SYMPOZJUM I WIZYTA STUDYJNA DELEGACJI POLSKIEJ W USA (Kalifornia) października 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYMPOZJUM I WIZYTA STUDYJNA DELEGACJI POLSKIEJ W USA (Kalifornia) 20 27 października 2012"

Transkrypt

1 SYMPOZJUM I WIZYTA STUDYJNA DELEGACJI POLSKIEJ W USA (Kalifornia) października 2012 SPIS TREŚCI Tytuł : Strona: 1. Inicjatywa, organizatorzy oraz cel wizyty studyjnej 2 2. Tematyka i program w skrócie 3 3. Pełny harmonogram wizyty studyjnej 4 4. Oczekiwania wobec uczestników 8 5. Informacje o wizytowanych organizacjach 9 6. Informacje o wizytowanym regionie 11 Copyright 2012 Silicon Valley Wave 1/13

2 WIZYTA STUDYJNA W USA (KALIFORNIA) ( ) Inicjatywa i organizatorzy: Głównym organizatorem Sympozjum i gospodarzem polskiej Wizyty jest konsorcjum Silicon Valley Wave, przy współpracy z władzami samorządowymi miasta San Jose i Santa Clara County, Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Los Angeles, oraz agencjami stanowymi i federalnymi. Cel wizyty studyjnej: Głównym celem sympozjum i wizyty studyjnej jest poznanie i zrozumienie narzędzi oraz metod wykorzystywanych przez samorządy i sektor bankowy do wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Kalifornii. Na rynku amerykańskim istnieją sprawnie działające mechanizmy wspierania małych oraz średnich przedsiębiorstw, które polegają na tworzeniu odpowiedniego ekosystemu do ich aktywnego działania. To właśnie w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy dostrzeżono potencjał małych firm i ich niezastąpiony udział w gospodarce rynkowej. Wizyta studyjna w Kalifornii pozwoli na poznanie i zrozumienie narzędzi oraz metod wykorzystywanych przez samorządy i sektor bankowy. W programie przewidziane są: wykłady i szkolenia z udziałem przedstawicieli agencji rządowych, instytucji finansowych, świata akademickiego i lokalnych przedsiębiorców; wizyty w ośrodkach stanowiących przykład owocnej współpracy miasta oraz biznesu; zwiedzanie inkubatorów technologicznych, akceleratorów biznesu oraz ośrodków uniwersyteckich tego regionu. Wyjazd studyjny jest platformą do wymiany doświadczeń i poglądów, oraz nawiązania kontaktów w celu współpracy pomiędzy Polską oraz Stanami Zjednoczonymi. Tematyka: Podczas spotkań z przedstawicielami agencji rządowych, instytucji finansowych oraz przedsiębiorcami, zostaną poruszone nastepujące tematy: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem rządowych programów gwarancyjnych i poręczeniowych Działania na rzecz rozwoju gospodarczego poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw Copyright 2012 Silicon Valley Wave 2/13

3 Pomoc przedsiębiorcom z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zwiększenia dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania Działanie i skuteczność systemu poręczeniowego i gwarancyjnego w USA Upowszechnianie wiedzy oraz wymiana doświadczeń w zakresie promowania działalności poręczycielskiej Procedury aplikowania o poręczenie i zasady ich przyznawania Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z udziału w regionalnych programach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, finansowymi i innymi organizacjami realizującymi politykę w zakresie rozwoju systemów poręczeń kredytowych Program w skrócie: Silicon Valley Ecosystem Symposium Day P1 Day P2 Day P3 Orientation & Welcome Government & Banking VC & Angel Investment Technology & Innovation Networking & Discussion Networking & Discussion Przylot do San Francisco (SFO International), 19 października Zakwaterowanie w San Jose, października Wyjazd do Los Angeles na spotkanie w Konsulacie Generalnym RP, 24 października Wizyta studyjna w Anaheim, października Wylot z Los Angeles (LAX International), 27 października Silicon Valley Ecosystem Study Tour Day ST1 Day ST2 Day ST3 Day ST4 Anaheim Tourist Industry SoCal Historic Site SF Tourism Industry Tech Tour Incubators Anaheim Retail Mall Visit to Consulate SF Retail Industry University Tour Copyright 2012 Silicon Valley Wave 3/13

