8. OPIS PRZEBIEGU BUDOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "8. OPIS PRZEBIEGU BUDOWY"

Transkrypt

1 8. OPIS PRZEBIEGU BUDOWY i DOKUMENTACJA FOTO budowy Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego w WAWRZE - os. ANIN ul. V Poprzeczna od marca 2008 do 31 grudnia 2008r Foto nr eb0779a8 Teren pod przyszły kompleks sportowo rekreacyjny widok od strony ul. V Poprzecznej Foto nr 805c6584 Teren pod przyszły kompleks sportowo rekreacyjny widok na ul. V Poprzeczną Protokolarne przekazanie Wykonawcy firmie ZAMBET SA terenu pod budowę obiektu nastąpiło r budowa.doc Strona 1 z 101

2 Od początku maja 2008r po etapie prac przygotowawczych / ogrodzenie, energia dla potrzeb budowy / - Wykonawca rozpoczął wykonywanie żelbetowych fundamentów obiektu. Problemy z jakością zaczęły się od pierwszych robót żelbetowych. Kierownik Budowy był bardzo zaskoczony, że Inspektor Nadzoru sprawdza zbrojenie, liczy pręty zbrojeniowe oraz sprawdza atesty i dowody zakupu stali zbrojeniowej. Dziwne dla Wykonawcy było także / zgodne ze Specyfikacja Techn. i normą / żądanie przedstawiania przy każdej dostawie betonu Deklaracji Zgodności z normą PN-EN Argument Kier. Budowy : przecież wszystko to załączymy w dokumentacji końcowej!. Jakość pierwszych betonowań pokazała brak profesjonalizmu firmy ZAMBET - brak stabilizacji zbrojenia w szalunkach, nieliniowość i błędy w geometrii fundamentów itd. Dodatkowo ZAMBET SA nie dostarczał wymaganych umową i ogólnie przyjętymi procedurami dokumentów / np. Plan Zagospodarowania Budowy / lub przekazywał je źle opracowane / BIOZ, PZJ / W efekcie już na początku lipca 2008r przedstawiłam Burmistrzowi pierwsze krytyczne uwagi o jakości robót uwagi poparte dokumentacją fotograficzną. Przedstawiłam także problemy z BHP na budowie, brak dozorowania budowy, brak tablicy informacyjnej itd. Zgłosiłam, że Wykonawca zupełnie nie przestrzega przyjętych standardów odbiorów technicznych. Tak podstawowe wymogi odbiorowe jak przygotowanie do odbioru wykonanych elementów Protokołów odbioru wewnętrznego i pomiarów tych elementów wywoływały protest ze strony Kierownika Budowy i niespotykane, niedopuszczalne stwierdzenia : jak Inwestor chce mierzyć niech zrobi to sam!. Wykonawca nie ma w swojej organizacji systemu kontroli jakości robót. Nadzór na budowie ogranicza się praktycznie tylko do jednej osoby - Kierownika Budowy. Nie ma na stałe Kierowników robót, Majstrów. Nie ma stałej obsługi geodezyjnej. Nie ma w ogóle zwyczaju dokonywania protokolarnych wewnętrznych odbiorów jakościowych. Poza nieustabilizowanym zbrojeniem w szalunkach, zdarzyło się już zasypywanie niezaizolowanych fundamentów bez zgłoszenia ich do odbioru, zasypanie nieodebranych instalacji kanalizacji zewnętrznej - to w ogóle nie powinno się zdarzać na budowie. Jest to niezgodne z przyjętymi powszechnie, elementarnymi zasadami kontroli jakości robót i zasadami współpracy Kierownika Budowy i Inspektorów Nadzoru przy wykonywania obiektów budowlanych Uprzedziłam, że taki poziom wykonawstwa nie będzie przeze mnie akceptowany. Ekipy zbrojarzy i cieśli szybko przyjęły moje wymagania i starali się wykonywać swoją prace zgodnie z zasadami. Kierownik Budowy nadal / i nigdy później / nie był zainteresowany jakością robót. Dochodziło często do sytuacji, gdy betonowanie elementu pracownicy wykonywali sami, bez żadnego nadzoru lub tylko w mojej obecności. Zdarzało mi się na gorąco - w trakcie wylewania betonu zmieniać w trybie awaryjnym błędne polecenia Kierownika Budowy które pozostawił pracownikom opuszczając budowę mimo, że trwały betonowania. Gdyby nie te moje interwencje i praca w charakterze Kierownika Robót albo majstra - / których nie było w ogóle na budowie / elementy zabetonowane zostałyby w sposób nieprawidłowy, zagrażający w przyszłości bezpieczeństwu obiektu. Zostały uratowane. Dotyczyło to ważnych elementów : 2 ścian podporowych pod niecką basenu sportowego oraz ściany oporowej w osi D. budowa.doc Strona 2 z 101

3 Fota nr P Początek budowy - wykopy i roboty fundamentowe Kierownik Budowy i inni przedstawiciele Wykonawcy wyrażali szczere zdziwienie, że Inspektor Nadzoru sprawdza zbrojenie stóp i ław fundamentowych, liczy pręty zbrojenia oraz sprawdza atesty i dowody zakupu dostarczonej stali zbrojeniowej! Pytam więc : jak prowadzony jest nadzór na innych budowach realizowanych przez samorządy, jeżeli taka podstawowa czynność Inspektora Nadzoru powodowała zdziwienie ZAMBET-u????? Foto nr DSCN0440. Bardzo zła jakość pierwszych robót żelbetowych w wykonaniu PPU ZAMBET SA Na zdjęciu żelbetowe ściany zbiornika retencyjnego w podziemiu obiektu. Nieustabilizowane i przemieszczone zbrojenie, zbyt krótkie pręty pionowe nie zapewniają właściwego połączenia z płytą przykrywającą. Konieczne były naprawy. budowa.doc Strona 3 z 101

4 Foto nr DSCN0451 Bardzo zła jakość pierwszych robót żelbetowych w wykonaniu PPU ZAMBET SA - ława fundamentowa pod ścianę oporową w osi 1. Zbrojenie ułożone bez zachowania elementarnych zasad wykonania : zbrojenie nieliniowe, nierówne odległości pomiędzy prętami, wadliwa geometria zbrojenia słupów widoczny bałagan i ogólny brak profesjonalizmu. Konieczne były naprawy Foto nr DSCN0437. Zbrojenie ściany podporowej niecki basenu sportowego. Udało mi się przekonać ekipy zbrojarzy i cieśli, że dobra jakość robót to też satysfakcja i powód do zawodowej dumy - nawet jeżeli nie wymaga tego Kierownik Budowy. Efekt widoczny. budowa.doc Strona 4 z 101

5 Foto nr DSCN0458. Szalunek i zbrojenie ściany podporowej niecki basenu sportowego. Widać elementy stabilizacji zbrojenia Foto nr DSCN0474 Zbrojenie płyty górnej zbiornika retencyjnego w podziemiu obiektu budowa.doc Strona 5 z 101

6 Foto nr DCSN0526 Ściany podporowe niecki basenu sportowego w czasie realizacji. Widok od ul. V Poprzecznej Foto nr DSCN0494 Ściany podporowe niecki basenu sportowego w czasie realizacji Na pierwszym planie zbrojenie płyty górnej zbiornika retencyjnego pod niecką basenu. Widok od strony południowej / od strony Kościoła / w kierunku ul. V Poprzecznej. budowa.doc Strona 6 z 101

7 Foto nr P Podziemie obiektu. Gotowe ściany podporowe niecki basenu sportowego. W trakcie wykonania słupy w osi C, po lewej ściany części środkowej czyli między osiami B i C Foto nr P Podziemie obiektu między osiami B C - D. Widać zarys gotowych ścian oporowych podziemia. budowa.doc Strona 7 z 101

8 Foto nr P Podziemie obiektu między osiami C - D. Gotowe ściany podbasenia i ściany oporowe osi D i 8. Rozpoczęte szalunki dna basenu sportowego Foto nr P Szalunek ściany oporowe w osi B / 2-3 Widać nieprawidłowe, luźne deski rusztowania zagrażające bezpieczeństwu pracowników. To niestety normalny standard pracy ZAMBET SA. Zasypywanie podziemia obiektu bez właściwej izolacji budowa.doc Strona 8 z 101

9 oraz bez zgłoszenia tych izolacji do odbioru inwestorskiego!! Foto nr P Zasypywanie ściany podziemia osi D po wykonaniu tylko warstwy podkładowej izolacji przeciwwodnej pomimo mojego wpisu do Dziennika Budowy r polecającego odkopanie i wykonanie prawidłowej izolacji. Brak warstwy papy zgrzewanej i izolacyjnej folii kubełkowej Foto nr P Po mojej interwencji i bezskutecznych zabiegach uzyskanie u Projektanta odstępstwa od projektu ZAMBET odkopał obiekt i rozpoczął układanie pozostałych warstw izolacji. Widać, że na ścianach oporowych osi D zgrzewana jest papa i układana folia kubełkowa. Teraz izolacja jest prawidłowa. budowa.doc Strona 9 z 101

10 Foto nr P Po mojej interwencji i bezskutecznych zabiegach o uzyskanie u Projektanta odstępstwa od projektu ZAMBET tutaj także został zmuszony do odkopania obiektu i ułożenia przewidzianych projektem warstw izolacji. Widać, że na ścianach oporowych osi B zgrzewana jest papa, układana warstwa ocieplenia i folia kubełkowa. Teraz izolacja jest prawidłowa Foto nr P Wreszcie prawidłowo wykonywana izolacja na ścianie oporowej osi 1. Jest warstwa podkładowa, zgrzewana papa, układana warstwa ocieplenia i folia kubełkowa. Zwracam uwagę, że konstrukcja ściany wykonana jest w tym momencie tylko do poziomu terenu. Do poziomu terenu także układana jest w tym momencie izolacja i mój odbiór dotyczył tylko części podziemia. W Ekspertyzie z r opiniujący, Zarząd Wawra, rzecznik prasowy Wawra - podchwycili to i ogłaszali jako mój błąd, że izolacja nie została wykonana powyżej terenu. To zdjęcie pokazuje jak bardzo to naciągany i kłamliwy zarzut. Roboty zbrojarskie niecek basenów budowa.doc Strona 10 z 101

11 sportowego i rekreacyjnego Foto nr P zbrojenie dolne płyty dennej basenu sportowego Foto nr P Widać gotowe zbrojenie dna niecki basenu sportowego. Na pierwszym planie - wykonywane jest zbrojenie Płyty fundamentowej basenu rekreacyjnego budowa.doc Strona 11 z 101

12 Foto nr P Betonowanie płyty fundamentu basenu rekreacyjnego Foto nr P Gotowe do betonowania zbrojenie dna niecko basenu sportowego. Widać instalację wody basenowej zmontowaną pomiędzy dolnym a górnym zbrojeniem żelbetowego dna niecki Zastrzeżenia do jakości pierwszych robót żelbetowych wykonanych w maju 2008r, zasypywanie niezgłoszonych do odbioru i wykonanych niezgodnie z projektem izolacji przeciwwilgociowych i termicznych ścian podziemia obiektu budowa.doc Strona 12 z 101

13 oraz brak dobrze opracowanych ważnych dla budowy dokumentów formalnych jak BIOZ, PZJ czy prawidłowy harmonogram - spowodował konieczność spotkania z Zarządem Wykonawcy w celu przekazania uwag na spotkaniu Z-cy Burmistrza ds. Inwestycji z Prezesem ZAMBET omówione zostały i przedstawione na piśmie / w formie spisu uwag / moje poważne zastrzeżenia co do organizacji budowy i jakości robót. Ustaliliśmy, że za miesiąc spotkamy się ponownie, aby ocenić na ile udało się Wykonawcy poprawić niedociągnięcia organizacyjne i uzupełnić wymagane dokumenty. Z uwagi na zastrzeżenia co do jakości robót, mając w niedalekiej perspektywie betonowanie niecek basenowych oraz z uwagi moje wątpliwości co do przedstawionej przez ZAMBET receptury betonu hydrotechnicznego wystąpiłam do Zarządu Wawra o przeznaczenie kwoty ok zł na zatrudnienie niezależnego laboratorium, które będzie dodatkowo / poza kontrolą, którą musi prowadzić Wykonawca / sprawdzało jakość betonu użytego do wykonania tychże niecek basenowych. Później rozszerzyliśmy zakres laboratoryjnego sprawdzania użytego przez ZAMBET betonu towarowego także na inne elementy konstrukcyjne stropy na poz. + 3,40 i + 6,90 m Zlecenie otrzymało Laboratorium Hydrobudowa-1. Czas pokazał, że wobec oszukańczych praktyk ZAMBET było to bardzo dobre i konieczne posunięcie, które pozwala obecnie Inwestorowi oceniać stan żelbetowej konstrukcji obiektu / poza zniszczonymi przez nieprzestrzeganie technologii stropami nad salami do gry w Squasch a na poz.+ 9,26m wykonanymi w listopadzie/grudniu 2008r / Należy podkreślić, że zatrudnienie przez Inwestora dodatkowego laboratorium kontrolującego betony i wydatkowanie tych pieniędzy byłoby zupełnie zbędne, gdyby nie zachodziło podejrzenie, że firma realizująca umowę wykonuje roboty budowlane niezgodnie z obowiązującym projektem i normami. Wykonywanie badań próbek betonu ma obowiązek przeprowadzać Wykonawca zapisane jest to w umowie i w normach dotyczących wykonywania robót betonowych. ZAMBET nie wywiązał się z tego obowiązku i do 10 lipca 2009r nie dostarczył kompletu badań próbek z wykonanych betonowań konstrukcji żelbetowych. Przede wszystkim z powodu braku wiedzy nie pobrał odpowiedniej ilości próbek i nie wykonał badań sprawdzających wodoszczelność i mrozoodporność niecek basenowych. Wszystko to nie stanowiło jednak dla Zarządu Wawra wystarczającego powodu aby zastosować wobec ZAMBET przewidziane kary umowne z powodu niedotrzymywania warunków umowy i niewykonywania procedur zapewniających kontrolę jakości wykonywanych przez tę Firmę robót budowlanych. Pomimo rozmowy z Prezesem ZAMBET r - sytuacja na budowie uległa jednak gwałtownemu pogorszeniu r doszło do niedopuszczalnego przekroczenia przez Firmę ZAMBET SA reguł prowadzenia budowy. Pomimo wpisanego przeze mnie w Dziennik Budowy braku zgody na betonowanie dna niecki basenu sportowego z powodu nieprawidłowej technicznie i niewiarygodnej - prawdopodobnie sfałszowanej recepty na beton oraz z powodu podejrzenia, iż betoniarnia ZAMBET-u nie ma certyfikatu Kier. Budowy betonowanie to wykonał. budowa.doc Strona 13 z 101

14 Foto nr P Betonowanie dna niecki basenu sportowego wykonane pomimo braku zgody inspektora nadzoru, niezgodnie z wymogami technologii robót betonowych betoniarki oczekiwały na rozładunek nawet 3,5 godz.!! Poza złamaniem reguł postępowania przy prowadzeniu budowy złamano wszelkie reguły techniczne. Betoniarki oczekiwały na rozładunek nawet 3,5 godziny i beton był ponad normę faszerowany domieszkami upłynniającymi!!! Była atmosfera awantury i wymuszania zgody Inspektora Nadzoru na betonowanie - poprzez sprowadzenie na budowę jednocześnie 6 samochodów z betonem. Decyzja o braku zgody na betonowanie została przeze mnie podjęta po dwóch tygodniach bezskutecznego oczekiwania na odpowiedź Firmy ZAMBET na zgłoszone / najpierw ustnie, potem pisemnie / - wątpliwości co do przedstawionej mi receptury betonu Nr 26/2008 z r. Kierownik Budowy odmówił mi podania nazwiska Kierownika Betoniarni i kontaktu z Laboratorium ZAMBET-u z osobą, która przygotowała receptę na beton hydrotechniczny. W tym miejscu warto przypomnieć jeszcze raz dziwny zapis z Opisu Przedmiotu Zamówienia : Cytat : Uwaga! Anuluje się - zawarte w ogólnej specyfikacji technicznej - zapisy dotyczące inżyniera kontraktu wraz z dotyczącymi tej funkcji założeniami i wymaganiami postawionymi wykonawcy, dotyczącymi np. zapewnienia pomieszczeń, sprzętu komputerowego, itd. Anuluje się również zapisy dotyczące konieczności zapewnienia przez wykonawcę laboratorium z personelem, sprzętem i pozostałych wymogów z nim związanych. Koniec cytatu. Widać wyraźnie, że ten zapis nie był przypadkowy i został zredagowany pod ZAMBET. Każda profesjonalna betoniarnia ma Kierownika i Laboratorium. Przygotowywanie receptur i okazywanie ich na żądanie Inwestora to normalna praktyka dodatkowo opisana w normie PN-EN 206-1:2003 jako obowiązek betoniarni deklarującej wykonywanie betonu wg normy i wystawiających Deklaracje Zgodności z normą. W tej sytuacji przyjrzałam się dokładniej przedstawianej dotąd dokumentacji jakościowej betonu dostarczanego przez ZAMBET z betoniarni w Serocku. budowa.doc Strona 14 z 101

15 Stwierdziłam, że przekazane nam dotąd Deklaracje Zgodności z Polską Normą PN-EN 206-1:2003 na beton z betoniarni Zambetu w Serocku mogą być obarczone poważnym błędem i mam podstawy traktować je jako niewiarygodne. Deklaracje te nie odpowiadały w pełni wymogom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z r w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym. Rozporządzenie to ustaliło wzór deklaracji oraz stanowi, że producent może wystawić Deklarację Zgodności z PN tylko w przypadku, gdy jego zakład ma certyfikowany Zakładowy System Kontroli Produkcji oraz zapewniony nadzór akredytowanego laboratorium / własnego lub obcego /. ZAMBET w swoich Deklaracjach Zgodności na beton umieszczał symboliczne znaczki instytucji certyfikujących / PCBC, IQNet / sugerujące udział tych instytucji ale nie podawał dokładnych danych o certyfikacji ZKP czyli Zakładowej Kontroli Produkcji. Zażądałam przedstawienia dokumentów potwierdzających certyfikację ZKP. Firma PPU ZAMBET SA nie przedstawiła nam ani Planu Zapewnienia Jakości ani żadnych innych dokumentów potwierdzających wdrożenie jakiegokolwiek wewnętrznego systemu kontroli produkcji betonu towarowego w swojej betoniarni w Serocku. ZAMBET takiego certyfikatu nie przedstawił pomimo wielokrotnych deklaracji Prezesa tej firmy, że taki certyfikat posiada. ZAMBET po prostu oszukiwał Inwestora. Ponadto stwierdziłam, że na budowę dostarczono wbrew prawu budowlanemu - nieopisane bloczki betonowe i rozpoczęto murowanie z nich ścian fundamentowych. Kierownik Budowy - jako producenta tych bloczków wskazywał PPU ZAMBET SA nie przedstawił jednak żadnych dokumentów dostawy. Materiał bez żadnych oznaczeń nie powinien był w ogóle znaleźć się na budowie. PPU ZAMBET SA nie dostarczył także pomimo moich wielokrotnych monitów atestów na 4 dostawy stali zbrojeniowej trzy dostawy z kwietnia 2008r ze Stalmax Gostynin oraz dostawy z lipca 2008r. To było też powodem wstrzymania odbiorów zbrojeń konstrukcyjnych. Według Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru dla budowy wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą posiadać Deklaracje Zgodności z wymaganiami Polskich Norm, PN-EN lub Aprobat Techn. Materiały bez takich dokumentów nie mogą zostać wbudowane. Co dalej z zabetonowanym bez zgody nadzoru inwestorskiego dnem niecki basenu sportowego - ustalałam z projektantem niecek basenowych inż. A. Pawlakiem i Burmistrzami J. Duchnowskim i Z. Gójskim Ustalono, że decyzja zostanie podjęta na podstawie wyników badań 28-dniowych próbek betonu, pobranych w czasie betonowania przez zamówione przez nas Laboratorium Hydrobudowa - 1. Przeprowadzone zostaną badania wytrzymałościowe próbek betonu oraz badania na wodoszczelność i nasiąkliwość. Kierownictwo ZAMBET-u zostało natychmiast / na budowie / powiadomione o tej decyzji r skierowano oficjalne pismo do ZAMBET w którym poinformowano, że bez przedstawienia atestów na stal, certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji betoniarni uprawniającego do wystawiania Deklaracji Zgodności betonu z normą oraz wyjaśnienia poprzez badania laboratoryjne jakości betonu użytego do zabetonowania dna niecki basenu sportowego wstrzymujemy wszelkie odbiory i płatności. Pomimo jasnego postawienia sprawy w naszym piśmie z Kierownik Budowy wpisami w Dziennik Budowy zgłaszał kolejne elementy zbrojeń do odbioru, wykonał kolejne betonowania pomimo nieodebranych przeze mnie zbrojeń budowa.doc Strona 15 z 101

16 oraz 14 i r pisał w Dzienniku Budowy o uniemożliwianiu robót przez Inspektora Nadzoru przez nieodbieranie zbrojeń zgłaszanych do odbioru. Te wpisy do Dziennika o takiej treści to zupełny skandal r wpłynęło do Urzędu Dzielnicy pismo z ZAMBET nr 3820/2008 z w którym informują, że od tygodnia Inspektor Nadzoru nie odbiera robót konstrukcyjnych co dezorganizuje pracę budowy!!! / jedyne określenie na to pismo to bezczelność!! / Sytuacja stała się bardzo gorąca kiedy zbadane r - po 28 dniach od wykonania betonowania dna niecki - pobrane przez Laboratorium Hydrobudowa próbki betonu nie osiągnęły zakładanej wytrzymałości. Odbyło się tego dnia kolejne spotkanie z konstruktorem niecek inż. Z. Pawlakiem i Burmistrzem J. Duchnowskim na którym projektant zaproponował podjęcie ostatecznej decyzji co do konstrukcji niecki po zbadaniu próbek za 12 dni czyli po 40 dniach od wykonania betonowania. Przedstawiona sytuacja - wobec wcześniej już zgłaszanych zastrzeżeń do Wykonawcy w pełni uprawniała do zerwania umowy z powodu wyraźnie widocznego braku kwalifikacji firmy ZAMBET. Szereg innych uchybień m.in. przedstawiania Inwestorowi dokumentów jakości betonu towarowego do wystawiania których nie miała uprawnień - to było po prostu zwykłe oszustwo, które tym bardziej dyskwalifikowało tę firmę Zaproponowałam wówczas odsunięcie ZAMBET-u od wykonania obiektu r otrzymaliśmy informację z Laboratorium Hydrobudowa -1, że zbadane właśnie 40 -dniowe próbki betonu osiągnęły projektowaną wytrzymałość. / przypominam, że powinny osiągnąć tę wytrzymałość po 28 dniach od betonowania / Także r firma ZAMBET przedstawiła otrzymany r Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla betoniarni w Serocku. Kilka dni wcześniej przekazali brakujące atesty na dostarczoną w kwietniu 2008 stal zbrojeniową. Razem z projektantem inż. Z. Pawlakiem - ustaliliśmy, że w tej sytuacji można uznać, że zastosowany do dna basenu sportowego beton z trudem ale spełnił wymagania dot. jego wytrzymałości i można zezwolić na dalszą budowę niecki basenu sportowego. To otwierało drogę Firmie ZAMBET do następnych betonowań nie załatwiało natomiast sprawy betonowań wykonanych wcześniej, wadliwych dokumentów jakości betonów, fałszywych informacji ZAMBETU o posiadanych certyfikatach, nieprzestrzeganiu procedur wykonywania robót / np. betonowania bez odbioru zbrojenia i bez zgody nadzoru /. Burmistrza J. Duchnowski zdecydował, że pomimo krytycznej sytuacji jaką stworzył ZAMBET - nie zostanie ukarany ani odsunięty od budowy i może nadal kontynuować wykonywanie konstrukcji żelbetowych obiektu oraz kontynuować realizację umowy. To wstrzymanie przez 40 dni odbioru zbrojenia ścian bocznych basenu sportowego i innych konstrukcji z uwagi na niedopełnienie wymogów formalnych dot. dokumentów jakości betonu - niczego ZAMBET-u nie nauczyło. Dalszy przebieg budowy pokazał, że przypadki lekceważenie reguł prowadzenia budowy i używanie do budowy nieatestowanych, zaniżonej jakości materiałów występowały nadal - a nawet doszło do montażu konstrukcji świetlików dachowych bez projektu technicznego. Za prowadzenie robót z odstępstwem od projektu, prawa budowlanego i Polskich Norm odpowiedzialność karną i zawodową ponosi przede wszystkim Kierownik Budowy. Eliminowanie takich działań jest podstawowym obowiązkiem Inspektora Nadzoru budowa.doc Strona 16 z 101

17 Opisana wyżej sytuacja kiedy zdecydowanie broniłam jakości robót wykonywanych na budowie, wykrywałam oszustwa ZAMBETU i zmuszałam Wykonawcę do przestrzegania procedur w dalszym przebiegu budowy / kiedy np. w marcu 2009r z powodu kolejnych przypadków użycia materiałów zaniżonej jakości i złej jakości robót murowych zdecydowałam ich nieodebraniu lub gdy nakazałam demontaż zmontowanych bez projektu przez to grożących katastrofą budowlaną świetlików dachowych / została celowo i fałszywie przedstawiona przez Zarząd Wawra i ZAMBET (!) jako mój prywatny konflikt z Kierownikiem Budowy oraz jako nieradzenie sobie przeze mnie jako Inspektora Nadzoru robót konstrukcyjno budowlanych z konstrukcjami żelbetowymi i z budową!!! Nawiasem mówiąc zakwestionowane przeze mnie świetlki dachowe ostatecznie nie zostały dopuszczone do zastosowania przez ITB i musiały zostać zdemontowane w 2010r!! po przedłożeniu przez ZAMBET SA Certyfikatu Zakładowej Kontroli Jakości dla betoniarni w Serocku uprawniającego do wystawiania Deklaracji Zgodności betonu Z Polska Normą wydałam zgodę na wykonywanie betonowania następnych elementów konstrukcji stropu na poz. +0, r po przedstawieniu przez ZAMBET w.w. Certyfikatu i spełnieniu pozostałych, wpisanych w Dziennik Budowy przeze mnie warunków wznowienia prac - wydałam zgodę na betonowanie ścian bocznych basenu sportowego i kolejnych elementów Foto nr P Widać zbrojenie ścian bocznych basenu sportowego Przygotowywane są szalunki ścian bocznych niecki budowa.doc Strona 17 z 101

18 Foto nr P Zbrojenie dna basenu rekreacyjnego przygotowane do betonowania. Widać system instalacji wody basenowej umieszczony pomiędzy dolną a górną warstwą zbrojenia konstrukcyjnego Foto nr P Zbrojenie dna basenu zewnętrznego / przy saunach - pod wieżą zjeżdżalni / Widać system instalacji wody basenowej umieszczony pomiędzy warstwami zbrojenia budowa.doc Strona 18 z 101

19 Foto nr P Roboty murowe konstrukcyjne osie D - E parterowa część administracyjna od ul. Kajki Te roboty murowe wykonane zostały prawidłowo Foto nr P Betonowanie stropu nad parterem poz. + 3,40m Rejon osi B C / 1-3 budowa.doc Strona 19 z 101

20 Foto nr PA Zbrojenie ściany bocznej basenu rekreacyjnego Foto nr PA Konstrukcje murowe w części administracyjnej budowa.doc Strona 20 z 101

21 Foto nr d0dd1823 Rzadki obrazek : porządek na budowie i nawet nieznane w ZAMBET w codziennej pracy barierki ochronne! To trwało tylko kilka dni na budowie odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego Foto nr Burmistrz Wawra Jacek Duchnowski oraz inni uczestnicy uroczystości wmurowania kamienia węgielnego obiektu. budowa.doc Strona 21 z 101

22 Foto nr PA Widok na wykonane 2 surowe niecki basenowe. Powstaje konstrukcja żelbetowa I kondygnacji środkowej części obiektu Foto nr PA Parter części środkowej obiektu - wykonane konstrukcje żelbetowe i murowe / ściany osłonowe / budowa.doc Strona 22 z 101

23 Foto nr PA Część środkowa obiektu łącznik pomiędzy halą basenową a halą lodowiska - powstaje I kond. Na pierwszym planie niecka basenu zewnętrznego Foto nr PA Część środkowa obiektu widok od hali basenowej. Powstaje konstrukcja I kondygnacji w tym słupy do oparcia dźwigarów dachowych hali basenowej budowa.doc Strona 23 z 101

24 Foto nr PB Zbrojenie stropu na poz. + 6,90m / nad I kond. / Foto nr PB Widok z hali basenowej na część środkową. Konstrukcja ścian i słupów II kondygnacji w trakcie wykonania budowa.doc Strona 24 z 101

25 Foto nr PB Parterowa część administracyjna obiektu /osie D-E/ Wykonana konstrukcja murowa ścian oraz konstrukcja żelbetowa stropodachu na poz. + 2,90m Foto nr PB Widok na część środkową. Gotowa konstrukcja ścian i słupów II kondygnacji. Strop na poz. +6,90m w trakcie wykonania budowa.doc Strona 25 z 101

26 Foto nr PB Słupy hali lodowiska / oś A / w trakcie budowy Foto nr PB Zbrojenie stropu na poz. + 6,90m osie 5-7 budowa.doc Strona 26 z 101

27 Foto nr PB Hala basenów - przygotowania do montażu dźwigarów dachowych. Po prawej parterowa część administracyjna. Po lewej stronie część środkowa trwa betonowanie stropu + 6,90m. Widać też wykonaną ścianę boczną jednej z sal do gry w squash a Foto nr PB Hala basenów. Montaż dźwigarów dachowych z drewna klejonego rozpiętość w osi słupów 20m. budowa.doc Strona 27 z 101

28 Foto nr PC Zmontowane dźwigary dachowe hali basenowej Foto nr PC Montaż pierwszego dźwigara dachowego hali lodowiska - rozpiętość w osi słupów 25m budowa.doc Strona 28 z 101

29 Foto nr PC Zmontowane dźwigary dachowe obydwu hal. Trwają roboty związane z ułożeniem pokrycia dachu trapezowych blach konstrukcyjnych Foto nr PC Hala basenów. Zmontowane konstrukcyjne pokrycie dachu z blach trapezowych. budowa.doc Strona 29 z 101

30 Foto nr PC Hala lodowiska. Zmontowane konstrukcyjne pokrycie dachu z blach trapezowych. Widać wielkość świetlików dachowych Foto nr PC Widok obiektu od południa - od strony kościoła budowa.doc Strona 30 z 101

31 9. Zestawienie dokumentów ważnych dla oceny procesu inwestycyjnego i przebiegu budowy : protokołów, notatek i pism z okresu III - XII.2008r / Protokóły z narad koordynacyjnych - w oddzielnym zestawieniu / 1. UD-XIII-WIR-AMI /2008 z r - pismo do ZAMBET SA. m.in. o przekazaniu dokumentów formalnych / kopie: zgoda na budowę, warunki dostawy mediów /, planszy uzgodnień ZUD z opinią Nr 3376/2007, dokumentacji : Projekt Budowlany / 2 kpl./ i część Projektu Wykonawczego / Tom II Arch. i Tom III Konstr. i 2 rys. Zagospodarowania terenu /. Podpisał Z-ca Burmistrza Zdzisław Gójski / pismo opracowała Anna Miara / 2. z ZAMBET SA z r / w spisie UD-XIII-WIR-AMI /2008 / m.in. z I wersją harmonogramu, Planem BIOZ / Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia / oraz PZJ / Plan Zapewnienia Jakości /. Podpisał : Naczelny Inż. ZAMBET Paweł Ulatowski Komentarz: Wszystkie przedstawione dokumenty harmonogram, BIOZ oraz PZJ były opracowane przez ZAMBET nieprofesjonalnie i z poważnymi błędami. Harmonogram np. pomijał konstrukcję niecek basenowych i nie zakładał przykrycia i zamknięcia obiektu przed zimą 2008/2009r. BIOZ nie uwzględniał najbardziej niebezpiecznych robót /montaże/. Zostały przeze mnie przyjęte warunkowo, ZAMBET dostał ode mnie wskazówki jak opracować je poprawnie i termin wykonania do zakończenia robót ziemnych czyli za ok. 1,5 m-ca. Nie wykonali tego mimo takiej pomocy.. Aby mogli nadal prowadzić budowę - musiałam po prostu pomóc napisać im BIOZ. Kolejne wersje harmonogramu też były nie do przyjęcia dyskwalifikowała je m.in. nieprzemyślana kolejność robót. Szczegółowego harmonogramu nie byli w stanie przedstawić nawet do X.2008r. Musiałam zrobić go ostatecznie sama - ZAMBET podpisał go w końcu października 2008r. Do tego czasu posługiwaliśmy się na budowie harmonogramem uproszczonym określającym główne etapy robót rozpisując dokładniej roboty planowane na najbliższe 1-3 miesiące. Z powodu braku w budżecie na 2009r finansowania w wys. niezbędnej do dotrzymania terminów harmonogramu - Urząd Dzielnicy Wawer podpisał harmonogram dopiero w IV.2009r po zmianie budżetu i zabezpieczeniu kwoty 13,8 mln zł na 2009r. 3. UD-XIII-WIR-AMI /2008 z r Pismo do PINB /Powiatowy Urząd Nadzoru Budowlanego w W-wie/ - Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych w dniu r oraz Oświadczenia o podjęciu obowiązków przez : Kier. Budowy D. Pakulskiego, Kier. Robót Sanit. H. Witkowskiego, Kier. Robót elektr. R. Kalinowskiego, Insp. Nadzoru robót bud. - Koordynatora Annę Miara i Insp. Nadzoru robót elektr. A. Strzeleckiego Podpisał Burmistrz Jacek Duchnowski / pismo opracowała Anna Miara / Komentarz: Zwracam uwagę, że nigdy nie podjęła obowiązków Inspektora Nadzoru Robót Sanitarnych Pani inż. Katarzyna Puchalska. Budowa basenu, obiektu z bardzo rozbudowanymi i skomplikowanymi instalacjami sanitarnymi była realizowana bez Inspektora Nadzoru od marca 2008 do marca 2009r!!!! Nie podjął też pracy na budowie Kier. Robót sanitarnych H. Witkowski 4. UD-XIII-WIR /2008 z r - pismo do ZAMBET SA m.in. o przekazaniu protokolarnym placu budowy w dn r, przekazaniu pozostałej dokumentacji / Projekt Wykonawczy / oraz przekazaniu Dziennika Budowy Nr 166/2008 tom1 i Dziennika Montażu Nr 166/1/2008. Podpisał Z-ca Burmistrza Zdzisław Gójski / pismo opracowała Anna Miara / 5. UD-XIII-WIR-AMI /2008 pismo z do Pracowni Projektowej Pawła Tiepłowa. Zwracamy dokumentację projektową dot. przyłączy gazowych, sieci i instalacji gazowej oraz kotłowni. Prosimy o wyjaśnienie naszych wątpliwości co do kompletności uzgodnień z Gazownią / naszym zdaniem brakuje zatwierdzenia projektu instalacji wewn. / Podpisał : Z-ca Naczelnika WIR Andrzej Kobus / pismo opracowała Anna Miara / budowa.doc Strona 31 z 101

32 6. UD-XIII-WIR /08 z pismo Z-cy Burmistrza Z.Gójskiego do Burmistrza Duchnowskiego z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę treści podpisanej dn umowy z ZAMBET SA nr UD-XII-WIR/I/WAW/5/1/6/08/2 w zakresie wprowadzenia zapisów regulujących zasady udziału podwykonawców w wykonaniu robót. Aneks Nr 1 do w.w umowy w załączeniu. Podpisał Z-ca Burmistrza Zdzisław Gójski / pismo opracowała Dorota Grzelak / 7. UD-XII-WIW-AMI /08 z r Materiał przygotowany na spotkanie w dn z Prezesem ZAMBET spisano uwagi Inwestora co do niedostatecznej organizacji budowy i złej jakości prac budowlanych. Zastrzeżenia : źle opracowany Plan BIOZ / Plan Bezp. i Ochrony Zdrowia /, brak Planu Zagospodarowania Budowy i Projektu Montażu dźwigarów dachowych, brak dobrze opracowanego PZJ / Planu Zapewnienia Jakości /, lekceważenie przepisów BHP, brak nadzoru - Kierowników Robót, majstrów przedstawiony harmonogram robót nie do przyjęcia, zła jakość robót i nieprzestrzeganie procedur odbiorowych / nieustabilizowane zbrojenie w szalunkach, zasypywanie niezaizolowanych i nieodebranych przez nadzór inwestorski fundamentów i kanalizacji zewnętrznej, brak obsługi geodezyjnej /. Materiał opracowała Anna Miara 8. UD-XII-WIW-AMI /08 z r - do ZAMBET m.in. o zleceniu przez Urząd Dz. do Laboratorium Hydrobudowa-1 badań betonu towarowego na budowie / co nie zwalnia ZAMBET-u od wykonania takich badań /, zastrzeżeniach do receptury betonu hydrotechnicznego na nieckę basenu. Informacja, że bez wyjaśnienia kto dostarczy beton na nieckę i jaka będzie jego receptura nie ma zgody Inwestora na betonowanie. opracowała i podpisała Anna Miara 9. UD-XIII-WIR-AMI /2008 z r pismo do ZAMBET SA m.in. o złej jakości robót i nieprzestrzeganiu umowy - omówionych z Prezesem ZAMBET na spotkaniu jako załącznik spis uwag z pkt 6. Pomimo spotkania z Prezesem nastąpiło pogorszenie sytuacji na budowie r ZAMBET wykonał betonowanie dna niecki basenu sportowego pomimo wpisanego przez Inspektora Nadzoru w Dziennik Budowy braku zgody na betonowanie z powodu braku wyjaśnienia naszych zastrzeżeń co do receptury na beton hydrotechniczny. Wykonawca nie dostarczył ciągle atestów na stal zbrojeniową, dokumentów pochodzenia bloczków betonowych oraz poprawnie opracowanego Planu Zapewnienia Jakości. Przedstawione przez ZAMBET Deklaracje Zgodności z Polska Normą betonu dostarczanego z betoniarni w Serocku traktujemy jako niewiarygodne i oczekujemy w tej sprawie od ZAMBET wyjaśnień - szczególnie przedstawienia Certyfikatu Zakładowej Kontroli Jakości dla betoniarni. Decyzja co dalej z zabetonowanym dnem niecki basenu sportowego zapadnie po zbadaniu próbek pobranych na nasze zlecenie przez Laboratorium Hydrobudowa -1, co nie zwalnia ZAMBETU z przedstawienia wyników badań próbek pobranych przez ZAMBET. Do czasu wyjaśnienia jakości użytych materiałów nie będą dokonywane żadne odbiory techniczne, częściowe ani płatności. Podpisał Z-ca Burmistrza Zdzisław Gójski / pismo opracowała Anna Miara / Komentarz: Pomimo tak poważnych zastrzeżeń do sposobu prowadzenia robót przez ZAMBET, pomimo przekazanych pisemnie do ZAMBET informacji o wstrzymaniu odbiorów robót związanych z wykonywaniem niecek basenowych i innych konstrukcji do czasu wyjaśnienia, jakiej jakości beton został użyty do betonowania, braku atestów na stal zbrojeniową - / co trwało do końca sierpnia 2008r / - Kierownik Budowy przez 6 tygodni czyli od 17 lipca do końca sierpnia 2008 wielokrotnie wpisywał w Dziennik Budowy, że Inspektor Nadzoru nie odbiera zgłoszonych zbrojeń konstrukcji niecek basenowych i innych co będzie skutkowało opóźnieniem prac z winy Inwestora!. Bezczelność to jedyne słowo jakim można to skomentować. budowa.doc Strona 32 z 101

33 ZAMBET pisał też pisma do Inwestora o podobnej treści / patrz poniżej / - zupełnie jakby nie otrzymywał od nas korespondencji oraz jak gdyby nie było moich wpisów do Dziennika Budowy o braku zgody na betonowanie, braku atestów na stal itd. Obłudna taktyka! Nieważne co piszą do nas - ważne co my piszemy, zawsze można będzie to pokazać. Zanim sprawa się wyjaśni - pokażemy pismo! To bardziej przypomina polityczno medialne przepychanki niż profesjonalne budownictwo. 10. Pismo z ZAMBET SA L.dz. 3820/2008 z informujące, że od tygodnia Inspektor Nadzoru nie odbiera zbrojenia konstrukcji żelbetowych, co dezorganizuje organizację budowy i opóźnia postęp robót. Informują także, że rozpoczęto wykonywanie kanalizacji zewnętrznej oraz że wykonano instalacje wewnętrzne technologiczne w płycie dennej basenu głównego których nie odbiera inwestorski nadzór robót sanitarnych. Podpisał dyr. Tadeusz Gryczka Komentarz : Powyższe pismo ignoruje przekazane Zambetowi stanowisko Inwestora, że do czasu wyjaśnienia sprawy wykonania w dniu r betonowania niecki pomimo zakazu Inspektora Nadzoru oraz braku uprawnień betoniarni w Serocku - nie będą prowadzone żadne odbiory zbrojenia. ZAMBET zwraca jednocześnie bardzo słusznie uwagę na brak nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych - którego nie było na budowie od marca 2008 do marca 2009r! 11. Pismo z ZAMBET SA bez numeru z przekazujące Inwestorowi poprawioną wg moich zaleceń kolejną wersję Planu BIOZ oraz niezbędne, brakujące atesty na stal zbrojeniową do konstrukcji żelbetowych. Inne brakujące dokumenty mają uzupełnić niezwłocznie. Podpisał Prezes Arkadiusz Dukalski Komentarz : Przekazany Inwestorowi Plan BIOZ czyli Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w dalszym ciągu był niepełny i niedopracowany.- o czym powiadomiono Kierownika Budowy. Inwestor nie otrzymał nigdy nowej poprawionej wersji BIOZ ani też pozostałych brakujących dokumentów : schematu organizacyjnego firmy i nadzoru budowy ani Planu Zapewnienia Jakości z podaniem składu brygad. Do złożenia tych dokumentów obligowały ZAMBET zapisy umowy bez numeru z r do ZAMBET SA Przesyłam do podpisania harmonogram rzeczowo finansowy dla budowy w wersji pełnej i skróconej. Prośba o przekazanie do Urzędu Dzielnicy obydwu wersji harmonogramu - Po podpisaniu ich przez Prezesa Firmy ZAMBET. podpisała : Anna Miara Komentarz : W październiku 2008r nadal jeszcze mimo pisma z r, że prześlą niezwłocznie brakujące dokumenty - ZAMBET nie potrafił przedstawić sensownego harmonogramu budowy. Przekazane Inwestorowi wcześniejsze wersje był niepełne i niedopracowane. W październiku 2008r trwało w Urzędzie opracowywanie wniosku o dofinansowanie budowy basenu z funduszy Unii Europejskiej. Jednym z ważnych elementów tego wniosku był obustronnie uzgodniony rzeczowy i finansowy harmonogram robót i musiał być do wniosku dołączony. Ani Kierownik Budowy ani nikt z ZAMBET ciągle nie potrafił zrobić harmonogramu. Aby zapewnić złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie budowy do r - nie miałam innego wyjścia, jak tylko zrobić to za ZAMBET. Do wniosku o dofinansowanie potrzebna była wersja elektroniczna harmonogramu bez podpisów r wysłałam im do podpisu zrobiony przeze mnie, gotowy harmonogram. Podstawowe terminy oraz wartości robót były od pewnego czasu już uzgadniane z Kier. Zespołu Budów T. Czyżem oraz Dyrektorem Techn. Tadeuszem Gryczką na podstawie takich cząstkowych terminów budowa była dotąd realizowana. Zrobienie jednak harmonogramu przekraczało możliwości ZAMBET-u. Po kilku dniach - na początku listopada 2008 otrzymaliśmy od ZAMBET podpisany budowa.doc Strona 33 z 101

34 przez nich harmonogram. Po podpisaniu harmonogramu przez ZAMBET - dopiero 5 miesięcy później bo aż r harmonogram ten został podpisany przez Burmistrza Wawra. Powodem tego było niedostosowanie rozkładu finansowania budowy zapisanego w WPI do terminów zawartych w tym harmonogramie. O tym, że ten rozkład finansowania na lata 2009 i 2010 jest wadliwy wiadomo było od początku, od podpisania umowy / za mało środków na 2009r, za dużo na 2010 /. Termin umowny r przekazania obiektu przez ZAMBET do odbioru końcowego wymagał zakończenia wszystkich robót budowlanych do końca 2009r. Na styczeń i luty 2010 pozostały ostatnie prace wyposażeniowe / szafki, klamki itd. / oraz końcowy rozruch i specjalistyczne odbiory SANEPiD, PIP, Straż Pożarna. Po bardzo wielu monitach z mojej strony - a naprawdę dopiero po złożeniu przeze mnie po raz pierwszy w lutym 2009r w rozmowie z Burmistrzem Duchnowskim rezygnacji z dalszego nadzoru budowy z powodu braku uzgodnionego harmonogramu i braku Inspektora Nadzoru robót sanitarnych - sprawa przesunięcia środków została podjęta przez Urząd i dopiero po poprawce budżetu Dzielnicy w marcu 2009r harmonogram został podpisany. Inwestor nie powinien pozwolić Wykonawcy na pracę bez harmonogramu budowy! W tym przypadku - najpierw ZAMBET przez 8 miesięcy od podpisania umowy nie potrafił przedstawić harmonogramu budowy, potem Urząd Dzielnicy Wawer przez kolejne 5 miesięcy nie mógł tego harmonogramu podpisać. Takich pokładów nieprofesjonalizmu z obydwu stron naprawdę nie spodziewałam się podejmując pracę jako Inspektor Nadzoru tej budowy. To nie powinno się było wydarzyć! 13. bez numeru z do Pracowni Projektowej PAWEŁ TIEPŁOW Prośba o rysunki wykonawcze belek podwalinowych, osłony lodowiska, odwodnienia podziemia basenu, szczegółów projektu dachu i mocowania konstrukcyjnych blach pokrycia dachu. Prośba o sprawdzenie prawidłowości stężenia konstrukcji hali lodowiska oś A. Zwrócenie uwagi na problem nieaktualności norm przywołanych w dokumentacji technicznej - propozycja przygotowania aneksu do projektu w tej sprawie Opracowała i podpisała Anna Miara 14. UD-XIII-WIR-AMI /2008 z r - pismo do ZAMBET SA m.in. o przekazaniu rysunków zestawieniowych stolarki i ślusarki aluminiowej. Przekazano pisemną informację od Głównego Projektanta arch. Pawła Tiepłowa ustalającą kolorystykę szkła oraz profili aluminiowych i przypomnieniem, że dostawca elewacji systemowej / tzn. ścian osłonowych, okien, świetlików dachowych / - ma obowiązek wykonania dokumentacji warsztatowej i uzgodnienia jej z Głównym projektantem obiektu. Podpisał Z-ca Nacz. Wydz.Infrastruktury Andrzej Kobus / pismo opracowała Anna Miara / 15. UD-XIII-WIR-AMI /2008 z r pismo do ZAMBET SA przekazujące otrzymane od projektanta konstrukcji inż. Andrzeja Gramzy polecenie wzmocnienia konstrukcji dachu poprzez ułożenia dodatkowych 16 arkuszy blachy nośnej dachu TR-136/327 w hali basenów oś B/ 3-4 i 5-6 oraz w hali lodowiska oś C/3-4 i 5-6 Podpisał Z-ca Burmistrza Marek Kociński / pismo opracowała Anna Miara / budowa.doc Strona 34 z 101

35 10. OPIS PRZEBIEGU i DOKUMENTACJA FOTO Budowy Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego w WAWRZE - os. ANIN ul. V Poprzeczna od stycznia 2009 do 10 lipca 2009r Foto nr P Parter obiektu - część środkowa / zaplecze sanitarne / Od 2 do 15 stycznia 2009r dni stycznia budowa nie pracowała z powodu ujemnych temperatur do -20 stopni, uniemożliwiajacych prace w obecnym stanie zaawansowania obiektu czyli : zakończona konstrukcja obiektu wraz z konstrukcyjnym przykryciem dachów z blach fałdowych, brak zamknięcia obiektu ścianami osłonowymi i oknami. Po wznowieniu robót - do końca lutego trwały prace przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej i termicznej dachów oraz obróbek blacharskich. 13 marca 2009 po powrocie z 2-tyg. urlopu stwierdziłam, że w tym czasie Wykonawca ZAMBET SA wykonał ok. 80% murowanych ścian działowych obiektu. Stwiedziłam bardzo złą jakość wykonanych robót, ostrzegłam Kier. Budowy, że tak wykonanych robót nie odbiorę i wykonałam pierwszą serię zdjęć. Roboty te / ściany działowe / - nie były jeszcze oczywiście zgłoszone do odbioru - bo nie były jeszcze wszystkie wykonane i o odbiorze nie mogło być mowy. Sprawa złej jakości tych ścian została przekazana przeze mnie Zarządowi Dzielnicy Wawer i Zarządowi ZAMBET-u. 17 marca 2008 odbyło się w Urzędzie Dzielnicy spotkanie z Prezesem ZAMBET-u na którym przekazano krytyczne uwagi o jakości wykonywanych robót murowych. Zgłoszono także Prezesowi ZAMBET-u niedopuszczalne wykonywanie tynków na niezgłoszonych do odbioru ścianach. Do 30 marca 2009r ściany działowe obiektu ciagle były jeszcze w budowie. budowa.doc Strona 35 z 101

36 Wykonawca nieudolnie poprawiał najgorsze miejsca, wymienił część najgorzej wykonanych nadproży na niewiele lepsze i nadal wadliwe, część ścian otynkował. Nie były jeszcze nadal zgłoszone do odbioru - bo nie były wszystkie wykonane! o godz wysłałam wiadomość do Burmistrza Wawra, Z-cy Burmistrza ds. Inwest., Naczelnika i Z-cy Nacz. Wydziału Infrastruktury, Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w którym : --- informuję o bardzo złej sytuacji na budowie, chaosie organizacyjnym i ciągle bardzo złej jakości aktualnie prowadzonych robót murowych. --- proszę o obejrzenie dokumentacji zdjęciowej na serwerze Urzędu. --- informuję, że roboty murowe nie są jeszcze zgłoszone do odbioru przez Kier. Budowy lecz ich zła jakość nie pozwoli na ich odebranie. --- informuję, że nieodebrane jeszcze ściany są nadal tynkowane. --- Informuję, że jestem przekonana o konieczności wstrzymania robót na budowie --- proszę o pilne spotkanie. --- proponuję wezwać Prezesa Zambet-u, zażądać zmiany Kier. Budowy sięgnąć do kar umownych, wezwać Nadzór Budowlany i ekspertów z ITB. --- proszę o wsparcie w tej trudnej i bardzo niebezpiecznej dla budowy sytuacji. Po wysłaniu tego a po godz pojechałam na budowę. Tam zastałam dopisane w Dziennik Budowy między wierszami wcześniejszych wpisów zgłoszenie ścian działowych do odbioru przez Kierownika Budowy Dariusza Pakulskiego. Zgłoszenie wpisano z datą Tego zapisu poprzedniego dnia nie było. Byłam na budowie , robiłam zdjęcia. Zawsze jeżeli był Kierownik na budowie - sprawdzałam zapisy w Dzienniku. Data wpisania zgłoszenia została sfałszowana przez to sfałszowano też Dziennik. Wpisałam natychmiast w Dziennik Budowy uwagę o sfałszowaniu daty wpisania zgłoszenia ścian działowych do odbioru. Wpisałam ponadto uwagę, że do odbioru tych ścian przystąpię po otrzymaniu od Wykonawcy wewnętrznego Protokołu Odbioru potwierdzajacego wykonanie tych ścian wg projektu i Polskich Norm oraz po przedstawieniu dokumentów pochodzenia i jakości użytych materiałów rano na budowę przyjechali : Z-ca Burmistrza Z. Gójski, Naczelnik Wydz. Infrastruktury L. Ukleja- Mylińska oraz Dyr. Gen. ZAMBET R. Dukalski. Powodem tej wizyty był niewątpliwie mój z dnia poprzedniego i temat złej jakości robót murowych. Postanowiłam pokazać najbardziej skandalicznie wykonane miejsca. Jednym z nich była ściana w podziemiu - bez niezbędnego nadproża. Foto nr P z budowa.doc Strona 36 z 101

37 Foto nr P z Zastaliśmy ścianę jeszcze mokrą, świeżo otynkowaną! /Te zdjęcia są z poprzedniego dnia / Tym samym wady muru zostały zakryte. Musieli wiedzieć o planowanej wizycie. Kierownik Budowy oświadczył, że ściana została przebudowana, że wykonano nowe zbrojone nadproża nad otworem na kanały. Ponieważ nie miałam akurat ze sobą młotka - uderzyłam w ścianę gołą ręką. Kierownik Budowy kłamał - wypadły fragmenty cegły. Potem następne. Nie było tam żadnego nadproża po prostu pospiesznie otynkowano ścianę Z-ca Burmistrza Pan Z. Gójski i Dyr. Gen ZAMBET-u R.Dukalski po tym zdarzeniu bez słowa komentarza razem opuścili budowę. Nie było też po tym zdarzeniu reakcji ze strony Zarządu Wawra - zmierzającej w kierunku wymuszenia od Wykonawcy zmiany sposobu postępowania, przestrzegania procedur a najwazniejsze - poprawy jakości. Opisana powyżej scena nadaje się raczej do marnego serialu niż do poważnego sprawozdania z przebiegu inwestycji - ale też sposób wykonywania robót przez firmę ZAMBET był jak z marnego serialu. Zdjęcia mówią same za siebie r - po wizycie opisanej wyżej dokonałam szczegółowych oględzin i pomiarów tych ścian oraz wpisem do Dziennika Budowy oceniłam ich wykonanie jako nieprawidłowe. Ponieważ temat zaczął być wyraźnie sporny wpisałam także, że zgłoszę - ściślej poproszę Zarząd o zgodę na wykonanie ekspertyzy tych ścian przez Instytut Techniki Budowlanej. Na zdjęciach z widać ile ścian działowych nie jest jeszcze wykonanych. Wiele ścian brakuje jeszcze na zdjęciach wykonanych nawet To potwierdza fałsz tego zapisu. Nie tylko sfałszowano Dziennik Budowy ale dodatkowo zgłoszono do odbioru jeszcze nie wykonane ściany. Brak ich widać wyraźnie na zdjęciach z Powód tego fałszerstwa był oczywisty. Treść mojego a ktoś przekazał do ZAMBETU. Jasne postawienie sprawy że roboty murowe o tak złej jakości nie będą odebrane - spowodowały akcję ZAMBETU czyli sfałszowanie Dziennika Budowy i wpisanie zgłoszenia ścian do odbioru / pomiędzy wcześniejszymi wpisami / z datą Do Dziennika Budowy r wpisałam uwagę o tym fałszywym zapisie. Wpisałam także, że samo zgłoszenie nie wystarcza do przystąpienia do odbioru przez Inspektora należy przedstawić protokoł odbioru wewnętrznego sporządzony przez Wykonawcę i dokumentację jakości i pochodzenia materiałów. Zgodnie z warunkami umowy dopiero wówczas Inspektor Nadzoru w przypadku robót zanikających powinien w ciągu 3 dni przystąpić do ich odbioru technicznego. budowa.doc Strona 37 z 101

38 Wpisanie zgłoszenia do odbioru z datą miało na celu stworzenie fałszywej sytuacji w której Wykonawca rozpoczął tynkowanie murowanych ścian działowych, ponieważ Inspektor Nadzoru rzekomo nie przystąpił do ich odbioru w umownym terminie 3 dni od ich zgłoszenia. To miał być sposób na odparcie zarzutów Inwestora o wykonywaniu tynków na niezgłoszonych do odbioru i nieodebranych ścianach. Zarówno ZAMBET jak i Zarząd Wawra sięgali do tego argumentu wielokrotnie. ZAMBET pisał do Urzędu Dzielnicy, że nie wykonuje robót z powodu braku odbioru ścian działowych przez nadzór inwestorski, zaś Burmistrz Wawra pisał te kłamstwa do Gabinetu Prezydenta Warszawy!! Co jest bardzo ciekawe - po mojej rezygnacji z funkcji Inspektora Nadzoru - pomimo oczywistego sfałszowania Dziennika Budowy przez Kierownika Budowy, pomimo oczywistego braku niezbędnych do przystąpienia do odbioru dokumentów - Protokołu odbioru wewnętrznego i dokumentów jakości materiałów - Zarząd Dzielnicy Wawer usiłował zdyskredytować moją pracę i także chętnie sięgał do tego fałszywego i kłamliwego argumentu pisząc np. do Gabinetu Prezydenta Warszawy o rzekomym nieprzystąpieniu przeze mnie do odbioru robót murowych w umownym terminie 3 dni!! Poza tym : Inspektor ma przystąpić do odbioru co nie znaczy, że ma te roboty odebrać! Podkreślam : samo wpisanie zgłoszenia robót do odbioru nie jest wystarczające i jest tylko informacją, jednym z elementów procedury. Samo zgłoszenie do odbioru bez pozostałych elementów jest tylko manipulacją i wprowadzaniem w błąd. Inspektor Nadzoru przystępuje do odbioru : 1. po wykonaniu robót przez Wykonawcę!!!!!!! 2. po zgłoszeniu Inwestorowi wykonanych robót do odbioru 3. po przedstawieniu Inwestorowi Protokołu Odbioru Wewnętrznego robót dokonanego przez uprawnionego Kier. Robót Branżowych od Wykonawcy, 4. po przedstawieniu Inwestorowi niezbędnych pomiarów, badań i prób wykonanych elementów 5. po przedstawieniu Inwestorowi pełnej dokumentacji pochodzenia i jakości wbudowanych materiałów. Protokół odbioru wewnętrznego tych robót przez nadzór ZAMBET-u oraz Deklaracje Jakości na ceramiczne materiały murowe Kierownik Budowy dostarczył mi dopiero co zapisane zostało dokładnie w Dzienniku Budowy r wpisałam w Dziennik Budowy, że nie odbieram ścian działowych obiektu wobec poważnych wad wykonania, odstępstw od projektu - zmiany rodzaju użytych materiałów, ich zaniżonej jakość oraz braku wiarygodnej dokumentacji dostaw i jakości wielu partii tych materiałów Dokumentacja materiałowa była nieprawdziwa, niepełna i została przeze mnie zakwestionowana. Kierownik Budowy deklarował np., że wszystkie materiały pochodziły z jednej Cegielni Morawski podczas gdy znakowania na cegłach świadczyły, że elementy murowe pochodziły przynajmniej od 4 producentów. Kolejne dokumenty dostarczone przez ZAMBET do Urzędu Dzielnicy r stwierdzały już pochodzenie cegieł od 4 producentów. Dokumenty dostawy nie potwierdzały jednak wymaganej projektem jakości tych materiałów. Były kat. II lub w ogóle nie były podane cechy wyrobu w sposób przewidziany prawem budowlanym. Dokument wystawiono np. na materiał cegła bez sprecyzowania rodzaju, kategorii, klasy wytrzymałości itd. budowa.doc Strona 38 z 101

w ramach zadania pn.: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach.

w ramach zadania pn.: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach. Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU (SZO) w ramach zadania pn.: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach. 1. WSTĘP Zadanie pn. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY:

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: 1. W okresie poprzedzającym realizację budowy należy: -

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Załącznik nr 7 do WZ PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Inżynier Kontraktu w ramach obowiązującej ceny ryczałtowej, zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością, zgodnie z zapisami umowy,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.3.1. Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

SST. 07. ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE

SST. 07. ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE SST. 07. ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i zakres specyfikacji...2 1.1. Przedmiot specyfikacji...2 1.2. Zakres stosowania specyfikacji...2 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją...2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV , KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV , KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV 45 261 100-5. 45 261 210-9, 45 321 000-3 KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE I. ZAŁOŻENIA. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych przy wykonaniu zadania: Zakres stosowania. Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) Obiekt Budynek nr 12/3394 Adres obiektu budowlanego Jednostka Wojskowa 3533 27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 38 Zamawiający 33 WOG

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Szpital Wojewódzki we Włocławku Oddział Ratownictwa 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej - Projekt architektoniczy

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

BRANŻA : BUDOWLANA. Zeszyt 3. Inwestor: Bank Gospodarstwa Krajowego. Obiekt: mgr inż. Wojciech Karpiński Upr. bud. nr ST-434/88

BRANŻA : BUDOWLANA. Zeszyt 3. Inwestor: Bank Gospodarstwa Krajowego. Obiekt: mgr inż. Wojciech Karpiński Upr. bud. nr ST-434/88 TELIN Szymon Pętlak, ul.lucerny 10, 04-687 Warszawa kom 601 097 055, tel. 22 815 39 57, fax 22 815 95 17 biuro@telin.com.pl, www.telin.com.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWOLANO

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE str. 1 PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE SST-46. Spis treści: 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 3 4.

Bardziej szczegółowo

IIiFS PIECZĘĆ ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE

IIiFS PIECZĘĆ ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE IIiFS 7013.32.2.2016 PIECZĘĆ ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1020) oraz Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone W P A - w i l i s o w s k i p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a m g r i n ż. a r c h. W i t o l d W i l i s o w s k i 5 2-3 4 0 W r o c ł a w, u l. G o l e s z a n 1 9 / 5 t e l. : ( + 4

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. UMOWA (wzór)

Strona 1 z 5. UMOWA (wzór) Strona 1 z 5 Załącznik nr4 do zapytania ofertowego UMOWA (wzór) zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Śląskim pomiędzy: Gminą Gorzów Śląski, 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15 NIP: 576-15-50-857

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT BUDOWY: SZKOŁA W DURSZTYNIE - KOSTKA BRUKOWA INWESTOR: Urząd Gminy w Nowym Targu 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 Specyfikacje techniczne - ST-3 Roboty żelbetowe i betonowe SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST)

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV 45 321 000-3 ROBOTY ELEWACYJNE 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej SST są

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR RODZAJ OBIEKTU: Rozbudowa budynku Remizy OSP w Żurowej NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Szerzyny ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 38-246 Szerzyny 521

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. Wstęp

SPIS TREŚCI: 1. Wstęp ST 02.14. 00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - PODŁOGI WRAZ Z POSADZKAMI (POSADZKI JAKO WIERZCHNIE WARSTWY PODŁOGI) CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian CPV

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Wykonanie w formule Zaprojektuj i wybuduj dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa altany śmietnikowej na potrzeby budynku położonego przy ulicy Kobielskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: WYKONANIE DOCIEPLENIA ELEWACJI WEJŚCIOWEJ, WRAZ Z WYMIANĄ WITRYNY STALOWO-SZKLANEJ Z DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI, WYKONANIEM COKOŁÓW Z TYNKU MOZAIKOWEGO, WYMIANĄ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST 0 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROBOTY IZOLACYJNE 9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROBOTY IZOLACYJNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO

ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO PROJEKT BUDOWLANY ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO Inwestor: Gmina Stąporków ul. Piłsudskiego 132A 26 220 Stąporków Lokalizacja: Krasna Działka nr geod.119/5 Autor opracowania Nr uprawnień Specjalność Data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B.11.01.01 BETON, PŁYTY STROPOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B.11.01.01 BETON, PŁYTY STROPOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BETON, PŁYTY STROPOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1 z inwentaryzacji wykonanych robót

Protokół nr 1 z inwentaryzacji wykonanych robót Zamawiający: Inwestor Zastępczy: Wykonawca: Tytuł Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne sp. z o. o. Building Construction Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

FAŁSZYWE ŚWIADECTWA ODBIORU DLA STALI ZBROJENIOWEJ

FAŁSZYWE ŚWIADECTWA ODBIORU DLA STALI ZBROJENIOWEJ mgr inż. Magdalena Piotrowska Centrum Promocji Jakości Stali * 22-02-2012! Ważna informacja skierowana do osób odpowiedzialnych za wykonanie robót budowlanych oraz zastosowanie wyrobów budowlanych w obiekcie

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR..

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR.. UMOWA NR.. W dniu.r. pomiędzy: Gminą Osie z siedzibą ul. Dworcowa 6 86-150 Osie reprezentowaną przez: - Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie zwanym dalej Zamawiającym NIP 559-11-30-747 REGON 092351044 a.

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz.

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz. I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz. 1.2. ADRES INWESTYCJI. Obręb Jagodne, gmina Pisz,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: ;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: ; SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: 45262210-6; 45262311-4 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE Nr projektu: 34735 Inwestor: ASE Sp. z o. o. 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 6 Nr arch. Biura: 08238 Stadium: PW Przedsięwzięcie: Projekt wykonawczy konstrukcji stalowych i żelbetowych Budynku biurowego Centrum

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE

MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 1/B ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SD 01 Budowa zbiorników bezodpływowych na ścieki wraz z przyłączem kanalizacyjnym w Goślinowie, dz. nr 39 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4.

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4. CZĘŚĆ KONCTRUKCYJNA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIC TECHNICZNY. Informacja BIOZ. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE Inwestor: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów Opracował

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł projektu: Budowa elementów małej architektury w części działek przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Jerozolimskiej w Piotrkowie

Bardziej szczegółowo

I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI:

I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI: 1 T E C Z K A Z A W I E R A I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI: 1. Rzut ław i stóp fundamentowych 2. Przekroje ław i stóp fundamentowych 3. Uziom instalacji odgromowej 4. Stopy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ W PARKU PRASKIM WRAZ Z WYKONANIEM ZADASZENIA WIDOWNI Tel/fax INFORMACJA BIOZ

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ W PARKU PRASKIM WRAZ Z WYKONANIEM ZADASZENIA WIDOWNI Tel/fax INFORMACJA BIOZ 1 V. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 03-708 WARSZAWA UL. KS.I.KŁOPOTOWSKIEGO 15 W ZAKRESIE POŁĄCZENIA I REWITALIZACJĄ ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC PROJEKTU 1. SPIS ZAWARTOŚCI 2. OPIS TECHNICZNY PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPIS OBIEKTU DANE KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE UWAGI I ZALECENIA 3. CZĘŚD

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-4 ELEMENTY PREFABRYKOWANE 97 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...99 1.1. Przedmiot SST...99 1.2. Zakres stosowania...99 1.3. Określenia podstawowe...99

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 9 Kosztorys inwestorski Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm m2 106,40 0,35 37,24

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.30. Sporządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie.

PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie. PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie. ZADANIE: 1)Demontaż starego zniszczonego ogrodzenia, a)wykop

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGRODZENIA W GIMNAZJUM NR 6 W ZIELONEJ GÓRZE (ANEKS NR 1)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGRODZENIA W GIMNAZJUM NR 6 W ZIELONEJ GÓRZE (ANEKS NR 1) Biuro Projektów i Dokumentacji STUDIO PROJEKT 2002 Giża i Marciniak Spółka Jawna ul. Dolina Zielona 34, 65-154 Zielona Góra, www.studioprojekt2002.pl, tel. 068 452 26 52 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu (SZO)

Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu (SZO) Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu (SZO) w ramach projektu pn.: Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab Pleszew Dobrzyca gr. z pow. krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na: Budowie Skateparku na dz. nr ew. 3/35 i 4/1 z obrębu 3-02 w Górze Kalwarii SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Część 2. Opis techniczny KOMPLEKS HIBERNACYJNY DLA NIETOPERZY 2m. Kosztorys inwestorski zbiorczy OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Rozdział 1. ROBOTY ZIEMNE Pozycja 1. Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamierzenie budowlane: Remont trybun stadionu Adres obiektu budowlanego: Baligród, działka nr 705 Inwestor: Gmina Baligród ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik Nr 6 PRZEDSIĘWZIĘCIE : Wykonanie remontu sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Jagiellońskiej 67 w Legionowie. ZADANIE: Remont sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 2 w Legionowie.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że w ramach następujących zadań inwestycyjnych:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że w ramach następujących zadań inwestycyjnych: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że w ramach następujących zadań inwestycyjnych: Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinku pomiędzy wrotami Buczyniec a pochylnią Całuny roboty

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 124 ul. Bartoszycka 45/47

Szkoła Podstawowa Nr 124 ul. Bartoszycka 45/47 OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Szkoła Podstawowa Nr 124 ul. Bartoszycka 45/47 Falenica Budynek z 1953r, ocieplony w 2006r, pokrycie dachu wymienione w 2008r W czasie wykonywania w 2006r termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA INWESTYCJI :

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA INWESTYCJI : SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA INWESTYCJI : Remont poszycia dachowego budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Brzegu Dolnym ul. Wilcza 10 roboty rozbiórkowe KOD CPV 45111100-9

Bardziej szczegółowo

WPR.341-20/2010 Chełmiec 02.08.2010 r.

WPR.341-20/2010 Chełmiec 02.08.2010 r. WPR.341-20/2010 Chełmiec 02.08.2010 r. WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn.: Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Librantowa wraz z

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE RUSZTOWAŃ Kod CPV 45262110-5

ROBOTY W ZAKRESIE RUSZTOWAŃ Kod CPV 45262110-5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY W ZAKRESIE RUSZTOWAŃ Kod CPV 45262110-5 SST - B-08.00 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) Zmiana sposobu użytkowania mieszkania służbowego w Zespole Szkół nr 17 w Bydgoszczy na punkt przedszkolny. ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Dokumenty formalno prawne 3. rys. nr 1 Wejście główne (A) skala 1 : 50 / 1 : 25 4. rys. nr 2 Wiatrołap (B) skala 1 : 50 / 1 : 25 5. Ekspertyza techniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne Dane ogólne 1.1. Dane ewidencyjne opracowania a) Inwestor - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDYNEK GOSPODARCZY Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Adres: dz. nr 277/5 w Moczelach, obręb Stare Osieczno, gmina Dobiegniew Inwestor:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. SZYB WINDY PIWNICA 2. SZYB WINDY PARTER 3. SZYB WINDY 1 PIĘTRO 4. SZYB WINDY PODDASZE 5. FUNDAMENT SZYBU WINDY RZUT 6. FUNDAMENT SZYBU WINDY PRZEKRÓJ 7. STROP SZYBU WINDY

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: BGiOŚ Grybów,

Znak sprawy: BGiOŚ Grybów, dotyczy: zapytania i wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Stabilizacja osuwiska wraz z zabezpieczeniem ul. Chłodnej w km 0+310-0+710 i ul. Leszczynowej w km 0+170-0+450 w Grybowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Gimnazjum w Posądzy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Gimnazjum w Posądzy. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Gimnazjum w Posądzy. adres obiektu: Gimnazjum w Posądzy działka nr 428/1 Obr. Posądza

Bardziej szczegółowo

2 Wymagany termin realizacji zamówienia: niezwłocznie od dnia podpisania umowy do r.

2 Wymagany termin realizacji zamówienia: niezwłocznie od dnia podpisania umowy do r. Projekt UMOWA NR... zawarta w dniu.. na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Powiatowego Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Cieszynie wymiana okien, elewacja zachodnia (od Placu Londzina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

ROBOTY MUROWE ST-02.00

ROBOTY MUROWE ST-02.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE ST-02.00 ST-02.00 Roboty murowe 2 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. WSTĘP.... 3 1.1. Przedmiot SST.... 3 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót;... 3 2. MATERIAŁY....

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE .. Pieczęć organu kierującego wystąpienie pokontrolne Znak: WINB-WIK.7731.1.2013 Kielce, dnia 2013.09.20 Pan Wiesław Krzyk Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY B BUDYNEK BIUROWO - SOCJALNY 211/3, 211/4, 212/3, 212/5

PROJEKT WYKONAWCZY B BUDYNEK BIUROWO - SOCJALNY 211/3, 211/4, 212/3, 212/5 ..FAZA:..BRANŻA:..TEMAT: OBIEKT:..LOKALIZACJA: PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJE ŻELBETOWE BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO I BUDYNKU BIUROWO SOCJALNEGO NA DZIAŁKACH 211/3, 211/4, 212/3, 212/5 W OBRĘBIE BŁĄDZIKOWO,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT projekt P K p r o j e k t B iu r o A rc h it e kt o n ic zn e P i o tr K oło dzi e j 33-100 Tarnów ul. Bitwy pod Monte Cassino 12B tel. 014 6240 960 NIP 8732976354 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 110 ul. Bystrzycka 38

Przedszkole nr 110 ul. Bystrzycka 38 OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Przedszkole nr 110 ul. Bystrzycka 38 Falenica - Budynek z 1957r. - Po remoncie dachu w 2002r w budynku odpadają zawilgocone przez wody opadowe gzymsy zagrażając użytkownikom.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 UMOWA NR

Załącznik nr 5 UMOWA NR Załącznik nr 5 UMOWA NR W dniu...2014 r. pomiędzy... reprezentowanym przez: l/..., 2/... zwanym dalej w treści Umowy ZAMAWIAJĄCYM, a..., z siedzibą w..., zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, w imieniu,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 Spis treści: 1. Przedmiot zamówienia, nazwa i adres budowy oraz dane Zamawiającego 2. Zakres prowadzonych prac 3. Roboty towarzyszące 4. Informacje o wykonywaniu robót 5. Odbiór

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH KAMA JOACHIM KRUPA 43-100 TYCHY ul. Słoneczników 43 tel./fax. (32) 227-84-95 NIP 646-182-13-53 TEL KOM. 607-938-634 E mail: joachimkrupa@poczta.onet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik Nr 1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta dnia... w Lublinie, pomiędzy Gminą Lublin, mającą siedzibę w Lublinie, Plac Łokietka 1, reprezentowaną przez: 1.... 2.... zwaną w dalszym ciągu umowy

Bardziej szczegółowo