cm, s. 455, opr. oryg. tw.,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "cm, s. 455, opr. oryg. tw.,"

Transkrypt

1 ANTYKWARNIA-Ksigarnia NIEZALENA ul. Kopernika 4, tel skr. poczt. 636, Czstochowa Internet: A N T Y K W A R I A T Cz-wa, do r. Oferta NR 1/11 Nastpna 2/11 ukae si r., na naszej stronie w internecie i w tym dniu zostanie wysłana Poczt Polsk. Ofert oprac.: T. Pena, Z. Wakiewicz, Nakł egz. Niniejszym przesyłam Szanownym Pastwu nasz kolejn ofert. Zamówienia na wybrane pozycje (posiadamy pojedyncze egz.), mona dokonywa poczt (tradycyjn, elektroniczn) lub telefonicznie. Preferujemy jednak zamówienia tel. ze wzgldu na bezporedni kontakt i moliwo natychmiastowego wyjanienia wszelkich zapyta i wtpliwoci. W swych zamówieniach prosimy podawa nr oferty i nr pozycji oraz swój aktualny adres, aby unikn niepotrzebnych kosztów zwizanych z dostarczeniem przesyłek. Informujemy take, e do ceny zamówionych ksiek doliczamy 10 zł. kosztów przesyłki, natomiast przy zamówieniach powyej 200 zł., jak równie przy przesyłkach dla jednostek budetowych w/w koszty ponosi antykwariat. Opłat za zakupione ksiki prosimy regulowa w nastpujcy sposób: - wpłata na konto: , - za zaliczeniem pocztowym. Do kadej przesyłki dokładamy jeden egz. ksiki lub czasopisma tzw. gratis dzikujc za zakupy w antykwarni, jednoczenie informujemy, e pozostały jeszcze nieliczne pozycje ksikowe nie sprzedane z poprzednich ofert. Osobom, które wyraaj tak ch, przesyłamy ofert drog elektroniczn (w zwizku z licznymi błdami adresów owych prosimy o podawanie aktualnych). NOWOCI Z ANTYKWARSKIEJ PÓŁKI 1.Bujanowicz L.-Ryngraf. Przekanik tradycji ojczystej. (Bogato ilustrowana pozycja w której, szeroko przedstawiano problematyk symboli patriotyczno-religijnych). W. 2010, Nakł. Autora, 23,5 cm, s. 455, opr. c. 120 zł. 2.Ceram C. W.-Bogowie, groby i uczeni. Powie o archeologii. Przeł. J. Nowacki. W. 1987, PIW, 24cm, s. 469, opr. oryg. 3.Ciela R. opr.-blask dawnych Krzepic. Wydanie II rozszerzone o wane wydarzenia z Krzepic i okolicy z okazji jubileuszu 650-lecia miasta Krzepic. Krzepice 2007, Wyd. GOK, 24,5cm, s. 471, opr. c. 70 zł. 4.Cmentarze (temat). a) Stowski J.-Cmentarz Kule w Czstochowie. Przewodnik biograficzny. Cz-wa 2005, Wyd. AJD, 24cm, s. 396, opr. oryg. tw. + obw., c. 40 zł, b) Stowski J., Sitkowski R. pod red.-cmentarz Rakowski w Czstochowie Przewodnik biograficzny. Cz-wa 2010, Wyd. Muzeum Cz-wskie, 24,5cm, s. 229, opr. oryg. tw. + obw., c. 40 zł, c) Stowski J.-Cmentarz ewangelicko-augsburski w Czstochowie. Przewodnik biograficzny. Cz-wa 2006, Wyd. Muzeum Cz-wskie, 24cm, s. 239, opr. oryg. tw. + obw., c. 40 zł, d) Hodo L., Rozmus D. pod red.- Cmentarze ydowskie w Sławkowie i Dbrowie Górniczej. Kr. 2004, Ksigarnia Akademicka, 24,5cm, s. XXIII plan, opr. c. 80 zł, e) Abramski J. - Cmentarze Czstochowy, Katowic, Zgłbia Dbrowskiego i Ziemi Zawierciaskiej. Zawiercie 2006, Wyd. Wysza Szkoła Adm. i Zarzdz., 21cm, s. 195, opr. c. 40 zł, f) Abramski J.-Cmentarze Zagłbia Dbrowskiego i Ziemi Zawierciaskiej. Zawiercie 1998, Tow. Mił. Ziemi Zawierciaskiej, 25,5cm, s. 78, opr. oryg. c. 25 zł, g) Nicieja St. S.-Ogród snu i pamici. Dzieje Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie oraz ludzi tam spoczywajcych w latach (Zawiera m.in. biografie kilkuset osobistoci pochowanych na cmentarzu, fotografie kaplic i nagrobków oraz biografie ich twórców). Opole 2010, Wyd. MS, 23,5cm, s. 543, opr. oryg. 5.Jakiewicz A.-Grafika polska XX wieku w zbiorach Muzeum Czstochowskiego. Cz-wa 1995, Muzeum Cz-wskie, 24cm, s. 185 w tym il. 60, opr. 6.Kłobuck (temat). Opr. 24,5cm, c. 45 zł/egz. a) Kiryk Feliks pod red.-kłobuck. Dzieje miasta i gminy (do roku 1939). Kr. 1998, Wyd. Secesja, s nlb. (il.), b) Suleja W. pod red.-kłobuck. Dzieje miasta i gminy ( ). Wr. 2010, Wyd. GAJT, s VIII (il.) 7.Kowalska K.-Woda wpisana w histori. Historia wodocigów czstochowskich. Cz-wa 2009, Wyd. Harit-K. Bednarek,30,5cm,s.213,opr.oryg.,c.100 zł 8.Liceum Traugutta w Cz-wie. (temat). Cz-wa 2010, 24cm, opr. oryg. c. 30 zł/egz. a) Stowski J. pod red.- Traugutt. II Liceum Ogólno-

2 kształcce im. Romualda Traugutta w Czstochowie Wyd. Muzeum Cz-wskie, s. 359, b) Wrzaszczyk J. opr.-ii Liceum Ogólnokształcce im. Romualda Traugutta w Czstochowie. 90 lat tradycji. Wyd. Cz. Z. Graf Sp. z o.o., s płyta DVD (fot.). 9.Małolepsza A.-Działalno artystyczna i ziemiaska rodu Reszke na przełomie XIX i XX wieku. Gdynia 2010, Novae Res-Wyd. Innowacyjne, 25cm, s. 495, opr. 10.Powstanie styczniowe (temat). a) Szwed R.- Powstanie styczniowe w Radomszczaskiem. (Zawiera m in. wykaz uczestników powstania, chronologiczne zestawienie bitew i potyczek, sylwetki dowódców). Radomsko 1995, Wyd. Muzeum Regionalne, 21cm, s. 75, opr. oryg. c. 15 zł, b) Terlecki M. H. Udział Podkarpacia w powstaniu styczniowym. Krosno 1997, Stow. Mił. Ziemi Kro- nieskiej, 21cm, s. 159, opr. oryg. c. 35 zł, c) Liszka J.-Pami powstania styczniowego 1863 na Ziemi Olkuskiej (Przedstawiono sylwetki powstaców, szczegółowe informacje o przebiegu powstania i jego kulcie wyraajcym si w rónych formach - w twórczoci plastycznej, literaturze i poezji). Bukowno 1996, Wyd. Barsen, 21cm, s mapki, opr. 11.Rawinis M. P. red.-historia poczty i filatelistyki na terenie Ziemi Czstochowskiej. (Wyd. z okazji 30-lecia Okrgu Czstochowskiego PZF). Cz-wa 2010, Wyd. PZF Zarzd Cz-wskiego Okrgu, 24cm, s. 262, opr. oryg. 12.Rozanow Z., Smulikowska E.-Skarby kultury na Jasnej Górze. Fot. J. Michlewski, J. Rosiko. W. 1979, Wyd. Interpress, 21,5cm, s. 209, opr. oryg. tw. + obw., (III), 13.Sadowski L.-Bro biała XVIII-XX wieku. Katalog zbioru. Katalog przedstawia m.in. szable, pałasze, szpady, tasaki, kindały bagnety, kordelasy i kordziki, bro Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Lublin 2006, Druk. AKAPIT, 30,5cm, s. 201 w tym ilust. 184, opr. c. 80 zł. 14.Szybkowski B. red.-katalog monet polskich dwuzłotowych okolicznociowych Opole 2011, Wyd. MS, 18cm, s. 115, opr. oryg. c. 9,50 zł. 15.Wygldowski M.-Pierwszy wiatowy Kongres Polonii Medycznej Czstochowa 91. Cz-wa 2000, Wyd. Tow. Lekarskie Czstochowskie, 23,5cm, s. 292, opr. oryg. KSI KI I WYDAWNICTWA WYDANE DO 1920r. 16.Brzeziski M.-Pogadanki o wntrzu ziemi. W. 1920, Ksigarnia Polska Polskiej Macierzy Szkolnej, 19,5cm, s. 69, opr. oryg. 17.Chmielowski P.-Kobiety Mickiewicza, Słowac- kiego i Krasiskiego. Z ilustracjami. Kr. 1895, L. Zwoliski i s-ka, 27cm, s. III IV, opr. c. 90 zł. 18.Dzeteo-Historye róne. L. 1907, Nakł. H. Altenberga, 24cm, s. 169, opr. intr. 19.Forel A. prof.-mózg i dusza. Przeł. Ł. Böttcher. L. br. r. wyd. (ok. 1920), Wyd. Kultura i Sztuka, 19,5cm, s. 136, opr. intr. 20.Hoesick F.-Tatry i Zakopane. Przeszło i teraniejszo. W 2 czciach (tomach). Cz. 1. Do Goszczyskiego i Pola. s. 317, Cz. 2. Od Zejsznera do Nowickiego. s P. br. r. wyd. (ok. 1920), KW, 15,5cm, opr. intr. tw. (okł. oryg. zachowana), c. 200 zł cało. 21.Jadwiga Mrozowska. Tre stanowi prace m. in. L. H. Marstina, Boya, B. Wallek-Waleckiego, B. Karpiskiego, S. Bursy i innych. Kr. 1913, Wyd. Teatru, 31cm, s. 19 w tym il. 16, opr. oryg. 22.Josika M.-Ostatni Batory. Powie historyczna uwieczona przez Akademi Nauk w Peszcie. W. 1913, Ksig. E. Wende i S-ka, 18,5cm, s. 331, opr. intr. 23.Kossak W.-Wspomnienia. Z 92 ilustr. w tekcie oraz 8 kol. na osobnych kartach. Kr. 1913, Nakł. GiW, 25,5cm, s. 16 nlb + 348, opr. oryg., c. 450 zł. 24.Kuniar W.-Z przyrody Tatr. Kr. br. r. wyd. (ok. 1905), Skł. gł. L. Frommer, 20cm, s. III + 105, opr. c. 80 zł. 25.Lapponi prof.-hypnotyzm i spirytyzm. Przeł. J. War. W br. r. wyd. (ok. 1920), Wyd. Kultura i Sztuka, 18,5cm, s. 85, opr. intr. c. 45 zł. 26.Lewadowski St. R.-Henryk Siemiradzki Z 93 ilustracyami w tekcie, 10 heliograwurami, 2 kolorowemi fascimiliami szkiców olejnych i portretem. W. 1904, Nakł. GiW, 35cm, s tabl. 13, opr. oryg. tw. pł., c. 300 zł. 27.Litwiski J.-Album pienidzy papierowych polskich z roku 1794 z podaniem historecznem. Zawiera 8 tabl. litogr. zdjtych z oryginału. Kr. 1908, Nakł. Hieronima Kowarzyka, 24cm, s tabl., opr. oryg. z., c. 35 zł. 28.Macfall Haldane-Malarstwo XIX wieku. Tom VIII, Cz. I. Przeł. J. Kasprowicz. Z 24 barwnymi tabl. (Z cyklu Historya malarstwa pod red. Tadeusza Piniego). L. br. r. wyd. (ok. 1915), Nakł. własny wydawn., 28cm, s. XXIII+ 222, opr. intr. c. 250 zł. 29.Markowska M. opr.-podania Hellady. Wg. L. Schwaba. L. 1916, Nakł. Ksig. H. Altenberga, G. Seyfortha i E. Wendego, 22cm, s. 300, opr. oryg. tw. napr., c. 80 zł. 30.Melitta-Zachód. Powie. W. 1914, GiW, 25 cm, s. 254, opr. intr.

3 31.Nagiel H.-Tajemnice Nalewek. (Z cyklu Krwawe dramaty ). W 2 tomach. W. 1911, nakł. GiW, 20cm, s. t , t.2-188, opr.oryg., 32.Orłowski St.-Suggestya i hypnotyzm. W. 1902, Bibl. Dzieł Wyborowych, 18cm, s. 160, opr. oryg. 33.Payot J.-Kształcenie woli. Przeł. J. K. Potocki. W. 1918, E. Wende i s-ka, 20,5cm, s. 272, opr. intr. 34.Przybyszewski St.-Adam Drzazga. (Druga i ostatnia cz Dzieci ndzy ). Powie. W. 1914, Nakł. GiW, 17,5cm, s. VII (bak pierwszych 2 stron), opr. intr. 35.Rode dr-barbara Ubryk czyli tajemnice Klasztoru Karmelitów w Krakowie. Tom III. W. 1870, Nakł. J. Breslauera, 17cm, s.458, opr.intr., 36.Sierosławski St. opr.-balonem do bieguna. W. 1914, Nakł. Tow. Akc. Wyd. wiat, 17,5cm, s. 183, opr. intr. 37. Skaut. Dwutygodnik powicony sprawom sokolej młodziey skautowej. Pismo urzdowe Zwizkowego Naczelnictwa Skautowego. T. IV: nr. 1,2,5-21 z 1916r., T. V: nr. 4-9, z 1917r., T. VII: 1-24 z 1919r. L., Nakł. Zw. Polskich Gimnastycznych Tow. Sokolich, 29,5cm, s. r. 8 w nr., opr. oryg. z., c. 80 zł/t. 38.Smiškowa A. (Antoszka)-Nasi pobratymcy Słowacy. W. 1901, Skł. gł. w Ksigarni Polskiej J. Sikorskiej, 18cm, s. 60, opr. intr. 39.Springer J. dr med.-lekarka domowa. Złota ksiga kobieca ku owieceniu i pouczaniu dla zdrowych i chorych o najwaniejszych kwestjach nauki zdrowia i lecznictwa. Z 936 ilustr. oryginalnemi i 32 tablicami. (Odznaczono nagrod na Midzynarodowej Wystawie Higjenicznej). Br. m. i r. wyd. (ok. 1900), Ksigarnia Wyd. Polska, 24 cm, s. VIII (brak kocowych ok. s. 80), opr. oryg. tw. napr., c. 80 zł. 40.Tatry Wysokie. Mapa 1 : Wyk. w c. i k. wojskowym zakł. geogr. w Wiedniu podług zdj w roku 1896/97. 75x 116cm zło. do form. 14 x 19,5cm, c. 250 zł. Posiadamy równie w/w map w wersji niemieckiej. c. 250 zł. 41.Trmpczyski W. opr.-wydawnictwo jubileuszowe Grunwald z kalendarzem na rok W. 1911, Wyd. A. Zickowski, 24,5cm, s. 72, opr. oryg. tw. napr., c. 50 zł. 42.Verne J.-Dzieci kapitana Granta. 3 tomy w 1 vol. W. br. r. wyd. (ok. 1920), Nakł. GiW, 20,5cm, s III, opr. intr. c. 80 zł. 43.Zakopane i Tatry. Kalendarzyk tatrzaski. Rocznik pierwszy. Krótki przewodnik po Zakopanem (stacyi klimatycznej) i Tatrach. Z planem Zakopanego i szkicem mapy rodkowego pasa północnej strony Tatr. Kr. 1901, Gebethner i s-ka, 15cm, s. X + 224, opr. c. 100 zł. 44.Zwoliski T. opr.-mapa turystyczna Podhala, Spisza i Orawy. Podz. 1: W. 1920, Wyd. Komitet Nar. Obrony Spisza, Orawy i Podhala, 60 x 69,5cm zło. do form. 12,5 x 20,5cm, c. 200 zł. KSI KI I WYDAWNICTWA Z LAT Album Bohma. (Zoologiczny). Tekst Leszek Korzeniewski. Zawiera 204 wklejone obrazki oraz tekst objaniajcy tj. 34 serie kada po 6 obrazków przedstawicieli rónych gromad zwierzt(od jamochłonów a do ssaków). Br. r. i m. wyd. ( ), Druk. J. K. Kuszel Toru, 20cm, s. 34, opr. 46.Alha-Marczak-Wiktor-Ilustrowany przewodnik po Pieninach i Szczawnicy. ( Z 2 mapami). Kr. 1927, Nakł. Głos Narodu, 23cm, s. XII + 186, opr. intr. tw. okł. zach., c. 180 zł. 47.Almanach wiata kobiecego. Ilustr. A. Harland- Zajczkowska. L. 1926, Nakł. Ksig. Polskiej B. Połonieckiego, 17cm, s. 176 w tym il. barwnych 4, opr. 48. Antena. Ilustrowany tygodnik dla wszystkich. R. III: nr. 2-6, 8-52 z 1936r. W., S-ka Wyd. Ra, 29cm, s. 16 w nr., wszystkie nr. współoprawneopr. intr. c. 100 zł. 49.Baedeker K.-Das Generalgouvernement. Mit 3 Karten und 6 Stadtplanen. Reisehandbuch. Leipzig 1943, Wyd. Karl Bedeker, 16cm, s. LXIV + 264, opr. c. 300 zł. 50.Beecher-Stowe H.-Chata wuja Toma. Z 4 ryc. W.1949, Nakł. GiW,20cm,s.246,opr.oryg., 51.Bieniasz J.-Lawina idzie. Powie sportowoturystyczna. W.1947, Nakł.GiW,21cm, s. 177,.opr. 52.Bocheski Z.-Krakowski cech mieczników. (Biblioteka Krakowska nr. 92). Kr. 1937, Druk W. L. Anczyca i s-ki, 21cm,s.90,opr.oryg. c. 35 zł. 53.Bohomolec A.-Wyprawa jachtu Dal. Z 33 ryc. i map. W. 1936, Tow. Wyd. Rój, 20,5cm, s mapka, opr. intr. c. 80 zł. 54. Bron i Barwa. Biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Wojska. (Miesicznik). Pod. red. Wł. Dziewanowskiego. R. I: nr. 1-7 z 1934r. (Reprint). W., Gł. Bibl. Wojsk, 21cm, s. 16 w nr., c. 5 zł/nr. 55.Burzyski Z. kpt. obs. bal.- Kociuszko nad Ameryk. (Dot. udziału w zawodach baloniarskich Gordon-Bennetta. W. 1934, Wyd. Aeroklubu R. P., 24,5cm, s. 137, opr. oryg. tw. napr., 56. Czachowski K. ułoył - Henryk Sienkiewicz. Obraz twórczoci. W. 1931, Nakł. GiW, 24cm, s. 341, opr. oryg. c. 45 zł. 57. Czarska L. - Dworek Jurka. Powie dla mło-

4 dziey z ilustr. Przekł. Z. Dromlewiczowej. W. br. r. wyd. (ok. 1935), Nakł. Ksig. J. Przeworskiego, 20cm, s. 233, opr. 58.Das Danziger Stadtbild. Beitrage zur entwicklungsgeschichte raumkünstlerischen gestaltens im mittelalter. Herausgegeben von der architekturabteilung der technischen Hochschule Danzig. Berlin br. r. wyd. (ok. 1930), Verlag Ernst Wasmuth A-G, 33cm, s. 26, opr. oryg. c. 70 zł. 59.Dbrowski M. red.-dziesiciolecie Polski Odrodzonej. Ksiga pamitkowa Kr. 1928, Wyd. Ilustrowanego Kuryera Codziennego, Swiatowida, Na Szerokim wiecie,, 40 cm, s. 1207, opr. c. 400 zł. 60. Die Woche. Heft 45 z r. Berlin, 32,5cm, s. 30, 61.Dmowski R.-Polityka polska i odbudowanie pastwa. Pierwsza połowa. Przed wojn. Wojna do r (Tom V. Pism). Cz-wa 1937, A. Gmachowski i s-ka, 20,5cm, s. XVI + 386, opr. oryg. tw. (II), 62.Dobrowolski St. Ryszard-Janosik z Tarchowej. Opr. graf. M. Hiszpaska. W. 1948, Spłdz. Wyd. Wiedza, 21cm, s. 44, opr. oryg. 63.Dołga-Mostowicz T.-Ostatnia Brygada. W. 1939, Tow. Wyd. Rój, 20cm, s. 319, opr. intr. c. 100 zł. 64.Domaniewski J.-Ptaki naszych gór. W. 1949, PZWS, 21cm, s. 52, opr. oryg. 65.Dygasiski A.-Przygody młodzieca czyli Robinson polski. Ł. 1928, Nakł. Ksig. L. Fiszera, 18,5cm, s. 257, opr. intr. 66.Fellowes P. F., Blacker Stewart L. V. i inni- Samolotami nad Everestem. Wyprawa lotnicza w roku Przedm. J. Buchan, przeł. D. Kostecki. W. 1935, Nakł. Gł. Ksig. Wojskowej, 19,5cm, s. XVIII mapki, opr. c. 150 zł. 67.Fiedler A.-Kanada pachnca ywic. W. 1946, Cz., 21cm, s. 245, opr. 25 zł. 68.Finkel L.-Bibljografja historji polskiej. Tom I. Uzup. K. Maleczyski. L. 1937, Nakł. Polskiego Tow. Hist., 25cm, s. 320, opr. intr. c. 65 zł. 69.Gsiorowski W. (Wiesław Sclavus)-Bem. Powie historyczna z XIX w., W. 1927, Dom Ksiki Polskej S-ka Akc., 19,5cm, s.390, opr.intr.,c. 35 zł. 70.Gill Tom-Na gwiadzistej przełczy. Tłum R. Czekaska-Heymanowa. W. 1938, Wyd. M. Arcta, 19,5cm, s. 247, opr. intr. 71. Głos Maryjny. Jednodniówka z okazji dorocznego odpustu i 35-letniego jubileuszu istnienia Ochotn. Stray Poarnej w Licheniu. Liche 1947, Druk. Diecezjalna, 30,5cm, s. 8, 72.Grosser Volsk-Atlas. Herausgegeben von dr Konrad Frenzel. Bielefeld und Leipzig 1937, Velhagen&Klasing, 33cm, s. XII map , opr. c. 80 zł. 73.Hartleb K., Bardach A., Bielak F.-Kultura Polski. Ilustrowane wypisy ródłowe. Kr. 1948, Wiedza-Zawód-Kultura T. Zapiór i s-ka, 21cm, s. 301, opr. intr. 74.Iljin M.-Opowiadnia o przedmiotach. Ilustr. J. Gotwa. W.1950,Cz.,22cm,s.422,opr.oryg., 75. Inynieria i Budownictwo. Organ Polskiego Zw. In. i Techn. Budownictwa. R. V: nr. 7-8 z 1948r. W., Wyd. PZI i TB, 30cm, s. 55, opr. oryg. c. 5 zł. 76.Instrati Panait Kodyn. Przeł. Zechenter. W. 1928, Tow. Wyd. Rój. 18,5cm, s. 151, opr. oryg. 77.Jankowski J.-Zjawiska psychiczne i ich badanie. (Krótki rys metodyki zjawisk psychicznych). W. 1921, Nakł. Ksig. Kuncewicza i Hofmana, 16cm, s. 40, opr. intr. oryg. ok. zach., 78.Janowski A.-Nasz plac. Opowiadanie dla dzieci. W. 1921, Wyd. M. Arct, 18cm, s. 152, opr. intr. 79.Jednodniówka ku uczczeniu Midzynarodowego Akademickiego Kongresu Misyjnego w Poznaniu pod wysokim protektoratem Jego Eminencji ksidza kardynała Augusta Hlonda arcybiskupa gnienieskiego i poznaskiego Prymasa Polski w dniach od 28 wrzenia do 2 padziernika 1927r. si odbywajcego. P. 1927, KW, 29cm, s. 184, opr. oryg. 80.Kalendarz Brata Alberta na Rok Paski Kr. 1936, Nakł. Braci Albertynów, 22,5cm, s. 144, opr. oryg. 81.Kamocki Wł. St.-Dzieci natchnienia. Powie współczesna. Kr. br. r. wyd. (ok. 1930), Nakł. Ksig. J. Czerneckiego,19cm,s.178,opr.intr.,c.20 zł 82.Klocek. 18cm, opr. intr. c. 35 zł, a) Sieraszewski W.-Ol-Soni Kisa. W. br. r. wyd. (ok. 1930), Wyd. E. Wende i s-ka, s. 187, b) Bułhakow M.-Fatalne jaja. Przeł. A. Sternowa. W. 1928, Tow. Wyd. Rój, s. 64 (brak zakoczenia). 83.Knaurs Konversations Lexikon A-Z Stichwörter Illustrationen, 75 einfarbige und bunte Tafeln und geographische Karten. 50 Übersichten. 100 statistische Schaubilder im Text. Berlin 1934, Verlag von Th. Knaur Nachf., 18cm, s. 1900, opr. 84.Kopera F.-Muzeum Narodowe w Krakowie. Wybór i opis celniejszych zabytków. Kr. 1923, Nakł. Druk. Narodowej, 25cm, s il. 144, opr. c. 600 zł. 85.Korsak W.-Na tropie przyrody. Powie dla młodziey. Z 35 ilustr. autora. P. br. r. wyd. (ok. 1930), KW, 22cm, s. 268, opr.intr. c. 65 zł.

5 86. Kuryer Literacko-Naukowy. Tygodnik. Dodatek do Ilustrowanego Kuryera Codziennego. R. V: nr. 9-15, 18, 20-32, Z 1928r. Kr., 45,5 cm, s. r. 10 w nr., wszystkie nr. współoprawne, opr. intr., c. 85 zł. 87.Küller Jo Van Ammers-Karini Lila. Przeł. Z. Glarska. Kr. 1943, Ksigarnia Powszechna, 21cm, s. 204, opr. oryg. tw. 88.Lam St. pod red.-ilustrowana encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego. Egz. nr Z wieloma mapami, tablicami i ilustracjami w tek- cie. Tom I A-E. W. 1927, TEiM, 25cm, s. XVI , opr. 89.Lenin Włodzimierz. Iljicz. Krótki zarys ycia i działalnoci. Moskwa 1945, Wyd. Literatury w Jzykach Obcych, 20,5cm, s. 251, opr. c. 90.Libaski E.-Na szczyt wiata! Wyprawy na Everest. W. 1936, Tow. Wyd. Rój, 19cm, s. 93, opr. oryg. 91.Machay F. ks.-moja droga do Polski. (Pamitnik). Kr. 1938, Druk. Przemysłowa K. Podgórczyka i sp., 19cm, s. 262, opr. intr., c. 50 zł. 92.Malicki T.-Ludzie z gór. Opowiadania. W. 1939, Nakł GiW, 19cm, s.263,opr.intr. 93. Mały Ster. Ilustrowane czasopismo dla młodziey. Miesicznik. R. II: nr 1-10 z 1941/42r., - nr. 1, 5, 6 z 1942/43r., - nr. 3 z 1943/44r. Kr., Wyd. Wydz. Gł. Wiedzy i Nauki w Rzdzie Generalnego Gubernator., 28,5cm, s.16 w nr., c. 8 zł/nr. 94.Maubois Andre-Dzieje Anglii. W 2 tomach. W. 1946, Galster, Lauter i Rutkowski, 25cm, s. t , t.2-328, opr. intr. c. 85 zł. 95.Mauclair Camille-Florencja. Przekł. L. Staff, z 75 ryc. L. br. r. wyd. (ok. 1925), Nakł. Wyd. Polskiego, 25cm, s. 255, opr. intr. c. 80 zł. 96. Mechanik. Miesicznik techniczny. nr. 3, 6, 7, 8 z 1938r., -nr. 7, 8 z 1939r., - nr. 6 z 1947r. W., Wyd. Stowarzyszenie In. Mech. Polskich, 30cm, s. ok. 50 w nr., opr. oryg. c. 5 zł/nr. 97.Meissner J.-Szkoła Orlt. Powie. W. 1934, Tow. Wyd. Rój,17,5cm,s.279, opr.oryg., 98. Morze. Organ Ligi Morskiej i Kolonialnej. Miesicznik. R. XV: nr. 1-7, 9 z 1938r., W., Wyd. Liga Morska i Kolonialna, 28,5cm, s. w nr. 40, c. 10 zł/nr. 99. Morze i Kolonie. Organ Ligi Morskiej i Kolonialnej. Miesicznik. R. I: nr. 2,3,5,6,7,8 z 1939r. W., Wyd. Liga Morska i Kolonialna, 28,5 cm, s. w nr. 32, c. 10 zł/nr. 100.Moszyska J.-Trzej narciarze. 2 tomy w 1 vol. Br. m. wyd. (ok. 1930), Bibl. Ksiek Błkitnych nr. 168 i 169, 19,5cm, s. t , t , opr. c. 35 zł. 101.Munthe A.-Ksiga z San Michele. Z 18 ilustr., przekł. Z. Peters. W. 1948, Galster, Lauter i Rutkowski, 21cm, s. XXIV + 516,opr.intr. 102.Muszkowski J. opr.-z dziejów firmy Gebethner i Wolf W. 1938, GiW, 20,5cm, s tabl. II, opr. oryg. c. 100 zł. 103.Muszkowski J. opr.-z dziejów firmy Gebethner i Walf W. 1938, GiW, 20,5 cm, s tabl. II, opr. oryg. c. 100 zł Narkiewicz - Jodko Konstanty - W walce o szczyty Andów. W. 1935, Nakł. Głównej Ksig Wojskowej, 27,5cm, s mapki (szkice), opr. c. 300 zł Na Szerokim wiecie. Tygodnik. R. VIII: nr. 10, 11, 13, 14, 16, 17, 21, z 1935r. Kr., Wyd. M. Dbrowski, 39cm, s. 16 w nr., wszystkie nr. współoprawne- opr. intr. c. 100 zł. 106.Niewiadomski E.-Malarstwo polskie XIX i XX wieku. Egz W. 1926, Wyd. M. Arcta, 25cm, s nlb, opr. c. 150 zł. 107.Norkowska M.-Piekarnia i cukiernia. Wytworna i gospodarska. Najnowszej kuchni cz. II, z ilustracyami. W. br. r. wyd. (ok. 1925), GiW, 20cm, s. 158, opr. c. 50 zł. 108.Oksza T.-Endecja bez maski. W. 1936, Nakł. Autora, 18cm, s. 31, opr. oryg. 109.Pamitka po Marszałku Józefie Piłsudskim. Album. W. 1936, Główna Ksigarnia Wojskowa, 15cm, s. 345 nlb (ilustr.),15cm,opr.oryg., c. 100 zł. 110.Pictorial and Descriptive Guide to London. With large section plans of Central London. Map of London and twelve miles round. Railway maps; Main roads out of London; Hyde Park and Kensington Gardens, and twenty other maps and plans. Over one hundred illustrations. London 1937, Word, Lock&Co, Limited, 17,5cm, s. XVI , opr. oryg. c. 120 zł. 111.Pini Tadeusz obj.-dzieła wszystkie Adama Mickiewicza. T. VII. Literatura słowiaska. s L. br. r. wyd. (1934), Nakł. Ksig. H. Altenberga, 18,5cm, s. 278, opr. 112.Point de croix nouveaux dessins. (IV me serie). (Album wzorów haftów krzyykowych). Mulhouse (France) br. r. wyd. (ok. 1950), Editions Th. de Dillmont, S.A. r. l., 19,5cm, s. 8 + tabl. 20, opr. oryg. z., 113. Polski Przegld Fotograficzny. Miesicznik. R. V: nr. 5,6,7 i 9 z 1929r. P., Nakł. Tow. Miłoników Fotografji, 29cm,s. w nr.15-20,c. 8 zł/nr. 114.Prawda o Kasprowym. W. 1936, Nakł. Tow. Budowy i Ekspl. Kolei Linowej Zakopane- Kasprowy Wierch, 21,5cm,s.37,opr.oryg., 115.Program Politechniki Lwowskiej na rok akademicki 1938/39. L. 1938, Nakł. Politechniki, 23 cm, s. 254, opr. intr Przegld Mechaniczny. Organ Centr. Zarz.

