PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA. Inwestor: Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76, Rzeszów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA. Inwestor: Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76, 35 322 Rzeszów"

Transkrypt

1 FIRMA PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA VITARO Pracownia projektowa Wykonawstwo robót budowlanych Produkcja parapetów i blatów Suszenie i frakcjonowanie kruszyw Zarządzanie i pośrednictwo nieruchomościami Radomsko, ul. 11 Listopada 11d/15 tel./fax: (044) tel. kom.: (+48) Inwestor: Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76, Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY nr Egzemplarz Obiekt Adres Zawartość ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA NA POTRZEBY CZYNNOŚCI PROCESOWYCH I SALI WIDZEŃ W ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE UL. ZAŁĘSKA 76 UL. ZAŁĘSKA 76, RZESZÓW DZ. NR EW. 270/13, OBRĘB 220, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: RZESZÓW TOM IVb Projekt branżowy: branża elektryczna Instalacja sieci strukturalnej PROJEKT ZOSTAŁ WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Branża Elektryczna Projektant Data Podpis XII 2013

2 OŚWIADCZENIE (zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89/94 poz. 414 z późniejszymi zmianami) Praca projektowa p.t. rozbudowa budynku więzienno- usługowego o pomieszczenia na potrzeby czynności procesowych i sali widzeń w zakładzie karnym w Rzeszowie ul. Załęska 76 jest sporządzona prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawartymi umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wszelkie odstępstwa od rozwiązań typowych przyjętych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody zwalniają projektanta od odpowiedzialności prawnej z tytułu skutku wynikłego z dokonanej zmiany. Projektant:

3 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Strona tytułowa. 2. Oświadczenie. 3. Spis zawartości projektu. 4. Uprawnienia budowlane i wpis do ŁOIIB. 5. Opis techniczny. SPIS RYSUNKÓW Rysunek nr 1 rzut parteru rozmieszczenie poszczególnych elementów instalacji, Rysunek nr 2 rzut I piętra rozmieszczenie poszczególnych elementów instalacji, Rysunek nr 3 rzut II piętra rozmieszczenie poszczególnych elementów instalacji Rysunek nr 4 - przebudowa kanalizacji teletechnicznej. Rysunek nr 5 - schemat instalacji okablowania strukturalnego. Rysunek nr 6 - schemat rozwinięty kanalizacji teletechnicznej.

4 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Zakres opracowania Projekt obejmuje swoim zakresem przebudowę istniejącej kanalizacji teletechnicznej, budowę Punktu Dystrybucyjnego oraz budowę okablowania strukturalnego Przebudowa kanalizacji teletechnicznej W związku z kolizją projektowanej inwestycji z istniejącą kanalizacją teletechniczną konieczna jest jej przebudowa. Trasa i lokalizacja poszczególnych elementów przedstawiona jest na rysunku nr 4. Projektowana przebudowa polegała będzie na rozbudowie istniejącej kanalizacji o dodatkowe rury PCW 110/3,2mm oraz studzienki teletechniczne SKR-2. Projektowaną kanalizację należy ułożyć na głębokości 0,6m do górnej rzędnej terenu. Przy zbliżeniach z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu prace należy wykonywać ręcznie z zachowaniem obowiązujących norm związanych z odległościami poszczególnych sieci od siebie. Projektowaną kanalizację należy prowadzić zgodnie z planem sytuacyjnym. Projektuje się dwie dodatkowe rury PCW 110/3,2mm we wspólnym wykopie o długości trasy 176m. Po trasie istniejącej kanalizacji należy doprowadzić rury do istniejących studzienek. Wykopy należy wykonywać ręcznie aby wyeliminować możliwość uszkodzenia istniejącej sieci. Przejście pod istniejąca drogą przejazdową należy wykonać metodą przecisku w rurze ochronnej HDPE 110/6,3mm dł. 9m na głębokości 1m. Na całej długości trasy należy ułożyć folię oznacznikową pomarańczową szerokości 25cm. Po wykonaniu prac teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Prace należy prowadzić bez odłączenia istniejących kabli teletechnicznych. W celu odnowienia połączenia punktów dystrybucji należy użyć dwóch kabli F-YAY 50x2x0,8 oraz światłowodu SM uniwersalny U-DQ(ZN)BH, 12J (6x2), 4.0kN. Kable należy prowadzić z wykorzystaniem projektowanej kanalizacji teletechnicznej oraz w budynku w korytach kablowych oraz szachtach teletechnicznych. Po

5 przeprowadzeniu kabla 50-cio parowego kabel z dwóch stron należy zakończyć w łączówkach LSA 10 par. Łączówki należy umieścić w gniezdnikach. Kable światłowodowe mają być terminowane w światłowodowych panelach krosowych LC duplex o wysokości montażowej 1U. Prace te należy wykonać tak aby nie przerywać istniejących połączeń między punktami dystrybucji. Dodatkowo w celu powiązania systemów łączności telefonicznych, alarmowych oraz sygnalizacyjnych projektuje się dodatkowe kable wieloparowe. Kable należy prowadzić w szachtach teletechnicznych, kotytach kablowych oraz z wykorzystaniem kanalizacji teletechnicznej. Projektuje się dwa kable F-YAY 50x2x0,8 pomiędzy serwerownią a łącznikiem oraz dwa kable F-YAY 50x2x0,8 pomiędzy serwerownią a końcem korytarza za łącznikiem. Dodatkowo należy poprowadzić kable F-YAY 50x2x0,8 pomiędzy pomieszczeniem monitoringu a łącznikiem. Projektowane kable należy zakończyć identyczny sposób jak wyżej. 1.2 Założenia ogólne System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną sieci teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych dla działania dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. W celu spełnienia najwyższych wymogów jakościowych i wydajnościowych należy zapewnić: Okablowanie miedziane przewyższające wymagania kategorii 6A (klasy EA). Okablowanie skrętkowe w wersji ekranowanej. Certyfikaty wydane przez międzynarodowe, renomowane laboratorium badawcze Delta, potwierdzające zgodność okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (która zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC AMD1:2006, ISO/IEC AMD2:2010), EN :2011, TIA-568-C.2. Należy zapewnić certyfikaty potwierdzające zgodność z normami w zakresie testu całego łącza oraz niezależnych komponentów (kabel, panel, złącze RJ45). Okablowanie światłowodowe jednomodowe. Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe. Celem idealnego dopasowania komponentów, wszystkie produkty okablowania muszą pochodzić od jednego producenta i być oznaczone jego nazwą lub logo. Należy zastosować renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, system

6 okablowania strukturalnego. Należy zastosować przetestowany system, którego producent ma, co najmniej 15-letnie doświadczenie w produkcji okablowania strukturalnego. Zakres jego działalności w całym tym okresie musi obejmować produkcję okablowania miedzianego (kabli skrętkowych, paneli 19, złączy RJ45), światłowodowego oraz szaf dystrybucyjnych 19. Producent okablowania strukturalnego musi spełniać wymagania międzynarodowej normy odnośnie standardów jakości ISO 9001, należy przedłożyć odpowiedni certyfikat. Producent okablowania musi objąć zainstalowany system bezpłatną, 25-letnią systemową gwarancją niezawodności, która obejmie tory transmisyjne miedziane i światłowodowe w zakresie łącza Channel (kable instalacyjne, panele 19, złącza, kable krosowe i przyłączeniowe). Gwarancja musi być trójstronną umowa podpisana pomiędzy Użytkownikiem, Wykonawcą okablowania oraz Producentem. Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowiązań gwarancyjnych wykonawcy. W przypadku niemożności wywiązania się wykonawcy z tych zobowiązań. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki została udzielona gwarancja. Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodności jest wykonanie instalacji zgodnie z obowiązującymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi być wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania. Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na najwyższym poziomie jakości i wydajności, wszystkich czynności instalacyjnych musi dokonać wykwalifikowana firma spełniająca poniższe wymagania: Firma wykonawcza musi zatrudniać pracowników Certyfikowanych Instalatorów posiadających ważne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjętego w tym projekcie. Instalator musi posiadać aktualny certyfikat. Wykonawca autoryzujący system okablowania strukturalnego musi posiadać uprawnienia do objęcia zainstalowanego systemu 25-letnią systemową gwarancją niezawodności. Podstawą do przygotowania poniższego opracowania są najnowsze wydania norm okablowania strukturalnego. Wszystkie niewymienione w projekcie zagadnienia związane z okablowaniem strukturalnym są regulowane przez poniższe normy:

7 ISO/IEC 11801:2011 Information technology. Generic cabling for customer premises. EN :2011 Information technology. Generic cabling systems Part 1: General requirements. TIA/EIA 568-C.2:2009 Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2. PN-EN :2011 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne. PN-EN :2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości. PN-EN :2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. PN-EN :2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. PN-EN 50346:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania 1.3 Opis techniczny instalacji Okablowanie pionowe obejmuje połączenie między Główny Punkty Dystrybucyjny w istniejącym budynku (GPD2) pom. wartowni a szafą teletechniczną znajdującą się w pomieszczeniu 2.7 (pomieszczenie serwera). Zostanie ono wykonane w oparciu o technikę światłowodową przy wykorzystaniu światłowodu jednomodowego 12-włóknowego. Przewiduje się kabel światłowodowy 12 włóknowy uniwersalny SM 9/125um o konstrukcji całkowicie dielektrycznej z centralną tubą światłowodową wypełnioną żelem. Kabel gryzonioodporny (wzmocnienie z włókna szklanego), przeznaczony do instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznych, powłoka LSOH. Trasy kabli magistralnych będą przebiegały w szachtach teletechnicznych oraz kanalizacji teletechnicznej. Kable światłowodowe mają być terminowane w światłowodowych panelach krosowych LC duplex o wysokości montażowej 1U. W budynku przewidziano okablowanie poziome w oparciu o przewody S/FTP kat.7 w kanalizacji w tzw. mikrorurek o ilości odpowiedniej z punktem logicznym. Dodatkowo dla każdego punktu logicznego należy przewidzieć zapas otworów w ilości min. 2 na 1 PEL. W budynku projektuje się zainstalowanie punktów logicznych

8 w zaznaczonych miejscach składających się z czterech modułów RJ 45 kat. 6A. przewody należy prowadzić w korytkach kablowych lub podtynkowo. W pomieszczeniach w których gniazda widnieją po środku pomieszczenia należy zastosować puszki podłogowej floor box 228x228mm na 12 gniazd. Wszystkie złącza RJ45 muszą spełniać wymagania norm ISO/IEC 11801:2002, EN 50173:2002 oraz ANSI/TIA/EIA 568-B.2 dla kategorii 6A. W celu zapewnienia minimalnego rozplotu skręconych par kabla, moduły RJ45 muszą być wyposażone w prowadnicę par. Zgodność ze standardem kategorii 6A powinna być potwierdzona poprzez oznaczenie modułu RJ45 opisem Cat.6A oraz udokumentowana certyfikatem niezależnego laboratorium badawczego. Certyfikat niezależnego laboratorium powinien stwierdzać międzyoperacyjność produktu oraz przeprowadzenie testu piramidy tzw. metoda de-embedded test dla złącza RJ45. Gniazda mają być montowane podtynkowo. Ze względu na estetykę wykonania, gniazda RJ45 mogą będą montowane we wspólnej ramce z gniazdami elektrycznymi DATA. W przypadku omawianej instalacji można zastosować rozwiązanie Kontakt Classic. Każde gniazdo musi zostać opisane według oznaczeń podanych na planach sytuacyjnych. W pomieszczeniu 2.7 projektuje się podłogę techniczną modułową klasy 5. Podłogę należy wykonać poprzez zastosowanie płyty typu paroll 90 na konstrukcji rusztu nośnego 60x60cm przymocowanego do podłoża poprzez stopki podporowe regulowane ze stali galwanizowanej. Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe i muszą spełniać wymagania dotyczące podłogi technicznej w serwerowni. Przed przystąpieniem do prac montażowych instalator winien zapoznać się z dokumentacją techniczną zainstalowania elementów konstrukcyjnych. Po wykonaniu instalacji instalator powinien wykonać niezbędne badania i pomiary zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami. Minimalny zakres obowiązkowych testów okablowania pionowego obejmuje: Poprawność i ciągłość wykonanych połączeń Polaryzacja łączy dupleksowych zakończonych gniazdami LC duplex Tłumienność łączy światłowodowych, pomiar wykonany zgodnie z normatywnym załącznikiem A normy EN

9 Minimalny zakres obowiązkowych testów obejmuje pomiary łączy stałych w odniesieniu do normatywnego załącznika A normy PN-EN :2004: Poprawność i ciągłość wykonanych połączeń Straty odbiciowe RL Tłumienność wtrąceniowa Zmniejszenie przesłuchu zbliżnego NEXT pomiędzy dwiema parami Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliżnego (PSNEXT) Współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu pomiędzy dwiema parami (ACR) Sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu (PSACR) Zmniejszenie przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do długości linii transmisyjnej (ELFEXT) pomiędzy dwiema parami Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do długości linii transmisyjnej (PSELFEXT) Rezystancja pętli stałoprądowej Opóźnienie propagacji Różnica opóźnień propagacji. Zestawienie materiałów L.p. Typ Nazwa j.m. ilość Szafa serwerowa C&C 42U 800x1000x2150 z Szt. 1 perforowanymi drzwiami przednimi i tylnymi oraz osłonami bocznymi pełnymi Cokół 800x1000, wys. 120mm (z przeciwwagą) Szt Zaślepka wypełniająca, dachowo-podłogowa z Szt. 1 filtrem Zestaw montażowy 50x(śruba M6, podkładka, Kpl. 1 nakrętka) Panel porządkujący 19"/1U Szt Półka ruchoma 19", 400mm (pełna) Szt. 2 8 P1-S0612L1-SN Panel SecurityNET 19'' 1U z gniazdami Szt. 2 6xLC/PC dx, 12 pigtaili SM Listwa zasilająca 19" 8x230V z wyłącznikiem i Szt. 2

10 filtrem przeciwzakłóceniowym 10 MK6PAN1U Panel MMC 24xRJ45 MK 1U, bez modułów Szt MK6AFS Moduł MMC RJ45 MK kat.6a STP Szt Opaska PatchGrip (50x150mm) Szt SRW2048-K9-EU SG port Gigabit Managed Switch Szt MGBLX1 Gigabit Ethernet LX Mini-GBIC SFP Transceiver Szt CP-7942G Aparat telefoniczny Cisco UC Phone 7942 Szt SW-CCM-UL- CUCM 3,x or 4,x RTU lic, for single IP Phone Szt SW-CCME-UL Communications Manager Express License For One 7942G Phone Szt Listwa uziemiająca Szt MK6452C Adaptery do gniazd 45x45 MM 2xRJ45 Szt WP45X4521 Support uchwyt 2 modułowy Szt MK6AFS Moduł keystone kat 6A STP (do gniazd) Szt L1-OAL Patchcord SM, 9/125, LC/PC-LC/PC duplex dł. Szt. 6 1m 23 CORD6AS01MSH Kabel RJ45-RJ45 MMC U/FTP kat.6a LSZH 1m Szt Kabel MMC S/FTP kat MHz LSZH mb Kabel światłowodowy SM uniwersalny U- mb 260 DQ(ZN)BH, 12J (6x2), 4.0kN 26 Linka LgY 10mm 2 mb Koryto kablowe 300x50mm mb Korytko kablowe 200x50mm z maskownicą mb Kanał instalacyjny ACEMICRO 12 mb Zasilacz UPS 8kW do zabudowy wys. 6U Szt Rury PCW 110/2,3 mm mb Studzienki teletechniczne SKR-2 Szt Kabel F-YAY 50x2x0,8 ekranowany mb Rura ochronna HDPE 110/6,3mm mb 18

11 35 floor box 228x228mm kpl Łączówka LSA 10 par Szt Gniezdnik LSA na 5 łączówek 10par kpl 5 38 Płyta podłogowa Paroll 90 Szt Ruszt nośny dla podłogi technicznej modułowej m 2 10,34 40 Schody pomiędzy różnymi pozimami Kpl Stopka podporowa regulowana ze stali Szt. 43 galwanizowanej

12 Data Sheet Cisco MFE and MGE SFP Transceivers Cisco Small Business Network Accessories Easily Connect Switches with Fiber Optic Networking Modules Highlights Adds fiber-optic connectivity to Cisco Small Business and Cisco Small Business Pro Series switches High-performance link for connecting networks within a building or small campus area Easy removal with an integrated spring latch Hot swappable to maintain network availability Product Overview Cisco MFE and MGE Small Form-Factor Pluggable (SFP) or mini Gigabit Interface Converter (mini-gbic) transceivers (Table 1) are easy-to-install modules that provide a simple way to add fiber connectivity or to add an extra Gigabit Ethernet port to your Cisco Small Business or Cisco Small Business Pro Series switches. The transceivers are available for single-mode or multimode fiber-optic cabling and can support distances from 100 meters up to 40 kilometers. The Cisco MFE and MGE transceivers provide fast and reliable connectivity between switches that are located on different floors, in separate buildings, or on a small campus network needing connectivity between sites. These transceivers can support both Fast and Gigabit Ethernet applications. Table 1. MFE and MGE SFP Transceiver Modules Description MFE Transceivers MFEBX1 MFEFX1 MFELX1 100BASE-BX-20U SFP transceiver for single-mode fiber, 1310 nm wavelength, support up to 20 km 100BASE-FX SFP transceiver, for multimode fiber, 1310 nm wavelength, support up to 2 km 100BASE-LX SFP transceiver, for single-mode fiber, 1310 nm wavelength, support up to 10 km MGE Transceivers MGBBX1 MGBLH1 MGBLX1 MGBSX1 MGBT1 1000BASE-BX-20U SFP transceiver, for single-mode fiber, 1310 nm wavelength, support up to 20 km 1000BASE-LH SFP transceiver, for single-mode fiber, 1310 nm wavelength, support up to 40 km 1000BASE-LX SFP transceiver, for single-mode fiber, 1310 nm wavelength, support up to 10 km 1000BASE-SX SFP transceiver, for multimode fiber, 850 nm wavelength, support up to 550 m 1000BASE-T SFP transceiver for category 5 copper wire, support up to 100 m Features Built-in spring latch for easy module removal Hot swappable Low insertion-loss duplex LC receptacle Low electromagnetic interference (FCC Part 15, Class B) for clear communications Meets FDA and International Electrotechnical Commission (IEC) eye safety standards Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Page 1 of 1

13 Data Sheet Cisco Limited Warranty The Cisco Small Business transceivers come with a 5-year limited hardware warranty with return to factory replacement. In addition, Cisco offers software updates for bug fixes at no charge for the life of the warranty and one year of telephone technical assistance from the Small Business Support Center. For more information visit, Specifications Table 2 contains the specifications, package contents, and minimum requirements for the Cisco MFE and MGE SFP Transceivers. Table 2. Specifications for the Cisco MFE and MGE SFP Transceivers Specifications Media Application Connector type Wavelength typical (Tx) Wavelength range (Rx) MFEBX1: Single-mode fiber (SMF) MFELX1: Single-mode fiber (SMF) MFEFX1: Multimode fiber (MMF) MGBBX1: Single-mode fiber (SMF) MGBLH1: Single-mode fiber (SMF) MGBLX1: Single-mode fiber (SMF) MGBSX1: Multimode fiber (MMF) MGBT1: Category 5e UTP MFEBX1: 100BASE-BX-20U MFELX1: 100BASE-LX MFEFX1: 100BASE-FX MGBBX1: 1000BASE-BX-20U MGBLH1: 1000BASE-LH MGBLX1: 1000BASE-LX MGBSX1: 1000BASE-SX MGBT1: 1000BASE-T MFEBX1: Single LC MFELX1: Duplex LC MFEFX1: Duplex LC MGBBX1: Single LC MGBLH1: Duplex LC MGBLX1: Duplex LC MGBSX1: Duplex LC MGBT1: RJ-45 MFEBX1: 1310 nm MFELX1: 1310 nm MFEFX1: 1310 nm MGBBX1: 1310 nm MGBLH1: 1310 nm MGBLX1: 1310 nm MGBSX1: 850 nm MGBT1: N/A MFEBX1: 1550 nm MFELX1: 1310 nm MFEFX1: 1310 nm MGBBX1: 1490 nm MGBLH1: 1310 nm MGBLX1: 1310 nm MGBSX1: 850 nm MGBT1: N/A Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Page 2 of 4

14 Data Sheet Performance Maximum distance Average output power Receiver sensitivity Receiver overload MFEBX1: up to 20 km MFELX1: up to 10 km MFEFX1: up to 2 km MGBBX1: up to 20 km MGBLH1: up to 40 km MGBLX1: up to 10 km MGBSX1: up to 550 m MGBT1: up to 100 m MFEBX1: -20 dbm to -14 dbm MFELX1: -20 dbm to -14 dbm MFEFX1: -15 dbm to -8dBm MGBBX1: -8 dbm to -3 dbm MGBLH1: -4 dbm to 0 dbm MGBLX1: -9.5 dbm to -3 dbm MGBSX1: -9.5 dbm to -4 dbm MGBT1: N/A MFEBX1: -32 dbm (max) MFELX1: -30 dbm (max) MFEFX1: -34 dbm (max) MGBBX1: -23 dbm (typ) MGBLH1: -25 dbm (typ) MGBLX1: -20 dbm (typ) MGBSX1: -20 dbm (typ) MGBT1: N/A MFEBX1:-8 dbm (min) MFELX1:-10 dbm (min) MFEFX1: -5 dbm (min) MGBBX1: -3 dbm MGBLH1: -3 dbm MGBLX1: -3 dbm MGBSX1: -0 dbm MGBT1: N/A Environmental Dimensions W x H x D MFEBX1: 13 x 9 x 56 mm (0.53 x 0.33 x 2.19 in.) MFELX1: 13 x 9 x 56 mm (0.53 x 0.33 x 2.19 in.) MFEFX1: 13 x 9 x 56 mm (0.53 x 0.33 x 2.19 in.) MGBBX1: 13.4 x 8.5 x 55.7 mm (0.53 x 0.33 x 2.19 in.) MGBLH1: 13.4 x 8.5 x 56.5 mm (0.53 x 0.33 x 2.22 in.) MGBLX1: 13.4 x 8.5 x 55.7 mm (0.53 x 0.33 x 2.19 in.) MGBSX1: 13.4 x 8.5 x 56.5 mm (0.53 x 0.33 x 2.22 in.) MGBT1: 13.4 x 8.5 x 66 mm (0.53 x 0.33 x 2.60 in.) Unit weight kg (0.63 oz. ) Power Operating temperature Storage temperature Operating humidity Storage humidity 1W (max) 32º to 158ºF (0º to 70ºC) -40º to 185ºF (-40º to 85ºC) 10% to 85% noncondensing 5% to 90% noncondensing Standards Compliance FCC Part 15 Class B EN55022 Class B (CISPR 22B) VCCI Class B Safety FDA 21 CFR and EN60950, EN (IEC) , Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Page 3 of 4

15 Data Sheet Package Contents Cisco SFP transceiver Quick installation guide Minimum Requirements Switch with SFP port. Consult the module s Quick Start Guide for interoperability guidelines. Ordering Information Table 3 provides ordering information for the Cisco MFE and MGE Transceivers Table 3. Ordering MFE and MGE Transceivers Product Number MFEBX1 MFEFX1 MFELX1 MGBBX1 MGBLH1 MGBLX1 MGBSX1 MGBT1 Description 100BASE-BX-20U SFP transceiver 100BASE-FX SFP transceiver 100BASE-LX SFP transceiver 1000BASE-BX-20U SFP transceiver 1000BASE-LH SFP transceiver 1000BASE-LX SFP transceiver 1000BASE-SX SFP transceiver 1000BASE-T SFP transceiver Printed in USA C / Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Page 4 of 4

16 Data Sheet Cisco Unified IP Phone 7942G Product Overview Cisco Unified Communications Solutions unify voice, video, data, and mobile applications on fixed and mobile networks, delivering a media-rich collaboration experience across business, government agency, and institutional workspaces. These applications use the network as the platform to enhance comparative advantage by accelerating decision time and reducing transaction time. The security, resilience, and scalability of the network enable users in any workspace to easily connect anywhere, anytime, and anyplace, using any media, device or operating system. Cisco Unified Communications is part of a comprehensive solution that includes network infrastructure, security, wireless, management applications, lifecycle services, flexible deployment and outsourced management options, and third-party applications. The Cisco Unified IP Phone 7942G (Figure 1) is a full-featured IP phone with speakerphone and handset designed for wideband audio. It is intended to meet the needs of needs of transaction-type workers with significant phone traffic. It has two programmable backlit line/feature buttons and four interactive soft keys that guide you through all call features and functions. The phone has a large, 4-bit grayscale graphical LCD (Figure 2) that provides features such as date and time, calling party name, calling party number, digits dialed, and presence information. The crisp graphic capability of the display allows for the inclusion of higher value, more visibly rich Extensible Markup Language (XML) applications, and support for localization requiring double-byte Unicode encoding for fonts. A hands-free speakerphone and handset designed for hi-fidelity wideband audio are standard on the Cisco Unified IP Phone 7942G, as is a built-in headset connection and an integrated Ethernet switch. Figure 1. Cisco Unified IP Phone 7942G Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Page 1 of 5

17 Data Sheet Figure 2. Close-Up of Display and Lighted Line Keys Features and Benefits The Cisco Unified IP Phone 7942G is designed to grow with your organization and enhancements to your system capabilities. The dynamic feature set allows the phone to keep pace with your requirements through regular software updates. Firmware changes can be downloaded from Cisco.com. No hands-on moves and changes are required with the phone you can simply pick up the phone and move to a new location anywhere on your network. The Cisco Unified IP Phone 7942G also provides many accessibility features. Table 1 lists the phone s features. Table 1. Feature Display Cisco Unified IP Phone 7942G Features Description/Benefit 5-inch (12.5 cm), high-resolution (320 x 222), graphical monochrome 4-bit grayscale display. Allows for greater flexibility of features and applications, and significantly expands the information viewed when using features such as Services, Information, Messages, and Directory. Display also supports localization requiring double-byte Unicode encoding for fonts. Wideband Audio Codec Support Speakerphone Messages Key Directories Key Settings Key Services Key Help Button Speakerphone, Mute, and Headset Buttons Support for wideband (G.722 codec, adherence to TIA 920), including handset, headset, and speakerphone (see Q&A for details). G.711a, G.711µ, G.729a, G.729ab, G.722, and ilbc audio compression codecs are supported (see Q&A for details). Full-duplex speakerphone with acoustic echo cancellation. Provides direct access to voic . Ready access to missed, received, and placed calls (plus intercom history and directories). Incoming messages are identified and categorized on the display, allowing users to quickly and effectively return calls using direct dial-back capability. Corporate directory integrates with the Lightweight Directory Access Protocol Version 3 (LDAP3) standard directory. Allows user to adjust display contrast, select background images (if available), and select ringer sounds through the User Preference menu. Network Configuration preferences also can be set up (usually by the system administrator). Configuration can be set up either automatically or manually for Dynamic Host Control Protocol (DHCP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Cisco Unified Communications Manager, and backup Cisco Unified Communications Manager instances. Other available Settings submenus include Device Configuration, Security Configuration, and Model Information. Allows users to quickly access diverse information such as weather, stocks, quote of the day, or any Webbased information using XML. Online Help gives users information about the phone keys, buttons, and features. Speakerphone includes Speaker On/Off, Microphone Mute, and Headset buttons that are lit when active. For added security, the audible dual tone multifrequency (DTMF) tones are masked when the speakerphone mode is used Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Page 2 of 5

18 Data Sheet Feature Ethernet Switch Headset Port Volume Control Adjustable Foot-Stand Multiple Ring Tones Americans with Disabilities Act (ADA) Features Quality of Service (QoS) Options Security Language Support Configuration Options Description/Benefit Internal 2-port Cisco Ethernet switch allows for a direct connection to a 10/100BASE-T Ethernet network through an RJ-45 interface with single LAN connectivity for both the phone and a colocated PC. System administrator can designate separate VLANs (802.1Q) for the PC and phone, providing improved security and reliability of voice and data traffic. Dedicated headset port eliminates the need for a separate headset amplifier and allows the handset to remain in its cradle, making headset use simpler. Both wideband (G.722) and narrowband headsets are supported. Provides easy decibel-level adjustments for the speakerphone, handset, headset, and ringer. The handset is hearing aid-compatible. Additional volume control gain can be achieved using an inline handset amplifier. Stand is adjustable from flat to 60 degrees to provide optimum display viewing and comfortable use of all buttons and keys. The foot-stand is keyed to match standard wall-jack configurations for wall mounting. Optional wall-mount brackets are also offered. More than 24 defined user-selectable ring tones are available. Ring tones may also be personalized through use of the Cisco Unified Phone Application Suite. Handset is hearing aid-compatible and meets Federal Communications Commission (FCC) loudness requirements for the Americans with Disabilities Act (ADA). Section 508 loudness requirements can be achieved using industry-standard inline handset amplifiers such as Walker Equipment W-10 or CE-100 amplifiers. Dial pad is also ADA-compliant. Supports differentiated services code point (DSCP) and 802.1Q/p standards. Positive device identity through X.509v3 Certificates, digitally signed images, cryptographically secure provisioning, and secure signaling and secure media with AES-128. Cryptography is not enabled by default and may only be enabled through a cryptographically enabled CUCM. The phone also contains an 802.1X supplicant and supports EAPOL pass-through. Built-in support for more than 30 languages (dependent on Cisco Unified Communications Manager version). IP address assignment can be statically configured or configured through the DHCP client. Table 2. Specification Cisco Unified IP Phone 7942G Product Specifications Description Dimensions (H x W x D) Weight Phone-Casing Composition Power Phone Software Requirements Call Control Compatibility Signaling Protocols 8.2 x 10.5 x 6 in. (20.32 x x cm) 3.5 lb (1.6 kg) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) plastic in textured dark gray color with silver bezel Supports IEEE 802.3af PoE (Class 2). Also supports Cisco Prestandard Power over Ethernet (PoE), allowing powering from any of the Cisco Inline Power-capable blades and boxes, plus Cisco midspan. 48VDC is required; it can be supplied locally at the desktop using an optional AC-to-DC power supply (part number CP- PWR-CUBE-3=) or power injector (CP-PWR-INJ=). Local power options require a corresponding AC country cord (see Table 6). Supported in 8.3(2) and greater Supported in Cisco Unified Communications Manager Versions 4.1(3)sr5b, 4.2(3)sr2b, 4.3(1), 5.1.1(b), 5.1(2), 6.0(1) and greater Supported in Cisco Unified Communications Express and SRST Version 4.1 Skinny Client Control Protocol (SCCP) and Session Initiation Protocol (SIP) with Cisco call control Table 3. Temperature Ratings Temperature Variable Operating Temperature Relative Humidity Storage Temperature Description 32 to 104 F (0 to 40 C) 10 to 95% (noncondensing) 14 to 140 F ( 10 to 60 C) Certifications Compliance and Safety Refer to the following link: Ordering Information To place an order, visit the Cisco Ordering Home Page. To download software, visit the Cisco Software Center Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Page 3 of 5

19 Data Sheet Table 4. Part Number CP-7942G CP-7942G= Ordering Information Phone/license Description Cisco Unified IP Phone 7942G Cisco Unified IP Phone 7942G, spare CP-7942G-CH1 CP-7942G-CCME Cisco Unified IP Phone 7942G, for Channels, with one station user license Cisco Unified IP Phone 7942G, for Channels, with one Cisco Unified Communications Manager Express station user license Note: All Cisco Unified IP phones require the purchase of a phone technology license, regardless of call protocol being used. Table 5. Part Number Ordering Information Accessories Description CP-LCKNGWALLMOUNT= CP-WALLMOUNTKIT= CP-LCKNGWALLMNT2= CP-PWR-CUBE-3= CP-PWR-INJ= Locking wall-mounting kit, flat (recommended version) Nonlocking wall-mounting kit, slanted Locking wall-mounting kit, slanted Local power adapter for sites where PoE is not available; refer to Table 6 to select the correct regional power cord. CP-PWR-CUBE-3= is compatible with and can replace CP-PWR-CUBE-2=. Single-port midspan power injector with integrated power supply, specifically designed and tested for use with all Cisco Unified IP Phones. May be used as an alternative to the existing Cisco phone local power adapter (CP-PWR-CUBE-3=) and can support a maximum distance of 100 meters between an unpowered switch and a Cisco Unified IP Phone. Table 6. Part Number Ordering Information AC Country Power Cords Description CP-PWR-CORD-AP= CP-PWR-CORD-AR= CP-PWR-CORD-AU= CP-PWR-CORD-CE= CP-PWR-CORD-CN= CP-PWR-CORD-JP= CP-PWR-CORD-NA= CP-PWR-CORD-SW= CP-PWR-CORD-UK= Asia Pacific Argentina Australia European Community China Japan North America Switzerland United Kingdom Cisco Unified Communications Services Cisco and our certified partners can help you deploy a secure, resilient Cisco Unified Communications solution, meeting aggressive deployment schedules and accelerating business advantage. Our portfolio of services is based on proven methodologies for unifying voice, video, data, and mobile applications on fixed and mobile networks. Our unique lifecycle approach to services defines the requisite activities at each phase of the solution lifecycle. Customized planning and design services focus on creating a solution that meets your business needs. Awardwinning technical support increases operational efficiency. Remote management services simplify day-to-day operations, and optimization services enhance solution performance as your business needs change. For More Information For more information about the Cisco Unified IP Phone 7942G, visit or contact your local account representative Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Page 4 of 5

20 Data Sheet Printed in USA C / Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Page 5 of 5

21

22

23

24

25

26

1.Zakres projektu...5. 2.Podstawa opracowania...5. 3.Normy okablowania strukturalnego...5. 4.Adres inwestycji...6. 5.Ogólny opis systemu...

1.Zakres projektu...5. 2.Podstawa opracowania...5. 3.Normy okablowania strukturalnego...5. 4.Adres inwestycji...6. 5.Ogólny opis systemu... Spis treści 1.Zakres projektu...5 2.Podstawa opracowania...5 3.Normy okablowania strukturalnego...5 4.Adres inwestycji...6 5.Ogólny opis systemu...6 6.Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego...6

Bardziej szczegółowo

1. Zakres opracowania... 4 1.1 Podstawa opracowania... 5 1.2 Podstawowe normy i przepisy... 5

1. Zakres opracowania... 4 1.1 Podstawa opracowania... 5 1.2 Podstawowe normy i przepisy... 5 Spis treści 1. Zakres opracowania... 4 1.1 Podstawa opracowania... 5 1.2 Podstawowe normy i przepisy.... 5 2. Okablowanie strukturalne dla systemu zarządzania bezpieczeństwem.... 6 2.1. Normy okablowania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Spis rysunków... 3 Dane wyjściowe do projektowania... 4 Opis techniczny... 6 1.0 Okablowanie strukturalne część pasywna... 6 2.0 Okablowanie Strukturalne

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania 1. Instalacje elektryczne i teletechniczne...3 1.1. Przedmiot inwestycji....3 1.2. Lokalizacja inwestycji...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień...5 1.5.

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 1 / 14 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 4. Opis techniczny okablowanie strukturalne 5. Spis rysunków Plan zewnętrznych instalacji teletechnicznych

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013 Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o. Gizów 6 01-249 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY SIECI STRUKTURALNEJ ORAZ DEDYKOWANEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ W SZPITALU OKULISTYCZNYM W WARSZAWIE Branża Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Elektrownia wiatrowa S K O C Z Y K Ł O D Y w Skoczykłodach, gm. Głuchów

PROJEKT WYKONAWCZY. Elektrownia wiatrowa S K O C Z Y K Ł O D Y w Skoczykłodach, gm. Głuchów Islandzko-Polskie Biuro Projektów Energetycznych Sp. z o.o. 91-231 Łódź, ul. Ratajska 14/18 NR EGZEMPLARZA: STATUS OPRACOWANIA: Dokumentacja do realizacji NR ARCHIWALNY OPRACOWANIA: 10-P17 WERSJA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

!tel. (22) 608 31 00 fax (22) 608 38 63 www.stat.gov.pl

!tel. (22) 608 31 00 fax (22) 608 38 63 www.stat.gov.pl PRACOWNIA PROJEKTOWA IZABELA BARTNICKA! ul. Szarych Szeregów 5A/5! 15-666 Białystok Inwestor: URZĄD STATYSTYCZNY! ul. Krakowska 13; Białystok Zleceniodawca: j. w. Biuro Projektów: Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Audyt bezpieczeństwa informacji w infrastrukturze teleinformatycznej oraz wykonanie projektu sieci LAN LOKALIZACJA: OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIECI KAMPUSOWEJ DLA WYŻSZEJ UCZELNI

PROJEKT SIECI KAMPUSOWEJ DLA WYŻSZEJ UCZELNI Projektowanie S ieci Komputerowych PROJEKT SIECI KAMPUSOWEJ DLA WYŻSZEJ UCZELNI Autorzy: Miron Kobelski (59803) i Stanisław Szczepanowski (62492) Data oddania projektu:... Data zaliczenia:... OCENA:...

Bardziej szczegółowo

Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej na terenie gminy Siewierz

Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej na terenie gminy Siewierz Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej na terenie gminy Siewierz PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ AKTYWNA WĘZEŁ SZKIELETOWY I WĘZŁY DYSTRYBUCYJNE Branża: Inwestycja: Zamawiający: Wykonawca: Podwykonawca:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO, NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

Monika Zabielska. Warszawa, marzec 2013

Monika Zabielska. Warszawa, marzec 2013 Jednostka projektowa: AWANSS 05-805 KANIE, UL. WARSZAWSKA 22 tel. / fax.: 22 770 01 19, 501 199 350 www.awanss.pl Obiekt: Temat opracowania: BUDYNEK BIUROWY 15-110 BIAŁYSTOK ul. Kamienna17 CZĘŚĆ IV Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Strona 3 z 16. Standardy branżowe ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, ISO/IEC11801 A1.1

Strona 3 z 16. Standardy branżowe ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, ISO/IEC11801 A1.1 DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia Modernizacja sieci komputerowej podlega pomieszczenie Czytelni, Wypożyczalni oraz jednego pomieszczenia biurowego wchodzącego w skład Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 1. ZAKRES PROJEKTU

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 1. ZAKRES PROJEKTU CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 1. ZAKRES PROJEKTU Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonawczy ETAP-2 instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtyczkowych 230V podstawowych i instalacji

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0

User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0, - user s Manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-5DN7000C-1P

User s manual NVIP-5DN7000C-1P User s manual NVIP-5DN7000C-1P NVIP-5DN7000C-1P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558 TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE PRZEBUDOWA I REMONT KAPITALNY POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Zakres dostaw i prac instalacyjnych: 1. Instalacja elektryczna 1.1 Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RG wraz z doprowadzeniem nowego WLZ-ta z rozdzielni budynku 21A, dostawa

Bardziej szczegółowo

STE 02. Spis treści 1 CZĘŚĆ OGÓLNA...2

STE 02. Spis treści 1 CZĘŚĆ OGÓLNA...2 STE 02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT Wymiana okablowania strukturalnego wraz z weryfikacją wyposażenia punktów dystrybucyjnych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE:

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE: OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE: 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi Inwestora realizacja inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii,

Bardziej szczegółowo

D5.2 Midterm report from development and upgrading of research equipment

D5.2 Midterm report from development and upgrading of research equipment D5.2 Midterm report from development and upgrading of research equipment Work Package Number: WP 5 Work Package Title: Capacity building through acquisition, development and upgrading of research equipment

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-2DN5001H/IR-1P NVIP-3DN5001H/IR-1P NVIP-5DN5001H/IR-1P

User s manual NVIP-2DN5001H/IR-1P NVIP-3DN5001H/IR-1P NVIP-5DN5001H/IR-1P User s manual (short) NVIP-2DN5001H/IR-1P NVIP-3DN5001H/IR-1P NVIP-5DN5001H/IR-1P User s manual (short form) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives

Bardziej szczegółowo