Determinanty rozwoju obrotu pieniądza w warunkach niskich stóp procentowych i dobie rozwoju innowacyjnych instrumentów płatniczych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Determinanty rozwoju obrotu pieniądza w warunkach niskich stóp procentowych i dobie rozwoju innowacyjnych instrumentów płatniczych"

Transkrypt

1 Determinanty rozwoju obrotu pieniądza w warunkach niskich stóp procentowych i dobie rozwoju innowacyjnych instrumentów płatniczych

2 Determinanty rozwoju obrotu pieniądza. 2 AGENDA Dlaczego lubimy gotówkę Determinanty zapotrzebowania na pieniądz gotówkowy Wyniki analiz ekonometrycznych Przyszłość gotówki

3 Determinanty rozwoju obrotu pieniądza 3 Determinanty rozwoju obrotu pieniądza 1 Dlaczego lubimy gotówkę

4 Determinanty rozwoju obrotu pieniądza 4 Kilka cytatów Expected for the smallest of transactions, money will no longer be a physical thing (Forbes 1967) The use of cash and currency will drop drastically (Flannery and Jaffee 1973) Cash is dirty, inefficent-and obsolete (Gleick 1996) The end of the cash era (The Economist 2007)

5 Determinanty rozwoju obrotu pieniądza 5 i kilka mitów dotyczących gotówki (wg Summary Report by Currency Research, 2014, 2015) Nr Mit 1 Mit 2 Mit 3 Mit 4 Mit 5 Mit 6 Mit 7 Opis Gotówka jest droga Bez gotówki szara strefa zniknie Nadchodzi społeczeństwo bezgotówkowe Popyt na gotówkę zmniejsza się Detaliści preferują karty kredytowe Pieniądz jest brudny Gotówka jest używana tylko przez osoby starsze

6 Determinanty rozwoju obrotu pieniądza 6 i kilka mitów dotyczących gotówki (wg Summary Report by Currency Research, 2014, 2015) Nr Mit 8 Mit 9 Mit 10 Mit 11 Mit 12 Mit 13 Mit 14 Opis Bitcoin zastąpi gotówkę Karty kredytowe są bezpieczniejsze niż gotówka Gotówka jest produktem niskiej technologii Tylko przestępcy używają banknotów Gotówka będzie zastąpiona przez płatności mobilne Konsumenci nie lubią gotówki Gotówka nie przynosi korzyści społeczeństwu

7 Determinanty rozwoju obrotu pieniądza 7 Czy popyt na gotówkę ma tendencje do ograniczonego wzrostu? obieg w mln (dane roczne )

8 Determinanty rozwoju obrotu pieniądza 8 Czy popyt na gotówkę ma tendencje do ograniczonego wzrostu? wartość obiegu (dane dzienne VI-VIII 2015) VI 2015 VII 2015 VIII 2015

9 Determinanty rozwoju obrotu pieniądza 9 2 Determinanty zapotrzebowania na pieniądz gotówkowy

10 Determinanty rozwoju obrotu pieniądza 10 Determinanty zapotrzebowania na pieniądz gotówkowy 1. Tradycyjne transakcje, motyw przezornościowy i spekulacyjny a) PKB/wydatki konsumpcyjne b) Koszty alternatywne (stopy procentowe, inflacja) c) Implicite rate 2. Innowacje finansowe a) ATM, karty płatnicze, EFTPOS, płatności mobilne, e-pay, ubankowienie 3. Popyt nierezydentów a) Kurs waluty 4. Szara strefa a) Podatki b) Stopa bezrobocia (wg modelu Fischera) c) Statystyki kryminalne

11 Nominal interest rate Determinanty rozwoju obrotu pieniądza 11 Zapotrzebowanie na pieniądz w świecie niskich stóp procentowych i deflacji USA Japonia ,05 0,1 0,15 0,2 Domestic currency / Nominal GDP

12 Determinanty rozwoju obrotu pieniądza 12 Zapotrzebowanie na pieniądz w świecie niskich stóp procentowych i deflacji Polska

13 % Determinanty rozwoju obrotu pieniądza 13 Zapotrzebowanie na pieniądz a innowacje finansowe C = s T C- wielkość gotówki wykorzystywana w kraju (ATM+Cash Back+OTC) T- całkowita wielkość wydatków konsumentów (PKB) s- udział gotówki w wydatkach 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 (ATM+Cash Back+OTC)/PKB 0,14 0,13 0,12 0,11 0,

14 w mln zł Determinanty rozwoju obrotu pieniądza 14 Zapotrzebowanie na pieniądz a innowacje finansowe Wydatki konsumpcyjne gosp. dom. (FCEoH) z wyróżnieniem części gotówkowej i przelewów różnica FCEoH gotówka+przelew

15 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 dla zł dla 10 i 20 zł Determinanty rozwoju obrotu pieniądza 15 Zapotrzebowanie na pieniądz a innowacje finansowe Wartość banknotów transakcyjnych do PKB 0,8200% 0,8000% 0,7800% 0,7600% 0,7400% 0,7200% 0,7000% 0,6800% 0,6600% zł 10 i 20 zł 0,1080% 0,1060% 0,1040% 0,1020% 0,1000% 0,0980% 0,0960% 0,0940% 0,0920% 0,0900% 0,0880%

16 2010 I kw. II kw. III kw. IV kw I kw. II kw. III kw. IV kw I kw. II kw. III kw. IV kw I kw. II kw. III kw. IV kw I kw. II kw. III kw. IV kw I kw. II kw. 2010_Q1 2010_Q2 2010_Q3 2010_Q4 2011_Q1 2011_Q2 2011_Q3 2011_Q4 2012_Q1 2012_Q2 2012_Q3 2012_Q4 2013_Q1 2013_Q2 2013_Q3 2013_Q4 2014_Q1 2014_Q2 2014_Q3 w mln zł Determinanty rozwoju obrotu pieniądza 16 Zapotrzebowanie na pieniądz a innowacje finansowe 30,00% 29,00% 28,00% 27,00% Relacja obiegu do depozytów bieżących Gotówka krajowa w posiadaniu gospodarstw domowych 26,00% ,00% 24,00% 23,00% 22,00%

17 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 Determinanty rozwoju obrotu pieniądza 17 Zapotrzebowanie na pieniądz a innowacje finansowe Szybkość obiegu pieniądza gotówkowego 15 14, , , , ,5 2,5 2 1,5 1 0,5 0 income velocity (lewa oś) transaction velocity (prawa oś)

18 Determinanty rozwoju obrotu pieniądza 18 Zapotrzebowanie na pieniądz - wnioski Mimo malejących gotówkowych wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych wzrasta poziom gotówki w portfelach z powodu przezornościowego. Mówiąc inaczej, przy niskich stopach procentowych wolimy przezornie trzymać więcej gotówki w portfelu nawet wtedy, gdy dokonujemy płatności kartami. Podejście takie wydaje się zasadnym szczególnie przy bardzo niskim, czasami efektywnie ujemnym oprocentowaniu rachunków bieżących

19 Determinanty rozwoju obrotu pieniądza 19 3 Wyniki analiz ekonometrycznych

20 Determinanty rozwoju obrotu pieniądza 20 Model ekonometrycznych - Model VEC, procedura Johansena: - Zestaw zmiennych endogenicznych (logarytmy): cic- realna wartość obiegu pkb- realne PKB i- stopa Wibor 3 M +1 cpi- stopa inflacji +1 ex- kurs euro cic t = c + b 1 pkb t +b 2 i t +b 3 cpi t +b 4 ex t (relacja długoterminowa) - Zestaw zmiennych egzogenicznych: zmienne sezonowe 0-1 zmienna 0-1 dla 4q2008 (za wyjątkiem banknotów o niskich nominałach) - Dane kwartalne za okres 1Q2000-2Q2015, nieodsezonowane Do obliczenia wartości realnych wykorzystano deflator PKB. Rok odniesienia

21 Determinanty rozwoju obrotu pieniądza 21 Wyniki oszacowań Wyniki oszacowań parametrów w relacji długoterminowej oraz wskaźnika powrotu α Rodzaj obiegu pkb wibor cpi ex c α All 1,39 (0,07) Small notes 0,28 (0,27) High notes 0,85 (0,11) ATM notes 1,06 (0,03) W nawiasie podano błąd oszacowania -0,74 (0,49) -5,64 (1,56) x -0,38 (0,96) -4,14 (0,91) x -6,09 (2,40) -8,76 (2,19) -0,80 (0,15) x -1,88 (0,42) -1,31 (0,28) -4,85-0,31 (0,07) 4,37-0,02 (0,01) 1,82-0,07 (0,04) - -0,11 (0,03)

22 Determinanty rozwoju obrotu pieniądza 22 4 Przyszłość gotówki

23 Determinanty rozwoju obrotu pieniądza 23 Długoterminowe scenariusze dla przyszłości gotówki (wg AGIS, 2012) Spadek zapotrzebowania na gotówkę Powolne zastępowanie gotówki przez tańsze instrumenty płatnicze Efektywność cyklu gotówkowego Zrównoważony wzrost gotówki Użycie gotówki Wpływ innowacji technologicznych, zwyczajów płatniczych i legislacji

24 Determinanty rozwoju obrotu pieniądza 24 Analiza czynników potencjalnie wpływających na ograniczenie używania gotówki- Cash-At-Risk Score (wg David S. Evans, Karen Webster, Gloria Colgan, and Scott Murray, Paying with Cash: A Multi-Country Analysis of the Past and Future of the Use of Cash for Payments by Consumers, June ) Źródło Ekonomia Przykłady, jak źródło może wpływać na skłonność do używania gotówki Wolny wzrost gospodarczy i spadek zatrudnienia zmusi konsumentów do wzrostu użycia gotówki w relacji do innych form dokonywania płatności ze względu na większą kontrolę budżetów domowych i ograniczony dostęp do metod elektronicznych Rząd Merchants Konsument Banki Wydawcy kart płatniczych Innowacje Możliwość ograniczenia używania gotówki w celu redukcji unikania podatków Wzrost akceptacji kart w celu ograniczenia użycia gotówki (kraje rozwijające się). Zachęcanie do używania gotówki w celu ograniczenia kosztów związanych z obsługą kart (kraje rozwinięte) Coraz większe używanie np. mobilnych form płatności z uwzględnieniem masy krytycznej dla takich instrumentów Redukcja kosztów obsługi gotówki poprzez promowanie i wprowadzanie nowych form płatności bezgotówkowych Wprowadzanie i promowanie nowych form płatności bezgotówkowych Rozwój nowych form płatności

25 Determinanty rozwoju obrotu pieniądza 25 Analiza czynników potencjalnie wpływających na ograniczenie używania gotówki- Cash-At-Risk Score Kraj Ekonomia Rząd Merchants Konsumenci Banki Sieć płatności Innowacje Ocena całkowita Francja Niemcy Włochy Polska Hiszpania Portugalia Szwecja UK US

26 Determinanty rozwoju obrotu pieniądza 26 In times of economic uncertainty, the payment method of last resort is not gold or electronic payments - but cash As the Greek Crisis Shows, Cash is Still King Currency News, July 2015

27 dr. inż. Arkadiusz Manikowski Ekspert ds. analiz obiegu gotówkowego Departament Emisyjno- Skarbcowy Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

ISSN 1898-6447. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Cracow Review of Economics and Management. Nr 2 (938)

ISSN 1898-6447. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Cracow Review of Economics and Management. Nr 2 (938) ISSN 1898-6447 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Zeszyty Naukowe Cracow Review of Economics and Management Nr 2 (938) Kraków 2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Polska), Slavko Arsovski (Serbia), Josef

Bardziej szczegółowo

SKŁONNOŚĆ POLAKÓW DO KORZYSTANIA Z INNOWACYJNYCH INSTRUMENTÓW PŁATNICZYCH

SKŁONNOŚĆ POLAKÓW DO KORZYSTANIA Z INNOWACYJNYCH INSTRUMENTÓW PŁATNICZYCH Janina Harasim Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach SKŁONNOŚĆ POLAKÓW DO KORZYSTANIA Z INNOWACYJNYCH INSTRUMENTÓW PŁATNICZYCH Wprowadzenie Charakterystyczną cechą współczesnego rynku płatności detalicznych

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy

Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy dr Małgorzata Kieżel Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego, Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu i perspektyw rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce 1

Analiza stanu i perspektyw rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce 1 Beata Świecka Analiza stanu i perspektyw rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce 1 Wstęp W dobie postępującej globalizacji usług finansowych i zmiany potrzeb gospodarstw domowych można zaobserwować powolne,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego przy Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności OBRÓT BEZGOTÓWKOWY ZALETY I KORZYŚCI

Bardziej szczegółowo

Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki. Patronat

Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki. Patronat Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki Patronat Warszawa 2014 Raport opracowany przez Uczelnię Łazarskiego i SEENDICO Doradcy Sp.j. w ramach projektu pt. Koszt pieniądza gotówkowego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DECYZJI ZAKUPOWYCH POLSKICH KONSUMENTÓW, UWARUNKOWANYCH WYBOREM FORMY PŁATNOŚCI

ANALIZA DECYZJI ZAKUPOWYCH POLSKICH KONSUMENTÓW, UWARUNKOWANYCH WYBOREM FORMY PŁATNOŚCI ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 Monika KAPLER Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania ANALIZA DECYZJI ZAKUPOWYCH POLSKICH KONSUMENTÓW,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału...

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału... Warszawa, 2009 2 Spis treści Wprowadzenie.................................... 7 Cel i struktura Raportu.............................. 8 Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji.......

Bardziej szczegółowo

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami płatniczymi innych krajów Unii Europejskiej

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami płatniczymi innych krajów Unii Europejskiej Narodowy Bank Polski Warszawa, 2006-03-15 Departament Systemu Płatniczego Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami płatniczymi innych krajów Unii Europejskiej Głównym celem

Bardziej szczegółowo

Transformując rynek płatności Polska w awangardzie europejskiej

Transformując rynek płatności Polska w awangardzie europejskiej Transformując rynek płatności Polska w awangardzie europejskiej Jakub Górka Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski III Międzynarodowy Kongres Płatności Bezgotówkowych organizatorzy: FROB i WZ UW Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Monika Szafrańska Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Monika Szafrańska Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 9 (58) 2013 Monika Szafrańska Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Czynniki determinujące zachowania wiejskich gospodarstw domowych na rynku płatności bezgotówkowych Factors determining behaviours of rural

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju innowacyjnych usług płatniczych

Kierunki rozwoju innowacyjnych usług płatniczych Kierunki rozwoju innowacyjnych usług płatniczych dr Michał Polasik Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Konferencja "Innowacyjne usługi płatnicze - prawo i

Bardziej szczegółowo

OCZEKIWANIA KONSUMENTÓW DOTYCZĄCE INSTRUMENTU PŁATNICZEGO A ROZWÓJ INNOWACYJNYCH FORM PŁATNOŚCI

OCZEKIWANIA KONSUMENTÓW DOTYCZĄCE INSTRUMENTU PŁATNICZEGO A ROZWÓJ INNOWACYJNYCH FORM PŁATNOŚCI NAUKI O FINANSACH FINANCIAL SCIENCES 1(18) 2014 ISSN 2080-5993 Janina Harasim, Monika Klimontowicz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach OCZEKIWANIA KONSUMENTÓW DOTYCZĄCE INSTRUMENTU PŁATNICZEGO A ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

Ewolucja bankowości centralnej

Ewolucja bankowości centralnej Ewolucja bankowości centralnej Kluczowe czynniki warunkujące powstanie banków centralnych: - wynalezienie pieniądza papierowego - ustanowienie monopolu emisyjnego 1. Banknot wynaleziony w Chinach (dynastia

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich IX Kongres Ekonomistów Polskich Jakub Górka Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania NOŻYCE DYWERGENCJI W POLSKIM SYSTEMIE PŁATNICZYM Streszczenie: W Polsce dominują płatności gotówkowe. Część społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia dr Adrian Horzyk (horzyk@uci.agh.edu.pl) Wykład Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości

Makroekonomia dr Adrian Horzyk (horzyk@uci.agh.edu.pl) Wykład Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości Literatura: 1. Begg D., Fischer S., Dornbush R., Ekonomia. Makroekonomia., PWE, Warszawa 1998. 2. Kameschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, tłumacz.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ALTERNATYWNYCH WSKAŹNIKÓW INDEKSACJI OBLIGACJI SKARBOWYCH

ANALIZA ALTERNATYWNYCH WSKAŹNIKÓW INDEKSACJI OBLIGACJI SKARBOWYCH STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2014, vol. 2, no. 2 (263) Marta Pszczółkowska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej marta.pszczolkowska1@gmail.com

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie. Zeszyt nr 241. Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski

MATERIAŁY I STUDIA. Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie. Zeszyt nr 241. Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 241 Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski Warszawa 2009 Raport przygotowywany na zamówienie Departamentu Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Analiza fundamentalna. Etapy analizy fundamentalnej. Analiza makroekonomiczna 2015-03-21. Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych

Analiza fundamentalna. Etapy analizy fundamentalnej. Analiza makroekonomiczna 2015-03-21. Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych Analiza fundamentalna - szacuje wartość danej spółki na podstawie danych z otoczenia i samej

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY EURO JAKO WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ

PERSPEKTYWY EURO JAKO WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ Bogumiła Mucha-Leszko, Magdalena Kąkol PERSPEKTYWY EURO JAKO WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ Wstęp Wzrost zakresu i wartości transgranicznych transakcji gospodarczych zwiększa międzynarodową pozycję tych walut,

Bardziej szczegółowo

W KIERUNKU CYFROWEGO PRAWNEGO ŚRODKA PŁATNICZEGO EMITOWANEGO PRZEZ BANK CENTRALNY

W KIERUNKU CYFROWEGO PRAWNEGO ŚRODKA PŁATNICZEGO EMITOWANEGO PRZEZ BANK CENTRALNY W KIERUNKU CYFROWEGO PRAWNEGO ŚRODKA PŁATNICZEGO EMITOWANEGO PRZEZ BANK CENTRALNY Prezentacja koncepcji W dziedzinie płatności od wielu lat obserwujemy zjawisko dematerializacji. W trakcie ostatnich 10

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY EURO JAKO WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ

PERSPEKTYWY EURO JAKO WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ Bogumiła Mucha-Leszko, Magdalena Kąkol Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiwj w Lublinie PERSPEKTYWY EURO JAKO WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ Wprowadzenie Wzrost zakresu i wartości transgranicznych transakcji gospodarczych

Bardziej szczegółowo

w postaci jednego z agregatów monetarnych (M1, M2, M3). Podstawą do takiego sformułowania celu jest równanie wymiany Irvinga Fishera, z którego

w postaci jednego z agregatów monetarnych (M1, M2, M3). Podstawą do takiego sformułowania celu jest równanie wymiany Irvinga Fishera, z którego Slajd 1 Marża odsetkowa (dochód odsetkowy netto) różnica między odsetkami płaconymi i pobieranymi Marża odsetkowa = wynik odsetkowy/aktywa odsetkowe Rozpiętość odsetkowa = przychody odsetkowe/aktywa odsetkowe

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010 PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2011 r. we wszystkich publikacjach EBC będzie umieszczony wizerunek motywu z banknotu o nominale 100. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny

Bardziej szczegółowo

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2007 roku wszystkie publikacje EBC będą przedstawiały motyw z banknotu 20. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2007 Adres Kaiserstrasse 29

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2005 EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY

RAPORT ROCZNY 2005 EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY PL RAPORT ROCZNY EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY W 2006 roku wszystkie publikacje EBC będą przedstawiały motyw z banknotu 5. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2006 Adres Kaiserstrasse 29

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD V PIENIĄDZ Pieniądz i polityka pieniężna Czym jest pieniądz? Podaż pieniądza Zarządzanie portfelem i popyt na aktywa Popyt na pieniądz Prowadzenie polityki

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia bezgotówkowe msp z sektora agrobiznesu

Rozliczenia bezgotówkowe msp z sektora agrobiznesu Monika Szafrańska, Renata Matysik-Pejas Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Rozliczenia bezgotówkowe msp z sektora agrobiznesu Wstęp Polskie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOTÓWKOWEGO I BEZGOTÓWKOWEGO W WARUNKACH STABILNOŚCI I ZAGROśENIA GOSPODARKI

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOTÓWKOWEGO I BEZGOTÓWKOWEGO W WARUNKACH STABILNOŚCI I ZAGROśENIA GOSPODARKI Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 14, Nr 2/2010 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach G o s p o d a r o w a n i e zas

Bardziej szczegółowo