Projekt modernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej Gliwicach. ul. Kościuszki 17, Gliwice Gliwice, ul.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt modernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej Gliwicach. ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice. 44-100 Gliwice, ul."

Transkrypt

1 TEMAT: Projekt modernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej Gliwicach. ul. Kościuszki 17, Gliwice INWESTOR: Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach Gliwice, ul. Kościuszki 17 OBIEKT: Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach Gliwice, ul. Kościuszki 17 WYKONAWCA: Pracownia Projektowa A la Carte Beata Kruszyńska Gliwice, ul. Kościuszki 34/5 tel BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWAŁ: inż. Dariusz Górniak upr. nr: SLK/1025/PWOE/05 SPRAWDZIŁ: mgr inż. Krzysztof Madurowicz upr. nr: SLK/1043/PWOE/05 Listopad 2014 r.

2 PROJEKT MODERNIZACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH. UL. KOŚCIUSZKI 17, GLIWICE SPIS TREŚCI 1. DANE OGÓLNE PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ BILANS ENERGII ELEKTRYCZNEJ UKŁAD POMIAROWY GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH ROZBUDOWA TABLICY TW/TO ROZBUDOWA TABLICY TO BILANS ENERGII ELEKTRYCZNEJ UKŁAD POMIAROWY GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU INSTALACJA OŚWIETLENIA INSTALACJA GNIAZD INSTALACJA ZASILANIA WENTYLACJI INSTALACJA ZASILANIA KLIMATYZACJI INSTALACJA BRAMEK ELEKTROMAGNETYCZNYCH PROWADZENIE KABLI I PRZEWODÓW INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA INSTALACJA ODGROMOWA ROZBUDOWA SIECI LOKALNEJ KOMPUTEROWEJ INFORMACJA O PLANIE BIOZ UWAGI KOŃCOWE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW A LA CARTE BEATA KRUSZYŃSKA GLIWICE, UL. KOŚCIUSZKI 34/5 TEL: , NIP: , REGON: KONTO: mbank:

3 PROJEKT MODERNIZACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH. UL. KOŚCIUSZKI 17, GLIWICE SPIS RYSUNKÓW E-01 Schemat ideowy układu zasilania. E-02 Schemat rozbudowy tablicy TW/TO1. E-03 Schemat rozbudowy tablicy TO2. E-04 Rzut piwnic. Plan instalacji elektrycznej. E-05 Rzut parteru. Plan instalacji elektrycznej. E-06 Rzut pomieszczenia Plan instalacji elektrycznej i sieci komputerowej. E-07 Rzut pomieszczeń 2.11, 2.12, Plan instalacji elektrycznej i sieci komputerowej. E-08 Rzut pomieszczenia Plan rozmieszczenia bramek elektromagnetycznych. E-09 Rzut dachu. Plan instalacji odgromowej. E-10 Schemat rozbudowy lokalnej sieci komputerowej. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Oświadczenie projektanta i sprawdzającego. Kopia uprawnień projektanta. Kopia uprawnień sprawdzającego. Kopia zaświadczenia projektanta o przynależności do OIIB. Kopia zaświadczenia sprawdzającego o przynależności do OIIB 3 A LA CARTE BEATA KRUSZYŃSKA GLIWICE, UL. KOŚCIUSZKI 34/5 TEL: , NIP: , REGON: KONTO: mbank:

4 PROJEKT MODERNIZACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH. UL. KOŚCIUSZKI 17, GLIWICE 1. DANE OGÓLNE 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest dokumentacja budowlana remontu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kościuszki 17 w Gliwicach (działka nr 1344) w zakresie instalacji elektrycznej PODSTAWA OPRACOWANIA - uzgodnienia z Użytkownikiem obiektu oraz międzybranżowe, - projekt architektoniczno-budowlany, - projekty instalacji sanitarnych obiektu, - normy i przepisy obowiązujące w kraju 1.3. ZAKRES OPRACOWANIA Projekt budowlany remontu budynku budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kościuszki 17 w Gliwicach. Projekt instalacji elektrycznej (branża elektryczna). Opracowanie zakresem obejmuje: - bilans energii elektrycznej, - rozbudowę istniejących tablic obwodowych, - instalację oświetlenia projektowanych pomieszczeń, - instalację gniazd wtykowych projektowanych pomieszczeń, - instalację zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji, - instalację zasilania bramek elektromagnetycznych, - ochronę przeciwporażeniową, - instalację odgromową oraz uziom, - rozbudowę lokalnej sieci komputerowej. 4 A LA CARTE BEATA KRUSZYŃSKA GLIWICE, UL. KOŚCIUSZKI 34/5 TEL: , NIP: , REGON: KONTO: mbank:

5 PROJEKT MODERNIZACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH. UL. KOŚCIUSZKI 17, GLIWICE 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 2.1. Zasilanie w energię elektryczną Obiekt zasilany jest w energię elektryczną z istniejącego złącza kablowego zlokalizowanego w ścianie budynku. Ze złącza kablowego wewnętrzna linia zasilająca (przewód Cu 5x16 mm 2 ) zasila istniejącą tablicę TW/TO1. Tablica TW/TO1 składa się z następujących pól: układ pomiarowy, wyłącznik główny, TO1a oraz TO1b (zabezpieczenia obwodów). W tablicy TW/TO1 wykonany jest punkt rozdziału toru PEN na tor PE i N (układ sieci: TN-C-S). Tablica TO2 zasilana jest z pola TO1a tablicy TW/TO1. Schemat ideowy układu zasilania przedstawiony został na rys. E Bilans energii elektrycznej Obecna moc przyłączeniowa wynosi 16,5 kw Układ pomiarowy W tablicy TW/TO1 zlokalizowany jest bezpośredni układ pomiarowy energii elektrycznej Główny wyłącznik prądu Główny wyłącznik prądu zlokalizowany jest w tablicy TW/TO1. 5 A LA CARTE BEATA KRUSZYŃSKA GLIWICE, UL. KOŚCIUSZKI 34/5 TEL: , NIP: , REGON: KONTO: mbank:

6 PROJEKT MODERNIZACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH. UL. KOŚCIUSZKI 17, GLIWICE 3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 3.1. Rozbudowa tablicy TW/TO1 W związku z zasilaniem projektowanych odbiorów (klimatyzatory, oświetlenie oraz gniazda pomieszczeń biurowych i sali multimedialnej) przewiduje się rozbudowę tablicy TW/TO1 o dodatkowe zabezpieczenia obwodów. W związku z tym konieczna jest rozbudowa tablicy TW/TO1 o dodatkowe pole TO1c. Pole TO1c (tablica wnękowa 3x12 modułów) należy zainstalować obok pola TO1b i zasilić z pola TW zgodnie z rys. E-01. W tym celu w polu TW należy zainstalować dodatkowy rozłącznik 4-biegunowy o prądzie znamionowym 100A. Pole TO1c należy wyposażyć zgodnie z rys. E Rozbudowa tablicy TO2 W związku z zasilaniem projektowanych odbiorów (centrala wentylacyjna, bramki antykradzieżowe) przewiduje się rozbudowę tablicy TO2 o dodatkowe zabezpieczenia obwodów. W tym celu w tablicy TO2 zainstalowane zostaną w miejscach rezerwowych zabezpieczenia dwóch projektowanych obwodów, a istniejący wyłącznik różnicowoprądowy zastąpiony wyłącznikiem różnicowoprądowym o charakterystyce A. Tablicę TO2 należy rozbudować zgodnie z rys. E Bilans energii elektrycznej Do określenia mocy energii elektrycznej przyjęte zostały następujące założenia: - obecna moc przyłączeniowa wynosi 16,5 kw, - moc zainstalowana projektowanych odbiorów wynosi 10,7 kw, - moc szczytowa projektowanych odbiorów wynosi 6,5 kw, - rezerwa mocy przyjęta została na poziome 1,0 kw. W związku z powyższym moc przyłączeniowa obiektu z uwzględnieniem projektowanych odbiorów oraz rezerwy mocy wynosi 24,0 kw. W przypadku zmiany danych wpływających na bilans (moc dowolnego odbioru) obliczenia należy uaktualnić Układ pomiarowy Nie przewiduje się zmian w układzie pomiarowym energii elektrycznej. 6 A LA CARTE BEATA KRUSZYŃSKA GLIWICE, UL. KOŚCIUSZKI 34/5 TEL: , NIP: , REGON: KONTO: mbank:

7 PROJEKT MODERNIZACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH. UL. KOŚCIUSZKI 17, GLIWICE 3.5. Główny wyłącznik prądu Nie przewiduje się zmian dot. głównego wyłącznika prądu Instalacja oświetlenia W projektowanych pomieszczeniach sali multimedialnej (1.13), biur (2.12, 2.13) oraz korytarza (2.11) przewidziane zostało oświetlenie oparte na fluorescencyjnych źródłach światła (świetlówki) ze statecznikami elektronicznymi EVG. Natężenie oświetlenia zostało przyjęte zgodnie z normą PN-EN :2004 Światło i oświetlenie miejsca pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach. Wymagane średnie natężenie oświetlenia: sala multimedialna (1.13): 500 lx, biura (2.12, 2.13): 300 lx, korytarz (2.11): 100 lx. Oprawy oświetleniowe zasilane będą z tablicy TW/TO1 i zabezpieczone wyłącznikami nadmiarowoprądowymi oraz różnicowoprądowymi. Zasilanie obwodu oświetlenia sali multimedialnej (1.13): tablica TW/TO1, pole TO1c, obw. nr 1C41. Zasilanie obwodów oświetlenia biur (2.12, 2.13) oraz korytarza (2.11): tablica TW/TO1, pole TO1c, obw. nr 1C42. Oprawy rastrowe natynkowe 2x36W instalować jako zwieszane na wysokości 2,8 m nad poziomem posadzki. W pomieszczeniach biur (2.12, 2.13) oprawy w części niższej pomieszczenia instalować jako zwieszane na wysokości 1,9 m nad poziomem posadzki. Łączniki oświetlenia montować na wysokości 105 cm nad poziomem posadzki. Instalację oświetlenia wykonać jako podtynkową przewodami YDYżo 3x1,5 mm 2. W pomieszczeniu sali multimedialnej (1.13) oraz w korytarzu (2.11) przewidziane zostały oprawy oświetlenia awaryjnego. Rolę tę spełniać będą oprawy dwufunkcyjne sieciowo-awaryjne wyposażone w moduły awaryjne. Oprawę wyposażoną w moduł awaryjny zasilić należy przewodem 4-żyłowym, którego 2 żyły zasilić należy z tej samej fazy (jedna żyła jako zasilanie stałe, a druga jako sterowanie oprawy poprzez element sterowniczy obwodu oświetlenia (łącznik) Instalacja gniazd W projektowanych pomieszczeniach sali multimedialnej (1.13), biur (2.12, 2.13) oraz korytarza (2.11) przewidziano gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia oraz gniazda wtykowe przeznaczone dla potrzeb sprzętu multimedialnego (wydzielone obwody data ). Gniazda obu typów instalowane będą wraz z gniazdami sieci komputerowej w zestawach PEL. Każdy z zestawów PEL składa się z ramki 7 A LA CARTE BEATA KRUSZYŃSKA GLIWICE, UL. KOŚCIUSZKI 34/5 TEL: , NIP: , REGON: KONTO: mbank:

8 PROJEKT MODERNIZACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH. UL. KOŚCIUSZKI 17, GLIWICE poczwórnej, jednego gniazda ogólnego przeznaczenia, dwóch gniazd dedykowanych ( data ) oraz gniazda sieci komputerowej. Wszystkie gniazda zasilane będą z tablicy TW/TO1 i zabezpieczone wyłącznikami nadmiarowoprądowymi oraz różnicowoprądowymi. Zasilanie obwodu gniazd ogólnych sali multimedialnej (1.13): tablica TW/TO1, pole TO1c, obw. nr 1C21. Zasilanie obwodu gniazd ogólnych biur (2.12, 2.13): tablica TW/TO1, pole TO1c, obw. nr 1C22. Zasilanie obwodu gniazd dedykowanych ( data ) sali multimedialnej (1.13): tablica TW/TO1, pole TO1c, obw. nr 1C31. Zasilanie obwodu gniazd dedykowanych ( data ) biur (2.12, 2.13): tablica TW/TO1, pole TO1c, obw. nr 1C32. Instalację gniazd wykonać jako podtynkową przewodami YDYżo 3x2,5 mm 2. Wysokość montażu zestawów gniazd PEL: 30 cm ponad poziomem posadzki Instalacja zasilania wentylacji W obiekcie przewidziano centralę wentylacyjną zlokalizowaną w piwnicy. Centrala wentylacyjna zasilana będzie z tablicy TO2 i zabezpieczona wyłącznikiem nadmiarowoprądowym oraz różnicowoprądowym. Zasilanie obwodu centrali: tablica TO2, obw. nr 223. Zasilanie centrali wykonać jako podtynkowe przewodem YDYżo 3x2,5 mm Instalacja zasilania klimatyzacji W obiekcie przewidziano trzy klimatyzatory typu split zlokalizowane na poddaszu (pomieszczenia biurowe). Wszystkie projektowane klimatyzatory zasilane będą z tablicy TW/TO1 i zabezpieczone wyłącznikami nadmiarowoprądowymi oraz wyłącznikiem różnicowoprądowym. Zasilanie obwodu klimatyzatorów: tablica TW/TO1, pole TO1c, obwody nr 1C11, 1C12 oraz 1C13. Zasilanie klimatyzatorów wykonać jako podtynkowe przewodami YDYżo 3x2,5 mm 2. Połączenia jednostek wewnętrznych z jednostkami zewnętrznymi wykonać przewodami YDYżo 4x1,5 mm 2 prowadzonymi w pomieszczeniach podtynkowo, a następnie na zewnątrz budynku (do jednostki zewnętrznej) w giętkiej rurze osłonowej odpornej na promieniowanie UV. Lokalizacja istniejącego klimatyzatora ulegnie zmianie ze względu na wydzielenie pomieszczenia korytarza (2.11). Sposób zasilania tego urządzenia (nr obwodu, typ zabezpieczenia oraz przewodu) pozostanie bez zmian. 8 A LA CARTE BEATA KRUSZYŃSKA GLIWICE, UL. KOŚCIUSZKI 34/5 TEL: , NIP: , REGON: KONTO: mbank:

9 PROJEKT MODERNIZACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH. UL. KOŚCIUSZKI 17, GLIWICE Instalacja bramek elektromagnetycznych W obiekcie przewidziano elektromagnetyczne bramki antykradzieżowe zlokalizowane na parterze w pomieszczeniu wiatrołapu. W pomieszczeniu tym zainstalowane zostaną anteny bramek, natomiast układ elektroniczny (zasilacz, przetwornik) zainstalowany będzie w magazynie rezerwy (P.22). Każda z bramek (anten) połączona będzie z układami przetworników wiązką przewodów sterowniczych (zgodnie z DTR producenta). W celu umożliwienia instalacji wiązki sterowniczej należy w posadzce wiatrołapu ułożyć cztery rury osłonowe (peszel) na odcinku od każdej z bramek poprzez pomieszczenie hallu (1.08) do magazynu rezerwy (P.22). Przejście rur osłonowych przez strop do magazynu rezerwy wykonać w pomieszczeniu hallu. Bezpośrednio pod pomieszczeniem wiatrołapu znajduje się pomieszczenie wymiennikowni, przez które nie należy prowadzić jakichkolwiek instalacji związanych z bramkami elektromagnetycznymi. Istnieje możliwość wyposażenia układu bramek w elektrozamek lub elektrozaczep drzwi wyjściowych (na życzenie Inwestora). Rozwiązanie takie musi zostać uzgodnione z rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej obiektu. Układ bramek zasilany będzie poprzez gniazda wtykowe (jedno gniazdo podwójne) zlokalizowane magazynie rezerwy. Gniazdo wtykowe zasilić należy z tablicy TO2 (zabezpieczone wyłącznikiem nadmiarowoprądowym oraz różnicowoprądowym). Zasilanie obwodu gniazd bramek: tablica TO2, obw. nr Prowadzenie kabli i przewodów instalacji wewnętrznej Do wykonania instalacji elektrycznych należy użyć kabli oraz przewodów o żyłach miedzianych, z żyłą ochronną (PE), o przekrojach zgodnych z rysunkami. Przewody zasilające poszczególne odbiory należy prowadzić podtynkowo (warstwa tynku przykrywająca przewód nie może być mniejsza, niż 5mm). Wszystkie użyte do prowadzenia przewodów rury instalacyjne sztywne oraz giętkie muszą być samogasnące (nie rozprzestrzeniające płomienia). Wszystkie przejścia kablowe pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi należy prowadzić przejściami przeciwpożarowymi. Wszystkie przepusty kablowe pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi należy uszczelnić. Przepusty kablowe pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi o średnicy większej niż 0,04 m należy zabezpieczyć przeciwpożarowo w klasie odporności ogniowej EI odpowiadającej klasie odporności ogniowej REI przegrody (ściany, stropu). 9 A LA CARTE BEATA KRUSZYŃSKA GLIWICE, UL. KOŚCIUSZKI 34/5 TEL: , NIP: , REGON: KONTO: mbank:

10 PROJEKT MODERNIZACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH. UL. KOŚCIUSZKI 17, GLIWICE Ochrona przeciwporażeniowa W projektowanym obiekcie przewidziano zasilanie z sieci systemu TN-C-S. Dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym stanowić będą: samoczynne wyłączenie zasilania, zabezpieczenie różnicowoprądowe połączenia wyrównawcze. Zabezpieczenie różnicowoprądowe będzie zrealizowane przez wyłączniki różnicowoprądowe typu A o prądzie różnicowym I n =30mA. Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia przeprowadzono dla najbardziej niekorzystnego przypadku: centrala wentylacyjna (pom. P.26, tablica TO2, obwód 223, wyłącznik nadmiarowoprądowy charakterystyka B, In=16A), Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia: obiekt parametry impedancja [Ω] transformator SN/nN 400 kva 0,01 stacja transf. złącze ZK YAKS 4x120 mm 2 ; 100 mb 0,07 złącze ZK tablica TW/TO1 YDYżo 5x16 mm 2 ; 40 mb 0,12 tablica TW/TO1 tablica TO2 YDYżo 5x6 mm 2 ; 30 mb 0,23 tablica TO2 central wentylacyjna YDYżo 3x2,5 mm 2 ; 30 mb 0,51 wartość impedancji pętli zwarcia - Zs [Ω] 0,94 1,25 Zs Ia Uo 1,25 0,94 (5 16) = 94,0 230 Samoczynne wyłączenie zasilania skutecznie zabezpiecza ww. obwody, a w związku z tym skutecznie zabezpiecza pozostałe odbiory. Do obliczeń przyjęto następujące założenia: typ transformatora oraz typy, przekroje i długości kabli. W przypadku zmiany danych obliczenia należy powtórzyć Instalacja odgromowa Wzdłuż kalenic oraz krawędzi poszczególnych części dachu poprowadzić należy zwód poziomy niski wykonany drutem FeZn 8 mm mocowanym za pomocą uchwytów uniwersalnych klejonych do papy. Do zwodów należy przyłączyć wszystkie metalowe elementy, takie jak ławy kominiarskie, rynny (co 20 m), metalowe obróbki elementów itp. Wszystkie elementy nie objęte zasięgiem ochrony zwodów poziomych (kominy), chronione są przez zwody pionowe. Zwody pionowe wykonać należy z drutu FeZn 8mm mocowanego do komina i wyprowadzić na wysokość 0,5 m ponad górną krawędź komina. Wszystkie zwody pionowe należy połączyć ze zwodami poziomymi. 10 A LA CARTE BEATA KRUSZYŃSKA GLIWICE, UL. KOŚCIUSZKI 34/5 TEL: , NIP: , REGON: KONTO: mbank:

11 PROJEKT MODERNIZACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH. UL. KOŚCIUSZKI 17, GLIWICE Jako połączenie zwodów z uziomem budynku przewidziano 8 przewodów odprowadzających (naprężanych) wykonanych drutem FeZn 8 mm mocowanym do istniejących wsporników naciągowych. Na każdym z przewodów odprowadzających należy zainstalować zacisk probierczy. Jako przewody uziemiające na odcinku złącze kontrolne uziom przewidziano nowe przewody uziemiające w postaci bednarki FeZn 30x4 mm umieszczonej pod tynkiem i połączone z istniejącym uziomem poprzez spawanie. Należy dokonać sprawdzenia stanu mechanicznego oraz pomiaru parametrów istniejącego uziomu, a w przypadku jego braku lub niewłaściwych parametrów należy wykonać nowy uziom szpilkowy o rezystancji mniejszej niż 30Ω dla każdego z przewodów odprowadzających Rozbudowa sieci lokalnej komputerowej Ze względu na projektowane pomieszczenia sali mulitmedialnej (1.13) oraz biur (2.12, 2.13) konieczna jest rozbudowa istniejącej lokalnej sieci komputerowej o 15 dodatkowych punktów logicznych (7 dla sali multimedialnej oraz po 4 dla każdego z biur). W obiekcie istnieje węzeł dystrybucyjny w postaci szafy RACK 19 zlokalizowanej na parterze w pomieszczeniu działu opracowań (1.03). W związku z rozbudową sieci komputerowej o dodatkowe punkty istnieje konieczność rozbudowy szafy węzła dystrybucyjnego o przełącznik zarządzalny 48x10/100/1000 obsługujący protokół IEEE 802.1Q, a także panel krosowy 19 1U z 24 portami RJ-45 kat. 6. Każdy z projektowanych punktów logicznych zainstalowany będzie w postaci gniazda RJ-45 kat. 6, wchodzącego w skład zestawu gniazd PEL. Wszystkie gniazda połączone będą z istniejącym węzłem dystrybucyjnym w topologii gwiazdy za pomocą przewodów 4-parowych UTP kat. 6, zgodnie z rys. E-10. Przewody prowadzić należy w rurze osłonowejj instalowanej podtynkowo zachowując odległość od przewodów instalacji elektrycznej nie mniejszą niż 5 cm. Po zakończeniu montażu należy dokonać pomiarów dynamicznych okablowania strukturalnego zgodnych z zastosowanymi materiałami. 11 A LA CARTE BEATA KRUSZYŃSKA GLIWICE, UL. KOŚCIUSZKI 34/5 TEL: , NIP: , REGON: KONTO: mbank:

12 PROJEKT MODERNIZACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH. UL. KOŚCIUSZKI 17, GLIWICE 4. INFORMACJA O PLANIE BIOZ Kolejność wykonywanych robót: - zagospodarowanie placu budowy - montaż projektowanej instalacji - badania i próby pomontażowe (w tym pomiary) - rozruch urządzeń instalacji elektrycznej Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: - szkolenie pracowników w zakresie bhp - zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia - zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby - zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego Zagospodarowanie placu budowy - ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych - wykonanie dróg,wejść i przejść dla pieszych - urządzenie pomieszczeń higieniczno sanitarnych i socjalnych - zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego - zapewnienie właściwej wentylacji - zapewnienie łączności telefonicznej - urządzenia składowisk materiałów i wyrobów Montaż projektowanej instalacji elektrycznej Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót montażowych: - upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia odpowiednich drabin, rusztowań, podestów itp.) - uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 12 A LA CARTE BEATA KRUSZYŃSKA GLIWICE, UL. KOŚCIUSZKI 34/5 TEL: , NIP: , REGON: KONTO: mbank:

13 PROJEKT MODERNIZACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH. UL. KOŚCIUSZKI 17, GLIWICE Badania i próby pomontażowe Zagrożenia występujące przy wykonywaniu prób i pomiarów: - upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia odpowiednich drabin, rusztowań, podestów itp.) - porażenie prądem elektrycznym o znacznym napięciu (brak ostrożności w trakcie prowadzenia pomiarów, wykonywanie prac przez osoby nieuprawnione) Rozruch urządzeń instalacji elektrycznej Zagrożenie występujące przy wykonywaniu rozruchu: - upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia odpowiednich drabin, rusztowań, podestów itp.) - porażenie prądem elektrycznym (brak ostrożności w trakcie prowadzenia prac rozruchowych) 5. UWAGI KOŃCOWE Instalacja może być realizowana jedynie na podstawie odpowiedniego projektu wykonawczego. Projekt musi być zgodny z niniejszym Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowę oraz obowiązującymi przepisami, normami i wymaganiami (warunkami technicznymi). Wszystkie prace instalacyjne wynikające z zakresu niniejszego opracowania powinny być wykonane przez wykwalifikowany i posiadający wymagane uprawnienia personel zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, cz. D Roboty instalacyjne. - Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej" oraz obowiązującymi normami. Zastosowane wyroby winny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania, a wyroby objęte wykazem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z r. (Dz. Ustaw nr 5 z 2000 r.) certyfikaty na znak bezpieczeństwa B. 13 A LA CARTE BEATA KRUSZYŃSKA GLIWICE, UL. KOŚCIUSZKI 34/5 TEL: , NIP: , REGON: KONTO: mbank:

14 PROJEKT MODERNIZACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH. UL. KOŚCIUSZKI 17, GLIWICE 6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW L.p. Oznaczenie Opis Ilość Materiał referencyjny Tablica TW/TO1 pole TW 1. Rozłącznik instalacyjny 4P, prąd znam. 100A 1 szt. Legrand mont. na szynie TH35 FR A 2. Tablica TW/TO1 pole TO1c 3. TO1c Obudowa wnękowa 3x12 modułów 1 kpl. Legrand z listwami N i PE, z drzwiami metalowymi z zamkiem RWN 3x12 F1C01 Ochronnik przepięciowy TNS, klasy B+C, 4P, TN-S 1 szt. Obo 4. Bettermann V20-B+C/ FI1C11, FI1C21 FI1C31- FI1C42 Wyłącznik różnicowoprądowy 4P Prąd znamionowy 25A, prąd różnicowy 0,03A, charakterystyka A Wyłącznik różnicowoprądowy 2P Prąd znamionowy 25A, prąd różnicowy 0,03A, charakterystyka A 7. F1C11-F1C32 Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1P charakterystyka B, prąd znam. 16A 8. F1C41-F1C42 Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1P charakterystyka B, prąd znam. 10A Tablica T)02 9. FI202 Wyłącznik różnicowoprądowy 4P Prąd znamionowy 40A, prąd różnicowy 0,03A, charakterystyka A 10. F223 Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1P charakterystyka B, prąd znam. 16A 11. F224 Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1P charakterystyka B, prąd znam. 10A Zasilanie pola TO1c tablicy TW/TO1 12. Przewód YDYżo 5x16 mm 2 5 mb Instalacja oświetlenia 13. L1, L2 Oprawa oświetleniowa 2x36W EVG, rastrowa, 12 kpl. ze źródłami światła 36W 14. L1AW Oprawa oświetleniowa 2x36W EVG, rastrowa, 3 kpl.. ze źródłami światła 36W z modułem awaryjnym (1h, autotest) 15. W1 Łącznik jednobiegunowy 250V/10A; IP20; p/t 2 szt. 16. W2 Łącznik schodowy 250V/10A; IP20; p/t 4 szt. 17. Przewód YDYżo 4x1,5 mm mb 18. Przewód YDYżo 3x1,5 mm mb 19. Przewód YDYżo 2x1,5 mm 2 10 mb Instalacja gniazd 20. G1 Gniazdo podwójne 250V/16A; 2P+PE; IP20; p/t 1 szt. 2 szt. Legrand P A 4 szt. Legrand P A 7 szt. Legrand S301 B16 2 szt. Legrand S301 B10 2 szt. Legrand P A 1 szt. Legrand S301 B16 1 szt. Legrand S301 B10 14 A LA CARTE BEATA KRUSZYŃSKA GLIWICE, UL. KOŚCIUSZKI 34/5 TEL: , NIP: , REGON: KONTO: mbank:

15 PROJEKT MODERNIZACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH. UL. KOŚCIUSZKI 17, GLIWICE 21. PEL Zestaw gniazd p/t, IP20: ramka poczwórna 1 szt. gniazdo 230V/16A 1 szt. gniazdo 230V/16A dedykowane ( data ) 2 szt kpl. 22. Przewód YDYżo 3x2,5 mm mb Instalacja zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji 23. Przewód YDYżo 3x2,5 mm mb 24. Przewód YDYżo 4x1,5 mm 2 50 mb 25. Rura osłonowa giętka, odporna na prom. UV 20 mb Instalacja bramek elektromagnetycznych 26. Układ antykradzieżowych bramek elektromagnetycznych podwójnych (antena nadawcza i odbiorcza) do szerokości 90 cm, wraz z układem elektronicznym przetworników (moduł nadawczy, moduł odbiorczy, moduł cyfrowy, zasilacz). Bramki w wykonaniu z plexiglasu, wyposażone w przewód o dł. 10 mb. 27. Elektrozamek / elektrozaczep drzwi wyjściowych (wg życzenia Inwestora) Specyfikację urządzenia uzgodnić z dostawcą systemu bramek. 28. Rura osłonowa giętka o średnicy 40 mm (do ułożenia w posadzce) kpl. Arfido Sp. z o.o. EM700 1 kpl. Arfido Sp. z o.o. 15 mb Połączenia wyrównawcze 30. Przewód NYM-J 1x6 mm 2 50 mb Instalacja odgromowa 31. Drut FeZn 8mm 300 mb 32. Zacisk probierczy FeZn 4xM8 8 szt. 33. Złącze krzyżowe FeZn 4xM8 60 szt. 34. Uchwyt ścienny wkręcany 20 szt. 35. Uchwyt dachowy do papy, klejony 400 kpl. 36. Uchwyt rynnowy uniwersalny FeZn skręcany 10 kpl. 37. Bednarka FeZn 30x4 mm 25mb 38. Uziom szpilkowy kompletny l=6 mb 8 kpl. Sieć komputerowa 39. Przełącznik zarządzalny 48x10/100/1000 obsługujący protokół IEEE 802.1Q (do instalacji w szafie 19 ) 40. Panel krosowy 19 1U, 24x RJ-45 kat. 6 (do instalacji w szafie 19 ) 1 szt. Cisco Small Business 48x10/100/ szt. 41. Kabel krosowy (do instalacji w szafie 19 ) kat szt. A LA CARTE BEATA KRUSZYŃSKA GLIWICE, UL. KOŚCIUSZKI 34/5 TEL: , NIP: , REGON: KONTO: mbank:

16 PROJEKT MODERNIZACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH. UL. KOŚCIUSZKI 17, GLIWICE 42. Gniazdo RJ-45 kat. 6, p/t, IP20, bez ramki (do instalacji w zestawie PEL) 15 kpl. 43. Przewód 4-parowy UTP, kat mb 44. Rura osłonowa 450 mb Pozostałe 45. Drobne materiały instalacyjne (puszki, złączki, uchwyty kablowe itp.) 1 kpl. Powyższe zestawienie materiałów służy do celów kosztorysowych i nie może być jedyną podstawą do zakupu materiału przez wykonawcę. Z uwagi na konieczność sprecyzowania poszczególnych elementów architektoniczno-budowlanych i instalacyjnych oraz określenia ich parametrów technicznych, wzajemnych relacji i połączeń, jak również rozwiązań jednostkowych, w dokumentacji zawarto nazwy i wskazania materiałów i wykonawców dla poszczególnych elementów. Zgodnie z zapisami art. 31 Ustawy Prawo zamówień publicznych niniejsza dokumentacja projektowa jest równocześnie opisem przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Zawarte w opisie nazwy materiałów budowlanych poza danymi technicznymi określają żądane standardy jakościowe oraz estetykę elementów i materiałów. Zastosowanie elementu równoważnego jest dopuszczalne w przypadku spełnienia wszystkich ww. warunków określonych w dokumentacji, jak również przy spełnieniu warunku art. 30 ust. 5 powołanej ustawy. Niniejszy opis techniczny należy rozpatrywać jako integralną część dokumentacji projektowej, w której skład wchodzi część rysunkowa i część opisowa. Z uwagi na przewidywany okres realizacji robót i zmieniającą się ofertę dostawców poszczególnych systemów i rozwiązań technologicznych zastosowanych w dokumentacji, projektant zastrzega sobie prawo konieczności uzgadniania na etapie realizacji materiałów i rozwiązań technologicznych zaproponowanych przez wykonawcę w miejsce ewentualnie wycofanych rozwiązań określonych w dokumentacji. Każdorazowo Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę projektanta na zastosowanie rozwiązań zamiennych, które muszą co najmniej spełniać kryteria techniczne i parametry estetyczne określone w niniejszej dokumentacji zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane i Prawo zamówień publicznych. 16 A LA CARTE BEATA KRUSZYŃSKA GLIWICE, UL. KOŚCIUSZKI 34/5 TEL: , NIP: , REGON: KONTO: mbank:

17 Imię i nazwisko projektanta inż. Dariusz Górniak Imię i nazwisko sprawdzającego mgr inż. Krzysztof Madurowicz Numer uprawnień projektanta SLK/1025/PWOE/05 Numer uprawnień sprawdzającego SLK/1043/PWOE/05 Numer członkowski izby zawodowej projektanta SLK/IE/3724/05 Numer członkowski izby zawodowej sprawdzającego SLK/IE/3725/05 OŚWIADCZENIE Projektanta i osoby sprawdzającej projekt budowlany Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118) oświadczamy, że: Projekt modernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej Gliwicach. Ul. Kościuszki 17, Gliwice. Instalacje elektryczne sporządzony w listopadzie 2014 r. dla: Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach Gliwice, ul. Kościuszki 17 został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Pieczęć i podpis projektanta Pieczęć i podpis sprawdzającego Data: 30 listopada 2014r.

18

19

20 Zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym: SLK-WXJ-H6D-NHY * Pan Dariusz Górniak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3724/05 adres zamieszkania ul. Długa 17 E, Jastrzębie Zdrój jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu roku przez: Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.) * Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

21 Zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym: SLK-TD2-6KI-3TC * Pan Krzysztof Madurowicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3725/05 adres zamieszkania ul. Skowrończa 69, Gliwice jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu roku przez: Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.) * Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076 44-194 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL. 693-592-489 TEL /FAX 032 236 53 32 michalwalkuski@wp.pl P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO- BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Hlonda Poczta Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO Treść opracowania Adres inwestycji Inwestor / adres /

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów Część rysunkowa E-01 Plan instalacji elektrycznych i teletechnicznych E-02 Schemat tablicy bezpiecznikowej TB - 2 - I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Egz. nr 4 Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Instalacja elektryczna Inwestor: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. AL. Legionów nr 11, 08-400 Garwolin Branża:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

KIELCE, ULICA TARTACZNA dz. nr 317/2, 429/2, 429/3, 430/2, 431/2, 430/1 OBRĘB 0005

KIELCE, ULICA TARTACZNA dz. nr 317/2, 429/2, 429/3, 430/2, 431/2, 430/1 OBRĘB 0005 Stadium PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Branża OBIEKT: BUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL. TARTACZNEJ JAKO ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ Z PRZYNALEŻNYMI

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych egz.5 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w rozbudowanej istniejącej sali gimnastycznej ze stołówką o budynek kotłowni wraz z przyłączem cieplnym w Zespole Szkół nr 4 ELEKTRYCZNA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Żary ul. Osadników Wojskowych 40 Poczta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r Projektowanie, Nadzór i Doradztwo Instalacje i Sieci Elektroenergetyczne mgr inż. Zbigniew Kucharski 24-100 Puławy tel.(081) 886-85-06 ul. Norblina 86 tel.693170404 NIP : 716-161-20-54 Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.

Bardziej szczegółowo

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / ,

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / , Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, 47-400 Racibórz tel./fax: 32 / 417 91 74, 606 288 040 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 47-430 RUDY,

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: Wola Wydrzyna gm. Sulmierzyce działka nr ew. 75 GMINA SULMIERZYCE ul. Urzędowa 1 98-338 Sulmierzyce PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA NR PROJEKTU V-80 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka ADRES: KATOWICE ul. Bankowa 11a TEMAT: UZUPEŁNIENIE KLIMATYZACJI WRAZ Z WENTYLACJĄ POMIESZCZENIA SERWEROWNI

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS TOMÓW: TOM I - PRZYŁĄCZ WODY ZIMNEJ TOM I - PRZYŁĄCZ CIEPLNY C.O. TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS ZAWARTOŚCI TOMU III INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ZASILANIE CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Leszno ul. Dworcowa 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania budynku egz.4 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w budynku ( zmiana sposobu użytkowania) w m. Wrocki, dz. nr 455/3, gm. Golub-Dobrzyń ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO. 2) ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH REMONT FILII URZĘDU POCZTOWEGO KRAPKOWICE 1 OTMĘT, UL

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH REMONT FILII URZĘDU POCZTOWEGO KRAPKOWICE 1 OTMĘT, UL SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie projektanta. 2. Oświadczenie sprawdzającego

1. Oświadczenie projektanta. 2. Oświadczenie sprawdzającego SPIS ZAWARTOŚCI LP. POZYCJA 1. Oświadczenie projektanta 2. Oświadczenie sprawdzającego 3. 4. 5. 6. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta Zaświadczenie o przynależności Okręgowej Izby

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.

Bardziej szczegółowo

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE STRONA: 24. 3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 7.C.3.1 Część opisowa I. Opis techniczny.... 24 1.1 Przedmiot opracowania.... 24 1.2 Podstawa opracowania.... 24 1.3 Zakres opracowania.... 25 1.4 Rozdział energii...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 PROJEKT WYKONAWCZY HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 Inwestor: Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie Zespół projektowy: Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy: Nr/110U/MOPS/2009

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy: Nr/110U/MOPS/2009 PROSZCZEK Marek 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Bukowa 43 NIP 629-130-24-69; Regon: 272136639 Tel. (0-32) 261-07-32 ; kom. 606-914-620 e-mail: marek_pr@o2.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy:

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU PORADNI O KLATKĘ SCHODOWĄ Z WINDĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ JEGO NADBUDOWY ZE ZMIANĄ GEOMETRII DACHU INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9

proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9 proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazu na potrzeby ogrzewania budynku

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. ETAP I...str.12 2. ETAP II...str.12 3. ETAP III...str.12 4. ETAP IV...str.12 5. UWAGI......str.13 II. RYSUNKI. 1. Schemat instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA NUMER DZIAŁKI: 837/12, 1070/12, 1069/12, 1165/11

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA NUMER DZIAŁKI: 837/12, 1070/12, 1069/12, 1165/11 PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA Projekt kotłowni gazowej w Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie OBIEKT: Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie ul. Staromiejska 41, 43-200 Pszczyna INWESTOR: Pszczyński Zarząd Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA OBIEKTU : INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

ŻŁOBEK NR 10 W TARNOWIE ROBOTY REMONTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS PRAC REMONTOWYCH

ŻŁOBEK NR 10 W TARNOWIE ROBOTY REMONTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS PRAC REMONTOWYCH ŻŁOBEK NR 10 W TARNOWIE ROBOTY REMONTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS PRAC REMONTOWYCH Opracował: mgr inż. Roman Sowiński Spis treści 1. Zakres opracowania... 3 2. Stan istniejący... 3 3. Prace remontowe...

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA PARTERZE BUDYNKU - GARAŻ KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TARNOWIE, UL. KLIKOWSKA 39 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA Opracował : Lipiec

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA S O P O T 81-862 ul. M A Z O W I E C K A 30 C / 6 tel. kom. 501 070-160 e-mail: termon@chello.com PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT OPRACOWANIA : BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA Projekt zawiera: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Zasilenie budynku 2.2. Instalacja wewnętrzna budynku

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji fax.: +48 91 813 75 10 ul.smolańska 3 tel.: +48 91 813 75 11 70-026 Szczecin e-mail: biuro@prospel.pl www.prospel.pl Nr projektu: PR-1216 FAZA OPRACOWANIA: NAZWA PROJEKTU: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALCJI ELEKTRYCZNYCH DO

PROJEKT INSTALCJI ELEKTRYCZNYCH DO 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 21 lok 5U, tel. 500 564 262 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT INSTALCJI ELEKTRYCZNYCH DO PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BUDOWY INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ GAZU I REMONTU

Bardziej szczegółowo

2. Spis treści. 3. Spis rysunków

2. Spis treści. 3. Spis rysunków 2. Spis treści 1. Strona tytułowa 2. Spis treści 3. Spis rysunków 4. Wstęp 4.1 Zakres opracowania 4.2 Materiały wyjściowe 5. Opis techniczny 5.1 Instalacja elektryczna zasilania pomp zestawu hydroforowego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE NR UMOWY: 21/06 Z DNIA 28.02.2006R. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

EKO DOLINA Sp. z o.o. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO KOLECZKOWO

EKO DOLINA Sp. z o.o. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO KOLECZKOWO TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA BYDYNKU SOCJALNEGO WRAZ Z SEGMENTEM DEMONTAŻU SPRZĘTU RTV I AGD OBIEKT NR 7, ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych biblioteki wiejskiej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania...2 1.4 Informacje ogólne i stan istniejący...3 1.5

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROPLAN ul. Królowej Korony Polskiej 25 70-486 Szczecin, tel./fax: 91 4553854 biuro@elektroplan.szczecin.pl PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Instalacja

Bardziej szczegółowo

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON:

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Poprzeczna 15A, 10-282 Olsztyn +48 881 633 955, fax: 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: 281443739 info@cti.olsztyn.pl, www.elektrotechnika.olsztyn.pl BRAN A ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz 80-266 Gdańsk tel. 058 520 21 19 Al. Grunwaldzka 212 fax 058 345 00 29 e-mail: szypowicz@asproj.pl NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271 Pekao S.A. II/O Gdańsk 39 1240

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Stacja Diagnostyczna

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Stacja Diagnostyczna TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem.

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem. Spis zawartości A. Część opisowa: opis techniczny, obliczenia techniczne, oświadczenie projektanta, uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Ł. O. Inż. Budownictwa, warunki techniczne zasilania

Bardziej szczegółowo

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 00 855 Warszawa, ul.grzybowska 39/817, tel. /fax/: (22) 729 70 31, 0 604 43 76 70 e mail: buba_warszawa@poczta.onet.pl INWESTOR: Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa OBIEKT: REMONT NEONU

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy...

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.2. Podstawy opracowania.... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 3 2.0 OPIS TECHNICZNY... 4 2.1 Instalacja oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1.0 Oświadczenia i uprawnienia projektanta 2.0 Opis techniczny 3.0 Rysunki Rys 1 Instalacja gniazd elektrycznych rzut przyziemia Rys 2 Schemat ideowy rozdzielni RK 1.0 Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA projekt wykonawczy zasilania oraz wewnętrznych instalacji elektrycznych budynku zaplecza zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012 w Hańsku I. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y KAMBEP P.U.H. DYLA PIOTR 44-251 Rybnik, ul. Gronowa 26 T: +48 32 42 55 697 F: +48 32 42 55 697 w. 18 INWESTOR: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40 074 Katowice OBIEKT: Pomieszczenie laboratorium dźwięku

Bardziej szczegółowo

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY:

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY: www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT WYKONAWCZY Termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI - BUDŻET OBYWATELSKI TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ (Łódź ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SAL LEKCYJNYCH Z PRZYSTOSOWANIEM NA PRACOWNIĘ DO NAUKI W ZAWODZIE KUCHARSKO - HOTELARSKIM

REMONT POMIESZCZEŃ SAL LEKCYJNYCH Z PRZYSTOSOWANIEM NA PRACOWNIĘ DO NAUKI W ZAWODZIE KUCHARSKO - HOTELARSKIM PRACOWNIA PROJEKTOWA 05-200 Wołomin Al. Niepodległości 2 lok. 1 tel: 022-787-34-58, kom 0-507-018-757 www.el-media.pl, email: biuro@el-media.pl www. el-media.pl NR TEMATU POW 47/2015 EGZ. NR STADIUM: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Pracownią Projektową w Szczecinie.

Podstawę prawną opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Pracownią Projektową w Szczecinie. 1. Spis treści. 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 2.1. Podstawa prawna opracowania. 2.2. Podstawa techniczna opracowania. 2.3. Przedmiot opracowania. 3. Rozwiązania projektowe. 3.1. Zasilanie energetyczne.

Bardziej szczegółowo