Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) PROFES Sp. z o.o. Sp.k.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) PROFES Sp. z o.o. Sp.k."

Transkrypt

1 Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) PROFES Sp. z o.o. Sp.k. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

2 Dokument Strategii opracowano we współpracy z Doradcami CSR Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Moniką Michałowską i Marceliną Przybysz Kontakt: Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Ul. Arkońska Gdańsk tel.: Strona 1 z 58

3 Spis treści Spis treści Profil firmy Norma ISO Analiza wewnętrzna istniejących praktyk z zakresu CSR na podstawie normy ISO Benchmarking branżowy realizowanych praktyk z zakresu CSR Analiza interesariuszy Wyniki analizy interesariuszy Wnioski z analizy interesariuszy: Możliwe formy rozwoju dialogu z interesariuszami Cele strategiczne w obszarze CSR PROFES oraz rekomendowane działania Analiza istotności zagadnień Obszary strategiczne Identyfikacja celów strategicznych Rekomendowane działania wspierające realizację celów strategicznych Analiza działań komunikacyjnych Analiza możliwości raportowania społecznego Rekomendowane działania z zakresu Public Relations wspierające wdrażanie strategii CSR Strona 2 z 58

4 1. Profil firmy PROFES Sp. z o.o. założona w 1993 roku jest jedną z największych firm doradczo-szkoleniowych na polskim rynku. Specjalizuje się w obszarach zarządzania organizacją, zarządzania sprzedażą, zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwijaniem umiejętności osobistych. Podczas realizacji projektów doradczych firma wykorzystuje nowoczesne technologie oferując m.in. lekcje e-learningowe, wdrażanie zarządzania wiedzą w oparciu o system Confluence, upowszechnianie wiedzy poprzez mobilne rozwiązania, np. skill-spot, spotkania wirtualne i wirtualne klasy. PROFES we wdrażanych przez siebie rozwiązaniach łączy elementy zarządzania, takie jak doskonalenie procesów, standaryzacja działań, eliminacja marnotrawstwa, wdrażanie rozwiązań opartych o nowoczesne technologie informatyczne i komunikacyjne, z obszarami miękkimi: praktycznymi umiejętnościami, motywacją i zaangażowaniem pracowników, które firma osiąga głównie dzięki szkoleniom i warsztatom. W efekcie współpracy z międzynarodową firmą konsultingową Kaizen Institute Consulting Group, powstał przy PROFES KAIZEN Institute Polska. Poszerzyło to ofertę PROFES o projekty realizowane zgodnie z japońską filozofią ciągłego doskonalenia KAIZEN, usprawniające procesy produkcyjne, usługowe i administracyjne. Klienci PROFES to przede wszystkim przedsiębiorstwa duże, zarówno polskie jak i z kapitałem zagranicznym, stanowiące ok. 80% udziału klientów. Pozostałe ok. 20% stanowią firmy średnie. Wachlarz klientów uzupełniają MSP uczestniczące w projektach UE realizowanych przez PROFES, uczelnie wyższe oraz klienci indywidualni uczestniczący w studiach podyplomowych oraz szkoleniach otwartych. Oferta usług świadczonych przez firmę obejmuje szkolenia, coaching, mentoring i doradztwo w obszarach: Zarządzania organizacją Zarządzania zasobami ludzkimi Wzrostu sprzedaży Lean / KAIZEN Strona 3 z 58

5 2. Norma ISO Na podstawie ISO postrzeganie organizacji jako społecznie odpowiedzialnej oraz jej rzeczywiste działania w zakresie społecznej odpowiedzialności mogą mieć wpływ na: przewagę konkurencyjną; reputację organizacji; zdolność pozyskiwania i zatrzymywania pracowników, konsumentów, klientów, użytkowników; morale, zaangażowanie i wydajność pracowników; opinie inwestorów, właścicieli, darczyńców, sponsorów i społeczności finansowej oraz relacje organizacji z przedsiębiorstwami, instytucjami rządowymi, mediami, dostawcami, podobnymi organizacjami, klientami oraz społecznością, w obrębie której organizacja funkcjonuje. ISO jest jednym z trzech dokumentów rekomendowanych przez Komisję Europejską przedsiębiorstwom europejskim do wdrożenia społecznej odpowiedzialności. Rekomendacja ta jest zawarta w komunikacie Komisji zawierającym odnowioną strategię UE na lata dotyczącą społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. ISO zawiera wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności zdefiniowanej jako odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie, które: przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa; uwzględnia oczekiwania interesariuszy (osób lub grup, które są zainteresowane decyzjami lub działaniami organizacji); jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania; jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej działaniach podejmowanych w obrębie jej sfery oddziaływania. ISO nie jest normą systemu zarządzania ale zawiera elementy, które mogą być włączone do już istniejących systemów. Nie zawiera wymagań i nie jest przeznaczona do certyfikacji ani do zastosowania w celach regulacyjnych lub związanych z umowami. Ma natomiast ułatwiać organizacjom działanie w sposób odpowiedzialny społecznie, co staje się wymaganiem społeczeństw na całym świecie a nie jest tylko sprawą wyboru. Strona 4 z 58

6 3. Analiza wewnętrzna istniejących praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) na podstawie normy ISO Tabela 1 Inwentaryzacja praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w firmie PROFES Sp. z o.o. Zagadnienia ISO Inwentaryzacja dobrych praktyk PROFES z zakresu CSR, istniejących w firmie przed opracowaniem strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Ład organizacyjny to system, poprzez który organizacja podejmuje i wdraża decyzje, zmierzające do realizacji jej celów. Organizacja, która chce postępować w sposób odpowiedzialny społecznie powinna mieć system ładu organizacyjnego umożliwiający jej nadzorowanie oraz praktyczną realizację zasad społecznej odpowiedzialności. ŁAD ORGANIZACYJNY (6.2) PROFES posiada ład organizacyjny, w którego skład wchodzi szereg stale doskonalonych systemów, opisanych odpowiednimi regulaminami oraz dokumentami wewnętrznymi. Podejmowane przez firmę działania i decyzje są zawsze analizowane w kontekście społecznej odpowiedzialności. Wybrane elementy ładu organizacyjnego PROFES: System ciągłego doskonalenia ma na celu generowanie oszczędności, w tym eko-oszczędności, poprawy jakości i komfortu pracy. Standard rekrutacji wsparcie w trafnym i sprawiedliwym (pozbawionym dyskryminacji) doborze personelu. System controllingu wspomaga opracowywanie trafnych prognoz i planów Strona 5 z 58

7 finansowych, co pozwala m.in. na terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań finansowych wobec wszystkich interesariuszy. Łącznie przyjęty, aczkolwiek stale wymagający doskonalenia ład korporacyjny jest narzędziem do osiągania założonych celów biznesowych PROFES, zadowolenia wszystkich interesariuszy. PRAWA CZŁOWIEKA (6.3) Zagadnienie 1 Unikanie współudziału w naruszaniu praw człowieka Zagadnienie 2 Działania antydyskryminacyjne Brak realizowanych praktyk poza wymogami prawa. PROFES angażuje się w projekty propagujące równe traktowanie kobiet i mężczyzn w sferze gospodarczej oraz społecznej np.: Równi: Profes podnosi kompetencje, Jak równa z równym (broszury informacyjne o tematyce równościowej; film edukacyjny Asertywna kobieta w pracy; szkolenie w równości szans; szkolenia niwelujące bariery dla kobiet). Obowiązujący w firmie standard rekrutacji zapobiegający dyskryminacji. Siedziba firmy została przystosowana w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku. W 2006 roku PROFES zajął 6 miejsce w konkursie Firma Równych Szans Zagadnienie 3 Działania chroniące podstawowe zasady i prawa w miejscu pracy we własnej firmie i w łańcuchu dostaw Projekt wewnętrzny Gramy Fair Play (2009) promujący zasady wpisujące się w kulturę organizacyjną firmy; zebrano je w 7 głównych kategorii: relacje i atmosfera, cel i zespół, komunikacja, feedback, szacunek i zaufanie, wiedza, dojrzałość i doskonalenie. Rozwinięty proces rekrutacji na nowe stanowiska (tzw. assessment centre) Strona 6 z 58

8 uwzględniający badanie posiadanych umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku (wykluczenie z polityki zatrudnienia czynnika płci, wieku, pochodzenia, planów rodzinnych). PRAKTYKI Z ZAKRESU PRACY (6.4) Zagadnienie 1 Zatrudnienie i stosunki pracy Wszyscy pracownicy są legalnie zatrudnieni. Współpraca z odbywa się w oparciu o umowy o pracę. Brak realizowanych praktyk poza wymogami prawa. Zagadnienie 2 Warunki pracy i ochrona socjalna oraz dialog społeczny W PROFES są stworzone warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami. Firma realizuje na rzecz pracowników wszystkie świadczenia wynikające z przepisów Prawa Pracy. Większość zatrudnionych w PROFES to kobiety, które mają możliwość godzenia życia zawodowego z rodzinnym (elastyczny czas pracy, możliwość skrócenia etatu po powrocie z urlopu macierzyńskiego). Firma nie traci kontaktu z osobami na urlopie macierzyńskim. Zarząd firmy informuje zainteresowanych pracowników, bądź całą załogę o istotnych dla nich sprawach związanych z prowadzoną działalnością i warunkami zatrudnienia. PROFES organizuje dla swoich pracowników spotkania integracyjne. Najważniejszym jest Wigilia firmowa. Ponadto wyjazdy firmowe oraz integracyjne spotkania ad hoc dla pracowników. Cyklicznie organizujemy piknik dla pracowników z rodzinami (konkursy dla dzieci, upominki). Zagadnienie 3 Przestrzegane są zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizowane są cykliczne badania lekarskie dla pracowników. Tam, gdzie jest to wymagane PROFES Strona 7 z 58

9 Bezpieczeństwo i higiena pracy dofinansowuje lub finansuje odzież roboczą, okulary. Ponadto: W ramach działającego w PROFES systemu ciągłego doskonalenia pracownicy sami zgłaszają pomysły dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa pracy i poprawy komfortu pracy. Do dyspozycji pracowników zawsze jest woda pitna oraz wyposażone: kuchnia, czy aneksy kuchenne, w których można przygotować i spożyć posiłek. Budynek PROFES w celu poprawy komfortu pracy jest wyposażony w klimatyzację, która jest cyklicznie serwisowana i czyszczona. Okna połaciowe zostały zabezpieczone foliami antyrefleksyjnymi, ochraniającymi przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym. Zagadnienie 4 Rozwój osobisty i zawodowy w miejscu pracy (szkolenia) Pracownicy PROFES mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach realizowanych dla klientów PROFES oraz w szkoleniach i konferencjach zewnętrznych (wg potrzeb). W zw. z istniejącymi w firmie systemami, np. systemem ciągłego doskonalenia, wszyscy pracownicy przechodzą krótkie szkolenia oraz szkolenia na stanowisku pracy dot. tych systemów, co zapewnia dodatkowy rozwój. PROFES umożliwia również realizację studiów podyplomowych (najczęściej dofinansowywanych z UE i realizowanych na wniosek pracownika). W dostępie do awansów decydują: kompetencje, doświadczenie, zaangażowanie oraz lojalność względem pracodawcy. W przypadku konieczności redukcji zatrudnienia, zwolnionym pracownikom oferowana jest pomoc w znalezieniu nowej pracy (system poleceń i referencji). Strona 8 z 58

10 ŚRODOWISKO (6.5) Zagadnienie 1 Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska (powietrza, wody, gleby gospodarowanie odpadami, wykorzystanie toksycznych środków chemicznych itp.) Zagadnienie 2 Zrównoważone wykorzystanie zasobów (bardziej odpowiedzialne wykorzystanie elektryczności, paliw, surowców i wody) Brak realizowanych praktyk poza wymogami prawa. W PROFES prowadzony jest monitoring produkcji odpadów biurowych (papier, tonery do drukarek, sprzęt elektroniczny), a wytwarzane odpady są segregowane. Informacje o produkcji odpadów przekazywane są na tablicy informacyjnej w przestrzeni wspólnej, informacje o podejmowanych działaniach pojawiają się na www oraz Facebook. Organizowane są zbiórki makulatury oraz odpadów specjalnych (tonery, baterie). Zmniejszono dzięki temu ogólną ilość zużywanego papieru o 30%, tonery oraz sprzęt oddawane są do specjalnych punktów utylizacyjnych. W rozsyłanym cyklicznie newsletterze, oprócz treści merytorycznych związanych z core biznesem PROFES, opisywane są także m.in. ciekawostki ekologiczne. Wykorzystanie papieru ekologicznego (pochodzącego w 100% z makulatury lub z włókien odnawialnych) wewnątrz organizacji oraz w materiałach dla uczestników szkoleń. Wykorzystanie innych materiałów biurowych pochodzących z recyklingu lub materiałów ekologicznych. Wydruki 2-stronne materiałów szkoleniowych i dokumentów (wewnątrz firmy i dla Klienta), drukowanie i tylko wówczas jeśli to konieczne. Samochody służbowe posiadają małe trzy-cylindrowe silniki o niskiej emisji spalin Strona 9 z 58

11 oraz są napędzane ekologicznym paliwem gazowym. Eco-myjnia aut służbowych. Zagadnienie 3 Łagodzenie skutków oraz adaptacja do zmian klimatu Oświetlenie zewnętrzne jest sterowane automatycznym zegarem czasowym, bazującym na długości dnia w zależności od pory roku. Instrukcje obsługi urządzeń elektronicznych, urządzenia z systemem oszczędzania energii. Opisanie i oznaczenie włączników światła. Do ogrzewania budynku biurowego używany jest gazowy kocioł kondensacyjny, wykorzystujący dodatkowo ciepło odprowadzanych spalin, co przekłada się na wyższą jego sprawność. Ograniczenie wyjazdów do Klienta - zastąpienie ich wideokonferencjami. Pracownicy w okresie wiosenno-letnim korzystają z rowerów gdyż przed firmą postawiono stojak na rowery; pracownicy zamieszkujący blisko siebie korzystają ze wspólnego transportu. Zamontowanie czujek ruchu, wyłączników czasowych i zmierzchowych. Oświetlenie energooszczędne Zagadnienie 4 Ochrona środowiska, różnorodność biologiczna i przywracanie siedlisk przyrodniczych Brak realizowanych praktyk poza wymogami prawa. Strona 10 z 58

12 UCZCIWE PRAKTYKI OPERACYJNE (6.6) Zagadnienie 1 Przeciwdziałanie korupcji Zagadnienie 2 Odpowiedzialne angażowanie się w działalność polityczną Zagadnienie 3 Uczciwa konkurencja Zagadnienie 4 Promowanie społecznej odpowiedzialności w łańcuchu wartości Zagadnienie 5 Poszanowanie praw własności Brak realizowanych praktyk poza wymogami prawa. Brak realizowanych praktyk poza wymogami prawa Brak realizowanych praktyk poza wymogami prawa Niektórym dostawcom PROFES proponuje określone rozwiązania we współpracy, które poprawią jakość obsługi i ich profesjonalizm. Jest to forma przekazywania wiedzy i dobrych praktyk w łańcuchu wartości. PROFES przestrzega praw autorskich i wymaga tego od innych (np. klientów, konkurencji). Z racji prowadzonej działalności zapisy dot. praw autorskich znajdują powszechne zastosowanie w umowach z kontrahentami. ZAGADNIENIA KONSUMENCKIE (6.7) Zagadnienie 1 Uczciwy marketing, prawdziwe i obiektywne informacje, uczciwe praktyki dotyczące umów Zagadnienie 2 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów Marketing realizowany na rzecz usług i produktów PROFES jest rzetelny, a przekazywane informacje są zawsze prawdziwe. Brak realizowanych praktyk poza wymogami prawa Strona 11 z 58

13 Zagadnienie 3 Zrównoważona konsumpcja Zagadnienie 4 - Obsługa klienta, serwis i obsługa reklamacji, edukacja, ochrona danych osobowych i prywatności Brak realizowanych praktyk poza wymogami prawa Dane osobowe klientów PROFES podlegają ochronie, a pozyskane informacje - tajemnicy, zgodnie ze stosownymi zapisami w umowach. ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ (6.8) Zagadnienie 1 Zaangażowanie społeczne, edukacja i kultura PROFES jest partnerem Stowarzyszenia Aktywność Kobiet. Firma była zaangażowana w realizację projektów: Aktywność Kobiet (2011, 2012, 2013), Aktywnie w biznes (2012), Wieczorne babskie pogaduchy (3 edycje 2011/2012), Kongres Kobiet Kotliny Kłodzkiej (2012), Konferencja Kobieta w biznesie (2012), Kobiecy sukces w polityce (2014). PROFES cyklicznie bierze udział w akcjach pomocowych: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (od 2009), Szlachetna Paczka (od 2010), współpracuje z organizacją Habitat for Humanity (pomoc w organizacji projektu oraz fizyczne wsparcie w budowie 2 budynków dla rodzin niezamożnych); Wsparcie finansowe dla osób potrzebujących (przysłane listy o pomoc, maile) Wspieranie organizacji niosących pomoc dzieciom: Stowarzyszenie św. Celestyna w Mikoszowie, Ruch MAITRI (wsparcie dla Afryki) PROFES angażuje się w bezpłatne edukowanie klientów zgodnie z mottem "Praktycy dla praktyków". Przedstawiciele firmy podczas różnego rodzaju wystąpień dzielą się doświadczeniami dot. np. ekologii, równości szans, społecznej odpowiedzialności oraz wszelkimi innymi informacjami z zakresu zarządzania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Strona 12 z 58

14 Zagadnienie 2 Tworzenie miejsc pracy i rozwijanie kompetencji PROFES realizuje program Aktywna Praktyka - miesięczne praktyki dla studentów i absolwentów uczelni wyższych, których celem jest umożliwienie studentom/absolwentom zdobycia pierwszych praktycznych doświadczeń zawodowych w obszarze pracy projektowej oraz w działaniach związanych z KAIZEN, danie możliwości rozwoju, nawiązania relacji zawodowych biznesowych. Rocznie praktykę w PROFES odbywa ok. 10 studentów; w zależności od sytuacji firmy praktykantom składana jest oferta pracy (obecnie co najmniej 6 pracowników to byli praktykanci). Firma jest partnerem projektu Praktykomania - program praktyk dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. PROFES angażuje się w organizowanie przestrzeni wymiany wiedzy i doświadczeń jakim są Forum Menedżerów HR oraz Klub Koordynatora KAIZEN. Firma regularnie współpracuje z organizacjami studenckimi - średnio rocznie PROFES angażuje się w 4 wydarzenia skierowane do studentów oferując wsparcie merytoryczne np. podczas organizowanych konferencji i warsztatów dla studentów z obszarów działalności PROFES. Zagadnienie 3 Rozwój i dostęp do technologii, tworzenie bogactwa i dochodów, zdrowie, inwestycje społeczne Brak realizowanych praktyk poza wymogami prawa Strona 13 z 58

15 4. Benchmarking branżowy realizowanych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) Benchmarking konkurencyjny polega na porównaniu się z najlepszymi firmami z tego samego sektora w zakresie stosowanych rozwiązań. Informacje te są istotne, umożliwiają bowiem określenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w zakresie analizowanych praktyk. Poniżej zaprezentowano kilka najciekawszych, wybranych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, realizowanych przez konkurencyjne firmy z branży doradczej, mające na celu wsparcie rozwoju prowadzonej działalności biznesowej. Szczególnie interesujące praktyki zostały wyróżnione pogrubionym tekstem. ALTKOM Akademia S.A. Strona firmowa zawiera szereg informacji o zaangażowaniu w różnego rodzaju działania oraz praktyki związane z obszarami społecznej odpowiedzialności: W ramach oferty czasowej, w wybranym okresie, firma oferuje uczestnikom szkoleń otwartych możliwość jego bezpłatnego powtórzenia jeśli po przebytym szkoleniu, uczestnik uzna, że nie przyswoił wiedzy w stopniu zadowalającym. Alkom prowadzi badania rynku (niektóre w partnerstwie z uczelniami), z których publikuje i udostępnia bezpłatnie raporty. Wprowadzenie na rynek oferty pierwszych w Polsce szkoleń informatycznych dla osób z dysfunkcjami słuchu. Oferta studiów podyplomowych realizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni. Bezpłatne, otwarte seminaria i cotygodniowe webinaria dla managerów oferujące możliwość spotkania ze specjalistami, pełniące funkcję platformy wymiany poglądów i dyskusji oraz prezentujące ofertę edukacyjną Altkom Akademii. Zapisy webinariów są udostępniane na stronie internetowej w bibliotece webinarów. Działalność Fundacji Altkom Akademia oraz wydawnictwa PARADYGMAT polega na udostępnianiu czytelnikom dorobku i najnowszych osiągnięć psychologii do wykorzystania ich w pracy zawodowej: działalności naukowo-badawczej, edukacji studentów i uczestników szkoleń, udzielaniu profesjonalnej pomocy psychologicznej. Jasno opisana ścieżka i zasady rekrutacji na stronie: Altkom Software & Consulting realizuje programy stażowe, w wyniku których oferuje najlepszym absolwentom programu 18-miesięczny kontrakt i pracę z najlepszymi programistami. Źródło: Strona 14 z 58

16 DGA S.A. W ramach społecznego zaangażowania spółka powołała w 2008 r. fundację: "Wspieramy Wielkich Jutra". W Radzie Fundacji zasiadają przedstawiciele poznańskich uczelni. Plany działania Fundacji obejmują wspieranie rozwoju gospodarczego, a w szczególności rozwoju przedsiębiorczości poprzez różnego rodzaju wsparcie głównie dla młodych i wchodzących na rynek pracy, w realizacji ich innowacyjnych przedsięwzięć i pomysłów, inicjowanie współpracy biznesu z instytucjami otoczenia biznesu oraz sferą naukowo - badawczą, koordynowanie współpracy między tymi podmiotami, promowanie inicjatyw społecznych oraz realizowanie działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (inf. ze strony: Fundacja realizuje projekt "Wspieramy Wielkich Jutra" w ramach którego uruchomiono Portal Pomysłów Wielkich Jutra. W ramach projektu młode, kreatywne osoby z pomysłem na biznes mają szansę pozyskać inwestora i kapitał na jego realizację. Wspierane są także innowacyjne firmy we wczesnej fazie rozwoju (źródło: Praktyki DGA dwukrotnie były publikowane w Raporcie dobrych praktyk FOB: 2008 r. stworzono w firmie oddzielny departament zatrudniający 22 konsultantów, którzy realizują projekty społeczne. Pracownicy mają możliwość nabywania nowej wiedzy i doświadczeń w zakresie realizacji przedsięwzięć wrażliwych społecznie. Niektóre przeprowadzone projekty to: Partnerstwo dla Rain Mana Rain Man dla Partnerstwa, Kierunek zatrudnienie, Kroki ku pracy, Sukcesy zawodowe kobiet, Zawody przyszłości (źródło: r. program wolontariatu pracowniczego we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych nr 110 w Poznaniu, do którego uczęszcza młodzież będąca pacjentami Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, w ramach działania Fundacji Wspieramy Wielkich Jutra. Fundacja zorganizowała i opłaciła warsztaty teatralne prowadzone przez aktora P. Grabowskiego, w ramach których zostało przygotowane przedstawienie Brzydkie Kaczątko oraz jasełka i zajęcia taneczno-rytmiczne przy muzyce. DGA w ramach projektu wsparła organizację Pokazu Mody Ekologicznej poza zebraniem materiałów na stroje, nad pokazem czuwali wolontariusze pracownicy DGA w osobach wizażystki, stylistki oraz fotografa. Ponadto, dzięki wolontariuszom zorganizowany został wypad na kręgle oraz na targi Festiwal Sztuki Przedmiotów Artystycznych i Cavaliada. Po raz pierwszy w 2011 roku przygotowane zostały także, wspólnie z podopiecznymi szpitala, świąteczne bombki oraz kalendarz na 2012 rok. W ten sposób prace dzieci zostały pokazane publicznie klientom DGA (źródło: House of Skills Firma wykorzystuje formułę cyklicznych, bezpłatnych spotkań organizowanych w różnych miastach (dni otwarte House of Skills), do budowania relacji z klientami. Podczas tych wydarzeń Strona 15 z 58

17 prezentowane są próbki rozwiązań rozwojowych w formie ćwiczeń, przykładów czy inspiracji oraz zawodowy warsztat konsultantów i trenerów (źródło: Praktyka firmy znalazła się w Raporcie dobrych praktyk FOB za rok 2008, a dotyczyła strategicznej współpracy z org. pozarządową. House of Skills jest partnerem Fundacji Dzieci Niczyje od 2005 r., w związku z tym na swojej stronie zachęca odwiedzających do przekazywania 1% podatku tej organizacji (pomoc przy opracowaniu strategii i realizacji fundraisingu). HoS wspiera także Fundację poprzez zaspokajanie jej potrzeb, zbieżnych ze szkoleniową i doradczą ofertą firmy. Działania są ustalane, planowane i ewaluowane corocznie wspólnie przez zarząd HoS i Fundacji na początku każdego roku (źródło: ). Źródło: Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o. Na stronie WWW znajduje się doskonale zorganizowana, wyczerpująca i obszerna Baza wiedzy, która zawiera następujące sekcje tematyczne: artykuły wywiady, filmy i reportaże Mistrz Gemba radzi narzędzia i metody lean 5S historia i podstawy lean lean w różnych branżach Lean Management, produkcja, usługi, służba zdrowia kultura lean studia przypadków Źródło: Praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, realizowane przez pozostałe, konkurencyjne firmy z branży doradczej: Globalne Centrum Biznesowe Wrocław (HP) Hewlett-Packard deklaruje promowanie równouprawnienia płci, różnorodności oraz zdrowego balansu między pracą, a życiem prywatnym oraz wdrożenie usprawnień, które pomagają w osiągnięciu równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Pracownicy mają możliwość pracy z domu, pracy w niepełnym wymiarze godzin lub korzystanie z elastycznych godzin pracy w zależności od specyfiki reprezentowanego stanowiska. Strona 16 z 58

18 W 2006 roku HP Polska została nagrodzona mianem Firmy Przyjaznej Mamie. W biurze stosowana jest zasada otwartych drzwi (menedżerowie zespołów dzielą pomieszczenia wraz ze swoimi pracownikami) co ma sprzyjać integracji. HP wspiera i wdraża długookresowo wybrane inicjatywy pracowników t.j.: Akcje krwiodawstwa oraz rejestracja chętnych do banku dawców szpiku kostnego. Hobbystyczna Grupa Ekologiczna (promocja zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej i zwiększanie świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska) zbiórka zużytych baterii, organizacja dni rowerowych, w których pracownicy są zachęcani do korzystania z rowerów. Akcje charytatywne wsparcie dla Domów Dziecka poprzez organizację loterii świątecznych wśród pracowników, przekazywanie słodyczy zebranych w trakcie akcji krwiodawstwa oraz zgromadzonych zabawek. Firma wspiera również finansowo ofiary kataklizmów. Źródło: Agencja Rozwoju Innowacji SA Na swojej stronie internetowej firma informuje o podejmowaniu od 2010 roku wyzwań z zakresu CSR. Stawia na partnerstwo w relacji z pracownikami oraz promowanie równych szans poprzez umożliwianie rozwoju zawodowego, realizacje własnych pomysłów i zdobywania kolejnych szczebli kariery przez pracowników. Spółka jest sygnatariuszem Karty Różnorodności. Angażuje się w edukowanie rynku z zakresu CSR. Przy współpracy z międzynarodowymi konsultantami opracowała darmowy interaktywny model Arinova CSR Leader Thinking, który pokazuje jak krok po kroku wdrożyć działania CSR w firmie. Od stycznia 2014 roku realizuje projekt Wdrożenie CSR w ARI S.A., w ramach konkursu PARP Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) realizowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. W ramach projektu planowane jest: 1. Zwiększenie aktywności firmy w obszarze wsparcia zrównoważonych innowacji. 2. Umożliwienie młodym rodzicom - pracownikom ARI łączenia pracy z życiem prywatnym. 3. Zwiększenie roli kobiet - pracownic ARI w obszarze innowacyjności poprzez udział w dedykowanych programach. 4. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz surowców we wszystkich biurach ARI poprzez opracowanie założeń eko-biura. 5. Wdrożenie raportowania społecznego zgodnie z normą ISO Źródło: Strona 17 z 58

19 Akademia Białego Kruka Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo dzieli się wiedzą oferując na swojej stronie WWW ogólnodostępny blog ekspercki, na którym znajdują się również relacje z bieżących wydarzeń. Źródło: Akademia Rozwoju Umiejętności Na stronie firmy w kategorii znajomi i polecani znajduje się odnośnik do WWW WOŚP, jednak brak jest bezpośredniej informacji o zaangażowaniu firmy we współpracę z WOŚP. Źródło: BDO Sp. zo.o. BDO oferuje bezpłatne e-biuletyny z zawartością ekspercką. Firma także realizuje we współpracy z AGH studia podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej. Źródło: Berndson Laureat Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma w latach 2007, 2008, 2009 i 2010 (propagowanie zasad etyki, tj.: rzetelność, uczciwość i terminowość w kontaktach między partnerami gospodarczymi). Wyróżnienie w konkursie "Mama w pracy" (2011 r.). Tytuł "Firma Równych Szans" (2007 r.) za wysoką świadomość społeczną oraz gotowość do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Niektóre działania podjęte w obszarze społecznej odpowiedzialności: Stała współpraca z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie zainicjowana w 2008 r. w ramach wspólnego projektu "Inżynier z kulturą" (2008, 2009, 2010, 2011, 2014 r.) cykl spotkań i wykładów dla studentów z zakresu biznesowego savoir-vivre u. Współpraca ze Studenckim Kołem Naukowym Psychologii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w ramach konferencji EXPERT 2007, "EXPERT 2008" (warsztaty dla uczestników prowadzone przez ekspertów BERNDSON) Współpraca z Europejskiem Forum Studentów AEGEE w ramach projektu "I próba negocjacji" (szkolenie w ramach projektu). Źródło: Strona 18 z 58

20 Business Center 1 Informacje nt. firmy dostępne na stronie WWW są szczegółowe i bardzo przejrzyste (obroty, zatrudnienie, skala przeprowadzonych szkoleń). Znajduje się tam również informacja o tym, że Business Center 1 jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i stosuje Kodeks Dobrych Praktyk, a także o tym, że 17 kwietnia 2011 roku, firma Business Center 1 została wpisana do rejestru grup interesu Komisji Europejskiej (nr rejestru: ) w związku z europejską inicjatywą na rzecz przejrzystości Komisji Europejskiej. KE utworzyła rejestr grup interesu aby dać obywatelom możliwość dowiedzenia się, jakie interesy, ogólne lub specyficzne, mają wpływ na proces podejmowania decyzji przez instytucje europejskie, oraz jakie środki przeznacza się na tego typu działalność. Grupy interesu mają możliwość dowieść swojego zaangażowania na rzecz przejrzystości oraz legalności swego działania. Źródło: Business Training Firma dzieli się wiedzą za pośrednictwem strefy fana bloga na WWW, w którym pojawiają się teksty o tematyce biznesowej. Źródło: Centrum Edukacji Sp. z o.o. (grupa Orlen) W ramach prowadzonej działalności spółka deklaruje współpracę partnerską ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Akademią Leona Koźmińskiego, Politechniką Krakowską, Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów oraz Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych. Na stronie WWW znajdziemy również przejrzyście opisaną strukturę właścicielską. Źródło: Chiltern Consultancy International Polska. Sp. z o.o. Firma prowadzi dedykowany kanał na You Tube, na którym umieszcza filmy o tematyce biznesowej. Door Poland Przedsiębiorstwo dzieli się wiedzą opracowując artykuły branżowe, które udostępnia w zakładce Czytelnia na stronie WWW. Źródło: Strona 19 z 58

21 Ernst&Young Academy of Business Sp. zo.o. Spółka w ramach EY Academy of Business współpracuje z polskimi uczelniami oferując studia podyplomowe o różnej tematyce. Obecnie są to: Audyt wewnętrzny - IV edycja - studia podyplomowe we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego. MSSF w praktyce - XIV edycja - we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Źródło: Eurofinance Consulting Firma dzieli się wiedzą i doświadczeniem opracowując publikacje w formie przewodników biznesowych lub raportów rynkowych, wydawanych we współpracy z przedstawicielami instytucji reprezentujących różne dziedziny życia gospodarczego. Źródło: Fpl Sp. z o.o. Spółka powołała do życia Fundację Pomagam 28 grudnia 2006 r. po tym, jak działalność charytatywna FPL, zapoczątkowana od regularnego wspierania jednego z łódzkich Domów Małego Dziecka, zaczęła się rozrastać. Celem fundacji jest niesienie pomocy dzieciom chorym i mieszkającym w domach dziecka. Obecnie w prace fundacji angażują się przede wszystkim pracownicy FPL, jednak w miarę jej rozwoju, działalność jest w coraz większym stopniu wspierana także przez inne zaprzyjaźnione firmy (źródło: Ponadto FPL dzieli się wiedzą publikując na stronie domowej artykuły eksperckie. Źródło: Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów GFKM aktywnie współpracuje z europejskimi szkołami biznesu (np. Rotterdam School of Management na Erasmus University w Holandii) i jest uczestnikiem w międzynarodowych organizacjach rozwoju biznesu w Europie i na świecie, m.in. European Foundation for Management Development (EFMD) z siedzibą w Brukseli największego europejskiego stowarzyszenia szkół biznesu. Źródła: Strona 20 z 58

22 Grupa ODiTK W ramach Grupy funkcjonuje Fundacja Edukacyjna, która ociera się swoją działalnością o założenia CSR, jednak nie wydają się one być głównym celem jej działania (źródło: Na stronie głównej Grupy znajduje się odnośnik do Czytelni, w której umieszczone są artykuły trenerów, wykładowców organizowanych konferencji i kongresów oraz wybrane teksty z zaprzyjaźnionych periodyków. Źródło: Instytut Rozwoju Biznesu W sekcji Wiedza dla biznesu Instytut udostępnia artykuły, raporty z badań, wideobibliotekę oraz blogi. Część treści jest dostępna dla wszystkich odwiedzających stronę, a niektóre dopiero po utworzeniu konta i zalogowaniu. Źródło: Integra Consulting Przedsiębiorstwo zdobyło tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play w plebiscycie organizowanym przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym w latach 2007, 2008, 2009, Ponadto w 2007 r. wyróżnienie w konkursie dla firm inwestujących w kapitał ludzki otrzymując tytuł FIRMA PRIMUS INTER PARES Na stronie znajduje się Strefa case study, w której są opisane niektóre ze zrealizowanych projektów. Firma włącza się w inicjatywy takie jak Szlachetna Paczka czy wspieranie akcji szerzącej ideę dawstwa szpiku i pomagającej osobom chorym na białaczkę. Źródło: Kontekst HR International Group Organizacja deklaruje prowadzenie biznesu w sposób etyczny. Współpracuje na stałe z jednym partnerem społecznym Fundacją Świętego Mikołaja. W ramach tej współpracy przedsiębiorstwo oferuje: Bezpłatne szkolenia dla wolontariuszy, poprzedzone badaniem potrzeb. Promocję Fundacji podczas spotkań z klientami w ramach HR lunch meetingów i Forum Kontekst HR. Promocję Fundacji w materiałach Kontekst HR International Group (newsletter dla klientów, kartki świąteczne, reklama na okładkach podręczników szkoleniowych). Pomoc w realizacji wybranych projektów Fundacji. Strona 21 z 58

23 Na stronie Kontekst HR International Group znajdują się informacje o realizacji szeregu projektów z zakresu CSR, które dotyczą głównie wsparcia organizacji pozarządowych w postaci bezpłatnych szkoleń dla wolontariuszy. Wymieniona współpraca miała miejsce w przypadku Fundacji Simba Friends, Związku Harcerstwa Polskiego, Fundacji Kultury świata, Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo, Tatrzańskiego Parku Narodowego w ramach projektu Wolontariat dla Tatr. Firma również czasem wspiera organizacje społeczne i charytatywne poprzez zbiórki darów oraz bezpośrednie przekazanie funduszy. Na stronie WWW przedsiębiorstwa umieszczona jest szczegółowa informacja nt. systemu rozwoju konsultantów od momentu ich rekrutacji poprzez indywidualne plany rozwoju, oferowane wsparcie szkoleniowe aż do systemu ocen pracowniczych. Konsultanci Kontekst HR International Group publikują regularnie na stronie firmy artykuły eksperckie/branżowe, dzieląc się w ten sposób posiadaną wiedzą. W ubiegłych latach organizowane były regularne cykle bezpłatnych spotkań HR lunch meetingi kierowane do dyrektorów i menedżerów działów HR. Podczas spotkań Partner Społeczny Fundacja Świętego Mikołaja prowadził zbiórkę pieniędzy. Konsultanci Kontekst HR International Group jest posiadaczem certyfikatu Firma Przyjazna Klientowi. Źródło: Laboratorium Arkanów Biznesu Firma współpracuje z uczelniami wyższymi: Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej (Wydział Zamiejscowy w Katowicach) oraz Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu (Wydział Zamiejscowy w Chorzowie) w zakresie realizacji studiów podyplomowych. Źródło: Langas Group Firma udostępnia na stronie WWW Bazę wiedzy, która zwiera artykuły eksperckie, video relacje z wydarzeń i porady multimedialne. Źródło: P&M GROUP Firma na stronie WWW prezentuje swoje wartości, wśród których znajdziemy m.in. informacje o działalności zgodnie z kodeksem etycznym P&M Group. Firma deklaruje również realizację zadań wg określonych standardów zachowań, m.in.: działanie wg PM Management System, współpracę a nie konkurowanie, dzielenie się informacją i wiedzą w ramach grupy oraz ze swoimi klientami, jasne Strona 22 z 58

24 i przejrzyste zasady współpracy z partnerami oraz z klientami, uczenie się na bazie swoich doświadczeń. Źródło: PM DORADZTWO GOSPODARCZE SP. Z O.O. Firma na stronie WWW posiada zakładkę Działania CSR, w której szczegółowo opisuje realizowane projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Spółka opracowała i przyjęła Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na lata Strategia zawiera m.in. analizę SWOT firmy w kontekście CSR. Firma posiada zdefiniowaną misję firmy oraz opracowany katalog obowiązujących wartości etycznych. Deklaruje, że wykazuje dbałość o poszanowanie środowiska i działania zmierzające do poprawy warunków pracy np. możliwość realizacji pracy zdalnej, wspieranie postaw prozdrowotnych poprzez dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych. W strategii zostało określono grono interesariuszy działań CSR, podejmowanych w PMDG. Należą do niego właściciele i osoby bezpośrednio pracujące w firmie, jak również rodziny pracowników, członkowie społeczności lokalnej, krakowskie uczelnie oraz dostawcy kooperujący z przedsiębiorstwem. Wśród zdefiniowanych celów strategicznych w zakresie CSR znalazły się: 1. PMDG jako firma, w której zachowuje się dbałość o środowisko naturalne (działania, zmierzające do realizacji celu to m.in. zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i materiałów eksploatacyjnych, dokładniejsze segregowanie odpadów). 2. PMDG jako firma tworząca środowisko pracy sprzyjające rozwojowi i cechujące się dobrą atmosferą zespołową (działania: budowanie ścieżek rozwoju kariery, usprawnienie komunikacji zarząd-pracownicy, stosowanie elementów elastycznego zatrudnienia). 3. PMDG jako firma przykładająca dużą wagę do jakości procesów wewnętrznych i zewnętrznych - usług na rzecz klientów (działania: wdrożenie systemu jakości usług, większa informatyzacja, przyspieszająca realizację procesów). 4. PMDG jako firma doceniająca wagę zaangażowania na rzecz otoczenia społecznego (działania: podtrzymanie dotychczasowego zaangażowania kadry PMDG w akcje charytatywne, takie jak Szlachetna Paczka i Business Run). Firma prowadzi zakładkę Baza Wiedzy, na której umieszcza artykuły związane z tematyką prowadzonej działalności. Źródło: PROGRESS PROJECT SP. Z O.O. Firma deklaruje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, gdzie jasno i klarownie opisane są zasady, według których wykonuje swoje usługi. Progress Project działa również Strona 23 z 58

25 ze Standardem Usługi Szkoleniowej (SUS) Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Szczegółowo i przejrzyście informuje o czynnościach jakie podejmuje podczas procesu świadczenia szkoleń otwartych, procesu świadczenia szkoleń zamkniętych, standardów dotyczących organizacji i logistyki szkoleń, procesu w ramach kompetencji kadry kierowniczej. Źródło: SCHENK INSTITUTE Schenk Insitute w 2012 roku został uhonorowany tytułem Solidnej Marki. Certyfikat ten jest przyznawany firmom zorientowanym na Klienta i skupiającym się na wartościach takich jak społeczna odpowiedzialność biznesu, profesjonalizm w obrocie gospodarczym oraz jakość produktów i usług, a także dbających o komunikację w internecie. Tytuł przyznają Fundacja Nauki i Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenie Primus Inter Pares pod patronatem Ministra Gospodarki. Źródło: STAUFEN Firma Staufen Polska w 2013 roku była laureatem nagrody Ambasador Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznawany przez BCC promuje Polskę na świecie jako partnera godnego zaufania, dba o pozytywny obraz polskich firm oraz wspiera rozwój gospodarczy dzięki przyciąganiu inwestorów. Źródło: TUV SUD POLSKA Firma deklaruje, że w swojej działalności kieruje się Polityką Jakości oraz Polityką Bezstronności. TÜV SÜD Group ustanowił Kodeks Etyki, który określa zobowiązania i zasady etycznego postępowania pracowników TÜV SÜD, a także w wielu sytuacjach partnerów biznesowych. "Wprowadzając ten Kodeks Etyki, chcemy spełnić nasze zobowiązania wobec naszych Klientów i społeczeństwa." - Zarząd TÜV SÜD. Kodeks definiuje zasady, które pracownicy TÜV SÜD deklaruję, że przestrzegają. Między innymi są to: unikanie konfliktów interesów, nie tolerowanie korupcji, obchodzenie się ostrożnie z informacjami, czuwanie nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ostrożne rozporządzanie zasobami, nie wspieranie prania brudnych pieniędzy czy też nie tolerowania dyskryminacji. Źródło: MDDP Firma w jasny i przejrzysty sposób opisuje proces rekrutacji potencjalnych pracowników. Firma na stronie WWW ma zakładkę CSR. MDDP deklaruje angaż w działania wspierające różne grupy osób potrzebujących i lokalne społeczności. Podejmuje działania angażujące pracowników Strona 24 z 58

26 w ich wolnym czasie, jak i polegające na przekazywaniu pomocy rzeczowej lub wsparciu finansowym. Firma od początku istnienia (2004 rok) związana jest z Fundacją Awangarda promującą sztukę osób z niepełnosprawnością intelektualną. MDDP towarzyszy Fundacji przez cały rok angażując się w jej projekty zarówno finansowo jak i poprzez wolontariat pracowników. Wspiera organizację plenerów, warsztatów, aukcji a w okresie świątecznym wspólnie z podopiecznym Fundacji ubiera w biurze choinkę, a do klientów wysyła wykonane przez Fundację awangardowe kartki. Źródło: MIDWEST Firma głosi, że realizuje swoje usługi wg wartości opisanych na stronie WWW. Wartości te (m.in.: odpowiedzialność, rzetelność, brak barier, szkolenie i rozwój) wpisują się w społeczną odpowiedzialność biznesu. Źródło: TQM SOFT Kierownictwo TQMsoft Sp. z o. o. sp. k. deklaruje dbałość o ciągłe doskonalenie i rozwój własnej organizacji oraz dostosowywanie oferowanych usług i produktów do potrzeb Klienta. System Zarządzania Jakością firmy jest ukierunkowany na realizacje następujących celów: długoterminowego utrzymania zaufania i satysfakcji Klientów, partnerskiego stosunku do Dostawców oraz staranny ich dobór, wykorzystania nowoczesnych technik i narzędzi jakości w kluczowych procesach, dobór i systematyczne szkolenie personelu, ciągłe podnoszenie jego kwalifikacji, projektowanie i doskonalenie procesów w sposób zapewniający spełnianie wymagań prawnych oraz wysoką jakość wyrobów i usług, zapewnienie efektywności działania procesów. Źródło: LUQAM Firma deklaruje, że realizuje swoje usługi wg wartości opisanych na stronie WWW. Wartości te (m.in.: partnerstwo, ciągłe doskonalenie, praca zespołowa i wzajemny szacunek) wpisują się w społeczną odpowiedzialność biznesu. Źródło: Strona 25 z 58

27 LMI Leadership Management Polska Firma deklaruje, że realizuje swoje usługi wg wartości opisanych na stronie WWW. Wartości te (m.in.: odpowiedzialność, partnerstwo, rozwój, pozytywna postawa) wpisują się w społeczną odpowiedzialność biznesu. Źródło: Pozostałe firmy konkurencyjne w stosunku do PROFES nie prezentują na swoich stronach wartości ani praktyk związanych z obszarami społecznej odpowiedzialności. Informacje odnośnie społecznej odpowiedzialności ani opis takich praktyk nie jest dostępny również w żadnym z raportów dobrych praktyk FOB. Wnioski PROFES realizuje dobre praktyki we wszystkich obszarach społecznej odpowiedzialności opisanych przez ISO Prawdopodobnie ich pojawienie się jest rezultatem dobrze rozwiniętego ładu organizacyjnego, wspierającego wartości i postawy charakterystyczne dla CSR. Taka sytuacja powoduje, że obecne w firmie praktyki, które przynoszą rezultaty będą w naturalny sposób kontynuowane, a jednocześnie jest zapewniona przestrzeń na rozwijanie nowych działań społecznie odpowiedzialnych, gdyż odzwierciedlają one wartości spółki. Działania CSR-owe podejmowane przez spółkę są w większości dobrze przemyślane, zaplanowane, a ich rezultaty są monitorowane i podsumowywane jest to dosyć unikatowe w przypadku polskich firm, a zwłaszcza firm małych. Jest to zdecydowanie przewaga PROFES nad konkurencją, której działania mają często charakter przypadkowy i akcydentalny, i nie noszą znamion świadomego, strategicznego zarządzania obszarem CSR. Najwięcej rozwiniętych praktyk zidentyfikowano w miejscu pracy, w obszarach środowiska i zaangażowania społecznego. Co ciekawe i dosyć nietypowe szczególnie w przypadku polskich przedsiębiorstw usługowych, PROFES prowadzi świadome działania antydyskryminacyjne. W obszarze praw człowieka znajdziemy kompleksowe praktyki, które zostały wdrożone przez spółkę. Tak szeroki wachlarz prowadzonych działań z zakresu CSR daje spore możliwości wyboru dalszego rozwoju i kontynuowania istniejących praktyk w obszarach, które zostaną uznane za strategiczne dla firmy. Po porównaniu działań społecznie odpowiedzialnych realizowanych przez PROFES z dostępnymi opisami praktyk konkurencji można stwierdzić, że PROFES jest jednym z liderów jeśli chodzi o zaangażowanie w działania CSR-owe w branży doradczej, szczególnie w przypadku sektora MSP. Praktyki PROFES są w dużej części podobne do większości praktyk występujących w reprezentowanej branży, jednak pojawiają się również działania unikalne, takie jak te z obszaru praw człowieka. Strona 26 z 58

28 Dzięki kontynuowaniu skoordynowanych działań zarządczych i komunikacyjnych oraz koncentracji w pierwszej kolejności na obszarach społecznej odpowiedzialności, które zostaną uznane przez spółkę za strategiczne firma może ubiegać się o pozycję lidera. Strona 27 z 58

29 5. Analiza interesariuszy Podczas warsztatu poświęconego analizie interesariuszy, w którym brali udział członkowie zespołu PROFES stworzono mapę interesariuszy. Główne grupy interesariuszy oraz ich szczegółowy obraz przedstawiono poniżej (Rys. 1, Rys. 1a-h). Rysunek 1 Główne grupy interesariuszy PROFES Rysunek 1.a Interesariusze PROFES: Środowisko Strona 28 z 58

30 Rysunek 1.b Interesariusze PROFES: Klienci Strona 29 z 58

31 Rysunek 1.c Interesariusze PROFES: Dostawcy Rysunek 1.d Interesariusze PROFES: Konkurencja Rysunek 1.e Interesariusze PROFES: Administracja Strona 30 z 58

32 Rysunek 1.f Interesariusze PROFES: Pracownicy i współpracownicy Rysunek 1.g Interesariusze PROFES: Otoczenie społeczne / Społeczność lokalna Strona 31 z 58

33 Rysunek 1.h Interesariusze PROFES: Partnerzy Strona 32 z 58

34 Zidentyfikowano także grupę interesariuszy kluczowych oraz pozostałych interesariuszy uszeregowanych zgodnie z ich poziomem wpływu na firmę oraz poziomem zainteresowania jej działalnością (Rys. 2). Rysunek 22 Metodologia podziału interesariuszy na grupy 5.1 Wyniki analizy interesariuszy W wyniku analizy interesariuszy, przeprowadzonej zgodnie z powyższą metodologią względem dwóch kryteriów oceny: zainteresowanie interesariuszy działalnością firmy, oceniane w skali od 1 do 5 (1: bardzo niski poziom zainteresowania interesariuszy działalnością firmy; 5: bardzo wysoki poziom zainteresowania interesariuszy działalnością firmy) wpływ interesariuszy na działalność firmy (1: bardzo niski wpływ interesariuszy na działalność firmy; 5: bardzo wysoki wpływ interesariuszy na działalność firmy) określono interesariuszy kluczowych dla PROFES na poziomie całej firmy i wszystkich obszarów CSR łącznie. Wyłoniono także interesariuszy, którzy są kluczowi w poszczególnych obszarach ISO jednak nie koniecznie znaleźli się w gronie tych kluczowych w ujęciu dla całej firmy. Rezultaty zaprezentowane są poniżej w Tabeli 3. Strona 33 z 58

35 Tabela 2 Interesariusze kluczowi PROFES Interesariusze kluczowi na poziomie całej firmy WŁAŚCICIELE PROFES Interesariusze kluczowi dla poszczególnych obszarów CSR WŁAŚCICIELE PROFES Obszar społecznej odpowiedzialności ŁAD ORGANIZACYJNY (6.2) OBECNI KLIENCI 1. Korporacje z kapitałem zagranicznym 2. Firmy produkcyjne 3. Firmy usługowe / handlowe 4. Polskie duże firmy PRACOWNICY I WSPÓŁPRACOWNICY Obecni: 1. Konsultanci zarządzający (umowy o pracę oraz własna działalność) 2. Kadra menadżerska 3. Specjaliści 4. Trenerzy i konsultanci wewnętrzni (własna działalność) 5. Asystenci 6. Praktykanci i stażyści Potencjalni: 7. Praktykanci i stażyści z regularnych naborów (np. UE, SWPS, PWr, WSB) 8. Stażyści z konkursu (np. na Uniwersytecie Ekonomicznym) Byli: 9. Powracający do firmy 10. Współpracujący jako pracownicy już innych firm (współpraca pomiędzy firmami) 11. Aktywnie współpracujący PRACOWNICY I WSPÓŁPRACOWNICY 1. Konsultanci zarządzający (umowy o pracę oraz własna działalność) 2. Kadra menadżerska 3. Specjaliści 4. Trenerzy i konsultanci wewnętrzni (własna działalność) 5. Praktykanci i stażyści z regularnych naborów (np. UE, SWPS, PWr, WSB) 6. Stażyści z konkursu (np. na Uniwersytecie Ekonomicznym) 7. Byli pracownicy i współpracownicy powracający do firmy OTOCZENIE SPOŁECZNE / SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA 1. Pozostałe NGO i osoby fizyczne, z którymi prowadzone są działania prospołeczne (np. Habitat czy Sowarzyszenie Św. Celestyna) PRACOWNICY I WSPÓŁPRACOWNICY Obecni: 1. Konsultanci zarządzający (umowy o pracę oraz własna działalność) 2. Kadra menadżerska 3. Specjaliści PRAWA CZŁOWIEKA (6.3) PRAKTYKI Z ZAKRESU PRACY (6.4) Strona 34 z 58

36 PARTNERZY Obecni: 1. KAIZEN Institute 2. Którzy stali się klientami 3. Politechnika Warszawska 4. Występujący wspólnie z PROFES z ofertą dla klienta 5. Partnerzy podczas organizacji eventów (udostępniają siedzibę firmy i swoje doświadczenie podczas szkoleń organizowanych dla klientów PROFES) 6. Związek Pracodawców Polska Miedź 7. e-peers 8. Inne uczelnie wyższe (rekrutacja praktykantów i stażystów, wykłady) 9. Izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia (w tym Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Aktywność Kobiet) 10. Wydawnictwo MT Biznes - wspólnie wydawane książki z zakresu zarządzania (Biblioteka Profes) 11. Medialog - wydawca Kwartalnika KAIZEN) OTOCZENIE SPOŁECZNE / SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA 1. WOŚP 2. Pozostałe NGO i osoby fizyczne, z którymi prowadzone są działania prospołeczne (np. Habitat czy Sowarzyszenie Św. Celestyna) 4. Trenerzy i konsultanci wewnętrzni (własna działalność) Byli pracownicy: 1. Powracający do firmy ŚRODOWISKO 1. Pracownicy DOSTAWCY 1. Polkongres (tłumaczenia i obsługa techniczna przy organizacji konferencji i eventów) 2. Adkom 3. DPI (drukarnia) 4. Anion Plant KONKURENCJA 1. Firmy większe (podobne do Profes), z którymi jest możliwa współpraca PARTNERZY 1. Którzy stali się klientami 2. Występujący wspólnie z PROFES z ofertą dla klienta 3. Partnerzy podczas organizacji eventów (udostępniają siedzibę firmy i swoje doświadczenie podczas szkoleń organizowanych dla klientów PROFES) ŚRODOWISKO (6.5) UCZCIWE PRAKTYKI OPERACYJNE (6.6) DOSTAWCY Obecni: 1. Polkongres (tłumaczenia i obsługa techniczna przy organizacji konferencji i eventów) OBECNI KLIENCI 1. Korporacje z kapitałem zagranicznym 2. Polskie duże firmy 3. Grupy kapitałowe ZAGADNIENIA KONSUMENCKIE (6.7) Strona 35 z 58

37 2. DPI (drukarnia) 3. Adkom 4. Anion Plant 5. Usługodawcy współpracujący długofalowo, trudni do zmiany (np. VB Leasing, Netia, Polkomtel) ŚRODOWISKO 1. Pracownicy 2. Klienci KONKURENCJA 1. Firmy większe (podobne do Profes), z którymi jest możliwa współpraca 2. Firmy większe (podobne do Profes), bez możliwości współpracy, relacja typowo konkurencyjna (np. 6 dużych firm KAIZEN we Wrocławiu) 4. Firmy produkcyjne 5. Firmy usługowe / handlowe PARTNERZY 1. KAIZEN Institute 2. Izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia (w tym Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Aktywność Kobiet) 3. Politechnika Warszawska 4. Inne uczelnie wyższe (rekrutacja praktykantów i stażystów, wykłady) 5. WOŚP 6. Pozostałe NGO i osoby fizyczne, z którymi prowadzone są działania prospołeczne (np. Habitat czy Sowarzyszenie Św. Celestyna) ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ (6.8) 5.2 Wnioski z analizy interesariuszy: PROFES posiada dwie najszerzej reprezentowane grupy kluczowych interesariuszy, a są to Partnerzy oraz Pracownicy i współpracownicy. Interesariusze wycenieni najwyżej (10 i 9 punktów w 10-cio punktowej skali) i uznani przez to za najistotniejszych dla funkcjonowania firmy zostali wyróżnieni pogrubioną czcionką (patrz Tab. 3). Znajdziemy w tym gronie Właścicieli PROFES, przedstawicieli Pracowników i współpracowników, Partnerów a także niektórych dostawców. Rodzaj oraz charakter interesariuszy kluczowych jest naturalną konsekwencją działalności szkoleniowej i doradczej prowadzonej przez PROFES. Powyższy wniosek pozostaje spójny z założeniami strategicznego rozwoju firmy, który odbywa się w dużej mierze dzięki partycypacji pracowników w procesie zarządzania firmą, a także dzięki nieustannemu dbaniu o jakość i efektywność w każdej sferze działania przedsiębiorstwa. W połączeniu z istniejącymi dobrymi relacjami z dostawcami firmy, całość przekłada się na wysoką jakość oferowanych produktów i usług, wysokie standardy obsługi klienta, a także zadowolenie odbiorców, a w konsekwencji dalszy rozwój firmy. Poniżej znajduje się zestawienie interesariuszy zaszeregowanych do grup A, B i C. Taki podział pozostałych interesariuszy jest wynikiem oceny dokonanej przez zespół roboczy ds. strategii CSR PROFES, zgodnie z metodologią przedstawioną na Rys. 1. Tabela 4 przedstawia również jednostkowe oceny jakie zostały przydzielone poszczególnym grupom. Strona 36 z 58

38 Tabela 3 Interesariusze A (niskie zainteresowanie działalnością PROFES oraz niski wpływ na jej działalność) Lp. Interesariusze A Zainteresowanie działalnością firmy (1-5) Wpływ na działalność firmy (1-5) Klienci Obecni Organizacje z kapitałem publicznym 2 2 Średnie przedsiębiorstwa 2 2 Potencjalni Firmy zaawansowane w zakresie wdrażania CSR 2 2 Organizacje z kapitałem publicznym 1 2 Średnie przedsiębiorstwa 1 2 Byli Z którymi nie jest planowana współpraca 1 1 Organizacje z kapitałem publicznym 1 2 Średnie przedsiębiorstwa 1 2 Pracownicy i współpracownicy Brak kontaktu z PROFES 1 2 Pozostający w kontakcie 2 2 Byli Partnerzy Obecni Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 2 2 Strona 37 z 58

39 Szkoła Główna Handlowa 2 2 Edward Rybczyk - mentor (USA) 2 2 Partnerzy w projektach UE 2 2 Patroni wydarzeń t.j. Urząd Miasta, Urząd Wojewódzki, Marszałkowski, Ministerstwo Gospodarki Potencjalni 1 2 Izba Polsko-Ukraińska 1 1 Klub KAIZEN na Ukrainie 2 1 EIT + (org. skupiająca biznes, uczelnie i samorząd, propagująca nowoczesne technologie) - w kontekście przyszłych projektów UE, jako podwykonawca 2 2 Partnerzy w projektach UE 1 2 Metroplan 2 2 Wyższa Szkoła Bankowa 1 2 Organizacje środowiskowe, z którymi można robić projekty EKO dla Klientów (np. Aeris Futuro, FPdS) 2 2 Otoczenie społeczne / Społeczność lokalna bezpośredni sąsiedzi 1 1 szkoły 2 1 organizacje studenckie i koła naukowe (np. AISEC) 2 2 schroniska dla zwierząt (zbiórki kocy, makulatury itp.) Stowarzyszenie WIOSNA (projekt Szlachetna Paczka) MAITRI 1 2 Strona 38 z 58

40 Tabela 4 Interesariusze B (wysoki poziom zainteresowania działalnością PROFES lecz niski wpływ na jej działalność) Lp. Interesariusze B Zainteresowanie działalnością firmy (1-5) Wpływ na działalność firmy (1-5) Otoczenie społeczne / Społeczność lokalna Rodziny pracowników 3 2 Organizacje, którym przekazywane są darowizny na rzecz chorych dzieci Dostawcy 4 1 Obecni Trenerzy i konsultanci zewnętrzni 3 2 p. Andrzej Cichoń (konserwator) 5 2 Stali dostawcy produktów, których jest łatwo zmienić w przypadku niezadowolenia 4 2 Dostawcy incydentalni 3 2 Potencjalni Trenerzy i konsultanci zewnętrzni 3 1 Podmioty oferujące pakiety usług medycznych dla pracowników (abonamenty) 3 1 Konkurencja Freelancerzy 3 1 Firmy małe 3 2 Firmy większe (podobne do Profes) posiadające rozwiązania CSR i je komunikujące Firmy większe (podobne do Profes) nie posiadające rozwiązań CSR Klient jako konkurent (np. Impel - wewn. dział szkoleń przekształca się w jednostkę działającą szerzej) Partnerzy, którzy okresowo stają się konkurencją (np. gdy pozyskają projekt UE do tej samej grupy docelowej, np. DIG) Strona 39 z 58

41 Tabela 5 Interesariusze C (niski poziom zainteresowania działalnością PROFES ale wysoki wpływ na jej działalność) Lp. Interesariusze C Zainteresowanie działalnością firmy (1-5) Wpływ na działalność firmy (1-5) Klienci Obecni Grupy kapitałowe 2 5 MSP (projekty UE) 1 3 Z obszaru edukacji (uczelnie) 1 3 Klienci indywidualni, w tym osoby fizyczne (studia podyplomowe, szkolenia otwarte itp.) Klienci, którzy stali się partnerami (wspólnie realizowane przedsięwzięcia) Potencjalni Korporacje z kapitałem zagranicznym 1 4 Duże polskie firmy 1 4 Grupy kapitałowe 1 4 MSP (projekty UE) 1 3 Z obszaru edukacji (uczelnie) 1 3 Firmy produkcyjne 1 4 Firmy usługowe / handlowe 1 4 Klienci indywidualni, w tym osoby fizyczne (studia podyplomowe, szkolenia otwarte itp.) 1 3 Pożądani do ponownej współpracy 2 3 Korporacje z kapitałem zagranicznym 1 4 Duże polskie firmy 1 4 Grupy kapitałowe 1 4 MSP (projekty UE) 1 3 Z obszaru edukacji (uczelnie) 1 3 Byli Strona 40 z 58

42 Firmy produkcyjne 1 4 Firmy usługowe / handlowe 1 4 Klienci indywidualni, w tym osoby fizyczne (studia podyplomowe, szkolenia otwarte itp.) Pracownicy i współpracownicy 1 3 Potencjalni Specjaliści z zakresu nowoczenych technologii (elearning, narzędzia i rozwiązania z m-learningu itp.) i zarządzania wiedzą Konsultanci / trenerzy KAIZEN (poszukiwani aktywnie na zewnątrz, na konferencjach oraz wśród partnerów / firm współpracujących) Partnerzy Obecni Uczelnie wyższe o wysokiej renomie w Polsce i za granicą 2 4 XYZ Learning 2 4 Organizacja branżowa skupiająca firmy motoryzacyjne (Auto Forum Club?) Potencjalni 1 3 Dolina Lotnicza (Rzeszów) 1 3 Administracja ZUS 2 4 US 2 4 WUP (Wojewódzkie Urzędy Pracy) 1 4 PARP jako operator RURy 1 4 Środowisko Obecni Ekomyjnia 2 3 Strona 41 z 58

43 Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 2 3 Potencjalni - organizacje, we współpracy z którymi Profes mógłby demonstrować usługi prośrodowiskowe/ ekologiczne (otwarte drzwi, benchmark tour itp.) Green Tower 1 3 Hotel Scandic 1 3 IKEA Możliwe formy rozwoju dialogu z interesariuszami W stosunku do zidentyfikowanych grup interesariuszy zaplanowano rozwój odpowiednich form dialogu zgodnie z metodologią przedstawioną poniżej (Rys. 3): Rysunek 33 Rekomendowane formy nawiązywania dialogu z poszczególnymi grupami interesariuszy. Strona 42 z 58

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju Jesteśmy jedną z dziesięciu największych agencji pracy i doradztwa personalnego w Polsce. Na rynku działamy od 2006 r. Kapitał firmy

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Sukces to dopiero początek. Prezentacja firmy PROFES

Sukces to dopiero początek. Prezentacja firmy PROFES Sukces to dopiero początek Prezentacja firmy PROFES Misja i wartości Misja Doskonalić biznes, otoczenie i siebie Fascynuje nas uwalnianie potencjału tkwiącego w ludziach i w organizacjach. Pomagamy ustanawiać

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialnoś ci Bizneśu (CSR) PROFES Sp. z o.o. Sp.k.

Strategia Społecznej Odpowiedzialnoś ci Bizneśu (CSR) PROFES Sp. z o.o. Sp.k. Strategia Społecznej Odpowiedzialnoś ci Bizneśu (CSR) PROFES Sp. z o.o. Sp.k. Wersja skrócona Pełna wersja dokumentu dostępna jest na: www.csr.profes.com.pl http://profes.com.pl/spoleczna_odpowiedzialnosc.html

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

i zrównoważonego rozwoju

i zrównoważonego rozwoju SCANMED S.A. Strategia CSR i zrównoważonego rozwoju Preambuła Jako Grupa Scanmed pragniemy rozwijać tworzenie pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w oparciu o normy najwyższej jakości. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w 3 zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży) oraz z ich istotnością (obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 2018 STRATEGIA CSR GRUPY POLPHARMA W swojej działalności kierujemy się wartościami etycznymi i ustanowionymi standardami etycznego postępowania.

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność w miejscu pracy

Społeczna odpowiedzialność w miejscu pracy Społeczna odpowiedzialność w miejscu pracy 2 czerwca 2014 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 Monika Michałowska Doradca CSR Agencja

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Jak zadbać o dobre relacje

Jak zadbać o dobre relacje KONFERENCJA Dolnośląski rynek pracy dziś i jutro Jak zadbać o dobre relacje pracowniczedobre praktyki CSR Artur Mazurkiewicz heapmail Internet Solutions sp. z o.o. Wałbrzych, 18.10.2012 r. CSR (Corporate

Bardziej szczegółowo

Odkrywając ISO 26000 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odkrywając ISO 26000 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Odkrywając ISO 26000 Broszura zawiera podstawowe informacje na temat normy ISO 26000:2010 Wytyczne dotyczące. Stanowi ona pierwszy krok wspomagający wszystkie rodzaje organizacji,

Bardziej szczegółowo

CSR w Wielkim Formacie

CSR w Wielkim Formacie CSR w Wielkim Formacie Prezentacja założeń projektu budowania społecznej odpowiedzialności biznesu w Opinion Strefa Druku Sp.zo.o. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski

Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski Informacja o realizacji projektu Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski Dywity, wrzesień 2016 rok. Strona1 Wprowadzenie - opis zrealizowanego projektu Projekt pn.:

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Juan Pablo Concari Anzuola

Juan Pablo Concari Anzuola PREZENTACJA METODOLOGII WDRAŻANIA CERTYFIKATÓW I ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W RAMACH CSR I EFR W HISZPAŃSKICH FIRMACH I INSTYTUCJACH Juan Pablo Concari Anzuola Spis ogólny A. PODSTAWOWE ZASADY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy Płock, 27.02.2013 Czym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu? Forum Odpowiedzialnego Biznesu Od 2000 rok podejmujemy

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 27 marca 2015 r. Dlaczego warto? Elitarne grono

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni

Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni Konferencja Współpraca nauki z biznesem stan obecny i oczekiwania przedsiębiorców 16.07.2010, PAIiIZ Anna Tumidajewicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce mgr Monika Wilewska CSR a dobre praktyki W odniesieniu do CSR trudno mówić o kanonie zasad czy regulacjach z

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 6 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży / sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński

Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński Konferencja Zachodniopomorski Biznes Społecznie Odpowiedzialny dofinansowana

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Wyniki badań wśród interesariuszy. Badania jakościowe

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Wyniki badań wśród interesariuszy. Badania jakościowe KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Wyniki badań wśród interesariuszy Badania jakościowe Przygotowano dla: Przygotowała: Hanna Uhl Warszawa, 1 grudnia 2010 Spis treści 1.Kontekst, metoda i cele

Bardziej szczegółowo

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Wprowadzenie CSR Corporate Kraków Airport jest spółką prowadzącą szeroką działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Bardziej szczegółowo

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne Dr inż. Zofia Pawłowska 1 Odpowiedzialnośd społeczna powinna przenikad każdą decyzję, bez względu na to, czy dotyczy ona pracowników, wyrobów,

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY TAK od serca - dlaczego warto się zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Czym nie jest CSR? CSR to nie jest: wyłącznie filantropia i wspieranie

Bardziej szczegółowo

Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego to dobrowolne zrzeszenie przedsiębiorstw i instytucji publicznych zaangażowanych w promocję idei zrównoważonej gospodarki. Koalicja powstaje z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej studentów

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA Strona1 RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA Kraków, 2015 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY NAUTY TURBO ZA OKRES:

RAPORT SPOŁECZNY NAUTY TURBO ZA OKRES: RAPORT SPOŁECZNY NAUTY TURBO ZA OKRES: styczeń-październik 2014 Cykl raportowania: dwuletni Osoba kontaktowa/kontakt w sprawie pytań dot. zawartości niniejszego raportu: Edward Grześkowiak Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych

Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych Bogdan Benczak, Prezes Zarządu Fundacji PZU Izabela Rakuć-Kochaniak,

Bardziej szczegółowo

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego Spotkanie branżowe dla studentów i pracodawców Kierunek: INFORMATYKA NOWOCZESNE PLATFORMY INFORMATYCZNE COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjna Szkoła Wyższa realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015 Praktyki zarządzania talentami w Polsce Badanie House of Skills, 2015 Co badaliśmy? Jakie zmiany dokonały się w ramach zarządzania talentami na polskim rynku w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie praktyki i

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK Strona1 Patronat honorowy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W KONKURSIE SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do udziału w Konkursie Społecznie Odpowiedzialny Rzemieślnik.

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

dla Banków Spółdzielczych

dla Banków Spółdzielczych dla Banków Spółdzielczych Sprostać wyzwaniom Wyzwania w obszarze ZKL Działanie w ciągłym procesie zmian i szybko podejmowanych decyzji oraz wysokie oczekiwania kwalifikacyjne i kompetencyjne wobec pracowników

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Stres w pracy? Nie, dziękuję!

Stres w pracy? Nie, dziękuję! Stres w pracy? Nie, dziękuję! Kampania informacyjna 2014-2015 Spotkanie Krajowej Sieci Partnerów Krajowego Punktu Centralnego EU-OSHA 29 stycznia 2014 r. Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com. KREATYWNOŚĆ JAKOŚĆ HUMOR Izabela Krzyszycha Portfolio zawodowe T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.pl KWALIFIKACJE PROFESJONALIZM NIEZAWODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań . Polska Dołącz dzisiaj: Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań Uzyskaj prawo posługiwania się znakiem Zgodny z GS1 Promuj swoją firmę oraz oferowane rozwiązania wśród 19 tysięcy Uczestników systemu

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie Organizowanie Wdrażanie Pomiar efektów Identyfikacja oczekiwań społecznych

Bardziej szczegółowo

CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek

CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek Wiceprezes Zarządu Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. jest wiodącym w regionie Zakładem Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego

Bardziej szczegółowo

już 22 lata działamy i rozwijamy się dla Pomorza 27 czerwca 2014 r.

już 22 lata działamy i rozwijamy się dla Pomorza 27 czerwca 2014 r. już 22 lata działamy i rozwijamy się dla Pomorza 27 czerwca 2014 r. ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 NASZ SPOSÓB NA SKUTECZNOŚĆ Ludzie Doświadczenie Zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński Polityka zatrudnienia edusquare.pl Łukasz Miedziński Wykonawca i data sporządzenia dokumentu:... (Data sporządzenia dokumentu) (Pieczęć firmowa Wykonawcy) (Czytelny podpis Wykonawcy) Beneficjent i data

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 1ºWARSZTATY: TEMATY DO DYSKUSJI SEKTOR: MIESIĄC: LIPIEC ROK: 2013

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 1ºWARSZTATY: TEMATY DO DYSKUSJI SEKTOR: MIESIĄC: LIPIEC ROK: 2013 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU Dokument ten jest przeznaczony dla grup roboczych podczas warsztatów dotyczących projektu. TEMAT A. Identyfikacja i określanie priorytetów grup interesu danej branży

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty środowiskowe

Certyfikaty środowiskowe Certyfikaty środowiskowe jako praktyczna realizacja zasad zrównoważonego rozwoju Gdynia, 23.05.2013 Agenda 1. O Fundacji Partnerstwo dla Środowiska 2. Program Czysty Biznes 3. Zielone Biuro 4. Przyjazny

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju. Firmy Modern-Bud Sp. z o.o.

Strategia zrównoważonego rozwoju. Firmy Modern-Bud Sp. z o.o. Strategia zrównoważonego rozwoju Firmy Modern-Bud Sp. z o.o. Spis Treści: 1. Cel raportu 2. Historia i profil firmy 3. Wizja i misja firmy w oparciu o strategie zrównoważonego rozwoju 3.1 Prawa konsumenta

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe.

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe. Nasze rozwiązania zawsze powstają przy wykorzystaniu wiedzy współpracujących z nami ekspertów, jednakże zawsze pamiętamy, że cel zastosowania tej wiedzy ma służyć rozwojowi biznesu klientów. Naszą przewagą

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież 2014-2020 2007

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10 Misją Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia przez cale życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji.

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata )

dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata ) podtytuł Przybliżenie slajdu / podrozdziału założeń Strategii CSR dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 ) Dział CSR Departament Marketingu Kwiecień 2017

Bardziej szczegółowo