SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CAPITAL PARK SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CAPITAL PARK SA"

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu z Działalności CAPITAL PARK S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CAPITAL PARK SA I PÓŁROCZE

2 za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2012 r. WPROWADZENIE... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI PREZENTACJA SPÓŁKI STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK S.A OPIS PORTFELA NIERUCHOMOŚCI GRUPY DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK S.A. W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK S.A. W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU PROJEKTY INWESTYCYJNE W TRAKCIE REALIZACJI I W PRZYGOTOWANIU ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI I GRUPY W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU INFORMACJA O PODPISANYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU UMOWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK INFORMACJA O UDZIELONYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU POŻYCZKACH INFORMACJA O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU PORĘCZENIACH I GWARANCJACH INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI ZAWARTYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU NA WARUNKACH INNE NIŻ RYNKOWE ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU 30 CZERWCA 2012 ROKU KIERUNKI I PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻEŃ ANALIZA SYTUACJI FINANSOWO-MAJĄTKOWEJ SPÓŁKI CAPITAL PARK S.A ZASADY SPORZĄDZANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ANALIZA KLUCZOWYCH POZYCJI JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PREZENTACJA RÓŻNIC POMIĘDZY OSIĄGNIĘTYMI WYNIKAMI FINANSOWYMI A OPUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI POZOSTAŁE INFORMACJE KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJONARIUSZE ZARZĄD RADA NADZORCZA

3 WPROWADZENIE Spółka Capital Park S.A. ( Spółka ) rozpoczęła działalność 12 listopada 2010 r. jako spółka holdingowa, konsolidując dotychczasową działalność Grupy Capital Park, polegającą na realizacji projektów inwestycyjnych. Od 28 lipca 2011 r. Spółka jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej CAPITAL PARK S.A. ( Grupa ) i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Pierwsza spółka w ramach Grupy Kapitałowej została utworzona w 2003 r. pod nazwą Capital Park (obecnie CP Management ) przez Jana Motza i Jerzego Kowalskiego. Od 2005 r. większościowymi udziałowcami Grupy Capital Park są spółki: CP Realty II s. à r.l. oraz CP Realty (Gdansk) s. à r.l., kontrolowane przez Grupę Patron Capital Partners. Patron Capital Partners to jeden z wiodących w Europie podmiotów działających na rynku inwestycyjnym nieruchomości komercyjnych, zarządzający kapitałem o szacunkowej wartości 2,3 mld euro. Grupa Capital Park jest doświadczonym inwestorem i deweloperem działającym od ponad ośmiu lat na rynku nieruchomości w Polsce. Od rozpoczęcia działalności, Grupa dokonała ponad 100 transakcji inwestycyjnych i na dzień 30 czerwca 2012 r. majątek Grupy obejmuje 71 nieruchomości, o łącznej powierzchni najmu około 298 tys. m 2 brutto. Głównym przedmiotem działalności Grupy jest nabywanie nieruchomości z dużym potencjałem wzrostu wartości poprzez m.in. zmianę warunków zagospodarowania przestrzennego i uzyskanie pozwolenia na budowę, budowę nowych obiektów lub przebudowę istniejących, rekomercjalizację lub poprawę zarządzania istniejącymi budynkami. Grupa Capital Park posiada portfel nieruchomości składający się z inwestycji podzielonych na cztery segmenty: biurowy, handlowy, wielofunkcyjny oraz inwestycji pozostałych. Na dzień 30 czerwca 2012 r. wartość aktywów Grupy wynosi około 1,3 mld zł. Nieruchomości położone są w 38 miastach w Polsce, w tym ok. 70% wartości portfela zlokalizowane jest w Warszawie. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Marynarskiej 11 w Warszawie. Na dzień 30 czerwca 2012 r. Spółka była kontrolowana przez CP Realty II s.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz CP Realty (Gdansk) s.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, które posiadały łącznie 100,00 % akcji Spółki. Akcje Spółki nie są notowane na rynku regulowanym. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI PLN 000 EUR 000 PLN 000 EUR 000 PLN 000 EUR Aktywa razem Inwestycje długoterminowe Kapitał własny (403) (100) Kapitał akcyjny Liczba akcji (w sztukach) Zobowiązania długoterminowe Zysk (strata) netto (497) (125) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 080) (256) (646) (163) (83 645) (19 799) (24) (6)

4 1 PREZENTACJA SPÓŁKI 1.1 STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ Na dzień 30 czerwca 2012 r. w skład Grupy Kapitałowej CAPITAL PARK S.A. wchodzi 49 podmiotów, w tym spółka Capital Park S.A. jako jednostka dominująca, oraz 48 spółek celowych, w tym 34 spółki powiązane bezpośrednio oraz 14 spółek powiązanych pośrednio. Funkcje spółki zarządzającej nieruchomościami i projektami Grupy pełni spółka CP Management Poniżej przedstawiono schemat struktury Grupy Kapitałowej. CAPITAL PARK SA Camael Investments CP Development s.a.r.l. Art Norblin Capital Park Gdańsk Cressida Investments Fundacja Art Norblin Pablo Investments Roan Investments DT-SPV 12 2 Orland Investments CP Management Silverado Investments Hazel Investments Tetrao Investments Capital Park Opole Octavio Investments Zoe Investments Capital Park Opole sp. k. CP Property Marcel Investments Foxy Investments Diamante Investments Capital Park TMI Vera Investments Doria Investments Capone Investments Delphine Investments Marco Investments Dakota Investments Elena Investments Sagitta Investments Capital Park Racławicka Vika Investments Aspire Investments Sapia Investments Sapia Investments sp. k. 3 66,7% Makai Investments Patron Wilanow s.a.r.l. 1 50% Rezydencje Pałacowa Calista Investments Capital Park Kraków RM1 Emily Investments Sander Investments Felipe Investments Marlene Investments Nerida Investments Alferno Investments Objaśnienia: 1. Capital Park S.A. posiada 50% udziałów w prawach głosu oraz 64% udziału w zysku Patron Wilanow s.à r.l. Pozostałe 50% udziałów w prawach głosu oraz 36% udziału w zysku Patron Wilanow s.a.r.l., celowej spółce joint venture, posiada spółka Real Management S.A. Patron Wilanow s.a.r.l. posiada udziałów w Rezydencje Pałacowa i RM1 2. CP Management posiada 667 udziałów (20%) w spółce DT-SPV 12, Cressida Investments udziały (30%), a Roan Investments 1249 udziałów (40%). 3. Sapia Investments, jest komplementariuszem spółki Sapia Investments spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k., komandytariuszem jest osoba fizyczna. 4

5 1.2 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK S.A. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność holdingu finansowego. Od 28 lipca 2011 r. Spółka jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej CAPITAL PARK S.A., której działalność związana jest ściśle z rynkiem nieruchomości komercyjnych w Polsce. Spółka realizuje swoje zadania głównie poprzez podmioty zależne i współkontrolowane, w których posiada udziały. Działalność operacyjna tych spółek została szerzej omówiona w pkt. 10. Dodatkowych Informacji i Objaśnień do Półrocznego Skróconego Sprawozdania Finansowego Capital Park S.A. za okres zakończony 30 czerwca 2012 r. ( Segmenty operacyjne ). 1.3 OPIS PORTFELA NIERUCHOMOŚCI GRUPY Na dzień 30 czerwca 2012 r. Grupa Kapitałowa CAPITAL PARK S.A. posiada portfel nieruchomości obejmujący 71 aktywa zlokalizowane w 38 miastach w Polsce. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy przeprowadzoną na dzień 31 grudnia 2011 r. bieżąca wartość portfela wynosi około 1,3 mld zł a wartość docelowa, tj. po zakończeniu wszystkich obecnie realizowanych i planowanych projektów, wynosi około 3,2 mld zł. Portfel Grupy składa się obecnie z 6 projektów biurowych o łącznej powierzchni najmu m 2, 49 projektów handlowych o łącznej powierzchni najmu m 2, 7 projektów wielofunkcyjnych o łącznej powierzchni najmu m 2 i 9 pozostałych, w tym 6 mieszkaniowych, o łącznej powierzchni najmu lub sprzedaży m 2. Spośród wszystkich projektów, których łączna powierzchnia najmu wynosi około 298 tys. m 2, 49 projektów zostało już zrealizowanych i oferuje m 2 powierzchni najmu ( m 2 w dwóch projektach biurowych, m 2 w 42 projektach handlowych oraz m 2 w czterech projektach wielofunkcyjnych). Portfel inwestycji planowanych oraz będących w trakcie realizacji obejmuje 22 nieruchomości, w tym dwa największe projekty, tj. Eurocentrum Beta-Gamma-Delta i Crowne oraz Art Norblin, stanowią 62% wartości tego portfela. Projekty te, po ich ukończeniu, będą oferować około m 2 powierzchni najmu. Inwestycje zlokalizowane w Warszawie stanowią 70% łącznej wartości portfela Grupy oraz 83% łącznej powierzchni najmu. Należą do nich przede wszystkim: budynki biurowe (Eurocentrum i Racławicka Point), obiekty wielofunkcyjne (Royal Wilanów, Art Norblin oraz Sobieskiego 104), inwestycja domów jednorodzinnych w Wilanowie oraz pozostałe obiekty handlowe (Świętokrzyska, Czerska, Grochowska i Leszno). 2 DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK S.A. W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU 2.1 DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK S.A. W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU W pierwszym półroczu 2012 r. spółka Capital Park S.A. realizowała zadania związane z podstawowym przedmiotem jej działalności, tj. działalnością holdingu finansowego. W okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2012 r. spółki z Grupy Kapitałowej CAPITAL PARK S.A. zarówno kontynuowały działalność rozpoczętą w latach poprzednich jak i realizowały nowo rozpoczęte projekty inwestycyjne. 2.2 PROJEKTY INWESTYCYJNE W TRAKCIE REALIZACJI I W PRZYGOTOWANIU Na dzień 30 czerwca 2012 r. Grupa realizowała budowę trzech inwestycji: jednej biurowej oraz dwóch mieszkaniowych. Eurocentrum inwestycja biurowa Eurocentrum Office Complex, złożona z trzech połączonych ze sobą 15-kondygnacyjnych budynków klasy A (Beta, Gamma, Delta) o łącznej powierzchni najmu brutto ok m 2 wraz z trzykondygnacyjnym parkingiem podziemnym mieszczącym ok. 600 miejsc postojowych. Inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie w Al. Jerozolimskich 124/136 a jej inwestorem jest Dakota Investments, podmiot zależny od Spółki. Budynek został zaprojektowany zgodnie z normami zrównoważonego rozwoju, czego potwierdzeniem jest uzyskany precertyfikat LEED na poziomie Gold. Ukończenie inwestycji zaplanowane jest na czerwiec 2014 r. Rezydencje Pałacowa inwestycja realizowana w ramach przedsięwzięcia joint venture prowadzonego wraz ze spółką Real Management S.A., obejmująca budowę pierwszego etapu inwestycji domów jednorodzinnych w Wilanowie, pod nazwą Rezydencje Pałacowa, która zakłada budowę 48 wysokiej jakości domów mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej m 2. Domy, o powierzchni około 237 m 2, będą oferowane w standardzie deweloperskim, wraz z dwoma miejscami parkingowymi w garażu podziemnym i ogrodem o powierzchni około 500 m 2. Inwestycja rozpoczęła się w pod koniec 2011 r. a jej ukończenie planowane jest na drugi kwartał 2013 r. 5

6 Rubinowy Dom inwestycja mieszkaniowa zlokalizowana przy ul. Krasińskiego 23 w Bydgoszczy, która obejmuje czterokondygnacyjny budynek mieszkalny z 15 wysokiej klasy apartamentami o łącznej powierzchni użytkowej m 2 oraz powierzchnią handlową na parterze wynoszącą 173 m 2. W najbliższych latach Grupa planuje rozpocząć budowę następujących inwestycji: Royal Wilanów czterokondygnacyjny budynek biurowo-usługowy klasy A zlokalizowany w warszawskiej dzielnicy Wilanów o łącznej powierzchni najmu około m², w tym m² powierzchni handlowej oraz m² powierzchni biurowej wraz z trzykondygnacyjnym parkingiem podziemnym mieszczącym 921 miejsc parkingowych. Art Norblin inwestycja w centrum Warszawy, obejmująca budowę wielofunkcyjnego obiektu handlowo-usługowego, biurowego oraz obiektu kultury o powierzchni ok m² wraz z trzykondygnacyjnym parkingiem podziemnym na około 800 miejsc postojowych. Planowana powierzchnia pod wynajem ma obejmować około m 2 powierzchni handlowej oraz około m 2 powierzchni biurowej. Steet Mall Vis-a-Vis inwestycja zlokalizowana w Łodzi przy ul. Zgierskiej obejmująca, zgodnie z koncepcją Vis a Vis, budowę średniej wielkości centrum handlowego, o powierzchni handlowo-usługowej wynoszącej ponad m ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI I GRUPY W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Emisja obligacji przez Capital Park S.A. W dniu 12 czerwca 2012 r. Zarząd spółki Capital Park S.A., zgodnie z uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12 czerwca 2012 r. w przedmiocie zgody na zaciągnięcie zobowiązania w postaci emisji obligacji, na podstawie uchwały nr 1 postanowił wyemitować (jeden milion) złotych obligacji zwykłych na okaziciela serii A, docelowo zabezpieczonych, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto 00/100 złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej zł (sto milionów złotych) z terminem wykupu przypadającym na 36 miesięcy licząc od dnia przydziału. Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane stawką Wibor 6M powiększoną o 5,0 p.p. marży. Odsetki będą wypłacane w okresach co 6 miesięcy. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania oferta obligacji została przeprowadzona w trybie art. 9 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz ze zm.) ( Ustawa o Ofercie ), zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 2 oraz art. 38 ust 3 Ustawy o Ofercie. W dniu 9 lipca 2012 r. spółka Capital Park S.A. wyemitowała (jeden milion) obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100,00 zł (sto 00/100 złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej ,00 zł (sto milionów 00/100 złotych) ( Obligacje ). W dniu 22 sierpnia 2012 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ) podjął uchwałę Nr 829/2012 w sprawie wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Szczegółowe informacje na temat powyższej emisji i wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst przedstawione zostały w Nocie 13. Dodatkowych Informacji i Objaśnień do Półrocznego Skróconego Sprawozdania Finansowego Spółki ( Zdarzenia po dacie bilansowej ). Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Nabycie udziałów w spółkach W dniu 6 czerwca 2012 r., spółka CP Development s.à r.l., podmiot zależny od Spółki nabyła 357 udziałów w spółce Art Norblin ( Art Norblin ) o wartości nominalnej 50 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej zł, stanowiących pozostałe 35,7% udziałów w kapitale zakładowym Art Norblin, stając się w ten sposób udziałowcem spółki. W dniu 13 lutego 2012 r. spółka Patron Wilanów s.à r.l., podmiot współkontrolowany przez Spółkę, nabyła od spółki Real Management Sp. z o.o. (partnera joint-venture w spółce celowej Rezydencje Pałacowa ) udziałów w kapitale zakładowym spółki RM1 Sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej W dniu 27 kwietnia 2012 r. na mocy Aktu Notarialnego (Rep. A Nr. 5814/2012) podwyższony został kapitał zakładowy w spółce Marcel Investments, podmiocie zależnym od Spółki, z kwoty 1.028,5 tys. zł do kwoty 1.120,5 tys. zł, to jest o kwotę 92 tys. zł, poprzez ustanowienie 184 nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 6

7 500,00 zł każdy, które objęte zostały przez spółkę Capital Park S.A. i pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci nieprzedawnionych wierzytelności pieniężnych wraz z odsetkami przysługujących Spółce. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 8 maja 2012 r. 2.4 INFORMACJA O PODPISANYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU UMOWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK W okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2012 r. Spółka zaciągnęła następujące umowy pożyczek: W dniu 14 czerwca 2012 r. spółka Capital Park S.A. zawarła z jej akcjonariuszem, tj. CP Realty II s.à r.l. umowę, na mocy której CP Realty II s.à r.l. udzieliła Spółce pożyczki do kwoty tys. zł. W ramach powyższej pożyczki, w dniu 29 maja 2012 r. została wypłacona Spółce transza w kwocie tys. zł celem sfinansowania transakcji nabycia obligacji, wierzytelności oraz udziałów w kapitale zakładowym Art Norblin, podmiocie zależnym od Spółki, za łączną cenę tys. zł. Powyższa pożyczka jest niezabezpieczona. Pożyczka podporządkowana jest płatnościom z tytułu obligacji, o których mowa w punkcie 2.3 niniejszego sprawozdania. W dniu 14 czerwca 2012 r. spółka Capital Park S.A. zawarła z jej akcjonariuszem, tj. CP Realty II s.à r.l. umowę pożyczki na kwotę tys. zł. Powyższa pożyczka jest niezabezpieczona. Pożyczka podporządkowana jest płatnościom z tytułu obligacji, o których mowa w punkcie 2.3 niniejszego sprawozdania oraz płatnościom z tytułu pożyczki, o której mowa w punkcie powyżej. Pożyczka została udzielona w celu finansowania bieżącej działalności Spółki. W okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2012 r. Spółka nie zawierała umów kredytowych. 2.5 INFORMACJA O UDZIELONYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU POŻYCZKACH W okresie sześciu miesięcy zakończonych 2012 r. Spółka udzielała pożyczki tylko podmiotom z Grupy Kapitałowej. W dniu 14 czerwca 2012 r. spółka Capital Park S.A. udzieliła spółce CP Development s.a r.l. pożyczki do kwoty tys. zł w celu sfinansowania przez spółkę CP Development s.a r.l. transakcji nabycia obligacji, wierzytelności oraz udziałów w kapitale zakładowym Art. Norblin W dniu 4 czerwca 2012 r., spółka Capital Park S.A. (Cesjonariusz) zawarła z Makai Investments (Cedent), spółką zależną od Spółki, umowę przelewu wierzytelności pieniężnych przysługujących Cedentowi z tytułu umowy pożyczki zawartej pomiędzy Cedentem a spółką Dakota Investments, podmiotem zależnym od Spółki, w dniu 5 maja 2009 roku w kwocie 628 tys. EUR, której wartość wraz z odsetkami pozostałymi do spłaty na dzień 4 czerwca 2012 r. wynosiła tys. zł. Zapłata za przelew wierzytelności ma nastąpić do dnia 31 grudnia 2015 r. Na dzień 30 czerwca 2012 r. spółka Capital Park S.A. posiadała należności z tytułu udzielonych pożyczek w łącznej kwocie tys. zł. Podstawowe dane na temat największych pożyczek znajdują się w Nocie 1. Dodatkowych Informacji i Objaśnień do Skróconego Półrocznego Sprawozdania Finansowego Spółki sporządzonego za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2012 r. 2.6 INFORMACJA O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU PORĘCZENIACH I GWARANCJACH Na dzień 30 czerwca 2012 r. Spółka nie posiadała udzielonych ani otrzymanych poręczeń ani gwarancji. 2.7 INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI ZAWARTYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU NA WARUNKACH INNE NIŻ RYNKOWE W pierwszym półroczu 2012 roku nie wystąpiły żadne transakcje pomiędzy spółką Capital Park S.A. a jednostką od niej zależną współzależną lub powiązaną na warunkach innych niż rynkowe. 2.8 ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU 30 CZERWCA 2012 ROKU Wszystkie istotne zdarzenia po dniu 30 czerwca 2012 r. zostały opisane w nocie 13. Dodatkowych informacji i objaśnień do Skróconego Sprawozdania Finansowego Spółki za sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2012 r. 2.9 KIERUNKI I PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI Grupa, w której Spółka Capital Park S.A. jest podmiotem dominującym, ma na celu maksymalizację wartości dla akcjonariuszy poprzez zapewnienie skutecznej realizacji planów biznesowych związanych z posiadaną bazą projektów oraz poprzez zakupy nowych projektów wykorzystując rozwój polskiego rynku i pojawiające się okazje inwestycyjne. Przyjmując taką strategię Grupa zamierza utrzymywać dywersyfikację swojego portfela zapewniając w ten sposób optymalny profil ryzyka i zwrotu z inwestycji. 7

