ADMINISTRACJA PRAWO BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3-letnie), specjalności już od II semestru PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ADMINISTRACJA PRAWO BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3-letnie), specjalności już od II semestru PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI"

Transkrypt

1

2 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI: ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3-letnie), specjalności już od II semestru; STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie), specjalności od I semestru ADMINISTRACJA CELNA I SKARBOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA ADMINISTRACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I PROKURATURY ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO ADMINISTROWANIE FIRMĄ ADMINISTROWANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W PROCESIE ADMINISTROWANIA* ORGANIZACJA PRACY SOCJALNEJ PROCES INWESTYCYJNY* RESOCJALIZACJA* SAMORZĄD TERYTORIALNY STUDIA EUROPEJSKIE UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE I POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI *Dodatkowa specjalność na studiach drugiego stopnia (magisterskich). Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone są w Przemyślu i Rzeszowie. Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone są w Rzeszowie. PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (5-letnie) uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na aplikacje: sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. Studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone są w Rzeszowie. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3-letnie), specjalności już od II semestru PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI SŁUŻBY OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA ZORGANIZOWANEJ PUBLICZNEGO ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH Studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone są w Rzeszowie. 2 SEMINARIA DOKTORANCKIE dla absolwentów prawa, administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego.

3 TO NAS WYRÓŻNIA: WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI TO: Przynależność do grupy najlepszych uczelni w Polsce! WSPiA jest jedyną uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, a nawet w Polsce wschodniej co więcej, jedną z 16 (na około 330) uczelni niepublicznych w Polsce, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Daje nam to status uczelni akademickiej i tym samym przynależność do elitarnej grupy najlepszych uczelni w Polsce. Najstarsza uczelnia niepubliczna na Podkarpaciu WSPiA jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, utworzoną w 1995 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i wpisaną do rejestru niepublicznych szkół wyższych pod numerem 75. Nowatorski system praktyk zawodowych WSPiA od 2009 r. realizuje nowatorski w kraju system praktyk zawodowych dla studentów kierunków: administracja, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne. W planie studiów założyliśmy, że poza zdobywaniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej, student nabywa konkretne umiejętności praktyczne. Na kierunku prawo patronat nad praktykami objął Minister Sprawiedliwości. Praktyki odbywają się co tydzień, głównie w sądach i prokuraturach. Zawarliśmy też porozumienie z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa. Na kierunkach administracja oraz bezpieczeństwo wewnętrzne praktyki odbywają się co drugi tydzień w instytucjach zgodnych z profilem wybranej przez studenta specjalności. Dzień odbywania praktyk (z reguły poniedziałek) jest dniem wolnym od innych zajęć dydaktycznych i poświęcony tylko praktykom. W ramach praktyk odbywają się bezpłatne konwersatoria, na których omawia się problemy praktyczne. Taki system pozwala na lepsze przygotowanie przyszłych absolwentów do wykonywania pracy zawodowej. Uprawnienia do nadawania tytułu magistra administracji i magistra prawa Jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce mamy prawo do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku administracja i nadawania tytułu magistra administracji. Jako jedna z niewielu uczelni niepublicznych w Polsce mamy również uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku prawo i nadawania tytułu magistra prawa. Pozytywne oceny PKA Wszystkie prowadzone przez Uczelnię kierunki studiów wraz z kilkunastoma specjalnościami otrzymały pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Znakomita kadra nauczająca Zajęcia w WSPiA prowadzą wybitne autorytety naukowe oraz doświadczeni praktycy, m.in.: prof. zw. dr hab. Andrzej Zoll (b. prezes Trybunału Konstytucyjnego, b. rzecznik praw obywatelskich), prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski (b. minister sprawiedliwości), prof. zw. dr hab. Wiesław Skrzydło, prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski, prof. dr hab. Zdzisław Gawlik (b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Szczegółowe informacje o Uczelni, zasadach rekrutacji i odpłatnościach znajdują się w Informatorze dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014, który będzie dostępny w biurach rekrutacyjnych oraz za pośrednictwem strony 33

4 TO NAS WYRÓŻNIA: Państwa), dr Andrzej Kisielewicz (wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego). Zapewniają oni studentom wysoki poziom kształcenia. Obecnie WSPiA zatrudnia ponad 200 profesorów, doktorów, asystentów i lektorów oraz kilkudziesięciu prokuratorów i sędziów. Nas wybierają Jesteśmy jedną z największych uczelni niepublicznych w Polsce. Kształcimy łącznie ok studentów. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji jest jedną z najchętniej wybieranych uczelni niepublicznych w kraju. Tak wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowania rekrutacji 2011/2012. Na ponad 330 uczelni niepublicznych w Polsce WSPiA znalazła się na 10. miejscu wśród najczęściej wybieranych przez kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie. Również w rzetelnym, opartym na danych GUS raporcie (rankingu) miesięcznika edukacyjnego Perspektywy 2011 o niepublicznym szkolnictwie wyższym, WSPiA w kategorii przyjęci na studia plasuje się na 6. miejscu wśród 330 uczelni niepublicznych w Polsce. Własna baza dydaktyczno-socjalna ok. 21 tys. m 2. Jeden z najnowocześniejszych kampusów w Polsce zlokalizowany w centrum Rzeszowa Zapewniamy znakomite warunki studiowania w siedzibie Uczelni w Przemyślu (3 tys. m 2 ) oraz w nowoczesnych obiektach (ok. 18 tys. m 2 ) zlokalizowanych na powierzchni ponad 3 ha w centrum Rzeszowa (budynki: Collegium Administrativum, Collegium Iuridicum, Collegium Securitatis, klub studencki Zemsta Docenta, Wielomieszkaniowy Dom Studencki 49 mieszkań o pow. 3,7 tys. m 2 ). KONKURENCYJNA OPŁATA ZA STUDIA! ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT. Porównaj z innymi! Podstawową zasadą na Uczelni jest niepobieranie żadnych dodatkowych opłat, poza jednorazową opłatą wpisową przed studiami i opłatą za studia. Taką zasadę stosujemy od początku istnienia WSPiA. Opłata za studia pokrywa wszystkie usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię: zajęcia dydaktyczne, egzaminy, zaliczenia, egzaminy poprawkowe. Na tym nie koniec! Uczelnia zawiera ze studentami indywidualne umowy cywilnoprawne obejmujące m.in. zasady płatności. Szczególnie korzystne dla studentów są dwie zasady zawarte w umowach: pierwsza nie podwyższamy opłaty za studia w ciągu roku; druga w czasie całych studiów opłata za studia może wzrastać jedynie nie więcej niż o wskaźnik inflacji. W OPŁACIE ZA STUDIA OTRZYMUJESZ M.IN.: Dodatkowe kwalifikacje WSPiA umożliwia studentowi nie tylko zdobycie wyższego wykształcenia, ale również: otrzymanie certyfikatów językowych, ukończenie kursu doradztwa podatkowego przygotowującego do egzaminu na doradcę podatkowego, uczestnictwo w warsztatach pozyskiwania funduszy UE przygotowujących do samodzielnego opracowania 4 Od 2009 r. realizujemy nowatorski w skali kraju system praktyk zawodowych.

5 TO NAS WYRÓŻNIA: i składania wniosków tzw. unijnych, uczestnictwo w warsztatach dziennikarskich i innych nieodpłatnych zajęciach dodatkowych m.in.: zajęciach w gabinecie wizażu, stylizacji i etykiety, zajęciach z zakresu obsługi urządzeń biurowych. Ścieżkę aplikacyjną przygotowuje do egzaminu na wszystkie aplikacje prawnicze To dodatkowe, bezpłatne zajęcia oferowane przez WSPiA studentom na kierunku prawo. Trwają one od III do V roku studiów. Podczas tych zajęć studenci uczą się rozwiązywać zagadnienia i odpowiadać na pytania, które pojawiają się podczas egzaminów na aplikacje. 6 godzin języków obcych w tygodniu W programie studiów stacjonarnych przewidziano obowiązkowe 4 godziny języka obcego podstawowego (60 godzin w semestrze). Stworzona zostanie także możliwość bezpłatnej nauki dodatkowego języka obcego (2 godziny tygodniowo - 30 godzin w semestrze). Nauka języków obcych prowadzona jest przez profesjonalnych lektorów. Zajęcia z języków obcych przygotowują do przystąpienia do egzaminów na certyfikaty językowe. Egzaminy na certyfikaty odbywają się na Uczelni. Najlepszym WSPiA refunduje koszt egzaminu. Jesteśmy centrum egzaminacyjnym City&Guilds, TOLES. WSPiA nie pobiera dodatkowych opłat za naukę języków obcych. Policz, ile zapłaciłbyś w szkole językowej! Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych W ramach zajęć z przedmiotu Technologia informacyjna studenci nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do przystąpienia do egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, potwierdzający umiejętność posługiwania się komputerem, uznawany w całej Europie. Bon Edukacji Dodatkowej (BED) NOWOŚĆ! Każdy student studiów stacjonarnych, studiujący w WSPiA, dostaje bezpłatnie bon na 100 punktów, za który otrzyma dodatkowe świadczenia, m.in.: dodatkowe zajęcia z języka obcego, lekcje tenisa ziemnego, kurs tańca towarzyskiego, kurs kosmetyczny, wizażu i stylizacji. Bon został wprowadzony w październiku 2012 r. Drugi kierunek i druga specjalność bezpłatnie Studenci podejmujący studia na drugim kierunku wnoszą opłatę tylko za jeden kierunek przez okres studiowania na dwóch kierunkach w WSPiA. Studenci WSPiA, studiujący na kierunku administracja, mogą bezpłatnie studiować drugą specjalność. Bezpłatne egzaminy i zaliczenia Wszystkie zaliczenia i egzaminy (w tym poprawkowe i komisyjne) są bezpłatne. Bezpłatny dojazd na zajęcia dla studentów niestacjonarnych Z każdej miejscowości odległej od Rzeszowa o ponad 50 km zapewniamy bezpłatny transport autokarem na zajęcia dydaktyczne dla min. 30-osobowych grup studentów. Dwa systemy stypendialne: stypendia z budżetu państwa oraz stypendia z budżetu Uczelni. 5

6 TO NAS WYRÓŻNIA: Bezpłatne podręczniki W ramach opłaty za studia część podręczników wydanych przez WSPiA studenci otrzymują bezpłatnie. Opieka medyczna NOWOŚĆ! W roku akademickim 2012/2013 zamierzamy uruchomić w budynku Uczelni własny gabinet lekarski, z którego będą mogli bezpłatnie korzystać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Bezpłatna legitymacja elektroniczna Studenci otrzymują bezpłatnie legitymację elektroniczną uprawniającą m.in. do korzystania z biblioteki, czytelni, restauracji oraz parkingów WSPiA. Bezpłatny nieograniczony dostęp do Internetu Wszyscy studenci na terenie Uczelni mają bezpłatny i nieograniczony dostęp do Internetu. Mogą także za darmo korzystać z zasobów aktów prawnych m.in.: Lex Omega, Polskiej Bibliografii Prawniczej, bazy czasopism EBSCO oraz archiwów Gazety Prawnej i Rzeczpospolitej. Bezpłatne korzystanie z Internetu możliwe jest również w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim. Programy zagraniczne Uczelnia umożliwia studentom udział w europejskim programie Erasmus. W ramach tego programu studenci mogą odbywać część studiów i praktyki za granicą. Uczelnia nie pobiera opłaty za studia za okres odbywania studiów i praktyk za granicą. Wykłady w językach obcych Studenci mają możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez polskich i zagranicznych wykładowców w językach obcych: angielskim, niemieckim, rosyjskim. DODATKOWO SKORZYSTASZ Z PRZYWILEJÓW FINANSOWYCH: Program lojalnościowy ( ) Rozpoczynasz studia licencjackie w WSPiA jesteś automatycznie beneficjentem programu lojalnościowego. Otrzymujesz: zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej za studia drugiego stopnia, 15% zniżki w opłacie za studia drugiego stopnia (magisterskie), 30% zniżki w opłacie za seminaria doktoranckie, 30% zniżki w opłacie za studia podyplomowe, 50% zniżki w opłacie za studia dla rodzeństwa lub małżeństwa studiującego w danym roku akademickim na studiach stacjonarnych w WSPiA. Po ukończeniu studiów absolwent WSPiA ma prawo do korzystania: z pomocy uczelnianego Biura Karier, czytelni, różnych form kształcenia w WSPiA, z organizowanych przez Uczelnię imprez kulturalnych i sportowych. 6 Zapewniamy znakomite warunki studiowania.

7 TO NAS WYRÓŻNIA: Praktyki i staże finansowane ze środków Unii Europejskiej W 2011 roku został uruchomiony wieloletni program Dyplom WSPiA przepustką do biznesu. Obejmuje on praktyki oraz płatne staże zawodowe (4 400 zł za 3-miesięczny staż) dla studentów kierunku administracja. Program ten finansowany jest ze środków UE. Szeroka dostępność do stypendiów z budżetu państwa Uczelnia otrzymuje dotację na: stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen oraz zapomogi. W roku 2012 WSPiA otrzymała na pomoc materialną dla studentów kwotę 6 mln 602,7 tys. zł. Systemem stypendialnym jest objęta większość studentów WSPiA. Stypendia z budżetu Uczelni Oprócz stypendiów z budżetu państwa, studenci w WSPiA są nagradzani stypendiami z budżetu Uczelni m.in.: naukowym, za działalność społeczną na rzecz Uczelni, za osiągnięcia sportowe, dla starostów grup studenckich. Tanie zakwaterowanie w jedynym w Polsce Wielomieszkaniowym Domu Studenckim WSPiA jest właścicielem 49 mieszkań o łącznej powierzchni ponad m 2, zlokalizowanych blisko Uczelni. Wielomieszkaniowy Dom Studencki zapewnia tanie zakwaterowanie (od 220 do 270 zł miesięcznie), stwarzając lepsze warunki niż tradycyjny dom studencki, 360 studentom studiów stacjonarnych. Wszystkie mieszkania wyposażone są w darmowy dostęp do Internetu. Pod względem liczby miejsc zakwaterowania dla studentów znaleźliśmy się na 3. miejscu wśród uczelni niepublicznych w Polsce w rzetelnym, opartym na danych GUS raporcie (rankingu) miesięcznika edukacyjnego Perspektywy 2011 o niepublicznym szkolnictwie wyższym. WSPIA TO RÓWNIEŻ: Ciągłe inwestycje Baza dydaktyczna WSPiA jest stale rozbudowywana. W 2011 r. oddaliśmy do użytku nowy obiekt dydaktyczny Collegium Securitatis, w którym znajdują się m.in. nowoczesne pracownie dydaktyczne oraz pełnowymiarowa hala sportowa. Niebawem rozpoczniemy rozbudowę tego obiektu o wielopoziomowy parking dla studentów oraz sale do ćwiczeń sztuk walki. Uczelnia przyjazna studentom Działamy w oparciu o najlepsze tradycje i wzorce akademickie. Nakładają one na nas obowiązek partnerskiego i przyjaznego traktowania studentów. Łagodzimy w ten sposób uciążliwości studiowania. Na studiach niestacjonarnych zajęcia organizujemy w terminach niekolidujących z pracą zawodową, tj. w soboty i niedziele od godz. 9, nie częściej niż co dwa tygodnie. Na studiach stacjonarnych zajęcia odbywają się wyłącznie w dni powszednie. Chlubą naszej Uczelni jest znakomita kadra naukowo-dydaktyczna zapewniająca studentom wysoki poziom kształcenia. 7

8 TO NAS WYRÓŻNIA: Patronat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Patronat polega m.in. na współpracy w zakresie rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej i obsady zajęć dydaktycznych. Wybitni specjaliści z Lublina prowadzą niektóre zajęcia w naszej Uczelni. Porozumienie z Komendą Główną Policji Jesteśmy pierwszą uczelnią z Podkarpacia, która podpisała porozumienie z Komendą Główną Policji, dzięki któremu absolwenci kierunków oferowanych przez naszą Uczelnię przyjęci do służby mogą odbywać krótsze szkolenia podstawowe. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, udogodnienia takie przysługują absolwentowi uczelni, która w programie studiów zapewni zajęcia z zagadnień dotyczących m.in. prawa karnego, prawa wykroczeń, bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwalczania patologii, praw człowieka, użycia środków przymusu bezpośredniego. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie WSPiA jest organizatorem (wraz z Podkarpackim Kuratorem Oświaty) Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie, która została objęta patronatem Ministra Sprawiedliwości. W ostatniej, trzeciej edycji olimpiady wzięło udział ponad 3,5 tys. uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Nagrody dla najlepszych WSPiA nagradza studentów i absolwentów osiągających najlepsze wyniki w nauce. Nagrody otrzymują także autorzy najlepszych prac dyplomowych. Wirtualna Uczelnia Student ma możliwość uzyskania informacji na temat ocen, terminów egzaminów, opłat za studia, itp. Może to zrobić z dowolnego miejsca, w którym znajduje się komputer podłączony do Internetu, logując się do swojego indywidualnego konta. Poczta studencka Każdy student posiada indywidualne konto , z którego ma możliwość wysyłania i odbierania wiadomości elektronicznych. Certyfikat Uczelnia Liderów 2012 WSPiA otrzymała certyfikat Uczelnia Liderów Tym samym uzyskała status laureata II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych Uczelnia Liderów. Certyfikat Uczelnia Liderów przyznawany jest szkołom wyższym, które podejmują wysiłki, by kształcić absolwentów atrakcyjnych na rynku pracy, kreatywnych, innowacyjnych i twórczych. Certyfikat ten potwierdza, iż WSPiA łączy dbałość o jakość kształcenia z edukacją praktyczną studentów, akcentując potrzebę prowadzenia studiów w taki sposób, by jak najpełniej przygotowywały one absolwentów do przyszłej pracy i kariery zawodowej w zjednoczonej Europie. 8 Regularnie wydajemy podręczniki i skrypty opracowane przez prowadzących zajęcia.

9 Część ogrodów w rzeszowskim kampusie WSPiA oaza zieleni, w której wypoczniesz w przerwie między zajęciami. 9

10 10 Restauracja W Ogrodach smacznym i tanim posiłkiem wzmocnisz w niej siły.

11 Koncert zespołu Pectus podczas otwarcia klubu studenckiego Zemsta Docenta. Klub studencki Zemsta Docenta tu spotkasz się ze znajomymi na dobrym koncercie. 11

12 Gorąca publiczność. Koncert zespołu Biopsy z wokalistą Kamilem Krzanowskim, studentem kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Koncert zespołu Rockaway z wokalistą mgr. Lechem Żukowskim, pracownikiem naukowo-dydaktycznym WSPiA. Metamorfozy studentów WSPiA. 12 Nie samą nauką żyje student... imprezy w Klubie Studenckim Zemsta Docenta.

13 STUDIA ATRAKCYJNE I UŻYTECZNE KIERUNEK ADMINISTRACJA Administracja jest najbardziej atrakcyjnym i użytecznym kierunkiem studiów. Prowadzony jest w systemie dwustopniowym: studiów pierwszego stopnia (licencjackich) w Przemyślu i Rzeszowie oraz studiów drugiego stopnia (magisterskich) w Rzeszowie. Studenci mają do wyboru jedną z szesnastu specjalności wymienionych na stronie nr 2. Absolwenci tego kierunku są wszechstronnie wykształceni otrzymują prawno-administracyjne i ekonomiczne wykształcenie, uzupełnione wiedzą ogólną, dzięki temu są przydatni w niemal każdej instytucji i podmiocie gospodarczym (m.in.: w urzędach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, przedsiębiorstwach i spółkach, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach i agencjach celnych, urzędach skarbowych, straży granicznej i policji). Krótko mówiąc będą Państwo menedżerami administracji i gospodarki. Oferowane specjalności wychodzą naprzeciw zarówno zainteresowaniom kandydatów, jak i potrzebom rynku pracy. Absolwent uzyskuje uniwersalne wykształcenie (co daje ukończenie kierunku administracja ) i jednocześnie jest specjalistą z zakresu objętego daną specjalnością. Takie wykształcenie jest bardzo przydatne na rynku pracy, gdyż daje dużą elastyczność w dostosowywaniu się do wymogów pracodawców! Studenci studiujący na kierunku administracja na specjalnościach: zarządzanie zasobami ludzkimi, administrowanie firmą oraz finanse i rachunkowość mogą uczestniczyć w dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej projekcie Dyplom WSPiA przepustką do biznesu. Obejmuje on m.in.: wydanie po 6 bezpłatnych podręczników dla studentów w każdym roku realizacji projektu, szkolenia, spotkania panelowe z przedsiębiorcami, zajęcia warsztatowe Jestem przedsiębiorcą, praktyki oraz najbardziej atrakcyjne płatne staże zawodowe. Uczestnicząc w stażu trwającym 3 miesiące (12 tygodni po 16 godzin tygodniowo) student otrzymuje wynagrodzenie w łącznej wysokości zł. KIERUNEK PRAWO Studia na kierunku prawo prowadzone są przez Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie. Trwają 10 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu magistra prawa. Absolwenci tego kierunku będą bardzo dobrze przygotowani do podjęcia aplikacji sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, notarialnej, radcowskiej lub komorniczej, niezbędnej do wykonywania wybranego przez siebie zawodu prawniczego. Zajęcia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, wśród której znajdują się autorytety naukowe i znakomici praktycy (m.in.: sędziowie i prokuratorzy). Wśród kadry naukowej są najwybit- Program studiów stacjonarnych obejmuje 6 godzin nauki języków obcych w tygodniu (4 godz. j. obcego podstawowego i 2 godz. j. obcego dodatkowego). 13

14 niejsi prawnicy w Polsce, m.in. prof. Andrzej Zoll, prof. Wiesław Skrzydło, prof. Zbigniew Ćwiąkalski. WSPiA bazuje przede wszystkim na własnej kadrze profesorów i doktorów, wspieranej przez uczonych z UMCS i UJ. Zasadą jest, że wykłady i seminaria prowadzą profesorowie, a ćwiczenia doktorzy. Zaletą tych studiów jest zdobywanie wiedzy nie tylko książkowej, ale i praktycznej. Jako pierwsza uczelnia w Polsce WSPiA w 2009 roku na kierunku prawo wprowadziła pod patronatem Ministra Sprawiedliwości nowatorski system praktyk zawodowych. System praktyk pozwala na zdecydowanie bardziej profesjonalne przygotowanie studentów do wykonywania wybranego przez siebie zawodu. Dodatkowo wiele zajęć dydaktycznych zwłaszcza ćwiczeń prowadzą praktycy (m.in. sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni). Celem Uczelni jest takie przygotowanie studentów prawa, aby wszyscy mogli podjąć aplikację w zakresie zawodów prawniczych służy temu ścieżka aplikacyjna, czyli dodatkowe, bezpłatne zajęcia przygotowujące do zdania egzaminu na aplikację. Oprócz przedmiotów prawniczych, studenci mają także zajęcia z przedmiotów, które pozwolą im zdobyć wiedzę humanistyczną, niezbędną do wykonywania zawodu prawnika. WSPiA wraz z Podkarpackim Kuratorem Oświaty jest organizatorem ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. Głównymi nagrodami dla zwycięzców są nieodpłatne studia w WSPiA. Porównaj zatem ofertę WSPiA z ofertami innych uczelni! KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Studia pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne trwają sześć semestrów. Adresowane są do osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego oraz pracujących lub zamierzających podjąć pracę w instytucjach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym np.: Wojsku Polskim, Policji, Straży Granicznej. Absolwent będzie posiadał ogólną wiedzę z zakresu nauk o prawie i o administracji w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego oraz podstawową wiedzę z zakresu zarządzania. Zostanie przygotowany do pracy w różnych rodzajach organów administracji publicznej i niepublicznej, zarówno pod względem przestrzegania zasad etycznych, jak i pod względem umiejętności technicznych. Zostanie wyposażony w wiedzę humanistyczną oraz przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania umiejętności. Ponadto, przedmioty odpowiadające poszczególnym specjalnościom ukierunkują wykształcenie przyszłego absolwenta zgodnie z jego zainteresowaniami i charakterem już wykonywanej lub przyszłej pracy. Ze względu na specyfikę kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne istotne znaczenie dla kształcenia studenta mają także praktyczne zajęcia fizyczne zapewniające utrzymanie jego odpowiedniej kondycji fizycznej. Dzięki nowemu obiektowi dydaktycznemu Collegium Securitatis, który powstał 14 Posiadamy uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunkach prawo oraz administracja i nadawania tytułów magistra prawa oraz magistra administracji.

15 w kampusie WSPiA w Rzeszowie, studenci będą uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego oraz technik walki wręcz. Oprócz hali sportowej i sal dydaktycznych nowy obiekt mieści laboratorium kryminalistyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt, niezbędny do prowadzenia zajęć z kryminalistyki na najwyższym poziomie. Dzięki temu studenci uzyskują praktyczną wiedzę z zakresu m.in.: daktyloskopii, traseologii, badań dokumentów, kryminalistycznej problematyki badania broni palnej. Zakup nowoczesnego poligrafu umożliwia z kolei zapoznanie w praktyce studentów z problematyką badań poligraficznych. W bieżącym roku akademickim rozpoczęła się rozbudowa Collegium Securitatis o dodatkowe sale do ćwiczeń sztuk walki, strzelnicę elektroniczną oraz nadziemny i podziemny parking dla studentów. PRAKTYKI ZAWODOWE nowatorski, pilotażowy pomysł w Polsce! Podczas gdy inne uczelni dopiero teraz zaczynają doceniać znaczenie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych, to WSPiA już od kilku lat realizuje nowatorski w Polsce system praktyk zawodowych. Systemem tym objęci są studenci wszystkich kierunków studiów na studiach pierwszego jak i drugiego stopnia. Studenci odbywają praktykę w instytucjach i podmiotach gospodarczych związanych ze studiowanym kierunkiem oraz wybraną specjalnością studiów. Na kierunku prawo praktyki odbywają się co tydzień, głównie w sądach i prokuraturach. Na kierunkach administracja oraz bezpieczeństwo wewnętrzne praktyki odbywają się co drugi tydzień w instytucjach zgodnych z profilem wybranej przez studenta specjalności. Dzień odbywania praktyk jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych i poświęcony wyłacznie praktykom. Praktyki prowadzone są na ogół w miejscu zamieszkania studenta. Oprócz zajęć praktycznych studenci uczestniczą także w bezpłatnych konwersatoriach (15 godzin w semestrze), które prowadzą opiekunowie praktyk z instytucji i podmiotów gospodarczych przyjmujących studentów na praktykę. Podczas konwersatoriów omawiane są problemy praktyczne, z którymi studencki zetknęli się podczas praktyk. Uczelnia oferuje każdemu studentowi możliwość odbycia praktyki zawodowej dla studentów studiów stacjonarnych praktyki są obowiązkowe, zaś studenci studiów niestacjonarnych mogą odbywać praktyki na takich samych zasadach jak studenci studiów stacjonarnych. Taki system praktyk pozwala na zdecydowanie bardziej profesjonalne przygotowanie studentów do wykonywania wybranych przez siebie zawodów. Dzięki nowemu systemowi praktyk, oprócz nabywania praktycznych umiejętności wykonywania zawodu, studenci mogą również w zakładzie pracy dokonać prezentacji własnych umiejętności i zaangażowania, co często skutkuje uzyskaniem pracy w instytucji lub urzędzie, w którym student odbywa praktykę. Atrakcyjne kierunki studiów, najlepsza kadra, rzetelne kształcenie. 15

16 Każdy student kończący praktykę otrzymuje świadectwo odbycia praktyk z informacją o liczbie godzin i instytucji, w której miały one miejsce. Kształcenie praktyczne w WSPiA polega również na tym, że wiele zajęć dydaktycznych, zwłaszcza ćwiczeń, prowadzą praktycy (m.in. sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, policjanci, celnicy). Na kierunku administracja praktyki odbywają się w III, IV i V semestrze na studiach pierwszego stopnia (łącznie 180 godzin) i są kontynuowane na studiach drugiego stopnia w I, II i III semestrze (łącznie 180 godzin). Praktyki odbywają się w instytucjach (na ogół w miejscu zamieszkania studenta) zgodnych z profilem wybranej przez studenta specjalności np.: urzędy miast, urzędy gmin, urzędy skarbowe, izby skarbowe, starostwa, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, przedsiębiorstwa, banki, spółki, sądy powszechne, wojewódzkie sądy administracyjne, samorządowe kolegia odwoławcze, prokuratury, kancelarie adwokackie, radcowskie, notarialne, urzędy celne, izby celne, składy celne, domy pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, domy dziecka, policyjne izby dziecka, agencje rozwoju regionalnego, firmy ubezpieczeniowe funkcjonujące na rynku ubezpieczeń, biura pośrednictwa obrotu nieruchomościami, biura zarządców nieruchomościami, firmy zajmujące się doradztwem personalnym, Wojsko Polskie, Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna. Studenci, oprócz praktyki, uczestniczą w obowiązkowych konwersatoriach prowadzonych na Uczelni przez patronów będących pracownikami instytucji, w której student odbywa praktykę zawodową. W ich trakcie omawiana jest m.in. struktura organizacyjna danej instytucji, a także problemy prawne napotkane przez studentów. Na specjalnościach: administrowanie firmą, finanse i rachunkowość w procesie administrowania oraz zarządzanie zasobami ludzkimi praktyki i staże odbywać się będą w ramach programu finansowanego przez UE pt. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu. Za odbywane w ramach programu staże studenci będą otrzymywać wynagrodzenie (4.400 zł za 3-miesięczny staż). Na kierunku prawo realizowany jest, nowatorski w kraju, system praktyk zawodowych objęty patronatem Ministra Sprawiedliwości, na podstawie porozumienia zawartego 27 maja 2009 r. Praktyki rozpoczynają się w IV semestrze i trwają do IX semestru jest to łącznie 100 dni praktyk (450 godzin). Praktyki te są permanentne i odbywają się co tydzień, w poniedziałki. Dzień ten jest wyłączony z zajęć i poświęcony tylko praktykom. Odbywają się one w sądach, prokuraturach, kancelariach notarialnych, komorniczych, adwokackich, radców prawnych, które znajdują się w pobliżu miejsca zamieszkania studenta. Praktykanci mają wyznaczonego opiekuna zawodowego sprawującego merytoryczny nadzór nad przebiegiem praktyki zawodowej w danej instytucji. Studenci, oprócz praktyki, uczestniczą w obowiązkowych konwersatoriach prowadzonych przez patro- 16 W ramach opłaty za studia studenci otrzymują podręczniki wydawane przez wydawnictwo WSPiA.

17 nów będących pracownikami instytucji, w której student odbywa praktykę. W trakcie konwersatoriów, które odbywają się na Uczelni, patron omawia problemy prawne, które student napotkał w trakcie praktyki. W ramach praktyk WSPiA będzie także zapraszać studentów na wyjątkowe ciekawe procesowo rozprawy w sądach okręgowych i rejonowych oraz na oględziny miejsca zdarzenia (np. wypadek drogowy) i sekcje zwłok. Wiele symulowanych rozpraw odbywa się także w sali sądowej znajdującej się w Collegium Iuridicum, którą Uczelnia wybudowała specjalnie w tym celu. Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne praktyki odbywają się w III, IV, V i VI semestrze w instytucjach zgodnych ze specyfiką kierunku oraz profilem wybranej przez studenta specjalności np.: sądy powszechne, prokuratury, Policja, Straż Graniczna, urzędy celne, izby celne, Centralne Biuro Śledcze, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmeria Wojskowa, straż miejska, firmy ochroniarskie, Wojsko Polskie, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, komórki organizacyjne zarządzania kryzysowego w urzędach miast, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich. Studenci, oprócz praktyki, uczestniczą w obowiązkowych konwersatoriach prowadzonych na Uczelni przez patronów będących pracownikami instytucji, w której student odbywa praktykę zawodową. W ich trakcie omawiana jest m.in. struktura organizacyjna danej instytucji, a także problemy prawne napotkane przez studentów. ZASADY PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW Rekrutacja na studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne na kierunek prawo rozpoczyna się 1 czerwca (sobota) 2013 r. Zakończenie terminu składania dokumentów przypada na dzień 3 sierpnia (sobota) 2013 r. Ogłoszenie decyzji o przyjęciu na studia nastąpi do 10 sierpnia (sobota) 2013 r. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę wpisową w wysokości 350 zł. Opłata podlega zwrotowi w pełnej wysokości w przypadku rezygnacji przez kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia w WSPiA do dnia zamknięcia rekrutacji lub w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia (warunkiem zwrotu opłaty wpisowej jest przedłożenie oryginału dowodu wpłaty). Kandydaci przyjęci na studia tracą prawo do zwrotu opłaty wpisowej. KIERUNKI: ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Przyjmowanie kandydatów na studia pierwszego stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne na kierunki: administracja oraz bezpieczeństwo wewnętrzne odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc. Na życzenie przesyłamy bezpłatnie informator pod wskazany adres. 17

18 KIERUNEK PRAWO Przyjmowanie kandydatów na studia stacjonarne na kierunek prawo (jednolite studia magisterskie) odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. NOWA MATURA (dotyczy osób zdających maturę w roku 2005 i latach kolejnych) przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. Pod uwagę bierze się ten wynik z egzaminu pisemnego (podstawowego lub rozszerzonego) z każdego z wybranych przez kandydata przedmiotów, który po przeliczeniu pozwoli na uzyskanie najwyższej liczby punktów. Wyniki procentowe egzaminu pisemnego wpisane na świadectwie dojrzałości są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w proporcji: poziom podstawowy 1% = 1 pkt, poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt. STARA MATURA (dotyczy osób zdających maturę przed rokiem 2005) oceny uzyskane z egzaminu dojrzałości z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym są przeliczane na punkty: Ocena celująca bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca Skala sześciopunktowa punktacja Skala pięciopunktowa punktacja Przyjmowanie kandydatów na studia niestacjonarne na kierunek prawo (jednolite studia magisterskie) odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są: finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie (organizowanej przez WSPiA); laureaci centralnych olimpiad III stopnia: Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym i Olimpiady Historycznej ; laureat Podkarpackiego Konkursu Ekonomicznego Młody Ekonomista (tylko na kierunek administracja studia pierwszego stopnia stacjonarne); kandydaci z Maturą Międzynarodową; obywatele polscy, posiadający świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyższych I stopnia uzyskane za granicą; cudzoziemcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, na studia stacjonarne i niestacjonarne mogą być przyjęci także inni kandydaci. Decyzję o przyjęciu kandydatów na studia poza postępowaniem kwalifikacyjnym podejmuje Rektor WSPiA. 18 Przyjdź i zobacz, zapraszamy! W centrum Rzeszowa wybudowaliśmy jeden z najnowocześniejszych i najpiękniejszych kampusów w Polsce.

19 OPŁATA ZA STUDIA W roku akademickim 2012/2013 (tj. od r. do r.) obowiązuje opłata za studia: KIERUNKI: ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (I rok, studia pierwszego stopnia) STUDIA STACJONARNE wariant miesięczny: 9 rat miesięcznych: miesiące: X zł; XI, XII, I zł/m-c; II, III, IV, V, VI zł/m-c; łączna opłata za rok zł; wariant semestralny: po zł za semestr; łączna opłata za rok zł; wariant roczny: jednorazowo zł za rok. STUDIA NIESTACJONARNE wariant miesięczny: 9 rat miesięcznych: miesiące: X zł; XI, XII, I zł/m-c; II, III, IV, V, VI zł/m-c; łączna opłata za rok zł; wariant semestralny: po zł za semestr; łączna opłata za rok zł; wariant roczny: jednorazowo zł za rok. KIERUNEK PRAWO (I rok) STUDIA STACJONARNE wariant miesięczny: 9 rat miesięcznych: miesiące: X zł/m-c, XI, XII, I zł/m-c; II, III, IV, V, VI zł/m-c; łączna opłata za rok zł; wariant semestralny: po zł za semestr; łączna opłata za rok zł; wariant roczny: jednorazowo zł za rok. STUDIA NIESTACJONARNE wariant miesięczny: 9 rat miesięcznych: miesiące: X, XI, XII, I zł/m-c; II, III, IV, V, VI zł/m-c; łączna opłata za rok zł; wariant semestralny: po zł za semestr; łączna opłata za rok zł; wariant roczny: jednorazowo zł za rok. Od 1 października 2013 r. i w następnych latach, zgodnie z obowiązującą w Uczelni zasadą, opłata za studia nie może wzrosnąć więcej niż o wskaźnik inflacji. Poza opłatą wpisową i opłatą za studia, nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. 19

20 Każdy kierunek ma swój budynek: Siedziba Uczelni Przemyśl, ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 2, tel , , Collegium Administrativum Rzeszów Collegium Iuridicum - Rzeszów Siedziba Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji Rzeszów, ul. Cegielniana 14, tel , , Collegium Securitatis Rzeszów

studia I stopnia 2014/2015

studia I stopnia 2014/2015 studia I stopnia 2014/2015 www.wsb.pl STUDIA LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE PROGRAM PARTNERSTWA BIZNESOWEGO UCZELNIA Z 20-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W KSZTAŁCENIU INNOWACYJNY SYSTEM NAUCZANIA Od 14 lat uczelnia

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2015/2016

studia I stopnia 2015/2016 studia I stopnia 2015/2016 www.wsb.pl STUDIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I 5-LETNIE MAGISTERSKIE PROGRAM PARTNERSTWA BIZNESOWEGO UCZELNIA Z PONAD 20-LETNIM DOŚWIADCZENIEM INNOWACYJNY SYSTEM NAUCZANIA Od

Bardziej szczegółowo

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia kameralna atmosfera studiowania Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości rok założenia 1997 Zapraszamy do Jańskiego Słowo Rektora

Bardziej szczegółowo

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 FAKT WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Uczelnia Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie i Marketing Specjalizacje Negocjator, Menedżer Mediów, Menedżer Kultury,

Bardziej szczegółowo

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA SPIS TREŚCI O uczelni 2 Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu 10 Fizjoterapia 13

Bardziej szczegółowo

87 lat. 1. miejsce. ponad 200 uczelniami. najlepsza w Polsce. funkcjonowania i doświadczeń. Studentka UEK. w konkursie Primus Inter Pares 2010

87 lat. 1. miejsce. ponad 200 uczelniami. najlepsza w Polsce. funkcjonowania i doświadczeń. Studentka UEK. w konkursie Primus Inter Pares 2010 1. miejsce w rankingu szkół wyższych (tygodnik Wprost, maj 2010 r.) 1. miejsce Współpraca z ponad 200 uczelniami na całym świecie Studentka UEK najlepsza w Polsce 1. miejsce wśród najlepiej zarabiających

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2015/2016

studia I stopnia 2015/2016 studia I stopnia 2015/2016 www.wsb.pl NOWOŚĆ DESIGN W BIZNESIE w Toruniu i Bydgoszczy (w przygotowaniu) NOWOŚĆ INFORMATYKA W BIZNESIE w Toruniu i Bydgoszczy (w przygotowaniu) PEDAGOGIKA w Bydgoszczy (w

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl Informator 2014/2015 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE w kształceniu dla biznesu GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO

studia I stopnia www.wsb.pl Informator 2014/2015 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE w kształceniu dla biznesu GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE w kształceniu dla biznesu GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT 8 KIERUNKÓW I 34 SPECJALNOŚCI DYPLOM LICENCJATA LUB INŻYNIERA STUDIA

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE W KSZTAŁCENIU DLA BIZNESU GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO 6 KIERUNKÓW I 30 SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE W KSZTAŁCENIU DLA BIZNESU GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO 6 KIERUNKÓW I 30 SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE W KSZTAŁCENIU DLA BIZNESU GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO 6 KIERUNKÓW I 30 SPECJALNOŚCI DYPLOM LICENCJATA LUB INŻYNIERA Informator 2013/2014 A jak wybrać

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.wsei.lublin.pl

Spis treści. www.wsei.lublin.pl Spis treści Kroki milowe 2 Władze Uczelni 3 WSEI w rankingach edukacyjnych 4 Dlaczego warto studiować w WSEI 5 Wydarzenia w WSEI 6 WSEI w otoczeniu naukowym 12 Pomoc finansowa dla studentów 13 Warunki

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2014/2015

studia II stopnia 2014/2015 studia II stopnia 2014/2015 www.wsb.pl STUDIA MAGISTERSKIE W FORMULE OPEN dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia SZEROKA OFERTA 16 specjalności na 3 kierunkach OSZCZĘDNOŚĆ CZASU studia

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2013/2014

studia I stopnia 2013/2014 studia I stopnia 2013/2014 www.wsb.pl 5 KIERUNKÓW 2 NOWOŚCI: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PEDAGOGIKA GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI A jak wybrać studia? Dlaczego warto wybrać WSB?... 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT

UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY FAKT 1 WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany przez tę właśnie, znajdującą

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU Broszura informacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla kandydatów na studia 2015/2016 SPIS TREŚCI Słowo od Rektora Dlaczego warto studiować w UMCS? UMCS

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce Zachodniej 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce Zachodniej 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI Logistyka studia inżynierskie i licencjackie Wykładowcy praktycy Programy zajęć dostosowane do rynku pracy Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Dla kogo? Interesują Cię kwestie związane z bezpieczeństwem? Marzy Ci się praca w służbach specjalnych, inspekcjach czy strażach? Chciałbyś poszerzyć wiedzę z zakresu militarnych

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Kraków, ul. św. Filipa 17 INFORMATOR

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Kraków, ul. św. Filipa 17 INFORMATOR Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie Kraków, ul. św. Filipa 17 2000 INFORMATOR GAUDEAMUS IGITUR Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! Post iucundam iuventutem,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Informator dla kandydatów na studia 2012/2013 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Szanowni Państwo, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa Uczelnia publiczna we wschodniej Polsce, zlokalizowana

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo