SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CAPITAL PARK SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CAPITAL PARK SA"

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu z Działalności CAPITAL PARK S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CAPITAL PARK SA I PÓŁROCZE

2 za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2012 r. WPROWADZENIE... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI PREZENTACJA SPÓŁKI STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK S.A OPIS PORTFELA NIERUCHOMOŚCI GRUPY DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK S.A. W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK S.A. W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU PROJEKTY INWESTYCYJNE W TRAKCIE REALIZACJI I W PRZYGOTOWANIU ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI I GRUPY W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU INFORMACJA O PODPISANYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU UMOWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK INFORMACJA O UDZIELONYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU POŻYCZKACH INFORMACJA O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU PORĘCZENIACH I GWARANCJACH INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI ZAWARTYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU NA WARUNKACH INNE NIŻ RYNKOWE ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU 30 CZERWCA 2012 ROKU KIERUNKI I PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻEŃ ANALIZA SYTUACJI FINANSOWO-MAJĄTKOWEJ SPÓŁKI CAPITAL PARK S.A ZASADY SPORZĄDZANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ANALIZA KLUCZOWYCH POZYCJI JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PREZENTACJA RÓŻNIC POMIĘDZY OSIĄGNIĘTYMI WYNIKAMI FINANSOWYMI A OPUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI POZOSTAŁE INFORMACJE KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJONARIUSZE ZARZĄD RADA NADZORCZA

3 WPROWADZENIE Spółka Capital Park S.A. ( Spółka ) rozpoczęła działalność 12 listopada 2010 r. jako spółka holdingowa, konsolidując dotychczasową działalność Grupy Capital Park, polegającą na realizacji projektów inwestycyjnych. Od 28 lipca 2011 r. Spółka jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej CAPITAL PARK S.A. ( Grupa ) i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Pierwsza spółka w ramach Grupy Kapitałowej została utworzona w 2003 r. pod nazwą Capital Park (obecnie CP Management ) przez Jana Motza i Jerzego Kowalskiego. Od 2005 r. większościowymi udziałowcami Grupy Capital Park są spółki: CP Realty II s. à r.l. oraz CP Realty (Gdansk) s. à r.l., kontrolowane przez Grupę Patron Capital Partners. Patron Capital Partners to jeden z wiodących w Europie podmiotów działających na rynku inwestycyjnym nieruchomości komercyjnych, zarządzający kapitałem o szacunkowej wartości 2,3 mld euro. Grupa Capital Park jest doświadczonym inwestorem i deweloperem działającym od ponad ośmiu lat na rynku nieruchomości w Polsce. Od rozpoczęcia działalności, Grupa dokonała ponad 100 transakcji inwestycyjnych i na dzień 30 czerwca 2012 r. majątek Grupy obejmuje 71 nieruchomości, o łącznej powierzchni najmu około 298 tys. m 2 brutto. Głównym przedmiotem działalności Grupy jest nabywanie nieruchomości z dużym potencjałem wzrostu wartości poprzez m.in. zmianę warunków zagospodarowania przestrzennego i uzyskanie pozwolenia na budowę, budowę nowych obiektów lub przebudowę istniejących, rekomercjalizację lub poprawę zarządzania istniejącymi budynkami. Grupa Capital Park posiada portfel nieruchomości składający się z inwestycji podzielonych na cztery segmenty: biurowy, handlowy, wielofunkcyjny oraz inwestycji pozostałych. Na dzień 30 czerwca 2012 r. wartość aktywów Grupy wynosi około 1,3 mld zł. Nieruchomości położone są w 38 miastach w Polsce, w tym ok. 70% wartości portfela zlokalizowane jest w Warszawie. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Marynarskiej 11 w Warszawie. Na dzień 30 czerwca 2012 r. Spółka była kontrolowana przez CP Realty II s.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz CP Realty (Gdansk) s.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, które posiadały łącznie 100,00 % akcji Spółki. Akcje Spółki nie są notowane na rynku regulowanym. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI PLN 000 EUR 000 PLN 000 EUR 000 PLN 000 EUR Aktywa razem Inwestycje długoterminowe Kapitał własny (403) (100) Kapitał akcyjny Liczba akcji (w sztukach) Zobowiązania długoterminowe Zysk (strata) netto (497) (125) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 080) (256) (646) (163) (83 645) (19 799) (24) (6)

4 1 PREZENTACJA SPÓŁKI 1.1 STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ Na dzień 30 czerwca 2012 r. w skład Grupy Kapitałowej CAPITAL PARK S.A. wchodzi 49 podmiotów, w tym spółka Capital Park S.A. jako jednostka dominująca, oraz 48 spółek celowych, w tym 34 spółki powiązane bezpośrednio oraz 14 spółek powiązanych pośrednio. Funkcje spółki zarządzającej nieruchomościami i projektami Grupy pełni spółka CP Management Poniżej przedstawiono schemat struktury Grupy Kapitałowej. CAPITAL PARK SA Camael Investments CP Development s.a.r.l. Art Norblin Capital Park Gdańsk Cressida Investments Fundacja Art Norblin Pablo Investments Roan Investments DT-SPV 12 2 Orland Investments CP Management Silverado Investments Hazel Investments Tetrao Investments Capital Park Opole Octavio Investments Zoe Investments Capital Park Opole sp. k. CP Property Marcel Investments Foxy Investments Diamante Investments Capital Park TMI Vera Investments Doria Investments Capone Investments Delphine Investments Marco Investments Dakota Investments Elena Investments Sagitta Investments Capital Park Racławicka Vika Investments Aspire Investments Sapia Investments Sapia Investments sp. k. 3 66,7% Makai Investments Patron Wilanow s.a.r.l. 1 50% Rezydencje Pałacowa Calista Investments Capital Park Kraków RM1 Emily Investments Sander Investments Felipe Investments Marlene Investments Nerida Investments Alferno Investments Objaśnienia: 1. Capital Park S.A. posiada 50% udziałów w prawach głosu oraz 64% udziału w zysku Patron Wilanow s.à r.l. Pozostałe 50% udziałów w prawach głosu oraz 36% udziału w zysku Patron Wilanow s.a.r.l., celowej spółce joint venture, posiada spółka Real Management S.A. Patron Wilanow s.a.r.l. posiada udziałów w Rezydencje Pałacowa i RM1 2. CP Management posiada 667 udziałów (20%) w spółce DT-SPV 12, Cressida Investments udziały (30%), a Roan Investments 1249 udziałów (40%). 3. Sapia Investments, jest komplementariuszem spółki Sapia Investments spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k., komandytariuszem jest osoba fizyczna. 4

5 1.2 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK S.A. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność holdingu finansowego. Od 28 lipca 2011 r. Spółka jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej CAPITAL PARK S.A., której działalność związana jest ściśle z rynkiem nieruchomości komercyjnych w Polsce. Spółka realizuje swoje zadania głównie poprzez podmioty zależne i współkontrolowane, w których posiada udziały. Działalność operacyjna tych spółek została szerzej omówiona w pkt. 10. Dodatkowych Informacji i Objaśnień do Półrocznego Skróconego Sprawozdania Finansowego Capital Park S.A. za okres zakończony 30 czerwca 2012 r. ( Segmenty operacyjne ). 1.3 OPIS PORTFELA NIERUCHOMOŚCI GRUPY Na dzień 30 czerwca 2012 r. Grupa Kapitałowa CAPITAL PARK S.A. posiada portfel nieruchomości obejmujący 71 aktywa zlokalizowane w 38 miastach w Polsce. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy przeprowadzoną na dzień 31 grudnia 2011 r. bieżąca wartość portfela wynosi około 1,3 mld zł a wartość docelowa, tj. po zakończeniu wszystkich obecnie realizowanych i planowanych projektów, wynosi około 3,2 mld zł. Portfel Grupy składa się obecnie z 6 projektów biurowych o łącznej powierzchni najmu m 2, 49 projektów handlowych o łącznej powierzchni najmu m 2, 7 projektów wielofunkcyjnych o łącznej powierzchni najmu m 2 i 9 pozostałych, w tym 6 mieszkaniowych, o łącznej powierzchni najmu lub sprzedaży m 2. Spośród wszystkich projektów, których łączna powierzchnia najmu wynosi około 298 tys. m 2, 49 projektów zostało już zrealizowanych i oferuje m 2 powierzchni najmu ( m 2 w dwóch projektach biurowych, m 2 w 42 projektach handlowych oraz m 2 w czterech projektach wielofunkcyjnych). Portfel inwestycji planowanych oraz będących w trakcie realizacji obejmuje 22 nieruchomości, w tym dwa największe projekty, tj. Eurocentrum Beta-Gamma-Delta i Crowne oraz Art Norblin, stanowią 62% wartości tego portfela. Projekty te, po ich ukończeniu, będą oferować około m 2 powierzchni najmu. Inwestycje zlokalizowane w Warszawie stanowią 70% łącznej wartości portfela Grupy oraz 83% łącznej powierzchni najmu. Należą do nich przede wszystkim: budynki biurowe (Eurocentrum i Racławicka Point), obiekty wielofunkcyjne (Royal Wilanów, Art Norblin oraz Sobieskiego 104), inwestycja domów jednorodzinnych w Wilanowie oraz pozostałe obiekty handlowe (Świętokrzyska, Czerska, Grochowska i Leszno). 2 DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK S.A. W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU 2.1 DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK S.A. W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU W pierwszym półroczu 2012 r. spółka Capital Park S.A. realizowała zadania związane z podstawowym przedmiotem jej działalności, tj. działalnością holdingu finansowego. W okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2012 r. spółki z Grupy Kapitałowej CAPITAL PARK S.A. zarówno kontynuowały działalność rozpoczętą w latach poprzednich jak i realizowały nowo rozpoczęte projekty inwestycyjne. 2.2 PROJEKTY INWESTYCYJNE W TRAKCIE REALIZACJI I W PRZYGOTOWANIU Na dzień 30 czerwca 2012 r. Grupa realizowała budowę trzech inwestycji: jednej biurowej oraz dwóch mieszkaniowych. Eurocentrum inwestycja biurowa Eurocentrum Office Complex, złożona z trzech połączonych ze sobą 15-kondygnacyjnych budynków klasy A (Beta, Gamma, Delta) o łącznej powierzchni najmu brutto ok m 2 wraz z trzykondygnacyjnym parkingiem podziemnym mieszczącym ok. 600 miejsc postojowych. Inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie w Al. Jerozolimskich 124/136 a jej inwestorem jest Dakota Investments, podmiot zależny od Spółki. Budynek został zaprojektowany zgodnie z normami zrównoważonego rozwoju, czego potwierdzeniem jest uzyskany precertyfikat LEED na poziomie Gold. Ukończenie inwestycji zaplanowane jest na czerwiec 2014 r. Rezydencje Pałacowa inwestycja realizowana w ramach przedsięwzięcia joint venture prowadzonego wraz ze spółką Real Management S.A., obejmująca budowę pierwszego etapu inwestycji domów jednorodzinnych w Wilanowie, pod nazwą Rezydencje Pałacowa, która zakłada budowę 48 wysokiej jakości domów mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej m 2. Domy, o powierzchni około 237 m 2, będą oferowane w standardzie deweloperskim, wraz z dwoma miejscami parkingowymi w garażu podziemnym i ogrodem o powierzchni około 500 m 2. Inwestycja rozpoczęła się w pod koniec 2011 r. a jej ukończenie planowane jest na drugi kwartał 2013 r. 5

6 Rubinowy Dom inwestycja mieszkaniowa zlokalizowana przy ul. Krasińskiego 23 w Bydgoszczy, która obejmuje czterokondygnacyjny budynek mieszkalny z 15 wysokiej klasy apartamentami o łącznej powierzchni użytkowej m 2 oraz powierzchnią handlową na parterze wynoszącą 173 m 2. W najbliższych latach Grupa planuje rozpocząć budowę następujących inwestycji: Royal Wilanów czterokondygnacyjny budynek biurowo-usługowy klasy A zlokalizowany w warszawskiej dzielnicy Wilanów o łącznej powierzchni najmu około m², w tym m² powierzchni handlowej oraz m² powierzchni biurowej wraz z trzykondygnacyjnym parkingiem podziemnym mieszczącym 921 miejsc parkingowych. Art Norblin inwestycja w centrum Warszawy, obejmująca budowę wielofunkcyjnego obiektu handlowo-usługowego, biurowego oraz obiektu kultury o powierzchni ok m² wraz z trzykondygnacyjnym parkingiem podziemnym na około 800 miejsc postojowych. Planowana powierzchnia pod wynajem ma obejmować około m 2 powierzchni handlowej oraz około m 2 powierzchni biurowej. Steet Mall Vis-a-Vis inwestycja zlokalizowana w Łodzi przy ul. Zgierskiej obejmująca, zgodnie z koncepcją Vis a Vis, budowę średniej wielkości centrum handlowego, o powierzchni handlowo-usługowej wynoszącej ponad m ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI I GRUPY W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Emisja obligacji przez Capital Park S.A. W dniu 12 czerwca 2012 r. Zarząd spółki Capital Park S.A., zgodnie z uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12 czerwca 2012 r. w przedmiocie zgody na zaciągnięcie zobowiązania w postaci emisji obligacji, na podstawie uchwały nr 1 postanowił wyemitować (jeden milion) złotych obligacji zwykłych na okaziciela serii A, docelowo zabezpieczonych, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto 00/100 złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej zł (sto milionów złotych) z terminem wykupu przypadającym na 36 miesięcy licząc od dnia przydziału. Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane stawką Wibor 6M powiększoną o 5,0 p.p. marży. Odsetki będą wypłacane w okresach co 6 miesięcy. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania oferta obligacji została przeprowadzona w trybie art. 9 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz ze zm.) ( Ustawa o Ofercie ), zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 2 oraz art. 38 ust 3 Ustawy o Ofercie. W dniu 9 lipca 2012 r. spółka Capital Park S.A. wyemitowała (jeden milion) obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100,00 zł (sto 00/100 złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej ,00 zł (sto milionów 00/100 złotych) ( Obligacje ). W dniu 22 sierpnia 2012 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ) podjął uchwałę Nr 829/2012 w sprawie wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Szczegółowe informacje na temat powyższej emisji i wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst przedstawione zostały w Nocie 13. Dodatkowych Informacji i Objaśnień do Półrocznego Skróconego Sprawozdania Finansowego Spółki ( Zdarzenia po dacie bilansowej ). Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Nabycie udziałów w spółkach W dniu 6 czerwca 2012 r., spółka CP Development s.à r.l., podmiot zależny od Spółki nabyła 357 udziałów w spółce Art Norblin ( Art Norblin ) o wartości nominalnej 50 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej zł, stanowiących pozostałe 35,7% udziałów w kapitale zakładowym Art Norblin, stając się w ten sposób udziałowcem spółki. W dniu 13 lutego 2012 r. spółka Patron Wilanów s.à r.l., podmiot współkontrolowany przez Spółkę, nabyła od spółki Real Management Sp. z o.o. (partnera joint-venture w spółce celowej Rezydencje Pałacowa ) udziałów w kapitale zakładowym spółki RM1 Sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej W dniu 27 kwietnia 2012 r. na mocy Aktu Notarialnego (Rep. A Nr. 5814/2012) podwyższony został kapitał zakładowy w spółce Marcel Investments, podmiocie zależnym od Spółki, z kwoty 1.028,5 tys. zł do kwoty 1.120,5 tys. zł, to jest o kwotę 92 tys. zł, poprzez ustanowienie 184 nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 6

