W dniu 9 stycznia 2013 r. w naszej szkole odbyła się Sesja Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów. W sesji uczestniczyli specjaliści

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W dniu 9 stycznia 2013 r. w naszej szkole odbyła się Sesja Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów. W sesji uczestniczyli specjaliści"

Transkrypt

1 Zespo ł Szko ł Ekonomicznych, ul. Hoffmanowej 13, Rzeszo w tel , Pogromca konkursów Krzysztof Jasiński z klasy 4ct, to nietuzinkowy uczeń Ekonomika, chłopak o różnorodnych zainteresowaniach. Do życia podchodzi poważnie, ma jasno określone priorytety i cele, do których dąży. Nie daje za wygraną i chociaż już tak wiele osiągnął, walczy o więcej. Czy to nie wspaniałe mieć taką osobowość? Nawet w klasie maturalnej potrafi znaleźć czas, by wytrwale przygotowywać się nie tylko do matury, ale także świetnie wypaść w konkursach z różnych dziedzin. W. Wos : W jakich konkursach brałes udział? Czy zająłes jakies satysfakcjonujące miejsca? K. Jasiński:. otrzymałem (jako jedna z 12 osób w woj. podkarpackim) Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2011/2012,.dziś wygrałem Finał XVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich... O pozostałych sukcesach Krzys ka i jego pasjach czytaj na s. 2 N. Nowak: Dlaczego tematem tegorocznej Sesji były Nierównowagi w gospodarce? p. M. Kruczek-Grochala: Ten temat to ro wnoczes nie hasło przewodnie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. A problem ten jest bardzo istotny, bo przeciez niero wnowagi w gospodarce to przyczyny wzrostu bezrobocia, inflacji, kłopoto w na rynkach finansowych itp. Ro wnowagi i niero wnowagi towarzyszą nam w wielu dziedzinach. Występują w przyrodzie, fizyce, chemii, ale takz e w z yciu społecznym i gospodarczym. W odro z nieniu od przyrody, ro wnowaga w sferze gospodarki jest w olbrzymim stopniu kształtowana przez człowieka, więc waz ne jest bys my rozumieli przyczyny i skutki jej zachwiania. K. Owsiany: Co, Pani zdaniem, daje udział w sesji uczniom naszej szkoły? W dniu 9 stycznia 2013 r. w naszej szkole odbyła się Sesja Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów. W sesji uczestniczyli specjaliści ds. ekonomii, którzy prowadzili wykłady, uczniowie naszej szkoły oraz część grona pedagogicznego. Przybyli również przedstawiciele innych szkół ekonomicznych z naszego województwa, głównie z Jarosławia, Tarnobrzega i Brzozowa. Problematyka tegorocznej sesji była Pani Marta Kruczek-Grochala o sesji Sesja Młodego Ekonomisty p. M. Kruczek-Grochala: W opinii ucznio w Sesje są nie tylko bardzo istotnym elementem edukacji ekonomicznej. To z jednej strony z ywe lekcje ekonomii, ale ro wniez praktyczne testy umiejętnos ci marketingowych, organizacyjnych i savoirvivru. I tak jest rzeczywis cie. Opro cz ciekawych tres ci przekazywanych przez znanych i cenionych ekonomisto w, praktyko w, przedstawicieli władz, sesje stwarzają uczniom moz liwos c sprawdzenia wielu umiejętnos ci np. przygotowania prezentacji, wystąpien publicznych, zabierania głosu w dyskusji, zadawania pytan, kultury zachowania. Uczniowie ponadto biorą aktywny udział w zapraszaniu gos ci, witają przybywających do szkoły, zajmują się ich rejestracją, pomagają w przygotowaniu poczęstunku itp. dok. s. 3 spójna z hasłem przewodnim Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej: Nierównowagi w gospodarce. Przyczyny i skutki. Sesję rozpoczął wykład dr. Krzysztofa Kaszuby - Rektora Wyz - szej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie. Doktor Kaszuba bardzo interesująco przedstawił problem niezmiennie waz ny, jakim są niero wnowagi w gospodarce, handlu zagranicznym, demografii, finansach publicznych oraz niero wnowagi występujące wewnątrz układo w gospodarczych. Następną waz ną częs cią sesji były zajęcia warsztatowe, prowadzone w trzech grupach, ich celem było tworzenie zarysu wypracowania na tematy dotyczące wiodącego problemu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W tym numerze: Jakub Gil. O Rzeszowie wie wszystko Piotrek Cyrnek Mistrz tenisa stołowego z naszego LO W nagrodę do Nyireghazy 5 Praktyki zagraniczne w Technikum nr 5 Pogawędka z uczniami klas maturalnych dok. s. 3 Ludzie z fantastyczną pasją Koniec śniegu! Wiosna w biegu :) Fajny film widziałam 12 Kurczaczek czy Baranek? 13 Zgadnij! Kto to mówi? 13

2 Str. 2 Pogromca konkursów dok. ze s. 1 W. Wos : Czy w pierwszej klasie osiągnąłes juz jakies sukcesy? K. Jasiński: W klasie pierwszej nie miałem żadnych znaczących sukcesów. Doszedłem tylko do II etapu Olimpiady Teologii Katolickiej. W. Wos : W jakich konkursach brałes udział w klasie drugiej? Czy zająłes jakies satysfakcjonujące miejsca? K. Jasiński: W klasie drugiej: wygrałem IV Rzeszowski Konkurs Matematyczny Szkół Zawodowych, doszedłem do II etapu XII Międzyradodowego Konkursu Matematycznego Euklides, otrzymałem Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2011/2012 (średnia na koniec roku 5,47). W. Wos : Jestem pod wraz eniem. Czy w kolejnej klasie dokonałes ro wnie wiele? K. Jasiński: W klasie trzeciej: zająłem 4 miejsce w XIII edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego EUKLI- DES, zostałem Laureatem (9 miejsce) w Finale XVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, zostałem finalistą VI-go Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Bankach INSTYTUCJE BANKOWE (nie mogłem pojechać na finał, bo wypadał w tym samym terminie co Euklides, tytuł był za kwalifikację), reprezentowałem województwo podkarpackie w finale pretestów poprzedzających Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej, doszedłem do II etapu: w XVI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej, w Olimpiadzie Przedsiębiorczości i w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, byłem uczestnikiem Projektu Krok w przedsiębiorczość, a także liderem grupy realizującej ten projekt, dotarłem do finału w V Rzeszowskim Konkursie Matematycznym Szkół Zawodowych, otrzymałem Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2012/2013 (średnia na koniec roku 5,63), otrzymałem (jako jedna z 12 osób w woj. podkarpackim) Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2011/2012, otrzymałem Stypendium Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2011/2012. W. Wos : To ogromny sukces! W klasie maturalnej takz e miałes czas na przygotowania się do konkurso w i olimpiad? Jes li tak, to w jakich? Udało Ci się zając jakies miejsce? K. Jasiński: W klasie czwartej: dotarłem do II części finału XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Rachunkowości (jako 3 uczeń w historii naszej szkoły), zająłem III miejsce w IV edycji Konkursu Wiedzy o Funduszach Europejskich w województwie podkarpackim i wygrałem dla szkoły laptopa, otrzymałem Stypendium Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2012/2013, doszedłem do II etapu: w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, ale nie mogłem w nim uczestniczyć, bo zbiegł się w czasie z Olimpiadą z Rachunkowości, dziś wygrałem Finał XVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. To by było na razie na tyle. W. Wos : Czy te ogromne osiągnięcia dają Ci powo d do dumy. Spoczniesz na laurach czy raczej nie? K. Jasiński: Z tych konkursów nie przywiozłem kokosów. Jestem pewien, że będę walczył o coraz wyższe miejsca. W. Wos : Jakie nagrody udało Ci się zdobyc w tych konkursach? K. Jasiński: Były dwie skromne nagrody finansowe, jedna troszkę większa w postaci karty prezentowej do Empiku i dzisiejsza przyzwoita, w formie karty prezentowej do Media Markt. Najwięcej zarobiłem na stypendiach, bo w sumie troszkę tego uzbierałem. W.Wos : W co zainwestowałes wygrane fundusze? K. Jasiński: Zdecydowaną większość z nich odłożyłem na przyszłość. W. Wos : Osoba z takimi sukcesami ma czas na inne bardziej rozrywkowe zainteresowania? K. Jasiński: Co do zainteresowań to z przedmiotów szkolnych najbardziej interesuję się rachunkowością i matematyką. Poza tym zawsze znajduję czas na sport, głównie piłkę nożną, bo jestem od 10 lat kibicem Realu Madryt, ale też siatkówkę, skoki narciarskie i Formułę 1. Pasjonują mnie również nowoczesne technologie, gry komputerowe i Android, smartfony i religia. W. Wos : Dziękuję bardzo za rozmowę, z yczę kolejnych sukceso w i oczywis cie powodzenia na maturze. Weronika Wos, 2 bl

3 Str. 3 Sesja Młodego Ekonomisty w Technikum nr V w Rzeszowie dok ze s. 1 Uczestnicy sesji, uczniowie pracowali pod kierunkiem specjalistów nad następującymi tematami: Grupa 1: Niero wnowaga rzeczowo-finansowa oraz Niero wnowaga w finansach publicznych. Opiekun dr Mirosław Kurek z Katedry Nauk o Zarządzaniu i Ekonomii Wyz szej Szkoły Prawa i Administracji. Grupa 2: Niero wnowaga demograficzna oraz Niero wnowaga dochodowa ludnos ci dr Marek Cierpiał-Wolan, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Grupa 3: Niero wnowaga wewnątrz układo w gospodarczych (Unia Europejska) dr Paweł Wais z Departamentu Strategii i Planowania przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Wojewo dztwa Podkarpackiego. Pani Marta Kruczek-Grochala o sesji Po efektywnej pracy w grupach nadszedł czas na kro tką przerwę, po kto rej zostały przedstawione wypracowane wnioski do zagadnien warsztatowych. W imieniu uczestniko w wypowiadali się przedstawicieli grup warsztatowych. W grupie pierwszej przedstawicielem został Krzysztof Jasiński z kl. IV ct. Gło wne tezy, jakie zostały wypracowane przez grupę pierwszą były następujące: 1. Wirtualny pieniądz jest najwaz niejszy dla s wiata - plotka moz e spowodowac wahania na rynku finansowym. 2. Psychologia na rynku jest waz niejsza od fakto w. Grupa 2 w formie wykresu przedstawiła przyrost naturalny na Podkarpaci, saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych oraz ich wpływ na pobyt stały na Podkarpaciu. Grupa 3. Jej przedstawicielka- Małgorzata Wiedeń z Zespołu Szkół Ekonomicznych z Brzozowa omo - wiła pojęcie integracji gospodarczej: motywy integracji gospodarczej (uniwersalne i partykularne), warunki sprzyjające integracji, etapy integracji gospodarczej. Natalia Nowak, Klaudia Owsiany, kl. 1al dok ze s.1 Po udanej sesji poprosiłys my o kro tki wywiad panią profesor Martę Kruczek-Grochalę: N. Nowak: Jaki jest cel organizowanej w szkole Sesji Młodych Ekonomistów? p. M. Kruczek-Grochala: Zespo ł Szko ł Ekonomicznych w Rzeszowie jest organizatorem Sesji Popularnonaukowych Młodych Ekonomisto w od ponad 20 lat. Podstawowym celem sesji jest pogłębienie wiedzy ekonomicznej i rozbudzaniu ponadprogramowych zainteresowan ucznio w. Odbywająca sie corocznie sesja, przybliz a i wyjas nia bowiem najbardziej aktualne w danym czasie problemy dotyczące gospodarki. W latach 90-tych były to zagadnienia związane z procesem transformacji systemowej, wprowadzeniem mechanizmu rynkowego i dostosowaniem do zmieniającego sie rynku. Po z niej uczestnicy sesji rozwaz ali kwestie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, ochrony s rodowiska, s wiatowego kryzysu gospodarczego, a w biez ącym roku szkolnym przyczyn i skutko w występujących w gospodarce niero wnowag. Sesja jest tez waz nym elementem przygotowan ucznio w z całego woj. podkarpackiego do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. K. Owsiany: Kto w szkole jest odpowiedzialny za organizację sesji? p. M. Kruczek-Grochala: Inicjatorem Sesji Młodych Ekonomisto w był w 1992 r. o wczesny dyrektor szkoły Marek Bazylko, a kontynuatorkami jego następczynie: dyr. Maria Z eglin i aktualnie dyr. Graz yna Sabik. Organizacją sesji i jej merytorycznym przygotowaniem przez 15 lat zajmowała się Maria Maruszak nauczycielka podstaw ekonomii. W ostatnich latach zadania te nalez ą do nauczycieli przedmioto w zawodowych. Sesja

