15.Targi Ksià ki w Krakowie listopada. raport medialny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "15.Targi Ksià ki w Krakowie 03-06. listopada. raport medialny"

Transkrypt

1 15.Targi Ksià ki w Krakowie listopada 2011 raport medialny

2 Nie myêl, e ksià ki zniknà Umberto Eco 15.Targi Ksià ki w Krakowie listopada 2011 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Patronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego Salon Wydawców Szkół Wy szych Honorowy Patronat Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego Barbary Kudryckiej Salon Wydawców Katolickich Honorowy Patronat Kardynała Stanisława Dziwisza Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Salon Małe Ojczyzny - Âlàsk Honorowi Patroni i Partnerzy: Marszałek Województwa Âlàskiego Adam Matusiewicz, Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok, Dyrektor Biblioteki Âlàskiej Prof. zw. dr hab. Jan Malicki, Muzeum Âlàskie Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski

3 Targi Ksià ki w Krakowie w liczbach Wystawcy: 539 Autorzy: ponad 400 Zwiedzajàcy: Akredytowani dziennikarze: 240 Program towarzyszàcy: ponad 1000 godzin Ambasadorzy Targów Ksià ki Tytu Ambasadora Targów Ksià ki zosta przyznany w tym roku po raz pierwszy. W ten sposób chcieliêmy doceniç osoby, które przez kilkanaêcie lat zach ca y publicznoêç do przyjêcia na Targi Ksià ki w Krakowie, propagowa y czytelnictwo s owem wspó tworzy y histori Targów. W tym roku tytu Ambasadora otrzymali Marek Krawczyk, ks. Mieczys aw Maliƒski, dr Tadeusz Skoczek, pomys odawcy Krakowskiego Salonu Poezji Anna Dymna i Krzysztof Orzechowski oraz wieloletnia komisarz Targów Ksià ki w Krakowie Joanna Su ek. Mi osz w samo po udnie Jubileuszowa edycja Targów by a pod wieloma wzgl dami wyjàtkowa! Warto wspomnieç zorganizowany w sobot w Hali Targów w Krakowie literacki flash mob. Na znak dany przez lektora Piotra KraÊko wszyscy obecni na Targach zatrzymali si, by wspólnie, z otrzymanych wczeêniej kartek, odczytaç na g os wiersz Czes awa Mi osza Ale ksià ki. Salony Targi Ksià ki to równie Salony: Wydawców Akademickich, Wydawców Katolickich, Nowych Mediów oraz zainaugurowany w tym roku Salon Ma e Ojczyzny, którego ideà jest promowanie kultury, j zyka i twórczoêci danego regionu. Tegorocznym goêciem premierowego Salonu by Âlàsk. Akcenty zwiàzane ze Âlàskiem poczàwszy od zdj ç i wystaw, poprzez liczne spotkania i dyskusje, a skoƒczywszy na Êlàskiej kuchni towarzyszy y zwiedzajàcym przez ca y czas trwania imprezy i cieszy y si du ym zainteresowaniem. Program stworzy y wspólnie dwie instytucje Biblioteka Âlàska i Muzeum Âlàskie. Po raz drugi odbył si Salon Nowych Mediów, którego program obejmował zagadnienia z szeroko rozumianego rynku publikacji cyfrowych. Podczas Targów działała tak e niecodzienna kawiarnia, gdzie ka dy mógł przetestowaç czytniki ksià ek elektronicznych.

4 Raport medialny TELEWIZJA Targi Książki w Krakowie

5 Łącznie: kilka materiałów telewizyjnych i kilka publikacji na stronach internetowych (m.in. TVP, TVP Kraków, TVN24, TVN). Kilka tysięcy osób czytało wiersz Miłosza, tys. osób odwiedziło 15. Targi Książki, W Krakowie rozpoczęły się 15. Targi Książki, W czwartek poznamy laureatów Nagrody im. Jana Długosza, Raport medialny 3

6 Raport medialny RADIO Targi Książki w Krakowie

7 Łącznie: kilkadziesiąt materiałów radiowych oraz publikacje na stronach internetowych (m.in. RMF FM, Radio Zet, Radio Eska, Złote Przeboje, Tok FM). Kilka tysięcy osób czytało wiersz Miłosza na Targach Książki, Coraz więcej e-booków na Targach Książki w Krakowie, Prawie 35 tysięcy ludzi odwiedziło 15. Targi Książki w Krakowie, Targi Książki w Krakowie od 3 listopada, Tysiące osób czytało Miłosza. Jednocześnie, r Targi Książki w Krakowie (fot. PAP) Nie myśl, że książki znikną..., pierwszy dzień Targów, drugi dzień Targów, trzeci dzień Targów, czwarty dzień Targów, Pozostałe: Raport medialny 5

8 Raport medialny PRASA Targi Książki w Krakowie

9 Dziennik Polski Raport medialny 7

10 Gazeta Wyborcza dodatek specjalny Targi Książki w Krakowie

11 Gazeta Wyborcza dodatek Co Jest Grane Raport medialny 9

12 Dziennik Polski Targi Książki w Krakowie

13 Dziennik Polski Raport medialny 11

14 Gazeta Krakowska Targi Książki w Krakowie

15 Gazeta Krakowska dodatek Kraków piątek wieczorem Raport medialny 13

16 Gazeta Krakowska Targi Książki w Krakowie

17 Gazeta Wyborcza Kraków Raport medialny 15

18 Gazeta Krakowska Targi Książki w Krakowie

19 Gazeta Wyborcza Kraków Raport medialny 17

20 Gazeta Wyborcza Kraków Targi Książki w Krakowie

21 Dziennik Polski Raport medialny 19

22 Dziennik Polski Targi Książki w Krakowie

23 Echo Miasta Kraków Raport medialny 21

24 Gazeta Krakowska Targi Książki w Krakowie

25 Gazeta Wyborcza Kraków Raport medialny 23

26 Wiadomości Księgarskie wrzesień Targi Książki w Krakowie

27 Poligrafika październik 2011 Raport medialny 25

28 W Podróży Magazyn PKP Intercity październik Targi Książki w Krakowie

29 Duże Ka Raport medialny 27

30 Biblioteka Analiz Targi Książki w Krakowie

31 Biblioteka Analiz Raport medialny 29

32 Przekrój Targi Książki w Krakowie

33 Raport medialny INTERNET Raport medialny 31

34 Wprost.pl Tysiące osób czytały Miłosza jednocześnie, Gość Niedzielny Wiersz na kilka tysięcy głosów, Gazeta Wyborcza Targi Książki także elektronicznej, j.html Gazeta Wyborcza 15. Targi Książki w Krakowie od 3 listopada, Targi_Ksiazki_w_K rakowie_od_3_listopada.html Gazeta Wyborcza 15. Targi Książki w Krakowie: Literatura znów górą!, Targi_Ksiazki_w_Krakowie Literatura_znow_gora_.html Gazeta Wyborcza Kraków. 34 tys. osób odwiedziło 15. Targi Książki, _tys osob_odwiedzilo_15 Targi _Ksiazki.html Gazeta Wyborcza Się literacko podziało. Rekordowe Targi Książki, Rekordowe_Targi_Ksi azki.html Gazeta Wyborcza Targi Książki w Krakowie promowane w pociągach, ciagach.html Targi Książki w Krakowie

35 Rzeczpospolita Targi Książki w Krakowie, Krakowie.html Rzeczpospolita 15. Targi Książki w Krakowie, Rzeczpospolita Michel Houellebecq nie przyleciał do Krakowa, Krakowa-na-Targi-Ksiazki.html Nasze miasto Kilka tysięcy osób czytało wiersz Miłosza na Targach Książki, Gazeta Krakowska Murakami odwiedzi Kraków?, gazetakrakowska.pl, Nasze miasto 15. Targi Książki w Krakowie 2011 [ZDJĘCIA] zdjecia,galeria,id,t,tm.html Gazeta Krakowska "Nie myśl, że książki znikną". Przyjdź na targi!, Gazeta Krakowska 15. Targi Książki w Krakowie: pisarze szykują pióra, Dziennik Zachodni Górny Śląsk gościem specjalnym Targów Książki w Krakowie, dziennikzachodni.pl, Raport medialny 33

36 Dziennik Zachodni Śląsk przegrał w Krakowie z Korą, Mannem i Materną, Super Express 36. KRAKÓW: Stolicę Małopolski ogarnie czytelniczy szał, Dziennik Polski Miliony stron, tysiące czytelników, Dziennik Polski Tłumy na Targach Książki, ale Polacy nadal nie czytają, Dziennik Polski Czytanie z wyboru, Dziennik Polski Jutro rozpoczynają się Targi Książki w Krakowie, Dziennik Polski Targi Książki: udany start, Onet.pl Rozpoczęła się 15. edycja Targów Książki, Targi Książki w Krakowie

37 Onet.pl Miłosz w samo południe na Targach w Krakowie, kultura.onet.pl, Onet.pl Sukces Targów Książki. 34 tys. Odwiedzających, Onet.pl Śląsk przegrał na Targach Książki ze sławami, Onet.pl Wkrótce ruszają 15. Targi Książki w Krakowie, Onet.pl Nie myśl, że książki znikają Onet.pl Jurek Owsiak na 15. Targach Książki w Krakowie, Wirtualna Polska 34 tys. osób odwiedziło 15. Targi Książki, Ksiazki,wid,18576,wiadomosc.html Wirtualna Polska Śląsk na Targach Książki w Krakowie, Krakowie,wid, ,wiadomosc.html?ticaid=1d08c Wirtualna Polska Murakami na Targach Książki w Krakowie?, Krakowie,wid, ,wiadomosc.html Raport medialny 35

38 Wirtualna Polska Ambasadorzy Targów Książki w Krakowie - znamy pierwszych laureatów!, Wirtualna Polska Miłosz w samo południe Wirtualna Polska Targi Książki w Krakowie promowane w pociągach, Wirtualna Polska Kilka tysięcy osób czytało wiersz Miłosza, Milosza,wid,18577,wiadomosc.html?ticaid=1d56f&_ticrsn=5 Wirtualna Polska Targi Książki w Krakowie, Krakowie,wid, ,wiadomosc.html?ticaid=1d582 Wirtualna Polska W Krakowie rozpoczęły się 15. Targi Książki, Ksiazki,wid, ,wiadomosc.html?ticaid=1d510&_ticrsn=3 Polska Lokalna 15. Targi Książki w Krakowie od 3 listopada, Polska Lokalna 15. Targi Książki w Krakowie, Polska Lokalna Targi Książki w Krakowie promowane w pociągach, Targi Książki w Krakowie

39 Polska Lokalna Houellebecq nie przyleciał do Krakowa, Polska Lokalna Kilka tysięcy osób czytało wiersz Miłosza, Polska Lokalna 34 tys. osób odwiedziło 15. Targi Książki, targi-ksiazki, Polska Lokalna Jubileuszowe Targi Książki w Krakowie Polska Lokalna Polacy nie czytają książek, MMKraków Targi Książki w Krakowie: Miłosz w samo południe [zdjęcia], MMKraków 15. Targi Książki w Krakowie - ROZWIĄZANIE KONKURSU, rakowie+-+rozwi%c4%84zanie+konkursu.html MMKraków 15. Targi Książki w Krakowie 2011: Kto przyjedzie? [lista gości, program], MMKraków 3 listopada ruszają 15. Targi Książki! [wideo], Raport medialny 37

40 MMKraków 15. Targi Książki w Krakowie: jakie książki czytają znani Polacy? [sonda], MMKraków 15. Targi Książki w Krakowie: jakie książki czytają krakowianie? [sonda], Pozostałe: InfoKraków24, Krakowskie Święto Książki tysiące odwiedzających, Książkowy zawrót głowy, Wiadomości24 Zapraszamy na krakowskie Targi Książki 2011!, html Wiadomości24 Ruszyły 15. Targi Książki w Krakowie, ml Wiadomości24 Ostatni dzień 15. Targów Książki w Krakowie zdjęcia, djecia_ html Wiadomości Targi Książki w Krakowie - fotorelacja z ostatniego dnia, niego_dnia_ html Wiadomości24 Rozpoczęły się 15. Targi Książki w Krakowie, html Wiadomości24 Lubimyczytać.pl, Akcja Książka za książkę na 15. Tragach Ksiażki w Krakowie, Targi Książki w Krakowie

41 Lubimy Czytać Za nami cztery dni święta literatury. 15. Targi Książki w Krakowie przeszły do historii, Lubimy Czytać 15. Targi Książki w Krakowie tuż, tuż..., Ksiazka.net 15. Targi Książki w Krakowie: Literatura znów górą! ws%5bbackpid%5d=100&chash=897f1a908a Ksiazka.net Kilka słów o książkach Targi Książki w Krakowie, Ksiazka.net Parę aktywności 15. Targów Książki w Krakowie, ws%5bbackpid%5d=1&chash= c52 Ksiazka.net Targi Książki w Krakowie wystartowały!, Pid]=100&cHash=44d96ad4fa 15 Targi Książki w Krakowie, Kraków Super Nowa Internetowy Dziennik Regionalny, 15. Targi Książki w Krakowie, nowykrakow.pl Rozpoczęły się Targi Książki w Krakowie, edycja krakowskich Targów Książki: spotkania z wybitnymi autorami, wystawy, dyskusje, konkursy, prelekcje, pokazy teatralne i filmowe, Narodowy Instytut Audiowizualny, /book-fair-in-krakow Targi Książki w Krakowie 23/targi-ksi%C4%85%C5%BCki-w-krakowie Raport medialny 39

42 Targi Książki, Prezydencja2011 Miłosz w samo południe oraz inne akcje podczas 15. Targów Książki w Krakowie, Izba Księgarstwa Polskiego, Śląsk na Targach Książki w Krakowie, portalkatowicki.pl, Znamy pierwszych Autorów i trzech Ambasadorów! Targi Książki w Krakowie!, ikp.org.pl, Co będzie się działo na 15. Targach Książki w Krakowie, Izba Księgarstwa Polskiego, Targi Książki w Krakowie aktualności Kilka słów o książkach 15. Targi Książki w Krakowie Targi Książki w Krakowie, culture.pl /eo_event_asset_publisher/u9eo/content/targi-ksiazki-w-krakowie 15. Targi Książki w Krakowie, wkrakowie.pl, Targi Książki w Krakowie 2011 zapowiedź, mlodykrakow.pl, Targi Książki w Krakowie, krakow.pl, targi_ksiazki_w_krakowie.html Ostatni dzień Targów Książki, ksiazki_i_jeszcze_wiecej_ks iazek%e2%80%a6.html Targi Książki 2011, instytutksiazki.rzeszow.pl Targi Książki w Krakowie

43 15. Targi Książki w Krakowie 3-6 listopada 2011, XV Targi Książki w Krakowie, Targi Książki w Krakowie, Nie myśl, że książki znikną 15. Targi Książki w Krakowie, ksiazka.net,pl, Targi Książki w Krakowie edycja w konkursy bogata, ksiazka.net.pl, ash=fcc5801c0b Miłosz w samo południe wyjątkowa akcja podczas Targów Książki w Krakowie, ksiazka.net.pl, %20samo%20po%C5%82udnie&tx_ttnews[tt_news]=9532&tx_ttnews[backPid]=100 &chash=8b382f75ba Salon Małe Ojczyzny Śląsk na 15. Targach Książki w Krakowie, ksiazka.net.pl, Targi Książki w Krakowie, stacjakultura.pl, Miłosz w samo południe Kolejne atrakcje 15. Targów Książki w Krakowie, rynekksiazki.pl, Targi Książki w Krakowie, rynek-ksiazki.pl, Targowy zawrót głowy czyli przygotowania do jubileuszowej edycji Targów Książki w Krakowie, pik.org.pl, Targi Książki w Krakowie, historia.org.pl, Targi Książki w Krakowie, rodzinny-krakow.pl Raport medialny 41

44 15. Targi Książki w Krakowie, krakow-super.nowa.pl Masterton odwiedzi Targi Książki w Krakowie, ksiazka.polter.pl, Targi książki w Krakowie, 3-6 listopada 2011, jakwydacksiazke.pl Targi Książki w Krakowie i czytelniczy flash mob, lubimyczytac.pl, Targi Książki w Krakowie pod hasłem Nie myśl, że książki znikną, ryms.pl, Targowy zawrót głowy- czyli przygotowania do jubileuszowej edycji targów książki w Krakowie, wydawca.com.pl, Targowy zawrót głowy czyli przygotowania do jubileuszowej edycji Targów Książki w Krakowie, granice.pl, Targi Książki w Krakowie, krakowlife.pl Salon Nowych Mediów podczas Targów Książki w Krakowie, wydawca.com.pl, Targi Książki w Krakowie 3-6 listopada, polskaksiazka.pl Ruszyły przygotowania do 15 edycji Targów Książki w Krakowie, portal-pisarski.pl, Miłosz w samo południe, milosz365.pl Targi Książki Kraków na liście Krajowego Programu Kulturalnego, expovortal.com, Targi Książki w Krakowie, ona24.pl, Targi Książki w Krakowie

45 Targi Książki w Krakowie, swiatdruku.eu, Krakowie Rekordowe 15. Targi Książki w Krakowie, Targi-Ksiazki-w-Krakowie Trwają 15. Tragi Książki w Krakowie, Przedstawiamy Ambasadorów Targów Książki w Krakowie, stoisko.pl, Nie myśl, że książki znikają- 15. edycja Targów Książki w Krakowie, krakow.miastopolia.pl, Targi Książki w Krakowie pierwsze informacje, ksiazkaija.pl, Zbliżają się 15. Targi Książki w Krakowie!, eksiazki.org Mała Ojczyzna: Śląsk, etnosystem.pl, Targi Książki w Krakowie, malopolska.pl, Targi Książki w Krakowie, Targi Książki w Krakowie, Haruki Murakami na Targach Książki w Krakowie?, etuany.com, Krakowie.html Tłumy przeczytają Miłosza, infobiz24.pl, Jubileuszowe Targi Książki w Krakowie, poligrafika.pl, Targi Książki w Krakowie promowane w pociągach, Raport medialny 43

46 Targi Książki w Krakowie promowane w pociągach, Targi Książki w Krakowie promowane w pociągach, Krakowie-promowane-w-pociagach.html Targi Książki w Krakowie promowane w pociągach, Powalczą o nagrodę im. Długosza, Dlu gosza.html Się literacko podziało. Rekordowe Targi Książki [ZDJĘCIA], Rekor dowe_targi_ksiazki ZDJECIA_.html Targi Książki w Krakowie, Targi Książki w Krakowie r. Trwają Targi Książki w Krakowie [zdjęcia spotkań z podróżnikami], Targi Książki w Krakowie Rozpoczęły się 15. Targi Książki w Krakowie, edycja Targów Książki w Krakowie edycja-targow-ksiki-w-krakowie&catid=114%3a2011&itemid=195&lang=pl "Nie myśl, że książki znikną" - czyli 15. Targi Książki w Krakowie 3-6 listopada 2011 r., BbackPid%5D=54&cHash=8e02c4d30b 15. Targi Książki w Krakowie Prawie 35 tysięcy ludzi odwiedziło 15. Targi Książki w Krakowie, Targi Książki w Krakowie

47 15. Targi Książki w Krakowie targi-ksiazki-w-krakowie.html Targi Książki w Krakowie już trwają. Naprawdę warto się wybrać, Rozpoczęły się 15. Targi Książki w Krakowie, Targi Książki w Krakowie: jakie książki czytają znani Polacy? [sonda], Targi Książki w Krakowie coraz bliżej [wideo], Dobiegł końca pierwszy dzień 15. edycji Targów Książki w Krakowie, edycji-targow-ksiazki-w-krakowie 15. Targi Książki w Krakowie 3-6 listopada XV Targi Książki w Krakowie, Targi Książki w Krakowie - Nie myśl, że książki znikną! 15. Targi Książki w Krakowie 15. Tragi Książki w Krakowie 15. edycja Targów Książki w Krakowie, Targi Książki w Krakowie - relacja z Targów 15. Targi Książki w Krakowie Raport medialny 45

48 Targi Książki w Krakowie mają 15 lat! XV Targi Książki w Krakowie zakończone 15. Tragi Książki w Krakowie, Jubileuszowe 15. Targi Książki w Krakowie, Tragi Książki w Krakowie XV Targi Książki w Krakowie, text.htm Tragi Książki w Krakowie Co nas czeka na Targach Książki w Krakowie?, tys. osób odwiedziło 15. Targi Książki Niedzielne targowanie ostatni dzień 15. Tragów Książki w Krakowie, Targi Książki w Krakowie Krakowie 15. Targi Książki w Krakowie Targi Książki w Krakowie

49

50 Targi w Krakowie Sp z o.o Kraków, ul. Centralna 41a tel.: ,

11 maja 2015 roku. Francja gościem honorowym 6. Warszawskich Targów Książki

11 maja 2015 roku. Francja gościem honorowym 6. Warszawskich Targów Książki 11 maja 2015 roku Francja gościem honorowym 6. Warszawskich Targów Książki Zbliżają się szóste Warszawskie Targi Książki. Od 14 do 17 maja po raz kolejny na Stadionie Narodowym swój dorobek zaprezentują

Bardziej szczegółowo

SERWIS INFORMACYJNY. Biuro Prasowe Wydział Informacji, Turystyki i Promocji. tel.12 61 61 709, fax.12 61 61 711, e-mail: bi@um.krakow.

SERWIS INFORMACYJNY. Biuro Prasowe Wydział Informacji, Turystyki i Promocji. tel.12 61 61 709, fax.12 61 61 711, e-mail: bi@um.krakow. SERWIS INFORMACYJNY Biuro Prasowe Wydział Informacji, Turystyki i Promocji tel.12 61 61 709, fax.12 61 61 711, e-mail: bi@um.krakow.pl 2012(2924) poniedziałek, 26 marca 2012 r. Z MAGISTRATU: PROFESOR BARTOSZEWSKI

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ JESIE 2012. targowo-kongresowy. Targi w Krakowie Sp. z o.o.

MERKURIUSZ JESIE 2012. targowo-kongresowy. Targi w Krakowie Sp. z o.o. MERKURIUSZ targowo-kongresowy Targi w Krakowie Sp. z o.o. JESIE 2012 PROGRAM jesieƒ 2012 Targi Ksià ki Historycznej towarzyszàce II Kongresowi Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski 13.09-15.09 Targi Sztuki

Bardziej szczegółowo

I. Program promocji literatury i czytelnictwa w kraju

I. Program promocji literatury i czytelnictwa w kraju Sprawozdanie z działalności Instytutu Książki w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku Promowanie i wspieranie działań z zakresu czytelnictwa, twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa 1. Dyskusyjne

Bardziej szczegółowo

I. Program promocji literatury i czytelnictwa w kraju

I. Program promocji literatury i czytelnictwa w kraju Sprawozdanie z działalności Instytutu Książki za rok 2012 Promowanie i wspieranie działań z zakresu czytelnictwa, twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa I. Program promocji literatury i czytelnictwa

Bardziej szczegółowo

SERWIS INFORMACYJNY Biuro Prasowe Wydział Informacji, Turystyki i Promocji

SERWIS INFORMACYJNY Biuro Prasowe Wydział Informacji, Turystyki i Promocji SERWIS INFORMACYJNY Biuro Prasowe Wydział Informacji, Turystyki i Promocji tel.12 61 61 709, fax.12 61 61 711, e-mail: bi@um.krakow.pl 2013(136) wtorek, 16 lipca 2013 r. Z MAGISTRATU ŚWIATOWY KONGRES ESTETYKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014 Warszawa, 2 lutego 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014 W 2014 roku Dom Spotkań z Historią (DSH) realizował działania wystawiennicze,

Bardziej szczegółowo

XIII TARGI WYDAWCÓW KATOLICKICH pod honorowym patronatem

XIII TARGI WYDAWCÓW KATOLICKICH pod honorowym patronatem XIII Targi Wydawców Katolickich 1 XIII TARGI WYDAWCÓW KATOLICKICH pod honorowym patronatem Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jego Eminencji Księdza Józefa Kardynała Glempa, Prymasa

Bardziej szczegółowo

LOTNE MYŚLI GAZETA TARGOWA. Spis treści. Edytorial. Jedne targi, wiele dróg do sukcesu. str. 2. Magdalena Lis Redaktor Naczelna

LOTNE MYŚLI GAZETA TARGOWA. Spis treści. Edytorial. Jedne targi, wiele dróg do sukcesu. str. 2. Magdalena Lis Redaktor Naczelna GAZETA TARGOWA str. 2 GAZETA TARGOWA Spis treści 3 O dziennikarzach polonijnych i miejscu polski w świecie wywiad z dyrektorem Biura Organizacyjnego XVIII ŚFMP, Stanisławem Lisem 5 O Światowym Forum Mediów

Bardziej szczegółowo

SERWIS INFORMACYJNY. Biuro Prasowe Wydział Informacji, Turystyki i Promocji. tel.12 61 61 709, fax.12 61 61 711, e-mail: bi@um.krakow.

SERWIS INFORMACYJNY. Biuro Prasowe Wydział Informacji, Turystyki i Promocji. tel.12 61 61 709, fax.12 61 61 711, e-mail: bi@um.krakow. SERWIS INFORMACYJNY Biuro Prasowe Wydział Informacji, Turystyki i Promocji tel.12 61 61 709, fax.12 61 61 711, e-mail: bi@um.krakow.pl 2014 (1844) środa, 22 października 2014 r. Z MAGISTRATU NOWE! KSIĄŻKI,

Bardziej szczegółowo

Motyl i skafander GAZETA TARGOWA. Edytorial. Jedne targi, wiele dróg do sukcesu. str. 2. Magdalena Lis redaktor naczelna

Motyl i skafander GAZETA TARGOWA. Edytorial. Jedne targi, wiele dróg do sukcesu. str. 2. Magdalena Lis redaktor naczelna GAZETA TARGOWA str. 2 GAZETA TARGOWA Edytorial Magdalena Lis redaktor naczelna Motyl i skafander U pierwszych Majów reprezentują całą Świadomość, która kiedykolwiek powstała na Drodze. Uwodzi pięknem i

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich I. Informacje wstępne MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO W PROCESIE INFORMOWANIA O FUN- DUSZACH EUROPEJSKICH Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO AGENCJI ORAZ SKRÓCONA PREZENTACJA WYBRANYCH PROJEKTÓW

PORTFOLIO AGENCJI ORAZ SKRÓCONA PREZENTACJA WYBRANYCH PROJEKTÓW PORTFOLIO AGENCJI ORAZ SKRÓCONA PREZENTACJA WYBRANYCH PROJEKTÓW Agencja eventowa i marketingowa STX JAMBOREE ma ponad 20-letnie doświadczenie w projektowaniu oraz realizacji oryginalnych, szytych na miarę

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

Własność to odpowiedzialność

Własność to odpowiedzialność Własność to odpowiedzialność Działania edukacyjne Ministerstwa Skarbu Państwa Raport za rok 2010 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1 List Ministra Skarbu Państwa Idea Akcjonariatu Obywatelskiego Działania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

SERWIS INFORMACYJNY. Biuro Prasowe Wydział Informacji, Turystyki i Promocji. tel.12 61 61 709, fax.12 61 61 711, e-mail: bi@um.krakow.

SERWIS INFORMACYJNY. Biuro Prasowe Wydział Informacji, Turystyki i Promocji. tel.12 61 61 709, fax.12 61 61 711, e-mail: bi@um.krakow. SERWIS INFORMACYJNY Biuro Prasowe Wydział Informacji, Turystyki i Promocji tel.12 61 61 709, fax.12 61 61 711, e-mail: bi@um.krakow.pl 2014 (1743) piątek, 30 maja 2014 r. Z MAGISTRATU NOWE UDOGODNIENIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce ul. Jasna 14/16a 00-041 Warszawa tel.: +48 22 595 24 70; faks: +48 22 595

Bardziej szczegółowo

Żywa lekcja historii

Żywa lekcja historii Bezpłatna Gazeta Miasta Bełchatowa Ogólnopolskie Dni Pszczelarza Bartnicy z całej Polski i z zza granicy przyjechali do Bełchatowa na swoje święto... str. 2 Wrzesień 2013 Nowe miejsca zabaw W naszym mieście

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2011, nr 5 (346) 30 kwietnia 2012 roku Miejsce na logo sponsora AKTUALNOŚCI Prywatności już nie będzie W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Czas na trzecią kadencję

Czas na trzecią kadencję dziękuję, nie zawiodę... czytaj na stronach 8-9 KIELCE K I E L E C K I T Y G O D N I K R A D I O W Y, Rok III, nr 43 (0105) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Czas na trzecią kadencję Fot. Paweł Wójcik Raport czytaj

Bardziej szczegółowo

Krystyna Dąbrowska laureatką Nagrody im. Wisławy Szymborskiej

Krystyna Dąbrowska laureatką Nagrody im. Wisławy Szymborskiej NR 6(79)/2013 Krystyna Dąbrowska laureatką Nagrody im. Wisławy Szymborskiej Krystyna Dąbrowska i Łukasz Jarosz laureaci pierwszej edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej ISSN 1730-8356 Poeci Krystyna Dąbrowska

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Grzegorz Figiel (red.) Anna Pachocka (sekr. red.) Małgorzata Pieczykolan Paweł D. Znamierowski

Redakcja: Grzegorz Figiel (red.) Anna Pachocka (sekr. red.) Małgorzata Pieczykolan Paweł D. Znamierowski TEMAT NUMERU POLSKA PREZYDENCJA 1. Zadania pierwszej polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Grzegorz Figiel...3 2. Młodzież z Mircza u prezydenta Bronisława Komorowskiego Damian Otkała... 5 3.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODSTAWOWE :

INFORMACJE PODSTAWOWE : Fundacji na Rzecz Wspierania Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA HOSPICJUM Im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC ul. Chodowieckiego 10, 80-208 Gdańsk tel. (058) 340 61

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu za 2014 rok.

Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu za 2014 rok. Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu za 2014 rok. Zarządzanie i organizacja Zbiory w Bibliotece Centralnej udostępniane są w: Wypożyczalni Dla Dzieci, Wypożyczalni

Bardziej szczegółowo

TARGI MIESZKANIOWE PODSUMOWANIE

TARGI MIESZKANIOWE PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Dziękujemy Państwu serdecznie za udział w Targach Mieszkaniowych Murator EXPO. Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że XVIII edycja Targów pod wieloma względami była wyjątkowa.

Bardziej szczegółowo

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni.

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni. 29 sierpnia 4 września 2014 r. 25 Partnerzy merytoryczni Partner raportu EDYCJA XXII fot: fotolia Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie (SKOK Wołomin) wyróżniona w XXII edycji Raportu

Bardziej szczegółowo

Giełdowy debiut Taurona

Giełdowy debiut Taurona polska EnerGIA magazyn NR 6 (20) czerwiec 2010 grupy tauron ISSN 1689-5304 Giełdowy debiut Taurona Wywiad z min. Gradem Rynek energii RPA Prąd wprost z orbity spis treści Marcin Lauer Redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo

www.minsk-maz.pl MIM vii/231 - rok xxiv - gazeta samorządowa - wrzesień 2014r. ISSN 1507-4447 www.facebook.com/miastominskmazowiecki www.minsk-maz.

www.minsk-maz.pl MIM vii/231 - rok xxiv - gazeta samorządowa - wrzesień 2014r. ISSN 1507-4447 www.facebook.com/miastominskmazowiecki www.minsk-maz. ISSN 1507-4447 MIM vii/231 - rok xxiv - gazeta samorządowa - wrzesień 2014r. Informacje na odwrocie www.facebook.com/miastominskmazowiecki 1 Strefa ograniczonego postoju dla użytkowników pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

4 ROCZNIK ZST 2012/13

4 ROCZNIK ZST 2012/13 4 ROCZNIK ZST 2012/13 Tuchowski Informator Samorządowy 1 Drodzy Czytelnicy! To już czwarty numer Rocznika ZST. Po okresie wielu spektakularnych wydarzeń i jubileuszy przyszedł czas na wzmacnianie codziennej

Bardziej szczegółowo