7 500,00 zł każdy, które objęte zostały przez spółkę Capital Park S.A. i pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci nieprzedawnionych wierzytelności pieniężnych wraz z odsetkami przysługujących Spółce. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 8 maja 2012 r. 2.4 INFORMACJA O PODPISANYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU UMOWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK W okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2012 r. Spółka zaciągnęła następujące umowy pożyczek: W dniu 14 czerwca 2012 r. spółka Capital Park S.A. zawarła z jej akcjonariuszem, tj. CP Realty II s.à r.l. umowę, na mocy której CP Realty II s.à r.l. udzieliła Spółce pożyczki do kwoty tys. zł. W ramach powyższej pożyczki, w dniu 29 maja 2012 r. została wypłacona Spółce transza w kwocie tys. zł celem sfinansowania transakcji nabycia obligacji, wierzytelności oraz udziałów w kapitale zakładowym Art Norblin, podmiocie zależnym od Spółki, za łączną cenę tys. zł. Powyższa pożyczka jest niezabezpieczona. Pożyczka podporządkowana jest płatnościom z tytułu obligacji, o których mowa w punkcie 2.3 niniejszego sprawozdania. W dniu 14 czerwca 2012 r. spółka Capital Park S.A. zawarła z jej akcjonariuszem, tj. CP Realty II s.à r.l. umowę pożyczki na kwotę tys. zł. Powyższa pożyczka jest niezabezpieczona. Pożyczka podporządkowana jest płatnościom z tytułu obligacji, o których mowa w punkcie 2.3 niniejszego sprawozdania oraz płatnościom z tytułu pożyczki, o której mowa w punkcie powyżej. Pożyczka została udzielona w celu finansowania bieżącej działalności Spółki. W okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2012 r. Spółka nie zawierała umów kredytowych. 2.5 INFORMACJA O UDZIELONYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU POŻYCZKACH W okresie sześciu miesięcy zakończonych 2012 r. Spółka udzielała pożyczki tylko podmiotom z Grupy Kapitałowej. W dniu 14 czerwca 2012 r. spółka Capital Park S.A. udzieliła spółce CP Development s.a r.l. pożyczki do kwoty tys. zł w celu sfinansowania przez spółkę CP Development s.a r.l. transakcji nabycia obligacji, wierzytelności oraz udziałów w kapitale zakładowym Art. Norblin W dniu 4 czerwca 2012 r., spółka Capital Park S.A. (Cesjonariusz) zawarła z Makai Investments (Cedent), spółką zależną od Spółki, umowę przelewu wierzytelności pieniężnych przysługujących Cedentowi z tytułu umowy pożyczki zawartej pomiędzy Cedentem a spółką Dakota Investments, podmiotem zależnym od Spółki, w dniu 5 maja 2009 roku w kwocie 628 tys. EUR, której wartość wraz z odsetkami pozostałymi do spłaty na dzień 4 czerwca 2012 r. wynosiła tys. zł. Zapłata za przelew wierzytelności ma nastąpić do dnia 31 grudnia 2015 r. Na dzień 30 czerwca 2012 r. spółka Capital Park S.A. posiadała należności z tytułu udzielonych pożyczek w łącznej kwocie tys. zł. Podstawowe dane na temat największych pożyczek znajdują się w Nocie 1. Dodatkowych Informacji i Objaśnień do Skróconego Półrocznego Sprawozdania Finansowego Spółki sporządzonego za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2012 r. 2.6 INFORMACJA O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU PORĘCZENIACH I GWARANCJACH Na dzień 30 czerwca 2012 r. Spółka nie posiadała udzielonych ani otrzymanych poręczeń ani gwarancji. 2.7 INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI ZAWARTYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU NA WARUNKACH INNE NIŻ RYNKOWE W pierwszym półroczu 2012 roku nie wystąpiły żadne transakcje pomiędzy spółką Capital Park S.A. a jednostką od niej zależną współzależną lub powiązaną na warunkach innych niż rynkowe. 2.8 ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU 30 CZERWCA 2012 ROKU Wszystkie istotne zdarzenia po dniu 30 czerwca 2012 r. zostały opisane w nocie 13. Dodatkowych informacji i objaśnień do Skróconego Sprawozdania Finansowego Spółki za sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2012 r. 2.9 KIERUNKI I PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI Grupa, w której Spółka Capital Park S.A. jest podmiotem dominującym, ma na celu maksymalizację wartości dla akcjonariuszy poprzez zapewnienie skutecznej realizacji planów biznesowych związanych z posiadaną bazą projektów oraz poprzez zakupy nowych projektów wykorzystując rozwój polskiego rynku i pojawiające się okazje inwestycyjne. Przyjmując taką strategię Grupa zamierza utrzymywać dywersyfikację swojego portfela zapewniając w ten sposób optymalny profil ryzyka i zwrotu z inwestycji. 7

8 Wykorzystanie rozwoju polskiego rynku nieruchomości należy do priorytetów Grupy Capital Park. Podejmowane działania mają na celu aktywne szukanie nowych okazji inwestycyjnych oraz efektywne wykorzystywanie pojawiających się szans. Celem Grupy Capital Park jest maksymalizacja wartości portfela poprzez: optymalizację obecnego portfela nieruchomości oraz aktywne zarządzanie projektami generującymi dochód, ukończenie z sukcesem obecnie realizowanych projektów, tworzenie wartości poprzez efektywne wykorzystywanie istniejącej bazy aktywów, szybką adaptację do zmieniających się warunków rynkowych, identyfikację nowych okazji inwestycyjnych i realizację nowych, atrakcyjnych projektów deweloperskich CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻEŃ Z uwagi na to, że Spółka Capital Park S.A., jako jednostka dominująca w Grupie Kapitałowej CAPITAL PARK, realizuje swoje zadania głównie poprzez działalność podmiotów zależnych, poniżej przedstawiono opis głównych czynników ryzyka związanych z działalnością Grupy. Ryzyko zmiennej sytuacji makroekonomicznej Kryzys na rynkach finansowych spowolnił tempo rozwoju gospodarczego w wielu krajach na świecie, także w Polsce, gdzie Grupa prowadzi swoją działalność. Pogorszenie ogólnych warunków gospodarczych oraz sytuacji na rynku nieruchomości w Polsce może negatywnie wpłynąć na gotowość i zdolność klientów do pozyskania finansowania i nabycia lub najmu nieruchomości. Ponadto wpływ na ogólną sytuację makroekonomiczną Polski, a przez to na sytuację finansową i wynik Grupy mają takie czynniki jak stopa wzrostu gospodarczego, stopa bezrobocia, stopa inflacji, stopa procentowa oraz ogólna koniunktura na rynku nieruchomości i sytuacja w branży deweloperskiej. Ryzyko kursowe Znakomita większość przychodów operacyjnych Grupy, szczególnie przychodów z tytułu czynszu, wyrażona jest w euro. Natomiast zdecydowana większość kosztów Grupy, takich jak koszty robocizny i wynagrodzeń dla określonych generalnych wykonawców, ponoszona jest w złotych. Spółki z Grupy, celem zabezpieczenia ryzyka walutowego (currency hedging), aby zmniejszyć wpływ wahań kursów walut oraz niestabilność zwrotów z inwestycji, mogą zawierać umowy i dokonywać transakcji zabezpieczających, między innymi transakcji na instrumentach pochodnych, pozyskiwać finansowanie dłużne denominowane w euro oraz zawierać umowy z wykonawcami określające wynagrodzenie wyrażone w euro. Nie można jednak zapewnić, że takie transakcje hedgingowe będą w pełni skuteczne lub korzystne. Ponadto wszelkie wahania kursów walut mogą mieć istotny wpływ na wyceny nieruchomości Grupy, sporządzane przez zewnętrznych rzeczoznawców, oraz wyceny kredytów sporządzane na dzień bilansowy. Ryzyko stóp procentowych Grupa posiada lub zamierza zaciągnąć określone zadłużenie na mocy istniejących kredytów, od których naliczane jest oprocentowanie według zmiennych stóp procentowych. Stopy procentowe są w wysokim stopniu uzależnione od wielu czynników, włącznie z rządową polityką monetarną oraz krajowymi i międzynarodowymi warunkami gospodarczymi i politycznymi a także innymi czynnikami poza kontrolą Grupy. Zmiany stóp procentowych mogą zwiększyć koszt finansowania Grupy z tytułu istniejących kredytów, wpływając na jej rentowność. Ewentualna konieczność zabezpieczenia ryzyka stóp procentowych poprzez hedging jest rozpatrywana przez Grupę dla każdego przypadku indywidualnie, z wyłączeniem przypadków, w których zabezpieczenie stosownego ryzyka stóp procentowych jest wymogiem kredytodawców. Wahania stóp procentowych mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Grupy. Ryzyko konkurencji Grupa konkuruje na rynku z innymi podmiotami inwestującymi w nieruchomości i deweloperami. Konkurencja na rynku może, między innymi, doprowadzić do wzrostu cen gruntów i/lub kosztów realizacji pozyskanych projektów. Zadowalający rozwój i rentowność Grupy zależy, między innymi, od zdolności nabycia atrakcyjnych gruntów po konkurencyjnych cenach oraz efektywnego wykorzystania możliwości ich zabudowy. Proces zakupu gruntów przeznaczonych pod zabudowę może być trudny z takich przyczyn jak: konkurencja na rynku nieruchomości, powolny proces uzyskiwania zezwoleń, brak lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ograniczona podaż gruntu z odpowiednią infrastrukturą. W przypadku pozyskania odpowiedniego gruntu, wiele czynników zewnętrznych, np. konkurencyjny projekt w tym samym rejonie, może negatywnie wpłynąć na przydatność danej lokalizacji. 8

9 Ryzyko administracyjne Grupa nie może zagwarantować, że jakiekolwiek pozwolenia, zgody lub decyzje wymagane od podmiotów administracji publicznej w związku z istniejącymi lub nowymi projektami deweloperskimi zostaną uzyskane w terminie lub - co jest mniej prawdopodobne - że zostaną uzyskane w ogóle ani że posiadane obecnie lub nabyte w przyszłości pozwolenia, zgody lub decyzje nie zostaną cofnięte. Przykładowo, Grupa, podobnie jak inni polscy inwestorzy dokonuje okresowych zakupów gruntów o przeznaczeniu innym niż komercyjne. Wszelka zabudowa takich nieruchomości w celach komercyjnych wymaga albo nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( MPZP ), albo decyzji o warunkach zabudowy. Przyjęcie zmienionego MPZP albo wydanie korzystnego pozwolenia na budowę jest niepewne. Dodatkowo możliwe jest, że Grupa będzie dążyła do zmian w niektórych projektach, tak aby wykorzystać je w bardziej efektywny sposób, jednakże wprowadzenie takich zmian może okazać się niemożliwe, ze względu na trudności w uzyskaniu wymaganych pozwoleń i decyzji. Jeżeli Grupie nie uda się uzyskać wymaganych pozwoleń i decyzji w odpowiednim czasie albo w ogóle, realizacja jej projektów zostanie opóźniona lub zaniechana. Ponadto projekty Grupy mogą być realizowane wyłącznie wtedy, gdy działki, na których są umiejscowione, mają zapewnioną odpowiednią, wymaganą z mocy prawa, infrastrukturę techniczną (np. dostęp do dróg wewnętrznych, możliwość podłączeń do mediów czy określone procedury ochrony przeciwpożarowej i odpowiednie instalacje zapewniające tę ochronę). Jeżeli działka nie zapewnia wymaganej infrastruktury, to pozwolenie na użytkowanie dla projektu może zostać wydane dopiero w momencie, gdy zostanie ona zapewniona. Możliwe jest także, że odpowiednie organy administracji publicznej zobowiążą Grupę do stworzenia takiej infrastruktury w ramach prac związanych z projektem, co może istotnie wpłynąć na koszty prac budowlanych. Organy publiczne mogą także uzależnić wydanie decyzji administracyjnych od wybudowania infrastruktury technicznej, która nie jest integralnie związana z samym projektem, lecz może być oczekiwana jako wkład inwestora w rozwój miejskiej lub gminnej infrastruktury. Jeżeli niezbędna infrastruktura dostępna w projektach Grupy oraz wokół nich nie zostanie poprawiona do czasu ukończenia tych projektów, Grupa może nie mieć możliwości wykorzystania tych lokalizacji w pełnym, zamierzonym zakresie. Może to wpłynąć na wartość i zbywalność projektów Grupy. Ryzyko związane z brakiem możliwości sprzedaży nieruchomości W pewnych okolicznościach szybka sprzedaż jednego lub kilku projektów przez Grupę może być dla niej korzystna. Przykładowo, Grupa może zdecydować się na sprzedaż w krótkim terminie, jeżeli uzna, że warunki rynkowe są optymalne, lub jeżeli zwróci się do niej osoba zainteresowana nabyciem określonej nieruchomości na komercyjnie atrakcyjnych warunkach. Podmioty inwestujące w nieruchomości, generalnie, nie mogą szybko zbywać nieruchomości ze względu na relatywnie długi proces sprzedaży nieruchomości. Nieruchomości Grupy mogą być zabezpieczeniem udzielonym podmiotom zapewniającym finansowanie zewnętrzne (kredyt bankowy, leasing), co może dodatkowo ograniczać lub opóźniać ich zbywalność poprzez konieczność uzyskania zgody kredytodawcy. Kilka projektów Grupy jest także przedmiotem współwłasności w ramach wspólnych przedsięwzięć z osobami trzecimi, a tym samym może podlegać prawnym lub umownym ograniczeniom zbywalności, takim jak prawo pierwokupu, prawo łącznej sprzedaży albo wymóg uzyskania łącznej zgody na taką sprzedaż. Ograniczenia te mogą negatywnie wpłynąć na zdolność Grupy do realizacji transakcji i generowania środków pieniężnych w miarę zapotrzebowania na nie, poprzez terminową sprzedaż swoich projektów po korzystnych cenach oraz do zróżnicowania swojego portfela w odpowiedzi na warunki ekonomiczne lub inne warunki mogące mieć wpływ na wartość nieruchomości. Jeżeli Grupa nie będzie zdolna do sprzedaży konkretnego obiektu w odpowiednim czasie, może nie zdołać zapewnić przepływów pieniężnych niezbędnych do finansowania bieżącej działalności, nie dokonać inwestycji w nowe projekty albo nie wykorzystać korzystnych warunków gospodarczych. Ryzyko związane z odpowiedzialnością po sprzedaży nieruchomości Jeżeli Grupa dokona sprzedaży swoich projektów, może być zobowiązana do udzielenia oświadczeń, zapewnień i podjęcia pewnych zobowiązań, a także wypłaty odszkodowań w zakresie w jakim takie oświadczenia, zapewnienia i zobowiązania okażą się nieprawidłowe lub jeżeli Grupa nie spełni takich oświadczeń, zapewnień i zobowiązań. Tym samym Grupa może stać się stroną sporów lub postępowań sądowych dotyczących takich oświadczeń, zapewnień lub zobowiązań i może być zobowiązana do dokonania płatności na rzecz osób trzecich. Ryzyko związane z projektami w budowie Na dzień 30 czerwca 2012 r. w portfelu Grupy znajdowało się 71 projektów, a w przypadku 22 z nich nie rozpoczęto jeszcze budowy. Zdolność Grupy do rozpoczęcia i zakończenia realizacji tych projektów zależy od szeregu czynników, z których niektóre są poza jej kontrolą, a w szczególności możliwości Grupy do uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń i finansowania zewnętrznego, zaangażowania rzetelnych wykonawców oraz pozyskania odpowiednich najemców lub nabywców. Jeżeli Grupa nie ukończy projektów w terminie, może być zobowiązana do przedłużenia 9

10 terminu spłaty zaciągniętego finansowania, a nie ma pewności, że banki zapewniające takie finansowanie wyrażą na to zgodę. Ryzyko związane z wyceną nieruchomości Nieruchomości Grupy generujące dochód oraz obiekty w budowie są poddawane corocznej, niezależnej aktualizacji wyceny, dokonywanej zgodnie z zasadami rachunkowości Spółki. Tym samym, zgodnie z zasadami opisanymi w MSR 40 Nieruchomości Inwestycyjne, przyjętym przez UE, wszelki wzrost lub obniżenie wartości nieruchomości rozpoznawane są jako zysk lub strata z aktualizacji wyceny w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów Spółki za okres, w którym występuje aktualizacja. W wyniku powyższego Spółka może posiadać znaczące zyski i straty niepieniężne w poszczególnych okresach w zależności od zmian wartości godziwej jej nieruchomości, bez względu na to, czy nieruchomości takie zostaną sprzedane, czy nie zostaną sprzedane. Wycena nieruchomości jest z natury subiektywna i niepewna ponieważ dokonywana jest na podstawie założeń, które mogą okazać się nieprawidłowe. Wyceny nieruchomości Grupy zostały sporządzone na podstawie określonych prognoz i założeń dotyczących rynku nieruchomości w Polsce. Nie ma pewności, że wyceny obecnych i przyszłych nieruchomości Grupy będą odzwierciedlały faktyczne ceny ich sprzedaży (nawet jeżeli sprzedaż nastąpi wkrótce po dacie stosownej wyceny) ani że zostanie osiągnięty szacowany zysk i zrealizowany zostanie zakładany roczny przychód z wynajmu nieruchomości. Prognozy mogą okazać się nieprawidłowe z powodu ograniczonej ilości oraz jakości publicznie dostępnych danych i badań dotyczących Polski w porównaniu z rynkami rozwiniętymi. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wycenę, w szczególności projektów planowanych, są koszty budowy, szacowane przez Grupę i określane na podstawie aktualnych cen oraz prognozowanych kosztów budowy w przyszłości. Faktyczne koszty mogą okazać się odmienne. Jeżeli prognozy i założenia stanowiące podstawę dokonanych przez Emmerson wycen nieruchomości w portfelu Grupy okażą się nieprawidłowe, faktyczna wartość nieruchomości w portfelu Grupy może różnić się od wartości rozpoznanej w sprawozdaniu finansowym. Ponadto spadek wartości nieruchomości stanowiących aktywa Grupy może zarówno negatywnie wpłynąć na współczynnik wartości kredytu do wartości nieruchomości (tzw. loan-to-value ratio LTV), pogarszając zdolność Grupy do pozyskania i obsługi jej finansowania bankowego, jak również spowodować konieczność ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń. Ryzyko związane z finansowaniem projektów Działalność Grupy jest kapitałochłonna, a Grupa ponosi znaczące wydatki wstępne na zakup nieruchomości oraz pokrycie kosztów infrastrukturalnych, budowlanych i projektowych. Tym samym Grupa potrzebuje znaczących kwot pieniężnych oraz finansowania przez banki, aby kontynuować i rozwijać swoją działalność. Potrzeby kapitałowe Grupy zależą od wielu czynników, w szczególności od warunków rynkowych, które są poza kontrolą Grupy. Jeżeli parametry pozyskania niezbędnego Grupie kapitału będą znacząco odbiegały od obecnie zakładanych, konieczne może być pozyskanie przez Grupę dodatkowego finansowania. W przypadku wystąpienia trudności z pozyskaniem takiego dodatkowego finansowania, skala rozwoju Grupy oraz tempo osiągania przez nią określonych celów strategicznych może różnić się od pierwotnie zakładanej. Ponadto Spółka jest spółką holdingową i posiada pozycję dominującą w stosunku do podmiotów zależnych, które mają określoną historię działalności operacyjnej i finansowej. W związku z następującymi faktami (i) jednostka dominująca Spółka Capital Park S.A. rozpoczęła swą działalność 12 listopada 2010 roku, (ii) Grupa Kapitałowa Capital Park utworzona została z dniem 28 lipca 2011 roku, a dane porównawcze skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie są wykazywane, ze względu na fakt, iż Spółka sporządziła swoje pierwsze sprawozdanie skonsolidowane za rok zakończony 31 grudnia 2011 r., informacje finansowe i operacyjne mogą nie być wystarczające do oceny perspektyw biznesowych i finansowych, ponadto dane te mogą nie odzwierciedlać w pełni aktualnego zakresu działalności i struktury Grupy. Ograniczone dane historyczne i operacyjne mogą nie dawać obrazu wyników Grupy w przyszłości. 3 ANALIZA SYTUACJI FINANSOWO-MAJĄTKOWEJ SPÓŁKI CAPITAL PARK S.A. 3.1 ZASADY SPORZĄDZANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzane zostało zgodnie z przepisami ustaw z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DZ. U r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) [dalej Ustawy ]. Jednostka stosuje przepisy Ustawy, Krajowe Standardy Rachunkowości, a przypadku braku odpowiedniego Standardu Krajowego, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. 10

11 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. Zasady (polityka) rachunkowości, w odniesieniu do zasad wyceny i prezentacji, zastosowane do sporządzenia Półrocznego Skróconego Sprawozdania Finansowego Spółki są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2011 rok. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku. Dla bilansu dane porównywalne prezentowane są według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku. Dla rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych prezentowane są dane porównywalne za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku. Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w tysiącach złotych polskich (PLN), o ile nie podano inaczej. W wyniku zaokrągleń, niektóre podane wartości liczbowe po zsumowaniu mogą nie stanowić dokładnej sumy arytmetycznej liczb, które ją poprzedzają. 3.2 ANALIZA KLUCZOWYCH POZYCJI JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Poniższa tabela przedstawia wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat spółki Capital Park S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży % Koszty działalności operacyjnej (396) (81%) Zysk (strata) ze sprzedaży (91) (489) 398 (81%) Pozostałe przychody operacyjne % Pozostałe koszty operacyjne % Zysk (strata) z działalności operacyjnej (106) 0 (106) 0% Przychody finansowe % Koszty finansowe % Zysk (strata) z działalności gospodarczej (608) (328%) Zysk (strata) brutto (608) (328%) Podatek dochodowy 765 (111) 876 (789%) Zysk (strata) netto 618 (497) (224%) Wyjaśnienie kluczowych pozycji z rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. Przychody finansowe Przychody finansowe obejmują przychody z tytułu zapłaconych i naliczonych odsetek od pożyczek udzielonych podmiotom zależnym oraz przychody uzyskiwane z lokat bankowych. Koszty finansowe Koszty finansowe obejmują koszty z tytułu naliczonych odsetek od pożyczek otrzymanych od akcjonariusza i spółek z Grupy. Porównanie pierwszego półrocza zakończonego 30 czerwca 2012 r. z półroczem zakończonym 30 czerwca 2011 r. Osiągnięty w pierwszym półroczu 2012 r. zysk w kwocie 618 tys. zł wynika z podstawowego przedmiotu działalności Spółki, tj. działalność holdingu finansowego, która od 28 lipca 2011 r. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej CAPITAL PARK S.A. 11

12 3.2.2 WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU Poniższa tabela przedstawia bilans spółki Capital Park S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. % sumy bilansowej % sumy bilansowej AKTYWA Aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe ,9% 83 14,5% Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 700 0,1% ,4% ,0% ,0% Aktywa obrotowe Należności krótkoterminowe ,1% ,7% Inwestycje krótkoterminowe 416 0,1% ,3% Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,8% 0 0,0% ,0% ,0% AKTYWA RAZEM ,00% ,0% % sumy bilansowej % sumy bilansowej PASYWA Kapitał własny Kapitał (fundusz) podstawowy ,9% ,5% Kapitał (fundusz) zapasowy ,2% 0 0,0% Zysk (strata) z lat ubiegłych ,2% (6) (1,1%) Zysk (strata) netto 618 0,1% (497) (87,0%) ,4% (403) (70,6%) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania ,1% 22 3,9% Zobowiązania długoterminowe ,9% ,1% Zobowiązania krótkoterminowe ,5% 32 5,6% Rozliczenia międzyokresowe 4 0,0% 0 0,0% ,6% ,6% PASYWA RAZEM ,0% ,0% Wyjaśnienie kluczowych pozycji z bilansu na dzień 30 czerwca 2012 r. Inwestycje długoterminowe Inwestycje długoterminowe obejmują wartość wszystkich udziałów, jakie Spółka posiada w podmiotach zależnych i współkontrolowanych oraz pożyczki udzielone spółkom z Grupy. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują aktywa z tytułu odroczonego podatku, na które składają się przyszłe korzyści podatkowe z tytułu ujemnych różnic przejściowych i obejmują przede wszystkim przyszłe korzyści podatkowe wynikające ze strat podatkowych do odliczenia oraz odsetki od pożyczek otrzymanych. Należności krótkoterminowe Należności krótkoterminowe obejmują należności handlowe. Inwestycje krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe stanowią środki pieniężne w kasie i na rachunkach oraz środki pieniężne na lokatach. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe stanowią koszty Spółki rozliczane w czasie. 12

13 Rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania obejmują rezerwę na podatek odroczony. Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania długoterminowe obejmują przede wszystkim pożyczki od jednostek powiązanych. Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe obejmują zobowiązania handlowe oraz inne zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zaliczkowego obniżenia kapitału spółek zależnych. Porównanie pierwszego półrocza zakończonego 30 czerwca 2012 r. z półroczem zakończonym 30 czerwca 2011 r. Aktywa razem Spółki wzrosły o tys. zł, z 571 tys. zł za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2011 do tys. zł Na aktywa Spółki składają się w 98,9% inwestycje długoterminowe (obejmujące w szczególności udziały w spółkach), których wartość wzrosła w porównaniu do poprzedniego okresu o tys. zł przede wszystkim w wyniku wniesienia aportem przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, tj. CP Realty II S.à r.l i CP Realty (Gdansk) S.à r.l, na mocy uchwały z dnia 28 lipca 2011 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego Capital Park S.A., do Spółki Capital Park S.A. udziałów w 33 spółkach celowych o łącznej wartości tys. zł. w zamian za akcje nowej emisji. Łączną wartość pasywów Spółki stanowi w 89,4% kapitał własny, który uległ zwiększeniu w stosunku do I półrocza 2011 r. w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w lipcu 2011 r. Kapitał akcyjny uległ zwiększeniu ze 100 tys. zł do tys. zł w wyniku emisji akcji imiennych zwykłych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł i cenie emisyjnej 10,00 zł. Łączna nadwyżka ponad wartość nominalną akcji (agio) została przekazana na kapitał zapasowy WYBRANE DANE Z RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Poniższa tabela przedstawia wybrane dane z rachunku przepływów pieniężnych spółki Capital Park S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r Środki pieniężne na początek okresu Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (1080) (646) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (83645) (24) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne na koniec okresu W okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2012 roku przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej zmniejszyły się o 434 tys. zł. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na działalności inwestycyjnej Spółka odnotowała wypływ netto środków pieniężnych w łącznej kwocie tys., który obejmował nadwyżkę wydatków na aktywa finansowe w postaci pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym w kwocie tys. zł nad wpływami z tytułu zwrotu kapitału i odsetek od pożyczek udzielonych jednostkom zależnym w kwocie tys. zł oraz wpływami z lokat krótkoterminowych w kwocie 152 tys. zł. Dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w kwocie tys. zł wynikają przede wszystkim z wpływów netto z tytułu otrzymanych pożyczek od akcjonariusza spółki i jednostek zależnych. W wyniku powyższych przepływów w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. stan środków pieniężnych Spółki zmniejszył się o tys. zł. 3.3 PREZENTACJA RÓŻNIC POMIĘDZY OSIĄGNIĘTYMI WYNIKAMI FINANSOWYMI A OPUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI Spółka nie publikowała prognozy na pierwsze półrocze 2012 r. 13

14 4 POZOSTAŁE INFORMACJE 4.1 KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJONARIUSZE Kapitał zakładowy Spółki Capital Park S.A. wynosi ,00 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden 00/100) złotych i dzieli się na (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: 1) (sto tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A opłacone gotówką; 2) ,00 (siedemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) akcji imiennych zwykłych serii B objęte za wkład pieniężny oraz wkład niepieniężny w postaci udziałów w 33 spółkach celowych. Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. akcjonariuszami Spółki byli: Udział w kapitale zakładowym% Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%) Nazwa spółki Liczba akcji Wartość akcji Liczba głosów CP Realty II S.à r.l ,47% ,47% CP Realty (Gdansk) S.à r.l ,53% ,53% Pozostali 2 2 0,00% 2 0,00% Razem Warunkowy kapitał zakładowy Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,00 (sześć milionów trzysta piętnaście tysięcy sto osiemnaście) złotych i dzieli się na ,00 (sześć milionów trzysta piętnaście tysięcy sto osiemnaście) akcji na okaziciela serii D. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2016 r. Kapitał zapasowy W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 100 tys. zł do kwoty ,5 tys. zł w drodze emisji akcji imiennych zwykłych serii B o wartości nominalnej 1 zł oraz cenie emisyjnej 10 zł każda akcja, na mocy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Park S.A. z dnia 28 lipca 2011 r., łączna nadwyżka ponad wartość nominalną nowoobjętych akcji (agio) w wysokości zł została przekazana na powiększenie kapitału zapasowego. 4.2 ZARZĄD Na dzień 30 czerwca 2012 r. w skład Zarządu wchodzą: Jan Motz Prezes Zarządu Jerzy Kowalski Wiceprezes Zarządu Michał Cezary Koślacz Członek Zarządu Marcin Paweł Juszczyk Członek Zarządu Zmiany w składzie Zarządu Spółki W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. 4.3 RADA NADZORCZA Na dzień 30 czerwca 2012 r. w skład Rady Nadzorczej wchodzą: Keith Breslauer Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrea Kendall Langford Członek Rady Nadzorczej Shane Law Członek Rady Nadzorczej 14

15 Matthew Utting Członek Rady Nadzorczej Kinga Nowakowska Członek Rady Nadzorczej Katarzyna Ishikawa Członek Rady Nadzorczej Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU CAPITAL PARK S.A. Jan Motz Prezes Zarządu Jerzy Kowalski Wiceprezes Zarządu Marcin Juszczyk Członek Zarządu Michał Koślacz Członek Zarządu Warszawa, dnia 26 września 2012 r. 15

16 16

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK SA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK SA Sprawozdanie Zarządu z Działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK SA I PÓŁROCZE 2012 1 za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CAPITAL PARK S.A. ZA OKRES KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2012 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CAPITAL PARK SA

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CAPITAL PARK S.A. ZA OKRES KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2012 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CAPITAL PARK SA PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CAPITAL PARK S.A. ZA OKRES KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2012 r. () SPRAWOZDANIE FINANSOWE CAPITAL PARK SA 2012 Spis treści I. WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 II. WPROWADZENIE DO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK SA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK SA Sprawozdanie Zarządu z Działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK SA 2012 1 LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 WPROWADZENIE... 4 WYBRANE

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CAPITAL PARK SA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 r. DO 30 CZERWCA 2013 r.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CAPITAL PARK SA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 r. DO 30 CZERWCA 2013 r. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CAPITAL PARK S.A. ZA OKRES KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2012 r. (w tys. zł) SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CAPITAL PARK SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 r. DO 30 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w wartościach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych Lp Treść Zobowiązania Pożyczki udzielone i należności własne utrzymywane do terminu wymagalności dostępne do sprzedaży 1 Stan na początek

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109)

1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) Stan aktywa na 31.03.2004r. 347 tys

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa Nota 31.12.2012 31.12.2013 A Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2000-08-04 16:47:30 Do : EM Kancelaria Zarząd spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport SA-Q 2/2000 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa 31.12.2011 31.12.2012 A Wartości niematerialne i prawne 13

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 marca 2015r.

Wrocław, 20 marca 2015r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2014 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

1. Ujemna wartość firmy - - 2a. Razem inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

1. Ujemna wartość firmy - - 2a. Razem inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe Aktywa i pasywa, wpływy i wydatki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 31 grudnia 2010 roku 31 grudnia 2009 roku Pożyczki udzielone pracownikom 0,00 0,00 Środki pieniężne (stan rachunku bankowego)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego spółki MW TENIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 1 1. Wartości niematerialne i prawne i środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Spółka wykazuje

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2013-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013- 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo