Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2002-2010"

Transkrypt

1 ZAGROŻENIA RODZINY (alkoholizm, agresja, bezrobocie, choroby, narkomania, przemoc, przestępczość, rozwody, ubóstwo, wykorzystanie seksualne, zaburzenia w odżywianiu: anoreksja, bulimia, otyłość ) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Wydawnictwa zwarte: 1. ACKERMAN Robert J., Pickering Susan E.: Zanim będzie za późno : przemoc i kontrola w rodzinie / Robert J. Akerman, Susan E. Pickering. Gdańsk : Gdań. Wydaw. Psychologiczne, s. Sygnatura: Mg 37858/w 2. ALKOHOL, alkoholizm i przemoc : [rozboje, wypadki, gwałty, kradzieże, pobicia, zabójstwa]. Lublin : POLIHYMNIA : Fund. Rozwoju KUL, s. Sygnatura: Mg 45151/w 3. BIELAN Zbigniew : Zagrożenia i kryzys współczesnej rodziny // W: Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań / pod red. Andrzeja W. Janke. Toruń : Wydaw. Edukacyjne AKAPIT, s Sygnatura: Mg 47304/ud 4. BRAŃKA Zofia : Przemoc w rodzinie polskiej u progu XXI wieku // W: Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań / pod red. Andrzeja W. Janke. Toruń : Wydaw. Edukacyjne AKAPIT, s Sygnatura: Mg 47304/ud 5. BRAŃKA Zofia : Przemoc w rodzinie wobec dziecka jako czynnik społecznopedagogicznego nieprzystosowania uczniów. T.1 / Zofia Brańka. Kraków : Text, s. Sygnatury: Mg 45043/w, Mg 48647/w 6. BRAŃKA Zofia: Przemoc w rodzinie wobec dziecka jako czynnik społecznopedagogicznego nieprzystosowania uczniów. T.2 / Zofia Brańka. Kraków : Text, s. Sygnatury: Mg 45044/w, Mg 48648/w 7. BRĄGIEL Józefa : Długoterminowy wpływ rozwodu rodziców na dzieci // W: Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań / pod red. Andrzeja W. Janke. Toruń : Wydaw. Edukacyjne AKAPIT, s Sygnatura: Mg 47304/ud 8. BRĄGIEL Józefa : Zagadnienia przemocy wobec dziecka w rodzinie // W: Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki / Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke. Toruń : Adam Marszałek, cop s Sygnatura: Mg 48646/w

2 9. CARR Alan : Depresja i próby samobójcze wśród młodzieży : sposoby przeciwdziałania i reagowania / Alan Carr. Gdańsk : GWP, s. Sygnatura: Mg 48243/w 10. CUDAK Henryk : Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych / Henryk Cudak. Toruń : Adam Marszałek, cop s. Sygnatury: Mg 40127/w, Mg 40269/w 11. CUNGI Charly : Stawić czoło uzależnieniom : alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard / Charly Cungi. Warszawa : Pax, s. Sygnatura: Mg 48257/w 12. DĄBROWSKA Justyna : Zrozumieć dziecko / Justyna Dąbrowska. Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPA, s. Sygnatura: Mg 45386/w 13. DODZIUK Anna : Ojcostwo, które boli / Anna Dodziuk. Warszawa : Inst. Psychol. Zdrowia, s. Sygnatura: Mg 41430/w 14. DUDAK Anna : Samotne ojcostwo / Anna Dudak. Kraków : Impuls, s. Sygnatura: Mg 46745/w 15. DZIECI alkoholików : indywidualne plany pomocy / [Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych]. Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPA, s. Sygnatury: Mg 45169/w, Mg 45392/w 16. DZIECI chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. Beaty Cytowskiej, Barbary Wilczury, Andrzeja Stawarskiego. Kraków : Impuls, s. Sygnatura: Mg 48035/w 17. DZIECKO w rodzinie i w środowisku rówieśniczym : wybrane zagadnienia i źródła z pedagogiki społecznej / pod red. Jadwigi Izdebskiej. Białystok : Trans Humana, s. Sygnatura: Mg 41254/ud 18. DZIECKO w rodzinie - zagrożenia, patologie // W: Rodzina polska na przełomie wieków : przeobrażenia, zagrożenia, patologie / pod red. Jana Żebrowskiego. Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdańskiego, s Sygnatura: Mg 44289/w 19. FORWARD Susan, Frazier Donna: Toksyczni teściowie / Susan Forward, Donna Frazier. Warszawa : Jacek Santorski & Co, cop s. Sygnatura: Mg 41504/w 20. GDZIE się podziało moje dzieciństwo : o Dorosłych Dzieciach Alkoholików / pod red. Piotra Żaka. Kielce : Charaktery, s. Sygnatura: Mg 46624/w

3 21. GÓRALCZYK Ewa : Dziecko przewlekle chore : psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka w szkole i przedszkolu / Ewa Góralczyk. Warszawa : Cent. Metod. Pomocy Psychol.-Pedagogicznej, s. Sygnatura: Mg 48839/w 22. GUJSKA Barbara B. : Molestowanie pamięci : rzecz o nowym fenomenie psychologicznym i jego skutkach społecznych / Barbara B. Gujska. Warszawa : FRONDA PL, s. Sygnatura: Mg 44710/w 23. HERBERT Martin : Rozwód w rodzinie : [jak wesprzeć dzieci] / Martin Herbert. Gdańsk : Gdań. Wydaw. Psychologiczne, s. Sygnatury: Mg 44816/w, Mg 45618/w 24. HERZBERGER Sharon D. : Przemoc domowa : perspektywa psychologii społecznej / Sharon D. Herzberger. Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, s. Sygnatura: Mg 45157/w 25. HIRIGOYEN Marie-France : Molestowanie moralne : perwersyjna przemoc w życiu codziennym / Marie-France Hirigoyen. Poznań : W drodze, s. Sygnatura: Mg 36320/w 26. IZDEBSKA Jadwiga : Dziecko osamotnione w rodzinie : kontekst pedagogiczny / Jadwiga Izdebska. Białystok : Trans Humana, s. Sygnatura: Mg 45386/ud 27. JAEDE Wolfgang : Jak uchronić dziecko przed skutkami rozwodu rodziców : poradnik dla rodziców / Wolfgang Jaede. Kraków : WAM, s. Sygnatura: Mg 46711/w 28. JAKOŚĆ związku małżeńskiego w świetle badań empirycznych // W: Psychologia rodziny : teoria i badania / Mieczysław Plopa. Kraków : Impuls, s Sygnatura: Mg 49870/ud 29. KARPOWICZ Paweł : Narkotyki : jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie? : duchowe aspekty leczenia uzależnień / Paweł Karpowicz. Białystok : Kreator, s. Sygnatury: Mg 37673/w, Mg 46529/w 30. KAWULA Stanisław : Rodzina o skumulowanych czynnikach patogennych // W: Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki / Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke. Toruń : Adam Marszałek, cop s Sygnatura: Mg 48646/w 31. KAWULA Stanisław : Dziecko w rodzinie ryzyka zagrożenia socjalne // W: Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki / Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke. Toruń : Adam Marszałek, cop s Sygnatura: Mg 48646/w

4 32. KOCHA się raz? : miłość w relacjach partnerskich i rodzinnych / pod red. Wojciecha Muszyńskiego. Toruń : Adam Marszałek ; Olsztyn : Katedra Socjologii Wydz. Nauk Społecznych Uniw. Warm.-Mazurskiego, s. Sygnatura: Mg 49233/w 33. KRYZYS rodziny współczesnej? Zagrożenia, szanse przetrwania // W: Rodzina we współczesnym świecie / Zbigniew Tyszka. Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, s Sygnatura: Mg 39105/ud 34. KWAK Anna : Rodzina w dobie przemian : Małżeństwo i kohabitacja / Anna Kwak. Warszawa : Wydaw. Żak, s. Sygnatura: Mg 43696/ud 35. MACIARZ Aleksandra : Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych / Aleksandra Maciarz. Warszawa : Żak, cop s. Sygnatura: Mg 36717/w 36. MAĆKOWICZ Jolanta : Przemoc w wychowaniu rodzinnym / Jolanta Maćkowicz. Kraków : Impuls, s. Sygnatura: Mg 48932/w 37. MADANES Cloé : Przemoc w rodzinie : Psychoterapia sprawców i ofiar / Cloé Madanes. Gdańsk : Gdań. Wydaw. Psychologiczne, s. Sygnatura: Mg 41349/w 38. MATYJAS Bożena : Dzieciństwo w kryzysie : etiologia zjawiska / Bożena Matyjas. Warszawa : Żak, s. Sygnatura: Mg 48183/w 39. MAZUR Jadwiga : Przemoc w rodzinie : teoria i rzeczywistość / Jadwiga Mazur. Warszawa : Żak, cop s. Sygnatura: Mg 37700/w 40. MACEWAN Elanie K. : Jak sobie radzić z rodzicami, którzy są źli, zmęczeni, bezradni lub po prostu stuknięci / Elanie K. MacEwan. Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne : Fraszka Edukacyjna, s. Sygnatura: Mg 47896/w 41. MCWHIRTER J. Jeffries : Zagrożona młodzież : ujęcie kompleksowe dla nauczycieli pracowników poradni, psychologów i pracowników socjalnych / J. Jeffries McWhirter. Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydaw. Edukacyjne PARPAMEDIA, s. Sygnatura: Mg 47890/w 42. MIŁOŚĆ, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności : kształty rodziny współczesnej / pod red. Wojciecha Muszyńskiego i Ewy Sikory. Toruń : Adam Marszałek, s. Sygnatura: Mg 48715/w

5 43. MONETA-MALEWSKA Maria, Wrześniowska Joanna : Narkotyki inni biorą, ty nie musisz / Maria Moneta-Malewska, Joanna Wrześniowska. Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, s. Sygnatura: Mg 50195/w 44. OLEARCZYK Teresa Ewa : Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny / Teresa Ewa Olearczyk. Kraków : Wydaw. WAM, 2008, 291 s. Sygnatury: Mg 47714/w, Mg 50096/w 45. OPIEKA i wychowanie w rodzinie / pod red. Czesława Kępskiego. Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, s. Sygnatura: Mg 38885/ud 46. OPOCZYŃSKA Małgorzata : Kim jestem? : doświadczenie choroby psychicznej a stawanie się sobą / Małgorzata Opoczyńska. Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, cop s. Sygnatura: Mg 34705/w 47. ORZECHOWSKA Grażyna : Seniorzy w rodzinie. zaburzenia w relacjach międzypokoleniowych // W: Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań / pod red. Andrzeja W. Janke. Toruń : Wydaw. Edukacyjne AKAPIT, s Sygnatura: Mg 47304/ud 48. PENFOLD Rosalind B. : Kochać zbyt mocno (kapcie potwora) czyli o tym jak wygląda przemoc domowa / Rosalind B. Penfold. Warszawa : Nowa Proza, s. Sygnatura: Mg 46715/w 49. PLOPA Mieczysław: Więzi w małżeństwie i rodzinie : metody badań / Mieczysław Plopa. Kraków : Impuls, s. Sygnatura: Mg 43703/w 50. POSPISZYL Kazimierz : Córka jako ofiara agresji ojca // W: Ojciec a wychowanie dziecka / Kazimierz Pospiszyl. Warszawa : Żak, cop s Sygnatura: Mg 46604/ud 51. POSPISZYL Kazimierz : Terapia rodziny w resocjalizacji przestępców seksualnych // W: Przestępstwa seksualne : geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością / Kazimierz Pospiszyl. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, s Sygnatura: Mg 48601/w 52. PRACOHOLIZM / Lidia Mieścicka. Warszawa : Inst. Psychol. Zdrowia, s. Sygnatura: Mg 41434/w 53. PRACOHOLIZM // W: Zgoda w rodzinie, czyli dobre dialogi / Hanna Hamer. Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, s Sygnatura: Mg 48690/w

6 54. PRZEMOC i nadużycia w życiu rodzinnym // W: Socjologia / Anthony Giddens. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, s Sygnatura: Mg 43417/ud 55. RELACJE w rodzinie // W: Rodzice i dzieci : encyklopedia / [Erna Daraszkiewicz i in]. Bielsko-Biała : PARK, cop s Sygnatura: Czyt /ud 56. RODZINA a rozwój i bezpieczeństwo dziecka // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie- Skłodowskiej, s Sygnatura: Mg 48511/w 57. RODZINA dysfunkcyjna // W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. V / pod red. Tadeusza Pilcha. Warszawa: Żak, cop s Sygnatura: Czyt. 37(03)/ud 58. RODZINA historia i współczesność : studium monograficzne : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Szuścik. Kraków : Impuls, s. Sygnatura: Mg 49971/w 59. RODZINA polska na przełomie wieków : przeobrażenia, zagrożenia, patologie / pod red. Jana Żebrowskiego ; Uniwersytet Gdański. Gdańsk : Wydaw. UG, s. Sygnatura: Mg 38981/w 60. RODZINA ryzyka // W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. V / pod red. Tadeusza Pilcha. Warszawa: Żak, cop s Sygnatura: Czyt. 37(03)/ud 61. RODZINA toksyczna // W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. V / pod red. Tadeusza Pilcha. Warszawa: Żak, cop s Sygnatura: Czyt. 37(03)/ud 62. RODZINA w kryzysie // W: Kształty rodziny współczesnej : szkice familologiczne / Stanisław Kawula. Toruń : Adam Marszałek, cop s Sygnatura: Mg 44289/w 63. ROGERS Peter D., Goldstein Lea : Narkotyki i nastolatki : zagrożenia, zapobieganie, leczenie / Peter D. Rogers, Lea Goldstein. Gdańsk : Gdań. Wydaw. Psychologiczne, s. 222 Sygnatura: Mg 45042/w 64. SAKOWICZ Tadeusz : Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja : (wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji) / Tadeusz Sakowicz. Kraków : Impuls, s. Sygnatura: Mg 45042/ud 65. SITARCZYK Małgorzata : Nieletni sprawcy zabójstw : sylwetki psychologiczne / Małgorzata Sitarczyk. Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, s. Sygnatura: Mg 43175/w

7 66. SIWEK Romana : Środowiskowe uwarunkowania przemocy i agresji wśród młodzieży // W: Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry Chudzik. Łódź : Wydaw. Wyż. Szkoły Humanist.-Ekonomicznej, s Sygnatura: Mg 49050/w 67. SORIANO Andrés : Przemoc wobec dzieci / Andrés Soriano. Kraków : espe, s. Sygnatury: Mg 37817/w, Mg 46540/w 68. SZABELSKA Grażyna : Przemoc w rodzinie polskiej u progu XXI wieku // W: Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań / pod red. Andrzeja W. Janke. Toruń : Wydaw. Edukacyjne AKAPIT, s Sygnatura: Mg 47304/ud 69. SZCZĘSNA Hanna : Rozwód w rodzinie // W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T 5. / pod red. Tadeusza Pilcha. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie ŻAK, s Sygnatura: Czyt. 37(03)/ud 70. ŚWITAŁA Joanna : Negatywny wpływ doświadczeń z dzieciństwa na funkcjonowanie Dorosłych Dzieci Alkoholików // W: Ukryte piętno : zagrożenia rozwoju w okresie dzieciństwa / pod red. Anny Brzezińskiej, Sławomira Jabłońskiego, Marty Marchow. Poznań : Wydaw. Fund. Humaniora, s Sygnatura: Mg 42795/w 71. VOGLER Roger E., BARTZ Wayne R. : Nastolatki i alkohol : kiedy nie wystarczy powiedzieć nie / Roger E.Vogler, Wayne R. Bartz. Warszawa : Państ. Agencja rozwiązywania Problemów Alkoholowych, s. Sygnatura: Mg 45407/w 72. WPŁYW telewizji na (dez)organizację życia rodzinno-domowego // W: Media, wartości, wychowanie / Marek Ejsmont, Beata Kosmalska. Kraków : Impuls, s Sygnatura: Mg 49272/w 73. WSPÓŁCZESNA rodzina z perspektywy zagrożeń i wyzwań // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T.1 / pod red. Mieczysława Plopy. Elbląg : Wydaw. Elbl. Uczel. Humanist.-Ekonomicznej, s Sygnatura: Mg 43705/ud 74. ZIELONA-JENEK Monika : Wykorzystanie seksualne trauma nadużycia czy trauma ujawnienia? // W: Ukryte piętno : zagrożenia rozwoju w okresie dzieciństwa / pod red. Anny Brzezińskiej, Sławomira Jabłońskiego, Marty Marchow. Poznań : Wydaw. Fund. Humaniora, s Sygnatura: Mg 42795/w

8 Wydawnictwa ciągłe: 1. BIEŃKO Mariola : Tęsknota za ojcem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 10 s BAR Konrad : Konflikty i kryzysy w małżeństwie i w rodzinie // Małżeństwo i Rodzina nr 1/2 s BĘBAS Sylwester : Alkoholizm jako przyczyna patologii życia rodzinnego // Wychowanie na co Dzień nr 10/11 s BĘBAS Sylwester : Rodzina i jej zagrożenia na początku trzeciego tysiąclecia // Wychowanie na co Dzień nr 4/5 s BRYTEK Anna, Izydorczyk Bernadetta : Specyfika funkcjonowania rodzin z dzieckiem chorym na jadłowstręt psychiczny // Chowanna nr 2 s CHOJNACKA Wiesława : Reakcje dzieci na rozwód rodziców // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 3 s GLINA Dorota : Ubóstwo polskich rodzin i jego konsekwencje // Nowa Szkoła nr 3 s HERNAS Hanna : Wpływ rodziny na patologiczne zachowania dzieci // Małżeństwo i Rodzina nr 4 s JAGUŚ Jacek : Przemoc w rodzinie w świetle badań policyjnych // Małżeństwo i Rodzina nr 1 s JANUKOWICZ Maria : Czy współczesne ojcostwo, to ojcostwo nieobecne? // Małżeństwo i Rodzina nr 1 s JAROSZ Ewa : Nadużywanie alkoholu a przemoc domowa wobec dzieci // Wychowanie na co Dzień nr 10/11 s JAROSZ Ewa : Zaniedbywanie dzieci w rodzinie współczesne spojrzenie na istotę zjawiska // Wychowanie na co Dzień nr 6 s JÓZEFIK Barbara, Iniewicz Grzegorz : Za barierą głodu // Psychologia w Szkole nr 3 s KAWULA Stanisław : Rodziny ryzyka socjalnego we współczesnej Polsce potrzeba wsparcia // Wychowanie na co Dzień nr 3 s KĘPSKI Czesław : Głodne dzieci w Polsce // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 1 s LIPA Anna: Rodzina po śmierci rodzeństwa // Edukacja i Dialog nr 9 s MARZEC Helena : Psychospołeczne aspekty funkcjonowania rodzin żyjących w ubóstwie // Małżeństwo i Rodzina nr 3 s

9 18. MAZUR Beata : Co charakteryzuje rodziny dzieci przewlekle chorych? // Małżeństwo i Rodzina nr 4 s MOCZYDŁOWSKA Joanna : Rodzinne aspekty uzależnienia od pracy // Małżeństwo i Rodzina nr 1/2 s NAPORA Elżbieta : Konsekwencje samotnego rodzicielstwa dla społecznego funkcjonowania dziecka // Małżeństwo i Rodzina nr 3 s OTTO-BUCZKOWSKA Ewa, Mazur Urszula : Czy nadwaga jest zagrożeniem dla zdrowia dzieci i młodzieży // Lider nr 1 s PAWŁOWSKA Małgorzata, Sadłowska Anna : Otyły nie znaczy gorszy! // Psychologia w Szkole nr 3 s PILARSKA Aleksandra : Depresyjne dzieci depresyjnych rodziców // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 2 s PODLEŚNA Iwona : Rodzinne ograniczenia i zagrożenia socjalizacji nieletnich // Wychowanie na co Dzień nr 1 s POSPISZYL Irena : Rodzinne uwarunkowania seksualnego wykorzystywania dzieci // Małżeństwo i Rodzina nr 1/2 s POSPISZYL Kazimierz : Rola matki w kazirodczych kontaktach ojca z córką // Małżeństwo i Rodzina nr 1/2 s RACZKOWSKA Jadwiga : Między niedostatkiem a nadmiarem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2008, nr 8, s RUSZKIEWICZ Dorota : Czas poświęcony dziecku w rodzinie samotnego ojca // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2004, nr 9, s RYNKIEWICZ Agnieszka, Chludzińska Ludmiła : Anoreksja i bulimia // Edukacja i Dialog. 2009, nr 11/12, s SCHMDT Joanna: Problemy dziecka otyłego // Edukacja i Dialog. 2005, nr 7, s SFORA Małgorzata : Przemoc seksualna wobec dzieci // Małżeństwo i Rodzina. 2002, nr 2, s SITARCZYK Małgorzata : Środowiska rodzinne nieletnich sprawców przestępstw // Małżeństwo i Rodzina. 2004, nr 4, s SOBCZYŃSKA Karolina : Pedofilia // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2009, nr 2, s SZUROWSKA Beata : Między miłością a zagrożeniem // Wychowanie w Przedszkolu. 2004, nr 1, s SZUROWSKA Beata : Nie jem! Pomóż! // Psychologia w Szkole. 2010, nr 1, s

10 36. WACHOWICZ Edyta : Anoreksja // Lider , nr 4, s WACHOWICZ Edyta : Bulimia // Lider , nr 9, s WÓJCIK Magda : WOKÓŁ anoreksji i bulimii // Remedium. 2002, nr 10, dod. s. VIII 39. ZIÓŁKOWSKA Beata : Anoreksja w okresie wczesnej adolescencji. Cz. 1 // Remedium. 2004, nr 7/8, s ZIÓŁKOWSKA Beata : Anoreksja w okresie wczesnej adolescencji. Cz. 2 // Remedium. nr 9, s ZIÓŁKOWSKA Beata : Bulimia nervosa // Remedium. 2005, nr 2, s ZIÓŁKOWSKA Beata : Jak sobie radzić z zaburzeniem jedzenia? // Edukacja i Dialog. 2007, nr 4, s ZWIERZCHOWSKA Iwona : Sześciolatki z niepełnych rodzin // Wychowanie w Przedszkolu. 2004, nr 4, s ZYGMUNT Teresa : Nadwaga i otyłość gimnazjalisty // Lider nr 2, s. 17 Oprac. Eliza Paternowska Dział Udostępniania Zbiorów Luty 2011 r.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Alkoholizm (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Materiały dostępne w PBW Kielce Filia w Staszowie Wybór i opracowanie:

Bardziej szczegółowo

MEDIA A WYCHOWANIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2013. Wydawnictwa zwarte

MEDIA A WYCHOWANIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2013. Wydawnictwa zwarte MEDIA A WYCHOWANIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2013 Wydawnictwa zwarte 1. ACUFF Dan S., Reiher Robert H.: Kidnaping : jak marketerzy kontrolują umysł Twojego dziecka / Dan S. Acuff,

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia odżywiania PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Zaburzenia odżywiania Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Bardziej szczegółowo

Uzależnienia i patologie społeczne

Uzależnienia i patologie społeczne Uzależnienia i patologie społeczne Stan na listopad 2013 Zestawienie zawiera pozycje wydane po 2005 r. Alkoholizm 1. "Jak żyć z ludźmi" : (umiejętności interpersonalne) : program profilaktyczny dla młodzieży

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU

ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii.

Bardziej szczegółowo

3. Anoreksja od A do Z : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Beata Ziółkowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005. 103s. sygn.

3. Anoreksja od A do Z : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Beata Ziółkowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005. 103s. sygn. ZABURZENIA ODŻYWIANIA (anoreksja, bulimia, otyłość) Bibliografia w wyborze, na podstawie zbiorów inowrocławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszcz Opracowała

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW (DDA)

DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW (DDA) TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW (DDA) Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji

Bardziej szczegółowo

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Jadwiga Dembowicz Kielce 2010 2 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM Narkotyki i narkomania Wydawnictwa zwarte: Akoliński Stanisław: Dla ciebie... Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1989. Arterburn Stephen, Burns Jim: Gdy miłość nie wystarcza. Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

ZABURZENIA ODŻYWIANIA

ZABURZENIA ODŻYWIANIA ZABURZENIA ODŻYWIANIA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii. Książki 1. Anoreksja,

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWA ZWARTE Abstynencja między profilaktyką a terapią Alkohol : postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych

WYDAWNICTWA ZWARTE Abstynencja między profilaktyką a terapią Alkohol : postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych 1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych Skłodowskiej Curie 4 tel.341-30-74, fax./tel./341-19-84 www.pbw.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Alkoholizm zestawienie bibliograficzne

Alkoholizm zestawienie bibliograficzne Alkoholizm zestawienie bibliograficzne Zainteresowanych czytelników zapraszamy do skorzystania z tematycznego zestawienia bibliograficznego. Opracowania zostały dodatkowo wzbogacone o sygnatury. 1. ABC

Bardziej szczegółowo

WYPALENIE ZAWODOWE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007

WYPALENIE ZAWODOWE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 WYPALENIE ZAWODOWE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka Wydawnictwa zwarte 1. ANCZEWSKA, Marta Jak uniknąć objawów wypalenia w pracy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka. Biblioteka Pedagogiczna w Raciborzu BIGOREKSJA (GDY SPORTOWA SYLWETKA STAJE SIĘ OBSESJĄ)

Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka. Biblioteka Pedagogiczna w Raciborzu BIGOREKSJA (GDY SPORTOWA SYLWETKA STAJE SIĘ OBSESJĄ) 1 NOWE UZALEŻNIENIA (bigoreksja, fonoholizm, hazard, kompulsywne objadanie się, lekomania, ortoreksja, pracoholizm, seksoholizm, tanoreksja, zakupoholizm). Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607

Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607 Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607 2. Andrzejewski, red. Marek Związki partnerskie :

Bardziej szczegółowo

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 59-900 Zgorzelec ul. Powstańców Śląskich 1 tel. 75 77 56 951 www.zgorzelec.dbp.wroc.pl e-mail: zgorzelec@zgorzelec.dbp.wroc.pl Funkcje, zadania i rola szkoły

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM. 3. Alkoholizm : przyczyny leczenie profilaktyka / Lidia Cierpiałkowska. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2000. 274 s. sygn.

ALKOHOLIZM. 3. Alkoholizm : przyczyny leczenie profilaktyka / Lidia Cierpiałkowska. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2000. 274 s. sygn. ALKOHOLIZM Zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism, opracowane na podstawie zbiorów Filii PBW w Nakle nad Notecią. Wydawnictwa zwarte: 1. Alkoholizm ojców a sytuacja

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA 40-132 KATOWICE,

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA 40-132 KATOWICE, PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Józefa Lompy 40-132 KATOWICE, ul. Ks. kardynała S. Wyszyńskiego 7 tel. 32 2585-784, 32 2583-838, tel./fax 32 2581-815 Nr 3/ NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI,

Bardziej szczegółowo

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki 1. Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania / red. Zdzisław Majchrzyk, Jan F. Terelak. - Białystok : WSAP, 2011. -

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA NARKOMANIA Wybór literatury i filmów za lata 1980-2005 OPRACOWAŁA : BARBARA RUTKOWSKA S U W A Ł K I 2 0 0 5 SPIS TREŚCI 1. Metoda opracowania

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

Bibliografia w wyborze za lata 2000-2013 wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA

Bibliografia w wyborze za lata 2000-2013 wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA Bibliografia w wyborze za lata 2000-2013 wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA 1. Alkohol a zachowania problemowe młodzieży: opinie i badania.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012 Wydawnictwa zwarte 1. BOKSA Ewa : Uczeń z dysleksją w Twojej klasie // W : Poradnik nauczyciela. - Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Nauczycieli. Dział Informacji Pedagogicznej Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie

Centrum Edukacji Nauczycieli. Dział Informacji Pedagogicznej Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Centrum Edukacji Nauczycieli. Dział Informacji Pedagogicznej Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Koszalin 2015 W numerze: 1. Dydaktyka. Pedagogika. Wychowanie. Organizacja szkolnictwa..... 3 2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

DZIECI ODMIENNE KULTUROWO W SZKOLE (bibliografia w wyborze za lata 2005-2011)

DZIECI ODMIENNE KULTUROWO W SZKOLE (bibliografia w wyborze za lata 2005-2011) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE DZIECI ODMIENNE KULTUROWO W SZKOLE (bibliografia w wyborze za lata 2005-2011) 1. "Swapping Culture" a adaptacja kulturowa dzieci

Bardziej szczegółowo

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010)

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) KSIĄŻKI : 1. Edukacja dzieci z uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI

AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI Bibliografia w wyborze, na podstawie zbiorów inowrocławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Opracowała : Beata Kotlarek

Bardziej szczegółowo