8 Wykorzystanie rozwoju polskiego rynku nieruchomości należy do priorytetów Grupy Capital Park. Podejmowane działania mają na celu aktywne szukanie nowych okazji inwestycyjnych oraz efektywne wykorzystywanie pojawiających się szans. Celem Grupy Capital Park jest maksymalizacja wartości portfela poprzez: optymalizację obecnego portfela nieruchomości oraz aktywne zarządzanie projektami generującymi dochód, ukończenie z sukcesem obecnie realizowanych projektów, tworzenie wartości poprzez efektywne wykorzystywanie istniejącej bazy aktywów, szybką adaptację do zmieniających się warunków rynkowych, identyfikację nowych okazji inwestycyjnych i realizację nowych, atrakcyjnych projektów deweloperskich CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻEŃ Z uwagi na to, że Spółka Capital Park S.A., jako jednostka dominująca w Grupie Kapitałowej CAPITAL PARK, realizuje swoje zadania głównie poprzez działalność podmiotów zależnych, poniżej przedstawiono opis głównych czynników ryzyka związanych z działalnością Grupy. Ryzyko zmiennej sytuacji makroekonomicznej Kryzys na rynkach finansowych spowolnił tempo rozwoju gospodarczego w wielu krajach na świecie, także w Polsce, gdzie Grupa prowadzi swoją działalność. Pogorszenie ogólnych warunków gospodarczych oraz sytuacji na rynku nieruchomości w Polsce może negatywnie wpłynąć na gotowość i zdolność klientów do pozyskania finansowania i nabycia lub najmu nieruchomości. Ponadto wpływ na ogólną sytuację makroekonomiczną Polski, a przez to na sytuację finansową i wynik Grupy mają takie czynniki jak stopa wzrostu gospodarczego, stopa bezrobocia, stopa inflacji, stopa procentowa oraz ogólna koniunktura na rynku nieruchomości i sytuacja w branży deweloperskiej. Ryzyko kursowe Znakomita większość przychodów operacyjnych Grupy, szczególnie przychodów z tytułu czynszu, wyrażona jest w euro. Natomiast zdecydowana większość kosztów Grupy, takich jak koszty robocizny i wynagrodzeń dla określonych generalnych wykonawców, ponoszona jest w złotych. Spółki z Grupy, celem zabezpieczenia ryzyka walutowego (currency hedging), aby zmniejszyć wpływ wahań kursów walut oraz niestabilność zwrotów z inwestycji, mogą zawierać umowy i dokonywać transakcji zabezpieczających, między innymi transakcji na instrumentach pochodnych, pozyskiwać finansowanie dłużne denominowane w euro oraz zawierać umowy z wykonawcami określające wynagrodzenie wyrażone w euro. Nie można jednak zapewnić, że takie transakcje hedgingowe będą w pełni skuteczne lub korzystne. Ponadto wszelkie wahania kursów walut mogą mieć istotny wpływ na wyceny nieruchomości Grupy, sporządzane przez zewnętrznych rzeczoznawców, oraz wyceny kredytów sporządzane na dzień bilansowy. Ryzyko stóp procentowych Grupa posiada lub zamierza zaciągnąć określone zadłużenie na mocy istniejących kredytów, od których naliczane jest oprocentowanie według zmiennych stóp procentowych. Stopy procentowe są w wysokim stopniu uzależnione od wielu czynników, włącznie z rządową polityką monetarną oraz krajowymi i międzynarodowymi warunkami gospodarczymi i politycznymi a także innymi czynnikami poza kontrolą Grupy. Zmiany stóp procentowych mogą zwiększyć koszt finansowania Grupy z tytułu istniejących kredytów, wpływając na jej rentowność. Ewentualna konieczność zabezpieczenia ryzyka stóp procentowych poprzez hedging jest rozpatrywana przez Grupę dla każdego przypadku indywidualnie, z wyłączeniem przypadków, w których zabezpieczenie stosownego ryzyka stóp procentowych jest wymogiem kredytodawców. Wahania stóp procentowych mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Grupy. Ryzyko konkurencji Grupa konkuruje na rynku z innymi podmiotami inwestującymi w nieruchomości i deweloperami. Konkurencja na rynku może, między innymi, doprowadzić do wzrostu cen gruntów i/lub kosztów realizacji pozyskanych projektów. Zadowalający rozwój i rentowność Grupy zależy, między innymi, od zdolności nabycia atrakcyjnych gruntów po konkurencyjnych cenach oraz efektywnego wykorzystania możliwości ich zabudowy. Proces zakupu gruntów przeznaczonych pod zabudowę może być trudny z takich przyczyn jak: konkurencja na rynku nieruchomości, powolny proces uzyskiwania zezwoleń, brak lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ograniczona podaż gruntu z odpowiednią infrastrukturą. W przypadku pozyskania odpowiedniego gruntu, wiele czynników zewnętrznych, np. konkurencyjny projekt w tym samym rejonie, może negatywnie wpłynąć na przydatność danej lokalizacji. 8