4 Pełny harmonogram sympozjum i wizyty studyjnej: 19 października (piątek) Przylot do San Francisco na SFO International. Transfer z lotniska, przejazd do stolicy Doliny Krzemowej San Jose. Zakwaterowanie w hotelu. Przywitalny koktajl. 20 października (sobota) Śniadanie w hotelu. Powitanie uczestników przez organizatorów i oficjalne rozpoczęcie wizyty studyjnej w Kalifornii. Zapoznanie z programem i omówienie szczegółów wizyty. Spotkanie z przedstawicielami władz miasta San Jose i władz samorządowych Santa Clara County, którzy omówią charakterystyczne cechy lokalnej gospodarki oraz działania na rzecz wspierania lokalnych przedsiębiorców oraz tworzenia innowacyjnej gospodarki w Dolinie Krzemowej. Spotkania i dyskusje z przedstawicielami lokalnych organizacji i przedsiębiorstw nt. czynników budowania sprzyjającego przedsiębiorcom ekosystemu Doliny Krzemowej, gdzie mają swoje siedziby najważniejsze firmy naszego stulecia: Apple, HP, Intel, Cisco, Google, Facebook i wiele innych. Panel 1 Na czym polega fenomen Doliny Krzemowej - kluczowe rozwiązania, które złożyły się na sukces miejsca wiodącego prym w nowych innowacyjnych technologiach. Panel 2 Ekosystem technologiczny jak powstające w firmach i na uniwersytetach idee przenikają na zewnątrz do społeczeństwa i zmieniają świat. Panel 3 Jak firmy Doliny Krzemowej wspierają i kultywują innowacje ich kluczowa rola w obszarze edukacyjnym i komercyjnym; wsparcie jakie oferują w procesie powstawania i komercjalizacji innowacji. Przerwa kawowa Panel 4 Kontynuacja edukacji podstawą do dalszego rozwoju kluczowa rola standardowej edukacji oraz kształcenia ustawicznego mającego na celu zdobycie nowych umiejętności i przejście do nowych sektorów biznesu. Panel 5 Jakie są dzisiejsze możliwości finansowania nowych sektorów na rynku rządowe, instytucjonalne, venture i prywatne opcje finansowania różnych sektorów na rynku technologicznym. Panel 6 Rozumienie i interpretacja trendów technologicznych jak ze względu na globalizację rynków i skrócenie cyklu produktu zmieniło się kolekcjonowanie i interpretacja trendów technologicznych. Dlaczego standardowa 10-letnia analiza daje tylko częściową odpowiedź na nurtujące nas pytania. Copyright 2012 Silicon Valley Wave 4/13

5 Kolacja. Networking. 1:1 Q& A 21 października (niedziela) Śniadanie w hotelu. Wyjazd do San Francisco. Wizyta w San Francisco. Miasto jest nie tylko zachwycająca perłą architektury zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, ale również plasuje się na pierwszym miejscu w rankingu na najkorzystniejszy ekosystem do pozyskania finansowania dla nowych firm. Omówienie wybranych projektów budowania wizerunku miasta. Komercjalizacja głównych atrakcji San Francisco. Dyskusja na temat jak sektor turystyczny jest centralnym punktem rozwoju handlu detalicznego i wpływów podatkowych dla miasta. Lunch roboczy z przedsiębiorcami na terenie Chinatown. Przykłady wpływu wielokulturowości i zróźnicowania etniczno-społecznego na rozwój turystyki. Powrót do San Jose. 22 października (poniedziałek) Śniadanie w hotelu. SILICON VALLEY ECOSYSTEM International Business and Technology Symposium. Segment pierwszy: Panele rządowo-bankowe. Panel 1 Jak lokalne organizacje wspomagają nowe firmy w pośrednictwie pracy i przekwalifikowaniu kadr. Panel 2 Rola organizacji rządowych w rozwoju i wycenie nowych przedsiębiorstw Przerwa kawowa. Panel 3 Naczynia połączone Identyfikacja i tworzenie lokalnego systemu dla firm w oparciu o wspólną lokalizację. Panel 4 Rozwój i regulacja komercjalizacji na rzecz wspierania lokalnej, regionalnej i międzynarodowej społeczności. Lunch i Networking - Rola technologii w tworzeniu zrównoważonego ekosystemu biznesowego Segment drugi: Panele rządowo-bankowe. Panel 1 Wytyczne i opcje finansowe oferowane przesiębiorstwom w fazie rozwoju. Panel 2 Rodzaje finansowania oferowane małym i średnim firmom i jak z nich korzystać. Przerwa kawowa. Panel 3 - Procedury przyznawania pożyczek przez Small Business Administration Copyright 2012 Silicon Valley Wave 5/13