4 Str. 4 jest duz ym przedsięwzięciem organizacyjnym i wymaga zaangaz owania wielu nauczycieli i ucznio w. Jez eli chodzi o nauczycieli to poza duz ym zaangaz o- waniem pani dyrektor Graz yny Sabik, przygotowaniem tegorocznej sesji zajmowali się: Monika Bury, Małgorzata Cisek Kozioł, Danuta Ferenc, Marta Kruczek Grochala, Danuta Probola, Małgorzata Przybyło, Grzegorz Sarama, Anna Selwa, Janina Walat, Mariusz Rawski, Krzysztof Nowalin ski, Tomasz Marmaj. Bardzo pomocni byli uczniowie kl. IV ct Katarzyna Szczepan ska i Dawid Majda, kto rzy prowadzili sesję oraz uczniowie kl. III bt, pełniący ro z ne obowiązki organizacyjne. N. Nowak: Jak, Pani zdaniem, sprawdziła się wprowadzona w tym roku formuła zajęć warsztatowych pod kierunkiem wybitnych fachowców? Czy pozwoliła uczniom bardziej zaangażować się w sesję? p. M. Kruczek-Grochala: Jestem przekonana, z e to trafiony pomysł. Potwierdzili to ro wniez uczestnicy sesji. Pracując w trzech grupach problemowych uczniowie mogli dzielic się własnymi przemys leniami na dany temat, zadawac pytania prowadzącym i zdobyc wiele aktualnych i szczego łowych informacji. Ponadto na zakon czenie sesji prezentowali tę wiedzę pozostałym uczestnikom. I chociaz pewnie formuła ta wymaga jeszcze dopracowania w przyszłos ci, to mys lę, z e początek był dobry. K. Owsiany: W ubiegłym roku szkolnym szkoła otrzymała wyróżnienie Lider Edukacji Zawodowej. Czy długoletnia organizacja sesji przyczyniła się do tego sukcesu? p. M. Kruczek-Grochala: Wyro z nienie to przyznane zostało najogo lniej mo wiąc za osiąganą przez szkołę wysoką jakos c i efektywnos c kształcenia zawodowego. W konkursie oceniane było wiele aspekto w pracy szkoły w tym m.in. zdawalnos c egzamino w, udział ucznio w w turniejach i olimpiadach, wspo łpraca z pracodawcami, wspo łpraca międzynarodowa a takz e inne dobre praktyki szkoły. A organizacja sesji ekonomicznej o zasięgu wojewo dzkim jest niewątpliwie taką dobrą praktyką. Dziękujemy za rozmowę Natalia Nowak, Klaudia Owsiany, Jakub Gil. O Rzeszowie wie wszystko W konkursie wiedzy historycznej, odbywającym się pod hasłem Rzeszów - to moje miasto, miasto, w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam startowała również grupa uczniów z XI LO. Przygotowywali się oni pod kierunkiem pani Agaty Ozgi-Myc. Laureatem II miejsca został Jakub Gil, uczeń naszej szkoły. Konkurs adresowany był do ucznio w szko ł ponadgimnazjalnych aglomeracji rzeszowskiej. Jego organizatorami byli: Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Urząd Miasta Rzeszowa, Towarzystwo Przyjacio ł Rzeszowa. Patronat Honorowy nad konkursem objęli: JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Aleksander Bobko i Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc. W konkursie brało udział około 60 oso b. Dotyczył historii ogo lnej Rzeszowa, sportu, były pytania wspo łczesne dotyczące pomniko w, uczelni i medio w znajdujących się w Rzeszowie. Cały konkurs składał się z kilku etapo w. Pierwszy etap polegał na wypełnieniu karty zgłoszeniowej, na kto rej znajdowały się takie pytania jak: -Kto i kiedy nadał Rzeszowowi prawa miejskie? -W kto rym roku oddano do uz ytku most zamkowy? -Gdzie i kiedy powstał w Rzeszowie pierwszy tor z uz lowy? -Wymien przynajmniej 3 Rzeszowskie muzea. Drugi etap odbył się na Uniwersytecie Rzeszowskim. Najpierw odbyła się tam czes c pisemna konkursu, test wiedzy o Rzeszowie. Po częs ci pisemnej zostało wytypowanych pięc najlepszych oso b, kto re przeszły do finału. Był to etap ustny przed dziesięcioosobową kapitułą. Uczen naszej szkoły - Jakub Gil znalazł się w finałowej piątce. W wyniku serii pytan od kaz - dego z eksperto w zyskał początkowo ex aequo 2 miejsce z uczniem III LO. Komisja konkursowa zadecydowała o dogrywce. Kolejna runda pytan od eksperto w, za od 1 do 3 punkto w wyłoniła niepodzielnego zwycięzcę 2 miejsca. Został nim Jakub Gil, uczen klasy 2al. Wygrał zdecydowanie 7:0. Co z to były za emocje. Gratulujemy. Podczas konkursu nie obeszło się ro wniez bez trudnych pytan, kto re sprawiały trudnos ci nawet naszemu geniuszowi. Oto kilka z nich. -Czyje herby znajdują się na kos ciele s w. Krzyz a w Rzeszowie? -Gdzie znajduje się najwyz ej połoz ona galeria sztuki w mies cie? -Wymien przynajmniej dwo ch z uz lowco w, kto rzy zmarli na rzeszowskim torze z uz lowym. Ten konkurs naprawdę wyłonił najlepszych znawco w historii Rzeszowa. Aurelia Warzybok, 2bl

5 Str. 5 Piotrek Cyrnek Mistrz tenisa stołowego z naszego LO Dzis zajmiemy się tenisem stołowym. Moz e kilka sło w o tym sporcie. Oto z, według najprostszej definicji, tenis jest to gra, w kto rej uczestniczą 2 lub 4 osoby, polegająca na odbijaniu piłeczki rakietką tak, by przeleciała nad siatką na drugą połowę stołu. W teorii cudownie proste. Z eby dowiedziec się czegos więcej o tej dyscyplinie postanowiłam porozmawiac z Piotrkiem Cyrnkiem Akademickim Mistrzem Polski i Mistrzem Województwa w kategorii juniorów w tenisie stołowym oraz tegorocznym laureatem: I miejsca w miejskich i I miejsca w regionalnych rozgrywkach w tenisa stołowego chłopco w w ramach Licealiady oraz IV miejsca w turnieju wojewo dzkim. Mariola: Od kiedy trenujesz? I dlaczego wybrałes ten sport? Piotrek: Od 9 lat, ponieważ w tym sporcie sam ponoszę odpowiedzialność za swój wynik. M: Wiąz esz plany na przyszłos c z tym sportem? P: Chciałbym występować w I lidze Polski oraz Wielką atrakcją węgierskiego zoo, od kto rego zwiedzanie, było fokarium. Jest ono s wietnie przygotowane, z ogromną przestrzenią dla zwierząt i duz ymi szybami do podglądania fok. Częs c fokarium, przy gło wnej alei, ma poziom wody na wysokos ci 2 m, więc wszystko widac, w innym miejscu moz na zejs c w do ł, poniz ej poziomu wody. O ro wnych godzinach: 11-, 13- i 15 -tej odbywają się pokazy z fokami przy specjalnej trybunie dla widowni. Jest ona jednak za mała, aby pomies cic wszystkich chętmieć z tego dostateczne środki finansowe, które pomogą mi się w przyszłości utrzymać. M: Gdzie trenujesz? Kto jest twoim trenerem? P: Obecnie trenuję w trzech miejscach tj. Rzeszowie, Łańcucie i Jarosławiu. Teoretycznie moim trenerem jest Janusz Maculski, a w praktyce sam udoskonalam swoją grę. M: Ile trwają treningi i na czym polegają? P: Treningi trwają ok. 2,5 godziny. Trening rozpoczyna się standardowo od rozgrzewki poprzez elementy na regularność, dokładność, kończąc na grze na punkty. Trening kończy się rozciąganiem i ćwiczeniami wzmacniającymi. M:Twoje największe osiągnięcia sportowe...? P: Akademicki Mistrz Polski i Mistrz Województwa w kategorii juniorów. M: Uprawianie tego sportu wymaga specjalistycznego sprzętu? Jakiego i jakiego rzędu są to koszty? P: Wymagana jest w zasadzie tylko rakietka, której koszty zależą od poziomu zaawansowania zawodnika i wahają się od 50 zł do nawet 1200zł. M: Jakie masz korzys ci z tego, z e reprezentujesz szkołę? P: Satysfakcja, że mogę pokazać naszą szkołę w dobrym świetle i tym samym zachęcić innych uczniów do nauki w Ekonomiku. M: Jakie zawody najbardziej zapadły Ci w pamięc? P: Najbardziej zapadły mi w pamięć Mistrzostwa Polski Juniorów, które odbywały się w Toruniu, ponieważ były one świetnie zorganizowane i był to dla mnie bardzo udany turniej. M: Wolisz grac w pojedynkę czy w deblu? P: Nie ma to dla mnie większej różnicy, ponieważ w obie gry tak samo angażuję się w 100 procentach. M: Dzięki za podanie kilku ciekawych informacji o tym sporcie i z yczę Ci wielu sukceso w. Jak widac tenis jest ciekawym sportem, a dzięki temu wywiadowi mogłam dowiedziec się o nim więcej. Mariola Stachura W nagrodę do Nyiregyhazy 12 kwietnia uczniowie z naszej szkoły wybrali się na organizowana przez Miasto Rzeszów wycieczkę do położonej we wschodniej części Węgier - Nyiregyhazy, która jest miastem Rzeszowa. Udział w wycieczce był nagrodą za 100% frekwencję. A nie opłaca się chodzić do szkoły? Opiekunem grupy z Ekonomika była profesor Agata Ozga-Myc.

