FILIA W JAŚLE PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KROŚNIE INFORMATOR O NABYTKACH NR 12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FILIA W JAŚLE PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KROŚNIE INFORMATOR O NABYTKACH NR 12"

Transkrypt

1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KROŚNIE FILIA W JAŚLE ul. Plac Żwirki i Wigury 9 tel. (13) INFORMATOR O NABYTKACH NR 12 Jasło 2014

2 SPIS TREŚCI WSTĘP INFORMATYKA I TECHNIKA KOMPUTEROWA BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO PSYCHOLOGIA ETYKA. MORALNOŚĆ. FILOZOFIA PRAKTYCZNA SOCJOLOGIA PRACA OPIEKA SPOŁECZNA OŚWIATA. PEDAGOGIKA. WYCHOWANIE. SZKOLNICTWO WYCHOWANIE, KSZTAŁCENIE I NAUCZANIE SPECJALNYCH KATEGORII OSÓB. SZKOLNICTWO SPECJALNE LOGOPEDIA RESOCJALIZACJA MATEMATYKA SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT NAUKA O LITERATURZE. LITERATURA PIĘKNA BIOGRAFIE (438)A/Z HISTORIA REGIONÓW I MIEJSCOWOŚCI

3 WSTĘP Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie, Filia w Jaśle prezentuje Państwu kolejny numer Informatora o nabytkach. Zawiera on wykaz wybranych nowości ze wszystkich dziedzin wiedzy, jakie jasielska Filia zgromadziła w roku Wybrane pozycje uporządkowano w oparciu o Uniwersalną Klasyfikację Dziesiętną, zaś w poszczególnych działach uszeregowano je alfabetycznie według nazwisk autorów oraz tytułów prac zbiorowych. W Informatorze nie uwzględniono pozycji, które Biblioteka już posiada w swoich zbiorach oraz broszur, czasopism i dokumentów elektronicznych, do korzystania z których również zachęcamy. Wykaz został opracowany w oparciu o opisy bibliograficzne pozycji wprowadzonych do komputerowej bazy danych PBW w programie PROLIB. Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów oraz usług informacyjnych. Kierownik Filii mgr Grażyna Jędryczka Opracowała: Beata Szczepanik 3

4 004 INFORMATYKA I TECHNIKA KOMPUTEROWA 1. KARCZMARZYK, Małgorzata Anna Dziecko w wirtualnej galerii / Małgorzata Anna Karczmarzyk. Warszawa : Żak cop.2013 JM TOŻSAMOŚCI Tożsamości wirtualne i komunikacja w przestrzeni społecznej Internetu / pod red. nauk. Zbigniewa Rykla i Jarosława Kinala. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2013 JM BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO 3. BIBLIOTEKI Biblioteki cyfrowe : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Janiak, Moniki Krakowskiej i Marii Próchnickiej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012 JM BIBLIOTEKI Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa / pod red. Iwony H. Pugacewicz i Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013 JM DOBROWOLSKA, Mirosława Seniorzy w bibliotekach publicznych : poradnik / Mirosława Dobrowolska. Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012 JM GMITEREK, Grzegorz Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu : biblioteka 2.0 / Grzegorz Gmiterek ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012 JM

5 7. KURKOWSKA, Ewa Jadwiga Edukacja informacyjna w bibliotekach a rozwój społeczeństwa wiedzy / Ewa Jadwiga Kurkowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012 JM WOŁ0SZ, Jan Meandry polskiego bibliotekarstwa ( ) / Jan Wołosz. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012 JM PSYCHOLOGIA 9. BRAZELTON, T. Berry Dzieci pełne złości / Thomas B. Brazelton, Joshua D. Sparrow ; przeł. Agnieszka Cioch. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012 JM CHROST, Marzena Kompetencje emocjonalne i społeczne młodzieży / Marzena Chrost. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM", 2012 JM JAKONIUK-DIALLO, Anna Percepcja słuchowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Anna Jakoniuk-Diallo. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza / 2012 JM KAŁDON, Barbara Potrzeby młodzieży niedostosowanej społecznie, a funkcjonowanie wybranych subkultur młodzieżowych / Barbara Kałdon, Żaneta Tempczyk. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", 2012 JM KORCZAK, Janusz Jak kochać dziecko : dziecko w rodzinie / Janusz Korczak ; [oprac. tekstu Elżbieta Cichy]. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2012 JM

6 14. LASOTA, Agnieszka Jak małe dziecko poznaje rzeczywistość : o zabawie i komunikacji we wczesnym dzieciństwie / Agnieszka Lasota. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2012 JM MAGDA-ADAMOWICZ, Marzenna Obraz twórczych pedagogicznie nauczycieli klas początkowych / Marzenna Magda-Adamowicz. - Wyd. 2 zm. - Toruń : "Adam Marszałek", 2012 JM NOWAK, Lidia Teresa Asertywność w bibliotece : jak odkryć siłę swojej profesji? : poradnik / Lidia Teresa Nowak. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012 JM PANA, Johanna Trening mentalny : gry i zabawy dla dzieci / Johanna Pana ; [tł. Magdalena Głowacka]. - Gliwice : "Helion", 2013 JM RODRIGUEZ, Nora Co nam mówią rysunki dzieci / Nora Rodriguez ; [tł. z jęz. hisz. Katarzyna Schmidt]. - Kielce : "Jedność", 2013 JM RODZINA Rodzina, młodzież, dziecko : szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej / red. nauk. Magdalena Piorunek, Joanna Kozielska, Agnieszka Skowrońska-Pućka. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2013 JM WASILEWSKA, Anna Fantastyka baśniowa - wychowanie czy manipulacja? / Anna Wasilewska. Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2012 JM

7 17 ETYKA. MORALNOŚĆ. FILOZOFIA PRAKTYCZNA 21. VOSEENKUHL, Wilhelm Możliwość dobra : etyka w 21 wieku / Wilhelm Vossenkuhl ; tł. Kazimierz Rynkiewicz. - Kraków : "WAM", 2012 JM SOCJOLOGIA 22. DZIECI Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie : zagrożenia rozwojowe i społeczne / pod red. nauk. Ewy Wysockiej. - Warszawa : "Żak", 2012 JM KIM Kim jestem? Kim jesteśmy? : antropologiczne i socjologiczne konteksty współczesnej tożsamości : praca zbiorowa / pod red. Doroty Czakon i Mirosława Boruty ; przy współpr. Renaty Hołdy i Ryszarda Kantora. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2012 JM KOMUNIKACJA Komunikacja jako narzędzie (po)rozumienia we wspólnotach społecznych / red. nauk. Anna Mitręga, Iwona Jagoszewska. - Toruń : Adam Marszałek, 2012 JM KOTARSKI, Hubert Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego / Hubert Kotarski. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2013 JM ŁUSZCZEK, Krzysztof Kontrola społeczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku mediów elektronicznych : studium porównawcze na przykładzie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski / Krzysztof Łuszczek. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2013 JM

8 27. MAŁŻEŃSTWO Małżeństwo, rodzina, rozwód / red. Barbara M. Kaja. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2013 JM MICZYŃSKA-KOWALSKA, Maria Socjalizacja w społeczeństwie ponowoczesnym / Maria Miczyńska-Kowalska. Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2012 JM POKOLENIE Pokolenie wygranych? : trzecia część badań nad sytuacją dzieci i młodzieży w procesie transformacji / red. nauk. Janusz Sztumski. - Katowice : "Śląsk", 2012 JM SPOŁECZNY Społeczny wymiar życia i aktywności osób starszych / red. nauk. Aneta Baranowska, Elżbieta Kościńska, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska. - Toruń : "Akapit", 2013 JM WSPÓŁCZESNA Współczesna rodzina w dobie przemian społeczno-kulturowych / red. Bogdan Więckiewicz, Marek Klimek. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2012 JM PRACA 32. PRACA Praca a długowieczność : materiały z konferencji naukowej "Długowieczność i praca" / pod red. nauk. Stanisława Rogali. - Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji : Instytut Śląski, 2012 JM RONGIŃSKA, Tatiana Strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w pracy zawodowej / Tatiana Rongińska, Werner A. Gaida. - Wyd. 2 uzup. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2012 JM

9 34. WOJEWÓDZKA, Barbara Zatrzymać mobbing i inne formy przemocy / Barbara Wojewódzka. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2012 JM OPIEKA SPOŁECZNA 35. KRASIEJKO, Izabela Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji : wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej / Izabela Krasiejko. - Toruń : "Akapit", 2013 JM PRACA Praca socjalna w służbie ludziom / red. nauk. Arkadiusz Żukiewicz. - Toruń : "Akapit", 2012 JM SŁOWNIK Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 1 / red. nauk. Anna Weissbrot-Koziarska, Piotr Sikora ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2012 JM SŁOWNIK Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 2 / red. nauk. Anna Weissbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2013 JM OŚWIATA. PEDAGOGIKA. WYCHOWANIE. SZKOLNICTWO. WYKORZYSTYWANIE WOLNEGO CZASU 39. DOMAN, Glenn Subtelna rewolucja : liczenie od pierwszego roku życia / Glenn Doman, Janet Doman ; [tł. Przemysław i Karina Gancarczyk]. - Gliwice : "Helion", 2013 JM

10 40. DZIECIŃSTWO Dzieciństwo i wczesna edukacja w dynamicznie zmieniającym się świecie / red. nauk. Małgorzata Kowalik-Olubińska. - Poznań : "Adam Marszałek", 2012 JM EDUKACJA Edukacja jutra : edukacja ustawiczna : pozaszkolne formy wychowania i kształcenia / red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. Sosnowiec : "Humanitas", 2013 JM EDUKACJA Edukacja jutra : role nauczyciela w edukacji szkolnej / red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. - Sosnowiec : "Humanitas", 2013 JM EDUKACJA Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców nowego wieku / red. nauk. Eugeniusz Bielicki, Mieczysław Ciosek ;Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. - Toruń : Adam Marszałek, 2012 JM EDUKACJA Edukacja regionalna na I etapie kształcenia - twórczy rozwój dziecka : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Gogolewskiej-Tośki ; [aut.] Iwona Bobińska [i in.]. - Rzeszów : "Fosze", 2012 JM EDUKACJA Edukacja w obliczu przemian społecznych / Iryna Surina [i in.]. - Toruń : "Adam Marszałek", cop JM JACEWICZ, Agata Początki kariery szkolnej na tle przemian edukacyjnych / Agata Jacewicz. - Białystok : Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, 2013 JM

11 47. JAKOŚĆ Jakość edukacji : różnorodne perspektywy / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2012 JM 73051, JM KARCZEWSKA, Joanna Integralne wychowanie : chrześcijańska koncepcja Stefana Kunowskiego / Joanna Karczewska. - Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2012 JM KŁOSIŃSKA, Tatiana Dziecko-uczeń, droga do edukacji skutecznej : twórcze techniki Celestyna Freineta we wczesnej edukacji / Tatiana Kłosińska. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2013 JM KONOPNICKA, IWONA Edukacja czytelnicza dzieci w młodszym wieku szkolnym / Iwona Konopnicka ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2013 JM LEMAŃSKA-LEWANDOWSKA, Ewa Nauczyciele a dyscyplina w klasie szkolnej : przekonania, strategie, kierunki zmian / Ewa Lemańska- Lewandowska. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2013 JM ŁUKASIK, Joanna Małgorzata Nauczyciel, wychowawca, pedagog : szkolne wyzwania / Joanna M. Łukasik, Katarzyna Jagielska, Roman Solecki. - Kielce : "Jedność", 2013 JM ŁUKAWSKA, Maria Skuteczność edukacyjnych programów profilaktycznych realizowanych w klasach I-III / Maria Łukawska. - Wyd Krasnystaw : Maria Łukawska, 2013 JM

12 54. MILLER, Reinhold Jak przeżyć w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Reinhold, Miller ; przekład Ewa Marszał, Jerzy Zakrzewski. - Kraków : "WAM", 2012 JM MRÓZ, Tadeusz Fundamentalne problemy edukacji / Tadeusz Mróz, Małgorzata Siwińska. Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2013 JM NOWE Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej / red. nauk. Barbara Surma. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM", 2012 JM OBIDNIAK, Dorota Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego / Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013 JM PAMUŁA-BEHRENS, Małgorzata Nauka czytania w języku obcym w okresie wczesnoszkolnym : teoria i praktyka / Małgorzata Pamuła-Behrens. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2012 JM PODHAJECKA, Maria Gra edukacyjna oknem do poznawania dziecięcego świata / MáriaPodhájecká, VladimírGerka ; [tł. Agata Mickiewicz-Janiszewska]. - Warszawa : "Erica", 2013 JM ROŻEK, Bożena Klubik Małego Matematyka : rozwijanie aktywności matematycznych uczniów I etapu edukacyjnego / Bożena Rożek, Elżbieta Urbańska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012 JM 73045, JM

13 61. ŚNIEGULSKA, Anna Refleksje nad współczesnym wychowaniem = Reflections on presenteducation / Anna Śniegulska. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2013 JM WALOSIK, Alicja Przez edukację do zrównoważonego rozwoju / Alicja Walosik. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2013 JM WARCHOŁ, Krzysztof Autorski program nauczania wychowania fizycznego : postawa, aktywność, wiedza, umiejętności, sprawność : dla I, II, III i IV etapu edukacji wraz z rocznymi planami pracy, konspektami zajęć i przedmiotowymi systemami oceniania / Krzysztof Warchoł. - Rzeszów : "Fosze", 2013 JM WIELOKULTUROWOŚĆ Wielokulturowość i problemy edukacji / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Aniela Różańska, Gabriela Piechaczek-Ogierman. - Toruń : Adam Marszałek, 2012 JM ZIELICZ, Włodzimierz Poradnik pracy z uczniem zdolnym w zakresie fizyki w szkole ponadgimnazjalnej / Włodzimierz Zielicz. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012 JM 73048, JM WYCHOWANIE, KSZTAŁCENIE I NAUCZANIE SPECJALNYCH KATEGORII OSÓB. SZKOLNICTWO SPECJALNE 66. DĄBROWSKA-BĄK, Maria Dysfunkcjonalność lokalnego społeczeństwa wychowującego / Maria Dąbrowska-Bąk, Katarzyna Pawełek. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2013 JM

14 67. KONARSKA, Joanna Rozwój i wychowanie rehabilitujące dziecka niewidzącego w okresie późnego dzieciństwa i adolescencji / Joanna Konarska. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2013 JM LESSING-PERNAK, Joanna Dziecko zbuntowane : między miłością a wolnością / Joanna Lessing-Pernak. Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2012 JM SERAFIN, Teresa Kształcenie specjalne w systemie oświaty : vademecum dla organu prowadzącego, dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców / Teresa Serafin. - Wyd Warszawa : WoltersKluwer Polska, 2012 JM LOGOPEDIA 70. BŁACHNIO, Krystyna Vademecum logopedyczne : dla studentów pedagogiki / Krystyna Błachnio. Wyd Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2012 JM CZARNIK, Barbara Obrazkowe ćwiczenia logopedyczne dla przedszkolaków : ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną głosek L, R / Barbara Czarnik. - Gdańsk : "Harmonia", 2013 JM CZARNIK, Barbara Obrazkowe ćwiczenia logopedyczne dla przedszkolaków : ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną głosek P, B, T, D / Barbara Czarnik. - Wyd Gdańsk : "Harmonia", 2012 JM HAMERLIŃSKA-LATECKA, Agnieszka Dyslalia : psychospołeczny aspekt terapii logopedycznej / Agnieszka Hamerlińska-Latecka. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2012 JM

15 RESOCJALIZACJA 74. TOROŃ, Barbara Zagrożeni i skazani na resocjalizację / Barbara Toroń. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2012 JM ZACHOWANIA Zachowania społecznie destruktywne : profilaktyka i resocjalizacja. T. 1 / pod. Franciszka Kozaczuka, Moniki Badowskiej-Hodyr, Antoniego Olaka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012 JM ZACHOWANIA Zachowania społecznie destruktywne : profilaktyka i resocjalizacja. T. 2 / pod. Franciszka Kozaczuka, Moniki Badowskiej-Hodyr, Antoniego Olaka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012 JM MATEMATYKA 77. ŻEROMSKA, ANNA K. Metodologia matematyki jako przedmiot badań antropomatematycznych / Anna K. Żeromska. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2013 JM SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT 78. CIEŚLICKA, Mirosława Zabawy i gry ruchowe nad wodą i w wodzie / Mirosława Cieślicka, Marek Napierała, Dariusz Sitkowski. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2013 JM ERKERT, Andrea Nowe gry i zabawy pobudzające wszystkie zmysły / Andrea Erkert ; [przekł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. - Kielce : "Jedność", 2013 JM

16 80. ERKERT, Andrea Nowe gry i zabawy ruchowe / Andrea Erkert ; [przekł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. - Kielce : "Jedność", 2013 JM JACEWICZ, Agata Zabawy i zajęcia gimnastyczne w przedszkolu : podstawy teoretyczne - badania praktyka / Agata Jacewicz ; Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. - Białystok : Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, 2013 JM JAŁOSIŃSKA, Felicja 60 lat twórczości Mieczysława Wieteski, fotografa jasielskiego : katalog z wystawy r r. / Felicja Jałosińska. - Jasło : Stowarzyszenie Miłośników Jasla i Regionu Jasielskiego, 2013 JM KULTURA Kultura fizyczna i sport w zwierciadle nauk społecznych / pod red. Wojciecha J. Cynarskiego, Jerzego Kosiewicza, Kazimierza Obodyńskiego. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012 JM DAVIS, Susan Elisabeth Mamo, pobaw się ze mną : 1001 zabaw na 5 lat udanego rozwoju / [Susan Elisabeth Davis, Nancy Wilson Hall ; il. Christine Coirault ; tł. Zuzanna Ferenc- Warchałowska, Ewa Gordon]. - Kielce : "Jedność", 2013 JM NAUKA O LITERATURZE. LITERATURA PIĘKNA 85. BAGŁAJEWSKI, Arkadiusz Mapy dwudziestolecia : linie ciągłości / Arkadiusz Bagłajewski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 2012 JM BINIO, Justyna Miś - zabawka - bohater literacki - wzór wychowawczy : poradnik / Justyna Binio. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2013 JM

17 87. OSTASZ Dialog z tradycją w poezji nie tylko dla dzieci / Maria Ostasz. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2013 JM PAPUZIŃSKA, Joanna Derliczek czyli Wędrówki literackie / Joanna Papuzińska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013 JM PAWLIKOWSKA, Beata W dżungli życia / Beata Pawlikowska ; z il. aut. - Wyd. 3 napisane na nowo. Warszawa : G+J Gruner +Jahr Polska, JM STRZAŁKOWSKA, Małgorzata O wartościach czyli Rady nie od parady III / Małgorzata Strzałkowska ; zil. Marcin Bruchnalski. - Warszawa : "Czarna Owca", 2012 JM SZCZEPAŃSKA, Anna Kalambury wzrokowo-słuchowo-ruchowe dla uczniów szkoły podstawowej / Anna Szczepańska. - Gdańsk : "Harmonia", 2013 JM SZÓSTAK, Anna Między mitem a rzeczywistością : topos dzieciństwa w prozie polskiej po roku 1989 / Anna Szóstak. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2012 JM ZARZYCKA, Aneta Brama na wciąż otwarta... : ćwiczenia na podstawie fragmentów Pana Tadeusza / Aneta Zarzycka, Danuta Lemoyne. - Gdańsk : "Harmonia", JM ZOBACZYĆ Zobaczyć dziecko : literackie i filmowe portrety dziecka w Polsce w XX wieku / red. Aldona Ossowska-Zwierzchowska. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2012 JM 73088

18 929 BIOGRAFIE 95. POWROŹNIK, Barbara O Rotmistrzu Witoldzie Pileckim Mężnym Rycerzu Ziemi Nowogródzkiej... / Barbara z Bilewiczów Powroźnik. - Jasło ; Tuchów : Mała Poligrafia Redemptorystów, 2011 JM STACHOWICZ, Katarzyna Stanisław Ignacy Witkiewicz / [tekst Katarzyna Stachowicz]. - Warszawa : Buchmann, 2012 JM (438)A/Z HISTORIA REGIONÓW I MIEJSCOWOŚCI 97. BEREZA, Tomasz Wokół Piskorowic : przyczynek do dziejów konfliktu polsko-ukraińskiego na Zasaniu w latach / Tomasz Bereza. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ściągania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2013 JM POLSKA Polska Partia Robotnicza, Gwardia Ludowa / Armia Ludowa na ziemiach polskich /1945 / pod red. Krzysztofa Kaczmarskiego, Mariusza Krzysztofińskiego. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2013 JM ROCZNIK Rocznik Jasielski. T. 7 / zespół red. Wiesław Hap - przewodn., Felicja Jałosińska - zastępca przewodn., Ewa Pietraszek, Andrzej Gawlewicz, Józef Laskowski, Jacek Nawrocki, Mariusz Skiba. - Jasło : Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2012 JM SZAREK, Marian Opacie : od zarania jego powstania po dzień dzisiejszy na tle dziejów Kraju : / Marian Szarek. - Opacie : Rada Sołecka i Zespół Szkół ; Trzcinica : Gminny Ośrodek Kultury, 2012 JM

NOWOŚCI KWIECIEŃ 2013: WYBÓR

NOWOŚCI KWIECIEŃ 2013: WYBÓR NOWOŚCI KWIECIEŃ 2013: WYBÓR 1. Aktualne Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej : (zbiór studiów). T. 1 / red. nauk. Bolesław Maciej Ćwiertniak ; [aut. Krzysztof Wojciech Baran et al.].

Bardziej szczegółowo

Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607

Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607 Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607 2. Andrzejewski, red. Marek Związki partnerskie :

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Alkoholizm (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Materiały dostępne w PBW Kielce Filia w Staszowie Wybór i opracowanie:

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI

NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Józefa Lompy w Katowicach Nr 1/2014 NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI styczeń 2014 LITERATURA Z ZAKRESU PSYCHOLOGII I PEDAGOGIKI

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010)

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) KSIĄŻKI : 1. Edukacja dzieci z uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOSCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ MARZEC 2010

ZESTAWIENIE NOWOSCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ MARZEC 2010 ZESTAWIENIE NOWOSCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ MARZEC 2010 0/A LEKSYKONY, INFORMATORY Ilustrowana encyklopedia powszechna. T. 2, D-J / [red. prowadzący Jadwiga Marcinek ; zespół red.

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Nauczycieli. Dział Informacji Pedagogicznej Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie

Centrum Edukacji Nauczycieli. Dział Informacji Pedagogicznej Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Centrum Edukacji Nauczycieli. Dział Informacji Pedagogicznej Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Koszalin 2015 W numerze: 1. Dydaktyka. Pedagogika. Wychowanie. Organizacja szkolnictwa..... 3 2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NABYTKÓW Nr 4 (45) / 2014

BIULETYN NABYTKÓW Nr 4 (45) / 2014 KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE BIBLIOTEKA I CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ im. Juliusza Słowackiego BIULETYN NABYTKÓW Nr 4 (45) / 2014 JELENIA GÓRA 2014 1 SPIS TREŚCI Spis działów...

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Dydaktyka współczesna

Bardziej szczegółowo

I. WYDAWNICTWA ZWARTE. 3. BEDNAREK, Józef Media w nauczaniu / Józef Bednarek. - Warszawa : Mikom, 2002. Sygn. 40343, 40266

I. WYDAWNICTWA ZWARTE. 3. BEDNAREK, Józef Media w nauczaniu / Józef Bednarek. - Warszawa : Mikom, 2002. Sygn. 40343, 40266 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Bytomiu ul. Armii Krajowej 54B 41-909 Bytom tel. 32 286 23 52 e-mail: bytom@pbw.katowice.pl www.bytom.pbw.katowice.pl Media w nauczaniu Zestawienie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI. E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI. E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip PBW RZESZÓW 2012 r. www.rzeszow.pbw.org.pl 1 W S T Ę P W rozwijającym

Bardziej szczegółowo

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na pierwszym etapie edukacji zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W STRZELINIE 2014

NOWOŚCI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W STRZELINIE 2014 Dział ogólny NOWOŚCI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W STRZELINIE 2014 1. Andrzejewska A.: Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych: aspekty teoretyczne i empiryczne. Warszawa 2014. 2. Bednarek

Bardziej szczegółowo

Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010)

Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) Książki: 1. Badacze pisma i znaków : co dzieci

Bardziej szczegółowo

21 października 2014 (wtorek) 17.00 18.00 INTERNATIONAL WEEK: Introductory session for international participants spotkanie zapoznawcze

21 października 2014 (wtorek) 17.00 18.00 INTERNATIONAL WEEK: Introductory session for international participants spotkanie zapoznawcze RAMOWY PLAN XII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ EDUKACJA XXI WIEKU Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku 21 października 2014 (wtorek) Od 15.00 Przyjazd,

Bardziej szczegółowo

28. Bezpieczeństwo na placach zabaw / Maciej Kamiński, Marcin Krawczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 24-27 [normy prawne]

28. Bezpieczeństwo na placach zabaw / Maciej Kamiński, Marcin Krawczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 24-27 [normy prawne] 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) KSIĄŻKI : 1. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI

NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Józefa Lompy w Katowicach Nr 2/2015 NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI Maj - Czerwiec 2015 LITERATURA Z ZAKRESU PSYCHOLOGII I

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA 40-132 KATOWICE,

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA 40-132 KATOWICE, PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Józefa Lompy 40-132 KATOWICE, ul. Ks. kardynała S. Wyszyńskiego 7 tel. 32 2585-784, 32 2583-838, tel./fax 32 2581-815 Nr 3/ NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ sierpień 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ sierpień 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ sierpień 2009 0/B NAUKA I KULTURA 1000 najpopularniejszych nazwisk w Polsce / Jarosław Maciej Zawadzki. - Warszawa : "Świat Książki",

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ZA WRZESIEŃ 2008

ZESTAWIENIE NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ZA WRZESIEŃ 2008 ZESTAWIENIE NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ZA WRZESIEŃ 2008 O/E BIBLIOTEKOZNAWSTWO Filtrowanie informacji / Witold Abramowicz ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : Akademia Ekonomiczna,

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9

R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9 R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9 Poz. 6255-6914 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Marcin Laskowski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Wydawnictwa zwarte 1. Akademia on-line

Bardziej szczegółowo

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 59-900 Zgorzelec ul. Powstańców Śląskich 1 tel. 75 77 56 951 www.zgorzelec.dbp.wroc.pl e-mail: zgorzelec@zgorzelec.dbp.wroc.pl Funkcje, zadania i rola szkoły

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 Poz. 16107-16659 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Nabytki Biblioteki Pedagogicznej na dzień 27 maja 2015 r.

Nabytki Biblioteki Pedagogicznej na dzień 27 maja 2015 r. Nabytki Biblioteki Pedagogicznej na dzień 27 maja 2015 r. 1. A u nas w przedszkolu... : zbiór scenariuszy zajęć adaptacyjnych; praca zbiorowa. Kraków, CEBP 24.12 2015; 85, [3] s., [24] k. tabl. Sygn: Cz

Bardziej szczegółowo

Rok wydania. Data udostępnienia. Tytuł Autor ISBN/ISSN Wydawnictwo. Link do książki

Rok wydania. Data udostępnienia. Tytuł Autor ISBN/ISSN Wydawnictwo. Link do książki Tytuł Autor ISBN/ISSN Rok wydania Data udostępnienia Link do książki 1. ABC pedagoga specjalnego. Poradnik dla nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 Poz. 3276-3981 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009

NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 1 NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 Opracowanie: Ewelina Czajkowska. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie Opublikowano 14.07.2009 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo