PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA. Inwestor: Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76, Rzeszów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA. Inwestor: Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76, 35 322 Rzeszów"

Transkrypt

1 FIRMA PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA VITARO Pracownia projektowa Wykonawstwo robót budowlanych Produkcja parapetów i blatów Suszenie i frakcjonowanie kruszyw Zarządzanie i pośrednictwo nieruchomościami Radomsko, ul. 11 Listopada 11d/15 tel./fax: (044) tel. kom.: (+48) Inwestor: Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76, Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY nr Egzemplarz Obiekt Adres Zawartość ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA NA POTRZEBY CZYNNOŚCI PROCESOWYCH I SALI WIDZEŃ W ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE UL. ZAŁĘSKA 76 UL. ZAŁĘSKA 76, RZESZÓW DZ. NR EW. 270/13, OBRĘB 220, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: RZESZÓW TOM IVb Projekt branżowy: branża elektryczna Instalacja sieci strukturalnej PROJEKT ZOSTAŁ WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Branża Elektryczna Projektant Data Podpis XII 2013

2 OŚWIADCZENIE (zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89/94 poz. 414 z późniejszymi zmianami) Praca projektowa p.t. rozbudowa budynku więzienno- usługowego o pomieszczenia na potrzeby czynności procesowych i sali widzeń w zakładzie karnym w Rzeszowie ul. Załęska 76 jest sporządzona prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawartymi umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wszelkie odstępstwa od rozwiązań typowych przyjętych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody zwalniają projektanta od odpowiedzialności prawnej z tytułu skutku wynikłego z dokonanej zmiany. Projektant:

3 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Strona tytułowa. 2. Oświadczenie. 3. Spis zawartości projektu. 4. Uprawnienia budowlane i wpis do ŁOIIB. 5. Opis techniczny. SPIS RYSUNKÓW Rysunek nr 1 rzut parteru rozmieszczenie poszczególnych elementów instalacji, Rysunek nr 2 rzut I piętra rozmieszczenie poszczególnych elementów instalacji, Rysunek nr 3 rzut II piętra rozmieszczenie poszczególnych elementów instalacji Rysunek nr 4 - przebudowa kanalizacji teletechnicznej. Rysunek nr 5 - schemat instalacji okablowania strukturalnego. Rysunek nr 6 - schemat rozwinięty kanalizacji teletechnicznej.

4 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Zakres opracowania Projekt obejmuje swoim zakresem przebudowę istniejącej kanalizacji teletechnicznej, budowę Punktu Dystrybucyjnego oraz budowę okablowania strukturalnego Przebudowa kanalizacji teletechnicznej W związku z kolizją projektowanej inwestycji z istniejącą kanalizacją teletechniczną konieczna jest jej przebudowa. Trasa i lokalizacja poszczególnych elementów przedstawiona jest na rysunku nr 4. Projektowana przebudowa polegała będzie na rozbudowie istniejącej kanalizacji o dodatkowe rury PCW 110/3,2mm oraz studzienki teletechniczne SKR-2. Projektowaną kanalizację należy ułożyć na głębokości 0,6m do górnej rzędnej terenu. Przy zbliżeniach z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu prace należy wykonywać ręcznie z zachowaniem obowiązujących norm związanych z odległościami poszczególnych sieci od siebie. Projektowaną kanalizację należy prowadzić zgodnie z planem sytuacyjnym. Projektuje się dwie dodatkowe rury PCW 110/3,2mm we wspólnym wykopie o długości trasy 176m. Po trasie istniejącej kanalizacji należy doprowadzić rury do istniejących studzienek. Wykopy należy wykonywać ręcznie aby wyeliminować możliwość uszkodzenia istniejącej sieci. Przejście pod istniejąca drogą przejazdową należy wykonać metodą przecisku w rurze ochronnej HDPE 110/6,3mm dł. 9m na głębokości 1m. Na całej długości trasy należy ułożyć folię oznacznikową pomarańczową szerokości 25cm. Po wykonaniu prac teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Prace należy prowadzić bez odłączenia istniejących kabli teletechnicznych. W celu odnowienia połączenia punktów dystrybucji należy użyć dwóch kabli F-YAY 50x2x0,8 oraz światłowodu SM uniwersalny U-DQ(ZN)BH, 12J (6x2), 4.0kN. Kable należy prowadzić z wykorzystaniem projektowanej kanalizacji teletechnicznej oraz w budynku w korytach kablowych oraz szachtach teletechnicznych. Po

5 przeprowadzeniu kabla 50-cio parowego kabel z dwóch stron należy zakończyć w łączówkach LSA 10 par. Łączówki należy umieścić w gniezdnikach. Kable światłowodowe mają być terminowane w światłowodowych panelach krosowych LC duplex o wysokości montażowej 1U. Prace te należy wykonać tak aby nie przerywać istniejących połączeń między punktami dystrybucji. Dodatkowo w celu powiązania systemów łączności telefonicznych, alarmowych oraz sygnalizacyjnych projektuje się dodatkowe kable wieloparowe. Kable należy prowadzić w szachtach teletechnicznych, kotytach kablowych oraz z wykorzystaniem kanalizacji teletechnicznej. Projektuje się dwa kable F-YAY 50x2x0,8 pomiędzy serwerownią a łącznikiem oraz dwa kable F-YAY 50x2x0,8 pomiędzy serwerownią a końcem korytarza za łącznikiem. Dodatkowo należy poprowadzić kable F-YAY 50x2x0,8 pomiędzy pomieszczeniem monitoringu a łącznikiem. Projektowane kable należy zakończyć identyczny sposób jak wyżej. 1.2 Założenia ogólne System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną sieci teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych dla działania dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. W celu spełnienia najwyższych wymogów jakościowych i wydajnościowych należy zapewnić: Okablowanie miedziane przewyższające wymagania kategorii 6A (klasy EA). Okablowanie skrętkowe w wersji ekranowanej. Certyfikaty wydane przez międzynarodowe, renomowane laboratorium badawcze Delta, potwierdzające zgodność okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (która zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC AMD1:2006, ISO/IEC AMD2:2010), EN :2011, TIA-568-C.2. Należy zapewnić certyfikaty potwierdzające zgodność z normami w zakresie testu całego łącza oraz niezależnych komponentów (kabel, panel, złącze RJ45). Okablowanie światłowodowe jednomodowe. Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe. Celem idealnego dopasowania komponentów, wszystkie produkty okablowania muszą pochodzić od jednego producenta i być oznaczone jego nazwą lub logo. Należy zastosować renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, system

6 okablowania strukturalnego. Należy zastosować przetestowany system, którego producent ma, co najmniej 15-letnie doświadczenie w produkcji okablowania strukturalnego. Zakres jego działalności w całym tym okresie musi obejmować produkcję okablowania miedzianego (kabli skrętkowych, paneli 19, złączy RJ45), światłowodowego oraz szaf dystrybucyjnych 19. Producent okablowania strukturalnego musi spełniać wymagania międzynarodowej normy odnośnie standardów jakości ISO 9001, należy przedłożyć odpowiedni certyfikat. Producent okablowania musi objąć zainstalowany system bezpłatną, 25-letnią systemową gwarancją niezawodności, która obejmie tory transmisyjne miedziane i światłowodowe w zakresie łącza Channel (kable instalacyjne, panele 19, złącza, kable krosowe i przyłączeniowe). Gwarancja musi być trójstronną umowa podpisana pomiędzy Użytkownikiem, Wykonawcą okablowania oraz Producentem. Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowiązań gwarancyjnych wykonawcy. W przypadku niemożności wywiązania się wykonawcy z tych zobowiązań. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki została udzielona gwarancja. Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodności jest wykonanie instalacji zgodnie z obowiązującymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi być wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania. Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na najwyższym poziomie jakości i wydajności, wszystkich czynności instalacyjnych musi dokonać wykwalifikowana firma spełniająca poniższe wymagania: Firma wykonawcza musi zatrudniać pracowników Certyfikowanych Instalatorów posiadających ważne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjętego w tym projekcie. Instalator musi posiadać aktualny certyfikat. Wykonawca autoryzujący system okablowania strukturalnego musi posiadać uprawnienia do objęcia zainstalowanego systemu 25-letnią systemową gwarancją niezawodności. Podstawą do przygotowania poniższego opracowania są najnowsze wydania norm okablowania strukturalnego. Wszystkie niewymienione w projekcie zagadnienia związane z okablowaniem strukturalnym są regulowane przez poniższe normy:

7 ISO/IEC 11801:2011 Information technology. Generic cabling for customer premises. EN :2011 Information technology. Generic cabling systems Part 1: General requirements. TIA/EIA 568-C.2:2009 Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2. PN-EN :2011 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne. PN-EN :2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości. PN-EN :2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. PN-EN :2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. PN-EN 50346:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania 1.3 Opis techniczny instalacji Okablowanie pionowe obejmuje połączenie między Główny Punkty Dystrybucyjny w istniejącym budynku (GPD2) pom. wartowni a szafą teletechniczną znajdującą się w pomieszczeniu 2.7 (pomieszczenie serwera). Zostanie ono wykonane w oparciu o technikę światłowodową przy wykorzystaniu światłowodu jednomodowego 12-włóknowego. Przewiduje się kabel światłowodowy 12 włóknowy uniwersalny SM 9/125um o konstrukcji całkowicie dielektrycznej z centralną tubą światłowodową wypełnioną żelem. Kabel gryzonioodporny (wzmocnienie z włókna szklanego), przeznaczony do instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznych, powłoka LSOH. Trasy kabli magistralnych będą przebiegały w szachtach teletechnicznych oraz kanalizacji teletechnicznej. Kable światłowodowe mają być terminowane w światłowodowych panelach krosowych LC duplex o wysokości montażowej 1U. W budynku przewidziano okablowanie poziome w oparciu o przewody S/FTP kat.7 w kanalizacji w tzw. mikrorurek o ilości odpowiedniej z punktem logicznym. Dodatkowo dla każdego punktu logicznego należy przewidzieć zapas otworów w ilości min. 2 na 1 PEL. W budynku projektuje się zainstalowanie punktów logicznych

8 w zaznaczonych miejscach składających się z czterech modułów RJ 45 kat. 6A. przewody należy prowadzić w korytkach kablowych lub podtynkowo. W pomieszczeniach w których gniazda widnieją po środku pomieszczenia należy zastosować puszki podłogowej floor box 228x228mm na 12 gniazd. Wszystkie złącza RJ45 muszą spełniać wymagania norm ISO/IEC 11801:2002, EN 50173:2002 oraz ANSI/TIA/EIA 568-B.2 dla kategorii 6A. W celu zapewnienia minimalnego rozplotu skręconych par kabla, moduły RJ45 muszą być wyposażone w prowadnicę par. Zgodność ze standardem kategorii 6A powinna być potwierdzona poprzez oznaczenie modułu RJ45 opisem Cat.6A oraz udokumentowana certyfikatem niezależnego laboratorium badawczego. Certyfikat niezależnego laboratorium powinien stwierdzać międzyoperacyjność produktu oraz przeprowadzenie testu piramidy tzw. metoda de-embedded test dla złącza RJ45. Gniazda mają być montowane podtynkowo. Ze względu na estetykę wykonania, gniazda RJ45 mogą będą montowane we wspólnej ramce z gniazdami elektrycznymi DATA. W przypadku omawianej instalacji można zastosować rozwiązanie Kontakt Classic. Każde gniazdo musi zostać opisane według oznaczeń podanych na planach sytuacyjnych. W pomieszczeniu 2.7 projektuje się podłogę techniczną modułową klasy 5. Podłogę należy wykonać poprzez zastosowanie płyty typu paroll 90 na konstrukcji rusztu nośnego 60x60cm przymocowanego do podłoża poprzez stopki podporowe regulowane ze stali galwanizowanej. Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe i muszą spełniać wymagania dotyczące podłogi technicznej w serwerowni. Przed przystąpieniem do prac montażowych instalator winien zapoznać się z dokumentacją techniczną zainstalowania elementów konstrukcyjnych. Po wykonaniu instalacji instalator powinien wykonać niezbędne badania i pomiary zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami. Minimalny zakres obowiązkowych testów okablowania pionowego obejmuje: Poprawność i ciągłość wykonanych połączeń Polaryzacja łączy dupleksowych zakończonych gniazdami LC duplex Tłumienność łączy światłowodowych, pomiar wykonany zgodnie z normatywnym załącznikiem A normy EN

9 Minimalny zakres obowiązkowych testów obejmuje pomiary łączy stałych w odniesieniu do normatywnego załącznika A normy PN-EN :2004: Poprawność i ciągłość wykonanych połączeń Straty odbiciowe RL Tłumienność wtrąceniowa Zmniejszenie przesłuchu zbliżnego NEXT pomiędzy dwiema parami Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliżnego (PSNEXT) Współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu pomiędzy dwiema parami (ACR) Sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu (PSACR) Zmniejszenie przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do długości linii transmisyjnej (ELFEXT) pomiędzy dwiema parami Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do długości linii transmisyjnej (PSELFEXT) Rezystancja pętli stałoprądowej Opóźnienie propagacji Różnica opóźnień propagacji. Zestawienie materiałów L.p. Typ Nazwa j.m. ilość Szafa serwerowa C&C 42U 800x1000x2150 z Szt. 1 perforowanymi drzwiami przednimi i tylnymi oraz osłonami bocznymi pełnymi Cokół 800x1000, wys. 120mm (z przeciwwagą) Szt Zaślepka wypełniająca, dachowo-podłogowa z Szt. 1 filtrem Zestaw montażowy 50x(śruba M6, podkładka, Kpl. 1 nakrętka) Panel porządkujący 19"/1U Szt Półka ruchoma 19", 400mm (pełna) Szt. 2 8 P1-S0612L1-SN Panel SecurityNET 19'' 1U z gniazdami Szt. 2 6xLC/PC dx, 12 pigtaili SM Listwa zasilająca 19" 8x230V z wyłącznikiem i Szt. 2

10 filtrem przeciwzakłóceniowym 10 MK6PAN1U Panel MMC 24xRJ45 MK 1U, bez modułów Szt MK6AFS Moduł MMC RJ45 MK kat.6a STP Szt Opaska PatchGrip (50x150mm) Szt SRW2048-K9-EU SG port Gigabit Managed Switch Szt MGBLX1 Gigabit Ethernet LX Mini-GBIC SFP Transceiver Szt CP-7942G Aparat telefoniczny Cisco UC Phone 7942 Szt SW-CCM-UL- CUCM 3,x or 4,x RTU lic, for single IP Phone Szt SW-CCME-UL Communications Manager Express License For One 7942G Phone Szt Listwa uziemiająca Szt MK6452C Adaptery do gniazd 45x45 MM 2xRJ45 Szt WP45X4521 Support uchwyt 2 modułowy Szt MK6AFS Moduł keystone kat 6A STP (do gniazd) Szt L1-OAL Patchcord SM, 9/125, LC/PC-LC/PC duplex dł. Szt. 6 1m 23 CORD6AS01MSH Kabel RJ45-RJ45 MMC U/FTP kat.6a LSZH 1m Szt Kabel MMC S/FTP kat MHz LSZH mb Kabel światłowodowy SM uniwersalny U- mb 260 DQ(ZN)BH, 12J (6x2), 4.0kN 26 Linka LgY 10mm 2 mb Koryto kablowe 300x50mm mb Korytko kablowe 200x50mm z maskownicą mb Kanał instalacyjny ACEMICRO 12 mb Zasilacz UPS 8kW do zabudowy wys. 6U Szt Rury PCW 110/2,3 mm mb Studzienki teletechniczne SKR-2 Szt Kabel F-YAY 50x2x0,8 ekranowany mb Rura ochronna HDPE 110/6,3mm mb 18

11 35 floor box 228x228mm kpl Łączówka LSA 10 par Szt Gniezdnik LSA na 5 łączówek 10par kpl 5 38 Płyta podłogowa Paroll 90 Szt Ruszt nośny dla podłogi technicznej modułowej m 2 10,34 40 Schody pomiędzy różnymi pozimami Kpl Stopka podporowa regulowana ze stali Szt. 43 galwanizowanej

12 Data Sheet Cisco MFE and MGE SFP Transceivers Cisco Small Business Network Accessories Easily Connect Switches with Fiber Optic Networking Modules Highlights Adds fiber-optic connectivity to Cisco Small Business and Cisco Small Business Pro Series switches High-performance link for connecting networks within a building or small campus area Easy removal with an integrated spring latch Hot swappable to maintain network availability Product Overview Cisco MFE and MGE Small Form-Factor Pluggable (SFP) or mini Gigabit Interface Converter (mini-gbic) transceivers (Table 1) are easy-to-install modules that provide a simple way to add fiber connectivity or to add an extra Gigabit Ethernet port to your Cisco Small Business or Cisco Small Business Pro Series switches. The transceivers are available for single-mode or multimode fiber-optic cabling and can support distances from 100 meters up to 40 kilometers. The Cisco MFE and MGE transceivers provide fast and reliable connectivity between switches that are located on different floors, in separate buildings, or on a small campus network needing connectivity between sites. These transceivers can support both Fast and Gigabit Ethernet applications. Table 1. MFE and MGE SFP Transceiver Modules Description MFE Transceivers MFEBX1 MFEFX1 MFELX1 100BASE-BX-20U SFP transceiver for single-mode fiber, 1310 nm wavelength, support up to 20 km 100BASE-FX SFP transceiver, for multimode fiber, 1310 nm wavelength, support up to 2 km 100BASE-LX SFP transceiver, for single-mode fiber, 1310 nm wavelength, support up to 10 km MGE Transceivers MGBBX1 MGBLH1 MGBLX1 MGBSX1 MGBT1 1000BASE-BX-20U SFP transceiver, for single-mode fiber, 1310 nm wavelength, support up to 20 km 1000BASE-LH SFP transceiver, for single-mode fiber, 1310 nm wavelength, support up to 40 km 1000BASE-LX SFP transceiver, for single-mode fiber, 1310 nm wavelength, support up to 10 km 1000BASE-SX SFP transceiver, for multimode fiber, 850 nm wavelength, support up to 550 m 1000BASE-T SFP transceiver for category 5 copper wire, support up to 100 m Features Built-in spring latch for easy module removal Hot swappable Low insertion-loss duplex LC receptacle Low electromagnetic interference (FCC Part 15, Class B) for clear communications Meets FDA and International Electrotechnical Commission (IEC) eye safety standards Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Page 1 of 1

13 Data Sheet Cisco Limited Warranty The Cisco Small Business transceivers come with a 5-year limited hardware warranty with return to factory replacement. In addition, Cisco offers software updates for bug fixes at no charge for the life of the warranty and one year of telephone technical assistance from the Small Business Support Center. For more information visit, Specifications Table 2 contains the specifications, package contents, and minimum requirements for the Cisco MFE and MGE SFP Transceivers. Table 2. Specifications for the Cisco MFE and MGE SFP Transceivers Specifications Media Application Connector type Wavelength typical (Tx) Wavelength range (Rx) MFEBX1: Single-mode fiber (SMF) MFELX1: Single-mode fiber (SMF) MFEFX1: Multimode fiber (MMF) MGBBX1: Single-mode fiber (SMF) MGBLH1: Single-mode fiber (SMF) MGBLX1: Single-mode fiber (SMF) MGBSX1: Multimode fiber (MMF) MGBT1: Category 5e UTP MFEBX1: 100BASE-BX-20U MFELX1: 100BASE-LX MFEFX1: 100BASE-FX MGBBX1: 1000BASE-BX-20U MGBLH1: 1000BASE-LH MGBLX1: 1000BASE-LX MGBSX1: 1000BASE-SX MGBT1: 1000BASE-T MFEBX1: Single LC MFELX1: Duplex LC MFEFX1: Duplex LC MGBBX1: Single LC MGBLH1: Duplex LC MGBLX1: Duplex LC MGBSX1: Duplex LC MGBT1: RJ-45 MFEBX1: 1310 nm MFELX1: 1310 nm MFEFX1: 1310 nm MGBBX1: 1310 nm MGBLH1: 1310 nm MGBLX1: 1310 nm MGBSX1: 850 nm MGBT1: N/A MFEBX1: 1550 nm MFELX1: 1310 nm MFEFX1: 1310 nm MGBBX1: 1490 nm MGBLH1: 1310 nm MGBLX1: 1310 nm MGBSX1: 850 nm MGBT1: N/A Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Page 2 of 4

14 Data Sheet Performance Maximum distance Average output power Receiver sensitivity Receiver overload MFEBX1: up to 20 km MFELX1: up to 10 km MFEFX1: up to 2 km MGBBX1: up to 20 km MGBLH1: up to 40 km MGBLX1: up to 10 km MGBSX1: up to 550 m MGBT1: up to 100 m MFEBX1: -20 dbm to -14 dbm MFELX1: -20 dbm to -14 dbm MFEFX1: -15 dbm to -8dBm MGBBX1: -8 dbm to -3 dbm MGBLH1: -4 dbm to 0 dbm MGBLX1: -9.5 dbm to -3 dbm MGBSX1: -9.5 dbm to -4 dbm MGBT1: N/A MFEBX1: -32 dbm (max) MFELX1: -30 dbm (max) MFEFX1: -34 dbm (max) MGBBX1: -23 dbm (typ) MGBLH1: -25 dbm (typ) MGBLX1: -20 dbm (typ) MGBSX1: -20 dbm (typ) MGBT1: N/A MFEBX1:-8 dbm (min) MFELX1:-10 dbm (min) MFEFX1: -5 dbm (min) MGBBX1: -3 dbm MGBLH1: -3 dbm MGBLX1: -3 dbm MGBSX1: -0 dbm MGBT1: N/A Environmental Dimensions W x H x D MFEBX1: 13 x 9 x 56 mm (0.53 x 0.33 x 2.19 in.) MFELX1: 13 x 9 x 56 mm (0.53 x 0.33 x 2.19 in.) MFEFX1: 13 x 9 x 56 mm (0.53 x 0.33 x 2.19 in.) MGBBX1: 13.4 x 8.5 x 55.7 mm (0.53 x 0.33 x 2.19 in.) MGBLH1: 13.4 x 8.5 x 56.5 mm (0.53 x 0.33 x 2.22 in.) MGBLX1: 13.4 x 8.5 x 55.7 mm (0.53 x 0.33 x 2.19 in.) MGBSX1: 13.4 x 8.5 x 56.5 mm (0.53 x 0.33 x 2.22 in.) MGBT1: 13.4 x 8.5 x 66 mm (0.53 x 0.33 x 2.60 in.) Unit weight kg (0.63 oz. ) Power Operating temperature Storage temperature Operating humidity Storage humidity 1W (max) 32º to 158ºF (0º to 70ºC) -40º to 185ºF (-40º to 85ºC) 10% to 85% noncondensing 5% to 90% noncondensing Standards Compliance FCC Part 15 Class B EN55022 Class B (CISPR 22B) VCCI Class B Safety FDA 21 CFR and EN60950, EN (IEC) , Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Page 3 of 4

15 Data Sheet Package Contents Cisco SFP transceiver Quick installation guide Minimum Requirements Switch with SFP port. Consult the module s Quick Start Guide for interoperability guidelines. Ordering Information Table 3 provides ordering information for the Cisco MFE and MGE Transceivers Table 3. Ordering MFE and MGE Transceivers Product Number MFEBX1 MFEFX1 MFELX1 MGBBX1 MGBLH1 MGBLX1 MGBSX1 MGBT1 Description 100BASE-BX-20U SFP transceiver 100BASE-FX SFP transceiver 100BASE-LX SFP transceiver 1000BASE-BX-20U SFP transceiver 1000BASE-LH SFP transceiver 1000BASE-LX SFP transceiver 1000BASE-SX SFP transceiver 1000BASE-T SFP transceiver Printed in USA C / Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Page 4 of 4

16 Data Sheet Cisco Unified IP Phone 7942G Product Overview Cisco Unified Communications Solutions unify voice, video, data, and mobile applications on fixed and mobile networks, delivering a media-rich collaboration experience across business, government agency, and institutional workspaces. These applications use the network as the platform to enhance comparative advantage by accelerating decision time and reducing transaction time. The security, resilience, and scalability of the network enable users in any workspace to easily connect anywhere, anytime, and anyplace, using any media, device or operating system. Cisco Unified Communications is part of a comprehensive solution that includes network infrastructure, security, wireless, management applications, lifecycle services, flexible deployment and outsourced management options, and third-party applications. The Cisco Unified IP Phone 7942G (Figure 1) is a full-featured IP phone with speakerphone and handset designed for wideband audio. It is intended to meet the needs of needs of transaction-type workers with significant phone traffic. It has two programmable backlit line/feature buttons and four interactive soft keys that guide you through all call features and functions. The phone has a large, 4-bit grayscale graphical LCD (Figure 2) that provides features such as date and time, calling party name, calling party number, digits dialed, and presence information. The crisp graphic capability of the display allows for the inclusion of higher value, more visibly rich Extensible Markup Language (XML) applications, and support for localization requiring double-byte Unicode encoding for fonts. A hands-free speakerphone and handset designed for hi-fidelity wideband audio are standard on the Cisco Unified IP Phone 7942G, as is a built-in headset connection and an integrated Ethernet switch. Figure 1. Cisco Unified IP Phone 7942G Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Page 1 of 5

17 Data Sheet Figure 2. Close-Up of Display and Lighted Line Keys Features and Benefits The Cisco Unified IP Phone 7942G is designed to grow with your organization and enhancements to your system capabilities. The dynamic feature set allows the phone to keep pace with your requirements through regular software updates. Firmware changes can be downloaded from Cisco.com. No hands-on moves and changes are required with the phone you can simply pick up the phone and move to a new location anywhere on your network. The Cisco Unified IP Phone 7942G also provides many accessibility features. Table 1 lists the phone s features. Table 1. Feature Display Cisco Unified IP Phone 7942G Features Description/Benefit 5-inch (12.5 cm), high-resolution (320 x 222), graphical monochrome 4-bit grayscale display. Allows for greater flexibility of features and applications, and significantly expands the information viewed when using features such as Services, Information, Messages, and Directory. Display also supports localization requiring double-byte Unicode encoding for fonts. Wideband Audio Codec Support Speakerphone Messages Key Directories Key Settings Key Services Key Help Button Speakerphone, Mute, and Headset Buttons Support for wideband (G.722 codec, adherence to TIA 920), including handset, headset, and speakerphone (see Q&A for details). G.711a, G.711µ, G.729a, G.729ab, G.722, and ilbc audio compression codecs are supported (see Q&A for details). Full-duplex speakerphone with acoustic echo cancellation. Provides direct access to voic . Ready access to missed, received, and placed calls (plus intercom history and directories). Incoming messages are identified and categorized on the display, allowing users to quickly and effectively return calls using direct dial-back capability. Corporate directory integrates with the Lightweight Directory Access Protocol Version 3 (LDAP3) standard directory. Allows user to adjust display contrast, select background images (if available), and select ringer sounds through the User Preference menu. Network Configuration preferences also can be set up (usually by the system administrator). Configuration can be set up either automatically or manually for Dynamic Host Control Protocol (DHCP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Cisco Unified Communications Manager, and backup Cisco Unified Communications Manager instances. Other available Settings submenus include Device Configuration, Security Configuration, and Model Information. Allows users to quickly access diverse information such as weather, stocks, quote of the day, or any Webbased information using XML. Online Help gives users information about the phone keys, buttons, and features. Speakerphone includes Speaker On/Off, Microphone Mute, and Headset buttons that are lit when active. For added security, the audible dual tone multifrequency (DTMF) tones are masked when the speakerphone mode is used Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Page 2 of 5

18 Data Sheet Feature Ethernet Switch Headset Port Volume Control Adjustable Foot-Stand Multiple Ring Tones Americans with Disabilities Act (ADA) Features Quality of Service (QoS) Options Security Language Support Configuration Options Description/Benefit Internal 2-port Cisco Ethernet switch allows for a direct connection to a 10/100BASE-T Ethernet network through an RJ-45 interface with single LAN connectivity for both the phone and a colocated PC. System administrator can designate separate VLANs (802.1Q) for the PC and phone, providing improved security and reliability of voice and data traffic. Dedicated headset port eliminates the need for a separate headset amplifier and allows the handset to remain in its cradle, making headset use simpler. Both wideband (G.722) and narrowband headsets are supported. Provides easy decibel-level adjustments for the speakerphone, handset, headset, and ringer. The handset is hearing aid-compatible. Additional volume control gain can be achieved using an inline handset amplifier. Stand is adjustable from flat to 60 degrees to provide optimum display viewing and comfortable use of all buttons and keys. The foot-stand is keyed to match standard wall-jack configurations for wall mounting. Optional wall-mount brackets are also offered. More than 24 defined user-selectable ring tones are available. Ring tones may also be personalized through use of the Cisco Unified Phone Application Suite. Handset is hearing aid-compatible and meets Federal Communications Commission (FCC) loudness requirements for the Americans with Disabilities Act (ADA). Section 508 loudness requirements can be achieved using industry-standard inline handset amplifiers such as Walker Equipment W-10 or CE-100 amplifiers. Dial pad is also ADA-compliant. Supports differentiated services code point (DSCP) and 802.1Q/p standards. Positive device identity through X.509v3 Certificates, digitally signed images, cryptographically secure provisioning, and secure signaling and secure media with AES-128. Cryptography is not enabled by default and may only be enabled through a cryptographically enabled CUCM. The phone also contains an 802.1X supplicant and supports EAPOL pass-through. Built-in support for more than 30 languages (dependent on Cisco Unified Communications Manager version). IP address assignment can be statically configured or configured through the DHCP client. Table 2. Specification Cisco Unified IP Phone 7942G Product Specifications Description Dimensions (H x W x D) Weight Phone-Casing Composition Power Phone Software Requirements Call Control Compatibility Signaling Protocols 8.2 x 10.5 x 6 in. (20.32 x x cm) 3.5 lb (1.6 kg) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) plastic in textured dark gray color with silver bezel Supports IEEE 802.3af PoE (Class 2). Also supports Cisco Prestandard Power over Ethernet (PoE), allowing powering from any of the Cisco Inline Power-capable blades and boxes, plus Cisco midspan. 48VDC is required; it can be supplied locally at the desktop using an optional AC-to-DC power supply (part number CP- PWR-CUBE-3=) or power injector (CP-PWR-INJ=). Local power options require a corresponding AC country cord (see Table 6). Supported in 8.3(2) and greater Supported in Cisco Unified Communications Manager Versions 4.1(3)sr5b, 4.2(3)sr2b, 4.3(1), 5.1.1(b), 5.1(2), 6.0(1) and greater Supported in Cisco Unified Communications Express and SRST Version 4.1 Skinny Client Control Protocol (SCCP) and Session Initiation Protocol (SIP) with Cisco call control Table 3. Temperature Ratings Temperature Variable Operating Temperature Relative Humidity Storage Temperature Description 32 to 104 F (0 to 40 C) 10 to 95% (noncondensing) 14 to 140 F ( 10 to 60 C) Certifications Compliance and Safety Refer to the following link: Ordering Information To place an order, visit the Cisco Ordering Home Page. To download software, visit the Cisco Software Center Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Page 3 of 5

19 Data Sheet Table 4. Part Number CP-7942G CP-7942G= Ordering Information Phone/license Description Cisco Unified IP Phone 7942G Cisco Unified IP Phone 7942G, spare CP-7942G-CH1 CP-7942G-CCME Cisco Unified IP Phone 7942G, for Channels, with one station user license Cisco Unified IP Phone 7942G, for Channels, with one Cisco Unified Communications Manager Express station user license Note: All Cisco Unified IP phones require the purchase of a phone technology license, regardless of call protocol being used. Table 5. Part Number Ordering Information Accessories Description CP-LCKNGWALLMOUNT= CP-WALLMOUNTKIT= CP-LCKNGWALLMNT2= CP-PWR-CUBE-3= CP-PWR-INJ= Locking wall-mounting kit, flat (recommended version) Nonlocking wall-mounting kit, slanted Locking wall-mounting kit, slanted Local power adapter for sites where PoE is not available; refer to Table 6 to select the correct regional power cord. CP-PWR-CUBE-3= is compatible with and can replace CP-PWR-CUBE-2=. Single-port midspan power injector with integrated power supply, specifically designed and tested for use with all Cisco Unified IP Phones. May be used as an alternative to the existing Cisco phone local power adapter (CP-PWR-CUBE-3=) and can support a maximum distance of 100 meters between an unpowered switch and a Cisco Unified IP Phone. Table 6. Part Number Ordering Information AC Country Power Cords Description CP-PWR-CORD-AP= CP-PWR-CORD-AR= CP-PWR-CORD-AU= CP-PWR-CORD-CE= CP-PWR-CORD-CN= CP-PWR-CORD-JP= CP-PWR-CORD-NA= CP-PWR-CORD-SW= CP-PWR-CORD-UK= Asia Pacific Argentina Australia European Community China Japan North America Switzerland United Kingdom Cisco Unified Communications Services Cisco and our certified partners can help you deploy a secure, resilient Cisco Unified Communications solution, meeting aggressive deployment schedules and accelerating business advantage. Our portfolio of services is based on proven methodologies for unifying voice, video, data, and mobile applications on fixed and mobile networks. Our unique lifecycle approach to services defines the requisite activities at each phase of the solution lifecycle. Customized planning and design services focus on creating a solution that meets your business needs. Awardwinning technical support increases operational efficiency. Remote management services simplify day-to-day operations, and optimization services enhance solution performance as your business needs change. For More Information For more information about the Cisco Unified IP Phone 7942G, visit or contact your local account representative Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Page 4 of 5

20 Data Sheet Printed in USA C / Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Page 5 of 5

21

22

23

24

25

26

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Oświadczamy, iż Projekt Wykonawczy branży teletechnicznej: ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU. 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.4 Zestawienie urządzeń 1.4.1 Zestawienie urządzeń dla budynku A

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 42-506 Będzin ul. Kijowska 16. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT. 42-506 Będzin ul. Kijowska 16. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "R E N M A R" 42-506 Będzin ul. Kijowska 16 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Adaptacji pomieszczeń na 5 piętrze w obiekcie przy ul. Francuskiej 70 w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 21-030 MOTYCZ, STASIN 1, tel. 883 788 680, e-mail:wojtek_switek@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego Inwestor : Ośrodek Leczenia Uzależnień

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. załącznik nr 5 do siwz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. I. Zakres prac w ramach zamówienia Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu przedszkola w Konstancinie-Jeziornie Inwestor: Miejs realizacji: Zarząd Gminny w Konstancinie-Jeziorna ul. Jaworskiego 3 Dz.Nr.10/28

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ZP/ATI/ WIMiM/05/2010. Załącznik nr 6d

PRZEDMIAR. ZP/ATI/ WIMiM/05/2010. Załącznik nr 6d ZP/ATI/ WIMiM/05/2010 Załącznik nr 6d PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa laboratoriów naukowych w budynku Hali Technologicznej ADRES INWESTYCJI : Szczecin al. Piastów 19A INWESTOR : Zachodniopomorski

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A A) Wykonanie instalacji dla sieci bezprzewodowej 32 punktów dostępowych Wi-Fi w budynku pałacu Rozmieszczenie punktów dostępowych

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 9

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 9 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 E-mail sanit-gaz.lublin@wp.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku. Urząd Miasta Szczecin. pl. Armii Krajowej 1, Szczecin. Budynek Urzędu Miasta Szczecin

Projekt wykonawczy. Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku. Urząd Miasta Szczecin. pl. Armii Krajowej 1, Szczecin. Budynek Urzędu Miasta Szczecin Projekt wykonawczy Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku Urzędu Miasta Szczecin Nr projektu: 05-2008 Inwestor: Obiekt: Adres: Branża: Projektował: Certyfikat: Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in INSTEL Technika Telekomunikacyjna ul. Jaracza 55a, 90-251 Łódź tel: 042 632 60 00 fax: 042 631 92 04 e-mail: info@instel.com.pl http://www.instel.com.pl Wrzesień 2010 PROJEKT INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj.

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj. egz.. nr dok.268/2014 ELWOJ Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl INWESTOR OBIEKT INWESTYCJA STADIUM BRANŻA 00-626 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Planning and Cabling Networks

Planning and Cabling Networks Planning and Cabling Networks Network Fundamentals Chapter 10 Version 4.0 1 Projektowanie okablowania i sieci Podstawy sieci Rozdział 10 Version 4.0 2 Objectives Identify the basic network media required

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Korespondencja 6. Część rysunkowa: T-1 Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: PRZEDMIAR ROBÓT

Zatwierdzam: PRZEDMIAR ROBÓT Wartość kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Izba Celna w Nowym Targu - Przebudowa istniejącej instalacji teleinformatycznej oraz sieci zasilania gwarantowanego - INSTALACJA OKABLOWANIA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA UWAGA! SPIS RYSUNKÓW

CZĘŚĆ OPISOWA UWAGA! SPIS RYSUNKÓW CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY...2 1.Dane Ogólne...2 1.1.Zakres rzeczowy projektu...2 1.2. Podstawa opracowania...2 2.Założenia projektowe...2 3.Okablowanie strukturalne...2 4.GPD...3 5.Połączenie szkieletowe...3

Bardziej szczegółowo

EDS-205A/208A. Pełny opis produktu. Specyfikacja techniczna. Małe i tanie niezarządzalne switche do zastosowań przemysłowych.

EDS-205A/208A. Pełny opis produktu. Specyfikacja techniczna. Małe i tanie niezarządzalne switche do zastosowań przemysłowych. EDS-205A/208A Małe i tanie niezarządzalne switche do zastosowań przemysłowych Małe i tanie niezarządzalne switche do zastosowań przemysłowych switch przemysłowy w obudowie aluminiowej przeznaczony do montażu

Bardziej szczegółowo

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Physical Layer Network Fundamentals Chapter 8 Version 4.0 1 Warstwa fizyczna modelu OSI Network Fundamentals Rozdział 8 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Physical layer protocols and services

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN

PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN NR PROJEKTU: Projekt nr: 134 TEMAT OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Strona 2. 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy

Strona 2. 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy Spis treści Strona 2 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy 2. Część techniczna. 2.1 Stan istniejący. 2.2 Stan projektowany. 2.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. INFRASTRUKTURA SIECIOWA PASYWNA I AKTYWNA... 2 5. GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY - GPD A... 2 6. LOKALNY

Bardziej szczegółowo

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LEGRAND CABLING SYSTEM 2 DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LCS 2 : OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ Kompletny system okablowania strukturalnego Nowości w ofercie: Szafy typu Rack 19

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Sieci komputerowe Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Rola warstwy fizycznej Określa rodzaj medium transmisyjnego (np. światłowód lub skrętka) Określa sposób kodowania bitów (np. zakres napięć odpowiadających

Bardziej szczegółowo

24 GE with 4 Shared SFP Web Smart Switch

24 GE with 4 Shared SFP Web Smart Switch GES-2451 Wersja: 1 24 GE with 4 Shared SFP Web Smart Switch LevelOne GES-2451 is a powerful, high-performance Gigabit Ethernet switch with 24 10/100/1000Mbps ports shared 4 SFP(mini GBIC) ports, providing

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej

Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej Ip 1 2 3 4 czynność przygotowanie otworów pod trasy kablowe wykonanie

Bardziej szczegółowo

Duża odporność na surowe warunki pracy czynią przełączniki tej serii idealnym rozwiązaniem do zastosowań w przemysłowych sieciach Ethernet.

Duża odporność na surowe warunki pracy czynią przełączniki tej serii idealnym rozwiązaniem do zastosowań w przemysłowych sieciach Ethernet. EDS-305/308 Niezarządzalne switche na szynę DIN z redunantnym zasilaniem i przekaźnikiem alarmowym Niezarządzalne switche na szynę DIN z redunantnym zasilaniem i przekaźnikiem alarmowym wysokiej klasy

Bardziej szczegółowo

EN okablowanie strukturalne budynków EN okablowanie poziome EN okablowanie pionowe EN okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą

EN okablowanie strukturalne budynków EN okablowanie poziome EN okablowanie pionowe EN okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą EN 50173 okablowanie strukturalne budynków EN 50167 okablowanie poziome EN 50168 okablowanie pionowe EN 50169 okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą normą dotyczącą okablowania strukturalnego była norma

Bardziej szczegółowo

Przełącznik 8 GE PoE-Plus + 2 GE SFP, 250W

Przełącznik 8 GE PoE-Plus + 2 GE SFP, 250W GEP-1021 Wersja: 1 Przełącznik 8 GE PoE-Plus + 2 GE SFP, 250W LevelOne GEP-1021 provides 8 x 10/100/1000Base-T PoE-Plus ports and 2 x 1000Base-X SFP (Small Form Factor Pluggable) slots. This switch is

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne

Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne W budynku projektowana struktura okablowania obejmować będzie podsystem okablowania poziomego. Okablowanie poziome należy wykonać na bazie skrętki czteroparowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Sieci Teletechnicznej CPV

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Sieci Teletechnicznej CPV Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Sieci Teletechnicznej CPV - 32413000-1 Nazwa Obiektu: Biuro Obsługi Lokali nr 11 Nazwa Inwestycji: Instalacja teletechniczna w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa sieci strukturalnej

Przedmiar robót. Rozbudowa sieci strukturalnej Przedmiar robót Rozbudowa sieci strukturalnej Obiekt: Budynek Sądu Okręgowego w Katowicach ul. Andrzeja 16/18, 40-957 Katowice Zamawiający: Sąd Okręgowy w Katowicach ul. Francuska 38, 40-028 Katowice Jednostka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CPV

PROJEKT WYKONAWCZY CPV PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI TELETECHNICZNYCH CPV 45314320-0 INWESTYCJA : PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA DOMU ŻOŁNIERZA NA OŚRODEK KULTURY 05-530 GÓRA KALWARIA, UL. KS. SAJNY DZ. NR EWID. 37/1,37/5

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: PRZEDMIAR ROBÓT

Zatwierdzam: PRZEDMIAR ROBÓT Wartość kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Izba Celna w Nowym Targu - Przebudowa istniejącej instalacji teleinformatycznej oraz sieci zasilania gwarantowanego - INSTALACJA OKABLOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI RYSUNKI: Rys.02 Ark Projekt budowy sieci strukturalnej. Rys.03 - Projekt budowy sieci strukturalnej - schemat

SPIS ZAWARTOŚCI RYSUNKI: Rys.02 Ark Projekt budowy sieci strukturalnej. Rys.03 - Projekt budowy sieci strukturalnej - schemat SPIS ZAWARTOŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA....2 1.1 PRZEDMIOT PROJEKTU...2 1.2 INWESTOR...2 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 1.4. ZAKRES PROJEKTU...2 2. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA....3 2.1. OPIS OGÓLNY...3 2.2. ZAKRES BUDOWY

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

PANELE KROSOWE (Patch Panele)

PANELE KROSOWE (Patch Panele) DO PONIŻSZYCH CEN STOSOWANA JEST AKTYWNA POLITYKA RABATOWA - ZAPYTAJ DYSTRYBUTORA cena detaliczna SYMBOL NAZWA OSPRZĘTU netto PANELE KROSOWE (Patch Panele) pk010 Panel krosowy STP/FTP 24 porty kat. 6 1U

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Okablowanie strukturalne

PROJEKT WYKONAWCZY. Okablowanie strukturalne "DF-STUDIO PROJEKTOWE" S.C. Sławomir Maksim owicz, Mir osław Snarski 1 5-5 6 5 B i a ł y s t ok, ul. D oj l i d y F a b r y c z n e 2 3 tel./fax (085) 7417091, tel.(085) 740 6070 kom. 0 607 635 941, 0601

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa - kod CPV: 45314310-7

Sieć komputerowa - kod CPV: 45314310-7 P R Z E D M I A R R O B Ó T Sieć komputerowa - kod CPV: 45314310-7 Data: 2007-03-05 Budowa: Przystosowanie pomieszczeń piwnicy na serwerownię, modernizacja okablowania strukturalnego. Kody CPV: 45314310

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : T. Klimek DATA OPRACOWANIA : 05-2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : T. Klimek DATA OPRACOWANIA : 05-2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Instalacja strukturalna - rozbudowa istniejącego systeu w CK Zaek ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Św. Marcin80/82 INWESTOR : Centru Kultury "Zaek" w Poznaniu ADRES INWESTORA : Poznań,

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Starostwo Powiatowe w Tarnowie. Starostwo Powiatowe w Tarnowie INSTALACJE TELETECHNICZNE SIEĆ KOMPUTEROWA I TELEFONICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY. Starostwo Powiatowe w Tarnowie. Starostwo Powiatowe w Tarnowie INSTALACJE TELETECHNICZNE SIEĆ KOMPUTEROWA I TELEFONICZNA ed RASTER Zakład Pomiarów i Automatyki RASTER Tomasz Pawlus i Ryszard Pawełek ul. Franciszkańska 8 33-100 Tarnów tel.(014)627-26-23 e-mail: raster@post.pl PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Adaptacji pomieszczeń na 13 piętrze w obiekcie przy ul. Francuskiej 70 w Katowicach na potrzeby MOPS Katowice.

PROJEKT WYKONAWCZY. Adaptacji pomieszczeń na 13 piętrze w obiekcie przy ul. Francuskiej 70 w Katowicach na potrzeby MOPS Katowice. PROJEKT WYKONAWCZY Adaptacji pomieszczeń na 13 piętrze w obiekcie przy ul. Francuskiej 70 w Katowicach na potrzeby MOPS Katowice. Branża: Inwestor: Instalacje teletechniczne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO - UśYTKOWY

OPIS FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Projekt Nr POIG.02.03.00-00-034/10 Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI PERBO-PROJEKT SPIS RYSUNKÓW Str. 2 ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI SPIS RYSUNKÓW... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2. ZAKRES PROJEKTU... 4 3. ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE... 5 4. WYMAGANIA OGÓLNE... 6 4.1 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego CPV - 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego Nazwa Obiektu: Archiwum Państwowe w Lublinie Nazwa Inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Moduł odtwarzacza plików MP3 audio

Moduł odtwarzacza plików MP3 audio Gotronik PPHU Dane aktualne na dzień: 19-01-2017 09:19 Link do produktu: /modul-odtwarzacza-plikow-mp3-audio-p-2905.html Moduł odtwarzacza plików MP3 audio Cena Dostępność Numer katalogowy 35,00 zł Dostępny

Bardziej szczegółowo

Projektowanie okablowania sieci światłowodowej

Projektowanie okablowania sieci światłowodowej Projektowanie okablowania sieci światłowodowej Standardy TIA/EIA-568 Structured Cabling Standard Standard is now composed of the following three discrete Standards: TIA/EIA-568B.1,Commercial Building Telecommunications

Bardziej szczegółowo

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny.

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny. Spis treści: 1. Ogólny opis. 2. Specyfikacja techniczna. 3. Projekt. 4. Wykaz urządzeń sieci. 5. Składanie Ofert 1. Ogólny opis. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie sieci lokalnej komputerowej i telefonicznej

Bardziej szczegółowo

Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus

Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus Seria KGC-320-HP Cechy kluczowe: ź Konwersja sygnału miedzianego o potrujnej prędkości 10/100/1000Mbps

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Uwagi ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Charakterystyka inwestycji

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Uwagi ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Charakterystyka inwestycji ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Uwagi ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Charakterystyka inwestycji 2. Rozwiązania techniczne 2.1. Zasilanie, wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: T-1 Rzut Parteru. Projektowane

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku "L". INSTALACJE TELETECHNICZNE

Przedmiar. Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku L. INSTALACJE TELETECHNICZNE Przedmiar Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku "L" INSTALACJE TELETECHNICZNE Data: 2011-02-25 Obiekt: Budynek Dydaktyczno-Laboratoryjny "L" Zamawiający: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

klikamy Next 4. Wybieramy zgodność z systemem Virtual Machine hardware compatibility z listy zaznaczamy Workstation 6 Next 5.

klikamy Next 4. Wybieramy zgodność z systemem Virtual Machine hardware compatibility z listy zaznaczamy Workstation 6 Next 5. Instalacja Novell NetWare 5 przygotowanie do instalacji 1. Włożyć płytę do napędu 2. Wybieramy New Virtual Machine ( uruchamiamy ją) 3. Wybieramy typ instalacji Custom (what type of configuration do you

Bardziej szczegółowo

1G i 10G Ethernet warstwa fizyczna. Sergiusz Patela 2005 Okablowanie sieci Ethernet 1G i 10G 1

1G i 10G Ethernet warstwa fizyczna. Sergiusz Patela 2005 Okablowanie sieci Ethernet 1G i 10G 1 1G i 10G Ethernet warstwa fizyczna Sergiusz Patela 2005 Okablowanie sieci Ethernet 1G i 10G 1 Rozwój technologii sieciowych a systemy okablowania Technologie kablowania lokalnych sieci komputerowych ulegają

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ specyfikacja techniczna

Załącznik nr 4 do SIWZ specyfikacja techniczna Załącznik nr do SIWZ specyfikacja techniczna lp. Produkt Opis Szt. Punkt dystrybucyjny nr - konfiguracja bazowa 0 WS-C0E-S-0GE lub równoważny Cat0E chassis, WS-SUP-0GE-B, Fan Tray (req.p/s) SIBK-SXF lub

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS na wykonanie systemu okablowania strukturalnego pawilonów handlowych A, B, G, C - PRZEDMIARY

KOSZTORYS na wykonanie systemu okablowania strukturalnego pawilonów handlowych A, B, G, C - PRZEDMIARY TK SYSTEM 25-627 Kielce, ul. Władysława Łokietka 8 KOSZTORYS na wykonanie systeu okablowania strukturalnego pawilonów handlowych A, B, G, C - PRZEDMIARY Nazwa Inwestycji : Okablowanie Strukturalne Pawilonów

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 2 SIEĆ STRUKURALNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 2

POZYCJA 2 SIEĆ STRUKURALNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 2 POZYCJA 2 SIEĆ STRUKTURALNA Zawartość: 3. Opis techniczny... 2 3.1. Normy i zalecenia... 2 3.2. ZałoŜenia projektowe... 2 3.3. Zakres opracowania... 2 3.4. Dobór i opis instalacji strukturalnej... 2 3.5.

Bardziej szczegółowo

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 252x462x99 IP40 DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w małych i średnich obiektach

Bardziej szczegółowo

Rola warstwy fizycznej. Sieci komputerowe. Media transmisyjne. Propagacja sygnału w liniach miedzianych

Rola warstwy fizycznej. Sieci komputerowe. Media transmisyjne. Propagacja sygnału w liniach miedzianych Sieci komputerowe Rola warstwy fizycznej Wykład 2 Warstwa fizyczna, Ethernet Określa rodzaj medium transmisyjnego (np. światłowód lub skrętka) Określa sposób kodowania bitów (np. zakres napięć odpowiadających

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. Numer projektu: 21.3/2006 Data: Maj 2006 Egz.: 4. ul. Szkolna 1, Czerwonak. Nazwa projektu:

PROJEKT TECHNICZNY. Numer projektu: 21.3/2006 Data: Maj 2006 Egz.: 4. ul. Szkolna 1, Czerwonak. Nazwa projektu: PROJEKT TECHNICZNY Numer projektu: 21.3/2006 Data: Maj 2006 Egz.: 4 Obiekt: Nazwa projektu: GIMNAZJUM im. Jana Pawła II ul. Szkolna 1, 62-004 Czerwonak Projekt instalacji teleinformatycznej Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router gigabitowy 300 Mb/s

Bezprzewodowy router gigabitowy 300 Mb/s WGR-6013 Wersja: 2 Bezprzewodowy router gigabitowy 300 Mb/s The LevelOne WGR-6013 is a Wireless Gigabit Router, which uses IEEE 802.11b/g/n wireless standards to offer an extended operational range and

Bardziej szczegółowo

Zestaw w IP20 dla PROFINET IO TI-BL20-E-PN-4

Zestaw w IP20 dla PROFINET IO TI-BL20-E-PN-4 Podłączenie do 4 głowic zapisująco-odczytujących za pomocą przewodów przedłużających BL ident ze złączami M12 Głowice czytająco-zapisujące pracujące w sposób mieszany (HF i UHF) Zasilanie sieciowe/zasilanie

Bardziej szczegółowo

wpłynęło w dniu 18.07.2012r.. poniższe pytanie i prośba o wyjaśnienia:

wpłynęło w dniu 18.07.2012r.. poniższe pytanie i prośba o wyjaśnienia: Na stronę internetową Poznań, dnia 20.07.2012r. 540000ZAP.370-15/12 Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA KOMUNIKACJI W SEKTORZE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO TETRA I LTE

EWOLUCJA KOMUNIKACJI W SEKTORZE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO TETRA I LTE EWOLUCJA KOMUNIKACJI W SEKTORZE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO TETRA I LTE MOTOROLA SOLUTIONS TOMASZ PIKTEL DYREKTOR DS.KLIENTÓW KLUCZOWYCH EWOLUCJA KOMUNIKACJI W SEKTORZE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO TETRA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TV-IP201 TV-IP201W

Przewodnik szybkiej instalacji TV-IP201 TV-IP201W Przewodnik szybkiej instalacji TV-IP201 TV-IP201W Spis treści Polski... 1 1. Zanim zaczniesz... 1 2. Jak podłączyć... 2 3. CKonfiguracja kamery z serwerem web... 3 4. Użycie kamery IP bezprzewodowo (tylko

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY SIECIOWE DLA INSTALATORÓW

PRODUKTY SIECIOWE DLA INSTALATORÓW PRODUKTY SIECIOWE DLA INSTALATORÓW ASSMANN Network Technology, globalny producent z ponad -letnim doświadczeniem, jest profesjonalnym dostawcą w zakresie strukturalnych sieci kablowych. Pod marką DIGITUS

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu do kodu i własności intelektualnej w Zintegrowanej Architekturze. Copyright 2012 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.

Kontrola dostępu do kodu i własności intelektualnej w Zintegrowanej Architekturze. Copyright 2012 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. Kontrola dostępu do kodu i własności intelektualnej w Zintegrowanej Architekturze Rev 5058-CO900C 2 Agenda Co możemy zrobić aby chronić nasz system? Logix Security FactoryTalk Security Partners 3 Security

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do umowy Wykaz cen oferowanego sprzętu w ofercie Wykonawcy złożony w ramach postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy.

załącznik nr 2 do umowy Wykaz cen oferowanego sprzętu w ofercie Wykonawcy złożony w ramach postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy. załącznik nr 2 do umowy Wykaz cen oferowanego sprzętu w ofercie Wykonawcy złożony w ramach postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy. Nazwa elementu Kod Opis Cena jednostkowa brutto [PLN] Bramki

Bardziej szczegółowo

ul. Dąbrowskiego 113, Chorzów ul. Dąbrowskiego 113 w Chorzowie.

ul. Dąbrowskiego 113, Chorzów ul. Dąbrowskiego 113 w Chorzowie. Nr projektu: 49e2 Zmiana: - - - - Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów Miejsce i data wykonania: Katowice, dn. 02.2016 Dane projektowe: Lokalizacja inwestycji: 41-500

Bardziej szczegółowo

Idealny switch POE do monitoringu IP

Idealny switch POE do monitoringu IP Idealny switch POE do monitoringu IP W dzisiejszych czasach w sieciach LAN pojawia się coraz to więcej urządzeń, co może generować również wiele problemów technicznych związanych z koniecznością rozbudowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY FHU 10-693 Olsztyn, ul. Gen. Grota-Roweckiego /4, tel./fax. 0 89 54 55 89, tel. kom. 0 504 165 890, NIP; 739-110-17-13, Regon: 51049153 PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY Temat: Modernizacja pomieszczeń sali

Bardziej szczegółowo

APOL PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

APOL PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY APOL NIP 625-10-00-331 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE 42-506 BĘDZIN ul. Barlickiego 71 tel./fax (32) 760-28-26 e-mail: apol.wojkowice@vp.pl Będzin 20.09.2014r. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Temat

Bardziej szczegółowo

Standard TIA/EIA-568A

Standard TIA/EIA-568A Standard TIA/EIA-568A Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Przeznaczenie TIA/EIA-568A Stworzenie standardu okablowania telekomunikacyjnego zaspokajającego wymagania różnych producentów

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN w systemie Windows 7 z serwerem rozgrywki wieloosobowej gry Medal Of Honor: Wojna na Pacyfiku: Pacyfik.

Konfiguracja połączenia VPN w systemie Windows 7 z serwerem rozgrywki wieloosobowej gry Medal Of Honor: Wojna na Pacyfiku: Pacyfik. Windows 7 Konfiguracja połączenia VPN w systemie Windows 7 z serwerem rozgrywki wieloosobowej gry Medal Of Honor: Wojna na Pacyfiku: Pacyfik.net... 1 Configuration of VPN connection in Window 7 system

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Zmiana sposobu uŝytkowania budynku portierni na budynek administracyjny przy ul. 3-go Maja 47, 09-500 Gostynin

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne budowy sieci LAN

Wymagania techniczne budowy sieci LAN Wymagania techniczne budowy sieci LAN Ver. 1.5 CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W E W R O C Ł A W I U ul. Świdnicka 53; 50-030 Wrocław tel. +48 71 777 90 32; fax. +48 71 777 75 65 cui@cui.wroclaw.pl; www.cui.wroclaw.pl

Bardziej szczegółowo

Zestaw w IP20 TI-BL20-E-EN-8

Zestaw w IP20 TI-BL20-E-EN-8 Podłączenie do 8 głowic zapisująco-odczytujących za pomocą przewodów przedłużających BL ident ze złączami M12 Głowice czytająco-zapisujące pracujące w sposób mieszany (HF i UHF) Zasilanie sieciowe/zasilanie

Bardziej szczegółowo

Multimedia Connect - MMC System Okablowania Strukturalnego. Dominik Mikołajczak C&C Partners Telecom

Multimedia Connect - MMC System Okablowania Strukturalnego. Dominik Mikołajczak C&C Partners Telecom Multimedia Connect - MMC System Okablowania Strukturalnego Dominik Mikołajczak C&C Partners Telecom Agenda Firma Multimedia Connect MMC MMC nowy system okablowania na polskim rynku IT Referencje Oferta

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 121 19-03-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Przed instalowaniem

Bardziej szczegółowo

Okablowanie strukturalne. Komponenty okablowania strukturalnego

Okablowanie strukturalne. Komponenty okablowania strukturalnego Okablowanie strukturalne Komponenty okablowania strukturalnego Panele krosowe z gniazdami RJ45 kat. 5e i 6 Wersje ekranowane i nieekranowane System paneli krosowych, modułowych do montażu różnych typów

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM

Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE PL Wymagania systemowe Komputer zgodny z systemem operacyjnym Windows Port USB Zawartość opakowania Myszka instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROJEKTU TECHNICZNEGO WYKONAWCZEGO

ANEKS do PROJEKTU TECHNICZNEGO WYKONAWCZEGO ANEKS do PROJEKTU TECHNICZNEGO WYKONAWCZEGO INWESTOR: OBIEKT: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Zakład Obsługi Urzędu 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

USB-N13 Karta WiF N300 (2.4GHz) programowy AP USB 2.0

USB-N13 Karta WiF N300 (2.4GHz) programowy AP USB 2.0 USB-N3 Karta WiF N3 (2.4GHz) programowy AP USB 2. KOD PRODUCENT GWARANCJA NUASUKSWNU Asus gwarancja normalna Opis USB-N3 Bezprzewodowa karta sieciowa 82.n Strona z 5 3Mbps Pro N bezpieczne i niezawodne

Bardziej szczegółowo