PATOLOGIE. Zestawienie bibliograficzne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PATOLOGIE. Zestawienie bibliograficzne"

Transkrypt

1 PATOLOGIE Zestawienie bibliograficzne Opracowanie: Alina Szczepankiewicz. Biblioteka Pedagogiczna w Węgrowie Opublikowano WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Anatomia patologiczna. T. 1, Patologia ogólna / Hans Ulrich Zollinger ; przekł. z wyd. trzeciego pod red. Przemysława Gabryela ; [tł. Maria Gabryel, Bogdan Łukaszewski, Aurelia Rucka]. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, XIV, [2], 354 s. WW Anatomia patologiczna. T. 2, Patologia szczegółowa / Hans Ulrich Zollinger ; przekł. z wyd. trzeciego pod red. Przemysława Gabryela ; [tł. Maria Gabryel, Bogdan Łukaszewski, Aurelia Rucka]. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, XVI, 600 s. WW Czas uzdrowić swoje życie : przewodnik do pracy nad sobą : kroki w stronę zdrowienia orosłych zieci Alkoholików / Timmen L. Cermak, Jacques Rutzky ; przeł. Jolanta Pasternak - Winiarska. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, s. WW ewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka / pod red. Bronisława Urbana. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop s. WW ewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy, zapobieganie, terapia / pod red. Małgorzaty Prokosz. - Toruń : Adam Marszałek, cop s. WW iagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii eptuły. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, s. WW rogi do szczęścia / Anna Pawełczyńska. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, , [1] s. WW ziecko - ofiara przemocy / Irena Jundziłł. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, , [2] s. WW Edukacyjna wspólnota na rzecz społeczeństwa dla wszystkich / red. nauk. Anna Sajdak. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop s. WW Granice tolerancji : o teoriach zachowań dewiacyjnych / Andrzej Siemaszko. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, , [2]s. WW Mobbing : patologia zarządzania personelem / Agata Bechowska-Gebhardt, Tadeusz Stalewski. - Warszawa : ifin, s. WW Obyś cudze dzieci...wychowywał : jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum (i nie tylko) / Magdalena Sakowska, Joanna Sikora, Alina nwirblińska. - Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, s. WW 37479

2 13. Okrucieństwo i zbrodnia dziecięca - incydent czy znak czasu? : materiały z seminarium "Wirtualne i realne zbrodnie dziecięce w cywilizaji, kulturze, szkole, rodzinie", Warszawa marca 2000 r. : praca zbiorowa / pod red. Lesława Pytki i Barbary Głowackiej. - Warszawa : Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, s. WW Osobowość dzieci i młodzieży : rozwój i patologia / Maria Chłopkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, , [1] s. WW WW Patologia : podręcznik dla licencjackich studiów medycznych / Stefan Kruś. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, cop , [1] s. WW Patologie cywilizacji współczesnej / Urszula Świętochowska. Toruń : Adam Marszałek, cop , [2] s. WW Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. - Warszawa : ifin, s. WW Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko ; Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, s. WW Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. - Wyd. 3 uzup. - Toruń : Adam Marszałek, cop , [1] s. WW Postawa ciała : fizjologia, patologia i korekcja / Stanisław Tuzinek. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Radom : Politechnika Radomska, cop s. WW Postawa ciała : fizjologia, patologia i korekcja / Stanisław Tuzinek. - Wyd. 5 popr. i uzup. - Radom : Politechnika Radomska, cop s. WW Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie :elementy patologii społecznej i kryminologii / Anna Nowak, Ewa Wysocka. - Katowice : Śląsk, , [1] s. WW Profilaktyka i resocjalizacja w pracy szkoły : problemy i zalecenia : praca zbiorowa / pod red. Barbary Tomickiej. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, s. WW 21455, Profilaktyka społeczna : rodzina, szkoła, środowisko lokalne / Monika Szpringer. - Kielce : Akademia Świętokrzyska, s. WW Profilaktyka w środowisku lokalnym : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Świątkiewicz. - Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, , [3] s. WW Przemiany w rozwoju zjawiska narkomanii / Elżbieta Łuczak. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, s. 2 WW 38479

3 27. Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa. - Toruń : Adam Marszałek, s. WW Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa. - Toruń : Adam Marszałek, s. WW Przemoc i marginalizacja : patologie społecznego dyskursu / pod red. Przemysława Piotrowskiego. - Warszawa : nak, s. WW Przemoc w rodzinie : interwencja kryzysowa i psychoterapia / Wanda Badura-Madej, Agnieszka obrzyńska-mesterhazy. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, s. WW 35816, WW Psychopatia : istota, przyczyny i sposoby resocjalizacji antysocjalności / Kazimierz Pospiszyl. - Wyd Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. WW Razem przeciw przemocy / Irena Pospiszyl. - Warszawa : nak, s WW Rodzice i dzieci : psychologiczny obraz sytuacji problemowych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Milewskiej i Aleksandry Szymanowskiej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, s. WW Rodziny specjalnej troski / Krzysztof Czabański. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, , [4] s. WW 26343, System prewencyjny księdza Jana Bosko we współczesnej profilaktyce / Monika Szpringer. - Kielce : Akademia Świętokrzyska, , [1] s. WW Toksyczni rodzice / Susan Torward, Craig Buck ; przekł. Ryszard Grażyński, współpr. Hanna ankiewicz. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Jacek Santorski, s. WW Toksyczni rodzice : jeden z największych bestsellerów psychologicznych / Susan Torward ; przeł. Ryszard Grażyński, współpr. Hanna ankiewicz, orota Krzemińska. - Wyd Warszawa : Jacek Santorski, , [1] s. WW Władza, przywileje, korupcja / Maria Jarosz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, , [1] s. WW Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / pod red. Zofii Palak, Zdzisława Bartkowicza. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, , [1] s. WW Wspomaganie procesu wychowawczego programami profilaktyczno-edukacyjnymi / Anatol Bodanko red. - Kraków : Impuls, , [3] s. WW Wygrać życie : szkolny program profilaktyki / Krzysztof Wojcieszek. - Kraków : Rubikon, s. WW

4 42. Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / pod red. Tranciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. WW Zagadnienie marginesu społecznego a sprawiedliwość : [IX Międzynarodowy Kongres Obrony Społecznej, Caracas 3-7 sierpnia 1976] : praca zbiorowa / pod red. Brunona Hołysta. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, , [1] s. WW Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, , [2] s. WW Zagrożona młodzież : ujęcie kompleksowe dla nauczycieli, pracowników poradni, psychologów i pracowników socjalnych / J. Jeffries McWhirter [et. al.] ; tł. Helena Grzegołowska-Klarkowska, Agnieszka Basaj. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, s. WW Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki / Wiesław Wojciech Szczęsny. - Warszawa : nak, s. WW 37726, WW Zdrowie, wychowanie, osobowość / Krystyna Ostrowska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, , [1] s. WW ARTYKUŁY Z CZASOPISM 1. "Ja brałem, ty nie musisz" - propozycja projektu dla szkół średnich / Barbara Skrobutan // Wychowanie na co zień , nr 10/ 11, wkł. s. XV-XVI 2. ABC narkotyków / Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium , nr 2, s ABC narkotyków / Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium , nr 3, s Akcja antynikotynowa - "Nie pal, nie pal papierosów..." / Ewa Rzepska // Wszystko dla Szkoły , nr 2, s Alkoholizm rodziców a przejawy niedostosowania społecznego młodzieży / Małgorzata Przybysz // Wychowanie na co zień , nr 10, s Co o patologiach społecznych powinien wiedzieć wychowawca klasy?: uczniowie zdemoralizowani. Cz. 2 / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła , nr 8, s iagnoza zapotrzebowania na profilaktykę w szkole - zagrożenie czy szansa? / Zbigniew Bronisław Gaś // Remedium , nr 11/12, s rama w profilaktyce / Marta Marchow // Remedium , nr 7/8, s Emocjonalne odpowiedzi młodzieży na zachowania dewiacyjne rówieśników / Tadeusz Kluz // Wychowanie na co zień , nr 1/2, s Interaktywna profilaktyka / Krzysztof Ostaszewski // Remedium , nr 11/12, s Konstruowanie programów profilaktycznych. Cz. 1 / Robert Porzak // Remedium , nr 1, s Lepiej zapobiegać niż leczyć : profilaktyka uzależnień w szkole / Barbara nurakowska // Wszystko dla Szkoły , nr 1, s Narkomania w Polsce jako problem społeczny w perspektywie konstrukcjonistycznej : koniec lat 60 i lata 70. Cz. 3 / Monika Abucewicz // Alkoholizm i Narkomania , nr 2, s Nauczyciel wobec patologii młodzieży / Anna Tidelus // Nowa Szkoła , nr 8, s

5 15. Obszary diagnozy w szkole / Krzysztof Ostaszewski, Anna Borucka // Remedium , nr 9, s Patologia rodziny a wykolejenie nieletnich / Joanna Kobylińska-Szkatuła // Problemy Alkoholizmu , nr 3, wkł. s. I-II 17. Patologia udziałem młodzieży - także akademickiej / Jan A. Malinowski // Wychowanie na co zień , nr 6, s Potrafię powiedzieć nie! : scenariusz inscenizacji o uzależnieniach / Jolanta Junkiert // Wszystko dla Szkoły , nr 2, s Pozostawieni sami sobie. Cz. 1 / Iwona A. Oliwińska // Remedium , nr 7/8, s Pozostawieni sami sobie. Cz. 2 / Iwona A. Oliwińska // Remedium , nr 10, s Problemy dorastających nastolatków / Bogdan Stańkowski // Edukacja , nr 4, s Profilaktyka w szkole. Cz. 2 / anuta Czarnecka // Remedium , nr 1, s Profilaktyka zachowań dewiacyjnych i patologicznych młodzieży w reformie edukacji / Stanisław Kawula // Wychowanie na co zień , nr 3, s Przestępca potencjalny / Gabriela Herzyk, Jacek Stelmach // Wychowanie na co zień , nr 12, s Przyjazny system opieki / orota Ławniczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 8, s Raport o rozpoznanych zjawiskach patologii społecznej, przestępczości i demoralizacji nieletnich w 2002 roku / Lidia Wać // Serwis Informacyjny Narkomania , nr 3, s Rodzice - brakujące ogniwo szkolnej profilaktyki / Bogusław Prajsner // Remedium , nr 10, s Seks i narkotyki : nowe obszary profilaktyki / Agnieszka Walendzik-Ostrowska // Remedium , nr 8, s Sposób na profilaktykę: science - based czy science fiction? / Krzysztof Ostaszewski // Remedium , nr 6, s Standaryzacja programów profilaktycznych / Alina Zeprzałka, Krzysztof Pikor // Remedium , nr 2, s Stosowanie przez młodzież leków dostępnych bez recepty / Agnieszka Pisarska // Remedium , nr 6, s Stowarzyszenie Eleuteria / JAC // Remedium , nr 7, s Szkolne programy profilaktyczne: zestawienie bibliograficzne w wyborze / Lidia Marzec // Biblioteka w Szkole , nr 11, s Uzależnieniom - nie : konkurs / Irena Ochrin, Grażyna Rudnicka, Bożena Kakowska // Wszystko dla Szkoły , nr 2, s Uzależnienie w świetle nieciągłości reakcji emocjonalnych / Zygmunt Madeja // Problemy Narkomanii , nr 4, s Wartości w projektach profilaktycznych / Krzysztof Wojcieszek // Remedium , nr 7/8, s Warunki skuteczności szkolnej profilaktyki / Joanna Szymańska // Remedium , nr 8, s Wyniki badań dotyczących kontaktów młodzieży Sokołowa Podlaskiego ze środkami uzależniającymi / Ewa Murawska // Problemy Narkomanii , nr 1, s Zachowaj trzezwy umysł - bądz sobą : scenariusz przedstawienia profilaktycznego dla uczniów szkoły podstawowej / Bożena Kamrowska // Wszystko dla Szkoły , nr 2, s

6 40. Zapobieganie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży / informacja NIK // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 2, s Zjawiska patologiczne w szkołach / Janina Rus // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze , nr 5, s Zmiany w zachowaniu społecznym uczniów uczestniczących w dwóch programach profilaktycznych / Maria Łukawska // Opieka, Wychowanie, Terapia , nr 1/2, s Zrozumieć młodzież - badania bemowskie. Cz. 1 / Bogusław Prajsner // Remedium , nr 2/3, s Zrozumieć młodzież - badania bemowskie. Cz. 2 / Bogusław Prajsner // Remedium , nr 4, s nyjemy bezpiecznie : projekt profilaktyczny dla uczniów klas 5-6 / Jolanta Wojtasik, Wiesława Zazula // Wszystko dla Szkoły , nr 2, s

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Alkoholizm (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Materiały dostępne w PBW Kielce Filia w Staszowie Wybór i opracowanie:

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Uzależnienia i patologie społeczne

Uzależnienia i patologie społeczne Uzależnienia i patologie społeczne Stan na listopad 2013 Zestawienie zawiera pozycje wydane po 2005 r. Alkoholizm 1. "Jak żyć z ludźmi" : (umiejętności interpersonalne) : program profilaktyczny dla młodzieży

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM Narkotyki i narkomania Wydawnictwa zwarte: Akoliński Stanisław: Dla ciebie... Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1989. Arterburn Stephen, Burns Jim: Gdy miłość nie wystarcza. Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWA ZWARTE Abstynencja między profilaktyką a terapią Alkohol : postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych

WYDAWNICTWA ZWARTE Abstynencja między profilaktyką a terapią Alkohol : postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych 1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych Skłodowskiej Curie 4 tel.341-30-74, fax./tel./341-19-84 www.pbw.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA NARKOMANIA Wybór literatury i filmów za lata 1980-2005 OPRACOWAŁA : BARBARA RUTKOWSKA S U W A Ł K I 2 0 0 5 SPIS TREŚCI 1. Metoda opracowania

Bardziej szczegółowo

AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI

AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI Bibliografia w wyborze, na podstawie zbiorów inowrocławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Opracowała : Beata Kotlarek

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU

ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii.

Bardziej szczegółowo

DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW (DDA)

DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW (DDA) TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW (DDA) Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji

Bardziej szczegółowo

Bibliografia w wyborze za lata 2000-2013 wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA

Bibliografia w wyborze za lata 2000-2013 wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA Bibliografia w wyborze za lata 2000-2013 wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA 1. Alkohol a zachowania problemowe młodzieży: opinie i badania.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

Alkoholizm zestawienie bibliograficzne

Alkoholizm zestawienie bibliograficzne Alkoholizm zestawienie bibliograficzne Zainteresowanych czytelników zapraszamy do skorzystania z tematycznego zestawienia bibliograficznego. Opracowania zostały dodatkowo wzbogacone o sygnatury. 1. ABC

Bardziej szczegółowo

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki 1. Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania / red. Zdzisław Majchrzyk, Jan F. Terelak. - Białystok : WSAP, 2011. -

Bardziej szczegółowo

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 59-900 Zgorzelec ul. Powstańców Śląskich 1 tel. 75 77 56 951 www.zgorzelec.dbp.wroc.pl e-mail: zgorzelec@zgorzelec.dbp.wroc.pl Funkcje, zadania i rola szkoły

Bardziej szczegółowo

28. Bezpieczeństwo na placach zabaw / Maciej Kamiński, Marcin Krawczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 24-27 [normy prawne]

28. Bezpieczeństwo na placach zabaw / Maciej Kamiński, Marcin Krawczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 24-27 [normy prawne] 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) KSIĄŻKI : 1. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM. 3. Alkoholizm : przyczyny leczenie profilaktyka / Lidia Cierpiałkowska. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2000. 274 s. sygn.

ALKOHOLIZM. 3. Alkoholizm : przyczyny leczenie profilaktyka / Lidia Cierpiałkowska. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2000. 274 s. sygn. ALKOHOLIZM Zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism, opracowane na podstawie zbiorów Filii PBW w Nakle nad Notecią. Wydawnictwa zwarte: 1. Alkoholizm ojców a sytuacja

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607

Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607 Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607 2. Andrzejewski, red. Marek Związki partnerskie :

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia odżywiania PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Zaburzenia odżywiania Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka. Biblioteka Pedagogiczna w Raciborzu BIGOREKSJA (GDY SPORTOWA SYLWETKA STAJE SIĘ OBSESJĄ)

Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka. Biblioteka Pedagogiczna w Raciborzu BIGOREKSJA (GDY SPORTOWA SYLWETKA STAJE SIĘ OBSESJĄ) 1 NOWE UZALEŻNIENIA (bigoreksja, fonoholizm, hazard, kompulsywne objadanie się, lekomania, ortoreksja, pracoholizm, seksoholizm, tanoreksja, zakupoholizm). Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

FORMY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

FORMY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU FORMY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2015 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu)

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) 1 BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) Opracowanie: Joanna Ambroży. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI

NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Józefa Lompy w Katowicach Nr 1/2014 NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI styczeń 2014 LITERATURA Z ZAKRESU PSYCHOLOGII I PEDAGOGIKI

Bardziej szczegółowo

WYPALENIE ZAWODOWE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007

WYPALENIE ZAWODOWE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 WYPALENIE ZAWODOWE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka Wydawnictwa zwarte 1. ANCZEWSKA, Marta Jak uniknąć objawów wypalenia w pracy

Bardziej szczegółowo

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Jadwiga Dembowicz Kielce 2010 2 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOSCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ MARZEC 2010

ZESTAWIENIE NOWOSCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ MARZEC 2010 ZESTAWIENIE NOWOSCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ MARZEC 2010 0/A LEKSYKONY, INFORMATORY Ilustrowana encyklopedia powszechna. T. 2, D-J / [red. prowadzący Jadwiga Marcinek ; zespół red.

Bardziej szczegółowo

Godziny wychowawcze. Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński

Godziny wychowawcze. Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński Godziny wychowawcze Zestawienie bibliograficzne w wyborze Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński 1. Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czas wolny (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka Kabat

Bardziej szczegółowo

3. Anoreksja od A do Z : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Beata Ziółkowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005. 103s. sygn.

3. Anoreksja od A do Z : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Beata Ziółkowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005. 103s. sygn. ZABURZENIA ODŻYWIANIA (anoreksja, bulimia, otyłość) Bibliografia w wyborze, na podstawie zbiorów inowrocławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszcz Opracowała

Bardziej szczegółowo