Sieci Komputerowe Adresowanie TCP/IP. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska Opole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieci Komputerowe Adresowanie TCP/IP. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole."

Transkrypt

1 Sieci Komputerowe Adresowanie TCP/IP dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska Opole

2 Adresowanie węzłów w sieci Aby dwie aplikacje, zainstalowane na różnych hostach mogły przesłać między sobą dane muszą najpierw odnaleźć się w sieci, ustalić parametry transmisji. Hosty i aplikacje sieciowe lokalizują się w sieci na podstawie: nazw netbios'owych, nazw DNS'owych, adresów IP, typów i numerów portów, adresów fizycznych kart sieciowych (adresów MAC). Oprócz rozpoznawania i lokalizacji hostów ważnym elementem komunikacji w sieci jest: lokalizacja sieci i domen w których znajdują się szukane hosty, lokalizacja usług w sieci, np. wyszukiwanie serwerów DHCP, DNS, lokalizacja obiektów w sieci, np. konkretnych dokumentów html. 2

3 Adresowanie węzłów w różnych warstwach modelu OSI Każda warstwa modelu OSI ma własne mechanizmy identyfikacji hostów i usług: w warstwach 7, 6, 5 modelu OSI wykorzystywane są do lokalizacji hostów ich nazwy netbiosowe lub nazwy dns'owe. w warstwie transportowej modelu OSI do przesyłania danych wykorzystywane są adresy IP i numery portów. Porty umożliwiają rozpoznawanie aplikacji/usług i instancji aplikacji. w warstwie sieci modelu OSI, wykorzystywane są adresy IP. w warstwie łącza danych modelu OSI, wykorzystywane są adresy fizyczne kart sieciowych ( adresy MAC, Media Access Control). 3

4 Adresowanie w warstwie aplikacji W warstwie aplikacji hosty lokalizowane są przez nazwy netbiosowe i nazwy DNS'owe. Gdy host jest przypisany do domeny wtedy może być rozpoznany po nazwie DNS'owej. Nazwy DNS'owe zastępują użytkownikom sieci trudne do zapamiętania adresy IP hostów. Informacje o nazwach dns'owych hostów i odpowiadającym im adresach IP przechowywane są na serwerach DNS, (ang.) Domain Name System. Przykład. Host o nazwie netbiosowej m145, znajdujący się w domenie math.uni.opole.pl, ma nazwę DNS'owa: m145.math.uni.opole.pl Przykład. Adres (URL) do strony WWW home.htm znajdujący się na serwerze o adresie IP , w domenie math.uni.opole.pl może być napisany w formie /home.htm lub 4

5 Adresowanie w warstwie transportowej Urządzenia transmisyjne pracujące w 3 warstwie modelu OSI dostarczają dane do hostów w formie datagramów IP. Aby dane trafiły do właściwej aplikacji sieciowej (na hoscie może być uruchomionych kilka różnych aplikacji, kilka instancji tej samej aplikacji) datagramy IP są przekształcane w warstwie transportowej na segmenty TCP lub pakiety UDP i przekazywane są do odpowiednich portów TCP lub UDP. Gniazdo internetowe to adres IP i numer portu reprezentujący instancję aplikacji uruchomioną na hoscie. Numer portu to 16-bitowa liczba z zakresu: Przykład. Jeżeli na hoście o adresie IP jest uruchomiony serwer telnetu. Klient, o adresie IP , nawiązując połączenie z serwerem wysyła dane np. z portu 1543, ozn Serwer odbiera dane na porcie nr. 23, ozn

6 Adresowanie w warstwie łącza danych Adres MAC, (ang.) Medium Access Control, jest 48 bitowym adresem karty sieciowej. Adres MAC jest unikalnym w skali świata adresem przydzielanym przez producenta karty. Przykład adresu MAC: A-F1-8A-F6 Adres MAC składa się z dwóch części: A-F1-8A-F6 pierwsze 3 bajty zawierają kod producenta karty, np A oznacza firmę 3Com. pozostałe 3 bajty zawierają numer seryjny karty. 6

7 Adresowanie w warstwie sieci. Struktura adresów IP opisana jest w RFC 'Internt Protocol DARPA Internt Progrm Protocol Specification'. Address Formats: High Order Bits Format Class bits of net, 24 bits of host a bits of net, 16 bits of host b bits of net, 8 bits of host c 111 escape to extended addressing mode RFC 796 'Address Mappings'. Zawiera specyfikacje określające relacje między strukturą adresu IP a adresowaniem IP w takich sieciach, jak: AUTODIN II ARPANET Distributed Computing Networks (DCNs) Experimental Data Network LCS NET w MIT PRNET (Packet Radio NET) SATNET. 7

8 Adresowanie w sieci. Dokumenty RFC RFC 917 'Internet subnets', Dokument określa standard adresowania podsieci IP i standardy rutingu w podsieciach. RFC 952 'DoD Internet host table specification'. Dokument zawiera specyfikacje struktury 'tablicy nazw hostów'. Nazwa oznacza: nazwę sieci, nazwę hosta, nazwę gateway, nazwę domeny. RFC952 zastąpił dokumenty RFC 810, 608. RFC Internet Numbers, Dokument określa zasady adresowania sieci IP (klasy sieci, rezerwacje adresów dla konkretnych sieci). RFC 1918 'Address Allocation for Private Internets'. Specyfikacja określa zasady adresowania sieci 'prywatnych' i 'publicznych'. Podane są np. zakresy adresów nierutowalnych (adresów przeznaczonych do adresowania sieci 'prywatnych'). 8

9 Adresowanie w warstwie sieci Każdy węzeł w sieci opartej o TCP/IP musi mięć przydzielony niepowtarzalna w skali sieci 32-bitową liczbę, adres IP. Adres IP służy do identyfikacji urządzenia w danej sieci. Przykład: adres IP, 4 x 8 bitów = 32 bity: (układ 10-tkowy ) (układ 2-jkowy). Maksymalna liczba zapisana przy pomocy 8 bitów to 255 ( w układzie 2-jkowym). Przykład: Liczba nie jest adresem IP. Elementy adresu IP: bity określające klasę adresu część identyfikująca sieć lokalną (LAN) część identyfikująca konkretny węzeł w sieci. Przykład: określa klasie sieci (klasa C) określa adres sieci określa adres hosta 9

10 Kto przydziela adresy IP? Aby host mógł komunikować się z innymi hostami w Internecie musi mieć publiczny adres IP, tzn. adres IP z którego wysyłane dane będą przekazywane przez router. Publiczny adres IP można uzyskać na stałe lub tylko na czas logowania do sieci. Stałe adresy przydzielają organizacje komercyjne ISP, (ang.) Internet Service Provider. Komercyjne instytucje ISP:

11 Zakresy adresów IP Klasa A zakres: od do Adresy przeznaczone do adresowania dużych sieci, zawierających kilka milionów hostów. Klasa B zakres: od do Adresy przeznaczone do adresowania średniej wielkości (do hostów w sieci). Klasa C zakres: od do Adresy przeznaczone do adresowania małych sieci (do 254 hostów). Klasa D zakres: od do Adresy grupowe, adresy wykorzystywane są do przesyłania wiadomości do grup hostów (grup multicast'owych). Klasa E zakres: od do Adresy przeznaczone dla przyszłych zastosowana. Klasa E nie jest wykorzystywana. bity zielone - oznaczaja zakres adresownia węzłów. 11

12 Klasa adresowa A Zakres: Pierwszy (najstarszy) bit w adresie IP ma wartość zero. Następnych siedem bitów określa numer sieci. Pozostałe 24 bity określają adresy hostów. W klasie adresowej A można wykorzystywać maski od W klasie A jest = 126 sieci, tzn. 7 bitów przeznaczonych jest na adresy sieci. W każdej sieci może być = hostów, tzn. 24 bity przeznaczone są na adresy hostów. 12

13 Klasa adresowa B Zakres: Najstarszy bit ma wartość jeden, drugi bit wartość zero. Następne 14 bitów określają numer sieci. Pozostałe 16 bitów służą do numerowania hostów. W klasie adresowej B można wykorzystywać maski od W klasie B może być max = sieci, tzn. 14 bitów przeznaczonych na adres sieci. W każdej sieci może być = hostów, tzn. 16 bitów przeznaczone są do adresowania hostów. 13

14 Klasa adresowa C Zakres: Dwa pierwsze bity maja wartość jeden, trzeci bit wartość zero. Następne 21 bitów określa numer sieci. Pozostałe 8 bitów określają numery hostów. W klasie adresowej C można wykorzystywać maski od Adresy klasy C przeznaczone są dla małych sieci do 254 węzłów. W klasie C jest = sieci, tzn. 21 bitów przeznaczonych na adresy sieci. W każdej z sieci może być = 254 hostów, tzn. 8 bitów przeznaczone są na adresowanie hostów. 14

15 Klasy adresowe D, E Klasa D Trzy pierwsze bity maja wartość jeden, czwarty bit ma wartość zero. Zakres: Klasa D jest przeznaczona dla grup rozgłoszeniowych (grup multicastowych). Klasa E Cztery najstarsze bity maja wartość jeden, piąty zero. Zakres: Klasa E jest zarezerwowana na przyszłe zastosowania. 15

16 Adresy specjalne Istnieją adresy IP, których nie można wykorzystać do adresowania węzłów w sieci: adresu sieci nie można przypisać węzłowi sieci, każda sieć musi mięć adres rozgłoszeniowy (adres broadcast'owy), takiego adresu nie można przypisać węzłowi sieci. Adres rozgłoszeniowy zmienia się w zależności od wyboru adresu sieci i maski sieci. Adresem specjalnym jest adres zwany adresem pętli (loop-back address), adresem localhost. Adres jest przypisywany automatycznie hostowi przy uruchamianiu systemu operacyjnego. Adres localhost jest wykorzystywany tylko na danym hoście, służy aplikacjom sieciowym do konfiguracji i diagnostyki. 16

17 Klasy adresów prywatnych Część adresów IP została zarezerwowana do adresowania lokalnych sieci nie połączonych bezpośrednio z Internetem, zwanych intranetami. Adresy te nie są dostępne komercyjnie - nazywają się adresami prywatnymi. Dane pochodzące z takich adresów nie są przekierowywane przez routery. Dane pochodzą z RFC Klasa A Zakres adresów: Maska: Klasa B Zakres adresów: Maska: Klasa C Zakres adresów: Maska:

18 Konfigurowanie TCP/IP Aby skonfigurować protokół IP (TCP/IP) na danym komputerze należy: wyznaczyć adres sieci wyznaczyć maskę sieci wyznaczyć adres rozgloszeniowy określić sposób przydzielania adresów określić adres IP domyślnej bramy danej sieci określić adresy IP serwerów DNS. Adres IP sieci - pierwszy adres z zakresu adresów przeznaczonych do adresowania danej sieci. 18

19 Rola Maski Sieci Maska sieci jest adresem IP służącym do: sprawdzania czy dany adres IP jest adresem z danej sieci (adres IP hosta Maska = adres sieci) logicznego dzielenia sieci na podsieci od wyboru maski zależy maksymalna liczba węzłów w danej podsieci. Maska sieci pozwala określić jaka część adresu IP określa adres sieci a jaka adresy węzłów. Adres rozgłoszeniowy - ostatni adres z zakresu adresów IP. W adresie rozgloszeniowym wszystkie bity służące do numerowania węzłów maja wartość 1. Adres rozgłoszeniowy wykorzystywany przez aplikacje sieciowe zainstalowanych na hostach do wysyłania sygnałów do wszystkich użytkowników (węzłów) danej sieci. 19

20 Metody przydzielania adresów IP Adres IP może być przydzielony: statycznie przez administratora sieci dynamicznie przez serwer DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol) (losowo lub przez rezerwacje adresu IP) automatycznie (machanizm Automatic Private IP Addressing) adres IP przydzielony na podstawie adresu MAC przez serwer RARP, (ang.) Reverse Address Resolution Protocol. Przy konfiguracji TCP/IP można wybrać opcje: automatycznie przydzielanie adresu IP (DHCP, APIPA, RARP) statycznie przypisać hostowi adres IP. W systemie Windows termin 'dynamicznie' zastąpiony jest słowem 'automatyczne' ponieważ host jeżeli nie znajdzie w sieci serwera DHCP przydziela sobie sam adres IP - usługa Automatic Private IP Addressing. 20

21 Adresowanie sieci - przykłady Sieć złożona z 6 hostów Adres IP sieci: Maska sieci: Brodkacst: Zakres adresów IP: Sieć złożona z 14 hostów Adres IP sieci: Maska sieci: Brodkacst: Zakres adresów IP:

22 Adresowanie sieci - przykład Zadanie: Wyznaczyć adres IP sieci znając adres IP hosta i maskę podsieci. Adres IP hosta: , Maska: Wzór: adres IP sieci = adres IP hosta & maska (& - bitowe AND) Adres IP hosta: Maska sieci: Adres IP hosta: Maska sieci: Operacja AND: Adres podsieci: Adres podsieci: Podkreślone 3 bity w masce określają liczbę możliwych adresów hostów w danej sieci. Jest ich maks.. 6. Maks. liczba zapisana na 3 bitach to 111 czyli 7, 1 adres na broadcat, 7-1= 6. Pierwszy adres: Ostatni adres: (adres sieci) (broadcast sieci). 22

23 Adresowanie sieci - przykłady Wzór: adres IP sieci = adres IP hosta & maska Adres IP hosta: Maska sieci: Adres IP hosta: Maska: Adres sieci: Wzór: broadcast = adres IP hosta ~maska ( - bitowe OR) Maska sieci Adres IP hosta: ~Maska: Broadcast: Adres IP sieci: Zakres adresów IP: Broadcast:

24 Maska sieci Maska sieci jest adresem IP który składa się z ciągu jedynek od pewnego miejsca zaczyna się ciąg zer. Przykład: Adres który nie jest maską Stosowany zapis: Adres_IP / liczba 1 w masce. Przykład: /26 Oznacza maskę sieci: Możliwe maski sieci: Liczba hostów: Liczba hostów: Liczba hostów: Liczba hostów: Liczba hostów: Liczba hostów: Liczba hostów:

25 Classless Inter-Domain Routing (CIDR) Problem CIDR opisany jest w dokumentach RFC W klasie adresowej A można zaadresować 127 sieci, w każdej sieci może być = hostów. W klasie adresowej B można zaadresować = sieci, w każdej sieci może być = hostów. W klasie adresowej C można zaadresować = sieci, w każdej sieci może być 254 hostów. Problem wzrostu liczby rekordów w tablicach routingu dla małych sieci nazywany jest routing table explosion problem. Rozwiązaniem problemu jest wprowadzenie klas CIDR (Classless Inter-Domain Routing). Routing pakietów nie odbywa się do konkretnej sieci (adres sieci uzyskiwany jest poprzez endowanie adresu IP odbiorcy danych z maską) ale do klasy sieci które mają ten sam prefix IP. 25

26 Classless Inter-Domain Routing (CIDR) Dla klasy C struktura adresu ma postać (adres z klasy C) (maska sieci) ============================================================ logiczne AND (prefix IP) (adres klasy C) (network mask) ============================================================ logiczne AND (prefix IP) Dla zadresowania bloku 8 adresów klasy C jednym rekordem w tablicy routingu stosuje się zapis czyli sieci o adresach (adres IP maska sieci), od do identyfikowane są za pomocą prefixu IP i maski sieci

27 Obszary między którymi odbywa się rutowanie pakietów na podstawie prefixów IP nazywają się Transit Routing Domains. TRD są identyfikowane przez unikalne prefixy IP. Implementacja CIDR w sieciach internetowych jest oparta o protokół routingy Border Gateway Protocol Version 4. Typy klas CIDR: Classless Inter-Domain Routing (CIDR) Typ 1, klasy do których nie można stosować domyślnego międzydomenowego routingu those that cannot employ any default inter-domain routing. Typ 2, klasy do których można stosować domyślny międzydomenowy routingu ale wymagane jest jawnie określenie tras dla większości z przyznanych adresów IP dla sieci those that use default inter-domain routing but require explicit routes for a substantial proportion of the assigned IP network numbers. Typ 3, klasy do których można stosować domyślny międzydomenowy routingu z dodatkiem niewielkiej liczby jawnie określonych tras those that use default inter-domain routing and supplement it with a small number of explicit routes. Typ 4, klasy do których można stosować wszystkie międzydomenowe routingi wykorzystując tylko domy ślne trasy (those that perform all inter-domain routing using only default routes). 27

28 Narzędzie ipconfig Polecenie ipconfig służy do sprawdzania konfiguracji TCP/IP. Opcje polecenia ipconfig: \> ipconfig Składnia: ipconfig [/? /all /release [adapter] /renew [adapter] /flushdns /registerdns /showclassid adapter /setclassid adapter [classidtoset] ] Opcje: /? Display this help message. /all Display full configuration information. /release Release the IP address for the specified adapter. /renew Renew the IP address for the specified adapter. /flushdns Purges the DNS Resolver cache. /registerdns Refreshes all DHCP leases and re-registers DNS names /displaydns Display the contents of the DNS Resolver Cache. /showclassid Displays all the dhcp class IDs allowed for adapter. /setclassid Modifies the dhcp class id. 28

29 RFC 1166, Internet Numbers, July 1990 Klasa A adresów internetowych. 7-bitowy adres sieci, 24-bitowy adres hosta. Pierwszy highest-order bit jest równy 0. Można zadresować 128 klas sieci NETWORK Local Address Klasa B adresów internetowych. 14-bitowyadres sieci, 16-bitowy adres hosta. Dwa highest-order bits to 1-0. Można zadresowaać 16,384 klas sieci NETWORK Local Address Klasa C adresów internetowych. 21-bitowy adres sieci, 8-bitowy adres hosta. Trzy pierwsze bity adresu to Można zadresować 2,097,152 klas sieci NETWORK Local Address Klasa D adresów internetowych. Klasa adresów multicastowych. Cztery pierwsze bity (highest-order bits) to multicast address Klasa E adresów internetowych. Klasa zarezerwowana. Cztery pierwsze bity to

30 RFC 1166, Internet Numbers, July 1990 Class A Networks * Internet Address Network Reference * 0.rrr.rrr.rrr Reserved [JBP] 1.rrr.rrr.rrr-2.rrr.rrr.rrr Unassigned [NIC] C*3.rrr.rrr.rrr GE-INTERNET [JEB50] R 4.rrr.rrr.rrr SATNET [SHB] 5.rrr.rrr.rrr Unassigned [NIC] D 6.rrr.rrr.rrr YPG-NET [BWA] D 7.rrr.rrr.rrr EDN-TEMP [EC5] R 8.rrr.rrr.rrr BBNCCNET [SGC] R 9.rrr.rrr.rrr IBM [JP247] R 10.rrr.rrr.rrr ARPANET [JS283] D 11.rrr.rrr.rrr DODIIS [GEG4] C 12.rrr.rrr.rrr ATT [MH82] C 13.rrr.rrr.rrr XEROX-NET [SJ33] C 14.rrr.rrr.rrr PDN [JKR1] R 15.rrr.rrr.rrr HP-INTERNET [WU1] C 16.rrr.rrr.rrr DEC-INTERNET [BKR] 17.rrr.rrr.rrr Unassigned [NIC] R 18.rrr.rrr.rrr MIT-TEMP [JIS] C*19.rrr.rrr.rrr FINET [RJB3] D*20.rrr.rrr.rrr ANALYTICS [BD107] D 21.rrr.rrr.rrr DDN-RVN [MLC] D*22.rrr.rrr.rrr DSNET1 [GEG4] D 23.rrr.rrr.rrr DDN-TC-NET [DH17] Class A Networks * Internet Address Network Reference rrr.rrr.rrr Unassigned [NIC] R 25.rrr.rrr.rrr RSRE-EXP [DBH11] D 26.rrr.rrr.rrr MILNET [TMH6] R 27.rrr.rrr.rrr NOSC-LCCN-TEMP [RH6] R 28.rrr.rrr.rrr WIDEBAND [CJW2] D 29.rrr.rrr.rrr MILX25-TEMP [TMH6] D 30.rrr.rrr.rrr ARPAX25-TEMP [TMH6] G 31.rrr.rrr.rrr UCDLA-NET [CL64] 32.rrr.rrr.rrr-34.rrr.rrr.rrr Unassigned [NIC] R 35.rrr.rrr.rrr MERIT [HWB] R 36.rrr.rrr.rrr SU-NET-TEMP [VAF] 37.rrr.rrr.rrr-40.rrr.rrr.rrr Unassigned [NIC] R 41.rrr.rrr.rrr BBN-TEST-A [RH6] R 42.rrr.rrr.rrr CAN-INET [MV38] R*43.rrr.rrr.rrr JAPAN-A [JM292] R 44.rrr.rrr.rrr AMPRNET [PK28] 45.rrr.rrr.rrr Reserved [NIC] C 46.rrr.rrr.rrr BBNET [JSG1] R 47.rrr.rrr.rrr BNR [BM178] 48.rrr.rrr.rrr-126.rrr.rrr.rrr Unassigned [NIC] *127.rrr.rrr.rrr Loopback [JBP] Researc, Defense, Government, Commercial [SJ33] Johnson, Sharon 30

Sieci Komputerowe. Adresowanie TCP/IP. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.

Sieci Komputerowe. Adresowanie TCP/IP. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole. Sieci Komputerowe Adresowanie TCP/IP dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Adresowanie w róŝnych warstwach modelu OSI

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet Sieci Komputerowe Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet prof. nzw dr hab. inż. Adam Kisiel kisiel@if.pw.edu.pl Pokój 114 lub 117d 1 Kilka ważnych dat 1966: Projekt ARPANET finansowany przez DOD

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE Adresowanie IP

SIECI KOMPUTEROWE  Adresowanie IP Adresowanie IP Podstawowa funkcja protokołu IP (Internet Protocol) polega na dodawaniu informacji o adresie do pakietu danych i przesyłaniu ich poprzez sieć do właściwych miejsc docelowych. Aby umożliwić

Bardziej szczegółowo

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Podstawę działania internetu stanowi zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP. Wiele z używanych obecnie protokołów zostało opartych na czterowarstwowym modelu

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa Adresy sprzętowe Adresy logiczne System adresacji IP (wersja IPv4)

Sieć komputerowa Adresy sprzętowe Adresy logiczne System adresacji IP (wersja IPv4) Sieć komputerowa Siecią komputerową nazywamy system (tele)informatyczny łączący dwa lub więcej komputerów w celu wymiany danych między nimi. Sieć może być zbudowana z wykorzystaniem urządzeń takich jak

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - adresacja internetowa

Sieci komputerowe - adresacja internetowa Sieci komputerowe - adresacja internetowa mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH 1 Wprowadzenie Co to jest adresacja? Przedmioty adresacji Sposoby adresacji Układ domenowy, a układ numeryczny

Bardziej szczegółowo

Warstwa sieciowa. Adresowanie IP. Zadania. Warstwa sieciowa ćwiczenie 5

Warstwa sieciowa. Adresowanie IP. Zadania. Warstwa sieciowa ćwiczenie 5 Warstwa sieciowa Zadania 1. Co to jest i do czego służy maska podsieci? 2. Jakie wyróżniamy klasy adresów IP? Jakie konsekwencje ma wprowadzenie podziału klasowego adresów IP? Jaka jest struktura adresów

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieciach komputerowych

Komunikacja w sieciach komputerowych Komunikacja w sieciach komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK 2 Plan prezentacji Wstęp do adresowania IP Adresowanie klasowe Adresowanie bezklasowe - maski podsieci Podział na podsieci Translacja NAT i PAT

Bardziej szczegółowo

Programowanie sieciowe

Programowanie sieciowe Programowanie sieciowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2014/2015 Michał Cieśla pok. D-2-47, email: michal.ciesla@uj.edu.pl konsultacje: środy 10-12 http://users.uj.edu.pl/~ciesla/

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wyznaczanie tras. Podsieci liczba urządzeń w klasie C. Funkcje warstwy sieciowej

Plan wykładu. Wyznaczanie tras. Podsieci liczba urządzeń w klasie C. Funkcje warstwy sieciowej Wyznaczanie tras (routing) 1 Wyznaczanie tras (routing) 2 Wyznaczanie tras VLSM Algorytmy rutingu Tablica rutingu CIDR Ruting statyczny Plan wykładu Wyznaczanie tras (routing) 3 Funkcje warstwy sieciowej

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne ADRESOWANIE IP WERSJA 4 Wyczerpanie adresów IP CIDR, NAT Krzysztof Bogusławski tel. 449

Bardziej szczegółowo

Wykład VI. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład VI. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład VI 1 Tematyka wykładu: Model OSI Adresowanie sieci DNS DHCP Polecenia konsoli 2 Model OSI 3 Model OSI

Bardziej szczegółowo

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak Protokół TCP/IP Protokół TCP/IP (Transmission Control Protokol/Internet Protokol) to zestaw trzech protokołów: IP (Internet Protokol), TCP (Transmission Control Protokol), UDP (Universal Datagram Protokol).

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

Stos TCP/IP Warstwa Internetu. Sieci komputerowe Wykład 4

Stos TCP/IP Warstwa Internetu. Sieci komputerowe Wykład 4 Stos TCP/IP Warstwa Internetu Sieci komputerowe Wykład 4 Historia Internetu (1 etap) Wojsko USA zleca firmie Rand Corp. wyk. projektu sieci odpornej na atak nuklearny. Uruchomienie sieci ARPANet (1 IX

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Zadania warstwy sieciowej. Adres IP. Przydzielanie adresów IP. Adresacja logiczna Trasowanie (ang. routing)

Sieci Komputerowe. Zadania warstwy sieciowej. Adres IP. Przydzielanie adresów IP. Adresacja logiczna Trasowanie (ang. routing) Sieci Komputerowe Zadania warstwy sieciowej Wykład 4. Warstwa sieciowa. Adresacja IP. Adresacja logiczna Trasowanie (ang. routing) Urządzenia pracujące w warstwie trzeciej nazywają się ruterami. Fragmentacja

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Plan wykładu Warstwa sieci Miejsce w modelu OSI/ISO unkcje warstwy sieciowej Adresacja w warstwie sieciowej Protokół IP Protokół ARP Protokoły RARP, BOOTP, DHCP

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Adres MAC 00-0A-E6-3E-FD-E1

Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Adres MAC 00-0A-E6-3E-FD-E1 Adres MAC (ang. MAC address) jest 48-bitowy i zapisywany jest heksadecymalnie (szesnastkowo). Pierwsze 24 bity oznaczają producenta karty sieciowej, pozostałe 24 bity są unikalnym identyfikatorem danego

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2007/2008. Michał Cieśla

Sieci komputerowe. Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2007/2008. Michał Cieśla Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2007/2008 Michał Cieśla pok. 440a, email: ciesla@if.uj.edu.pl konsultacje: wtorki 10-12 http://users.uj.edu.pl/~ciesla/

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK, ul. Ciepła 40 filia w EŁKU, ul. Grunwaldzka

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK, ul. Ciepła 40 filia w EŁKU, ul. Grunwaldzka 14 Protokół IP WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK, ul. Ciepła 40 Podstawowy, otwarty protokół w LAN / WAN (i w internecie) Lata 70 XX w. DARPA Defence Advanced Research Project Agency 1971

Bardziej szczegółowo

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) jest pakietem najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych sieci komputerowych. TCP/IP - standard komunikacji otwartej (możliwość

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 3 Temat ćwiczenia: Narzędzia sieciowe w systemie Windows 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Adresacja IPv4 - podstawy

Adresacja IPv4 - podstawy Adresacja IPv4 - podstawy LAN LAN... MAN... LAN Internet Internet = sieć sieci Problem jak adresować urządzenia w takiej sieci? 1 Budowa adresu IP rozmiar adresu IP: 4 bajty (32 bity) Adres IP jest hierarchiczny

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 3: Protokół IP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski. Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 25

Sieci komputerowe. Wykład 3: Protokół IP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski. Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 25 Sieci komputerowe Wykład 3: Protokół IP Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 25 W poprzednim odcinku Podstawy warstwy pierwszej (fizycznej)

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji Opracowanie: mgr Bożena Marchlińska NKJO w Ciechanowie Czas trwania jednostki lekcyjnej: 90 min.

Scenariusz lekcji Opracowanie: mgr Bożena Marchlińska NKJO w Ciechanowie Czas trwania jednostki lekcyjnej: 90 min. Scenariusz lekcji Opracowanie: mgr Bożena Marchlińska NKJO w Ciechanowie Czas trwania jednostki lekcyjnej: 90 min. Temat lekcji: Adresy IP. Konfiguracja stacji roboczych. Część I. Cele lekcji: wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Sieci lokalne Adresowanie IP Usługi sieciowe. Sieci. Jacek Izdebski. ektanet.pl. 27 stycznia 2011

Sieci lokalne Adresowanie IP Usługi sieciowe. Sieci. Jacek Izdebski. ektanet.pl. 27 stycznia 2011 lokalne ektanet.pl 27 stycznia 2011 lokalne Sieć domowa Udostępnianie łącza internetowego Wprowadzenie pojęcia sieci lokalnej (LAN) LAN Local Area Network czyli sieć lokalna, tak określa się sieci zlokalizowane

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin

Tomasz Greszata - Koszalin T: Zasady projektowania adresacji IP. Wyróżnia się cztery sposoby transmisji i adresowania w sieciach LAN: Transmisja pojedyncza (Unicast) stacja nadawcza adresuje pakiet używając adresu stacji odbiorczej.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z arytmetyki komputera Budowa adresu IP

Ćwiczenia z arytmetyki komputera Budowa adresu IP Ćwiczenia z arytmetyki komputera Budowa adresu IP Rozmiar adresu IP: 4 bajty (32 bity) Adres IP jest hierarchiczny - pierwsza część określa numer sieci, a pozostałe bity - numer komputera wewnątrz tej

Bardziej szczegółowo

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl DHCP 1 Wykład Dynamiczna konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci.

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci. Struktura komunikatów sieciowych Każdy pakiet posiada nagłówki kolejnych protokołów oraz dane w których mogą być zagnieżdżone nagłówki oraz dane protokołów wyższego poziomu. Każdy protokół ma inne zadanie

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - wykład 8 -

Technologie informacyjne - wykład 8 - Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Instytut Budownictwa Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Technologie informacyjne - wykład 8 - Prowadzący: Dmochowski

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Adres IP jest 32-bitową liczbą, składającą się z następujących części: części sieciowej części hosta Oprogramowanie sieciowe IP, na podstawie kilku pierwszych bitów adresu IP, określa jego klasę. Istnieją

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA ĆWICZENIE 1 WPROWADZENIE DO SIECI KOMPUTEROWYCH - PODSTAWOWE POJĘCIA SIECIOWE 1. KONFIGURACJA SIECI TCP/IP NA KOMPUTERZE PC CELE Identyfikacja narzędzi używanych do sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Warstwa sieciowa. Model OSI Model TCP/IP. Aplikacji. Aplikacji. Prezentacji. Sesji. Transportowa. Transportowa

Warstwa sieciowa. Model OSI Model TCP/IP. Aplikacji. Aplikacji. Prezentacji. Sesji. Transportowa. Transportowa Warstwa sieciowa Model OSI Model TCP/IP Aplikacji Prezentacji Aplikacji podjęcie decyzji o trasowaniu (rutingu) na podstawie znanej, lokalnej topologii sieci ; - podział danych na pakiety Sesji Transportowa

Bardziej szczegółowo

Wykład: Sieci Globalne

Wykład: Sieci Globalne Wykład: Sieci Globalne Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 26 października 2002 roku Strona 1 z 13 Skrypt jest niepełny i stanowi tylko zasygnalizowanie problemów. 1. 1.1. Cot to jest Internet? 1.2. Początki

Bardziej szczegółowo

Routing i protokoły routingu

Routing i protokoły routingu Routing i protokoły routingu Po co jest routing Proces przesyłania informacji z sieci źródłowej do docelowej poprzez urządzenie posiadające co najmniej dwa interfejsy sieciowe i stos IP. Routing przykład

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: Technologie sieciowe 1

Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: Technologie sieciowe 1 Łukasz Przywarty 171018 Data utworzenia: 10.04.2010r. Prowadzący: dr inż. Marcin Markowski Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: Technologie sieciowe 1 Temat: Zadanie domowe, rozdział 6 - Adresowanie sieci

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Warstwa sieciowa rutowanie

Warstwa sieciowa rutowanie Warstwa sieciowa rutowanie Protokół IP - Internet Protocol Protokoły rutowane (routed) a rutowania (routing) Rutowanie statyczne i dynamiczne (trasowanie) Statyczne administrator programuje trasy Dynamiczne

Bardziej szczegółowo

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP Część sieciowa Jeśli nie jesteśmy dołączeni do Internetu wyssany z palca. W przeciwnym przypadku numer sieci dostajemy

Bardziej szczegółowo

Adresacja IPv4 (Internet Protocol wersja 4)

Adresacja IPv4 (Internet Protocol wersja 4) Adresacja IPv4 (Internet Protocol wersja 4) Komputer, który chce wysłać pewne dane do innego komputera poprzez sieć, musi skonstruować odpowiednią ramkę (ramki). W nagłówku ramki musi znaleźć się tzw.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Systemy teletransmisji i transmisja danych

LABORATORIUM Systemy teletransmisji i transmisja danych LABORATORIUM Systemy teletransmisji i transmisja danych INSTRUKCJA NR:3 TEMAT: Podstawy adresowania IP w protokole TCP/IP 1 Cel ćwiczenia: WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Sieci Komputerowe

Laboratorium Sieci Komputerowe Laboratorium Sieci Komputerowe Adresowanie IP Mirosław Juszczak 9 października 2014 Mirosław Juszczak 1 Sieci Komputerowe Na początek: 1. Jak powstaje standard? 2. Co to są dokumenty RFC...??? (czego np.

Bardziej szczegółowo

Funkcje warstwy sieciowej. Podstawy wyznaczania tras. Dostarczenie pakietu od nadawcy od odbiorcy (RIP, IGRP, OSPF, EGP, BGP)

Funkcje warstwy sieciowej. Podstawy wyznaczania tras. Dostarczenie pakietu od nadawcy od odbiorcy (RIP, IGRP, OSPF, EGP, BGP) Wyznaczanie tras (routing) 1 Wyznaczanie tras (routing) 17 Funkcje warstwy sieciowej Podstawy wyznaczania tras Routing statyczny Wprowadzenie jednolitej adresacji niezaleŝnej od niŝszych warstw (IP) Współpraca

Bardziej szczegółowo

Wykład: Sieci Globalne

Wykład: Sieci Globalne Wykład: Sieci Globalne Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 26 października 2002 roku Skrypt jest niepełny i stanowi tylko zasygnalizowanie problemów. 1 1. Historia Internetu 1.1. Cot to jest Internet? 1.2.

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe W4. Warstwa sieciowa Modelu OSI

Sieci komputerowe W4. Warstwa sieciowa Modelu OSI Sieci komputerowe W4 Warstwa sieciowa Modelu OSI 1 Warstwa sieciowa Odpowiada za transmisję bloków informacji poprzez sieć. Podstawową jednostką informacji w warstwie sieci jest pakiet. Określa, jaką drogą

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. T: Konfiguracja usługi DHCP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol) protokół komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 3: Protokół IP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski. Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 24

Sieci komputerowe. Wykład 3: Protokół IP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski. Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 24 Sieci komputerowe Wykład 3: Protokół IP Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 24 Przypomnienie W poprzednim odcinku Podstawy warstwy pierwszej

Bardziej szczegółowo

Adresacja IP w sieciach komputerowych. Adresacja IP w sieciach komputerowych

Adresacja IP w sieciach komputerowych. Adresacja IP w sieciach komputerowych Adresacja IP w sieciach komputerowych 1. Model odniesienia OSI. Przyczyny powstania: - Gwałtowny rozwój i sieci komputerowych na początku lat 70. XX wieku, - Powstanie wielu niekompatybilnych ze sobą protokołów

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe dr Zbigniew Lipiński

Sieci komputerowe dr Zbigniew Lipiński Sieci komputerowe Podstawy routingu dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Routing Routing jest procesem wyznaczania najlepszej trasy

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Warstwa sieci i warstwa transportowa

Sieci komputerowe Warstwa sieci i warstwa transportowa Sieci komputerowe Warstwa sieci i warstwa transportowa Ewa Burnecka / Janusz Szwabiński ewa@ift.uni.wroc.pl / szwabin@ift.uni.wroc.pl Sieci komputerowe (C) 2003 Janusz Szwabiński p.1/43 Model ISO/OSI Warstwa

Bardziej szczegółowo

Internet Control Message Protocol (ICMP) Łukasz Trzciałkowski

Internet Control Message Protocol (ICMP) Łukasz Trzciałkowski Internet Control Message Protocol (ICMP) Łukasz Trzciałkowski Czym jest ICMP? Protokół ICMP jest protokołem działającym w warstwie sieciowej i stanowi integralną część protokołu internetowego IP, a raczej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP Ćwiczenie 9.3.5 Konfigurowanie klienta DHCP Cele Zapoznanie się z protokołem dynamicznej konfiguracji hostów (DHCP, ang. Dynamic Host Configuration Protocol) i skonfigurowanie komputera jako klienta DHCP

Bardziej szczegółowo

Translacja adresów - NAT (Network Address Translation)

Translacja adresów - NAT (Network Address Translation) Translacja adresów - NAT (Network Address Translation) Aby łączyć się z Internetem, każdy komputer potrzebuje unikatowego adresu IP. Jednakże liczba hostów przyłączonych do Internetu wciąż rośnie, co oznacza,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP. Trasa routingu. Warunek:

Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP. Trasa routingu. Warunek: Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP Poniższa procedura jest dokonywana dla każdego pakietu IP pojawiającego się w węźle z osobna. W routingu IP nie wyróżniamy połączeń. Te pojawiają się warstwę wyżej

Bardziej szczegółowo

Jedną z fundamentalnych cech IPv4 jest występowanie klucza bitowego w sposób jednoznaczny dzielącego adres na network-prefix oraz host-number.

Jedną z fundamentalnych cech IPv4 jest występowanie klucza bitowego w sposób jednoznaczny dzielącego adres na network-prefix oraz host-number. ADRESOWANIE KLASOWE IPv4 Wszystkie hosty w danej sieci posiadają ten sam network-prefix lecz muszą mieć przypisany unikatowy host-number. Analogicznie, dowolne dwa hosty w różnych sieciach muszą posiadać

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS kademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne Transmisja w protokole IP Krzysztof ogusławski tel. 4 333 950 kbogu@man.szczecin.pl 1.

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe N, Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe 1 Adres aplikacji: numer portu Protokoły w. łącza danych (np. Ethernet) oraz w. sieciowej (IP) pozwalają tylko na zaadresowanie komputera (interfejsu sieciowego),

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne

Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne UJ 2007/2008 Michał Cieśla pok. 440a, email: ciesla@if.uj.edu.pl http://users.uj.edu.pl/~ciesla/ 1 2 Plan wykładu 1.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7

Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7 Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7 System operacyjny 7 Sieć komputerowa 8 Teoria sieci 9 Elementy sieci 35 Rozdział 2. Sieć Linux 73 Instalowanie karty sieciowej 73 Konfiguracja interfejsu

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 2 Adresacja IP

LABORATORIUM 2 Adresacja IP LABORATORIUM 2 Adresacja IP 1). Podstawy adresacji IP Problem: Jak adresować urządzenia w tak dużej sieci? Adresy IP adres IP składa się z 2 części: numeru sieci i numeru hosta, numer sieci należy uzyskać

Bardziej szczegółowo

1. Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów.

1. Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów. Sieci komputerowe 1. Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów. 2. Podział sieci ze względu na rozległość: - sieć

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 15 DHCP Rola usługi DHCP Proces generowania dzierżawy Proces odnawienia dzierżawy Konfiguracja Agent przekazywania DHCP - 1 - Rola

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

MODEL OSI A INTERNET

MODEL OSI A INTERNET MODEL OSI A INTERNET W Internecie przyjęto bardziej uproszczony model sieci. W modelu tym nacisk kładzie się na warstwy sieciową i transportową. Pozostałe warstwy łączone są w dwie warstwy - warstwę dostępu

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. Routery i Sieci

PORADNIKI. Routery i Sieci PORADNIKI Routery i Sieci Projektowanie routera Sieci IP są sieciami z komutacją pakietów, co oznacza,że pakiety mogą wybierać różne trasy między hostem źródłowym a hostem przeznaczenia. Funkcje routingu

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający wiadomości z przedmiotu Systemy operacyjne i sieci komputerowe.

Test sprawdzający wiadomości z przedmiotu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Literka.pl Test sprawdzający wiadomości z przedmiotu Systemy operacyjne i sieci komputerowe Data dodania: 2010-06-07 09:32:06 Autor: Marcin Kowalczyk Test sprawdzający wiadomości z przedmiotu Systemy operacyjne

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Temat: Podstawowe metody testowania wybranych mediów transmisyjnych

Bardziej szczegółowo

Co w sieci piszczy? Programowanie aplikacji sieciowych w C#

Co w sieci piszczy? Programowanie aplikacji sieciowych w C# Co w sieci piszczy? Programowanie aplikacji sieciowych w C# Prelegenci: Michał Cywiński i Kamil Frankowicz kamil@vgeek.pl @fumfel www.vgeek.pl mcywinski@hotmail.com @mcywinskipl www.michal-cywinski.pl

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat hasła SOHO (ang. Small Office/Home Office).

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat hasła SOHO (ang. Small Office/Home Office). T: Konfiguracja urządzeń sieciowych przez przeglądarkę www. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat hasła SOHO (ang. Small Office/Home Office). Konfiguracja urządzeń sieciowych

Bardziej szczegółowo

Podstawy działania wybranych usług sieciowych. Dariusz Chaładyniak Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki dchalad@wwsi.edu.pl

Podstawy działania wybranych usług sieciowych. Dariusz Chaładyniak Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki dchalad@wwsi.edu.pl Podstawy działania wybranych usług sieciowych Dariusz Chaładyniak Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki dchalad@wwsi.edu.pl < 206 > Informatyka + Wszechnica Popołudniowa > Podstawy działania wybranych usług

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

host, aby móc działać w Internecie, host musi otrzymać globalnie unikatowy adres

host, aby móc działać w Internecie, host musi otrzymać globalnie unikatowy adres 1 adresacja IPv4 host, aby móc działać w Internecie, host musi otrzymać globalnie unikatowy adres istnieją dwie możliwości przypisania adresu IP o statycznie o dynamicznie przypisanie statyczne administrator

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 2 Temat ćwiczenia: Maska sieci, podział sieci na podsieci. 1.

Bardziej szczegółowo

(źródło: pl.wikipedia.pl) (źródło:

(źródło: pl.wikipedia.pl) (źródło: Adres IP (Internet Protocol address) - unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom sieci komputerowych. Adresy IP są wykorzystywane w Internecie oraz sieciach lokalnych. Adres IP zapisywany jest w postaci

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 8.9. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. 1. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi)

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 2 a) HTTPs, b) HTTP, c) POP3, d) SMTP. Co oznacza skrót WWW? a) Wielka Wyszukiwarka Wiadomości, b) WAN Word Works,

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Ogólnie biorąc, nie ma związku pomiędzy hierarchią nazw a hierarchią adresów IP.

Ogólnie biorąc, nie ma związku pomiędzy hierarchią nazw a hierarchią adresów IP. Nazwy i domeny IP System adresów IP w postaci liczbowej jest niezbyt wygodny w użyciu dla ludzi, został więc wprowadzony alternatywny system nazw (nazwy sąłatwiejsze do zapamiętywania). Nazwy są wieloczęściowe

Bardziej szczegółowo

Adresacja w sieci komputerowej

Adresacja w sieci komputerowej 1 Adresacja w sieci komputerowej Idea transferu danych pomiędzy dwoma punktami sieci: w czasie podróży przez sieć dane umieszczone są w pakietach IP każdy pakiet (jednostka warstwy 3 OSI sieciowej) posiada

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Narzędzia diagnostyczne protokołów TCP/IP

Narzędzia diagnostyczne protokołów TCP/IP Narzędzia diagnostyczne protokołów TCP/IP Polecenie ipconfig pozwala sprawdzić adresy przypisane do poszczególnych interfejsów. Pomaga w wykrywaniu błędów w konfiguracji protokołu IP Podstawowe parametry

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wymagania edukacyjne w technikum SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wiadomości Umiejętności Lp. Temat konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Zapamiętanie Rozumienie W sytuacjach typowych W sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka grupy protokołów TCP/IP

Charakterystyka grupy protokołów TCP/IP Charakterystyka grupy protokołów TCP/IP Janusz Kleban Architektura TCP/IP - protokoły SMTP FTP Telnet HTTP NFS RTP/RTCP SNMP TCP UDP IP ICMP Protokoły routingu ARP RARP Bazowa technologia sieciowa J. Kleban

Bardziej szczegółowo

Internet Control Messaging Protocol

Internet Control Messaging Protocol Protokoły sieciowe ICMP Internet Control Messaging Protocol Protokół komunikacyjny sterowania siecią Internet. Działa na warstwie IP (bezpośrednio zaimplementowany w IP) Zastosowanie: Diagnozowanie problemów

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców METODY WYMIANY INFORMACJI W SIECIACH PAKIETOWYCH Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców TRANSMISJA

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows

Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z: zarządzaniem zasobami systemu operacyjnego, konfiguracją sieci w systemie operacyjnym z rodziny

Bardziej szczegółowo