R. 69(81) Warszawa, października 2013 r. Nr 42

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R. 69(81) Warszawa, 13-19 października 2013 r. Nr 42"

Transkrypt

1 R. 69(81) Warszawa, października 2013 r. Nr 42 Poz WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści ogólnej 004 Informatyka 005 Zarządzanie. Biurowość 1 FILOZOFIA Psychologia 2 RELIGIA. TEOLOGIA 272 Kościół rzymskokatolicki 3 NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA 30 Metodologia nauk społecznych. Polityka społeczna. Problematyka płci. Socjografia Statystyka. Demografia 316 Socjologia 32 Nauki polityczne. Polityka 33 Nauki ekonomiczne 331 Praca 336 Finanse. Podatki 338/339 Gospodarka. Handel Turystyka /354 Prawo. Administracja publiczna. Gospodarka komunalna 355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne 364/368 Opieka społeczna. Ubezpieczenia. Konsumeryzm 37 Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo 39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor 5 MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE 502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska 51 Matematyka 52 Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia 53 Fizyka 54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia 55 Geologia. Meteorologia. Hydrologia 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia 6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZ- NE. ROLNICTWO 60 Biotechnologia 61 Medycyna 62 Technika Elektrotechnika. Elektronika. Technika telekomunikacyjna 622 Górnictwo 629 Technika środków transportu. Technika astronautyczna 63 Rolnictwo 630/635 Leśnictwo. Ogólne zagadnienia rolnictwa. Uprawa roślin 636/639 Zootechnika. Weterynaria. Produkty zwierzęce. Łowiectwo. Rybołówstwo 64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta Działalność wydawnicza. Reklama. Środki masowego przekazu 657 Rachunkowość. Księgowość 658 Organizacja przedsiębiorstw. Organizacja i technika handlu 66/68 Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna 69 Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane 7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT 71 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka 72 Architektura 73/76 Rzeźba. Rysunek. Malarstwo. Grafika. Rzemiosło artystyczne 77 Fotografia i procesy pokrewne 78 Muzyka 791/792 Film. Teatr 793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry 796/799 Sport 8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERA- TURA PIĘKNA 80/81 Językoznawstwo. Filologia. Języki 82(091)+82.0 Historia literatury. Nauka o literaturze 82-1/-9 Literatura piękna /-9 Literatura polska Literatura piękna dla dzieci i młodzieży Literatura popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży 9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA 902/904 Archeologia 91 Geografia. Opisy krajów. Podróże 912 Atlasy. Mapy 913(438) Geografia Polski 929 Biografie. Genealogia. Heraldyka 93/94 Historia. Historiografia. Archiwistyka 94(438) Historia Polski

2 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) Edukacja muzealna w Polsce : aspekty, konteksty, ujęcia / red. Wiesław Wysok, Andrzej Stępnik. Lublin : Państwowe Muzeum na Majdanku, s. ; 21 cm. ISBN Lekcje muzealne Polska b /26720 FIRLEJ-BUZON, Aneta. Druki ulotne i okolicznościowe jako źródła do badań dziejów i kultury Dolnego Śląska lat / Aneta Firlej-Buzon. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, , [4] s. : il. ; 24 cm. (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN ; no 3495) Tyt. grzb.: Druki ulotne i okolicznościowe... Streszcz. ang. Bibliogr. s Indeks. ISBN Dolnośląskie, województwo bibliotekarstwo zbiory 2. Śląsk, Dolny kultura r. 3. Druki ulotne zbiory Polska (438) (438) b /26721 Genialne urodziny : jubileusz 140-lecia urodzin Jana Szczepanika : Tarnów gra ze Szczepanikiem / praca pod red. Mieczysława Czosnyki ; [aut. tekstów Mieczysław Czosnyka et al.]. Tarnów : Fundacja im. Jana Szczepanika, , [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. (Biblioteka Fundacji im. Jana Szczepanika ; nr 4) Spis treści także ang., niem. Bibliogr. przy niektórych pracach. ISBN Szczepanik, Jan ( ) 2. Technika Polska w. 3. Wynalazcy i odkrywcy Polska w. 4. Wynalazki Polska w. 5. Biografie 6. Księgi pamiątkowe (438) (438) 19 b /26722 JELEWSKA, Agnieszka. Ekotopie : ekspansja technokultury / Agnieszka Jelewska. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, , [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm. (Badania Interdyscyplinarne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN X ; nr 33) Streszcz. ang. Bibliogr. s Indeks. ISBN Postęp techniczny a kultura b /26723 KAMIŃSKI, Łukasz (1982- ). Pamięć, nauka, praca : w 90 rocznicę utworzenia Fundacji Nauka i Praca im. rektora profesora Heliodora Święcickiego / Łukasz Kamiński, Paweł Trzęsicki. Kępno ; Laski : Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Lasek Lukus, s. : il. ; 24 cm. Współfinansowanie: Kępno. Zarząd Powiatu ISBN Święcicki, Heliodor ( ) 2. Fundacja Nauka i Praca im. profesora Heliodora Święcickiego 3. Organizacje charytatywne Polska w. 4. Laski (woj. wielkopolskie, pow. Kępno) organizacje w. 5. Księgi pamiątkowe (438) Trzęsicki, Paweł (1981- ). b /26724 MAZUR, Zbigniew (1943- ). Kultura zjednoczonych Niemiec : wybrane problemy / Zbigniew Mazur, Hubert Orłowski, Maria Wagińska-Marzec. Poznań : Instytut Zachodni, s., [40] s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm. (Republika Federalna Niemiec XX lat po zjednoczeniu : polityka, gospodarka, społeczeństwo ; 5) (Studium Niemcoznawcze / Instytut Zachodni, ISSN ; nr 90) Streszcz. ang. Współfinansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Stowarzyszenie Instytut Zachodni ISBN Niemcy kultura od 1990 r. 008(430) Orłowski, Hubert (1937- ).; Wagińska-Marzec, Maria (1952- ). b x 2013/26725 Powojenna ochrona zbiorów bibliotecznych w Polsce w latach : wybór źródeł / [oprac.] Ryszard Nowicki. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. ; 24 cm. 2

3 Streszcz. ang. Bibliogr. s Indeks. ISBN Bibliotekarstwo Polska r. 2. Zbiory biblioteczne ochrona i konserwacja Polska 3. Źródła historyczne b /26726 PROKOP, Jan: Razem czy osobno = poz PROKOP-JANIEC, Eugenia.: Pogranicze polsko-żydowskie = poz TAZBIR, Janusz: Kultura szlachecka w Polsce = poz Informatyka ĆWIKŁA, Grzegorz.: System akwizycji informacji produkcyjnych dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem = poz HEJN, Konrad.: Synteza sprzętowo-programowa = poz KARDAŚ, Mirosław.: Mikrokontrolery AVR - język C = poz KRENCZYK, Damian.: Integracja systemów planowania produkcji z dyskretnymi systemami symulacyjnymi = poz MILITARY communications and information technology = poz SOKOŁOWSKI, Andrzej: Automatyzacja wytwarzania = poz SYSTEM informatyczny koordynacji działań w obszarze ekonomii społecznej = poz Zarządzanie. Biurowość CHOMIAK-ORSA, Iwona. Zarządzanie kapitałem relacyjnym w procesie wirtualizacji organizacji : podejście modelowe / Iwona Chomiak-Orsa. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. : il. ; 24 cm. (Monografie i Opracowania / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ISSN ; nr 239) Tyt. grzb.: Zarządzanie kapitałem relacyjnym... Streszcz. ang. Bibliogr. s , netogr. s ISBN Przedsiębiorstwo wirtualne zarządzanie b /26727 Ryzyko w zarządzaniu strategicznym : aspekty podmiotowe i przedmiotowe / red. nauk. Elżbieta Urbanowska-Sojkin, Paweł Bartkowiak ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. : il. ; 24 cm. Bibliogr. przy pracach. ISBN Zarządzanie ryzykiem 2. Zarządzanie strategiczne b /26728 Ryzyko w zarządzaniu strategicznym: natura i uwarunkowania / red. nauk. Elżbieta Urbanowska-Sojkin, Maciej Brzozowski ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. : il. ; 23 cm. Bibliogr. przy rozdz. ISBN Zarządzanie ryzykiem 2. Zarządzanie strategiczne b /26729 SZUMSKA, Magdalena. Profesjonalna recepcja w usługach medycznych : podręcznik dla kadry zarządzającej wizytami pacjentów / Magdalena Szumska. Tarnowo Podgórne : Wydawnictwo Kapitał Ludzki, s. : il. ; 21 cm. (Vademecum ; t. 3) Bibliogr. s ISBN : zł Recepcja (biuro) organizacja 2. Stosunki interpersonalne służba zdrowia 3. Poradniki b /26730 Teatr organizacji : scenariusze komunikowania wiedzy / pod red. Kazimierza Perechudy. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, , [2] s. ; 24 cm. ISBN Zarządzanie wiedzą b /26731 ĆWIKŁA, Grzegorz.: System akwizycji informacji produkcyjnych dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem = poz MARKUSIK, Sylwester.: Infrastruktura logistyczna w transporcie. = poz

4 MILITARY communications and information technology = poz FILOZOFIA BŁASZAK, Maciej (1967- ). Ekotypy poznawcze człowieka : przyczynek do kognitywistycznej teorii podmiotu / Maciej Błaszak. Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. : il. ; 24 cm. Bibliogr. s ISBN Podmiotowość filozofia 2. Świadomość filozofia 3. Teoria poznania 4. Umysł filozofia 165 b x 2013/26732 BRZESKI, Radosław. Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników / Radosław Brzeski, Andrzej Malinowski, Michał Pełka ; pod red. Andrzeja Malinowskiego. Wyd. 5. Warszawa : LexisNexis Polska, , [1] s. ; 21 cm. (Kazusy i Ćwiczenia) Indeks. ISBN : zł Logika 2. Ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych 161/164 ( ) Malinowski, Andrzej.; Pełka, Michał (1976- ). b /26733 CHRZANOWSKA, Alla Alicja (1959- ). Rytuały ziemi / Alla Alicja Chrzanowska. Białystok : Ars Scripti-2, s. ; 21 cm. (Tajniki żywiołów / Alla Alicja Chrzanowska) Bibliogr. s ISBN Magia 133 b x 2013/26734 GRZESIUK, Ewa (1962- ). Das Faszinosum Mensch : das interesse am Menschen im nexus von Philosophie, Ästhetik und Literatur in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Deutschland / Ewa Grzesiuk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Katedra Literatury Niemieckojęzycznej XVIII i XIX w. Lublin : Wydawnictwo KUL, s. ; 24 cm. Bibliogr. s Indeksy. ISBN Antropologia filozoficzna historia Niemcy 18 w. 2. Estetyka historia Niemcy 18 w. 3. Literatura niemiecka tematyka 18 w (091) 17 b /26735 KWAPISZEWSKA-ANTAS, Miła. Bioetyka wobec poczęcia : dylematy społeczno-etyczne ludzkiej prokreacji / Miła Kwapiszewska ; [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile]. Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, , [1] s. ; 24 cm. Bibliogr. s. 161-[167]. ISBN Aborcja etyka 2. Bioetyka b /26736 ŁOJEK, Stanisław (1966- ). Prawda, sztuka, nihilizm : Heideggera spór z Nietzschem / Stanisław Łojek. Kraków : Księgarnia Akademicka, s. ; 21 cm. Streszcz. ang. Bibliogr. s Indeks. Współfinansowanie: Uniwersytet Jagielloński. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ISBN Heidegger, Martin ( ) 2. Nietzsche, Friedrich ( ) 3. Nihilizm historia Niemcy w. 4. Prawda filozofia historia Niemcy w. 5. Sztuka filozofia historia Niemcy w. 1(430) b /26737 Pesymizm, sceptycyzm, nihilizm, dekadentyzm - kultura wyczerpania? / pod red. Ewy Starzyńskiej-Kościuszko, Andrzeja Kucnera, Piotra Wasyluka. Olsztyn : Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. ; 23 cm. (Festiwal Filozofii ; t. 5) 4

5 Materiały z konf., 3-8 września 2012 r., Olsztyn. ISBN Filozofia kultury historia w. 2. Pesymizm filozofia historia 3. Sceptycyzm historia 4. Nihilizm historia 5. Materiały konferencyjne b /26738 SUŜINSKAÂ, Elena. Węzły księżycowe, czyli Gry z czasem / Elena Suszczynska ; tł. Alla A. Chrzanowska. Białystok : Ars Scripti-2, , [2] s. ; 21 cm. (Astrologia współczesna / Elena Suszczynska ; t. 5) Tyt. oryg.: Lunnye uzly ili igry so vremeniem Na grzb. wyłącznie tyt. cyklu. ISBN Astrologia b /26739 SUŜINSKAÂ, Elena. Zaćmienia : trzecie tysiąclecie / Elena Suszczynska ; tł. Alla A. Chrzanowska. Białystok : Ars Scripti-2, s. : il. ; 21 cm. (Astrologia współczesna / Elena Suszczynska ; t. 6) Tyt. oryg.: Zatmeniâ : tret e tysâčeletie Na grzb. wyłącznie tyt. cyklu. ISBN Astrologia b x 2013/26740 TRZÓPEK, Joanna. Na tropach podmiotu : między filozoficznym a empirycznym ujęciem podmiotowości / Joanna Trzópek. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop , [1] s. ; 24 cm. Bibliogr. s Finansowanie: Uniwersytet Jagielloński. Instytut Psychologii Stosowanej ISBN Osobowość filozofia 2. Podmiotowość filozofia 3. Podmiotowość psychologia b /26741 WALUŚ, Ryszard. A theory of time : an introduction : the synchronisation of cosmic cycles : initial questions / Ryszard Waluś ; [transl. Kasia Beresford]. [Świeszyno] : Wydawnictwo RanGa, s. : il. ; 21 cm. Tyt. oryg.: [Wstęp do teorii czasu : pierwsze pytania] ISBN Czas filozofia 2. Kosmologia filozofia 113/119 b /26742 WOŹNIAK, Cezary (1961- ). Okamgnienie : doświadczenie źródłowe a granice filozofii / Cezary Woźniak. Wyd. 3. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. ; 21 cm. Bibliogr. s Współfinansowanie: Uniwersytet Jagielloński. Instytut Kultury ISBN Czas filozofia 113/119 b x 2013/26743 PENSÉES orientale et occidentale = poz PRZYBYCIEŃ, Krzysztof K.: Praca w epoce informacji. = poz TEXT divisions & classifications of knowledge in literary and epistemic cultures of pre-modern India = poz TOMCZAK, Patrycja.: Figury bycia = poz WIARYGODNOŚĆ chrześcijaństwa w dyskusji z postmodernizmem = poz Psychologia KRZYWOŃ, Danuta. Zainteresowania zawodowe a typy umysłowości młodzieży o różnym typie lateralizacji / Danuta Krzywoń ; Uniwersytet Śląski. Wydział Pedagogiki i Psychologii w Katowicach. Instytut Pedagogiki. Zakład Pedagogiki Twórczości i Ekspresji Dziecka. Ząbki : Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, cop , [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. 5

6 Bibliogr., netogr. s ISBN Aspiracje zawodowe Polska 21 w. 2. Lateralizacja 3. Uczniowie szkół średnich socjologia Polska 21 w. 4. Studenci socjologia Polska 21 w. 5. Katowice (woj. śląskie) socjologia 21 w. 6. Sosnowiec (woj. śląskie) socjologia 21 w (438) (438) b /26744 NOWALSKA, Elżbieta. Jedność / Elżbieta Nowalska. Warszawa : Wydawnictwo MW, s. : il. ; 21 cm. (Myśl Warszawska) Na s. tyt. i grzb.: 19. oznacza kolejną poz. wydawniczą aut. ISBN Parapsychologia 2. Samopoznanie 3. Wydawnictwa popularne b /26745 WIERZCHOŃ, Michał. Granice świadomości : w poszukiwaniu poznawczego modelu subiektywności / Michał Wierzchoń. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop , [1] s. : il. ; 24 cm. Bibliogr. s Współfinansowanie: Uniwersytet Jagielloński. Wydział Filozoficzny ISBN Poznanie psychologia 2. Świadomość psychologia b /26746 BÓL I cierpienie - ujęcie interdyscyplinarne = poz ŁUCZAK, Anna.: Temperament i osobowość w diagnozie predyspozycji kierowców = poz MICHEL, Elizabeth.: Ciało a emocje = poz NICOLOSI, Joseph.: Dziecko a skłonności homoseksualne = poz PEDEUTOLOGICZNE aspekty autokreacji = poz TRZÓPEK, Joanna.: Na tropach podmiotu = poz RELIGIA. TEOLOGIA BUTLER, Joseph ( ). Piętnaście kazań / Joseph Butler ; przeł. i koment. opatrzył Jakub Zawiła-Niedźwiecki. Kraków ; Warszawa : Wydawnictwo Edu-Libri, s. ; 21 cm. Bibliogr. s Indeks. ISBN ISBN (PDF) ISBN (epub) ISBN (mobi) 1. Kazania anglikanizm 18 w b /26747 DILGO KHJENTSE (rinpocze ; ). Skarb serca Buddów : praktyka poglądu, medytacji i działania : komentarze do nauk Patrula Rinpocze / Dilgo Khjentse Rinpocze ; [tł. Dorota Bury]. Opole : Wydawnictwo Rogaty Budda, , [2] s. : il. ; 21 cm. Tyt. oryg.: The heart treasure of the enlightened ones : the practice of view, meditation and action ISBN : zł Patrul Rinpocze ( ) 2. Medytacja buddyzm b /26748 GAJDACZ, Emil (1940- ). Ewangelia miłości : Diakonat Żeński Eben-Ezer w Dzięgielowie = Das Evangelium der Liebe : Diakonissenanstalt = The gospel of love : Women s Diaconate Eben-Ezer in Dzięgielów / [tekst Emil Gajdacz ; zdj. Helena i Emil Gajdaczowie ; tł. Janina Gazda et al.]. Dzięgielów : Wydawnictwo Warto, s. : il. (gł. kolor.) ; 22 cm. Na okł. odmienna kolejność aut.: Helena i Emil Gajdaczowie. Tekst równol. pol., ang., niem. ISBN Zakłady Ebenezer (Dzięgielów) 2. Diakonisy ewangelicyzm augsburski Polska w. 3. Domy pomocy społecznej Polska w. 4. Dzięgielów (woj. śląskie) opieka społeczna w. 5. Cytaty / (438) b /26749 HESSION, Roy ( ). Ujrzeć Jezusa - i zrozumieć, że niczego więcej nam nie trzeba / Roy Hession ; [tł. Monika Hartman]. Katowice : Wydawnictwo CLC, s. ; 20 cm. 6

7 Tyt. oryg.: We would see Jesus Tyt. okł. i grzb.: Ujrzeć Jezusa. ISBN Jezus Chrystus protestantyzm 2. Rozmyślania religijne 274/ b /26750 KACZMAREK, Kamil (1973- ). Mechanizmy ewolucji religii / Kamil M. Kaczmarek. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, , [1] s. : il. ; 24 cm. (Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN ; nr 71) Streszcz. ang. Bibliogr. s Indeks. Współfinansowanie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydział Nauk Społecznych ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Instytut Socjologii ISBN Religia socjologia 2. Religia teoria 2-1 2: b /26751 KENNEDY, Robert E. (1933- ). Dary Zen dla chrześcijan / Robert Kennedy ; z jęz. ang. przeł. Joanna Janisiewicz. Kielce : Wydawnictwo Charaktery, s. ; 21 cm. Tyt. oryg. Zen gifts for Christians ISBN : zł Chrześcijaństwo a zen 2. Medytacja buddyzm 3. Zen a chrześcijaństwo b /26752 MARIAŃSKI, Janusz (1940- ). Podstawowe pojęcia socjologii religii w eksplikacji ks. Janusza Mariańskiego / oprac. i wyboru dokonał Marek Marczewski. Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, s. ; 21 cm. Indeks. ISBN Religia socjologia 2: b /26753 MISA, Dariusz (1971- ). L esperienza della divina misericordia secondo suor Faustina Kowalska : un analisi teologica / pres. da Dariusz Misa ; Katolícka Univerzita v Ružomberku. Teologická Fakulta. Košicie ; Lublin : Drukarnia Tekst Emilia Zonik i Wspólnicy, s. ; 24 cm. Diss. di dottorato. Katolícka univerzita v Ružomberku, Streszcz. ang. Bibliogr. s ISBN Maria Faustyna Kowalska (św. ; ) 2. Miłosierdzie Boże teologia katolicyzm b /26754 SULIKOWSKA-GĄSKA, Aleksandra. Ciała, groby i ikony : kult świętych w ruskiej tradycji literackiej i ikonograficznej / Aleksandra Sulikowska. Warszawa : Fundacja Ars Auro Prior : Wydawnictwo Neriton, s., 64 s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm. Bibliogr. s Indeksy. Współfinansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Historii Sztuki ISBN (Neriton) 1. Relikwie kult Ruś w. 2. Święci i błogosławieni kult Ruś w. 3. Święci i błogosławieni w literaturze staroruskiej 4. Święci i błogosławieni w sztuce ruskiej 5. Ikony ruskie tematyka w. 6. Literatura staroruska tematyka / : / (091) b /26755 Wiarygodność chrześcijaństwa w dyskusji z postmodernizmem / red. Wojciech Szukalski ; [aut. Robert J. Woźniak et al.] ; Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce. Bydgoszcz ; Lublin : Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce, , [4] s. : il. ; 21 cm. (Biblioteka Teologii Fundamentalnej, ISSN ; 8) Materiały ze Zjazdu Eucharystii, września 2012 r., Bydgoszcz. Nazwy aut. na s. 4. okł. Streszcz. ang. przy ref. Bibliogr. przy ref. 1. Chrześcijaństwo a postmodernizm 2. Postmodernizm krytyka 3. Materiały konferencyjne b /26756 HUBERT, Jacques.: Tajemnica Maryi = poz LITKOWSKI, Daniel: Historia kościołów na Zdzieżu w Borku Wielkopolskim w latach = poz LITKOWSKI, Daniel: Sanktuarium Pocieszenia Najświętszej Maryi Panny na Zdzieżu w Borku Wielkopolskim = poz MONITA, Rafał.: Niedzica = poz

8 PALLA, Alfred Jan.: Niewidzialna wojna o twoje życie = poz PRASAŁ, Andrzej.: Organy w kościołach dekanatu Bystrzyca Kłodzka = poz TOMCZAK, Patrycja.: Figury bycia = poz Kościół rzymskokatolicki Apologia Kościoła dzisiaj / red. Filip Krauze, Paweł Rabczyński ; [aut. Sławoj Leszek Głódź et al.] ; Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce. Gdańsk [etc.] : Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce, , [2] s. ; 21 cm. (Biblioteka Teologii Fundamentalnej, ISSN ; 7) Nazwy aut. na s. 4. okł. Materiały z VII Zjazdu Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, czerwca 2011 r., Gdańsk. Streszcz. ang. przy ref. Bibliogr. przy ref. 1. Kościół katolicki w. 2. Materiały konferencyjne 272 b /26757 BARBARIN, Philippe (1950- ). Adoracja i Eucharystia w nadziei Królestwa Bożego / Philippe Barbarin ; przekł. Lilla Danilecka. Warszawa : Promic - Wydawnictwo Księży Marianów, , [3] s. ; 18 cm. Tyt. oryg.: Adoration et eucharistie : dans l espérance du Royaume Tyt. grzb.: Adoracja i Eucharystia. ISBN : zł 9,90 1. Adoracja Najświętszego Sakramentu 2. Eucharystia katolicyzm b /26758 DI SANTO, Gianni. Prorok ze Spello : rzecz o małym bracie Carlu Carretcie / Gianni di Santo ; [przekł. Paweł Borkowski]. Ząbki : Apostolicum - Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, cop , [1] s. : il. ; 20 cm. (Victores) Tyt. oryg.: Carlo Carretto : il profeta di Spello Tyt. grzb.: Carretto. Bibliogr. C. Carretto s ISBN Carretto, Carlo ( ) 2. Mali Bracia Włochy r. 3. Duchowość katolicka historia Włochy 20 w. 4. Biografie / (450) 19 b /26759 Droga Krzyżowa. Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, [2013]. [29] s. : il. kolor. ; 15 cm. ISBN Droga krzyżowa b /26760 FERNÁNDEZ CARVAJAL, Francisco (1938- ). Dotrzeć do portu : znaczenie kierownictwa duchowego / Francisco Fernández-Carvajal ; [przekł. Katarzyna Chorzewska]. Ząbki : Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, cop , [3] s. ; 21 cm. Tyt. oryg.: Para llegar a puerto : el sentido de la ayuda espiritual Bibliogr. s ISBN Kierownictwo duchowe katolicyzm b /26761 GRÜN, Anselm (1945- ). Uzdrawiająca siła pocieszenia / Anselm Grün ; przekł. Kamil Markiewicz. Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech, cop , [3] s. ; 17 cm. Tyt. oryg.: Lob der sieben Tröstungen : was Leib und Seele gut tut Bibliogr. s ISBN : zł Cierpienie katolicyzm 2. Duchowość katolicka 3. Radość katolicyzm b /26762 HUBERT, Jacques. Jasna Góra : fondation = fundacja / Jacques Hubert ; [tł. Andrzej Trepka]. Częstochowa : Wydawnictwo Montfort, s. : il. kolor. ; 21 cm. Tekst równol. pol., fr. Bibliogr. s ISBN Mariologia katolicyzm b /26763 HUBERT, Jacques. Tajemnica Maryi : jak dotrzeć do Jezusa przez Maryję według Montforta / Jacques Hubert ; [tł. Adam Knapik]. Częstochowa : Wydawnictwo Montfort, , [1] s. ; 21 cm. 8

9 Tł. z fr. Bibliogr. s ISBN Ludwik Maria Grignion de Montfort (św. ; ). Secret de Marie 2. Mariologia katolicyzm historia 18 w b /26764 KOLBERG, Anna Maria. Święci uczą nas wiary / Anna Maria Kolberg. Ząbki : Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, s. : il. ; 21 cm. ISBN Święci i błogosławieni 2. Rozmyślania religijne b /26765 KRAKOWCZYK, Przemysław. Modlitwa ciała : postawy i gesty liturgiczne / Przemysław Krakowczyk. Ząbki : Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów, cop , [1] s. : il. kolor. ; 19 cm. Na książce wyłącznie błędnie przypisany ISBN. Bibliogr. s Gesty liturgiczne katolicyzm b /26766 KRUPA, Paweł (1965- ). Une grave querelle : l université de Paris, les mendiants et la conception Immaculée de la Vierge ( ) / Paweł Krupa. Warszawa : Instytut Tomistyczny, s. ; 24 cm. (Biblioteka Instytutu Tomistycznego. Teksty i Studia ; 6) Współwyd.: Tractatus de concepcione beate Marie virginis : maledicta dies / Iohannis Thome ; Dialogus de concepcione virginis Marie / Amelii de Lautriaco. Tekst częśc. łac. Streszcz. pol. Bibliogr. s Indeksy. ISBN Niepokalane Poczęcie teologia katolicyzm 14 w. 2. Mariologia katolicyzm historia 14 w. 3. Teologia katolicka historia Francja 14 w b /26767 KULMATYCKI, Janusz. Wolność za murami : w 20 rocznicę działalności koinonii Jan Chrzciciel na terenie Polski / z Januszem Kulmatyckim rozmawia Marek Maj. Wrocław : Wydawnictwo Koinonii Jan Chrzciciel Oaza, , [2] s. ; 21 cm. ISBN Kulmatycki, Janusz 2. Duchowość katolicka 3. Metanoja katolicyzm 4. Więźniowie Polska od 1989 r. 5. Wywiady (438) Maj, Marek (1970- ). b /26768 MACíAS DE LARA, Carlos. Nowenna do Dzieciątka Jezus : Anioł pasterzom mówił... / Carlos Macías de Lara ; tł. Irena Burchacka. Warszawa : Promic - Wydawnictwo Księży Marianów, , [2] s. : il. ; 15 cm. Tyt. oryg.: L annuncio dell angelo ai pastori : novenna di Natale. ISBN : zł 8,90 1. Dziecię Jezus kult katolicyzm 2. Nowenna b /26769 MACIĄG, Paweł Wojciech (1979- ). Fatimski ratunek dla dusz : o nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca / Paweł Wojciech Maciąg. Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, s. ; 21 cm. ISBN Maria (Matka Jezusa Chrystusa) kult katolicyzm 2. Objawienia maryjne w Fatimie 3. Rozmyślania religijne b /26770 MACIEJEWSKI, Jacek (1962- ). Adventus episcopi : pozaliturgiczne aspekty inauguracji władzy biskupiej w Polsce średniowiecznej na tle europejskim / Jacek Maciejewski. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, , [1] s. : il. ; 22 cm. Streszcz. ang. Bibliogr. s Indeksy. ISBN Ingres Polska w (438) b /

10 MBIDA, Franck H. (1980- ). Pedagogia Jezusa Chrystusa : zarys chrystologii pedagogicznej / Franck H. Mbida. Częstochowa : Wydawnictwo Montfort, s. ; 15 cm. Przedm. także fr. Bibliogr. s ISBN Chrystologia katolicyzm b /26772 ORCZYK, Adam (1964- ). Kształcenie i formacja duchownych w średniowieczu / Adam Orczyk. Lublin : Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, s. ; 21 cm. Bibliogr. s ISBN Szkolnictwo teologiczne Europa Zachodnia 6-15 w b /26773 PALLA, Alfred Jan. Niewidzialna wojna o twoje życie / Alfred J. Palla. Warszawa : Wydawnictwo Bogulandia, s. : il. ; 21 cm. ISBN : zł Biblia analiza i interpretacja 2. Duchowość katolicka 3. Walka duchowa katolicyzm / b /26774 Różaniec z Matką Bożą Królową Rodzin : rozważania / oprac. Jan Glapiak. Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech, cop , [1] s. : il. ; 15 cm. Bibliogr. na s. 3. okł. ISBN Maria (Matka Jezusa Chrystusa) kult katolicyzm 2. Różaniec (modlitwa) b /26775 Sens mojego istnienia : prawdziwe historie Polek i Polaków. Cz. 2 / [red. tekstu Józef Stępień, Jan Stypuła]. [Kłodzko] : Elbi Plus Arkadiusz Pacan : staraniem Międzynarodowego Stowarzyszenia Geodenitów w Polsce, , [3] s. ; 21 cm. Na okł.: Biuletyn MSG: Gedeonita Polski, wydanie specjalne. ISBN (Elbi Plus) 1. Metanoja katolicyzm 2. Antologie 3. Pamiętniki polskie od 1944 r (438) (438) 20 b /26776 SIWECKI, Leon (1967- ). Credo : 31. rozważań na każdy dzień miesiąca / oprac. Leon Siwecki, Dariusz Bęc, Mariusz Piotrowski. Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, , [2] s. ; 20 cm. ISBN Wiara katolicyzm 2. Rozmyślania religijne Bęc, Dariusz.; Piotrowski, Mariusz. b /26777 Sztuka w liturgii / [red. Wacław J. Świerzawski ; współred. Adelajda Sielepin] ; Ośrodek Formacji Liturgicznej w Zawichoście ; we współpr. z Instytutem Liturgicznym UP JP II w Krakowie. Zawichost ; Kraków : Ośrodek Formacji Liturgicznej ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, s. : il. ; 24 cm. (Mysterium Christi : (podręcznik liturgiki ogólnej i szczegółowej) ; 7) ISBN (Wydaw. Diecezjalne i Drukarnia) 1. Liturgia katolicka teologia 2. Sztuka chrześcijańska historia 3. Podręczniki (07) b /26778 TYLUS, Stanisław (1956- ). Leksykon polskich pallotynów ( ) / Stanisław Tylus. Ząbki : Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla ; Poznań : Pallottinum, , [3] s. : il. ; 24 cm. Na okł. i grzb. podtyt.: liber mortuorum. Bibliogr. przy biogramach. Indeks. ISBN (Apostolicum) 1. Pallotyni Polska 2. Słowniki biograficzne / (438) (438) 20 b /

11 WYSZYŃSKI, Stefan ( ). Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski, ojciec Soboru Watykańskiego II ( ) : wybór dokumentów / oprac. Stanisław Wilk, Anna Wójcik ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Lublin : Wydawnictwo KUL, , [1] s., [5] s. tabl. : il. ; 25 cm. Zawiera wypowiedzi S. Wyszyńskiego podczas Soboru Watykańskiego II. Tekst częśc. równol. pol., łac. Bibliogr. s Indeks. ISBN Sobór Watykański (2 ; ) 2. Źródła historyczne /.4 b /26780 MISA, Dariusz: L esperienza della divina misericordia secondo suor Faustina Kowalska = poz WALUŚ, Mirosław.: Trzydziestoletnia historia krzyży w szkołach w Krobi, w parafii pod wezwaniem św. Mikołaja = poz NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA Społeczne pogranicza : monografia / red. nauk. Robert B. Woźniak, Tadeusz E. Zaborowski ; Politechnika Poznańska [et al.]. Poznań ; Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. : il. ; 24 cm. Tekst częśc. ang., ros. Streszcz. ang., ros. przy rozdz. Bibliogr. przy rozdz. Współfinansowanie: Polska Akademia Nauk ISBN Nauki społeczne 3 b /26781 LOLO, Radosław: Historia wokół nas = poz MAŁKOWSKI, Tomasz: Historia i społeczeństwo = poz Metodologia nauk społecznych. Polityka społeczna. Problematyka płci. Socjografia Facing the challenges : social policy in Poland after 1990 / ed. by Piotr Michoń, Józef Orczyk, Maciej Żukowski ; Poznań University of Economics. Poznań : Poznań University of Economics Press, s. : il. ; 23 cm. Bibliogr. przy pracach. ISBN Polityka społeczna Polska od 1989 r. 304(438) b /26782 NICOLOSI, Joseph. Dziecko a skłonności homoseksualne : poradnik dla rodziców / Joseph Nicolosi, Linda Ames Nicolosi ; przeł. Anna Jetkowska. Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, , [6] s. ; 21 cm. (Psychologia i Wiara) Tyt. oryg.: A parent s guide to preventing homosexuality ISBN : zł Dziecko psychologia 2. Homoseksualizm 3. Tożsamość płciowa 4. Wychowanie w rodzinie 5. Poradniki dla rodziców Nicolosi, Linda Ames (1947- ). b / Statystyka. Demografia. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN ; 278) (Taksonomia, ISSN ; 20) Na grzb. odmienny tyt. serii: Prace Naukowe UE. Materiały z XXI Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVI Konferencji Taksonomicznej), września 2012 r., Lipowy Most. Streszcz. ang. przy ref. Bibliogr. przy ref. Książka dostępna także w wersji elektronicznej. Współfinansowanie: Narodowy Bank Polski ; Polskie Towarzystwo Statystyczne. Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych 1. Klasyfikacja 2. Statystyka gospodarcza 3. Statystyka matematyczna 4. Materiały konferencyjne 311.3: b /26784 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN ; 279) (Taksonomia, ISSN ; 21) 11

12 Na grzb. odmienny tyt. serii: Prace Naukowe UE. Materiały z XXI Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVI Konferencji Taksonomicznej), września 2012 r., Lipowy Most. Streszcz. ang. przy ref. Bibliogr. przy ref. Współfinansowanie: Narodowy Bank Polski ; Polskie Towarzystwo Statystyczne. Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych 1. Klasyfikacja 2. Statystyka gospodarcza 3. Statystyka matematyczna 4. Materiały konferencyjne 311.3: b /26785 MIROSZEWSKI, Kazimierz.: Obozy odosobnienia w Bytomiu i Bytomskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego ( ) = poz SAMOZWAŃCZE konsulaty = poz Socjologia Aktywne społeczności : zmiana społeczna : katalog praktyk. T. 3 / [red. Grzegorz Szymanik]. Warszawa : Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, [2013]. 174, [2] s. : il. kolor. ; 20 cm. Współfinansowanie: Unia Europejska ISBN : bezpł. 1. Społeczności lokalne Polska 21 w (438) b /26786 ANGUTEK, Dorota. Kulturowe wymiary krajobrazu : antropologiczne studium recepcji przyrody na prowincji : od teorii do empirii / Dorota Angutek. Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. : il. kolor. ; 24 cm. Streszcz. ang. Bibliogr. s Indeks. Finansowanie: Uniwersytet Zielonogórski ISBN Krajobraz antropologia społeczna 2. Przyroda antropologia społeczna 3. Sępólno Krajeńskie (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) etnografia 316.7(438) b /26787 BOROWIEC, Piotr. Czas polityczny po rewolucji : czas w polskim dyskursie politycznym po 1989 roku / Piotr Borowiec. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop , [2] s. ; 24 cm. Bibliogr. s Współfinansowanie: Narodowe Centrum Nauki ; Uniwersytet Jagielloński ISBN Czas socjologia Polska od 1989 r. 2. Świadomość społeczna Polska od 1989 r. 3. Zmiana społeczna Polska od 1989 r. 4. Polska polityka wewnętrzna od 1989 r (438) (438) (438) 323(438) b /26788 CAL - pracownia inspiracji : jak aktywizować młodzież. Warszawa : Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, [2] s. : il. (w tym. kolor.) ; 23 cm. Bibliogr. przy rozdz. Współfinansowanie: Unia Europejska ISBN Adaptacja społeczna Polska 21 w. 2. Młodzież socjologia Polska 21 w. 3. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) socjologia 21 w (438) (438) b /26789 History and society as depicted in Indian literature and art. P. 1, Drśya, visual and performing arts / Jagiellonian University. Institute of Oriental Studies. Kraków : Księgarnia Akademicka, XI, 279 s., [12] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm. (Cracow Indological Studies, ISSN ; vol. 14) Materiały z międzynarodowego seminarium, 2011 r. Bibliogr. przy ref. Finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Uniwersytet Jagielloński. Wydział Filologii 1. Sztuka indyjska historia 2. Indie socjologia 3. Literatura indyjska historia 316.7(540) 7.03(540) (091) b /26790 Obywatel w mundurze : aksjologiczny wymiar funcjonowania nowoczesnych sił zbrojnych / pod red. Henryka Spustka ; zespół red. Marek Bodziany, Mirosław Smolarek, Artur Gołębiowski. Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, s. : il. (gł. kolor.) ; 26 cm. 12

13 Tekst częśc. ang. Streszcz. ang. przy pracach. Bibliogr. przy pracach. Finansowanie: Ministerstwo Obrony Narodowej ISBN Wojsko socjologia Polska 21 w :355.1(438) b /26791 ORNACKA, Katarzyna. Od socjologii do pracy socjalnej : społeczny fenomen dzieciństwa / Katarzyna Ornacka. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop , [1] s. : il. ; 24 cm. Bibliogr. s ISBN Dziecko opieka społeczna Polska 21 w. 2. Dziecko socjologia Polska 21 w (438) (438) b /26792 PRZYBYSZEWSKI, Krzysztof. Kultura publiczna : refleksje wokół kondycji społeczeństwa i państwa polskiego / Krzysztof Przybyszewski. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. : il., err. ; 24 cm. (Pisma Filozoficzne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; t. 134) Streszcz. ang. Spis treści także ang. Bibliogr. s Indeks. ISBN Społeczeństwo obywatelskie Polska od 1989 r. 2. Polska polityka socjologia od 1989 r (438) (438) b /26793 Świat dotyku i dźwięku : kultura, sport i turystyka w służbie nowoczesnej rehabilitacji inwalidów wzroku : X edycja międzynarodowej konferencji Reha for the blind in Poland, Warszawa, grudzień 2012 / Fundacja Szansa dla Niewidomych. Warszawa : Fundacja Szansa dla Niewidomych, s., [1] k. tabl. : il. kolor. ; 30 cm. Tyt. okł. i grzb.: X edycja międzynarodowej konferencji Reha for the blind in Poland. Na okł.: 20 lat Fundacji Szansa dla Niewidomych. Zawiera materiały informacyjne oraz streszcz. ref. Współfinansowanie: Państowowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ; Fundacja Szansa dla Niewidomych 1. Fundacja Szansa dla Niewidomych 2. Niewidomi kultura Polska 21 w. 3. Księgi pamiątkowe 4. Sprawozdania z konferencji 316.7(438) (438) b /26794 JANOWSKI, Benon: On distances as a factor of cultural development = poz KACZMAREK, Kamil: Mechanizmy ewolucji religii = poz KALBARCZYK, Marek.: Dotrzeć do celu = poz KALBARCZYK, Marek.: Dotrzeć do celu = poz KALBARCZYK, Marek.: Dotrzeć do celu = poz KĘSY, Marcin.: Kształtowanie kompetencji menedżerskich personelu medycznego w szpitalach = poz KRZYWOŃ, Danuta.: Zainteresowania zawodowe a typy umysłowości młodzieży o różnym typie lateralizacji = poz MAKOWSKI, Jacek.: Die Abgeordnetenrede im Europäischen Parlament = poz MARIAŃSKI, Janusz: Podstawowe pojęcia socjologii religii w eksplikacji ks. Janusza Mariańskiego = poz MISIAK, Tomasz: Kulturowe przestrzenie dźwięku = poz NOWOSIELSKA-SOBEL, Joanna.: Od ziemi rodzinnej ku ojczyźnie ideologicznej = poz PENSÉES orientale et occidentale = poz POSTAWY personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem = poz PRZYBYCIEŃ, Krzysztof K.: Praca w epoce informacji. = poz SAMOZWAŃCZE konsulaty = poz SZYMCZAK, Wioletta.: Partycypacja osób zaangażowanych społecznie = poz TRANSFORMACJA systemowa w Polsce = poz WETESKO, Leszek.: Piastowie i ich państwo w łacińskiej Europie = poz WSPÓŁCZESNE aspekty badań przestrzeni geograficznej = poz Nauki polityczne. Polityka. Harcerstwo łomżyńskie wczoraj i dziś : praca zbiorowa. T. 3 / [pod red. Zbigniew Kamionowski, Dorota Górska] ; Komenda Hufca Nadnarwiańskiego ZHP im. Adama Chętnika w Łomży, Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego. Łomża : Komenda Hufca Nadnarwiańskiego ZHP : Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego, s., [1] k. tabl. złoż. luzem : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. 13

14 Praca z okazji obchodów 100-lecia harcerstwa łomżyńskiego. Współfinansowanie: Muzeum Historii Polski ; Łomża. Urząd Miejski ISBN (KHNZHP) 1. Związek Harcerstwa Polskiego 2. Łomża (woj. podlaskie ; okręg) organizacje w (438) b /26795 Jakość naszej demokracji : społeczno-kulturowe podstawy polskiego życia publicznego / red. nauk. Bogdan W. Mach. Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk : Collegium Civitas, s. : il. ; 24 cm. Na s. red. błędny ISBN drugiego wydawcy. Bibliogr. s ISBN (ISP PAN) ISBN Demokracja Polska od 1989 r (438) b /26796 KOŹBIAŁ, Krzysztof (1973- ). System polityczny Księstwa Liechtensteinu / Krzysztof Koźbiał. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop , [1] s. : il. ; 24 cm. Bibliogr. s Współfinansowanie: Uniwersytet Jagielloński. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Instytut Europeistyki ISBN Liechtenstein ustrój 321(494.9) b /26797 MINICH, Dobrochna (1984- ). Władza państwowa w koncepcjach Grzegorza Leopolda Seidlera / Dobrochna Minich. Rzeszów : Wydawnictwo Amelia, Aneta Siewiorek, , [2] s., [2] k. tabl. : il. ; 25 cm. Streszcz. ang. Bibliogr. s ISBN Seidler, Grzegorz Leopold ( ) 2. Władza państwowa teoria historia Polska w b /26798 Polska w Unii Europejskiej : bilans dekady : praca zbiorowa / pod red. Filipa Tereszkiewicza. Warszawa : Kancelaria Prezydenta RP, , [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. U góry s. tyt. i okł.: Laboratorium Idei - Prezydencki Program Ekspercki. ISBN Unia Europejska a Polska 2. Polska a Unia Europejska 327(438) (4-67) (438) (4-67) b /26799 SAGAN, Stanisław (1951- ). Nauka o państwie współczesnym / Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova. Wyd. 3. rozsz. Warszawa : LexisNexis Polska, , [2] s. : il. ; 21 cm. (Podręczniki LexisNexis : teoria państwa i prawa, filozofia) Dla studentów, doktorantów i wykładowców kierunków: prawa, administracji, stosunków międzynarodowych, europeistyki i politologii. Streszcz. ang., niem., ros. Bibliogr. s , wykaz aktów prawnych s ISBN : zł Państwo teoria 2. Polityka teoria 3. Podręczniki akademickie (075.8) Serzhanova, Viktoriya. b /26800 BOROWIEC, Piotr.: Czas polityczny po rewolucji = poz CAŁOPALNY = poz HOMEK = poz KASZNICA, Stanisław: Druga wojna światowa = poz MAKOWSKI, Jacek.: Die Abgeordnetenrede im Europäischen Parlament = poz NAD ODRĄ i Bałtykiem = poz NOWIK, Grzegorz: Epilog do Kamieni na szaniec = poz NOWOSIELSKA-SOBEL, Joanna.: Od ziemi rodzinnej ku ojczyźnie ideologicznej = poz PAMIĘTNIKI = poz SIENKIEWICZ, Piotr.: Euro obywatel = poz TAZBIR, Janusz: Kultura szlachecka w Polsce = poz WOJAKIEWICZ, Michał.: Czerwone piekło = poz

15 33 Nauki ekonomiczne ANDRZEJEWSKA, Aleksandra. Metoda koordynacji działań w obszarze ekonomii społecznej : podręcznik systemowy / [aut. Aleksandra Andrzejewska, Katarzyna Chajbos, Zofia Rutkowska]. Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). ISBN Ekonomia społeczna 2. Podręczniki (07) Chajbos, Katarzyna.; Rutkowska, Zofia. b /26801 ANDRZEJEWSKA, Aleksandra. Metoda koordynacji działań w obszarze ekonomii społecznej : podręcznik wdrożeniowy / [aut. Aleksandra Andrzejewska, Katarzyna Chajbos, Zofia Rutkowska]. Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. : il. ; 30 cm. ISBN Ekonomia społeczna 2. Podręczniki (07) Chajbos, Katarzyna.; Rutkowska, Zofia. b /26802 BUTKOWSKA, Maria. Z pieniędzmi za pan brat : poradnik do edukacji ekonomicznej osób niepełnosprawnych intelektualnie / [aut. Maria Butkowska, Lucja Strużyk, Józefa Wilgosz]. Wyd. 2., rozsz. Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia : Stowarzyszenie Dobrze, że jesteś, s., [4] k. tabl. : il. kolor. ; 30 cm. ISBN (Wydaw. Diecezjalne i Drukarnia) ISBN Edukacja ekonomiczna 2. Niepełnosprawni umysłowo nauczanie 3. Materiały pomocnicze dla szkół specjalnych 33 (075.2) (075.3) Strużyk, Lucja.; Wilgosz, Józefa. b /26803 Finanse i nieruchomości w rozwoju lokalnym / red. nauk. Ryszard Brol, Beata Bal-Domańska. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. : il. ; 24 cm. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN ; 280) Na grzb. odmienny tyt. serii: Prace Naukowe UE. Materiały z konf. nauk., Wrocław. Streszcz. ang. przy ref. Spis treści także ang. Bibliogr. przy ref. ISBN Rozwój regionalny Polska od 1989 r. 2. Materiały konferencyjne 332.1(438) b /26804 Gospodarka lokalna w teorii i praktyce / red. nauk. Ryszard Brol, Andrzej Sztando. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. : il. ; 24 cm. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN ; 284) Na grzb. odmienny tyt. serii: Prace Naukowe UE. Materiały z konf. nauk., Wrocław. Streszcz. ang. przy ref. Spis treści także ang. Bibliogr. przy ref. ISBN Gospodarka terenowa 2. Materiały konferencyjne b /26805 GRALCZYK, Jacek (1963- ). Laboratorium ekonomii społecznej : poradnik, jak organizować lokalne planowanie ekonomii społecznej i refleksję nad ekonomią / Jacek Gralczyk. Warszawa : Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, , [2] s. ; 23 cm. ISBN : bezpł. 1. Ekonomia społeczna Polska 21 w b /26806 Innowacyjność w rozwoju lokalnym i regionalnym / red. nauk. Danuta Strahl, Dariusz Głuszczuk. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. : il. ; 24 cm. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN ; 285) Na grzb. odmienny tyt. serii: Prace Naukowe UE. Streszcz. ang. przy pracach. Bibliogr. przy pracach. ISBN Innowacje stosowanie gospodarka Polska 21 w. 2. Rozwój regionalny Polska 21 w (438) (438) b /26807 Inwestycje w polityce gospodarczej i lokalnej / red. nauk. Kazimierz Pająk ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. : il. ; 24 cm. 15

16 Streszcz. ang. przy pracach. Bibliogr. przy pracach. ISBN Inwestycje polityka Polska od 1989 r (438) b /26808 KMIECIAK, Robert. Współpraca środowiska gospodarczego z samorządem terytorialnym w aglomeracji poznańskiej / Robert Kmieciak, Paweł Antkowiak, Marta Balcerek ; Centrum Badań Metropolitalnych. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, , [1] s. : il. ; 24 cm. (Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej ; nr 21) Bibliogr. s , netogr. s Finansowanie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań ISBN Partnerstwo publiczno-prywatne Polska 2. Poznań (woj. wielkopolskie ; okręg) gospodarka 21 w (438) 332.1(438) Antkowiak, Paweł.; Balcerek, Marta. b /26809 Local economy in theory and practice : local development governance aspects / ed. by Ryszard Brol, Andrzej Sztando. Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, s. : il. ; 24 cm. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN ; 283) Na grzb. odmienny tyt. serii: Prace Naukowe UE. Materiały z konf. nauk., Wrocław. Streszcz. pol. przy ref. Spis treści także pol. Bibliogr. przy ref. ISBN Rozwój regionalny Polska 21 w. 2. Samorząd terytorialny Polska 21 w. 3. Materiały konferencyjne 332.1(438) 352/353(438) b /26810 Local economy in theory and practice : planning and evaluation aspects / ed. by Ryszard Brol, Andrzej Sztando. Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN ; 282) Na grzb. odmienny tyt. serii: Prace Naukowe UE. Materiały z konf. nauk., Wrocław. Streszcz. pol. przy ref. Spis treści także pol. Bibliogr. przy ref. ISBN Gospodarka terenowa 2. Materiały konferencyjne b /26811 MAKOWIECKA, Monika. Klastry w sektorze ekonomii społecznej : poradnik, jak stworzyć sieć współpracujących podmiotów z korzyścią dla wszystkich mieszkańców regionu / Monika Makowiecka. Warszawa : Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, , [1] s. : il. ; 23 cm. Współfinansowanie: Unia Europejska ISBN : bezpł. 1. Ekonomia społeczna 2. Klastry (ekon.) 3. Poradniki b /26812 MIKA, Tomasz. Model partnerstwa prywatno-społecznego : podręcznik uczestnika / [aut. Tomasz Mika, Bartłomiej Sroczyński, Grzegorz Wojtanowski]. Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. : il. ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). Współfianansowanie: Unia Europejska ISBN Ekonomia społeczna 2. Partnerstwo publiczno-prywatne 3. Podręczniki (07) Wojtanowski, Grzegorz.; Sroczyński, Bartłomiej. b /26813 Model partnerstwa prywatno-społecznego : podręcznik wdrożeniowy / [aut. Małgorzata Animucka et al.]. Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. : il. ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). Współfianansowanie: Unia Europejska ISBN Ekonomia społeczna 2. Partnerstwo publiczno-prywatne 3. Podręczniki (07) b /26814 NAPIERAŁA, Wacław. Wstęp do monografii Cechu Rzemiosł Różnych Międzychodzko-Drezdeneckiego w Międzychodzie pośród historii rzemiosła / Wacław Napierała ; Cech Rzemiosł Różnych Międzychodzko-Drezdenecki. Międzychód : Drukarnia-Międzychód, s. : il. kolor. ; 30 cm. 16

17 Bibliogr. s ISBN Cech Rzemiosł Różnych Międzychodzko-Drezdenecki 2. Cechy (rzem.) Polska w. 3. Międzychód (woj. wielkopolskie, pow. Międzychód) rzemiosło organizacje w (438) b /26815 NOJSZEWSKA, Ewelina. Wprowadzenie do ekonomii : podręcznik do nauki zawodu : branża ekonomiczna / Ewelina Nojszewska. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. : il. ; 24 cm. Do nowej podstawy programowej - reforma ISBN Ekonomia 2. Podręczniki dla szkół zawodowych 33 ( ) b /26816 Problemy rozwoju regionalnego / red. nauk. Elżbieta Sobczak, Małgorzata Markowska. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. : il. ; 24 cm. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN ; 281) Na grzb. odmienny tyt. serii: Prace Naukowe UE. Streszcz. ang. przy pracach. Bibliogr. przy pracach. ISBN Rozwój regionalny Polska 21 w (438) b /26817 Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu Badania dla rozwoju Mazowsza. Lublin : Fundacja Fundusz Inicjatyw, cop s. : il. kolor. ; 24 cm. Współfinansowanie: Unia Europejska ISBN : bezpł. 1. Mazowieckie, województwo (od 1999) gospodarka 332.1(438) b /26818 Regional economy in theory and practice / ed. by Elżbieta Sobczak, Andrzej Raszkowski. Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN ; 286) Na grzb. odmienny tyt. serii: Prace Naukowe UE. Materiały z konf. nauk., września 2012 r., Mysłakowice. Streszcz. pol. przy ref. Bibliogr. przy ref. ISBN Gospodarka terenowa kraje Unii Europejskiej 2. Gospodarka terenowa Polska 21 w. 3. Rozwój regionalny kraje Unii Europejskiej 4. Rozwój regionalny Polska 21 w. 5. Materiały konferencyjne 332.1(438) 332.1(4-67) b /26819 SADOWSKA, Barbara. Model edukacyjny : podręcznik dla użytkowników / [aut. Barbara Sadowska, Lidia Węsierska-Chyc, Sławomir Piwowarczyk]. Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. : il. ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). ISBN Ekonomia społeczna 2. Podręczniki (07) Węsierska, Lidia.; Piwowarczyk, Sławomir. b /26820 System informatyczny koordynacji działań w obszarze ekonomii społecznej : podręcznik systemowy / [aut. Marek Urbaniak et al.]. Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. Współfinansowanie: Unia Europejska ISBN Systemy informatyczne stosowanie gospodarka 2. Ekonomia społeczna 3. Podręczniki (07) b /26821 System monitoringu sektora ekonomii społecznej : podręcznik wdrożeniowy / [aut. Aleksandra Andrzejewska et al.]. Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). Współfinansowanie: Unia Europejska ISBN Ekonomia społeczna 2. Podręczniki (07) b /26822 SZAL, Eugeniusz. 100 lat działalności Banku Spółdzielczego w Łańcucie / [aut. Eugeniusz Szal]. Lańcut : Bank Spółdzielczy, s. : il. (gł. kolor.), err. ; 23 cm. 17

18 Bibliogr. s ISBN Bank Spółdzielczy (Łańcut) 2. Banki spółdzielcze Polska w. 3. Łańcut (woj. podkarpackie) banki w (438) b /26823 SZYMAŃSKA, Joanna. Eksperymentujemy! : o lokalnej i innowacyjnej ekonomii społecznej / Joanna Szymańska, Jakub Zgierski. Warszawa : Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, , [2] s. ; 24 cm. ISBN : bezpł. 1. Ekonomia społeczna Polska 21 w Zgierski, Jakub. b /26824 WĘSIERSKA, Lidia. Model edukacyjny : podręcznik dla uczestników / [aut. Lidia Węsierska-Chyc]. Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. : il. ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). Bibliogr. s. 47. ISBN Ekonomia społeczna 2. Podręczniki (07) b /26825 BADOWSKA-KIONKA, Joanna.: Język angielski zawodowy w branży ekonomicznej = poz KLASYFIKACJA i analiza danych - teoria i zastosowania = poz KLASYFIKACJA i analiza danych - teoria i zastosowania = poz MAŁUSZYŃSKA, Ewa.: Migracje i delokalizacja przedsiębiorstw = poz PRZEDSIĘBIORSTWO na rynku globalnym = poz SZYMCZAK, Wioletta.: Partycypacja osób zaangażowanych społecznie = poz WSPOMAGANIE działalności przedsiębiorczej i innowacyjnej = poz WSPÓŁCZESNE aspekty badań przestrzeni geograficznej = poz Praca PRZYBYCIEŃ, Krzysztof K. Praca w epoce informacji. Cz. 1, Personalistyczne (i nie tylko) spojrzenie na przemiany pracy / Krzysztof K. Przybycień ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Stalowa Wola : Fundacja Uniwersytecka, s. : il. ; 21 cm. Bibliogr., netogr. s Dostępne również w formie elektronicznej. ISBN Praca filozofia b /26826 DĄBROWSKI, Andrzej.: Bezpieczna praca w małych firmach budowlanych = poz DOSTOSOWANIE kształcenia zawodowego w branży mechatronicznej do potrzeb rynku pracy w województwie łódzkim = poz DOSTOSOWANIE kształcenia zawodowego w branży mechatronicznej do potrzeb rynku pracy w województwie łódzkim = poz KALBARCZYK, Marek.: Czas na własną firmę. = poz KALBARCZYK, Marek.: Czas na własną firmę. = poz KALBARCZYK, Marek.: Czas na własną firmę. = poz KASPRZYK, Henryk.: Metodyka wyznaczania poziomu hałasu na stanowisku pracy w przykładach = poz WDRAŻANIE rozwiązań z zakresu monitorowania rynku pracy w branży mechatronicznej w kontekście aktualizowania form i treści kształcenia w szkolnictwie zawodowym w województwie łódzkim = poz ZAWODY przyszłości - monter elektronik = poz ZAWODY przyszłości - monter mechatronik = poz ZAWODY przyszłości - technik elektronik = poz ZAWODY przyszłości - technik informatyk = poz ZAWODY przyszłości - technik mechanik = poz ZAWODY przyszłości - technik mechatronik = poz

19 ZWIĘKSZANIE udziału kobiet w branży mechatronicznej w szkolnictwie zawodowym i na rynku pracy w województwie łódzkim = poz Finanse. Podatki. OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM NUMIZMATYCZNE (8 ; Praszka ; 2012). Papierowy pieniądz zastępczy na Śląsku : materiały z VIII Ogólnopolskiego Seminarium w Praszce zorganizowanego 22 września 2012 r. / Dyrektor Muzeum w Praszce, Praszkowskie Towarzystwo Numizmatyczne, Redakcja Grosza. Praszka : [s.n], [32] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. Opis wg okł. Bibliogr. s. [32]. 1. Pieniądz zastępczy Niemcy r. 2. Pieniądz zastępczy Polska r. 3. Śląsk finanse r. 4. Materiały konferencyjne (438) b /26827 VAT 2013/2014 : Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług / Infor. Stan prawny na 1 października 2013 r. z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2014 r. Warszawa : Infor PL, s. ; 24 cm. (Paragrafy Księgowego ; 3) Opis wg okł. U dołu okł.: Rekomenduje dwutygodnik Biuletyn VAT. Wykaz aktów prawnych s ISBN Podatek od towarów i usług prawo Polska 2. Poradniki (438) b /26828 PERSPEKTYWY integracji gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu = poz /339 Gospodarka. Handel KAPCEWICZ, Beata. Networking w karierze : jak odnieść sukces dzięki sieci kontaktów? / Beata Kapcewicz. Warszawa : Edgard, s. : il. ; 21 cm. (Samo Sedno) Na okł.: Na podstawie doświadczenia 15 tys. menedżerów. Bibliogr., netogr. s ISBN : zł 39,90 1. Networking 2. Poradniki /.18 b /26829 ŁASAK, Piotr. Procesy umiędzynarodowienia przemysłu samochodowego : rola rynków wschodzących / Piotr Łasak. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop , [3] s. : il. ; 24 cm. Bibliogr. s ISBN Przemysł samochodowy b /26830 Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu / red. nauk. Krzysztof Opolski, Jarosław Górski. Warszawa : Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, s. : il. ; 24 cm. Tekst częśc. ang. Streszcz. ang., pol. Bibliogr. s Współfinansowanie: Narodowy Bank Polski ISBN Kryzys finansowy 21 w. 2. Pieniądz polityka kraje Unii Europejskiej 3. Rynek finansowy kraje Unii Europejskiej 4. Strefa euro (4-67) (4-67) (4-67) b /26831 Pozycja konkurencyjna Poznania wśród metropolii krajowych i europejskich / pod red. Tomasza Kaczmarka ; [aut. Autor Bajerski et al.]. Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, , [2] s. : il. ; 24 cm. (Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej ; nr 22) Bibliogr. przy pracach. Finansowanie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań ISBN Poznań (woj. wielkopolskie ; okręg) konkurencyjność 21 w (438) b /26832 Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego : praca zbiorowa. (2) / pod red. Roberta Mroczka ; aut. Jadwiga Drożdż [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, , [2] s. : il. kolor. ; 24 cm. (Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej : program wieloletni ; nr 35) 19

20 Bibliogr. s. [157]. ISBN : bezpł. 1. Przemysł rolno-spożywczy kraje Unii Europejskiej 2. Przemysł rolno-spożywczy Polska od 1989 r (438) (4-67) 664 b /26833 Regions and their socio-economic growth / ed. by Cezary Mądry. Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. : il. ; 24 cm. Bibliogr. przy pracach. ISBN Europa Środkowo-Wschodnia gospodarka od 1989 r ( ) b /26834 Transformacja systemowa w Polsce : wybrane aspekty / pod red. Krzysztofa Łabędzia. Kraków : Księgarnia Akademicka, s. ; 21 cm. Współfinansowanie : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ISBN Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polska (438) (438) b x 2013/26835 Trendy rozwojowe w gospodarce światowej / red. nauk. Małgorzata Bartosik-Purgat, Jerzy Schroeder ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. : il. ; 23 cm. Bibliogr. przy pracach. ISBN Międzynarodowe stosunki gospodarcze b /26836 The world in economic crisis : remarks from the SYLFF Community / ed. by Marcin Grabowski, Paweł Laidler. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop , [1] s. : il. ; 23 cm. Materiały z konf. nauk., 2012 r., Kraków. Bibliogr. przy ref. Współfinansowanie: Uniwersytet Jagielloński ; Jagiellonian University SYLFF Fellows Association. ISBN Kryzys finansowy 2007 r. 2. Kryzys gospodarczy 3. Materiały konferencyjne b /26837 GÓRNY, Janusz.: Kolejowe regionalne przewozy pasażerskie w Polsce w świetle polityki transportowej Unii Europejskiej = poz POLSKA w Unii Europejskiej = poz PRZEDSIĘBIORSTWO na rynku globalnym = poz SŁAWIŃSKA, Maria: Przedsiębiorstwo handlowe = poz URBAŃSKI, Marcin: Sprzedaż w warsztacie samochodowym. = poz Turystyka KALBARCZYK, Marek. Smak na koniuszkach palców / Marek Kalbarczyk, Piotr Adamczewski. Warszawa : Fundacja Szansa dla Niewidomych, [2], 225, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm. Indeks. ISBN Niewidomi turystyka Polska 2. Turystyka kulinarna Polska 3. Mazowieckie, województwo (od 1999) gastronomia 4. Przepisy kulinarne :641/642(438) /.56 Adamczewski, Piotr (1942- ). b /26838 NAWROCKA, Elżbieta. Wizerunek obszaru recepcji turystycznej : podstawy konceptualizacji i czynniki jego kreowania / Elżbieta Nawrocka. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. : il. ; 24 cm. (Monografie i Opracowania / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ISSN ; nr 241) Streszcz. ang. Bibliogr. s ISBN Turystyka public relations b /

R. 68(80) Warszawa, 22-28 lipca 2012 r. Nr 30

R. 68(80) Warszawa, 22-28 lipca 2012 r. Nr 30 R. 68(80) Warszawa, 22-28 lipca 2012 r. Nr 30 Poz. 21225-21914 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 Poz. 18287-18862 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 Poz. 16492-17184 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14

R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14 R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14 Poz. 9226-9849 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 Poz. 29565-30138 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 2-8 lutego 2014 r. Nr 6

R. 70(82) Warszawa, 2-8 lutego 2014 r. Nr 6 R. 70(82) Warszawa, 2-8 lutego 2014 r. Nr 6 Poz. 3759-4433 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 Poz. 5511-6193 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 Poz. 16107-16659 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 9-15 października 2011 r. Nr 41

R. 67(79) Warszawa, 9-15 października 2011 r. Nr 41 R. 67(79) Warszawa, 9-15 października 2011 r. Nr 41 Poz. 26283-27040 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 Poz. 15826-16389 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 Poz. 15876-16491 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 Poz. 26575-27116 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16

R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16 R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16 Poz. 9735-10330 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 4-10 marca 2012 r. Nr 10

R. 68(80) Warszawa, 4-10 marca 2012 r. Nr 10 R. 68(80) Warszawa, 4-10 marca 2012 r. Nr 10 Poz. 6194-6849 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 1-7 kwietnia 2012 r. Nr 14

R. 68(80) Warszawa, 1-7 kwietnia 2012 r. Nr 14 R. 68(80) Warszawa, 1-7 kwietnia 2012 r. Nr 14 Poz. 8852-9527 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 17-23 lipca 2011 r. Nr 29

R. 67(79) Warszawa, 17-23 lipca 2011 r. Nr 29 R. 67(79) Warszawa, 17-23 lipca 2011 r. Nr 29 Poz. 17882-18555 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 Poz. 32918-33445 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 7-13 kwietnia 2013 r. Nr 15

R. 69(81) Warszawa, 7-13 kwietnia 2013 r. Nr 15 R. 69(81) Warszawa, 7-13 kwietnia 2013 r. Nr 15 Poz. 9850-10395 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 22-28 lutego 2009 r. Nr 9

R. 65(77) Warszawa, 22-28 lutego 2009 r. Nr 9 R. 65(77) Warszawa, 22-28 lutego 2009 r. Nr 9 Poz. 4607-5274 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 Poz. 8561-9250 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 3-9 sierpnia 2014 r. Nr 32

R. 70(82) Warszawa, 3-9 sierpnia 2014 r. Nr 32 R. 70(82) Warszawa, 3-9 sierpnia 2014 r. Nr 32 Poz. 22181-22813 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 29 lipca - 4 sierpnia 2012 r. Nr 31

R. 68(80) Warszawa, 29 lipca - 4 sierpnia 2012 r. Nr 31 R. 68(80) Warszawa, 29 lipca - 4 sierpnia 2012 r. Nr 31 Poz. 21915-22637 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 18-24 lipca 2010 r. Nr 30

R. 66(78) Warszawa, 18-24 lipca 2010 r. Nr 30 R. 66(78) Warszawa, 18-24 lipca 2010 r. Nr 30 Poz. 16990-17576 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 26 maja - 1 czerwca 2013 r. Nr 22

R. 69(81) Warszawa, 26 maja - 1 czerwca 2013 r. Nr 22 R. 69(81) Warszawa, 26 maja - 1 czerwca 2013 r. Nr 22 Poz. 14610-15281 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a

R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a Poz. 15514-16037 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, kwiecień 2013 r. Nr 15a

R. 69(81) Warszawa, kwiecień 2013 r. Nr 15a R. 69(81) Warszawa, kwiecień 2013 r. Nr 15a Poz. 10396-11082 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 Poz. 3276-3981 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 22-28 sierpnia 2010 r. Nr 35

R. 66(78) Warszawa, 22-28 sierpnia 2010 r. Nr 35 R. 66(78) Warszawa, 22-28 sierpnia 2010 r. Nr 35 Poz. 19735-20388 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, październik 2013 r. Nr 44a

R. 69(81) Warszawa, październik 2013 r. Nr 44a R. 69(81) Warszawa, październik 2013 r. Nr 44a Poz. 28411-29055 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo