DZIECKO W SYTUACJ ROZWODU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIECKO W SYTUACJ ROZWODU"

Transkrypt

1 DZIECKO W SYTUACJ ROZWODU (zestawienie bibliograficzne wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. ADAMCZUK, Elżbieta Samotny rodzic w środowisku / Elżbieta Adamczuk // W : Edukacja Dorosłych : teoria i praktyka w dobie przemian / pod red.. Jana Sarana. Lublin :, S ANDRZEJEWSKI, Marek Prawna ochrona rodziny / Marek Andrzejewski. Warszawa : WS i P, s. 3. BADORA, Sylwia, CZEREDECKA, Barbara, MARZEC, Danuta Rodzina i formy jej wspomagania / Sylwia Badora, Barbara Czeredecka, Danuta Marzec. Kraków : Impuls, s. 4. BEISERT, Maria Rozwód : proces radzenia sobie z kryzysem / Maria Beisert. Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, s. 5. BRĘGIEL, Józefa Długoterminowy wpływ rozwodu rodziców na dzieci / Józefa Bręgiel // W : Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań / pod red. Andrzeja W. Janke. Toruń : Akapit, S BRĘGIEL, Józefa Specyfika związków uczuciowych w rodzinie rozwiedzionej a sukces szkolny dziecka / Józefa Bręgiel // : W Procesy socjalizacji i wychowania w rodzinie T. II. / pod red. Henryka Pielki. Koszalin, S BURRETT, Jill, F. Rodzicielstwo po rozwodzie : jak przetrwać zmiany w rodzinie / Jill, F. Burrett. Poznań : Rebis, s. 8. CUDAK, Henryk Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych / Henryk Cudak. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop s. 9. CUDAK, Henryk Zaburzenia w zachowaniu dzieci z rodzin rozwiedzionych // Henryk Cudak // W Zagrożenia życia rodzinnego / pod red. Grażyny Poraj i Jana Rostowskiego. Łódż : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, S DANIELEWICZ, Wioletta, Teresa Dziecko w rodzinie rozłączonej / Wioletta, Teresa Danielewicz //

2 W: Wymiary dzieciństwa : problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. Jadwigi Bińczyckiej, Barbary Smolińskiej Theiss. Kraków : Impuls, S DOBOSZ-SZTUBA, Alina Być macochą, być ojczymem / Alina Dobosz- Sztuba. Warszawa : WS i P, [2] s. 12. ENCYKLOPEDIA białych plam.: Rozwód Stronnictwo Narodowe. T. 16 / pod red. Marka, Roberta Górniaka. Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, s. 13. FRIESEN, Astrid von Od agresji do czułości : czyli prawie wszystko o sztuce wychowania : poradnik dla rodziców i pedagogów / Astrid von Friesen. - Kielce : Jedność, S : Rozwód 14. FRIESEN, Astrid von Od agresji do czułości : czyli prawie wszystko o sztuce wychowania : poradnik dla rodziców i pedagogów / Astrid von Friesen. Kielce : Jedność, S : Dzieci bez ojca 15. GAWLINA, Zofia Małżeństwo i rozwód w opinii młodzieży / Zofia Gawlina // W : Obrazy życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnej / pod red. Anny Michalskiej. Poznań : Wydaw..Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, S HERBERT, Martin Rozwód w rodzinie = [ jak wesprzeć dzieci ] / Martin Herbert. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, s. 17. IZDEBSKA, Jadwiga Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku : niepokoje i nadzieje / Jadwiga Izdebska. Białystok : Trans Humana, s. 18. KEIRSE, Manu Smutek dziecka : jak pomóc dziecku przeżyć stratę i żałobę? / Manu Keirse. Radom : POLWEN Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, s. 19. KUKOŁOWICZ, Teresa Sytuacja wychowawcza w nowych kategoriach rodzin w okresie transformacji ustrojowej / Teresa Kukołowicz // W: Rodzina współczesna / pod red. Marii Ziemskiej. Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, S NOWAK-DZIEMIANOWICZ, Mirosława Doświadczenie rodzinne w narracjach : interpretacja seniorów i znaczeń / Mirosława Nowak-Dziemianowicz. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego,

3 21. NOWAK-DZIEMIANOWICZ, Mirosława Małżeństwo wobec rozwodu / Mirosława Nowak-Dziemianowicz. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, [1] s. 22. PAWŁOWSKA, Róża Pedagogika człowieka samotnego./ Róża Pawłowska, Elżbieta Jundził. Gdańsk :Wydaw. Uczelniane Gdańskiej Wyższej Szkoły, S.57-81: Domy samotnej matki jako instytucje pomagające przezwyciężyć samotność kobiet 23. PRZYBYŁA-BASISTA, Hanna Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym : gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji / Hanna Przybyła- Basista. Katowice : Wydaw. US, ,[1] s. 24. RODZINA : źródło życia i szkoła miłości / pod red. Doroty Kornas- Bieli. Lublin : Wydaw. T N KUL, cop s. 25. SAMOTNE macierzyństwo i polityka społeczna / pod red. Marka Rymszy. Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, s. 26. SCHON, Lothar Synowie i ojcowie : tęsknota za nieobecnym ojcem / Lothar Shon. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, s. 27. TYSZKA, Zbigniew Rodzina we współczesnym świecie / Zbigniew Tyszka. Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, ,[1] s. 28. WALLERSTEIN, Judith, S. Rozwód, a co z dziećmi? : jak uchronić własne dzieci przed negatywnymi skutkami rozwodu / Judith, S. Wallerstein. Poznań : Zysk i S KA Wydaw. cop [1] s. 29. WSPÓŁCZESNE rodziny polskie ich stan i kierunek przemian / pod. red. Zbigniewa Tyszki. Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, s. 30. WSZEBROWSKI, Krzysztof Sytuacja wychowawcza w rodzinach rozbitych / Krzysztof Wszebrowski // W : Rodzina polska na przełomie wieków / pod red. Jana Żebrowskiego. Gdańsk : Wydaw..Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, S ZAGROŻENIA życia rodzinnego / pod red. Grażyny Poraj i Jana Rostowskiego. Łódź : Wydaw. Uniwersytetu. Łódzkiego., s. 32. ZUBRZYCKA, Elżbieta Narzeczeństwo, małżeństwo, rodzina, rozwód / Elżbieta Zubrzycka. Gdańsk : GWP, [2] s.

4 Artykuły z czasopism 33. CHOJNACKA, Wiesława Reakcje dzieci na rozwód rodziców / Wiesława Chojnacka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2003, nr 3, s CZAPCZYŃSKA, Agnieszka : Drugie małżeństwo prawdy i mity / Agnieszka Czapczyńska // Remedium. 2002, nr 6, s CZEREDECKA, Alicja Syndrom oddzielenia od drugiego planowego opiekuna (PAS) przydatność diagnozy w badaniach sądowych w kontekście krytyki zjawiska / Alicja Czeredecka // Nowiny Psychologiczne. 2005, nr 3, s DĄBROWSKA-CABAN, Zofia Nietypowe związki małżeńskie w Polsce : doniesienia badawcze / Zofia Dąbrowska-Czaban // Problemy Rodziny. 2001, nr 3, s Dąbrowska-Caban, Zofia : Z badań nad małżeństwem w Polsce. Uwarunkowania i właściwości / Zofia Dąbrowska-Caban // Problemy Rodziny. 2001, nr 2, s DOLATA-MAKUCH, Ewa Rozwód rodziców a dziecko : wybór literatury za lata / Ewa Dolata-Makuch // Nowa Szkoła. 1999, nr 10, s DZIKOMSKA-KUCHNIARZ, Anna Rodzina przetrwa kryzys moralny / Anna Dzikomska-Kuchniarz // Edukacja i Dialog. 2000, nr 10, s FARNICKA, Marzanna Jak sobie poradzić z rozwodem rodziców (według koncepcji Wallerstein) / Marzanna Farnicka // Problemy Rodziny. 1999, nr 2/3, s FARNICKA, Marzanna Rozwód inaczej? / Marzanna Farnicka // Opieka -Wychowanie- Terapia. 1999, nr 1, s FARNICKA Marzanna Sposoby radzenia sobie z rozwodem przez dzieci / Marzanna Farnicka // Wychowanie na co Dzień. 2000, nr 3, s GANIEWSKA, Danuta Rozwód a realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinie / Danuta Ganiewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1990, nr 5/6, s

5 44. JABŁOŃSKI, Kuba Być rodzicem po rozwodzie / Kuba Jabłoński // Charaktery. 2008, nr 2, s JUNDZIŁ, Elżbieta Wpływ rodziny rozbitej na rozwój dziecka w starszym wieku szkolnym / Elżbieta Jundził // Problemy Rodziny. 1993, nr 5, s KOŁACZEK, B Gdy w rodzinie żle się dzieje / B. Kołaczek // Przyjaciel Dziecka. 1995, nr 5/6, s KRAWCZONEK, Magdalena Dzieci a rozwody rodziców / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. 2004, nr 3, s KOZŁOWSKI, Paweł Kryzys rodziny / Paweł Kozłowski // Nowa Szkoła. 1999, nr 9, s KRZYMIŃSKA, Magda Dom bez ojca, dom bez matki / Magda Krzymińska // Charaktery. 1999, nr 8, s KUŚMIERZ, Wiesława Wpływ rodziny rozbitej na sytuację szkolną dzieci / Wiesława Kuśmierz // Życie Szkoły. 2000, nr 3, s KWAK, Anna Separacja małżeńska w świetle badań / Anna Kwak // Problemy Rodziny. 1998, nr 5/6, s ŁUKASIK, Izabella Wsparcie dziecka w sytuacji rozwodu i separacji / Izabella Łukasik // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. T. 21(2001), s PŁACHCIŃSKA, Grażyna Zdradzone przez ojca / Grażyna Płachcińska // Charaktery. 2006, nr 9, s ROSTOWSKA, Teresa Co zagraża podstawowym funkcjom rodziny w Polsce / Teresa Rostowska // Problemy Rodziny. 2000, nr 5, s SKALSKA, Małgorzata Sytuacja emocjonalna dziecka w trakcie procesu rozwodowego rodziców / Małgorzata Skalska // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. 1991, nr 8, s STRUŻYŃSKA Krystyna Śluby i rozwody / Krystyna Strużyńska // Głos Nauczycielski. 1997, nr 22, s. 4

6 57. TYSZKA Zbigniew Niełatwe problemy rodziny współczesnej / Zbigniew Tyszka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1999, nr 3, s TYSZKA, Zbigniew O chronieniu się w rodzinie przed zagrożeniami naszych czasów / Zbigniew Tyszka // Małżeństwo i Rodzina. 2002, nr 2, s WIDEL, Ewa Wpływ rozwodu na psychospołeczny rozwój dziecka model Petersona / Ewa Widel // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1995, nr 3, s Opracowała Monika Pawlak

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Jadwiga Dembowicz Kielce 2010 2 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

MEDIA A WYCHOWANIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2013. Wydawnictwa zwarte

MEDIA A WYCHOWANIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2013. Wydawnictwa zwarte MEDIA A WYCHOWANIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2013 Wydawnictwa zwarte 1. ACUFF Dan S., Reiher Robert H.: Kidnaping : jak marketerzy kontrolują umysł Twojego dziecka / Dan S. Acuff,

Bardziej szczegółowo

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 59-900 Zgorzelec ul. Powstańców Śląskich 1 tel. 75 77 56 951 www.zgorzelec.dbp.wroc.pl e-mail: zgorzelec@zgorzelec.dbp.wroc.pl Funkcje, zadania i rola szkoły

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Alkoholizm (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Materiały dostępne w PBW Kielce Filia w Staszowie Wybór i opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607

Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607 Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607 2. Andrzejewski, red. Marek Związki partnerskie :

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia odżywiania PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Zaburzenia odżywiania Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Bardziej szczegółowo

WYPALENIE ZAWODOWE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007

WYPALENIE ZAWODOWE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 WYPALENIE ZAWODOWE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka Wydawnictwa zwarte 1. ANCZEWSKA, Marta Jak uniknąć objawów wypalenia w pracy

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012 Wydawnictwa zwarte 1. BOKSA Ewa : Uczeń z dysleksją w Twojej klasie // W : Poradnik nauczyciela. - Warszawa

Bardziej szczegółowo

Doc. dr Alicja Kozubska

Doc. dr Alicja Kozubska Doc. dr Alicja Kozubska Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych, Instytut Nauk Społecznych, Pracownia Nauk o Rodzinie bud. W pokój 5 Adres email: alicja.kozubska@byd.pl

Bardziej szczegółowo

FORMY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

FORMY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU FORMY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2015 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Janusz Korczak. właść. Henryk Goldszmit, (1878-1942)

Janusz Korczak. właść. Henryk Goldszmit, (1878-1942) Janusz Korczak właść. Henryk Goldszmit, (1878-1942) Wydawnictwa zwarte: Białek Józef Zbigniew: Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918-1939. Zarys monograficzny. Materiały. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czas wolny (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka Kabat

Bardziej szczegółowo

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na pierwszym etapie edukacji zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa

Bardziej szczegółowo

Godziny wychowawcze. Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński

Godziny wychowawcze. Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński Godziny wychowawcze Zestawienie bibliograficzne w wyborze Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński 1. Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI

AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI Bibliografia w wyborze, na podstawie zbiorów inowrocławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Opracowała : Beata Kotlarek

Bardziej szczegółowo

Stereotyp społeczny : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Stereotyp społeczny : zestawienie bibliograficzne w wyborze Stereotyp społeczny : zestawienie bibliograficzne w wyborze KsiąŜki 1. Zrozumieć Chińczyków : kulturowe kody społeczności chińskich / pod red. nauk. Ewy Zajdler. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog,

Bardziej szczegółowo

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

PRAWA I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA

PRAWA I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA Stan na listopad 2013 PRAWA I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA 1. Aby być wolnym : logoterapia na co dzień / Eugenio Fizzotti. - Kielce : "Jedność", 2005. Wypożyczalnia 1/B 2. Aschab i kawałek pizzy / Marina Hulia. -

Bardziej szczegółowo

DZIECI ODMIENNE KULTUROWO W SZKOLE (bibliografia w wyborze za lata 2005-2011)

DZIECI ODMIENNE KULTUROWO W SZKOLE (bibliografia w wyborze za lata 2005-2011) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE DZIECI ODMIENNE KULTUROWO W SZKOLE (bibliografia w wyborze za lata 2005-2011) 1. "Swapping Culture" a adaptacja kulturowa dzieci

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka. Biblioteka Pedagogiczna w Raciborzu BIGOREKSJA (GDY SPORTOWA SYLWETKA STAJE SIĘ OBSESJĄ)

Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka. Biblioteka Pedagogiczna w Raciborzu BIGOREKSJA (GDY SPORTOWA SYLWETKA STAJE SIĘ OBSESJĄ) 1 NOWE UZALEŻNIENIA (bigoreksja, fonoholizm, hazard, kompulsywne objadanie się, lekomania, ortoreksja, pracoholizm, seksoholizm, tanoreksja, zakupoholizm). Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE (zestawienie bibliograficzne w wyborze) KSZTAŁCENIE USTAWICZNE (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. Aksjologiczne aspekty edukacji permanentnej nauczycieli / Agnieszka Orkwiszewska // W: Aksjologia edukacji dorosłych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006)

DORADZTWO ZAWODOWE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006) DORADZTWO ZAWODOWE (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006) Wydawnictwa zwarte 1. BIURO Biuro Karier jako ważne ogniwo łączące studentów i absolwentów z rynkiem pracy : materiały konferencji,

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU

ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii.

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007

CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku Filia w Raciborzu WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Encyklopedia

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI KWIECIEŃ 2013: WYBÓR

NOWOŚCI KWIECIEŃ 2013: WYBÓR NOWOŚCI KWIECIEŃ 2013: WYBÓR 1. Aktualne Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej : (zbiór studiów). T. 1 / red. nauk. Bolesław Maciej Ćwiertniak ; [aut. Krzysztof Wojciech Baran et al.].

Bardziej szczegółowo