INSTRUKCJA OBSŁUGI / DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA/ OSUSZACZ CHŁODNICZY HITEMA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI / DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA/ OSUSZACZ CHŁODNICZY HITEMA"

Transkrypt

1 1 INSTRUKCJA ORYGINALNA OSUSZACZ CHŁODNICZY HITEMA INSTRUKCJA OBSŁUGI / DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA/ OSUSZACZ CHŁODNICZY HITEMA 2015 Strona 1

2 2 INSTRUKCJA ORYGINALNA OSUSZACZ CHŁODNICZY HITEMA UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Nieodpowiednie użycie może być niebezpiecznie dla zdrowia i życia. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie bezpieczeństwa własnego oraz innych osób, musi znać i bezwzględnie przestrzegać zasad użytkowania. Do pracy należy przystąpić po zapoznaniu się budową urządzenia, danymi technicznymi oraz obowiązującymi zasadami BHP. 1. ZASADA DZIAŁANIA Osuszacz HITEMA poprzez wbudowany układ chłodniczy separuje kondensat zawarty w sprężonym powietrzu. Punkt rosy osiągany podczas pracy urządzenia wynosi 30C z tolerancją 10C. Osuszacze HITEMA są całkowicie zautomatyzowane i zaprojektowane tak, aby do minimum zredukować czas potrzebny na obsługę. Czynności związane z rutynową kontrolą zapewniają bezawaryjną pracę urządzenia. Aby zapewnić odpowiednią jakość sprężonego powietrza należy przed uruchomieniem sprężarki włączyć osuszacz na ok. 10 min. i wyłączyć po zatrzymaniu sprężarki. Osuszacz powinien być zawsze włączony podczas pracy sprężarki. W osuszacz wbudowany jest elektryczny skraplacz ziębniczy, powietrzno-freonowy wymiennik ciepła, także (z wyjątkiem modeli EDR2.6 i EDR5.18) nowoczesny ekonomizer powietrze-powietrze. Urządzenia te zapewniają bardzo sprawną wymianę ciepła. Sprężarka ziębnicza spręża freon w postaci gorącego gazu do skraplacza sterowanego termostatem, w którym następuje skroplenie w wyniku wymiany ciepła z otoczeniem. Gaz wtryskiwany jest do parownika dyszą lub zaworem termostatycznym gdzie następuje wymiana ciepła z przepływającym w przeciwnym kierunku sprężonym powietrzem. Następuje parowanie i cykl zaczyna się ponownie. Zawór obejściowy freonu zapewnia kompensację nadwyżki mocy sprężarki, także stałe ciśnienie gazu w parowniku, co stanowi zabezpieczenie przed zamarzaniem kondensatu. Sprężarka jest hermetyczna, smarowana rozbryzgowo a silnik elektryczny wyposażony jest w przeciążeniowy wyłącznik. Przekaźnik ciśnienia PV wraz z termostatem TV sterują pracą wentylatora w zależności od ciśnienia i temperatury kondensatu. Na życzenie dostępny jest również przekaźnik ciśnienia regulujący w sposób ciągły prędkość obrotową silnika. Automatyczny, elektroniczny spust skroplin posiada regulację czasową oraz elektrozawór. Strona 2

3 3 INSTRUKCJA ORYGINALNA OSUSZACZ CHŁODNICZY HITEMA 2. ELEMENTY URZĄDZENIA A wlot sprężonego powietrza B wylot uzdatnionego sprężonego powietrza C separator kondensatu D elektrozawór spustu kondensatu E - wentylator A B C D E Strona 3

4 4 INSTRUKCJA ORYGINALNA OSUSZACZ CHŁODNICZY HITEMA 3. ELEMENTY UKŁADU CHŁODZĄCEGO SERIA EDR I PS Lista zawiera większość dostępnych części zamiennych (seria EDR Ecology i PS); przy zamówieniu prosimy zaznaczyć typ części razem z informacją o typie urządzenia i numerze seryjnym widniejącym na tabliczce znamionowej. SERIA EDR SERIA PS 1 - sprężarka chłodnicza 2 - skraplacz 3 - wentylator elektryczny 4 - zbiornik cieczy 5 - filtr odwadniacza 6 - kapilara rozprężająca 7 - zawór termostatyczny 8 - parownik separator kondensatu 9 - ekonomizer 10 - zawór gorącego freonu 11 - włącznik wentylatora termostatyczny lub ciśnieniowy 12 - separator układu cyrkulacji czynnika chłodzącego 13 - wskaźnik niskiego ciśnienia 14 - zawór freonu 15 - elektrozawór obiegu cieczy 16 - włącznik wysokiego ciśnienia 17 - włącznik niskiego ciśnienia 18 - PV włącznik ciśnieniowy wentylatora 19 - TS termostat zabezpieczający przed wysoką temperaturą 20 - filtr odwadniający kondensat 21 - zdalny termometr 1 - sprężarka chłodnicza 2 - skraplacz 3 - wentylator elektryczny 4 - zbiornik cieczy 5 - filtr odwadniacza 6 - zawór termostatyczny 7 - parownik separator kondensatu 8 - ekonomizer 9 - zawór gorącego freonu 10 - włącznik wentylatora termostatyczny lub ciśnieniowy 11 - separator układu cyrkulacji czynnika chłodzącego 12 - wskaźnik niskiego ciśnienia 13 - zawór freonu 14 - elektrozawór obiegu cieczy 15 - włącznik wysokiego ciśnienia 16 - włącznik niskiego ciśnienia 17 - PV włącznik ciśnieniowy wentylatora 18 - TS termostat zabezpieczający przed wysoką temperaturą 19 - filtr odwadniający kondensat Strona 4

5 5 INSTRUKCJA ORYGINALNA OSUSZACZ CHŁODNICZY HITEMA 4. TABELA MODELI ORAZ PARAMETRY TECHNICZNE MODEL WYDAJNOŚĆ WYDAJNOŚĆ PRZYŁĄCZE NAPIĘCIE WAGA WYMIARY [m3/h] [l/min] [cal] [V] [kg] [mm] LB / *400*765 LB / *400*765 LB / *400*765 LB *400*765 LB *520*940 LB *520*940 GB *615*1070 GB *615*1070 GB *615*1070 PS *700*1400 PS *700*1400 PS PN16DN *1020*1470 PS PN16DN *1020*1470 PS PN16DN *1020*1470 PS PN16DN *1020*1470 PS PN16DN *1020*1830 PS PN16DN *1020*1830 PS PN16DN *1300*2300 PS PN16DN *1300*2300 PS PN16DN *1300* NASTAWNY W FUNKCJI CZASU ZAWÓR SPUSTU KONDENSATU L1 dioda sygnalizująca spust kondensatu L2 dioda mocy P1 przycisk przerwy w działaniu SW1 mikrowyłączniki sterujące wybieraniem kondensatu w funkcji czasu TR1 trymetr nastawczy Czasookres pomiędzy cyklami zadziałania zaworu spustu kondensatu powinien być zależny od sumy godzinowych wartości objętości odniesionych do każdego mikrowyłącznika. TABELA PROGRAMOWANIA SW1 mikrowyłączniki Położenie mikrowyłącznika ON OFF ON OFF OFF ON ON OFF OFF OFF OFF ON Cykl odwadniania 2 min. 4 min. 6 min. 8 min. Mikrowyłącznik 4 zmienia zakres nastaw czasowych cyklów odwadniania. Ten parametr może być nastawiony za pomocą śrubokręta podczas regulacji trymera TR1. Mikrowyłącznik 4 Położenie mikrowyłącznika ON (2-42 s) OFF (27-65 s) Osuszacz jest dostarczany ze standardową nastawą cyklu odwadniania co 4 min i czasem trwania cyklu ok. 4 s. Strona 5

6 6 INSTRUKCJA ORYGINALNA OSUSZACZ CHŁODNICZY HITEMA 6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI URZĄDZENIA Pomieszczenie, w którym pracuje osuszacz powinno być odpowiednio wentylowane aby osiągnąć maksymalną wydajność urządzenia. Należy uwzględnić również przestrzeń wokół osuszacza aby umożliwić wykonywanie czynności obsługowych. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna przekraczać +5C - +40C. Warto połączyć spust kondensatu poprzez lejek tak, aby widoczny był przepływ skroplin. Kondensat zawiera olej sprężarkowy i wszelkie cząstki stałe nie przefiltrowane przez prefiltr znajdujące się w sieci sprężonego powietrza, w związku z tym utylizacja tych odpadów musi być zgodna z regulacjami prawnymi związanymi z ekologią. Należy zainstalować by-pass aby umożliwić odłączenie osuszacza z sieci bez unieruchomiania sprężarkowni. Tak długo jak napięcie prądu odpowiada wartości umieszczonej na tabliczce znamionowej urządzenia, osuszacz jest zabezpieczony przed przeciążeniem wyłącznikiem wg norm EN Nie instalować urządzenia na otwartej przestrzeni nawet, jeżeli jest to przestrzeń zadaszona. Aby zabezpieczyć przed drganiami wytwarzanymi przez sprężarkę (jeśli jest to konieczne) należy zbudować osobny fundament. W przypadku nieregularnego, skokowego odbioru sprężonego powietrza warto zainstalować osuszacz przed zbiornikiem. OPIS SCHEMATU: 1. BY-PASS 2. PREFILTR 3. ELEKTRONICZNY SPUST KONDENSATU 4. SPRĘŻARKA 5. ZBIORNIK 6. OSUSZACZ 7. SEPARATOR KONDENSATU Strona 6

7 7 INSTRUKCJA ORYGINALNA OSUSZACZ CHŁODNICZY HITEMA 7. CZYNNIKI CHŁODZĄCE Chlorofluorometan (R22) Właściwości chemiczne i fizyczne czynnika: Kolor: bezbarwny Zapach: podobny do eteru Punkt wrzenia: -40,8 C przy ciśnieniu atmosferycznym Gęstość względna: 1,194 kg/l przy 25 C Punkt zapłonu: niepalny Rozpuszczalność w wodzie: 3 g/l przy 25 C i ciśnieniu atmosferycznym Tetrafluoroetan (R134a) Właściwości chemiczne i fizyczne czynnika: Kolor: bezbarwny Zapach: podobny do eteru Punkt wrzenia: -26,5 C przy ciśnieniu atmosferycznym Gęstość względna: 1,21 kg/l przy 25 C Punkt zapłonu: niepalny Rozpuszczalność w wodzie: 0,15% masy przy 25 C i ciśnieniu atmosferycznym Niebezpieczeństwo zmartwica; Inne niebezpieczeństwa - nieznane Wdech par udać się na otwartą przestrzeń, użyć sztucznej lub wspomaganej tlenem respiracji jeśli zachodzi taka konieczność, nie używać adrenaliny lub substancji podobnych Kontakt ze skórą spłukać obficie wodą, zanieczyszczoną odzież usunąć natychmiast Kontakt z oczami obficie spłukać wodą przynajmniej 15 min i skorzystać z pomocy lekarskiej jak najszybciej jest to możliwe Procedura w przypadku przypadkowych wycieków upewnić się, że pomieszczenie jest odpowiednio wentylowane, użyć masek zabezpieczających, ewakuować personel na bezpieczny teren Metody usuwania odparowanie Niebezpieczeństwo związane z nadmiernym wzrostem ciśnienia Metoda spryskać zbiornik wodą, aby go ochłodzić; Środki gaśnicze żadne Ochrona dróg oddechowych użyj niezależnego wyposażenia do oddychania w sytuacjach awaryjnych i przy czynnościach obsługowych związanych ze zbiornikiem freonu; pary freonu są cięższe od powietrza i mogą wywołać duszności przez redukcję tlenu w powietrzu Ochroną rąk rękawice gumowe; Ochrona oczu okulary ochronne 8. REGULACJA Osuszacz opuszcza fabrykę przetestowany i wyregulowany odpowiednio do poniższych warunków: LP włącznik ciśnieniowy: niskie ciśnienie 2.5 bar (freon na wlocie) HP włącznik ciśnieniowy: wysokie ciśnienie 25 bar (freon na wylocie) PV włącznik ciśnieniowy: sterowanie wentylatorem 18 bar (różnica 3 bary) TV termostat: sterowanie wentylatorem R22: 45 C ; R134: 40 C TS termostat: 130 C powtórne włączenie ręczne RT przeciążenie termiczne: 110 C zabezpiecza uzwojenia elektryczne silnika sprężarki Zawór gorącego gazu: 3 C ten zawór nie powinien być regulowany. Jeśli punkt rosy jest inny niż nominalny, generalnie przyczyny należy szukać w innych miejscach niż zawór; punkt rosy nastawiany jest przez obrót pokrętła a) zgodnie z ruchem wskazówek zegara wzrost ciśnienia wlotowego b) przeciwnie redukcja ciśnienia Strona 7

8 8 INSTRUKCJA ORYGINALNA OSUSZACZ CHŁODNICZY HITEMA 9. REGULACJA Tabela pokazuje przykłady możliwych usterek, zaznacza przyczyny i sugeruje możliwe rozwiązania: USTERKA PRZYCZYNA USUNIĘCIE Temperatura powietrza na wylocie z osuszacza jest wyższa niż oczekiwana Obciążenie cieplne jest wyższe niż dopuszczalne Należy sprawdzić warunki pracy urządzenia, wentylację pomieszczenia, temperaturę powietrza na wlocie do osuszacza Wentylator nie pracuje Należy sprawdzić możliwe usterki (bezpieczniki) Zanieczyszczony skraplacz Przedmuchać skraplacz sprężonym powietrzem Niewystarczająca ilość gazu w obiegu Uzupełnić freon (czynność tę może wykonywać tylko wyspecjalizowany zakład usługowy) Spadek wartości przepływu Zamrożony parownik Nastawić zawór gorącego gazu sprężonego powietrza na osuszaczu Łączniki przeciążeniowe włączają Uzwojenia elektryczne silnika Wymienić uszkodzony silnik się cyklicznie (wentylatora lub sprężarki) są niedokładnie zaizolowane Samoczynne włączanie Temperatura pomieszczenia Zmniejszyć temperaturę termostatu wyższe niż 40 C Ciśnienie obiegu freonu zbyt wysokie Skraplacz zanieczyszczony, usunąć zanieczyszczenia Wentylator nie pracuje Naprawić wentylator Nadmierne obciążenie cieplne (głowica sprężarki gorąca) Należy zmniejszyć wydajność sprężarki lub temperaturę sprężonego powietrza Zbyt mały pobór prądu Brak freonu, należy uzupełnić 10. RUTYNOWA OBSŁUGA Prosta lecz regularna obsługa pozwala do maksimum wykorzystać sprawność urządzenia. - raz w tygodniu należy sprawdzić automatyczny spust kondensatu poprzez wciśnięcie przycisku test należy upewnić się, że filtr kondensatu nie jest zanieczyszczony - raz w miesiącu należy oczyścić sprężonym powietrzem skraplacz - raz w roku należy sprawdzić pobór mocy sprężarki chłodniczej jeśli nie odpowiada wartościom nominalnym, należy sprawdzić poziom freonu w obiegu Strona 8

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MOS PL 0337-1 611849 Informacje ogólne Krótka informacja o produkcie...2 Tabela ustawień...2 Działanie systemu Opis działania systemu...3 Panel sterowania Panel sterowania...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Gazowa nagrzewnica powietrza z wentylatorem osiowym Model B15 Edycja: 02/2013 Kod: D-LBRXXX Instrukcja została wykonana przez Robur S.p.A.; zmiany częściowe lub całościowe

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Główne cechy urządzenia. gwarancja: 1 rok gwarancji (patrz główne warunki gwarancji) niska głośność urządzenia: niski poziom głośności (patrz dane techniczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC F.H.U. DARPIN Ul. Św. Huberta 47b, 44-105 Gliwice Tel. +48 (032) 270 59 26, Fax. +48 (032) 270 59 27 www.darpin.com.pl darpin@darpin.com.pl 2

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ S E C C O. Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ]

OSUSZACZ S E C C O. Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ] OSUSZACZ S E C C O Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ] INDEKS 1 INFORMACJE OGÓLNE. 1.1 INFORMACJE OGÓLNE. 1.2 SYMBOLE. 1.2.1 OZNACZENIA DOTYCZĄCE UWAG I PORAD. 1.2.2 OZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA EKSPLOATACJI KLIMATYZATORA TYP BRYZA 5

OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA EKSPLOATACJI KLIMATYZATORA TYP BRYZA 5 OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA EKSPLOATACJI KLIMATYZATORA TYP BRYZA 5 OTIE-BR1.00.00.00 (Wykonanie 1) UZGODNIONO OPRACOWAŁ Warszawa 2003 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY (OT) 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 5.1

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji/ montażu

Instrukcja eksploatacji/ montażu Wysokowydajna pompa grzewcza/do wody pitnej Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio- Eco Therm N Rio-Eco N 25-100, 30-100 do 80-120 Rio-Eco Z N Rio-Eco Therm N 30-100 do 65-120 Instrukcja eksploatacji/ montażu Nota

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji StarCooler

Instrukcja obsługi i konserwacji StarCooler Instrukcja obsługi i konserwacji Strona 1 Spis treści 1. Instalacja chłodnicza i pompa ciepła 1.1 Informacje ogólne 2 1.2 Zasada działania obiegu chłodniczego 2 1.3 Sterowanie 2 2. Streszczenie ogólnych

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Układy klimatyzacji w samochodzie

Układy klimatyzacji w samochodzie 208 Serwis Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 208 Układy klimatyzacji w samochodzie Podstawy techniczne 1,6 1,4 MPa 1,2 1,0 0,8 Ciśnienie 0,6 0,4 0,2 0-30 -20-10 0 10 20 30 40 50 60 70 Temperatura

Bardziej szczegółowo

NIMBUS PLUS. Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions

NIMBUS PLUS. Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions OK NIMBUS PLUS Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions IT - POMPA DI CALORE RISCALDAMENTO GB - HEATING HEAT PUMP ES PT GR - BOMBA DE CALOR PARA

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HR 24 HR 30. Instrukcja instalowania. ACV International 1

Kompakt Solo HR 24 HR 30. Instrukcja instalowania. ACV International 1 Kompakt Solo HR 24 HR 30 Instrukcja instalowania ACV International 1 SPIS TREŚCI 1. OPIS URZĄDZENIA 6 1.1 Informacje ogólne... 6 1.2 Przeznaczenie... 6 1.3 Tryby funkcjonowania... 7 1.4 Interfejs PC...

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE ISU-199-pol..doc ISU-199:2002 str.1 S Y S T E M J A K O Ś C I INSTRUKCJA INSTALOWANIA, OBSŁUGI, UŻYTKOWANIA KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA TYP: GCO-DP-23-47

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INOXPA, S.A. c/ Telers, 54 Aptdo. 174 E-17820 Banyoles Girona (Hiszpania) Tel.: (34) 972 57 52 00 Fax.: (34) 972 57 55 02 Email: inoxpa@inoxpa.com

Bardziej szczegółowo

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Pompa ciepła powietrze-woda rozdzielona jednostka Hydro Instrukcja montażu Niniejsza instrukcja została

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

Igol Boiler. Instrukcja Obsługi

Igol Boiler. Instrukcja Obsługi IM-PP11-01 PL Issue 2 IGOL STEAM Wytwornica pary z wymuszonym obiegiem Igol Boiler Instrukcja Obsługi IM-PP11-01 PL Issue 2 / 04.14 1 Spis treści 1 DANE TECHNICZNE 3 2 BEZPIECZEŃSTWO 4 3 INSTALACJA 5 3.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I Instrukcja obsługi PL VICTRIX 26 2 I Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian. Opublikowane

Bardziej szczegółowo