ADMINISTRACJA PRAWO BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3-letnie), specjalności już od II semestru PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ADMINISTRACJA PRAWO BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3-letnie), specjalności już od II semestru PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI"

Transkrypt

1

2 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI: ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3-letnie), specjalności już od II semestru; STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie), specjalności od I semestru ADMINISTRACJA CELNA I SKARBOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA ADMINISTRACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I PROKURATURY ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO ADMINISTROWANIE FIRMĄ ADMINISTROWANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W PROCESIE ADMINISTROWANIA* ORGANIZACJA PRACY SOCJALNEJ PROCES INWESTYCYJNY* RESOCJALIZACJA* SAMORZĄD TERYTORIALNY STUDIA EUROPEJSKIE UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE I POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI *Dodatkowa specjalność na studiach drugiego stopnia (magisterskich). Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone są w Przemyślu i Rzeszowie. Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone są w Rzeszowie. PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (5-letnie) uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na aplikacje: sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. Studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone są w Rzeszowie. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3-letnie), specjalności już od II semestru PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI SŁUŻBY OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA ZORGANIZOWANEJ PUBLICZNEGO ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH Studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone są w Rzeszowie. 2 SEMINARIA DOKTORANCKIE dla absolwentów prawa, administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego.

3 TO NAS WYRÓŻNIA: WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI TO: Przynależność do grupy najlepszych uczelni w Polsce! WSPiA jest jedyną uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, a nawet w Polsce wschodniej co więcej, jedną z 16 (na około 330) uczelni niepublicznych w Polsce, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Daje nam to status uczelni akademickiej i tym samym przynależność do elitarnej grupy najlepszych uczelni w Polsce. Najstarsza uczelnia niepubliczna na Podkarpaciu WSPiA jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, utworzoną w 1995 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i wpisaną do rejestru niepublicznych szkół wyższych pod numerem 75. Nowatorski system praktyk zawodowych WSPiA od 2009 r. realizuje nowatorski w kraju system praktyk zawodowych dla studentów kierunków: administracja, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne. W planie studiów założyliśmy, że poza zdobywaniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej, student nabywa konkretne umiejętności praktyczne. Na kierunku prawo patronat nad praktykami objął Minister Sprawiedliwości. Praktyki odbywają się co tydzień, głównie w sądach i prokuraturach. Zawarliśmy też porozumienie z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa. Na kierunkach administracja oraz bezpieczeństwo wewnętrzne praktyki odbywają się co drugi tydzień w instytucjach zgodnych z profilem wybranej przez studenta specjalności. Dzień odbywania praktyk (z reguły poniedziałek) jest dniem wolnym od innych zajęć dydaktycznych i poświęcony tylko praktykom. W ramach praktyk odbywają się bezpłatne konwersatoria, na których omawia się problemy praktyczne. Taki system pozwala na lepsze przygotowanie przyszłych absolwentów do wykonywania pracy zawodowej. Uprawnienia do nadawania tytułu magistra administracji i magistra prawa Jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce mamy prawo do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku administracja i nadawania tytułu magistra administracji. Jako jedna z niewielu uczelni niepublicznych w Polsce mamy również uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku prawo i nadawania tytułu magistra prawa. Pozytywne oceny PKA Wszystkie prowadzone przez Uczelnię kierunki studiów wraz z kilkunastoma specjalnościami otrzymały pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Znakomita kadra nauczająca Zajęcia w WSPiA prowadzą wybitne autorytety naukowe oraz doświadczeni praktycy, m.in.: prof. zw. dr hab. Andrzej Zoll (b. prezes Trybunału Konstytucyjnego, b. rzecznik praw obywatelskich), prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski (b. minister sprawiedliwości), prof. zw. dr hab. Wiesław Skrzydło, prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski, prof. dr hab. Zdzisław Gawlik (b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Szczegółowe informacje o Uczelni, zasadach rekrutacji i odpłatnościach znajdują się w Informatorze dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014, który będzie dostępny w biurach rekrutacyjnych oraz za pośrednictwem strony 33

4 TO NAS WYRÓŻNIA: Państwa), dr Andrzej Kisielewicz (wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego). Zapewniają oni studentom wysoki poziom kształcenia. Obecnie WSPiA zatrudnia ponad 200 profesorów, doktorów, asystentów i lektorów oraz kilkudziesięciu prokuratorów i sędziów. Nas wybierają Jesteśmy jedną z największych uczelni niepublicznych w Polsce. Kształcimy łącznie ok studentów. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji jest jedną z najchętniej wybieranych uczelni niepublicznych w kraju. Tak wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowania rekrutacji 2011/2012. Na ponad 330 uczelni niepublicznych w Polsce WSPiA znalazła się na 10. miejscu wśród najczęściej wybieranych przez kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie. Również w rzetelnym, opartym na danych GUS raporcie (rankingu) miesięcznika edukacyjnego Perspektywy 2011 o niepublicznym szkolnictwie wyższym, WSPiA w kategorii przyjęci na studia plasuje się na 6. miejscu wśród 330 uczelni niepublicznych w Polsce. Własna baza dydaktyczno-socjalna ok. 21 tys. m 2. Jeden z najnowocześniejszych kampusów w Polsce zlokalizowany w centrum Rzeszowa Zapewniamy znakomite warunki studiowania w siedzibie Uczelni w Przemyślu (3 tys. m 2 ) oraz w nowoczesnych obiektach (ok. 18 tys. m 2 ) zlokalizowanych na powierzchni ponad 3 ha w centrum Rzeszowa (budynki: Collegium Administrativum, Collegium Iuridicum, Collegium Securitatis, klub studencki Zemsta Docenta, Wielomieszkaniowy Dom Studencki 49 mieszkań o pow. 3,7 tys. m 2 ). KONKURENCYJNA OPŁATA ZA STUDIA! ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT. Porównaj z innymi! Podstawową zasadą na Uczelni jest niepobieranie żadnych dodatkowych opłat, poza jednorazową opłatą wpisową przed studiami i opłatą za studia. Taką zasadę stosujemy od początku istnienia WSPiA. Opłata za studia pokrywa wszystkie usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię: zajęcia dydaktyczne, egzaminy, zaliczenia, egzaminy poprawkowe. Na tym nie koniec! Uczelnia zawiera ze studentami indywidualne umowy cywilnoprawne obejmujące m.in. zasady płatności. Szczególnie korzystne dla studentów są dwie zasady zawarte w umowach: pierwsza nie podwyższamy opłaty za studia w ciągu roku; druga w czasie całych studiów opłata za studia może wzrastać jedynie nie więcej niż o wskaźnik inflacji. W OPŁACIE ZA STUDIA OTRZYMUJESZ M.IN.: Dodatkowe kwalifikacje WSPiA umożliwia studentowi nie tylko zdobycie wyższego wykształcenia, ale również: otrzymanie certyfikatów językowych, ukończenie kursu doradztwa podatkowego przygotowującego do egzaminu na doradcę podatkowego, uczestnictwo w warsztatach pozyskiwania funduszy UE przygotowujących do samodzielnego opracowania 4 Od 2009 r. realizujemy nowatorski w skali kraju system praktyk zawodowych.

5 TO NAS WYRÓŻNIA: i składania wniosków tzw. unijnych, uczestnictwo w warsztatach dziennikarskich i innych nieodpłatnych zajęciach dodatkowych m.in.: zajęciach w gabinecie wizażu, stylizacji i etykiety, zajęciach z zakresu obsługi urządzeń biurowych. Ścieżkę aplikacyjną przygotowuje do egzaminu na wszystkie aplikacje prawnicze To dodatkowe, bezpłatne zajęcia oferowane przez WSPiA studentom na kierunku prawo. Trwają one od III do V roku studiów. Podczas tych zajęć studenci uczą się rozwiązywać zagadnienia i odpowiadać na pytania, które pojawiają się podczas egzaminów na aplikacje. 6 godzin języków obcych w tygodniu W programie studiów stacjonarnych przewidziano obowiązkowe 4 godziny języka obcego podstawowego (60 godzin w semestrze). Stworzona zostanie także możliwość bezpłatnej nauki dodatkowego języka obcego (2 godziny tygodniowo - 30 godzin w semestrze). Nauka języków obcych prowadzona jest przez profesjonalnych lektorów. Zajęcia z języków obcych przygotowują do przystąpienia do egzaminów na certyfikaty językowe. Egzaminy na certyfikaty odbywają się na Uczelni. Najlepszym WSPiA refunduje koszt egzaminu. Jesteśmy centrum egzaminacyjnym City&Guilds, TOLES. WSPiA nie pobiera dodatkowych opłat za naukę języków obcych. Policz, ile zapłaciłbyś w szkole językowej! Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych W ramach zajęć z przedmiotu Technologia informacyjna studenci nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do przystąpienia do egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, potwierdzający umiejętność posługiwania się komputerem, uznawany w całej Europie. Bon Edukacji Dodatkowej (BED) NOWOŚĆ! Każdy student studiów stacjonarnych, studiujący w WSPiA, dostaje bezpłatnie bon na 100 punktów, za który otrzyma dodatkowe świadczenia, m.in.: dodatkowe zajęcia z języka obcego, lekcje tenisa ziemnego, kurs tańca towarzyskiego, kurs kosmetyczny, wizażu i stylizacji. Bon został wprowadzony w październiku 2012 r. Drugi kierunek i druga specjalność bezpłatnie Studenci podejmujący studia na drugim kierunku wnoszą opłatę tylko za jeden kierunek przez okres studiowania na dwóch kierunkach w WSPiA. Studenci WSPiA, studiujący na kierunku administracja, mogą bezpłatnie studiować drugą specjalność. Bezpłatne egzaminy i zaliczenia Wszystkie zaliczenia i egzaminy (w tym poprawkowe i komisyjne) są bezpłatne. Bezpłatny dojazd na zajęcia dla studentów niestacjonarnych Z każdej miejscowości odległej od Rzeszowa o ponad 50 km zapewniamy bezpłatny transport autokarem na zajęcia dydaktyczne dla min. 30-osobowych grup studentów. Dwa systemy stypendialne: stypendia z budżetu państwa oraz stypendia z budżetu Uczelni. 5

6 TO NAS WYRÓŻNIA: Bezpłatne podręczniki W ramach opłaty za studia część podręczników wydanych przez WSPiA studenci otrzymują bezpłatnie. Opieka medyczna NOWOŚĆ! W roku akademickim 2012/2013 zamierzamy uruchomić w budynku Uczelni własny gabinet lekarski, z którego będą mogli bezpłatnie korzystać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Bezpłatna legitymacja elektroniczna Studenci otrzymują bezpłatnie legitymację elektroniczną uprawniającą m.in. do korzystania z biblioteki, czytelni, restauracji oraz parkingów WSPiA. Bezpłatny nieograniczony dostęp do Internetu Wszyscy studenci na terenie Uczelni mają bezpłatny i nieograniczony dostęp do Internetu. Mogą także za darmo korzystać z zasobów aktów prawnych m.in.: Lex Omega, Polskiej Bibliografii Prawniczej, bazy czasopism EBSCO oraz archiwów Gazety Prawnej i Rzeczpospolitej. Bezpłatne korzystanie z Internetu możliwe jest również w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim. Programy zagraniczne Uczelnia umożliwia studentom udział w europejskim programie Erasmus. W ramach tego programu studenci mogą odbywać część studiów i praktyki za granicą. Uczelnia nie pobiera opłaty za studia za okres odbywania studiów i praktyk za granicą. Wykłady w językach obcych Studenci mają możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez polskich i zagranicznych wykładowców w językach obcych: angielskim, niemieckim, rosyjskim. DODATKOWO SKORZYSTASZ Z PRZYWILEJÓW FINANSOWYCH: Program lojalnościowy ( ) Rozpoczynasz studia licencjackie w WSPiA jesteś automatycznie beneficjentem programu lojalnościowego. Otrzymujesz: zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej za studia drugiego stopnia, 15% zniżki w opłacie za studia drugiego stopnia (magisterskie), 30% zniżki w opłacie za seminaria doktoranckie, 30% zniżki w opłacie za studia podyplomowe, 50% zniżki w opłacie za studia dla rodzeństwa lub małżeństwa studiującego w danym roku akademickim na studiach stacjonarnych w WSPiA. Po ukończeniu studiów absolwent WSPiA ma prawo do korzystania: z pomocy uczelnianego Biura Karier, czytelni, różnych form kształcenia w WSPiA, z organizowanych przez Uczelnię imprez kulturalnych i sportowych. 6 Zapewniamy znakomite warunki studiowania.

7 TO NAS WYRÓŻNIA: Praktyki i staże finansowane ze środków Unii Europejskiej W 2011 roku został uruchomiony wieloletni program Dyplom WSPiA przepustką do biznesu. Obejmuje on praktyki oraz płatne staże zawodowe (4 400 zł za 3-miesięczny staż) dla studentów kierunku administracja. Program ten finansowany jest ze środków UE. Szeroka dostępność do stypendiów z budżetu państwa Uczelnia otrzymuje dotację na: stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen oraz zapomogi. W roku 2012 WSPiA otrzymała na pomoc materialną dla studentów kwotę 6 mln 602,7 tys. zł. Systemem stypendialnym jest objęta większość studentów WSPiA. Stypendia z budżetu Uczelni Oprócz stypendiów z budżetu państwa, studenci w WSPiA są nagradzani stypendiami z budżetu Uczelni m.in.: naukowym, za działalność społeczną na rzecz Uczelni, za osiągnięcia sportowe, dla starostów grup studenckich. Tanie zakwaterowanie w jedynym w Polsce Wielomieszkaniowym Domu Studenckim WSPiA jest właścicielem 49 mieszkań o łącznej powierzchni ponad m 2, zlokalizowanych blisko Uczelni. Wielomieszkaniowy Dom Studencki zapewnia tanie zakwaterowanie (od 220 do 270 zł miesięcznie), stwarzając lepsze warunki niż tradycyjny dom studencki, 360 studentom studiów stacjonarnych. Wszystkie mieszkania wyposażone są w darmowy dostęp do Internetu. Pod względem liczby miejsc zakwaterowania dla studentów znaleźliśmy się na 3. miejscu wśród uczelni niepublicznych w Polsce w rzetelnym, opartym na danych GUS raporcie (rankingu) miesięcznika edukacyjnego Perspektywy 2011 o niepublicznym szkolnictwie wyższym. WSPIA TO RÓWNIEŻ: Ciągłe inwestycje Baza dydaktyczna WSPiA jest stale rozbudowywana. W 2011 r. oddaliśmy do użytku nowy obiekt dydaktyczny Collegium Securitatis, w którym znajdują się m.in. nowoczesne pracownie dydaktyczne oraz pełnowymiarowa hala sportowa. Niebawem rozpoczniemy rozbudowę tego obiektu o wielopoziomowy parking dla studentów oraz sale do ćwiczeń sztuk walki. Uczelnia przyjazna studentom Działamy w oparciu o najlepsze tradycje i wzorce akademickie. Nakładają one na nas obowiązek partnerskiego i przyjaznego traktowania studentów. Łagodzimy w ten sposób uciążliwości studiowania. Na studiach niestacjonarnych zajęcia organizujemy w terminach niekolidujących z pracą zawodową, tj. w soboty i niedziele od godz. 9, nie częściej niż co dwa tygodnie. Na studiach stacjonarnych zajęcia odbywają się wyłącznie w dni powszednie. Chlubą naszej Uczelni jest znakomita kadra naukowo-dydaktyczna zapewniająca studentom wysoki poziom kształcenia. 7

8 TO NAS WYRÓŻNIA: Patronat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Patronat polega m.in. na współpracy w zakresie rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej i obsady zajęć dydaktycznych. Wybitni specjaliści z Lublina prowadzą niektóre zajęcia w naszej Uczelni. Porozumienie z Komendą Główną Policji Jesteśmy pierwszą uczelnią z Podkarpacia, która podpisała porozumienie z Komendą Główną Policji, dzięki któremu absolwenci kierunków oferowanych przez naszą Uczelnię przyjęci do służby mogą odbywać krótsze szkolenia podstawowe. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, udogodnienia takie przysługują absolwentowi uczelni, która w programie studiów zapewni zajęcia z zagadnień dotyczących m.in. prawa karnego, prawa wykroczeń, bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwalczania patologii, praw człowieka, użycia środków przymusu bezpośredniego. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie WSPiA jest organizatorem (wraz z Podkarpackim Kuratorem Oświaty) Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie, która została objęta patronatem Ministra Sprawiedliwości. W ostatniej, trzeciej edycji olimpiady wzięło udział ponad 3,5 tys. uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Nagrody dla najlepszych WSPiA nagradza studentów i absolwentów osiągających najlepsze wyniki w nauce. Nagrody otrzymują także autorzy najlepszych prac dyplomowych. Wirtualna Uczelnia Student ma możliwość uzyskania informacji na temat ocen, terminów egzaminów, opłat za studia, itp. Może to zrobić z dowolnego miejsca, w którym znajduje się komputer podłączony do Internetu, logując się do swojego indywidualnego konta. Poczta studencka Każdy student posiada indywidualne konto , z którego ma możliwość wysyłania i odbierania wiadomości elektronicznych. Certyfikat Uczelnia Liderów 2012 WSPiA otrzymała certyfikat Uczelnia Liderów Tym samym uzyskała status laureata II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych Uczelnia Liderów. Certyfikat Uczelnia Liderów przyznawany jest szkołom wyższym, które podejmują wysiłki, by kształcić absolwentów atrakcyjnych na rynku pracy, kreatywnych, innowacyjnych i twórczych. Certyfikat ten potwierdza, iż WSPiA łączy dbałość o jakość kształcenia z edukacją praktyczną studentów, akcentując potrzebę prowadzenia studiów w taki sposób, by jak najpełniej przygotowywały one absolwentów do przyszłej pracy i kariery zawodowej w zjednoczonej Europie. 8 Regularnie wydajemy podręczniki i skrypty opracowane przez prowadzących zajęcia.

9 Część ogrodów w rzeszowskim kampusie WSPiA oaza zieleni, w której wypoczniesz w przerwie między zajęciami. 9

10 10 Restauracja W Ogrodach smacznym i tanim posiłkiem wzmocnisz w niej siły.

11 Koncert zespołu Pectus podczas otwarcia klubu studenckiego Zemsta Docenta. Klub studencki Zemsta Docenta tu spotkasz się ze znajomymi na dobrym koncercie. 11

12 Gorąca publiczność. Koncert zespołu Biopsy z wokalistą Kamilem Krzanowskim, studentem kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Koncert zespołu Rockaway z wokalistą mgr. Lechem Żukowskim, pracownikiem naukowo-dydaktycznym WSPiA. Metamorfozy studentów WSPiA. 12 Nie samą nauką żyje student... imprezy w Klubie Studenckim Zemsta Docenta.

13 STUDIA ATRAKCYJNE I UŻYTECZNE KIERUNEK ADMINISTRACJA Administracja jest najbardziej atrakcyjnym i użytecznym kierunkiem studiów. Prowadzony jest w systemie dwustopniowym: studiów pierwszego stopnia (licencjackich) w Przemyślu i Rzeszowie oraz studiów drugiego stopnia (magisterskich) w Rzeszowie. Studenci mają do wyboru jedną z szesnastu specjalności wymienionych na stronie nr 2. Absolwenci tego kierunku są wszechstronnie wykształceni otrzymują prawno-administracyjne i ekonomiczne wykształcenie, uzupełnione wiedzą ogólną, dzięki temu są przydatni w niemal każdej instytucji i podmiocie gospodarczym (m.in.: w urzędach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, przedsiębiorstwach i spółkach, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach i agencjach celnych, urzędach skarbowych, straży granicznej i policji). Krótko mówiąc będą Państwo menedżerami administracji i gospodarki. Oferowane specjalności wychodzą naprzeciw zarówno zainteresowaniom kandydatów, jak i potrzebom rynku pracy. Absolwent uzyskuje uniwersalne wykształcenie (co daje ukończenie kierunku administracja ) i jednocześnie jest specjalistą z zakresu objętego daną specjalnością. Takie wykształcenie jest bardzo przydatne na rynku pracy, gdyż daje dużą elastyczność w dostosowywaniu się do wymogów pracodawców! Studenci studiujący na kierunku administracja na specjalnościach: zarządzanie zasobami ludzkimi, administrowanie firmą oraz finanse i rachunkowość mogą uczestniczyć w dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej projekcie Dyplom WSPiA przepustką do biznesu. Obejmuje on m.in.: wydanie po 6 bezpłatnych podręczników dla studentów w każdym roku realizacji projektu, szkolenia, spotkania panelowe z przedsiębiorcami, zajęcia warsztatowe Jestem przedsiębiorcą, praktyki oraz najbardziej atrakcyjne płatne staże zawodowe. Uczestnicząc w stażu trwającym 3 miesiące (12 tygodni po 16 godzin tygodniowo) student otrzymuje wynagrodzenie w łącznej wysokości zł. KIERUNEK PRAWO Studia na kierunku prawo prowadzone są przez Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie. Trwają 10 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu magistra prawa. Absolwenci tego kierunku będą bardzo dobrze przygotowani do podjęcia aplikacji sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, notarialnej, radcowskiej lub komorniczej, niezbędnej do wykonywania wybranego przez siebie zawodu prawniczego. Zajęcia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, wśród której znajdują się autorytety naukowe i znakomici praktycy (m.in.: sędziowie i prokuratorzy). Wśród kadry naukowej są najwybit- Program studiów stacjonarnych obejmuje 6 godzin nauki języków obcych w tygodniu (4 godz. j. obcego podstawowego i 2 godz. j. obcego dodatkowego). 13

14 niejsi prawnicy w Polsce, m.in. prof. Andrzej Zoll, prof. Wiesław Skrzydło, prof. Zbigniew Ćwiąkalski. WSPiA bazuje przede wszystkim na własnej kadrze profesorów i doktorów, wspieranej przez uczonych z UMCS i UJ. Zasadą jest, że wykłady i seminaria prowadzą profesorowie, a ćwiczenia doktorzy. Zaletą tych studiów jest zdobywanie wiedzy nie tylko książkowej, ale i praktycznej. Jako pierwsza uczelnia w Polsce WSPiA w 2009 roku na kierunku prawo wprowadziła pod patronatem Ministra Sprawiedliwości nowatorski system praktyk zawodowych. System praktyk pozwala na zdecydowanie bardziej profesjonalne przygotowanie studentów do wykonywania wybranego przez siebie zawodu. Dodatkowo wiele zajęć dydaktycznych zwłaszcza ćwiczeń prowadzą praktycy (m.in. sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni). Celem Uczelni jest takie przygotowanie studentów prawa, aby wszyscy mogli podjąć aplikację w zakresie zawodów prawniczych służy temu ścieżka aplikacyjna, czyli dodatkowe, bezpłatne zajęcia przygotowujące do zdania egzaminu na aplikację. Oprócz przedmiotów prawniczych, studenci mają także zajęcia z przedmiotów, które pozwolą im zdobyć wiedzę humanistyczną, niezbędną do wykonywania zawodu prawnika. WSPiA wraz z Podkarpackim Kuratorem Oświaty jest organizatorem ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. Głównymi nagrodami dla zwycięzców są nieodpłatne studia w WSPiA. Porównaj zatem ofertę WSPiA z ofertami innych uczelni! KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Studia pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne trwają sześć semestrów. Adresowane są do osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego oraz pracujących lub zamierzających podjąć pracę w instytucjach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym np.: Wojsku Polskim, Policji, Straży Granicznej. Absolwent będzie posiadał ogólną wiedzę z zakresu nauk o prawie i o administracji w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego oraz podstawową wiedzę z zakresu zarządzania. Zostanie przygotowany do pracy w różnych rodzajach organów administracji publicznej i niepublicznej, zarówno pod względem przestrzegania zasad etycznych, jak i pod względem umiejętności technicznych. Zostanie wyposażony w wiedzę humanistyczną oraz przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania umiejętności. Ponadto, przedmioty odpowiadające poszczególnym specjalnościom ukierunkują wykształcenie przyszłego absolwenta zgodnie z jego zainteresowaniami i charakterem już wykonywanej lub przyszłej pracy. Ze względu na specyfikę kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne istotne znaczenie dla kształcenia studenta mają także praktyczne zajęcia fizyczne zapewniające utrzymanie jego odpowiedniej kondycji fizycznej. Dzięki nowemu obiektowi dydaktycznemu Collegium Securitatis, który powstał 14 Posiadamy uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunkach prawo oraz administracja i nadawania tytułów magistra prawa oraz magistra administracji.

15 w kampusie WSPiA w Rzeszowie, studenci będą uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego oraz technik walki wręcz. Oprócz hali sportowej i sal dydaktycznych nowy obiekt mieści laboratorium kryminalistyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt, niezbędny do prowadzenia zajęć z kryminalistyki na najwyższym poziomie. Dzięki temu studenci uzyskują praktyczną wiedzę z zakresu m.in.: daktyloskopii, traseologii, badań dokumentów, kryminalistycznej problematyki badania broni palnej. Zakup nowoczesnego poligrafu umożliwia z kolei zapoznanie w praktyce studentów z problematyką badań poligraficznych. W bieżącym roku akademickim rozpoczęła się rozbudowa Collegium Securitatis o dodatkowe sale do ćwiczeń sztuk walki, strzelnicę elektroniczną oraz nadziemny i podziemny parking dla studentów. PRAKTYKI ZAWODOWE nowatorski, pilotażowy pomysł w Polsce! Podczas gdy inne uczelni dopiero teraz zaczynają doceniać znaczenie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych, to WSPiA już od kilku lat realizuje nowatorski w Polsce system praktyk zawodowych. Systemem tym objęci są studenci wszystkich kierunków studiów na studiach pierwszego jak i drugiego stopnia. Studenci odbywają praktykę w instytucjach i podmiotach gospodarczych związanych ze studiowanym kierunkiem oraz wybraną specjalnością studiów. Na kierunku prawo praktyki odbywają się co tydzień, głównie w sądach i prokuraturach. Na kierunkach administracja oraz bezpieczeństwo wewnętrzne praktyki odbywają się co drugi tydzień w instytucjach zgodnych z profilem wybranej przez studenta specjalności. Dzień odbywania praktyk jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych i poświęcony wyłacznie praktykom. Praktyki prowadzone są na ogół w miejscu zamieszkania studenta. Oprócz zajęć praktycznych studenci uczestniczą także w bezpłatnych konwersatoriach (15 godzin w semestrze), które prowadzą opiekunowie praktyk z instytucji i podmiotów gospodarczych przyjmujących studentów na praktykę. Podczas konwersatoriów omawiane są problemy praktyczne, z którymi studencki zetknęli się podczas praktyk. Uczelnia oferuje każdemu studentowi możliwość odbycia praktyki zawodowej dla studentów studiów stacjonarnych praktyki są obowiązkowe, zaś studenci studiów niestacjonarnych mogą odbywać praktyki na takich samych zasadach jak studenci studiów stacjonarnych. Taki system praktyk pozwala na zdecydowanie bardziej profesjonalne przygotowanie studentów do wykonywania wybranych przez siebie zawodów. Dzięki nowemu systemowi praktyk, oprócz nabywania praktycznych umiejętności wykonywania zawodu, studenci mogą również w zakładzie pracy dokonać prezentacji własnych umiejętności i zaangażowania, co często skutkuje uzyskaniem pracy w instytucji lub urzędzie, w którym student odbywa praktykę. Atrakcyjne kierunki studiów, najlepsza kadra, rzetelne kształcenie. 15

16 Każdy student kończący praktykę otrzymuje świadectwo odbycia praktyk z informacją o liczbie godzin i instytucji, w której miały one miejsce. Kształcenie praktyczne w WSPiA polega również na tym, że wiele zajęć dydaktycznych, zwłaszcza ćwiczeń, prowadzą praktycy (m.in. sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, policjanci, celnicy). Na kierunku administracja praktyki odbywają się w III, IV i V semestrze na studiach pierwszego stopnia (łącznie 180 godzin) i są kontynuowane na studiach drugiego stopnia w I, II i III semestrze (łącznie 180 godzin). Praktyki odbywają się w instytucjach (na ogół w miejscu zamieszkania studenta) zgodnych z profilem wybranej przez studenta specjalności np.: urzędy miast, urzędy gmin, urzędy skarbowe, izby skarbowe, starostwa, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, przedsiębiorstwa, banki, spółki, sądy powszechne, wojewódzkie sądy administracyjne, samorządowe kolegia odwoławcze, prokuratury, kancelarie adwokackie, radcowskie, notarialne, urzędy celne, izby celne, składy celne, domy pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, domy dziecka, policyjne izby dziecka, agencje rozwoju regionalnego, firmy ubezpieczeniowe funkcjonujące na rynku ubezpieczeń, biura pośrednictwa obrotu nieruchomościami, biura zarządców nieruchomościami, firmy zajmujące się doradztwem personalnym, Wojsko Polskie, Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna. Studenci, oprócz praktyki, uczestniczą w obowiązkowych konwersatoriach prowadzonych na Uczelni przez patronów będących pracownikami instytucji, w której student odbywa praktykę zawodową. W ich trakcie omawiana jest m.in. struktura organizacyjna danej instytucji, a także problemy prawne napotkane przez studentów. Na specjalnościach: administrowanie firmą, finanse i rachunkowość w procesie administrowania oraz zarządzanie zasobami ludzkimi praktyki i staże odbywać się będą w ramach programu finansowanego przez UE pt. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu. Za odbywane w ramach programu staże studenci będą otrzymywać wynagrodzenie (4.400 zł za 3-miesięczny staż). Na kierunku prawo realizowany jest, nowatorski w kraju, system praktyk zawodowych objęty patronatem Ministra Sprawiedliwości, na podstawie porozumienia zawartego 27 maja 2009 r. Praktyki rozpoczynają się w IV semestrze i trwają do IX semestru jest to łącznie 100 dni praktyk (450 godzin). Praktyki te są permanentne i odbywają się co tydzień, w poniedziałki. Dzień ten jest wyłączony z zajęć i poświęcony tylko praktykom. Odbywają się one w sądach, prokuraturach, kancelariach notarialnych, komorniczych, adwokackich, radców prawnych, które znajdują się w pobliżu miejsca zamieszkania studenta. Praktykanci mają wyznaczonego opiekuna zawodowego sprawującego merytoryczny nadzór nad przebiegiem praktyki zawodowej w danej instytucji. Studenci, oprócz praktyki, uczestniczą w obowiązkowych konwersatoriach prowadzonych przez patro- 16 W ramach opłaty za studia studenci otrzymują podręczniki wydawane przez wydawnictwo WSPiA.

17 nów będących pracownikami instytucji, w której student odbywa praktykę. W trakcie konwersatoriów, które odbywają się na Uczelni, patron omawia problemy prawne, które student napotkał w trakcie praktyki. W ramach praktyk WSPiA będzie także zapraszać studentów na wyjątkowe ciekawe procesowo rozprawy w sądach okręgowych i rejonowych oraz na oględziny miejsca zdarzenia (np. wypadek drogowy) i sekcje zwłok. Wiele symulowanych rozpraw odbywa się także w sali sądowej znajdującej się w Collegium Iuridicum, którą Uczelnia wybudowała specjalnie w tym celu. Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne praktyki odbywają się w III, IV, V i VI semestrze w instytucjach zgodnych ze specyfiką kierunku oraz profilem wybranej przez studenta specjalności np.: sądy powszechne, prokuratury, Policja, Straż Graniczna, urzędy celne, izby celne, Centralne Biuro Śledcze, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmeria Wojskowa, straż miejska, firmy ochroniarskie, Wojsko Polskie, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, komórki organizacyjne zarządzania kryzysowego w urzędach miast, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich. Studenci, oprócz praktyki, uczestniczą w obowiązkowych konwersatoriach prowadzonych na Uczelni przez patronów będących pracownikami instytucji, w której student odbywa praktykę zawodową. W ich trakcie omawiana jest m.in. struktura organizacyjna danej instytucji, a także problemy prawne napotkane przez studentów. ZASADY PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW Rekrutacja na studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne na kierunek prawo rozpoczyna się 1 czerwca (sobota) 2013 r. Zakończenie terminu składania dokumentów przypada na dzień 3 sierpnia (sobota) 2013 r. Ogłoszenie decyzji o przyjęciu na studia nastąpi do 10 sierpnia (sobota) 2013 r. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę wpisową w wysokości 350 zł. Opłata podlega zwrotowi w pełnej wysokości w przypadku rezygnacji przez kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia w WSPiA do dnia zamknięcia rekrutacji lub w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia (warunkiem zwrotu opłaty wpisowej jest przedłożenie oryginału dowodu wpłaty). Kandydaci przyjęci na studia tracą prawo do zwrotu opłaty wpisowej. KIERUNKI: ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Przyjmowanie kandydatów na studia pierwszego stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne na kierunki: administracja oraz bezpieczeństwo wewnętrzne odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc. Na życzenie przesyłamy bezpłatnie informator pod wskazany adres. 17

18 KIERUNEK PRAWO Przyjmowanie kandydatów na studia stacjonarne na kierunek prawo (jednolite studia magisterskie) odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. NOWA MATURA (dotyczy osób zdających maturę w roku 2005 i latach kolejnych) przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. Pod uwagę bierze się ten wynik z egzaminu pisemnego (podstawowego lub rozszerzonego) z każdego z wybranych przez kandydata przedmiotów, który po przeliczeniu pozwoli na uzyskanie najwyższej liczby punktów. Wyniki procentowe egzaminu pisemnego wpisane na świadectwie dojrzałości są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w proporcji: poziom podstawowy 1% = 1 pkt, poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt. STARA MATURA (dotyczy osób zdających maturę przed rokiem 2005) oceny uzyskane z egzaminu dojrzałości z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym są przeliczane na punkty: Ocena celująca bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca Skala sześciopunktowa punktacja Skala pięciopunktowa punktacja Przyjmowanie kandydatów na studia niestacjonarne na kierunek prawo (jednolite studia magisterskie) odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są: finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie (organizowanej przez WSPiA); laureaci centralnych olimpiad III stopnia: Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym i Olimpiady Historycznej ; laureat Podkarpackiego Konkursu Ekonomicznego Młody Ekonomista (tylko na kierunek administracja studia pierwszego stopnia stacjonarne); kandydaci z Maturą Międzynarodową; obywatele polscy, posiadający świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyższych I stopnia uzyskane za granicą; cudzoziemcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, na studia stacjonarne i niestacjonarne mogą być przyjęci także inni kandydaci. Decyzję o przyjęciu kandydatów na studia poza postępowaniem kwalifikacyjnym podejmuje Rektor WSPiA. 18 Przyjdź i zobacz, zapraszamy! W centrum Rzeszowa wybudowaliśmy jeden z najnowocześniejszych i najpiękniejszych kampusów w Polsce.

19 OPŁATA ZA STUDIA W roku akademickim 2012/2013 (tj. od r. do r.) obowiązuje opłata za studia: KIERUNKI: ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (I rok, studia pierwszego stopnia) STUDIA STACJONARNE wariant miesięczny: 9 rat miesięcznych: miesiące: X zł; XI, XII, I zł/m-c; II, III, IV, V, VI zł/m-c; łączna opłata za rok zł; wariant semestralny: po zł za semestr; łączna opłata za rok zł; wariant roczny: jednorazowo zł za rok. STUDIA NIESTACJONARNE wariant miesięczny: 9 rat miesięcznych: miesiące: X zł; XI, XII, I zł/m-c; II, III, IV, V, VI zł/m-c; łączna opłata za rok zł; wariant semestralny: po zł za semestr; łączna opłata za rok zł; wariant roczny: jednorazowo zł za rok. KIERUNEK PRAWO (I rok) STUDIA STACJONARNE wariant miesięczny: 9 rat miesięcznych: miesiące: X zł/m-c, XI, XII, I zł/m-c; II, III, IV, V, VI zł/m-c; łączna opłata za rok zł; wariant semestralny: po zł za semestr; łączna opłata za rok zł; wariant roczny: jednorazowo zł za rok. STUDIA NIESTACJONARNE wariant miesięczny: 9 rat miesięcznych: miesiące: X, XI, XII, I zł/m-c; II, III, IV, V, VI zł/m-c; łączna opłata za rok zł; wariant semestralny: po zł za semestr; łączna opłata za rok zł; wariant roczny: jednorazowo zł za rok. Od 1 października 2013 r. i w następnych latach, zgodnie z obowiązującą w Uczelni zasadą, opłata za studia nie może wzrosnąć więcej niż o wskaźnik inflacji. Poza opłatą wpisową i opłatą za studia, nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. 19

20 Każdy kierunek ma swój budynek: Siedziba Uczelni Przemyśl, ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 2, tel , , Collegium Administrativum Rzeszów Collegium Iuridicum - Rzeszów Siedziba Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji Rzeszów, ul. Cegielniana 14, tel , , Collegium Securitatis Rzeszów

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. na podstawie pełnomocnictwa Rektora WSPiA w Przemyślu, zwaną dalej Uczelnią

W Z Ó R. na podstawie pełnomocnictwa Rektora WSPiA w Przemyślu, zwaną dalej Uczelnią Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 65/2014 z dnia 29 września 2014 r. Rektora WSPiA w Przemyślu W Z Ó R UMOWA o warunkach odpłatności za jednolite studia magisterskie kierunek prawo oraz studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji nauki języków obcych prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo

3-LETNIE STACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE DLA POLICJANTÓW

3-LETNIE STACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE DLA POLICJANTÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 3-LETNIE STACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE DLA POLICJANTÓW Z DOSKONALENIEM ZAWODOWYM POLICJANTA ODBYWANYM W TRAKCIE STUDIÓW Uczelnia Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Wydział Wydział

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016 Kontakt i o nas Dla studentów i uczelni Dla naukowców Współpraca z zagranicą Strona główna» Rzecznik prasowy» Komunikaty Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016 czwartek, 8 października

Bardziej szczegółowo

Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku.

Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku. FAQ TERMINY Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku. Czy będę mógł zacząć studia już w semestrze letnim (od

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku

Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku

Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2014/2015. 2. Zgłoszenia kandydatów na studia są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.

Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2014/2015. 2. Zgłoszenia kandydatów na studia są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną. Kierunek: EKONOMIA Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oferuje swoim studentom studia licencjackie trwające 6 semestrów w ramach jednego kierunku Ekonomia, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 4 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 3 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania Stypendium. Tryb i zasady przyznawania Stypendium

Kryteria przyznawania Stypendium. Tryb i zasady przyznawania Stypendium Regulamin Przyznawania stypendiów motywacyjnych na kierunku zamawianym Fizyka techniczna w Uniwersytecie Rzeszowskim w ramach realizacji projektu TESLA Techniczna Edukacja Sukcesem Ludzi Ambitnych wzbogacenie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób STUDIA PODYPLOMOWE Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego rzeczy Cel Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego osób BEZ EGZAMINU!!! Zakres BEZ STRESU!!!

Bardziej szczegółowo

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Załącznik nr 3 do uchwały nr 201/2012-2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku Prawo europejskie oraz zatwierdzenia programu kształcenia dla tego kierunku

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 15 czerwca 2016 r. Wrocław, dnia 15 czerwca 2016 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Organizacja Uzdrowisk i Lecznictwa Uzdrowiskowego w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Kierunek: E-ADMINISTRACJA

Kierunek: E-ADMINISTRACJA Kierunek: E-ADMINISTRACJA Kierunek studiów e-administracja umiejscowiony został w dwóch obszarach nauk: nauki społeczne (75%) oraz nauki ścisłe (25%). Studia na kierunku e-administracja trwają podobnie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 maja 2013r. na pytania Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku:

Odpowiedzi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 maja 2013r. na pytania Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: Odpowiedzi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 maja 2013r. na pytania Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: Pytanie 1: Absolwent studiów II stopnia rozpoczętych w roku 2011/2012, w 2013/2014

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie

KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015 w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku Senat Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA PIĘCIOLETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, KIERUNEK - PSYCHOLOGIA W WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin studiów podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, zwanej dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA 1 Wstęp 1. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dn. 27 lipca

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 1 W roku akademickim 2013/2014 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, zwana dalej PWSZ

Bardziej szczegółowo

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. Regulamin praktyk

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. Regulamin praktyk Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Regulamin praktyk na kierunku Pedagogika (specjalności: Wychowanie obronne z problematyką przestępczości, Resocjalizacja, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Zał. do ZW 1/2017 Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej uchwalanych po dniu 1 października 2016 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. przez osoby niebędące obywatelami polskimi

Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. przez osoby niebędące obywatelami polskimi Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich przez osoby niebędące obywatelami polskimi 1 Podstawy prawne 1. Osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej cudzoziemcami mogą podejmować

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych,

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych w roku akademickim 2013/2014 Wrocław, dnia 30 czerwca 2013 r. Nazwa studiów

Bardziej szczegółowo

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Instytut Lingwistyki Stosowanej Kierunek studiów: Filologia, lingwistyka stosowana Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 125 W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r. Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie: odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Katowice, 01.10.2015 r. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się określa organizację i przebieg procesu weryfikacji posiadanych efektów

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania bez wnoszenia opłat. na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej UPSW

Zasady studiowania bez wnoszenia opłat. na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej UPSW Zasady studiowania bez wnoszenia opłat na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej UPSW I. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania

Bardziej szczegółowo

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Dokumenty źródłowe: - Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Regulamin praktyk na kierunku Pedagogika dotyczy studiów I i II stopnia oraz 3-letnicj studiów magisterskich (specjalności: Wychowanie obronne z problematyką

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA ADMINISTRACJA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. Język polski część pisemna obowiązkowa p 1 = 0,50 Język

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015

Zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015 Zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015 Ustanowione uchwałą Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie, zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015 określają

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012

Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 Załącznik do Uchwały Senatu nr 2 z dnia 26 maja 2010 r. Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 1 Na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Wydział Przyrodniczy. Kierunek BIOLOGIA. www.ib.uph.edu.pl

Wydział Przyrodniczy. Kierunek BIOLOGIA. www.ib.uph.edu.pl Wydział Przyrodniczy Kierunek BIOLOGIA www.ib.uph.edu.pl BIOLOGIA Kierunek z ponad 40-letnią tradycją, który posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zmieniony Zarządzeniem Nr 58/2014 Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2013 Rektora UMCS Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r.

Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r. DNS.430 10/2010 Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Prawa Karnego Gospodarczego w roku akademickim 2015/2016 Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Nazwa studiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 62/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr 62/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie: odpłatności na ch stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 201, poz.1188). późn. zm). KOSZTY WPŁYWAJĄCE NA WYSOKOŚĆ OPŁAT 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 201, poz.1188). późn. zm). KOSZTY WPŁYWAJĄCE NA WYSOKOŚĆ OPŁAT 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin pobierania opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w roku akademickim 2016/2017 przez Wyższą Szkołę Medyczną w Białymstoku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Szkoła Medyczna

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Zasady rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu UCHWAŁA Nr 111/IX/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu z dnia 04 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 5 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2011/2012 POZNAŃ 2011 Strona 2 z 5 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2011 Warszawski Uniwersytet Medyczny KIERUNEK: DIETETYKA. Studia I-go stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM

Rekrutacja 2011 Warszawski Uniwersytet Medyczny KIERUNEK: DIETETYKA. Studia I-go stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM KIERUNEK: DIETETYKA Studia I-go stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016

Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016 Kontakt i o nas Dla studentów i uczelni Dla naukowców Współpraca z zagranicą Strona główna» Rzecznik prasowy» Komunikaty Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016 czwartek, 8 października

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ ZAWODOWE PRAKTYKI STUDENCKIE? 2. JAK ZNALEŹĆ PRACODAWCĘ OFERUJĄCEGO DOBRE PRAKTYKI STUDENCKIE? 2.1 Portal

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 Uchwała nr 5/03/04 Senatu Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia licencjackie (I stopnia) w roku akademickim 2014/2015

Opłaty za studia licencjackie (I stopnia) w roku akademickim 2014/2015 Opłaty za studia licencjackie (I stopnia) w roku akademickim 2014/2015 STUDIA STACJONARNE NA KIERUNKU: KOSMETOLOGIA Opłata wpisowa na studia dzienne (stacjonarne) wynosi 1200,00 zł, należy ją wpłacić przy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny)

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) I Legalizacja pobytu na terytorium RP 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Uchwały nr 22/2013 Senatu UMB REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet L u b e l s k i Jana Pawła II EUROPEISTYKA / EUROPEAN STUDIES /unia UNIWERSYTET KUL jest charakterystycznym symbolem Lublina zarówno w Polsce, jak i za granicą, gdzie renoma Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2012 Senatu Wyższej Szkoły Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych z dnia 23 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI 1)

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI 1) ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI 1) Sprawozdanie za rok Część 1. Informacje ogólne Dane podstawowe o uczelni Pełna nazwa: REGON: Dane adresowe siedziby uczelni: Telefon: Faks: Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI w Warszawie Nr 1/2010/2011 z dnia 12 maja 2010 roku

ZARZĄDZENIE REKTORA WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI w Warszawie Nr 1/2010/2011 z dnia 12 maja 2010 roku ZARZĄDZENIE REKTORA WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI w Warszawie Nr 1/2010/2011 z dnia 12 maja 2010 roku W sprawie wysokości czesnego, opłat dodatkowych, terminów płatności oraz zniżek czesnego

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A 1 PRZEDMIOT UREGULOWAŃ

CZĘŚĆ A 1 PRZEDMIOT UREGULOWAŃ Regulamin promocji dla studentów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 zapisanych na studia w terminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 96 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR 96 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 marca 2013 roku UCHWAŁA NR 96 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne Na podstawie art. 99 ust. 1 i 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Matura IB (wynik) (podstawowego)

Matura IB (wynik) (podstawowego) Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na studia na Wydziale Medycznym na kierunku lekarskim w Uczelni Łazarskiego w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 162/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. Senatu SUM REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 87/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego Postanowienia ogólne 1 1. Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy! Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl Rzeszów. DOBRY KIERUNEK! U nas warto studiować!

Zapraszamy! Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl Rzeszów.  DOBRY KIERUNEK! U nas warto studiować! Numer 47 ISSN 1731-0091 DOBRY KIERUNEK! nr 47 1 Sugestywny Magazyn Studentów Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Przemyśl Rzeszów Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl Rzeszów U nas warto studiować!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Załącznik do Zarządzenia Nr 29/11 Rektora PWSZ we Włocławku z dnia 10 maja 2011 roku Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 201, poz.1188). późn. zm). KOSZTY WPŁYWAJĄCE NA WYSOKOŚĆ OPŁAT 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 201, poz.1188). późn. zm). KOSZTY WPŁYWAJĄCE NA WYSOKOŚĆ OPŁAT 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin pobierania opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w roku akademickim 2014/2015 przez Wyższą Szkołę Medyczną w Białymstoku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Szkoła Medyczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych. 2 1. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok ak. 2016/2017

Rekrutacja na rok ak. 2016/2017 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Rekrutacja na rok ak. 2016/2017 Budynek Rektoratu Collegium Mechanicum Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych Wizualizacja

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE

KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE STUDIA I-go STOPNIA (LICENCJACKIE) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOTYCZĄCA UPRAWNIENIA STUDENTA

PROCEDURA DOTYCZĄCA UPRAWNIENIA STUDENTA PROCEDURA DOTYCZĄCA UPRAWNIENIA STUDENTA DO KONTYNUOWANIA STUDIÓW BEZ WNOSZENIA OPŁAT W KOLEJNYM ROKU STUDIÓW NA DRUGIM KIERUNKU STUDIÓW W FORMIE STACJONARNEJ TRYB POSTĘPOWANIA STUDENTA ORAZ JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 1. Miejsce i termin odbywania praktyki Miejsce: W celu odbycia praktyk student powinien przedstawić wniosek zgłaszający miejsce praktyk z uzasadnieniem

Bardziej szczegółowo

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego;

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla studentów I i II stopnia Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu Rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/15

Regulamin promocji dla studentów I i II stopnia Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu Rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/15 Regulamin promocji dla studentów I i II stopnia Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu Rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/15 CZĘŚĆ A 1 PRZEDMIOT UREGULOWAŃ 1. Regulamin określa zasady przyznawania,

Bardziej szczegółowo

JM Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszów Przemyśl

JM Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszów Przemyśl JM Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszów Przemyśl Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji, 35-310 Rzeszów, ul. Cegielniana 14, tel. 17-867-04-80, 17-867-04-81 PROSZĘ O PRZYJĘCIE MNIE NA:

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne, kierownictwo, organizacja i nadzór nad Studiami Doktoranckimi

I. Podstawy prawne, kierownictwo, organizacja i nadzór nad Studiami Doktoranckimi 1 Regulamin niestacjonarnych studiów doktoranckich h i s t o r i i n a u k i i k u l t u r y Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk I. Podstawy prawne, kierownictwo,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia na kierunku filologia, specjalność filologia słowiańska

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŁOMŻA 2008 SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. TWORZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zastanawiasz się... Dobry zawód z przyszłością i średnie wykształcenie? Wiesz już na pewno... Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych!

Zastanawiasz się... Dobry zawód z przyszłością i średnie wykształcenie? Wiesz już na pewno... Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych! Zastanawiasz się... Dobry zawód z przyszłością i średnie wykształcenie? Wiesz już na pewno... Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych! Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Technik Żywienia i Usług

Bardziej szczegółowo