOWA akcesoria ergonomiczne Rodzaj 1,8 m 5 gniazdek MBA011A Szt. 28,93 35,29 3 m 5 gniazdek MBA011B Szt. 31,67 38,64 5 m 5 gniazdek MBA011C Szt. 35,83 43,71 SZUFLADA A KLAWIATUR PODWIESZAA FELLOWES mocowana pod blatem biurka lub sto u pozwala uzyskaç dodatkowà powierzchni u ytkowà a tak e umocowaç klawiatur na odpowiedniej wysokoêci mo liwoêç monta u w dwóch ró nych p aszczyznach poziomych w stosunku do blatu dodatkowe miejsce na d ugopisy, spinacze maksymalna wielkoêç klawiatury: 245 x 525 mm FLA011X Szt. 85,62 104,46 PODPÓRKA POD PLECY PROFESJOALA FELLOWES potrójne mocowanie zapewnia stabilnoêç zawieszenia i eliminuje przesuwanie si popórki na krzeêle trzycz Êciowe podparcie w odcinku l dêwiowym kr gosłupa zapewnia jego optymalne podparcie oraz dostosowanie do kształtów ciała specjalne wypełnienie łatwo dostosowuje si do postawy kolorystyka i materiał dopasowany do wi kszoêci foteli biurowych FLA131X Szt. 163,78 199,81 57

13 akcesoria ergonomiczne UCHWYT A DOKUMETY Z MEMO BOARD OFFICE SUITES zawiera podk adk MEMO BOARD do notowania markerem Êcieralnym mo liwoêç u ywania jako podk adki do notowania dzi ki od àczanej podstawie regulowany kàt nachylenia 5 pozycji klips mo e utrzymaç dokumenty o gruboêci do 100 kartek specjalna linijka u atwia korzystanie z dokumentów FLA067X Szt. 62,98 76,84 SORTER A DOKUMETY OFFICE SUITES 7 przegródek o szerokoêci 4,4 cm na dokumenty, koperty, teczki itp. mo liwoêç àczenia z dodatkowymi pó kami na dokumenty antypoêlizgowe, gumowe nó ki FLA063X Szt. 83,27 101,59 PODSTAWKA A LAPTOP OFFICE SUITES pozwala ustawiç komputer typu laptop pod regulowanym kàtem zapewniajàcym wi kszà wygod pracy 6 pozycji nachylenia, mo liwoêç àczenia z dodatkowymi pó kami na dokumenty antypoêlizgowe, gumowe nó ki FLA064X Szt. 83,25 101,57 PODSTAWKA POD MOITOR PREMIUM OFFICE SUITES umo liwia postawienie du ych monitorów standardowych lub te monitorów LCD/TFT o maks. wadze do 36 kg zawiera wg bienie na kubek oraz na p yty CD lub inne noêniki (mieêci do 8 p yt CD) a tak e szufladk na drobne elementy, d ugopisy itp. mo liwoêç regulacji wysokoêci od 10 do 15 cm 5 pozycji mo liwoêç schowania klawiatury lub laptopa pod podstawà antypoêlizgowe, gumowe nó ki FLA059X Szt. 194,65 237,47 PODÓ EK OFFICE SUITES regulowany kàt nachylenia i wysokoêci, mo liwoêç blokady pozycji nachylenia specjalna powierzchnia z technologià MICROBA zapewniajàcà ochron przed zabrudzeniem lub powstawaniem nieprzyjemnego zapachu wytrzyma a konstrukcja FLA092X Szt. 125,98 153,70 PODÓ EK PROFESJOALY FELLOWES składa si z dwóch ruchomych platform jego u ywanie zapewnia prawidłowe krà enie w koƒczynach dolnych specjalna wypukła powierzchnia mo e słu yç do masa u stóp, pomaga uwolniç nagromadzony stres 2 mo liwoêci ustawienia-pozycja stabilna lub te ruchoma zmiana kata nachylenia w zakresie 30 st. FLA132X Szt. 214,18 261,30 58