9 Ryzyko administracyjne Grupa nie może zagwarantować, że jakiekolwiek pozwolenia, zgody lub decyzje wymagane od podmiotów administracji publicznej w związku z istniejącymi lub nowymi projektami deweloperskimi zostaną uzyskane w terminie lub - co jest mniej prawdopodobne - że zostaną uzyskane w ogóle ani że posiadane obecnie lub nabyte w przyszłości pozwolenia, zgody lub decyzje nie zostaną cofnięte. Przykładowo, Grupa, podobnie jak inni polscy inwestorzy dokonuje okresowych zakupów gruntów o przeznaczeniu innym niż komercyjne. Wszelka zabudowa takich nieruchomości w celach komercyjnych wymaga albo nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( MPZP ), albo decyzji o warunkach zabudowy. Przyjęcie zmienionego MPZP albo wydanie korzystnego pozwolenia na budowę jest niepewne. Dodatkowo możliwe jest, że Grupa będzie dążyła do zmian w niektórych projektach, tak aby wykorzystać je w bardziej efektywny sposób, jednakże wprowadzenie takich zmian może okazać się niemożliwe, ze względu na trudności w uzyskaniu wymaganych pozwoleń i decyzji. Jeżeli Grupie nie uda się uzyskać wymaganych pozwoleń i decyzji w odpowiednim czasie albo w ogóle, realizacja jej projektów zostanie opóźniona lub zaniechana. Ponadto projekty Grupy mogą być realizowane wyłącznie wtedy, gdy działki, na których są umiejscowione, mają zapewnioną odpowiednią, wymaganą z mocy prawa, infrastrukturę techniczną (np. dostęp do dróg wewnętrznych, możliwość podłączeń do mediów czy określone procedury ochrony przeciwpożarowej i odpowiednie instalacje zapewniające tę ochronę). Jeżeli działka nie zapewnia wymaganej infrastruktury, to pozwolenie na użytkowanie dla projektu może zostać wydane dopiero w momencie, gdy zostanie ona zapewniona. Możliwe jest także, że odpowiednie organy administracji publicznej zobowiążą Grupę do stworzenia takiej infrastruktury w ramach prac związanych z projektem, co może istotnie wpłynąć na koszty prac budowlanych. Organy publiczne mogą także uzależnić wydanie decyzji administracyjnych od wybudowania infrastruktury technicznej, która nie jest integralnie związana z samym projektem, lecz może być oczekiwana jako wkład inwestora w rozwój miejskiej lub gminnej infrastruktury. Jeżeli niezbędna infrastruktura dostępna w projektach Grupy oraz wokół nich nie zostanie poprawiona do czasu ukończenia tych projektów, Grupa może nie mieć możliwości wykorzystania tych lokalizacji w pełnym, zamierzonym zakresie. Może to wpłynąć na wartość i zbywalność projektów Grupy. Ryzyko związane z brakiem możliwości sprzedaży nieruchomości W pewnych okolicznościach szybka sprzedaż jednego lub kilku projektów przez Grupę może być dla niej korzystna. Przykładowo, Grupa może zdecydować się na sprzedaż w krótkim terminie, jeżeli uzna, że warunki rynkowe są optymalne, lub jeżeli zwróci się do niej osoba zainteresowana nabyciem określonej nieruchomości na komercyjnie atrakcyjnych warunkach. Podmioty inwestujące w nieruchomości, generalnie, nie mogą szybko zbywać nieruchomości ze względu na relatywnie długi proces sprzedaży nieruchomości. Nieruchomości Grupy mogą być zabezpieczeniem udzielonym podmiotom zapewniającym finansowanie zewnętrzne (kredyt bankowy, leasing), co może dodatkowo ograniczać lub opóźniać ich zbywalność poprzez konieczność uzyskania zgody kredytodawcy. Kilka projektów Grupy jest także przedmiotem współwłasności w ramach wspólnych przedsięwzięć z osobami trzecimi, a tym samym może podlegać prawnym lub umownym ograniczeniom zbywalności, takim jak prawo pierwokupu, prawo łącznej sprzedaży albo wymóg uzyskania łącznej zgody na taką sprzedaż. Ograniczenia te mogą negatywnie wpłynąć na zdolność Grupy do realizacji transakcji i generowania środków pieniężnych w miarę zapotrzebowania na nie, poprzez terminową sprzedaż swoich projektów po korzystnych cenach oraz do zróżnicowania swojego portfela w odpowiedzi na warunki ekonomiczne lub inne warunki mogące mieć wpływ na wartość nieruchomości. Jeżeli Grupa nie będzie zdolna do sprzedaży konkretnego obiektu w odpowiednim czasie, może nie zdołać zapewnić przepływów pieniężnych niezbędnych do finansowania bieżącej działalności, nie dokonać inwestycji w nowe projekty albo nie wykorzystać korzystnych warunków gospodarczych. Ryzyko związane z odpowiedzialnością po sprzedaży nieruchomości Jeżeli Grupa dokona sprzedaży swoich projektów, może być zobowiązana do udzielenia oświadczeń, zapewnień i podjęcia pewnych zobowiązań, a także wypłaty odszkodowań w zakresie w jakim takie oświadczenia, zapewnienia i zobowiązania okażą się nieprawidłowe lub jeżeli Grupa nie spełni takich oświadczeń, zapewnień i zobowiązań. Tym samym Grupa może stać się stroną sporów lub postępowań sądowych dotyczących takich oświadczeń, zapewnień lub zobowiązań i może być zobowiązana do dokonania płatności na rzecz osób trzecich. Ryzyko związane z projektami w budowie Na dzień 30 czerwca 2012 r. w portfelu Grupy znajdowało się 71 projektów, a w przypadku 22 z nich nie rozpoczęto jeszcze budowy. Zdolność Grupy do rozpoczęcia i zakończenia realizacji tych projektów zależy od szeregu czynników, z których niektóre są poza jej kontrolą, a w szczególności możliwości Grupy do uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń i finansowania zewnętrznego, zaangażowania rzetelnych wykonawców oraz pozyskania odpowiednich najemców lub nabywców. Jeżeli Grupa nie ukończy projektów w terminie, może być zobowiązana do przedłużenia 9

10 terminu spłaty zaciągniętego finansowania, a nie ma pewności, że banki zapewniające takie finansowanie wyrażą na to zgodę. Ryzyko związane z wyceną nieruchomości Nieruchomości Grupy generujące dochód oraz obiekty w budowie są poddawane corocznej, niezależnej aktualizacji wyceny, dokonywanej zgodnie z zasadami rachunkowości Spółki. Tym samym, zgodnie z zasadami opisanymi w MSR 40 Nieruchomości Inwestycyjne, przyjętym przez UE, wszelki wzrost lub obniżenie wartości nieruchomości rozpoznawane są jako zysk lub strata z aktualizacji wyceny w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów Spółki za okres, w którym występuje aktualizacja. W wyniku powyższego Spółka może posiadać znaczące zyski i straty niepieniężne w poszczególnych okresach w zależności od zmian wartości godziwej jej nieruchomości, bez względu na to, czy nieruchomości takie zostaną sprzedane, czy nie zostaną sprzedane. Wycena nieruchomości jest z natury subiektywna i niepewna ponieważ dokonywana jest na podstawie założeń, które mogą okazać się nieprawidłowe. Wyceny nieruchomości Grupy zostały sporządzone na podstawie określonych prognoz i założeń dotyczących rynku nieruchomości w Polsce. Nie ma pewności, że wyceny obecnych i przyszłych nieruchomości Grupy będą odzwierciedlały faktyczne ceny ich sprzedaży (nawet jeżeli sprzedaż nastąpi wkrótce po dacie stosownej wyceny) ani że zostanie osiągnięty szacowany zysk i zrealizowany zostanie zakładany roczny przychód z wynajmu nieruchomości. Prognozy mogą okazać się nieprawidłowe z powodu ograniczonej ilości oraz jakości publicznie dostępnych danych i badań dotyczących Polski w porównaniu z rynkami rozwiniętymi. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wycenę, w szczególności projektów planowanych, są koszty budowy, szacowane przez Grupę i określane na podstawie aktualnych cen oraz prognozowanych kosztów budowy w przyszłości. Faktyczne koszty mogą okazać się odmienne. Jeżeli prognozy i założenia stanowiące podstawę dokonanych przez Emmerson wycen nieruchomości w portfelu Grupy okażą się nieprawidłowe, faktyczna wartość nieruchomości w portfelu Grupy może różnić się od wartości rozpoznanej w sprawozdaniu finansowym. Ponadto spadek wartości nieruchomości stanowiących aktywa Grupy może zarówno negatywnie wpłynąć na współczynnik wartości kredytu do wartości nieruchomości (tzw. loan-to-value ratio LTV), pogarszając zdolność Grupy do pozyskania i obsługi jej finansowania bankowego, jak również spowodować konieczność ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń. Ryzyko związane z finansowaniem projektów Działalność Grupy jest kapitałochłonna, a Grupa ponosi znaczące wydatki wstępne na zakup nieruchomości oraz pokrycie kosztów infrastrukturalnych, budowlanych i projektowych. Tym samym Grupa potrzebuje znaczących kwot pieniężnych oraz finansowania przez banki, aby kontynuować i rozwijać swoją działalność. Potrzeby kapitałowe Grupy zależą od wielu czynników, w szczególności od warunków rynkowych, które są poza kontrolą Grupy. Jeżeli parametry pozyskania niezbędnego Grupie kapitału będą znacząco odbiegały od obecnie zakładanych, konieczne może być pozyskanie przez Grupę dodatkowego finansowania. W przypadku wystąpienia trudności z pozyskaniem takiego dodatkowego finansowania, skala rozwoju Grupy oraz tempo osiągania przez nią określonych celów strategicznych może różnić się od pierwotnie zakładanej. Ponadto Spółka jest spółką holdingową i posiada pozycję dominującą w stosunku do podmiotów zależnych, które mają określoną historię działalności operacyjnej i finansowej. W związku z następującymi faktami (i) jednostka dominująca Spółka Capital Park S.A. rozpoczęła swą działalność 12 listopada 2010 roku, (ii) Grupa Kapitałowa Capital Park utworzona została z dniem 28 lipca 2011 roku, a dane porównawcze skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie są wykazywane, ze względu na fakt, iż Spółka sporządziła swoje pierwsze sprawozdanie skonsolidowane za rok zakończony 31 grudnia 2011 r., informacje finansowe i operacyjne mogą nie być wystarczające do oceny perspektyw biznesowych i finansowych, ponadto dane te mogą nie odzwierciedlać w pełni aktualnego zakresu działalności i struktury Grupy. Ograniczone dane historyczne i operacyjne mogą nie dawać obrazu wyników Grupy w przyszłości. 3 ANALIZA SYTUACJI FINANSOWO-MAJĄTKOWEJ SPÓŁKI CAPITAL PARK S.A. 3.1 ZASADY SPORZĄDZANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzane zostało zgodnie z przepisami ustaw z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DZ. U r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) [dalej Ustawy ]. Jednostka stosuje przepisy Ustawy, Krajowe Standardy Rachunkowości, a przypadku braku odpowiedniego Standardu Krajowego, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. 10

11 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. Zasady (polityka) rachunkowości, w odniesieniu do zasad wyceny i prezentacji, zastosowane do sporządzenia Półrocznego Skróconego Sprawozdania Finansowego Spółki są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2011 rok. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku. Dla bilansu dane porównywalne prezentowane są według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku. Dla rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych prezentowane są dane porównywalne za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku. Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w tysiącach złotych polskich (PLN), o ile nie podano inaczej. W wyniku zaokrągleń, niektóre podane wartości liczbowe po zsumowaniu mogą nie stanowić dokładnej sumy arytmetycznej liczb, które ją poprzedzają. 3.2 ANALIZA KLUCZOWYCH POZYCJI JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Poniższa tabela przedstawia wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat spółki Capital Park S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży % Koszty działalności operacyjnej (396) (81%) Zysk (strata) ze sprzedaży (91) (489) 398 (81%) Pozostałe przychody operacyjne % Pozostałe koszty operacyjne % Zysk (strata) z działalności operacyjnej (106) 0 (106) 0% Przychody finansowe % Koszty finansowe % Zysk (strata) z działalności gospodarczej (608) (328%) Zysk (strata) brutto (608) (328%) Podatek dochodowy 765 (111) 876 (789%) Zysk (strata) netto 618 (497) (224%) Wyjaśnienie kluczowych pozycji z rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. Przychody finansowe Przychody finansowe obejmują przychody z tytułu zapłaconych i naliczonych odsetek od pożyczek udzielonych podmiotom zależnym oraz przychody uzyskiwane z lokat bankowych. Koszty finansowe Koszty finansowe obejmują koszty z tytułu naliczonych odsetek od pożyczek otrzymanych od akcjonariusza i spółek z Grupy. Porównanie pierwszego półrocza zakończonego 30 czerwca 2012 r. z półroczem zakończonym 30 czerwca 2011 r. Osiągnięty w pierwszym półroczu 2012 r. zysk w kwocie 618 tys. zł wynika z podstawowego przedmiotu działalności Spółki, tj. działalność holdingu finansowego, która od 28 lipca 2011 r. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej CAPITAL PARK S.A. 11

12 3.2.2 WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU Poniższa tabela przedstawia bilans spółki Capital Park S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. % sumy bilansowej % sumy bilansowej AKTYWA Aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe ,9% 83 14,5% Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 700 0,1% ,4% ,0% ,0% Aktywa obrotowe Należności krótkoterminowe ,1% ,7% Inwestycje krótkoterminowe 416 0,1% ,3% Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,8% 0 0,0% ,0% ,0% AKTYWA RAZEM ,00% ,0% % sumy bilansowej % sumy bilansowej PASYWA Kapitał własny Kapitał (fundusz) podstawowy ,9% ,5% Kapitał (fundusz) zapasowy ,2% 0 0,0% Zysk (strata) z lat ubiegłych ,2% (6) (1,1%) Zysk (strata) netto 618 0,1% (497) (87,0%) ,4% (403) (70,6%) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania ,1% 22 3,9% Zobowiązania długoterminowe ,9% ,1% Zobowiązania krótkoterminowe ,5% 32 5,6% Rozliczenia międzyokresowe 4 0,0% 0 0,0% ,6% ,6% PASYWA RAZEM ,0% ,0% Wyjaśnienie kluczowych pozycji z bilansu na dzień 30 czerwca 2012 r. Inwestycje długoterminowe Inwestycje długoterminowe obejmują wartość wszystkich udziałów, jakie Spółka posiada w podmiotach zależnych i współkontrolowanych oraz pożyczki udzielone spółkom z Grupy. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują aktywa z tytułu odroczonego podatku, na które składają się przyszłe korzyści podatkowe z tytułu ujemnych różnic przejściowych i obejmują przede wszystkim przyszłe korzyści podatkowe wynikające ze strat podatkowych do odliczenia oraz odsetki od pożyczek otrzymanych. Należności krótkoterminowe Należności krótkoterminowe obejmują należności handlowe. Inwestycje krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe stanowią środki pieniężne w kasie i na rachunkach oraz środki pieniężne na lokatach. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe stanowią koszty Spółki rozliczane w czasie. 12

13 Rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania obejmują rezerwę na podatek odroczony. Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania długoterminowe obejmują przede wszystkim pożyczki od jednostek powiązanych. Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe obejmują zobowiązania handlowe oraz inne zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zaliczkowego obniżenia kapitału spółek zależnych. Porównanie pierwszego półrocza zakończonego 30 czerwca 2012 r. z półroczem zakończonym 30 czerwca 2011 r. Aktywa razem Spółki wzrosły o tys. zł, z 571 tys. zł za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2011 do tys. zł Na aktywa Spółki składają się w 98,9% inwestycje długoterminowe (obejmujące w szczególności udziały w spółkach), których wartość wzrosła w porównaniu do poprzedniego okresu o tys. zł przede wszystkim w wyniku wniesienia aportem przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, tj. CP Realty II S.à r.l i CP Realty (Gdansk) S.à r.l, na mocy uchwały z dnia 28 lipca 2011 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego Capital Park S.A., do Spółki Capital Park S.A. udziałów w 33 spółkach celowych o łącznej wartości tys. zł. w zamian za akcje nowej emisji. Łączną wartość pasywów Spółki stanowi w 89,4% kapitał własny, który uległ zwiększeniu w stosunku do I półrocza 2011 r. w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w lipcu 2011 r. Kapitał akcyjny uległ zwiększeniu ze 100 tys. zł do tys. zł w wyniku emisji akcji imiennych zwykłych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł i cenie emisyjnej 10,00 zł. Łączna nadwyżka ponad wartość nominalną akcji (agio) została przekazana na kapitał zapasowy WYBRANE DANE Z RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Poniższa tabela przedstawia wybrane dane z rachunku przepływów pieniężnych spółki Capital Park S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r Środki pieniężne na początek okresu Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (1080) (646) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (83645) (24) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne na koniec okresu W okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2012 roku przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej zmniejszyły się o 434 tys. zł. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na działalności inwestycyjnej Spółka odnotowała wypływ netto środków pieniężnych w łącznej kwocie tys., który obejmował nadwyżkę wydatków na aktywa finansowe w postaci pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym w kwocie tys. zł nad wpływami z tytułu zwrotu kapitału i odsetek od pożyczek udzielonych jednostkom zależnym w kwocie tys. zł oraz wpływami z lokat krótkoterminowych w kwocie 152 tys. zł. Dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w kwocie tys. zł wynikają przede wszystkim z wpływów netto z tytułu otrzymanych pożyczek od akcjonariusza spółki i jednostek zależnych. W wyniku powyższych przepływów w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. stan środków pieniężnych Spółki zmniejszył się o tys. zł. 3.3 PREZENTACJA RÓŻNIC POMIĘDZY OSIĄGNIĘTYMI WYNIKAMI FINANSOWYMI A OPUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI Spółka nie publikowała prognozy na pierwsze półrocze 2012 r. 13

14 4 POZOSTAŁE INFORMACJE 4.1 KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJONARIUSZE Kapitał zakładowy Spółki Capital Park S.A. wynosi ,00 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden 00/100) złotych i dzieli się na (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: 1) (sto tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A opłacone gotówką; 2) ,00 (siedemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) akcji imiennych zwykłych serii B objęte za wkład pieniężny oraz wkład niepieniężny w postaci udziałów w 33 spółkach celowych. Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. akcjonariuszami Spółki byli: Udział w kapitale zakładowym% Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%) Nazwa spółki Liczba akcji Wartość akcji Liczba głosów CP Realty II S.à r.l ,47% ,47% CP Realty (Gdansk) S.à r.l ,53% ,53% Pozostali 2 2 0,00% 2 0,00% Razem Warunkowy kapitał zakładowy Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,00 (sześć milionów trzysta piętnaście tysięcy sto osiemnaście) złotych i dzieli się na ,00 (sześć milionów trzysta piętnaście tysięcy sto osiemnaście) akcji na okaziciela serii D. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2016 r. Kapitał zapasowy W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 100 tys. zł do kwoty ,5 tys. zł w drodze emisji akcji imiennych zwykłych serii B o wartości nominalnej 1 zł oraz cenie emisyjnej 10 zł każda akcja, na mocy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Park S.A. z dnia 28 lipca 2011 r., łączna nadwyżka ponad wartość nominalną nowoobjętych akcji (agio) w wysokości zł została przekazana na powiększenie kapitału zapasowego. 4.2 ZARZĄD Na dzień 30 czerwca 2012 r. w skład Zarządu wchodzą: Jan Motz Prezes Zarządu Jerzy Kowalski Wiceprezes Zarządu Michał Cezary Koślacz Członek Zarządu Marcin Paweł Juszczyk Członek Zarządu Zmiany w składzie Zarządu Spółki W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. 4.3 RADA NADZORCZA Na dzień 30 czerwca 2012 r. w skład Rady Nadzorczej wchodzą: Keith Breslauer Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrea Kendall Langford Członek Rady Nadzorczej Shane Law Członek Rady Nadzorczej 14

