Egoa POLSKI. Osuszacz powietrza 10l/dzień. Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egoa POLSKI. Osuszacz powietrza 10l/dzień. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1

2 POLSKI Dziękujemy za wybranie domowego osuszacza powietrza Egoa marki Air Naturel. Mamy nadzieję, że nasz produkt da Ci satysfakcję z użytkowania i poprawi jakość powietrza w Twoich pomieszczeniach. Egoa Osuszacz powietrza 10l/dzień Instrukcja obsługi Jak z każdym urządzeniem elektrycznym, także z tym osuszaczem należy obchodzić się ostrożnie i zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi, aby uniknąć niebezpieczeństwa wypadku. Proszę zapoznaj się z tą instrukcją przed uruchomieniem urządzenia i zatrzymaj ją na wypadek jakichkolwiek wątpliwości w przyszłości.. Ważne uwagi dotyczące użytkowania Nigdy nie umieszczaj osuszacza w pomieszczeniach, do których mają dostęp dzieci. Nie pozwól dzieciom bawić się urządzeniem. Nie pozwól dzieciom bawić się opakowaniem urządzenia (torba foliowa itp.). Dzieci muszą pozostawać pod opieką i kontrolą dorosłych, aby nie próbowały bawić się urządzeniem. Urządzenie przeznaczone jest do użytkowania w warunkach domowych. Nie wymieniaj przewodu zasilającego oraz nie korzystaj z rozgałęźnika przy podłączaniu urządzenia do zasilania. Nie wkładaj metalowych przedmiotów do urządzenia. Produkt nie powinien być obsługiwany przez osoby (włącznie z dziećmi) z ułomnościami fizycznymi, psychicznymi lub sensorycznymi, lub przez osoby bez żadnego doświadczenia lub wiedzy o tego typu produktach, o ile nie otrzymali wcześniej instrukcji o obsłudze urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Urządzenie zasilane jest napięciem Volt. Nie należy przekraczać zalecanego napięcia maksymalnego 240V. Aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru lub porażenia, nie podłączaj urządzenia do innego napięcia. Urządzenie należy umieścić na podłodze, na suchej i płaskiej powierzchni. Unikaj podłoża łatwopalnego oraz na bazie nylonu. Nie umieszczaj urządzenia w bezpośrednim nasłonecznieniu lub w pobliżu źródeł wysokiej temperatury. Wyłącz urządzenie przed czyszczeniem lub opróżnianiem zbiornika. Aby uniknąć porażenia prądem unikaj zamoczenia przewodu zasilającego oraz umieszczania go na wilgotnej powierzchni. Nie skręcaj ani nie ciągnij nadmiernie za przewód zasilający, nie umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów, gdyż może to spowodować zwarcie. Nie przykrywaj osuszacza. Nie korzystaj z urządzenia jeśli jest uszkodzone. Jeśli pojawią się jakieś podejrzane dźwięki lub niezrozumiały komunikat, odłącz urządzenie z zasilania i skontaktuj się ze sprzedawcą. Nie mocz urządzenia. Czyść osuszacz wilgotną szmatką i wysusz przed ponownym podłączeniem go do prądu i włączeniem. Nie pij ani nie korzystaj w żaden inny sposób z wody, która zebrała się w zbiorniku. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych gazów lub materiałów takich jak benzyna, benzen lub lżejszych Zapobieganie wypadkom domowym Bezpieczeństwo technologiczne tego urządzenia jest zgodne z obowiązującymi zasadami oraz normami Unii Europejskiej dotyczącymi zapobiegania wypadkom. Zapraszamy na naszą stronę internetową: ww.airnaturel.pl oraz do kontaktu 2

3 Egoa Egoa pomaga zapobiegać uszkodzeniom książek lub innych wartościowych rzeczy spowodowanych nadmierną wilgotnością powietrza w piwnicy, archiwum lub pomieszczeniach mieszkalnych. 4 5 Specyfikacja Moc osuszania 10 l/dzień* Wymiary urządzenia 325 x 480 x 160 mm (h x w x d) Waga netto 9.2 kg Moc 320 W Pojemność zbiornika 1.5 L Maksymalna powierzchnia 30 m² Poziom hałasu 43 db Autostop przy pełnym zbiornikul Funkcja ciągłego odprowadzania wody 3 * w 30 C i 80% wilgotności względnej 7 1 Panel sterowanial 2 Rączka 3 Kratka wlotu powietrza i filtr powietrzar 4 Wylot suchego powietrza 5 Pojemnik na wodę wraz z okienkiem kontrolnym 6 Gniazdo do podłączenia węża spustowego 7 Przewód zasilający i wtyczka Panel sterowania Wskaźnik zasilania włączone 9 Wskaźnik pełnego zbiornika 10 Wskaźnik pracy ciągłej włączone 11 Przycisk pracy ciągłej 12 Ustawianie poziomu wilgotności 13 Cyfrowy wyświetlacz 14 Przycisk zasilania Uruchamianie Egoa Przed podłączeniem urządzenia do zasilania upewnij się, że Egoa jest wyłączona. Umieść osuszacz na podłodze. Włóż wtyczkę do gniazdka i włącz urządzenie. Osuszacz Egoa jest gotowy do pracy Uruchamiając urządzenie po raz pierwszy, należy zapewnić mu 24 godzin pracy ciągłej. Sprawdź czy jest zamontowany filtr. Nigdy nie używaj urządzenia bez filtra. Instrukcja użytkowania Naciśnij POWER 14 t aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Lampka LED 8 Będzie się świeciła na zielono gdy Egoa pracuje. Przycisk POWER będzie błyskał 5 razy na sekundę kiedy wystąpią nieprawidłowości w pracy czujnika wilgotności lub temperatury. Oczekiwana wartość wilgotności może być ustawiona przy pomocy przycisków 12 i wyświetlacza cyfrowego 13. Zakres sterowania zakresem wilgotności mieści się pomiędzy 35% a 80% wilgotności względnej. Kiedy miga Wskaźnik pełnego zbiornika 9 Egoa przestaje pracować. Naciśnij CONT 11 aby przełączyć Egoa w tryb pracy ciągłej; wskaźnik 10 wtedy miga. Naciśnij CONT ponownie aby wyłączyć tryb pracy ciągłej. Ta funkcja zapewnia pracę osuszacza na najwyższym poziomie osuszania bez przerwy. Przyciski sterowania 12 nie mogą być używane przy włączonym trybie pracy ciągłej. Opis panelu sterowania 13 włącz urządzenie ponownie. Jeśli błąd nadal się wyświetla skontaktuj się ze sprzedawcą. - E2: błąd czujnika temperatury. Wyłącz i włącz urządzenie ponownie. Jeśli błąd nadal się wyświetla skontaktuj się ze sprzedawcą. - P1 : urządzenie się odszrania. Odczekaj chwilę aby urządzenie odszroniło się automatycznie. Błąd samoczynnie się wygasi gdy urządzenie się odszroni - P2: zbiornik jest pełen lub nie jest prawidłowo umieszczony. Opróżnij zbiornik lub / i popraw jego pozycję. Uwaga: jeśli występuje więcej niż jeden błąd wyświetlane są w następującej kolejności: P2- E2-E1-P1 Pozostałe funkcje Wskaźnik pełnego zbiornika miga kiedy należy opróżnić zbiornik lub kiedy nie ma zbiornika lub jest nieprawidłowo umieszczony. Auto stop: poziom wody wyłącza osuszacz kiedy zbiornik jest pełny lub kiedy nie ma zbiornika lub jest nieprawidłowo umieszczony. Kiedy wilgotność w pomieszczeniu osiągnie oczekiwany poziom urządzenie wyłączy się automatycznie. Automatyczne odszranianie: kiedy na cewce parownika zbierze się szron, kompresor wyłączy się, a wiatrak będzie dostarczał powietrze neutralne do momentu gdy szron zniknie. Auto restart: jeśli urządzenie wyłączy się z powodu przerwy w dostawie prądu, rozpocznie swoją pracę ponownie, z poprzednio ustawionymi parametrami, gdy ponownie będzie włączony prąd. Urządzenie odczekuje 3 minuty przed ponownym włączeniem się. Jeśli urządzenie wyłączy się, to nie włączyć się przez kolejne 3 minuty. To chroni urządzenie przed uszkodzeniem. Wznowi swoje działanie po 3 minutach. Cyfrowy wyświetlacz pokazuje ustawiany poziom nawilżenia podczas dokonywania zmiany ustawień przyciskami 12 Następnie pokazuje aktualny poziom 3 wilgotności w pomieszczeniu. Wyświetlane kody błędów: - E1: błąd czujnika wilgotności. Wyłącz i 4

4 Ciągły odpływ wody Podłącz wąż odpływowy do gniazda 6, a drugi koniec do odpowiedniego odpływu lub kratki ściekowej. Odetnij przy pomocy nożyczek plastikową pokrywę na końcu węża spustowego. Położenie odpływu lub kratki ściekowej powinno być zlokalizowane poniżej gniazda do podłączenia węża. Upewnij się, że połączenie węża z gniazdem jest dobrze dopasowane i nie będzie przeciekało. YES No Odpływ wody do zbiornika Wyłącz urządzenie z zasilania. Usuń zbiornik I opróżnij go. zamontuj ponownie zbiornik. Egoa jest gotowa, aby ponownie podjąć pracę. Egoa zatrzyma się automatycznie gdy zbiornik będzie pełen. Czyszczenie i konserwacja Zanim rozpoczniesz, odłącz urządzenie od zasilania. Opróżnij zbiornik na wodę i opłucz go czystą wodą. Jeśli jest taka potrzeba, użyj delikatnego detergent do umycia go. Sprawdź czy wentylator z tyłu nie jest zakurzony. Jeśli jest taka potrzeba, oczyść go suchą szczotką lub delikatnie odkurzaczem. Nie oblewaj urządzenia wodą. Jeśli jest taka konieczność, użyj wilgotnej szmatki. Czyszczenie filtra Wyczyść filtr ciepłą wodą z mydłem. Opłucz a następnie poczekaj aż wyschnie zanim go wymienisz. Przechowywanie Jeśli planujesz dłuższą przerwę w korzystaniu z urządzenia, wyłącz je i odczekaj 24 godziny aby spłynęła cała wilgoć i wtedy dopiero opróżnij zbiornik Oczyść zbiornik jak opisane powyżej w instrukcji, używając środka na bazie białego octu winnego. Odczekaj aż urządzenie wyschnie. Przechowuj w suchym miejscu, najlepiej w oryginalnym opakowaniu. Unikaj wysokich temperatur. Środki ostrożności Urządzenie nie działa prawidłowo Przypadek Urządzenie nie włącza się. Osuszacz nie wystarczająco osusza powietrze. Urządzenie wydaje głośny dźwięk podczas pracy. Na cewkach pojawia się szron. Woda na podłodze. Na wyświetlaczu pojawia się E1, E2, P1 lub P2. Zalecenie Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo włączona do gniazdka. Sprawdź bezpieczniki w domu. Osuszacz osiągnął ustawiony poziom wilgotności lub zbiornik jest pełen. Zbiornik nie został prawidłowo umieszczony. Pozwól urządzeniu pracować dłuższy czas aby zapewnić zebranie wilgoci z całości otoczenia, nie tylko z powietrza. Upewnij się, że żadne żaluzje, zasłony lub meble nie blokują przepływu powietrza w pobliżu osuszacza. Oczekiwany poziom wilgotności został ustawiony zbyt wysoko. Upewnij się, że wszystkie drzwi, okna i inne otwory są zabezpieczone. Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska, poniżej 5 C. W pomieszczeniu znajduje się grzejnik na naftę lub inne urządzenie wytwarzające parę. Filtr powietrza jest zatkany. Urządzenie jest przechylone. Powierzchnia podłogi nie jest równa. Jest to normalne zachowanie. Osuszacz ma funkcję auto odszraniania. Umocowanie węża może być poluzowane. Są to kody błędów I zabezpieczeń. Sprawdź akapit Opis panelu sterowania 13. Sprawdź czy urządzenie nie jest niczym zablokowane (wlot powietrza, odpływ wody). Nie należy używać środków wybielających lub ściernych do czyszczenia. Używać jedynie wody i delikatnego detergentu. Nie należy używać urządzenia na zewnątrz. Należy ustawić urządzenie na stabilnej powierzchni. Urządzenie jest przystosowane do pracy w temperaturach 5 do 35 C. Aby cyrkulacja powietrza była prawidłowa, upewnij się, że osuszacz ma co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni z każdej strony. Nie podłączaj osuszacza do rozgałęźnika prądu, do którego podłączone są inne urządzenia elektryczne. Podłącz urządzenie do gniazdka z uziemieniem. Dla najlepszego efektu osuszacz powinien pracować w zamkniętej przestrzeni. 5 6

5 Gwarancja Urządzenie objęte jest gwarancją przez okres 1 roku od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wszystkie awarie wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub wad surowców materialnych z których wyprodukowano urządzenie. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad lub uszkodzeń wynikających z niewłaściwej instalacji lub użytkowania, lub normalnego zużycia produktu. Firma Air Naturel nie może być pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku nieodpowiedniego lub niebezpiecznego korzystania z produktów. WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment jest prawem uni jnym promującym zbórkę i recykling sprzętów elektronicznych i elektrycznych. Kiedy ten symbol (przekreślony pojemnik na śmieci) pojawia się na produkcie, oznacz to, że nie powinien być wyrzucony razem ze odpadami domowymi. Powinien zostać oddany do specjalnego pojemnika / miejsca, które przewidziane są do zbiórki takich odpadów. Postępując w ten sposób przyczyniasz się do zapobiegania potencjalnym negatywnym skutkom dla ludzkiego zdrowia i środowiska. Recykling materiałów przyczyni się do zachowania naturalnych zasobów.

PRZENOŚNE ODWILŻACZE INSTRUKCJA OBSŁUGI ID-20

PRZENOŚNE ODWILŻACZE INSTRUKCJA OBSŁUGI ID-20 PRZENOŚNE ODWILŻACZE INSTRUKCJA OBSŁUGI ID-20 SPIS TREŚCI Właściwości 2 Opis Dane techniczne 3 Zasada działania 4 Opis odwilżacza 5 Praca Konserwacja Używanie 6 Panel sterujący 7 Odprowadzenie wody 8 Konserwacja

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ S E C C O. Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ]

OSUSZACZ S E C C O. Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ] OSUSZACZ S E C C O Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ] INDEKS 1 INFORMACJE OGÓLNE. 1.1 INFORMACJE OGÓLNE. 1.2 SYMBOLE. 1.2.1 OZNACZENIA DOTYCZĄCE UWAG I PORAD. 1.2.2 OZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYGOTOWANIE PRANIA WYBÓR PROGRAMU I OPCJI ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU ZMIANA PROGRAMU PRZERWANIE PROGRAMU TABELA PROGRAMÓW CODZIENNA KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b)

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b) Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA AM-09C53CD1(b) Dziękujemy za wybór naszego klimatyzatora. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA przed użyciem oraz zachowanie

Bardziej szczegółowo

Portable Evaporative Air Cooler for Indoor Use. Przenośny Klimator Parowy Wewnętrzny. OWNER S MANUAL Read and save these instructions before use

Portable Evaporative Air Cooler for Indoor Use. Przenośny Klimator Parowy Wewnętrzny. OWNER S MANUAL Read and save these instructions before use COOL/ION TIMER POWER SWING SPEED Portable Evaporative Air Cooler for Indoor Use Przenośny Klimator Parowy Wewnętrzny 0.5 M 1 4 H L 2 S OWNER S MANUAL Read and save these instructions before use INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT Suszarka kondensacyjna 1 SPIS TREŚCI strona Wprowadzenie..3 Informacja o dostarczonym zestawie 3 Rozpakowywanie produktu..3 Bezpieczeństwo...4 Używanie.4 Instalacja...4 Pranie

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR INSTRUKCJA OBSŁUGI Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA

PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA FD-2084 INSTRUKCJA OBSŁUGI OPIS URZĄDZENIA Przenośny osuszacz powietrza FD-2084 z dwoma zbiornikami na wodę jest doskonałym urządzeniem do osuszania powietrza w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR Przed instalacją i uruchomieniem klimatyzatora pokojowego proszę dokładnie przeczytać cały podręcznik użytkownika. TYP : ŚCIENNE www.klimatyzacja.lge.pl 2 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-065W

JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-065W JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE Instrukcja obsługi JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-065W 2007 1- SPIS TREŚCI 1- Spis treści...2 2- Ostrzeżenia...3 3- Ograniczenia w działaniu...4 4- Wskazania...5 4.1-

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PEA-RP200GA PEA-RP250GA PEA-RP400GA PEA-RP500GA WT05127X01

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PEA-RP200GA PEA-RP250GA PEA-RP400GA PEA-RP500GA WT05127X01 INSTRUKJ OBSŁUGI URZĄDZENI: PE-RP200G PE-RP250G PE-RP400G PE-RP500G PL WT052X0 2 [Rys. 2.0.] [Rys. 2.0.2] B B Wylot powietrza Wlot powietrza Filtr powietrza Pilot z wyświetlaczem LD 5 [Rys. 5.0.] B D

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NAWILŻACZA POWIETRZA PCMH45 Electronic

INSTRUKCJA OBSŁUGI NAWILŻACZA POWIETRZA PCMH45 Electronic INSTRUKCJA OBSŁUGI NAWILŻACZA POWIETRZA PCMH45 Electronic 2 LATA GWARANCJI Importer : UNI LUX Sp. z o.o, tel.(22) 631 61 88, fax (22) 863 04 30, www: uni lux.pl 1 Dziękujemy za zakup nawilżacza PCHM45.

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

Szafa chłodnicza podblatowa

Szafa chłodnicza podblatowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Szafa chłodnicza podblatowa v1.0-06.2008 MODEL: 880110 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

RUBY DRY INSTRUKCJA OBSŁUGI DOMOWEGO OSUSZACZA ABSORBCYJNEGO

RUBY DRY INSTRUKCJA OBSŁUGI DOMOWEGO OSUSZACZA ABSORBCYJNEGO RUBY DRY INSTRUKCJA OBSŁUGI DOMOWEGO OSUSZACZA ABSORBCYJNEGO Z zastrzeżeniem prawa do błędów drukarskich i zmian technicznych Importer UNI-LUX Sp. z o.o., www.uni-lux.pl Ekologia Dbajmy o środowisko Opakowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ACP-09CH25GEEI. RoHS

Instrukcja ACP-09CH25GEEI. RoHS PL Instrukcja ACP-09CH25GEEI 13 RoHS Spis Treści Obsługa i konserwacja Środki ostrożności... Nazwy części klimatyzatora... Obsługa pilota bezprzewodowego... Tryb awaryjny... Czyszczenie i konserwacja...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A SRK20CC-S, SRK28CC-S, SRK40CC-S, SRK20HD-S, SRK28HD-S, SRK40HD-S, SRK20HC-S1, SRK28HC-S1, SRK40HC-S1, SRK25ZD-S, SRK35ZD-S, SRK50ZD-S Szanowni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Pralko-suszarka CO4 W264D

Instrukcja obsługi Pralko-suszarka CO4 W264D Instrukcja obsługi Pralko-suszarka CO4 W264D Wprowadzenie Zapoznaj się uważnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi oraz postępuj zgodnie z nimi podczas użytkowania pralko-suszarki.

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA!

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! 1 PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! MOP PAROWY 6 W 1 to nowy sposób czyszczenia, który jest skuteczny i bardziej higieniczny niż konwencjonalne metody. MOP PAROWY

Bardziej szczegółowo

Robot odkurzacz DirtDevil

Robot odkurzacz DirtDevil INSTRUKCJA OBSŁUGI Robot odkurzacz DirtDevil Nr produktu 398301 Strona 1 z 22 1. OPIS 1.1 Zakres dostawy 1. Lampka kontrolna ładowania : - miga na niebiesko, gdy baterie ładują się - stale świeci się na

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości ARNO-WIFI_F900E-03285A_PL_130508.indd 1 2013-05-08 1:59:23 WF12F9E6P4* Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź

Bardziej szczegółowo

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instal acja Instru kcja obsługi DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instalacja powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika. W trosce o bezpieczeństwo i komfort użytkownika prosimy

Bardziej szczegółowo