6 Przem. Met. i SITMP. R. VI: z.3 z 1947r. W. Inst. Wyd. SIMP, 30cm, s. 42, opr. oryg. c. 5 zł. 117.Przewodniki. a) Orłowicz M. dr-ilustrowany przewodnik po województwie lskiem. Ze 133 ilustr., planami Katowic i Królewskiej Huty. W. 1924, Ksinica Polska Tow. Naucz. Szkół Wyszych, 16,5cm, s. 189, opr. oryg. c. 100 zł, b) Sosnowski K. prof.-ziemia Krakowska. Szczegółowy przewodnik wycieczkowy. Tom I. Cz ogólna. Najblisze okolice Krakowa Nizina Nadwilaska. s Tom. II. Pogórze Karpackie. s Kr , Wiedza-Zawód-Kultura T. Zapiór, 17cm, opr. oryg. c. 50 zł, c) Łosiowa J. red.-warszawa. Przewodnik. W. 1966, SiT, 17cm, s nlb + plan miasta, opr. oryg. tw. + obw., 118. Przyjaciółka. Tygodnik. R. I: nr. 1-28, z 1948r. W., Wyd. Cz., 36cm, s. 16 w nr., wszystkie nr. współoprawne, opr.intr.c. 100 zł Radostowa. Ilustrowany miesicznik witokrzyski. R. II: nr. 11 i 12 z XI-XII z 1937r. R. III: nr. 3 i 4 z III-IV 1938r. Kielce, Wyd. J. Pazdur, 30cm, s. w nr , c. 8 zł/nr. 120.Rawina M. T. ks.- ywot Matki Boskiej. Cz-wa 1949, Wyd. Zgr. w. Pawła, 17,5cm, s. 128, opr. oryg. c. 5 zł. 121.Read Mayne-Wod i ldem. Przygody młodych wdrowców w Ameryce Północnej. Przekł. J. Orwicz, ilustr. M. Stroynowski. W. br. r. wyd. (ok. 1935), Nakł. Nowego Wydawnictwa, 18cm, s. 218, opr. c. 50 zł. 122.Rops D.-wiat bez duszy. Tłum. M. Małek. Wr. 1948, Ksig. Homo, 21cm, s. 182, opr. intr. 123.Rosenberg A.-Historia bolszewizmu. Od Marksa do doby obecnej. Przekł. M. F. Sieniawski. W. 1936, Wyd. Nowoczesne, 19,5cm,s. 299, opr. intr. c. 70 zł. 124.Rosenthal die Weltmarke des Porzellans. Rosenthale Magazin. Vertriebs Gesellschaft AG. Danzig. Berlin br. r. wyd. (ok. 1930), Einsendungen erbeten an der Verlag, mit dem Vermerk Rosenthal-Magazin, 23,5cm, s.31, opr.oryg., 125.Russel Bertrand-Wiek dziewitnasty. Egz. nr W. 1936, Tow. Wyd. Rój, 23,5cm, s. 313, opr. 126.Rytard J. M., Roj. H.-Koleba na Hliniku. (Przygody w Tatrach). W. 1949, Nakł. GiW, 20,5 cm, s. 191, opr. 127.Rzepeccy T. i K.-Sejm i Senat Podrcznik zawierajcy wyniki wyborów w województwach, okrgach i powiatach, podobizny posłów sejmowych i senatorów, statystyki i mapy pogldowe. P. 1928, Wielkopolska Ksig. Nakł. K. Rzepeckiego, 24cm, s mapki, opr. oryg. c. 120 zł. 128.Serwaski E., Trawiska I. opr.-zbrodnia niemiecka w Warszawie Zeznania-zdjcia. Przedm. Z. Wojciechowski. P. 1946, Wyd. Inst. Zach., 23cm, s XXIII (ilustr.-brak 6 ilustr.), opr. intr. c. 70 zł. 129.Sieciechowiczowa L.-Córka zastpu Jaskółek. Powie harcerska. P. 1948, Wyd. Zach., 19,5cm, s. 162, opr. intr. 130.Sikorka P.-Pamitniki. Przypisy A., B., J. Kadenowie. Egz W. br. r. wyd. (ok. 1935), Nakł. Koła Przyj. Literatury w Rabie, 19cm, s. 216, opr. intr. tw. (okł. zachowana), c 100 zł. 131.Smolarski M.-Przygody polskich podróników. L. 1930, Ksinica-Atlas, 20cm, s. 187, opr. 132.Staszkiewicz J.-Dobosz Wołyców. Powie historyczna z r Tom I. W. br. r. wyd. (ok. 1930), Bibl. Ksiek Błkitnych, 17cm, s. 120, opr. inr. 133.Sykulski J.-Karpacz. Bierutowice. witynia Wang. nieka. Jelenia Góra 1946, Skł. gł. Autora, 20,5cm, s. 43, opr. oryg. 134.Szczaniecki M., Zajchowska St. pod red.- Ziemia Lubuska. Z cyklu: Ziemie Staropolski. P. 1950, Inst. Zach., 24cm, s. 578, opr. oryg., 135.liwiski A.-Jan Sobieski. W. 1924, Wyd. M. Arcta, 32cm, s. 195 w tym il. 110, opr. oryg. tw, b. ładny egz., c. 100 zł. 136.The Oxford Advanced Atlas. (John Bartholomew). L. 1936, Wyd. Oxford University Press, 38cm, 96 map + s. 32, opr. c. 100 zł. 137.Tomaszewski A. dr-mapa Tatr. Podz. 1: , w 8-miu kolorach. Wyk. w Wojsk. Inst Geogr. w Wiedniu. L. br. r. wyd. (ok. 1925), Nakł. Ksig. Polskiej B. Połonieckiego, 80x110cm zło- ona do form. 14x22cm (mapa wymaga naprawy), c. c. 150 zł Twórczo. Miesicznik literacko-krytyczny. R. II: z. 11 z XI. 1946r., s. 117, -R. IV: z. 1 z I. 1948r., s Kr., Cz., 25cm, opr. oryg. c. c. 5 zł/z. 139.Ukniewska M.-Strachy. Przedm. M. Hemar., egz. nr W. 1939, Tow. Wyd. Rój, 19cm, s. 357, opr. intr. 140.Wangemann L.-Historje biblijne. Z 43 ilustr. W. 1936, Nakł. Ksig. W. Mietke, 20cm, s. 100, opr. oryg Wiadomoci Bibljofilskie. Miesicznik. R. II: nr. 5 z V. 1933r. W., Wyd. Tow. Bibljofilów Polskich, 23cm, s. 16, 142.Zakrzewska H.-Zaklty dwór. Ilustr. J. Muszanka. Kr. 1943, Ksig. St. Kamiskiego, 21,5 cm, s. 240, opr. oryg. tw. napr., 143. Zakrzewska H. - Pojednanie. Opowie o

7 niedwiedziu tatrzaskim. Ilustr. L. Pawlikowska. W. 1933, Dom Ksiki Polskiej s-ka akc., 20cm, s. 223, opr. intr. 144.Zapałowski W. (Płomie)-Pamitniki z roku Przedm. K. Bartoszewicz. 2 tomy w 1 vol. Wilno 1921, Ksig. Stow. Nauczycielstwa Polskiego, 20,5cm, s. t , t.2-256, opr. intr. c. 150 zł. 145.Zaruski M.-Na bezdroach tatrzaskich. Wycieczki, wraenia, uwagi i opisy. Z licznemi rys. w tekcie. W. 1923, Wyd. M. Arcta, 23cm, s. VIII + 179, opr. c. 150 zł. Posiadamy równie 2 wyd. w/w tytułu wyd. we Lwowie w 1934r. przez Pastw. Wyd. Ksiek Szkolnych. c. 100 zł. 146.Zaruski M.-Na morzach dalekich. Kartki z pamitnika marynarza Polaka. Ilustr. Autora. W. 1925, Wyd. M. Arcta, 21,5cm, s. X+ 263, opr. intr. c. 150 zł. 147.Zarzycka I.-Dzikuska. Historja miłoci. W. 1929, Tow. Wyd. Rój, 17cm, s. 159, opr. intr. 148.Zarzycka I.-Chłopiec z dalekiej ojczyzny. Powie. W. 1930, Tow. Wyd. Rój, 17cm, s. 150, opr. intr. 149.Zawada R.-Opowieci ołnierskie o generale migłym. W. 1936, Główna Ksigarnia Wojskowa, 25cm, s. 127, opr. c. 100 zł. 150.Zgórski K. dr-krótki zarys budowy i czynnoci ciała ludzkiego oraz zarys higjeny. Podrcznik dla szkół powszechnych. W. 1924, Inst. Wyd. Bibljoteka Polska, 22,5cm, s. 81, opr. intr. 151.Zieliski G.-Manuela. Opowiadanie starego weterana z kampanii napoleoskiej w Hiszpanii. Ł. 1947, Wyd. Wł. Bka, 22cm, s. 214, opr. intr. c. 35 zł Ziemia. Ilustrowany miesicznik krajoznawczy. Organ Polskiego Tow. Krajoznawczego. R. XXX: nr. 1-2, 3-8 z 1946r., -R. XXXVIII: t. XXVI, nr z 1947r., -R. XXXIX: t. XXVII, nr spis treci za 1948r., -R. XL: t. XXVIII, nr z 1949r., -R. XLI: nr z 1950r., W., 29cm, s w nr., c. 5 zł/nr eromski S.-Przedwionie. Powie. Egz. nr W. 1925, Wyd. J. Mortkowicza, 16,5cm, s.383, opr eromski S.-Syzyfowe prace. Powie. Egz. nr W. 1938, Wyd. J. Mortkowicza, 18cm, s. 302, opr eromski S.-Wszystko i nic. ( Popiołówsprawa druga). Fragment. W. 1946, Wyd. J. Mortkowicza, 20,5cm, s. 45, opr. oryg. KSI KI I WYDAWNICTWA WYDANE PO 1950r. 156.Abramowicz A.-Podrónicy po przeszłoci. Szkice z dziejów archeologii. Ł. 1970, Oss., 24cm, s. 77, opr. oryg. 157.Albert A.-Najnowsza historia Polski W 4 tomach. T. I s. 292, T. II s , T.III s , T. IV s Londyn 1989, Polonia Book Fund Ltd,20,5cm,opr.oryg., c. 50 zł. 158.Antonowicz-Bauer L., Dubiski A.-Słownik turecko-polski, polsko-turecki. W. 1983, WP, 21cm, s. 478, opr. c. 35 zł. 159.Anusz A.-Niezalene Zrzeszenie Studentów w latach W. 1991, Wyd. Akces, 20,5cm, s (il.), opr. oryg. 160.Bahdaj A.-Droga przez góry. Ilustr. M. Majewski. W. 1956, NK, 20,5cm, s. 381, opr. oryg. 161.Bahdaj A.-Trzecia granica. W. 1981, KAW, 19cm, s. 474, opr. oryg. 162.Balara M.-Na Spisz. Obrzdy ludowe, opowie- ci i bajdy. W. 1986, LSW, 19,5cm, s. 173, opr. oryg. 163.Bartkowski J.-Wspomnienia z powstania 1831 roku i pierwszych lat emigracji. Kr. 1966, WL, 21,5cm, s. 527, opr. 164.Bazylow L.-Historia Rosji. Wr. 1985, Oss., 24cm, s map 9, opr. (II), 165.Bełza W.-Katechizm polskiego dziecka. W. 1995, Wyd. Kama, 24cm, s.16 w tym il. 10, opr. oryg. c. 5 zł. 166.Berberyusz E.-Ksi z Maisons-Laffitte. Gd. 1995,Wyd. Marabut,19,5cm,s.195,opr.org.,c. 20 zł 167.Berghauzen J. pod red.-podhale w czasie okupacji W. 1977, Wyd. UW, 20,5cm, s. 264, opr. oryg Białe plamy. ZSRR-Niemcy Dokumenty i materiały dotyczce stosunków radziecko-niemieckich w okresie od kwietnia 1939 do lipca Vilnius 1990, Wyd. Ars-Hit, 22cm, s. 336, opr. 169.Białobok S. red.-limba. Pinus cembra L. Z serii: Nasze drzewa lene. W. 1971, Zakł. Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN (PWN), 21cm, s. 176, opr. oryg. c. 50 zł. 170.Bianki W.-Tajemnica nocy lenej. W. 1952, NK,, 20cm, s. 357, opr. oryg. c. 25 zł 171.Biblioteczka matematyczna. (seria). nr. 12. Sierpiski W.-Liczby trójktne, s. 66., -nr. 16. Mostowski A. Włodzimierz-Rozwizywanie równa algebraicznych. s. 174, -nr. 17. Sierpiski W.-200 zada z elementarnej teorii liczb. s W , PZWS, 21,5cm, opr. c. 10 zł/nr. 172.Biblioteka turystyczna (seria). W , Spółdzielczy Instytut Wyd. Kraj, 16,5cm, opr. oryg. c. 25 zł/t. t. I. Lenartowicz St., Saysse-Tobiczyk K.-Beskid lski, ywiecki i Mały. Ilustrowany przewodnik wczasowy, turystyczny i uzdrowiskowy. s. 103, t. II. Pagaczewski St.-Babia

8 Góra, Gorce, Beskid Wyspowy. s. 132, t. III. Zwoliski T.-Zakopane i Podhale. s. 135, t. IV. Zwoliski T.-Tatry Polskie. Przewodnik po rodkowej czci Tatr Wysokich i Zachodnich w obrbie granic Polski. s. 159, - t. V. Kolago Cyryl, Rusiecki J.-Pieniny. Beskid Sdecki i tereny ssiednie. s. 158, - t. VI. Lenartowicz S.-Sudety rodkowe i Wschodnie oraz Góry Kaczawskie i Rudawy Janowickie. s. 174, t. VII. Walczak W.-Ziemia Kłodzka. Kotlina Kłodzka i góry przyległe. s. 110, t. VIII. Sobaski M.-Sudety Zachodnie Jeleniogórskie. Ilustrowany przewodnik wczasowy, turystyczny i uzdrowiskowy. s. 122, t. X. Piskorski Cz.-Pomorze Zachodnie. Ilustrowany przewodnik wczasowy, turystyczny i uzdrowiskowy. s. 140, -t. XI. Mamuszka F.-Pobrzee Gdaskie. s. 131, t. XII. Stako J.-Kpieliska Bałtyckie. s. 143, - t. XIII. Orłowicz M., Kołodziejczyk J.-Pojezierze Warmisko-Mazurskie. Przewodnik krajoznawczy, s. 154, t. XVI. Kołodziejczyk J., Wardas J. - Okolice Warszawy. s. 162, t. XVII. Danielewski B., Jeszka L., Kraszewski T., migielski H.- Pozna miasto wystaw i targów. s (II), t. XVIII. Praca zbiorowa-kujawy. przewodnik turystyczny. s. 109, t. XIX. Przyborowski W. L.-Lublin i Ziemia Lubelska, s. 116, t. XX. Sobaski M.- Wisł do morza. s. 227, t. XXIV. Wnuk M.-Szlaki kolarskie. s Biegaski W.-Myli i aforyzmy o etyce lekarskiej. W. 1957, PZWL, 20cm, s. 163, opr. oryg. Posiadamy równie reprint w/w tytułu z wydania w 1899r przez E. Wendego. Opole 2007, Wyd. MS, 21cm, s. 91,opr.oryg. 174.Bilewicz M. M.-Wyszedłem z mroku. W. 1989, LSW, (dot. stalinowskich obozów pracy), 20cm, s. 224, opr. oryg. 175.Biriukow M.-Wody Narynu. W. 1952, KiW, 21,5cm, s. 736, opr. intr. 176.Biuletyn zjazdowy. Nr. 1. I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarno. Gd. 1981, Wyd. BIPS, 19,7 cm, s nlb, opr. oryg., 177. Biuletyn Instytutu Pamici Narodowej. Nr. 10 z 2006r., s. 108, -Nr. 5-6 z 2007r., s W., Wyd. IPN, 24cm, opr. oryg. c. 10 zł/nr. 178.Blanke Waffen. (Odbitka ksero). Wiesbaden 1974, Emil Vollmer Verlag, 30cm, s. 88 (niektóre ilustr. nieczytelne), opr. intr. 179.Bobrowski T.-Listy do Conrada. Opr. R. Jabłkowska. W. 1981, PIW, 20cm, s. 350, opr. oryg. tw. + obw., 180.Borczowska I. red.-galeria malarstwa polskiego. Zawiera 29 składanek. W. 1956, Wyd. Sztuka, 16,5cm, opr. oryg. tw. + etui, 181.Borkowski J. opr.-50 lat kłobuckiego liceum (Zawiera m.in. wykaz nauczycieli i absolwentów szkoły). Kłobuck 1995, Wyd. A. Marszałek, 20cm, s. 127, opr. oryg. c. 35 zł. 182.Brzega W.- ywot górala poczciwego. (Wspomnienia i gawdy). Wyb. A. Miciska, M. Jagiełło. Kr. 1969, WL, 19,5cm, s. 358, opr. oryg. 183.Brzezicha A., Lisiecki H.-Amatorskie szkolenie psów. W. 1989, PWRiL, 19,5cm, s. 390, opr. oryg. brosz, (II), 184.Brzeziska D., Kamler J. pod red.-wdrówki po Nepalu. Przewodnik trekingowy.w. 1985, PTTK-Klub Przewodn. Turystyki Górskiej, 20cm, s. 244, opr. oryg. c. 45 zł. 185.Brzozowska T. opr.-sabałowe bajki. Sł. wstpne-j. Krzyanowski. W. 1969, PIW, 21cm, s. 149, opr. oryg. tw. + obw., c. 35 zł. 186.Burchard P.-Podwodne przygody. (Z serii W Krgu Róy Wiatrów ). W. 1960, WP, 19,5cm, s. 200, opr. oryg. 187.Burchard P. opr.-pamitki i zabytki kultury ydowskiej w Polsce. W. 1990, Nakł. Autora, 20,5cm, s. 270, opr. oryg. c. 50 zł Cenne, Bezcenne, Utracone. Czasopismo red. przez Orodek Ochrony Zbiorów Publicznych. nr 1, 4, 5, 6 z 2001r., -nr. 1, 4, 5 z 2002r., -nr. 1/2, 5 z 2003r. W., Wyd. Pagina sp. z o.o., 28cm, s. 32 w nr., c. 10 zł/nr. 189.Cepik J.-Jak człowiek stworzył bogów. W. 1985, Inst. Wyd.NK,21cm,s.322,opr.oryg., 190.Chmielewski W. A.-Tropy i lady zwierzt. Poradnik dla miłoników przyrody. W. 1984, Wyd. PTTK Kraj,19cm, s.172,opr.oryg., 191.Choroszy J. A.-Huculszczyzna w literaturze polskiej. Wr. 1991, Nakł. Autora, 20,5cm, s. 327, opr. oryg. c. 85 zł. 192.Chrostowski W. ks.-papie pielgrzym. Jan Paweł II na znaczkach pocztowych wiata W. 1991, Ofic. Przegldu Powszechnego, 22cm, s em. 164, opr. oryg. 193.Chyliska J.-Szybkie czytanie. (Dotyczy techniki). W. 1984, WSiP, 19,5cm, s. 146, opr. oryg. 194.Cichowski J., Szulczyski A.-Husaria. W. 1981, Wyd. MON,19,5cm,s.242,opr.oryg., 195.Cichy W.-Muzea i izby regionalne PTTK. W. 1985, Wyd. PTTK Kraj, 20,5cm, s.62,opr. oryg., c. 196.Ciechanowicz J.-Media i czerenie. Rozmowy o staroytnoci. W. 1994, Ofic. Wyd. Volumen, 23,5cm, s il. 32, opr. oryg. 197.Cielak E.-W obronie tronu króla Stanisława Leszczyskiego. Gdask 1986, Wyd. Morskie, 24cm, s. 299, opr. oryg. tw. + obw., 198.Cynk J..-Siły lotnicze Polski i Niemiec wrzesie W. 1989, WKiŁ, 24cm,s.284,opr. oryg.,

9 c. 199.Cywinski B.- potg jest i basta. Z minionych dowiadcze ruchów społecznych na wsi. W. 1981, Wyd. Krg, 20,5cm, s. 75, opr.oryg., 200.Czerwiski A.-Historyczny or. Ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (z 67 ilustracjami). W. 1978, KAW, 21cm, s. 24, opr. oryg., 201.Czerwiski J.-Z wołyskich lasów na berliski trakt. W. 1985, Wyd. MON, 19,5cm, s. 277, opr. oryg. 202.Czstochoviana. a) Błaszczyk W. pod red.- Cmentarzysko kultury łuyckiej w Czstochowie- Rakowie. (Rocznik Muzeum w Cz-wie t. I). Cz-wa 1965, Wyd. MKiS, 25cm, s. 455, opr. oryg. tw. + obw., (II), c. 35 zł, b) Błaszczyk W. pod red.- Rocznik Muzeum w Czstochowie. Tom II. Cz-wa 1966, Wyd. Muzeum w Cz-wie, 23,5cm, s. 314, opr. c. 35 zł., c) Wiernik B.-Podró na trzeci płaszczyzn. Fot. Wł. Sławny. W. 1954, Cz., 24cm, s. 302, opr. oryg., d) Hohensee Leonard, Paul T. opr.-ksika adresowa miasta Czstochowy 1947r., Cz-wa 1947, PAP, 20,5cm, s. 152, opr. oryg. c. 35 zł., e) Skalski A. W.-Przyroda regionu czstochowskiego. Przewodnik po wystawie. Cz-wa 1979, Muzeum Okrg., 16cm, s. 33, opr. oryg. (II), c. 10 zł., f) Ferraria Almae Matris Czstochowiensis. Dzie Hutnika. (Piosenki Ze spotka pod kadzi). Cz-wa 1997, Wyd. Wydz. Metalurgii i In. Mat. PCz., 19,5cm, s. 96, opr. oryg.. Posiadamy równie w/w tytuł z 2002r.,, g) Przewodnik po wystawie przemysłu i rolnictwa w Czstochowie 1909r. Reprint. Cz-wa 2009, Muzeum Cz-wskie, 18,5cm, s , opr. c. 35 zł., h) Mucha J.-100 lat Spółdzielni Spoywców w Czstochowie Cz-wa 1999, Wyd. PSS Społem, 23cm, s. 197, opr. oryg., i) Wygldowski M.- Ochrona zdrowia w latach 90-tych XX wieku. Przedm. J. Woy-Wojciechowski. Cz-wa 2000, Nakł. Autora, 23,5cm, s. 95, opr. c. 15 zł., j) Antoniewicz M., Głowacki M. pod red.-65 lat Czstochowskiego Towarzystwa Naukowego dawniej Tow. Popierania Kultury Regionalnej w Czstochowie. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej r. Cz-wa 1997, Wyd. CzTN, 23cm, s. 96, opr. oryg. c. 15 zł., k) Podobiski St. red.-wychowanie artystyczne IV. Cz-wa 1993, Wyd. WSP, 23cm, s. 131, opr.oryg. c. 10 zł, l) Błaszczyk W. tekst- Zamki Jury Krakowsko-Wieluskiej. K. 1965, Nakł. WKKFiT, 14,5cm, s. 48 nlb, opr. oryg., m) Zinkow J., Kotarski M.- Rowerem po województwie czstochowskim. Czwa 1984, Wyd. Centr. Or. Inf. Tur., 20,5cm, s. 80, opr. oryg. c. 5 zł., n) Duda M. ks.- Parafia-kawałek do nieba... do moich parafian i nie tylko Cz-wa 2004, Czst. Wyd. Archidiecezj. Regina Poloniae, 24,5cm, s. 503, opr. oryg., o) Kaczorowski S.-Cud Jasnej Góry. Szkic historyczny. Londyn 1956, Wyd. Kom. Obchodu Trzystolecia USA, 22cm, s. 189, opr. oryg. tw. + obw.,, p) Jdrzejewski A. o.-jasna Góra. Historia Klasztoru i Cudownego Obrazu Matki Boskiej Czstochowskiej. Cz-wa 1946, Nakł. Autora, 20,5cm, s. 319, opr. oryg., r) Fr L. o.-matka Boska Czstochowska Królowa Polski. Jasna Góra 1939, Wyd. oo. Paulini, 19,5cm, s. 160, opr. oryg., s) Jasna Góra. Dzieje cudownego obrazu i klasztoru. Cz-wa 1933, T. Nagłowski i S-ka, 21cm, s. 151, opr. oryg., t) Jasna Góra. Album. Fot. Zyberk-Plater S. Cz-wa 1928, Nakł. oo. Paulinów, 17cm, il. 36, opr. oryg. (II),, u) Kordecki A. o.-pamitnik oblenia Czstochowy 1655r. Cz-wa 1991, Nakł. o. Paulinów, 26cm, s. 133, opr. oryg., w) Kiryjow J. red.-jasnogórski poczet królów i ksit polskich. W. 1990, Wyd. Spółdzielcze. 16,5cm, s. 119, opr. oryg. tw. + obw.,, z) Kersten A.-Szwedzi pod Jasn Gór W. 1975, PWN, 19,5cm, s.354,opr.oryg., 203.Czujkow Wasilij I.-Pocztek drogi. W. 1963, Wyd. MON, 21cm, s. 353, opr. 204.Daniel J., Osiecki J.-Legenda Kielce 1989, Wyd. RSW Prasa-Ksika-Ruch, 23,5cm, s. 63, opr. oryg. z., 205.de Amicis E.-Serce. Ksika dla chłopców. Tłum. M. Konopnicka. W. 1955, NK, 29,5cm, s. 290, opr. oryg. tw. napr., 206.Dichaviczius Rimantas-Flowers in flower. (Album fotografii-aktów czarno-białych). Tekst w j. litewskim, rosyjskim i angielskim. Vilnius 1987, Wyd. Minties, 34cm, s. 196 w tym il. 186, opr. 207.Donikow N.-Nurkowie. Opowiadania.W.1956, Wyd. MON, 19,5cm, s. 138, opr. oryg., 208.Dubicki T. pod red.-midzy kompromisem i walk zbrojn. Drogi do niepodległoci Europy rodkowej. Cz-wa 1999, Wyd. WSP, 23,5cm, s. 157, opr. oryg. 209.Dudek Alojzy A.-Jdrzejów. Archiopactwo Cystersów. W. 1991, Wyd. PTTK Kraj, 16,5cm, s. 79, opr. oryg. 210.Dudziski W. dr in.-ptaki łowne. W. 1977, PWRiL, 21cm, s. 291, opr. 211.Dunin J.-Papierowy bandyta. Ksika kramarska i brukowa w Polsce. Ł. 1974, Wyd. Łódzkie, 24,5cm, s. 306, opr. (II),

10 212.Duraczyski E.-Generał Iwanow zaprasza. Przywódcy podziemnego pastwa polskiego przed sdem moskiewskim. W. 1989, Wyd. Alfa, 20,5cm, s nlb (il.),opr.oryg lat sceny narodowej Ogólnopolski repertuar teatrów w dniach 19 i 20 listopada W. br. r. wyd. (1966), Wyd. MKiS, 22cm, s. 261, opr. oryg. 214.Dziedzic T., Łopaciski K.-Bliski Wschód celem naszej podróy. (Zachodnia Turcja i Syria). W. 1975, Uniw. Klub Turyst. Unikat, 19,5cm, s. 101, opr. oryg Ehrenfeucht A. - Ciekawy czworocian. W. 1966, PZWS, 21,5cm, s. 126, opr. 216.Encyklopedie dot. ksiki, bibliotekarstwa, edytorstwa. (seria). Wr , Oss., 24,5-25,5cm, opr. oryg. tw, a) Encyklopedia wiedzy o ksice. s. XXII + szp (druk 2-szpaltowy), c. 120 zł, b) Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego. s. 337, c. 20 zł, c) Encyklopedia wiedzy o prasie. s. 284, 217.Erenburg Ilia-Dziewita fala. Tłum. G. Pauszer- Klonowska. W.1955,Cz.,21cm,s.909,opr.oryg., 218.Feliks Dzieryski (Z portretami Dzieryskiego, Stalina i Bieruta). W. 1951, KiW, 33cm, s. 220, opr. 219.Felinski Z. Szczsny-Pamitniki. Opr. E. Kozłowski. W. 1986, PAX, 20cm, s. 763, opr. oryg. tw. + obw., 220.Fiedler A.-Mały bizon. W , Iskry, 21cm, s. 244, opr. oryg. tw. (VI), Posiadamy take egz. wyd. w 1975 przez W. Poz., 221.Gadomski J.-Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski W. 1988, PWN, 30cm, s il. 450, opr. oryg. tw. + obw., 222.Galas A., Szczsny W.-Trekking w Himalajach. Dookoła Annapurny-przewodnik. Wr. 1987, Wyd. SKPS, 20,5cm, s mapka, opr.oryg. 223.Galiski W. M.-Miasto ju przestało bole. Poezje. Cz-wa 1997, Nakł. OPK Gaude Mater, 20,5cm, s. 87, opr. oryg. c. 5 zł. 224.gen Włodzimierz Ostoja-Zagórski (temat). c. 10 zł/egz. a) Rawicz J.-Generał Zagórski zaginł Z tajemnic lat midzywojennych. W. 1963, KiW, 20,5cm, s. 375, opr. oryg. b) Cielikowski Z.-Tajemnice ledztwa KO-1042/27. Sprawa gen. Zagórskiego. W. 1979, Wyd. MON, 19,5cm, s. 329, opr. oryg., brosz. + obw., (II). 225.Gillmor Frances-Król taczył na targowisku. Przeł. Z. Sroczyska. W. 1968, PIW, 21cm, s. 208, opr. oryg. 226.Goetel F.-Tatry. Londyn 1953, Nakł. Veritas, 23cm, s. 85, opr. c. 70 zł. 227.Gross J. T., Grudziska-Gross I. opr.- W czterdziestym nas Matko na Sybir zesłali. Polska a Rosja W. 1990, Wyd. Libra, 20,5cm, s. 511, opr. oryg. 228.Grünberg K.- ycie osobiste Adolfa Hitlera. Toru 1991, Wyd. Troja, 20,5cm, s. 181, opr. oryg., 229.Grzesiuk St.-Pi lat kacetu. W. 1970, KiW, 20cm, s. 436, opr. oryg. 230.Hašek Jaroslav-Nieznane przygody dobrego wojaka Szwejka. I inne opowiadania. Wybr.W. Nawrocki.K. 1989, Wyd. lsk, 21cm, s.306,opr.oryg. 231.Heartman P. opr.-zatajony dokument. Raport komisji KC KPCz o procesach politycznych i rehabilitacjach w Czechosłowacji w latach W. 1985, Wyd. Krg, 20cm, s. 173, opr. oryg. 232.Hennel R. opr.-tatrami urzeczeni. Dawna turystyka w słowie i obrazie. W. 1979, SiT, 24,5cm, s. X + 278, opr Hobby. Magazyn nie tylko dla kolekcjonerów. nr. wstpny oraz nr 1,2,4,5 z 1991r., -nr. 1-5/6 z 1992r., -nr. 1 z 1993r. Ł., Wyd. Westa-Druk, 20cm, s. 40 w nr., c. 7 zł/nr. 234.Hoesick F.-Legendowe postacie zakopiaskie. W. 1959, PIW, 20,5cm, s. 720, opr.oryg.tw.+obw., c. 50 zł. Posiadamy równie 1-sze wyd. w/w tytułu wyd. w Warszawie w 1921r., w opr. intr. c. 150 zł. 235.Hoesick F.-Legendowe postacie zakopiaskie. Chałubiski, ks. Stolarczyk, Sabała. Reprint wydania z 1922r. w W-wie nakł. F. Hoesicka. Kr. 1989, KAW, 21cm, s. 281, opr. c. 80 zł. 236.Ignatow P.-Bracia bohaterowie. W. 1953, NK, 18cm, s. 139, opr. oryg. 237.Innes Hammond-Ziemia któr Bóg dał Kainowi. W. 1964, Cz., 17,5cm, s. 366, opr. intr. 238.Iwaniuk W.-Moje obłkanie. (Zbiór wierszy). (Na stronie tytułowej odrczna dedykacja Autora dla czytelnika). Lublin 1991, Stow. Literackie Kresy, 20cm, s. 51, opr. oryg. 239.Jabłoski S.Z.o.-W godzinie apelu z Janem Pawłem II. Cz-wa 2003, Wyd. Zak. Paulinów Paulinianum, 19,5cm, s. 329, opr. oryg. 240.Jagiełło M.-Bez oddechu. W. 1981, Cz., 19,5cm, s. 135, opr. oryg. brosz. + obw., 241.Jakobs W. A.-Spiecjalnyje pocztowyje sztiemplia SSSR (Katalog-sprawocznik). Moskwa 1976, Izdatielstwo Swia, 22,5cm, s. 381, opr. oryg. 242.Jałbrzykowski A. G.-O tym i owym. Opowiadania. (Wydano w 400 egz. Na karcie przedtytułowej odrczna dedykacja Autora dla czytelnika). Buenos Aires 1989, Druk J. Olsiewicza, 20cm, s. 249, opr. oryg. c. 80 zł. 243.Janczak J.-Z kuferkiem i chlebakiem. Z przeszłoci uzdrowisk i turystyki lskiej. W. 1988, Wyd. PTTK Kraj, 20,5cm, s. 93, opr. oryg. 244.Janicka-Krzywda U.-Poczet harnasi karpackich. W. 1988, Wyd. PTTK Kraj, 20,5cm, s. 62, opr. oryg. 245.Jankowski St. opr.-mdm. Marszałkowska (Album). W. 1955, Cz., 33,5cm, s. 371, opr. oryg. tw. + obw., (b. ładny egz.), c. 50 zł. 246.Jankowski St., Ciborowski A.-Warszawa Dzi. Jutro. W. 1979, Interpress, 24cm, s. 206, opr. 247.Janowski L. dr-uniwersytet Charkowski w pocztkach swego istnienia ( ). Reprint wyd. z 1911

11 w Krakowie przez Akademi Umitnoci. Praca wydana z okazji 200-lecia Narodowego Uniwersytetu Charkowskiego im. W. N. Karazina i Roku Polski w Ukrainie. (Tekst w j. polskim i ukraiskim). Charków 2004, Majdan, 21,5cm, s. LXXXI (il.), opr. 248.Jarzbowski W.-Opowiadnia o Bronku Czechu. W. 1957, NK, 20,5cm, s. 73, opr. oryg. (II), 249.Jaworski A., Wilczur J. E.-Straacka wierno. Z dziejów straackiego antyhitlerowskiego ruchu oporu w okupowanej Warszawie w latach W. 1986, Wyd. MON, 19,5cm, s. 270, opr. oryg. brosz. + obw., 250.Jaworski M.-W krgu Kenara. W. 1968, LSW, 20cm, s. 154, opr. oryg. tw. + obw., 251.Jazowski A. opr.-opowieci ludu spiskiego. W. 1967, LSW, 20,5cm, s. 403, opr. 252.Jelonkiewicz-Ch A.-Kozienice. Załoenie pałacowo-ogrodowe. Kozienice 1999, Nakł. Autora, 24cm, s. 126 w tym il. 63, opr. oryg. 253.Jost H.-Słownik gwarowych wyrazów technicznych z terenu Podtatrza. Zakopane 1987, Ofic. Wyd. Zw. Podhalan, 29cm, s tabl. XIX, opr. oryg., c. 50 zł. 254.Juchniewicz M., Okcki St.-Nie dzieliły ich Tatry. Polacy, Czesi i Słowacy w ruchu oporu w latach drugiej wojny wiatowej. W. 1983, Wyd. MON, 20,5cm,s. 331, opr. oryg. brosz. + obw., 255.Kaczmarek T., Mensz W. tłum.-przeciwko fałszowaniu historii II wojny wiatowej. Zbiór artykułów (przekł. z rosyjskiego). W. 1966, KiW, 21cm, s. 502, opr. oryg. brosz. + obw., 256.Kaczyska D., Pyka G.-Piotr Pomian szef Głównej Kwatery Szarych Szeregów. W. 1984, MAW, 19,5cm, s. 142, opr. oryg. 257.Karaszewicz-Tokarzewski M. gen. dyw U podstaw tworzenia Armii Krajowej. Br. m. wyd. 1991, Wyd. Historyczne Most, 20,5cm, s.39,opr.oryg.,c.10 zł. 258.Karbownik A.-Zjawiska geologiczne na szlakach tatrzaskich. Gliwice 1984, Wyd. OU PTTK przy Pl, 20,5cm, s.70 + schem. 7, opr. oryg. 259.Karłowska-Kamzowa A.-Malarstwo lskie Wr. 1979, Oss., 18,5cm, s il. 134, opr. 260.Karpowicz T.-Władca Doliny Morskiego Oka. Lublin 1969, Wyd. Lubelskie, 19,5cm, s. 169, opr. oryg. 261.Katalog zabytków sztuki w Polsce. W., Wyd. Inst. Sztuki PAN, 17cm, opr. oryg. c. 30 zł/z., t. II. woj. łódzkie. Ilustracje, 1954r., il. 667, -z. 2, pow. kutnowski, 1953r., s il. 26, - z. 3, pow. łaski, 1953r., s il. 49, - z. 4, pow. łczycki, 1953r., s il. 80, z. 5, pow. łowicki, 1953r., s il. 140, z. 9, pow. rawsko-mazowiecki, 1953r., s il. 65, z. 11, pow. skierniewicki, 1953r., s il. 24, t. III. woj. kieleckie, - z. 11, pow. sandomierski, 1962r., s il. 431, t. IV. miasto Kraków. (seria nowa), -cz. VII. Zwierzyniec, Nowy wiat, Półwsie Zwierzynieckie. Kocioły i klasztory. a) tekst. 1995r., s. XVII + 89, b) ilustracje. 1995r., s. 311 w tym il. 525, t. VI. woj. katowickie, -z. 9 pow. myszkowski, 1962r., s il Kkolewski K.-Jak umieraj niemiertelni. Banie udokumentowane. W. 1986, Iskry, 20,5cm, s. 271, opr. oryg. 263.Kdryna Sz., Szefer A.-Nauczyciele lscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji. Ksiga pamitkowa. K. 1971, IN, 20cm, s. 121, opr. oryg. 264.Kpa S. ks.-czy bd zbawieni katolicy niepraktykujcy? Zbki 2008, Apostolicum, 20cm, s. 123, opr. oryg. 265.Kieniewicz S.-Warszawa w powstaniu styczniowym. W. 1965, WP, 20,5cm, s plan miasta, opr. oryg. brosz. + obw., 266.Kieniewiczowa G.-Pamitki powsta narodowych w zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy. W. 1988, PWN, 19cm, s. 141, opr. c. 50 zł. 267.Kiersnowska-Piasecka A.-Poezje. Toronto 1975, Nakł. Autora, 21,5cm, s. 149, opr. 268.Kietliska z Morów Maria-Wspomnienia. Opr. I. Homala Skpska. Kr. 1986, KAW, 19,5cm, s. 348, opr. oryg. 269.Klugman A.-Polonica w Ziemi witej. Kr. 1994, WL, 19,5cm, s il. 21, opr. oryg. 270.Kluz W. ks.-dyktator Romuald Traugutt. Kr. 1982, Wyd. oo. Karmelitów Bosych, 20,5cm, s. 218, opr. oryg. 271.Kobylaska Z.-Konfederacja Narodu w Warszawie. (Dot. Polskiego Pastwa Podziemnego). W. 1999, PAX, 24,5cm, s. 204, opr. 272.Kochanowicz T.-W Komi i gdzie indziej. Wspomnienia z pobytu w ZSRR ( ). W. 1989, Wyd. Pelikan, 20,5cm, s. 84, 273.Kochanowski J.-Psałterz Dawidów. W. 1984, PIW, 18,5cm, s. 316, opr. tłoczenia, złocenie skóra, 274.Kolbuszewski J.-Góry takie kamienne. Szkice o górach i ludziach. W. 1972, NK, 20,5cm, s. 129, opr. oryg. brosz. + obw., 275.Kolbuszewski J.-Skarby Króla Gregoriusa. O poszukiwaczach skarbów w XVII i XVIII wieku. (Na stronie przedtytułowej odrczna dedykacja Autora dla czytelnika). K. 1972, Wyd. lsk, 20cm, s. 195, opr. oryg. brosz. + obw., c. 45 zł. 276.Kolbuszewski J.-Krajobraz i kultura. Sudety w literaturze i kulturze polskiej. K. 1985, Wyd. lsk, 20,5cm, s. 212, opr. oryg. 277.Kondratowicz A. wyb.-opowieci o yciu pisarzy radzieckich. (Gorki, Majakowski, Tołstoj, Fadiejew, Fiedin, Szołochow, Twardowski, Leonow). Moskwa 1982, Progress, 21cm, s. 483, opr. 278.Kopenhagen Wilfried, Neustadt Ralf-Das grose Flugzeug typenbuch. Berlin 1977, VEB Verlag für Verkenhrswesen, 33,5cm, s. 553, opr. oryg. tw. + obw., + etui, c. 45 zł. 279.Korespondencja przewodniczcego Rady Ministrów ZSRR z prezydentem Stanów Zjednoczonych i premierem Wielkiej Brytanii w okresie wielkiej wojny narodowej W dwóch tomach. t. 1. Korespondencja z W. S. Churchillem i C. R. Attleem lipiec 1941r.-listopad 1945r., -t. 2. Korespondencja z F. Ro-

12 oseveltem i A. Trumanem sierpie 1941r.-grudzie 1945r. W. 1960, Wyd. MON, 21cm, s. t , t , opr. c. 100 zł. 280.Korosadowicz Z.-Zakopane i okolice. Przewodnik turystyczny. W. 1985, KAW, 22cm, s. 69, opr. oryg. 281.Kosman M.-Skrzetuski w historii i legendzie. P. 1989, KAW, 16cm, s. 117, opr. oryg. 282.Kozik E.-Gra. Pary 1984, Polski Or. Wyd., 20,5cm, s. 396, opr. intr. tw. (oryg. okł. zach.), 283.Krajewski H.-Droga wiodła przez Ural. W. 1988, Cz., 20,5cm, s. 334, opr. oryg. 284.Krasicki I. W , KiW, 33,5cm, opr. oryg. c. 15 zł/egz. a) Bajki. Wybór. Ilustr. J. M. Szancer, s. 55, b) Satyry. Ilustr. J. M. Szancer, s. 92, (II). Posiadamy równie Bajki w/w autora wyd. przez NK z ilustr. J. Skaryskiego. 285.Kraszewski T.-O poznaskich koziołkach. Ilustr. B. Talarowska. P. 1977, WPoz., 21,5cm, s. 22, opr. oryg. 286.Królikowski L.-Wybór pism. Wyb. H. Temkinowa. W. 1972, KiW, 21cm, s. 778, opr. 287.Krupa St.-X Pawilon. Wspomnienia AK-owca ze ledztwa na Rakowieckiej. W. 1989, Agencja Omnipress, 20,5cm, s. 102, opr. oryg. (II), 288.Krygowski W.-Dzieje Polskiego Towarzystwa Tatrzaskiego. W. 1988, Wyd. PTTK Kraj, 23,5cm, s. 148, opr. oryg. 289.Krzanowska R. red.-kalendarium polskich wypraw w Andy Kr. 1984, Nakł. ZG PTTK, 20,5 cm, s. 62, opr. oryg. 290.Krzeptowski Biały St.-Gawdy góralskie. W. 1983, LSW, 22,5cm, s. 78, opr. oryg. 291.Kuczyski M.-Do widzenia, słoce. Dot. speleologii. (Na stronie tytułowej odrczna dedykacja Autora dla czytelnika). W. 1963, NK, 19,5cm, s.169, opr. oryg. brosz. + obw., 292.Kurkowa A. opr.-gdaski ekslibris XV-XVIII wieku. Katalog wystawy V-XII. 1978r. Gd. 1978, Wyd. Woj. Bibl. Publ., 25cm, s il. 60, opr. oryg. brosz. + obw., c. 50 zł. 293.Langer Gottlieb-Pamitnik dorokarza warszawskiego Reprint. Grafika K. M. Sapoko. W. 1975, PIW, 21cm, s. 66, opr. oryg. tw. + obw., 294.Laurentowicz-Granas M., Manett-Kubiak J.- Pałace Ziemi Obiecanej. Ł. 1997, Widzewska Ofic. Wyd. Zora, 21cm, s. 96, opr. oryg. 295.Lermontow M.-Wybór poezji. T. I. Liryki. s T. II. Poematy. s W. 1956, PIW, 20cm, opr. oryg. 296.Leszczycki St.-Osadnictwo Podhala w okresie midzywojennym. Zakopane 1990, Muzeum Tatrzaskie, 23,5cm, s. 190, opr. oryg. 297.Lipiec W.-Zamo. wiatowe dziedzictwo kultury. (Album). Tekst w j. polskim i angielskim. Kr. 1997, Ofic. Wyd. Parol, 27,5cm,s.112 nlb,opr.oryg.,c.30 zł. 298.Liposki W. opr.-zapomniani piewcy sportu. Antologia. W. 1970, SiT, 20cm, s.266,opr.oryg. 299.Lhote H.-Malowidła kwitncej pustyni. Przeł. O. Nowakowska. Dot. odkry na Saharze. W. 1964, Iskry, 19,5cm, s. 200, opr. oryg. brosz. + obw., 300.Loth E. prof. dr-człowiek przeszłoci. Uzup. prof. J. Mydlarski. W. 1953, PZWL, 24cm, s. 355, opr. oryg. 301.Loth R. opr.-na rogu wiata i nieskoczonoci. Wspomnienia o Franciszku Fiszerze. W. 1985, PIW, 19,5cm, s.316, opr. oryg. brosz. + obw., 302.Lubicz-Pachoski J.-Bitwa pod Racławicami. W. 1987, PWN, 20,5cm, s mapki,opr.oryg., 303.Lubosz B.-Bohaterowie i statyci. K. 1982, Wyd. lsk, 19,5cm, s nlb (il.),opr.oryg., 304.Łojek J. (Leopold Jerzewski)-Agresja 17 wrzenia Studium aspektów politycznych. W. 1990, PAX, 20cm, s. 201, opr. oryg. (II), 305.Łysejko A.-Gdaskie latarnie morskie. (Tekst w j. polskim i niemieckim). Gdynia 2009, Nakł. Autora, 25cm, s. 48, opr. oryg. 306.Magnuski J.-Prezentuj bro! Or ołnierza polskiego W. 1972, Wyd. Harcerskie Horyzont, 14,5cm, s. 441, opr. 307.Magnuszewski J. tłum.-frontowe prawa. (Z orginału staroczeskiego z 1518r.) W. 1968, PIW, 18cm, s. 80, opr. oryg. tw. + obw., 308.Majcher J.-Impresje spiskie. Tatry. Pieniny. Słowacji Raj. Dolina Popradu. (Album). Wiersze-W. Łomnicka-Dulak. Opole 2004, Wyd. MS, 24,5cm, s. 134, opr. 309.Majchrowski J. M.-Ulubieniec Cezara Bolesław Wieniawa-Długoszewski. Zarys biografii. Wr. 1990, Oss., 20,5cm, s. 278, opr. oryg. 310.Makarau A. M.-Plastika prirodnych form. (Album). (Tekst w j. rosyjskim, angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpaskim). Misk 1988, W. Białoru, 22,5cm, s. 146 w tym il. kol. 127, opr. oryg. tw. + obw., 311.Makowski T., Wojdalski W.-Samoloty transportowe i komunikacyjne wiata. W. 1992, Wyd. Czasopism i Ksiek Technicznych Sigma NOT s-ka z o.o., 29,5cm, s. 284, opr. 312.Malicki T.-Ludzie z gór. I inne opowiadania. Kr. 1959, WL, 19,5cm, s. XXVI + 307, opr. oryg., 313.Marciniak St.-Podchory ucieka Z Monschau do Mirandy. Opr. M. Podgórski. Lublin 1988, KAW, 20,5cm, s. 113, opr. oryg. 314.Markiewicz J. Lublin , Wyd. Lubelskie, 20,5cm, opr. oryg. c. 30 zł/egz. a) Partyzancki kraj. s (mapy + ilustr). b) Paprocie zakwitły krwi partyzantów. O wielkich bitwach w Puszczach Solskich w czerwcu 1944 roku. s map + 72 (ilustr.). 315.Marusarz St.-Na skoczniach Polski i wiata. Wspomnienia spisał Z. K. Rogowski. W. 1974, SiT, 19,5cm, s nlb (il.), opr. oryg. 316.Meissner J.-Wraki. W 2 tomach. W. 1954, Iskry, 20cm, s.t.1-182, t.2-250, opr. oryg. 317.Messori Vittorio-Czarne karty Kocioła. Tłum. ks. A. Kajzerek. K. 2002, Ksig. w. Jacka, 20,5cm, s. 278, opr. oryg. 318.Mianowski T.-Schroniska górskie w Karpatach Polskich w latach W. 1987, Wyd. PTTK

13 Kraj, 23,5cm, s. 174, opr. oryg. 319.Michalska M.-Tajemnice górskiej groty. W. 1956, NK, 20,5cm, s. 202, opr. oryg. 320.Michalski Z. J.-Siwy strzelca strój-rzecz o Józefie Piłsudskim. Ł. 1988, KAW, 20cm, s (ilustr.), opr. oryg. brosz. (II), 321.Michałowski W. St.-Z szerokiego wiata. (M.in. dot. skarbu barona Ungerna). W. 1987, SiT, 19,5cm, s. 159, opr. oryg. 322.Michałowski W. St.-Testament barona. (Dot. barona Ungerna). W. 1977, LSW, 19,5cm, s. 178, opr. oryg. 323.Mielnik W.-My z pułku myliwców. W. 1955, Wyd. MON, 20cm,, s. 270, opr. oryg. 324.Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej w Lublicu Lubliniec 1992, Rz-K Parafia w. Stanisława Kostki, 20cm, s. 46, opr. oryg. 325.Mizerski W.-Geologia na szlaku. Na str. tytułowej odrczna dedykacja Autora dla czytelnika. W. 1987, Wyd. PTTK Kraj, 20,5cm, s. 150, opr. oryg., 326.Młudzik M. Szczytniak -Borem lasem. Wspomnienia dowódcy oddziału partyzanckiego BCh-LSB. W. 1977, LSW, 20cm, s. 481, opr. 327.Mocicki B. pod red.-aladag. Najwysza cz gór Taurus w Turcji. Przewodnik dla zaawansowanych turystów. W. 1984, Wyd. SKPB,.20,5cm, s plan, opr. oryg. 328.Muzyk Z.-Cerkwie. Przewodnik po Beskidzie Sdeckim i zachodniej czci Beskidu Niskiego. Nowy Scz 1998, Wyd. Fundacja na rzecz N. Scza, 21,5cm, s. 80 w tym s. 44 (ilustr.), opr. c. 65 zł. 329.Myliwski W.-Kamie na kamieniu. W. 1991, Andy Grafik Ltd., 20,5cm, s. 381, opr. oryg., c. 35 zł. 330.Nafalski J.-Pod sztandarem 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty imienia Jana Kiliskiego. W. 1978, Wyd. MON, 24cm, s. 410, opr. 331.Nagórski J.-Pierwszy nad Arktyk. W. 1958, Wyd. MON, 20,5cm, s. 116, opr. oryg. 332.Nehring H. red.-chronimy, polujemy, wdkujemy w województwie piotrkowskim. Br. m. wyd. (ok. 2000r.), Wyd. brak, 20,5cm, s. 94, opr. oryg. brosz. + obw., (II), 333.Newark T.-50 bitew które zmieniły bieg historii nowoytnej. Przekł. J. Polak. P. 2002, Wyd. Kurpisz, 28,5cm, s. 200, opr. oryg. tw. + obw., c. 50 zł. 334.Niecikowska-Jastrzbska K. tłum.-500 pyta młodych rodziców. Pediatrzy odpowiadaj na pytania dotyczce opieki i wychowania dziecka. Przekład z j. angielskiego. W. 1991, PZWL, 20,5cm, s nlb, opr. oryg. 335.Niedziałkowska Z.-Kurpie. Bory Ostrołckie. W. 1988, LSW, 19,5cm, s. 211, opr. oryg Nowe Drogi. Organ teoretyczny i polityczny KC. PZPR. R. III: nr. 6 (18) z XI-XII. 1949r. powicony 70-leciu urodzin tow. Józefa Stalina. s. 205, - nr. 10/11 z 1980r.-VII plenum KC PZPR. s. 398, W., 23,5cm, opr. oryg., c. 15 zł/nr. 337.Nowogrodzka M. red.-piewnik kocielny. (Zawiera 120 pieni). P. 1955, Pallottinum, 17cm, s. 184, opr. oryg. 338.Ochocki A.-Raz, dwa, wziali. Wspomnienia z ZSRR Ł. 1986, Wyd. TKK, 20,5cm, s. 163, opr. oryg. 339.Oko W.-(pod red.)-szkoły eksperymentalne w wiecie W. 1978, WSiP, 21cm, s. 502, opr. 340.Opiekunka Podlasia. Matka Boa Jednoci i Wiary. Wr. 2004, Wyd. Aga, 20,5cm, s. 31, opr. oryg. c. 5 zł. 341.Orlof E.-Dyplomacja polska wobec sprawy słowackiej w latach Kr. 1980, WL, 19,5cm, s. 214, opr. oryg. brosz. + obw., 342.Osietrow Jewgienij- ywa stara Ru. Opowie o tym, co wielkie, dobre i wieczne. Przeł. J. Jarco. W. 1976, PAX, 20,5cm, s. 176,opr.oryg.tw.+obw., 343.Osoba J. H.-Dzieje rodziny Heneczków w XIX wieku. Tychy 1998, Wyd. Rarus, 24cm, s. 160, opr. oryg. 344.Pacyniak C.-Najstarsze drzewa w Polsce. Przewodnik. W. 1992, Wyd. PTTK Kraj, 20,5cm, s. 203, opr. oryg. brosz. (egz. podniszczony), 345.Pagaczewski St.-Z tobołkiem za Kraków. Kr. 1979, WL, 20cm, s. 164, opr. oryg. tw. + obw., 346.Pagaczewski St.-Spotykamy si u wód. Kr. 1972, WL, 20,5cm, s. 262, opr. oryg. tw. + obw., 347.Pajk H.-Zbrodnie UB-NKWD. Lublin 1991, Nakł. Autora, 20,5cm, s. 259, opr. oryg. 348.Pamitnik Polskiego Towarzystwa Tatrzaskiego. Tom 1 z 1992r., s. 309, tom 2 z 1993r., s. 327 (120 lecie PTT). Kr., Wyd. Lewiatan, 23cm,opr.oryg. c. c. 40 zł/tom. 349.Pasławaski T.-Łowiectwo. Dla leników i myliwych. W. 1969, PWRiL, 20,5cm,s.322,opr.oryg. c. 350.Pasłwaski T.-Podrcznik selekcjonera zwierzyny. W. 1980, PWRiL, 16,5cm, s. 229, opr. oryg., 351.Patton George S.-Wojna jak j poznałem. W. 1989, Wyd. MON, 21,5cm, s. 437, opr. 352.Pawlak M. red.-dawne zbiory Zamku Królewskiego w Warszawie. W. 1983, KAW, 22cm, s. 125, opr. 353.Pawlak J.-Polskie eskadry w wojnie obronnej wrzesie W. 1991, WKiŁ, 24cm, s. 590, opr. 354.Peeters Thom-Dzikujemy Wam Polacy. Przeł. B. Steenks-Kasprowicz. (Dot. wyzwolenia Bredy przez 1 Polsk Dyw. Panc. w 1944r.) W. 1988, Wyd. MON, 19,5cm, s. 149, opr. oryg. brosz. + obw., 355.Pertek J., Supiski W.-Wojna morska P. 1959, WPoz., 21cm, s. 438, opr. 356.Piasecki Z.-Ondraszek. Prawda i mity o najgło- niejszym zbójniku lskim. (Oryginalna odrczna dedykacja Autora dla czytelnika). Opole 1986, I, 19,5 cm, s. 90, opr. oryg. 357.Piasecki Z.-Byli chłopcy, byli Zbójnictwo karpackie-prawda historyczna, folklor i literatura polska. Kr. 1973, WL, 20cm, s. 344, opr. oryg. 358.Pinkwart M. opr.-bajki tatrzaskie. Dzieci dzieciom. W. 1989, Wyd. PTTK Kraj, 20cm, s. 109, opr. oryg.

14 359.Piwowarski K.-Paryanin. Kr. 1994, S.ka wyd. Od nowa, 20cm, s. 166, opr. oryg. c. 5 zł Podhalanka.Pismo Zwizku Podhalan. (Półrocznik). R. I: nr. 1 z 1981r., - R. II: nr. 1 i 2 z 1983r., - R. III: nr. 1 i 2 z 1984r., - R. IV: nr. 1 i 2 z 1985r., -R. V: nr. 1 i 2 z 1986r., -R. VI: nr. 1 i 2 z 1987r., -R. VII: nr. 1 i 2 z 1988r., - R. IX: nr. 1 i 2 z 1990r. Ludmierz, 29cm, s. r. 60 w nr., c. 10 zł/nr. Posiadamy równie w/w tytuł wydawany jako Jednodniówka Zwizku Podhalan z 1973r., 1975r.-2 egz, 1977r. i 1979r. w c. 15 zł/nr. 361.Podlewski St.-Wierni Bogu i Ojczynie. Duchowiestwo katolickie w walce o niepodległo Polski w II wojnie wiatowej. W. 1971, Wyd. Novum, 20,5cm, s. XV+478, opr. oryg. brosz. + obw., c. 45 zł. 362.Ponczek M.-Z tradycji olimpijskich w Zagłbiu Dbrowskim. Sosnowiec 1994, Sowa-Press, 17,5cm, s. 24, opr. oryg. (II), c. 5 zł. 363.Poniatowski St.-Pamitniki synowca Stanisława Augusta. Przeł. J. Łojek. W. 1979, PAX, 20cm, s. 163, opr. oryg. tw. + obw., (II), 364.Praca zbiorowa-kartki z historii Kłobucka. Kłobuck br. r. wyd. (1995), Tow. Przyjaciół Kłobucka, 20,5cm, s. 128, opr. oryg. 365.Praca zbiorowa-zarys dziejów hutnictwa i naukowo-technicznych stowarzysze hutniczych. K. 1972, Wyd. lsk, 19,5cm, s. 387, opr. c. 35 zł. 366.Praca zbiorowa-80 lat OZPN Katowice Ludzie. Historia. Fakty. Kluby. Ksiga pamitkowa. Egz. nr K. 2000, Wyd. GiA, 24,5cm, s. 180, opr. c. 100 zł. 367.Praca zbiorowa-szkoła na Wiejskiej. Kr. 1974, Wyd. Znak, 19,5cm, s. 275, opr. oryg. 368.Praca zbiorowa- yj w naszych sercach. (65 yciorysów ołn. radzieckich z okr. II w w.) W. 1975, Wyd. MON, 33cm, s. 199, opr. oryg. tw. + obw., 369.Priwałow B.-13 przygód sieranta Szłykowa. W. 1956, Wyd. MON, 19,5cm, s. 114, opr. oryg., 370.Program Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej uchwalony przez X Zjazd PZPR w lipcu 1986r. W. 1986, KiW, 20cm, s. 92, opr. oryg. 371.Prus E.-Herosi spod znaku tryzuba. Konowalec- Bandera-Szuchewycz. W. 1985, Inst. Wyd. Zw. Zaw., 19,5cm, s. 346, opr. oryg. 372.Przeciwko Narodowi. (Wybór artykułów dotyczcych działalnoci sił antysocjalistycznych w Polsce). Cz. II z.1. Prawda o polskiej kontrrewolucji. W. 1982, Wydz. Informacji KC PZPR, 29cm, s. 85, opr. oryg. z., c. 373.Przybo A. wyd.-materiały do powstania Kostki Napierskiego 1651r. Wr. 1951, Oss., 21,5cm, s. XCI + 150, opr. oryg. c. 45 zł. 374.Puchalski T.-Bro rutowa i technika strzelania. W.1978, PWRiL,24,5cm,s.114,opr.oryg.(II),c.15 zł. 375.Puškaš Arno-Vysokie Tatry. Horolezecky sprievodca. W 10 tomach. (W pierwszych 3 tomach odrczne dedykacje autora dla czytelnika). Bratyslava , Sport, Slovenske Telovychovne Vydavatelstvo, 21cm, s. t map 4, t map 2, t map 5, t map 6, t map 6, t map 2, t map 4, t map 5, t map 5, t map 5, opr. c. 500 zł Radio (temat). W., c. 15 zł/egz. a) Stinzing R., Szczygieł E., Berezowski H.-Złote lata radia. Nowy Scz 2000, Wyd. VIDI, 29,5cm, s. 156, opr. oryg. c. 60 zł, b) Mendrygał Z słów o radiu i elektronice. 1968r., Wyd. MON, 20cm, s. 346, opr. oryg. tw, c) migielski H.-Sygnalizacja teletechniczna. 1953r. Wyd. Kom., 25cm, s. 247, opr. d) Paszkowski B., Hennel J.-Lampy elektronowe. 1953r., PWT, 24,5cm, s. 303, opr. e) Urbaski B.- Zapisywanie i odczytywanie dwiku w radiofonii. 1953r., Wyd. Kom., 20,5cm, s. 451, opr. oryg. f) Hahn S.-Zasady radiokomunikacji. 1953r., Wyd. Kom., 20,5cm, s. 284, opr. oryg. g) Gajewski F. J.-Odbiornik detektorowy na głonik. Zakopane 1947, Biuro Nauk-Wyd. Autora, 17,5cm, s. 8 (składanka), h) Małow N.-Radio na usługach ludzkoci. 1950r., Wyd. Prasa Wojskowa, 19,5cm, s. 102, opr. oryg. i) Czestnow F.-Radio dnia dzisiejszego. 1953r., Wyd. Kom., 20,5cm, s. 258, opr. oryg. j) Czestnow F.-Narodziny radia. 1950r., KiW, 20,5cm, s. 67, opr. oryg. brosz. 377.Rebuffat Gaston-Opowieci z Chamonix. Przeł. D. Knysz-Rudzka i M. Rudzki. W. 1976, NK, 20cm, s. 94, opr. oryg. brosz. + obw., 378.Reychman J.-Peleryna, ciupaga i znak tajemny. Kr. 1971, WL, 19,5cm, s. 260, opr.oryg. c. 35 zł Rocznik Podhalaski. Tom V. Zakopane 1992, Wyd. Tatrzaskie,24cm, s.483, opr.oryg.c. 70 zł. 380.Roediger Wolfgang-Hundert Jahre Automobil. Leipzig 1986, Urania-Verlag, 22,5cm, s.200, opr. oryg. tw. + obw., 381.Rogowski R. E. ks.-mistyka gór. Wr. 1983, Wyd. Wrocławskiej Ksig. Archidiecezjalnej, 22cm, s. 154, opr. oryg. 382.Rogowski R. E. ks.- I poszła z popiechem w góry. Maryja i góry. Opole 1991, Wyd. w. Krzya, 19cm, s. 165, opr. oryg. c. 5 zł. 383.Roguska-Cybulska J.-Tajemnica Tatr. W. 1957, Wyd. Owiatowe Wspólna Sprawa, 21cm, s. 312, opr. oryg. c. 35 zł. 384.Romer E.-Atlas geograficzny. W. 1955, PPWK, (Wyd I-?), 30,5cm, s. VIII + 60, opr. 385.Roniker M. opr.-dziennik z czasów panowania króla Jerzego IV, Króla Wilhelma IV i królowej Wiktorii spisany przez Charlesa C. F. Greville a urzdnika Rady Przybocznej tych monarchów. W. 1974, Cz., 20cm, s. 342, opr. 386.Rotter A., Zdebski J.-Z kart Wierchów. (Wyd. z okazji 110 rocznicy PTT i 60-lecia Wierchów ). W. 1984, Wyd. PTTK Kraj, 23,5cm, s. 174, opr. oryg. 387.Rozpustnicy wszech czasów. Kielce br. r. wyd. (ok. 2000), Wyd. Film-Press sp. z o.o., 21cm, s. 95, opr. 388.Rygielski J.-Niekochane góry. W. 1984, Wyd. PTTK Kraj, 20,5cm, s. 164, opr. oryg. 389.Ryszka Cz. Cz-wa 2003, Paulinianum, 19,5cm, opr. oryg. c. 10 zł/egz. a) Jasnogórska opo-

15 wie. s b) Przeor Kordecki. s Sawicki Z.-Mundury dystynkcyjne i odznaczenia Wojska Polskiego i słub mundurowych. W. 2008, Pantera Books, 24,5cm, s. 132 w tym wiele ilustr., opr. 391.Schiele T.-Blisko nieba. K. 1966, Wyd. lsk, 20,5cm, s. 342, opr. oryg. brosz. + obw., 392.Siemionow A.-Ziemia Wadowicka. Monografia turystyczno-krajoznawcza. Wadowice 1984, Wyd. Oddz. PTTK Ziemia Wadowicka, 21,5cm, s il mapka, opr. oryg. tw. + obw., c. 75 zł. 393.Siemionow A.-To i owo w Tatrach. Z serii: Biblioteka Tatrzasko-Zakopiaska z Kozic. t. 1. Ciekawostki fizjograficzne z dziedziny ekstremaliów morfologicznych i geologicznych, zjawisk meteorologicznych, optycznych, flory i fauny Tatr. s. 160, - t. 2 Róne formy materialnej ingerencji (głównie pocztkowej) człowieka w Tatrach i jej niektóre dewiacyjne pomysły. Symboliczny Cmentarz pod Osterw. Niezwykli wyczynowcy w Tatrach. Loty w Tatry i nad Tatrami. Spór o Morskie Oko. Tatry i inne góry w okresie stalinizmu. s Kalwaria Zebrzydowska/Skawina , Nakł. Autora, 20cm, opr. oryg. c. 20 zł/egz. 394.Sieroszewski W.-Na kresach lasów. Powie. W. 1956, Cz., 20cm, s. 217, opr. 395.Sierpowski St. pod red.-niemcy w polityce midzynarodowej T. II. Lata wielkiego kryzysu gospodarczego. P. 1992, Wyd. UAM, 24cm, s. 448, opr. oryg. 396.Skłodowski J.-Tatry i Podhale w drzeworycie. W. 1993, SiT, 16cm, s (il.), opr. oryg. c. 35 zł. 397.Słomczyska O.-Ksiki z kraju J. Lompy, K. Damrota, J. Ligonia. Opole 1990, I, 26cm, s. 199, opr. oryg. (II), 398. Speleologia. T. IV: nr. 1,2 z 1969r., T. VI: nr. 1-2 z 1971r., T. VII: nr. 1-2 z 1972r. W., Wyd. PTTK Komisja Speleologii, 20,5cm, s w nr., opr. oryg. c. 5 zł/nr. 399.Stalin J.-Zagadnienia leninizmu. (Z portretem Stalina). W. 1951, KiW, 21cm, s.796,opr.oryg. 400.Stapiski J.-Pamitnik. Wstp-K. Dunin-Wsowicz. W.1959,LSW,21cm,s.442,opr.oryg., c. 35 zł. 401.Starnawski J.-Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej. W. 1957, PWN, 25cm, s. 283, opr. oryg. tw. + obw., 402.Stawiski P.-Demonizm i czary w yciu społecznym purytanów amerykaskich okresu kolonialnego. Cz. 1997, Wyd. WSP, 21cm, s. 256, opr. oryg., 403.Stawiski P.-Ahmadijja. Islam zreformowany. Czwa 1994, Wyd. WSP, 24cm, s. 139, opr. oryg., 404.Stecka Z.-Przewodnictwo tatrzaskie. Zarys historii. W. 1981, Zakł. Wyd.-Propagandowy PTTK, 23,5 cm, s. 214, opr. oryg. 405.Stecki K. (senior)-osobliwoci, pikno i geneza krajobrazu Polski. Z serii: Biblioteczka geograficzna Znasz-li ten kraj. W. 1978, WSiP, 21cm, s. 183, opr. 406.Stczyski M. B.-Okolice Galicyi. Reprint wyd. z 1847r we Lwowie nakł. Kajetana Jabłoskiego. Kr. 1990, KAW, egz. 232 (wyd egz.), 27cm, s. VIII , opr. c. 150 zł. 407.Studia Orodka Dokumentacji Fizjograficznej. t. I + 9 map. Wr., W., Kr Wyd. PAN. (Nakł. 650 egz.), 26,5cm, s. 386, opr. oryg. c. 150 zł. 408.Studia z dziejów Kocioła katolickiego w Legnicy. Egz. 41 (wydr. 500 egz.). Legnica 1997, Wyd. DTSK Silesia, 16,5cm, s. 134, opr. oryg. 409.Suchorski J.-W przepiknych ongi borach. (Zamieszczono na 28 str. alfabetyczne zestawienie okre- le w j. łowieckim). Piotrków Tryb. 1993, Wyd. Z.W. PZŁ, 22cm, s. 69, opr. oryg. brosz. + obw., 410.Szczepaski J. J.-Buty. I inne opowiadania. Kr. 1956, WL, 20cm, s. 270, opr. oryg. 411.Szczniak A. L. opr.-zmowa. IV rozbiór Polski. W. 1990, Wyd. Alfa,20,5cm,s.207,opr.oryg., 412.Szafer W.-Z teki przyrodnika. W. 1964, WP, 21cm, s. 199, opr. oryg. tw. + obw., 413.Szahak Izrael-Tel Awiw za zamknitymi drzwiami. Tłum. P. Jackowski. W. 1998, Wyd. Kobieta, 20cm, s. 245, opr. oryg. 414.Szanto Tibor-Pismo i styl. Wr. 1968, Oss., 29,5cm, s. 536 w tym tabl. 343, opr. oryg. tw. + obw., c. 200 zł. 415.Szarota T.-Okupowanej Warszawy dzie powszedni. Studium historyczne. W. 1988, Cz., 21cm, s. 651, opr. oryg. tw. + obw., 416.Szelburg-Zarembina E.-Matka i syn. W. 1978, PAX, 21cm, s. 73, opr. oryg. tw. + obw., 417.Sztaudynger J. I.-Piórka z gór. Kr. 1961, WL, 20cm, s. 46, opr. oryg. 418.Szwed R.-Samorzdowa Rzeczypospolita Wybór rozpraw i artykułów. Cz-wa 2000, Wyd. WSP, 24cm, s. 246, opr. 419.lskie Epizody Historyczne (seria). K , IN, 16,5cm, opr. oryg. c. 8 zł/egz. a) Konieczny A.-Rok pierwszy. s. 235, b) Fiedor K.- Sukcesy Gauleitera Wagnera czyli jak usuwano lady polskoci na lsku. s. 167, c) Korcz W.-Wspólniczki diabła czyli o procesach czarownic na lsku w XVII w. s. 112 (II), d) Szefer A.-Akcja Tannenberg. Prowokacje hitlerowskie w Gliwicach, Stodołach i Byczynie 31 sierpnia 1939 roku. s. 95, e) Pietrzykowski J.-Oskarałem kata Zawiercia. Proces Rudolfa Emanuela Schneidera. 420.witecki A., Nita P., wiatecki P.-Lotniska. W. 1999, Wyd. ITWL (nakł. 500 egz.), 24cm, s. 302, opr. oryg. c. 80 zł. 421.widerek A.-Kiedy piaski egipskie przemówiły po grecku. W. 1959, WP, 20,5cm, s. 235, opr. oryg. brosz. + obw., 422.wieczyski J.-Katalog skradzionych i zaginionych dóbr kultury. W. 1988, Wyd. Dep. Ochrony Dóbr Kultury, 24,5cm, s. 6 nlb , opr. c. 50 zł. 423.wierczyska E.-Tatry w literaturze i sztuce. Materiały szkoleniowe dla przewodników. Kr. 1985, Wyd. Oddz. Akademicki PTTK, 20,5cm, s. 141, opr. oryg Taternik. Organ Klubu Wysokogórskiego. R. 32: nr. 3-4 ( ) z 1956r., s nlb + mapa,

16 -R. 34: nr. 3 z 1958r., s. 58, W., SiT, 23cm, opr. oryg. c. 10 zł/nr. 425.Tazieff Haroun-Kratery w płomieniach. Tłum. T. eromski. W. 1958, NK, 20,5cm, s. 228, opr. oryg. brosz. + obw., 426.Tetmajer K.-Na skalnym Podhalu. Kr. 1976, WL, 18,5cm, s. 427, opr. 427.Tarka K.-Komendant Wilk. Z dziejów Wileskiej Armii Krajowej. W. 1990, Oficyna Wyd. Volumen, 20,5cm, s. 148, opr. oryg. 428.Tomicki J. pod red.-polska odrodzona Pastwo społeczestwo - kultura. W. 1982, WP, 19,5 cm, s. 679, opr. oryg. tw. + obw., 429.Trifonow Jurij-Studenci. W 2 tomach. Przeł. T. Evert. W. 1954, Iskry, 22cm, s.t.1-228, t.2-227, opr. oryg. 430.Tyszkiewicz J. hr-historia 17 pułku ułanów na tle wojsk litewskich Opr. D. Nawrot i A. Nieuwany. Gdynia 2004, Wyd. Armagedon, 30,5cm, s. IV+172+plansz XLII,opr.oryg., c. 50 zł. 431.Urbanowska Z.-Róa bez kolców. Ilustr. R. Owidzki. W. 1958, Cz., 21cm, s. 546, opr. Posiadamy równie w/w tytuł wydany w 1980r. przez NK, 432.Wady drewna. Polska Norma PN-54/D W. 1954, Wyd. Polski Komitet Normalizacyjny, 21,5cm, s tabl. XXX, opr. c. 35 zł. 433.Walewski J.-Janie pastwo tatrzaskie. Londyn 1964, B. widerski, 24cm,s.133,opr.oryg., c. 100 zł. 434.Wasilewska W.-Rzeki płon. W. 1952, Wyd. MON, 21,5cm, s. 612, opr. intr. 435.Wasiski R.-Rozwój kartingu w Polsce. W. 1986, WKiŁ, 20,5cm, s. 195,opr.oryg. 436.Waniewski J. opr.-ziemia Nowotarska i Zakopane. Kr. 1966, Wyd. Atr.-Graficzne, 19,5cm, s il. 72 (ilustr.), opr. 437.Wayk A.-Mity rodzinne. W. 1958, Cz., 20cm, s. 372, opr. oryg. brosz. + obw., 438.Wdowiski Z.-Na łowy. (Album). W. 1973, PWRiL, 22cm, s.158 nlb,opr.oryg.tw.+obw., 439.Wierzbicki Z. T.-Na bezdroach myli tatrzaskiej. O właciwe zasady turystyki. (Broszura). P. 1957, Wyd. LOP, 19,5cm, s. 30, opr. oryg.z., 440.Wiest A.-Historia I wojny wiatowej. Przeł. J. Korpanty. W. 2003, wiat Ksiki, 30,5cm, s. 264, opr. oryg. tw. + obw., c. 50 zł. 441.Wiktor J.-Pieniny i Ziemia Sdecka. (Odrczna dedykacja Autora dla Jana Dobraczyskiego). Kr. 1956, WL, 21,5cm, s. 536, opr. c. 100 zł. 442.Wilczkowski A.-niegi pokutujce. (Odrczna dedykacja Autora dla czytelnika), Ł. 1969, Wyd. Łódzkie, 20cm, s schem. 5, opr.oryg., 443.Włodarczyk St.-Widmo pokoju. Cz-wa 1991, Nakł. Autora, 20cm, s. 71, opr. oryg. c. 5 zł. 444.Wnuk W.-Górale za wielk wod. W. 1985, LSW, 19,5cm, s. 304, opr. oryg. 445.Worcell H.-Wpisani w Giewont. Wr. 1974, Oss., 19,5cm, s. 227, opr. oryg. 446.Woniak P.-Zapluty karzeł reakcji. Wspomnienia AK-owca z wizie PRL. Br. m. i r. wyd., Wyd. Spotkania, 20cm, s. 144, opr. oryg. 447.Wójcicki J.-Dzieje Polski nad Bałtykiem. W. 1989, KiW, 20,5cm, s. 400, opr. oryg. 448.Wysiski K. A. (pod red.)-almanach sceny polskiej. W trzech tomach. I) lata 1979/80, II) lata 1980/81, III) lata 1981/82. W , WAiF, 24,5cm, s. t. I il. 64, t. II il. 64, t. III il. 64, opr. c. 20 zł/t. 449.Wzory czcionek. Cz-wa. 1968, Czstochowskie Zakł. Graficzne, 20,5cm, s.48,opr.oryg. c. 5 zł. 450.Zachemski A.-Orły na warcie. Kr. 1991, Oficyna Podhalanska, 20,5cm,s.77,opr.oryg. 451.Załski G. opr.-satyra w konspiracji W. 1958, Wyd.MON,30,5cm,s.350,opr.oryg.,c.35 zł. 452.Zaruski M.-Z harcerzami na Zawiszy Czarnym. W. 1970, SiT,20,5cm,s.132,opr.oryg., 453.Zawadzki W. przeł.-giordano Bruno przed trybunałem inkwizycji. Akta procesu. W. 1953, KiW, 20,5cm, s. 167, opr. oryg. 454.Zdebski J., Pinkwart M. W , Wyd. PTTK Kraj, 20cm, opr. oryg. c. kompl. 20 zł. a) Cmentarz zasłuonych w Zakopanem. Przewodnik biograficzny. s plan, b) Nowy cmentarz w Zakopanem. Przewodnik biograficzny. s Z dziejów podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego. Wspomnienia m.in. T. Kotarbiskiego, J. Krzyanowskiego, T. Manteuffla, K. Dunin-Wsowicza i innych. W. 1961, Iskry, 21,5cm, s. 315, opr. 456.Zebhauser Helmuth-Alpine exlibris. Sinn und Bild I einer grafischen Kunst von Herausgegeben vom Deutschen Alpenverein. München 1985, Verlag F. Bruckmann, 20,5cm, s. 192, opr. oryg. tw. + obw., 457. Zeszyty Poroniskie. 1983r., s. 95, r., s. 138, r., s. 230, r., s Poronin, Wyd. Muzeum Lenina, 20,5cm, opr. oryg., c. 100 zł Zeszyty Historyczne. Zeszyt 65. (Biblioteka Kultury tom. 379). Pary 1983, Inst. Literacki, 19cm, s. 239, opr. oryg. 459.Zieliski W. pod red.-kalendarium ruchu robotniczego na Górnym lsku, w Zagłbiu Dbrowskim, w Cieszyskiem i w Czstochowie. K. 1982, IN, 20,5cm, s. 142, opr. oryg Znak. Miesicznik. R. XXXII: nr. 318 (12) z XII. 1980r. wity Benedykt i jego dziedzictwo. s R. XXXV: nr (2-3) z II, III. 1983r. ydzi w Polsce i w wiecie. Katolicyzmjudaizm. s il. 49. Kr., 20,5cm, opr. oryg. c. 10 zł/egz. (roczn.). 461.Zyzaski H., Zyzaski H., Ksek E.-Turcja. (Zeszyt nr. 1 Polskiego Zw. Alpinizmu-Komisji Taternictwa Jaskiniowego). aga 1979, Wyd. PTTK Speleoklub Bobry, 20,5cm, s zał. 14, opr. oryg.

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11)

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) SYGN. TYTUŁ ROK ROCZNIK /TOM NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) C - 1 Na szlaku. Góry - Turystyka - Podróże. Czasopismo Polskiego 1998 XII

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH OSKAR KOLBERG W 200. ROCZNICĘ URODZIN ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE NA PODSTAWIE ZBIORÓW SUWALSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ Suwałki, 2014 2 I. PRACE

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE Bibliografia z greki biblion książka, graphen pisać Bibliografia uporządkowany spis / wykaz,zestawienie dokumentów / zestawiony wg pewnych kryteriów, spełniający

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Historyczne na 16. Targach Książki w Krakowie. Wpisał Administrator Wtorek, 30. Październik :10

Polskie Towarzystwo Historyczne na 16. Targach Książki w Krakowie. Wpisał Administrator Wtorek, 30. Październik :10 W wyniku owocnej współpracy z Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem oraz Tatrzańskim Parkiem Narodowym nowotarski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego miał zaszczyt gościć ze swoją ofertą wydawniczą na

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

Ziemia świętokrzyska (historia, ludzie, przyroda) w utworach Stefana Żeromskiego

Ziemia świętokrzyska (historia, ludzie, przyroda) w utworach Stefana Żeromskiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ziemia świętokrzyska (historia, ludzie, przyroda) w utworach Stefana Żeromskiego Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2004 2 1. Adamczyk, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów

Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce 2012 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955 Andrzej Paczkowski Matura: rok szkolny 1954/1955 Przed schroniskiem na Hali Gąsiennicowej Andrzej Paczkowski (ur. 1 października 1938 w Krasnymstawie) polski historyk, naukowiec, wykładowca akademicki,

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2014 r. 3 odznaka srebrna i złota Dodatkowo: PAŁAC SZTUKI Towarzystwo Przyjaciół 3 wszystkie odznaki

STYCZEŃ 2014 r. 3 odznaka srebrna i złota Dodatkowo: PAŁAC SZTUKI Towarzystwo Przyjaciół 3 wszystkie odznaki STYCZEŃ 2014 r. Załącznik nr 1 Lp. Data Dzień Temat Liczba 1. 25 stycznia Sobota MUZEUM KATEDRALNE 3 odznaka brązowa Zwiedzamy kościół pw. Św. Św. Piotra i Pawła Dodatkowo: PAŁAC SZTUKI Towarzystwo Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Rejestr Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych górskich Marszałka Województwa Małopolskiego

Rejestr Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych górskich Marszałka Województwa Małopolskiego Rejestr Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na Marszałka Nazwa organizatora siedziba i adres Szkolenia prowadzone w ramacyh działalności gospodarczej (tak/nie) Akademickie Koło ów Tatrzańskich w Krakowie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. Załącznik nr 10 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 500 921 92123 Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 ( ), 8-11

Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 ( ), 8-11 Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 (107-108), 8-11 1988 3 tvykaz skrótów Wykaz skrótów nazw instytucji, uczelni i związków oraz tytułów czasopism ANS ASP - Akademia Nauk Społecznych - Akademia

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Ryszard Wroczyński POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Przedruk z wydania drugiego /W ydaw nictw o m Wrocław 2003 SPIS TREŚCI Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno

Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno Encyklopedia Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej Jednotomowa encyklopedia stanowiąca kompendium wiedzy o Gnieźnie i regionie.

Bardziej szczegółowo

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno Głównym celem wystawy, zgodnie z koncepcją dr. Eugeniusza Śliwińskiego (Muzeum Okręgowe w Lesznie) i Barbary Ratajewskiej (Archiwum Państwowe w Lesznie) jest ukazanie przyczyn i okoliczności zrywu powstańczego,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA. oprac. Edyta Gawin cop. 2011

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA. oprac. Edyta Gawin cop. 2011 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA oprac. Edyta Gawin cop. 2011 DEFINICJA Bibliografia załącznikowa - spis / wykaz dokumentów wykorzystywanych przy tworzeniu referatów, wypracowań, prezentacji

Bardziej szczegółowo

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Suwałki, 2014 2 I. WYDAWNICTWA ZWARTE A. Wierusz-Kowalski

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole II edycja r r. KARTA PRACY nr 2b

Ogólnopolski Konkurs Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole II edycja r r. KARTA PRACY nr 2b Ogólnopolski Konkurs Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole II edycja 19.01. 2016 r. - 19.06. 2016 r. KARTA PRACY nr 2b ZADANIE 2 - Mapa pamięci o miejscach i bohaterach stworzenie mapki z zaznaczeniem

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (16-23.12.2011) 1 010 a p 2004500209 150 a Prerafaelici x biografie 2 010 a p 2004519169 150 a Cudzoziemcy x wojsko x biografie

Bardziej szczegółowo

OSKAR KOLBERG. Bibliografia osobowa podmiotowa Wydawnictwa zwarte

OSKAR KOLBERG. Bibliografia osobowa podmiotowa Wydawnictwa zwarte OSKAR KOLBERG Bibliografia osobowa podmiotowa Wydawnictwa zwarte Pieśni ludu polskiego / Oskar Kolberg. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1961. - LVI, XI,

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PBP FILIA W SŁUPCY 62-400 Słupca, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R. Załącznik nr 9 WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R. Część Wojew. Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 29

Bardziej szczegółowo

Rejestr Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych górskich Marszałka Województwa Małopolskiego

Rejestr Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych górskich Marszałka Województwa Małopolskiego Rejestr Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na Marszałka Nazwa organizatora siedziba i adres Szkolenia prowadzone w ramacyh działalności gospodarczej (tak/nie) Akademickie Koło ów Tatrzańskich w Krakowie

Bardziej szczegółowo

OSKAR KOLBERG ( )

OSKAR KOLBERG ( ) OSKAR KOLBERG (1814-1890) BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA Pieśni ludu polskiego / Oskar Kolberg. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1961. - LVI, XI, 448 s. Dzieła wszystkie

Bardziej szczegółowo

*** Bazylika Katedralna w Łowiczu : (dawna kolegiata Prymasowska MC-MM) Bazylika Katedralna w Łowiczu : przewodnik

*** Bazylika Katedralna w Łowiczu : (dawna kolegiata Prymasowska MC-MM) Bazylika Katedralna w Łowiczu : przewodnik ***.- Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 1981. (Biuletyn Historii Sztuki : kwartalnik ; Nr 1) Hasła przedmiotowe: Łowicz-Kolegiata-historia-zbiory-18w, Sztuka sakralna polska-historia-18w

Bardziej szczegółowo

Franciszek Wójcik (1903-1984)

Franciszek Wójcik (1903-1984) Franciszek Wójcik (1903-1984) wystawa: Pejzaże z Rzymu i Zakopanego 04.03.2011 18.03.2011 Connaisseur Salon Dzieł Sztuki Kraków, Rynek Główny 11 Franciszek Wójcik (1903-1984) Urodzony 2 stycznia 1903 r.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PIOTR SKARGA Oferta Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji i Instruktażu Metodycznego BIBLIOGRAFIA Wydawnictwa zwarte:

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (25-31.03.2011) 1 010 a p 2004508226 150 a Bezpieczeństwo publiczne z Polska y 13-20 w. 2 010 a p 2004519014 150 a Cmentarze z

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to siódma edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 95-lecia. Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego. Patronat Honorowy

Jubileusz 95-lecia. Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego. Patronat Honorowy Jubileusz 95-lecia Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego Patronat Honorowy Marszałek Województwa Mazowieckiego Prezydent Miasta Radomia Starosta Powiatu

Bardziej szczegółowo

TAJNA ORGANIZACJA NAUCZYCIELSKA ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TAJNA ORGANIZACJA NAUCZYCIELSKA ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE TAJNA ORGANIZACJA NAUCZYCIELSKA ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE WYDAWNICTWA ZWARTE 1. CHROBACZYŃSKI Jacek: Tajne nauczanie na Podkarpaciu 1939-1945. Rzeszów; Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. (sygn.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 2007 Bibliografia prac prof. dr. hab. Tadeusza Kmiecika 15 BIBLIOGRAFIA PRAC PROF. DR. HAB. TADEUSZA

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom 1. Graczyk Roman Konstytucja dla Polski Seria: Demokracja. Filozofia i Praktyka Kraków : Znak, 1997 Warszawa : Fundacja im. Stefana

Bardziej szczegółowo

A N T Y K W A R I A T

A N T Y K W A R I A T ANTYKWARNIA-Ksigarnia NIEZALENA ul. Kopernika 4, tel. 034-324-94-67 skr. poczt. 636, 42-217 Czstochowa e-mail: skrytka636@antykwarnia.com.pl Internet: www.antykwarnia.com.pl A N T Y K W A R I A T 1 Cz-wa,

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

Rejestr Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych górskich Marszałka Województwa Małopolskiego

Rejestr Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych górskich Marszałka Województwa Małopolskiego Rejestr Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na Marszałka Nazwa organizatora siedziba i adres Szkolenia prowadzone w ramacyh działalności gospodarczej (tak/nie) Akademickie Koło ów Tatrzańskich w Krakowie

Bardziej szczegółowo

14. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu ul. Biskupa Jana Śnigurskiego 10 12, 37 700 Przemyśl 15.

14. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu ul. Biskupa Jana Śnigurskiego 10 12, 37 700 Przemyśl 15. Wykaz bibliotek i instytucji, gdzie można znaleźć naszą monografię pt. Turystyka wiejska, ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego : 1. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

KULTURA I PRZYRODA W TURYSTYCE GÓRSKIEJ

KULTURA I PRZYRODA W TURYSTYCE GÓRSKIEJ Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową KULTURA I PRZYRODA W TURYSTYCE GÓRSKIEJ Komunikat nr 1 Termin Konferencji: 16 listopada 2016 Warszawa Miejsce

Bardziej szczegółowo

Powstanie Styczniowe 1863 r.