6 (SBA). Standardy ratingu, zarządzania poręczeniami i gwarancjami poręczeniowymi. Panel 4 Ekspansja biznesu w kraju i za granicą. Jakie formy finansowania są do dyspozycji. Panel 5 Identyfikacja produktu i kanałów ekspansji krajowej i międzynarodowej Uroczysta kolacja w Faculty Club na Uniwersytecie Stanford z dwoma absolwentami tej uczelni, którzy tworzyli legendę tego miejsca. Pan Pitch Johnson, znany i ceniony amerykański przedsiębiorca i Pan Tad Taube, konsul honorowy RP w San Francisco, wieloletni patron Instytutu Hoovera. 23 października (wtorek) Śniadanie w hotelu. SILICON VALLEY ECOSYSTEM International Business and Technology Symposium. Segment trzeci: Panele prywatnych grup inwestycyjnych: VC i Angels Capital Panel 1 Rola wybitnych jednostek w świecie innowacji. Panel 2 Prywatne grupy inwestycyjne i ich rola w finansowaniu nowych firm. Przerwa kawowa Panel 3 Niezależny model finansowania instytucjonalnego. Panel 4 W poszukiwaniu zwrotu zainwestowanego kapitału. Małe i duże fundusze inwestycyjne. Lunch i networking. Segment czwarty: Panele korporacyjnych grup inwestycyjnych Panel 1 Kapitał Korporacyjny Partnerstwo w R&D. Panel 2 Kapitał Korporacyjny Nowe rozwiązania o globalnym zasięgu. Panel 3 - Przykład sukcesu prywatnych firm inwestycyjnych w Dolinie Krzemowej. Panel 4 - Przykład sukcesu prywatnych firm inwestycyjnych w Dolinie Krzemowej. 24 października (środa) Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Palo Alto. Wizyta studyjna w Polsko-Amerykańskim Centrum Innowacyjności w Palo Alto. Copyright 2012 Silicon Valley Wave 6/13

7 O powstaniu, inicjatywach i działaniach tej placówki opowie twórca i przewodniczący Polsko-Amerykańskiej Rady Współpracy, profesor Piotr Moncarz. Wizyta w BioCenter w San Jose. BioCenter jest inkubatorem biznesu dla firm specjalizujących się w bioinżynierii, nanotechnologii i energiach odnawialnych. Bogato wyposażone laboratoria pozwalają firmom-członkom BioCenter na przeprowadzanie zaawansowanych i kosztownych badań.prezentacja modelu biznesowego tej placówki. Wizyta w Plug and Play Center w Sunnyvale. Znany w Dolinie Krzemowej inkubator technologiczny i akcelerator biznesu ułatwia innowacyjnym firmom wejście na rynek globalny. Placówka ta ma również międzynarodowe departamenty finansowane przez instytucje rządowe, a zrzeszające firmy z danego kraju. Lunch Sand Hill Road, główna siedziba firm kapitałowych Venture Capital. O historii VC opowie lokalny inwestor. Wymeldowanie z hotelu. Wyjazd autokaru z San Jose do Los Angeles. Kolacja w Harris Ranch Restaurant w miejscowości Coalinga, na trasie przejazdu. Zakwaterowanie w hotelu w LA. 25 października (czwartek) Śniadanie w hotelu. Wizyta delegacji w Konsulacie Generalnym RP w Los Angeles. Wizyta w jednym z historycznych parków LA - Brea Tar Park/Griffith Park Wyjazd autokarem do miejscowości Anaheim. Niewiele firm na świecie może się mierzyć z sukcesem Walt Disney Company. Powstała w latach.30, Walt Disney Company jest dzisiaj największym konglomeratem rozrywkowomedialnym na świecie pod względem przychodów. W roku obrotowym 2011 firma zanotowała zysk netto - 4,8 milardów dolarów, wzrost o 21% w stosunku do roku poprzedniego, oraz przychody, które wyniosły 40,9 miliardów dolarów, o 7% więcej niż w 2010 roku. Oryginalny Park Tematyczny w Anaheim otwarto w 1955 roku. Po dzień dzisiejszy należy do tej samej firmy i stanowi przykład szeroko rozbudowanego i zarabiającego krocie centrum rozrywki, mediów i towarów handlowych. Obok parku rozrywki mieści się centrum handlowe i hotele należące do Walt Disney Company. Zakwaterowanie w hotelu. 26 października (piątek) Śniadanie w hotelu. Copyright 2012 Silicon Valley Wave 7/13

8 Spotkanie z reprezentantem firmywalt Disney Company, który opowie o: Współpracy sektora publicznego i korporacji przy realizacji inwestycji komercyjnej w skali makro na przykładzie parku rozrywki Disneyland. Współpracy i wpływie władz miasta i lokalnych samorządów na kształtowanie inwestycji komercyjnych w regionie. Kolacja pożegnalna. Networking. 29 września (sobota) Podsumowanie i oficjalne zakończenie wizyty studyjnej. Transfer na lotnisko w LAX International w Los Angeles. Pełna lista przedstawicieli instytucji rządowych, bankowych, grup inwestycyjnych oraz firm Doliny Krzemowej, które zostały poproszone o udział w prezentacjach: US Small Business Administration, US Commercial Service, NOVA (Workforce Development), City of San Jose, County of Santa Clara, IRS, Gartner Research, Semico Research, Vista Ventures, Bank of America, Silicon Valley Bank, Bridge Bank, SJ BioCenter, Asset Management, Arista Networks, Stanford University, Band of Angels, USVP. Ostateczna wersja programu oraz może ulec zmianie. OCZEKIWANIA WOBEC UCZESTNIKÓW Koszt uczestnika 7290 dol. (4-gwiazdkowe hotele, posiłki, program towarzyszący) Zgłoszenie udziału w delegacji do 23 września. Pokrycie kosztów uczestnictwa do 25 września. Językiem roboczym będzie j. ang. (jednak planuje się wspierający udział tłumacza). Ważna wiza USA* *W razie potrzeby uzyskania wizy USA dla uczestnika (ważnej 10 lat) organizatorzy są w stanie pomóc w przyspieszeniu procesu wizowego. Copyright 2012 Silicon Valley Wave 8/13

9 INFORMACJE O WIZYTOWANYCH ORGANIZACJACH U.S. Small Business Administration US Small Business Administration (SBA) powstało w 1953 r. jako niezależna agencja rządu federalnego służąca pomocą, wsparciem i ochroniąca interes małych przedsiębiorstw. Misją tej instytucji jest zachowanie wolnej konkurencji, utrzymanie i wzmocnienie gospodarki narodu amerykańskiego. US Small Business Administration ma kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego i budowania przyszłości Ameryki, poprzez wspomaganie firm amerykańskich na konkurencyjnym, globalnym rynku. SBA ułatwia małym i średnim przedsiębiorcom budowanie i rozwijanie działalności gospodarczej poprzez rozbudowaną sieć biur terenowych i partnerstwo z organizacjami publicznymi i prywatnymi. Od momentu powstania US Small Business Administration wspomogło pożyczkami, gwarancjami kredytowymi, umówami, sesjami doradczymi i innymi formami finansowej i niefinansowej pomocy, miliony małych przedsiębiorstw. SBA zapewnia wsparcie dla przesiębiorców przede wszystkim poprzez jego cztery funkcje programowe: Dostęp do kapitału (finansowanie przedsiębiorstw) SBA zapewnia małym przedsiębiorstwom szereg różnych form finansowania dla małych firm od najmniejszych potrzeb w mikropożyczek do dużych kredytów i kapitału inwestycyjnego. Rozwój przedsiębiorczości (edukacja, informacja, pomoc techniczna i szkolenia) SBA oferuje bezpłatny indywidualny oraz internetowy konsulting dla małych firm i tanie szkolenia dla istniejących i powstających przedsiębiorstw w ponad 1800 miejscach w całych Stanach Zjednoczonych i terytoriach USA. Przetargi publiczno - rządowe Zgodnie z amerykańskimi regulacjami rządowymi biuro SBA współpracuje z innymi urzędami, aby osiągnąć maksymalne zaangażowanie małych przedsiębiorstw w publiczne przetargi organizowane przez samorządy. SBA zapewnia też małym przedsiębiorstwom możliwość udziału w programach podwykonawczych. Rzecznictwo (Głos dla małych firm) Utworzony w 1978 roku, Urząd SBA opiniuje prawodawstwo kongresu oraz świadczy pomoc na rzecz małych firm. W imieniu tych przedsiębiorstw, ocenia wpływ obciążeń regulacyjnych oraz prowadzi szeroki wachlarz badań nad małymi firmami i ich środowiskiem biznesowym. U.S. Commercial Service Służba Handlowa Stanów Zjednoczonych (United States Commercial Service), stanowi wyspecjalizowaną służbę promocji handlu Administracji Handlu Międzynarodowego (International Trade Administration) Departamentu Handlu USA (US Department of Commerce), która wspomaga firmy z USA w osiąganiu sukcesów na rynkach zagranicznych. Copyright 2012 Silicon Valley Wave 9/13

10 Silicon Valley Bank W rankingu Forbes a w 2011 roku Silicon Valley Bank znalazł się w pierwszej 10 najlepszych banków USA. SVB Financial Group oferuje zróżnicowane usługi finansowe przeznaczone dla innowacyjnych firm znajdujących się na różnym poziomie rozwoju od nowopowstałych do rozwiniętych. Dzięki skoncentrowaniu się na wyspecjalizowanych rynkach oraz głębokiej wiedzy na temat ryzyka operowania na tych rynkach, SVB Financial Group oferuje programy finansowania przedsiębiorstw, które znacząco wpływają na sukces klientów. SVB Financial Group rozpoczęła obsługę rynku nowych technologii w czasie, gdy ten rynek nie został jeszcze dobrze zrozumiany przez sektor usług finansowych i kiedy wiele z wiodących firm w tej branży dopiero rozpoczynało swoją działalność. W tym czasie wiele z tych firm było nierentownych przez co nie były postrzegane jako wiarygodne przez społeczność lokalną i banki regionalne. Uniwersytet w Berkeley Położony nad zatoką San Francisco jest najstarszym i najważniejszym spośród dziesięciu uniwersytetów Kalifornijskich. Fizycy z Berkeley odegrali kluczową rolę w programie budowy amerykańskiej bomby atomowej podczas II wojny światowej oraz bomby wodorowej niedługo potem. Naukowcy z Berkeley wynaleźli cyklotron, odkryli antyproton, odegrali kluczową rolę w stworzeniu lasera, wyjaśnili procesy zachodzące w czasie fotosyntezy, odkryli wiele pierwiastków chemicznych (m.in. pluton, berkel, lorens i kaliforn). W Berkeley na wydziale literatury słowiańskiej wykładał w latach Czesław Miłosz. Profesorem tej uczelni był także inny polski uczony prof. Jerzy Spława-Neyman. Siedemdziesięciu amerykańskich noblistów ukończyło studia na uniwersytecie w Berkley. Dziewięciu z nich jest obecnie profesorami tego uniwersytetu. Fundusze uniwersytetu na R&D w roku 2011 sięgnęły kwoty 19,6 miliardów dol. Była to kwota, którą uniwersytet otrzymał od rządu amerykańskiego, rządów zagranicznych i prywatnych firm. Uniwersytet Stanforda Prywatny uniwersytet w Kalifornii założony przez Lelanda Stanforda w 1891 roku. Absolwenci tej uczelni stworzyli firmy takie jak: Hewlett-Packard, Electronics Arts, Sun Microsystems, NVIDIA, Yahoo!, Cisco Systems, Silicon Graphics czy Google. Każdego roku uniwersytet Stanforda przyjmuje około studentów studiów licencjackich oraz około studentów studiów magisterskich i doktoranckich ze Stanów Zjednoczonych oraz całego świata. Copyright 2012 Silicon Valley Wave 10/13

11 Polsko-Amerykańska Rada Wsp ółpracy W Palo Alto, sercu Doliny Krzemowej, uruchomiono program Hub Innovation. Inicjatywa ta ma szansę stać się akceleratorem dla młodych polskich firm w zdobywaniu światowych rynków. Pomysłodawcą i twórcą tego przedsięwzięcia jest Polsko- Amerykańska Rada Współpracy (USPTC). Hub Innowacyjności, wykorzystując swą sieć kontaktów, wspomaga transfer biznesowego know-how, ułatwia otwarcie lokalnego przedstawicielstwa w USA, oferuje pomoc w dostępie do funduszy kapitałowych oraz w organizacji współpracy z firmami amerykańskimi. INFORMACJE O WIZYTOWANYM REGIONIE Kalifornia Dolina Krzemowa i San Jose Dolina Krzemowa (ang. Silicon Valley) to nazwa nadana północnej części Doliny Santa Clara, która znajduje się na północy stanu Kalifornia. Stolicą Doliny Krzemowej jest miasto San Jose. Zgodnie z nazwą tereny te stanowią od lat.50 XX wieku centrum amerykańskiego przemysłu tzw. "nowych technologii" (technopolia); głównie przemysłu komputerowego. Termin został utworzony przez amerykańskiego dziennikarza Dona C. Hoeflera w 1971 roku. Korzystne warunki do rozwoju przedsiębiorczości i niskie ceny gruntu przyczyniły się do dynamicznego rozwoju tej okolicy. Stany Zjednoczone są światowym liderem w wykorzystywaniu nowych technologii w przemyśle. W USA znajduje się najwięcej na świecie technopolii. Najbardziej znane to m.in. Dolina Krzemowa, Orange County czy Droga 128. Głównym miejscem tworzenia technopolii jest stan Kalifornia. Nowe technologie wdrażane są przede wszystkim w przemyśle kosmicznym i farmaceutycznym. Amerykańskie przedsiębiorstwa zlokalizowane w tym stanie są światowymi potentatami w takich dziedzinach jak elektronika, telekomunikacja, informatyka, nanotechnologia, biotechnologia, medycyna, energetyka, genetyka czy chemia. Dolina Krzemowa powstała w bardzo sprzyjających okolicznościach. Było to miejsce, w którym panował dobry klimat. Deszcz padał tylko zimą, temperatura nie spadała poniżej 15 C, natomiast latem nie przekraczała 30 C. Nie było więc ani za gorąco, ani za zimno. Pierwotnie był to obszar typowo rolniczy na pobliskich wzgórzach ciągnęły się sady pomarańczy i brzoskwiń oraz plantacje karczochów. W 1891 roku gubernator Kalifornii, Leland Stanford, aby uczcić pamięć zmarłego syna, ufundował w uniwersytet znany od jego imienia. Dynamiczny rozwój tego regionu przypada na okres II wojny światowej. Ze względu na niekorzystne, pod względem strategicznym, usytuowanie ośrodków technologicznych Copyright 2012 Silicon Valley Wave 11/13

12 i badawczych na wschodnim wybrzeżu USA postanowiono, że część badań oraz produkcji zostanie przeniesiona na zachodnie wybrzeże; na uniwersytet Stanforda. Sprowadzono tam znakomitych fachowców, a tamtejsze fabryki zaczęły produkować, zamiast pługów i traktorów, czołgi i radary. Uniwersytet zaczął skupiać wokół siebie przedsiębiorstwa, które stopniowo się mnożyły, bo ludzie w nich pracujący zakładali własne firmy. W roku 1980 istniało 90 firm zatrudniających 25 tys. osób. Pracowano nad zaawansowanymi technologiami przemysłowymi (produkcja półprzewodników). Głównym odbiorcą tych produktów była armia USA. W 1985 roku znajdowało się tam ponad 2500 zakładów, które zatrudniały ponad 220 tys. pracowników. Obecnie funkcjonuje tam ponad 700 firm informatycznych i teleinformatycznych. Wiele z nich znajduje się na liście Fortune1000. San Francisco San Francisco zamieszkuje prawie milion ludności. Z gęstością zaludnienia 6688 os./km², jest jednym z najgęściej zaludnionych miast Stanów Zjednoczonych. Podstawą gospodarki San Francisco jest turystyka. Miasto wraz ze swoimi atrakcjami, spopularyzowane w sztuce i kulturze, stało się szeroko rozpoznawalne na świecie. San Francisco jest na czwartym miejscu pod względem liczby turystów przyjeżdżających do USA. Pier 39 na Fisherman's Wharf, jako trzecią pod względem popularności atrakcją turystyczną kraju. Wraz ze swoim dużym zapleczem hotelowym oraz światowej klasy centrum konferencyjnym Moscone Center, jest także jednym spośród dziesięciu najpopularniejszych miejsc organizowania konferencji i konwentów. Na początku XX wieku miasto stało się głównym centrum bankowym i finansowym na Zachodnim Wybrzeżu. Montgomery Street w Financial District była znana jako Wall Street Zachodu" ze znajdującymi się przy niej m.in.: Bankiem Rezerw Federalnych, główną siedzibą korporacji Wells Fargo, a także, obecnie już nieczynną, Pacific Coast Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych Wybrzeża Pacyfiku). W San Francisco powstał także Bank of America, pionier usług dla klasy średniej, który na swoją pierwszą siedzibę w 1960 roku obrał nowoczesny budynek na 555 California Street. W mieście mają swoje oddziały także inne instytucje finansowe, banki i spółki venture capital, jak m.in.: Charles Schwab Corporation, Bank of the West, Union Bank of California, VISA czy United Commercial Bank. Z ponad trzydziestoma międzynarodowymi instytucjami finansowymi, sześcioma firmami z listy Fortune 500 i rozbudowaną infrastrukturą oraz profesjonalnym rynkiem usług w sektorach takich jak: prawo, public relations, architektura i projektowanie, San Francisco jest uważane za jedną z metropolii globalnych. Copyright 2012 Silicon Valley Wave 12/13

13 Gospodarka San Francisco jest ściśle powiązana z sąsiednimi regionami: od południa z San Jose i Doliną Krzemową, z którymi dzieli zapotrzebowanie na wykształconych pracowników oraz specjalistów. Samo miasto silnie wspiera przemysł biotechnologiczny oraz biomedyczny. Mission Bay, w której powstał drugi kampus Uniwersytetu Kalifornijskiego San Francisco, stał się lokalnym centrum z niezbędną do badań infrastrukturą. Mieści się tam także siedziba Kalifornijskiego Instytutu Medycyny Regerneracyjnej, agencji publicznej sponsorującej badania komórek macierzystych w stanie Kalifornia. Większość przedsiębiorców San Francisco to MŚP. Przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników oraz przedsięwzięcia jednoosobowe stanowią 85% wszystkich firm, a liczba mieszkańców pracujących w przedsiębiorstwach zatrudniających więcej niż 1000 pracowników spadła od 1977 roku o połowę. Miasto świadomie ogranicza rozwój dużych sieci handlowych, hurtowni i hipermarketów w mieście. Z polskiego punktu widzenia ciekawe mogą być doświadczenia dotyczące infrastruktury drogowej. Ze względu na szczególne usytuowanie geograficzne, wykluczające praktyczne funkcjonowanie obwodnic, a także na skutek nasilonych tu zwłaszcza pod koniec lat 50 protestów społecznych przeciwko szybkiemu rozwojowi sieci autostrad (tzw. freeway revolts), San Francisco jako jedno z nielicznych miast amerykańskich zamiast typowego dla Ameryki systemu autostrad (ang. highways) przyjęło popularny w Europie system komunikacyjny oparty na sieci arterii drogowych. Copyright 2012 Silicon Valley Wave 13/13

Parki technologiczne jako nowoczesna forma promowania działalności innowacyjnej

Parki technologiczne jako nowoczesna forma promowania działalności innowacyjnej Rozdział i. Parki technologiczne jako nowoczesna forma promowania działalności innowacyjnej Witold Kasperkiewicz 1 Streszczenie Koncepcja parków technologicznych, określanych również mianem parków naukowo-technologicznych,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie

Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie Pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Aleksandra Bąkowskiego Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Wybrane

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami naukowo-technologicznymi w Wielkiej Brytanii i Finlandii Propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami naukowo-technologicznymi w Wielkiej Brytanii i Finlandii Propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami naukowo-technologicznymi w Wielkiej Brytanii i Finlandii Propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami naukowo-technologicznymi

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej inwestorów w roli Aniołów Biznesu na świecie

Coraz więcej inwestorów w roli Aniołów Biznesu na świecie Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 2/2012 ISSN 1897-1539 Coraz więcej inwestorów w roli Aniołów Biznesu na świecie Liderzy europejskich koinwestycji Szkocja, Holandia i Portugalia Inwestycje Private

Bardziej szczegółowo

Kapitał to nie wszystko rozmowa z Peterem Jungenem, guru przedsiębiorczości. nr1/011. MCI.BioVentures: Stawiając na biotechnologię

Kapitał to nie wszystko rozmowa z Peterem Jungenem, guru przedsiębiorczości. nr1/011. MCI.BioVentures: Stawiając na biotechnologię Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr1/011 MCI.BioVentures: Stawiając na biotechnologię Jak fundusze venture capital budują wartość spółek? Integer.pl: Receptą na sukces jest wiarygodność ISSN187-1

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK 2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK Plany na przyszłość i biznes bez granic 3/2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK SPIS TREŚCI n s. 3 Internacjonalizacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw Młode

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 1/2013 ISSN 1897-1539 W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Wywiad z Markiem Borzestowskim, partnerem w Giza Polish Ventures Projekt Łowcy Biznesu zakończony

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć Warszawa, 2005 Autorzy: Aleksander Bąkowski Paweł Głodek Mariusz Gołębiowski Krzysztof Gulda Aleksandra Jewtuchowicz Michał Klepka Karol Lityński Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tel Awiwie. System innowacji Izraela

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tel Awiwie. System innowacji Izraela Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tel Awiwie System innowacji Izraela marzec 2011 2 Spis treści 1 Informacje podstawowe...4 2 Realizacja strategii innowacji...4 2.1 Tworzenie warunków

Bardziej szczegółowo

CORDIS. Najpierw myśl na małą skalę: Poradnik dotyczący usług dla MŚP oferowanych przez UE. Dodatek: MŚP. W numerze. Numer wydania 3 Grudzień 2006

CORDIS. Najpierw myśl na małą skalę: Poradnik dotyczący usług dla MŚP oferowanych przez UE. Dodatek: MŚP. W numerze. Numer wydania 3 Grudzień 2006 CORDIS http://cordis.europa.eu Numer wydania 3 Grudzień 2006 ISSN 1830-561X Dodatek: MŚP Finanse 5 Badania 12, 33 Krajowe punkty kontaktowe dla MŚP 17 Biznes a innowacje 37 W numerze Praktyczny poradnik

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego a innowacyjność gospodarek narodowych

Instytucje rynku kapitałowego a innowacyjność gospodarek narodowych Instytucje rynku kapitałowego a innowacyjność gospodarek narodowych Raport warszawa 2012 Instytucje rynku kapitałowego a innowacyjność gospodarek narodowych Raport Autorzy: Maria Biardzka Piotr Ciuruś

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE RAPORT PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY

Autor Raportu PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE RAPORT PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY Autor Raportu RAPORT PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY Szanowni Państwo, Innowacyjność, czyli podejście nowatorskie w gospodarce, to w dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Otoczenie instytucjonalne dla rozwoju innowacyjności w Finlandii

Otoczenie instytucjonalne dla rozwoju innowacyjności w Finlandii Bożena Mikołajczyk, Marta Zaręba * Otoczenie instytucjonalne dla rozwoju innowacyjności w Finlandii Wstęp W Lizbonie w 2000 r. Rada Europejska przyjęła w swojej strategii postanowienie, że gospodarka europejska

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Biotechnologia dla Łodzi

Biotechnologia dla Łodzi Raport Biotechnologia dla Łodzi studium eksperckie na potrzeby łódzkiego Bionanoparku (BNP) na etapie powstawania Zawartość raportu: WPROWADZENIE...2 Biotechnologia...3 Park Naukowo-Technologiczny...5

Bardziej szczegółowo

Recenzja raportu pn. Ewaluacja ex-post Programu PL01.06.09.02 Promocja Rozwoju MSP (Phare 2001 SSG komponent MSP)

Recenzja raportu pn. Ewaluacja ex-post Programu PL01.06.09.02 Promocja Rozwoju MSP (Phare 2001 SSG komponent MSP) Dr Marek Panfil Katedra Small Businessu, SGH Recenzja raportu pn. Ewaluacja ex-post Programu PL01.06.09.02 Promocja Rozwoju MSP (Phare 2001 SSG komponent MSP) I. Diagnoza 1. Gospodarka, w tym sektor MSP

Bardziej szczegółowo

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

raport Przestrzeń innowacyjności: najlepszy ekosystem dla projektów high-tech

raport Przestrzeń innowacyjności: najlepszy ekosystem dla projektów high-tech raport wrzesień 2010 Przestrzeń innowacyjności: najlepszy ekosystem dla projektów high-tech Kreatywność w branży multimedialnej wymaga specjalnie zaprojektowanej przestrzeni. W jaki sposób tworzyć tam

Bardziej szczegółowo

Architektura chińskiego ekosystemu przedsiębiorczości rozwój oraz metody finansowania

Architektura chińskiego ekosystemu przedsiębiorczości rozwój oraz metody finansowania Rynki wschodzące Robert Rumiński Architektura chińskiego ekosystemu przedsiębiorczości rozwój oraz metody finansowania 83 Dla lepszego zrozumienia relacji nauki i technologii z chińską sferą biznesu można

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU JAKO STYMULATOR ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

INSTRUMENTY NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU JAKO STYMULATOR ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 6 Sylwia Guzdek INSTRUMENTY NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU JAKO STYMULATOR ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 6.1. Wp r o wa d z e n i e Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej oraz rozwój

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I ZARZĄDZANIE KLASTRAMI ORAZ SIECIAMI WSPÓŁPRACY. podręcznik dobrych praktyk

TWORZENIE I ZARZĄDZANIE KLASTRAMI ORAZ SIECIAMI WSPÓŁPRACY. podręcznik dobrych praktyk TWORZENIE I ZARZĄDZANIE KLASTRAMI ORAZ SIECIAMI WSPÓŁPRACY podręcznik dobrych praktyk TWORZENIE I ZARZĄDZANIE KLASTRAMI ORAZ SIECIAMI WSPÓŁPRACY podręcznik dobrych praktyk Autorzy publikacji Zespół Projektu

Bardziej szczegółowo

BPO. Gospodarka na odległość. Historia sukcesu: AZSoft, Capgemini. Czy ktoś widział innowacje w usługach? Z biznesplanem po dotacje

BPO. Gospodarka na odległość. Historia sukcesu: AZSoft, Capgemini. Czy ktoś widział innowacje w usługach? Z biznesplanem po dotacje nr 2 (5) 2007 CZERWIEC Periodyk wydawany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach środków finansowych z Unii Europejskiej BPO. Gospodarka na odległość Historia sukcesu: AZSoft, Capgemini

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo