RODZINA Zestawienie bibliograficzne w wyborze Materiały dostępne w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Turku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RODZINA Zestawienie bibliograficzne w wyborze Materiały dostępne w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Turku"

Transkrypt

1 RODZINA Zestawienie bibliograficzne w wyborze Materiały dostępne w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Turku Turek, 2008r. 1

2 RODZINA ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE I. RODZINA OPRACOWANIA OGÓLNE II. III. IV. RODZINA NIEPEŁNA RODZINA WIELODZIETNA RODZINA ZASTĘPCZA V. ZAGROŻENIA WSPÓŁCZESNEJ RODZINY ( alkoholizm, narkomania, pracoholizm, zaburzenia w odżywianiu: otyłość, anoreksja, bulimia) VI. ADOPCJA VII. ROZWÓD / SEPARACJA VIII. PRAWO RODZINNE - OPRACOWANIA OGÓLNE - POSZCZEGÓLNE ZAGADNIENIA ( rozwód, separacja, alimenty, przysposobienie, adopcja i inne ) 2

3 I. RODZINA OPRACOWANIA OGÓLNE WYDAWNICTWA ZWARTE 1. ADAMSKI F.: Rodzina wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN ADAMSKI F.: Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ISBN ARTERBURN S.; BURNS J.: Gdy miłość nie wystarcza: poradnik dla rodziców. Lublin: Pojednanie, ISBN BANDLER R.; GRINDER J.; SATIR V.: Zmieniamy się wraz z rodzinami. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, ISBN BIEDROŃ M.: Funkcja opiekuńcza rodziny wielkomiejskiej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, ISBN , ISBN BROUCK J.: Podręcznik dla dzieci które mają trudnych rodziców. Warszawa: WSiP, ISBN CANFIELD K.: Serce ojca: jak być dobrym ojcem. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, ISBN CARON A.F.: Matki i córki: nie przestawaj mnie kochać: poradnik dla matek dorastających córek. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, ISBN CZEKAJ K.: Dezorganizacja rodziny w zmieniającym się społeczeństwie (w:) Labirynty współczesnego społeczeństwa: kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych / K. Czekaj; K. Gorlach; M. Leśniak. Katowice: Śląsk, ISBN , s DOBOSZ-SZTUBA A.: Być macochą, być ojczymem. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, ISBN DZIECKO w rodzinie i społeczeństwie. T. 2. Dzieje nowożytne. / red. K Jakubiak, W. Jamrożek. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej, ISBN DZIECKO w rodzinie i społeczeństwie. T. 1. Starożytność Średniowiecze / red. J. Jundziłł, D. Żołądź-Strzelczyk. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej, ISBN DZIECKO w świecie rodziny: szkice o wychowaniu / pod red. B. Dymary. Kraków: Impuls, ISBN EICHELBERGER W.; SAMSON A.; SOSNOWSKA A.: Dobra miłość: co robić, by nasze dzieci miały udane życie: Wojciech Eichelberger, 3

4 Andrzej Samson w rozmowie z Anną Sosnowską. Warszawa: Dom Wydawniczy Ego, ISBN EICHELBERGER W.; SAMSON A.; JASIŃSKA A.: Dobre rozmowy, które powinny odbyć się w każdym domu: Wojciech Eichelberger, Andrzej Samson w rozmowie z Anną Jasińską. Warszawa: Dom Wydawniczy Ego, ISBN FABER A.; MAZLISH E.: Rodzeństwo bez rywalizacji: jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, by samemu żyć z godnością. Poznań: Media Rodzina, ISBN FABER A.; MAZLISH E.: Wyzwoleni rodzice wyzwolone dzieci: twoja droga do szczęśliwej rodziny. Poznań: Media Rodzina, ISBN FELDMAN L.: Łączenie terapii indywidualnej i rodzinnej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, ISBN X 19. FILIPCZUK H.: Babcia w rodzinie. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, ISBN FILIPCZUK H.: Rodzice i dzieci dorastające. Warszawa: Nasza Księgarnia, ISBN FILIPCZUK H.: Rodzice i dzieci najmłodsze. Warszawa: Nasza Księgarnia, ISBN FILIPCZUK H.: Rodzice i dzieci w młodszym wieku szkolnym. Warszawa: Nasza Księgarnia, ISBN FIRESTONE R.W.: Nietoksyczne rodzicielstwo: jak mądrze wychowywać dzieci. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, ISBN FLANDRIN JEAN-LOUIS: Historia rodziny. Warszawa: Volumen; Liga Republikańska, ISBN GĘBUŚ D.: Rodzina tak, ale jaka? Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak, ISBN GHAZAL M.: Zjedz zupkę i...bądź cicho! : nowe spojrzenie na konflikty rodzice dzieci. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, ISBN GOLDENBERG H.; GOLDENBERG J.: Terapia rodzin. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN , ISBN GORDON T.: Wychowanie bez porażek: rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi. Wyd. 4. Warszawa: PAX, ISBN GORDON T.: Wychowanie bez porażek w praktyce: jak rozwiązywać konflikty z dziećmi. Warszawa: PAX, ISBN GÓJSKA A.; HURYN V.: Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych. Warszawa: Wydaw. C.H. Beck, ISBN

5 31. HAMER H.: Zgoda w rodzinie czyli dobre dialogi. Warszawa: Difin, ISBN HASLAM D.: Mieć dzieci i to przeżyć. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Reporter, ISBN INTERWENCJA rodzinna (w:) Zagrożona młodzież: ujęcie kompleksowe dla nauczycieli, pracowników poradni, psychologów i pracowników socjalnych / J. Jeffries McWhirter [i. in.]; tłum. H. Grzegołowska- Klarkowska, A. Basaj. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, ISBN , s IZDEBSKA J.: Rodzina, dziecko, telewizja: szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji. Białystok: Trans Humana, ISBN JORDAN M.: Rodzinne bariery socjalizacji nieletnich. Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, ISBN X 36. KAWULA St.: Funkcja opiekuńcza współczesnej rodziny polskiej. Białystok: Instytut Kształcenia Nauczycieli, KOZŁOWSKA A.: Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka: diagnoza i terapia. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, ISBN KRYZYS rodziny i rodzicielstwa (w:) Czego obawiają się ludzie? Współczesne zagrożenia społeczne diagnoza i przeciwdziałanie / pod red. nauk. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej. Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN , s KWAK A.: Rodziny w dobie przemian: małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak, ISBN LEŚNIAK E.; DOBRZYŃSKA-MESTERHAZY A.: Rodziny w kryzysie: diagnoza i interwencja kryzysowa (w:) Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej: poradnik dla pracowników socjalnych / wybór i oprac. W. Badura-Madej. Katowice: Śląsk, ISBN , s ŁOPATKOWA M.: Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną. Warszawa: WSiP, ISBN MACIARZ A.: Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak, ISBN MACIASZKOWA J.: Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej: opieka rodzinna nad dzieckiem i kompensacja jej niedostatków. Warszawa: WSiP, ISBN MARYNOWICZ-HETKA E.: Dziecko w rodzinie problemowej: pomoc w rozwoju. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, ISBN MINKIEWICZ A.: Patologie rodziny (w:) Kwestie społeczne i krytyczne sytuacje życiowe u progu lat dziewięćdziesiątych: wybrane zagadnienia. 5

6 Wyd. 2 uzup. i popr. / pod red. J. Daneckiego; B. Rysz-Kowalczyk. Warszawa: Ośrodek Badań Społecznych, ISBN , s NAMYSŁOWSKA I.: Terapia rodzin. Warszawa: Springer PWN, ISBN OBLICZE współczesnej rodziny polskiej / pod red. B. Mierzwińskiego, E. Dybowskiej ; [aut.] L. Kocik [i in.]. Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum: Wydaw. WAM, ISBN , ISBN OPIEKA i wychowanie w rodzinie / pod red. Cz. Kępskiego. Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ISBN PEDAGOGIKA Rodziny: opieka i wychowanie we współczesnej rodzinie. Nr 1/ red. nacz. H. Cudak. Łódź: Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, ISSN PIERWSZY wywiad z rodziną / H. Stierlin [i in.]; przekł. M. Kacmajor, E. Zubrzycka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, ISBN POPULARNY słownik wychowania prorodzinnego i seksualnego. [koncepcja słownika, układ haseł, współpr. red.] Z. Cendrowski; M. Trawińska; aut. haseł Z. Izdebski [i in.].warszawa: Agencja Promo-Lider, ISBN PROBLEMY rodzinne zagrożonych dzieci i młodzieży (w:) Zagrożona młodzież: ujęcie kompleksowe dla nauczycieli, pracowników poradni, psychologów i pracowników socjalnych / J. Jeffries McWhirter [i. in.]; tłum. H. Grzegołowska-Klarkowska, A. Basaj. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, ISBN , s RODZICE i dzieci: psychologiczny obraz sytuacji problemowych / pod red. E. Milewskiej; A. Szymanowskiej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, ISBN RODZINA (w:) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Tom 5, R-ST / red. nauk. i przewod. komit. red. T. Pilch. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak, ISBN , s RODZINA (w:) Encyklopedia socjologii. Tom 3, O-R / kom. red. W. Kwaśniewicz [przewod.] [i in.]. Warszawa: Oficyna Naukowa, ISBN , ISBN t.3, s RODZINA (w:) Słownik społeczny / pod. red. B. Szlachty. Kraków: Wydaw. WAM, ISBN , s RODZINA a kryzysy życiowe (w:) Pedagogika wobec kryzysów życiowych / pod red. J. Stochmiałka. Warszawa Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, ISBN , s

7 58. RODZINA a rozwój człowieka dorosłego / red. nauk. B. Harwas- Napierała. Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, ISBN RODZINA a struktura społeczna / pod red. Z. Tyszki. Bydgoszcz: Pomorze, ISBN RODZINA dla Europy czy Europa dla rodziny? / [ed. com.] B. Dymara [i in.]. Kraków: Impuls, ISBN , ISBN , ISBN X 61. RODZINA i dziecko a lokalny system pomocy i wsparcia (w:) Dziecko w lokalnym systemie pomocy społecznej / pod red. S. Czarneckiej. Częstochowa: Wydaw. WSP, ISBN , s RODZINA jako środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych / pod red. K. Jakubiaka. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, ISBN RODZINA w społeczeństwach antycznych i wczesnym chrześcijaństwie: literatura, prawo, epigrafika, sztuka / pod red. J. Jundziłła. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, ISBN RODZINA współczesna / pod red. nauk. M. Ziemskiej. Wyd. 2 Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN RODZINA: źródło życia i szkoła miłości / red. D. Kornas-Biela. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ISBN X 66. RODZINNE i pozarodzinne środowiska wychowawcze (szkice historyczno-pedagogiczne) / pod red. A. Siedlaczek-Szwed; I. Wagner. Częstochowa: Wydaw. WSP, ISBN RODZINY ludzi młodych jako uczestnicy rynku: diagnoza i typologia / pod red. nauk. A. Kusińskiej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, ISBN RYBCZYŃSKA D.: Jakość życia młodzieży z rodzin ubogich. Zielona Góra: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, ISBN RYŚ M.: Systemy rodzinne: metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, ISBN SKYNNER R.; CLEESE J.: Żyć w rodzinie i przetrwać. Wyd.2.Warszawa: Jacek Santorski & CO, ISBN SMOLIŃSKA B.: Szczęśliwe dzieciństwo, dojrzałe rodzicielstwo: drogi proste i bezdroża. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, ISBN SOKOŁOWSKA J.: Na przekór losowi: tworzenie rodziny przez osoby osierocone. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, ISBN , ISBN

8 73. TERMIŃSKA-MROWIEC K.: Irracjonalne zachowania w bliskich związkach: hermeneutyczna koncepcja relacji rodzinnych w patologii. Białystok: Trans Humana, ISBN TYSZKA Z.; WACHOWIAK A.: Podstawowe pojęcia i zagadnienia socjologii rodziny. Poznań: Wydaw. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, ISBN X 75. TYSZKA Z.: Rodziny współczesne w Polsce. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, ISBN TYSZKA Z.: Socjologia rodziny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ISBN WITCZAK J.: Ojcostwo bez tajemnic. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, ISBN WOYDYŁŁO E.: My rodzice dorosłych dzieci. Kraków: Wydaw. Literackie, ISBN WSPÓŁCZESNA rodzina z perspektywy zagrożeń i wyzwań (w:) Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia: zagrożenia i wyzwania. T. 1 / red. nauk. M. Plopa. Elbląg: Wydaw. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej ; Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, ISBN , s WSPÓŁCZESNE rodziny polskie ich stan i kierunek przemian / pod red. nauk. Z. Tyszki. Wyd. 2. Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, ISBN WYCHOWANIE do życia w rodzinie: książka dla młodzieży / oprac. M. Ryś. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej MEN, ISBN ZAGROŻONE dzieciństwo: rodzinne i instytucjonalne formy opieki / pod red. M. Kolankiewicz. Warszawa: WSiP, ISBN ZAWADZKI R.; TARASZKIEWICZ M.: Rodzinny krąg. Warszawa: WSiP, ISBN ARTYKUŁY Z CZASOPISM 1. BALCERZAK-PARADOWSKA B.: Współczesne wyzwania dla polityki rodzinnej // Polityka Społeczna. 2007, nr 8, s BAR K.: Konflikty i kryzysy w małżeństwie i w rodzinie // Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 1/2, s BIERNAT T.: Młodzi Polacy wobec małżeństwa i rodziny. Komunikat z badań // Wychowawca. 2007, nr 7-8, s BOROWIECKA B.: Relacje nastolatków z rodzicami // Nowa Szkoła. 2005, nr 2, s CZAJKOWSKA I.: Ubóstwo rodziny a jej uczestnictwo w kulturze // Edukacja. 2000, nr 3, s

9 6. CZARNOTA E.: Stosunki interpersonalne w rodzinach wiejskich // Małżeństwo i Rodzina. 2003, nr 3, s DĄBROWSKA Z.: Czym się charakteryzują współczesne małżeństwa w Polsce? // Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 4, s DĄBROWSKA Z.: Istotne przemiany w życiu małżeńsko-rodzinnym // Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 1/2, s DĄBROWSKA Z.: Nietypowe małżeństwa w Polsce // Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 3, s DYBOWSKA E.: Oblicze współczesnej rodziny polskiej // Małżeństwo i Rodzina. 2003, nr 3, s DZIEMIANOWICZ M.: Szanse i zagrożenia procesów wychowania w rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2001, nr 7, s DZIKOMSKA-KUCHARZ A.: Rodzina przetrwa kryzys moralny // Edukacja i Dialog. 2000, nr 10, s GLINA D.: Ubóstwo polskich rodzin i jego konsekwencje // Nowa Szkoła. 2004, nr 3, s GŁOGOSZ D.: Kondycja ekonomiczna rodzin polskich w przededniu integracji z Unią Europejską // Małżeństwo i Rodzina. 2003, nr 2, s GOLINOWSKA S.: Polityka rodzinna a przemiany rodziny, gospodarki i państwa. Głos w debacie o polityce rodzinnej w Polsce // Polityka Społeczna. 2007, nr 8, s GOMUŁKA E.: Reintegracja rodziny // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. 2007, nr 9, s GONZALEZ R.: Jak zbudować związek między stopniem zaufania a poziomem satysfakcji w małżeństwie // Nowiny Psychologiczne. 2006, nr 1, s GRUDNIEWSKI T.: Funkcje społeczne i struktura rodziny // Wychowanie na co dzień. 2000, nr 4/5, s GRZELCZYK A.: Diagnozujemy środowisko domowe ucznia // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2005, nr 5, s HEBDA-CZAPLICKA I.: Ubóstwo materialne polskich rodzin w roku 1998 // Praca Socjalna. 2000, nr 1, s IWANEJKO B.: Cztery błędy popełniane przez rodziców // Edukacja i Dialog. 2006, nr 9, s IWANICKA A.: Wpływ małżeństwa na rozwój osobowy żony i męża // Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 3, s JAROSZ E.: Diagnoza rodziny w praktyce pedagogicznej wskazania i możliwości // Problemy Poradnictwa. 2003, nr 1, s JARZĘBIŃSKA A.: Problemy osób zaangażowanych w życie rodziny zrekonstruowanej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2007, nr 3, s

10 25. KAWALEC J.: Rola środowiska rodzinnego w wychowaniu dziecka sukcesu // Edukacja i Dialog. 2000, nr 5, s KAWULA S.: Polityka prorodzinna i jej konteksty // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2007, nr 4, s KAWULA S.: Rodziny ryzyka socjalnego we współczesnej Polsce potrzeba wsparcia // Wychowanie na co dzień. 2005, nr 3, s KAWULA S.: Rodziny ryzyka w Polsce współczesnej // Nowa Szkoła. 2004, nr 3, s KAWULA S.: Rodziny współczesne a pedagogika rodziny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2007, nr 5, s KOŁACZEK B.: Inwestycje w młode pokolenie i zasada równych szans w polityce rodzinnej i edukacyjnej // Polityka Społeczna. 2007, nr 8, s KOPEĆ E.: Rozpad rodziny jako czynnik nieprzystosowania społecznego i przestępczości młodocianych // Opieka, Wychowanie, Terapia. 2003, nr 3, s KORCZAK L.: Rodzina wobec wyzwań transformacji ustrojowej // Ruch Pedagogiczny. 2001, nr 3/4, s KOTOWSKA I.E.: Uwagi o polityce rodzinnej w Polsce w kontekście wzrostu dzietności i zatrudnienia kobiet // Polityka Społeczna. 2007, nr 8, s KOWALCZYK-SZYMAŃSKA M.: Zagrożenia procesu wychowania dzieci we współczesnej rodzinie (w opinii rodziców) // Życie Szkoły. 2001,nr 5, s KRZYWDA B.: Przemiany ról życiowych kobiet i mężczyzn w kontekście problematyki płci // Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 3, s KWIEK-OSIOWSKA J.: Małżeństwa zawierane w późnym wieku // Małżeństwo i Rodzina. 2004, nr 3, s LEOPOLD M. A.: Życie rodzinne a kompetencje emocjonalne dziecka // Edukacja i Dialog. 2000, nr 4, s LEW-STAROWICZ Z.: Przesłanie dla małżeństw i rodzin na początku XXI wieku // Małżeństwo i Rodzina. 2004, nr 1, s MARGASIŃSKI A.: Rodzina w Modelu Kołowym i FACES IV Davida H. Olsona // Nowiny Psychologiczne. 2006, nr 4, s MARZEC H.: Dziecko, czy kariera zawodowa problem współczesnej rodziny? // Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 3, s MARZEC H.: Psychospołeczne aspekty funkcjonowania rodzin żyjących w ubóstwie // Małżeństwo i Rodzina. 2002, nr 3, s MARZEC H.: Wpływ wysokiego statusu materialnego rodziny na szczęśliwe dzieciństwo // Małżeństwo i Rodzina. 2004, nr 4, s MARZEC H.: Współczesna rodzina polska jej stan i perspektywy // Małżeństwo i Rodzina. 2003, nr 4, s

11 44. MIKOŁAJCZYK-LERMAN G.: Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny // Polityka Społeczna. 2007, nr 8, s NAPORA E.: Odczuwanie kobiecości i męskości przez dorastające dziewczęta wychowywane w różnych typach rodzin // Niebieska Linia. 2005, nr 1, s NOWAK M.: Styl wychowania dziecka klucz do zdrowej i szczęśliwej przyszłości. Jakich korekt ze strony fachowo pomagającego potrzebuje rodzina? // Wspólne Tematy. 2005, nr 7/8, s OSTROWSKA K.: Rodzina w oczach młodzieży. Wyniki badań empirycznych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2004, nr 10, s PARUZEL E.: Wychowanie dziecka w rodzinie rys historyczny // Wychowanie na co dzień. 2001, nr 7/8, s PIECHNIK- BORUSOWSKA J.: Czy wolne związki będą alternatywą dla życia małżeńskiego i rodzinnego w Polsce? // Edukacja Dorosłych. 2001, nr 2, s PRACA z rodziną dziecka umieszczonego w instytucji opiekuńczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2007, nr 7, s RAJKIEWICZ A.: Polskie małżeństwa i rodziny oraz gospodarstwa domowe w świetle statystyki // Małżeństwo i Rodzina. 2004, nr 2, s REICHMANN W.: Chrześcijańskie małżeństwo. Ich dwoje i Bóg // Wspólne Tematy. 2005, nr 11/12, s RUDAŚ A. : Bibliografia tematyczna źródła, informacje do zajęć dydaktycznych Rodzina (bibliografia w wyborze za lata ) // Ruch Pedagogiczny. 2004, nr 1/2, s SAWULSKA A.: Rodzina w oczach dziecka // Wychowawca. 2007, nr 1, s SENDYK M.: Poczucie więzi emocjonalnej dorastających dzieci z rodzicami // Małżeństwo i rodzina. 2005, nr 3, s SEUL-MICHAŁOWSKA S.: Wsparcie emocjonalne rodziców w rozwoju dziecka // Nowa Szkoła. 2000, nr 2, s SIUDEM A. : Obraz małżeństwa idealnego w opinii kandydatów na małżonków w wieku lat // Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 3, s SLANY K.: Bezdzietność jako nowy fenomen w nowoczesnym świecie // Małżeństwo i Rodzina. 2003, nr 1, s SMOLAREK J.: Wpływ rodziny na marzenia dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2008, nr 1, s SOBIERAJSKI P.: Małżeństwo i rodzina w świetle opinii młodzieży (porównanie pilotażowych badań polskich i niemieckich) // Edukacja Dorosłych. 2002, nr 4, s

12 61. STĘPNIAK-ŁUCZYWEK A.: Rodzina jako system interakcji // Małżeństwo i Rodzina. 2004, nr 1, s SZCZEPKOWSKI J.: Nowa perspektywa pracy z rodziną // Wychowanie na co dzień. 2003, nr 12, s SZCZUPAŁ B.: Rodzina kształtuje osobowość dziecka // Edukacja i Dialog. 2000, nr 2, s SZUKALSKI P.: Ewolucja wielkości i struktury rodzin // Polityka Społeczna. 2000, nr 4, s SZUKALSKI P.: Przemiany rodziny wyzwania dla polityki rodzinnej // Polityka Społeczna. 2007, nr 8, s SZUROWSKA B.: Między miłością a zagrożeniem // Wychowanie w Przedszkolu. 2004, nr 1, s SZWED M.: Socjalizacja płci w rodzinie // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. 2007, nr 6, s SZYCHOWSKA M.: Środowisko rodzinne a szanse rozwoju społecznoedukacyjnego dziecka // Wychowanie na co dzień. 2001, nr 10/11, s ŚNIEŻYŃSKI M.: Dialog w rodzinie. Częstotliwość i tematyka rozmów dzieci z rodzicami // Wychowawca. 2000, nr 9, s TARKOWSKA E.: Dziecko w biednej rodzinie // Polityka Społeczna. 2004, nr 9, s URBANIAK A.: Zagrożenia rodziny w jednoczącej się Europie // Katecheta. 2002, nr 1, s WEISSBROT KOZIARSKA A.: Warunki materialno bytowe a przystosowanie społeczne dzieci z rodzin wiejskich // Edukacja. 2000, nr 2, s WOLLENBERG ROMANIEWICZ J.E.: Rodzina środowiskiem kształtującym osobowość dziecka // Wychowanie na co dzień. 2008, nr 1-2, s ZAJDEL K.: Jaka jesteś rodzino? // Edukacja i Dialog. 2001, nr 3, s ZAWADA A.: Kondycja psychosomatyczna gospodarstw domowych lokujących się w sferze ubóstwa // Praca Socjalna. 2000, nr 2, s ZERA J.: Procedura pracy z rodziną a rzeczywistość // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2007, nr 7, s ZIELIŃSKA K.: Rodzice do poprawki! // Edukacja i Dialog. 2006, nr 9, s ZWOLIŃSKI A.: Siła rodziny // Wychowawca. 2007, nr 1, s ŻUŁAWNIK-RUSNAK K.: Wpływ rodziny na zachowanie dzieci // Edukacja i Dialog. 2001, nr 3, s

13 II. RODZINA NIEPEŁNA WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BOCHWIC T.: Sama z dziećmi: poradnik życiowy dla samotnych matek. Warszawa: Wydaw. AND, ISBN CADOLLE S.: Dziecko i dwa domy. Warszawa: Hachette Livre Polska, ISBN X 3. CZARNECKA S.: Dziecko w rodzinie niepełnej jego rozwój i potrzeby wyzwaniem dla lokalnego systemu opieki społecznej (w:) Dziecko w lokalnym systemie pomocy społecznej / pod red. S. Czarneckiej. Częstochowa: Wydaw. WSP, ISBN , s DUDAK A.: Samotne ojcostwo. Kraków: Impuls, ISBN , ISBN GAPIK L.: Rozwód...i co dalej. Warszawa: Książka i Wiedza, ISBN GOŁĄB W.: Sytuacja matek samotnie wychowujących dzieci (badania w śródmiejskiej dzielnicy Warszawy) (w:) Kwestie społeczne i krytyczne sytuacje życiowe u progu lat dziewięćdziesiątych: wybrane zagadnienia. Wyd. 2 uzup. i popr. / pod red. J. Daneckiego; B. Rysz-Kowalczyk. Warszawa: Ośrodek Badań Społecznych, ISBN , s GRANIEWSKA D.; KRUPA K.; BALCERZAK-PARADOWSKA B.: samotne matki, samotni ojcowie: o rodzinach niepełnych w Polsce. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, ISBN MARYNOWICZ-HETKA E.: Praca socjalno-wychowawcza z rodziną niepełną. Wyd. 2 uzup. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, ISBN NAPORA E.: Samotne rodzicielstwo i jego konsekwencje dla rozwoju płciowego dziecka zagrożenie czy nadzieja (w:) Czego obawiają się ludzie? Współczesne zagrożenia społeczne diagnoza i przeciwdziałanie / pod red. nauk. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej. Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN , s RODZINA niepełna (w:) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Tom 5, R-ST / red. nauk. i przewod. komit. red. T. Pilch. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak, ISBN , s RODZINA niepełna i zrekonstruowana (w:) Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną / M. Łopatkowa. Warszawa: WSiP, ISBN , s

14 12. RUSZKIEWICZ D.: Działania asekuracyjne i kompensacyjne wobec dziecka w rodzinie samotnego ojca (w:) Pedagogika Rodziny: opieka i wychowanie we współczesnej rodzinie. Nr 1/ red. nacz. H. Cudak. Łódź: Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej, ISSN , s SZYMANOWSKA A.: Dziecko w rodzinie niepełnej (w:) Rodzice i dzieci: psychologiczny obraz sytuacji problemowych / pod red. E. Milewskiej; A. Szymanowskiej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, ISBN , s ARTYKUŁY Z CZASOPISM 1. CZAPIAGA A.: Tylko mama i ja // Charaktery. 2005, nr 2, s DZIECI z rodzin rozbitych // Na Temat. 1999, nr 2, s ILNICKA R.: Rodzina rozbita w recepcji gimnazjalistów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2007, nr 3, s IRZYNIEC M.: Problem przystosowania dzieci z rodzin niepełnych do środowiska przedszkolnego // Chowanna. 1996, T 1-2, s KUŚMIERZ W.: Wpływ rodziny rozbitej na sytuację szkolną dzieci // Życie Szkoły. 2000, nr 3, s NAPORA E.: Bez kompasu, czyli płeć psychologiczna chłopców wychowywanych przez samotne matki // Niebieska Linia. 2004, nr 2, s NAPORA E.: Konsekwencje samotnego rodzicielstwa dla społecznego funkcjonowania dziecka // Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 3, s PIETRZYK A.: Ocena własnych kompetencji wychowawczych przez matki samotne // Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 3, s PIETRZYK A.: Portrety psychologiczne matek samotnych // Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 1/2, s RUSZKIEWICZ D.: Sytuacje wychowawcze w rodzinach samotnych ojców // Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 3, s RUSZKIEWICZ D.: Zaspakajanie potrzeb bytowych w rodzinach samotnych ojców // Małżeństwo i Rodzina. 2004, nr 4, s ZAJĄCZKOWSKI K.: Pozycja dziecka z rodziny rozbitej w zespole klasowym // Problemy Rodziny. 1994, nr 3, s

15 III. RODZINA WIELODZIETNA WYDAWNICTWA ZWARTE 1. DOLESZCZAK B.: Rodziny wielodzietne w dwóch osiedlach warszawskich (w:) Kwestie społeczne i krytyczne sytuacje życiowe u progu lat dziewięćdziesiątych: wybrane zagadnienia. Wyd. 2 uzup. i popr. / pod red. J. Daneckiego; B. Rysz-Kowalczyk. Warszawa: Ośrodek Badań Społecznych, ISBN , s ŁUGOWSKA Z.: Sytuacja materialna rodzin wielodzietnych (badania w Sopocie) (w:) Kwestie społeczne i krytyczne sytuacje życiowe u progu lat dziewięćdziesiątych: wybrane zagadnienia. Wyd. 2 uzup. i popr. / pod red. J. Daneckiego; B. Rysz-Kowalczyk. Warszawa: Ośrodek Badań Społecznych, ISBN , s PIELKA H.: Struktura i funkcje rodziny wielodzietnej różnych środowisk jako wskaźniki preferowanych przez jej członków wartości (w:) Rodzina a struktura społeczna / pod red. Z. Tyszki. Bydgoszcz: Pomorze, ISBN , s ARTYKUŁY Z CZASOPISM 1. BALCERZAK-PARADOWSKA B. : Wokół wielodzietności // Problemy Rodziny. 1998, nr 4, s RUTKOWSKA A.: Wielodzietność problem socjalny i próby pomocy // Praca Socjalna. 2002, nr 3, s IV. RODZINA ZASTĘPCZA WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BADORA S.: Uczucia i profesjonalizm: o formach opieki zastępczej. Częstochowa: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, ISBN BUCHAJCZUK K.: Zastępcza opieka rodzinna oczekiwania a realia (w:) Dziecko w lokalnym systemie pomocy społecznej / pod red. S. Czarneckiej. Częstochowa: Wydaw. WSP, ISBN , s KWIECIEŃ M.: Rodziny zastępcze rodziny nadziei. Warszawa: Wydaw. Księży Marianów, ISBN

16 4. RACZKOWSKA J.: Kiedy rodzina zawiedzie. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, ISBN RELACJA dorosły dziecko w opiece zastępczej / red. M. Kolankiewicz. Warszawa: Dom Małych Dzieci im. ks. G.P. Baudouina: Wydaw. Akademickie Żak, ISBN RODZINA zastępcza (w:) Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. D. Lelak; T. Pilch. Warszawa: Żak, ISBN , s RODZINA zastępcza (w:) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Tom 5, R-ST / red. nauk. i przewod. komit. red. T. Pilch. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak, ISBN , s RODZINA zastępcza (w:) Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną / M. Łopatkowa. Warszawa: WSiP, ISBN , s RODZINA zastępcza (w:) Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej: opieka rodzinna nad dzieckiem i kompensacja jej niedostatków / J. Maciaszkowa. Warszawa: WSiP, ISBN , s RODZINY zastępcze (w:) Zagrożone dzieciństwo: rodzinne i instytucjonalne formy opieki / pod red. M. Kolankiewicz. Warszawa: WSiP, ISBN , s RODZINY zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze (w:) Prawna ochrona rodziny / M. Andrzejewski. Warszawa: WSiP, ISBN x, s STELMASZUK Z.W.: Dziecko w rodzinie zastępczej (w:) Rodzice i dzieci: psychologiczny obraz sytuacji problemowych / pod red. E. Milewskiej; A. Szymanowskiej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, ISBN , s WĄSIŃSKI A.: Dziecko, rodzice, adopcja: ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, ISBN WILGOCKI J.; WRIGHT M.K.: Czas niepewności: o dzieciach w rodzinach zastępczych. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, ISBN ARTYKUŁY Z CZASOPISM 1. ANDRZEJEWSKI M.: Instytucja rodzin zastępczych w świetle nowych regulacji prawnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1999, nr 8, s ANDRZEJEWSKI M.: Kontakt dziecka z rodziny zastępczej z rodzicami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2001, nr 3, s

17 3. ANDRZEJEWSKI M.: O rodzinach zastępczych polemicznie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr 8, s BADORA S.; GOŁĘBIOWSKI R.: O reformie rodzin zastępczych krytycznie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr 5, s BARTOSIEWICZ M.: Rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2005, nr 1, s BOGUSZ L.: Zastępcze rodziny terapeutyczne w systemie wsparcia społecznego w rehabilitacji // Opieka, Wychowanie, Terapia. 2003, nr 3, s BURCHARD M.: Droga małego dziecka do rodziny zastępczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2001, nr 3, s DOBRZYŃSKI L. : O problemach rodzicielstwa zastępczego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 7, s DUDA M.; HARĘZGA M.: Edukacja do zastępczego rodzicielstwa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr 3, s DZIĘDZIURA A.: Problemy spokrewnionych rodzin zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2004, nr 2, s GAJEWSKA G.: O profesjonalizacji rodzin zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 9, s GANCARZ E.: Funkcjonowanie rodzin zastępczych niespokrewnionych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr 4, s GĄSIOREK P.: Zastępcze rodzicielstwo w Polsce. Przyszłość bliższa i dalsza // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2005, nr 9, s JOACHIMOWSKA M.: Rodzina zastępcza obszar zmian w pracy socjalnej // Praca Socjalna. 2003, nr 3, s KACZMAREK M.: Opieka zastępcza nad dzieckiem - założenia i rzeczywistość // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 4, s KACZMAREK M.: Stan opieki zastępczej nad dzieckiem na półmetku reformy: z perspektywy standardów prawa // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. 2004, nr 3, s KOLANKIEWICZ M.: Charakterystyka rodzin zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2007, nr 10, s KOLANKIEWICZ M.: Z tradycji rodzin zastępczych. Cz. 1 // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2008, nr 1, s KOLANKIEWICZ M.: Z tradycji rodzin zastępczych. Cz.2 // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2008, nr 2, s KRÓL A.: Pomoc Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego rodzinom zastępczym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2003, nr 4, s KRUSZEWSKI T.: Rodzicielstwo, sieroctwo przyczynek do metodyki wychowania zastępczego // Wychowanie na co dzień. 2005, nr 1/2, s

18 22. KRZYŻANOWSKA I.: Rola pracowników socjalnych w organizacji i funkcjonowaniu rodzinnych form opieki zastępczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2004, nr 6, s KWIATKOWSKI M.: Doświadczenia zawodowego opiekuna zastępczego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2005, nr 7, s LASKOWSKA M.: Rodzina zastępcza formą pomocy dziecku. Wybrane aspekty // Wychowanie na co dzień. 2005, nr 9, s ŁABĄDŹ A.: Katalog umiejętności rodziców zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 8, s ŁABĄDŹ A.: Ośrodek Rodzin Zastępczych Szansa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2001, nr 6, s ŁABĄDŹ A.: Przygotowanie rodziców zastępczych i adopcyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 7, s MUJZEL K.: Rodziny zastępcze w świetle prawa szwedzkiego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2004, nr 8, s OLSZEWSKI A.: Rozprawa o szanowaniu rodzin zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr 4, s PASSINI B.: Nowe rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2001, nr 1, s PASSINI B.: Warunki powodzenia zastępczej opieki rodzinnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2007, nr 6, s PASSINI B.: Zastępcza opieka rodzinna // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. 2001, nr 10, s POKÓJ M.: Rodziny zastępcze w systemie pomocy społecznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr 10, s POLKOWSKI T.: PRIDE- Program szkoleniowy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr 8, s POLKOWSKI T.: Program PRIDE po czterech latach // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2003, nr 6, s RADZISZEWSKA E.: Zastępczy nie znaczy gorszy // Niebieska Linia. 2002, nr 4, s RELIGA B.; ZIĘTEK K.: Przygotowanie dzieci do życia w rodzinach zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 7, s SIERANKIEWICZ E.: Tworzenie zastępczych środowisk rodzinnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2001, nr 10, s SITKO M.: Kształtowanie się modelu rodzin zastępczych w Polsce // Edukacja. 2001, nr 4, s SKARZYŃSKI K.: Zasady kwalifikacji kandydatów na rodziców zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2007, nr 8, s

19 41. STELMASZUK Z.W.: Dziecko w rodzinie zastępczej // Praca Socjalna. 2000, nr 3, s SZUFLEŃSKI J.: Blaski i cienie rodzinnej opieki zastępczej w powiecie makowskim // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2003, nr 9, s WIECHA D.: Grupowe przygotowanie rodzin zastępczych: pakiet szkoleniowy Rodzina // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr 4, s WINOGRODZKA L.: Funkcjonowanie młodzieży z rodzin zastępczych w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 8, s WSZOŁEK J.: Medialny obraz opieki zastępczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2007, nr 1, s WSZOŁEK J.: Rodzina zastępcza zawód czy powołanie? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2007, nr 7, s ZAWADZKA D.: Klub Rodzin Zastępczych // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. 2004, nr 8, s V. ZAGROŻENIA WSPÓŁCZESNEJ RODZINY (alkoholizm; narkomania; pracoholizm; zaburzenia w odżywianiu: otyłość, anoreksja, bulimia) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BADANIA nad dziećmi alkoholików /red. L. Zbucka. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ISBN CZY rodziny osób z anoreksją można uznać za patologiczne? (w:) Anoreksja: trudne pytania / M. Starzomska. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, ISBN , s DODZIUK A.: Trudna nadzieja. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ISBN DZIECI alkoholików: indywidualne plany pomocy. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Wydaw. Edukacyjne PARPA, ISBN DZIECI alkoholików: jak je rozumieć, jak im pomagać / wybór i oprac. A. Pacewicz. Warszawa: Agencja Informacji Użytkowej Bivar, ISBN GDZIE się podziało moje dzieciństwo: o dorosłych dzieciach alkoholików / [red.] P. Żak. Kielce: Wydaw. Charaktery, ISBN

20 7. HELLSTEN T.: Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików: hipopotam w pokoju stołowym: dziedziczenia nałogu, pokonywanie wstydu, spotkanie z dzieckiem w sobie, wyjście ze współuzależnienia. Łódź: Wydaw. Ravi, ISBN HOLLIS J.: Nadwaga jest sprawą rodziny: poradnik dla cierpiących na zaburzenia łaknienia oraz osób, które ich kochają. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, ISBN JÓZEFIK B.; ULASIŃSKA R.: Perspektywa rodzinna a rozumienie zaburzeń odżywiania się (w:) Anoreksja i bulimia psychiczna: rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się / pod red. B. Józefik. Wyd. 2 zmienione i uzup. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN X, s JÓZEFIK B.; ULASIŃSKA R.: Terapia rodzinna zaburzeń odżywiania się (w:) Anoreksja i bulimia psychiczna: rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się / pod red. B. Józefik. Wyd. 2 zmienione i uzup. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN X, s KARPOWICZ P.: Narkotyki: jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie? Wyd. 2. Białystok: Instytut Wydawniczy Kreator, ISBN KŁODECKI A.: Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym (w:) Rodzice i dzieci: psychologiczny obraz sytuacji problemowych / pod red. E. Milewskiej; A. Szymanowskiej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, ISBN , s LOCK J.; LE GRANGE D.: Twoje dziecko i zaburzenia odżywiania: jak mu pomóc? Kraków: Wydaw. Znak, ISBN LOWE G.; FOXCROFT D. R.; SIBLEY D.: Picie młodzieży a style życia w rodzinie. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ISBN MARTIN J.; CLENDENON K.: Narkotyki i rodzina. Warszawa: Oficyna Wydawnicza PROFI, ISBN MARYNOWICZ-HETKA E.: Dziecko w rodzinie problemowej: pomoc w rozwoju. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, ISBN MAXWELL R.: Dzieci, alkohol, narkotyki: przewodnik dla rodziców. Wyd. 2. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, ISBN MONETA MALEWSKA M.: Narkotyki w szkole i w domu: zagrożenie. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze i Literackie, ISBN

21 19. OCHMAŃSKI M.: Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci. Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, ISBN PECYNA M.B.: Uzależnienie alkoholowe w rodzinach wiejskich. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak, ISBN PRACOHOLIZM (w:) Zgoda w rodzinie, czyli dobre dialogi / H. Hamer. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, ISBN , s ROBINSON B.E.: Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ISBN RODZINA pracoholika: dysfunkcyjne wzorce i dynamika (w:) Pracoholizm: szkoła przetrwania / B. Killinger. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, ISBN , s ROGALA-OBŁĘKOWSKA J.: Narkoman w rodzinie: wskazania do terapii. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, ISBN ROGALA-OBŁĘKOWSKA J.: Sytuacja dzieci w rodzinach narkomanów (w:) Rodzice i dzieci: psychologiczny obraz sytuacji problemowych / pod red. E. Milewskiej; A. Szymanowskiej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, ISBN , s ROGERS P.D.; GOLDSTEIN L.: Narkotyki i nastolatki: zagrożenia, zapobieganie, leczenie: [ czy moje dziecko bierze?, jak rozpoznać pierwsze symptomy?, jak zapobiegać i walczyć z nałogiem?] Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, ISBN SZTANDER W.: Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym. Wyd. 3 popr. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, ISBN SZTANDER W.: Pułapka współuzależnienia. Wyd. 3, popr. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, ISBN SZTANDER W.: Rodzina z problemem alkoholowym. Wyd. 3 popr. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, ISBN WINDLE M.: Wpływ używania alkoholu przez rodziców na młodocianych (w:) Picie alkoholu w różnych okresach życia / red. A. Bartosik. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ISBN , s

22 ARTYKUŁY Z CZASOPISM 1. ALKOHOLIZM choroba całej rodziny // Na Temat. 2004, nr 2, s ANTKOWIAK R.: Ericksonowskie podejście systemowe do leczenia pacjentek z rozpoznaniem bulimii terapia indywidualna czy rodzinna? // Nowiny Psychologiczne. 2002, nr 4, s BACH-OLASIK T.: Rozwój emocjonalny dzieci alkoholików // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1996, nr 10, s BIELECKA E.: Chyba jesteś czegoś wart analiza przypadku wspierania rodziny z problemem alkoholowym // Opieka, Wychowanie, Terapia. 2000, nr 3, s BUDREWICZ I.: Środowisko rodzinne a nadużywanie alkoholu przez kobiety // Problemy alkoholizmu. 1994, nr 8/9, s CHOJAK M.: Rodzina z problemem alkoholowym (cz. I) // Wychowawca. 2008, nr 2, s CHOJAK M.: Rodzina z problemem alkoholowym (cz. II) // Wychowawca. 2008, nr 3, s CHOJAK M.: Rodzina z problemem alkoholowym (cz. III) // Wychowawca. 2008, nr 4, s CICHLA J.: Kilka słów o sytuacji dziecka w rodzinach z problemem alkoholowym // Praca Socjalna. 2008, nr 2, s CIERPIAŁKOWSKA L.: Ryzyko zaburzeń u dzieci alkoholików // Forum Oświatowe. 2003, nr 1, s DODZIUK A.: Trzeźwiejący ojcowie o swojej przeszłości i teraźniejszości // Niebieska Linia. 2004, nr 1, s FRĄTCZAK E.: Następstwa pijaństwa dla rodziny na wsi // Problemy Alkoholizmu. 1994, nr 8/9, s GARBAS M.: Uczeń z rodziny patologicznej // Wychowawca. 2008, nr 1, s GOLIŃSKA L.: Pracoholizm małżonka i rodzica w percepcji i odczuciach współpartnera i dzieci // Nowiny Psychologiczne. 2006, nr 1, s GÓRSKA M.: Relacje rodzic dziecko w rodzinach młodzieży uzależnionej od narkotyków // Alkoholizm i Narkomania. 2007, nr 1, s JAROSZ E.: Nadużywanie alkoholu a przemoc domowa wobec dzieci // Wychowanie na co dzień. 2005, nr 10/11, s KALĘBA B.: Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych // Wychowawca. 2008, nr 1, s KARASOWSKA A.: Krzywdzenie dzieci w rodzinie alkoholowej // Dziecko Krzywdzone. 2004, nr 8, s KOŁASZEWSKA H.: Jak pomóc dzieciom alkoholików // Nowa Szkoła. 1994, nr 1, s

23 20. KOWAL K.: Rodzinne uwarunkowania narkotyzowania się dzieci i młodzieży // Małżeństwo i Rodzina. 2003, nr 2, s KRASOWSKA M.: Dziecko z rodziny alkoholowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 10, s KURZA K.: Małżeństwo, alkohol, przemoc // Terapia, Uzależnienia i Współuzależnienia. 2005, nr 6, s LEDWOCH B.: Rozwój dziecka w rodzinie alkoholików syndrom współuzależnienia // Problemy Alkoholizmu. 1993, nr 5, s. I-III 24. ŁUCZAK E.: Rodzina alkoholowa a rozwój i wychowanie dzieci // Opieka, Wychowanie, Terapia. 2002, nr 2, s MACIEJEWSKA M.: Osiągnięcia szkolne dzieci z rodzin alkoholowych // Wychowanie na co dzień. 1998, nr 10/11, s MACIEJEWSKA M.: Sytuacja dziecka w rodzinie alkoholowej // Wychowanie na co dzień. 1996, nr 3, s MALINOWSKA A.: Emocje dzieci alkoholików // Życie Szkoły. 2004, nr 2, s MISIEC M.: Poczucie tożsamości oraz psychiczna reprezentacja rodziców i relacji rodzinnych u otyłych dzieci w wieku przedszkolnym // Nowiny Psychologiczne. 2007,nr 1, s MOCZYDŁOWSKA J.: Rodzinne aspekty uzależnienia od pracy// Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 1/2, s OCHMAŃSKA M.: Sytuacja szkolna dzieci z rodzin nadużywających alkoholu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1993, nr 3, s OCHREMIAK A.: Rodziny narkomanów, udział w chorobie, leczeniu i rehabilitacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1993, nr 6, s OLESIAK Z.: Samopomocowe grupy wsparcia dla rodzin uzależnionych // Problemy Narkomanii. 2005, nr 2, s PASZKIEWICZ E.: Odmowa jako istota życia osób z anoreksją i ich rodzin // Nowiny Psychologiczne. 2003, nr 2, s PAWŁOWSKA R.: Wpływ alkoholizmu rodziców na rozwój dziecka upośledzonego w stopniu lekkim // Problemy Alkoholizmu. 1993, nr 8/9, s POKONAĆ alkoholizm we dwoje. Poradnictwo dla małżeństw obciążonych chorobą alkoholową // Wspólne Tematy. 2007, nr 11/12, s POSPISZYŁ B.: Wyniki w nauce uczniów z rodzin z problemem alkoholowym // Małżeństwo i Rodzina. 2004, nr 4, s PRZEGRANE już na starcie? Dzieci uzależnionych matek // Na Temat. 2004, nr 2, s PSTRĄG D.: Zaburzenia osobowości u dzieci uwarunkowane chorobą alkoholową rodziców // Problemy Alkoholizmu. 1993, nr 5, s

24 39. RAWA A.: Narkomanii i ich rodziny // Problemy Rodziny. 1998, nr 4, s REICHMANN W.: Rodzina problemowa // Wspólne Tematy. 2001, nr 9, s ROGALA-OBŁĘKOWSKA J.: Funkcjonowanie rodzin narkomanów. Koncepcje teoretyczne // Problemy Rodziny. 1995, nr 2, s ROGALA-OBŁĘKOWSKA J.: Rodziny narkomanów // Remedium. 2001, nr 10, s ROGALA-OBŁĘKOWSKA J.: Specyficzne cechy rodziny narkomana amfetaminowego // Problemy Rodziny. 1999, nr 2/3, s ROGALA-OBŁĘKOWSKA J.: Sytuacja rodzinna narkomanów czynniki rozwoju nałogu // Problemy Rodziny. 1995, nr 3, s SASIN P.: Współuzależnienie rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków // Wychowanie na co dzień. 2006, nr 10/11, s SKRZYPCZYK W.: Przemoc emocjonalna wobec dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym // Dziecko Krzywdzone. 2003, nr 4, s SKUBACZ M.: Terapia grupowa osób z otyłością i jej wpływ na system rodzinny // Nowiny Psychologiczne. 2002, nr 4, s SMROKOWSKA-REICHMANN A.: Ci trudniejsi pacjenci. Jak pomagać rodzinie wieloproblemowej // Wspólne Tematy. 2005, nr 4, s ; nr 5, s SMROKOWSKA-REICHMANN A.: Długi cień uzależnienia. Dziecko alkoholika jego problemy w dzieciństwie i w życiu dorosłym. Uwagi o profilaktyce i terapii. Cz. 1 // Wspólne Tematy. 2002, nr 7/8, s SMROKOWSKA-REICHMANN A.: Długi cień uzależnienia. Dziecko alkoholika jego problemy w dzieciństwie i w życiu dorosłym. Uwagi o profilaktyce i terapii. Cz. 2 // Wspólne Tematy. 2002, nr 9, s SMROKOWSKA-REICHMANN A.: Długi cień uzależnienia. Dziecko alkoholika jego problemy w dzieciństwie i w życiu dorosłym. Uwagi o profilaktyce i terapii. Cz. 3 : Dorosłe Dzieci Alkoholików // Wspólne Tematy. 2003, nr 2, s SMROKOWSKA-REICHMANN A.: Długi cień uzależnienia. Dziecko alkoholika jego problemy w dzieciństwie i w życiu dorosłym. Uwagi o profilaktyce i terapii. Cz. 4 : Elementy psychoterapeutyczne w grupach DDA a profesjonalnie pomagający // Wspólne Tematy. 2003, nr 3, s SMROKOWSKA-REICHMANN A.: Jak przekonać uzależnionego do podjęcia walki z alkoholizmem? Możliwości oddziaływania rodziny i fachowo pomagających // Wspólne Tematy. 2003, nr 7/8, s SMROKOWSKA-REICHMANN A.: Terapia choroby alkoholowej w kontekście rodziny klienta/pacjenta // Wspólne Tematy. 2004, nr 11-12, s

25 55. SZCZEPKOWSKI J.: Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych // Wychowanie na co dzień. 2001, nr 7/8, s SZCZEPKOWSKI J.: Pomagamy ofiarom przemocy domowej i rodzinie z problemem alkoholowym // Wychowanie na co dzień. 2000, nr 9, s SZCZEPKOWSKI J.: Rodzina z problemem uzależnień // Wychowanie na co dzień. 2001, nr 10/11, s ŚWITAŁA J.: Rodzinne uwarunkowania sięgania po środki psychoaktywne przez dzieci i młodzież w świetle koncepcji systemów rodzinnych Murraya Bowena // Forum Oświatowe. 2003, nr 1, s TRZĘSICKA B.: Dzieci z rodzin alkoholowych // Edukacja i Dialog. 1996, nr 3, s WASILEWSKA K.: Trudności z formowaniem własnej tożsamości u dziecka wychowanego w rodzinie z problemem alkoholowym // Wychowanie na co dzień. 2004, nr 10/11, s WYRZYKOWSKI P.: Elementy środowiska rodzinnego wpływające na nadużywanie alkoholu // Wychowanie na co dzień. 2001, nr 10/11, s ZAJĄCZKOWSKI K.: Rodzina z problemem alkoholowym a sytuacja szkolna dziecka // Szkoła Specjalna. 1996, nr 1, s ZIELIŃSKA R.: Rodzina w alkoholowej matni // Wychowanie na co dzień. 1998, nr 10/11, s VI. ADOPCJA WYDAWNICTWA ZWARTE 1. ADOPCJA (w:) Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. nauk. i przewod. komit. red. T. Pilch. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak, ISBN X, s ADOPCJA (w:) Zagrożone dzieciństwo: rodzinne i instytucjonalne formy opieki / pod red. M. Kolankiewicz. Warszawa: WSiP, ISBN , s ADPOCJA: teoria i praktyka / pod red. K. Ostrowskiej, E. Milewskiej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, ISBN DZIUBATY E.: Odnaleźć miejsce w sercu: dlaczego mamy bronić życia? co powinniśmy wiedzieć o adopcji? Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, ISBN X 5. MILEWSKA E.: Kim są rodzice adopcyjni?...studium psychologiczne. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej, ISBN

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Alkoholizm (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Materiały dostępne w PBW Kielce Filia w Staszowie Wybór i opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU

ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia w wyborze za lata 2000-2013 wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA

Bibliografia w wyborze za lata 2000-2013 wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA Bibliografia w wyborze za lata 2000-2013 wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA 1. Alkohol a zachowania problemowe młodzieży: opinie i badania.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

Alkoholizm zestawienie bibliograficzne

Alkoholizm zestawienie bibliograficzne Alkoholizm zestawienie bibliograficzne Zainteresowanych czytelników zapraszamy do skorzystania z tematycznego zestawienia bibliograficznego. Opracowania zostały dodatkowo wzbogacone o sygnatury. 1. ABC

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWA ZWARTE Abstynencja między profilaktyką a terapią Alkohol : postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych

WYDAWNICTWA ZWARTE Abstynencja między profilaktyką a terapią Alkohol : postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych 1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych Skłodowskiej Curie 4 tel.341-30-74, fax./tel./341-19-84 www.pbw.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW (DDA)

DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW (DDA) TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW (DDA) Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji

Bardziej szczegółowo

Uzależnienia i patologie społeczne

Uzależnienia i patologie społeczne Uzależnienia i patologie społeczne Stan na listopad 2013 Zestawienie zawiera pozycje wydane po 2005 r. Alkoholizm 1. "Jak żyć z ludźmi" : (umiejętności interpersonalne) : program profilaktyczny dla młodzieży

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. Studia Sieradzana ISSN 2299-2928. Nr 8/2015

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. Studia Sieradzana ISSN 2299-2928. Nr 8/2015 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu Studia Sieradzana ISSN 2299-2928 Nr 8/2015 Sieradz 2015 1 ISSN 2299-2928 Studia Sieradzana 8/2015 Redaktor naczelny: dr Joanna Swędrak, Z-ca Redaktora:

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA NARKOMANIA Wybór literatury i filmów za lata 1980-2005 OPRACOWAŁA : BARBARA RUTKOWSKA S U W A Ł K I 2 0 0 5 SPIS TREŚCI 1. Metoda opracowania

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM Narkotyki i narkomania Wydawnictwa zwarte: Akoliński Stanisław: Dla ciebie... Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1989. Arterburn Stephen, Burns Jim: Gdy miłość nie wystarcza. Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika Studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w dyscyplinie pedagogika Obszary zainteresowań i problematyka badawcza opiekunów naukowych dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw...2 dr

Bardziej szczegółowo

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA TOM 2 Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda, Ewa Bochno, Ireneusz

Bardziej szczegółowo

DZIECKO U PROGU SZKOŁY

DZIECKO U PROGU SZKOŁY DZIECKO U PROGU SZKOŁY DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA DZIECI A ICH GOTOWOŚĆ DO NAUKI Leokadia Wiatrowska Halina Dmochowska Leokadia Wiatrowska Halina Dmochowska DZIECKO U PROGU SZKOŁY DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA DZIECI A ICH

Bardziej szczegółowo

Wybór literatury profilaktycznej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie

Wybór literatury profilaktycznej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie Wybór literatury profilaktycznej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie Skawina, 2015 "Sztuka wychowania polega na znajomości środków, przy pomocy których można nadać ciału większą siłę i krzepkość,

Bardziej szczegółowo

Family Pedagogy. nr 1(1)/2011. w numerze między innymi:

Family Pedagogy. nr 1(1)/2011. w numerze między innymi: Family Pedagogy Pedagogika Family Rodziny Pedagogy Pedagogika Nr Nr 1/2011 1(1)/2011 Rodziny ISSN 2082-8411 w numerze między innymi: nr 1(1)/2011 Kształtowanie kultury pedagogicznej młodzieży w programach

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII mgr Iwona Malorny LOKALNA SIEĆ WSPARCIA I PROFILAKTYKA WOBEC ZJAWISKA NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY NA PRZYKŁADZIE MIASTA BYTOM Praca

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA OTWARTE 2014

SZKOLENIA OTWARTE 2014 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta Szkoleniowa 4 SZKOLENIA OTWARTE 4 Wrocław Dolnośląskie Centrum Psychoterapii www.dcp.wroclaw.pl Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta szkoleniowa 4 Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607

Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607 Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607 2. Andrzejewski, red. Marek Związki partnerskie :

Bardziej szczegółowo

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Zdrowie i wychowanie a jakość życia. Perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze

Zdrowie i wychowanie a jakość życia. Perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze Zdrowie i wychowanie a jakość życia Perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze NR 2622 Ewa Syrek Zdrowie i wychowanie a jakość życia Perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

Samotne rodzicielstwo

Samotne rodzicielstwo Samotne rodzicielstwo Między diagnozą a działaniem Mariola Racław Dobroniega Trawkowska Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Samotne rodzicielstwo

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia Nazwa przedmiotu Społeczeństwo Polskie XX wieku Wykładowca dr Jarosław Chodak Typ przedmiotu(w,ćw, W + CA kw, sem.) Rok studiów I rok studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych Semestr letni Liczba

Bardziej szczegółowo

Społeczny Obraz Rodzinnej Pieczy Zastępczej raport z badań

Społeczny Obraz Rodzinnej Pieczy Zastępczej raport z badań U c z e l n i a W a r s z a w s k a M a r i i S k ł o d o w s k i e j - C u r i e I n s t y t u t N a u k S p o ł e c z n y c h Społeczny Obraz Rodzinnej Pieczy Zastępczej raport z badań Redakcja Jakub

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM. 3. Alkoholizm : przyczyny leczenie profilaktyka / Lidia Cierpiałkowska. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2000. 274 s. sygn.

ALKOHOLIZM. 3. Alkoholizm : przyczyny leczenie profilaktyka / Lidia Cierpiałkowska. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2000. 274 s. sygn. ALKOHOLIZM Zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism, opracowane na podstawie zbiorów Filii PBW w Nakle nad Notecią. Wydawnictwa zwarte: 1. Alkoholizm ojców a sytuacja

Bardziej szczegółowo

FORUM O bezdomności bez lęku

FORUM O bezdomności bez lęku FORUM O bezdomności bez lęku Zwycięża bardzo nieznacznie i rzadko. Pełznie, kryje się, pełznie znowu na swej umięśnionej nodze i w historycznym krajobrazie, na dokumentach i granicach, między placami budowy

Bardziej szczegółowo

RECENZENT TOMU prof. dr hab. Ryszard Wiśniewski

RECENZENT TOMU prof. dr hab. Ryszard Wiśniewski Kwartalnik nr 3/2007 RECENZENT TOMU prof. dr hab. Ryszard Wiśniewski RADA NAUKOWA Czesław Banach, Anna Bugalska, Iwona Centka, Kazimierz Denek, Wielisława Furmanek, Władysław Grygolec, Jerzy Hauziński,

Bardziej szczegółowo