Powstanie Styczniowe 1863 r. PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Powstanie Styczniowe 1863 r. Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Król Stanisław ( ) : księgarz kielecki

Król Stanisław ( ) : księgarz kielecki Król Stanisław (1904-1981) : księgarz kielecki Wybór i opracowanie Marta Boszczyk 1. Jedno, Anna : Stanisław Król 1904-1981 // W: Raptularz Kielecki. [T.] 3 / red. Ryszard Miernik ; Towarzystwo Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

ANTYKWARIAT Czstochowa 2013 2014 2015 Lista ksiek w cigłej sprzeday. Do wyczerpania zapasów.

ANTYKWARIAT Czstochowa 2013 2014 2015 Lista ksiek w cigłej sprzeday. Do wyczerpania zapasów. ANTYKWARNIA Ksigarnia NIEZALENA ul. Kopernika 4, Tel. 34-324-94-67 Skr.poczt.636, 42-217 Czstochowa e-mail:skrytka636@antykwarnia.com.pl Internet:www.antykwarnia.com.pl ANTYKWARIAT Czstochowa 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Związki Józefa Piłsudskiego z Kielcami

Związki Józefa Piłsudskiego z Kielcami Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Związki Józefa Piłsudskiego z Kielcami zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk, Bożena Lewandowska Kielce 2011 1. Anar : Marszałek

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Historia pieniądza zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Historia pieniądza na świecie wydawnictwa zwarte

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (4-10.03.2011) 1 010 a p 2004436659 110 2. a Galeria Pod Rejtanem" (Kraków) 2 010 a p 2004525220 150 a Duchowieństwo katolickie

Bardziej szczegółowo

I ŹRÓDŁA DO PRZYGOTOWANIA I TWORZENIA DRZEWA GENEALOGICZNEGO 1. PODSTAWOWE POJĘCIA. genealogia (genea pokolenie; logos nauka);

I ŹRÓDŁA DO PRZYGOTOWANIA I TWORZENIA DRZEWA GENEALOGICZNEGO 1. PODSTAWOWE POJĘCIA. genealogia (genea pokolenie; logos nauka); I ŹRÓDŁA DO PRZYGOTOWANIA I TWORZENIA DRZEWA GENEALOGICZNEGO 1. PODSTAWOWE POJĘCIA genealogia (genea pokolenie; logos nauka); genealog; drzewo genealogiczne. 2. POLSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE strona

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujcych wykonawc

FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujcych wykonawc P/ZP/D 335 7/0 Załcznik Nr do SIWZ, dnia r. Piecz wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Województwo Mazowieckie ul. Jagielloska 26 03-79 Warszawa Ja (my), Imiona i nazwiska osób reprezentujcych wykonawc działajc

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to pita edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

Miejskie jednostki organizacyjne. Nazwa miejskiej jednostki prawna 1. Urząd Miasta Opola Prezydent Miasta Opola jednostka budżetowa. Lp.

Miejskie jednostki organizacyjne. Nazwa miejskiej jednostki prawna 1. Urząd Miasta Opola Prezydent Miasta Opola jednostka budżetowa. Lp. Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr OR-I.120.1.62.2017 PMO z dnia 5 kwietnia 2017 r. Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego, w których Miasto Opole posiada udziały lub akcje i

Bardziej szczegółowo

ZAJMOWANE STANOWISKO PRACY AKTUALNIE: Pracownik Starostwa Powiatowego w Tarnowie Wydział Kultury i Promocji

ZAJMOWANE STANOWISKO PRACY AKTUALNIE: Pracownik Starostwa Powiatowego w Tarnowie Wydział Kultury i Promocji IMIĘ, NAZWISKO: Paweł Juśko STOPIEŃ NAUKOWY: doktor historii WYKSZTAŁCENIE: 2008 Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, nadanego uchwałą Rady Wydziału Nauk Humanistycznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/190/2012 RADY MIASTA SOPOTU

UCHWAŁA NR XVII/190/2012 RADY MIASTA SOPOTU UCHWAŁA NR XVII/190/2012 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Sopotu Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Źródło:

Źródło: Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/kalendarium-1/12448,16-czerwca-1944-roku-pod-jewlaszami-obecnie-na-bialorusi-w-walce-z-niemcamiw-cz.html Wygenerowano: Sobota, 4 lutego 2017,

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie. Spis zbędnych materiałów bibliotecznych

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie. Spis zbędnych materiałów bibliotecznych Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie Spis zbędnych materiałów bibliotecznych Nr 1/2012 1. Arnold S. i inni : Dzieje świata. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981 2. Bałutowa B. : Powieść angielska

Bardziej szczegółowo

c. 70 zł. 15.Lileyko J.-ycie codzienne w Warszawie za Wazów. W. 1984, PIW, 24,5cm, s. 391, opr. oryg. tw. + obw.,

c. 70 zł. 15.Lileyko J.-ycie codzienne w Warszawie za Wazów. W. 1984, PIW, 24,5cm, s. 391, opr. oryg. tw. + obw., ANTYKWARNIA-Ksigarnia NIEZALENA ul. Kopernika 4, tel. 34-324-94-67 skr. poczt. 636, 42-217 Czstochowa e-mail: skrytka636@antykwarnia.com.pl Internet: www.antykwarnia.com.pl NOWOCI Z ANTYKWARSKIEJ PÓŁKI

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2016 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2016 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 06 ROKU STYCZEŃ 7 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0.06 r. teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

Fragment mapy powiatu rybnickiego z 1937 roku z zaznaczoną wioską ROWIEŃ

Fragment mapy powiatu rybnickiego z 1937 roku z zaznaczoną wioską ROWIEŃ Gabriela Bonk, Rybnik 2014 Źródło ilustracji: Stanisław Berezowski: Turystyczno- krajoznawczy przewodnik po województwie śląskim. Katowice: Nasza Księgarnia, 1937, s. 329 Fragment mapy powiatu rybnickiego

Bardziej szczegółowo

KONKURS z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/17

KONKURS z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/17 KONKURS z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/17 Temat konkursu: Szczęk oręża przez wieki. Motto: Wojna jest tylko kontynuacją polityki innymi środkami.

Bardziej szczegółowo

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański strona 1 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański 2010-04-21 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański Opis przedmiotu: Stanisław Wyspiański 1869-1907 Wielki malarz, genialny poeta i dramaturg, tworzy dzieła poświęcone idei

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU. POWSTANIE STYCZNIOWE Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU. POWSTANIE STYCZNIOWE Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU POWSTANIE STYCZNIOWE Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2013 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

NOWOCI Z ANTYKWARYJSKIEJ PÓŁKI

NOWOCI Z ANTYKWARYJSKIEJ PÓŁKI ANTYKWARNIA-Ksigarnia NIEZALENA ul. Kopernika 4, tel. 034-324-94-67 skr. poczt. 636, 42-217 Czstochowa e-mail: skrytka636@antykwarnia.com.pl Internet: www.antykwarnia.eu www.antykwarnia.com.pl www.antykwarnia.com

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014- zespół humanistyczno- artystyczny. Temat Przedmiot/y N-l/e prowadzący Termin realizacji

PROJEKTY EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014- zespół humanistyczno- artystyczny. Temat Przedmiot/y N-l/e prowadzący Termin realizacji PROJEKTY EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014- zespół humanistyczno- artystyczny Temat Przedmiot/y N-l/e prowadzący Termin realizacji Godło, barwa i hymn jaka jest polskich symboli narodowych? Ilość uczestników

Bardziej szczegółowo

A wolność szła przez Kielce

A wolność szła przez Kielce A wolność szła przez Kielce KIELCE - MIASTO LEGIONÓW Konkurs wiedzy w 100 rocznicę wkroczenia I Kompanii Kadrowej do Kielc 1914 2014 PATRONAT: Prezydent KIELC Wojciech Lubawski Instytut Historii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (25.02-3.03.2011) 1 010 a p 2004426095 110 2. a Wrocławskie Zakłady Włókien Chemicznych Chemitex" 2 010 a p 2004505044 150 a Architektura

Bardziej szczegółowo

Bogusław Olechnowski. Katalog Jan Paweł II. na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze

Bogusław Olechnowski. Katalog Jan Paweł II. na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze Bogusław Olechnowski Katalog Jan Paweł II na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze Zielona Góra, lipiec 2001 1 Od Autora Wydanie niniejszego

Bardziej szczegółowo

HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO

HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO Hasłem opisu bibliograficznego jest wyrażenie o sformalizowanej postaci, służące do porządkowania zbiorów informacji o dokumentach. 1 Hasłem opisu bibliograficznego powinno

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (14-20.03.2014) Powód usunięcia: dublet 1 010 a p 2004736999 151 a Europa Zachodnia x konstytucje y 17-19 w. Należy stosować hasło

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAFIE. Fot. 1. Symbol Wolnego Harcerstwa autorstwa Adama Ciołkosza, [w:] Płomienie, 1922, z.1 (nr 23), s. 1, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie.

FOTOGRAFIE. Fot. 1. Symbol Wolnego Harcerstwa autorstwa Adama Ciołkosza, [w:] Płomienie, 1922, z.1 (nr 23), s. 1, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie. FOTOGRAFIE Fot. 1. Symbol Wolnego Harcerstwa autorstwa Adama Ciołkosza, [w:] Płomienie, 1922, z.1 (nr 23), s. 1, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie. Fot. 2. Adam Ciołkosz, [w:] Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej.

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJE ETNOGRAFIA FOLKLOR

ZWYCZAJE ETNOGRAFIA FOLKLOR ZWYCZAJE ETNOGRAFIA FOLKLOR 1. Amatorskie badania regionalne / oprac. Franciszek Kotula. - Rzeszów : Muzeum w Rzeszowie, 1958. sygn. WypRz 2380 B, WypRz 6743 B 2. Folklor słowny osobliwy Lasowiaków, Rzeszowiaków

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić?

2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić? 2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić? 2010 KULTURA I TURYSTYKA razem, ku przyszłości 2011 KULTURA

Bardziej szczegółowo

GRUPA A. a) pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej.

GRUPA A. a) pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. Rozdział V. Powstaje niepodległa Polska GRUPA A 5 1. Oblicz, ile lat minęło od: pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

A N T Y K W A R I A T

A N T Y K W A R I A T ANTYKWARNIA-Ksigarnia NIEZALENA ul. Kopernika 4, tel. 034-324-94-67 skr. poczt. 636, 42-217 Czstochowa e-mail: skrytka636@antykwarnia.com.pl Internet: www.antykwarnia.com.pl A N T Y K W A R I A T 1 Cz-wa,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r.

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r. OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935)

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) 70 ROCZNICA ŚMIERCI (zbiory audiowizualne) Wideokasety 1. A JEDNAK Polska (1918-1921 ) / scen. Wincenty Ronisz. Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych Nauka, 1998. 1 kas. wiz.

Bardziej szczegółowo

OŻYWIANIE PRZESTRZENI TURYSTYKI KULTUROWEJ

OŻYWIANIE PRZESTRZENI TURYSTYKI KULTUROWEJ Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową OŻYWIANIE PRZESTRZENI TURYSTYKI KULTUROWEJ Komunikat nr 1 Termin Konferencji: 24 listopada 2015 Warszawa

Bardziej szczegółowo

c. 10 zł. 10.Garlicki A. red.-poczet królów i ksit polskich. W. 1984, Cz., 23cm, s. 461 + 16 nlb, opr. oryg. tw. (II),

c. 10 zł. 10.Garlicki A. red.-poczet królów i ksit polskich. W. 1984, Cz., 23cm, s. 461 + 16 nlb, opr. oryg. tw. (II), ANTYKWARNIA-Ksigarnia NIEZALENA ul. Kopernika 4, tel. 34-324-94-67 skr. poczt. 636, 42-217 Czstochowa e-mail: skrytka636@antykwarnia.com.pl Internet: www.antykwarnia.com.pl NOWOCI Z ANTYKWARSKIEJ PÓŁKI

Bardziej szczegółowo

ALBUMY, PRZEWODNIKI, ENCYKLOPEDIE

ALBUMY, PRZEWODNIKI, ENCYKLOPEDIE SPIS NOWOŚCI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ Zapraszamy do zapoznania się z niektórymi nowościami dostępnymi w bibliotece szkolnej. Są wśród nich między innymi pomoce dla nauczycieli oraz nowości czytelnicze zakupione

Bardziej szczegółowo

Jaworzniacy.pl. JAWORZNO. Obelisk na terenie byłego Więzienia Progresywnego dla młodocianych, r

Jaworzniacy.pl. JAWORZNO. Obelisk na terenie byłego Więzienia Progresywnego dla młodocianych, r Miejsca Pamięci MIEJSCA PAMIĘCI DATY ODSŁONIĘCIA FORDON. Tablica Pamiątkowa na centralnym Więzieniu dla Kobiet 10.05.1992r. JAWORZNO. Obelisk na terenie byłego Więzienia Progresywnego dla młodocianych,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW MODYFIKOWANYCH (22-28.06.2012) 1 010 a p 2004300787 150 a Choroby dziedziczne 2 010 a p 2004300886 150 a Cyjanowodór 3 010 a p 2004301091

Bardziej szczegółowo

Publikacje autorstwa Jadwigi Miluśkiej Stasiak

Publikacje autorstwa Jadwigi Miluśkiej Stasiak Publikacje autorstwa Jadwigi Miluśkiej Stasiak Gmina Opatówek 1993-1994. Informator Autor: Zebrała i opracowała Jadwiga Bunclerowa Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna; Towarzystwo Przyjaciół Opatówka

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach

Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach Lp. Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Archiwalnych Bieżących Uwagi o brakujących rocznikach i ich kompletności

Bardziej szczegółowo

Kurs Przodownika Turystyki Górskiej edycja 2012

Kurs Przodownika Turystyki Górskiej edycja 2012 KTG OM PTTK w Warszawie SKPTG koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Kurs Przodownika Turystyki Górskiej edycja 2012 Test sprawdzający cz. 1 Autor: Rafał Kwatek Spis treści Góry Świata i Europy... 2 Geologia

Bardziej szczegółowo

Ojczyzna to kraj dzieciństwa. Miejsce urodzenia to jest ta mała najbliższa ojczyzna...

Ojczyzna to kraj dzieciństwa. Miejsce urodzenia to jest ta mała najbliższa ojczyzna... Ojczyzna to kraj dzieciństwa. Miejsce urodzenia to jest ta mała najbliższa ojczyzna... Tadeusz Różewicz Dla człowieka, podobnie jak dla ptaka, świat ma wiele miejsc, gdzie można odpocząć, ale gniazdo tylko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/263/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XVI/263/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XVI/263/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

STANISŁAW WYSPIAŃSKI WYKAZ BIBLIOGRAFICZNY

STANISŁAW WYSPIAŃSKI WYKAZ BIBLIOGRAFICZNY STANISŁAW WYSPIAŃSKI WYKAZ BIBLIOGRAFICZNY Publikacje zawarte w niniejszym wykazie pochodzą ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu. BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA ACHILLES. Powrót Odysa.- Wrocław:

Bardziej szczegółowo

I miejsce M. Kucharska III b II miejsce S. Rosiak II c Etap rejonowy: III miejsce M. Kucharska III b

I miejsce M. Kucharska III b II miejsce S. Rosiak II c Etap rejonowy: III miejsce M. Kucharska III b Konkursy I semestr 203/4 Lp. Nazwa konkursu Rodzaj konkursu. XXII edycja - Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK 2. Konkurs Literacki w ramach projektu Zostań przyjacielem wody 3. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Marzec zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Marzec zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Marzec 1968 zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce 2012 Korekta Bożena Lewandowska Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-wyb.zag.z filozofii-

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (18-24.02.2011) 1 010 a p 2004513750 150 a Budownictwo x czasopisma z Polska y 1918-1939 r. 2 010 a p 2004513751 150 a Budownictwo

Bardziej szczegółowo

c.40zł. 17. Koran. Z serii: Bibliotheca Mundi. Przeł. J. Bielawski. W. 1986, PIW, 22,5cm, s. 972, opr. oryg. tw.,

c.40zł. 17. Koran. Z serii: Bibliotheca Mundi. Przeł. J. Bielawski. W. 1986, PIW, 22,5cm, s. 972, opr. oryg. tw., ANTYKWARNIA-Ksigarnia NIEZALENA ul. Kopernika 4, tel. 34-324-94-67 skr. poczt. 636, 42-217 Czstochowa e-mail: skrytka636@antykwarnia.com.pl Internet: www.antykwarnia.com.pl NOWOCI Z ANTYKWARSKIEJ PÓŁKI

Bardziej szczegółowo

WSTP...3 WYKAZ PUBLIKACJI DOTYCZCYCH TEATRU W SZKOLE...4 I DRAMA...5 II FORMY TEATRALNE...6 WYKAZ SKRÓTÓW W OPISIE BIBLIOGRAFICZNYM...

WSTP...3 WYKAZ PUBLIKACJI DOTYCZCYCH TEATRU W SZKOLE...4 I DRAMA...5 II FORMY TEATRALNE...6 WYKAZ SKRÓTÓW W OPISIE BIBLIOGRAFICZNYM... SPIS TRECI : WSTP...3 WYKAZ PUBLIKACJI DOTYCZCYCH TEATRU W SZKOLE...4 I DRAMA...5 II FORMY TEATRALNE...6 WYKAZ SKRÓTÓW W OPISIE BIBLIOGRAFICZNYM...8 INDEKS AUTORSKI...9 Maria wikliska-bukowska 2 WSTP Jest

Bardziej szczegółowo