RODZINA Zestawienie bibliograficzne w wyborze Materiały dostępne w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Turku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RODZINA Zestawienie bibliograficzne w wyborze Materiały dostępne w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Turku"

Transkrypt

1 RODZINA Zestawienie bibliograficzne w wyborze Materiały dostępne w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Turku Turek, 2008r. 1

2 RODZINA ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE I. RODZINA OPRACOWANIA OGÓLNE II. III. IV. RODZINA NIEPEŁNA RODZINA WIELODZIETNA RODZINA ZASTĘPCZA V. ZAGROŻENIA WSPÓŁCZESNEJ RODZINY ( alkoholizm, narkomania, pracoholizm, zaburzenia w odżywianiu: otyłość, anoreksja, bulimia) VI. ADOPCJA VII. ROZWÓD / SEPARACJA VIII. PRAWO RODZINNE - OPRACOWANIA OGÓLNE - POSZCZEGÓLNE ZAGADNIENIA ( rozwód, separacja, alimenty, przysposobienie, adopcja i inne ) 2

3 I. RODZINA OPRACOWANIA OGÓLNE WYDAWNICTWA ZWARTE 1. ADAMSKI F.: Rodzina wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN ADAMSKI F.: Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ISBN ARTERBURN S.; BURNS J.: Gdy miłość nie wystarcza: poradnik dla rodziców. Lublin: Pojednanie, ISBN BANDLER R.; GRINDER J.; SATIR V.: Zmieniamy się wraz z rodzinami. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, ISBN BIEDROŃ M.: Funkcja opiekuńcza rodziny wielkomiejskiej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, ISBN , ISBN BROUCK J.: Podręcznik dla dzieci które mają trudnych rodziców. Warszawa: WSiP, ISBN CANFIELD K.: Serce ojca: jak być dobrym ojcem. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, ISBN CARON A.F.: Matki i córki: nie przestawaj mnie kochać: poradnik dla matek dorastających córek. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, ISBN CZEKAJ K.: Dezorganizacja rodziny w zmieniającym się społeczeństwie (w:) Labirynty współczesnego społeczeństwa: kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych / K. Czekaj; K. Gorlach; M. Leśniak. Katowice: Śląsk, ISBN , s DOBOSZ-SZTUBA A.: Być macochą, być ojczymem. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, ISBN DZIECKO w rodzinie i społeczeństwie. T. 2. Dzieje nowożytne. / red. K Jakubiak, W. Jamrożek. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej, ISBN DZIECKO w rodzinie i społeczeństwie. T. 1. Starożytność Średniowiecze / red. J. Jundziłł, D. Żołądź-Strzelczyk. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej, ISBN DZIECKO w świecie rodziny: szkice o wychowaniu / pod red. B. Dymary. Kraków: Impuls, ISBN EICHELBERGER W.; SAMSON A.; SOSNOWSKA A.: Dobra miłość: co robić, by nasze dzieci miały udane życie: Wojciech Eichelberger, 3

4 Andrzej Samson w rozmowie z Anną Sosnowską. Warszawa: Dom Wydawniczy Ego, ISBN EICHELBERGER W.; SAMSON A.; JASIŃSKA A.: Dobre rozmowy, które powinny odbyć się w każdym domu: Wojciech Eichelberger, Andrzej Samson w rozmowie z Anną Jasińską. Warszawa: Dom Wydawniczy Ego, ISBN FABER A.; MAZLISH E.: Rodzeństwo bez rywalizacji: jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, by samemu żyć z godnością. Poznań: Media Rodzina, ISBN FABER A.; MAZLISH E.: Wyzwoleni rodzice wyzwolone dzieci: twoja droga do szczęśliwej rodziny. Poznań: Media Rodzina, ISBN FELDMAN L.: Łączenie terapii indywidualnej i rodzinnej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, ISBN X 19. FILIPCZUK H.: Babcia w rodzinie. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, ISBN FILIPCZUK H.: Rodzice i dzieci dorastające. Warszawa: Nasza Księgarnia, ISBN FILIPCZUK H.: Rodzice i dzieci najmłodsze. Warszawa: Nasza Księgarnia, ISBN FILIPCZUK H.: Rodzice i dzieci w młodszym wieku szkolnym. Warszawa: Nasza Księgarnia, ISBN FIRESTONE R.W.: Nietoksyczne rodzicielstwo: jak mądrze wychowywać dzieci. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, ISBN FLANDRIN JEAN-LOUIS: Historia rodziny. Warszawa: Volumen; Liga Republikańska, ISBN GĘBUŚ D.: Rodzina tak, ale jaka? Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak, ISBN GHAZAL M.: Zjedz zupkę i...bądź cicho! : nowe spojrzenie na konflikty rodzice dzieci. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, ISBN GOLDENBERG H.; GOLDENBERG J.: Terapia rodzin. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN , ISBN GORDON T.: Wychowanie bez porażek: rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi. Wyd. 4. Warszawa: PAX, ISBN GORDON T.: Wychowanie bez porażek w praktyce: jak rozwiązywać konflikty z dziećmi. Warszawa: PAX, ISBN GÓJSKA A.; HURYN V.: Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych. Warszawa: Wydaw. C.H. Beck, ISBN

5 31. HAMER H.: Zgoda w rodzinie czyli dobre dialogi. Warszawa: Difin, ISBN HASLAM D.: Mieć dzieci i to przeżyć. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Reporter, ISBN INTERWENCJA rodzinna (w:) Zagrożona młodzież: ujęcie kompleksowe dla nauczycieli, pracowników poradni, psychologów i pracowników socjalnych / J. Jeffries McWhirter [i. in.]; tłum. H. Grzegołowska- Klarkowska, A. Basaj. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, ISBN , s IZDEBSKA J.: Rodzina, dziecko, telewizja: szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji. Białystok: Trans Humana, ISBN JORDAN M.: Rodzinne bariery socjalizacji nieletnich. Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, ISBN X 36. KAWULA St.: Funkcja opiekuńcza współczesnej rodziny polskiej. Białystok: Instytut Kształcenia Nauczycieli, KOZŁOWSKA A.: Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka: diagnoza i terapia. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, ISBN KRYZYS rodziny i rodzicielstwa (w:) Czego obawiają się ludzie? Współczesne zagrożenia społeczne diagnoza i przeciwdziałanie / pod red. nauk. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej. Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN , s KWAK A.: Rodziny w dobie przemian: małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak, ISBN LEŚNIAK E.; DOBRZYŃSKA-MESTERHAZY A.: Rodziny w kryzysie: diagnoza i interwencja kryzysowa (w:) Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej: poradnik dla pracowników socjalnych / wybór i oprac. W. Badura-Madej. Katowice: Śląsk, ISBN , s ŁOPATKOWA M.: Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną. Warszawa: WSiP, ISBN MACIARZ A.: Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak, ISBN MACIASZKOWA J.: Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej: opieka rodzinna nad dzieckiem i kompensacja jej niedostatków. Warszawa: WSiP, ISBN MARYNOWICZ-HETKA E.: Dziecko w rodzinie problemowej: pomoc w rozwoju. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, ISBN MINKIEWICZ A.: Patologie rodziny (w:) Kwestie społeczne i krytyczne sytuacje życiowe u progu lat dziewięćdziesiątych: wybrane zagadnienia. 5

6 Wyd. 2 uzup. i popr. / pod red. J. Daneckiego; B. Rysz-Kowalczyk. Warszawa: Ośrodek Badań Społecznych, ISBN , s NAMYSŁOWSKA I.: Terapia rodzin. Warszawa: Springer PWN, ISBN OBLICZE współczesnej rodziny polskiej / pod red. B. Mierzwińskiego, E. Dybowskiej ; [aut.] L. Kocik [i in.]. Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum: Wydaw. WAM, ISBN , ISBN OPIEKA i wychowanie w rodzinie / pod red. Cz. Kępskiego. Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ISBN PEDAGOGIKA Rodziny: opieka i wychowanie we współczesnej rodzinie. Nr 1/ red. nacz. H. Cudak. Łódź: Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, ISSN PIERWSZY wywiad z rodziną / H. Stierlin [i in.]; przekł. M. Kacmajor, E. Zubrzycka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, ISBN POPULARNY słownik wychowania prorodzinnego i seksualnego. [koncepcja słownika, układ haseł, współpr. red.] Z. Cendrowski; M. Trawińska; aut. haseł Z. Izdebski [i in.].warszawa: Agencja Promo-Lider, ISBN PROBLEMY rodzinne zagrożonych dzieci i młodzieży (w:) Zagrożona młodzież: ujęcie kompleksowe dla nauczycieli, pracowników poradni, psychologów i pracowników socjalnych / J. Jeffries McWhirter [i. in.]; tłum. H. Grzegołowska-Klarkowska, A. Basaj. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, ISBN , s RODZICE i dzieci: psychologiczny obraz sytuacji problemowych / pod red. E. Milewskiej; A. Szymanowskiej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, ISBN RODZINA (w:) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Tom 5, R-ST / red. nauk. i przewod. komit. red. T. Pilch. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak, ISBN , s RODZINA (w:) Encyklopedia socjologii. Tom 3, O-R / kom. red. W. Kwaśniewicz [przewod.] [i in.]. Warszawa: Oficyna Naukowa, ISBN , ISBN t.3, s RODZINA (w:) Słownik społeczny / pod. red. B. Szlachty. Kraków: Wydaw. WAM, ISBN , s RODZINA a kryzysy życiowe (w:) Pedagogika wobec kryzysów życiowych / pod red. J. Stochmiałka. Warszawa Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, ISBN , s

7 58. RODZINA a rozwój człowieka dorosłego / red. nauk. B. Harwas- Napierała. Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, ISBN RODZINA a struktura społeczna / pod red. Z. Tyszki. Bydgoszcz: Pomorze, ISBN RODZINA dla Europy czy Europa dla rodziny? / [ed. com.] B. Dymara [i in.]. Kraków: Impuls, ISBN , ISBN , ISBN X 61. RODZINA i dziecko a lokalny system pomocy i wsparcia (w:) Dziecko w lokalnym systemie pomocy społecznej / pod red. S. Czarneckiej. Częstochowa: Wydaw. WSP, ISBN , s RODZINA jako środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych / pod red. K. Jakubiaka. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, ISBN RODZINA w społeczeństwach antycznych i wczesnym chrześcijaństwie: literatura, prawo, epigrafika, sztuka / pod red. J. Jundziłła. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, ISBN RODZINA współczesna / pod red. nauk. M. Ziemskiej. Wyd. 2 Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN RODZINA: źródło życia i szkoła miłości / red. D. Kornas-Biela. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ISBN X 66. RODZINNE i pozarodzinne środowiska wychowawcze (szkice historyczno-pedagogiczne) / pod red. A. Siedlaczek-Szwed; I. Wagner. Częstochowa: Wydaw. WSP, ISBN RODZINY ludzi młodych jako uczestnicy rynku: diagnoza i typologia / pod red. nauk. A. Kusińskiej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, ISBN RYBCZYŃSKA D.: Jakość życia młodzieży z rodzin ubogich. Zielona Góra: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, ISBN RYŚ M.: Systemy rodzinne: metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, ISBN SKYNNER R.; CLEESE J.: Żyć w rodzinie i przetrwać. Wyd.2.Warszawa: Jacek Santorski & CO, ISBN SMOLIŃSKA B.: Szczęśliwe dzieciństwo, dojrzałe rodzicielstwo: drogi proste i bezdroża. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, ISBN SOKOŁOWSKA J.: Na przekór losowi: tworzenie rodziny przez osoby osierocone. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, ISBN , ISBN

8 73. TERMIŃSKA-MROWIEC K.: Irracjonalne zachowania w bliskich związkach: hermeneutyczna koncepcja relacji rodzinnych w patologii. Białystok: Trans Humana, ISBN TYSZKA Z.; WACHOWIAK A.: Podstawowe pojęcia i zagadnienia socjologii rodziny. Poznań: Wydaw. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, ISBN X 75. TYSZKA Z.: Rodziny współczesne w Polsce. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, ISBN TYSZKA Z.: Socjologia rodziny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ISBN WITCZAK J.: Ojcostwo bez tajemnic. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, ISBN WOYDYŁŁO E.: My rodzice dorosłych dzieci. Kraków: Wydaw. Literackie, ISBN WSPÓŁCZESNA rodzina z perspektywy zagrożeń i wyzwań (w:) Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia: zagrożenia i wyzwania. T. 1 / red. nauk. M. Plopa. Elbląg: Wydaw. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej ; Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, ISBN , s WSPÓŁCZESNE rodziny polskie ich stan i kierunek przemian / pod red. nauk. Z. Tyszki. Wyd. 2. Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, ISBN WYCHOWANIE do życia w rodzinie: książka dla młodzieży / oprac. M. Ryś. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej MEN, ISBN ZAGROŻONE dzieciństwo: rodzinne i instytucjonalne formy opieki / pod red. M. Kolankiewicz. Warszawa: WSiP, ISBN ZAWADZKI R.; TARASZKIEWICZ M.: Rodzinny krąg. Warszawa: WSiP, ISBN ARTYKUŁY Z CZASOPISM 1. BALCERZAK-PARADOWSKA B.: Współczesne wyzwania dla polityki rodzinnej // Polityka Społeczna. 2007, nr 8, s BAR K.: Konflikty i kryzysy w małżeństwie i w rodzinie // Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 1/2, s BIERNAT T.: Młodzi Polacy wobec małżeństwa i rodziny. Komunikat z badań // Wychowawca. 2007, nr 7-8, s BOROWIECKA B.: Relacje nastolatków z rodzicami // Nowa Szkoła. 2005, nr 2, s CZAJKOWSKA I.: Ubóstwo rodziny a jej uczestnictwo w kulturze // Edukacja. 2000, nr 3, s

9 6. CZARNOTA E.: Stosunki interpersonalne w rodzinach wiejskich // Małżeństwo i Rodzina. 2003, nr 3, s DĄBROWSKA Z.: Czym się charakteryzują współczesne małżeństwa w Polsce? // Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 4, s DĄBROWSKA Z.: Istotne przemiany w życiu małżeńsko-rodzinnym // Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 1/2, s DĄBROWSKA Z.: Nietypowe małżeństwa w Polsce // Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 3, s DYBOWSKA E.: Oblicze współczesnej rodziny polskiej // Małżeństwo i Rodzina. 2003, nr 3, s DZIEMIANOWICZ M.: Szanse i zagrożenia procesów wychowania w rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2001, nr 7, s DZIKOMSKA-KUCHARZ A.: Rodzina przetrwa kryzys moralny // Edukacja i Dialog. 2000, nr 10, s GLINA D.: Ubóstwo polskich rodzin i jego konsekwencje // Nowa Szkoła. 2004, nr 3, s GŁOGOSZ D.: Kondycja ekonomiczna rodzin polskich w przededniu integracji z Unią Europejską // Małżeństwo i Rodzina. 2003, nr 2, s GOLINOWSKA S.: Polityka rodzinna a przemiany rodziny, gospodarki i państwa. Głos w debacie o polityce rodzinnej w Polsce // Polityka Społeczna. 2007, nr 8, s GOMUŁKA E.: Reintegracja rodziny // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. 2007, nr 9, s GONZALEZ R.: Jak zbudować związek między stopniem zaufania a poziomem satysfakcji w małżeństwie // Nowiny Psychologiczne. 2006, nr 1, s GRUDNIEWSKI T.: Funkcje społeczne i struktura rodziny // Wychowanie na co dzień. 2000, nr 4/5, s GRZELCZYK A.: Diagnozujemy środowisko domowe ucznia // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2005, nr 5, s HEBDA-CZAPLICKA I.: Ubóstwo materialne polskich rodzin w roku 1998 // Praca Socjalna. 2000, nr 1, s IWANEJKO B.: Cztery błędy popełniane przez rodziców // Edukacja i Dialog. 2006, nr 9, s IWANICKA A.: Wpływ małżeństwa na rozwój osobowy żony i męża // Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 3, s JAROSZ E.: Diagnoza rodziny w praktyce pedagogicznej wskazania i możliwości // Problemy Poradnictwa. 2003, nr 1, s JARZĘBIŃSKA A.: Problemy osób zaangażowanych w życie rodziny zrekonstruowanej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2007, nr 3, s

10 25. KAWALEC J.: Rola środowiska rodzinnego w wychowaniu dziecka sukcesu // Edukacja i Dialog. 2000, nr 5, s KAWULA S.: Polityka prorodzinna i jej konteksty // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2007, nr 4, s KAWULA S.: Rodziny ryzyka socjalnego we współczesnej Polsce potrzeba wsparcia // Wychowanie na co dzień. 2005, nr 3, s KAWULA S.: Rodziny ryzyka w Polsce współczesnej // Nowa Szkoła. 2004, nr 3, s KAWULA S.: Rodziny współczesne a pedagogika rodziny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2007, nr 5, s KOŁACZEK B.: Inwestycje w młode pokolenie i zasada równych szans w polityce rodzinnej i edukacyjnej // Polityka Społeczna. 2007, nr 8, s KOPEĆ E.: Rozpad rodziny jako czynnik nieprzystosowania społecznego i przestępczości młodocianych // Opieka, Wychowanie, Terapia. 2003, nr 3, s KORCZAK L.: Rodzina wobec wyzwań transformacji ustrojowej // Ruch Pedagogiczny. 2001, nr 3/4, s KOTOWSKA I.E.: Uwagi o polityce rodzinnej w Polsce w kontekście wzrostu dzietności i zatrudnienia kobiet // Polityka Społeczna. 2007, nr 8, s KOWALCZYK-SZYMAŃSKA M.: Zagrożenia procesu wychowania dzieci we współczesnej rodzinie (w opinii rodziców) // Życie Szkoły. 2001,nr 5, s KRZYWDA B.: Przemiany ról życiowych kobiet i mężczyzn w kontekście problematyki płci // Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 3, s KWIEK-OSIOWSKA J.: Małżeństwa zawierane w późnym wieku // Małżeństwo i Rodzina. 2004, nr 3, s LEOPOLD M. A.: Życie rodzinne a kompetencje emocjonalne dziecka // Edukacja i Dialog. 2000, nr 4, s LEW-STAROWICZ Z.: Przesłanie dla małżeństw i rodzin na początku XXI wieku // Małżeństwo i Rodzina. 2004, nr 1, s MARGASIŃSKI A.: Rodzina w Modelu Kołowym i FACES IV Davida H. Olsona // Nowiny Psychologiczne. 2006, nr 4, s MARZEC H.: Dziecko, czy kariera zawodowa problem współczesnej rodziny? // Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 3, s MARZEC H.: Psychospołeczne aspekty funkcjonowania rodzin żyjących w ubóstwie // Małżeństwo i Rodzina. 2002, nr 3, s MARZEC H.: Wpływ wysokiego statusu materialnego rodziny na szczęśliwe dzieciństwo // Małżeństwo i Rodzina. 2004, nr 4, s MARZEC H.: Współczesna rodzina polska jej stan i perspektywy // Małżeństwo i Rodzina. 2003, nr 4, s

11 44. MIKOŁAJCZYK-LERMAN G.: Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny // Polityka Społeczna. 2007, nr 8, s NAPORA E.: Odczuwanie kobiecości i męskości przez dorastające dziewczęta wychowywane w różnych typach rodzin // Niebieska Linia. 2005, nr 1, s NOWAK M.: Styl wychowania dziecka klucz do zdrowej i szczęśliwej przyszłości. Jakich korekt ze strony fachowo pomagającego potrzebuje rodzina? // Wspólne Tematy. 2005, nr 7/8, s OSTROWSKA K.: Rodzina w oczach młodzieży. Wyniki badań empirycznych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2004, nr 10, s PARUZEL E.: Wychowanie dziecka w rodzinie rys historyczny // Wychowanie na co dzień. 2001, nr 7/8, s PIECHNIK- BORUSOWSKA J.: Czy wolne związki będą alternatywą dla życia małżeńskiego i rodzinnego w Polsce? // Edukacja Dorosłych. 2001, nr 2, s PRACA z rodziną dziecka umieszczonego w instytucji opiekuńczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2007, nr 7, s RAJKIEWICZ A.: Polskie małżeństwa i rodziny oraz gospodarstwa domowe w świetle statystyki // Małżeństwo i Rodzina. 2004, nr 2, s REICHMANN W.: Chrześcijańskie małżeństwo. Ich dwoje i Bóg // Wspólne Tematy. 2005, nr 11/12, s RUDAŚ A. : Bibliografia tematyczna źródła, informacje do zajęć dydaktycznych Rodzina (bibliografia w wyborze za lata ) // Ruch Pedagogiczny. 2004, nr 1/2, s SAWULSKA A.: Rodzina w oczach dziecka // Wychowawca. 2007, nr 1, s SENDYK M.: Poczucie więzi emocjonalnej dorastających dzieci z rodzicami // Małżeństwo i rodzina. 2005, nr 3, s SEUL-MICHAŁOWSKA S.: Wsparcie emocjonalne rodziców w rozwoju dziecka // Nowa Szkoła. 2000, nr 2, s SIUDEM A. : Obraz małżeństwa idealnego w opinii kandydatów na małżonków w wieku lat // Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 3, s SLANY K.: Bezdzietność jako nowy fenomen w nowoczesnym świecie // Małżeństwo i Rodzina. 2003, nr 1, s SMOLAREK J.: Wpływ rodziny na marzenia dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2008, nr 1, s SOBIERAJSKI P.: Małżeństwo i rodzina w świetle opinii młodzieży (porównanie pilotażowych badań polskich i niemieckich) // Edukacja Dorosłych. 2002, nr 4, s

12 61. STĘPNIAK-ŁUCZYWEK A.: Rodzina jako system interakcji // Małżeństwo i Rodzina. 2004, nr 1, s SZCZEPKOWSKI J.: Nowa perspektywa pracy z rodziną // Wychowanie na co dzień. 2003, nr 12, s SZCZUPAŁ B.: Rodzina kształtuje osobowość dziecka // Edukacja i Dialog. 2000, nr 2, s SZUKALSKI P.: Ewolucja wielkości i struktury rodzin // Polityka Społeczna. 2000, nr 4, s SZUKALSKI P.: Przemiany rodziny wyzwania dla polityki rodzinnej // Polityka Społeczna. 2007, nr 8, s SZUROWSKA B.: Między miłością a zagrożeniem // Wychowanie w Przedszkolu. 2004, nr 1, s SZWED M.: Socjalizacja płci w rodzinie // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. 2007, nr 6, s SZYCHOWSKA M.: Środowisko rodzinne a szanse rozwoju społecznoedukacyjnego dziecka // Wychowanie na co dzień. 2001, nr 10/11, s ŚNIEŻYŃSKI M.: Dialog w rodzinie. Częstotliwość i tematyka rozmów dzieci z rodzicami // Wychowawca. 2000, nr 9, s TARKOWSKA E.: Dziecko w biednej rodzinie // Polityka Społeczna. 2004, nr 9, s URBANIAK A.: Zagrożenia rodziny w jednoczącej się Europie // Katecheta. 2002, nr 1, s WEISSBROT KOZIARSKA A.: Warunki materialno bytowe a przystosowanie społeczne dzieci z rodzin wiejskich // Edukacja. 2000, nr 2, s WOLLENBERG ROMANIEWICZ J.E.: Rodzina środowiskiem kształtującym osobowość dziecka // Wychowanie na co dzień. 2008, nr 1-2, s ZAJDEL K.: Jaka jesteś rodzino? // Edukacja i Dialog. 2001, nr 3, s ZAWADA A.: Kondycja psychosomatyczna gospodarstw domowych lokujących się w sferze ubóstwa // Praca Socjalna. 2000, nr 2, s ZERA J.: Procedura pracy z rodziną a rzeczywistość // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2007, nr 7, s ZIELIŃSKA K.: Rodzice do poprawki! // Edukacja i Dialog. 2006, nr 9, s ZWOLIŃSKI A.: Siła rodziny // Wychowawca. 2007, nr 1, s ŻUŁAWNIK-RUSNAK K.: Wpływ rodziny na zachowanie dzieci // Edukacja i Dialog. 2001, nr 3, s

13 II. RODZINA NIEPEŁNA WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BOCHWIC T.: Sama z dziećmi: poradnik życiowy dla samotnych matek. Warszawa: Wydaw. AND, ISBN CADOLLE S.: Dziecko i dwa domy. Warszawa: Hachette Livre Polska, ISBN X 3. CZARNECKA S.: Dziecko w rodzinie niepełnej jego rozwój i potrzeby wyzwaniem dla lokalnego systemu opieki społecznej (w:) Dziecko w lokalnym systemie pomocy społecznej / pod red. S. Czarneckiej. Częstochowa: Wydaw. WSP, ISBN , s DUDAK A.: Samotne ojcostwo. Kraków: Impuls, ISBN , ISBN GAPIK L.: Rozwód...i co dalej. Warszawa: Książka i Wiedza, ISBN GOŁĄB W.: Sytuacja matek samotnie wychowujących dzieci (badania w śródmiejskiej dzielnicy Warszawy) (w:) Kwestie społeczne i krytyczne sytuacje życiowe u progu lat dziewięćdziesiątych: wybrane zagadnienia. Wyd. 2 uzup. i popr. / pod red. J. Daneckiego; B. Rysz-Kowalczyk. Warszawa: Ośrodek Badań Społecznych, ISBN , s GRANIEWSKA D.; KRUPA K.; BALCERZAK-PARADOWSKA B.: samotne matki, samotni ojcowie: o rodzinach niepełnych w Polsce. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, ISBN MARYNOWICZ-HETKA E.: Praca socjalno-wychowawcza z rodziną niepełną. Wyd. 2 uzup. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, ISBN NAPORA E.: Samotne rodzicielstwo i jego konsekwencje dla rozwoju płciowego dziecka zagrożenie czy nadzieja (w:) Czego obawiają się ludzie? Współczesne zagrożenia społeczne diagnoza i przeciwdziałanie / pod red. nauk. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej. Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN , s RODZINA niepełna (w:) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Tom 5, R-ST / red. nauk. i przewod. komit. red. T. Pilch. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak, ISBN , s RODZINA niepełna i zrekonstruowana (w:) Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną / M. Łopatkowa. Warszawa: WSiP, ISBN , s

14 12. RUSZKIEWICZ D.: Działania asekuracyjne i kompensacyjne wobec dziecka w rodzinie samotnego ojca (w:) Pedagogika Rodziny: opieka i wychowanie we współczesnej rodzinie. Nr 1/ red. nacz. H. Cudak. Łódź: Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej, ISSN , s SZYMANOWSKA A.: Dziecko w rodzinie niepełnej (w:) Rodzice i dzieci: psychologiczny obraz sytuacji problemowych / pod red. E. Milewskiej; A. Szymanowskiej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, ISBN , s ARTYKUŁY Z CZASOPISM 1. CZAPIAGA A.: Tylko mama i ja // Charaktery. 2005, nr 2, s DZIECI z rodzin rozbitych // Na Temat. 1999, nr 2, s ILNICKA R.: Rodzina rozbita w recepcji gimnazjalistów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2007, nr 3, s IRZYNIEC M.: Problem przystosowania dzieci z rodzin niepełnych do środowiska przedszkolnego // Chowanna. 1996, T 1-2, s KUŚMIERZ W.: Wpływ rodziny rozbitej na sytuację szkolną dzieci // Życie Szkoły. 2000, nr 3, s NAPORA E.: Bez kompasu, czyli płeć psychologiczna chłopców wychowywanych przez samotne matki // Niebieska Linia. 2004, nr 2, s NAPORA E.: Konsekwencje samotnego rodzicielstwa dla społecznego funkcjonowania dziecka // Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 3, s PIETRZYK A.: Ocena własnych kompetencji wychowawczych przez matki samotne // Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 3, s PIETRZYK A.: Portrety psychologiczne matek samotnych // Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 1/2, s RUSZKIEWICZ D.: Sytuacje wychowawcze w rodzinach samotnych ojców // Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 3, s RUSZKIEWICZ D.: Zaspakajanie potrzeb bytowych w rodzinach samotnych ojców // Małżeństwo i Rodzina. 2004, nr 4, s ZAJĄCZKOWSKI K.: Pozycja dziecka z rodziny rozbitej w zespole klasowym // Problemy Rodziny. 1994, nr 3, s

15 III. RODZINA WIELODZIETNA WYDAWNICTWA ZWARTE 1. DOLESZCZAK B.: Rodziny wielodzietne w dwóch osiedlach warszawskich (w:) Kwestie społeczne i krytyczne sytuacje życiowe u progu lat dziewięćdziesiątych: wybrane zagadnienia. Wyd. 2 uzup. i popr. / pod red. J. Daneckiego; B. Rysz-Kowalczyk. Warszawa: Ośrodek Badań Społecznych, ISBN , s ŁUGOWSKA Z.: Sytuacja materialna rodzin wielodzietnych (badania w Sopocie) (w:) Kwestie społeczne i krytyczne sytuacje życiowe u progu lat dziewięćdziesiątych: wybrane zagadnienia. Wyd. 2 uzup. i popr. / pod red. J. Daneckiego; B. Rysz-Kowalczyk. Warszawa: Ośrodek Badań Społecznych, ISBN , s PIELKA H.: Struktura i funkcje rodziny wielodzietnej różnych środowisk jako wskaźniki preferowanych przez jej członków wartości (w:) Rodzina a struktura społeczna / pod red. Z. Tyszki. Bydgoszcz: Pomorze, ISBN , s ARTYKUŁY Z CZASOPISM 1. BALCERZAK-PARADOWSKA B. : Wokół wielodzietności // Problemy Rodziny. 1998, nr 4, s RUTKOWSKA A.: Wielodzietność problem socjalny i próby pomocy // Praca Socjalna. 2002, nr 3, s IV. RODZINA ZASTĘPCZA WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BADORA S.: Uczucia i profesjonalizm: o formach opieki zastępczej. Częstochowa: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, ISBN BUCHAJCZUK K.: Zastępcza opieka rodzinna oczekiwania a realia (w:) Dziecko w lokalnym systemie pomocy społecznej / pod red. S. Czarneckiej. Częstochowa: Wydaw. WSP, ISBN , s KWIECIEŃ M.: Rodziny zastępcze rodziny nadziei. Warszawa: Wydaw. Księży Marianów, ISBN

16 4. RACZKOWSKA J.: Kiedy rodzina zawiedzie. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, ISBN RELACJA dorosły dziecko w opiece zastępczej / red. M. Kolankiewicz. Warszawa: Dom Małych Dzieci im. ks. G.P. Baudouina: Wydaw. Akademickie Żak, ISBN RODZINA zastępcza (w:) Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. D. Lelak; T. Pilch. Warszawa: Żak, ISBN , s RODZINA zastępcza (w:) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Tom 5, R-ST / red. nauk. i przewod. komit. red. T. Pilch. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak, ISBN , s RODZINA zastępcza (w:) Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną / M. Łopatkowa. Warszawa: WSiP, ISBN , s RODZINA zastępcza (w:) Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej: opieka rodzinna nad dzieckiem i kompensacja jej niedostatków / J. Maciaszkowa. Warszawa: WSiP, ISBN , s RODZINY zastępcze (w:) Zagrożone dzieciństwo: rodzinne i instytucjonalne formy opieki / pod red. M. Kolankiewicz. Warszawa: WSiP, ISBN , s RODZINY zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze (w:) Prawna ochrona rodziny / M. Andrzejewski. Warszawa: WSiP, ISBN x, s STELMASZUK Z.W.: Dziecko w rodzinie zastępczej (w:) Rodzice i dzieci: psychologiczny obraz sytuacji problemowych / pod red. E. Milewskiej; A. Szymanowskiej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, ISBN , s WĄSIŃSKI A.: Dziecko, rodzice, adopcja: ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, ISBN WILGOCKI J.; WRIGHT M.K.: Czas niepewności: o dzieciach w rodzinach zastępczych. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, ISBN ARTYKUŁY Z CZASOPISM 1. ANDRZEJEWSKI M.: Instytucja rodzin zastępczych w świetle nowych regulacji prawnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1999, nr 8, s ANDRZEJEWSKI M.: Kontakt dziecka z rodziny zastępczej z rodzicami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2001, nr 3, s

17 3. ANDRZEJEWSKI M.: O rodzinach zastępczych polemicznie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr 8, s BADORA S.; GOŁĘBIOWSKI R.: O reformie rodzin zastępczych krytycznie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr 5, s BARTOSIEWICZ M.: Rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2005, nr 1, s BOGUSZ L.: Zastępcze rodziny terapeutyczne w systemie wsparcia społecznego w rehabilitacji // Opieka, Wychowanie, Terapia. 2003, nr 3, s BURCHARD M.: Droga małego dziecka do rodziny zastępczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2001, nr 3, s DOBRZYŃSKI L. : O problemach rodzicielstwa zastępczego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 7, s DUDA M.; HARĘZGA M.: Edukacja do zastępczego rodzicielstwa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr 3, s DZIĘDZIURA A.: Problemy spokrewnionych rodzin zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2004, nr 2, s GAJEWSKA G.: O profesjonalizacji rodzin zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 9, s GANCARZ E.: Funkcjonowanie rodzin zastępczych niespokrewnionych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr 4, s GĄSIOREK P.: Zastępcze rodzicielstwo w Polsce. Przyszłość bliższa i dalsza // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2005, nr 9, s JOACHIMOWSKA M.: Rodzina zastępcza obszar zmian w pracy socjalnej // Praca Socjalna. 2003, nr 3, s KACZMAREK M.: Opieka zastępcza nad dzieckiem - założenia i rzeczywistość // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 4, s KACZMAREK M.: Stan opieki zastępczej nad dzieckiem na półmetku reformy: z perspektywy standardów prawa // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. 2004, nr 3, s KOLANKIEWICZ M.: Charakterystyka rodzin zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2007, nr 10, s KOLANKIEWICZ M.: Z tradycji rodzin zastępczych. Cz. 1 // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2008, nr 1, s KOLANKIEWICZ M.: Z tradycji rodzin zastępczych. Cz.2 // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2008, nr 2, s KRÓL A.: Pomoc Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego rodzinom zastępczym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2003, nr 4, s KRUSZEWSKI T.: Rodzicielstwo, sieroctwo przyczynek do metodyki wychowania zastępczego // Wychowanie na co dzień. 2005, nr 1/2, s

18 22. KRZYŻANOWSKA I.: Rola pracowników socjalnych w organizacji i funkcjonowaniu rodzinnych form opieki zastępczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2004, nr 6, s KWIATKOWSKI M.: Doświadczenia zawodowego opiekuna zastępczego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2005, nr 7, s LASKOWSKA M.: Rodzina zastępcza formą pomocy dziecku. Wybrane aspekty // Wychowanie na co dzień. 2005, nr 9, s ŁABĄDŹ A.: Katalog umiejętności rodziców zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 8, s ŁABĄDŹ A.: Ośrodek Rodzin Zastępczych Szansa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2001, nr 6, s ŁABĄDŹ A.: Przygotowanie rodziców zastępczych i adopcyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 7, s MUJZEL K.: Rodziny zastępcze w świetle prawa szwedzkiego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2004, nr 8, s OLSZEWSKI A.: Rozprawa o szanowaniu rodzin zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr 4, s PASSINI B.: Nowe rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2001, nr 1, s PASSINI B.: Warunki powodzenia zastępczej opieki rodzinnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2007, nr 6, s PASSINI B.: Zastępcza opieka rodzinna // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. 2001, nr 10, s POKÓJ M.: Rodziny zastępcze w systemie pomocy społecznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr 10, s POLKOWSKI T.: PRIDE- Program szkoleniowy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr 8, s POLKOWSKI T.: Program PRIDE po czterech latach // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2003, nr 6, s RADZISZEWSKA E.: Zastępczy nie znaczy gorszy // Niebieska Linia. 2002, nr 4, s RELIGA B.; ZIĘTEK K.: Przygotowanie dzieci do życia w rodzinach zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 7, s SIERANKIEWICZ E.: Tworzenie zastępczych środowisk rodzinnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2001, nr 10, s SITKO M.: Kształtowanie się modelu rodzin zastępczych w Polsce // Edukacja. 2001, nr 4, s SKARZYŃSKI K.: Zasady kwalifikacji kandydatów na rodziców zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2007, nr 8, s

19 41. STELMASZUK Z.W.: Dziecko w rodzinie zastępczej // Praca Socjalna. 2000, nr 3, s SZUFLEŃSKI J.: Blaski i cienie rodzinnej opieki zastępczej w powiecie makowskim // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2003, nr 9, s WIECHA D.: Grupowe przygotowanie rodzin zastępczych: pakiet szkoleniowy Rodzina // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr 4, s WINOGRODZKA L.: Funkcjonowanie młodzieży z rodzin zastępczych w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 8, s WSZOŁEK J.: Medialny obraz opieki zastępczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2007, nr 1, s WSZOŁEK J.: Rodzina zastępcza zawód czy powołanie? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2007, nr 7, s ZAWADZKA D.: Klub Rodzin Zastępczych // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. 2004, nr 8, s V. ZAGROŻENIA WSPÓŁCZESNEJ RODZINY (alkoholizm; narkomania; pracoholizm; zaburzenia w odżywianiu: otyłość, anoreksja, bulimia) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BADANIA nad dziećmi alkoholików /red. L. Zbucka. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ISBN CZY rodziny osób z anoreksją można uznać za patologiczne? (w:) Anoreksja: trudne pytania / M. Starzomska. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, ISBN , s DODZIUK A.: Trudna nadzieja. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ISBN DZIECI alkoholików: indywidualne plany pomocy. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Wydaw. Edukacyjne PARPA, ISBN DZIECI alkoholików: jak je rozumieć, jak im pomagać / wybór i oprac. A. Pacewicz. Warszawa: Agencja Informacji Użytkowej Bivar, ISBN GDZIE się podziało moje dzieciństwo: o dorosłych dzieciach alkoholików / [red.] P. Żak. Kielce: Wydaw. Charaktery, ISBN

20 7. HELLSTEN T.: Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików: hipopotam w pokoju stołowym: dziedziczenia nałogu, pokonywanie wstydu, spotkanie z dzieckiem w sobie, wyjście ze współuzależnienia. Łódź: Wydaw. Ravi, ISBN HOLLIS J.: Nadwaga jest sprawą rodziny: poradnik dla cierpiących na zaburzenia łaknienia oraz osób, które ich kochają. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, ISBN JÓZEFIK B.; ULASIŃSKA R.: Perspektywa rodzinna a rozumienie zaburzeń odżywiania się (w:) Anoreksja i bulimia psychiczna: rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się / pod red. B. Józefik. Wyd. 2 zmienione i uzup. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN X, s JÓZEFIK B.; ULASIŃSKA R.: Terapia rodzinna zaburzeń odżywiania się (w:) Anoreksja i bulimia psychiczna: rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się / pod red. B. Józefik. Wyd. 2 zmienione i uzup. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN X, s KARPOWICZ P.: Narkotyki: jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie? Wyd. 2. Białystok: Instytut Wydawniczy Kreator, ISBN KŁODECKI A.: Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym (w:) Rodzice i dzieci: psychologiczny obraz sytuacji problemowych / pod red. E. Milewskiej; A. Szymanowskiej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, ISBN , s LOCK J.; LE GRANGE D.: Twoje dziecko i zaburzenia odżywiania: jak mu pomóc? Kraków: Wydaw. Znak, ISBN LOWE G.; FOXCROFT D. R.; SIBLEY D.: Picie młodzieży a style życia w rodzinie. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ISBN MARTIN J.; CLENDENON K.: Narkotyki i rodzina. Warszawa: Oficyna Wydawnicza PROFI, ISBN MARYNOWICZ-HETKA E.: Dziecko w rodzinie problemowej: pomoc w rozwoju. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, ISBN MAXWELL R.: Dzieci, alkohol, narkotyki: przewodnik dla rodziców. Wyd. 2. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, ISBN MONETA MALEWSKA M.: Narkotyki w szkole i w domu: zagrożenie. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze i Literackie, ISBN

21 19. OCHMAŃSKI M.: Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci. Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, ISBN PECYNA M.B.: Uzależnienie alkoholowe w rodzinach wiejskich. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak, ISBN PRACOHOLIZM (w:) Zgoda w rodzinie, czyli dobre dialogi / H. Hamer. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, ISBN , s ROBINSON B.E.: Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ISBN RODZINA pracoholika: dysfunkcyjne wzorce i dynamika (w:) Pracoholizm: szkoła przetrwania / B. Killinger. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, ISBN , s ROGALA-OBŁĘKOWSKA J.: Narkoman w rodzinie: wskazania do terapii. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, ISBN ROGALA-OBŁĘKOWSKA J.: Sytuacja dzieci w rodzinach narkomanów (w:) Rodzice i dzieci: psychologiczny obraz sytuacji problemowych / pod red. E. Milewskiej; A. Szymanowskiej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, ISBN , s ROGERS P.D.; GOLDSTEIN L.: Narkotyki i nastolatki: zagrożenia, zapobieganie, leczenie: [ czy moje dziecko bierze?, jak rozpoznać pierwsze symptomy?, jak zapobiegać i walczyć z nałogiem?] Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, ISBN SZTANDER W.: Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym. Wyd. 3 popr. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, ISBN SZTANDER W.: Pułapka współuzależnienia. Wyd. 3, popr. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, ISBN SZTANDER W.: Rodzina z problemem alkoholowym. Wyd. 3 popr. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, ISBN WINDLE M.: Wpływ używania alkoholu przez rodziców na młodocianych (w:) Picie alkoholu w różnych okresach życia / red. A. Bartosik. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ISBN , s

22 ARTYKUŁY Z CZASOPISM 1. ALKOHOLIZM choroba całej rodziny // Na Temat. 2004, nr 2, s ANTKOWIAK R.: Ericksonowskie podejście systemowe do leczenia pacjentek z rozpoznaniem bulimii terapia indywidualna czy rodzinna? // Nowiny Psychologiczne. 2002, nr 4, s BACH-OLASIK T.: Rozwój emocjonalny dzieci alkoholików // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1996, nr 10, s BIELECKA E.: Chyba jesteś czegoś wart analiza przypadku wspierania rodziny z problemem alkoholowym // Opieka, Wychowanie, Terapia. 2000, nr 3, s BUDREWICZ I.: Środowisko rodzinne a nadużywanie alkoholu przez kobiety // Problemy alkoholizmu. 1994, nr 8/9, s CHOJAK M.: Rodzina z problemem alkoholowym (cz. I) // Wychowawca. 2008, nr 2, s CHOJAK M.: Rodzina z problemem alkoholowym (cz. II) // Wychowawca. 2008, nr 3, s CHOJAK M.: Rodzina z problemem alkoholowym (cz. III) // Wychowawca. 2008, nr 4, s CICHLA J.: Kilka słów o sytuacji dziecka w rodzinach z problemem alkoholowym // Praca Socjalna. 2008, nr 2, s CIERPIAŁKOWSKA L.: Ryzyko zaburzeń u dzieci alkoholików // Forum Oświatowe. 2003, nr 1, s DODZIUK A.: Trzeźwiejący ojcowie o swojej przeszłości i teraźniejszości // Niebieska Linia. 2004, nr 1, s FRĄTCZAK E.: Następstwa pijaństwa dla rodziny na wsi // Problemy Alkoholizmu. 1994, nr 8/9, s GARBAS M.: Uczeń z rodziny patologicznej // Wychowawca. 2008, nr 1, s GOLIŃSKA L.: Pracoholizm małżonka i rodzica w percepcji i odczuciach współpartnera i dzieci // Nowiny Psychologiczne. 2006, nr 1, s GÓRSKA M.: Relacje rodzic dziecko w rodzinach młodzieży uzależnionej od narkotyków // Alkoholizm i Narkomania. 2007, nr 1, s JAROSZ E.: Nadużywanie alkoholu a przemoc domowa wobec dzieci // Wychowanie na co dzień. 2005, nr 10/11, s KALĘBA B.: Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych // Wychowawca. 2008, nr 1, s KARASOWSKA A.: Krzywdzenie dzieci w rodzinie alkoholowej // Dziecko Krzywdzone. 2004, nr 8, s KOŁASZEWSKA H.: Jak pomóc dzieciom alkoholików // Nowa Szkoła. 1994, nr 1, s

23 20. KOWAL K.: Rodzinne uwarunkowania narkotyzowania się dzieci i młodzieży // Małżeństwo i Rodzina. 2003, nr 2, s KRASOWSKA M.: Dziecko z rodziny alkoholowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 10, s KURZA K.: Małżeństwo, alkohol, przemoc // Terapia, Uzależnienia i Współuzależnienia. 2005, nr 6, s LEDWOCH B.: Rozwój dziecka w rodzinie alkoholików syndrom współuzależnienia // Problemy Alkoholizmu. 1993, nr 5, s. I-III 24. ŁUCZAK E.: Rodzina alkoholowa a rozwój i wychowanie dzieci // Opieka, Wychowanie, Terapia. 2002, nr 2, s MACIEJEWSKA M.: Osiągnięcia szkolne dzieci z rodzin alkoholowych // Wychowanie na co dzień. 1998, nr 10/11, s MACIEJEWSKA M.: Sytuacja dziecka w rodzinie alkoholowej // Wychowanie na co dzień. 1996, nr 3, s MALINOWSKA A.: Emocje dzieci alkoholików // Życie Szkoły. 2004, nr 2, s MISIEC M.: Poczucie tożsamości oraz psychiczna reprezentacja rodziców i relacji rodzinnych u otyłych dzieci w wieku przedszkolnym // Nowiny Psychologiczne. 2007,nr 1, s MOCZYDŁOWSKA J.: Rodzinne aspekty uzależnienia od pracy// Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 1/2, s OCHMAŃSKA M.: Sytuacja szkolna dzieci z rodzin nadużywających alkoholu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1993, nr 3, s OCHREMIAK A.: Rodziny narkomanów, udział w chorobie, leczeniu i rehabilitacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1993, nr 6, s OLESIAK Z.: Samopomocowe grupy wsparcia dla rodzin uzależnionych // Problemy Narkomanii. 2005, nr 2, s PASZKIEWICZ E.: Odmowa jako istota życia osób z anoreksją i ich rodzin // Nowiny Psychologiczne. 2003, nr 2, s PAWŁOWSKA R.: Wpływ alkoholizmu rodziców na rozwój dziecka upośledzonego w stopniu lekkim // Problemy Alkoholizmu. 1993, nr 8/9, s POKONAĆ alkoholizm we dwoje. Poradnictwo dla małżeństw obciążonych chorobą alkoholową // Wspólne Tematy. 2007, nr 11/12, s POSPISZYŁ B.: Wyniki w nauce uczniów z rodzin z problemem alkoholowym // Małżeństwo i Rodzina. 2004, nr 4, s PRZEGRANE już na starcie? Dzieci uzależnionych matek // Na Temat. 2004, nr 2, s PSTRĄG D.: Zaburzenia osobowości u dzieci uwarunkowane chorobą alkoholową rodziców // Problemy Alkoholizmu. 1993, nr 5, s

24 39. RAWA A.: Narkomanii i ich rodziny // Problemy Rodziny. 1998, nr 4, s REICHMANN W.: Rodzina problemowa // Wspólne Tematy. 2001, nr 9, s ROGALA-OBŁĘKOWSKA J.: Funkcjonowanie rodzin narkomanów. Koncepcje teoretyczne // Problemy Rodziny. 1995, nr 2, s ROGALA-OBŁĘKOWSKA J.: Rodziny narkomanów // Remedium. 2001, nr 10, s ROGALA-OBŁĘKOWSKA J.: Specyficzne cechy rodziny narkomana amfetaminowego // Problemy Rodziny. 1999, nr 2/3, s ROGALA-OBŁĘKOWSKA J.: Sytuacja rodzinna narkomanów czynniki rozwoju nałogu // Problemy Rodziny. 1995, nr 3, s SASIN P.: Współuzależnienie rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków // Wychowanie na co dzień. 2006, nr 10/11, s SKRZYPCZYK W.: Przemoc emocjonalna wobec dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym // Dziecko Krzywdzone. 2003, nr 4, s SKUBACZ M.: Terapia grupowa osób z otyłością i jej wpływ na system rodzinny // Nowiny Psychologiczne. 2002, nr 4, s SMROKOWSKA-REICHMANN A.: Ci trudniejsi pacjenci. Jak pomagać rodzinie wieloproblemowej // Wspólne Tematy. 2005, nr 4, s ; nr 5, s SMROKOWSKA-REICHMANN A.: Długi cień uzależnienia. Dziecko alkoholika jego problemy w dzieciństwie i w życiu dorosłym. Uwagi o profilaktyce i terapii. Cz. 1 // Wspólne Tematy. 2002, nr 7/8, s SMROKOWSKA-REICHMANN A.: Długi cień uzależnienia. Dziecko alkoholika jego problemy w dzieciństwie i w życiu dorosłym. Uwagi o profilaktyce i terapii. Cz. 2 // Wspólne Tematy. 2002, nr 9, s SMROKOWSKA-REICHMANN A.: Długi cień uzależnienia. Dziecko alkoholika jego problemy w dzieciństwie i w życiu dorosłym. Uwagi o profilaktyce i terapii. Cz. 3 : Dorosłe Dzieci Alkoholików // Wspólne Tematy. 2003, nr 2, s SMROKOWSKA-REICHMANN A.: Długi cień uzależnienia. Dziecko alkoholika jego problemy w dzieciństwie i w życiu dorosłym. Uwagi o profilaktyce i terapii. Cz. 4 : Elementy psychoterapeutyczne w grupach DDA a profesjonalnie pomagający // Wspólne Tematy. 2003, nr 3, s SMROKOWSKA-REICHMANN A.: Jak przekonać uzależnionego do podjęcia walki z alkoholizmem? Możliwości oddziaływania rodziny i fachowo pomagających // Wspólne Tematy. 2003, nr 7/8, s SMROKOWSKA-REICHMANN A.: Terapia choroby alkoholowej w kontekście rodziny klienta/pacjenta // Wspólne Tematy. 2004, nr 11-12, s

25 55. SZCZEPKOWSKI J.: Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych // Wychowanie na co dzień. 2001, nr 7/8, s SZCZEPKOWSKI J.: Pomagamy ofiarom przemocy domowej i rodzinie z problemem alkoholowym // Wychowanie na co dzień. 2000, nr 9, s SZCZEPKOWSKI J.: Rodzina z problemem uzależnień // Wychowanie na co dzień. 2001, nr 10/11, s ŚWITAŁA J.: Rodzinne uwarunkowania sięgania po środki psychoaktywne przez dzieci i młodzież w świetle koncepcji systemów rodzinnych Murraya Bowena // Forum Oświatowe. 2003, nr 1, s TRZĘSICKA B.: Dzieci z rodzin alkoholowych // Edukacja i Dialog. 1996, nr 3, s WASILEWSKA K.: Trudności z formowaniem własnej tożsamości u dziecka wychowanego w rodzinie z problemem alkoholowym // Wychowanie na co dzień. 2004, nr 10/11, s WYRZYKOWSKI P.: Elementy środowiska rodzinnego wpływające na nadużywanie alkoholu // Wychowanie na co dzień. 2001, nr 10/11, s ZAJĄCZKOWSKI K.: Rodzina z problemem alkoholowym a sytuacja szkolna dziecka // Szkoła Specjalna. 1996, nr 1, s ZIELIŃSKA R.: Rodzina w alkoholowej matni // Wychowanie na co dzień. 1998, nr 10/11, s VI. ADOPCJA WYDAWNICTWA ZWARTE 1. ADOPCJA (w:) Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. nauk. i przewod. komit. red. T. Pilch. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak, ISBN X, s ADOPCJA (w:) Zagrożone dzieciństwo: rodzinne i instytucjonalne formy opieki / pod red. M. Kolankiewicz. Warszawa: WSiP, ISBN , s ADPOCJA: teoria i praktyka / pod red. K. Ostrowskiej, E. Milewskiej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, ISBN DZIUBATY E.: Odnaleźć miejsce w sercu: dlaczego mamy bronić życia? co powinniśmy wiedzieć o adopcji? Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, ISBN X 5. MILEWSKA E.: Kim są rodzice adopcyjni?...studium psychologiczne. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej, ISBN

Zestawienie bibliograficzne nr 1008/09

Zestawienie bibliograficzne nr 1008/09 Centrum Edukacji Nauczycieli Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05, (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU ADOPCJA Opracowanie: Katarzyna Łazuga Turek, 2015 WYDAWNICTWA ZWARTE 1. ADOPCJA / Encyklopedia pedagogiczna XXI

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU RODZINA Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2014

Bardziej szczegółowo

Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny Kod przedmiotu

Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny Kod przedmiotu Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny Kod przedmiotu 14.4-WP-SP-ES-PMMR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

RODZINA ZASTĘPCZA Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory własne BP w Sieradzu

RODZINA ZASTĘPCZA Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory własne BP w Sieradzu Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Wydział Informacji i InstruktaŜu Metodycznego RODZINA ZASTĘPCZA Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory własne BP w Sieradzu Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Ojcostwo Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) INTERWENCJA KRYZYSOWA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-2010 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Depresja i próby

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

Rodzina adopcyjna ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Rodzina adopcyjna ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE Rodzina adopcyjna Wydawnictwa zwarte: Adopcja. Teoria i praktyka. Pod red. Krystyny Ostrowskiej i Ewy Milewskiej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM Rodzina rozbita Wydawnictwa zwarte: Dąbrowska Justyna: Zrozumieć dziecko. Wyd. 2 popr. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005. ISBN 83-89566-06-0, Kłótnie między rodzicami

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie. Kierunek Praca socjalna. Specjalność: Praca z dzieckiem i rodziną

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie. Kierunek Praca socjalna. Specjalność: Praca z dzieckiem i rodziną Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie Kierunek Praca socjalna Specjalność: Praca z dzieckiem i rodziną I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Pojęcie i uwarunkowania rozwoju człowieka. 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy I. Wspólne hasła tematyczne, dla studentów specjalność: pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną, resocjalizacja 1. Adaptacja społeczna 2. Agresja 3. Ankieta

Bardziej szczegółowo

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl GRUPA RÓWIEŚNICZA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl GRUPA RÓWIEŚNICZA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym

Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym Kurs dokształcający z zakresu Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym Szczegółowy plan szkolenia: I. Rodzina jako środowisko

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) CZAS WOLNY Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2011 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Czas wolny / B. Matyjas

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) DZIECKO W RODZINIE Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM. DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1986 2016 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Rozwód rodziców a dziecko Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej)

Rozwód rodziców a dziecko Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Rozwód rodziców a dziecko Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) Dzieci ulicy Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2012 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Bezprizorni: dzieci Stalina i Makarenki /

Bardziej szczegółowo

Rozwód rodziców a dziecko

Rozwód rodziców a dziecko Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rozwód rodziców a dziecko zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku Kamiennej) Wybór i opracowanie Agnieszka

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA SZKOŁA. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA I SPOSOBY INTERWENCJI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

BEZPIECZNA SZKOŁA. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA I SPOSOBY INTERWENCJI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata BEZPIECZNA SZKOŁA. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA I SPOSOBY INTERWENCJI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1997-2012 Druki zwarte 1. Bałandynowicz A.: System psychoprofilaktyki rozwoju i edukacji a

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM Sieroctwo Wydawnictwa zwarte: Czeredrecka Barbara: Potrzeby psychiczne sierot społecznych. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988. ISBN 83-202-0657-X. Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU PRZEMOC W RODZINIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU PRZEMOC W RODZINIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU PRZEMOC W RODZINIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2016 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

MACIERZYŃSTWO NIELETNICH

MACIERZYŃSTWO NIELETNICH TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE MACIERZYŃSTWO NIELETNICH Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji i Instruktażu

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU EUROSIEROCTWO Opracowanie: Katarzyna Łazuga Turek, 2014 WYDAWNICTWA ZWARTE 1. EMIGRACJA zarobkowa rodziców a zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Dziecko osierocone (rodzinne i instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem osieroconym)

Dziecko osierocone (rodzinne i instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem osieroconym) PEDAGOGOCZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA w RZESZOWIE WYPOŻYCZALNIA Dziecko osierocone (rodzinne i instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem osieroconym) KSIĄŻKI: 1. Aby nie uległo zapomnieniu : rzecz o Domu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE Przemoc w rodzinie Wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Opracowanie: Agnieszka Mucha-Barciszewska

Bardziej szczegółowo

ROLA OJCA W WYCHOWANIU. (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki w Koronowie)

ROLA OJCA W WYCHOWANIU. (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki w Koronowie) ROLA OJCA W WYCHOWANIU (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki w Koronowie) Wydawnictwa zwarte: 1. Alcalde S., Dwadzieścia błędów dzisiejszych rodziców. Jak ich unikać?, Wyd.2. Kraków:

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU BEZDOMNOŚĆ Opracowanie: Katarzyna Łazuga Turek, 2015 WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BEZDOMNOŚĆ / Encyklopedia pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Imię i nazwisko: Ks. dr hab. prof. UR Andrzej Garbarz Zakład/Katedra: Katedra Nauk o Rodzinie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU. KURATOR SĄDOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU. KURATOR SĄDOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU KURATOR SĄDOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2013 WYDAWNICTWA ZWARTE

Bardziej szczegółowo

Biblioteczka dla rodziców- pozycje dostępne w bibliotece szkolnej. lp. Autor. Tytuł. Wydaw. Caron A. F. Matki i córki. Nie przestawaj mnie kochać.

Biblioteczka dla rodziców- pozycje dostępne w bibliotece szkolnej. lp. Autor. Tytuł. Wydaw. Caron A. F. Matki i córki. Nie przestawaj mnie kochać. Biblioteczka dla rodziców- pozycje dostępne w bibliotece szkolnej. lp. Autor Tytuł Wydaw. 1. Caron A. F. Matki i córki. Nie przestawaj mnie kochać. 1 / 24 GWP 2. Christopher C. J. Nauczyciel rodzic. Skuteczne

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) ROZWÓD W RODZINIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2014 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (książki, fragmenty książek) 1. Dzieci

Bardziej szczegółowo

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R.

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R. STRATEGIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM NR 4 W JELENIEJ GÓRZE ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM Uchwała Nr24/06 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

Problemy opieki i wychowania w instytucjach Kod przedmiotu

Problemy opieki i wychowania w instytucjach Kod przedmiotu Problemy opieki i wychowania w instytucjach - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Problemy opieki i wychowania w instytucjach Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-POWI-C_pNadGenPA9JW Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

PROSTYTUCJA Bibliografia ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki w Koronowie

PROSTYTUCJA Bibliografia ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki w Koronowie Wydawnictwa zwarte: PROSTYTUCJA Bibliografia ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki w Koronowie 1. Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne.

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE. Wydział Informacyjno-Bibliograficzny ADOPCJA

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE. Wydział Informacyjno-Bibliograficzny ADOPCJA PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno-Bibliograficzny ADOPCJA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2010 Opracowała Agnieszka Sobczak

Bardziej szczegółowo

Ojcostwo. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Ojcostwo. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Ojcostwo Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Skarżysko

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) ZABURZENIA ODŻYWIANIA : DIAGNOZA I TERAPIA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1987-2011 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) ZAGADNIENIA OGÓLNE KSIĄŻKI

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU UCZEŃ CHORY I NIEPEŁNOSPRAWNY W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. 2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta. Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień

1. Informacje ogólne. 2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta. Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień Sylabus modułu: Podstawy poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego (11-R1-12-r1-18) 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KATEDRA NAUK O RODZINIE

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KATEDRA NAUK O RODZINIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KATEDRA NAUK O RODZINIE Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rola i znaczenie edukacji kadr wspomagających rodzinę Ks. dr Wiesław Matyskiewicz STUDENCI NAUK O RODZINIE ZDOBYWAJĄ

Bardziej szczegółowo

Egzamin magisterski Kierunek: Pedagogika

Egzamin magisterski Kierunek: Pedagogika Kierunek: Pedagogika 1. Dziedziny wychowania (moralne, estetyczne, techniczne). 2. Rola i zadania pedagoga. Tradycja a współczesność. 3. Istota i zadania procesu wychowawczego. 4. Oświata dorosłych i kształcenie

Bardziej szczegółowo

Sieroctwo - wydawnictwa zwarte

Sieroctwo - wydawnictwa zwarte Sieroctwo porównanie sytuacji sierot wychowujących się w placówkach opiekuńczowychowawczych i rodzinach zastępczych : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie. Kierunek Praca socjalna. Specjalność: Resocjalizacja w środowisku otwartym

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie. Kierunek Praca socjalna. Specjalność: Resocjalizacja w środowisku otwartym Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie Kierunek Praca socjalna Specjalność: Resocjalizacja w środowisku otwartym I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Pojęcie i uwarunkowania rozwoju człowieka.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY Tematy szkolenia PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI Wykład 2 godz. - Podejście do rozwoju psychicznego w kontekście

Bardziej szczegółowo

OTYŁOŚĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY

OTYŁOŚĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE OTYŁOŚĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY Wybór literatury dostępnej zbiorach CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (pytania)

Zagadnienia (pytania) Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży Zagadnienia (pytania) na obronę dyplomową licencjacką na kierunku: pedagogika Zagadnienia ogólne 1. Nurty kontestacyjne w pedagogice

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM Tytuł : Rodzina zastępcza Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1979-2011 Wyboru dokonał(a) : Anetta Sienkiewicz LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU Wydawnictwa zwarte:

Bardziej szczegółowo

PRACOHOLIZM ADNOTOWANE ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE MATERIAŁY DOSTĘPNE W PUBLICZNEJ BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W TURKU. TUREK, 2009 r.

PRACOHOLIZM ADNOTOWANE ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE MATERIAŁY DOSTĘPNE W PUBLICZNEJ BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W TURKU. TUREK, 2009 r. PRACOHOLIZM ADNOTOWANE ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE MATERIAŁY DOSTĘPNE W PUBLICZNEJ BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W TURKU TUREK, 2009 r. 1 WYDAWNICTWA ZWARTE 1. HAMER H.: Zgoda w rodzinie, czyli dobre

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują)

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują) I. Informacje ogólne. Nazwa modułu : Psychologia małżeństwa i rodziny 2. Kod modułu 2-DS2st-U06 3. Rodzaj modułu : obowiązkowy 4. Kierunek studiów: Dialog i Doradztwo Społeczne 5. Poziom studiów: II stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dr Anna Andrzejewska Dotyczą one głównie nowych wyzwań edukacyjnych i zagrożeń głównie uczniów (dzieci, młodzieży) treściami mediów cyfrowych oraz interaktywnych technologii

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE AUTORYTET RODZICÓW (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Agnieszka Grzelczyk Wydział Udostępniania Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

ORIENTACJA I PORADNICTWO ZAWODOWE

ORIENTACJA I PORADNICTWO ZAWODOWE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. FILIA W TURKU 62-700 Turek Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl ORIENTACJA I PORADNICTWO ZAWODOWE ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA)

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2013 (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu

FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek

Bardziej szczegółowo

Publikacje: 2013 2012

Publikacje: 2013 2012 Publikacje: 2013 1. Lelonek-Kuleta, B. (2013). Wiara w szczęśliwy los drogą do cierpienia? Patologiczny hazard w podejściu poznawczym. Horyzonty Psychologii, nr 3. 2. Lelonek-Kuleta, B. (2013). Terapia

Bardziej szczegółowo

DZIECKO W SYTUACJ ROZWODU

DZIECKO W SYTUACJ ROZWODU DZIECKO W SYTUACJ ROZWODU (zestawienie bibliograficzne wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. ADAMCZUK, Elżbieta Samotny rodzic w środowisku / Elżbieta Adamczuk // W : Edukacja Dorosłych : teoria i praktyka w

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) ADAPTACJA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1978-2010 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) " Z odrobiną sukcesu, zachęty, zaufania

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WSPÓŁCZESNEJ RODZINY

WSPARCIE WSPÓŁCZESNEJ RODZINY Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Bytomiu ul. Chorzowska 22 41-902 Bytom tel. 32 286 23 52 e-mail: bytom@pbw.katowice.pl www.bytom.pbw.katowice.pl WSPARCIE WSPÓŁCZESNEJ RODZINY Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (bibliografia w wyborze)

Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (bibliografia w wyborze) Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (bibliografia w wyborze) ARTYKUŁY: 1. Analiza treści bajek terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym/ Anna Gimerska. // Biblioterapeuta. - 2014,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU TECHNIKI RELAKSACYJNE Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2014 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECKA. bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki w Koronowie. Wydawnictwa zwarte:

PRAWA DZIECKA. bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki w Koronowie. Wydawnictwa zwarte: Wydawnictwa zwarte: PRAWA DZIECKA bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki w Koronowie 1. Balcerek M., Prawa dziecka. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. 2. Hart S., Prawa

Bardziej szczegółowo

Pedagogika opiekuńcza z terapią (POzT) Studia magisterskie II stopnia dla absolwentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich

Pedagogika opiekuńcza z terapią (POzT) Studia magisterskie II stopnia dla absolwentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich Pedagogika opiekuńcza z terapią (POzT) Studia magisterskie II stopnia dla absolwentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich Praca po ukończeniu POzT związana jest z dziećmi i młodzieżą, które: wywodzą

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Ojcostwo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Ojcostwo Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ojcostwo zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku-Kamiennej) Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Kielce

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PRACA SOCJALNA (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Udostępniania Zbiorów Druki

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. Pedagogika.. Studia I. Stopnia Przedmiot: Pedagogika opiekuńcza Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Pedagogics caring Grupy szczegółowych efektów kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Mieć czas dla dziecka to początek wszelkiego wychowania.

Mieć czas dla dziecka to początek wszelkiego wychowania. Mieć czas dla dziecka to początek wszelkiego wychowania. Karl Hesselbacher Standardowa pula zajęć pedagoga szkolnego obejmuje m.in. następujące działania: Współpraca z dyrekcją szkoły i nauczycielami w

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE (miasto i gmina Syców, miasto i gmina Międzybórz, gmina Dziadowa Kłoda) Przedszkola A) Na terenie

Bardziej szczegółowo

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (0-94) 345-45-05, 347-43-07 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów zestawienie bibliograficzne w wyborze 1. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal- Struzik.-

Bardziej szczegółowo

RODZINA NIEPEŁNA (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2006)

RODZINA NIEPEŁNA (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2006) RODZINA NIEPEŁNA (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2006) Wydawnictwa zwarte 1. ADAMCZUK, Elżbieta Samotny rodzic w środowisku / Elżbieta Adamczuk // W : Edukacja dorosłych : teoria i

Bardziej szczegółowo

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie: Marta Boszczyk POSTAWY Korekta Anna Knajder-Sowa 1. Bohner, Gerd : Postawy i zmiana

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK:

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: 1. PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil praktyczny, specjalność: a) PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Bardziej szczegółowo

ROLA OJCA W WYCHOWANIU

ROLA OJCA W WYCHOWANIU PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno-Bibliograficzny ROLA OJCA W WYCHOWANIU (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010) Opracowała

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Młodociane matki. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Młodociane matki. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach F i l i a w e W ł o s z c z o w i e Młodociane matki zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Anna Klimczyk Włoszczowa, marzec 2016 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013. Wydawnictwa zwarte:

OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013. Wydawnictwa zwarte: OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Wydawnictwa zwarte: 1. AUGUSTYN Józef: Ojcostwo : aspekty pedagogiczne i duchowe / Józef Augustyn. Kraków : WAM, 2003. 423 s. Sygnatura:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO Załącznik nr 1 ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO I Program szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej obejmuje: 1) Trening interpersonalny

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 12.02.2014 r.

Zielona Góra, 12.02.2014 r. Zielona Góra,.0.04 r. INFORMACJA PEŁNOMOCNIKA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH ZAKUPU USŁUG W 04 ROKU W ZAKRESIE PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni Niniejsza oferta zawiera propozycje działań z jakimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak Poradnie od zawsze wychodziły naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego wpierając: dziecko rodzica nauczyciela Pakiet poradniany w roku 2010 Potrzeba pełnej optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49 DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2011 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Czy moje dziecko osiągnęło

Bardziej szczegółowo

Podstawy terapii uzależnień - opis przedmiotu

Podstawy terapii uzależnień - opis przedmiotu Podstawy terapii uzależnień - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy terapii uzależnień Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-PTU-C_pNadGen0WERV Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń. w Piasecznie

Szkolny Program Profilaktyki. Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń. w Piasecznie Szkolny Program Profilaktyki Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń w Piasecznie 1. Założenia programu Program profilaktyki realizowany w naszej szkole jest oparty na strategii edukacyjnej. Strategia

Bardziej szczegółowo

S c h r o n i s k o d l a N i e l e t n i c h D o m i n ó w 8 1 C

S c h r o n i s k o d l a N i e l e t n i c h D o m i n ó w 8 1 C S c h r o n i s k o d l a N i e l e t n i c h D o m i n ó w 8 1 C 20 388 Lublin 6 tel. 081 7518741, tel / fax. 081 7518621 PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH. BEZ ZŁUDZEŃ ZAŁOŻENIA OGÓLNE opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2013/2014 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

Sieroctwo, eurosieroctwo. zestawienie bibliograficzne

Sieroctwo, eurosieroctwo. zestawienie bibliograficzne Sieroctwo, eurosieroctwo zestawienie bibliograficzne Zestawienie bibliograficzne odnotowuje zbiory Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku Filia w Chojnicach w wyborze. Zestawienie podzielone jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 11 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Gmina Kołczygłowy I. Wprowadzenie Rodzina to podstawowa komórka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Rodzina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2010/2011 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 28.01.2015 r.

Zielona Góra, 28.01.2015 r. Zielona Góra, 28.0.205 r. INFORMACJA PEŁNOMOCNIKA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH ZAKUPU USŁUG W 205 ROKU W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Dzień Bez Alkoholu( 1 czerwca) Alkoholizm (zestawienie bibliograficzne)

Dzień Bez Alkoholu( 1 czerwca) Alkoholizm (zestawienie bibliograficzne) Dzień Bez Alkoholu( 1 czerwca) Alkoholizm (zestawienie bibliograficzne) Wydawnictwa zwarte 1. Abstynencja między profilaktyką, a terapią / pod red. Piotra Kulbackiego. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne

Bardziej szczegółowo