Spis treści. FINANSE Finanse Fundacji 42 Bilans Rachunek wyników Przychody statutowe i koszty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. FINANSE Finanse Fundacji 42 Bilans 2009-2010 44 Rachunek wyników 2009-2010 45 Przychody statutowe i koszty 2009-2010 46"

Transkrypt

1

2 Spis treści WSTĘP Wspólnie budujemy żywy pomnik Jana Pawła II 3 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 4 Władze Fundacji 5 PROPAGOWANIE NAUCZANIA JANA PAWŁA II Dzień Papieski 6 Modlitwa i łączność duchowa 8 Konferencje naukowe i dyskusje 9 Koncerty, wystawy, spektakle 10 W kraju i za granicami 11 Kampanie społeczne Dni Papieskich 12 Zbiórka pieniędzy na stypendia 13 Nagrody TOTUS 14 Miasta Papieskie 16 Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach 18 Nasze spotkania z Ojcem Świętym 19 PROGRAM STYPENDIALNY Program stypendialny 20 Program stypendialny w diecezjach 22 Obozy językowe 24 Obozy pakowawcze 25 Konkurs Akademicki o stypendium i indeks im. Bp. Jana Chrapka 26 Konkurs Akademicki o indeks na studia prawnicze LEX 27 Program stypendialny dla studentów 28 PROGRAM FORMACYJNY Wspólnoty akademickie 30 Letnie obozy integracyjno-formacyjne 32 Obozy studenckie 34 Obozy dla maturzystów 35 Pielgrzymka do Częstochowy 36 STYPENDYŚCI Nasi stypendyści 38 FINANSE Finanse Fundacji 42 Bilans Rachunek wyników Przychody statutowe i koszty PODZIĘKOWANIA Pomagają nam 48 ZAKOŃCZENIE Liczby i fakty 51 Résumé (English, Deutsch, русский, français, Italiano) 52 W roku beatyfikacji Jana Pawła II 54 Informacje o Fundacji 55 raport spis treści 2 Raport przygotowany został przez stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Koordynacja prac: M. Ziółkowski. Redakcja: M. Ziółkowski, A. Greniuk, S. Narloch, A. Gałka, K. Korwek, D. Wackerman. Zdjęcia: M. Ziółkowski, K. Szczęsny, J. Bebel, A. Heldwein, M. Sulkowski, T. Zybert, S. Pontus, ks. D. Kowalczyk, D. Kaczor, A. Stelmasiak/COB, A. Mari/Biały Kruk. Skład i druk: Dream Up, Katowice 2011.

3 Wspólnie budujemy żywy pomnik Jana Pawła II Pontyfikat Ojca Świętego, błogosławionego Jana Pawła II może z pewnością nosić miano Magnalia Dei - Wielkich Dzieł Bożych dokonanych w historii. Nie dziwi zatem fakt, iż w Ojczyźnie Papieża podejmuje się przeróżne inicjatywy mające na celu upamiętnienie jego dorobku. W ostatnich latach wytworzył się ruch społeczny, który chce zachować dziedzictwo Jana Pawła II poprzez realizację jego duchowego testamentu. Rodacy Papieża, zwłaszcza w kontekście niedawnej beatyfikacji, czują potrzebę realizacji papieskiego orędzia w życiu codziennym, w rodzinie, w społeczeństwie i państwie. Jednym z obszarów domagających się zdynamizowania jest papieska myśl społeczna, wyrażająca się poczuciu solidarności z ubogimi i potrzebującymi. Nie brak ich w naszej Ojczyźnie. Niniejszym chciałbym zaprezentować jedną z najważniejszych we wspomnianym obszarze inicjatyw Kościoła w Polsce, która zyskała dużą społeczną akceptację i posiada już jedenastoletni dorobek. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, bo o niej mowa, powstała w roku 2000 jako odpowiedź na słowa błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II, skierowane do rodaków podczas pamiętnej pielgrzymki roku Papież zauważył wtedy, że konieczne zmiany społeczno-gospodarcze po przełomie roku 1989 przyczyniły się wprawdzie do rozwoju wielu regionów, ale równocześnie w wielu innych powiększyły obszar biedy i ubóstwa. W sposób oczywisty przemiany te niezwykle mocno dotykały młodzież, która niejednokrotnie traciła możliwość wykorzystania swych talentów poprzez zdobycie odpowiedniego poziomu wykształcenia. Aby temu zaradzić, w roku 2000 Konferencja Episkopatu Polski utworzyła Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która w ramach specjalnego programu zajęła się pomocą szczególnie utalentowanej młodzieży, pochodzącej ze wspomnianych środowisk. Grupę docelową stanowią młodzi, z miejscowości liczących do 20 tys. osób, z rodzin o niskich dochodach na jedną osobę (0,7 najniższej średniej krajowej brutto). Wartość przyznawanego stypendium wzmacnia fakt, iż jest ono przyznawane długofalowo, nawet przez okres 10 lat, od gimnazjum aż do ukończenia studiów. Program stypendialny jest postrzegany jako budowanie żywego pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II. W bieżącym roku liczba stypendystów przekroczyła już 2500, z czego 800 to studenci uczący się zazwyczaj w renomowanych uczelniach. Cechę szczególną programu stypendialnego stanowi formacja stypendystów w duchu wartości bliskich błogosławionemu papieżowi Janowi Pawłowi II. Stypendyści w diecezjach, dzięki zaangażowaniu księży koordynatorów, objęci są gruntowną formacją prowadzącą do dojrzałości chrześcijańskiej i obywatelskiej. Podobne cele stawiają sobie także studenci we wspólnotach akademickich. Jest ich dzisiaj 20. Na poziomie ogólnopolskim są dla wszystkich organizowane dwutygodniowe obozy wakacyjne. Młodzież gimnazjalna i licealna poznaje najważniejsze miasta wraz z ich bogactwem kulturowym i naukowym. Dzięki życzliwości i wsparciu lokalnych samorządów oraz pomocy różnych instytucji odwiedzili dotychczas Kraków, Warszawę, Trójmiasto, Poznań, Wrocław, Aglomerację Śląską wraz z Zagłębiem, Łódź i Częstochowę (pielgrzymka dziesięciolecia). W roku 2011 zostaną przyjęci przez miasto Bydgoszcz. Studenci oraz absolwenci szkół średnich swoje obozy przeżywają w atrakcyjnych turystycznie regionach Polski (Beskidy, Tatry, Karkonosze, Warmia i Mazury). W tym roku w Funce (Bory Tucholskie) oprócz formacji w duchu swego Założyciela będą szkolili się w obszarze ekologii. Program formacyjny angażuje wielką liczbę wolontariuszy zarówno duchownych jak i świeckich, rekrutujących się z grona stypendystów oraz zaprzyjaźnionych organizacji. Innym ważnym zadaniem Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia jest koordynowanie obchodów Dnia Papieskiego na poziomie ogólnopolskim i ogólnoświatowym. Dzień ten zawsze przypada w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. W roku 2011 Dzień Papieski jako podziękowanie za dar beatyfikacji Papieża Polaka został przekształcony w Tydzień Papieski, który przeżyjemy od 9 do 16 października pod hasłem Jan Paweł II - Człowiek Modlitwy. Dzień Papieski obejmuje zawsze wymiary duchowy, intelektualny, naukowy i charytatywny. W ramach kwesty przykościelnej i publicznej zbierane są wtedy środki na stypendia edukacyjne. Wspomniana zbiórka nie byłaby możliwa bez znaczącego zaangażowania wielu ludzi dobrej woli, Partnerów Fundacji skupionych w Ogólnopolskim Komitecie Organizacyjnym Dnia Papieskiego oraz wielu przyjaciół w Polsce i wśród Polonii na całym świecie. Dzień Papieski łączy Polaków z błogosławionym Janem Pawłem II i wokół niego, bez względu na miejsce zamieszkania. Innym istotnym przedsięwzięciem Fundacji jest także wręczanie dorocznych Nagród TOTUS, dla osób i środowisk, które zainspirowane papieskim nauczaniem w sposób wybitny przyczyniają się do promowania godności człowieka. Nagrody te przyznawane są w czterech kategoriach: promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza, osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej, propagowanie nauczania Jana Pawła II oraz TOTUS medialny dla upamiętnienia bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach. Nagrody te zyskały miano cennych i prestiżowych. Od pięciu lat Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego, dzięki czemu może starać się o dodatkowe środki z odpisu 1% podatku dochodowego. Specjalny program do rozliczenia z urzędem skarbowym jest do pobrania na stronie Dzięki niezwykłej hojności Polaków mogliśmy już pięciokrotnie zwiększyć pulę przyznawanych stypendiów. Co oczywiste, potrzeby są o wiele większe. Od początku swego istnienia Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia w różny sposób zajmuje się upamiętnianiem wyjątkowego Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, który dla Polaków, wiernych Kościoła na całym świecie oraz wielu ludzi dobrej woli pozostanie Wielki i Święty. Będę wdzięczny wszystkim, którzy współpracują i zechcą w przyszłości włączyć się w działania Fundacji w tym ważnym dziele. Sądzę, że jest to dobry sposób na spłacenie długu wdzięczności wobec osoby Jana Pawła II, którego Bóg postawił na naszej drodze. Arcybiskup Metropolita Warszawski Przewodniczący Rady Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia Warszawa, maj 2011 r. raport Wspólnie budujemy żywy pomnik Jana Pawła II 3

4 raport Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia Cieszę się, że dzięki inicjatywie Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia pozyskiwane są środki na wspieranie uboższej młodzieży przez stypendia naukowe, które pomogą jej lepiej przygotować się do zadań, jakie ją czekają w dorosłym życiu. Rzeczywiście jest to dzieło, które należy wspierać dla dobra całego narodu. Jan Paweł II 4 Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia Takie pomniki, które zmierzają do podniesienia poziomu intelektualnego katolików, do pogłębienia ich świadomości religijnej, eklezjalnej i obywatelskiej, zdają się odpowiadać potrzebom naszych czasów. Przyznane przez taką fundację m.in. stypendia dla naukowców, zdolnych wychowawców, nauczycieli szkół katolickich i studentów, ludzi zaangażowanych w media, mogą zostawić trwalszy ślad apostolskiej misji papieża Jana Pawła II, niż kamień czy spiż. To bowiem, co dziś jest bardzo potrzebne Kościołowi i społeczeństwu polskiemu, sprowadza się do wartości wpisanych w człowieka ( ) Konferencja Episkopatu Polski, 1999 r. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została powołana do życia przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 r. jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Fundacją kierują Rada i Zarząd Fundacji. Na czele Rady stoi ks. kard. Kazimierz Nycz, a przewodniczącym Zarządu jest ks. prał. Jan Drob. Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie. Zgodnie ze statutem Fundacja ma trzy zasadnicze cele: - upowszechnianie nauczania Papieża Jana Pawła II, - podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi, - wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w Polsce. Fundacja realizuje swoje cele m.in. przez: - organizowanie Dnia Papieskiego (od 2001 r.), - przyznawanie Nagród TOTUS (od 2000 r.), - prowadzenie programu stypendialnego dla młodzieży w wieku szkolnym, - przeprowadzanie konkursów akademickich o indeks, - współorganizowanie sympozjów naukowych i konkursów, propagujących nauczanie Jana Pawła II.

5 Posiedzenie Rady Fundacji, czerwiec 2010 r. Władze Fundacji Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia kierują: Rada Fundacji: Ks. Kard. Kazimierz Nycz Przewodniczący Ks. Abp Tadeusz Gocłowski Wiceprzewodniczący Abp Henryk Hoser Ks. Bp Marek Mendyk Prof. Dr Hab. Zbigniew Cieślak Piotr Gaweł O. Andrzej Majewski SJ Prof. Dr Hab. Jerzy Olędzki Mec. Michał Rościszewski Ks. Tomasz Sielicki Adam Tański Ks. Henryk Zieliński Zarząd Fundacji: Ks. Prał. Jan Drob Przewodniczący Andrzej Cehak Wiceprzewodniczący Ks. Dariusz Kowalczyk Członek Marek Zdrojewski Członek Rok Przewodniczący Rady Fundacji abp Tadeusz Gocłowski i Maciej Płażyński oglądają pierwszą statuetkę Nagrody TOTUS. raport Władze Fundacji Członkowie: 5

6 Dni Papieskie: I Dzień Papieski - 14 X 2001 r. Pontyfikat Przełomów II Dzień Papieski - 13 X 2002 r. Jan Paweł II - Świadek Nadziei III Dzień Papieski - 12 X 2003 r. Jan Paweł II - Apostoł Jedności IV Dzień Papieski - 10 X 2004 r. Jan Paweł II - Pielgrzym Pokoju V Dzień Papieski - 16 X 2005 r. Jan Paweł II - Orędownik Prawdy VI Dzień Papieski - 15 X 2006 r. Jan Paweł II - Sługa Miłosierdzia raport dzień Papieski VII Dzień Papieski - 14 X 2007 r. Jan Paweł II - Obrońca Godności Człowieka 6 VIII Dzień Papieski - 12 X 2008 r. Jan Paweł II - Wychowawca Młodych IX Dzień Papieski - 11 X 2009 r. Jan Paweł II - Papież Wolności X Dzień Papieski 10 X 2010 r. Jan Paweł II Odwaga Świętości XI Dzień Papieski 9 X 2011 r. Jan Paweł II Człowiek Modlitwy Dzień Papieski zrodził się jako wspólnie składany przez naród hołd Papieżowi z rodu Polaków z okazji rocznicy jego wyboru na Stolicę Piotrową. Przybrał on kształt wieloaspektowy. Nade wszystko to wspólna modlitwa, zwłaszcza Eucharystia jako dziękczynienie za ten pontyfikat i wyniesienie na ołtarze Karola Wojtyły. Sympozja organizowane w tym dniu lub w jego bliskości pomagają zgłębiać myśl papieską. Imprezy kulturowe i sportowe przypominają, kim on był w swej pasji życia. Promocja ludzi zasłużonych przez przyznawanie Nagród TOTUS to okazywanie im wdzięczności za twórczość w kilku dziedzinach ludzkiej aktywności. I wreszcie wymiar społeczny: ofiary, tak chętnie składane przez społeczeństwo na kształtowanie młodzieży, która bez tego nie miałaby szansy na rozwijanie swoich wspaniałych talentów. Trzeba strzec i rozwijać ideę tego dnia. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski, wiceprzewodniczący Rady Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

7 Realizując jeden z celów statutowych, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia wystąpiła z inicjatywą ustanowienia dorocznego dnia promocji nauczania Jana Pawła II. W czerwcu 2001 r. Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła projekt Dnia Papieskiego, który obchodzony jest w niedzielę poprzedzającą bezpośrednio rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (16 października). Jest to dzień łączności z Ojcem Świętym, w czasie którego wierni zachęcani są do zgłębiania papieskiego nauczania. Towarzyszą mu liczne wydarzenia kulturalne, naukowe i rozrywkowe, a także ogólnopolska zbiórka pieniędzy na fundusz stypendialny Fundacji, będąca bezpośrednim przełożeniem na czyn słów Jana Pawła II o solidarności z potrzebującymi. Dzień Papieski znajduje szeroki oddźwięk w mediach lokalnych i ogólnopolskich. W przygotowywaniu kolejnych Dni Papieskich Fundację wspiera Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Dnia Papieskiego, w skład którego wchodzą Akcja Katolicka, Centrum Myśli Jana Pawła II, Duszpasterstwa Akademickie, Fundacja Świętego Mikołaja, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Kluby Inteligencji Katolickiej, Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, Ruch Światło-Życie, Skauci Europy, Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej. W organizację Dnia włączają się także Miasta Papieskie miejscowości, które Jan Paweł II odwiedził podczas swoich pielgrzymek do Ojczyzny. Dzięki zaangażowaniu środowisk polonijnych, Dzień Papieski obchodzony jest także poza granicami kraju. W zamierzeniu polskich biskupów dzień ten ma być doroczną okazją do wspólnotowej refleksji nad trwającą po wszystkie dni, aż do skończenia świata tajemnicą misji następcy św. Piotra. Chcemy w ten sposób upamiętnić na całe stulecia dzieło i myśl wielkiego Polaka powiedział Prymas Polski kard. Józef Glemp. Za ustanowienie Dnia Papieskiego osobiście dziękował w Watykanie Jan Paweł II: ( ) Zawsze liczyłem na duchowe wsparcie moich Rodaków i stale je otrzymuję. Ze swej strony odwzajemniam ich życzliwość przed Panem, prosząc Go o wszelkie dobro, jakiego potrzebuje Polska i Polacy. Proszę, abyśmy nadal trwali w tej komunii modlitwy. Wiem, że ten dzień łączy się z piękną ideą wspierania przez stypendia młodych Polaków, którzy znajdują się w trudnych warunkach materialnych. ( ) Dziękuję organizatorom, artystom i wszystkim, którzy włączają się w to dzieło. Niech Dzień Papieski przyniesie wszystkim Polakom głębokie przeżycia duchowe i obfite owoce łaski. Niech Wam Bóg błogosławi! raport dzień Papieski dzień Papieski 10 października 2010 r. Koncert Jan Paweł II Odwaga Świętości na Placu Zamkowym w Warszawie. 7

8 raport Modlitwa i łączność duchowa X Dzień Papieski. Msza święta w Kościele Akademickim św. Anny w Warszawie. 8 Krzyż ze zniczy ułożony pod tablicą upamiętniającą Jana Pawła II archikatedra św. Jana w Warszawie. Modlitwa i łączność duchowa Dzień Papieski obchodzony jest zawsze w łączności duchowej z następcą św. Piotra w Watykanie. We wszystkich polskich parafiach w kraju i za granicą wierni modlą się w tym dniu w intencji papieża. Od 2005 r. wypełniały go również prośby o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II. Najbliższy Dzień Papieski 9 października 2011 r. będzie podziękowaniem za dar świętości Papieża Polaka i przypomnieniem go jako człowieka wielkiej wiary i modlitwy. W diecezjalnych katedrach biskupi sprawują tego dnia uroczyste msze święte. Organizowane są nabożeństwa, apele oraz nocne czuwania, połączone z medytacją nad papieskimi tekstami. W wielu miejscowościach powraca się do miejsc, w których przebywał Ojciec Święty. Tysiące ludzi gromadzą się pod jego pomnikami. W latach specjalne telemosty łączyły wiernych w miastach, które odwiedził Jan Paweł II. W niedzielę poprzedzającą Dzień Papieski odczytywany jest zawsze list pasterski Konferencji Episkopatu Polski. Treść listu wyznacza hasło przypadające w danym roku. Nauczanie Jana Pawła II jest też obecne w homiliach głoszonych podczas mszy świętych w trakcie samego Dnia Papieskiego. Przez cały tydzień w szkołach prowadzone są katechezy skoncentrowane na osobie i posłannictwie Papieża. Centralne obchody Dnia Papieskiego obejmują co roku msze święte w Bazylice św. Krzyża i kościele św. Anny w Warszawie oraz w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Są one transmitowane przez Polskie Radio i Telewizję Polską.

9 Główni prelegenci sesji naukowych w Warszawie: 2001 George Weigel 2002 kard. Crescenzio Sepe 2003 kard. Giovanni Battista Re 2004 ks. Pasquale Borgomeo SJ 2005 kard. Jean-Louis Tauran 2006 kard. Jozef Tomko 2007 ks. prał. Pietro Parolin 2008 kard. Stanisław Ryłko 2009 bp Piotr Jarecki Sesja naukowa VIII Dnia Papieskiego Okolice Dnia Papieskiego to czas, w którym podejmowane są akademickie rozważania na temat pontyfikatu Jana Pawła II. W całym kraju organizowane są konferencje, sesje i seminaria naukowe oraz panele dyskusyjne. Przybliżają one zainteresowanym treści nauczania Papieża, jego życie i posługę na Stolicy Piotrowej. Ich tematyka związana jest z hasłem Dnia Papieskiego. Od 2001 r. w Warszawie Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia przygotowuje duże, międzynarodowe sesje naukowe. Oprócz czołowych przedstawicieli Kościoła katolickiego w Polsce, biorą w nich udział również znakomici goście z Watykanu, świadkowie pontyfikatu Jana Pawła II. Spotkania odbywają się w auli starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2010 formuła tych sesji została odświeżona. W siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski toczyła się dyskusja w ramach panelu pt. Jan Paweł II Odwaga Świętości. Dziennikarze Ewa Czaczkowska ( Rzeczpospolita ), Anna Gruszecka (Radio Merkury), Grzegorz Polak (Religia.tv) i Marek Zając (TVP, Przekrój ) wraz z innymi uczestnikami sesji zastanawiali się nad obecnością świętości w mediach i życiu świeckich. W organizację podobnych spotkań naukowych, odczytów, wykładów angażują się wszystkie organizacje zrzeszone w OKO DP, w szczególności Kluby Inteligencji Katolickiej. Problem wolności jest głównym problemem człowieka i ludzkości, w którym skupiają się jakby w soczewce wszystkie inne problemy. Jest jakby źródłem dobra i zła. ( ) Za kształt wolności odpowiedzialny jest sam człowiek. Ale wiele przecież zależy od rodziny, od szkoły, dzisiaj szczególnie od środków społecznego przekazu, od klimatu kulturowego, od Kościoła. Właśnie na rolę Kościoła zwraca szczególną uwagę Jan Paweł II: Skoro zaś nie wszystko to, w czym różne systemy, a także poszczególni ludzie widzą wolność i propagują wolność okazuje się prawdziwą wolnością człowieka, tym bardziej Kościół, w imię swej Bożej misji, staje się stróżem tej wolności, która warunkuje prawdziwą godność osoby ludzkiej (Redemptor hominis, n. 12). Biskup Piotr Jarecki, wiceprzewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) podczas sesji naukowej Jan Paweł II Papież Wolności 10 października 2009 r. raport Konferencje naukowe i dyskusje Konferencje naukowe i dyskusje 9

10 Koncert galowy III Dnia Papieskiego Podróż do źródeł zgromadził na scenie ponad 300 artystów. raport Koncerty, wystawy, spektakle Na koncertach Dni Papieskich wystąpili m.in.: 10 2TM2,3 Arka Noego, Michał Bajor, Olga Bończyk, Eleni, Ewelina Flinta, Robert Janowski, Anna Maria Jopek, Monika Kuszyńska, Paweł Kukiz, Andrzej Lampert, Patrycja Markowska, Grzegorz Markowski, Maciej Miecznikowski, Natalia Niemen, Jan Peszek, Jan Pospieszalski, Janusz Radek, Piotr Rubik, Stanisław Soyka, Justyna Steczkowska, Mieczysław Szcześniak, Małgorzata Walewska. Grażyna Wolszczak, Anna Wyszkoni. W 2009 r. wiersze Karola Wojtyły śpiewał m.in. Janusz Radek. Koncerty, wystawy, spektakle Centralne obchody Dnia Papieskiego wieńczy koncert galowy na Placu Zamkowym w Warszawie. Gromadzi on czołowe postaci polskiej sceny muzycznej, a także wykonawców z innych krajów. Transmisję koncertu w Programie 1 TVP ogląda regularnie kilka milionów widzów. Kulturalny wymiar Dnia Papieskiego przejawia się w wielkiej liczbie wydarzeń o charakterze rozrywkowym, inspirowanych życiem, posługą i twórczością Jana Pawła II. Obejmują one zarówno imprezy ogólnopolskie, jak i wiele przedsięwzięć lokalnych, w kraju i za granicą. Występy artystyczne zawarte są w programach obchodów Dnia Papieskiego w wielu innych miastach. Obok koncertów organizowane są wystawy fotograficzne, przedstawienia teatralne, wieczorki poetyckie i konkursy recytatorskie. Popularną formą spędzania tego czasu są również rajdy terenowe i gry miejskie, połączone z poznawaniem nauczania Papieża.

11 Dzień Papieski to modlitwa i radosne dziękczynienie za pontyfikat Jana Pawła II. Rozdanie nagród uczestnikom IV Rajdu Miejskiego w Pabianicach (2010 r.). W kraju i za granicami W Dzień Papieski o Janie Pawle II myśli się, mówi i śpiewa od Bałtyku aż po Tatry. W każdym regionie Polski Papieża wspomina się w niepowtarzalny sposób: poprzez odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, wielogodzinne czytanie papieskich encyklik, oddawanie krwi, uczestniczenie w rajdzie rowerowym czy tworzenie komiksów z jego osobą w roli głównej. Co roku w ponad 5 tys. kościołów odbywają się czuwania i medytacje nad papieskimi tekstami. Stałymi elementami obchodów są papieskie biegi i gry miejskie. Setki ludzi kultury: aktorów, muzyków, wokalistów i tancerzy co roku dzielą się swymi talentami, by wyrazić miłość do Papieża Polaka. W zbiórkę na fundusz stypendialny włączają się tysiące młodych ludzi. Wiele wydarzeń Dnia Papieskiego przygotowywanych jest przez stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Ubrani w charakterystyczne żółte koszulki, młodzi ludzie grają, śpiewają, kwestują, recytują wiersze, prowadzą apele i organizują w swoich parafiach czuwania modlitewne, na których nie może zabraknąć ukochanej pieśni Karola Wojtyły Barki. Jan Paweł II jednoczy Polaków niezależnie od miejsca, które zamieszkują. Dla Polonii spotkania z Ojcem Świętym były zawsze ożywczym wzmocnieniem więzi z Ojczyzną. W 2002 r. Fundacja zaprosiła rodaków mieszkających za granicą do wspólnego przeżywania Dni Papieskich. Od tamtej pory dociera do nich poprzez duszpasterstwa polskojęzyczne, szkoły i organizacje polonijne, obecne m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Szwajcarii, Niemczech, Włoszech, Czechach i Australii. Dużą rolę w przygotowaniu Dni Papieskich poza granicami Polski odgrywają także Rektoraty Polskich Misji Katolickich i tamtejsze parafie. Msze święte gromadzą Polaków także za wschodnią granicą: w Rosji, na Ukrainie, Białorusi, Litwie czy w Kazachstanie. raport W kraju i za granicami W wielu polskich miastach programy Dni Papieskich są niezwykle bogate. 11

12 Kampania X Dnia Papieskiego (15 września 10 października 2010 r.): 418 billboardów / 400 citylightów / 5,2 tys. plakatów A3 i A4 w komunikacji miejskiej, kilkadziesiąt tysięcy plakatów w parafiach / 2 siatki wielkoformatowe / ogłoszenia w ponad 20 tytułach prasowych / spoty w TVP, TVN Siedem, TVN Style i TVN Turbo, 100 emisji spotu w warszawskim metrze raport Kampanie społeczne Dni Papieskich Jeden z billboardów promujących X Dzień Papieski. Kampanie społeczne Dni Papieskich Od 2005 roku Dniom Papieskim towarzyszą ogólnopolskie kampanie społeczne, przygotowywane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia we współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja. Promują one ideę Dnia Papieskiego, rozpowszechniają nauczanie Jana Pawła II i zachęcają do przekazywania ofiar na fundusz stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Kampanie rozpoczynają się w drugiej połowie września i trwają aż do Dnia Papieskiego. Konkretny wymiar każdej z nich to setki billboardów i citylightów w największych miastach Polski, kilka tysięcy plakatów w komunikacji miejskiej Miast Papieskich, kilkadziesiąt tysięcy plakatów w parafiach całego kraju, siatki wielkoformatowe oraz reklama zewnętrzna na autobusach i tramwajach. 30-sekundowy spot promocyjny emitują największe ogólnopolskie stacje telewizyjne i radiowe, kanały tematyczne i sieci kinowe. W 2009 r. po raz pierwszy pojawił się on na stacjach i w wagonach warszawskiego metra. Uzupełnieniem kampanii są ogłoszenia w prasie codziennej i kolorowej oraz Internecie. Koncentrujemy się przede wszystkim na hasłach przypominających rozmaite aspekty świadectwa i nauczania Jana Pawła II. Naszym zadaniem jest stworzenie odpowiedniej formy plastycznej, filmowej i radiowej (plakaty, film reklamowy, spot radiowy), jak i to, by kampania była możliwie najlepiej widoczna w mediach. Satysfakcję sprawia nam fakt, że praca ta przynosi wymierne efekty. Z jednej strony poprawia się rozpoznawalność Dnia Papieskiego, z drugiej dzięki nieustającej hojności darczyńców rośnie liczba stypendystów. Dziękujemy za możliwość współpracy przy tak ważnym dziele. Dariusz Karłowicz filozof, publicysta, prezes Fundacji Świętego Mikołaja Powierzchnia reklamowa i czas antenowy w przeważającej części pozyskiwane są za darmo lub za niewielką opłatą. Większość prac również przeprowadzana jest bezpłatnie. Dzięki temu kampania warta kilka milionów złotych realizowana jest za nieznaczny procent tej sumy. Rezultatem kampanii społecznych są rosnące współczynniki rozpoznawalności Dnia Papieskiego i Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia (w 2010 r. znajomość Dnia Papieskiego deklarowało 72% badanych). Patronat medialny nad Dniem Papieskim od lat sprawują Telewizja Polska, Polskie Radio i Rzeczpospolita. 12

13 W zamian za datek darczyńcy otrzymują od wolontariuszy naklejkę i obrazek Dnia Papieskiego. Dniom Papieskim towarzyszy zbiórka kościelna i publiczna pod hasłem Dzielmy się miłością. Stanowi ona odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II do solidarności z potrzebującymi i jest głównym źródłem finansowania programu stypendialnego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W każdą kwestę angażuje się ok. 100 tys. wolontariuszy, w tym przedstawiciele organizacji wchodzących w skład OKO DP, harcerze, ministranci, uczniowie i studenci, dzieci i dorośli, aktorzy, piosenkarze, dziennikarze, jak również sami stypendyści. Praca wolontariuszy rozpoczyna się już na kilka dni przed Dniem Papieskim, kiedy w tzw. sztabach zbiórki publicznej przygotowywane są potrzebne materiały. Kwestujący wyposażeni są w charakterystyczne kartonowe puszki, identyfikatory i żółte chusty z logiem Fundacji. Każda puszka jest zabezpieczona przed otwarciem banderolą z hasłem zbiórki: żółtą (zbiórka publiczna) lub białą (kościelna). W zamian za wrzucenie do niej datków, darczyńcy otrzymują naklejki ze znaczkiem Dnia Papieskiego oraz obrazki z Janem Pawłem II i myślą zaczerpniętą z jego nauczania. Wypełnione ofiarami puszki trafiają do sztabów, gdzie są komisyjnie otwierane. Po przeliczeniu zebranych pieniędzy, koordynatorzy zbiórki na danym terenie wpłacają je na konto Fundacji. Wyniki zbiórek w poszczególnych latach (w mln zł): ,7 / ,1 / ,8 / ,5 / , ,2 / ,4 / ,9 / ,9 / ,1 Zbiórka IX Dnia Papieskiego w Warszawie. Od 2003 r. stypendystom można też pomóc wysyłając SMS-a o treści Pomoc na numer 7250 (2,46 zł z VAT) lub dzwoniąc pod numer (2,50 zł/min z VAT). Numery są aktywne przez wrzesień i październik. W ubiegłych latach dzwoniących witały głosy znanych dziennikarzy: Wojciecha Manna, Włodzimierza Szaranowicza i Andrzeja Zalewskiego. W Dzień Papieski w największych miastach stypendyści symbolicznie dziękują darczyńcom za wsparcie, rozdając przechodniom krówki w trakcie tradycyjnego happeningu. Gdyby wziąć lupę i spojrzeć na Dzień Papieski z bliska, co można by zobaczyć? Ogromną ilość papieru, naklejek, dokumentów, podpisów i pieczątek. Ale spoglądając jeszcze głębiej, dostrzegamy dobroć w nas i wokół nas. Widzimy rzesze wolontariuszy, którzy poświęcają innym swój czas, zapał, młodość i talenty. Spostrzegamy tych, którzy dzielą się owocami swojej pracy i wrzucają pieniądze do puszek, wpłacają na konto, ślą SMS-y. U podstaw tego dobra jest Jan Paweł II, odważny święty, który wskazywał nam drogę do Nieba. To dobro, szerzące się podczas Dnia Papieskiego, jest właśnie tego Nieba namiastką. Marzena Sawuła menadżer ds. Dnia Papieskiego raport Zbiórka pieniędzy na stypendia Zbiórka pieniędzy na stypendia 13

14 Laureaci Nagród TOTUS w roku Nagrody TOTUS raport Nagrody TOTUS Najważniejsze nagrody Kościoła katolickiego w Polsce przyznawane są przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia od 2000 r. Powstały dla docenienia dorobku i skutecznego promowania osób oraz instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do promowania godności człowieka w duchu nauczania Jana Pawła II. 14 Laureatami są ludzie, którzy służbie dobru, pięknu i prawdzie poświęcili całych siebie. Ten codzienny trud realizuje się w wielu wymiarach. Jedni wyciągają rękę do osób, które społeczeństwo nierzadko wyrzuciło na margines. Innym sens życia nadają słowa Jana Pawła II, którymi dzielą się z czytelnikami, słuchaczami lub widzami. Jeszcze inni poprzez twórczość artystyczną pielęgnują podstawowe elementy naszej kultury i tożsamości wartości chrześcijańskie. Mało która nagroda kryje w sobie tyle pracy, doświadczeń i wyrzeczeń poniesionych w imię miłości Boga i bliźniego. Stąd tworząc srebrną statuetkę Nagrody TOTUS, Wincenty Kućma nadał jej postać anioła. Jednym z pomysłodawców Nagród był biskup radomski Jan Chrapek. Po śmierci duchownego w październiku 2001 r., w trzeciej edycji Nagród po raz pierwszy przyznano TOTUS-a Medialnego, którym Dotychczasowi Mecenasi Nagród TOTUS: honorowane są osiągnięcia w dziedzinie mediów. Ma on upamiętniać biskupa i rolę, jaką odgrywał w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach. Pozostałe kategorie Nagród TOTUS to Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza, Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej i Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. Wyboru zwycięskich osób i instytucji spośród zgłoszonych kandydatur dokonują Kapituły Nagrody TOTUS. W ich skład wchodzą także laureaci poprzednich edycji. Dzięki wieloletniemu wsparciu Mecenasów, wśród których znaleźli się dotychczas Pocztylion-Arka PTE S.A., Polska Telefonia Cyfrowa, Poczta Polska, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. i Telekomunikacja Polska S.A., Nagroda TOTUS ma też konkretny wymiar finansowy. Każdy z laureatów otrzymuje po 50 tys. zł. Nagrody wręczane są zawsze w wieczór poprzedzający Dzień Papieski na Zamku Królewskim w Warszawie. Transmitowaną przez Program 2 Telewizji Polskiej galę uświetniają występy znanych artystów. Wtedy także pamiątkowe dyplomy odbierają laureaci Konkursów Akademickich: im. Bp. Jana Chrapka oraz prawniczego LEX.

15 Rok Członkowie Arki Noego jako jedni z pierwszych zostali wyróżnieni Nagrodą TOTUS. Wojciech Kilar, kompozytor, laureat specjalnej, jubileuszowej Nagrody TOTUS w 2009 r. Statuetki Nagrody TOTUS. Dotychczasowi laureaci Nagród TOTUS to m.in.: prof. Władysław Bartoszewski / Adam Bujak / s. Małgorzata Chmielewska / o. Jan Góra OP / Henryk Mikołaj Górecki (zm. 2010) / Krzysztof Kolberger (zm. 2011) / Zygmunt Kubiak (zm. 2004) / Maja Komorowska / prof. Jerzy Nowosielski (zm. 2011) / Grzegorz Polak / Marek Piwowski / ks. Jan Twardowski (zm. 2006) / George Weigel / prof. Andrzej Zoll / zespół Arka Noego / Fundacja Instytut Tertio Millennio / Gość Niedzielny / Katolicka Agencja Informacyjna / Niedziela / portal Opoka / redakcja Mszy św. radiowej / Redakcja Programów Katolickich TVP / Tygodnik Powszechny / program Ziarno. raport Nagrody TOTUS Nie wyobrażam sobie bardziej zaszczytnego wyróżnienia niż nagrody od mojego Kościoła. 15

16 Gdynia Sopot Gdańsk Koszalin Elbląg Wigry Pelplin Ełk Olsztyn Szczecin Łomża Bydgoszcz Białystok Toruń Gorzów Wielkopolski Włocławek Radzymin Płock Gniezno Poznań Drohiczyn Warszawa Teresin Siedlce Łowicz Kalisz Łódź Radom Lublin Legnica Wrocław Kielce Częstochowa Góra Św. Anny Gliwice Sandomierz Sosnowiec Katowice Kraków Tarnów Oświęcim Rzeszów Wadowice Kalwaria Zebrzydowska Skoczów Bielsko-Biała Krosno Nowy Targ Żywiec Ludźmierz raport Miasta Papieskie Zakopane 16 Zamość Stary Sącz Dukla Lubaczów Przemyśl

17 Warszawa, 19 czerwca 2002 r. Sygnatariusze Apelu Miast Papieskich Miasta Papieskie to miejscowości, które w trakcie swoich pielgrzymek do Polski odwiedził Jan Paweł II. Sprawują patronat nad kolejnymi Dniami Papieskimi: dekorują urzędy, ulice i komunikację miejską, organizują okolicznościowe wydarzenia i wspierają kampanie społeczne. Inicjatywa utworzenia ruchu Miast Papieskich wyszła od władz kilku miast, które czuły się szczególnie uhonorowane więzią z Ojcem Świętym: Krakowa, Wadowic, Warszawy, Gdańska, Gdyni i Sopotu. Pragnęły one podkreślić swoją więź z Papieżem oraz wdzięczność dla niego. Ich prezydenci sformułowali Apel Miast, zachęcając inne zainteresowane samorządy do przyłączenia się. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia zaproponowała zorganizowanie spotkania dla prezydentów i burmistrzów miejscowości, które miały zaszczyt gościć Jana Pawła II. 19 czerwca 2002 r. na zaprosze- nie Prymasa Polski kard. Józefa Glempa do Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski przybyli reprezentanci 43 z nich. Podpisany przez nich wówczas Apel Miast został dwa miesiące później ofiarowany Janowi Pawłowi II. Sygnatariusze dokumentu zadeklarowali w nim włączenie się w budowę żywego pomnika Papieża w postaci stypendiów dla uzdolnionej młodzieży, a także przygotowywanie w swoich środowiskach obchodów Dni Papieskich. Przedstawiciele Miast Papieskich przyjeżdżają odtąd do Warszawy na styczniowe spotkania opłatkowe w Sali Plenarnej Sekretariatu KEP. Wykorzystują ten czas na dzielenie się doświadczeniami związanymi z promocją postaci i nauczania Jana Pawła II. Przy wsparciu Fundacji samorządy doprowadziły m.in. do wydania serii przewodników turystycznych pt. Almanach Miast Papieskich. Z tego forum wyszła też propozycja ustanowienia dnia wolnego w święto Trzech Króli 6 stycznia. Obecnie ruch skupia 56 miejscowości. raport Miasta Papieskie Miasta Papieskie 17

18 raport Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach Wrzesień 2007 r. Dr Maciej Łętowski prezentuje okładki gazet sprzed pogrzebu Jana Pawła II. 18 Wystąpienie naukowców z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach W 2005 r. TOTUS Medialny został przyznany wszystkim dziennikarzom i redakcjom, które z niezwykłym wyczuciem relacjonowały Polakom ostatnie dni życia i pożegnanie Jana Pawła II. Decyzją Kapituły Nagrody z kwoty na nią przeznaczonej sfinansowano opracowanie naukowe opisujące zaangażowanie i rolę polskich mediów w tych pamiętnych dniach. Od 21 do 23 września 2007 r. odbyła się konferencja naukowa Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach. Zorganizowały ją Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytet Warszawski. W konferencji wzięli udział m.in. Joaquin Navarro-Valls, Federico Lombardi, Gian Franco Svidercoschi, Prymas Polski kard. Józef Glemp, nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk, metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz i abp Tadeusz Gocłowski. Panele dyskusyjne zgromadziły medioznawców oraz dziennikarzy redakcji lokalnych i ogólnopolskich, w tym Ewę Czaczkowską ( Rzeczpospolita ), Brygidę Grysiak (TVN), Adama Hlebowicza (Radio Plus), Annę Oblicką (Polsat), Szymona Hołownię (Religia.tv), Tomasza Królaka (KAI), ks. Andrzeja Majewskiego (TVP), ks. Wacława Oszajcę, Bogdana Sadowskiego (TV Puls), Jana Turnaua ( Gazeta Wyborcza ). Wystąpienia prelegentów dostarczyły wielu materiałów dokumentujących ostatnie dni życia, śmierć, pogrzeb Jana Pawła II oraz to, co po tym szczególnym czasie w mediach pozostało. Po opracowaniu weszły one w skład pokonferencyjnej publikacji naukowej. Promocja książki odbyła się 29 maja 2008 r. w Warszawie. Do liczącej 544 strony pozycji dołączona jest płyta DVD z nagraniami przekazanymi przez Polsat, TVN i TVP oraz wykaz ponad 7 tys. publikacji prasowych z okresu 23 marca 14 kwietnia 2005 r., poświęconych Janowi Pawłowi II. Książka dedykowana jest ludziom mediów w Polsce, by ich pamięć i tożsamość z tamtych dni były trwałe.

19 W maju 2003 r. Urszula Szczerba i Marcin Król pojechali do Rzymu. Podczas spotkania Jana Pawła II z Polakami przekazali mu replikę statuetki Nagrody TOTUS. Był to wyraz wdzięczności stypendystów i wszystkich, którzy włączają się w dzieło Dnia Papieskiego. Wyjazd odbył się w ramach Narodowej Pielgrzymki Polaków z okazji 25-lecia pontyfikatu Papieża. 18 sierpnia 2002 r. Stypendyści składają dary Janowi Pawłowi II. Nasze spotkania z Ojcem Świętym Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia kilkakrotnie uczestniczyli w spotkaniach z Janem Pawłem II. Jedno z najważniejszych odbyło się podczas mszy świętej na krakowskich Błoniach 18 sierpnia 2002 r. Przyjechały tam setki ówczesnych podopiecznych Fundacji z rodzinami. Justyna Bielewicz i Michał Kustra w procesji z darami przekazali Ojcu Świętemu wykonaną z tłoczonej skóry szkatułę. Wewnątrz niej znalazły się ręcznie wykonane przez stypendystów podziękowania za udzielaną pomoc. Drugim darem był rulon, na którym zawarto Apel Miast dokument podpisany przez prezydentów i burmistrzów 43 miejscowości, które gościły Papieża w czasie jego pielgrzymek do Polski. Delegacja Fundacji po raz ostatni odwiedziła Watykan w kwietniu 2004 r. W ponad 20-osobowej grupie znaleźli się laureaci konkursu na najpiękniejsze życzenia SMS-owe dla Jana Pawła II: Edyta Grzyb, Agata Ostaszewska i Wojciech Bober. Wszystkich przesłanych propozycji było aż 40 tys. Część z nich wydrukowano na specjalnym płóciennym banerze, długim na kilka metrów. Wraz z pozostałymi życzeniami na płycie CD został on przekazany Ojcu Świętemu. Z następcą Papieża Polaka stypendyści spotkali się w trakcie jego pielgrzymki do Polski w maju 2006 r. W Warszawie m.in. witali Benedykta XVI na lotnisku Okęcie. Największa grupa osób pojechała na krakowskie Błonia, gdzie Papież wziął udział w spotkaniu z polską młodzieżą, a następnego dnia odprawił Mszę św. Skierował wówczas szczególne pozdrowienia dla stypendystów. Życzył im sukcesów w zdobywaniu wiedzy i w kształtowaniu przyszłości. Warto wspomnieć, że wielu stypendystów Fundacji pojechało na Światowe Dni Młodzieży do Kolonii (2005 r.) i Sydney (2008 r.). Duża ich grupa przygotowuje się do wyjazdu na tegoroczne spotkanie w Madrycie. raport Nasze spotkania z Ojcem Świętym Kraków, 27 maja 2006 r. Spotkanie Benedykta XVI z młodzieżą. 19

20 Wiemy od kard. Stanisława Dziwisza, że Jan Paweł II nazwał stypendystów swoim żywym pomnikiem. To bardzo piękne i jednocześnie zobowiązujące. Stypendia są znakiem wdzięczności wobec Ojca Świętego i uhonorowaniem jego nauki. Istotne jest, że idą one z młodymi ludźmi od gimnazjum do ukończenia studiów włącznie. Od początku do końca dajemy im szansę rozwijania talentów i darów, które posiadają. Wychodzimy tym samym naprzeciw nauczaniu społecznemu Papieża Polaka, jego trosce o Polskę i ukochaną przez niego młodzież. ks. prał. Jan Drob przewodniczący Zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia raport Program stypendialny Program stypendialny Jednym z najważniejszych działań Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia jest prowadzony od 11 lat program stypendiów edukacyjnych. Przyznawane są one uzdolnionej i jednocześnie niezasobnej młodzieży z małych miast i terenów wiejskich w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd Fundacji Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów edukacyjnych Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Pilotażowy program stypendialny wprowadzono w listopadzie i grudniu 2000 r. Pomoc materialną otrzymało 500 gimnazjalistów z pięciu diecezji, wytypowanych jako najuboższe, o dużej stopie bezrobocia: drohiczyńskiej, ełckiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, przemyskiej i radomskiej. Dzięki hojności Polaków program stypendialny był kontynuowany i rozszerzany na kolejne diecezje, obejmując teren całej Polski. Liczba przyznanych stypendiów systematycznie rosła. Fundacja postawiła sobie za cel wspieranie młodych ludzi przez wszystkie etapy ich edukacji: od gimnazjum po studia wyższe. Jednocześnie na poziomie gimnazjalnym grono stypendystów stale powiększało się o nowe osoby. W 2011 r. wysokość funduszu stypendialnego pozwoli objąć pomocą już 2,5 tys. osób. Według stanu na dzień 31 maja 2011 r., Fundacja wypłacała łącznie 2355 stypendiów: 540 uczniom gimnazjów, 1023 uczniom szkół średnich i 799 studentom uczelni wyższych, w tym 72 laureatom Konkursów Akademickich: im. Bp. Jana Chrapka i o indeks na studia prawnicze. Pieniądze na stypendia pochodzą z ogólnopolskiej zbiórki prowadzonej podczas Dnia Papieskiego, wpłat z tytułu odpisów 1% podatku dochodowego oraz wpłat donatorów prywatnych i instytucjonalnych. Program stypendialny wspierają również subwencjami wieloletni Partnerzy: Narodowy Bank Polski, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Stypendyści nazywani są żywym pomnikiem Jana Pawła II. 20

21 Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów edukacyjnych Miejsce zamieszkania na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców. Sytuacja materialna i społeczna stypendysty i jego rodziny udokumentowana następująco: potwierdzony dochód na osobę w rodzinie (brutto) niższy od 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, według stanu na dzień składania wniosku o stypendium. Spośród uczniów spełniających poniższe kryterium w pierwszej kolejności wspierane są osoby o najniższym poziomie materialnym; średnia ocen nie niższa niż 4,8 w gimnazjum, 4,5 w szkole średniej, 4,0 na studiach bądź udokumentowane inne zdolności ucznia (na przykład udział w olimpiadach, konkursach lub wybitne uzdolnienia w jednej dziedzinie). W wyjątkowych przypadkach średnia ocen może być niższa. Uzyskanie pozytywnej opinii: rekomendującego katechety; nauczyciela wychowawcy lub dyrektora szkoły; proboszcza; oraz ewentualnie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji charytatywnych, np. Caritas. Ponowne przyznanie stypendium osobie objętej już pomocą stypendialną Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w okresach poprzednich wymaga dodatkowo potwierdzenia przez koordynatora diecezjalnego lub osobę przez niego wskazaną uczestniczenia w całości programu stypendialnego, obejmującego coroczny obóz wakacyjno- -integracyjny, spotkania regionalne oraz pracę wolontariacką na rzecz lokalnego środowiska stypendysty. Obowiązki stypendysty Stypendysta odpowiada za swój rozwój intelektualny i duchowy. Stypendysta w sposób godny reprezentuje Fundację w swoim środowisku lokalnym poprzez odpowiednią postawę moralną i konkretne zaangażowanie społeczne. Stypendysta podejmuje pracę wolontariacką na rzecz środowiska swojej szkoły, parafii lub miejscowości. Zakres tych działań określa deklaracja, którą stypendysta dołącza do wniosku o przyznanie bądź odnowienie stypendium. Stypendysta wydatkuje środki finansowe stypendium w sposób określony regulaminem, tak aby sprzyjało to zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy, a także nabywaniu nowych umiejętności. Stypendysta uczestniczy w całości programu stypendialnego, przygotowanego przez Fundację, a w szczególności w obozie wakacyjno-integracyjnym, spotkaniach diecezjalnych oraz innych formach zaangażowania. Stypendysta ma obowiązek informowania Biura Fundacji o wszelkich dodatkowych stypendiach, przyznanych mu z innych źródeł. Rozwój programu stypendialnego 2000/ / / / / / / / rok szkolny 2008/ / / przyznane stypendia raport Program stypendialny 21

22 raport Program stypendialny w diecezjach 22 Spotkanie formacyjne stypendystów z diecezji opolskiej w Nysie, 2005 r. Program stypendialny w diecezjach Od 2008 r. stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia można znaleźć we wszystkich 42 diecezjach w Polsce. W niemal każdej z nich za realizację programu stypendialnego odpowiada powołany w tym celu przez biskupa ksiądz koordynator. Koordynatorzy diecezjalni razem z lokalnymi Komisjami Stypendialnymi poszukują kandydatów do stypendium i opiniują ich wnioski, które rozpatrywane są później w biurze Fundacji. Księża koordynatorzy przygotowują i prowadzą także program formacyjny dla stypendystów ze swojej diecezji. Obejmuje on przede wszystkim gimnazjalistów i uczniów szkół średnich (studenci większą część roku spędzają w ośrodkach akademickich i uczestniczą w formacji w ramach tworzonych przez siebie fundacyjnych wspólnot). Dzięki aktywności koordynatorów i osób bezpośrednio im pomagających, stypendyści jeżdżą na rekolekcje, dni skupienia, spotkania opłatkowe z biskupami i wyjazdy integracyjno-wypoczynkowe. Praca ta już na poziomie diecezji tworzy silne poczucie więzi między młodymi ludźmi. Dodatkowo koordynatorzy niejednokrotnie stają się dla stypendystów przyjaciółmi i pomagają przezwyciężać im problemy w szkole i w rodzinie. Udzielają również informacji dotyczących programu stypendialnego. Spotkania diecezjalne pozwalają stypendystom utrzymywać kontakt z Fundacją przez cały rok.

23 W styczniu 2009 r. stypendyści archidiecezji poznańskiej łamali się opłatkiem z abp. Stanisławem Gądeckim. Rodzinna atmosfera na spotkaniu diecezji bielsko-żywieckiej w Hałcnowie w 2006 r. Weekendowe spotkania formacyjne stypendystów naszej diecezji odbywają się raz na kwartał. Ponadto dla chętnych organizuję wycieczki w Beskidy i Tatry. Staramy się też wspólnie wychodzić do kina czy na pizzę, pamiętamy o swoich imieninach i urodzinach. Dzięki temu znamy się bardzo dobrze i rozmawiamy ze sobą na wiele różnych tematów, jak w rodzinie. Cieszę się sukcesami stypendystów i razem z nimi przeżywam ich porażki. Chcę być z nimi i dla nich. Moja rola nie jest wielka zwyczajnie ofiarowuję im trochę swojego czasu i rozmawiam o nich z Bogiem. Jednocześnie dziękuję Mu, że mogę opiekować się tą wspólnotą. ks. Stanisław Lubaszka, koordynator diecezji bielsko-żywieckiej Miesięczne stypendium w wysokości do 310 zł podzielone jest na pakiety socjalny i naukowy. Za pieniądze z tego pierwszego stypendyści mogą opłacić np. koszty dojazdu do szkoły, zakwaterowania w internacie, kupna odzieży. Pakietem naukowym finansują zakup wszelkiego rodzaju pomocy naukowych (sprzętu komputerowego, fotograficznego, książek, instrumentów muzycznych) czy opłaty za Internet. Wykorzystanie stypendium muszą udokumentować, przedstawiając raz na semestr rozliczenie z dołączonymi dowodami zakupów (faktury VAT, paragony, rachunki itp.). Partnerami programu stypendialnego w gimnazjach i szkołach średnich są Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Zakład Narodowy im. Ossolińskich. EFRWP współpracuje z Fundacją od roku szkolnego 2007/2008. Obecnie funduje 67 stypendystom pakiet naukowy (stan na 31 maja 2011 r.). Ossolineum w ramach Programu stypendialnego im. Andrzeja Jeziorańskiego finansuje stypendia pięciu osób. Na podstawie zawartej z Fundacją w 2009 r. umowy, są one objęte jej programem formacyjnym. raport Program stypendialny w diecezjach Stypendium w gimnazjum i szkołach średnich 23

24 Zajęcia w Goethe Instytut podczas obozu Deutsch w lutym 2008 r. Obozy językowe W organizacji obozów językowych pomagały: Fundacja RENOVABIS, Goethe-Institut, Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania raport Obozy językowe Nieustanne poszerzanie znajomości języków obcych stało się dla młodych ludzi koniecznością. Profesjonalne kursy prowadzone przez native speakers są dla wielu zbyt kosztowne lub niedostępne w ich miejscu zamieszkania. Rozumiejąc to zjawisko, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia i jej partnerzy zaczęli organizować dla stypendystów obozy językowe. 24 Było ich dotychczas trzynaście: jedenaście obozów języka niemieckiego Deutsch w Warszawie i Krakowie ( ) oraz dwa obozy języka angielskiego English w Cieniawie k. Nowego Sącza i Krakowie ( ). Pierwsze, tygodniowe, organizowano w czasie zimowych ferii. Te drugie odbywały się na początku wakacji i trwały po kilkanaście dni. W każdym obozie uczestniczyło od 50 do ponad 150 licealistów, wyłonionych w drodze konkursu. Zróżnicowane pod względem formy i treści zajęcia prowadzili niemieccy i amerykańscy lektorzy. Uczestnicy podzieleni byli na małe grupy, dobrane zgodnie ze stopniem znajomości języka. W ciągu dnia stypendyści i kadra obozów stale posługiwali się językiem obcym podczas wyjść, posiłków, pogodnych wieczorów. Także msze święte celebrowane były po niemiecku i angielsku. Taka metoda nauki pomagała przełamać opory w korzystaniu z języka. Na zakończenie kursu każdy z uczestników otrzymywał specjalny certyfikat. Uzupełnieniem obozowych programów było korzystanie przez stypendystów z oferty kulturalnej i turystycznej miejsc, w których przebywali. W przyszłości projekt będzie kontynuowany. W ciągu pięciu lat udział w obozach językowych wzięło łącznie ponad 1000 osób. Stypendyści szlifowali bardzo ważną umiejętność posługiwania się językiem obcym w praktyce. Ważnym aspektem obozów była liturgia celebrowana po niemiecku i angielsku, a także spotkania z niemieckim środowiskiem duszpasterskim. Co roku stypendyści gościli także w ambasadzie naszych zachodnich sąsiadów. Wśród wielu projektów realizowanych przez Fundację było to przedsięwzięcie szczególnie odpowiadające aktualnym potrzebom naszej młodzieży, do dziś wspominane z nostalgią. Katarzyna Kieler menedżer ds. obozów stypendystów Fundacji

25 Co roku kilkudziesięciu stypendystów z dwóch wybranych diecezji wyjątkowo aktywnie włącza się w przygotowania do Dnia Papieskiego, przyjeżdżając do Warszawy na tzw. obozy pakowawcze. W ich trakcie zespoły gimnazjalistów i licealistów pakują materiały, wykorzystywane podczas zbiórki na fundusz stypendialny Fundacji. Obozy organizowane są od 2007 r. na przełomie czerwca i lipca. Podzielone są na dwa tygodniowe turnusy. Pomieszczenia dla wolontariuszy udostępniają dwie stołeczne placówki oświatowe: Gimnazjum nr 145 im. Jana Pawła II z Rodziny Szkół Jana Pawła II na Targówku i zespół Szkół Przymierza Rodzin nr 3 im. Ks. Jerzego Popiełuszki na Bielanach. Stworzone przez młodzież przesyłki trafiają do sztabów koordynujących kwestę przykościelną i publiczną. W skład pojedynczego pakietu wchodzą tekturowe puszki, banderole, naklejki z logo Dnia Papieskiego, zestawy obrazków z Janem Pawłem II, chusty, smycze i identyfikatory dla wolontariuszy oraz komplet dokumentów. Każdego roku przez ręce pakowaczy przechodzi łącznie ok. 5,5 mln naklejek, 4,5 mln obrazków, 50 tys. puszek i 6 tys. chust. Dni na obozach pakowawczych wypełniają, poza pracą, wspólna modlitwa, zabawy integracyjne i zwiedzanie Warszawy. Pakiety dla sztabów zbiórki przygotowywali stypendyści z diecezji: 2007 świdnickiej i lubelskiej 2008 warszawsko-praskiej i siedleckiej 2009 rzeszowskiej i opolskiej 2010 warszawskiej i drohiczyńskiej 2011 częstochowskiej i gnieźnieńskiej raport Obozy pakowawcze Obozy pakowawcze Wielkie pakowanie przed IX Dniem Papieskim (czerwiec 2009 r.). 25

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia spędzają w naszym regionie wakacje. Obóz rozpoczął się od uroczystej mszy

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Budujemy wspólnie żywy pomnik błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II.

Budujemy wspólnie żywy pomnik błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II. Ks. Jan Drob Budujemy wspólnie żywy pomnik błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II. Wystąpienie na sympozjum naukowym "Błogosławiony Jan Paweł II autorytetem w wychowaniu młodego pokolenia" Płock 19

Bardziej szczegółowo

Wspólne świętowanie kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII w Sanktuarium bł. Jana Pawła II czwartek, 27 lutego :57

Wspólne świętowanie kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII w Sanktuarium bł. Jana Pawła II czwartek, 27 lutego :57 Bezpośrednia transmisja Mszy św. kanonizacyjnej z Watykanu oraz Msza św. dziękczynna to szczególne wydarzenia, na które z okazji kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII zaprasza krakowskie Sanktuarium bł.

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II odwaga świętości. Podsumowanie kampanii społecznej 2010

Jan Paweł II odwaga świętości. Podsumowanie kampanii społecznej 2010 Jan Paweł II odwaga świętości Podsumowanie kampanii społecznej 2010 1 Strategia kampanii Hasło X Dnia Papieskiego: Jan Paweł II odwaga świętości Cele kampanii: informacja o Dniu Papieskim promocja hasła

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator niedziela, 27 lutego :13 - Poprawiony poniedziałek, 28 lutego :55

Wpisany przez Administrator niedziela, 27 lutego :13 - Poprawiony poniedziałek, 28 lutego :55 Drodzy Katecheci Zbliża się dzień beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Niewątpliwie ważne jest, aby okres poprzedzający ten ważny moment w historii naszego narodu i każdego człowieka dobrze przeżyć.

Bardziej szczegółowo

AKCJA KATOLICKA jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym w diecezji przez biskupa.

AKCJA KATOLICKA jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym w diecezji przez biskupa. AKCJA KATOLICKA jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym w diecezji przez biskupa. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz

Bardziej szczegółowo

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR październik2016 www.zr.diecezja.pl 8 VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA W Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia zelatorzy i członkowie Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej przeżywali swoją

Bardziej szczegółowo

Uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II do Centrum "Nie lękajcie się!" - już 11 czerwca

Uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II do Centrum Nie lękajcie się! - już 11 czerwca Wraz z beatyfikacją i otwarciem papieskiego Centrum Nie lękajcie się!, Łagiewniki wzbogacają się o nowy wymiar i nowe treści. W tym szczególnym miejscu nasz Wielki Rodak, już jako Błogosławiony, ujawnia

Bardziej szczegółowo

1 Czas trwania pielgrzymki: Trasa: Cel: 2 Czas trwania: Trasa: Cel: 3 Czas trwania pielgrzymki: Trasa: Cel: 4 Czas trwania pielgrzymki: Część I:

1 Czas trwania pielgrzymki: Trasa: Cel: 2 Czas trwania: Trasa: Cel: 3 Czas trwania pielgrzymki: Trasa: Cel: 4 Czas trwania pielgrzymki: Część I: 1 Czas trwania pielgrzymki: 2-10 czerwca 1979 r. Trasa: Warszawa - Gniezno - Częstochowa - Kraków - Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Oświęcim - Nowy Targ. Cel: udział w obchodach 900. rocznicy śmierci

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. im I-szej Dywizji Tadeusza Kościuszki ul. Hieronima i Jana Małeckich Ełk

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. im I-szej Dywizji Tadeusza Kościuszki ul. Hieronima i Jana Małeckich Ełk Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku im I-szej Dywizji Tadeusza Kościuszki ul. Hieronima i Jana Małeckich 1 19-300 Ełk tel. sekretariat (087) 610-36-56; 610-43-70 Wersja do druku PARAFIA KATEDRALNA ŚW. WOJCIECHA

Bardziej szczegółowo

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W ODDZIALE OKRĘGOWYM W BIAŁYMSTOKU AUGUSTÓW, 4-5 PAŹDZIERNIKA BAZYLIKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA, UL. KSIĘDZA SKORUPKI 6 4 października 18:00 Eucharystia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Akademickiego. o stypendium i indeks uniwersytecki im. Bp. Jana Chrapka. w roku szkolnym 2013/2014

Regulamin Konkursu Akademickiego. o stypendium i indeks uniwersytecki im. Bp. Jana Chrapka. w roku szkolnym 2013/2014 Regulamin Konkursu Akademickiego o stypendium i indeks uniwersytecki im. Bp. Jana Chrapka w roku szkolnym 2013/2014 Maturzystów w roku szkolnym 2013/20104 serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży

harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży LP. Przedsięwzięcie Miejsce Data Uwagi 1. Przeprowadzenie konkursów wewnątrzszkolnychplastycznego, poetyckiego na obrazek z

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II 2 kwietnia 2005 roku - tę datę każdy Polak zapamięta jako chwilę odejścia Wielkiego Człowieka - Jana Pawła II. Benedykt XVI wyraził w bieżącym roku zgodę na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OSOBA RODZINA NARÓD. Fundacja Deo et Patriae im. Prof. Mieczysława Alberta Krąpca OP. Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej

OSOBA RODZINA NARÓD. Fundacja Deo et Patriae im. Prof. Mieczysława Alberta Krąpca OP. Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej ŚW VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS EDUKACYJNY WIELCY POLACY XX W.. JAN PAWEŁ II, PRYMAS STEFAN WYSZY PROF. MIECZYSŁAW A. KRĄPIEC OP OSOBA RODZINA NARÓD YSZYŃSKI, Organizator Fundacja Deo et Patriae im. Prof. Mieczysława

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II Papież Dialogu Podsumowanie kampanii społecznej 2013

Jan Paweł II Papież Dialogu Podsumowanie kampanii społecznej 2013 Jan Paweł II Papież Dialogu Podsumowanie kampanii społecznej 2013 1 Strategia kampanii Hasło XIII Dnia Papieskiego: Jan Paweł II Papież Dialogu Cele kampanii: informacja o Dniu Papieskim promocja hasła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia za rok 2013 1. Dane Fundacji Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 10 maja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lutego Czcigodny Księże Dyrektorze,

Warszawa, 23 lutego Czcigodny Księże Dyrektorze, Warszawa, 23 lutego 2011 Czcigodny Księże Dyrektorze, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia" ustanowiona przez Konferencję Episkopatu Polski już od 2002 roku organizuje Konkurs Akademicki o stypendium i indeks

Bardziej szczegółowo

Kard. Stanisław Nagy SCI. Świadkowie wielkiego papieża

Kard. Stanisław Nagy SCI. Świadkowie wielkiego papieża Kard. Stanisław Nagy SCI Świadkowie wielkiego papieża Kard. Stanisław Nagy SCI Świadkowie Wielkiego Papieża CZĘSTOCHOWA 2011 Redaktor serii: ks. Ireneusz Skubiś Redaktor tomu: Anna Srokosz-Sojka Redakcja

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kampanii społecznej 2009

Podsumowanie kampanii społecznej 2009 Podsumowanie kampanii społecznej 2009 1 Strategia kampanii Hasło IX Dnia Papieskiego: Jan Paweł II PapieŜ Wolności Cele kampanii: informacja o Dniu Papieskim promocja hasła utrzymanie wysokości wpłat na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI

POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI to projekt współtworzony co roku (od 2008r.) przez trzy szkoły: - Salezjańskie Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Mińsku Mazowieckim, - Gimnazjum im. Karola

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 LUTY 06 II (n) Koniec przerwy międzysemestralnej. Powrót alumnów do seminarium do godziny 20.00. 07 II (po) Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu Niech żyje Jezus! Niech radosny zabrzmi dziś hymn ku czci Serca Zbawiciela! Czcigodne Siostry Wizytki Drodzy Bracia i Siostry zakochani w Sercu Pana Jezusa Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością

Bardziej szczegółowo

KONKURS PLASTYCZNY - PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

KONKURS PLASTYCZNY - PREZENTACJA MULTIMEDIALNA 07-22 października 2016 r. Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel Starosta Puławski Witold Popiołek Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński

Bardziej szczegółowo

Marsz dla Życia 2017

Marsz dla Życia 2017 Marsz dla Życia 2017 KONFERENCJA PRASOWA Cafe Misja, 7 czerwca 2017 Program konferencji 1. Idea Marszu dla Życia 2017 2. Bo... każdy jest ważny! 3. 11 czerwca w Poznaniu 4. Pieluszka dla Maluszka 5. Tegoroczne

Bardziej szczegółowo

Wolontariat Młodzieżowy

Wolontariat Młodzieżowy Wolontariat Młodzieżowy Wolontariat Młodzieżowy działa przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy Agape - organizacji pożytku publicznego - od lutego 2010 roku. Jesteśmy uczniami szkół gimnazjalnych oraz średnich.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne S t r o n a 1 R E G U L A M I N K O N K U R S U WIEDZY O JANIE PAWLE II JAN PAWEŁ II SANTO SUBITO I. Postanowienia ogólne 1 1. Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II ma za zadanie pogłębianie wiedzy na temat

Bardziej szczegółowo

2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA.

2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA. 2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 02.04.2004 KAZIMIERZ DOLNY trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA. 2. 18.05.2004 JAROCIN POZNAŃSKI 1 w piusce

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia za rok 2009

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia za rok 2009 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia za rok 2009 1. Dane Fundacji Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 10 maja

Bardziej szczegółowo

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/jan_pawel_ii/homilie/8pl_blonia_18082002.html

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/jan_pawel_ii/homilie/8pl_blonia_18082002.html Zakres tematyczny: Podczas powitalnego przemówienia Jana Pawła II na krakowskim lotnisku Balice, w czasie ostatniej Pielgrzymki do Ojczyzny, której główną myślą były słowa: Bóg bogaty w miłosierdzie, najmocniej

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na nową stronę Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Zapraszamy na nową stronę Sanktuarium św. Jana Pawła II. Zapraszamy na nową stronę Sanktuarium św. Jana Pawła II www.sanktuariumjp2.pl 11 czerwca 2011 r. ks. kard. Stanisław Dziwisz uroczyście erygował Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II w krakowskich

Bardziej szczegółowo

2006 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. rys. wizerunek Bazyliki w Watykanie, gołąbek pokoju i tekst : JAN PAWEŁ II I ROCZNICA ŚMIERCI.

2006 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. rys. wizerunek Bazyliki w Watykanie, gołąbek pokoju i tekst : JAN PAWEŁ II I ROCZNICA ŚMIERCI. 2006 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 20.02.2006 RZESZÓW 1 trzymającego kontur świata i tekst : TYTUŁ DOKTORA HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO. 2. 02.04.2006 BIAŁA PODLASKA 1 rys. wizerunek twarzy

Bardziej szczegółowo

KONKURS. Żyje się raz- Dziękujemy Ci Janie Pawle II za Ewangelię życia" Żyje się raz-dziękujemy Ci Janie Pawle II za Ewangelię życia

KONKURS. Żyje się raz- Dziękujemy Ci Janie Pawle II za Ewangelię życia Żyje się raz-dziękujemy Ci Janie Pawle II za Ewangelię życia KONKURS Żyje się raz- Dziękujemy Ci Janie Pawle II za Ewangelię życia" 1/8 dla Szkół Diecezji Ełckiej z okazji Beatyfikacji Ojca Świętego Patronat nad konkursem sprawuje: J.E. ks. Bp Jerzy Mazur Biskup

Bardziej szczegółowo

Zjazd Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Warmińskiej. 24 marca 2007 r.

Zjazd Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Warmińskiej. 24 marca 2007 r. Zjazd Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Warmińskiej 24 marca 2007 r. Ogólnopolska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Przewodnicząca Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II : Pani Halina Marciniak

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II.

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II. DOBRA PRAKTYKA Nazwa szkoły: Imię i nazwisko dyrektora: Dobra praktyka(nazwa programu, działań): Ilość uczniów objętych programem/działaniami: Odpowiedzialni, organizatorzy i partnerzy: Okres czasowy realizacji:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Stypendialnego Talenty. Postanowienia ogólne

Regulamin Funduszu Stypendialnego Talenty. Postanowienia ogólne W celu wspierania utalentowanych dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej lub mającej utrudniony dostęp do różnych form kształcenia Fundacja Pro Akademika utworzyła Fundusz Stypendialny

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II Papież Rodziny Podsumowanie kampanii społecznej 2012

Jan Paweł II Papież Rodziny Podsumowanie kampanii społecznej 2012 Jan Paweł II Papież Rodziny Podsumowanie kampanii społecznej 2012 1 Strategia kampanii Hasło XII Dnia Papieskiego: Jan Paweł II Papież Rodziny Cele kampanii: informacja o Dniu Papieskim promocja hasła

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Stypendialnego Talenty. Postanowienia ogólne

Regulamin Funduszu Stypendialnego Talenty. Postanowienia ogólne W celu wspierania utalentowanych dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub mających utrudniony dostęp do różnych form kształcenia Fundacja Pro Akademika utworzyła Fundusz Stypendialny

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA Papież Franciszek wydał rozporządzenia dotyczące odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia. Uczynił to w liście do przewodniczącego Papieskiej

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II. "Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!" Jan Paweł II

Jan Paweł II. Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię! Jan Paweł II Jan Paweł II "Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!" Jan Paweł II Krótkie kalendarium ur. 18 maja 1920 - w Wadowicach 1.11.1946- przyjęcie święceń kapłańskich 4.07. 1958- minowanie na biskupa 16.10.1978-

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu 9 kwietnia 2014 r. podczas spotkania Komitetu ds. Organizacji Jubileuszu Szkoły Podstawowej w Hażlachu określono działania związane z Rokiem Jubileuszowym, w związku z czym podaję do wiadomości całego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kampanii społecznej 2007

Podsumowanie kampanii społecznej 2007 Podsumowanie kampanii społecznej 2007 1 Spis treści Strategia kampanii Media Badania Zbiórka pieniędzy 2 Strategia kampanii Hasło VII Dnia Papieskiego: Jan Paweł II Obrońca Godności Człowieka Cele kampanii:

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny. REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO PRYMUS dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny. REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO PRYMUS dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO PRYMUS dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych T E K S T J E D N O L I T Y I. Celem programu jest wspieranie szczególnie

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży

Światowe Dni Młodzieży Światowe Dni Młodzieży 2016 Czym są ŚDM? Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkanie młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i papieżem gromadzą się

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK UCZNIA GIMNAZJUM

WNIOSEK UCZNIA GIMNAZJUM zdjęcie WNIOSEK UCZNIA GIMNAZJUM Wniosek o przyznanie stypendium edukacyjnego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia na rok szkolny 2006/07 Nr ID.. wypełnia Fundacja Prosimy o czytelne wypełnienie poniższego

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży w TVP. Szczegółowy plan transmisji:

Światowe Dni Młodzieży w TVP. Szczegółowy plan transmisji: Światowe Dni Młodzieży w TVP. Szczegółowy plan transmisji: PONIEDZIAŁEK 25.07.2016 08:20 Świętość i miłosierdzie Kraków; cykl dokumentalny 16:37 Studio Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 - Diecezje (także

Bardziej szczegółowo

Wielka to łaska, że poprzez świętych obcowanie, możemy uczestniczyć z naszymi błogosławionymi w Eucharystii.

Wielka to łaska, że poprzez świętych obcowanie, możemy uczestniczyć z naszymi błogosławionymi w Eucharystii. 5 czerwiec 1991 roku to dzień wielkiej radości naszego miasta. Bo oto Jan Paweł II nawiedza Białystok. To dzień wielkiej radości wszystkich Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Bo oto Papież, Jan Paweł II,

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

Mobilne Muzeum Jana Pawła II w Oleśnie podczas IV Krajowej Konferencji "Samorządy dla Jana Pawła II" wtorek, 13 września :55

Mobilne Muzeum Jana Pawła II w Oleśnie podczas IV Krajowej Konferencji Samorządy dla Jana Pawła II wtorek, 13 września :55 Krajowa Konferencja "Samorządy dla Jana Pawła II" organizowana jest od czterech lat. Dotychczas jej gospodarzami były: Krośniewice, Gniezno i Kamieńsko. W tym roku papieską konferencję zorganizuje Olesno.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Irena Gadaj

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Irena Gadaj Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Irena Gadaj Konferencja Programy stypendialne organizacji pozarządowych dla młodzieży szkolnej Warszawa, 2 października 2009 O Fundacji FLZB działa od 1999

Bardziej szczegółowo

ZELATOR JERYCHO RÓŻAŃCOWE

ZELATOR JERYCHO RÓŻAŃCOWE ZELATOR grudzień2016 www.zr.diecezja.pl 9 JERYCHO RÓŻAŃCOWE Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przeżycie Jerycha Różańcowego, łączącego w modlitwie całą diecezję. W kolejnych godzinach

Bardziej szczegółowo

Nagroda im. Marka Drapińskiego. Przyznawana przez Fundację TEB. regulamin konkursu w edycji 2013/2014

Nagroda im. Marka Drapińskiego. Przyznawana przez Fundację TEB. regulamin konkursu w edycji 2013/2014 Nagroda im. Marka Drapińskiego Przyznawana przez Fundację TEB regulamin konkursu w edycji 2013/2014 PREAMBUŁA Nagrodę im. Marka Drapińskiego ustanowiono dla upamiętnienia postaci, tragicznie zmarłego,

Bardziej szczegółowo

Tradycje Norwidowskie w nauczaniu Jana Pawła II

Tradycje Norwidowskie w nauczaniu Jana Pawła II REGULAMIN KONKURSU Tradycje Norwidowskie w nauczaniu Jana Pawła II POD PATRONATEM MEDIALNYM RADIA WARSZAWA ORAZ TELEWIZJI INTERNETOWEJ DIECEZJI WARSZAWSKO - PRASKIEJ w roku szkolnym 2015/2016 I. Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM. Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 29 XI Olimpiada Teologii Katolickiej etap szkolny

KALENDARIUM. Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 29 XI Olimpiada Teologii Katolickiej etap szkolny Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie www.katecheza.diecezja.krakow.pl e-mail: katecheza@diecezja.pl tel. +48/ 12/ 628 81 59; +48/ 12/ 628 81 60 KALENDARIUM 29 XI Olimpiada Teologii Katolickiej

Bardziej szczegółowo

III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II

III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II Miejcie odwagę żyć dla Miłości! Organizator: Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 1 HONOROWY PATRONAT NAD III PRZEGLĄDEM POEZJI JANA PAWŁA II PEŁNI: - Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego

Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego Pamięć Wdzięczność Wierność Program Jubileuszu 100. Rocznicy Odrodzenia i Reformy Zgromadzenia Marianów w Prowincji Opatrzności Bożej 8 XII 2008 8 XII 2009 Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego W domach zakonnych:

Bardziej szczegółowo

Stypendia Gminy Pawłowice

Stypendia Gminy Pawłowice Stypendia Gminy Pawłowice Program pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja 1. Stypendystą może zostać: a) ( ) uczeń /absolwent szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, który kontynuuje naukę b)

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania nagród dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych nr 2 - Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych

Regulamin przyznawania nagród dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych nr 2 - Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych Załącznik nr 10 do Statutu Zespołu Regulamin przyznawania nagród dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych nr 2 - Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych Na podstawie art. 90g pkt od 1 do 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Szkoły Modlitwy Jana Pawła II środa, 21 września :33

Zapraszamy do Szkoły Modlitwy Jana Pawła II środa, 21 września :33 Jan Paweł II nadal wskazuje nam kierunek duchowego wzrastania. Musimy z wielką troską starać się o wypłynięcie na głębię. Służy temu m.in. Szkoła Modlitwy Jana Pawła II, która powstała przy Centrum Nie

Bardziej szczegółowo

Szkolny projekt edukacyjno wychowawczy poświęcony Janowi Pawłowi II W drodze ku świętości - podsumowanie działań

Szkolny projekt edukacyjno wychowawczy poświęcony Janowi Pawłowi II W drodze ku świętości - podsumowanie działań Szkolny projekt edukacyjno wychowawczy poświęcony Janowi Pawłowi II W drodze ku świętości - podsumowanie działań PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. PAPIEŻ AJANA PAWŁA II W CHORZELACH ABY GODNIE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO

Bardziej szczegółowo

V KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY RELIGIJNEJ

V KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY RELIGIJNEJ Jan Paweł II - bądźcie świadkami miłosierdzia Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel Starosta Puławski Witold Popiołek Wójt Gminy Puławy

Bardziej szczegółowo

Świętość jest dla dzisiejszego świata tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z drugiej, czasem co prawda nie wprost, ale niezwykle

Świętość jest dla dzisiejszego świata tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z drugiej, czasem co prawda nie wprost, ale niezwykle JAN PAWEŁ II Świętość jest dla dzisiejszego świata tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z drugiej, czasem co prawda nie wprost, ale niezwykle pożądanym. Niektórzy zdają się nie interesować

Bardziej szczegółowo

Stypendia. 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)

Stypendia. 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) Stypendia 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej

Bardziej szczegółowo

Konkurs Biblijny REGULAMIN ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO

Konkurs Biblijny REGULAMIN ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO REGULAMIN ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO IM. SŁUGI BOŻEGO KARD. AUGUSTA HLONDA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ( KLASY IV,V,VI ) W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 OBEJMUJĄCEGO UCZNIÓW Z TERENU ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

STYPENDIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY STYPENDIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Wsparcie dla pracowitych, pomoc dla zdolnych Stypendium Prezydenta Miasta Jesteś uczniem szkoły ponadgimnazjalnej, gimnazjalnej lub artystycznej? Mieszkasz w Gliwicach?

Bardziej szczegółowo

{tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku. we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym

{tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku. we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym EFFATHA {tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym {tab=co robimy?} - EWANGELIZACJA (głoszenie Ewangelii,

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Instytut Studiów Wschodnich

STATUT Fundacji Instytut Studiów Wschodnich STATUT Fundacji Instytut Studiów Wschodnich &1 Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, zwana dalej Instytutem Studiów Wschodnich działa zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i niniejszym Statutem. &2

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY na antenach TVP

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY na antenach TVP ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY na antenach TVP PONIEDZIAŁEK 25.07.2016 08:20 Świętość i miłosierdzie Kraków; cykl dokumentalny 16:37 Studio Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 - Diecezje 20:22 Orędzie arcybiskupa

Bardziej szczegółowo

Konkurs plastyczny Jan Paweł II Papież Rodziny

Konkurs plastyczny Jan Paweł II Papież Rodziny Patronat honorowy: Hanna Czerska-Gąsiewska Przewodnicząca Rady Powiatu Ryki Zbigniew Chlaściak wójt Gminy Stężyca Jerzy Stępień Przewodniczący Wspólnoty Gruntowej w Stężycy Organizatorzy: Parafia św. Marcina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW PRZEZ FUNDACJĘ NA RZECZ ROZWOJU POWIATU WIELUŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW PRZEZ FUNDACJĘ NA RZECZ ROZWOJU POWIATU WIELUŃSKIEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW PRZEZ FUNDACJĘ NA RZECZ ROZWOJU POWIATU WIELUŃSKIEGO Kiedy w niniejszym Regulaminie używa się określenia : Fundacja należy przez to rozumieć Fundacje na Rzecz

Bardziej szczegółowo

2007 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE.

2007 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 2007 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 24.03.2007 ŁOBŻENICA rys. wizerunek popiersia Ojca świętego Jana Pawła II w piusce i tekst : WYSTAWA WIELKIEMU RODAKOWI POCZTA POLSKA. JA, SYN TEJ ZIEMI, POLSKIEJ ZIEMI

Bardziej szczegółowo

Wielcy Polacy: C. K. Norwid i św. Jan Paweł II

Wielcy Polacy: C. K. Norwid i św. Jan Paweł II REGULAMIN KONKURSU Wielcy Polacy: C. K. Norwid i św. Jan Paweł II w roku szkolnym 2016/17 I. Organizatorzy Organizatorem Konkursu jest Fundacja Jana Pawła II Nasz Papież przy parafii Świętego Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Wieczornica Papieska 2017 TOTUS TUUS

Wieczornica Papieska 2017 TOTUS TUUS Wieczornica Papieska 2017 TOTUS TUUS Współczesny świat potrzebuje autorytetów, które uczą, jak godnie żyć i przywracają wiarę w prawdziwe wartości. Jednym z największych autorytetów naszych czasów jest

Bardziej szczegółowo

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo,

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W 2011 roku Fundacja Rozwoju Świętochłowic rozpoczęła prowadzenie Programu Stypendialnego TOP Talenty, Odkrycia, Pomysły, którego celem jest wyrównywanie szans w zdobywaniu wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy:

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy: z okazji obchodów XIV Dnia Papieskiego w Puławach Jan Paweł II- Świętymi Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy. ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność,

Zaproszenie do współpracy. ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność, 2015 Zaproszenie do współpracy ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność, Czym jest krakowskie ŚWIĘTO CYKLICZNE? Święto Cykliczne to festiwal nowej kultury

Bardziej szczegółowo

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Szkoła letnia KUL to już TRADYCJA W marcu 1974 roku, po kilku latach starań i miesiącach intensywnych przygotowań,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium edukacyjnego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia na rok szkolny 2007/08

Wniosek o przyznanie stypendium edukacyjnego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia na rok szkolny 2007/08 zdjęcie WNIOSEK LICEALISTY Wniosek o przyznanie stypendium edukacyjnego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia na rok szkolny 2007/08 Nr ID... wypełnia Fundacja WNIOSKUJĘ PO RAZ PIERWSZY KONTYNUACJA Prosimy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 1. O Fundacji. 2. Działania w 2012 roku. 3. Działalność gospodarcza. 4. Uchwały Zarządu. 5. Informacja o wysokości

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R 816/2006. Rady Miejskiej w Radomiu. z dnia 24.04.2006 roku. w sprawie ustanowienia rocznych stypendiów artystycznych

U C H W A Ł A N R 816/2006. Rady Miejskiej w Radomiu. z dnia 24.04.2006 roku. w sprawie ustanowienia rocznych stypendiów artystycznych i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 27.04.2006 Uchwała nr 816 Druk nr 850 U C H W A Ł A N R 816/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.04.2006 roku w sprawie ustanowienia rocznych stypendiów

Bardziej szczegółowo

Klasa BGŻ 10 lat dla polskiej edukacji. Konferencja prasowa, 29.08.2012 r.

Klasa BGŻ 10 lat dla polskiej edukacji. Konferencja prasowa, 29.08.2012 r. Klasa BGŻ 10 lat dla polskiej edukacji Konferencja prasowa, 29.08.2012 r. Klasa BGŻ program z misją Wzmacnianie lokalnych środowisk Znoszenie barier edukacyjnych Inspiracja do społecznej aktywizacji Zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI Być dobrym jak chleb - święty Mikołaj i święty brat Albert w oczach dzieci i młodzieży

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI Być dobrym jak chleb - święty Mikołaj i święty brat Albert w oczach dzieci i młodzieży OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI Być dobrym jak chleb - święty Mikołaj i święty brat Albert w oczach dzieci i młodzieży Rok 2017 - Rokiem Świętego Brata Alberta III edycja ogólnopolskiego konkursu literackiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5

SPIS TREŚCI. Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5 SPIS TREŚCI Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5 Modlitwa do Maryi w intencji nowej ewangelizacji diecezji legnickiej... 6 Wykaz skrótów... 8 Wstęp... 9 I. HISTORIA

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2012/2013

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2012/2013 Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2012/2013 obszar: Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym Bruszewo, dn. 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 140. ROCZNICY OBJAWIEŃ GIETRZWAŁDZKICH I 50-LECIA KORONACJI OBRAZU MB GIETRZWAŁDZKIEJ 2017 R.

KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 140. ROCZNICY OBJAWIEŃ GIETRZWAŁDZKICH I 50-LECIA KORONACJI OBRAZU MB GIETRZWAŁDZKIEJ 2017 R. W nowym roku najważniejszym wydarzeniam dla Kościoła na Warmii będzie 140. rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie i 50. rocznica Koronacji Jej Obrazu. Będzie to także rok 300. rocznicy Koronacji

Bardziej szczegółowo

Eucharystyczny Ruch Młodych

Eucharystyczny Ruch Młodych Eucharystyczny Ruch Młodych Historia Na międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Lourdes w 1914 r. stwierdzono potrzebę utworzenia dla dzieci organizacji o profilu eucharystycznym. Po orędziu papieża

Bardziej szczegółowo

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Zgodnie z 5 Zarządzenia Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH

JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH (1978 2005) Słowo Założyciela Ks. Marian Piwko CR Wprowadzenie Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański Wybór i opracowanie Adam Wieczorek Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

TO, CO NIEZNISZCZALNE TRWA

TO, CO NIEZNISZCZALNE TRWA . Zatoka lasu zstępuje w rytmie górskich potoków Jeśli chcesz znaleźć źródło musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj, wiesz, że ono musi gdzieś tu być Gdzie jesteś źródło?...

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

Informacja. Plan transmisji telewizyjnych TVP w ramach Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Informacja. Plan transmisji telewizyjnych TVP w ramach Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 KURIA METROPOLITALNA GDAŃSKA ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1 80-330 Gdańsk-Oliwa tel. (58) 552-00-51; fax. (58) 552-27-75 e-mail: kuria@diecezja.gda.pl Gdańsk-Oliwa, dnia 26 lipca 2016 Informacja Plan

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STYPENDIALNE 2016/2017

PROGRAMY STYPENDIALNE 2016/2017 PROGRAMY STYPENDIALNE 2016/2017 ORGANIZATOR KRYTERIA MIASTA za wybitne osiągnięcia w nauce MIASTA dla laureatów I, II lub III miejsca w ogólnopolskiej olimpiadzie Departament Edukacji Wrocławia UM Wydział

Bardziej szczegółowo