Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2002-2010"

Transkrypt

1 ZAGROŻENIA RODZINY (alkoholizm, agresja, bezrobocie, choroby, narkomania, przemoc, przestępczość, rozwody, ubóstwo, wykorzystanie seksualne, zaburzenia w odżywianiu: anoreksja, bulimia, otyłość ) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Wydawnictwa zwarte: 1. ACKERMAN Robert J., Pickering Susan E.: Zanim będzie za późno : przemoc i kontrola w rodzinie / Robert J. Akerman, Susan E. Pickering. Gdańsk : Gdań. Wydaw. Psychologiczne, s. Sygnatura: Mg 37858/w 2. ALKOHOL, alkoholizm i przemoc : [rozboje, wypadki, gwałty, kradzieże, pobicia, zabójstwa]. Lublin : POLIHYMNIA : Fund. Rozwoju KUL, s. Sygnatura: Mg 45151/w 3. BIELAN Zbigniew : Zagrożenia i kryzys współczesnej rodziny // W: Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań / pod red. Andrzeja W. Janke. Toruń : Wydaw. Edukacyjne AKAPIT, s Sygnatura: Mg 47304/ud 4. BRAŃKA Zofia : Przemoc w rodzinie polskiej u progu XXI wieku // W: Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań / pod red. Andrzeja W. Janke. Toruń : Wydaw. Edukacyjne AKAPIT, s Sygnatura: Mg 47304/ud 5. BRAŃKA Zofia : Przemoc w rodzinie wobec dziecka jako czynnik społecznopedagogicznego nieprzystosowania uczniów. T.1 / Zofia Brańka. Kraków : Text, s. Sygnatury: Mg 45043/w, Mg 48647/w 6. BRAŃKA Zofia: Przemoc w rodzinie wobec dziecka jako czynnik społecznopedagogicznego nieprzystosowania uczniów. T.2 / Zofia Brańka. Kraków : Text, s. Sygnatury: Mg 45044/w, Mg 48648/w 7. BRĄGIEL Józefa : Długoterminowy wpływ rozwodu rodziców na dzieci // W: Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań / pod red. Andrzeja W. Janke. Toruń : Wydaw. Edukacyjne AKAPIT, s Sygnatura: Mg 47304/ud 8. BRĄGIEL Józefa : Zagadnienia przemocy wobec dziecka w rodzinie // W: Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki / Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke. Toruń : Adam Marszałek, cop s Sygnatura: Mg 48646/w

2 9. CARR Alan : Depresja i próby samobójcze wśród młodzieży : sposoby przeciwdziałania i reagowania / Alan Carr. Gdańsk : GWP, s. Sygnatura: Mg 48243/w 10. CUDAK Henryk : Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych / Henryk Cudak. Toruń : Adam Marszałek, cop s. Sygnatury: Mg 40127/w, Mg 40269/w 11. CUNGI Charly : Stawić czoło uzależnieniom : alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard / Charly Cungi. Warszawa : Pax, s. Sygnatura: Mg 48257/w 12. DĄBROWSKA Justyna : Zrozumieć dziecko / Justyna Dąbrowska. Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPA, s. Sygnatura: Mg 45386/w 13. DODZIUK Anna : Ojcostwo, które boli / Anna Dodziuk. Warszawa : Inst. Psychol. Zdrowia, s. Sygnatura: Mg 41430/w 14. DUDAK Anna : Samotne ojcostwo / Anna Dudak. Kraków : Impuls, s. Sygnatura: Mg 46745/w 15. DZIECI alkoholików : indywidualne plany pomocy / [Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych]. Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPA, s. Sygnatury: Mg 45169/w, Mg 45392/w 16. DZIECI chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. Beaty Cytowskiej, Barbary Wilczury, Andrzeja Stawarskiego. Kraków : Impuls, s. Sygnatura: Mg 48035/w 17. DZIECKO w rodzinie i w środowisku rówieśniczym : wybrane zagadnienia i źródła z pedagogiki społecznej / pod red. Jadwigi Izdebskiej. Białystok : Trans Humana, s. Sygnatura: Mg 41254/ud 18. DZIECKO w rodzinie - zagrożenia, patologie // W: Rodzina polska na przełomie wieków : przeobrażenia, zagrożenia, patologie / pod red. Jana Żebrowskiego. Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdańskiego, s Sygnatura: Mg 44289/w 19. FORWARD Susan, Frazier Donna: Toksyczni teściowie / Susan Forward, Donna Frazier. Warszawa : Jacek Santorski & Co, cop s. Sygnatura: Mg 41504/w 20. GDZIE się podziało moje dzieciństwo : o Dorosłych Dzieciach Alkoholików / pod red. Piotra Żaka. Kielce : Charaktery, s. Sygnatura: Mg 46624/w

3 21. GÓRALCZYK Ewa : Dziecko przewlekle chore : psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka w szkole i przedszkolu / Ewa Góralczyk. Warszawa : Cent. Metod. Pomocy Psychol.-Pedagogicznej, s. Sygnatura: Mg 48839/w 22. GUJSKA Barbara B. : Molestowanie pamięci : rzecz o nowym fenomenie psychologicznym i jego skutkach społecznych / Barbara B. Gujska. Warszawa : FRONDA PL, s. Sygnatura: Mg 44710/w 23. HERBERT Martin : Rozwód w rodzinie : [jak wesprzeć dzieci] / Martin Herbert. Gdańsk : Gdań. Wydaw. Psychologiczne, s. Sygnatury: Mg 44816/w, Mg 45618/w 24. HERZBERGER Sharon D. : Przemoc domowa : perspektywa psychologii społecznej / Sharon D. Herzberger. Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, s. Sygnatura: Mg 45157/w 25. HIRIGOYEN Marie-France : Molestowanie moralne : perwersyjna przemoc w życiu codziennym / Marie-France Hirigoyen. Poznań : W drodze, s. Sygnatura: Mg 36320/w 26. IZDEBSKA Jadwiga : Dziecko osamotnione w rodzinie : kontekst pedagogiczny / Jadwiga Izdebska. Białystok : Trans Humana, s. Sygnatura: Mg 45386/ud 27. JAEDE Wolfgang : Jak uchronić dziecko przed skutkami rozwodu rodziców : poradnik dla rodziców / Wolfgang Jaede. Kraków : WAM, s. Sygnatura: Mg 46711/w 28. JAKOŚĆ związku małżeńskiego w świetle badań empirycznych // W: Psychologia rodziny : teoria i badania / Mieczysław Plopa. Kraków : Impuls, s Sygnatura: Mg 49870/ud 29. KARPOWICZ Paweł : Narkotyki : jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie? : duchowe aspekty leczenia uzależnień / Paweł Karpowicz. Białystok : Kreator, s. Sygnatury: Mg 37673/w, Mg 46529/w 30. KAWULA Stanisław : Rodzina o skumulowanych czynnikach patogennych // W: Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki / Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke. Toruń : Adam Marszałek, cop s Sygnatura: Mg 48646/w 31. KAWULA Stanisław : Dziecko w rodzinie ryzyka zagrożenia socjalne // W: Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki / Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke. Toruń : Adam Marszałek, cop s Sygnatura: Mg 48646/w

4 32. KOCHA się raz? : miłość w relacjach partnerskich i rodzinnych / pod red. Wojciecha Muszyńskiego. Toruń : Adam Marszałek ; Olsztyn : Katedra Socjologii Wydz. Nauk Społecznych Uniw. Warm.-Mazurskiego, s. Sygnatura: Mg 49233/w 33. KRYZYS rodziny współczesnej? Zagrożenia, szanse przetrwania // W: Rodzina we współczesnym świecie / Zbigniew Tyszka. Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, s Sygnatura: Mg 39105/ud 34. KWAK Anna : Rodzina w dobie przemian : Małżeństwo i kohabitacja / Anna Kwak. Warszawa : Wydaw. Żak, s. Sygnatura: Mg 43696/ud 35. MACIARZ Aleksandra : Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych / Aleksandra Maciarz. Warszawa : Żak, cop s. Sygnatura: Mg 36717/w 36. MAĆKOWICZ Jolanta : Przemoc w wychowaniu rodzinnym / Jolanta Maćkowicz. Kraków : Impuls, s. Sygnatura: Mg 48932/w 37. MADANES Cloé : Przemoc w rodzinie : Psychoterapia sprawców i ofiar / Cloé Madanes. Gdańsk : Gdań. Wydaw. Psychologiczne, s. Sygnatura: Mg 41349/w 38. MATYJAS Bożena : Dzieciństwo w kryzysie : etiologia zjawiska / Bożena Matyjas. Warszawa : Żak, s. Sygnatura: Mg 48183/w 39. MAZUR Jadwiga : Przemoc w rodzinie : teoria i rzeczywistość / Jadwiga Mazur. Warszawa : Żak, cop s. Sygnatura: Mg 37700/w 40. MACEWAN Elanie K. : Jak sobie radzić z rodzicami, którzy są źli, zmęczeni, bezradni lub po prostu stuknięci / Elanie K. MacEwan. Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne : Fraszka Edukacyjna, s. Sygnatura: Mg 47896/w 41. MCWHIRTER J. Jeffries : Zagrożona młodzież : ujęcie kompleksowe dla nauczycieli pracowników poradni, psychologów i pracowników socjalnych / J. Jeffries McWhirter. Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydaw. Edukacyjne PARPAMEDIA, s. Sygnatura: Mg 47890/w 42. MIŁOŚĆ, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności : kształty rodziny współczesnej / pod red. Wojciecha Muszyńskiego i Ewy Sikory. Toruń : Adam Marszałek, s. Sygnatura: Mg 48715/w

5 43. MONETA-MALEWSKA Maria, Wrześniowska Joanna : Narkotyki inni biorą, ty nie musisz / Maria Moneta-Malewska, Joanna Wrześniowska. Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, s. Sygnatura: Mg 50195/w 44. OLEARCZYK Teresa Ewa : Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny / Teresa Ewa Olearczyk. Kraków : Wydaw. WAM, 2008, 291 s. Sygnatury: Mg 47714/w, Mg 50096/w 45. OPIEKA i wychowanie w rodzinie / pod red. Czesława Kępskiego. Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, s. Sygnatura: Mg 38885/ud 46. OPOCZYŃSKA Małgorzata : Kim jestem? : doświadczenie choroby psychicznej a stawanie się sobą / Małgorzata Opoczyńska. Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, cop s. Sygnatura: Mg 34705/w 47. ORZECHOWSKA Grażyna : Seniorzy w rodzinie. zaburzenia w relacjach międzypokoleniowych // W: Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań / pod red. Andrzeja W. Janke. Toruń : Wydaw. Edukacyjne AKAPIT, s Sygnatura: Mg 47304/ud 48. PENFOLD Rosalind B. : Kochać zbyt mocno (kapcie potwora) czyli o tym jak wygląda przemoc domowa / Rosalind B. Penfold. Warszawa : Nowa Proza, s. Sygnatura: Mg 46715/w 49. PLOPA Mieczysław: Więzi w małżeństwie i rodzinie : metody badań / Mieczysław Plopa. Kraków : Impuls, s. Sygnatura: Mg 43703/w 50. POSPISZYL Kazimierz : Córka jako ofiara agresji ojca // W: Ojciec a wychowanie dziecka / Kazimierz Pospiszyl. Warszawa : Żak, cop s Sygnatura: Mg 46604/ud 51. POSPISZYL Kazimierz : Terapia rodziny w resocjalizacji przestępców seksualnych // W: Przestępstwa seksualne : geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością / Kazimierz Pospiszyl. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, s Sygnatura: Mg 48601/w 52. PRACOHOLIZM / Lidia Mieścicka. Warszawa : Inst. Psychol. Zdrowia, s. Sygnatura: Mg 41434/w 53. PRACOHOLIZM // W: Zgoda w rodzinie, czyli dobre dialogi / Hanna Hamer. Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, s Sygnatura: Mg 48690/w

6 54. PRZEMOC i nadużycia w życiu rodzinnym // W: Socjologia / Anthony Giddens. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, s Sygnatura: Mg 43417/ud 55. RELACJE w rodzinie // W: Rodzice i dzieci : encyklopedia / [Erna Daraszkiewicz i in]. Bielsko-Biała : PARK, cop s Sygnatura: Czyt /ud 56. RODZINA a rozwój i bezpieczeństwo dziecka // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie- Skłodowskiej, s Sygnatura: Mg 48511/w 57. RODZINA dysfunkcyjna // W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. V / pod red. Tadeusza Pilcha. Warszawa: Żak, cop s Sygnatura: Czyt. 37(03)/ud 58. RODZINA historia i współczesność : studium monograficzne : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Szuścik. Kraków : Impuls, s. Sygnatura: Mg 49971/w 59. RODZINA polska na przełomie wieków : przeobrażenia, zagrożenia, patologie / pod red. Jana Żebrowskiego ; Uniwersytet Gdański. Gdańsk : Wydaw. UG, s. Sygnatura: Mg 38981/w 60. RODZINA ryzyka // W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. V / pod red. Tadeusza Pilcha. Warszawa: Żak, cop s Sygnatura: Czyt. 37(03)/ud 61. RODZINA toksyczna // W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. V / pod red. Tadeusza Pilcha. Warszawa: Żak, cop s Sygnatura: Czyt. 37(03)/ud 62. RODZINA w kryzysie // W: Kształty rodziny współczesnej : szkice familologiczne / Stanisław Kawula. Toruń : Adam Marszałek, cop s Sygnatura: Mg 44289/w 63. ROGERS Peter D., Goldstein Lea : Narkotyki i nastolatki : zagrożenia, zapobieganie, leczenie / Peter D. Rogers, Lea Goldstein. Gdańsk : Gdań. Wydaw. Psychologiczne, s. 222 Sygnatura: Mg 45042/w 64. SAKOWICZ Tadeusz : Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja : (wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji) / Tadeusz Sakowicz. Kraków : Impuls, s. Sygnatura: Mg 45042/ud 65. SITARCZYK Małgorzata : Nieletni sprawcy zabójstw : sylwetki psychologiczne / Małgorzata Sitarczyk. Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, s. Sygnatura: Mg 43175/w

7 66. SIWEK Romana : Środowiskowe uwarunkowania przemocy i agresji wśród młodzieży // W: Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry Chudzik. Łódź : Wydaw. Wyż. Szkoły Humanist.-Ekonomicznej, s Sygnatura: Mg 49050/w 67. SORIANO Andrés : Przemoc wobec dzieci / Andrés Soriano. Kraków : espe, s. Sygnatury: Mg 37817/w, Mg 46540/w 68. SZABELSKA Grażyna : Przemoc w rodzinie polskiej u progu XXI wieku // W: Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań / pod red. Andrzeja W. Janke. Toruń : Wydaw. Edukacyjne AKAPIT, s Sygnatura: Mg 47304/ud 69. SZCZĘSNA Hanna : Rozwód w rodzinie // W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T 5. / pod red. Tadeusza Pilcha. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie ŻAK, s Sygnatura: Czyt. 37(03)/ud 70. ŚWITAŁA Joanna : Negatywny wpływ doświadczeń z dzieciństwa na funkcjonowanie Dorosłych Dzieci Alkoholików // W: Ukryte piętno : zagrożenia rozwoju w okresie dzieciństwa / pod red. Anny Brzezińskiej, Sławomira Jabłońskiego, Marty Marchow. Poznań : Wydaw. Fund. Humaniora, s Sygnatura: Mg 42795/w 71. VOGLER Roger E., BARTZ Wayne R. : Nastolatki i alkohol : kiedy nie wystarczy powiedzieć nie / Roger E.Vogler, Wayne R. Bartz. Warszawa : Państ. Agencja rozwiązywania Problemów Alkoholowych, s. Sygnatura: Mg 45407/w 72. WPŁYW telewizji na (dez)organizację życia rodzinno-domowego // W: Media, wartości, wychowanie / Marek Ejsmont, Beata Kosmalska. Kraków : Impuls, s Sygnatura: Mg 49272/w 73. WSPÓŁCZESNA rodzina z perspektywy zagrożeń i wyzwań // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T.1 / pod red. Mieczysława Plopy. Elbląg : Wydaw. Elbl. Uczel. Humanist.-Ekonomicznej, s Sygnatura: Mg 43705/ud 74. ZIELONA-JENEK Monika : Wykorzystanie seksualne trauma nadużycia czy trauma ujawnienia? // W: Ukryte piętno : zagrożenia rozwoju w okresie dzieciństwa / pod red. Anny Brzezińskiej, Sławomira Jabłońskiego, Marty Marchow. Poznań : Wydaw. Fund. Humaniora, s Sygnatura: Mg 42795/w

8 Wydawnictwa ciągłe: 1. BIEŃKO Mariola : Tęsknota za ojcem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 10 s BAR Konrad : Konflikty i kryzysy w małżeństwie i w rodzinie // Małżeństwo i Rodzina nr 1/2 s BĘBAS Sylwester : Alkoholizm jako przyczyna patologii życia rodzinnego // Wychowanie na co Dzień nr 10/11 s BĘBAS Sylwester : Rodzina i jej zagrożenia na początku trzeciego tysiąclecia // Wychowanie na co Dzień nr 4/5 s BRYTEK Anna, Izydorczyk Bernadetta : Specyfika funkcjonowania rodzin z dzieckiem chorym na jadłowstręt psychiczny // Chowanna nr 2 s CHOJNACKA Wiesława : Reakcje dzieci na rozwód rodziców // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 3 s GLINA Dorota : Ubóstwo polskich rodzin i jego konsekwencje // Nowa Szkoła nr 3 s HERNAS Hanna : Wpływ rodziny na patologiczne zachowania dzieci // Małżeństwo i Rodzina nr 4 s JAGUŚ Jacek : Przemoc w rodzinie w świetle badań policyjnych // Małżeństwo i Rodzina nr 1 s JANUKOWICZ Maria : Czy współczesne ojcostwo, to ojcostwo nieobecne? // Małżeństwo i Rodzina nr 1 s JAROSZ Ewa : Nadużywanie alkoholu a przemoc domowa wobec dzieci // Wychowanie na co Dzień nr 10/11 s JAROSZ Ewa : Zaniedbywanie dzieci w rodzinie współczesne spojrzenie na istotę zjawiska // Wychowanie na co Dzień nr 6 s JÓZEFIK Barbara, Iniewicz Grzegorz : Za barierą głodu // Psychologia w Szkole nr 3 s KAWULA Stanisław : Rodziny ryzyka socjalnego we współczesnej Polsce potrzeba wsparcia // Wychowanie na co Dzień nr 3 s KĘPSKI Czesław : Głodne dzieci w Polsce // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 1 s LIPA Anna: Rodzina po śmierci rodzeństwa // Edukacja i Dialog nr 9 s MARZEC Helena : Psychospołeczne aspekty funkcjonowania rodzin żyjących w ubóstwie // Małżeństwo i Rodzina nr 3 s

9 18. MAZUR Beata : Co charakteryzuje rodziny dzieci przewlekle chorych? // Małżeństwo i Rodzina nr 4 s MOCZYDŁOWSKA Joanna : Rodzinne aspekty uzależnienia od pracy // Małżeństwo i Rodzina nr 1/2 s NAPORA Elżbieta : Konsekwencje samotnego rodzicielstwa dla społecznego funkcjonowania dziecka // Małżeństwo i Rodzina nr 3 s OTTO-BUCZKOWSKA Ewa, Mazur Urszula : Czy nadwaga jest zagrożeniem dla zdrowia dzieci i młodzieży // Lider nr 1 s PAWŁOWSKA Małgorzata, Sadłowska Anna : Otyły nie znaczy gorszy! // Psychologia w Szkole nr 3 s PILARSKA Aleksandra : Depresyjne dzieci depresyjnych rodziców // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 2 s PODLEŚNA Iwona : Rodzinne ograniczenia i zagrożenia socjalizacji nieletnich // Wychowanie na co Dzień nr 1 s POSPISZYL Irena : Rodzinne uwarunkowania seksualnego wykorzystywania dzieci // Małżeństwo i Rodzina nr 1/2 s POSPISZYL Kazimierz : Rola matki w kazirodczych kontaktach ojca z córką // Małżeństwo i Rodzina nr 1/2 s RACZKOWSKA Jadwiga : Między niedostatkiem a nadmiarem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2008, nr 8, s RUSZKIEWICZ Dorota : Czas poświęcony dziecku w rodzinie samotnego ojca // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2004, nr 9, s RYNKIEWICZ Agnieszka, Chludzińska Ludmiła : Anoreksja i bulimia // Edukacja i Dialog. 2009, nr 11/12, s SCHMDT Joanna: Problemy dziecka otyłego // Edukacja i Dialog. 2005, nr 7, s SFORA Małgorzata : Przemoc seksualna wobec dzieci // Małżeństwo i Rodzina. 2002, nr 2, s SITARCZYK Małgorzata : Środowiska rodzinne nieletnich sprawców przestępstw // Małżeństwo i Rodzina. 2004, nr 4, s SOBCZYŃSKA Karolina : Pedofilia // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2009, nr 2, s SZUROWSKA Beata : Między miłością a zagrożeniem // Wychowanie w Przedszkolu. 2004, nr 1, s SZUROWSKA Beata : Nie jem! Pomóż! // Psychologia w Szkole. 2010, nr 1, s

10 36. WACHOWICZ Edyta : Anoreksja // Lider , nr 4, s WACHOWICZ Edyta : Bulimia // Lider , nr 9, s WÓJCIK Magda : WOKÓŁ anoreksji i bulimii // Remedium. 2002, nr 10, dod. s. VIII 39. ZIÓŁKOWSKA Beata : Anoreksja w okresie wczesnej adolescencji. Cz. 1 // Remedium. 2004, nr 7/8, s ZIÓŁKOWSKA Beata : Anoreksja w okresie wczesnej adolescencji. Cz. 2 // Remedium. nr 9, s ZIÓŁKOWSKA Beata : Bulimia nervosa // Remedium. 2005, nr 2, s ZIÓŁKOWSKA Beata : Jak sobie radzić z zaburzeniem jedzenia? // Edukacja i Dialog. 2007, nr 4, s ZWIERZCHOWSKA Iwona : Sześciolatki z niepełnych rodzin // Wychowanie w Przedszkolu. 2004, nr 4, s ZYGMUNT Teresa : Nadwaga i otyłość gimnazjalisty // Lider nr 2, s. 17 Oprac. Eliza Paternowska Dział Udostępniania Zbiorów Luty 2011 r.

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM Rodzina rozbita Wydawnictwa zwarte: Dąbrowska Justyna: Zrozumieć dziecko. Wyd. 2 popr. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005. ISBN 83-89566-06-0, Kłótnie między rodzicami

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedofilia zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Kielce 2012 Korekta Beata Warmuzek Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013. Wydawnictwa zwarte:

OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013. Wydawnictwa zwarte: OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Wydawnictwa zwarte: 1. AUGUSTYN Józef: Ojcostwo : aspekty pedagogiczne i duchowe / Józef Augustyn. Kraków : WAM, 2003. 423 s. Sygnatura:

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Ojcostwo Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Bardziej szczegółowo

RODZINA FUNKCJE I ZNACZENIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013

RODZINA FUNKCJE I ZNACZENIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 RODZINA FUNKCJE I ZNACZENIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Wydawnictwa zwarte: 1. ADAMSKI Franciszek: Rodzina : wymiar społeczno-kulturalny / Franciszek Adamski. Kraków : Wydaw.

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej PEDOFILIA

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej PEDOFILIA Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej PEDOFILIA Zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku Kamiennej Wybór i opracowanie

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) INTERWENCJA KRYZYSOWA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-2010 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Depresja i próby

Bardziej szczegółowo

DZIECKO W SYTUACJ ROZWODU

DZIECKO W SYTUACJ ROZWODU DZIECKO W SYTUACJ ROZWODU (zestawienie bibliograficzne wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. ADAMCZUK, Elżbieta Samotny rodzic w środowisku / Elżbieta Adamczuk // W : Edukacja Dorosłych : teoria i praktyka w

Bardziej szczegółowo

RODZINA NIEPEŁNA (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2006)

RODZINA NIEPEŁNA (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2006) RODZINA NIEPEŁNA (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2006) Wydawnictwa zwarte 1. ADAMCZUK, Elżbieta Samotny rodzic w środowisku / Elżbieta Adamczuk // W : Edukacja dorosłych : teoria i

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE Przemoc w rodzinie Wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Opracowanie: Agnieszka Mucha-Barciszewska

Bardziej szczegółowo

Ojcostwo. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Ojcostwo. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Ojcostwo Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) Dzieci ulicy Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2012 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Bezprizorni: dzieci Stalina i Makarenki /

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) ROZWÓD W RODZINIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2014 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (książki, fragmenty książek) 1. Dzieci

Bardziej szczegółowo

AUTYZM. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005)

AUTYZM. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005) AUTYZM (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005) Wydawnictwa zwarte 1. Autyzm / Hanna Olechnowicz // W : Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku / pod red. Tadeusza Pilcha.- Warszawa : Wydaw.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE SINGLE (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Udostepniania Zbiorów Sieradz, luty

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Ojcostwo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Ojcostwo Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ojcostwo zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku-Kamiennej) Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Kielce

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM Sieroctwo Wydawnictwa zwarte: Czeredrecka Barbara: Potrzeby psychiczne sierot społecznych. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988. ISBN 83-202-0657-X. Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej

Bardziej szczegółowo

Mobbing. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Mobbing. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Mobbing. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Rozwód rodziców a dziecko

Rozwód rodziców a dziecko Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rozwód rodziców a dziecko zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku Kamiennej) Wybór i opracowanie Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej. Cyberprzemoc

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej. Cyberprzemoc Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Cyberprzemoc - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bezrobocie (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Mariola Majchrowska

Bardziej szczegółowo

Rozwód rodziców a dziecko Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej)

Rozwód rodziców a dziecko Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Rozwód rodziców a dziecko Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Anna Morszczyzna. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie

Opracowanie: Anna Morszczyzna. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie PRZEMOC W RODZINIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2005 Opracowanie: Anna Morszczyzna. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie Opublikowano 28.01.2007 1 WYDAWNICTWA ZWARTE

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) CZAS WOLNY Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2011 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Czas wolny / B. Matyjas

Bardziej szczegółowo

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Zestawienie tematyczne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Tychach Zasięg chronologiczny: Książki 1991 2011

Bardziej szczegółowo

Dziecko w sytuacji kryzysu rodziny

Dziecko w sytuacji kryzysu rodziny Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (94) 345-45-05, 347-43-07 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Samobójstwa dzieci i młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku Kamiennej)

Samobójstwa dzieci i młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku Kamiennej) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Samobójstwa dzieci i młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku Kamiennej) Wybór i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Dziecko w młodszym wieku szkolnym

Dziecko w młodszym wieku szkolnym CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE Dziecko w młodszym wieku szkolnym (bibliografia w wyborze) Opracowanie: Krystyna Kowalczyk 2015 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

MACIERZYŃSTWO NIELETNICH

MACIERZYŃSTWO NIELETNICH TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE MACIERZYŃSTWO NIELETNICH Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji i Instruktażu

Bardziej szczegółowo

Samobójstwa dzieci i młodzieży. Zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku-Kamiennej.

Samobójstwa dzieci i młodzieży. Zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku-Kamiennej. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej Samobójstwa dzieci i młodzieży. Zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku-Kamiennej. Wybór i opracowanie : Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny Kod przedmiotu

Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny Kod przedmiotu Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny Kod przedmiotu 14.4-WP-SP-ES-PMMR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Konflikty w szkole - negocjacja i mediacja jako sposób na ich rozwiązanie

Konflikty w szkole - negocjacja i mediacja jako sposób na ich rozwiązanie Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel. (094) 345-45-05 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Młodociane matki. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Młodociane matki. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach F i l i a w e W ł o s z c z o w i e Młodociane matki zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Anna Klimczyk Włoszczowa, marzec 2016 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

TEORIE WYCHOWANIA. Zestawienie bibliograficzne

TEORIE WYCHOWANIA. Zestawienie bibliograficzne TEORIE WYCHOWANIA Zestawienie bibliograficzne 1. CICHOŃ Władysław: Wartości, człowiek, wychowanie : zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej / Władysław Cichoń. Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) DZIECKO W RODZINIE Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM. DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1986 2016 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

ROLA OJCA W WYCHOWANIU

ROLA OJCA W WYCHOWANIU PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno-Bibliograficzny ROLA OJCA W WYCHOWANIU (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010) Opracowała

Bardziej szczegółowo

Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku

Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku redakcja naukowa Małgorzata Ciczkowska-Giedziun Ewa Kantowicz Toruń 2010 Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA)

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2013 (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283)

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283) Nabytki maj 2014 1. Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa / pod red. Iwony H. Pugacewicz i Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PRACA SOCJALNA (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Udostępniania Zbiorów Druki

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) ZABURZENIA ODŻYWIANIA : DIAGNOZA I TERAPIA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1987-2011 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) ZAGADNIENIA OGÓLNE KSIĄŻKI

Bardziej szczegółowo

OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory BP

OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory BP Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Wydział Informacji i InstruktaŜu Metodycznego OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory BP KsiąŜki: 1. AUGUSTYN JÓZEF Ojcostwo : aspekty pedagogiczne i

Bardziej szczegółowo

JAK MOŻNA POMÓC DZIECKU W SYTUACJI ROZWODU JEGO RODZICÓW?

JAK MOŻNA POMÓC DZIECKU W SYTUACJI ROZWODU JEGO RODZICÓW? Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (0-94) 345-45-05, 347-43-07 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Przemoc w rodzinie - zestawienie bibliograficzne

Przemoc w rodzinie - zestawienie bibliograficzne Przemoc w rodzinie - zestawienie bibliograficzne Książki: 1. Auleytner Julian, Głąbicka Katarzyna, (red.), Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków / Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

Bardziej szczegółowo

Nierówności edukacyjne

Nierówności edukacyjne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Nierówności edukacyjne (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia odżywiania PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Zaburzenia odżywiania Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU PRZEMOC W RODZINIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU PRZEMOC W RODZINIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU PRZEMOC W RODZINIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2016 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA SZKOŁA. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA I SPOSOBY INTERWENCJI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

BEZPIECZNA SZKOŁA. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA I SPOSOBY INTERWENCJI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata BEZPIECZNA SZKOŁA. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA I SPOSOBY INTERWENCJI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1997-2012 Druki zwarte 1. Bałandynowicz A.: System psychoprofilaktyki rozwoju i edukacji a

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów zestawienie bibliograficzne w wyborze 1. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal- Struzik.-

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czas wolny (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka Kabat

Bardziej szczegółowo

Stres dzieci i młodzieży

Stres dzieci i młodzieży Stres dzieci i młodzieży Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2009 Wszystkie pozycje są dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. Dla ułatwienia korzystania podano

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie. Kierunek Praca socjalna. Specjalność: Praca z dzieckiem i rodziną

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie. Kierunek Praca socjalna. Specjalność: Praca z dzieckiem i rodziną Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie Kierunek Praca socjalna Specjalność: Praca z dzieckiem i rodziną I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Pojęcie i uwarunkowania rozwoju człowieka. 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Resocjalizacja więźniów

Resocjalizacja więźniów Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Resocjalizacja więźniów - zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku

Bardziej szczegółowo

Wykaz nowości - wrzesień 2015 r.

Wykaz nowości - wrzesień 2015 r. Wykaz nowości - wrzesień r. 1. ABC pedagoga specjalnego : razem łatwiej : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością, dla studentów

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia psychiczne Zestawienie bibliograficzne. Wydawnictwa zwarte

Zaburzenia psychiczne Zestawienie bibliograficzne. Wydawnictwa zwarte Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach ul. Wróblewskiego 10 38-300 Gorlice tel. 0-18 35 215 70 e-mail bibped@vp.pl Zaburzenia psychiczne Zestawienie bibliograficzne Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Przemoc wobec osób starszych

Przemoc wobec osób starszych Przemoc wobec osób starszych Zestawienie bibliograficzne I. Książki: 1. Badura-Madej Wanda, Dobrzyńska-Mesterhazy Agnieszka, Przemoc w rodzinie : interwencja kryzysowa i psychoterapia. - Wyd. 2. - Kraków

Bardziej szczegółowo

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata )

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata ) NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2009) Wydawnictwa zwarte 1. Dyrektor i nauczyciel wobec nowych zadań wewnętrznego nadzoru pedagogicznego / Małgorzata Jaśko // W:

Bardziej szczegółowo

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Prawa dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Wybór i opracowanie Elżbieta Skowron Kielce 2013 Korekta Marta Boszczyk Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu

FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek

Bardziej szczegółowo

Edukacja wielokulturowa

Edukacja wielokulturowa Edukacja wielokulturowa - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Wydawnictwa zwarte 1.Afryka w szkole : materiały dydaktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. T.1: Jak mówić

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

OTYŁOŚĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY

OTYŁOŚĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE OTYŁOŚĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY Wybór literatury dostępnej zbiorach CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (0-94) 345-45-05, 347-43-07 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WSPÓŁCZESNEJ RODZINY

WSPARCIE WSPÓŁCZESNEJ RODZINY Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Bytomiu ul. Chorzowska 22 41-902 Bytom tel. 32 286 23 52 e-mail: bytom@pbw.katowice.pl www.bytom.pbw.katowice.pl WSPARCIE WSPÓŁCZESNEJ RODZINY Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna Skarżysko Kamienna

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna Skarżysko Kamienna Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna Skarżysko Kamienna ul. Plac Floriański 1 Wykaz nowości książkowych z zakresu literatury pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej. Rok 2015 1. Andrzejewska, Anna

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym

Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym Kurs dokształcający z zakresu Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym Szczegółowy plan szkolenia: I. Rodzina jako środowisko

Bardziej szczegółowo

Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne

Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 zostało sporządzone w oparciu o zbiory Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Dworze

Bardziej szczegółowo

Współczesne media a rozwój dzieci i młodzieży

Współczesne media a rozwój dzieci i młodzieży Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Współczesne media a rozwój dzieci i młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2007 2 1. Bis, Dorota :

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2010 (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku-Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka do przedszkola

Adaptacja dziecka do przedszkola PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adaptacja dziecka do przedszkola (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracowała Anna

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE ZESPÓŁ ASPERGERA Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Wspomagania Placówek Oświatowych

Bardziej szczegółowo

RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu)

RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu) Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Wydział Informacji i InstruktaŜu metodycznego RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu) KsiąŜki: 1. Carr Janet Pomoc dziecku upośledzonemu

Bardziej szczegółowo

Sieroctwo, eurosieroctwo. zestawienie bibliograficzne

Sieroctwo, eurosieroctwo. zestawienie bibliograficzne Sieroctwo, eurosieroctwo zestawienie bibliograficzne Zestawienie bibliograficzne odnotowuje zbiory Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku Filia w Chojnicach w wyborze. Zestawienie podzielone jest

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ZDROWOTNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013. Wydawnictwa zwarte:

EDUKACJA ZDROWOTNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013. Wydawnictwa zwarte: EDUKACJA ZDROWOTNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Wydawnictwa zwarte: 1. EDUKACJA zdrowotna // W: Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych / Krzysztof Ostaszewski.

Bardziej szczegółowo

sygn. 25089, 24049p 2. Anoreksja i bulimia : śmiertelne sposoby na życie / Beata Szurowska. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis, 2011.

sygn. 25089, 24049p 2. Anoreksja i bulimia : śmiertelne sposoby na życie / Beata Szurowska. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis, 2011. ANOREKSJA I BULIMIA BIBLIOGRAFIA NA PODSTAWIE ZBIORÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ FILII W NAKLE NAD NOTECIĄ I. Wydawnictwa zwarte 1. Analiza porównawcza procesu terapeutycznego pacjentek z rozpoznaniem

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Lęk i stres szkolny. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Lęk i stres szkolny. zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Lęk i stres szkolny zestawienie bibliograficzne w wyborze materiały dostępne w PBW w Kielcach Filia Staszów Wybór i opracowanie Dorota Wójcik Kielce 2007 2

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE. Wydział Informacyjno-Bibliograficzny ADOPCJA

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE. Wydział Informacyjno-Bibliograficzny ADOPCJA PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno-Bibliograficzny ADOPCJA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2010 Opracowała Agnieszka Sobczak

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49 DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2011 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Czy moje dziecko osiągnęło

Bardziej szczegółowo

ZABURZENIA ZACHOWANIA ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

ZABURZENIA ZACHOWANIA ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE ZABURZENIA ZACHOWANIA ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE I WYDAWNICTWA ZWARTE: 1. Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban // Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, sygn. 32042. 2. Arteterapia

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Poczucie osamotnienia a agresja młodzieży

Poczucie osamotnienia a agresja młodzieży Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Poczucie osamotnienia a agresja młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2005 Wybór i opracowanie Małgorzta Pronobis Kielce 2005 2 1. Agresja

Bardziej szczegółowo

Współpraca szkoły z rodzicami ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej

Współpraca szkoły z rodzicami ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Bibliografia: Współpraca szkoły z rodzicami ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Wydawnictwa ciągłe 1.DIALOG i współpraca nauczycieli i rodziców / Mikołaj Winiarski // Nowa Szkoła. - 2002, nr 10, s. 4-8 2.DOTRZYMAĆ

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel wychowawca klasy

Nauczyciel wychowawca klasy Jadwiga Górecka Dorota Kulawiak Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN WOM w Częstochowie Filia w Lelowie Nauczyciel wychowawca klasy zestawienie bibliograficzne w wyborze Wydawnictwa zwarte : 1. Babiuch

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU

ADAPTACJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (0-94) 345-45-05, 347-43-07 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

DEPRESJA. zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie

DEPRESJA. zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie DEPRESJA zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie Lublin 2014 Wydawnictwa zwarte 1. BOMBA, Jacek Depresja młodzieńcza / Jacek Bomba // W:

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNA W NAGŁYCH PRZYPADKACH (bibliografia w wyborze za lata 2004-2011)

POMOC PSYCHOLOGICZNA W NAGŁYCH PRZYPADKACH (bibliografia w wyborze za lata 2004-2011) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE POMOC PSYCHOLOGICZNA W NAGŁYCH PRZYPADKACH (bibliografia w wyborze za lata 2004-2011) KSIĄŻKI : 1. Interwencja kryzysowa / James

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM Wypalenie zawodowe Wydawnictwa zwarte: Chojnacka-Szawłowska Gabriela: Zmęczenie a zdrowie i choroba: (perspektywa psychologiczna). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009. ISBN 978-83-7587-191-3. Czerniga

Bardziej szczegółowo

Zero tolerancji dla przemocy

Zero tolerancji dla przemocy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Zero tolerancji dla przemocy (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS W OŚWIACIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011. Wydawnictwa zwarte

PUBLIC RELATIONS W OŚWIACIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011. Wydawnictwa zwarte PUBLIC RELATIONS W OŚWIACIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Wydawnictwa zwarte 1. CHOJNOWSKI Szymon : PR-owskie mity, czyli jak wizerunek odbiega od rzeczywistości // W : Nowa szkoła.

Bardziej szczegółowo

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE NOWOŚCI DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH Książki, artykuły z czasopism, prac zbiorowych i wydawnictw ciągłych w zbiorach Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE AUTORYTET RODZICÓW (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Agnieszka Grzelczyk Wydział Udostępniania Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Anoreksja i bulimia. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008)

Anoreksja i bulimia. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008) Anoreksja i bulimia (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008) Wydawnictwa zwarte 1. Analiza porównawcza procesu terapeutycznego pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego : studium

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracował

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU RODZINA Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2014

Bardziej szczegółowo