14 akcesoria ergonomiczne PODÓ EK SMART ROCKER Zaprojektowany zgodnie z wymogami Unii Europejskiej dotyczàcym ergonomii lekki, łatwy w przenoszeniu i transporcie (składa si na płasko) płynny kàt nachylenia kołyszàce ruchy poprawiajà krà enie i redukujà zm czenie nóg specjalna wypukła powierzchnia mo e słu yç do masa u stóp pomagajàc tym samym uwolniç nagromadzony stres dwie wysokoêci (65 mm lub 95 mm) unikalnie zaprojektowany bie nik na płozach zapobiega przemieszczaniu si podnó ka podczas kołysania PODÓ EK KOMPAKTOWY SMART ROCKER Zaprojektowany zgodnie z wymogami Unii Europejskiej dotyczàcym ergonomii niewielkich rozmiarów, składany na płasko płynny kàt nachylenia kołyszàce ruchy poprawiajà krà enie i redukujà zm czenie nóg specjalna wypukła powierzchnia mo e słu yç do masa u stóp dwie wysokoêci (65 mm lub 95 mm) FLA146X Szt. 110,32 134,59 Êrodki czyszczàce FLA147X Szt. 136,26 166,24 PODÓ EK ERGOOMICZY FELLOWES zapewnia odpoczynek dla stóp (mo e s u yç tak e do ich masa u) pozwala z agodziç lub zapobiec bólom krzy a posiada regulacj wysokoêci (dwie pozycje) trwa a i mocna konstrukcja FLA012X Szt. 103,82 126,66 PŁY DO CZYSZCZEIA EKRAÓW FELLOWES skutecznie czyêci powierzchnie szklane, filtry monitorowe, monitory komputerowe, ekrany komputerów przenoênych, szyby skanerów, ekrany notesów PDA i inne szklane powierzchnie nie zawiera alkoholu, nie pozostawia smug i posiada w aêciwoêci antystatyczne obj toêç 250 ml FLA058X Szt. 19,46 23,74 PIAKA DO OBUDÓW ATYSTATYCZA FELLOWES piana skutecznie czyêci wszelkiego rodzaju zabrudzenia, pozostawia przyjemny zapach nie zawiera alkoholu, antystatyczna, niepalna przeznaczona do czyszczenia powierzchni plastikowych i metalowych komputerów, urzàdzeƒ biurowych i domowych obj toêç 400 ml FLA015X Szt. 19,46 23,74 ÂCIERECZKI CZYSZCZÑCE DO OBUDÓW ASÑCZOE FELLOWES/100 SZT. nasàczone preparatem antystatycznym skutecznie czyszczà powierzchnie plastikowe, metalowe i laminatowe u ycie do szk a nie jest zalecane mo liwoêç dokupienia wk adów dodatkowych (99716) FLA057X Op. 19,46 23,74 ZESTAW DO CZYSZCZEIA KLAWIATUR FELLOWES/12 SZT. jest wygodny w u yciu, mo na go u ywaç zarówno w domu jak i w biurze zawiera 12 indywidualnie zapakowanych Êciereczek nasàczonych zapewnia ochron antybakteryjnà a przez 7 dni FLA122X Op. 23,34 28,47 59

15 Êrodki czyszczàce ÂCIERECZKI DO CZYSZCZEIA TELEFOÓW FELLOWES/20 SZT. zapewniajà ochron antybakteryjnà a przez 7 dni mo na je u ywaç w domu jak i w biurze FLA123X Op. 16,86 20,57 ZESTAW DO CZYSZCZEIA CZYTIKÓW KART BYOTROL zapewnia długotrwałà ochron antybakteryjnà zestaw zawiera 20 nasàczonych Êrodkiem czyszczàcym kart oraz 20 Êciereczek nasàczonych do czyszczenia obudów karty czyszczàce zawierajà alkohol FLA134X Op. 71,36 87,06 PŁY DO CZYSZCZEIA MOITORÓW SCREECLEA do czyszczenia monitorów i wszystkich szklanych powierzchni obj toêç 250 ml DUA035X Szt. 18,84 22,98 PŁY DO CZYSZCZEIA SPRZ TU BIUROWEGO SUPERCLEA spray czyszczàcy do powierzchni zewn trznych np. komputera drukarki, aparatu telefonicznego obj toêç 250 ml DUA034X Szt. 18,84 22,98 CHUSTECZKI AWIL OE DO CZYSZCZEIA SPRZ TU BIUROWEGO SUPERCLEA / 100 SZT. stosowane do czyszczenia powierzchni z tworzyw sztucznych i metalu (komputery, drukarki, aparaty telefoniczne) nie zawierajà alkoholu, antystatyczne DUA033X Szt. 17,62 21,50 POWIETRZE SPR OE POWERCLEA mo e byç stosowane do góry dnem obj toêç 400 ml DUA036X Szt. 29,46 35,94 60

16 zeszyty i bruliony SPRAY DO CZYSZCZEIA MOITORÓW TFT/LCD do czyszczenia ekranów monitorów TFT/LCD, wyêwietlaczy ciek okrystalicznych, laptopów, skanerów, wra liwych na uszkodzenia powierzchni szklanych (np. specjalistyczne soczewki), nie zawiera alkoholu, nie jest atwopalny, antystatyczny, przyjazny Êrodowisku ulega biodegradacji obj toêç 250 ml DOA034X Szt. 16,72 20,40 ÂCIERECZKI DO CZYSZCZEIA MOITORÓW, 100 SZT. W TUBIE do czyszczenia delikatnych powierzchni monitorów LCD, laptopów, skanerów, wyêwietlaczy PDA, kineskopów telewizyjnych i klasycznych monitorów skutecznie usuwajà plamy i zabrudzenia ró nego rodzaju antystatyczne, przyjazne Êrodowisku ulegajà biodegradacji, nie zawierajà alkoholu DOA032X Op. 14,60 17,81 CHUSTECZKI DO CZYSZCZEIA MOITORÓW TFT/LCD do czyszczenia ekranów monitorów TFT/LCD, wyêwietlaczy ciek okrystalicznych, laptopów, skanerów, wra liwych na uszkodzenia powierzchni szklanych (np. specjalistyczne soczewki), nie zawierajà alkoholu, nie sà atwopalne antystatyczne 20 szt. nasàczanych + 20 szt. chusteczek suchych DOA035X Op. 25,40 30,99 ZESTAW CZYSZCZÑCY DO MOITORÓW PLAZMOWYCH +LCD OMEGA antystatyczny el o poj. 120 ml Êciereczka z mikrofazy nie pozostawiajàca Êladów i smug PLA016X Op. 15,08 18,40 PIAKA CZYSZCZÑCA OMEGA DO MOITORÓW LCD antystatyczna pianka do czyszczenia matryc ciekłokrystalicznych skutecznie usuwa zabrudzenia z delikatnych powierzchni LCD pojemnoêç 100 ml PLA010X Szt. 12,50 15,25 61

17 zeszyty i bruliony ÂCIERECZKI CZYSZCZÑCE OMEGA DO EKRAÓW LCD/TFT ASÑCZOE FREESTYLE/100 SZT. wilgotne Êciereczki czyszczàce do ekranów LCD/TFT Rodzaj tuba PLA032A Op. 11,50 14,03 wk ad PLA032B Op. 8,30 10,13 CHUSTECZKI OMEGA DO CZYSZCZEIA MOITORÓW, KLAWIATUR ASÑCZOE/100 SZT. Êciereczki nasàczone preparatem antystatycznym, skutecznie czyszczà powierzchnie metalowe i plastikowe, opakowanie zawiera 100 sztuk PLA017X Op. 9,83 11,99 PIAKA DO CZYSZCZEIA POWIERZCHI PLASTIKOWYCH OMEGA antystatyczna pianka przeznaczona do czyszczenia powierzchni plastikowych i metalowych, skutecznie usuwa zanieczyszczenia pojemnoêç 400 ml PLA019X Szt. 9,83 11,99 SPR OE POWIETRZE OMEGA spr one powietrze znakomicie usuwa kurz z najbardziej niedost pnych miejsc, pojemnoêç 400 ml PLA018X Szt. 14,17 17,29 62

AKCESORIA KOMPUTEROWE

AKCESORIA KOMPUTEROWE KCESORI KOMPUTEROWE etui i akcesoria do tabletów i smartfonów markery do p³yt CD p³yty CD, DVD, pamiêci przenoœne pojemniki i koperty na p³yty CD listwy, zasilacze klawiatury, myszki podk³adki pod mysz

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA KOMPUTEROWE

AKCESORIA KOMPUTEROWE AKCESORIA KOMPUTEROWE NOŚNIKI DANYCH TORBY NA NOTEBOOKI AKCESORIA KOMPUTEROWE ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY ŚRODKI CZYSZCZĄCE OPAKOWANIE ZBIORCZE opisuje jak pakowane są produky NOWOŚĆ produkty niedawno

Bardziej szczegółowo

Pamięci przenośne i urządzenia mobilne

Pamięci przenośne i urządzenia mobilne Pamięci przenośne i urządzenia mobilne PENDRIVE PLATINET X-DEPO dostępne pojemności: 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB szybki, trwały, niezawodny aluminiowa obudowa niski pobór mocy i szybki transfer danych

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA KOMPUTEROWE

AKCESORIA KOMPUTEROWE Dyskietki 3,5" TDK opakowanie 10 szt. TO1004 TO1005 karton plastik Płyta CD-R 700MB INTENSO TO6447 SLIM, 1 szt. TO6499 CAKE, 25 szt. TO6394 CAKE, 50 szt. TO6431 CAKE, 100 szt. Płyta CD-RW 700MB INTENSO

Bardziej szczegółowo

NASZA OFERTA pochłonie Ci bez reszty

NASZA OFERTA pochłonie Ci bez reszty NASZA OFERTA pochłonie Ci bez reszty 12 infolinia: 804 28 11 44 AKCESORIA KOMPUTEROWE PŁYTY CD 14 PŁYTY CD-RW 14 PŁYTY DVD 15 PŁYTY DVD-RW 15 PŁYTY BLU-RAY 16 TAŚMY LTO 16 PAMIĘCI PRZENOŚNE 16 KONCENTRATOR

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA KOMPUTEROWE

AKCESORIA KOMPUTEROWE AKCESORIA KOMPUTEROWE NOŚNIKI DANYCH 78, 80 KLAWIATURY 79, 82 MYSZY 79-80, 82 PODKŁADKI POD MYSZ 80-81 LISTWY ZASILAJĄCE 82 ZASILACZE UPS 82 ERGONOMICZNE PRODUKTY DO BIURA 83-86 TORBY NA LAPTOPY 88-89

Bardziej szczegółowo

akcesoria komputerowe biuro Płyta Verbatim Płyta Omega Freestyle PAMIĘĆ PLATINET 16GB PAMIĘĆ PLATINET 8GB Kingston Pendrive Kingston Azul Pendrive 8GB

akcesoria komputerowe biuro Płyta Verbatim Płyta Omega Freestyle PAMIĘĆ PLATINET 16GB PAMIĘĆ PLATINET 8GB Kingston Pendrive Kingston Azul Pendrive 8GB Płyta Verbatim 140428 Płyty Verbatim CD-R 700MB 52x op. (CAKE 50) ( 23% 167272 Płyty Verbatim CD-R 700MB 52x op. (CAKE 10) ( 23% 172325 DVD-R 4,7GB 16x (CAKE 10) ( 23% 172326 DVD+R 4,7GB 16x (CAKE 10)

Bardziej szczegółowo

strona: akcesoria leitz complete - 6 iphone, ipad myszy i klawiatury komputerowe - 9 pudełka i stojaki na CD/DVD - 10 podkaładki pod myszy - 10

strona: akcesoria leitz complete - 6 iphone, ipad myszy i klawiatury komputerowe - 9 pudełka i stojaki na CD/DVD - 10 podkaładki pod myszy - 10 strona: akcesoria leitz complete - 6 iphone, ipad myszy i klawiatury komputerowe - 9 pudełka i stojaki na CD/DVD - 10 podkaładki pod myszy - 10 uchwyty, podstawki i wysięgniki - 11 podnóżki - 13 torby

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA KOMPUTEROWE

AKCESORIA KOMPUTEROWE AKCESORIA KOMPUTEROWE nośniki danych środki czyszczące do komputerów myszy podkładki klawiatury monitory laptopy komputery torby na laptopy dyski zewnętrzne drukarki skanery urządzenia wielofunkcyjne Dyskietki

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA KOMPUTEROWE

AKCESORIA KOMPUTEROWE KCESORI KOMPUTEROWE nośniki danych koperty, kieszonki na CD i DVD archiwizacja nośników danych podkładki pod myszki urządzenia peryferyjne akcesoria do urządzeń multimedialnych etui do urządzeń multimedialnych

Bardziej szczegółowo

akcesoria komputerowe

akcesoria komputerowe akcesoria komputerowe AKCESORIA KOMPUTEROWE Dyskietki Verbatim DataLife op. kartonowe Dyskietka w opakowaniu tekturowym. 10 szt. Opis 48593 vdk 23% Płyty Verbatim Płyta CD R 700 MB. Opis Opis 140428 CD-R

Bardziej szczegółowo

Akcesoria komputerowe

Akcesoria komputerowe Akcesoria komputerowe i multimedialne: Myszy komputerowe bezprzewodowe 58 Myszy komputerowe przewodowe 60 Podkładki pod mysz i nadgarstek 62 Klawiatury i zestawy 63 Klawiatury numeryczne 65 Szuflada na

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV MASZYNY I URZĄDZENIA BIUROWE. Telefony i telefaksy. Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, skaner. Kalkulatory, baterie.

DZIAŁ IV MASZYNY I URZĄDZENIA BIUROWE. Telefony i telefaksy. Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, skaner. Kalkulatory, baterie. DZIAŁ IV MASZYNY I URZĄDZENIA BIUROWE 46 48 52 55 65 Telefony i telefaksy Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, skaner Kalkulatory, baterie Niszczarki Drukarki etykiet i taśmy do drukarek PARTNER W BIURZE

Bardziej szczegółowo

telefony, telefaksy maszyny i urządzenia biurowe TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC KX-TG6411PD TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC KX-TG8411PD

telefony, telefaksy maszyny i urządzenia biurowe TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC KX-TG6411PD TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC KX-TG8411PD telefony, telefaksy TELEFO BEZPRZEWODOWY PAASOIC KX-TG8411PD du y kolorowy wyêwietlacz 2", system głoênomówiàcy w słuchawce, tryb nocny (wyłàcza sygnał dzwonka w zadeklarowanym czasie), blokada niepo àdanych

Bardziej szczegółowo

W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty:

W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty: Spis treêci W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty: Amperomierze c gowe............................ 948 Cyrkle........................................... 827 Dalmierze........................................

Bardziej szczegółowo

ZADBAJ O SWÓJ SAMOCHÓD

ZADBAJ O SWÓJ SAMOCHÓD ZADBAJ O SWÓJ SAMOCHÓD... NIE TYLKO NA WIOSN Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska 2014 KUPUJ NA www.eshop.wurth.pl MYCIE Piana do mycia pojazdów samochody osobowe Alkaliczna piana czyszczàca do gruntownego

Bardziej szczegółowo

Produkty polecane P F. Str. 280. Str. 282. Str. 291. Str. 300

Produkty polecane P F. Str. 280. Str. 282. Str. 291. Str. 300 Produkty polecane Tablice interaktywne esprit plus P D Wska nik laserowy z pilotem F E N Str. 282 Str. 280 Flipchart Mobilechart Pro P K P Str. 291 System prezentacyjny Keba U P Str. 300 9 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

MONTA OKIEN. Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska

MONTA OKIEN. Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska MONTA OKIEN Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska Kołki nylonowe W-UR W-UR NOWOÂå W-UR F HIT TOP JAKOÂå W-UR F 8 W-UR F M6, W-UR F M8 Nr Aprobaty: ETA-08/0190 MOCOWANIE MECHANICZNE Kołki nylonowe W-UR

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA NUMIZMATYCZNE

AKCESORIA NUMIZMATYCZNE Zawiera akcesoria do banknotów i papierów wartosciowych 3 strony o akcesoriach do monet euro AKCESORIA NUMIZMATYCZNE 2013 World Leaders in Collectors Accessories. Since 1917. Witamy! Ka dego roku otrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Program promocyjny DAKS PREMIUM

Program promocyjny DAKS PREMIUM Program promocyjny DAKS PREMIUM Nagrody za 200 punktów Deska do krojenia bambusowa Wykonana z drzewa bambusowego, impregnowana o wymiarach 36 x 24 x 2 cm kod nagrody: 98.02.007 Zestaw Herbapol Herbaciarnia

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów STERN WEBER POLSKA Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt przeglàd produktów marzec 2012 DLACZEGO STOMATOLODZY W POLSCE NAJCZ ÂCIEJ WYBIERAJÅ NASZE UNITY? NOWOCZESNA FABRYKA UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS

Bardziej szczegółowo

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS simatic net AUTOMATION Modu y logiczne LOGO! Technologia przysz oêci w przemyêle i w domu Sterownik LOGO! to uniwersalne urzàdzenie s u àce do prze àczania i sterowania w zastosowaniach domowych i przemys

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA NUMIZMATYCZNE

AKCESORIA NUMIZMATYCZNE AKCESORIA NUMIZMATYCZNE z ogromnà przyjemnoêcià przedstawiamy Wam nowe wydanie katalogu akcesoriów numizmatycznych 2014, a w nim najwi kszy wybór dodatków dla fascynatów numizmatyki. Dodatkowo pragniemy

Bardziej szczegółowo

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 apple Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Uwaga: w przetargu w pierwszej kolejności pod uwagę będzie brany sprzęt najbardziej zbliżony osiągami do żądanych parametrów.

Uwaga: w przetargu w pierwszej kolejności pod uwagę będzie brany sprzęt najbardziej zbliżony osiągami do żądanych parametrów. Załącznik nr 6 - opis przedmiotu zamówienia Przetarg na dostawę i montaż sprzętu multimedialnego, audiowizualnego z akcesoriami, komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wizualna i obsługa konferencji

Prezentacja wizualna i obsługa konferencji Prezentacja wizualna i obsługa 9.1. Interaktywne środki prezentacji 9.2. Rzutniki, projektory multimedialne 9.3. Wskaźniki prezentacyjne, ekrany projekcyjne 9.4. Tablice suchościeralne, gabloty 9.5. Palnery,

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI

URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI projektory flipcharty wskaźniki laserowe tablice magnetyczne panele i systemy prezentacyjne zestawy paneli informacyjnych system Combiboxx niszczarki olej do niszczarek

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE URZÑDZENIA SHARP KOLOR I BEZPIECZE STWO DANYCH

WIELOFUNKCYJNE URZÑDZENIA SHARP KOLOR I BEZPIECZE STWO DANYCH Kolorowe urzàdzenia wielofunkcyjne WIELOFUNKCYJNE URZÑDZENIA SHARP KOLOR I BEZPIECZE STWO DANYCH PRINT COPY CZARNO-BIA E CZY KOLOROWE Nowe urzàdzenia wielofunkcyjne firmy Sharp MX-2700N i MX-2300N sprostajà

Bardziej szczegółowo

KA R=DI E FA KO A. Rozwiąż rebus Prześlij hasło do 31 stycznia 2014 poprzez formularz na stronie www.astral.pl/krzyzowka Odbierz nagrodę!

KA R=DI E FA KO A. Rozwiąż rebus Prześlij hasło do 31 stycznia 2014 poprzez formularz na stronie www.astral.pl/krzyzowka Odbierz nagrodę! Rozwiąż rebus Prześlij hasło do 31 stycznia 2014 poprzez formularz na stronie www.astral.pl/krzyzowka Odbierz nagrodę! Aparat fotograficzny Canon SX500 x2 KA R=DI E FA KO A NAGRODY Urządzenie wielofunkcyjne

Bardziej szczegółowo