6 Str. 6 Praktyki zagraniczne w Technikum nr 5 nych, więc lepiej przyjs c wczes niej i zając miejsce, aby potem nie stac z boku, gdzie mało widac. Pokazy są rewelacyjne. Obok fokarium moz na zobaczyc m.in. pingwiny i niedz wiedzia polarnego. Inna fajna rzecz to wiszący pomost biegnący nad sektorem ze zwierzętami afrykan skimi. Wchodzi się na niego po schodkach i z go ry obserwuje np. z y- rafy czy antylopy. Jest tam takz e strefa odgrodzona do przejs cia dla ludzi, ale nie do sforsowania przez zwierzęta. Mogą tam chodzic swobodnie małe małpki. W innym z kolei miejscu, klatka dla małp ma częs c zasłoniętą deskami z, chyba specjalnie zrobionym, otworem. Dalej jest najnowsza i największa atrakcja zoo tzw. Zielona Piramida. Na parterze tego budynku utworzone jest oceanarium. Przy wejs ciu jest kilka wielkich akwario w z kolorowymi rybkami, ale największe wraz enia czekają po s rodku - tunel, w kto rym dookoła zwiedzających, włącznie z sufitem pływają egzotyczne ryby z rekinami na czele! Wygląda to wprost niesamowicie, a atmosferę wzbogaca jeszcze odpowiednia muzyka. Mimo z e podro z zajęła prawie dwa razy tyle czasu, ile zwiedzanie, a pogoda bywała momentami kaprys na, większos ci z nas bardzo podobało się zaro wno miasto, jak i widoki. Mys lę, z e będziemy miło wspominac tę wycieczkę. Tomasz Zegar, 2bl Chodzili na mecze hokeja, do teatru, do zoo, byli również na Węgrzech w aquaparku Nie było osoby, której ten wyjazd nie podobał się. Wyjazd był świetną okazją do poznania innej kultury, zwiedzenia ciekawych miejsc. Przede wszystkim jednak udział w praktykach zagranicznych był najlepszym sposobem przygotowania się do swojego zawodu. W naszej szkole co roku odbywają się praktyki zagraniczne. Organizowane są dwa wyjazdy. Jeden odbył się w dniach od 4 do 22 marca 2013r. do Monachium i Koszyc, natomiast drugi odbędzie się od 4 do 22 listopada 2013r. Na trzytygodniowe praktyki zawodowe wyjez dz a 15 ucznio w, czterech z zawodu technik handlowiec i 10 - technik ekonomista. Opiekunami tegorocznego wyjazdu do Monachium była prof. M. Turzan ska natomiast do Koszyc prof. M. Przybyło. Program Operacyjny Kapitał Ludzki wspo łfinansowany jest ze s rodko w Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt Staz e i praktyki zagraniczne dla oso b kształcących się i szkolących zawodowo realizowany w ramach działania POKL na zasadach Programu Uczenie się przez całe z ycie. Dobre przygotowanie zawodowe atutem na rynku pracy (numer projektu: PL1-LEO ) Gło wne cele praktyk zagranicznych: - poznanie niemieckiej kultury pracy i stawianych wymagan przez pracodawco w - doskonalenie języka obcego przede wszystkim języka zawodowego (gło wnym językiem jest j. angielski) -nawiązanie kontaktu z ro wies nikami ze szko ł partnerskich - moz liwos c obserwacji i wykonywania pracy na ro z nych stanowiskach oraz doskonalenie pracy w ro z nych zespołach - poznanie kultury kraju partnera. Nasza szkoła wspo łpracuje ze szkołą w Monachium Robert Bosch Fachoberschule od 2008 r. w ramach projektu Leonardo da Vinci. Natomiast z Obchodną Aka-

7 Str. 7 Praktyki zagraniczne w Technikum nr 5 cd demią w Koszycach wspo łpracujemy dzięki projektowi Przez Karpaty do Europy. Młodziez na rzecz integracji europejskiej z programu wspo łpracy przygranicznej Phare 2002r. Praktyki w Monachium Uczennice naszej szkoły na praktykach w Monachium, spędziły bardzo miło i intensywnie czas. Kaz dy dzien był bardzo pracowity i przynosił coraz większe efekty. Dziewczyny moz na było spotkac w ro z nych miejscach pracy: Lidka Szmigiel odbywała praktyki na Uniwersytecie, Kasia Sagan i Kasia Welc w CD Werbemittel a Paulina Dec wraz z Sylwią Barczyk pracowały w Mohr- Villa. Praktykantki dzięki tym zajęciom zdobyły bardzo duz e dos wiadczenie, przydatną wiedzę oraz umiejętnos ci, dzięki kto rym w przyszłos ci bez problemu odnajdą się na rynku pracy. W wolnym czasie grupa zwiedzała Monachium i okolice m.in. centrum miasta, piękny kompleks pałacowy w Nymphenburger Schloss, Deutsches Museum oraz ogromne akwarium w Sea Life. Gdy trzy tygodniowe praktyki dobiegły juz kon ca, dziewczynom trudno było się rozstac z nowo poznanymi tam ludz mi i miejscami. Uczennice uwaz ają, z e to był solidnie wykorzystany czas. Wyjazd do innego kraju dał im ogromne moz liwos ci w doskonaleniu języka obcego oraz zdobytej wiedzy z zakresie przedmioto w zawodowych. Ogo lne wraz enia według uczennic są bardzo pozytywne, miasto jest dobrze zorganizowane i przyjaz nie wygląda. Praktyki w Koszycach Uczniowie klasy 3 th wraz z opiekunem - prof. Małgorzatą Przybyło w marcu wyjechali na 3 tygodniowe praktyki zawodowe do Koszyc na Słowacji. Praktyki te miały na celu przygotowanie ich do zawodu, jak i naukę jednego z najpotrzebniejszych języko w, jakim jest angielski, kto rym nasi uczniowie porozumiewali w czasie praktyk. Dziesięcioosobowa grupa wraz z opiekunem mieszkała w hotelu, w centrum miasta. Jak mo wili, w hotelu były rewelacyjne warunki. Pracowali w ro z nych grupach dwu, trzy i czteroosobowych a nawet pojedynczo. Łukasz Rączy i Justyna Rajzer swoje praktyki odbywali w Urzędzie Miasta Dargovskych Hrdinov. Wojciech Przydział w Urzędzie Miasta Nad Jazerom, Karolina Nowak, Joanna Poz niak i Justyna Czaja w Insia - biurze ubezpieczeniowym, a Daniel Włoch, Kamil Pyrcz, Natalia Szopiak i Klaudia Adamiec w Mobelixie. W wolnym czasie klasa 3 th zwiedzała miasto, chodzili na mecze hokeja, do teatru, do zoo, byli ro wniez na Węgrzech w aquaparku. Uczniowie zapytani czy powto rzyliby ten wyjazd odpowiedzieli, z e tak. Pojechaliby niejednokrotnie, gdyz nie było osoby, kto rej ten wyjazd się nie podobał. Był s wietną okazją do poznania innej kultury, zwiedzenia ciekawych miejsc, jak i do przygotowania się do swojego zawodu. Dlatego klasa, kto ra w tym roku była w Koszycach zachęca innych ucznio w do ubiegania się o moz liwos c odbywania praktyk w Koszycach. Dziękujemy uczniom oraz prof. Grzegorzowi Saramie za cenne informacje, kto re pomogły nam w realizacji artykułu. Więcej zdjęc oraz informacji moz na znalez c na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce: Praktyki zagraniczne blog, zapraszamy do obejrzenia. Natalia Nowak, Klaudia Owsiany, 1al

8 Str. 8 Pogawędka z uczniami klas maturalnych Jakie pozostaną wam wspomnienia o Waszej klasie? Wspomnienia o naszej klasie na pewno będą bardzo pozytywne i na długo pozostaną w naszej pamięci. Ciągłe kombinowanie i bunt przeciw wszystkiemu były naszymi mocnymi stronami. Klasa była ogo l- nie zgrana. Wszyscy stalis my murem za sobą w kaz dej sytuacji. Będziemy dobrze wspominali ro z ne imprezy klasowe, np. wycieczki szkolne, a w szczego lnos ci otrzęsiny klas pierwszych, na kto re mielis my okazję przygotowac bardzo s mieszny program,,mam talent. (3AL) Którego nauczyciela będziecie wspominać najlepiej i dlaczego? Najlepiej będziemy wspominac naszą wychowawczynię panią profesor Martę Turzan ską. Przez cztery lata cały czas opiekowała się nami, rozwiązując nasze problemy, zawsze słuz yła radą i oparciem. Moglis my poradzic się jej w kaz dej sprawie. Bez z adnego problemu dogadywała się z kaz dym z nas. Będziemy ją pamiętac jako osobę ciepłą, wesołą a przede wszystkim us miechniętą. (4BT) zawsze Jak bawiliście się na studniówce? Studnio wka była jedną z najlepszych imprez w naszym z yciu. Odbyła się 19 stycznia w restauracji hotel,,odeon w Boguchwale. Moz - na powiedziec, z e był to ostatni moment do tego, aby spotkac się z wszystkim nauczycielami i kolegami z klasy. Przez ylis my naprawdę wspaniałe chwile w starym gronie. Były wspo lne s piewy, tan ce do białego rana, kto re na długo pozostaną w naszej pamięci. Na początku nie mielis my jednak ochoty is c na nią, ale z perspektywy czasu namawialibys my kaz dego, aby poszedł. (4AT) Przeżycia z pierwszego spotkania integracyjnego oraz wycieczek szkolnych Nasze pierwsze spotkanie integracyjne odbyło się na wakacjach. Było nas wtedy 12 oso b. Na początku cięz ko było nam się odnalez c w swoim towarzystwie. Wszyscy bylis my nies miali, zawstydzeni, jednak po dłuz szym czasie nasze rozmowy zaczęły się jakos układac. Kiedy juz rozpoczął się rok szkolny w klasie zaczęły robic się grupki, cięz ko było nam nawiązac kontakty, ale teraz kiedy odchodzimy jest nam naprawdę przykro. W drugiej klasie pojechalis my na wycieczkę szkolną do Zakopanego z klasą 3al, kto rej wychowawczynią była pani Anna Migasiuk. Była to wycieczka dobrze zorganizowana. Panowała miła i przyjazna atmosfera. (3LP) Jaką szkołą było dla was XI LO? Tak naprawdę cięz ko powiedziec, były wzloty i upadki. Z początku naszej nauki nie do kon ca docenialis my naszych nauczycieli, ale jednak z perspektywy czasu to włas nie im zawdzięczamy ukształtowanie naszej osobowos ci. Dzięki znakomitej opiece naszych nauczycieli dostrzeglis my swoje zainteresowania i pasje. W tej szkole nawiązalis my prawdziwe przyjaz nie, kto re mamy nadzieję po opuszczeniu szkoły będą trwac nadal. Atmosfera, jaka panowała w naszej szkole była ciepła a ludzie, kto rzy do niej uczęszczają, są osobami niezwykle fajnymi. Liceum to najlepszy okres w naszym z yciu moz na powiedziec, z e są to szalone lata. (3BL) Jakie sposoby prowadzenia lekcji przedmiotów zawodowych, Waszym zdaniem, były najciekawsze i najbardziej skuteczne? Mys lę, z e praktyczne zajęcia przy komputerze z programem Insert. Wszelkiego rodzaju projekty, wypełnianie dokumento w, c wiczenia w programach do księgowania. Z pewnos cią dos wiadczenie nabyte w czasie takich zajęc przyda nam się w pracy zawodowej. Zajęcia praktyczne są najbardziej skuteczne. (4CT) Wszystkim absolwentom naszego liceum i technikum życzymy dużo szczęścia i pomyślności w realizowaniu swoich marzeń i pragnień. Życzymy także powodzenia na maturze, która już zbliża się wielkimi krokami, dostania się na wymarzone studia oraz by przyjaźnie, zawiązane w murach liceum, przetrwały próbę czasu i odległości. W. Wos i A. Warzybok, 2bl

9 Str. 9 Ludzie z fantastyczną pasją Maho no Sekai (jap. Świat Magii). Pod tą nazwą kryje się stowarzyszenie zrzeszające młodych ludzi o podobnych pasjach i talentach. Do grupy miłośników i twórców fantastyki o tej japońskiej nazwie należą m.in. Dominik Dobrzański (Elcras) i Patryk Makowiecki (Makus) uczniowie 2al, XI Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. Zajmujemy się tworzeniem opowiadan, rysunko w czy ilustracji, a nawet komponowaniem muzyki. W wielkim skro cie razem robimy to, co kochamy. Stworzylis my tę nieformalną organizację włas nie z taką mys lą. Dzielimy się swoją two rczos cią, doradzamy i komentujemy dzieła, podpowiadamy jak udoskonalic nasze umiejętnos ci. Obecnie w skład MNS wchodzi osiem oso b i coraz bardziej się rozwijamy - mo wi Patryk Makowiecki. Fantastyka jest gatunkiem pobudzającym wyobraz nię. W ksiąz kach i filmach fantastycznych moz na przede wszystkim spotkac się z magią i zjawiskami nadprzyrodzonymi. Jednym z popularnych dzieł tego gatunku jest wszystkim znany cykl Harry Potter. Dzieła Fantasy polegają na kreowaniu s wiata za pomocą wyobraz ni, jest to s wiat zupełnie ro z niący się od rzeczywistego. Waz - ną cechą tego gatunku jest swobodne kreowanie postaci i zdarzen, kto - re im towarzyszą. Wielu ludzi interesuję się fantastyką, ale tylko nieliczni mają odwagę na to, by pisac ksiąz ki o tej tematyce. W naszej szkole znajduje się dwo ch s miałko w, kto rzy się odwaz yli. Piszą oni teraz ksiąz kę internetową i tworzą stronę pos więconą fantastyce. Warto sprawdzac, co się u nich dzieje, jak przebiegają prace nad ksiąz ką. Poniżej znajduje się wywiad z chłopakami i ich znajomymi z Maho no Sekai. Jak długo trwa wasza znajomość? Elcras: Pojedyncze osoby z naszej grupy znały się juz wczes niej z forum Polskiej Mangi. Reszta z nas poznała się w szkołach lub dołączła do grupy w paz dzierniku 2012r. Kyasarin: Elcrasa i Thrana poznałam na forum Polska Manga. Kamu i Yumiko znam osobis cie i znamy się od dos c dawna, natomiast pozostałe osoby poznałam dopiero, gdy powstało Maho no sekai. Thran: Z Kyasarin znam się najdłuz ej, bo z PolskaManga.pl, a reszta to po poznaniu Dominika. Makus: Z Dominikiem znam się od początku liceum i tak oto powstał MNS, reszta doszła po z niej, jak widac mamy bardzo urozmaicony skład. Od kiedy zaczęła się wasza przygoda z fantasy? Elcras: Jak twierdzi Thran, gdy był mały tata czytał mu o Narni, od tamtego czasu nie moz e się oderwac od fantastyki. Reszta z nas gło wnie zapoczątkowała swoje znajomos c z fantasy w mandze i animie. Przewaz nie początkiem było anime Naruto. Kyasarin: Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale gdzies w połowie podstawo wki masowo czytałam ksiąz ki fantasy z biblioteki szkolnej. I tak trwa az do dzisiaj. Makus: Moja przygoda z Fantasy sięga juz dziecin stwa, zaczęło się od Anime, włas ciwie wychowałem się na tytule; "Dragon Ball", po z niej juz zainteresowałem się grą "Dungeons & Dragons", w wieku 8 lat zaobserwowałem, jak kuzyn wraz ze znajomymi grają przy jednym stole, niezapomniany klimat. Coraz bardziej zgłębiałem się w s wiat magii, dziwnych stworo w i przygo d. Czym się interesujecie? - Długo by mo wic. Informacje o nas i naszych zainteresowaniach moz na znalez c na naszej stronie, w dziale kontakt. (www.nescedia.y0.pl) Kim są członkowie grupy i jakie rolę w niej pełnią? Kto ma najważniejszą rolę? - Członkowie grupy to: Elcras, Pacia, Kyasarin, Makus, Thran, Yumiko, Kamu i Hyu. (Nasze imiona są w zakładce kontakt na naszej stronie.) Wszyscy pełnią ro wnie waz ną rolę w naszych działaniach, a najwaz - niejszą rolę pełni ta osoba, kto ra tworzy swoje dzieło. - Elcras - Two rca 'Nescedia Story - S wiat Magii.' 'Nescedia Story - Druga Strona.' 'Chodząca we s nie.' 'Wędrowcy Ciszy' - Doradca w sprawie pomysło w dla innych, malarz. - Pacia - Korektorka w Nescedii. - Kyasarin - Two rczyni Latających Ptako w Marzen, Shirohana - Pomysłodawca, doradca i malarz. - Makus - Pomysłodawca Nescedii, doradca, pisarz kryminało w, malarz, muzyk, two rca oraz kry-

10 Str. 10 tyk. - Thran - Two rca komiksu Error Malarz, pomysłodawca. - Kamu - Two rca Sun-Tzu XXI w. - Yumiko - Hyu Kiedy macie czas na pisanie i malowanie? Elcras: Przewaz nie czas znajduję po szkole, a czasem nawet między lekcjami. Zdarza się tez, z e maluję na luz - nych lekcjach. Kyasarin: Obecnie, poza weekendami, podczas kto rych mam szkołę, od rana do wieczora przebywam w domu. Z wykształcenia jestem plastykiem/ grafikiem więc prawie kaz dy dzien spędzam na rysowaniu rysunko w i obrazo w na zamo wienie, tworzeniu grafik, a gdy tylko robię sobie przerwę, piszę kolejne częs ci moich opowiadan. Jes li nie mam z adnych zamo wien dzien spędzam na pisaniu oraz czytaniu ksiąz ek. Thran: Zawsze i wszędzie... Jednak nie zawsze ro wna się to jakos ci. Makus: Zawsze znajdzie się czas, w szkole, w domu, w wolnym czasie. Dla pasji zawsze znajdzie się miejsce w napiętym terminarzu. Kto prowadzi stronę i ile czasu zajmuje taka działalność? - Stronę prowadzi Elcras. Chyba jako jedyny znajduję odpowiednio duz o czasu na przygotowanie wszystkich potrzebnych rzeczy. "Samo przygotowanie strony to jedyne 15 minut roboty. Wygląd strony to ok minut zabawy." Skąd pomysł na książkę? Większos c z nas chce kiedys wydac swoje dzieła. Zyskaliby wtedy sławę i wiedzieli, z e nie napisali swoich teksto w na darmo. Jak kiedys powiedział te słowa pewien artysta. Sztuka nigdy nie zginie." Makus: Pomysły biorą się same, rodzą się w głowie i szybko je zapisujemy. To jest czysta spontanicznos c i wena. :) Jak często ukazują się nowe rozdziały? Elcras: W Nescedii kiedys pojawiały się po 3-4 rozdziały w miesiącu. (Przed rokiem 2013 układ rozdziało w wyglądał inaczej.) Teraz z powodu korekty pojawia się jeden duz y rozdział na około miesiąc, ale mys lę, z e przyspieszymy. W komiksie Thrana Error. Nowe chaptery (rozdział w komiksie) pojawiają się na biez ąco. Około 1 co tydzien. W historiach Kyasarin jest chwilowa przerwa z powodu braku czasu. Jednak gdy juz go znajdzie obiecuje ruszyc pełną parą. Kyasarin: Gdy tylko cos napiszę to wrzucam. Rzadko się zdarza, aby odstępy między jednym a drugim rozdziałem były regularne. Czasami jest to dzien, a czasami nawet rok. Wszystko zalez y od czasu i weny. Thran: W moim przypadku rzadko. Makus: Jes li chodzi o mnie, mogę jedynie skrycie ujawnic informację, z e obecnie pracuję nad nowym dziełem. Czy wasza przyjaźń jest wirtualna czy spotykacie się też w realnym świecie. - Niestety w niekto rych przypadkach odległos c miast nie pozwala nam na przyjaz n podwo rkową. Jedynie Elcras, Makus i Pacia mają taką moz liwos c, lecz Makus i Pacia nie znają się (jeszcze) w realnym s wiecie. Jakie macie plany na przyszłość? Elcras - "W przyszłos ci mam nadzieję zostac dziennikarzem i pisac do gazet. Oczywis cie wydac swoje ksiąz ki i pomagac artystom w spełnieniu marzen." :) Kyasarin - Priorytetem obecnie jest start na Akademię Sztuk Pięknych, poza tym wydanie jakiejs ksiąz ki spos ro d zaczętych pomysło w, a moz e nawet kilku jes li się uda, czy narysowanie i wydanie w Polsce mangi własnego autorstwa. Thran: Wydawac serię komiksową. Makus: Przyszłos c... Hm, jes li mam byc szczery, gdy ukon czę liceum, chciałbym studiowac psychologię, gdzies daleko od Rzeszowa. Czy mi się to uda, z obecnymi ocenami - to szczerze nie wiem. :D Dlaczego, waszym zdaniem, fantastyka jest popularna w współczesnym świecie? Elcras: Fantastyka... Gło wnie Anime i Manga, kto re podlegają pod fantastykę, mają ogromną popularnos c ws ro d dzieci i młodziez y, kto rzy chcą choc na moment uciec od szybkiej rzeczywistos ci. Kyasarin: Fantastyka daje większe pole do popisu dla two rco w zaro wno malarzy jak i pisarzy. Dzięki niej moz na zapomniec o idiotycznej i nieprzychylnej rzeczywistos ci, nigdy się przy tym nie nudząc. Nierzadko pokazuje wartos ci, kto re zostały zagubione we wspo łczesnym s wiecie. Mys lę, z e włas nie dlatego fantastyka jest popularna. Duz y wpływ na jej popularnos c miały tez ksiąz ki Tolkiena czy J.K. Rowling.

11 Str. 11 Thran: Jest niemal nieograniczona, wszystko się moz e wydarzyc... Makus: Staje się popularna, lecz tylko w okres lonym wieku. Po z niej nadchodzi okres dorosłos ci, a połowa z tych, kto rzy niegdys bardzo interesowali się fantastyką - po prostu stawia sobie inne priorytety. I nie jest to dziwne, aczkolwiek my nie zamierzamy tak łatwo się poddac. Fantastykę potrafi ograniczyc jedynie ludzki umysł. Jest pięknym odbiciem od realnego s wiata, problemo w, czy innych trudnych spraw. Waszym zdaniem fantastyka to bajki dla dzieci czy literatura dla dorosłych? Elcras: Wszystko zalez y od tytułu. Niekto re z powies ci są zbyt dziecinne, by czytali/oglądali je - młodziez czy doros li. Czasem znajdzie się tres c takz e nieodpowiednia dla dzieci. Kyasarin: To dos c sporny temat. Bajki dla dzieci zawierają spory odsetek postaci, stworo w czy charakterystycznych miejsc przyporządkowanych do fantastyki. Jednak włas ciwej fantastyki nie poleciłabym dzieciom. Jest ona adresowana raczej do nieco starszej młodziez y i dorosłych. Fantastyka ceni sobie realizm sytuacji, przez co zawiera niekiedy drastyczne i krwawe sceny, dodatkowo wiele ksiąz ek zawiera ukryty gdzies głęboko sens czy przesłanie, a nawet s ciez - kę filozoficzną. Dlatego nie wyobraz am sobie, by ksiąz ka np. Stephena Kinga została przeczytana przez małe dziecko. Bajki zawierają proste do odczytania przesłanie i morał, natomiast fantastyka uderza o głębokie częs ci ludzkiej pods wiadomos ci, wyciągając z niej wszystko, co straszne, miłe czy piękne. Jednym razem powoduje napady nieskon czonego s miechu, a innym mrozi krew w z y- łach i wyciska łzy. Makus: Poro wnam to do pojęc : Bajka" i Anime". Pomimo wykonania, jest duz a ro z nica pomiędzy tymi pojęciami. Bajki są przeznaczone tylko i wyłącznie dla dzieci. Fantastyka nie opiera się tylko i wyłącznie na pięknych opowies ciach o smokach, ma swe drugie dno. Niekto - rzy piszą dzieła tylko dla dzieci, a inni chcą czegos więcej, dodac nieco na przykład krwistych scen. Zatem fantastyka to zaro wno bajki dla dzieci - jak i literatura dla doro-słych. To zalez y od dzieł. Czy jesteście uzależnieni od internetu? Elcras: Nie. Przynajmniej ja tak uwaz am. ;) Kyasarin: Nazwałabym to raczej uzalez nieniem od komputera i roz nych innych sprzęto w bez, kto rych obecnie nie da się z yc, jestes my więz niami całego tego elektronicznego s wiata, internet jest tylko dodatkiem. Ogo lnie spędzam całe dnie przed komputerem, ale nie zawsze jest to internet. I ten rodzaj uzalez nienia nie wynika do kon ca z własnej woli, a z ukierunkowania na zawo d, w kto rym bez komputera niestety nie da się obejs c. To tak jakby powiedziec o informatyku, kto ry w pracy spędza 8 i więcej godzin przed komputerem z e jest uzalez niony. Makus: Uzalez nienie - większos c ludzi uznaje internet za pewne okno na s wiat". Szybki przepływ informacji, kontakt... Gdyby internet nie istniał, trudno. Da się bez niego obejs c, aczkolwiek jest to wielka skarbnica wiedzy, na kto rą trzeba uwaz ac, bowiem nie wszystko w internecie jest takie piękne. Uważasz, że działalność w grupie i pisanie książki to tylko pasja młodości czy raczej praca na całe życie? - Elcras - "Nie wiem jak jest u innych członko w grupy, lecz ja nie mam zamiaru z tym nigdy skon czyc." -Makus - "Ja uznaję to za pasję, niekoniecznie młodos ci, to moz e zostac na dos c długo, wszystko zalez y od wolnego czasu, człowiek musi rozerwac się i oderwac od szarej rzeczywistos ci i monotonii. Żyjesz w świecie realnym czy bardziej angażujesz się w świat wirtualny? - Przewaz nie z yję w realnym s wiecie. Jednak czasem są chwilę, gdy ucieczka do fikcyjnego s wiata mogłaby byc jedyną deską ratunku i dałaby czas na przemys lenie sytuacji w gronie ksiąz kowych postaci. "Tylko artysta potrafi zrozumiec i rozmawiac z postaciami, kto re stworzył." Makus: To nie jest tak, z e albo wybiera się s wiat realny, albo wirtualny. Fakt, wirtualna rzeczywistos c to s wietny sposo b na nudę, ale nie moz na sprawic, by zastąpiła z ycie realne. Dlaczego warto odwiedzić waszą stronę internetową? Makus: Poniewaz jest to dobry sposo b na nudę, ponadto prace tam przedstawione stanowią pewną inspirację dla ludzi, kto rzy chcą podąz ac w kierunku artystycznym. Dziękujemy za inspirującą rozmowę. Natalia Bryła, Martyna Zegar, 2bl Źrodło rysunków:

12 Str. 12 Koniec śniegu! Wiosna w biegu :) juz pierwsze przebis niegi, jednak zno w przykrył je biały puch. Ale nie trac my nadziei, w słoneczny dzien moz na usłyszec radosne s piewy ptaszko w, kto re od razu wprawiają w dobry nastro j, moz liwie jest ro wniez spotkanie bociana. Uczniowie na pewno tez czują juz wiosenną atmosferę, bo z dnia na dzien jest ich w szkole coraz mniej. W kon cu parę dni temu był dzien wagarowicza, bardzo popularne s więto ws ro d polskiej młodziez y. Wiosna to szczego lna pora roku - nastraja nas optymistycznie, az chce się s piewac i tan czyc. Więc gdy juz się pojawi powitamy ją z piosenką na ustach. Fajny film widziałam W swoim życiu widziałam wiele filmów, które zrobiły na mnie wielkie wrażenie. LOL jest jednak dziełem, którego nigdy nie zapomnę. Może nie jest to film z najwyższej półki, ale oglądanie go sprawiło mi wielką przyjemność. Wiosna - cieplejszy wieje wiatr, Wiosna - znów nam ubyło lat, Wiosna, wiosna wkoło, rozkwitły bzy. Śpiewa skowronek nad nami, Drzewa strzeliły pąkami, Wszystko kwitnie wkoło, i ja, i Ty. Klaudia Kaplita, 2bl Wiosna, pora, na kto rą wszyscy z niecierpliwos cią czekamy, a szczego lnie tego roku, gdy zima wydaje ciągnąc się w nieskon czonos c. Wiosna to piękna, radosna i kolorowa pora, kto ra budzi do z ycia naturę dookoła nas i dzięki kto rej młodych ludzi znudzonych zimowym lenistwem napełnia energia i chęc do z ycia. Obecnie niełatwo wypatrzec jest wiosnę ws ro d zas niez onych chodniko w i przysypanych s niegiem alejek w parku. Od paru dni trwa kalendarzowa wiosna, więc miejmy nadzieję, z e mroz na zima wkro tce ustąpi. Jednak są w Rzeszowie miejsca gdzie moz na poczuc juz wiosenne nastroje. Wprowadzają nas w nie w szczego lnos ci sklepowe witryny, usłane kwiatami i wielkanocnymi ozdobami. W galeriach handlowych sklepowe wystawy pełne jasnych, kolorowych, wiosennych ciuszko w w modnych kolorach. W tym sezonie dominuje kolor miętowy, ale nie brak takz e pomaran czowego, z o łtego czy białego. Oczywis cie w naszym mies cie są rzeczy zawsze wiosenne, mianowicie są nimi ozdobione kwiatami kosze na s mieci, kto jez dzi autobusem na pewno widział taki kosz przy przystanku. Nie są to jedyne kwiaty, jakie moz emy zaobserwowac. Spod s niegu zaczęły wyłaniac się Wiosna przed Ekonomikiem :) Rez yserem produkcji jest Lisa Azuelos. Premiera filmu odbyła się 10 lutego 2012 roku. Gło wną rolę gra bardzo znana aktorka Demi Moore. Film opowiada historię nastolatki Loli, kto ra w wieku dojrzewania boryka się z problemami. Aby zapomniec o swoim byłym chłopaku dziewczyna zaczyna eksperymentowac z narkotykami, pociąga ją seks, jednoczes nie nie moz e porozumiec się z samotnie wychowującą ją matką. Film dostarczył mi wielu niezapomnianych wraz en, jednoczes nie dał wiele do mys lenia. Jest on gło wnie skierowany do dorastającej młodziez y. Młodzi ludzie mogą zrozumiec, z e nie tylko oni w wieku dojrzewania mają problemy, kto re nie zawsze łatwo jest rozwiązac. Gra aktorska nie była na wysokim poziomie, ale te braki wypełniała s wietnie dobrana muzyka. Jak juz wspomniałam nigdy nie zapomnę tego filmu i bardzo często do niego wracam. Was tez zachęcam do obejrzenia. Patrycja Wojton, 2bl

13 Str. 13 Kurczaczek czy Baranek? We wspo łczesnym s wiecie Baranek nie ma takiego znaczenia jak kiedys. S więta Wielkiej Nocy tracą swo j urok, ale moz e na początek kilka sło w o tradycyjnej Wielkanocy. Jest to najstarsze s więto chrzes cijan skie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Poprzedza je 40 dni przysłowiowego postu i zaczynają się w Wielki Tydzien, ale to powinien kaz dy wiedziec. S więta te łączą się z wieloma tradycjami, chociaz by s wiąteczne porządki, kto re symbolicznie oznaczają wyrzucanie z domu zła. Msza rezurekcyjna, a po niej typowe, tradycyjne s niadanie Wielkanocne, czas spędzony w gronie rodzinnym, dzielenie się jajkiem, zjadanie babki wielkanocnej i wspo lne radowanie się z Zmartwychwstania Pana. Oczywis cie nie moz na pominąc lanego poniedziałku, kto ry jest chyba ulubionym dniem kaz dego młodego, ale Zgadnij Kto to mówi? - Mys lisz, z e ja jestem głupia? Ja uczę w tej szkole wystarczająco długo" - "Zaraz zrobię siwy dym" - "Rez im jest, był i będzie" - "Nie jedz, bo po jdę siedziec " - "Pała za pałą, pałę pogania" - " Wyciągajcie kajety" i nie tylko młodego człowieka. Nawiązując do tytułu: Kurczaczek czy Baranek? To bardzo dobre pytanie. Gdy wejdzie się do sklepu na pierwszy rzut oka widac czekoladowe zajączki, kurczaczki, cukrowe baranki, babki, wielkanocne koszyki wiklinowe, wszystko co jest potrzebne do s więcenia. Dekoracje są ro z norodne, ale w większos ci przypadku nie mają nic wspo lnego ze zmartwychwstaniem Jezusa. Ludzie są zabiegani i przeraz eni, bo muszą zrobic zakupy s wiąteczne na wypadek gdyby rodzina przyjechała. W XXI wieku większe znaczenie ma to, ile pisanek się kupi i co się włoz y do koszyka. Znika aspekt religijny, znikają te tradycyjne s więta i to jest smutne, bo co będzie za kilka lat? Zapytałam kilka oso b czym dla nich są S więta Wielkiej Nocy. Tylko dwie odpowiedziały mi, z e to czas, kto ry spędzają z rodziną i s więtują Zmartwychwstanie. Inni mo wili, z e będą się lac w poniedziałek i dobrze bawic, albo, z e będą mieli wolne od szkoły czy pracy i to się liczy. Pojawiła się tez odpowiedz, z e bez prezento w nie ma s wiąt i tylko Boz e Narodzenie jest prawdziwym s więtem. Zapytałam tez czy Wielki Post ma jakies znaczenie i czy rekolekcje powinny się odbywac. Większos c odpowiedzi Znasz inne! Podziel się tą wiedzą z Redakcją. była negatywna np. rekolekcje są niepotrzebne, bo nic nie uczą i przewaz nie co roku są o tym samym, a Wielki Post to typowe 40 dni, w kto rych nie ma nic nadzwyczajnego. Wniosek z tego taki, z e tradycje znikają wraz z ludz mi, kto rzy je stworzyli. Jez eli młodziez nie zmieni swoich poglądo w, a tematyką s wiąteczną będą same pisanki i kurczaczki to prawdziwe znaczenie Wielkiej Nocy zagubi się. Zro bmy cos w tym kierunki i zacznijmy wspo lnie radowac się ze Zmartwychwstania Jezusa. Martyna Zegar, kl. 2bl Redakcja: Klaudia Owsiany, 1al Weronika Wos, 2bl Klaudia Kaplita, 2bl Martyna Zegar, 2bl Mariola Stachura, 2bl Natalia Bryła, 2bl Patrycja Wojton, 2bl Aurelia Warzybok, 2bl Tomasz Zegar, 2bl Korekta: Martyna Zegar Weronika Wos Opiekun: Wioletta Gątarska

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 kod ucznia Drodzy Pierwszoklasiści! Niedawno rozpoczęliście naukę

Bardziej szczegółowo

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

Jak dobrze przygotowac dziecko do rozpocze cia nauki w szkole? Jak pomo c dziecku sprostac wyzwaniom stawianym przez szkołe i odnies c sukces?

Jak dobrze przygotowac dziecko do rozpocze cia nauki w szkole? Jak pomo c dziecku sprostac wyzwaniom stawianym przez szkołe i odnies c sukces? Jak dobrze przygotowac dziecko do rozpocze cia nauki w szkole? Jak pomo c dziecku sprostac wyzwaniom stawianym przez szkołe i odnies c sukces? Sprawdz cie, w jakim stopniu Wasze dziecko posiada umieje

Bardziej szczegółowo

Jak dobrze przygotowac dziecko do rozpocze cia nauki w szkole? Jak pomo c dziecku sprostac wyzwaniom stawianym przez szkołe i odnies c sukces?

Jak dobrze przygotowac dziecko do rozpocze cia nauki w szkole? Jak pomo c dziecku sprostac wyzwaniom stawianym przez szkołe i odnies c sukces? Jak dobrze przygotowac dziecko do rozpocze cia nauki w szkole? Jak pomo c dziecku sprostac wyzwaniom stawianym przez szkołe i odnies c sukces? Sprawdz cie, w jakim stopniu Wasze dziecko posiada umieje

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

145 cm i mniej 146 cm-154 cm 155 cm-164 cm 165 cm-174 cm 175 cm i więcej

145 cm i mniej 146 cm-154 cm 155 cm-164 cm 165 cm-174 cm 175 cm i więcej ILE MAMY 145 cm i mniej 146 cm-154 cm 155 cm-164 cm 165 cm-174 cm 175 cm i więcej 10 8 6 4 2 0 JAKIEGO KOLORU MAMY OCZY Niebieskie Zielone Piwne 12 10 8 6 4 2 0 Niebieskie Zielone Piwne Kiedy się urodziliśmy???

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ: DO JAKICH REFLEKSJI SKŁANIAJĄ PRZYGODY BOHATERÓW FILMU ZŁOTY KOŃ?

SCENARIUSZ: DO JAKICH REFLEKSJI SKŁANIAJĄ PRZYGODY BOHATERÓW FILMU ZŁOTY KOŃ? ADRESAT - DZIECI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ NAUCZANIA PRZEDSZKOLNEGO RODZAJ ZAJĘĆ - godzina wychowawcza - język polski - koło filmoznawcze CEL OGÓLNY Doskonalenie umiejętnos ci s wiadomego odbioru teksto

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

W dniach r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy

W dniach r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy W dniach 30. 10 05.11. 2011 r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy Festiwal Języka Rosyjskiego. Polskę reprezentowało czterech dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, w tym pan dyrektor Marian Klecha,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ:

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: Bezpłatne zajęcia dodatkowe w Twojej szkole dowiedz się więcej!!!! Projekt

Bardziej szczegółowo

Nowy projekt Leonardo da Vinci w ZSZ Nr 3. "Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej"

Nowy projekt Leonardo da Vinci w ZSZ Nr 3. Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej Nowy projekt Leonardo da Vinci w ZSZ Nr 3 "Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej" w marcu 2012 r. do Plymouth w Wielkiej Brytanii, na praktyki zagraniczne pojedzie: 9 elektroników i 5 elektryków.

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór!

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór! REKRUTACJA 2017 Gimnazjalisto! Wybór szkoły należy do Ciebie Myślałeś, że o NASZYM LICEUM wiesz już wszystko, czy na pewno? Zapoznaj się z nową ofertą zmieniamy się dla Ciebie! Proponujemy: - atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

Jak dobrze przygotowac dziecko do rozpocze cia nauki w szkole? Jak pomo c dziecku sprostac wyzwaniom stawianym przez szkołe i odnies c sukces?

Jak dobrze przygotowac dziecko do rozpocze cia nauki w szkole? Jak pomo c dziecku sprostac wyzwaniom stawianym przez szkołe i odnies c sukces? Jak dobrze przygotowac dziecko do rozpocze cia nauki w szkole? Jak pomo c dziecku sprostac wyzwaniom stawianym przez szkołe i odnies c sukces? Sprawdz cie, w jakim stopniu Wasze dziecko posiada umieje

Bardziej szczegółowo

Interesuje się motoryzacją, a pasją zaraził się od taty. Od lat bierze udział w wyścigach motocyklowych, a w przyszłości chciałby jeździć w

Interesuje się motoryzacją, a pasją zaraził się od taty. Od lat bierze udział w wyścigach motocyklowych, a w przyszłości chciałby jeździć w KLASA 1A Interesuje się motoryzacją, a pasją zaraził się od taty. Od lat bierze udział w wyścigach motocyklowych, a w przyszłości chciałby jeździć w zagranicznym klubie lub pracować w dziedzinie motoryzacji.

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany EWALUACJA WEWNETRZNA 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Pytania kluczowe : 1. Czy procesy edukacyjne są planowane zgodnie z podstawą programową? 2. Czy procesy edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 10. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień z pełnym koszem.

Scenariusz nr 10. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień z pełnym koszem. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Jesień z pełnym koszem. Scenariusz nr 10 I. Tytuł scenariusza zajęć : Sposoby poznawania przyrody " II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III.

Bardziej szczegółowo

Poznaj mój świat prezentacja własnych zainteresowań i talentów

Poznaj mój świat prezentacja własnych zainteresowań i talentów Poznaj mój świat prezentacja własnych zainteresowań i talentów Uczniowie klasy IV a Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku 2009/2010 Jestem Maciek, pełnię funkcję przewodniczącego IV a.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH PRZEZ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W NASZEJ SZKOLE, A WYNIKAMI UZYSKANYMI NA ŚWIADECTWIE

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH PRZEZ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W NASZEJ SZKOLE, A WYNIKAMI UZYSKANYMI NA ŚWIADECTWIE ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH PRZEZ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W NASZEJ SZKOLE, A WYNIKAMI UZYSKANYMI NA ŚWIADECTWIE GIMNAZJALNYM. Język polski Język angielski KLASA I Wyniki

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Zawodowy Plan

Indywidualny Zawodowy Plan Indywidualny Zawodowy Plan Wstęp Witaj w Indywidualnym Zawodowym Planie! Zapraszamy Cię do podróży w przyszłość, do stworzenia swojego własnego planu działania, indywidualnego pomysłu na życie i pracę

Bardziej szczegółowo

1. Co cię skłoniło do wzięcia udziału w wymianie młodzieży? 2. Czy jesteś zadowolona/y z udziału w wymianie młodzieży i pobytu w Altötting?

1. Co cię skłoniło do wzięcia udziału w wymianie młodzieży? 2. Czy jesteś zadowolona/y z udziału w wymianie młodzieży i pobytu w Altötting? Wyniki ankiety ewaluacyjnej dla uczniów, którzy wzięli udział w wymianie młodzieży w ramach programu COMENIUS i projektu Tolerancja nasz wspólny cel w dniach 27.04. 07.05.2014 r. (maj 2014) 1. Co cię skłoniło

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

PLYMOUTH raj Wielkiej Brytanii

PLYMOUTH raj Wielkiej Brytanii PLYMOUTH raj Wielkiej Brytanii W marcu 2015 roku spędziliśmy miesiąc w Plymouth. Na pewno nigdy go nie zapomnimy. Przedstawimy, gdzie odbywaliśmy praktyki, jakie mamy refleksje, wspomnienia i jak sami

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia WSPOMNIENIA Z LAT 70 NA PODSTAWIE KRONIK SZKOLNYCH. W ramach Internetowego Projektu Zbieramy Wspomnienia pomiędzy końcem jednych, a początkiem drugich zajęć wybrałam

Bardziej szczegółowo

Pismo uczniów klas IV VI SP nr 1 w Skawinie Czerwiec 2005 Nr 5. Już za chwileczkę, Już za momencik...wakacje!!!

Pismo uczniów klas IV VI SP nr 1 w Skawinie Czerwiec 2005 Nr 5. Już za chwileczkę, Już za momencik...wakacje!!! Pismo uczniów klas IV VI SP nr 1 w Skawinie Czerwiec 2005 Nr 5 Już za chwileczkę, Już za momencik...wakacje!!! TO BYŁO WSPANIAŁE 6 LAT... Po sześciu latach nauki w naszej szkole pożegnamy nasze koleżanki

Bardziej szczegółowo

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych Kim jesteśmy? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski, nieodpłatny program edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

Einstein na półmetku. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Einstein na półmetku. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Einstein na półmetku Przy pisaniu kolejnego artykułu o projekcie postanowiliśmy wykorzystać opinie uczestników, czyli uczniów szkół Powiatu Lubańskiego. Oto co sądzą o Einsteinie: Na zajęciach byliśmy

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1 Gazetka Szkolna Tel.: (85) 653 00 73; Faks: 85 653 32 15 e-mail: zsoitbialystok@wp.pl; www.zsoit.bialystok.pl W T Y M N U M E R Z E Studniówka 1 Mamy nowe 1-2 certyfikaty Wiosenne 2 kolędowanie Poezja

Bardziej szczegółowo

NR 1 Gimnazjum nr 3. w Zbrachlinie

NR 1 Gimnazjum nr 3. w Zbrachlinie OKRUCHY SZKOLNE GAZETKA DLA CAŁEJ RODZINY NR 1 Gimnazjum nr 3 STYCZEŃ 2012 Opracowanie: zespół redakcyjny w Zbrachlinie Witamy wszystkich! Jesteśmy na półmetku roku szkolnego. Oceny lepsze czy gorsze zostały

Bardziej szczegółowo

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka To My! Wydanie majowe! W numerze: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka Redakcja gazetki: redaktor naczelny - Julia Duchnowska opiekunowie - pan

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Kołaczycach oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Kołaczycach oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Kołaczycach oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 Kierunki kształcenia: Klasa humanistyczno - dziennikarska Przedmioty o rozszerzonym wymiarze

Bardziej szczegółowo

Mikser GAZETKA SZKOLNA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 W RACIBORZU

Mikser GAZETKA SZKOLNA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 W RACIBORZU WITAMY WAS W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Witamy. na stronie Naszej gazetki szkolnej, która również w tym roku szkolnym będzie w wersji elektronicznej. Chyba bardziej dla Was dostępnej. Każdy numer będziemy

Bardziej szczegółowo

W konkursie na najciekawszą gazetkę zwyciężyły klasy Va oraz IIIaG.

W konkursie na najciekawszą gazetkę zwyciężyły klasy Va oraz IIIaG. W Zespole Szkół w Ostrorogu dnia 11.12.2014r. odbył się Dzień Bezpiecznego Internetu. Celem projektu było: - uświadomienie uczniom potrzeby bezpieczeństwa i szkodliwości zachowań agresywnych, - rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte Dzieci po szkole wolne czy zajęte Raport badawczy Wrzesień 2016 r. SPIS TREŚCI Metodologia badania Podsumowanie badania Szczegółowe wyniki badania Wyniki dla wszystkich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 5

Scenariusz zajęć nr 5 Autor scenariusza: Maria Piotrowska Blok tematyczny: Na długie zimowe wieczory Scenariusz zajęć nr 5 I. Tytuł scenariusza zajęć: W domu kultury. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III. Edukacje:

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2

PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2 PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2 (Redaktor) Witam państwa w audycji Blisko i daleko. Dziś o podróżach i wycieczkach będziemy rozmawiać z gośćmi. Zaprosiłem panią Iwonę, panią Sylwię i pana Adama, żeby opowiedzieli

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII W dniach 24 lipca- 6 sierpnia 2011r. uczestniczyłam w kursie metodycznojęzykowym pt. Teachers of English Course w ramach programu Comenius-

Bardziej szczegółowo

Przed podróŝą na Litwę

Przed podróŝą na Litwę Przed podróŝą na Litwę Źródło: http://www.hotels-europe.com/lithuania/images/lithuania-map-large.jpg BirŜai to niewielkie miasto litewskie wyznaczone jako miejsce kolejnego, juŝ piątego spotkania przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione. Nelson Mandela. Te słowa są idealnym poparciem mojej kandydatury na

Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione. Nelson Mandela. Te słowa są idealnym poparciem mojej kandydatury na Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione. Nelson Mandela. Te słowa są idealnym poparciem mojej kandydatury na przewodniczącego naszej szkoły. Jestem zdeterminowany do

Bardziej szczegółowo

Mądrość rodzi się nie z wieku, lecz z duszy. (Źródłem mądrości jest wnętrze człowieka, niezależnie od jego wieku.)

Mądrość rodzi się nie z wieku, lecz z duszy. (Źródłem mądrości jest wnętrze człowieka, niezależnie od jego wieku.) Mądrość rodzi się nie z wieku, lecz z duszy. (Źródłem mądrości jest wnętrze człowieka, niezależnie od jego wieku.) Przez trzy lata mieliśmy przyjemność wspólnie z Pawłem podążać ścieżkami nauki. Już od

Bardziej szczegółowo

Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012

Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012 Strona 1 Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012 Poniższy raport został przygotowany przez zespół analityczny PERK w celu przedstawienia ilościowej analizy jakości przeprowadzonych,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu ESF01-2013 1 PL1 LEO01 37042 Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością Prezentacja: Michalina Mościszko Projekt: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Dobry zawód otwiera drzwi do Europy PL01-KA

Podsumowanie projektu. Dobry zawód otwiera drzwi do Europy PL01-KA Podsumowanie projektu Dobry zawód otwiera drzwi do Europy 2014-1-PL01-KA102-000428 Udział w projekcie zapewnił nam połączenie szkolnej teorii z praktyką, podczas pracy w firmach londyńskich poznanie zawodów

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie Nasz patron 14 października 1971 roku nadano naszej szkole imię Simona Bolivara, bohatera narodowego państw Ameryki Południowej. Zapraszamy do zapoznania

Bardziej szczegółowo

Mikser GAZETKA SZKOLNA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 W RACIBORZU

Mikser GAZETKA SZKOLNA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 W RACIBORZU WITAMY WAS W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Witam Nazywam się Jolanta Otlik i jestem opiekunem Naszej gazetki szkolnej, która również w tym roku szkolnym będzie w wersji elektronicznej. Chyba bardziej dla

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 8

Scenariusz zajęć nr 8 Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Mikołajkowe niespodzianki Scenariusz zajęć nr 8 I. Tytuł scenariusza zajęć : " Dowody na istnienie Świętego Mikołaja ". II. Czas realizacji: 2 jednostki

Bardziej szczegółowo

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak Kwestioriusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła" Dzień bry, Odpowiedz, proszę, pytania temat Twojej szkoły. Odpowiedzi udzielone przez Ciebie i Twoje koleżanki i kolegów pomogą rosłym zobaczyć szkołę Waszymi

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 I SEMESTR Zadzwonił pierwszy dzwonek. Rozpoczął się nowy rok szkolny. Przed nami dużo nauki, ale nie tylko. Zobaczcie co ciekawego dzieje się w klasach 1-3

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO

WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO 1. Czy byłeś zaangażowany w projekt? Tak 100% Nie 2. Co skłoniło Cię do wzięcia udziału

Bardziej szczegółowo

4. po Wielkanocy CANTATE

4. po Wielkanocy CANTATE Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl 4. po Wielkanocy CANTATE Główna myśl: Wysławiaj Boga! Wiersz przewodni: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Mt 11,25a Fragment biblijny: Jezus wysławia

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum przy ALON 42

Gimnazjum przy ALON 42 Gimnazjum przy ALON 42 00-735 Warszawa, ul. Iwicka 47B tel. 841-15-45, 841-29-05 Sekretariat: sekretariat@alon42.waw.pl Dyrektor: w.zientarski@alon42.waw.pl Informacje o gimnazjum Wszystkich chętnych prosimy

Bardziej szczegółowo

Kielce, Drogi Mikołaju!

Kielce, Drogi Mikołaju! I miejsce Drogi Mikołaju! Kielce, 02.12.2014 Mam na imię Karolina, jestem uczennicą klasy 5b Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach. Uczę się dobrze. Zbliża się 6 grudnia. Tak jak każde dziecko, marzę o tym,

Bardziej szczegółowo

Dzięki mojemu poradnikowi poznasz elitarne strategie i techniki, metody znane bardzo nielicznej grupie mężczyzn specjalizujących się w randkowaniu.

Dzięki mojemu poradnikowi poznasz elitarne strategie i techniki, metody znane bardzo nielicznej grupie mężczyzn specjalizujących się w randkowaniu. Zawsze w życiu lubiłem podejmować wyzwania i właśnie tak podchodzę do pracy z Tobą. Być może nie masz jeszcze takich sukcesów z kobietami jakich byś pragnął więc musimy bezwzględnie poprawić ten wynik.

Bardziej szczegółowo

3.2 TWORZENIE WŁASNEGO WEBQUESTU KROK 4. Opracowanie kryteriów oceny i podsumowania

3.2 TWORZENIE WŁASNEGO WEBQUESTU KROK 4. Opracowanie kryteriów oceny i podsumowania 3.2 TWORZENIE WŁASNEGO WEBQUESTU KROK 4 Opracowanie kryteriów i podsumowania Jeśli poważnie i krytycznie podszedłeś do swojej pracy, większą część WebQuestu masz już przygotowaną. Kolej na Kryteria ocen

Bardziej szczegółowo

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie Szanowni Państwo! Z

Bardziej szczegółowo

Część 1 Moja klasa. 1. Wymień osoby z Twojej klasy, z którymi najbardziej chciałabyś się bawić. ... ... ... ... ...

Część 1 Moja klasa. 1. Wymień osoby z Twojej klasy, z którymi najbardziej chciałabyś się bawić. ... ... ... ... ... KWE ST I ONARI USZUCZ NI A K Dat abadani a( RRRRMMDD,wypeł ni aanki et er ) Część 1 Moja klasa 1. Wymień osoby z Twojej klasy, z którymi najbardziej chciałabyś się bawić. 2. Wymień osoby z Twojej klasy,

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I SZKOLNE M A R Z E C 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1 Zuch

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LEARNIT KOBIETY W IT PETYA (BG) Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Te słowa towarzyszą młodym ludziom uczniom Zespołu Szkół nr 7 w Tychach, którzy od września ubiegłego roku tworzą...

Te słowa towarzyszą młodym ludziom uczniom Zespołu Szkół nr 7 w Tychach, którzy od września ubiegłego roku tworzą... Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać. Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie

Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie ARKUSZ EWALUACJI UCZNIA Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012 Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie 1. Zawartość merytoryczną (naukową, poznawczą) programu

Bardziej szczegółowo

a) bardzo nie lubię wf-u b) raczej nie lubię wf-u d) ani lubię, ani nie lubię e) raczej lubię wf f) bardzo lubię wf

a) bardzo nie lubię wf-u b) raczej nie lubię wf-u d) ani lubię, ani nie lubię e) raczej lubię wf f) bardzo lubię wf Ankieta I Drogi Uczestniku! Witamy i cieszymy, że przyszedłeś na zajęcia w ramach Programu Kumulacja Aktywności. Chcemy aby program był powtarzany co roku dlatego ważne jest abyśmy dokładnie przeanalizowali

Bardziej szczegółowo

MIKOŁAJ HERBST, ANETA SOBOTKA AWANS PRZEZ WYKSZTAŁCENIE? WYBORY I ŚCIEŻKI EDUKACYJNE ASPIRUJĄCYCH DO WYŻSZEGO STATUSU SPOŁECZNEGO

MIKOŁAJ HERBST, ANETA SOBOTKA AWANS PRZEZ WYKSZTAŁCENIE? WYBORY I ŚCIEŻKI EDUKACYJNE ASPIRUJĄCYCH DO WYŻSZEGO STATUSU SPOŁECZNEGO MIKOŁAJ HERBST, ANETA SOBOTKA AWANS PRZEZ WYKSZTAŁCENIE? WYBORY I ŚCIEŻKI EDUKACYJNE ASPIRUJĄCYCH DO WYŻSZEGO STATUSU SPOŁECZNEGO Szkolnictwo wyższe - przemiany lat 90-tych Spektakularny boom edukacyjny

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Wiceprezydentem Miasta Gdańska, absolwentem Czwórki - Piotrem Kowalczukiem

Rozmowa z Wiceprezydentem Miasta Gdańska, absolwentem Czwórki - Piotrem Kowalczukiem Rozmowa z Wiceprezydentem Miasta Gdańska, absolwentem Czwórki - Piotrem Kowalczukiem Jak wspomina Pan szkołę? Bardzo dobrze wspominam szkołę. To cztery lata naprawdę fantastycznych spotkań z rówieśnikami;

Bardziej szczegółowo

www.liceum.demo.pl www.korfanty.katowice.pl

www.liceum.demo.pl www.korfanty.katowice.pl www.liceum.demo.pl www.korfanty.katowice.pl N A S Z P A T R O N Nasza szkoła działa od 1.09.1991 r. Posiada uprawnienia szkoły publicznej od kwietnia 1992 roku. Realizujemy program MENiS, a także poszerzony

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach

Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Ogólnopolski Ranking Techników 2015 W rankingu Techników zajmujemy: 11 MIEJSCE w województwie opolskim W rankingu głównym na 2007 szkół zajmujemy

Bardziej szczegółowo

NIECYKLICZNE PISMO DLA MŁODZIEŻY

NIECYKLICZNE PISMO DLA MŁODZIEŻY NIECYKLICZNE PISMO DLA MŁODZIEŻY Październik WIERZBICE 2009 1 VIII ZAWODY INTEGRACYJNE SUŁÓW 2009 24.10. 2009r. Grupa chłopców: Kamil Pisarek,Patryk Luty, Adam Matkowski i nasza koleżanka Beata Jankowska

Bardziej szczegółowo

Grupa docelowa - rodzice

Grupa docelowa - rodzice Wyniki badań ankietowych badania przeprowadzone przed wdrożeniem projektu Z seksem za pan brat problematyka okresu dojrzewania i dorastania" Grupa docelowa - rodzice Na 37 osób uczestniczących w spotkaniu

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

1.1 Czy uczestniczy Pani / Pan po raz pierwszy w kursie organizowanym na naszym Uniwersytecie Ludowym VHS?

1.1 Czy uczestniczy Pani / Pan po raz pierwszy w kursie organizowanym na naszym Uniwersytecie Ludowym VHS? Informator dla klientów 2011 Niemiecki jako drugi język / język obcy Szanowne Uczestniczki, szanowni Uczestnicy kursów, Berlińskie Uniwersytety Ludowe (Volkshochschulen, VHS) stale pracują nad jakością

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15 1 Przedmiot ewaluacji: Formy i metodyka procesu dydaktycznego. Zespół ewaluacyjny: Urszula Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z monitorowania realizacji podstawy programowej w woj. podlaskim w roku szkolnym 2014/2015.

Sprawozdanie z monitorowania realizacji podstawy programowej w woj. podlaskim w roku szkolnym 2014/2015. Sprawozdanie z monitorowania realizacji podstawy programowej w woj. podlaskim w roku szkolnym 2014/2015. Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Zrodziliśmy się do pomocy wzajemnej - współpraca uczniów w procesie uczenia się Elżbieta Sumowska

Zrodziliśmy się do pomocy wzajemnej - współpraca uczniów w procesie uczenia się Elżbieta Sumowska Studia Podyplomowe Liderów Oświaty Zrodziliśmy się do pomocy wzajemnej - współpraca uczniów w procesie uczenia się Elżbieta Sumowska IX Kongres Zarządzania Oświatą OSKKO, 24-26 września 2014, Łódź www.oskko.edu.pl/kongres/

Bardziej szczegółowo

Wizyta w Gazecie Krakowskiej

Wizyta w Gazecie Krakowskiej Wizyta w Gazecie Krakowskiej fotoreportaż 15.04.2013 byliśmy w Gazecie Krakowskiej w Nowym Sączu. Dowiedzieliśmy, się jak ciężka i wymagająca jest praca dziennikarza. Opowiedzieli nam o tym pan Paweł Szeliga

Bardziej szczegółowo

ANKIETA (gimnazjum) W ilu obecnie klasach uczy Pan/Pani innego przedmiotu niż matematyka (należy wpisać ogólną liczbę klas):

ANKIETA (gimnazjum) W ilu obecnie klasach uczy Pan/Pani innego przedmiotu niż matematyka (należy wpisać ogólną liczbę klas): Dr Agata Zabłocka-Bursa Mgr Iwona Pilchowska ANKIETA (gimnazjum) Imię i nazwisko/ kod identyfikacyjny (proszę zapamiętać wpisany kod id; będzie się nim Pan/Pani posługiwał/a w kolejnych badaniach:. Wiek:

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery

Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery Projekt numer: 2012 1 PL1 LEO01 27554 Projekt: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo, realizowany przez Fundację Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kto uczestniczył w badaniu? W ankiecie wzięli udział uczniowie klas II Gimnazjum w Zbuczynie oraz ze szkół w Caceres w Hiszpanii i Swansea z Walii.

Kto uczestniczył w badaniu? W ankiecie wzięli udział uczniowie klas II Gimnazjum w Zbuczynie oraz ze szkół w Caceres w Hiszpanii i Swansea z Walii. Różni czy tacy sami Projekt badawczy porównujący typowych nastolatków z Polski, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii realizowany dzięki programowi stypednialnemu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Kto uczestniczył

Bardziej szczegółowo

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r.

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r. Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej 29.01.2017r. - 04.02.2017r. Dzień I - 29.01.2017r. O północy przyjechałam do Berlina. Stamtąd FlixBusem pojechałam do Hannoveru. Tam już czekała na mnie

Bardziej szczegółowo

Życzenia urodzinowe. dla dziewczyny. Życzę Ci jak najwięcej takich chwil, w których z uśmiechem na twarzy mogłabyś powiedzieć: JESTEM SZCZĘŚLIWA!

Życzenia urodzinowe. dla dziewczyny. Życzę Ci jak najwięcej takich chwil, w których z uśmiechem na twarzy mogłabyś powiedzieć: JESTEM SZCZĘŚLIWA! dla dziewczyny Co roku kocham mocniej i pamiętam tak samo. Jedno jest w życiu szczęście, kochać i być kochanym. Z okazji urodzin życzę Ci aby każdy dzień miał kształt Twoich marzeń. Z okazji urodzin życzę

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

Konferencja "Nowa jakość w kształceniu zawodowym i ustawicznym" Warszawa, 23.10.2013r

Konferencja Nowa jakość w kształceniu zawodowym i ustawicznym Warszawa, 23.10.2013r Konferencja "Nowa jakość w kształceniu zawodowym i ustawicznym" Warszawa, 23.10.2013r E W A K O S U N I W E R S Y T E T Ł Ó D Z K I K W E S T I O N A R I U S Z P R E D Y S P O Z Y C J I Z A W O D O W Y

Bardziej szczegółowo

Dlaczego został Pan nauczycielem właśnie WF?

Dlaczego został Pan nauczycielem właśnie WF? JEDEN WIELKI BŁĄD Hej! To już drugie wydanie naszej szkolnej gazetki! Tym razem w numerze pojawiają się dwa nowe działy: Wywiad z nauczycielem i Nie takie słówka straszne jak je uczniowie malują. Z powiewem

Bardziej szczegółowo

Nr 2(14).Rok4.Listopad, grudzień 2010r.

Nr 2(14).Rok4.Listopad, grudzień 2010r. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Chodzieży im. Szewczyka Dratewki Nr 2(14).Rok4.Listopad, grudzień 2010r. Nasz adres internetowy:www.przedszkole2chodziez.neostrada.pl red. Wanda Generowicz Styczeń Dzisiaj jestem

Bardziej szczegółowo

Praca z rodzicami dziecka i nastolatka z ADHD

Praca z rodzicami dziecka i nastolatka z ADHD Praca z rodzicami dziecka i nastolatka z ADHD K A T A R Z Y N A O R K I S Z S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z D Z I E C I Z N A D P O B U D L I W O Ś C I Ą P S Y C H O R U C H O W Ą Moment narodzenia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA krok po kroku nasze wspomnienia

WARSZAWA krok po kroku nasze wspomnienia WARSZAWA krok po kroku nasze wspomnienia Warszawa da się lubić, Tutaj szczęście można znaleźć, Tutaj serce można zgubić Dnia 18.10.2011 r. uczniowie Gimnazjum nr 6 w Czerwionce-Leszczynach wzięli udział

Bardziej szczegółowo

FILOMATA. obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013

FILOMATA. obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013 obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013 Witamy w FILOMACIE Witamy w naszym krótkim przewodniku, który pomoże Ci zorientować się w zasadach organizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE Zapraszamy do przeczytania relacji z projektu realizowanego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie przez uczniów klasy III

Bardziej szczegółowo

GieldaKapitalu.pl RAPORT KWARTALNY

GieldaKapitalu.pl RAPORT KWARTALNY GieldaKapitalu.pl RAPORT KWARTALNY I / 2015 SPIS TREŚCI Spis tres ci Wprowadzenie 1 Sytuacja makroekonomiczna 3 Podsumowanie finansowe 4 Analiza rynku lokat 5 Informacje o firmie 6 WPROWADZENIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo