Projekt modernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej Gliwicach. ul. Kościuszki 17, Gliwice Gliwice, ul.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt modernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej Gliwicach. ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice. 44-100 Gliwice, ul."

Transkrypt

1 TEMAT: Projekt modernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej Gliwicach. ul. Kościuszki 17, Gliwice INWESTOR: Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach Gliwice, ul. Kościuszki 17 OBIEKT: Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach Gliwice, ul. Kościuszki 17 WYKONAWCA: Pracownia Projektowa A la Carte Beata Kruszyńska Gliwice, ul. Kościuszki 34/5 tel BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWAŁ: inż. Dariusz Górniak upr. nr: SLK/1025/PWOE/05 SPRAWDZIŁ: mgr inż. Krzysztof Madurowicz upr. nr: SLK/1043/PWOE/05 Listopad 2014 r.

2 PROJEKT MODERNIZACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH. UL. KOŚCIUSZKI 17, GLIWICE SPIS TREŚCI 1. DANE OGÓLNE PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ BILANS ENERGII ELEKTRYCZNEJ UKŁAD POMIAROWY GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH ROZBUDOWA TABLICY TW/TO ROZBUDOWA TABLICY TO BILANS ENERGII ELEKTRYCZNEJ UKŁAD POMIAROWY GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU INSTALACJA OŚWIETLENIA INSTALACJA GNIAZD INSTALACJA ZASILANIA WENTYLACJI INSTALACJA ZASILANIA KLIMATYZACJI INSTALACJA BRAMEK ELEKTROMAGNETYCZNYCH PROWADZENIE KABLI I PRZEWODÓW INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA INSTALACJA ODGROMOWA ROZBUDOWA SIECI LOKALNEJ KOMPUTEROWEJ INFORMACJA O PLANIE BIOZ UWAGI KOŃCOWE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW A LA CARTE BEATA KRUSZYŃSKA GLIWICE, UL. KOŚCIUSZKI 34/5 TEL: , NIP: , REGON: KONTO: mbank:

3 PROJEKT MODERNIZACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH. UL. KOŚCIUSZKI 17, GLIWICE SPIS RYSUNKÓW E-01 Schemat ideowy układu zasilania. E-02 Schemat rozbudowy tablicy TW/TO1. E-03 Schemat rozbudowy tablicy TO2. E-04 Rzut piwnic. Plan instalacji elektrycznej. E-05 Rzut parteru. Plan instalacji elektrycznej. E-06 Rzut pomieszczenia Plan instalacji elektrycznej i sieci komputerowej. E-07 Rzut pomieszczeń 2.11, 2.12, Plan instalacji elektrycznej i sieci komputerowej. E-08 Rzut pomieszczenia Plan rozmieszczenia bramek elektromagnetycznych. E-09 Rzut dachu. Plan instalacji odgromowej. E-10 Schemat rozbudowy lokalnej sieci komputerowej. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Oświadczenie projektanta i sprawdzającego. Kopia uprawnień projektanta. Kopia uprawnień sprawdzającego. Kopia zaświadczenia projektanta o przynależności do OIIB. Kopia zaświadczenia sprawdzającego o przynależności do OIIB 3 A LA CARTE BEATA KRUSZYŃSKA GLIWICE, UL. KOŚCIUSZKI 34/5 TEL: , NIP: , REGON: KONTO: mbank:

4 PROJEKT MODERNIZACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH. UL. KOŚCIUSZKI 17, GLIWICE 1. DANE OGÓLNE 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest dokumentacja budowlana remontu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kościuszki 17 w Gliwicach (działka nr 1344) w zakresie instalacji elektrycznej PODSTAWA OPRACOWANIA - uzgodnienia z Użytkownikiem obiektu oraz międzybranżowe, - projekt architektoniczno-budowlany, - projekty instalacji sanitarnych obiektu, - normy i przepisy obowiązujące w kraju 1.3. ZAKRES OPRACOWANIA Projekt budowlany remontu budynku budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kościuszki 17 w Gliwicach. Projekt instalacji elektrycznej (branża elektryczna). Opracowanie zakresem obejmuje: - bilans energii elektrycznej, - rozbudowę istniejących tablic obwodowych, - instalację oświetlenia projektowanych pomieszczeń, - instalację gniazd wtykowych projektowanych pomieszczeń, - instalację zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji, - instalację zasilania bramek elektromagnetycznych, - ochronę przeciwporażeniową, - instalację odgromową oraz uziom, - rozbudowę lokalnej sieci komputerowej. 4 A LA CARTE BEATA KRUSZYŃSKA GLIWICE, UL. KOŚCIUSZKI 34/5 TEL: , NIP: , REGON: KONTO: mbank:

5 PROJEKT MODERNIZACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH. UL. KOŚCIUSZKI 17, GLIWICE 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 2.1. Zasilanie w energię elektryczną Obiekt zasilany jest w energię elektryczną z istniejącego złącza kablowego zlokalizowanego w ścianie budynku. Ze złącza kablowego wewnętrzna linia zasilająca (przewód Cu 5x16 mm 2 ) zasila istniejącą tablicę TW/TO1. Tablica TW/TO1 składa się z następujących pól: układ pomiarowy, wyłącznik główny, TO1a oraz TO1b (zabezpieczenia obwodów). W tablicy TW/TO1 wykonany jest punkt rozdziału toru PEN na tor PE i N (układ sieci: TN-C-S). Tablica TO2 zasilana jest z pola TO1a tablicy TW/TO1. Schemat ideowy układu zasilania przedstawiony został na rys. E Bilans energii elektrycznej Obecna moc przyłączeniowa wynosi 16,5 kw Układ pomiarowy W tablicy TW/TO1 zlokalizowany jest bezpośredni układ pomiarowy energii elektrycznej Główny wyłącznik prądu Główny wyłącznik prądu zlokalizowany jest w tablicy TW/TO1. 5 A LA CARTE BEATA KRUSZYŃSKA GLIWICE, UL. KOŚCIUSZKI 34/5 TEL: , NIP: , REGON: KONTO: mbank:

6 PROJEKT MODERNIZACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH. UL. KOŚCIUSZKI 17, GLIWICE 3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 3.1. Rozbudowa tablicy TW/TO1 W związku z zasilaniem projektowanych odbiorów (klimatyzatory, oświetlenie oraz gniazda pomieszczeń biurowych i sali multimedialnej) przewiduje się rozbudowę tablicy TW/TO1 o dodatkowe zabezpieczenia obwodów. W związku z tym konieczna jest rozbudowa tablicy TW/TO1 o dodatkowe pole TO1c. Pole TO1c (tablica wnękowa 3x12 modułów) należy zainstalować obok pola TO1b i zasilić z pola TW zgodnie z rys. E-01. W tym celu w polu TW należy zainstalować dodatkowy rozłącznik 4-biegunowy o prądzie znamionowym 100A. Pole TO1c należy wyposażyć zgodnie z rys. E Rozbudowa tablicy TO2 W związku z zasilaniem projektowanych odbiorów (centrala wentylacyjna, bramki antykradzieżowe) przewiduje się rozbudowę tablicy TO2 o dodatkowe zabezpieczenia obwodów. W tym celu w tablicy TO2 zainstalowane zostaną w miejscach rezerwowych zabezpieczenia dwóch projektowanych obwodów, a istniejący wyłącznik różnicowoprądowy zastąpiony wyłącznikiem różnicowoprądowym o charakterystyce A. Tablicę TO2 należy rozbudować zgodnie z rys. E Bilans energii elektrycznej Do określenia mocy energii elektrycznej przyjęte zostały następujące założenia: - obecna moc przyłączeniowa wynosi 16,5 kw, - moc zainstalowana projektowanych odbiorów wynosi 10,7 kw, - moc szczytowa projektowanych odbiorów wynosi 6,5 kw, - rezerwa mocy przyjęta została na poziome 1,0 kw. W związku z powyższym moc przyłączeniowa obiektu z uwzględnieniem projektowanych odbiorów oraz rezerwy mocy wynosi 24,0 kw. W przypadku zmiany danych wpływających na bilans (moc dowolnego odbioru) obliczenia należy uaktualnić Układ pomiarowy Nie przewiduje się zmian w układzie pomiarowym energii elektrycznej. 6 A LA CARTE BEATA KRUSZYŃSKA GLIWICE, UL. KOŚCIUSZKI 34/5 TEL: , NIP: , REGON: KONTO: mbank:

7 PROJEKT MODERNIZACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH. UL. KOŚCIUSZKI 17, GLIWICE 3.5. Główny wyłącznik prądu Nie przewiduje się zmian dot. głównego wyłącznika prądu Instalacja oświetlenia W projektowanych pomieszczeniach sali multimedialnej (1.13), biur (2.12, 2.13) oraz korytarza (2.11) przewidziane zostało oświetlenie oparte na fluorescencyjnych źródłach światła (świetlówki) ze statecznikami elektronicznymi EVG. Natężenie oświetlenia zostało przyjęte zgodnie z normą PN-EN :2004 Światło i oświetlenie miejsca pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach. Wymagane średnie natężenie oświetlenia: sala multimedialna (1.13): 500 lx, biura (2.12, 2.13): 300 lx, korytarz (2.11): 100 lx. Oprawy oświetleniowe zasilane będą z tablicy TW/TO1 i zabezpieczone wyłącznikami nadmiarowoprądowymi oraz różnicowoprądowymi. Zasilanie obwodu oświetlenia sali multimedialnej (1.13): tablica TW/TO1, pole TO1c, obw. nr 1C41. Zasilanie obwodów oświetlenia biur (2.12, 2.13) oraz korytarza (2.11): tablica TW/TO1, pole TO1c, obw. nr 1C42. Oprawy rastrowe natynkowe 2x36W instalować jako zwieszane na wysokości 2,8 m nad poziomem posadzki. W pomieszczeniach biur (2.12, 2.13) oprawy w części niższej pomieszczenia instalować jako zwieszane na wysokości 1,9 m nad poziomem posadzki. Łączniki oświetlenia montować na wysokości 105 cm nad poziomem posadzki. Instalację oświetlenia wykonać jako podtynkową przewodami YDYżo 3x1,5 mm 2. W pomieszczeniu sali multimedialnej (1.13) oraz w korytarzu (2.11) przewidziane zostały oprawy oświetlenia awaryjnego. Rolę tę spełniać będą oprawy dwufunkcyjne sieciowo-awaryjne wyposażone w moduły awaryjne. Oprawę wyposażoną w moduł awaryjny zasilić należy przewodem 4-żyłowym, którego 2 żyły zasilić należy z tej samej fazy (jedna żyła jako zasilanie stałe, a druga jako sterowanie oprawy poprzez element sterowniczy obwodu oświetlenia (łącznik) Instalacja gniazd W projektowanych pomieszczeniach sali multimedialnej (1.13), biur (2.12, 2.13) oraz korytarza (2.11) przewidziano gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia oraz gniazda wtykowe przeznaczone dla potrzeb sprzętu multimedialnego (wydzielone obwody data ). Gniazda obu typów instalowane będą wraz z gniazdami sieci komputerowej w zestawach PEL. Każdy z zestawów PEL składa się z ramki 7 A LA CARTE BEATA KRUSZYŃSKA GLIWICE, UL. KOŚCIUSZKI 34/5 TEL: , NIP: , REGON: KONTO: mbank:

8 PROJEKT MODERNIZACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH. UL. KOŚCIUSZKI 17, GLIWICE poczwórnej, jednego gniazda ogólnego przeznaczenia, dwóch gniazd dedykowanych ( data ) oraz gniazda sieci komputerowej. Wszystkie gniazda zasilane będą z tablicy TW/TO1 i zabezpieczone wyłącznikami nadmiarowoprądowymi oraz różnicowoprądowymi. Zasilanie obwodu gniazd ogólnych sali multimedialnej (1.13): tablica TW/TO1, pole TO1c, obw. nr 1C21. Zasilanie obwodu gniazd ogólnych biur (2.12, 2.13): tablica TW/TO1, pole TO1c, obw. nr 1C22. Zasilanie obwodu gniazd dedykowanych ( data ) sali multimedialnej (1.13): tablica TW/TO1, pole TO1c, obw. nr 1C31. Zasilanie obwodu gniazd dedykowanych ( data ) biur (2.12, 2.13): tablica TW/TO1, pole TO1c, obw. nr 1C32. Instalację gniazd wykonać jako podtynkową przewodami YDYżo 3x2,5 mm 2. Wysokość montażu zestawów gniazd PEL: 30 cm ponad poziomem posadzki Instalacja zasilania wentylacji W obiekcie przewidziano centralę wentylacyjną zlokalizowaną w piwnicy. Centrala wentylacyjna zasilana będzie z tablicy TO2 i zabezpieczona wyłącznikiem nadmiarowoprądowym oraz różnicowoprądowym. Zasilanie obwodu centrali: tablica TO2, obw. nr 223. Zasilanie centrali wykonać jako podtynkowe przewodem YDYżo 3x2,5 mm Instalacja zasilania klimatyzacji W obiekcie przewidziano trzy klimatyzatory typu split zlokalizowane na poddaszu (pomieszczenia biurowe). Wszystkie projektowane klimatyzatory zasilane będą z tablicy TW/TO1 i zabezpieczone wyłącznikami nadmiarowoprądowymi oraz wyłącznikiem różnicowoprądowym. Zasilanie obwodu klimatyzatorów: tablica TW/TO1, pole TO1c, obwody nr 1C11, 1C12 oraz 1C13. Zasilanie klimatyzatorów wykonać jako podtynkowe przewodami YDYżo 3x2,5 mm 2. Połączenia jednostek wewnętrznych z jednostkami zewnętrznymi wykonać przewodami YDYżo 4x1,5 mm 2 prowadzonymi w pomieszczeniach podtynkowo, a następnie na zewnątrz budynku (do jednostki zewnętrznej) w giętkiej rurze osłonowej odpornej na promieniowanie UV. Lokalizacja istniejącego klimatyzatora ulegnie zmianie ze względu na wydzielenie pomieszczenia korytarza (2.11). Sposób zasilania tego urządzenia (nr obwodu, typ zabezpieczenia oraz przewodu) pozostanie bez zmian. 8 A LA CARTE BEATA KRUSZYŃSKA GLIWICE, UL. KOŚCIUSZKI 34/5 TEL: , NIP: , REGON: KONTO: mbank:

9 PROJEKT MODERNIZACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH. UL. KOŚCIUSZKI 17, GLIWICE Instalacja bramek elektromagnetycznych W obiekcie przewidziano elektromagnetyczne bramki antykradzieżowe zlokalizowane na parterze w pomieszczeniu wiatrołapu. W pomieszczeniu tym zainstalowane zostaną anteny bramek, natomiast układ elektroniczny (zasilacz, przetwornik) zainstalowany będzie w magazynie rezerwy (P.22). Każda z bramek (anten) połączona będzie z układami przetworników wiązką przewodów sterowniczych (zgodnie z DTR producenta). W celu umożliwienia instalacji wiązki sterowniczej należy w posadzce wiatrołapu ułożyć cztery rury osłonowe (peszel) na odcinku od każdej z bramek poprzez pomieszczenie hallu (1.08) do magazynu rezerwy (P.22). Przejście rur osłonowych przez strop do magazynu rezerwy wykonać w pomieszczeniu hallu. Bezpośrednio pod pomieszczeniem wiatrołapu znajduje się pomieszczenie wymiennikowni, przez które nie należy prowadzić jakichkolwiek instalacji związanych z bramkami elektromagnetycznymi. Istnieje możliwość wyposażenia układu bramek w elektrozamek lub elektrozaczep drzwi wyjściowych (na życzenie Inwestora). Rozwiązanie takie musi zostać uzgodnione z rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej obiektu. Układ bramek zasilany będzie poprzez gniazda wtykowe (jedno gniazdo podwójne) zlokalizowane magazynie rezerwy. Gniazdo wtykowe zasilić należy z tablicy TO2 (zabezpieczone wyłącznikiem nadmiarowoprądowym oraz różnicowoprądowym). Zasilanie obwodu gniazd bramek: tablica TO2, obw. nr Prowadzenie kabli i przewodów instalacji wewnętrznej Do wykonania instalacji elektrycznych należy użyć kabli oraz przewodów o żyłach miedzianych, z żyłą ochronną (PE), o przekrojach zgodnych z rysunkami. Przewody zasilające poszczególne odbiory należy prowadzić podtynkowo (warstwa tynku przykrywająca przewód nie może być mniejsza, niż 5mm). Wszystkie użyte do prowadzenia przewodów rury instalacyjne sztywne oraz giętkie muszą być samogasnące (nie rozprzestrzeniające płomienia). Wszystkie przejścia kablowe pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi należy prowadzić przejściami przeciwpożarowymi. Wszystkie przepusty kablowe pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi należy uszczelnić. Przepusty kablowe pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi o średnicy większej niż 0,04 m należy zabezpieczyć przeciwpożarowo w klasie odporności ogniowej EI odpowiadającej klasie odporności ogniowej REI przegrody (ściany, stropu). 9 A LA CARTE BEATA KRUSZYŃSKA GLIWICE, UL. KOŚCIUSZKI 34/5 TEL: , NIP: , REGON: KONTO: mbank:

10 PROJEKT MODERNIZACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH. UL. KOŚCIUSZKI 17, GLIWICE Ochrona przeciwporażeniowa W projektowanym obiekcie przewidziano zasilanie z sieci systemu TN-C-S. Dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym stanowić będą: samoczynne wyłączenie zasilania, zabezpieczenie różnicowoprądowe połączenia wyrównawcze. Zabezpieczenie różnicowoprądowe będzie zrealizowane przez wyłączniki różnicowoprądowe typu A o prądzie różnicowym I n =30mA. Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia przeprowadzono dla najbardziej niekorzystnego przypadku: centrala wentylacyjna (pom. P.26, tablica TO2, obwód 223, wyłącznik nadmiarowoprądowy charakterystyka B, In=16A), Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia: obiekt parametry impedancja [Ω] transformator SN/nN 400 kva 0,01 stacja transf. złącze ZK YAKS 4x120 mm 2 ; 100 mb 0,07 złącze ZK tablica TW/TO1 YDYżo 5x16 mm 2 ; 40 mb 0,12 tablica TW/TO1 tablica TO2 YDYżo 5x6 mm 2 ; 30 mb 0,23 tablica TO2 central wentylacyjna YDYżo 3x2,5 mm 2 ; 30 mb 0,51 wartość impedancji pętli zwarcia - Zs [Ω] 0,94 1,25 Zs Ia Uo 1,25 0,94 (5 16) = 94,0 230 Samoczynne wyłączenie zasilania skutecznie zabezpiecza ww. obwody, a w związku z tym skutecznie zabezpiecza pozostałe odbiory. Do obliczeń przyjęto następujące założenia: typ transformatora oraz typy, przekroje i długości kabli. W przypadku zmiany danych obliczenia należy powtórzyć Instalacja odgromowa Wzdłuż kalenic oraz krawędzi poszczególnych części dachu poprowadzić należy zwód poziomy niski wykonany drutem FeZn 8 mm mocowanym za pomocą uchwytów uniwersalnych klejonych do papy. Do zwodów należy przyłączyć wszystkie metalowe elementy, takie jak ławy kominiarskie, rynny (co 20 m), metalowe obróbki elementów itp. Wszystkie elementy nie objęte zasięgiem ochrony zwodów poziomych (kominy), chronione są przez zwody pionowe. Zwody pionowe wykonać należy z drutu FeZn 8mm mocowanego do komina i wyprowadzić na wysokość 0,5 m ponad górną krawędź komina. Wszystkie zwody pionowe należy połączyć ze zwodami poziomymi. 10 A LA CARTE BEATA KRUSZYŃSKA GLIWICE, UL. KOŚCIUSZKI 34/5 TEL: , NIP: , REGON: KONTO: mbank:

11 PROJEKT MODERNIZACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH. UL. KOŚCIUSZKI 17, GLIWICE Jako połączenie zwodów z uziomem budynku przewidziano 8 przewodów odprowadzających (naprężanych) wykonanych drutem FeZn 8 mm mocowanym do istniejących wsporników naciągowych. Na każdym z przewodów odprowadzających należy zainstalować zacisk probierczy. Jako przewody uziemiające na odcinku złącze kontrolne uziom przewidziano nowe przewody uziemiające w postaci bednarki FeZn 30x4 mm umieszczonej pod tynkiem i połączone z istniejącym uziomem poprzez spawanie. Należy dokonać sprawdzenia stanu mechanicznego oraz pomiaru parametrów istniejącego uziomu, a w przypadku jego braku lub niewłaściwych parametrów należy wykonać nowy uziom szpilkowy o rezystancji mniejszej niż 30Ω dla każdego z przewodów odprowadzających Rozbudowa sieci lokalnej komputerowej Ze względu na projektowane pomieszczenia sali mulitmedialnej (1.13) oraz biur (2.12, 2.13) konieczna jest rozbudowa istniejącej lokalnej sieci komputerowej o 15 dodatkowych punktów logicznych (7 dla sali multimedialnej oraz po 4 dla każdego z biur). W obiekcie istnieje węzeł dystrybucyjny w postaci szafy RACK 19 zlokalizowanej na parterze w pomieszczeniu działu opracowań (1.03). W związku z rozbudową sieci komputerowej o dodatkowe punkty istnieje konieczność rozbudowy szafy węzła dystrybucyjnego o przełącznik zarządzalny 48x10/100/1000 obsługujący protokół IEEE 802.1Q, a także panel krosowy 19 1U z 24 portami RJ-45 kat. 6. Każdy z projektowanych punktów logicznych zainstalowany będzie w postaci gniazda RJ-45 kat. 6, wchodzącego w skład zestawu gniazd PEL. Wszystkie gniazda połączone będą z istniejącym węzłem dystrybucyjnym w topologii gwiazdy za pomocą przewodów 4-parowych UTP kat. 6, zgodnie z rys. E-10. Przewody prowadzić należy w rurze osłonowejj instalowanej podtynkowo zachowując odległość od przewodów instalacji elektrycznej nie mniejszą niż 5 cm. Po zakończeniu montażu należy dokonać pomiarów dynamicznych okablowania strukturalnego zgodnych z zastosowanymi materiałami. 11 A LA CARTE BEATA KRUSZYŃSKA GLIWICE, UL. KOŚCIUSZKI 34/5 TEL: , NIP: , REGON: KONTO: mbank:

12 PROJEKT MODERNIZACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH. UL. KOŚCIUSZKI 17, GLIWICE 4. INFORMACJA O PLANIE BIOZ Kolejność wykonywanych robót: - zagospodarowanie placu budowy - montaż projektowanej instalacji - badania i próby pomontażowe (w tym pomiary) - rozruch urządzeń instalacji elektrycznej Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: - szkolenie pracowników w zakresie bhp - zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia - zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby - zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego Zagospodarowanie placu budowy - ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych - wykonanie dróg,wejść i przejść dla pieszych - urządzenie pomieszczeń higieniczno sanitarnych i socjalnych - zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego - zapewnienie właściwej wentylacji - zapewnienie łączności telefonicznej - urządzenia składowisk materiałów i wyrobów Montaż projektowanej instalacji elektrycznej Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót montażowych: - upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia odpowiednich drabin, rusztowań, podestów itp.) - uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 12 A LA CARTE BEATA KRUSZYŃSKA GLIWICE, UL. KOŚCIUSZKI 34/5 TEL: , NIP: , REGON: KONTO: mbank:

13 PROJEKT MODERNIZACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH. UL. KOŚCIUSZKI 17, GLIWICE Badania i próby pomontażowe Zagrożenia występujące przy wykonywaniu prób i pomiarów: - upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia odpowiednich drabin, rusztowań, podestów itp.) - porażenie prądem elektrycznym o znacznym napięciu (brak ostrożności w trakcie prowadzenia pomiarów, wykonywanie prac przez osoby nieuprawnione) Rozruch urządzeń instalacji elektrycznej Zagrożenie występujące przy wykonywaniu rozruchu: - upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia odpowiednich drabin, rusztowań, podestów itp.) - porażenie prądem elektrycznym (brak ostrożności w trakcie prowadzenia prac rozruchowych) 5. UWAGI KOŃCOWE Instalacja może być realizowana jedynie na podstawie odpowiedniego projektu wykonawczego. Projekt musi być zgodny z niniejszym Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowę oraz obowiązującymi przepisami, normami i wymaganiami (warunkami technicznymi). Wszystkie prace instalacyjne wynikające z zakresu niniejszego opracowania powinny być wykonane przez wykwalifikowany i posiadający wymagane uprawnienia personel zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, cz. D Roboty instalacyjne. - Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej" oraz obowiązującymi normami. Zastosowane wyroby winny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania, a wyroby objęte wykazem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z r. (Dz. Ustaw nr 5 z 2000 r.) certyfikaty na znak bezpieczeństwa B. 13 A LA CARTE BEATA KRUSZYŃSKA GLIWICE, UL. KOŚCIUSZKI 34/5 TEL: , NIP: , REGON: KONTO: mbank:

14 PROJEKT MODERNIZACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH. UL. KOŚCIUSZKI 17, GLIWICE 6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW L.p. Oznaczenie Opis Ilość Materiał referencyjny Tablica TW/TO1 pole TW 1. Rozłącznik instalacyjny 4P, prąd znam. 100A 1 szt. Legrand mont. na szynie TH35 FR A 2. Tablica TW/TO1 pole TO1c 3. TO1c Obudowa wnękowa 3x12 modułów 1 kpl. Legrand z listwami N i PE, z drzwiami metalowymi z zamkiem RWN 3x12 F1C01 Ochronnik przepięciowy TNS, klasy B+C, 4P, TN-S 1 szt. Obo 4. Bettermann V20-B+C/ FI1C11, FI1C21 FI1C31- FI1C42 Wyłącznik różnicowoprądowy 4P Prąd znamionowy 25A, prąd różnicowy 0,03A, charakterystyka A Wyłącznik różnicowoprądowy 2P Prąd znamionowy 25A, prąd różnicowy 0,03A, charakterystyka A 7. F1C11-F1C32 Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1P charakterystyka B, prąd znam. 16A 8. F1C41-F1C42 Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1P charakterystyka B, prąd znam. 10A Tablica T)02 9. FI202 Wyłącznik różnicowoprądowy 4P Prąd znamionowy 40A, prąd różnicowy 0,03A, charakterystyka A 10. F223 Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1P charakterystyka B, prąd znam. 16A 11. F224 Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1P charakterystyka B, prąd znam. 10A Zasilanie pola TO1c tablicy TW/TO1 12. Przewód YDYżo 5x16 mm 2 5 mb Instalacja oświetlenia 13. L1, L2 Oprawa oświetleniowa 2x36W EVG, rastrowa, 12 kpl. ze źródłami światła 36W 14. L1AW Oprawa oświetleniowa 2x36W EVG, rastrowa, 3 kpl.. ze źródłami światła 36W z modułem awaryjnym (1h, autotest) 15. W1 Łącznik jednobiegunowy 250V/10A; IP20; p/t 2 szt. 16. W2 Łącznik schodowy 250V/10A; IP20; p/t 4 szt. 17. Przewód YDYżo 4x1,5 mm mb 18. Przewód YDYżo 3x1,5 mm mb 19. Przewód YDYżo 2x1,5 mm 2 10 mb Instalacja gniazd 20. G1 Gniazdo podwójne 250V/16A; 2P+PE; IP20; p/t 1 szt. 2 szt. Legrand P A 4 szt. Legrand P A 7 szt. Legrand S301 B16 2 szt. Legrand S301 B10 2 szt. Legrand P A 1 szt. Legrand S301 B16 1 szt. Legrand S301 B10 14 A LA CARTE BEATA KRUSZYŃSKA GLIWICE, UL. KOŚCIUSZKI 34/5 TEL: , NIP: , REGON: KONTO: mbank:

15 PROJEKT MODERNIZACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH. UL. KOŚCIUSZKI 17, GLIWICE 21. PEL Zestaw gniazd p/t, IP20: ramka poczwórna 1 szt. gniazdo 230V/16A 1 szt. gniazdo 230V/16A dedykowane ( data ) 2 szt kpl. 22. Przewód YDYżo 3x2,5 mm mb Instalacja zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji 23. Przewód YDYżo 3x2,5 mm mb 24. Przewód YDYżo 4x1,5 mm 2 50 mb 25. Rura osłonowa giętka, odporna na prom. UV 20 mb Instalacja bramek elektromagnetycznych 26. Układ antykradzieżowych bramek elektromagnetycznych podwójnych (antena nadawcza i odbiorcza) do szerokości 90 cm, wraz z układem elektronicznym przetworników (moduł nadawczy, moduł odbiorczy, moduł cyfrowy, zasilacz). Bramki w wykonaniu z plexiglasu, wyposażone w przewód o dł. 10 mb. 27. Elektrozamek / elektrozaczep drzwi wyjściowych (wg życzenia Inwestora) Specyfikację urządzenia uzgodnić z dostawcą systemu bramek. 28. Rura osłonowa giętka o średnicy 40 mm (do ułożenia w posadzce) kpl. Arfido Sp. z o.o. EM700 1 kpl. Arfido Sp. z o.o. 15 mb Połączenia wyrównawcze 30. Przewód NYM-J 1x6 mm 2 50 mb Instalacja odgromowa 31. Drut FeZn 8mm 300 mb 32. Zacisk probierczy FeZn 4xM8 8 szt. 33. Złącze krzyżowe FeZn 4xM8 60 szt. 34. Uchwyt ścienny wkręcany 20 szt. 35. Uchwyt dachowy do papy, klejony 400 kpl. 36. Uchwyt rynnowy uniwersalny FeZn skręcany 10 kpl. 37. Bednarka FeZn 30x4 mm 25mb 38. Uziom szpilkowy kompletny l=6 mb 8 kpl. Sieć komputerowa 39. Przełącznik zarządzalny 48x10/100/1000 obsługujący protokół IEEE 802.1Q (do instalacji w szafie 19 ) 40. Panel krosowy 19 1U, 24x RJ-45 kat. 6 (do instalacji w szafie 19 ) 1 szt. Cisco Small Business 48x10/100/ szt. 41. Kabel krosowy (do instalacji w szafie 19 ) kat szt. A LA CARTE BEATA KRUSZYŃSKA GLIWICE, UL. KOŚCIUSZKI 34/5 TEL: , NIP: , REGON: KONTO: mbank:

16 PROJEKT MODERNIZACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH. UL. KOŚCIUSZKI 17, GLIWICE 42. Gniazdo RJ-45 kat. 6, p/t, IP20, bez ramki (do instalacji w zestawie PEL) 15 kpl. 43. Przewód 4-parowy UTP, kat mb 44. Rura osłonowa 450 mb Pozostałe 45. Drobne materiały instalacyjne (puszki, złączki, uchwyty kablowe itp.) 1 kpl. Powyższe zestawienie materiałów służy do celów kosztorysowych i nie może być jedyną podstawą do zakupu materiału przez wykonawcę. Z uwagi na konieczność sprecyzowania poszczególnych elementów architektoniczno-budowlanych i instalacyjnych oraz określenia ich parametrów technicznych, wzajemnych relacji i połączeń, jak również rozwiązań jednostkowych, w dokumentacji zawarto nazwy i wskazania materiałów i wykonawców dla poszczególnych elementów. Zgodnie z zapisami art. 31 Ustawy Prawo zamówień publicznych niniejsza dokumentacja projektowa jest równocześnie opisem przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Zawarte w opisie nazwy materiałów budowlanych poza danymi technicznymi określają żądane standardy jakościowe oraz estetykę elementów i materiałów. Zastosowanie elementu równoważnego jest dopuszczalne w przypadku spełnienia wszystkich ww. warunków określonych w dokumentacji, jak również przy spełnieniu warunku art. 30 ust. 5 powołanej ustawy. Niniejszy opis techniczny należy rozpatrywać jako integralną część dokumentacji projektowej, w której skład wchodzi część rysunkowa i część opisowa. Z uwagi na przewidywany okres realizacji robót i zmieniającą się ofertę dostawców poszczególnych systemów i rozwiązań technologicznych zastosowanych w dokumentacji, projektant zastrzega sobie prawo konieczności uzgadniania na etapie realizacji materiałów i rozwiązań technologicznych zaproponowanych przez wykonawcę w miejsce ewentualnie wycofanych rozwiązań określonych w dokumentacji. Każdorazowo Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę projektanta na zastosowanie rozwiązań zamiennych, które muszą co najmniej spełniać kryteria techniczne i parametry estetyczne określone w niniejszej dokumentacji zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane i Prawo zamówień publicznych. 16 A LA CARTE BEATA KRUSZYŃSKA GLIWICE, UL. KOŚCIUSZKI 34/5 TEL: , NIP: , REGON: KONTO: mbank:

17 Imię i nazwisko projektanta inż. Dariusz Górniak Imię i nazwisko sprawdzającego mgr inż. Krzysztof Madurowicz Numer uprawnień projektanta SLK/1025/PWOE/05 Numer uprawnień sprawdzającego SLK/1043/PWOE/05 Numer członkowski izby zawodowej projektanta SLK/IE/3724/05 Numer członkowski izby zawodowej sprawdzającego SLK/IE/3725/05 OŚWIADCZENIE Projektanta i osoby sprawdzającej projekt budowlany Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118) oświadczamy, że: Projekt modernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej Gliwicach. Ul. Kościuszki 17, Gliwice. Instalacje elektryczne sporządzony w listopadzie 2014 r. dla: Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach Gliwice, ul. Kościuszki 17 został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Pieczęć i podpis projektanta Pieczęć i podpis sprawdzającego Data: 30 listopada 2014r.

18

19

20 Zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym: SLK-WXJ-H6D-NHY * Pan Dariusz Górniak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3724/05 adres zamieszkania ul. Długa 17 E, Jastrzębie Zdrój jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu roku przez: Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.) * Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

21 Zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym: SLK-TD2-6KI-3TC * Pan Krzysztof Madurowicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3725/05 adres zamieszkania ul. Skowrończa 69, Gliwice jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu roku przez: Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.) * Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

PROJEKT BUDOWLANY. Remont instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie

PROJEKT BUDOWLANY. Remont instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie Adres do korespondencji: KAMEL Usługi Elektroinstalacyjne inż. Kamil Pieper 84-200 Wejherowo, ul. Nowa 4 tel. kom. 662 027 157 e-mail: biuro.kamel@o2.pl ODBIORY I PROJEKTY BUDOWLANE PROJEKT BUDOWLANY TEMAT:

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki DAMEX Damian Wójcicki 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Białostocka 2 tel./fax.: (86) 275-21-91, kom. 602-503-928 NIP 722-147-42-66, e-mail: damexdw@o2.pl D O K U M E N T A C J A P R O J E K T O W O W Y

Bardziej szczegółowo

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4.

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4. SPIS TREŚCI 1.0.WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Charakterystyka energetyczna... 3.0. OPIS TECHNICZNY...

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji 2/1 2. Spis zawartości dokumentacji 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości dokumentacji 3. Dane wyjściowe 4. Opis techniczny 5. Obliczenia techniczne 6. Wykaz oznaczeń 7. Spis rysunków 8. Rysunki 3/1 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Strona www:www.zapparchitekci.pl e-mail: biuro@zapparchitekci.pl BIURO: ul. Droszyńskiego 15, 80-381 Gdańsk Tel. / fax: +48 58 346 66 33

Strona www:www.zapparchitekci.pl e-mail: biuro@zapparchitekci.pl BIURO: ul. Droszyńskiego 15, 80-381 Gdańsk Tel. / fax: +48 58 346 66 33 NAZWA INWESTYCJI: PARK ASTRONOMICZNY MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU ADRES INWESTYCJI: FROMBORK, RONIN 25 NUMERY DZIAŁEK 151, 153/5 INWESTOR: MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU ADRES INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2.

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2. MULTI elektro Waldemar Wenszka ul. Przyjaciół 3, 47-214 Mechnica (PL) E-mail: w.wenszka@poczta.fm Kom. 00 48 602 174 340 MULTI elektro - PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA 3 1. Dane wstępne 3 1.1. Podstawa formalna opracowania 3 1.2. Przedmiot i cel opracowania 3 2. Zasilenie 3 3. Rozdzielnice 3 4. Układ pomiarowy 4 5. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI. 8. Zestawienia podstawowych materiałów

1. SPIS ZAWARTOŚCI. 8. Zestawienia podstawowych materiałów 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 4. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 5. Opis techniczny instalacje elektryczne 6. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE OBIEKT: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi BUDYNEK STANOWISKA KIEROWANIA ADRES INWESTYCJI: ul. Zgierska 47 91-446 Łódź INWESTOR: Komenda

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania 1. Instalacje elektryczne i teletechniczne...3 1.1. Przedmiot inwestycji....3 1.2. Lokalizacja inwestycji...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień...5 1.5.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Remont dachu, zmiana sposobu użytkowania części poddasza na pomieszczenie gospodarcze, budowa klatki schodowej ul. Karpacka 76 w Bielsku-Białej, na działka nr 987/5 obręb

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz 80-266 Gdańsk tel. 058 520 21 19 Al. Grunwaldzka 212 fax 058 345 00 29 e-mail: szypowicz@asproj.pl NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271 Pekao S.A. II/O Gdańsk 39 1240

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY - RYS. NR E1Z/a - PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY RG1-400/230V - SCHEMAT. - RYS. NR E2Z - WYMIANA WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO W ROZDZIELNICY RG2-400/230V ORAZ ROZBUDOWA TABLICY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) PARTERU BUDYNKU BIUROWEGO. Lokalizacja : ŁÓDŹ UL. TUWIMA 56 DZIAŁKA NR. 180/56,180/55 OBRĘB S-6

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) PARTERU BUDYNKU BIUROWEGO. Lokalizacja : ŁÓDŹ UL. TUWIMA 56 DZIAŁKA NR. 180/56,180/55 OBRĘB S-6 PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE DARIUSZ MAKUCH 92-035 Łódź ul. Wróblewskiego 67/41 tel. 504 74 05 06 Pracownia: 90-030 Łódź ul. Nowa 29/31 tel. 042 239 49 91 email: dmakuch1@wp.pl Temat opracowania: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY 2014.10.31

faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY 2014.10.31 ul. Ciasna ; 80- Gdańsk tel. (8 8) 09 90; fax. (8 8) 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu data PROJEKT WYKONAWCZY 0.0. branża elektryczna numer projektu /7/PW nazwa opracowania Projekt przyłączenia prototypowych

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

Sala wykładowa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Sala wykładowa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Sala wykładowa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Projekt aranżacji i remontu wnętrza Projekt aranżacji i remontu wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSTKA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INWESTYCJA: REMONT BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W CIECHANOWIE OBIEKT: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA 06-413 Ciechanów, ul.

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo