cm, s. 455, opr. oryg. tw.,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "cm, s. 455, opr. oryg. tw.,"

Transkrypt

1 ANTYKWARNIA-Ksigarnia NIEZALENA ul. Kopernika 4, tel skr. poczt. 636, Czstochowa Internet: A N T Y K W A R I A T Cz-wa, do r. Oferta NR 1/11 Nastpna 2/11 ukae si r., na naszej stronie w internecie i w tym dniu zostanie wysłana Poczt Polsk. Ofert oprac.: T. Pena, Z. Wakiewicz, Nakł egz. Niniejszym przesyłam Szanownym Pastwu nasz kolejn ofert. Zamówienia na wybrane pozycje (posiadamy pojedyncze egz.), mona dokonywa poczt (tradycyjn, elektroniczn) lub telefonicznie. Preferujemy jednak zamówienia tel. ze wzgldu na bezporedni kontakt i moliwo natychmiastowego wyjanienia wszelkich zapyta i wtpliwoci. W swych zamówieniach prosimy podawa nr oferty i nr pozycji oraz swój aktualny adres, aby unikn niepotrzebnych kosztów zwizanych z dostarczeniem przesyłek. Informujemy take, e do ceny zamówionych ksiek doliczamy 10 zł. kosztów przesyłki, natomiast przy zamówieniach powyej 200 zł., jak równie przy przesyłkach dla jednostek budetowych w/w koszty ponosi antykwariat. Opłat za zakupione ksiki prosimy regulowa w nastpujcy sposób: - wpłata na konto: , - za zaliczeniem pocztowym. Do kadej przesyłki dokładamy jeden egz. ksiki lub czasopisma tzw. gratis dzikujc za zakupy w antykwarni, jednoczenie informujemy, e pozostały jeszcze nieliczne pozycje ksikowe nie sprzedane z poprzednich ofert. Osobom, które wyraaj tak ch, przesyłamy ofert drog elektroniczn (w zwizku z licznymi błdami adresów owych prosimy o podawanie aktualnych). NOWOCI Z ANTYKWARSKIEJ PÓŁKI 1.Bujanowicz L.-Ryngraf. Przekanik tradycji ojczystej. (Bogato ilustrowana pozycja w której, szeroko przedstawiano problematyk symboli patriotyczno-religijnych). W. 2010, Nakł. Autora, 23,5 cm, s. 455, opr. c. 120 zł. 2.Ceram C. W.-Bogowie, groby i uczeni. Powie o archeologii. Przeł. J. Nowacki. W. 1987, PIW, 24cm, s. 469, opr. oryg. 3.Ciela R. opr.-blask dawnych Krzepic. Wydanie II rozszerzone o wane wydarzenia z Krzepic i okolicy z okazji jubileuszu 650-lecia miasta Krzepic. Krzepice 2007, Wyd. GOK, 24,5cm, s. 471, opr. c. 70 zł. 4.Cmentarze (temat). a) Stowski J.-Cmentarz Kule w Czstochowie. Przewodnik biograficzny. Cz-wa 2005, Wyd. AJD, 24cm, s. 396, opr. oryg. tw. + obw., c. 40 zł, b) Stowski J., Sitkowski R. pod red.-cmentarz Rakowski w Czstochowie Przewodnik biograficzny. Cz-wa 2010, Wyd. Muzeum Cz-wskie, 24,5cm, s. 229, opr. oryg. tw. + obw., c. 40 zł, c) Stowski J.-Cmentarz ewangelicko-augsburski w Czstochowie. Przewodnik biograficzny. Cz-wa 2006, Wyd. Muzeum Cz-wskie, 24cm, s. 239, opr. oryg. tw. + obw., c. 40 zł, d) Hodo L., Rozmus D. pod red.- Cmentarze ydowskie w Sławkowie i Dbrowie Górniczej. Kr. 2004, Ksigarnia Akademicka, 24,5cm, s. XXIII plan, opr. c. 80 zł, e) Abramski J. - Cmentarze Czstochowy, Katowic, Zgłbia Dbrowskiego i Ziemi Zawierciaskiej. Zawiercie 2006, Wyd. Wysza Szkoła Adm. i Zarzdz., 21cm, s. 195, opr. c. 40 zł, f) Abramski J.-Cmentarze Zagłbia Dbrowskiego i Ziemi Zawierciaskiej. Zawiercie 1998, Tow. Mił. Ziemi Zawierciaskiej, 25,5cm, s. 78, opr. oryg. c. 25 zł, g) Nicieja St. S.-Ogród snu i pamici. Dzieje Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie oraz ludzi tam spoczywajcych w latach (Zawiera m.in. biografie kilkuset osobistoci pochowanych na cmentarzu, fotografie kaplic i nagrobków oraz biografie ich twórców). Opole 2010, Wyd. MS, 23,5cm, s. 543, opr. oryg. 5.Jakiewicz A.-Grafika polska XX wieku w zbiorach Muzeum Czstochowskiego. Cz-wa 1995, Muzeum Cz-wskie, 24cm, s. 185 w tym il. 60, opr. 6.Kłobuck (temat). Opr. 24,5cm, c. 45 zł/egz. a) Kiryk Feliks pod red.-kłobuck. Dzieje miasta i gminy (do roku 1939). Kr. 1998, Wyd. Secesja, s nlb. (il.), b) Suleja W. pod red.-kłobuck. Dzieje miasta i gminy ( ). Wr. 2010, Wyd. GAJT, s VIII (il.) 7.Kowalska K.-Woda wpisana w histori. Historia wodocigów czstochowskich. Cz-wa 2009, Wyd. Harit-K. Bednarek,30,5cm,s.213,opr.oryg.,c.100 zł 8.Liceum Traugutta w Cz-wie. (temat). Cz-wa 2010, 24cm, opr. oryg. c. 30 zł/egz. a) Stowski J. pod red.- Traugutt. II Liceum Ogólno-

2 kształcce im. Romualda Traugutta w Czstochowie Wyd. Muzeum Cz-wskie, s. 359, b) Wrzaszczyk J. opr.-ii Liceum Ogólnokształcce im. Romualda Traugutta w Czstochowie. 90 lat tradycji. Wyd. Cz. Z. Graf Sp. z o.o., s płyta DVD (fot.). 9.Małolepsza A.-Działalno artystyczna i ziemiaska rodu Reszke na przełomie XIX i XX wieku. Gdynia 2010, Novae Res-Wyd. Innowacyjne, 25cm, s. 495, opr. 10.Powstanie styczniowe (temat). a) Szwed R.- Powstanie styczniowe w Radomszczaskiem. (Zawiera m in. wykaz uczestników powstania, chronologiczne zestawienie bitew i potyczek, sylwetki dowódców). Radomsko 1995, Wyd. Muzeum Regionalne, 21cm, s. 75, opr. oryg. c. 15 zł, b) Terlecki M. H. Udział Podkarpacia w powstaniu styczniowym. Krosno 1997, Stow. Mił. Ziemi Kro- nieskiej, 21cm, s. 159, opr. oryg. c. 35 zł, c) Liszka J.-Pami powstania styczniowego 1863 na Ziemi Olkuskiej (Przedstawiono sylwetki powstaców, szczegółowe informacje o przebiegu powstania i jego kulcie wyraajcym si w rónych formach - w twórczoci plastycznej, literaturze i poezji). Bukowno 1996, Wyd. Barsen, 21cm, s mapki, opr. 11.Rawinis M. P. red.-historia poczty i filatelistyki na terenie Ziemi Czstochowskiej. (Wyd. z okazji 30-lecia Okrgu Czstochowskiego PZF). Cz-wa 2010, Wyd. PZF Zarzd Cz-wskiego Okrgu, 24cm, s. 262, opr. oryg. 12.Rozanow Z., Smulikowska E.-Skarby kultury na Jasnej Górze. Fot. J. Michlewski, J. Rosiko. W. 1979, Wyd. Interpress, 21,5cm, s. 209, opr. oryg. tw. + obw., (III), 13.Sadowski L.-Bro biała XVIII-XX wieku. Katalog zbioru. Katalog przedstawia m.in. szable, pałasze, szpady, tasaki, kindały bagnety, kordelasy i kordziki, bro Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Lublin 2006, Druk. AKAPIT, 30,5cm, s. 201 w tym ilust. 184, opr. c. 80 zł. 14.Szybkowski B. red.-katalog monet polskich dwuzłotowych okolicznociowych Opole 2011, Wyd. MS, 18cm, s. 115, opr. oryg. c. 9,50 zł. 15.Wygldowski M.-Pierwszy wiatowy Kongres Polonii Medycznej Czstochowa 91. Cz-wa 2000, Wyd. Tow. Lekarskie Czstochowskie, 23,5cm, s. 292, opr. oryg. KSI KI I WYDAWNICTWA WYDANE DO 1920r. 16.Brzeziski M.-Pogadanki o wntrzu ziemi. W. 1920, Ksigarnia Polska Polskiej Macierzy Szkolnej, 19,5cm, s. 69, opr. oryg. 17.Chmielowski P.-Kobiety Mickiewicza, Słowac- kiego i Krasiskiego. Z ilustracjami. Kr. 1895, L. Zwoliski i s-ka, 27cm, s. III IV, opr. c. 90 zł. 18.Dzeteo-Historye róne. L. 1907, Nakł. H. Altenberga, 24cm, s. 169, opr. intr. 19.Forel A. prof.-mózg i dusza. Przeł. Ł. Böttcher. L. br. r. wyd. (ok. 1920), Wyd. Kultura i Sztuka, 19,5cm, s. 136, opr. intr. 20.Hoesick F.-Tatry i Zakopane. Przeszło i teraniejszo. W 2 czciach (tomach). Cz. 1. Do Goszczyskiego i Pola. s. 317, Cz. 2. Od Zejsznera do Nowickiego. s P. br. r. wyd. (ok. 1920), KW, 15,5cm, opr. intr. tw. (okł. oryg. zachowana), c. 200 zł cało. 21.Jadwiga Mrozowska. Tre stanowi prace m. in. L. H. Marstina, Boya, B. Wallek-Waleckiego, B. Karpiskiego, S. Bursy i innych. Kr. 1913, Wyd. Teatru, 31cm, s. 19 w tym il. 16, opr. oryg. 22.Josika M.-Ostatni Batory. Powie historyczna uwieczona przez Akademi Nauk w Peszcie. W. 1913, Ksig. E. Wende i S-ka, 18,5cm, s. 331, opr. intr. 23.Kossak W.-Wspomnienia. Z 92 ilustr. w tekcie oraz 8 kol. na osobnych kartach. Kr. 1913, Nakł. GiW, 25,5cm, s. 16 nlb + 348, opr. oryg., c. 450 zł. 24.Kuniar W.-Z przyrody Tatr. Kr. br. r. wyd. (ok. 1905), Skł. gł. L. Frommer, 20cm, s. III + 105, opr. c. 80 zł. 25.Lapponi prof.-hypnotyzm i spirytyzm. Przeł. J. War. W br. r. wyd. (ok. 1920), Wyd. Kultura i Sztuka, 18,5cm, s. 85, opr. intr. c. 45 zł. 26.Lewadowski St. R.-Henryk Siemiradzki Z 93 ilustracyami w tekcie, 10 heliograwurami, 2 kolorowemi fascimiliami szkiców olejnych i portretem. W. 1904, Nakł. GiW, 35cm, s tabl. 13, opr. oryg. tw. pł., c. 300 zł. 27.Litwiski J.-Album pienidzy papierowych polskich z roku 1794 z podaniem historecznem. Zawiera 8 tabl. litogr. zdjtych z oryginału. Kr. 1908, Nakł. Hieronima Kowarzyka, 24cm, s tabl., opr. oryg. z., c. 35 zł. 28.Macfall Haldane-Malarstwo XIX wieku. Tom VIII, Cz. I. Przeł. J. Kasprowicz. Z 24 barwnymi tabl. (Z cyklu Historya malarstwa pod red. Tadeusza Piniego). L. br. r. wyd. (ok. 1915), Nakł. własny wydawn., 28cm, s. XXIII+ 222, opr. intr. c. 250 zł. 29.Markowska M. opr.-podania Hellady. Wg. L. Schwaba. L. 1916, Nakł. Ksig. H. Altenberga, G. Seyfortha i E. Wendego, 22cm, s. 300, opr. oryg. tw. napr., c. 80 zł. 30.Melitta-Zachód. Powie. W. 1914, GiW, 25 cm, s. 254, opr. intr.

3 31.Nagiel H.-Tajemnice Nalewek. (Z cyklu Krwawe dramaty ). W 2 tomach. W. 1911, nakł. GiW, 20cm, s. t , t.2-188, opr.oryg., 32.Orłowski St.-Suggestya i hypnotyzm. W. 1902, Bibl. Dzieł Wyborowych, 18cm, s. 160, opr. oryg. 33.Payot J.-Kształcenie woli. Przeł. J. K. Potocki. W. 1918, E. Wende i s-ka, 20,5cm, s. 272, opr. intr. 34.Przybyszewski St.-Adam Drzazga. (Druga i ostatnia cz Dzieci ndzy ). Powie. W. 1914, Nakł. GiW, 17,5cm, s. VII (bak pierwszych 2 stron), opr. intr. 35.Rode dr-barbara Ubryk czyli tajemnice Klasztoru Karmelitów w Krakowie. Tom III. W. 1870, Nakł. J. Breslauera, 17cm, s.458, opr.intr., 36.Sierosławski St. opr.-balonem do bieguna. W. 1914, Nakł. Tow. Akc. Wyd. wiat, 17,5cm, s. 183, opr. intr. 37. Skaut. Dwutygodnik powicony sprawom sokolej młodziey skautowej. Pismo urzdowe Zwizkowego Naczelnictwa Skautowego. T. IV: nr. 1,2,5-21 z 1916r., T. V: nr. 4-9, z 1917r., T. VII: 1-24 z 1919r. L., Nakł. Zw. Polskich Gimnastycznych Tow. Sokolich, 29,5cm, s. r. 8 w nr., opr. oryg. z., c. 80 zł/t. 38.Smiškowa A. (Antoszka)-Nasi pobratymcy Słowacy. W. 1901, Skł. gł. w Ksigarni Polskiej J. Sikorskiej, 18cm, s. 60, opr. intr. 39.Springer J. dr med.-lekarka domowa. Złota ksiga kobieca ku owieceniu i pouczaniu dla zdrowych i chorych o najwaniejszych kwestjach nauki zdrowia i lecznictwa. Z 936 ilustr. oryginalnemi i 32 tablicami. (Odznaczono nagrod na Midzynarodowej Wystawie Higjenicznej). Br. m. i r. wyd. (ok. 1900), Ksigarnia Wyd. Polska, 24 cm, s. VIII (brak kocowych ok. s. 80), opr. oryg. tw. napr., c. 80 zł. 40.Tatry Wysokie. Mapa 1 : Wyk. w c. i k. wojskowym zakł. geogr. w Wiedniu podług zdj w roku 1896/97. 75x 116cm zło. do form. 14 x 19,5cm, c. 250 zł. Posiadamy równie w/w map w wersji niemieckiej. c. 250 zł. 41.Trmpczyski W. opr.-wydawnictwo jubileuszowe Grunwald z kalendarzem na rok W. 1911, Wyd. A. Zickowski, 24,5cm, s. 72, opr. oryg. tw. napr., c. 50 zł. 42.Verne J.-Dzieci kapitana Granta. 3 tomy w 1 vol. W. br. r. wyd. (ok. 1920), Nakł. GiW, 20,5cm, s III, opr. intr. c. 80 zł. 43.Zakopane i Tatry. Kalendarzyk tatrzaski. Rocznik pierwszy. Krótki przewodnik po Zakopanem (stacyi klimatycznej) i Tatrach. Z planem Zakopanego i szkicem mapy rodkowego pasa północnej strony Tatr. Kr. 1901, Gebethner i s-ka, 15cm, s. X + 224, opr. c. 100 zł. 44.Zwoliski T. opr.-mapa turystyczna Podhala, Spisza i Orawy. Podz. 1: W. 1920, Wyd. Komitet Nar. Obrony Spisza, Orawy i Podhala, 60 x 69,5cm zło. do form. 12,5 x 20,5cm, c. 200 zł. KSI KI I WYDAWNICTWA Z LAT Album Bohma. (Zoologiczny). Tekst Leszek Korzeniewski. Zawiera 204 wklejone obrazki oraz tekst objaniajcy tj. 34 serie kada po 6 obrazków przedstawicieli rónych gromad zwierzt(od jamochłonów a do ssaków). Br. r. i m. wyd. ( ), Druk. J. K. Kuszel Toru, 20cm, s. 34, opr. 46.Alha-Marczak-Wiktor-Ilustrowany przewodnik po Pieninach i Szczawnicy. ( Z 2 mapami). Kr. 1927, Nakł. Głos Narodu, 23cm, s. XII + 186, opr. intr. tw. okł. zach., c. 180 zł. 47.Almanach wiata kobiecego. Ilustr. A. Harland- Zajczkowska. L. 1926, Nakł. Ksig. Polskiej B. Połonieckiego, 17cm, s. 176 w tym il. barwnych 4, opr. 48. Antena. Ilustrowany tygodnik dla wszystkich. R. III: nr. 2-6, 8-52 z 1936r. W., S-ka Wyd. Ra, 29cm, s. 16 w nr., wszystkie nr. współoprawneopr. intr. c. 100 zł. 49.Baedeker K.-Das Generalgouvernement. Mit 3 Karten und 6 Stadtplanen. Reisehandbuch. Leipzig 1943, Wyd. Karl Bedeker, 16cm, s. LXIV + 264, opr. c. 300 zł. 50.Beecher-Stowe H.-Chata wuja Toma. Z 4 ryc. W.1949, Nakł. GiW,20cm,s.246,opr.oryg., 51.Bieniasz J.-Lawina idzie. Powie sportowoturystyczna. W.1947, Nakł.GiW,21cm, s. 177,.opr. 52.Bocheski Z.-Krakowski cech mieczników. (Biblioteka Krakowska nr. 92). Kr. 1937, Druk W. L. Anczyca i s-ki, 21cm,s.90,opr.oryg. c. 35 zł. 53.Bohomolec A.-Wyprawa jachtu Dal. Z 33 ryc. i map. W. 1936, Tow. Wyd. Rój, 20,5cm, s mapka, opr. intr. c. 80 zł. 54. Bron i Barwa. Biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Wojska. (Miesicznik). Pod. red. Wł. Dziewanowskiego. R. I: nr. 1-7 z 1934r. (Reprint). W., Gł. Bibl. Wojsk, 21cm, s. 16 w nr., c. 5 zł/nr. 55.Burzyski Z. kpt. obs. bal.- Kociuszko nad Ameryk. (Dot. udziału w zawodach baloniarskich Gordon-Bennetta. W. 1934, Wyd. Aeroklubu R. P., 24,5cm, s. 137, opr. oryg. tw. napr., 56. Czachowski K. ułoył - Henryk Sienkiewicz. Obraz twórczoci. W. 1931, Nakł. GiW, 24cm, s. 341, opr. oryg. c. 45 zł. 57. Czarska L. - Dworek Jurka. Powie dla mło-

4 dziey z ilustr. Przekł. Z. Dromlewiczowej. W. br. r. wyd. (ok. 1935), Nakł. Ksig. J. Przeworskiego, 20cm, s. 233, opr. 58.Das Danziger Stadtbild. Beitrage zur entwicklungsgeschichte raumkünstlerischen gestaltens im mittelalter. Herausgegeben von der architekturabteilung der technischen Hochschule Danzig. Berlin br. r. wyd. (ok. 1930), Verlag Ernst Wasmuth A-G, 33cm, s. 26, opr. oryg. c. 70 zł. 59.Dbrowski M. red.-dziesiciolecie Polski Odrodzonej. Ksiga pamitkowa Kr. 1928, Wyd. Ilustrowanego Kuryera Codziennego, Swiatowida, Na Szerokim wiecie,, 40 cm, s. 1207, opr. c. 400 zł. 60. Die Woche. Heft 45 z r. Berlin, 32,5cm, s. 30, 61.Dmowski R.-Polityka polska i odbudowanie pastwa. Pierwsza połowa. Przed wojn. Wojna do r (Tom V. Pism). Cz-wa 1937, A. Gmachowski i s-ka, 20,5cm, s. XVI + 386, opr. oryg. tw. (II), 62.Dobrowolski St. Ryszard-Janosik z Tarchowej. Opr. graf. M. Hiszpaska. W. 1948, Spłdz. Wyd. Wiedza, 21cm, s. 44, opr. oryg. 63.Dołga-Mostowicz T.-Ostatnia Brygada. W. 1939, Tow. Wyd. Rój, 20cm, s. 319, opr. intr. c. 100 zł. 64.Domaniewski J.-Ptaki naszych gór. W. 1949, PZWS, 21cm, s. 52, opr. oryg. 65.Dygasiski A.-Przygody młodzieca czyli Robinson polski. Ł. 1928, Nakł. Ksig. L. Fiszera, 18,5cm, s. 257, opr. intr. 66.Fellowes P. F., Blacker Stewart L. V. i inni- Samolotami nad Everestem. Wyprawa lotnicza w roku Przedm. J. Buchan, przeł. D. Kostecki. W. 1935, Nakł. Gł. Ksig. Wojskowej, 19,5cm, s. XVIII mapki, opr. c. 150 zł. 67.Fiedler A.-Kanada pachnca ywic. W. 1946, Cz., 21cm, s. 245, opr. 25 zł. 68.Finkel L.-Bibljografja historji polskiej. Tom I. Uzup. K. Maleczyski. L. 1937, Nakł. Polskiego Tow. Hist., 25cm, s. 320, opr. intr. c. 65 zł. 69.Gsiorowski W. (Wiesław Sclavus)-Bem. Powie historyczna z XIX w., W. 1927, Dom Ksiki Polskej S-ka Akc., 19,5cm, s.390, opr.intr.,c. 35 zł. 70.Gill Tom-Na gwiadzistej przełczy. Tłum R. Czekaska-Heymanowa. W. 1938, Wyd. M. Arcta, 19,5cm, s. 247, opr. intr. 71. Głos Maryjny. Jednodniówka z okazji dorocznego odpustu i 35-letniego jubileuszu istnienia Ochotn. Stray Poarnej w Licheniu. Liche 1947, Druk. Diecezjalna, 30,5cm, s. 8, 72.Grosser Volsk-Atlas. Herausgegeben von dr Konrad Frenzel. Bielefeld und Leipzig 1937, Velhagen&Klasing, 33cm, s. XII map , opr. c. 80 zł. 73.Hartleb K., Bardach A., Bielak F.-Kultura Polski. Ilustrowane wypisy ródłowe. Kr. 1948, Wiedza-Zawód-Kultura T. Zapiór i s-ka, 21cm, s. 301, opr. intr. 74.Iljin M.-Opowiadnia o przedmiotach. Ilustr. J. Gotwa. W.1950,Cz.,22cm,s.422,opr.oryg., 75. Inynieria i Budownictwo. Organ Polskiego Zw. In. i Techn. Budownictwa. R. V: nr. 7-8 z 1948r. W., Wyd. PZI i TB, 30cm, s. 55, opr. oryg. c. 5 zł. 76.Instrati Panait Kodyn. Przeł. Zechenter. W. 1928, Tow. Wyd. Rój. 18,5cm, s. 151, opr. oryg. 77.Jankowski J.-Zjawiska psychiczne i ich badanie. (Krótki rys metodyki zjawisk psychicznych). W. 1921, Nakł. Ksig. Kuncewicza i Hofmana, 16cm, s. 40, opr. intr. oryg. ok. zach., 78.Janowski A.-Nasz plac. Opowiadanie dla dzieci. W. 1921, Wyd. M. Arct, 18cm, s. 152, opr. intr. 79.Jednodniówka ku uczczeniu Midzynarodowego Akademickiego Kongresu Misyjnego w Poznaniu pod wysokim protektoratem Jego Eminencji ksidza kardynała Augusta Hlonda arcybiskupa gnienieskiego i poznaskiego Prymasa Polski w dniach od 28 wrzenia do 2 padziernika 1927r. si odbywajcego. P. 1927, KW, 29cm, s. 184, opr. oryg. 80.Kalendarz Brata Alberta na Rok Paski Kr. 1936, Nakł. Braci Albertynów, 22,5cm, s. 144, opr. oryg. 81.Kamocki Wł. St.-Dzieci natchnienia. Powie współczesna. Kr. br. r. wyd. (ok. 1930), Nakł. Ksig. J. Czerneckiego,19cm,s.178,opr.intr.,c.20 zł 82.Klocek. 18cm, opr. intr. c. 35 zł, a) Sieraszewski W.-Ol-Soni Kisa. W. br. r. wyd. (ok. 1930), Wyd. E. Wende i s-ka, s. 187, b) Bułhakow M.-Fatalne jaja. Przeł. A. Sternowa. W. 1928, Tow. Wyd. Rój, s. 64 (brak zakoczenia). 83.Knaurs Konversations Lexikon A-Z Stichwörter Illustrationen, 75 einfarbige und bunte Tafeln und geographische Karten. 50 Übersichten. 100 statistische Schaubilder im Text. Berlin 1934, Verlag von Th. Knaur Nachf., 18cm, s. 1900, opr. 84.Kopera F.-Muzeum Narodowe w Krakowie. Wybór i opis celniejszych zabytków. Kr. 1923, Nakł. Druk. Narodowej, 25cm, s il. 144, opr. c. 600 zł. 85.Korsak W.-Na tropie przyrody. Powie dla młodziey. Z 35 ilustr. autora. P. br. r. wyd. (ok. 1930), KW, 22cm, s. 268, opr.intr. c. 65 zł.

5 86. Kuryer Literacko-Naukowy. Tygodnik. Dodatek do Ilustrowanego Kuryera Codziennego. R. V: nr. 9-15, 18, 20-32, Z 1928r. Kr., 45,5 cm, s. r. 10 w nr., wszystkie nr. współoprawne, opr. intr., c. 85 zł. 87.Küller Jo Van Ammers-Karini Lila. Przeł. Z. Glarska. Kr. 1943, Ksigarnia Powszechna, 21cm, s. 204, opr. oryg. tw. 88.Lam St. pod red.-ilustrowana encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego. Egz. nr Z wieloma mapami, tablicami i ilustracjami w tek- cie. Tom I A-E. W. 1927, TEiM, 25cm, s. XVI , opr. 89.Lenin Włodzimierz. Iljicz. Krótki zarys ycia i działalnoci. Moskwa 1945, Wyd. Literatury w Jzykach Obcych, 20,5cm, s. 251, opr. c. 90.Libaski E.-Na szczyt wiata! Wyprawy na Everest. W. 1936, Tow. Wyd. Rój, 19cm, s. 93, opr. oryg. 91.Machay F. ks.-moja droga do Polski. (Pamitnik). Kr. 1938, Druk. Przemysłowa K. Podgórczyka i sp., 19cm, s. 262, opr. intr., c. 50 zł. 92.Malicki T.-Ludzie z gór. Opowiadania. W. 1939, Nakł GiW, 19cm, s.263,opr.intr. 93. Mały Ster. Ilustrowane czasopismo dla młodziey. Miesicznik. R. II: nr 1-10 z 1941/42r., - nr. 1, 5, 6 z 1942/43r., - nr. 3 z 1943/44r. Kr., Wyd. Wydz. Gł. Wiedzy i Nauki w Rzdzie Generalnego Gubernator., 28,5cm, s.16 w nr., c. 8 zł/nr. 94.Maubois Andre-Dzieje Anglii. W 2 tomach. W. 1946, Galster, Lauter i Rutkowski, 25cm, s. t , t.2-328, opr. intr. c. 85 zł. 95.Mauclair Camille-Florencja. Przekł. L. Staff, z 75 ryc. L. br. r. wyd. (ok. 1925), Nakł. Wyd. Polskiego, 25cm, s. 255, opr. intr. c. 80 zł. 96. Mechanik. Miesicznik techniczny. nr. 3, 6, 7, 8 z 1938r., -nr. 7, 8 z 1939r., - nr. 6 z 1947r. W., Wyd. Stowarzyszenie In. Mech. Polskich, 30cm, s. ok. 50 w nr., opr. oryg. c. 5 zł/nr. 97.Meissner J.-Szkoła Orlt. Powie. W. 1934, Tow. Wyd. Rój,17,5cm,s.279, opr.oryg., 98. Morze. Organ Ligi Morskiej i Kolonialnej. Miesicznik. R. XV: nr. 1-7, 9 z 1938r., W., Wyd. Liga Morska i Kolonialna, 28,5cm, s. w nr. 40, c. 10 zł/nr. 99. Morze i Kolonie. Organ Ligi Morskiej i Kolonialnej. Miesicznik. R. I: nr. 2,3,5,6,7,8 z 1939r. W., Wyd. Liga Morska i Kolonialna, 28,5 cm, s. w nr. 32, c. 10 zł/nr. 100.Moszyska J.-Trzej narciarze. 2 tomy w 1 vol. Br. m. wyd. (ok. 1930), Bibl. Ksiek Błkitnych nr. 168 i 169, 19,5cm, s. t , t , opr. c. 35 zł. 101.Munthe A.-Ksiga z San Michele. Z 18 ilustr., przekł. Z. Peters. W. 1948, Galster, Lauter i Rutkowski, 21cm, s. XXIV + 516,opr.intr. 102.Muszkowski J. opr.-z dziejów firmy Gebethner i Wolf W. 1938, GiW, 20,5cm, s tabl. II, opr. oryg. c. 100 zł. 103.Muszkowski J. opr.-z dziejów firmy Gebethner i Walf W. 1938, GiW, 20,5 cm, s tabl. II, opr. oryg. c. 100 zł Narkiewicz - Jodko Konstanty - W walce o szczyty Andów. W. 1935, Nakł. Głównej Ksig Wojskowej, 27,5cm, s mapki (szkice), opr. c. 300 zł Na Szerokim wiecie. Tygodnik. R. VIII: nr. 10, 11, 13, 14, 16, 17, 21, z 1935r. Kr., Wyd. M. Dbrowski, 39cm, s. 16 w nr., wszystkie nr. współoprawne- opr. intr. c. 100 zł. 106.Niewiadomski E.-Malarstwo polskie XIX i XX wieku. Egz W. 1926, Wyd. M. Arcta, 25cm, s nlb, opr. c. 150 zł. 107.Norkowska M.-Piekarnia i cukiernia. Wytworna i gospodarska. Najnowszej kuchni cz. II, z ilustracyami. W. br. r. wyd. (ok. 1925), GiW, 20cm, s. 158, opr. c. 50 zł. 108.Oksza T.-Endecja bez maski. W. 1936, Nakł. Autora, 18cm, s. 31, opr. oryg. 109.Pamitka po Marszałku Józefie Piłsudskim. Album. W. 1936, Główna Ksigarnia Wojskowa, 15cm, s. 345 nlb (ilustr.),15cm,opr.oryg., c. 100 zł. 110.Pictorial and Descriptive Guide to London. With large section plans of Central London. Map of London and twelve miles round. Railway maps; Main roads out of London; Hyde Park and Kensington Gardens, and twenty other maps and plans. Over one hundred illustrations. London 1937, Word, Lock&Co, Limited, 17,5cm, s. XVI , opr. oryg. c. 120 zł. 111.Pini Tadeusz obj.-dzieła wszystkie Adama Mickiewicza. T. VII. Literatura słowiaska. s L. br. r. wyd. (1934), Nakł. Ksig. H. Altenberga, 18,5cm, s. 278, opr. 112.Point de croix nouveaux dessins. (IV me serie). (Album wzorów haftów krzyykowych). Mulhouse (France) br. r. wyd. (ok. 1950), Editions Th. de Dillmont, S.A. r. l., 19,5cm, s. 8 + tabl. 20, opr. oryg. z., 113. Polski Przegld Fotograficzny. Miesicznik. R. V: nr. 5,6,7 i 9 z 1929r. P., Nakł. Tow. Miłoników Fotografji, 29cm,s. w nr.15-20,c. 8 zł/nr. 114.Prawda o Kasprowym. W. 1936, Nakł. Tow. Budowy i Ekspl. Kolei Linowej Zakopane- Kasprowy Wierch, 21,5cm,s.37,opr.oryg., 115.Program Politechniki Lwowskiej na rok akademicki 1938/39. L. 1938, Nakł. Politechniki, 23 cm, s. 254, opr. intr Przegld Mechaniczny. Organ Centr. Zarz.

6 Przem. Met. i SITMP. R. VI: z.3 z 1947r. W. Inst. Wyd. SIMP, 30cm, s. 42, opr. oryg. c. 5 zł. 117.Przewodniki. a) Orłowicz M. dr-ilustrowany przewodnik po województwie lskiem. Ze 133 ilustr., planami Katowic i Królewskiej Huty. W. 1924, Ksinica Polska Tow. Naucz. Szkół Wyszych, 16,5cm, s. 189, opr. oryg. c. 100 zł, b) Sosnowski K. prof.-ziemia Krakowska. Szczegółowy przewodnik wycieczkowy. Tom I. Cz ogólna. Najblisze okolice Krakowa Nizina Nadwilaska. s Tom. II. Pogórze Karpackie. s Kr , Wiedza-Zawód-Kultura T. Zapiór, 17cm, opr. oryg. c. 50 zł, c) Łosiowa J. red.-warszawa. Przewodnik. W. 1966, SiT, 17cm, s nlb + plan miasta, opr. oryg. tw. + obw., 118. Przyjaciółka. Tygodnik. R. I: nr. 1-28, z 1948r. W., Wyd. Cz., 36cm, s. 16 w nr., wszystkie nr. współoprawne, opr.intr.c. 100 zł Radostowa. Ilustrowany miesicznik witokrzyski. R. II: nr. 11 i 12 z XI-XII z 1937r. R. III: nr. 3 i 4 z III-IV 1938r. Kielce, Wyd. J. Pazdur, 30cm, s. w nr , c. 8 zł/nr. 120.Rawina M. T. ks.- ywot Matki Boskiej. Cz-wa 1949, Wyd. Zgr. w. Pawła, 17,5cm, s. 128, opr. oryg. c. 5 zł. 121.Read Mayne-Wod i ldem. Przygody młodych wdrowców w Ameryce Północnej. Przekł. J. Orwicz, ilustr. M. Stroynowski. W. br. r. wyd. (ok. 1935), Nakł. Nowego Wydawnictwa, 18cm, s. 218, opr. c. 50 zł. 122.Rops D.-wiat bez duszy. Tłum. M. Małek. Wr. 1948, Ksig. Homo, 21cm, s. 182, opr. intr. 123.Rosenberg A.-Historia bolszewizmu. Od Marksa do doby obecnej. Przekł. M. F. Sieniawski. W. 1936, Wyd. Nowoczesne, 19,5cm,s. 299, opr. intr. c. 70 zł. 124.Rosenthal die Weltmarke des Porzellans. Rosenthale Magazin. Vertriebs Gesellschaft AG. Danzig. Berlin br. r. wyd. (ok. 1930), Einsendungen erbeten an der Verlag, mit dem Vermerk Rosenthal-Magazin, 23,5cm, s.31, opr.oryg., 125.Russel Bertrand-Wiek dziewitnasty. Egz. nr W. 1936, Tow. Wyd. Rój, 23,5cm, s. 313, opr. 126.Rytard J. M., Roj. H.-Koleba na Hliniku. (Przygody w Tatrach). W. 1949, Nakł. GiW, 20,5 cm, s. 191, opr. 127.Rzepeccy T. i K.-Sejm i Senat Podrcznik zawierajcy wyniki wyborów w województwach, okrgach i powiatach, podobizny posłów sejmowych i senatorów, statystyki i mapy pogldowe. P. 1928, Wielkopolska Ksig. Nakł. K. Rzepeckiego, 24cm, s mapki, opr. oryg. c. 120 zł. 128.Serwaski E., Trawiska I. opr.-zbrodnia niemiecka w Warszawie Zeznania-zdjcia. Przedm. Z. Wojciechowski. P. 1946, Wyd. Inst. Zach., 23cm, s XXIII (ilustr.-brak 6 ilustr.), opr. intr. c. 70 zł. 129.Sieciechowiczowa L.-Córka zastpu Jaskółek. Powie harcerska. P. 1948, Wyd. Zach., 19,5cm, s. 162, opr. intr. 130.Sikorka P.-Pamitniki. Przypisy A., B., J. Kadenowie. Egz W. br. r. wyd. (ok. 1935), Nakł. Koła Przyj. Literatury w Rabie, 19cm, s. 216, opr. intr. tw. (okł. zachowana), c 100 zł. 131.Smolarski M.-Przygody polskich podróników. L. 1930, Ksinica-Atlas, 20cm, s. 187, opr. 132.Staszkiewicz J.-Dobosz Wołyców. Powie historyczna z r Tom I. W. br. r. wyd. (ok. 1930), Bibl. Ksiek Błkitnych, 17cm, s. 120, opr. inr. 133.Sykulski J.-Karpacz. Bierutowice. witynia Wang. nieka. Jelenia Góra 1946, Skł. gł. Autora, 20,5cm, s. 43, opr. oryg. 134.Szczaniecki M., Zajchowska St. pod red.- Ziemia Lubuska. Z cyklu: Ziemie Staropolski. P. 1950, Inst. Zach., 24cm, s. 578, opr. oryg., 135.liwiski A.-Jan Sobieski. W. 1924, Wyd. M. Arcta, 32cm, s. 195 w tym il. 110, opr. oryg. tw, b. ładny egz., c. 100 zł. 136.The Oxford Advanced Atlas. (John Bartholomew). L. 1936, Wyd. Oxford University Press, 38cm, 96 map + s. 32, opr. c. 100 zł. 137.Tomaszewski A. dr-mapa Tatr. Podz. 1: , w 8-miu kolorach. Wyk. w Wojsk. Inst Geogr. w Wiedniu. L. br. r. wyd. (ok. 1925), Nakł. Ksig. Polskiej B. Połonieckiego, 80x110cm zło- ona do form. 14x22cm (mapa wymaga naprawy), c. c. 150 zł Twórczo. Miesicznik literacko-krytyczny. R. II: z. 11 z XI. 1946r., s. 117, -R. IV: z. 1 z I. 1948r., s Kr., Cz., 25cm, opr. oryg. c. c. 5 zł/z. 139.Ukniewska M.-Strachy. Przedm. M. Hemar., egz. nr W. 1939, Tow. Wyd. Rój, 19cm, s. 357, opr. intr. 140.Wangemann L.-Historje biblijne. Z 43 ilustr. W. 1936, Nakł. Ksig. W. Mietke, 20cm, s. 100, opr. oryg Wiadomoci Bibljofilskie. Miesicznik. R. II: nr. 5 z V. 1933r. W., Wyd. Tow. Bibljofilów Polskich, 23cm, s. 16, 142.Zakrzewska H.-Zaklty dwór. Ilustr. J. Muszanka. Kr. 1943, Ksig. St. Kamiskiego, 21,5 cm, s. 240, opr. oryg. tw. napr., 143. Zakrzewska H. - Pojednanie. Opowie o

7 niedwiedziu tatrzaskim. Ilustr. L. Pawlikowska. W. 1933, Dom Ksiki Polskiej s-ka akc., 20cm, s. 223, opr. intr. 144.Zapałowski W. (Płomie)-Pamitniki z roku Przedm. K. Bartoszewicz. 2 tomy w 1 vol. Wilno 1921, Ksig. Stow. Nauczycielstwa Polskiego, 20,5cm, s. t , t.2-256, opr. intr. c. 150 zł. 145.Zaruski M.-Na bezdroach tatrzaskich. Wycieczki, wraenia, uwagi i opisy. Z licznemi rys. w tekcie. W. 1923, Wyd. M. Arcta, 23cm, s. VIII + 179, opr. c. 150 zł. Posiadamy równie 2 wyd. w/w tytułu wyd. we Lwowie w 1934r. przez Pastw. Wyd. Ksiek Szkolnych. c. 100 zł. 146.Zaruski M.-Na morzach dalekich. Kartki z pamitnika marynarza Polaka. Ilustr. Autora. W. 1925, Wyd. M. Arcta, 21,5cm, s. X+ 263, opr. intr. c. 150 zł. 147.Zarzycka I.-Dzikuska. Historja miłoci. W. 1929, Tow. Wyd. Rój, 17cm, s. 159, opr. intr. 148.Zarzycka I.-Chłopiec z dalekiej ojczyzny. Powie. W. 1930, Tow. Wyd. Rój, 17cm, s. 150, opr. intr. 149.Zawada R.-Opowieci ołnierskie o generale migłym. W. 1936, Główna Ksigarnia Wojskowa, 25cm, s. 127, opr. c. 100 zł. 150.Zgórski K. dr-krótki zarys budowy i czynnoci ciała ludzkiego oraz zarys higjeny. Podrcznik dla szkół powszechnych. W. 1924, Inst. Wyd. Bibljoteka Polska, 22,5cm, s. 81, opr. intr. 151.Zieliski G.-Manuela. Opowiadanie starego weterana z kampanii napoleoskiej w Hiszpanii. Ł. 1947, Wyd. Wł. Bka, 22cm, s. 214, opr. intr. c. 35 zł Ziemia. Ilustrowany miesicznik krajoznawczy. Organ Polskiego Tow. Krajoznawczego. R. XXX: nr. 1-2, 3-8 z 1946r., -R. XXXVIII: t. XXVI, nr z 1947r., -R. XXXIX: t. XXVII, nr spis treci za 1948r., -R. XL: t. XXVIII, nr z 1949r., -R. XLI: nr z 1950r., W., 29cm, s w nr., c. 5 zł/nr eromski S.-Przedwionie. Powie. Egz. nr W. 1925, Wyd. J. Mortkowicza, 16,5cm, s.383, opr eromski S.-Syzyfowe prace. Powie. Egz. nr W. 1938, Wyd. J. Mortkowicza, 18cm, s. 302, opr eromski S.-Wszystko i nic. ( Popiołówsprawa druga). Fragment. W. 1946, Wyd. J. Mortkowicza, 20,5cm, s. 45, opr. oryg. KSI KI I WYDAWNICTWA WYDANE PO 1950r. 156.Abramowicz A.-Podrónicy po przeszłoci. Szkice z dziejów archeologii. Ł. 1970, Oss., 24cm, s. 77, opr. oryg. 157.Albert A.-Najnowsza historia Polski W 4 tomach. T. I s. 292, T. II s , T.III s , T. IV s Londyn 1989, Polonia Book Fund Ltd,20,5cm,opr.oryg., c. 50 zł. 158.Antonowicz-Bauer L., Dubiski A.-Słownik turecko-polski, polsko-turecki. W. 1983, WP, 21cm, s. 478, opr. c. 35 zł. 159.Anusz A.-Niezalene Zrzeszenie Studentów w latach W. 1991, Wyd. Akces, 20,5cm, s (il.), opr. oryg. 160.Bahdaj A.-Droga przez góry. Ilustr. M. Majewski. W. 1956, NK, 20,5cm, s. 381, opr. oryg. 161.Bahdaj A.-Trzecia granica. W. 1981, KAW, 19cm, s. 474, opr. oryg. 162.Balara M.-Na Spisz. Obrzdy ludowe, opowie- ci i bajdy. W. 1986, LSW, 19,5cm, s. 173, opr. oryg. 163.Bartkowski J.-Wspomnienia z powstania 1831 roku i pierwszych lat emigracji. Kr. 1966, WL, 21,5cm, s. 527, opr. 164.Bazylow L.-Historia Rosji. Wr. 1985, Oss., 24cm, s map 9, opr. (II), 165.Bełza W.-Katechizm polskiego dziecka. W. 1995, Wyd. Kama, 24cm, s.16 w tym il. 10, opr. oryg. c. 5 zł. 166.Berberyusz E.-Ksi z Maisons-Laffitte. Gd. 1995,Wyd. Marabut,19,5cm,s.195,opr.org.,c. 20 zł 167.Berghauzen J. pod red.-podhale w czasie okupacji W. 1977, Wyd. UW, 20,5cm, s. 264, opr. oryg Białe plamy. ZSRR-Niemcy Dokumenty i materiały dotyczce stosunków radziecko-niemieckich w okresie od kwietnia 1939 do lipca Vilnius 1990, Wyd. Ars-Hit, 22cm, s. 336, opr. 169.Białobok S. red.-limba. Pinus cembra L. Z serii: Nasze drzewa lene. W. 1971, Zakł. Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN (PWN), 21cm, s. 176, opr. oryg. c. 50 zł. 170.Bianki W.-Tajemnica nocy lenej. W. 1952, NK,, 20cm, s. 357, opr. oryg. c. 25 zł 171.Biblioteczka matematyczna. (seria). nr. 12. Sierpiski W.-Liczby trójktne, s. 66., -nr. 16. Mostowski A. Włodzimierz-Rozwizywanie równa algebraicznych. s. 174, -nr. 17. Sierpiski W.-200 zada z elementarnej teorii liczb. s W , PZWS, 21,5cm, opr. c. 10 zł/nr. 172.Biblioteka turystyczna (seria). W , Spółdzielczy Instytut Wyd. Kraj, 16,5cm, opr. oryg. c. 25 zł/t. t. I. Lenartowicz St., Saysse-Tobiczyk K.-Beskid lski, ywiecki i Mały. Ilustrowany przewodnik wczasowy, turystyczny i uzdrowiskowy. s. 103, t. II. Pagaczewski St.-Babia

8 Góra, Gorce, Beskid Wyspowy. s. 132, t. III. Zwoliski T.-Zakopane i Podhale. s. 135, t. IV. Zwoliski T.-Tatry Polskie. Przewodnik po rodkowej czci Tatr Wysokich i Zachodnich w obrbie granic Polski. s. 159, - t. V. Kolago Cyryl, Rusiecki J.-Pieniny. Beskid Sdecki i tereny ssiednie. s. 158, - t. VI. Lenartowicz S.-Sudety rodkowe i Wschodnie oraz Góry Kaczawskie i Rudawy Janowickie. s. 174, t. VII. Walczak W.-Ziemia Kłodzka. Kotlina Kłodzka i góry przyległe. s. 110, t. VIII. Sobaski M.-Sudety Zachodnie Jeleniogórskie. Ilustrowany przewodnik wczasowy, turystyczny i uzdrowiskowy. s. 122, t. X. Piskorski Cz.-Pomorze Zachodnie. Ilustrowany przewodnik wczasowy, turystyczny i uzdrowiskowy. s. 140, -t. XI. Mamuszka F.-Pobrzee Gdaskie. s. 131, t. XII. Stako J.-Kpieliska Bałtyckie. s. 143, - t. XIII. Orłowicz M., Kołodziejczyk J.-Pojezierze Warmisko-Mazurskie. Przewodnik krajoznawczy, s. 154, t. XVI. Kołodziejczyk J., Wardas J. - Okolice Warszawy. s. 162, t. XVII. Danielewski B., Jeszka L., Kraszewski T., migielski H.- Pozna miasto wystaw i targów. s (II), t. XVIII. Praca zbiorowa-kujawy. przewodnik turystyczny. s. 109, t. XIX. Przyborowski W. L.-Lublin i Ziemia Lubelska, s. 116, t. XX. Sobaski M.- Wisł do morza. s. 227, t. XXIV. Wnuk M.-Szlaki kolarskie. s Biegaski W.-Myli i aforyzmy o etyce lekarskiej. W. 1957, PZWL, 20cm, s. 163, opr. oryg. Posiadamy równie reprint w/w tytułu z wydania w 1899r przez E. Wendego. Opole 2007, Wyd. MS, 21cm, s. 91,opr.oryg. 174.Bilewicz M. M.-Wyszedłem z mroku. W. 1989, LSW, (dot. stalinowskich obozów pracy), 20cm, s. 224, opr. oryg. 175.Biriukow M.-Wody Narynu. W. 1952, KiW, 21,5cm, s. 736, opr. intr. 176.Biuletyn zjazdowy. Nr. 1. I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarno. Gd. 1981, Wyd. BIPS, 19,7 cm, s nlb, opr. oryg., 177. Biuletyn Instytutu Pamici Narodowej. Nr. 10 z 2006r., s. 108, -Nr. 5-6 z 2007r., s W., Wyd. IPN, 24cm, opr. oryg. c. 10 zł/nr. 178.Blanke Waffen. (Odbitka ksero). Wiesbaden 1974, Emil Vollmer Verlag, 30cm, s. 88 (niektóre ilustr. nieczytelne), opr. intr. 179.Bobrowski T.-Listy do Conrada. Opr. R. Jabłkowska. W. 1981, PIW, 20cm, s. 350, opr. oryg. tw. + obw., 180.Borczowska I. red.-galeria malarstwa polskiego. Zawiera 29 składanek. W. 1956, Wyd. Sztuka, 16,5cm, opr. oryg. tw. + etui, 181.Borkowski J. opr.-50 lat kłobuckiego liceum (Zawiera m.in. wykaz nauczycieli i absolwentów szkoły). Kłobuck 1995, Wyd. A. Marszałek, 20cm, s. 127, opr. oryg. c. 35 zł. 182.Brzega W.- ywot górala poczciwego. (Wspomnienia i gawdy). Wyb. A. Miciska, M. Jagiełło. Kr. 1969, WL, 19,5cm, s. 358, opr. oryg. 183.Brzezicha A., Lisiecki H.-Amatorskie szkolenie psów. W. 1989, PWRiL, 19,5cm, s. 390, opr. oryg. brosz, (II), 184.Brzeziska D., Kamler J. pod red.-wdrówki po Nepalu. Przewodnik trekingowy.w. 1985, PTTK-Klub Przewodn. Turystyki Górskiej, 20cm, s. 244, opr. oryg. c. 45 zł. 185.Brzozowska T. opr.-sabałowe bajki. Sł. wstpne-j. Krzyanowski. W. 1969, PIW, 21cm, s. 149, opr. oryg. tw. + obw., c. 35 zł. 186.Burchard P.-Podwodne przygody. (Z serii W Krgu Róy Wiatrów ). W. 1960, WP, 19,5cm, s. 200, opr. oryg. 187.Burchard P. opr.-pamitki i zabytki kultury ydowskiej w Polsce. W. 1990, Nakł. Autora, 20,5cm, s. 270, opr. oryg. c. 50 zł Cenne, Bezcenne, Utracone. Czasopismo red. przez Orodek Ochrony Zbiorów Publicznych. nr 1, 4, 5, 6 z 2001r., -nr. 1, 4, 5 z 2002r., -nr. 1/2, 5 z 2003r. W., Wyd. Pagina sp. z o.o., 28cm, s. 32 w nr., c. 10 zł/nr. 189.Cepik J.-Jak człowiek stworzył bogów. W. 1985, Inst. Wyd.NK,21cm,s.322,opr.oryg., 190.Chmielewski W. A.-Tropy i lady zwierzt. Poradnik dla miłoników przyrody. W. 1984, Wyd. PTTK Kraj,19cm, s.172,opr.oryg., 191.Choroszy J. A.-Huculszczyzna w literaturze polskiej. Wr. 1991, Nakł. Autora, 20,5cm, s. 327, opr. oryg. c. 85 zł. 192.Chrostowski W. ks.-papie pielgrzym. Jan Paweł II na znaczkach pocztowych wiata W. 1991, Ofic. Przegldu Powszechnego, 22cm, s em. 164, opr. oryg. 193.Chyliska J.-Szybkie czytanie. (Dotyczy techniki). W. 1984, WSiP, 19,5cm, s. 146, opr. oryg. 194.Cichowski J., Szulczyski A.-Husaria. W. 1981, Wyd. MON,19,5cm,s.242,opr.oryg., 195.Cichy W.-Muzea i izby regionalne PTTK. W. 1985, Wyd. PTTK Kraj, 20,5cm, s.62,opr. oryg., c. 196.Ciechanowicz J.-Media i czerenie. Rozmowy o staroytnoci. W. 1994, Ofic. Wyd. Volumen, 23,5cm, s il. 32, opr. oryg. 197.Cielak E.-W obronie tronu króla Stanisława Leszczyskiego. Gdask 1986, Wyd. Morskie, 24cm, s. 299, opr. oryg. tw. + obw., 198.Cynk J..-Siły lotnicze Polski i Niemiec wrzesie W. 1989, WKiŁ, 24cm,s.284,opr. oryg.,

9 c. 199.Cywinski B.- potg jest i basta. Z minionych dowiadcze ruchów społecznych na wsi. W. 1981, Wyd. Krg, 20,5cm, s. 75, opr.oryg., 200.Czerwiski A.-Historyczny or. Ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (z 67 ilustracjami). W. 1978, KAW, 21cm, s. 24, opr. oryg., 201.Czerwiski J.-Z wołyskich lasów na berliski trakt. W. 1985, Wyd. MON, 19,5cm, s. 277, opr. oryg. 202.Czstochoviana. a) Błaszczyk W. pod red.- Cmentarzysko kultury łuyckiej w Czstochowie- Rakowie. (Rocznik Muzeum w Cz-wie t. I). Cz-wa 1965, Wyd. MKiS, 25cm, s. 455, opr. oryg. tw. + obw., (II), c. 35 zł, b) Błaszczyk W. pod red.- Rocznik Muzeum w Czstochowie. Tom II. Cz-wa 1966, Wyd. Muzeum w Cz-wie, 23,5cm, s. 314, opr. c. 35 zł., c) Wiernik B.-Podró na trzeci płaszczyzn. Fot. Wł. Sławny. W. 1954, Cz., 24cm, s. 302, opr. oryg., d) Hohensee Leonard, Paul T. opr.-ksika adresowa miasta Czstochowy 1947r., Cz-wa 1947, PAP, 20,5cm, s. 152, opr. oryg. c. 35 zł., e) Skalski A. W.-Przyroda regionu czstochowskiego. Przewodnik po wystawie. Cz-wa 1979, Muzeum Okrg., 16cm, s. 33, opr. oryg. (II), c. 10 zł., f) Ferraria Almae Matris Czstochowiensis. Dzie Hutnika. (Piosenki Ze spotka pod kadzi). Cz-wa 1997, Wyd. Wydz. Metalurgii i In. Mat. PCz., 19,5cm, s. 96, opr. oryg.. Posiadamy równie w/w tytuł z 2002r.,, g) Przewodnik po wystawie przemysłu i rolnictwa w Czstochowie 1909r. Reprint. Cz-wa 2009, Muzeum Cz-wskie, 18,5cm, s , opr. c. 35 zł., h) Mucha J.-100 lat Spółdzielni Spoywców w Czstochowie Cz-wa 1999, Wyd. PSS Społem, 23cm, s. 197, opr. oryg., i) Wygldowski M.- Ochrona zdrowia w latach 90-tych XX wieku. Przedm. J. Woy-Wojciechowski. Cz-wa 2000, Nakł. Autora, 23,5cm, s. 95, opr. c. 15 zł., j) Antoniewicz M., Głowacki M. pod red.-65 lat Czstochowskiego Towarzystwa Naukowego dawniej Tow. Popierania Kultury Regionalnej w Czstochowie. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej r. Cz-wa 1997, Wyd. CzTN, 23cm, s. 96, opr. oryg. c. 15 zł., k) Podobiski St. red.-wychowanie artystyczne IV. Cz-wa 1993, Wyd. WSP, 23cm, s. 131, opr.oryg. c. 10 zł, l) Błaszczyk W. tekst- Zamki Jury Krakowsko-Wieluskiej. K. 1965, Nakł. WKKFiT, 14,5cm, s. 48 nlb, opr. oryg., m) Zinkow J., Kotarski M.- Rowerem po województwie czstochowskim. Czwa 1984, Wyd. Centr. Or. Inf. Tur., 20,5cm, s. 80, opr. oryg. c. 5 zł., n) Duda M. ks.- Parafia-kawałek do nieba... do moich parafian i nie tylko Cz-wa 2004, Czst. Wyd. Archidiecezj. Regina Poloniae, 24,5cm, s. 503, opr. oryg., o) Kaczorowski S.-Cud Jasnej Góry. Szkic historyczny. Londyn 1956, Wyd. Kom. Obchodu Trzystolecia USA, 22cm, s. 189, opr. oryg. tw. + obw.,, p) Jdrzejewski A. o.-jasna Góra. Historia Klasztoru i Cudownego Obrazu Matki Boskiej Czstochowskiej. Cz-wa 1946, Nakł. Autora, 20,5cm, s. 319, opr. oryg., r) Fr L. o.-matka Boska Czstochowska Królowa Polski. Jasna Góra 1939, Wyd. oo. Paulini, 19,5cm, s. 160, opr. oryg., s) Jasna Góra. Dzieje cudownego obrazu i klasztoru. Cz-wa 1933, T. Nagłowski i S-ka, 21cm, s. 151, opr. oryg., t) Jasna Góra. Album. Fot. Zyberk-Plater S. Cz-wa 1928, Nakł. oo. Paulinów, 17cm, il. 36, opr. oryg. (II),, u) Kordecki A. o.-pamitnik oblenia Czstochowy 1655r. Cz-wa 1991, Nakł. o. Paulinów, 26cm, s. 133, opr. oryg., w) Kiryjow J. red.-jasnogórski poczet królów i ksit polskich. W. 1990, Wyd. Spółdzielcze. 16,5cm, s. 119, opr. oryg. tw. + obw.,, z) Kersten A.-Szwedzi pod Jasn Gór W. 1975, PWN, 19,5cm, s.354,opr.oryg., 203.Czujkow Wasilij I.-Pocztek drogi. W. 1963, Wyd. MON, 21cm, s. 353, opr. 204.Daniel J., Osiecki J.-Legenda Kielce 1989, Wyd. RSW Prasa-Ksika-Ruch, 23,5cm, s. 63, opr. oryg. z., 205.de Amicis E.-Serce. Ksika dla chłopców. Tłum. M. Konopnicka. W. 1955, NK, 29,5cm, s. 290, opr. oryg. tw. napr., 206.Dichaviczius Rimantas-Flowers in flower. (Album fotografii-aktów czarno-białych). Tekst w j. litewskim, rosyjskim i angielskim. Vilnius 1987, Wyd. Minties, 34cm, s. 196 w tym il. 186, opr. 207.Donikow N.-Nurkowie. Opowiadania.W.1956, Wyd. MON, 19,5cm, s. 138, opr. oryg., 208.Dubicki T. pod red.-midzy kompromisem i walk zbrojn. Drogi do niepodległoci Europy rodkowej. Cz-wa 1999, Wyd. WSP, 23,5cm, s. 157, opr. oryg. 209.Dudek Alojzy A.-Jdrzejów. Archiopactwo Cystersów. W. 1991, Wyd. PTTK Kraj, 16,5cm, s. 79, opr. oryg. 210.Dudziski W. dr in.-ptaki łowne. W. 1977, PWRiL, 21cm, s. 291, opr. 211.Dunin J.-Papierowy bandyta. Ksika kramarska i brukowa w Polsce. Ł. 1974, Wyd. Łódzkie, 24,5cm, s. 306, opr. (II),

10 212.Duraczyski E.-Generał Iwanow zaprasza. Przywódcy podziemnego pastwa polskiego przed sdem moskiewskim. W. 1989, Wyd. Alfa, 20,5cm, s nlb (il.),opr.oryg lat sceny narodowej Ogólnopolski repertuar teatrów w dniach 19 i 20 listopada W. br. r. wyd. (1966), Wyd. MKiS, 22cm, s. 261, opr. oryg. 214.Dziedzic T., Łopaciski K.-Bliski Wschód celem naszej podróy. (Zachodnia Turcja i Syria). W. 1975, Uniw. Klub Turyst. Unikat, 19,5cm, s. 101, opr. oryg Ehrenfeucht A. - Ciekawy czworocian. W. 1966, PZWS, 21,5cm, s. 126, opr. 216.Encyklopedie dot. ksiki, bibliotekarstwa, edytorstwa. (seria). Wr , Oss., 24,5-25,5cm, opr. oryg. tw, a) Encyklopedia wiedzy o ksice. s. XXII + szp (druk 2-szpaltowy), c. 120 zł, b) Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego. s. 337, c. 20 zł, c) Encyklopedia wiedzy o prasie. s. 284, 217.Erenburg Ilia-Dziewita fala. Tłum. G. Pauszer- Klonowska. W.1955,Cz.,21cm,s.909,opr.oryg., 218.Feliks Dzieryski (Z portretami Dzieryskiego, Stalina i Bieruta). W. 1951, KiW, 33cm, s. 220, opr. 219.Felinski Z. Szczsny-Pamitniki. Opr. E. Kozłowski. W. 1986, PAX, 20cm, s. 763, opr. oryg. tw. + obw., 220.Fiedler A.-Mały bizon. W , Iskry, 21cm, s. 244, opr. oryg. tw. (VI), Posiadamy take egz. wyd. w 1975 przez W. Poz., 221.Gadomski J.-Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski W. 1988, PWN, 30cm, s il. 450, opr. oryg. tw. + obw., 222.Galas A., Szczsny W.-Trekking w Himalajach. Dookoła Annapurny-przewodnik. Wr. 1987, Wyd. SKPS, 20,5cm, s mapka, opr.oryg. 223.Galiski W. M.-Miasto ju przestało bole. Poezje. Cz-wa 1997, Nakł. OPK Gaude Mater, 20,5cm, s. 87, opr. oryg. c. 5 zł. 224.gen Włodzimierz Ostoja-Zagórski (temat). c. 10 zł/egz. a) Rawicz J.-Generał Zagórski zaginł Z tajemnic lat midzywojennych. W. 1963, KiW, 20,5cm, s. 375, opr. oryg. b) Cielikowski Z.-Tajemnice ledztwa KO-1042/27. Sprawa gen. Zagórskiego. W. 1979, Wyd. MON, 19,5cm, s. 329, opr. oryg., brosz. + obw., (II). 225.Gillmor Frances-Król taczył na targowisku. Przeł. Z. Sroczyska. W. 1968, PIW, 21cm, s. 208, opr. oryg. 226.Goetel F.-Tatry. Londyn 1953, Nakł. Veritas, 23cm, s. 85, opr. c. 70 zł. 227.Gross J. T., Grudziska-Gross I. opr.- W czterdziestym nas Matko na Sybir zesłali. Polska a Rosja W. 1990, Wyd. Libra, 20,5cm, s. 511, opr. oryg. 228.Grünberg K.- ycie osobiste Adolfa Hitlera. Toru 1991, Wyd. Troja, 20,5cm, s. 181, opr. oryg., 229.Grzesiuk St.-Pi lat kacetu. W. 1970, KiW, 20cm, s. 436, opr. oryg. 230.Hašek Jaroslav-Nieznane przygody dobrego wojaka Szwejka. I inne opowiadania. Wybr.W. Nawrocki.K. 1989, Wyd. lsk, 21cm, s.306,opr.oryg. 231.Heartman P. opr.-zatajony dokument. Raport komisji KC KPCz o procesach politycznych i rehabilitacjach w Czechosłowacji w latach W. 1985, Wyd. Krg, 20cm, s. 173, opr. oryg. 232.Hennel R. opr.-tatrami urzeczeni. Dawna turystyka w słowie i obrazie. W. 1979, SiT, 24,5cm, s. X + 278, opr Hobby. Magazyn nie tylko dla kolekcjonerów. nr. wstpny oraz nr 1,2,4,5 z 1991r., -nr. 1-5/6 z 1992r., -nr. 1 z 1993r. Ł., Wyd. Westa-Druk, 20cm, s. 40 w nr., c. 7 zł/nr. 234.Hoesick F.-Legendowe postacie zakopiaskie. W. 1959, PIW, 20,5cm, s. 720, opr.oryg.tw.+obw., c. 50 zł. Posiadamy równie 1-sze wyd. w/w tytułu wyd. w Warszawie w 1921r., w opr. intr. c. 150 zł. 235.Hoesick F.-Legendowe postacie zakopiaskie. Chałubiski, ks. Stolarczyk, Sabała. Reprint wydania z 1922r. w W-wie nakł. F. Hoesicka. Kr. 1989, KAW, 21cm, s. 281, opr. c. 80 zł. 236.Ignatow P.-Bracia bohaterowie. W. 1953, NK, 18cm, s. 139, opr. oryg. 237.Innes Hammond-Ziemia któr Bóg dał Kainowi. W. 1964, Cz., 17,5cm, s. 366, opr. intr. 238.Iwaniuk W.-Moje obłkanie. (Zbiór wierszy). (Na stronie tytułowej odrczna dedykacja Autora dla czytelnika). Lublin 1991, Stow. Literackie Kresy, 20cm, s. 51, opr. oryg. 239.Jabłoski S.Z.o.-W godzinie apelu z Janem Pawłem II. Cz-wa 2003, Wyd. Zak. Paulinów Paulinianum, 19,5cm, s. 329, opr. oryg. 240.Jagiełło M.-Bez oddechu. W. 1981, Cz., 19,5cm, s. 135, opr. oryg. brosz. + obw., 241.Jakobs W. A.-Spiecjalnyje pocztowyje sztiemplia SSSR (Katalog-sprawocznik). Moskwa 1976, Izdatielstwo Swia, 22,5cm, s. 381, opr. oryg. 242.Jałbrzykowski A. G.-O tym i owym. Opowiadania. (Wydano w 400 egz. Na karcie przedtytułowej odrczna dedykacja Autora dla czytelnika). Buenos Aires 1989, Druk J. Olsiewicza, 20cm, s. 249, opr. oryg. c. 80 zł. 243.Janczak J.-Z kuferkiem i chlebakiem. Z przeszłoci uzdrowisk i turystyki lskiej. W. 1988, Wyd. PTTK Kraj, 20,5cm, s. 93, opr. oryg. 244.Janicka-Krzywda U.-Poczet harnasi karpackich. W. 1988, Wyd. PTTK Kraj, 20,5cm, s. 62, opr. oryg. 245.Jankowski St. opr.-mdm. Marszałkowska (Album). W. 1955, Cz., 33,5cm, s. 371, opr. oryg. tw. + obw., (b. ładny egz.), c. 50 zł. 246.Jankowski St., Ciborowski A.-Warszawa Dzi. Jutro. W. 1979, Interpress, 24cm, s. 206, opr. 247.Janowski L. dr-uniwersytet Charkowski w pocztkach swego istnienia ( ). Reprint wyd. z 1911

11 w Krakowie przez Akademi Umitnoci. Praca wydana z okazji 200-lecia Narodowego Uniwersytetu Charkowskiego im. W. N. Karazina i Roku Polski w Ukrainie. (Tekst w j. polskim i ukraiskim). Charków 2004, Majdan, 21,5cm, s. LXXXI (il.), opr. 248.Jarzbowski W.-Opowiadnia o Bronku Czechu. W. 1957, NK, 20,5cm, s. 73, opr. oryg. (II), 249.Jaworski A., Wilczur J. E.-Straacka wierno. Z dziejów straackiego antyhitlerowskiego ruchu oporu w okupowanej Warszawie w latach W. 1986, Wyd. MON, 19,5cm, s. 270, opr. oryg. brosz. + obw., 250.Jaworski M.-W krgu Kenara. W. 1968, LSW, 20cm, s. 154, opr. oryg. tw. + obw., 251.Jazowski A. opr.-opowieci ludu spiskiego. W. 1967, LSW, 20,5cm, s. 403, opr. 252.Jelonkiewicz-Ch A.-Kozienice. Załoenie pałacowo-ogrodowe. Kozienice 1999, Nakł. Autora, 24cm, s. 126 w tym il. 63, opr. oryg. 253.Jost H.-Słownik gwarowych wyrazów technicznych z terenu Podtatrza. Zakopane 1987, Ofic. Wyd. Zw. Podhalan, 29cm, s tabl. XIX, opr. oryg., c. 50 zł. 254.Juchniewicz M., Okcki St.-Nie dzieliły ich Tatry. Polacy, Czesi i Słowacy w ruchu oporu w latach drugiej wojny wiatowej. W. 1983, Wyd. MON, 20,5cm,s. 331, opr. oryg. brosz. + obw., 255.Kaczmarek T., Mensz W. tłum.-przeciwko fałszowaniu historii II wojny wiatowej. Zbiór artykułów (przekł. z rosyjskiego). W. 1966, KiW, 21cm, s. 502, opr. oryg. brosz. + obw., 256.Kaczyska D., Pyka G.-Piotr Pomian szef Głównej Kwatery Szarych Szeregów. W. 1984, MAW, 19,5cm, s. 142, opr. oryg. 257.Karaszewicz-Tokarzewski M. gen. dyw U podstaw tworzenia Armii Krajowej. Br. m. wyd. 1991, Wyd. Historyczne Most, 20,5cm, s.39,opr.oryg.,c.10 zł. 258.Karbownik A.-Zjawiska geologiczne na szlakach tatrzaskich. Gliwice 1984, Wyd. OU PTTK przy Pl, 20,5cm, s.70 + schem. 7, opr. oryg. 259.Karłowska-Kamzowa A.-Malarstwo lskie Wr. 1979, Oss., 18,5cm, s il. 134, opr. 260.Karpowicz T.-Władca Doliny Morskiego Oka. Lublin 1969, Wyd. Lubelskie, 19,5cm, s. 169, opr. oryg. 261.Katalog zabytków sztuki w Polsce. W., Wyd. Inst. Sztuki PAN, 17cm, opr. oryg. c. 30 zł/z., t. II. woj. łódzkie. Ilustracje, 1954r., il. 667, -z. 2, pow. kutnowski, 1953r., s il. 26, - z. 3, pow. łaski, 1953r., s il. 49, - z. 4, pow. łczycki, 1953r., s il. 80, z. 5, pow. łowicki, 1953r., s il. 140, z. 9, pow. rawsko-mazowiecki, 1953r., s il. 65, z. 11, pow. skierniewicki, 1953r., s il. 24, t. III. woj. kieleckie, - z. 11, pow. sandomierski, 1962r., s il. 431, t. IV. miasto Kraków. (seria nowa), -cz. VII. Zwierzyniec, Nowy wiat, Półwsie Zwierzynieckie. Kocioły i klasztory. a) tekst. 1995r., s. XVII + 89, b) ilustracje. 1995r., s. 311 w tym il. 525, t. VI. woj. katowickie, -z. 9 pow. myszkowski, 1962r., s il Kkolewski K.-Jak umieraj niemiertelni. Banie udokumentowane. W. 1986, Iskry, 20,5cm, s. 271, opr. oryg. 263.Kdryna Sz., Szefer A.-Nauczyciele lscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji. Ksiga pamitkowa. K. 1971, IN, 20cm, s. 121, opr. oryg. 264.Kpa S. ks.-czy bd zbawieni katolicy niepraktykujcy? Zbki 2008, Apostolicum, 20cm, s. 123, opr. oryg. 265.Kieniewicz S.-Warszawa w powstaniu styczniowym. W. 1965, WP, 20,5cm, s plan miasta, opr. oryg. brosz. + obw., 266.Kieniewiczowa G.-Pamitki powsta narodowych w zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy. W. 1988, PWN, 19cm, s. 141, opr. c. 50 zł. 267.Kiersnowska-Piasecka A.-Poezje. Toronto 1975, Nakł. Autora, 21,5cm, s. 149, opr. 268.Kietliska z Morów Maria-Wspomnienia. Opr. I. Homala Skpska. Kr. 1986, KAW, 19,5cm, s. 348, opr. oryg. 269.Klugman A.-Polonica w Ziemi witej. Kr. 1994, WL, 19,5cm, s il. 21, opr. oryg. 270.Kluz W. ks.-dyktator Romuald Traugutt. Kr. 1982, Wyd. oo. Karmelitów Bosych, 20,5cm, s. 218, opr. oryg. 271.Kobylaska Z.-Konfederacja Narodu w Warszawie. (Dot. Polskiego Pastwa Podziemnego). W. 1999, PAX, 24,5cm, s. 204, opr. 272.Kochanowicz T.-W Komi i gdzie indziej. Wspomnienia z pobytu w ZSRR ( ). W. 1989, Wyd. Pelikan, 20,5cm, s. 84, 273.Kochanowski J.-Psałterz Dawidów. W. 1984, PIW, 18,5cm, s. 316, opr. tłoczenia, złocenie skóra, 274.Kolbuszewski J.-Góry takie kamienne. Szkice o górach i ludziach. W. 1972, NK, 20,5cm, s. 129, opr. oryg. brosz. + obw., 275.Kolbuszewski J.-Skarby Króla Gregoriusa. O poszukiwaczach skarbów w XVII i XVIII wieku. (Na stronie przedtytułowej odrczna dedykacja Autora dla czytelnika). K. 1972, Wyd. lsk, 20cm, s. 195, opr. oryg. brosz. + obw., c. 45 zł. 276.Kolbuszewski J.-Krajobraz i kultura. Sudety w literaturze i kulturze polskiej. K. 1985, Wyd. lsk, 20,5cm, s. 212, opr. oryg. 277.Kondratowicz A. wyb.-opowieci o yciu pisarzy radzieckich. (Gorki, Majakowski, Tołstoj, Fadiejew, Fiedin, Szołochow, Twardowski, Leonow). Moskwa 1982, Progress, 21cm, s. 483, opr. 278.Kopenhagen Wilfried, Neustadt Ralf-Das grose Flugzeug typenbuch. Berlin 1977, VEB Verlag für Verkenhrswesen, 33,5cm, s. 553, opr. oryg. tw. + obw., + etui, c. 45 zł. 279.Korespondencja przewodniczcego Rady Ministrów ZSRR z prezydentem Stanów Zjednoczonych i premierem Wielkiej Brytanii w okresie wielkiej wojny narodowej W dwóch tomach. t. 1. Korespondencja z W. S. Churchillem i C. R. Attleem lipiec 1941r.-listopad 1945r., -t. 2. Korespondencja z F. Ro-

12 oseveltem i A. Trumanem sierpie 1941r.-grudzie 1945r. W. 1960, Wyd. MON, 21cm, s. t , t , opr. c. 100 zł. 280.Korosadowicz Z.-Zakopane i okolice. Przewodnik turystyczny. W. 1985, KAW, 22cm, s. 69, opr. oryg. 281.Kosman M.-Skrzetuski w historii i legendzie. P. 1989, KAW, 16cm, s. 117, opr. oryg. 282.Kozik E.-Gra. Pary 1984, Polski Or. Wyd., 20,5cm, s. 396, opr. intr. tw. (oryg. okł. zach.), 283.Krajewski H.-Droga wiodła przez Ural. W. 1988, Cz., 20,5cm, s. 334, opr. oryg. 284.Krasicki I. W , KiW, 33,5cm, opr. oryg. c. 15 zł/egz. a) Bajki. Wybór. Ilustr. J. M. Szancer, s. 55, b) Satyry. Ilustr. J. M. Szancer, s. 92, (II). Posiadamy równie Bajki w/w autora wyd. przez NK z ilustr. J. Skaryskiego. 285.Kraszewski T.-O poznaskich koziołkach. Ilustr. B. Talarowska. P. 1977, WPoz., 21,5cm, s. 22, opr. oryg. 286.Królikowski L.-Wybór pism. Wyb. H. Temkinowa. W. 1972, KiW, 21cm, s. 778, opr. 287.Krupa St.-X Pawilon. Wspomnienia AK-owca ze ledztwa na Rakowieckiej. W. 1989, Agencja Omnipress, 20,5cm, s. 102, opr. oryg. (II), 288.Krygowski W.-Dzieje Polskiego Towarzystwa Tatrzaskiego. W. 1988, Wyd. PTTK Kraj, 23,5cm, s. 148, opr. oryg. 289.Krzanowska R. red.-kalendarium polskich wypraw w Andy Kr. 1984, Nakł. ZG PTTK, 20,5 cm, s. 62, opr. oryg. 290.Krzeptowski Biały St.-Gawdy góralskie. W. 1983, LSW, 22,5cm, s. 78, opr. oryg. 291.Kuczyski M.-Do widzenia, słoce. Dot. speleologii. (Na stronie tytułowej odrczna dedykacja Autora dla czytelnika). W. 1963, NK, 19,5cm, s.169, opr. oryg. brosz. + obw., 292.Kurkowa A. opr.-gdaski ekslibris XV-XVIII wieku. Katalog wystawy V-XII. 1978r. Gd. 1978, Wyd. Woj. Bibl. Publ., 25cm, s il. 60, opr. oryg. brosz. + obw., c. 50 zł. 293.Langer Gottlieb-Pamitnik dorokarza warszawskiego Reprint. Grafika K. M. Sapoko. W. 1975, PIW, 21cm, s. 66, opr. oryg. tw. + obw., 294.Laurentowicz-Granas M., Manett-Kubiak J.- Pałace Ziemi Obiecanej. Ł. 1997, Widzewska Ofic. Wyd. Zora, 21cm, s. 96, opr. oryg. 295.Lermontow M.-Wybór poezji. T. I. Liryki. s T. II. Poematy. s W. 1956, PIW, 20cm, opr. oryg. 296.Leszczycki St.-Osadnictwo Podhala w okresie midzywojennym. Zakopane 1990, Muzeum Tatrzaskie, 23,5cm, s. 190, opr. oryg. 297.Lipiec W.-Zamo. wiatowe dziedzictwo kultury. (Album). Tekst w j. polskim i angielskim. Kr. 1997, Ofic. Wyd. Parol, 27,5cm,s.112 nlb,opr.oryg.,c.30 zł. 298.Liposki W. opr.-zapomniani piewcy sportu. Antologia. W. 1970, SiT, 20cm, s.266,opr.oryg. 299.Lhote H.-Malowidła kwitncej pustyni. Przeł. O. Nowakowska. Dot. odkry na Saharze. W. 1964, Iskry, 19,5cm, s. 200, opr. oryg. brosz. + obw., 300.Loth E. prof. dr-człowiek przeszłoci. Uzup. prof. J. Mydlarski. W. 1953, PZWL, 24cm, s. 355, opr. oryg. 301.Loth R. opr.-na rogu wiata i nieskoczonoci. Wspomnienia o Franciszku Fiszerze. W. 1985, PIW, 19,5cm, s.316, opr. oryg. brosz. + obw., 302.Lubicz-Pachoski J.-Bitwa pod Racławicami. W. 1987, PWN, 20,5cm, s mapki,opr.oryg., 303.Lubosz B.-Bohaterowie i statyci. K. 1982, Wyd. lsk, 19,5cm, s nlb (il.),opr.oryg., 304.Łojek J. (Leopold Jerzewski)-Agresja 17 wrzenia Studium aspektów politycznych. W. 1990, PAX, 20cm, s. 201, opr. oryg. (II), 305.Łysejko A.-Gdaskie latarnie morskie. (Tekst w j. polskim i niemieckim). Gdynia 2009, Nakł. Autora, 25cm, s. 48, opr. oryg. 306.Magnuski J.-Prezentuj bro! Or ołnierza polskiego W. 1972, Wyd. Harcerskie Horyzont, 14,5cm, s. 441, opr. 307.Magnuszewski J. tłum.-frontowe prawa. (Z orginału staroczeskiego z 1518r.) W. 1968, PIW, 18cm, s. 80, opr. oryg. tw. + obw., 308.Majcher J.-Impresje spiskie. Tatry. Pieniny. Słowacji Raj. Dolina Popradu. (Album). Wiersze-W. Łomnicka-Dulak. Opole 2004, Wyd. MS, 24,5cm, s. 134, opr. 309.Majchrowski J. M.-Ulubieniec Cezara Bolesław Wieniawa-Długoszewski. Zarys biografii. Wr. 1990, Oss., 20,5cm, s. 278, opr. oryg. 310.Makarau A. M.-Plastika prirodnych form. (Album). (Tekst w j. rosyjskim, angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpaskim). Misk 1988, W. Białoru, 22,5cm, s. 146 w tym il. kol. 127, opr. oryg. tw. + obw., 311.Makowski T., Wojdalski W.-Samoloty transportowe i komunikacyjne wiata. W. 1992, Wyd. Czasopism i Ksiek Technicznych Sigma NOT s-ka z o.o., 29,5cm, s. 284, opr. 312.Malicki T.-Ludzie z gór. I inne opowiadania. Kr. 1959, WL, 19,5cm, s. XXVI + 307, opr. oryg., 313.Marciniak St.-Podchory ucieka Z Monschau do Mirandy. Opr. M. Podgórski. Lublin 1988, KAW, 20,5cm, s. 113, opr. oryg. 314.Markiewicz J. Lublin , Wyd. Lubelskie, 20,5cm, opr. oryg. c. 30 zł/egz. a) Partyzancki kraj. s (mapy + ilustr). b) Paprocie zakwitły krwi partyzantów. O wielkich bitwach w Puszczach Solskich w czerwcu 1944 roku. s map + 72 (ilustr.). 315.Marusarz St.-Na skoczniach Polski i wiata. Wspomnienia spisał Z. K. Rogowski. W. 1974, SiT, 19,5cm, s nlb (il.), opr. oryg. 316.Meissner J.-Wraki. W 2 tomach. W. 1954, Iskry, 20cm, s.t.1-182, t.2-250, opr. oryg. 317.Messori Vittorio-Czarne karty Kocioła. Tłum. ks. A. Kajzerek. K. 2002, Ksig. w. Jacka, 20,5cm, s. 278, opr. oryg. 318.Mianowski T.-Schroniska górskie w Karpatach Polskich w latach W. 1987, Wyd. PTTK

13 Kraj, 23,5cm, s. 174, opr. oryg. 319.Michalska M.-Tajemnice górskiej groty. W. 1956, NK, 20,5cm, s. 202, opr. oryg. 320.Michalski Z. J.-Siwy strzelca strój-rzecz o Józefie Piłsudskim. Ł. 1988, KAW, 20cm, s (ilustr.), opr. oryg. brosz. (II), 321.Michałowski W. St.-Z szerokiego wiata. (M.in. dot. skarbu barona Ungerna). W. 1987, SiT, 19,5cm, s. 159, opr. oryg. 322.Michałowski W. St.-Testament barona. (Dot. barona Ungerna). W. 1977, LSW, 19,5cm, s. 178, opr. oryg. 323.Mielnik W.-My z pułku myliwców. W. 1955, Wyd. MON, 20cm,, s. 270, opr. oryg. 324.Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej w Lublicu Lubliniec 1992, Rz-K Parafia w. Stanisława Kostki, 20cm, s. 46, opr. oryg. 325.Mizerski W.-Geologia na szlaku. Na str. tytułowej odrczna dedykacja Autora dla czytelnika. W. 1987, Wyd. PTTK Kraj, 20,5cm, s. 150, opr. oryg., 326.Młudzik M. Szczytniak -Borem lasem. Wspomnienia dowódcy oddziału partyzanckiego BCh-LSB. W. 1977, LSW, 20cm, s. 481, opr. 327.Mocicki B. pod red.-aladag. Najwysza cz gór Taurus w Turcji. Przewodnik dla zaawansowanych turystów. W. 1984, Wyd. SKPB,.20,5cm, s plan, opr. oryg. 328.Muzyk Z.-Cerkwie. Przewodnik po Beskidzie Sdeckim i zachodniej czci Beskidu Niskiego. Nowy Scz 1998, Wyd. Fundacja na rzecz N. Scza, 21,5cm, s. 80 w tym s. 44 (ilustr.), opr. c. 65 zł. 329.Myliwski W.-Kamie na kamieniu. W. 1991, Andy Grafik Ltd., 20,5cm, s. 381, opr. oryg., c. 35 zł. 330.Nafalski J.-Pod sztandarem 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty imienia Jana Kiliskiego. W. 1978, Wyd. MON, 24cm, s. 410, opr. 331.Nagórski J.-Pierwszy nad Arktyk. W. 1958, Wyd. MON, 20,5cm, s. 116, opr. oryg. 332.Nehring H. red.-chronimy, polujemy, wdkujemy w województwie piotrkowskim. Br. m. wyd. (ok. 2000r.), Wyd. brak, 20,5cm, s. 94, opr. oryg. brosz. + obw., (II), 333.Newark T.-50 bitew które zmieniły bieg historii nowoytnej. Przekł. J. Polak. P. 2002, Wyd. Kurpisz, 28,5cm, s. 200, opr. oryg. tw. + obw., c. 50 zł. 334.Niecikowska-Jastrzbska K. tłum.-500 pyta młodych rodziców. Pediatrzy odpowiadaj na pytania dotyczce opieki i wychowania dziecka. Przekład z j. angielskiego. W. 1991, PZWL, 20,5cm, s nlb, opr. oryg. 335.Niedziałkowska Z.-Kurpie. Bory Ostrołckie. W. 1988, LSW, 19,5cm, s. 211, opr. oryg Nowe Drogi. Organ teoretyczny i polityczny KC. PZPR. R. III: nr. 6 (18) z XI-XII. 1949r. powicony 70-leciu urodzin tow. Józefa Stalina. s. 205, - nr. 10/11 z 1980r.-VII plenum KC PZPR. s. 398, W., 23,5cm, opr. oryg., c. 15 zł/nr. 337.Nowogrodzka M. red.-piewnik kocielny. (Zawiera 120 pieni). P. 1955, Pallottinum, 17cm, s. 184, opr. oryg. 338.Ochocki A.-Raz, dwa, wziali. Wspomnienia z ZSRR Ł. 1986, Wyd. TKK, 20,5cm, s. 163, opr. oryg. 339.Oko W.-(pod red.)-szkoły eksperymentalne w wiecie W. 1978, WSiP, 21cm, s. 502, opr. 340.Opiekunka Podlasia. Matka Boa Jednoci i Wiary. Wr. 2004, Wyd. Aga, 20,5cm, s. 31, opr. oryg. c. 5 zł. 341.Orlof E.-Dyplomacja polska wobec sprawy słowackiej w latach Kr. 1980, WL, 19,5cm, s. 214, opr. oryg. brosz. + obw., 342.Osietrow Jewgienij- ywa stara Ru. Opowie o tym, co wielkie, dobre i wieczne. Przeł. J. Jarco. W. 1976, PAX, 20,5cm, s. 176,opr.oryg.tw.+obw., 343.Osoba J. H.-Dzieje rodziny Heneczków w XIX wieku. Tychy 1998, Wyd. Rarus, 24cm, s. 160, opr. oryg. 344.Pacyniak C.-Najstarsze drzewa w Polsce. Przewodnik. W. 1992, Wyd. PTTK Kraj, 20,5cm, s. 203, opr. oryg. brosz. (egz. podniszczony), 345.Pagaczewski St.-Z tobołkiem za Kraków. Kr. 1979, WL, 20cm, s. 164, opr. oryg. tw. + obw., 346.Pagaczewski St.-Spotykamy si u wód. Kr. 1972, WL, 20,5cm, s. 262, opr. oryg. tw. + obw., 347.Pajk H.-Zbrodnie UB-NKWD. Lublin 1991, Nakł. Autora, 20,5cm, s. 259, opr. oryg. 348.Pamitnik Polskiego Towarzystwa Tatrzaskiego. Tom 1 z 1992r., s. 309, tom 2 z 1993r., s. 327 (120 lecie PTT). Kr., Wyd. Lewiatan, 23cm,opr.oryg. c. c. 40 zł/tom. 349.Pasławaski T.-Łowiectwo. Dla leników i myliwych. W. 1969, PWRiL, 20,5cm,s.322,opr.oryg. c. 350.Pasłwaski T.-Podrcznik selekcjonera zwierzyny. W. 1980, PWRiL, 16,5cm, s. 229, opr. oryg., 351.Patton George S.-Wojna jak j poznałem. W. 1989, Wyd. MON, 21,5cm, s. 437, opr. 352.Pawlak M. red.-dawne zbiory Zamku Królewskiego w Warszawie. W. 1983, KAW, 22cm, s. 125, opr. 353.Pawlak J.-Polskie eskadry w wojnie obronnej wrzesie W. 1991, WKiŁ, 24cm, s. 590, opr. 354.Peeters Thom-Dzikujemy Wam Polacy. Przeł. B. Steenks-Kasprowicz. (Dot. wyzwolenia Bredy przez 1 Polsk Dyw. Panc. w 1944r.) W. 1988, Wyd. MON, 19,5cm, s. 149, opr. oryg. brosz. + obw., 355.Pertek J., Supiski W.-Wojna morska P. 1959, WPoz., 21cm, s. 438, opr. 356.Piasecki Z.-Ondraszek. Prawda i mity o najgło- niejszym zbójniku lskim. (Oryginalna odrczna dedykacja Autora dla czytelnika). Opole 1986, I, 19,5 cm, s. 90, opr. oryg. 357.Piasecki Z.-Byli chłopcy, byli Zbójnictwo karpackie-prawda historyczna, folklor i literatura polska. Kr. 1973, WL, 20cm, s. 344, opr. oryg. 358.Pinkwart M. opr.-bajki tatrzaskie. Dzieci dzieciom. W. 1989, Wyd. PTTK Kraj, 20cm, s. 109, opr. oryg.

14 359.Piwowarski K.-Paryanin. Kr. 1994, S.ka wyd. Od nowa, 20cm, s. 166, opr. oryg. c. 5 zł Podhalanka.Pismo Zwizku Podhalan. (Półrocznik). R. I: nr. 1 z 1981r., - R. II: nr. 1 i 2 z 1983r., - R. III: nr. 1 i 2 z 1984r., - R. IV: nr. 1 i 2 z 1985r., -R. V: nr. 1 i 2 z 1986r., -R. VI: nr. 1 i 2 z 1987r., -R. VII: nr. 1 i 2 z 1988r., - R. IX: nr. 1 i 2 z 1990r. Ludmierz, 29cm, s. r. 60 w nr., c. 10 zł/nr. Posiadamy równie w/w tytuł wydawany jako Jednodniówka Zwizku Podhalan z 1973r., 1975r.-2 egz, 1977r. i 1979r. w c. 15 zł/nr. 361.Podlewski St.-Wierni Bogu i Ojczynie. Duchowiestwo katolickie w walce o niepodległo Polski w II wojnie wiatowej. W. 1971, Wyd. Novum, 20,5cm, s. XV+478, opr. oryg. brosz. + obw., c. 45 zł. 362.Ponczek M.-Z tradycji olimpijskich w Zagłbiu Dbrowskim. Sosnowiec 1994, Sowa-Press, 17,5cm, s. 24, opr. oryg. (II), c. 5 zł. 363.Poniatowski St.-Pamitniki synowca Stanisława Augusta. Przeł. J. Łojek. W. 1979, PAX, 20cm, s. 163, opr. oryg. tw. + obw., (II), 364.Praca zbiorowa-kartki z historii Kłobucka. Kłobuck br. r. wyd. (1995), Tow. Przyjaciół Kłobucka, 20,5cm, s. 128, opr. oryg. 365.Praca zbiorowa-zarys dziejów hutnictwa i naukowo-technicznych stowarzysze hutniczych. K. 1972, Wyd. lsk, 19,5cm, s. 387, opr. c. 35 zł. 366.Praca zbiorowa-80 lat OZPN Katowice Ludzie. Historia. Fakty. Kluby. Ksiga pamitkowa. Egz. nr K. 2000, Wyd. GiA, 24,5cm, s. 180, opr. c. 100 zł. 367.Praca zbiorowa-szkoła na Wiejskiej. Kr. 1974, Wyd. Znak, 19,5cm, s. 275, opr. oryg. 368.Praca zbiorowa- yj w naszych sercach. (65 yciorysów ołn. radzieckich z okr. II w w.) W. 1975, Wyd. MON, 33cm, s. 199, opr. oryg. tw. + obw., 369.Priwałow B.-13 przygód sieranta Szłykowa. W. 1956, Wyd. MON, 19,5cm, s. 114, opr. oryg., 370.Program Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej uchwalony przez X Zjazd PZPR w lipcu 1986r. W. 1986, KiW, 20cm, s. 92, opr. oryg. 371.Prus E.-Herosi spod znaku tryzuba. Konowalec- Bandera-Szuchewycz. W. 1985, Inst. Wyd. Zw. Zaw., 19,5cm, s. 346, opr. oryg. 372.Przeciwko Narodowi. (Wybór artykułów dotyczcych działalnoci sił antysocjalistycznych w Polsce). Cz. II z.1. Prawda o polskiej kontrrewolucji. W. 1982, Wydz. Informacji KC PZPR, 29cm, s. 85, opr. oryg. z., c. 373.Przybo A. wyd.-materiały do powstania Kostki Napierskiego 1651r. Wr. 1951, Oss., 21,5cm, s. XCI + 150, opr. oryg. c. 45 zł. 374.Puchalski T.-Bro rutowa i technika strzelania. W.1978, PWRiL,24,5cm,s.114,opr.oryg.(II),c.15 zł. 375.Puškaš Arno-Vysokie Tatry. Horolezecky sprievodca. W 10 tomach. (W pierwszych 3 tomach odrczne dedykacje autora dla czytelnika). Bratyslava , Sport, Slovenske Telovychovne Vydavatelstvo, 21cm, s. t map 4, t map 2, t map 5, t map 6, t map 6, t map 2, t map 4, t map 5, t map 5, t map 5, opr. c. 500 zł Radio (temat). W., c. 15 zł/egz. a) Stinzing R., Szczygieł E., Berezowski H.-Złote lata radia. Nowy Scz 2000, Wyd. VIDI, 29,5cm, s. 156, opr. oryg. c. 60 zł, b) Mendrygał Z słów o radiu i elektronice. 1968r., Wyd. MON, 20cm, s. 346, opr. oryg. tw, c) migielski H.-Sygnalizacja teletechniczna. 1953r. Wyd. Kom., 25cm, s. 247, opr. d) Paszkowski B., Hennel J.-Lampy elektronowe. 1953r., PWT, 24,5cm, s. 303, opr. e) Urbaski B.- Zapisywanie i odczytywanie dwiku w radiofonii. 1953r., Wyd. Kom., 20,5cm, s. 451, opr. oryg. f) Hahn S.-Zasady radiokomunikacji. 1953r., Wyd. Kom., 20,5cm, s. 284, opr. oryg. g) Gajewski F. J.-Odbiornik detektorowy na głonik. Zakopane 1947, Biuro Nauk-Wyd. Autora, 17,5cm, s. 8 (składanka), h) Małow N.-Radio na usługach ludzkoci. 1950r., Wyd. Prasa Wojskowa, 19,5cm, s. 102, opr. oryg. i) Czestnow F.-Radio dnia dzisiejszego. 1953r., Wyd. Kom., 20,5cm, s. 258, opr. oryg. j) Czestnow F.-Narodziny radia. 1950r., KiW, 20,5cm, s. 67, opr. oryg. brosz. 377.Rebuffat Gaston-Opowieci z Chamonix. Przeł. D. Knysz-Rudzka i M. Rudzki. W. 1976, NK, 20cm, s. 94, opr. oryg. brosz. + obw., 378.Reychman J.-Peleryna, ciupaga i znak tajemny. Kr. 1971, WL, 19,5cm, s. 260, opr.oryg. c. 35 zł Rocznik Podhalaski. Tom V. Zakopane 1992, Wyd. Tatrzaskie,24cm, s.483, opr.oryg.c. 70 zł. 380.Roediger Wolfgang-Hundert Jahre Automobil. Leipzig 1986, Urania-Verlag, 22,5cm, s.200, opr. oryg. tw. + obw., 381.Rogowski R. E. ks.-mistyka gór. Wr. 1983, Wyd. Wrocławskiej Ksig. Archidiecezjalnej, 22cm, s. 154, opr. oryg. 382.Rogowski R. E. ks.- I poszła z popiechem w góry. Maryja i góry. Opole 1991, Wyd. w. Krzya, 19cm, s. 165, opr. oryg. c. 5 zł. 383.Roguska-Cybulska J.-Tajemnica Tatr. W. 1957, Wyd. Owiatowe Wspólna Sprawa, 21cm, s. 312, opr. oryg. c. 35 zł. 384.Romer E.-Atlas geograficzny. W. 1955, PPWK, (Wyd I-?), 30,5cm, s. VIII + 60, opr. 385.Roniker M. opr.-dziennik z czasów panowania króla Jerzego IV, Króla Wilhelma IV i królowej Wiktorii spisany przez Charlesa C. F. Greville a urzdnika Rady Przybocznej tych monarchów. W. 1974, Cz., 20cm, s. 342, opr. 386.Rotter A., Zdebski J.-Z kart Wierchów. (Wyd. z okazji 110 rocznicy PTT i 60-lecia Wierchów ). W. 1984, Wyd. PTTK Kraj, 23,5cm, s. 174, opr. oryg. 387.Rozpustnicy wszech czasów. Kielce br. r. wyd. (ok. 2000), Wyd. Film-Press sp. z o.o., 21cm, s. 95, opr. 388.Rygielski J.-Niekochane góry. W. 1984, Wyd. PTTK Kraj, 20,5cm, s. 164, opr. oryg. 389.Ryszka Cz. Cz-wa 2003, Paulinianum, 19,5cm, opr. oryg. c. 10 zł/egz. a) Jasnogórska opo-

15 wie. s b) Przeor Kordecki. s Sawicki Z.-Mundury dystynkcyjne i odznaczenia Wojska Polskiego i słub mundurowych. W. 2008, Pantera Books, 24,5cm, s. 132 w tym wiele ilustr., opr. 391.Schiele T.-Blisko nieba. K. 1966, Wyd. lsk, 20,5cm, s. 342, opr. oryg. brosz. + obw., 392.Siemionow A.-Ziemia Wadowicka. Monografia turystyczno-krajoznawcza. Wadowice 1984, Wyd. Oddz. PTTK Ziemia Wadowicka, 21,5cm, s il mapka, opr. oryg. tw. + obw., c. 75 zł. 393.Siemionow A.-To i owo w Tatrach. Z serii: Biblioteka Tatrzasko-Zakopiaska z Kozic. t. 1. Ciekawostki fizjograficzne z dziedziny ekstremaliów morfologicznych i geologicznych, zjawisk meteorologicznych, optycznych, flory i fauny Tatr. s. 160, - t. 2 Róne formy materialnej ingerencji (głównie pocztkowej) człowieka w Tatrach i jej niektóre dewiacyjne pomysły. Symboliczny Cmentarz pod Osterw. Niezwykli wyczynowcy w Tatrach. Loty w Tatry i nad Tatrami. Spór o Morskie Oko. Tatry i inne góry w okresie stalinizmu. s Kalwaria Zebrzydowska/Skawina , Nakł. Autora, 20cm, opr. oryg. c. 20 zł/egz. 394.Sieroszewski W.-Na kresach lasów. Powie. W. 1956, Cz., 20cm, s. 217, opr. 395.Sierpowski St. pod red.-niemcy w polityce midzynarodowej T. II. Lata wielkiego kryzysu gospodarczego. P. 1992, Wyd. UAM, 24cm, s. 448, opr. oryg. 396.Skłodowski J.-Tatry i Podhale w drzeworycie. W. 1993, SiT, 16cm, s (il.), opr. oryg. c. 35 zł. 397.Słomczyska O.-Ksiki z kraju J. Lompy, K. Damrota, J. Ligonia. Opole 1990, I, 26cm, s. 199, opr. oryg. (II), 398. Speleologia. T. IV: nr. 1,2 z 1969r., T. VI: nr. 1-2 z 1971r., T. VII: nr. 1-2 z 1972r. W., Wyd. PTTK Komisja Speleologii, 20,5cm, s w nr., opr. oryg. c. 5 zł/nr. 399.Stalin J.-Zagadnienia leninizmu. (Z portretem Stalina). W. 1951, KiW, 21cm, s.796,opr.oryg. 400.Stapiski J.-Pamitnik. Wstp-K. Dunin-Wsowicz. W.1959,LSW,21cm,s.442,opr.oryg., c. 35 zł. 401.Starnawski J.-Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej. W. 1957, PWN, 25cm, s. 283, opr. oryg. tw. + obw., 402.Stawiski P.-Demonizm i czary w yciu społecznym purytanów amerykaskich okresu kolonialnego. Cz. 1997, Wyd. WSP, 21cm, s. 256, opr. oryg., 403.Stawiski P.-Ahmadijja. Islam zreformowany. Czwa 1994, Wyd. WSP, 24cm, s. 139, opr. oryg., 404.Stecka Z.-Przewodnictwo tatrzaskie. Zarys historii. W. 1981, Zakł. Wyd.-Propagandowy PTTK, 23,5 cm, s. 214, opr. oryg. 405.Stecki K. (senior)-osobliwoci, pikno i geneza krajobrazu Polski. Z serii: Biblioteczka geograficzna Znasz-li ten kraj. W. 1978, WSiP, 21cm, s. 183, opr. 406.Stczyski M. B.-Okolice Galicyi. Reprint wyd. z 1847r we Lwowie nakł. Kajetana Jabłoskiego. Kr. 1990, KAW, egz. 232 (wyd egz.), 27cm, s. VIII , opr. c. 150 zł. 407.Studia Orodka Dokumentacji Fizjograficznej. t. I + 9 map. Wr., W., Kr Wyd. PAN. (Nakł. 650 egz.), 26,5cm, s. 386, opr. oryg. c. 150 zł. 408.Studia z dziejów Kocioła katolickiego w Legnicy. Egz. 41 (wydr. 500 egz.). Legnica 1997, Wyd. DTSK Silesia, 16,5cm, s. 134, opr. oryg. 409.Suchorski J.-W przepiknych ongi borach. (Zamieszczono na 28 str. alfabetyczne zestawienie okre- le w j. łowieckim). Piotrków Tryb. 1993, Wyd. Z.W. PZŁ, 22cm, s. 69, opr. oryg. brosz. + obw., 410.Szczepaski J. J.-Buty. I inne opowiadania. Kr. 1956, WL, 20cm, s. 270, opr. oryg. 411.Szczniak A. L. opr.-zmowa. IV rozbiór Polski. W. 1990, Wyd. Alfa,20,5cm,s.207,opr.oryg., 412.Szafer W.-Z teki przyrodnika. W. 1964, WP, 21cm, s. 199, opr. oryg. tw. + obw., 413.Szahak Izrael-Tel Awiw za zamknitymi drzwiami. Tłum. P. Jackowski. W. 1998, Wyd. Kobieta, 20cm, s. 245, opr. oryg. 414.Szanto Tibor-Pismo i styl. Wr. 1968, Oss., 29,5cm, s. 536 w tym tabl. 343, opr. oryg. tw. + obw., c. 200 zł. 415.Szarota T.-Okupowanej Warszawy dzie powszedni. Studium historyczne. W. 1988, Cz., 21cm, s. 651, opr. oryg. tw. + obw., 416.Szelburg-Zarembina E.-Matka i syn. W. 1978, PAX, 21cm, s. 73, opr. oryg. tw. + obw., 417.Sztaudynger J. I.-Piórka z gór. Kr. 1961, WL, 20cm, s. 46, opr. oryg. 418.Szwed R.-Samorzdowa Rzeczypospolita Wybór rozpraw i artykułów. Cz-wa 2000, Wyd. WSP, 24cm, s. 246, opr. 419.lskie Epizody Historyczne (seria). K , IN, 16,5cm, opr. oryg. c. 8 zł/egz. a) Konieczny A.-Rok pierwszy. s. 235, b) Fiedor K.- Sukcesy Gauleitera Wagnera czyli jak usuwano lady polskoci na lsku. s. 167, c) Korcz W.-Wspólniczki diabła czyli o procesach czarownic na lsku w XVII w. s. 112 (II), d) Szefer A.-Akcja Tannenberg. Prowokacje hitlerowskie w Gliwicach, Stodołach i Byczynie 31 sierpnia 1939 roku. s. 95, e) Pietrzykowski J.-Oskarałem kata Zawiercia. Proces Rudolfa Emanuela Schneidera. 420.witecki A., Nita P., wiatecki P.-Lotniska. W. 1999, Wyd. ITWL (nakł. 500 egz.), 24cm, s. 302, opr. oryg. c. 80 zł. 421.widerek A.-Kiedy piaski egipskie przemówiły po grecku. W. 1959, WP, 20,5cm, s. 235, opr. oryg. brosz. + obw., 422.wieczyski J.-Katalog skradzionych i zaginionych dóbr kultury. W. 1988, Wyd. Dep. Ochrony Dóbr Kultury, 24,5cm, s. 6 nlb , opr. c. 50 zł. 423.wierczyska E.-Tatry w literaturze i sztuce. Materiały szkoleniowe dla przewodników. Kr. 1985, Wyd. Oddz. Akademicki PTTK, 20,5cm, s. 141, opr. oryg Taternik. Organ Klubu Wysokogórskiego. R. 32: nr. 3-4 ( ) z 1956r., s nlb + mapa,

16 -R. 34: nr. 3 z 1958r., s. 58, W., SiT, 23cm, opr. oryg. c. 10 zł/nr. 425.Tazieff Haroun-Kratery w płomieniach. Tłum. T. eromski. W. 1958, NK, 20,5cm, s. 228, opr. oryg. brosz. + obw., 426.Tetmajer K.-Na skalnym Podhalu. Kr. 1976, WL, 18,5cm, s. 427, opr. 427.Tarka K.-Komendant Wilk. Z dziejów Wileskiej Armii Krajowej. W. 1990, Oficyna Wyd. Volumen, 20,5cm, s. 148, opr. oryg. 428.Tomicki J. pod red.-polska odrodzona Pastwo społeczestwo - kultura. W. 1982, WP, 19,5 cm, s. 679, opr. oryg. tw. + obw., 429.Trifonow Jurij-Studenci. W 2 tomach. Przeł. T. Evert. W. 1954, Iskry, 22cm, s.t.1-228, t.2-227, opr. oryg. 430.Tyszkiewicz J. hr-historia 17 pułku ułanów na tle wojsk litewskich Opr. D. Nawrot i A. Nieuwany. Gdynia 2004, Wyd. Armagedon, 30,5cm, s. IV+172+plansz XLII,opr.oryg., c. 50 zł. 431.Urbanowska Z.-Róa bez kolców. Ilustr. R. Owidzki. W. 1958, Cz., 21cm, s. 546, opr. Posiadamy równie w/w tytuł wydany w 1980r. przez NK, 432.Wady drewna. Polska Norma PN-54/D W. 1954, Wyd. Polski Komitet Normalizacyjny, 21,5cm, s tabl. XXX, opr. c. 35 zł. 433.Walewski J.-Janie pastwo tatrzaskie. Londyn 1964, B. widerski, 24cm,s.133,opr.oryg., c. 100 zł. 434.Wasilewska W.-Rzeki płon. W. 1952, Wyd. MON, 21,5cm, s. 612, opr. intr. 435.Wasiski R.-Rozwój kartingu w Polsce. W. 1986, WKiŁ, 20,5cm, s. 195,opr.oryg. 436.Waniewski J. opr.-ziemia Nowotarska i Zakopane. Kr. 1966, Wyd. Atr.-Graficzne, 19,5cm, s il. 72 (ilustr.), opr. 437.Wayk A.-Mity rodzinne. W. 1958, Cz., 20cm, s. 372, opr. oryg. brosz. + obw., 438.Wdowiski Z.-Na łowy. (Album). W. 1973, PWRiL, 22cm, s.158 nlb,opr.oryg.tw.+obw., 439.Wierzbicki Z. T.-Na bezdroach myli tatrzaskiej. O właciwe zasady turystyki. (Broszura). P. 1957, Wyd. LOP, 19,5cm, s. 30, opr. oryg.z., 440.Wiest A.-Historia I wojny wiatowej. Przeł. J. Korpanty. W. 2003, wiat Ksiki, 30,5cm, s. 264, opr. oryg. tw. + obw., c. 50 zł. 441.Wiktor J.-Pieniny i Ziemia Sdecka. (Odrczna dedykacja Autora dla Jana Dobraczyskiego). Kr. 1956, WL, 21,5cm, s. 536, opr. c. 100 zł. 442.Wilczkowski A.-niegi pokutujce. (Odrczna dedykacja Autora dla czytelnika), Ł. 1969, Wyd. Łódzkie, 20cm, s schem. 5, opr.oryg., 443.Włodarczyk St.-Widmo pokoju. Cz-wa 1991, Nakł. Autora, 20cm, s. 71, opr. oryg. c. 5 zł. 444.Wnuk W.-Górale za wielk wod. W. 1985, LSW, 19,5cm, s. 304, opr. oryg. 445.Worcell H.-Wpisani w Giewont. Wr. 1974, Oss., 19,5cm, s. 227, opr. oryg. 446.Woniak P.-Zapluty karzeł reakcji. Wspomnienia AK-owca z wizie PRL. Br. m. i r. wyd., Wyd. Spotkania, 20cm, s. 144, opr. oryg. 447.Wójcicki J.-Dzieje Polski nad Bałtykiem. W. 1989, KiW, 20,5cm, s. 400, opr. oryg. 448.Wysiski K. A. (pod red.)-almanach sceny polskiej. W trzech tomach. I) lata 1979/80, II) lata 1980/81, III) lata 1981/82. W , WAiF, 24,5cm, s. t. I il. 64, t. II il. 64, t. III il. 64, opr. c. 20 zł/t. 449.Wzory czcionek. Cz-wa. 1968, Czstochowskie Zakł. Graficzne, 20,5cm, s.48,opr.oryg. c. 5 zł. 450.Zachemski A.-Orły na warcie. Kr. 1991, Oficyna Podhalanska, 20,5cm,s.77,opr.oryg. 451.Załski G. opr.-satyra w konspiracji W. 1958, Wyd.MON,30,5cm,s.350,opr.oryg.,c.35 zł. 452.Zaruski M.-Z harcerzami na Zawiszy Czarnym. W. 1970, SiT,20,5cm,s.132,opr.oryg., 453.Zawadzki W. przeł.-giordano Bruno przed trybunałem inkwizycji. Akta procesu. W. 1953, KiW, 20,5cm, s. 167, opr. oryg. 454.Zdebski J., Pinkwart M. W , Wyd. PTTK Kraj, 20cm, opr. oryg. c. kompl. 20 zł. a) Cmentarz zasłuonych w Zakopanem. Przewodnik biograficzny. s plan, b) Nowy cmentarz w Zakopanem. Przewodnik biograficzny. s Z dziejów podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego. Wspomnienia m.in. T. Kotarbiskiego, J. Krzyanowskiego, T. Manteuffla, K. Dunin-Wsowicza i innych. W. 1961, Iskry, 21,5cm, s. 315, opr. 456.Zebhauser Helmuth-Alpine exlibris. Sinn und Bild I einer grafischen Kunst von Herausgegeben vom Deutschen Alpenverein. München 1985, Verlag F. Bruckmann, 20,5cm, s. 192, opr. oryg. tw. + obw., 457. Zeszyty Poroniskie. 1983r., s. 95, r., s. 138, r., s. 230, r., s Poronin, Wyd. Muzeum Lenina, 20,5cm, opr. oryg., c. 100 zł Zeszyty Historyczne. Zeszyt 65. (Biblioteka Kultury tom. 379). Pary 1983, Inst. Literacki, 19cm, s. 239, opr. oryg. 459.Zieliski W. pod red.-kalendarium ruchu robotniczego na Górnym lsku, w Zagłbiu Dbrowskim, w Cieszyskiem i w Czstochowie. K. 1982, IN, 20,5cm, s. 142, opr. oryg Znak. Miesicznik. R. XXXII: nr. 318 (12) z XII. 1980r. wity Benedykt i jego dziedzictwo. s R. XXXV: nr (2-3) z II, III. 1983r. ydzi w Polsce i w wiecie. Katolicyzmjudaizm. s il. 49. Kr., 20,5cm, opr. oryg. c. 10 zł/egz. (roczn.). 461.Zyzaski H., Zyzaski H., Ksek E.-Turcja. (Zeszyt nr. 1 Polskiego Zw. Alpinizmu-Komisji Taternictwa Jaskiniowego). aga 1979, Wyd. PTTK Speleoklub Bobry, 20,5cm, s zał. 14, opr. oryg.

A N T Y K W A R I A T

A N T Y K W A R I A T ANTYKWARNIA-Ksigarnia NIEZALENA ul. Kopernika 4, tel. 034-324-94-67 skr. poczt. 636, 42-217 Czstochowa e-mail: skrytka636@antykwarnia.com.pl Internet: www.antykwarnia.com.pl A N T Y K W A R I A T 1 Cz-wa,

Bardziej szczegółowo

c.70zł. 16.Horoszowski P.-Od zbrodni do kary. (Dot. kryminalistyki), W. 1963, PWN, 20cm, s.472, opr.oryg.tw.,

c.70zł. 16.Horoszowski P.-Od zbrodni do kary. (Dot. kryminalistyki), W. 1963, PWN, 20cm, s.472, opr.oryg.tw., ANTYKWARNIA Ksigarnia NIEZALENA ul. Kopernika 4, Tel. 34-324-94-67 Skr.poczt.636, 42-217 Czstochowa e-mail:skrytka636@antykwarnia.com.pl Internet:www.antykwarnia.com.pl NOWOCI Z ANTYKWARSKIEJ PÓŁKI 1.Abramski

Bardziej szczegółowo

Burchard Edition, 20,5cm, s. 191, opr. oryg.

Burchard Edition, 20,5cm, s. 191, opr. oryg. ANTYKWARNIA-Księgarnia NIEZALEŻNA ul. Kopernika 4, tel. 34-324-94-67 skr. poczt. 636, 42-217 Częstochowa e-mail: skrytka636@antykwarnia.com.pl Internet: www.antykwarnia.com.pl A N T Y K W A R I A T Cz-wa,

Bardziej szczegółowo

B i b l i o g r a f i a. Cz I. ródła rkopimienne.

B i b l i o g r a f i a. Cz I. ródła rkopimienne. Witold Suski B i b l i o g r a f i a Do podstawowego wyposaenia warsztatu badacza naley bibliografia. Dokładno udzielanych informacji wpływa na jej poyteczno. Prezenowana praca jest wynikiem wieloletnich

Bardziej szczegółowo

Opracowanie katalogu: Anna Stecka REGULAMIN AUKCJI. Na okładce repr. poz. 517. Krakowski Antykwariat Naukowy, ul. Sławkowska 6, 31-014 Kraków

Opracowanie katalogu: Anna Stecka REGULAMIN AUKCJI. Na okładce repr. poz. 517. Krakowski Antykwariat Naukowy, ul. Sławkowska 6, 31-014 Kraków 2 Opracowanie katalogu: Anna Stecka Na okładce repr. poz. 517 REGULAMIN AUKCJI 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania. 2. Prowadzący aukcję ustala tzw. postąpienie w licytacji i ma prawo do dowolnego

Bardziej szczegółowo

113. ANTOLOGIA polska. Wybór najcelniejszych

113. ANTOLOGIA polska. Wybór najcelniejszych L I T E R A T U R A 111. A WIESZ Ty, co z Polską będzie? Jednodniówka pisarzy polskich. Londyn: J. Rolls Book Co., 1945. 47, [1] s., rys., 25 cm, brosz. wyd. Autograf z epoki. Zbiór utworów literackich

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego BIBLIOGRAFIA województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego WYDANIE PUBLIKACJI DOFINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI W WARSZAWIE Bibliografia województw: białostockiego, łomżyńskiego

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY MIASTA LUBLINA

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY MIASTA LUBLINA SŁOWNIK BIOGRAFICZNY MIASTA LUBLINA Pod redakcją Tadeusza Radzika, Adama A. Witusika i Jana Ziółka Tom drugi WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 1996 AUTORZY BIOGRAMÓW Mieczysława

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek

Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek S Ł OW N I K B I O G R A F I C Z N Y Wa r s z a w a 2015 MAZOWIECCY MUZEALNICY S Ł O W N I K B I O G R A F I C Z N Y Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek MAZOWIECCY MUZEALNICY

Bardziej szczegółowo

CZTERDZIESTA PIERWSZA AUKCJA ANTYKWARSKA 25 kwietnia 2015 WARSZAWA LOGOS. 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 16, tel.

CZTERDZIESTA PIERWSZA AUKCJA ANTYKWARSKA 25 kwietnia 2015 WARSZAWA LOGOS. 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 16, tel. CZTERDZIESTA PIERWSZA AUKCJA ANTYKWARSKA 25 kwietnia 2015 WARSZAWA LOGOS WARSZAWSKI ANTYKWARIAT NAUKOWY LECH WOŹNIAK 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 16, tel./fax 22 621 38 67 www.antykwariatlogos.waw.pl

Bardziej szczegółowo

TEKI GRAFICZNE. KSIĄŻKI ILUSTROWANE. OPRAWY ARTYSTYCZNE WIEK XIX XX

TEKI GRAFICZNE. KSIĄŻKI ILUSTROWANE. OPRAWY ARTYSTYCZNE WIEK XIX XX 149 TEKI GRAFICZNE. KSIĄŻKI ILUSTROWANE. OPRAWY ARTYSTYCZNE WIEK XIX XX 362. [Andriolli Michał Elwiro]. Szekspir William. Roméo et Juliette. Traduction de Daffry de la Monnoye. Illustrations d Andriolli.

Bardziej szczegółowo

NOWOSIELSKI linoryt poz. 8

NOWOSIELSKI linoryt poz. 8 NOWOSIELSKI linoryt poz. 8 s z t u k a i r z e m i o s ł o 1. BATOWSKI Zygmunt (1876 1944): Wizerunki Kopernika. Toruń: Tow. Bibljofilów im. Lelewela, 1933. 99, [5] s., [9] k. tabl.: il., 32 cm, brosz.

Bardziej szczegółowo

LISTA NR 11/2009 DRUKI ZWARTE POLSKIE

LISTA NR 11/2009 DRUKI ZWARTE POLSKIE Anna Jaszkiewicz Książnica Pomorska Oddział Gromadzenia Wymiana i Dary ul. Podgórna 15/16 70-205 Szczecin Tel. 48 91 48 19 146 e-mail: a.jaszkiewicz@ksiaznica.szczecin.pl Zamówienia prosimy składać pocztą

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. EMANUELA SMOLKI W OPOLU

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. EMANUELA SMOLKI W OPOLU WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. EMANUELA SMOLKI W OPOLU orw \/III md i ioao P o m a q a m i f ó o b i L a w p r a c y u B Opoitf Y PA*'- (a 9. Q r n *J -s/ ZESPÓŁ REDAKCYJNY: WBP Katowice:

Bardziej szczegółowo

Przegl d Polsko-Polonijny * * * * * The Poland-Polonia Review

Przegl d Polsko-Polonijny * * * * * The Poland-Polonia Review Przegl d Polsko-Polonijny Pó rocznik Nr 7 8 * * * * * The Poland-Polonia Review Half-yearly No 7 8 Gorzów Wielkopolski 2014 Stowarzyszenie Naukowe Polska w wiecie w Gorzowie Wielkopolskim przy wspó pracy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2007 ZESZYT 4 Poznań 2008 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2007 ZESZYT 4 Poznań 2008 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2006 ZESZYT 1 Poznań 2006 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2006 ZESZYT 1 Poznań 2006 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 1 (3) 2007 SESJA JUBILEUSZOWA Materiały sesyjne PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W GDAŃSKU im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 80-401 Gdańsk, Al. Gen. J. Hallera 14, tel./fax: (0-58) 344-01-68 MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

Ludność Polski w XX w.

Ludność Polski w XX w. BIBLIOGRAFIA Adamczewski Wojciech, 1998, Statystyka w Polsce przed powstaniem Głównego Urzędu Statystycznego. Wiadomości Statystyczne, 43, 11, s. 113 116. Adelson Józef, 1993, W Polsce zwanej Ludową, [w:]

Bardziej szczegółowo

KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 2

KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 2 BR.06301 uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra ustanowion uchwał nr XXXII/435/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 wrzenia 2008 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Zielona Góra 1. PAN TADEUSZ

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo i pamięć Września 1939 na Mazowszu

Dziedzictwo i pamięć Września 1939 na Mazowszu Dziedzictwo i pamięć Września 1939 na Mazowszu Recenzje naukowe: prof. dr hab. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie prof. dr hab. Redakcja naukowa dr Tadeusz Skoczek Warszawa 2013 Skaleczony dom ( ) - -

Bardziej szczegółowo

VI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Per Artem ad Astra Krasnobród 2012

VI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Per Artem ad Astra Krasnobród 2012 VI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Per Artem ad Astra Krasnobród 2012 pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Ksidza Biskupa dr Mariusza Leszczyskiego Patronaty Burmistrz Krasnobrodu Wiesław Chmielowiec

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a

R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a Poz. 15514-16037 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Głosy opinie. (Warszawa 8 IX 2011) * (Koszalin 9 IX 2011) *

Głosy opinie. (Warszawa 8 IX 2011) * (Koszalin 9 IX 2011) * Rok 2011 tom II Głosy opinie W sierpniu 2011 roku ukazał się tom I Ekspresji Rocznik 2010, wprowadzający Czytelnika w różne przestrzenie kultury nowo powstałego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą.

Bardziej szczegółowo

Ajnenkiel, A. : Polskie konstytucje - Wyd. 1. Warszawa : WSiP, 1991. Ajnenkiel, A. : Prezydenci Polski. Warszawa : Wydawn.

Ajnenkiel, A. : Polskie konstytucje - Wyd. 1. Warszawa : WSiP, 1991. Ajnenkiel, A. : Prezydenci Polski. Warszawa : Wydawn. Dublettenliste (polnisch) des Deutschen Polen-Instituts, Stand: Dezember 2014 (Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Gabriele Brauhof: brauhof@dpi-da.de) Ajnenkiel, A. : Polskie konstytucje - Wyd. 1.

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O KSIĄŻCE. BIBLIOFILSTWO. SZTUKA

WIEDZA O KSIĄŻCE. BIBLIOFILSTWO. SZTUKA 418 WIEDZA O KSIĄŻCE. BIBLIOFILSTWO. SZTUKA WIEDZA O KSIĄŻCE. BIBLIOFILSTWO. SZTUKA 1084. Antoniewicz Jan Bołoz. Wojna Artura Grottgera. Kraków 1911. Druk W. L. Anczyca i Spółki, s. 56, tabl. ilustr. 3,

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków w ramach Programu FIO odrzuconych na etapie oceny formalnej. Strona 1

Lista wniosków w ramach Programu FIO odrzuconych na etapie oceny formalnej. Strona 1 Lp. Numer FIO Nazwa wnioskodawcy Nazwa zadania Cel Obszar Działanie Numer w rejestrze Siedziba wnioskodawcy Przyczyny odrzucenia wniosku 1 11 Stowarzyszenie Innowatorów Społecznych Jak wprowadza podane,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ZA WRZESIEŃ 2006 R.

WYKAZ NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ZA WRZESIEŃ 2006 R. WYKAZ NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ZA WRZESIEŃ 2006 R. 0/9(058) ROCZNIKI, INFORMATORY 1. OCHRONA środowiska w województwie wielkopolskim w latach 2002-2004 [Dokument elektroniczny]. - Poznań

Bardziej szczegółowo

Poznań 4-2005 PORADNIK. Bibliograficzno Metodyczny. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. / Kwartalnik

Poznań 4-2005 PORADNIK. Bibliograficzno Metodyczny. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. / Kwartalnik Poznań 4-2005 PORADNIK Bibliograficzno Metodyczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 7 / Kwartalnik Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu PORADNIK

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY. W~_9ZN~NIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY. W~_9ZN~NIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY. W~_9ZN~NIU 2006 ZESZYT 4 Poznań 2007 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2006 ZESZYT 4 Poznań 2007 Opracowanie

Bardziej szczegółowo