Spis treści. FINANSE Finanse Fundacji 42 Bilans Rachunek wyników Przychody statutowe i koszty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. FINANSE Finanse Fundacji 42 Bilans 2009-2010 44 Rachunek wyników 2009-2010 45 Przychody statutowe i koszty 2009-2010 46"

Transkrypt

1

2 Spis treści WSTĘP Wspólnie budujemy żywy pomnik Jana Pawła II 3 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 4 Władze Fundacji 5 PROPAGOWANIE NAUCZANIA JANA PAWŁA II Dzień Papieski 6 Modlitwa i łączność duchowa 8 Konferencje naukowe i dyskusje 9 Koncerty, wystawy, spektakle 10 W kraju i za granicami 11 Kampanie społeczne Dni Papieskich 12 Zbiórka pieniędzy na stypendia 13 Nagrody TOTUS 14 Miasta Papieskie 16 Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach 18 Nasze spotkania z Ojcem Świętym 19 PROGRAM STYPENDIALNY Program stypendialny 20 Program stypendialny w diecezjach 22 Obozy językowe 24 Obozy pakowawcze 25 Konkurs Akademicki o stypendium i indeks im. Bp. Jana Chrapka 26 Konkurs Akademicki o indeks na studia prawnicze LEX 27 Program stypendialny dla studentów 28 PROGRAM FORMACYJNY Wspólnoty akademickie 30 Letnie obozy integracyjno-formacyjne 32 Obozy studenckie 34 Obozy dla maturzystów 35 Pielgrzymka do Częstochowy 36 STYPENDYŚCI Nasi stypendyści 38 FINANSE Finanse Fundacji 42 Bilans Rachunek wyników Przychody statutowe i koszty PODZIĘKOWANIA Pomagają nam 48 ZAKOŃCZENIE Liczby i fakty 51 Résumé (English, Deutsch, русский, français, Italiano) 52 W roku beatyfikacji Jana Pawła II 54 Informacje o Fundacji 55 raport spis treści 2 Raport przygotowany został przez stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Koordynacja prac: M. Ziółkowski. Redakcja: M. Ziółkowski, A. Greniuk, S. Narloch, A. Gałka, K. Korwek, D. Wackerman. Zdjęcia: M. Ziółkowski, K. Szczęsny, J. Bebel, A. Heldwein, M. Sulkowski, T. Zybert, S. Pontus, ks. D. Kowalczyk, D. Kaczor, A. Stelmasiak/COB, A. Mari/Biały Kruk. Skład i druk: Dream Up, Katowice 2011.

3 Wspólnie budujemy żywy pomnik Jana Pawła II Pontyfikat Ojca Świętego, błogosławionego Jana Pawła II może z pewnością nosić miano Magnalia Dei - Wielkich Dzieł Bożych dokonanych w historii. Nie dziwi zatem fakt, iż w Ojczyźnie Papieża podejmuje się przeróżne inicjatywy mające na celu upamiętnienie jego dorobku. W ostatnich latach wytworzył się ruch społeczny, który chce zachować dziedzictwo Jana Pawła II poprzez realizację jego duchowego testamentu. Rodacy Papieża, zwłaszcza w kontekście niedawnej beatyfikacji, czują potrzebę realizacji papieskiego orędzia w życiu codziennym, w rodzinie, w społeczeństwie i państwie. Jednym z obszarów domagających się zdynamizowania jest papieska myśl społeczna, wyrażająca się poczuciu solidarności z ubogimi i potrzebującymi. Nie brak ich w naszej Ojczyźnie. Niniejszym chciałbym zaprezentować jedną z najważniejszych we wspomnianym obszarze inicjatyw Kościoła w Polsce, która zyskała dużą społeczną akceptację i posiada już jedenastoletni dorobek. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, bo o niej mowa, powstała w roku 2000 jako odpowiedź na słowa błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II, skierowane do rodaków podczas pamiętnej pielgrzymki roku Papież zauważył wtedy, że konieczne zmiany społeczno-gospodarcze po przełomie roku 1989 przyczyniły się wprawdzie do rozwoju wielu regionów, ale równocześnie w wielu innych powiększyły obszar biedy i ubóstwa. W sposób oczywisty przemiany te niezwykle mocno dotykały młodzież, która niejednokrotnie traciła możliwość wykorzystania swych talentów poprzez zdobycie odpowiedniego poziomu wykształcenia. Aby temu zaradzić, w roku 2000 Konferencja Episkopatu Polski utworzyła Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która w ramach specjalnego programu zajęła się pomocą szczególnie utalentowanej młodzieży, pochodzącej ze wspomnianych środowisk. Grupę docelową stanowią młodzi, z miejscowości liczących do 20 tys. osób, z rodzin o niskich dochodach na jedną osobę (0,7 najniższej średniej krajowej brutto). Wartość przyznawanego stypendium wzmacnia fakt, iż jest ono przyznawane długofalowo, nawet przez okres 10 lat, od gimnazjum aż do ukończenia studiów. Program stypendialny jest postrzegany jako budowanie żywego pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II. W bieżącym roku liczba stypendystów przekroczyła już 2500, z czego 800 to studenci uczący się zazwyczaj w renomowanych uczelniach. Cechę szczególną programu stypendialnego stanowi formacja stypendystów w duchu wartości bliskich błogosławionemu papieżowi Janowi Pawłowi II. Stypendyści w diecezjach, dzięki zaangażowaniu księży koordynatorów, objęci są gruntowną formacją prowadzącą do dojrzałości chrześcijańskiej i obywatelskiej. Podobne cele stawiają sobie także studenci we wspólnotach akademickich. Jest ich dzisiaj 20. Na poziomie ogólnopolskim są dla wszystkich organizowane dwutygodniowe obozy wakacyjne. Młodzież gimnazjalna i licealna poznaje najważniejsze miasta wraz z ich bogactwem kulturowym i naukowym. Dzięki życzliwości i wsparciu lokalnych samorządów oraz pomocy różnych instytucji odwiedzili dotychczas Kraków, Warszawę, Trójmiasto, Poznań, Wrocław, Aglomerację Śląską wraz z Zagłębiem, Łódź i Częstochowę (pielgrzymka dziesięciolecia). W roku 2011 zostaną przyjęci przez miasto Bydgoszcz. Studenci oraz absolwenci szkół średnich swoje obozy przeżywają w atrakcyjnych turystycznie regionach Polski (Beskidy, Tatry, Karkonosze, Warmia i Mazury). W tym roku w Funce (Bory Tucholskie) oprócz formacji w duchu swego Założyciela będą szkolili się w obszarze ekologii. Program formacyjny angażuje wielką liczbę wolontariuszy zarówno duchownych jak i świeckich, rekrutujących się z grona stypendystów oraz zaprzyjaźnionych organizacji. Innym ważnym zadaniem Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia jest koordynowanie obchodów Dnia Papieskiego na poziomie ogólnopolskim i ogólnoświatowym. Dzień ten zawsze przypada w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. W roku 2011 Dzień Papieski jako podziękowanie za dar beatyfikacji Papieża Polaka został przekształcony w Tydzień Papieski, który przeżyjemy od 9 do 16 października pod hasłem Jan Paweł II - Człowiek Modlitwy. Dzień Papieski obejmuje zawsze wymiary duchowy, intelektualny, naukowy i charytatywny. W ramach kwesty przykościelnej i publicznej zbierane są wtedy środki na stypendia edukacyjne. Wspomniana zbiórka nie byłaby możliwa bez znaczącego zaangażowania wielu ludzi dobrej woli, Partnerów Fundacji skupionych w Ogólnopolskim Komitecie Organizacyjnym Dnia Papieskiego oraz wielu przyjaciół w Polsce i wśród Polonii na całym świecie. Dzień Papieski łączy Polaków z błogosławionym Janem Pawłem II i wokół niego, bez względu na miejsce zamieszkania. Innym istotnym przedsięwzięciem Fundacji jest także wręczanie dorocznych Nagród TOTUS, dla osób i środowisk, które zainspirowane papieskim nauczaniem w sposób wybitny przyczyniają się do promowania godności człowieka. Nagrody te przyznawane są w czterech kategoriach: promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza, osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej, propagowanie nauczania Jana Pawła II oraz TOTUS medialny dla upamiętnienia bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach. Nagrody te zyskały miano cennych i prestiżowych. Od pięciu lat Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego, dzięki czemu może starać się o dodatkowe środki z odpisu 1% podatku dochodowego. Specjalny program do rozliczenia z urzędem skarbowym jest do pobrania na stronie Dzięki niezwykłej hojności Polaków mogliśmy już pięciokrotnie zwiększyć pulę przyznawanych stypendiów. Co oczywiste, potrzeby są o wiele większe. Od początku swego istnienia Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia w różny sposób zajmuje się upamiętnianiem wyjątkowego Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, który dla Polaków, wiernych Kościoła na całym świecie oraz wielu ludzi dobrej woli pozostanie Wielki i Święty. Będę wdzięczny wszystkim, którzy współpracują i zechcą w przyszłości włączyć się w działania Fundacji w tym ważnym dziele. Sądzę, że jest to dobry sposób na spłacenie długu wdzięczności wobec osoby Jana Pawła II, którego Bóg postawił na naszej drodze. Arcybiskup Metropolita Warszawski Przewodniczący Rady Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia Warszawa, maj 2011 r. raport Wspólnie budujemy żywy pomnik Jana Pawła II 3

4 raport Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia Cieszę się, że dzięki inicjatywie Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia pozyskiwane są środki na wspieranie uboższej młodzieży przez stypendia naukowe, które pomogą jej lepiej przygotować się do zadań, jakie ją czekają w dorosłym życiu. Rzeczywiście jest to dzieło, które należy wspierać dla dobra całego narodu. Jan Paweł II 4 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia Takie pomniki, które zmierzają do podniesienia poziomu intelektualnego katolików, do pogłębienia ich świadomości religijnej, eklezjalnej i obywatelskiej, zdają się odpowiadać potrzebom naszych czasów. Przyznane przez taką fundację m.in. stypendia dla naukowców, zdolnych wychowawców, nauczycieli szkół katolickich i studentów, ludzi zaangażowanych w media, mogą zostawić trwalszy ślad apostolskiej misji papieża Jana Pawła II, niż kamień czy spiż. To bowiem, co dziś jest bardzo potrzebne Kościołowi i społeczeństwu polskiemu, sprowadza się do wartości wpisanych w człowieka ( ) Konferencja Episkopatu Polski, 1999 r. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została powołana do życia przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 r. jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Fundacją kierują Rada i Zarząd Fundacji. Na czele Rady stoi ks. kard. Kazimierz Nycz, a przewodniczącym Zarządu jest ks. prał. Jan Drob. Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie. Zgodnie ze statutem Fundacja ma trzy zasadnicze cele: - upowszechnianie nauczania Papieża Jana Pawła II, - podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi, - wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w Polsce. Fundacja realizuje swoje cele m.in. przez: - organizowanie Dnia Papieskiego (od 2001 r.), - przyznawanie Nagród TOTUS (od 2000 r.), - prowadzenie programu stypendialnego dla młodzieży w wieku szkolnym, - przeprowadzanie konkursów akademickich o indeks, - współorganizowanie sympozjów naukowych i konkursów, propagujących nauczanie Jana Pawła II.

5 Posiedzenie Rady Fundacji, czerwiec 2010 r. Władze Fundacji Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia kierują: Rada Fundacji: Ks. Kard. Kazimierz Nycz Przewodniczący Ks. Abp Tadeusz Gocłowski Wiceprzewodniczący Abp Henryk Hoser Ks. Bp Marek Mendyk Prof. Dr Hab. Zbigniew Cieślak Piotr Gaweł O. Andrzej Majewski SJ Prof. Dr Hab. Jerzy Olędzki Mec. Michał Rościszewski Ks. Tomasz Sielicki Adam Tański Ks. Henryk Zieliński Zarząd Fundacji: Ks. Prał. Jan Drob Przewodniczący Andrzej Cehak Wiceprzewodniczący Ks. Dariusz Kowalczyk Członek Marek Zdrojewski Członek Rok Przewodniczący Rady Fundacji abp Tadeusz Gocłowski i Maciej Płażyński oglądają pierwszą statuetkę Nagrody TOTUS. raport Władze Fundacji Członkowie: 5

6 Dni Papieskie: I Dzień Papieski - 14 X 2001 r. Pontyfikat Przełomów II Dzień Papieski - 13 X 2002 r. Jan Paweł II - Świadek Nadziei III Dzień Papieski - 12 X 2003 r. Jan Paweł II - Apostoł Jedności IV Dzień Papieski - 10 X 2004 r. Jan Paweł II - Pielgrzym Pokoju V Dzień Papieski - 16 X 2005 r. Jan Paweł II - Orędownik Prawdy VI Dzień Papieski - 15 X 2006 r. Jan Paweł II - Sługa Miłosierdzia raport dzień Papieski VII Dzień Papieski - 14 X 2007 r. Jan Paweł II - Obrońca Godności Człowieka 6 VIII Dzień Papieski - 12 X 2008 r. Jan Paweł II - Wychowawca Młodych IX Dzień Papieski - 11 X 2009 r. Jan Paweł II - Papież Wolności X Dzień Papieski 10 X 2010 r. Jan Paweł II Odwaga Świętości XI Dzień Papieski 9 X 2011 r. Jan Paweł II Człowiek Modlitwy Dzień Papieski zrodził się jako wspólnie składany przez naród hołd Papieżowi z rodu Polaków z okazji rocznicy jego wyboru na Stolicę Piotrową. Przybrał on kształt wieloaspektowy. Nade wszystko to wspólna modlitwa, zwłaszcza Eucharystia jako dziękczynienie za ten pontyfikat i wyniesienie na ołtarze Karola Wojtyły. Sympozja organizowane w tym dniu lub w jego bliskości pomagają zgłębiać myśl papieską. Imprezy kulturowe i sportowe przypominają, kim on był w swej pasji życia. Promocja ludzi zasłużonych przez przyznawanie Nagród TOTUS to okazywanie im wdzięczności za twórczość w kilku dziedzinach ludzkiej aktywności. I wreszcie wymiar społeczny: ofiary, tak chętnie składane przez społeczeństwo na kształtowanie młodzieży, która bez tego nie miałaby szansy na rozwijanie swoich wspaniałych talentów. Trzeba strzec i rozwijać ideę tego dnia. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski, wiceprzewodniczący Rady Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

7 Realizując jeden z celów statutowych, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia wystąpiła z inicjatywą ustanowienia dorocznego dnia promocji nauczania Jana Pawła II. W czerwcu 2001 r. Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła projekt Dnia Papieskiego, który obchodzony jest w niedzielę poprzedzającą bezpośrednio rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (16 października). Jest to dzień łączności z Ojcem Świętym, w czasie którego wierni zachęcani są do zgłębiania papieskiego nauczania. Towarzyszą mu liczne wydarzenia kulturalne, naukowe i rozrywkowe, a także ogólnopolska zbiórka pieniędzy na fundusz stypendialny Fundacji, będąca bezpośrednim przełożeniem na czyn słów Jana Pawła II o solidarności z potrzebującymi. Dzień Papieski znajduje szeroki oddźwięk w mediach lokalnych i ogólnopolskich. W przygotowywaniu kolejnych Dni Papieskich Fundację wspiera Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Dnia Papieskiego, w skład którego wchodzą Akcja Katolicka, Centrum Myśli Jana Pawła II, Duszpasterstwa Akademickie, Fundacja Świętego Mikołaja, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Kluby Inteligencji Katolickiej, Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, Ruch Światło-Życie, Skauci Europy, Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej. W organizację Dnia włączają się także Miasta Papieskie miejscowości, które Jan Paweł II odwiedził podczas swoich pielgrzymek do Ojczyzny. Dzięki zaangażowaniu środowisk polonijnych, Dzień Papieski obchodzony jest także poza granicami kraju. W zamierzeniu polskich biskupów dzień ten ma być doroczną okazją do wspólnotowej refleksji nad trwającą po wszystkie dni, aż do skończenia świata tajemnicą misji następcy św. Piotra. Chcemy w ten sposób upamiętnić na całe stulecia dzieło i myśl wielkiego Polaka powiedział Prymas Polski kard. Józef Glemp. Za ustanowienie Dnia Papieskiego osobiście dziękował w Watykanie Jan Paweł II: ( ) Zawsze liczyłem na duchowe wsparcie moich Rodaków i stale je otrzymuję. Ze swej strony odwzajemniam ich życzliwość przed Panem, prosząc Go o wszelkie dobro, jakiego potrzebuje Polska i Polacy. Proszę, abyśmy nadal trwali w tej komunii modlitwy. Wiem, że ten dzień łączy się z piękną ideą wspierania przez stypendia młodych Polaków, którzy znajdują się w trudnych warunkach materialnych. ( ) Dziękuję organizatorom, artystom i wszystkim, którzy włączają się w to dzieło. Niech Dzień Papieski przyniesie wszystkim Polakom głębokie przeżycia duchowe i obfite owoce łaski. Niech Wam Bóg błogosławi! raport dzień Papieski dzień Papieski 10 października 2010 r. Koncert Jan Paweł II Odwaga Świętości na Placu Zamkowym w Warszawie. 7