15 Matthew Utting Członek Rady Nadzorczej Kinga Nowakowska Członek Rady Nadzorczej Katarzyna Ishikawa Członek Rady Nadzorczej Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU CAPITAL PARK S.A. Jan Motz Prezes Zarządu Jerzy Kowalski Wiceprezes Zarządu Marcin Juszczyk Członek Zarządu Michał Koślacz Członek Zarządu Warszawa, dnia 26 września 2012 r. 15

16 16

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK ZA 2014 ROK 0 za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CAPITAL PARK SA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CAPITAL PARK SA za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CAPITAL PARK SA I PÓŁROCZE 2013 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CAPITAL PARK S.A. ZA 2013 Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNY PROGRAM EMISJI OBLIGACJE SERII D 5 19 GRUDNIA 2014 R.

PUBLICZNY PROGRAM EMISJI OBLIGACJE SERII D 5 19 GRUDNIA 2014 R. PUBLICZNY PROGRAM EMISJI OBLIGACJE SERII D 5 19 GRUDNIA 2014 R. Agenda Zastrzeżenia prawne Parametry emisji Informacje o Emitencie Struktura akcjonariatu Najważniejsze projekty Najważniejsze zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU: Jan Motz. Jerzy Kowalski. Marcin Juszczyk. Michał Koślacz

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU: Jan Motz. Jerzy Kowalski. Marcin Juszczyk. Michał Koślacz Oświadczenie Zarządu CAPITAL PARK S.A. w sprawie rzetelnego sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Niniejszym Zarząd CAPITAL

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 - Miejsce i data publikacji: Warszawa 11 marca 2013 r. 1 Spis treści raportu rocznego List Zarządu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ŚRÓDROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA OKRESY TRZECH I DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2014 R.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ŚRÓDROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA OKRESY TRZECH I DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2014 R. SKONSOLIDOWANY RAPORT ŚRÓDROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA OKRESY TRZECH I DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA R. Miejsce i data publikacji: Warszawa 13 listopada r. 1 GLOBE

Bardziej szczegółowo

Obligacje Capital Park S.A. Warszawa, grudzień 2014 roku

Obligacje Capital Park S.A. Warszawa, grudzień 2014 roku Obligacje Capital Park S.A. Warszawa, grudzień 2014 roku 1 Agenda Parametry emisji Informacje o Emitencie Struktura akcjonariatu Najważniejsze projekty Najważniejsze zrealizowane projekty Kluczowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 Miejsce i data publikacji: Warszawa 5 marca 2012 r. 1 Spis treści raportu rocznego List Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 Strona 2 z 46 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Bieżące i planowane inwestycje... 112 Istotne zasady rachunkowości i oszacowania... 113 Informacje ilościowe i jakościowe na temat ryzyka

Bieżące i planowane inwestycje... 112 Istotne zasady rachunkowości i oszacowania... 113 Informacje ilościowe i jakościowe na temat ryzyka Prospekt Oferta Cena KNF Czynniki ryzyka Citi Prospekt Emisyjny Polski Holding Nieruchomości S.A. SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE... 1 CZYNNIKI RYZYKA... 21 Czynniki ryzyka związane z Grupą, jej działalnością

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A. OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 5 2. DZIAŁALNOŚĆ MIRBUD S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2014 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2014 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2013 ROKU Warszawa, 25 lutego 2014 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZAWIERAJĄCY ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 30.09.2013 SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MARVIPOL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MARVIPOL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MARVIPOL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SPIS TREŚCI: I. ZASADY SPORZĄDZENIA ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...3 II. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Echo Investment

Grupa Kapitałowa Echo Investment Grupa Kapitałowa Echo Investment Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres trzech miesięcy, zakończony 31 marca 2009 roku Kielce, 15 maja 2009 roku 1. Skrócony skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. GDAŃSK, 21 MARCA 2013 r. Spis treści 1. Informacje podstawowe.... 4 2. Struktura Grupy Kapitałowej... 4 3. Struktura kapitałów INPRO SA.... 6 4. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impera Capital S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności (wszystkie kwoty

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI NICKEL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI NICKEL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI NICKEL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Inwestycja o silnych fundamentach. www.atal.pl. ATAL Towers, Wrocław

PROSPEKT EMISYJNY. Inwestycja o silnych fundamentach. www.atal.pl. ATAL Towers, Wrocław ATAL Towers, Wrocław Oaza Wilanów, Warszawa Masarska 8 Apartamenty, Kraków Stara Odra Residence, Wrocław Inwestycja o silnych fundamentach PROSPEKT EMISYJNY www.atal.pl ATAL S.A. PROSPEKT EMISYJNY (spółka

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda (LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000253077) Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/48 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

Globe Trade Centre Spółka Akcyjna Globe Trade Centre Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Wołoskiej 5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 61500) Oferta

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/49 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI

PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI I. GRUPA KAPITAŁOWA VANTAGE DEVELOPMENT 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ 3. SPÓŁKI WYŁĄCZONE Z KONSOLIDACJI 4. WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA,

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU. Warszawa, 29 lutego 2012 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU. Warszawa, 29 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2011 ROKU Warszawa, 29 lutego 2012 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Mostostal Warszawa S.A. za okres 01.07.2014 roku - 30.09.2014 roku

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Mostostal Warszawa S.A. za okres 01.07.2014 roku - 30.09.2014 roku Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Mostostal Warszawa S.A. za okres 01.07.2014 roku - 30.09.2014 roku RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT L.P DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA Nota Działalność kontynuowana III kwartał

Bardziej szczegółowo