DR 120, DR 190, DR 250, DR 310

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DR 120, DR 190, DR 250, DR 310"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZE POWIETRZA DR 120, DR 190, DR 250, DR 310 Wydanie 11/09

2

3 Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzeń należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję obsługi i bezwzględnie stosować się do jej zaleceń. Producent nie odpowiada za uszkodzenia towaru lub osób wynikające ze złej instalacji urządzeń oraz nieprzestrzegania zasad użytkowania. PANEL STERUJĄCY a przełącznik główny b lampka kontrolna c sygnalizator świetlny napełnienia zbiornika (za wyjątkiem DR 310) d pokrętło regulacji higrostatu e licznik godzin pracy

4 OPIS URZĄDZENIA Osuszacze serii DR zostały zaprojektowane do pracy w miejscach, które wymagają szybkiego osuszenia, bądź gdzie nie można pozwolić na nagły, niekontrolowany wzrost wilgotności względnej. Osuszacze serii DR redukują poziom wilgotności w pomieszczeniach. Jak można zaobserwować na rys. 1, każdy osuszacz DR posiada układ chłodniczy oraz wentylator. Powietrze zasysane przez wentylator (3) przechodzi przez filtr (5) i natrafia na zimną powierzchnię ścianek parownika (6), gdzie zostaje schłodzone nieco poniżej temperatury punktu rosy. Para wodna ulega skropleniu i kondensat zostaje odprowadzony do zbiornika (9). Następnie powietrze przechodzi przez skraplacz (4) i ogrzewa się do temperatury nieco wyższej od temperatury pomieszczenia. Rys Sprężarka hermetyczna 2. Elektroniczne urządzenie kontrolne 3. Wentylator śrubowy 8. Pływak 4. Skraplacz 5. Filtr powietrza 6. Parownik 7. Króciec skroplin 9. Zbiornik skroplin (nie dotyczy modelu DR 310) Najlepszą efektywność pracy otrzymuje się, gdy wilgotność względna wynosi pomiędzy 40% - 100%, a temperatura otoczenia od 3oC do 40oC. Urządzenie sterowane jest higrostatem, który włącza i wyłącza je po osiągnięciu zadanego poziomu wilgotności. Elektroniczne urządzenie kontrolne (2) automatycznie uruchamia i zatrzymuje proces odmrażania. Jeżeli skraplacz lub głowica sprężarki przegrzeją się z powodu awarii lub jeżeli urządzenie będzie użyte w miejscu, gdzie temperatura przekracza dopuszczalny limit 40oC, wówczas układ elektroniczny automatycznie wyłączy urządzenie zatrzymana zostanie praca wentylatora i sprężarki, co jest sygnalizowane pulsowaniem lampki kontrolnej (b). UWAGA! Jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej dopuszczalnej minimalnej wartości (3 o C), wówczas osuszacz przestaje pracować i pali się lampka kontrolna (b).

5 Sieć zasilająca osuszacza (230V/1 faza/50hz) powinna być uziemiona i wyposażona w magnetyczno-termiczny wyłącznik różnicowy. Osuszacz powinien być ustawiony pośrodku pomieszczenia, w odległości minimum cm od ściany, aby umożliwić swobodny wlot i wylot powietrza. Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, np. kaloryferów lub pieców. Nie ustawiać go również blisko drzwi lub okien. Podczas pracy osuszacza należy pozamykać wszystkie okna i drzwi. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA URUCHAMIANIE UWAGA! Pracującego osuszacza nie należy niczym przykrywać ani umieszczać na nim żadnych przedmiotów. W razie potrzeby zbiornik można wyjąć i do króćca (7) zamocować wąż gumowy do bezpośredniego odprowadzenia skroplin. UWAGA! Osuszacz musi być eksploatowany, transportowany i przechowywany wyłącznie w pozycji pionowej. W przeciwnym razie urządzenie nie będzie pracowało prawidłowo. W celu uruchomienia urządzenia należy: 1. Pokrętło higrostatu ustawić na 20% (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). 2. Ustawić zielony przełącznik (a) w pozycji I. Wentylator i sprężarka rozpoczną pracę, a przełącznik (a) podświetli się. 3. Pokrętło higrostatu (d) ustawić na żądany poziom wilgotności (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara). 4. Pokrętło higrostatu (d) ustawić na żądany poziom wilgotności (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

6 UWAGA! Osuszacz jest wyposażony w automatyczne urządzenie zabezpieczające, które uruchamia sprężarkę dopiero po upływie 1 min. od naciśnięcia przełącznika (a). WYŁĄCZANIE Zielony przełącznik (a) ustawić w pozycji O. ZBIORNIK SKROPLIN (nie dotyczy modelu DR 310) Kiedy zbiornik napełni się, urządzenie natychmiast przestanie pracować i zapali się lampka kontrolna (c). Aby ponownie uruchomić osuszacz, należy opróżnić zbiornik. UWAGA! Przed przystąpieniem do wyjmowania zbiornika należy najpierw wyłączyć urządzenie (przełącznik główny) i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Po opróżnieniu bardzo ostrożnie wkładać zbiornik z powrotem do osuszacza, aby nie uszkodzić przełącznika pływaka. KONSERWACJA UWAGA! Podczas wszelkich czynności serwisowych należy bezwzględnie wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Aby urządzenie pracowało efektywnie należy okresowo czyścić filtr powietrza i elementy wewnętrzne. Filtr można przedmuchać sprężonym powietrzem lub przemyć go w wodzie z dodatkiem detergentu. Czyszczenie elementów wewnętrznych najlepiej zlecić wykwalifikowanemu serwisowi, ze względu na specyfikę układów: chłodniczego i elektrycznego. Urządzenie należy zawsze utrzymywać w należytej czystości.

7 TRANSPORT I PRZEMIESZCZANIE OSUSZACZA UWAGA! Podczas wszelkich czynności transportowych należy bezwzględnie wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Osuszacz może być przemieszczany wyłącznie w pozycji pionowej. Po nawinięciu kabla zasilającego na odpowiednie zaczepy, należy transportować urządzenie na kółkach w przechylonej pozycji, jak pokazano na rys. 2. Przy przenoszeniu osuszacza po schodach postępować zgodnie z rys. 3. Rys. 2 Rys. 3

8 DEMONTAŻ I UTYLIZACJA Ponieważ w układzie chłodniczym osuszacza znajduje się czynnik chłodniczy R407C i olej w sprężarce, rozmontowaniem i utylizacją części wyeksploatowanego urządzenia powinien zająć się wyłącznie wykwalifikowany serwis. ZAOBSERWOWANE USTERKI, ICH PRZYCZYNY I SPOSOBY USUWANIA Problem Przyczyna Sposób usunięcia Brak napięcia zasilaja- cego Sprawdzić, czy przełącznik główny jest sprawny i czy jest włączony. Sprawdzić zasilanie (230V, 1 faza, 50Hz) Osuszacz nie włącza się Ustawić higrostat na poziom wilgotności względnej Nieprawidłowe usta-wienie higrostatu niższej od wilgotności otoczenia Pełny zbiornik kondensa-tu (świeci się lampka kontrolna c ) Opróżnić zbiornik Wentylator i sprężarka pracują lecz na ściankach parownika nie osadza się ani woda ani lód Osuszacz przestaje pracować i zapala się lampka kontrolna (c) Osuszacz przestaje pracować i zapala się lampka kontrolna (c) (przegrzały się lamele skraplacza) Osuszacz przestaje pracować i zapala się lampka kontrolna (c) Niedostateczny przepływ powietrza Za niski poziom tempe-ratury pomieszczenia i wilgotności względnej Nieprawidłowa praca układu chłodzenia Przepełniony zbiornik Utrudniony przepływ powietrza Temperatura powietrza wynosi ponad 40 o C Uszkodzenie silnika wentylatora Nieprawidłowa praca układu chłodzenia Temperatura spadła poniżej 3 o C Sprawdzić, czy nic nie blokuje wlotu lub wylotu powietrza. Sprawdzić, czy na filtrze lub na lamelach skraplacza, bądź parownika nie ma osadu Sprawdzić, czy temperatura mieści się w przedziale 0 o - 40 o i czy wilgotność względna jest pomiędzy 40% - 100% Wezwać autoryzowany serwis Opróżnić zbiornik skroplin Usunąć przeszkodę w celu przywróceniu prawidłowego przepływu powietrza i ponownie uruchomić urządzenie Używać urządzenia tylko wówczas, kiedy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 40 o C Wezwać autoryzowany serwis Wezwać autoryzowany serwis Przenieść osuszacz w miejsce, gdzie temperatura wynosi minimum 3 o C

9 SCHEMAT ELEKTRYCZNY Osuszacze typu DR 120, 190 i 250 LEGENDA: MV Silnik wentylatora IG Włącznik / Wyłącznik S1 Czujnik odladzania SA Lampka sygnalizująca napełnienie S2 Czujnik przegrzania zbiornika S3 Czujnik temperatury otoczenia SB Lampka kontrolna Stop CP Sprężarka UM Higrostat CO Skraplacz ST Lampka kontroli napięcia FU Bezpiecznik (500 ma) EV Zawór elektromagnetyczny IA Wyłącznik pływaka AP Skrzynka sterująca TI Licznik godzin pracy TC Termostat sprężarki RC Przekaźnik sprężarki

10 SCHEMAT ELEKTRYCZNY Osuszacze typu DR 310 LEGENDA: MV Silnik wentylatora TI Licznik godzin pracy S1 Czujnik odladzania IG Włącznik / Wyłącznik S2 Czujnik przegrzania SB Lampka kontrolna Stop S3 Czujnik temperatury otoczenia UM Higrostat CP Sprężarka ST Lampka kontroli napięcia CO Skraplacz EV Zawór elektromagnetyczny FU Bezpiecznik (500 ma) AP Skrzynka sterująca TC Termostat sprężarki 10

11 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Wyszczególnienie DR120 DR190 DR250 DR310 Wilgotność względna 1) % Temperatura 1) o C 3 40 Wydajność wentylatora m 3 /h Wydajność osuszacza 2) l/24h Czynnik chłodniczy - R407C Ilość czynnika chłodniczego G Ilość faz - 1 Zasilanie Napięcie V 230 Częstotliwość Hz 50 Pobór mocy 2) W Poziom hałasu dba 59 60,8 65,1 63,6 Pojemność zbiornika l Wymiary (D x SZ x W) mm 540x585x x615x x615x x776x1048 Ciężar kg ): Zakres pracy 2): T = 30 o C φ = 80% 11

12 średnica przewodu spalinowego wymiary z wózkiem (DxSxW) wymiary z wózkiem (DxSxW) ciężar (mm) (mm) (mm) (kgld/hd) x770x x830x /230 UWAGA! Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzeń należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję obsługi i bezwzględnie stosować się do jej zaleceń. Producent nie odpowiada za uszkodzenia towaru lub osób wynikające ze złej instalacji urządzeń oraz nieprzestrzegania zasad użytkowania. ZALECENIA OGÓLNE Nagrzewnice typu PHOEN 110 pracują na olej napędowy lub lekki olej opałowy. Wytwarzają czyste ciepłe powietrze, ponieważ są wyposażone w komin odprowadzający spaliny na zewnątrz przez kanał spalinowy. Podczas eksploatacji nagrzewnicy należy zawsze przestrzegać następujących zaleceń: Przed uruchomieniem nagrzewnicy należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i stosować się ściśle do zaleceń w niej zawartych. Pomieszczenie, w którym pracuje urządzenie musi być wolne od łatwopalnych oparów lub dużego stężenia pyłu. Nigdy nie używać nagrzewnicy w pobliżu materiałów łatwopalnych. Minimalna odległość wynosi 2 m. Zagwarantować szybki dostęp do urządzeń ppoż. Zapewnić dopływ dostatecznej ilości powietrza zewnętrznego potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania nagrzewnicy. Pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane, aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla. Nagrzewnicę należy zainstalować blisko komina odprowadzającego spaliny (patrz paragraf Schemat montażu komina wylotu spalin ) i podłączyć do tablicy rozdzielczej Nigdy nie blokować wlotu powietrza (z tyłu urządzenia) lub wylotu (z przodu). W przypadku bardzo niskich temperatur zewnętrznych zastosować uszlachetniacz paliwa, aby zapobiec wytrącaniu się parafiny. Zapewnić stały dozór, aby dzieci lub zwierzęta nie miały dostępu do urządzenia. Przed P.P.U. uruchomieniem Creon Sp.nagrzewnicy z o.o. należy zawsze sprawdzić, czy wentylator obraca się bez oporów. pracuje należy wyłączyć z sieci zasilającej. Kiedy nagrzewnica nie Gdynia, ul. jąenergetyków 7 tel.: (058) OPIS DZIAŁANIA Przed uruchomieniem fax: (058) nagrzewnicy należy wyrobu. 12 sprawdzić, czy zapewnione jest zasilanie elektryczne zgodne z danymi na tabliczce znamionowej

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ S E C C O. Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ]

OSUSZACZ S E C C O. Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ] OSUSZACZ S E C C O Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ] INDEKS 1 INFORMACJE OGÓLNE. 1.1 INFORMACJE OGÓLNE. 1.2 SYMBOLE. 1.2.1 OZNACZENIA DOTYCZĄCE UWAG I PORAD. 1.2.2 OZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZA

INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZA INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZA FDN33 / FDN33SH Made in Italy by FRAL, Importer : UNI-LUX Sp. z o.o, tel.(22) 631 61 88, fax (22) 863 04 30, www: uni-lux.pl Spis treści 1. Zasady bezpieczeństwa str.3 2. Normy

Bardziej szczegółowo

IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80

IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80 IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI NAGRZEWNICA OLEJOWA TRT-BA-IDE20-30-50-60-80-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące korzystania z instrukcji obsługi... 1 Zakres dostawy...

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA

PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA FD-2084 INSTRUKCJA OBSŁUGI OPIS URZĄDZENIA Przenośny osuszacz powietrza FD-2084 z dwoma zbiornikami na wodę jest doskonałym urządzeniem do osuszania powietrza w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

TITAN-COOL TC-21, TC25, TC25-3

TITAN-COOL TC-21, TC25, TC25-3 TITAN-COOL TC-21, TC25, TC25-3 Mobilny Klimatyzator Przemysłowy Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi i zachowanie jej. Dziękujemy Państwu za zakup naszego urządzenia. Oddajemy

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Gazowa nagrzewnica powietrza z wentylatorem osiowym Model B15 Edycja: 02/2013 Kod: D-LBRXXX Instrukcja została wykonana przez Robur S.p.A.; zmiany częściowe lub całościowe

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYGOTOWANIE PRANIA WYBÓR PROGRAMU I OPCJI ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU ZMIANA PROGRAMU PRZERWANIE PROGRAMU TABELA PROGRAMÓW CODZIENNA KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MEBEL CHŁODNICZY / MROŹNICZY Z AGREGATEM WEWNĘTRZNYM z grupy: LSC, LSG, LSU, LDE, LDG, LDF, LNG RDM, RDA SDN, SDT, SNO WDP, WNP

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MEBEL CHŁODNICZY / MROŹNICZY Z AGREGATEM WEWNĘTRZNYM z grupy: LSC, LSG, LSU, LDE, LDG, LDF, LNG RDM, RDA SDN, SDT, SNO WDP, WNP INSTRUKCJA OBSŁUGI MEBEL CHŁODNICZY / MROŹNICZY Z AGREGATEM WEWNĘTRZNYM z grupy: LSC, LSG, LSU, LDE, LDG, LDF, LNG RDM, RDA SDN, SDT, SNO WDP, WNP DZIAŁ SERWISU: +48 / 32 475 91 57 tel. kom. +48 601 42

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

Szafa chłodnicza podblatowa

Szafa chłodnicza podblatowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Szafa chłodnicza podblatowa v1.0-06.2008 MODEL: 880110 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNE ODWILŻACZE INSTRUKCJA OBSŁUGI ID-20

PRZENOŚNE ODWILŻACZE INSTRUKCJA OBSŁUGI ID-20 PRZENOŚNE ODWILŻACZE INSTRUKCJA OBSŁUGI ID-20 SPIS TREŚCI Właściwości 2 Opis Dane techniczne 3 Zasada działania 4 Opis odwilżacza 5 Praca Konserwacja Używanie 6 Panel sterujący 7 Odprowadzenie wody 8 Konserwacja

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC F.H.U. DARPIN Ul. Św. Huberta 47b, 44-105 Gliwice Tel. +48 (032) 270 59 26, Fax. +48 (032) 270 59 27 www.darpin.com.pl darpin@darpin.com.pl 2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NAWILŻACZA POWIETRZA PCMH45 Electronic

INSTRUKCJA OBSŁUGI NAWILŻACZA POWIETRZA PCMH45 Electronic INSTRUKCJA OBSŁUGI NAWILŻACZA POWIETRZA PCMH45 Electronic 2 LATA GWARANCJI Importer : UNI LUX Sp. z o.o, tel.(22) 631 61 88, fax (22) 863 04 30, www: uni lux.pl 1 Dziękujemy za zakup nawilżacza PCHM45.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A SRK20CC-S, SRK28CC-S, SRK40CC-S, SRK20HD-S, SRK28HD-S, SRK40HD-S, SRK20HC-S1, SRK28HC-S1, SRK40HC-S1, SRK25ZD-S, SRK35ZD-S, SRK50ZD-S Szanowni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

FSC 25 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mobilny Klimatyzator Przemysłowy

FSC 25 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mobilny Klimatyzator Przemysłowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Mobilny Klimatyzator Przemysłowy FSC 25 Made in Italy by FRAL, Importer : UNI-LUX Sp. z o.o, tel.(22) 631 61 88, fax (22) 863 04 30, www: uni-lux.pl Dziękujemy Państwu za zakup naszego

Bardziej szczegółowo

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE ISU-199-pol..doc ISU-199:2002 str.1 S Y S T E M J A K O Ś C I INSTRUKCJA INSTALOWANIA, OBSŁUGI, UŻYTKOWANIA KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA TYP: GCO-DP-23-47

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Główne cechy urządzenia. gwarancja: 1 rok gwarancji (patrz główne warunki gwarancji) niska głośność urządzenia: niski poziom głośności (patrz dane techniczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚI SKRÓONA INSTRUKJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW PRZYGOTOWANIE PRANIA WYBÓR PROGRAMU I OPJI ROZPOZĘIE I ZAKOŃZENIE PROGRAMU ZMIANA PROGRAMU PRZERWANIE PROGRAMU ODZIENNA KONSERWAJA I ZYSZZENIE INSTRUKJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI S t r o n a 2 SPIS TREŚCI 1. GENERALNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. ZASADA DZIAŁANIA... 4 3. DANE TECHNICZNE... 5 4. INSTALACJA... 6 4.1 umiejscowienie Green e-pack...

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, Uwagi ogólne

Szanowny Kliencie, Uwagi ogólne Szanowny Kliencie, Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy Immergas który zapewni długotrwałe użytkowanie i bezpieczeństwo. Jako Klienci firmy IMMERGAS możecie Państwo zawierzyć wykwalifikowanemu

Bardziej szczegółowo

DOMIcondens F 24 D - F 28 D

DOMIcondens F 24 D - F 28 D DOMIcondens F 24 D - F 28 D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I OBSŁUGI DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRODUCENTA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DOMIcondens D Dyrektywa 2009/142/EC Urządzenia gazowe Direttiva 2009/142/EC

Bardziej szczegółowo