8 raport Modlitwa i łączność duchowa X Dzień Papieski. Msza święta w Kościele Akademickim św. Anny w Warszawie. 8 Krzyż ze zniczy ułożony pod tablicą upamiętniającą Jana Pawła II archikatedra św. Jana w Warszawie. Modlitwa i łączność duchowa Dzień Papieski obchodzony jest zawsze w łączności duchowej z następcą św. Piotra w Watykanie. We wszystkich polskich parafiach w kraju i za granicą wierni modlą się w tym dniu w intencji papieża. Od 2005 r. wypełniały go również prośby o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II. Najbliższy Dzień Papieski 9 października 2011 r. będzie podziękowaniem za dar świętości Papieża Polaka i przypomnieniem go jako człowieka wielkiej wiary i modlitwy. W diecezjalnych katedrach biskupi sprawują tego dnia uroczyste msze święte. Organizowane są nabożeństwa, apele oraz nocne czuwania, połączone z medytacją nad papieskimi tekstami. W wielu miejscowościach powraca się do miejsc, w których przebywał Ojciec Święty. Tysiące ludzi gromadzą się pod jego pomnikami. W latach specjalne telemosty łączyły wiernych w miastach, które odwiedził Jan Paweł II. W niedzielę poprzedzającą Dzień Papieski odczytywany jest zawsze list pasterski Konferencji Episkopatu Polski. Treść listu wyznacza hasło przypadające w danym roku. Nauczanie Jana Pawła II jest też obecne w homiliach głoszonych podczas mszy świętych w trakcie samego Dnia Papieskiego. Przez cały tydzień w szkołach prowadzone są katechezy skoncentrowane na osobie i posłannictwie Papieża. Centralne obchody Dnia Papieskiego obejmują co roku msze święte w Bazylice św. Krzyża i kościele św. Anny w Warszawie oraz w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Są one transmitowane przez Polskie Radio i Telewizję Polską.

9 Główni prelegenci sesji naukowych w Warszawie: 2001 George Weigel 2002 kard. Crescenzio Sepe 2003 kard. Giovanni Battista Re 2004 ks. Pasquale Borgomeo SJ 2005 kard. Jean-Louis Tauran 2006 kard. Jozef Tomko 2007 ks. prał. Pietro Parolin 2008 kard. Stanisław Ryłko 2009 bp Piotr Jarecki Sesja naukowa VIII Dnia Papieskiego Okolice Dnia Papieskiego to czas, w którym podejmowane są akademickie rozważania na temat pontyfikatu Jana Pawła II. W całym kraju organizowane są konferencje, sesje i seminaria naukowe oraz panele dyskusyjne. Przybliżają one zainteresowanym treści nauczania Papieża, jego życie i posługę na Stolicy Piotrowej. Ich tematyka związana jest z hasłem Dnia Papieskiego. Od 2001 r. w Warszawie Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia przygotowuje duże, międzynarodowe sesje naukowe. Oprócz czołowych przedstawicieli Kościoła katolickiego w Polsce, biorą w nich udział również znakomici goście z Watykanu, świadkowie pontyfikatu Jana Pawła II. Spotkania odbywają się w auli starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2010 formuła tych sesji została odświeżona. W siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski toczyła się dyskusja w ramach panelu pt. Jan Paweł II Odwaga Świętości. Dziennikarze Ewa Czaczkowska ( Rzeczpospolita ), Anna Gruszecka (Radio Merkury), Grzegorz Polak (Religia.tv) i Marek Zając (TVP, Przekrój ) wraz z innymi uczestnikami sesji zastanawiali się nad obecnością świętości w mediach i życiu świeckich. W organizację podobnych spotkań naukowych, odczytów, wykładów angażują się wszystkie organizacje zrzeszone w OKO DP, w szczególności Kluby Inteligencji Katolickiej. Problem wolności jest głównym problemem człowieka i ludzkości, w którym skupiają się jakby w soczewce wszystkie inne problemy. Jest jakby źródłem dobra i zła. ( ) Za kształt wolności odpowiedzialny jest sam człowiek. Ale wiele przecież zależy od rodziny, od szkoły, dzisiaj szczególnie od środków społecznego przekazu, od klimatu kulturowego, od Kościoła. Właśnie na rolę Kościoła zwraca szczególną uwagę Jan Paweł II: Skoro zaś nie wszystko to, w czym różne systemy, a także poszczególni ludzie widzą wolność i propagują wolność okazuje się prawdziwą wolnością człowieka, tym bardziej Kościół, w imię swej Bożej misji, staje się stróżem tej wolności, która warunkuje prawdziwą godność osoby ludzkiej (Redemptor hominis, n. 12). Biskup Piotr Jarecki, wiceprzewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) podczas sesji naukowej Jan Paweł II Papież Wolności 10 października 2009 r. raport Konferencje naukowe i dyskusje Konferencje naukowe i dyskusje 9

10 Koncert galowy III Dnia Papieskiego Podróż do źródeł zgromadził na scenie ponad 300 artystów. raport Koncerty, wystawy, spektakle Na koncertach Dni Papieskich wystąpili m.in.: 10 2TM2,3 Arka Noego, Michał Bajor, Olga Bończyk, Eleni, Ewelina Flinta, Robert Janowski, Anna Maria Jopek, Monika Kuszyńska, Paweł Kukiz, Andrzej Lampert, Patrycja Markowska, Grzegorz Markowski, Maciej Miecznikowski, Natalia Niemen, Jan Peszek, Jan Pospieszalski, Janusz Radek, Piotr Rubik, Stanisław Soyka, Justyna Steczkowska, Mieczysław Szcześniak, Małgorzata Walewska. Grażyna Wolszczak, Anna Wyszkoni. W 2009 r. wiersze Karola Wojtyły śpiewał m.in. Janusz Radek. Koncerty, wystawy, spektakle Centralne obchody Dnia Papieskiego wieńczy koncert galowy na Placu Zamkowym w Warszawie. Gromadzi on czołowe postaci polskiej sceny muzycznej, a także wykonawców z innych krajów. Transmisję koncertu w Programie 1 TVP ogląda regularnie kilka milionów widzów. Kulturalny wymiar Dnia Papieskiego przejawia się w wielkiej liczbie wydarzeń o charakterze rozrywkowym, inspirowanych życiem, posługą i twórczością Jana Pawła II. Obejmują one zarówno imprezy ogólnopolskie, jak i wiele przedsięwzięć lokalnych, w kraju i za granicą. Występy artystyczne zawarte są w programach obchodów Dnia Papieskiego w wielu innych miastach. Obok koncertów organizowane są wystawy fotograficzne, przedstawienia teatralne, wieczorki poetyckie i konkursy recytatorskie. Popularną formą spędzania tego czasu są również rajdy terenowe i gry miejskie, połączone z poznawaniem nauczania Papieża.

11 Dzień Papieski to modlitwa i radosne dziękczynienie za pontyfikat Jana Pawła II. Rozdanie nagród uczestnikom IV Rajdu Miejskiego w Pabianicach (2010 r.). W kraju i za granicami W Dzień Papieski o Janie Pawle II myśli się, mówi i śpiewa od Bałtyku aż po Tatry. W każdym regionie Polski Papieża wspomina się w niepowtarzalny sposób: poprzez odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, wielogodzinne czytanie papieskich encyklik, oddawanie krwi, uczestniczenie w rajdzie rowerowym czy tworzenie komiksów z jego osobą w roli głównej. Co roku w ponad 5 tys. kościołów odbywają się czuwania i medytacje nad papieskimi tekstami. Stałymi elementami obchodów są papieskie biegi i gry miejskie. Setki ludzi kultury: aktorów, muzyków, wokalistów i tancerzy co roku dzielą się swymi talentami, by wyrazić miłość do Papieża Polaka. W zbiórkę na fundusz stypendialny włączają się tysiące młodych ludzi. Wiele wydarzeń Dnia Papieskiego przygotowywanych jest przez stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Ubrani w charakterystyczne żółte koszulki, młodzi ludzie grają, śpiewają, kwestują, recytują wiersze, prowadzą apele i organizują w swoich parafiach czuwania modlitewne, na których nie może zabraknąć ukochanej pieśni Karola Wojtyły Barki. Jan Paweł II jednoczy Polaków niezależnie od miejsca, które zamieszkują. Dla Polonii spotkania z Ojcem Świętym były zawsze ożywczym wzmocnieniem więzi z Ojczyzną. W 2002 r. Fundacja zaprosiła rodaków mieszkających za granicą do wspólnego przeżywania Dni Papieskich. Od tamtej pory dociera do nich poprzez duszpasterstwa polskojęzyczne, szkoły i organizacje polonijne, obecne m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Szwajcarii, Niemczech, Włoszech, Czechach i Australii. Dużą rolę w przygotowaniu Dni Papieskich poza granicami Polski odgrywają także Rektoraty Polskich Misji Katolickich i tamtejsze parafie. Msze święte gromadzą Polaków także za wschodnią granicą: w Rosji, na Ukrainie, Białorusi, Litwie czy w Kazachstanie. raport W kraju i za granicami W wielu polskich miastach programy Dni Papieskich są niezwykle bogate. 11

12 Kampania X Dnia Papieskiego (15 września 10 października 2010 r.): 418 billboardów / 400 citylightów / 5,2 tys. plakatów A3 i A4 w komunikacji miejskiej, kilkadziesiąt tysięcy plakatów w parafiach / 2 siatki wielkoformatowe / ogłoszenia w ponad 20 tytułach prasowych / spoty w TVP, TVN Siedem, TVN Style i TVN Turbo, 100 emisji spotu w warszawskim metrze raport Kampanie społeczne Dni Papieskich Jeden z billboardów promujących X Dzień Papieski. Kampanie społeczne Dni Papieskich Od 2005 roku Dniom Papieskim towarzyszą ogólnopolskie kampanie społeczne, przygotowywane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia we współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja. Promują one ideę Dnia Papieskiego, rozpowszechniają nauczanie Jana Pawła II i zachęcają do przekazywania ofiar na fundusz stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Kampanie rozpoczynają się w drugiej połowie września i trwają aż do Dnia Papieskiego. Konkretny wymiar każdej z nich to setki billboardów i citylightów w największych miastach Polski, kilka tysięcy plakatów w komunikacji miejskiej Miast Papieskich, kilkadziesiąt tysięcy plakatów w parafiach całego kraju, siatki wielkoformatowe oraz reklama zewnętrzna na autobusach i tramwajach. 30-sekundowy spot promocyjny emitują największe ogólnopolskie stacje telewizyjne i radiowe, kanały tematyczne i sieci kinowe. W 2009 r. po raz pierwszy pojawił się on na stacjach i w wagonach warszawskiego metra. Uzupełnieniem kampanii są ogłoszenia w prasie codziennej i kolorowej oraz Internecie. Koncentrujemy się przede wszystkim na hasłach przypominających rozmaite aspekty świadectwa i nauczania Jana Pawła II. Naszym zadaniem jest stworzenie odpowiedniej formy plastycznej, filmowej i radiowej (plakaty, film reklamowy, spot radiowy), jak i to, by kampania była możliwie najlepiej widoczna w mediach. Satysfakcję sprawia nam fakt, że praca ta przynosi wymierne efekty. Z jednej strony poprawia się rozpoznawalność Dnia Papieskiego, z drugiej dzięki nieustającej hojności darczyńców rośnie liczba stypendystów. Dziękujemy za możliwość współpracy przy tak ważnym dziele. Dariusz Karłowicz filozof, publicysta, prezes Fundacji Świętego Mikołaja Powierzchnia reklamowa i czas antenowy w przeważającej części pozyskiwane są za darmo lub za niewielką opłatą. Większość prac również przeprowadzana jest bezpłatnie. Dzięki temu kampania warta kilka milionów złotych realizowana jest za nieznaczny procent tej sumy. Rezultatem kampanii społecznych są rosnące współczynniki rozpoznawalności Dnia Papieskiego i Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia (w 2010 r. znajomość Dnia Papieskiego deklarowało 72% badanych). Patronat medialny nad Dniem Papieskim od lat sprawują Telewizja Polska, Polskie Radio i Rzeczpospolita. 12

13 W zamian za datek darczyńcy otrzymują od wolontariuszy naklejkę i obrazek Dnia Papieskiego. Dniom Papieskim towarzyszy zbiórka kościelna i publiczna pod hasłem Dzielmy się miłością. Stanowi ona odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II do solidarności z potrzebującymi i jest głównym źródłem finansowania programu stypendialnego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W każdą kwestę angażuje się ok. 100 tys. wolontariuszy, w tym przedstawiciele organizacji wchodzących w skład OKO DP, harcerze, ministranci, uczniowie i studenci, dzieci i dorośli, aktorzy, piosenkarze, dziennikarze, jak również sami stypendyści. Praca wolontariuszy rozpoczyna się już na kilka dni przed Dniem Papieskim, kiedy w tzw. sztabach zbiórki publicznej przygotowywane są potrzebne materiały. Kwestujący wyposażeni są w charakterystyczne kartonowe puszki, identyfikatory i żółte chusty z logiem Fundacji. Każda puszka jest zabezpieczona przed otwarciem banderolą z hasłem zbiórki: żółtą (zbiórka publiczna) lub białą (kościelna). W zamian za wrzucenie do niej datków, darczyńcy otrzymują naklejki ze znaczkiem Dnia Papieskiego oraz obrazki z Janem Pawłem II i myślą zaczerpniętą z jego nauczania. Wypełnione ofiarami puszki trafiają do sztabów, gdzie są komisyjnie otwierane. Po przeliczeniu zebranych pieniędzy, koordynatorzy zbiórki na danym terenie wpłacają je na konto Fundacji. Wyniki zbiórek w poszczególnych latach (w mln zł): ,7 / ,1 / ,8 / ,5 / , ,2 / ,4 / ,9 / ,9 / ,1 Zbiórka IX Dnia Papieskiego w Warszawie. Od 2003 r. stypendystom można też pomóc wysyłając SMS-a o treści Pomoc na numer 7250 (2,46 zł z VAT) lub dzwoniąc pod numer (2,50 zł/min z VAT). Numery są aktywne przez wrzesień i październik. W ubiegłych latach dzwoniących witały głosy znanych dziennikarzy: Wojciecha Manna, Włodzimierza Szaranowicza i Andrzeja Zalewskiego. W Dzień Papieski w największych miastach stypendyści symbolicznie dziękują darczyńcom za wsparcie, rozdając przechodniom krówki w trakcie tradycyjnego happeningu. Gdyby wziąć lupę i spojrzeć na Dzień Papieski z bliska, co można by zobaczyć? Ogromną ilość papieru, naklejek, dokumentów, podpisów i pieczątek. Ale spoglądając jeszcze głębiej, dostrzegamy dobroć w nas i wokół nas. Widzimy rzesze wolontariuszy, którzy poświęcają innym swój czas, zapał, młodość i talenty. Spostrzegamy tych, którzy dzielą się owocami swojej pracy i wrzucają pieniądze do puszek, wpłacają na konto, ślą SMS-y. U podstaw tego dobra jest Jan Paweł II, odważny święty, który wskazywał nam drogę do Nieba. To dobro, szerzące się podczas Dnia Papieskiego, jest właśnie tego Nieba namiastką. Marzena Sawuła menadżer ds. Dnia Papieskiego raport Zbiórka pieniędzy na stypendia Zbiórka pieniędzy na stypendia 13

14 Laureaci Nagród TOTUS w roku Nagrody TOTUS raport Nagrody TOTUS Najważniejsze nagrody Kościoła katolickiego w Polsce przyznawane są przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia od 2000 r. Powstały dla docenienia dorobku i skutecznego promowania osób oraz instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do promowania godności człowieka w duchu nauczania Jana Pawła II. 14 Laureatami są ludzie, którzy służbie dobru, pięknu i prawdzie poświęcili całych siebie. Ten codzienny trud realizuje się w wielu wymiarach. Jedni wyciągają rękę do osób, które społeczeństwo nierzadko wyrzuciło na margines. Innym sens życia nadają słowa Jana Pawła II, którymi dzielą się z czytelnikami, słuchaczami lub widzami. Jeszcze inni poprzez twórczość artystyczną pielęgnują podstawowe elementy naszej kultury i tożsamości wartości chrześcijańskie. Mało która nagroda kryje w sobie tyle pracy, doświadczeń i wyrzeczeń poniesionych w imię miłości Boga i bliźniego. Stąd tworząc srebrną statuetkę Nagrody TOTUS, Wincenty Kućma nadał jej postać anioła. Jednym z pomysłodawców Nagród był biskup radomski Jan Chrapek. Po śmierci duchownego w październiku 2001 r., w trzeciej edycji Nagród po raz pierwszy przyznano TOTUS-a Medialnego, którym Dotychczasowi Mecenasi Nagród TOTUS: honorowane są osiągnięcia w dziedzinie mediów. Ma on upamiętniać biskupa i rolę, jaką odgrywał w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach. Pozostałe kategorie Nagród TOTUS to Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza, Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej i Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. Wyboru zwycięskich osób i instytucji spośród zgłoszonych kandydatur dokonują Kapituły Nagrody TOTUS. W ich skład wchodzą także laureaci poprzednich edycji. Dzięki wieloletniemu wsparciu Mecenasów, wśród których znaleźli się dotychczas Pocztylion-Arka PTE S.A., Polska Telefonia Cyfrowa, Poczta Polska, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. i Telekomunikacja Polska S.A., Nagroda TOTUS ma też konkretny wymiar finansowy. Każdy z laureatów otrzymuje po 50 tys. zł. Nagrody wręczane są zawsze w wieczór poprzedzający Dzień Papieski na Zamku Królewskim w Warszawie. Transmitowaną przez Program 2 Telewizji Polskiej galę uświetniają występy znanych artystów. Wtedy także pamiątkowe dyplomy odbierają laureaci Konkursów Akademickich: im. Bp. Jana Chrapka oraz prawniczego LEX.

15 Rok Członkowie Arki Noego jako jedni z pierwszych zostali wyróżnieni Nagrodą TOTUS. Wojciech Kilar, kompozytor, laureat specjalnej, jubileuszowej Nagrody TOTUS w 2009 r. Statuetki Nagrody TOTUS. Dotychczasowi laureaci Nagród TOTUS to m.in.: prof. Władysław Bartoszewski / Adam Bujak / s. Małgorzata Chmielewska / o. Jan Góra OP / Henryk Mikołaj Górecki (zm. 2010) / Krzysztof Kolberger (zm. 2011) / Zygmunt Kubiak (zm. 2004) / Maja Komorowska / prof. Jerzy Nowosielski (zm. 2011) / Grzegorz Polak / Marek Piwowski / ks. Jan Twardowski (zm. 2006) / George Weigel / prof. Andrzej Zoll / zespół Arka Noego / Fundacja Instytut Tertio Millennio / Gość Niedzielny / Katolicka Agencja Informacyjna / Niedziela / portal Opoka / redakcja Mszy św. radiowej / Redakcja Programów Katolickich TVP / Tygodnik Powszechny / program Ziarno. raport Nagrody TOTUS Nie wyobrażam sobie bardziej zaszczytnego wyróżnienia niż nagrody od mojego Kościoła. 15

16 Gdynia Sopot Gdańsk Koszalin Elbląg Wigry Pelplin Ełk Olsztyn Szczecin Łomża Bydgoszcz Białystok Toruń Gorzów Wielkopolski Włocławek Radzymin Płock Gniezno Poznań Drohiczyn Warszawa Teresin Siedlce Łowicz Kalisz Łódź Radom Lublin Legnica Wrocław Kielce Częstochowa Góra Św. Anny Gliwice Sandomierz Sosnowiec Katowice Kraków Tarnów Oświęcim Rzeszów Wadowice Kalwaria Zebrzydowska Skoczów Bielsko-Biała Krosno Nowy Targ Żywiec Ludźmierz raport Miasta Papieskie Zakopane 16 Zamość Stary Sącz Dukla Lubaczów Przemyśl

17 Warszawa, 19 czerwca 2002 r. Sygnatariusze Apelu Miast Papieskich Miasta Papieskie to miejscowości, które w trakcie swoich pielgrzymek do Polski odwiedził Jan Paweł II. Sprawują patronat nad kolejnymi Dniami Papieskimi: dekorują urzędy, ulice i komunikację miejską, organizują okolicznościowe wydarzenia i wspierają kampanie społeczne. Inicjatywa utworzenia ruchu Miast Papieskich wyszła od władz kilku miast, które czuły się szczególnie uhonorowane więzią z Ojcem Świętym: Krakowa, Wadowic, Warszawy, Gdańska, Gdyni i Sopotu. Pragnęły one podkreślić swoją więź z Papieżem oraz wdzięczność dla niego. Ich prezydenci sformułowali Apel Miast, zachęcając inne zainteresowane samorządy do przyłączenia się. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia zaproponowała zorganizowanie spotkania dla prezydentów i burmistrzów miejscowości, które miały zaszczyt gościć Jana Pawła II. 19 czerwca 2002 r. na zaprosze- nie Prymasa Polski kard. Józefa Glempa do Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski przybyli reprezentanci 43 z nich. Podpisany przez nich wówczas Apel Miast został dwa miesiące później ofiarowany Janowi Pawłowi II. Sygnatariusze dokumentu zadeklarowali w nim włączenie się w budowę żywego pomnika Papieża w postaci stypendiów dla uzdolnionej młodzieży, a także przygotowywanie w swoich środowiskach obchodów Dni Papieskich. Przedstawiciele Miast Papieskich przyjeżdżają odtąd do Warszawy na styczniowe spotkania opłatkowe w Sali Plenarnej Sekretariatu KEP. Wykorzystują ten czas na dzielenie się doświadczeniami związanymi z promocją postaci i nauczania Jana Pawła II. Przy wsparciu Fundacji samorządy doprowadziły m.in. do wydania serii przewodników turystycznych pt. Almanach Miast Papieskich. Z tego forum wyszła też propozycja ustanowienia dnia wolnego w święto Trzech Króli 6 stycznia. Obecnie ruch skupia 56 miejscowości. raport Miasta Papieskie Miasta Papieskie 17

18 raport Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach Wrzesień 2007 r. Dr Maciej Łętowski prezentuje okładki gazet sprzed pogrzebu Jana Pawła II. 18 Wystąpienie naukowców z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach W 2005 r. TOTUS Medialny został przyznany wszystkim dziennikarzom i redakcjom, które z niezwykłym wyczuciem relacjonowały Polakom ostatnie dni życia i pożegnanie Jana Pawła II. Decyzją Kapituły Nagrody z kwoty na nią przeznaczonej sfinansowano opracowanie naukowe opisujące zaangażowanie i rolę polskich mediów w tych pamiętnych dniach. Od 21 do 23 września 2007 r. odbyła się konferencja naukowa Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach. Zorganizowały ją Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytet Warszawski. W konferencji wzięli udział m.in. Joaquin Navarro-Valls, Federico Lombardi, Gian Franco Svidercoschi, Prymas Polski kard. Józef Glemp, nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk, metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz i abp Tadeusz Gocłowski. Panele dyskusyjne zgromadziły medioznawców oraz dziennikarzy redakcji lokalnych i ogólnopolskich, w tym Ewę Czaczkowską ( Rzeczpospolita ), Brygidę Grysiak (TVN), Adama Hlebowicza (Radio Plus), Annę Oblicką (Polsat), Szymona Hołownię (Religia.tv), Tomasza Królaka (KAI), ks. Andrzeja Majewskiego (TVP), ks. Wacława Oszajcę, Bogdana Sadowskiego (TV Puls), Jana Turnaua ( Gazeta Wyborcza ). Wystąpienia prelegentów dostarczyły wielu materiałów dokumentujących ostatnie dni życia, śmierć, pogrzeb Jana Pawła II oraz to, co po tym szczególnym czasie w mediach pozostało. Po opracowaniu weszły one w skład pokonferencyjnej publikacji naukowej. Promocja książki odbyła się 29 maja 2008 r. w Warszawie. Do liczącej 544 strony pozycji dołączona jest płyta DVD z nagraniami przekazanymi przez Polsat, TVN i TVP oraz wykaz ponad 7 tys. publikacji prasowych z okresu 23 marca 14 kwietnia 2005 r., poświęconych Janowi Pawłowi II. Książka dedykowana jest ludziom mediów w Polsce, by ich pamięć i tożsamość z tamtych dni były trwałe.

19 W maju 2003 r. Urszula Szczerba i Marcin Król pojechali do Rzymu. Podczas spotkania Jana Pawła II z Polakami przekazali mu replikę statuetki Nagrody TOTUS. Był to wyraz wdzięczności stypendystów i wszystkich, którzy włączają się w dzieło Dnia Papieskiego. Wyjazd odbył się w ramach Narodowej Pielgrzymki Polaków z okazji 25-lecia pontyfikatu Papieża. 18 sierpnia 2002 r. Stypendyści składają dary Janowi Pawłowi II. Nasze spotkania z Ojcem Świętym Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia kilkakrotnie uczestniczyli w spotkaniach z Janem Pawłem II. Jedno z najważniejszych odbyło się podczas mszy świętej na krakowskich Błoniach 18 sierpnia 2002 r. Przyjechały tam setki ówczesnych podopiecznych Fundacji z rodzinami. Justyna Bielewicz i Michał Kustra w procesji z darami przekazali Ojcu Świętemu wykonaną z tłoczonej skóry szkatułę. Wewnątrz niej znalazły się ręcznie wykonane przez stypendystów podziękowania za udzielaną pomoc. Drugim darem był rulon, na którym zawarto Apel Miast dokument podpisany przez prezydentów i burmistrzów 43 miejscowości, które gościły Papieża w czasie jego pielgrzymek do Polski. Delegacja Fundacji po raz ostatni odwiedziła Watykan w kwietniu 2004 r. W ponad 20-osobowej grupie znaleźli się laureaci konkursu na najpiękniejsze życzenia SMS-owe dla Jana Pawła II: Edyta Grzyb, Agata Ostaszewska i Wojciech Bober. Wszystkich przesłanych propozycji było aż 40 tys. Część z nich wydrukowano na specjalnym płóciennym banerze, długim na kilka metrów. Wraz z pozostałymi życzeniami na płycie CD został on przekazany Ojcu Świętemu. Z następcą Papieża Polaka stypendyści spotkali się w trakcie jego pielgrzymki do Polski w maju 2006 r. W Warszawie m.in. witali Benedykta XVI na lotnisku Okęcie. Największa grupa osób pojechała na krakowskie Błonia, gdzie Papież wziął udział w spotkaniu z polską młodzieżą, a następnego dnia odprawił Mszę św. Skierował wówczas szczególne pozdrowienia dla stypendystów. Życzył im sukcesów w zdobywaniu wiedzy i w kształtowaniu przyszłości. Warto wspomnieć, że wielu stypendystów Fundacji pojechało na Światowe Dni Młodzieży do Kolonii (2005 r.) i Sydney (2008 r.). Duża ich grupa przygotowuje się do wyjazdu na tegoroczne spotkanie w Madrycie. raport Nasze spotkania z Ojcem Świętym Kraków, 27 maja 2006 r. Spotkanie Benedykta XVI z młodzieżą. 19

20 Wiemy od kard. Stanisława Dziwisza, że Jan Paweł II nazwał stypendystów swoim żywym pomnikiem. To bardzo piękne i jednocześnie zobowiązujące. Stypendia są znakiem wdzięczności wobec Ojca Świętego i uhonorowaniem jego nauki. Istotne jest, że idą one z młodymi ludźmi od gimnazjum do ukończenia studiów włącznie. Od początku do końca dajemy im szansę rozwijania talentów i darów, które posiadają. Wychodzimy tym samym naprzeciw nauczaniu społecznemu Papieża Polaka, jego trosce o Polskę i ukochaną przez niego młodzież. ks. prał. Jan Drob przewodniczący Zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia raport Program stypendialny Program stypendialny Jednym z najważniejszych działań Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia jest prowadzony od 11 lat program stypendiów edukacyjnych. Przyznawane są one uzdolnionej i jednocześnie niezasobnej młodzieży z małych miast i terenów wiejskich w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd Fundacji Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów edukacyjnych Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Pilotażowy program stypendialny wprowadzono w listopadzie i grudniu 2000 r. Pomoc materialną otrzymało 500 gimnazjalistów z pięciu diecezji, wytypowanych jako najuboższe, o dużej stopie bezrobocia: drohiczyńskiej, ełckiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, przemyskiej i radomskiej. Dzięki hojności Polaków program stypendialny był kontynuowany i rozszerzany na kolejne diecezje, obejmując teren całej Polski. Liczba przyznanych stypendiów systematycznie rosła. Fundacja postawiła sobie za cel wspieranie młodych ludzi przez wszystkie etapy ich edukacji: od gimnazjum po studia wyższe. Jednocześnie na poziomie gimnazjalnym grono stypendystów stale powiększało się o nowe osoby. W 2011 r. wysokość funduszu stypendialnego pozwoli objąć pomocą już 2,5 tys. osób. Według stanu na dzień 31 maja 2011 r., Fundacja wypłacała łącznie 2355 stypendiów: 540 uczniom gimnazjów, 1023 uczniom szkół średnich i 799 studentom uczelni wyższych, w tym 72 laureatom Konkursów Akademickich: im. Bp. Jana Chrapka i o indeks na studia prawnicze. Pieniądze na stypendia pochodzą z ogólnopolskiej zbiórki prowadzonej podczas Dnia Papieskiego, wpłat z tytułu odpisów 1% podatku dochodowego oraz wpłat donatorów prywatnych i instytucjonalnych. Program stypendialny wspierają również subwencjami wieloletni Partnerzy: Narodowy Bank Polski, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Stypendyści nazywani są żywym pomnikiem Jana Pawła II. 20

21 Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów edukacyjnych Miejsce zamieszkania na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców. Sytuacja materialna i społeczna stypendysty i jego rodziny udokumentowana następująco: potwierdzony dochód na osobę w rodzinie (brutto) niższy od 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, według stanu na dzień składania wniosku o stypendium. Spośród uczniów spełniających poniższe kryterium w pierwszej kolejności wspierane są osoby o najniższym poziomie materialnym; średnia ocen nie niższa niż 4,8 w gimnazjum, 4,5 w szkole średniej, 4,0 na studiach bądź udokumentowane inne zdolności ucznia (na przykład udział w olimpiadach, konkursach lub wybitne uzdolnienia w jednej dziedzinie). W wyjątkowych przypadkach średnia ocen może być niższa. Uzyskanie pozytywnej opinii: rekomendującego katechety; nauczyciela wychowawcy lub dyrektora szkoły; proboszcza; oraz ewentualnie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji charytatywnych, np. Caritas. Ponowne przyznanie stypendium osobie objętej już pomocą stypendialną Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w okresach poprzednich wymaga dodatkowo potwierdzenia przez koordynatora diecezjalnego lub osobę przez niego wskazaną uczestniczenia w całości programu stypendialnego, obejmującego coroczny obóz wakacyjno- -integracyjny, spotkania regionalne oraz pracę wolontariacką na rzecz lokalnego środowiska stypendysty. Obowiązki stypendysty Stypendysta odpowiada za swój rozwój intelektualny i duchowy. Stypendysta w sposób godny reprezentuje Fundację w swoim środowisku lokalnym poprzez odpowiednią postawę moralną i konkretne zaangażowanie społeczne. Stypendysta podejmuje pracę wolontariacką na rzecz środowiska swojej szkoły, parafii lub miejscowości. Zakres tych działań określa deklaracja, którą stypendysta dołącza do wniosku o przyznanie bądź odnowienie stypendium. Stypendysta wydatkuje środki finansowe stypendium w sposób określony regulaminem, tak aby sprzyjało to zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy, a także nabywaniu nowych umiejętności. Stypendysta uczestniczy w całości programu stypendialnego, przygotowanego przez Fundację, a w szczególności w obozie wakacyjno-integracyjnym, spotkaniach diecezjalnych oraz innych formach zaangażowania. Stypendysta ma obowiązek informowania Biura Fundacji o wszelkich dodatkowych stypendiach, przyznanych mu z innych źródeł. Rozwój programu stypendialnego 2000/ / / / / / / / rok szkolny 2008/ / / przyznane stypendia raport Program stypendialny 21

22 raport Program stypendialny w diecezjach 22 Spotkanie formacyjne stypendystów z diecezji opolskiej w Nysie, 2005 r. Program stypendialny w diecezjach Od 2008 r. stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia można znaleźć we wszystkich 42 diecezjach w Polsce. W niemal każdej z nich za realizację programu stypendialnego odpowiada powołany w tym celu przez biskupa ksiądz koordynator. Koordynatorzy diecezjalni razem z lokalnymi Komisjami Stypendialnymi poszukują kandydatów do stypendium i opiniują ich wnioski, które rozpatrywane są później w biurze Fundacji. Księża koordynatorzy przygotowują i prowadzą także program formacyjny dla stypendystów ze swojej diecezji. Obejmuje on przede wszystkim gimnazjalistów i uczniów szkół średnich (studenci większą część roku spędzają w ośrodkach akademickich i uczestniczą w formacji w ramach tworzonych przez siebie fundacyjnych wspólnot). Dzięki aktywności koordynatorów i osób bezpośrednio im pomagających, stypendyści jeżdżą na rekolekcje, dni skupienia, spotkania opłatkowe z biskupami i wyjazdy integracyjno-wypoczynkowe. Praca ta już na poziomie diecezji tworzy silne poczucie więzi między młodymi ludźmi. Dodatkowo koordynatorzy niejednokrotnie stają się dla stypendystów przyjaciółmi i pomagają przezwyciężać im problemy w szkole i w rodzinie. Udzielają również informacji dotyczących programu stypendialnego. Spotkania diecezjalne pozwalają stypendystom utrzymywać kontakt z Fundacją przez cały rok.

23 W styczniu 2009 r. stypendyści archidiecezji poznańskiej łamali się opłatkiem z abp. Stanisławem Gądeckim. Rodzinna atmosfera na spotkaniu diecezji bielsko-żywieckiej w Hałcnowie w 2006 r. Weekendowe spotkania formacyjne stypendystów naszej diecezji odbywają się raz na kwartał. Ponadto dla chętnych organizuję wycieczki w Beskidy i Tatry. Staramy się też wspólnie wychodzić do kina czy na pizzę, pamiętamy o swoich imieninach i urodzinach. Dzięki temu znamy się bardzo dobrze i rozmawiamy ze sobą na wiele różnych tematów, jak w rodzinie. Cieszę się sukcesami stypendystów i razem z nimi przeżywam ich porażki. Chcę być z nimi i dla nich. Moja rola nie jest wielka zwyczajnie ofiarowuję im trochę swojego czasu i rozmawiam o nich z Bogiem. Jednocześnie dziękuję Mu, że mogę opiekować się tą wspólnotą. ks. Stanisław Lubaszka, koordynator diecezji bielsko-żywieckiej Miesięczne stypendium w wysokości do 310 zł podzielone jest na pakiety socjalny i naukowy. Za pieniądze z tego pierwszego stypendyści mogą opłacić np. koszty dojazdu do szkoły, zakwaterowania w internacie, kupna odzieży. Pakietem naukowym finansują zakup wszelkiego rodzaju pomocy naukowych (sprzętu komputerowego, fotograficznego, książek, instrumentów muzycznych) czy opłaty za Internet. Wykorzystanie stypendium muszą udokumentować, przedstawiając raz na semestr rozliczenie z dołączonymi dowodami zakupów (faktury VAT, paragony, rachunki itp.). Partnerami programu stypendialnego w gimnazjach i szkołach średnich są Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Zakład Narodowy im. Ossolińskich. EFRWP współpracuje z Fundacją od roku szkolnego 2007/2008. Obecnie funduje 67 stypendystom pakiet naukowy (stan na 31 maja 2011 r.). Ossolineum w ramach Programu stypendialnego im. Andrzeja Jeziorańskiego finansuje stypendia pięciu osób. Na podstawie zawartej z Fundacją w 2009 r. umowy, są one objęte jej programem formacyjnym. raport Program stypendialny w diecezjach Stypendium w gimnazjum i szkołach średnich 23

24 Zajęcia w Goethe Instytut podczas obozu Deutsch w lutym 2008 r. Obozy językowe W organizacji obozów językowych pomagały: Fundacja RENOVABIS, Goethe-Institut, Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania raport Obozy językowe Nieustanne poszerzanie znajomości języków obcych stało się dla młodych ludzi koniecznością. Profesjonalne kursy prowadzone przez native speakers są dla wielu zbyt kosztowne lub niedostępne w ich miejscu zamieszkania. Rozumiejąc to zjawisko, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia i jej partnerzy zaczęli organizować dla stypendystów obozy językowe. 24 Było ich dotychczas trzynaście: jedenaście obozów języka niemieckiego Deutsch w Warszawie i Krakowie ( ) oraz dwa obozy języka angielskiego English w Cieniawie k. Nowego Sącza i Krakowie ( ). Pierwsze, tygodniowe, organizowano w czasie zimowych ferii. Te drugie odbywały się na początku wakacji i trwały po kilkanaście dni. W każdym obozie uczestniczyło od 50 do ponad 150 licealistów, wyłonionych w drodze konkursu. Zróżnicowane pod względem formy i treści zajęcia prowadzili niemieccy i amerykańscy lektorzy. Uczestnicy podzieleni byli na małe grupy, dobrane zgodnie ze stopniem znajomości języka. W ciągu dnia stypendyści i kadra obozów stale posługiwali się językiem obcym podczas wyjść, posiłków, pogodnych wieczorów. Także msze święte celebrowane były po niemiecku i angielsku. Taka metoda nauki pomagała przełamać opory w korzystaniu z języka. Na zakończenie kursu każdy z uczestników otrzymywał specjalny certyfikat. Uzupełnieniem obozowych programów było korzystanie przez stypendystów z oferty kulturalnej i turystycznej miejsc, w których przebywali. W przyszłości projekt będzie kontynuowany. W ciągu pięciu lat udział w obozach językowych wzięło łącznie ponad 1000 osób. Stypendyści szlifowali bardzo ważną umiejętność posługiwania się językiem obcym w praktyce. Ważnym aspektem obozów była liturgia celebrowana po niemiecku i angielsku, a także spotkania z niemieckim środowiskiem duszpasterskim. Co roku stypendyści gościli także w ambasadzie naszych zachodnich sąsiadów. Wśród wielu projektów realizowanych przez Fundację było to przedsięwzięcie szczególnie odpowiadające aktualnym potrzebom naszej młodzieży, do dziś wspominane z nostalgią. Katarzyna Kieler menedżer ds. obozów stypendystów Fundacji

25 Co roku kilkudziesięciu stypendystów z dwóch wybranych diecezji wyjątkowo aktywnie włącza się w przygotowania do Dnia Papieskiego, przyjeżdżając do Warszawy na tzw. obozy pakowawcze. W ich trakcie zespoły gimnazjalistów i licealistów pakują materiały, wykorzystywane podczas zbiórki na fundusz stypendialny Fundacji. Obozy organizowane są od 2007 r. na przełomie czerwca i lipca. Podzielone są na dwa tygodniowe turnusy. Pomieszczenia dla wolontariuszy udostępniają dwie stołeczne placówki oświatowe: Gimnazjum nr 145 im. Jana Pawła II z Rodziny Szkół Jana Pawła II na Targówku i zespół Szkół Przymierza Rodzin nr 3 im. Ks. Jerzego Popiełuszki na Bielanach. Stworzone przez młodzież przesyłki trafiają do sztabów koordynujących kwestę przykościelną i publiczną. W skład pojedynczego pakietu wchodzą tekturowe puszki, banderole, naklejki z logo Dnia Papieskiego, zestawy obrazków z Janem Pawłem II, chusty, smycze i identyfikatory dla wolontariuszy oraz komplet dokumentów. Każdego roku przez ręce pakowaczy przechodzi łącznie ok. 5,5 mln naklejek, 4,5 mln obrazków, 50 tys. puszek i 6 tys. chust. Dni na obozach pakowawczych wypełniają, poza pracą, wspólna modlitwa, zabawy integracyjne i zwiedzanie Warszawy. Pakiety dla sztabów zbiórki przygotowywali stypendyści z diecezji: 2007 świdnickiej i lubelskiej 2008 warszawsko-praskiej i siedleckiej 2009 rzeszowskiej i opolskiej 2010 warszawskiej i drohiczyńskiej 2011 częstochowskiej i gnieźnieńskiej raport Obozy pakowawcze Obozy pakowawcze Wielkie pakowanie przed IX Dniem Papieskim (czerwiec 2009 r.). 25

Dziedziniec Dialogu str. 2. 16 Kard. Ravasi: także ateiści potrzebują Kościoła. 3 Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski

Dziedziniec Dialogu str. 2. 16 Kard. Ravasi: także ateiści potrzebują Kościoła. 3 Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski 3 Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski 16 Kard. Ravasi: także ateiści potrzebują Kościoła 27 W obecności Franciszka można rozmawiać o wszystkim www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 (1123) niedziela,

Bardziej szczegółowo

WiadomościKai 49 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641. Nowy biskup polowy

WiadomościKai 49 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641. Nowy biskup polowy WiadomościKai (975) niedziela 12 grudnia 2010 49 www.kai.pl ekai.pl BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641 Nowy biskup polowy FOT. P. Tumidajski/ fotokai WYDARZENIA 3 XI Dzień modlitwy

Bardziej szczegółowo

Serwis ORRK Biuletyn liderów i asystentów ruchów oraz stowarzyszeń katolickich Warszawa czerwiec 2012 Numer 28

Serwis ORRK Biuletyn liderów i asystentów ruchów oraz stowarzyszeń katolickich Warszawa czerwiec 2012 Numer 28 Serwis ORRK Biuletyn liderów i asystentów ruchów oraz stowarzyszeń katolickich Warszawa czerwiec 2012 Numer 28 Trwa walka o rodzinę W naszym kraju obecnie przeżywamy czas intensywnych działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

List jedności Komunikat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie nr 2 2011/2012

List jedności Komunikat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie nr 2 2011/2012 Ks. dr Adam Wodarczyk Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice tel./fax (032) 251 88 20, e-mail: sekretariat@oaza.pl kom. +48 696 254 488, e-mail: A.Wodarczyk@oaza.pl Katowice,

Bardziej szczegółowo

MAJ ROK XIV 2014/140

MAJ ROK XIV 2014/140 WIADOMOŚCI INSPEKTORIALNE Krakowskiej Inspektorii Salezjanów MAJ ROK XIV 2014/140 Spis Treści: 3 Ze świata salezjańskiego 4 Z życia Inspektorii 10 Kielce 11 Kraków - Dębniki 12 Kraków - Różana 13 Kraków

Bardziej szczegółowo

Katowicki. za Tydzień. Potęga modlitwy

Katowicki. za Tydzień. Potęga modlitwy 30 marca 2008 nr 13/842 Katowicki Piotr Sacha redaktor wydania Jest to wielka godzina dla całego świata czytamy słowa Chrystusa, które zanotowała w swoim Dzienniczku św. Faustyna. Chodzi oczywiście o godz.

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

60-lecie kapłaństwa Benedykta XVI

60-lecie kapłaństwa Benedykta XVI (1005) niedziela, 10 lipca 2011 27 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ 3 Abp Michalik: przewiduję miałki obraz naszej prezydencji 10 Prokuratura oczyściła członków

Bardziej szczegółowo

4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina!

4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina! 3 Forbes : Benedykt XVI piąty 4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina! 28 Sobór Watykański II oczami ewangelika (1080) niedziela, 16 grudnia 2012 50 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i Narodu

Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i Narodu Nr 30 (339) 30 lipca 2015 Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i Narodu Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości o abstynencję w sierpniu 2015 r. (do odczytania wiernym w niedzielę 2 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKA MISJA KATOLICKA w SZWAJCARII WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI NR 431 LIPIEC - SIERPIEŃ 2007 NR 431 LIPIEC

Bardziej szczegółowo

Metody, doskonalenie zawodowe, katecheci, duszpasterze, biblistyka, Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II

Metody, doskonalenie zawodowe, katecheci, duszpasterze, biblistyka, Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL WZNoS KUL w Stalowej Woli Nowe metody doskonalenia zawodowego katechetów i duszpasterzy z dziedziny biblistyki na podstawie działalności Polskiego Dzieła Biblijnego

Bardziej szczegółowo

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia Pismo Parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie SIERPIEŃ 2011 nr 409 (839) Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia Słowo Dla Życia (7.08.2011) Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKA MISJA KATOLICKA w SZWAJCARII WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI NR 431 LIPIEC - SIERPIEŃ 2007 NR 431 LIPIEC

Bardziej szczegółowo

Abp Michalik 10 lat na czele KEP str. 2. 15 Benedykt XVI wspomina Jana Pawła II. 3 Akcja Caritas: Rodziny polskie rodzinom ukraińskim

Abp Michalik 10 lat na czele KEP str. 2. 15 Benedykt XVI wspomina Jana Pawła II. 3 Akcja Caritas: Rodziny polskie rodzinom ukraińskim 3 Akcja Caritas: Rodziny polskie rodzinom ukraińskim 15 Benedykt XVI wspomina Jana Pawła II 23 Papież jest człowiekiem jak wszyscy wywiad Franciszka dla Corriere della Sera www.kai.pl www.ekai.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

Bp Guzdek: w okopach nie ma niewierzących. s. 2. 8 Ks. Atłas: podzielmy się powołaniami ze światem. 5 Myśl europejska Jana Pawła II

Bp Guzdek: w okopach nie ma niewierzących. s. 2. 8 Ks. Atłas: podzielmy się powołaniami ze światem. 5 Myśl europejska Jana Pawła II 5 Myśl europejska Jana Pawła II 8 Ks. Atłas: podzielmy się powołaniami ze światem 10 Prof. Zoll: Palikot wykorzystuje błędy Kościoła (1021) niedziela, 30 października 2011 43 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z 1 (3) / 2009 Portal KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Już wiosna! Prezydent RP Lech Kaczyński na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Kryształowy Alumnus 10 lat Instytutu

Bardziej szczegółowo

KURS DLA POMOCNIKÓW 2006 MATERIAŁY DO PRACY Z GRUPĄ

KURS DLA POMOCNIKÓW 2006 MATERIAŁY DO PRACY Z GRUPĄ ACTA UNIVERSITATIS VAPIERSIENSIS KURS DLA POMOCNIKÓW 2006 MATERIAŁY DO PRACY Z GRUPĄ 2 Spis treści CZĘŚĆ I - WAŻNE ADRESY I INFORMACJE... 4 Przydatne adresy... 5 Strony www...6 Magazyn sprzętu obozowego

Bardziej szczegółowo

Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna

Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna Z życia Uczelni 8 stycznia 2004 roku słowami Ojcze Święty, Politechnika Opolska kłania się i prosi o błogosławieństwo rektor Piotr Wach zwracał się do Ciebie,

Bardziej szczegółowo

Magazyn Caritas Diecezji Siedleckiej

Magazyn Caritas Diecezji Siedleckiej Ubi Caritas... Magazyn www.siedlce.caritas.pl 1/2013 Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić? On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo

Bardziej szczegółowo

P R O W I N C J A K R A K O W S K A

P R O W I N C J A K R A K O W S K A Chodziliśmy różnymi drogami, ale złączyło nas jedno pragnienie. Podejmujemy różne wyzwania, ale czerpiemy z jednego źródła. Mamy wiele twarzy, ale patrzymy w jednym kierunku. P R O W I N C J A K R A K

Bardziej szczegółowo

R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y. Słowo duszpasterza. Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej

R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y. Słowo duszpasterza. Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej mieliśmy w kościołach o wiele więcej osób praktykujących, niż wierzących. Podstawą

Bardziej szczegółowo

DOBRE POMYSŁY NA POZYSKIWANIE FUNDUSZY W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI. F U N D R A I S I N G T O S Z T U K A, k t ó r e j m o ż n a s i ę n a u c z y ć

DOBRE POMYSŁY NA POZYSKIWANIE FUNDUSZY W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI. F U N D R A I S I N G T O S Z T U K A, k t ó r e j m o ż n a s i ę n a u c z y ć DOBRE POMYSŁY NA POZYSKIWANIE FUNDUSZY W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI F U N D R A I S I N G T O S Z T U K A, k t ó r e j m o ż n a s i ę n a u c z y ć 02 po pierwsze kawa i pączki! 03 W ten zabawny sposób podstawową

Bardziej szczegółowo

Vita Academica. Gaudeamus igitur! Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244.

Vita Academica. Gaudeamus igitur! Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244. Vita Academica nr 4 (79) 2014 wrzesień październik Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244 Gaudeamus igitur! W numerze z życia uczelni Wydarzyło się.... 2

Bardziej szczegółowo

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni.

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni. 29 sierpnia 4 września 2014 r. 25 Partnerzy merytoryczni Partner raportu EDYCJA XXII fot: fotolia Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie (SKOK Wołomin) wyróżniona w XXII edycji Raportu

Bardziej szczegółowo

Ziemia Lubliniecka. magazyn społeczno-kulturalny. Nie lękajcie się!

Ziemia Lubliniecka. magazyn społeczno-kulturalny. Nie lękajcie się! Ziemia Lubliniecka magazyn społeczno-kulturalny EGZEMPLARZ BEZPŁATNY GAZETA POWIATOWA ISSN 1641-1935 nr 1/2014 (116) Nie lękajcie się! Szanowni Państwo! Minęło 13 lat od ukazania się pierwszego wydania

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 4 Darczyńca o Konkursie... 6 Informacja o Konkursie... 7 Jak dokonano wyboru laureatów... 8 Statystyki... 8 Audytor o Konkursie... 9 Członkowie Kapituły Konkursu... 10 Przyjęcie u

Bardziej szczegółowo

Drodzy Rotarianie, ROTARIANIN

Drodzy Rotarianie, ROTARIANIN Drodzy Rotarianie, Karnawał jest dla wielu organizacji humanitarnych tradycyjnym okresem balów charytatywnych. Dotyczy to również Rotary International. W tym roku karnawał był wyjątkowo długi i wiele klubów

Bardziej szczegółowo

5/2011 (118) rok XII ISSN 1508-5082

5/2011 (118) rok XII ISSN 1508-5082 5/2011 (118) rok XII ISSN 1508-5082 InfoRegion Fot. Archiwum Nowe Podkarpacie Fot. Archiwum Miasta Przemyśla Tygrysy biznesu Podkarpackiego Trójmiasta Najprężniej działające firmy z południa regionu otrzymały

Bardziej szczegółowo

10 lat. wspieramy zdolnych i aktywnych

10 lat. wspieramy zdolnych i aktywnych 10 lat wspieramy zdolnych i aktywnych WYDAWCA: Organizacja Pożytku Publicznego KRS 00000 82324 Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ul. T. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj 084 686 48 77, fax 084

Bardziej szczegółowo