III. Ogólne informacje dla studentów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III. Ogólne informacje dla studentów"

Transkrypt

1 III. Ogólne informacje dla studentów 1. Koszty utrzymania 2. Zakwaterowanie 3. Posiłki 4. Opieka zdrowotna 5. Świadczenia i udogodnienia dla studentów o specjalnych potrzebach (np. studentów niepełnosprawnych) 6. Ubezpieczenie 7. Pomoc materialna dla studentów 8. Biuro obsługi studentów 9. Baza dydaktyczna (biblioteki) 10. Informacje praktyczne dla studentów przyjezdnych 11. Kursy językowe 12. Praktyki 13. Zajęcia pozauczelniane i rekreacyjne 14. Stowarzyszenia studenckie 1. Koszty utrzymania Koszty komunikacji miejskiej - bilet imienny, semestralny, na wszystkie linie, ważny całą dobę: o od 16 lutego do 30 czerwca od 199,00 do 220,00 zł o od 1 października do 15 lutego od 199,00 do 220,00 zł 2. Zakwaterowanie Uniwersytet Rzeszowski zapewnia swoim studentom łącznie 2528 miejsc w domach studenckich. Odpłatność za miejsce na każdy rok akademicki ustala Rektor w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studentów w oparciu o faktyczny koszt utrzymania jednego miejsca w Domu Studenta w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku akademickiego.

2 Opłata z tytułu zakwaterowania w Domu Studenta UR w roku akademickim 2012/2013 wynosi: Ok. 300 zł-450 zł - za miejsce w pokoju 1 i 2 osobowym Ok. 240 zł-300 zł - za miejsce w pokoju 3 osobowym Zakwaterowanie dla studentów o szczególnych potrzebach, np. niepełnosprawnych lub przebywających z rodzinami oraz pokoje jednoosobowe są rozpatrywane i przyznawane indywidualnie. Dom Studencki "Laura" dysponuje 710 miejscami ul. Cicha 2, Rzeszów tel Kierownik: mgr Tadeusz Marut Dom Studencki "Filon" dysponuje 710 miejscami ul. Cicha 4, Rzeszów tel Kierownik: mgr Izabela Winiarska Dom Studencki "Olimp" dysponuje 296 miejscami ul. Siemieńskiego 17, Rzeszów tel Kierownik: mgr Ewa Ożóg-Zięba Dom Studencki "Merkury" dysponuje 338 miejscami ul. Ćwiklińskiej 2b, Rzeszów tel Kierownik: mgr Mariusz Jucha Dom Studencki "Hilton" dysponuje 338 miejscami ul. Ćwiklińskiej 2c, Rzeszów tel Kierownik: mgr Mariusz Jucha Dom Studencki w Weryni dysponuje 136 miejscami Werynia 500, Kolbuszowa tel Kierownik: inż. Magda Eligiusz 3. Posiłki W każdym niemal budynku należącym do Uniwersytetu Rzeszowskiego znajduje się bufet oferujący studentom i osobom z zewnątrz ciepłe posiłki. Znajdują się tam również sklepiki oraz automaty z napojami oraz przekąskami.

3 4. Opieka zdrowotna Wykaz szpitali funkcjonujących na terenie miasta Rzeszowa oraz publicznych przychodni specjalistycznych SZPITALE SP ZOZ Nr 1 Szpital Miejski im. Jana Pawła II ul. Rycerska 4 tel (centrala) Szpital Wojewódzki Nr 2 ul. Lwowska 60 tel (centrala) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Szopena 2 tel (centrala) Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc ul. Rycerska 2 tel (centrala) Zespół Opieki Zdrowotnej MSWiA ul. Krakowska 16 tel (centrala) POGOTOWIE RATUNKOWE ul. Poniatowskiego 4 tel Biuro wezwań tel Zespół Opieki Paliatywnej ul. J. Poniatowskiego 4 tel (centrala) PRZYCHDNIE SPECJALISTYCZNE Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 ul. Hetmańska 21 tel Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 ul. Lubelska 6 tel Przychodnia Specjalistyczna Nr 3 ul. Hoffmanowej 8a tel Samodzielny ZOZ ul. Czackiego 2 tel do 84 Wojewódzki Zespół ul. Warzywna 3 tel do 46 Obwód Lecznictwa Kolejowego pl. Dworcowy 2 tel

4 5. Udogodnienia dla studentów o specjalnych potrzebach Uniwersytet Rzeszowski posiada: miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Wydział Sztuki, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych); windę w głównym budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego, al. Rejtana 16C; schodowe, gąsienicowe transportery wózków inwalidzkich (Wydział Matematyczno Przyrodniczy, Wydział Filologiczny, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Socjologiczno Historyczny, Wydział Medyczny); tabliczki na drzwiach dla niewidomych (Wydział Matematyczno Przyrodniczy, Wydział Socjologiczno Historyczny Instytut Historii, Instytut Socjologii); budynek Biblioteki Głównej UR w pełni przystosowany do poruszania się w nim osób niepełnosprawnych. Studenci wymagający specjalnej opieki winni kontaktować się: Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim NFZ ul. Zamkowa 8, Rzeszów tel fax Infolinia: lub Internet: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił bezpłatną, ogólnopolską, informacyjną linię telefoniczną Ubezpieczenie Studenci i doktoranci Uniwersytetu Rzeszowskiego podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i mają prawo do korzystania bezpłatnie ze świadczeń opieki medycznej w placówkach, które zwarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Uniwersytet Rzeszowski zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadza składkę za studenta lub doktoranta, który ukończył 26 lat i nie podlega ubezpieczeniu z tytułu bycia członkiem rodziny osoby ubezpieczonej lub ubezpieczeniu z innego tytułu. Uniwersytet Rzeszowski zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadza składkę za studenta lub doktoranta obcokrajowca, który został uznany za osobę polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Każdy student Uniwersytetu Rzeszowskiego może ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, a składka jest opłacana jednorazowo w każdym roku akademickim.

5 7. Pomoc materialna dla studentów Podstawą prawną, na podstawie której przyznaje się świadczenia pomocy materialnej jest Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz miejsc w Domach Studenta dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. W ramach pomocy materialnej student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej w formie: a) stypendium socjalnego b) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych c) stypendium rektora dla najlepszych studentów d) zapomogi Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać wyżej wymienione świadczenia tylko na jednym kierunku według własnego wyboru. Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek studenta. Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest trudna sytuacja materialna studenta określona wysokością dochodu przypadającego we wspólnym gospodarstwie domowym na jednego członka rodziny studenta. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, któremu codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zakwaterowania w Domach Studenta UR lub innych obiektach niż Dom Studenta. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu; przyznawane ono jest bez względu na osiągane dochody przez studenta i jego rodzinę. Zapomogę może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może być przyznane studentowi począwszy od II roku studiów (a także od I roku studiów II stopnia), który uzyskał w poprzednim roku studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendium to może otrzymać nie więcej niż 10 % studentów danego kierunku studiów. Studentowi, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej może być przyznane miejsce w Domu Studenta.

6 8. Biuro obsługi studentów Dziekanat Wydziału Biologiczno Rolniczego ul. Ćwiklińskiej 2, Rzeszów tel , fax Dziekanat Wydziału Ekonomii ul. Ćwiklińskiej 2, Rzeszów tel (do 04) , fax Dziekanat Wydziału Filologicznego Al. Rejtana 16 B, Rzeszów tel (06) fax Dziekanat Wydziału Matematyczno Przyrodniczego Al. Rejtana 16 A, Rzeszów tel (do 04) fax: Dziekanat Wydziału Medycznego ul. Warszawska 26a, Rzeszów tel Fax Dziekanat Wydziału Pedagogiczno Artystycznego ul. Ks. J. Jałowego 24, Rzeszów tel (do 09) Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji ul. Grunwaldzka 13, Rzeszów tel.: tel./fax:

7 Dziekanat Wydziału Socjologiczno Historycznego Al. Rejtana 16 C, Rzeszów tel fax: Dziekanat Wydziału Sztuki Krasne 32a, Krasne tel Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego ul. Towarnickiego 3, Rzeszów tel./fax: Sekretariat Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Werynia 502, Kolbuszowa tel./fax: Dział Spraw Studenckich Al. Rejtana 16 C, Rzeszów (pok. 15) tel fax: Dział Kształcenia Al. Rejtana 16 C, Rzeszów (pok. 1) tel fax: Dział Współpracy z Zagranicą Al. Rejtana 16 C, Rzeszów (pok. 26) tel tel./fax: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UR Ul. Pigonia 6, Rzeszów (pok. 2) tel

8 9. Baza dydaktyczna (biblioteki) Biblioteka Główna Uniwersytetu Rzeszowskiego ul. Pigonia 8, Rzeszów tel fax Internet: Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego jest największą książnicą humanistyczną w regionie Polski południowo-wschodniej o uniwersalnym charakterze kolekcji. Księgozbiór liczący ponad 774 tys. woluminów książek udostępniamy poprzez wypożyczenia miejscowe i międzybiblioteczne oraz prezencyjnie w specjalistycznych czytelniach, w Czytelni Wydziału Prawa i Administracji oraz Czytelni Wydziałów Biologiczno-Rolniczego i Ekonomii, a także w dwóch agendach instytutowych (Biblioteka Instytutu Archeologii i Czytelnia Instytutu Muzyki). Posiadamy ponadto ponad 105 tys. woluminów czasopism oraz ponad 23 tys. jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych. Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego oferujemy możliwość korzystania z 52 komputerów z dostępem do Internetu, z czego większość wyposażona jest także w edytory tekstów. W budynku Biblioteki przy ul. prof. Stanisława Pigonia 8 oferujemy również bezprzewodowy dostęp do internetu w Strefie Wi-Fi BUR. Na czytelników ceniących ciszę i pracę w odosobnieniu i skupieniu czekają indywidualne kabiny, również wyposażone w komputery. Biblioteka pracuje w zintegrowanym systemie bibliotecznym Prolib, który umożliwia przeszukiwanie zbiorów poprzez katalog on-line Dokładne informacje o zasadach korzystania z usług biblioteczno-informacyjnych znajdują sie w wirtualnym przewodniku krok po kroku GODZINY OTWARCIA CZYTELNI WYDZIAŁOWYCH CZYTELNIA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI ul. Dąbrowskiego 17 tel poniedziałek piątek ( ) sobota ( )

9 CZYTELNIA WYDZIAŁÓW BIOLOGICZNO-ROLNICZEGO I EKONOMII ul. Zelwerowicza 4 tel , poniedziałek piątek ( ) sobota ( ) CZYTELNIA INSTYTUTU MUZYKI ul. Dąbrowskiego 83 tel poniedziałek piątek ( ) sobota (NIECZYNNE) BIBLIOTEKA INSTYTUTU ARCHEOLOGII ul. Hoffmanowej 8 tel poniedziałek piątek ( ) sobota (NIECZYNNE) 10. Informacje praktyczne dla studentów przyjezdnych Podkarpacki Urząd Wojewódzki / Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Grunwaldzka 15, Rzeszów tel.: fax: Placówki dyplomatyczne i konsularne w Polsce atyczne;jsessionid=9d737c86cf9510cabe9563bbc159cbb6.cmsap2p Dostęp do opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w Polsce najważniejsze informacje. Ubezpieczenie zdrowotne dla studentów obcokrajowców: Studenci i doktoranci obcokrajowcy posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zamieszkujący na terytorium tego państwa, mogą korzystać z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak polscy ubezpieczeni. Warunkiem jest posiadanie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydanej w kraju pochodzenia. Studenci i doktoranci niebędący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy studiują w Polsce i zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, składkę na ubezpieczenie zdrowotne (bez względu na wiek) odprowadza Uczelnia.

10 Studenci i doktoranci obcokrajowcy niebędący obywatelami państwa członkowskiego UE oraz EFTA i nie posiadający polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji mogą ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Narodowym Funduszu Zdrowia i sami opłacać miesięczną składkę zdrowotną. Mapa Uniwersytetu Rzeszowskiego Podkarpacki Portal Informacyjny Rozkład jazdy PKP Rozkład jazdy PKS Banki w Rzeszowie 11. Kursy językowe Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców "POLONUS" Al. Rejtana 16 B, Rzeszów tel , fax W 1990 r. WSP rozpoczęła nową formę kształcenia edukację młodzieży, przeważnie ze Wschodu, w ramach przygotowania do studiów w Polsce. Program zajęć jest dostosowywany do późniejszych programów studiów, np. humanistycznych, medycznych, pedagogicznych, ekonomicznych. Po jednym roku nauki w Rzeszowie absolwenci Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców trafiają do różnych miast w Polsce, gdzie podejmują studia. Dotychczas kursy dla obcokrajowców ukończyło w Rzeszowie 530 osób. Nauka w Studium odbywa się w ramach studiów stacjonarnych. W programach wszystkich grup są takie przedmioty, jak: historia literatury polskiej i polska literatura współczesna, wieloaspektowa nauka o języku polskim, zarys kultury i literatury antycznej, historia i geografia Polski. W zależności od potrzeb prowadzone są też zajęcia z matematyki, chemii, biologii i plastyki. Są one dostosowane do profilu przyszłych studiów w Polsce. Dotychczas poza Polakami ze Wschodu kształcono także cudzoziemców z Francji, Kuby, Nigerii i USA. W strukturze Centrum działa też Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego, w której prowadzi się zajęcia w ramach miesięcznych kursów, organizowanych w okresie wakacji. Z tej formy doskonalenia umiejętności językowych skorzystało dotychczas 450 osób. Centrum "Polonus" planuje w najbliższym czasie wzbogacenie oferty dla osób chcących poznać Polskę i nasz język o kursy językowo-metodyczne dla nauczycieli, studia podyplomowe dla absolwentów filologii polskiej, praktyki językowe dla studentów filologii polskiej, intensywne kursy języka polskiego dla cudzoziemców podejmujących pracę w Polsce, seminaria z zakresu kultury polskiej. Wzrost zainteresowania Polską, zarówno na Wschodzie, jak i Zachodzie, wymaga stosowania nowych form promocji naszego języka i kraju.

11 12. Praktyki Informacje na temat PRAKTYK DOBROWOLNYCH (NADPROGRAMOWYCH) można uzyskać w Biurze Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego. Godziny przyjęć studentów i absolwentów: od poniedziałku do piątku w godzinach Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c, Rzeszów (pok. 011) tel tel./ fax Zajęcia pozauczelniane/rekreacyjne Centrum Sportu i Rekreacji ul. Ćwiklińskiej 2, bud. D1, Rzeszów tel Międzywydziałowe Studium Kulturalno Oświatowe "Resovia Saltans" ul. Kasprowicza 1/4, Rzeszów tel internet: 14. Organizacje studenckie Samorząd Studentów UR ul. Rejtana 16c, Rzeszów (pok. 004B) tel Internet: Na Uniwersytecie Rzeszowskim działają niżej wymienione organizacje: Chór Kameralny internet: Uniwersytecki Klub Turystyczny KTURZ ul. Cegielniana 12, Rzeszów

12 Europejskie Forum Studentów AEGEE ul. Grunwaldzka 13, Rzeszów (w każda środę o godz w sali nr 3) Internet: Klub Uczelniany AZS ul. Kasprowicza 1, Rzeszów tel/fax: Internet: Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Rzeszowskiego "Resovia Saltans" ul. Rejtana 16c, Rzeszów tel Internet: Studencka Agencja Radiowa "Feniks" ul. Cicha 2, Rzeszów tel ELSA ul. Grunwaldzka 13, Rzeszów tel/fax: Internet: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych (AIESEC) ul. Sucharskiego 2/014, Rzeszów tel Internet: RU Zrzeszenie Studentów Polskich Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie ul. Rejtana 16A Rzeszów tel Caritas Academica ul. Ćwiklińskiej 2, budynek D Rzeszów, Koło Akademickie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Plac Farny Rzeszów Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów UR Cicha 2 lok. 6, Rzeszów

Informator ECTS. na rok akademicki 2013/2014 CZĘŚĆ OGÓLNA

Informator ECTS. na rok akademicki 2013/2014 CZĘŚĆ OGÓLNA KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO Informator ECTS na rok akademicki 2013/2014 CZĘŚĆ OGÓLNA Spis treści Patron uczelni Andrzej Frycz Modrzewski I. Miasto Kraków II. Uczelnia A. Nazwa

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 2008/2009 Opracowanie: zespół nauczycieli akademickich Instytutu Turystyki i Rekreacji pod kierunkiem doc. dr Sylwii Toczek-Werner Nadzór: doc. dr Barbara Piątkowska

Bardziej szczegółowo

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl Informator dla studentów zagranicznych Spis treści Kilka słów o Uniwersytecie Władze i struktura Uniwersytetu Słowo klucz: Dziekanat Inne ważne jednostki Kalendarium studenta Sprawy, które musisz załatwić

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 1. 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1. 2.1. Trudna sytuacja materialna...

Wstęp... 1. 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1. 2.1. Trudna sytuacja materialna... SYSTEM STYPENDIALNY Wstęp... 1 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1 2.1. Trudna sytuacja materialna... 2 2.2. Orzeczona niepełnosprawność...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW

OGÓLNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW OGÓLNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW REKRUTACJA NA STUDIA MAGISTERSKIE DLA OBYWATELI UE Akademia Muzyczna prowadzi studia magisterskie na sześciu wydziałach: Wydział 1 Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki;

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 2008/2009 Opracowanie: zespół nauczycieli akademickich Instytutu Humanistycznego pod kierunkiem dr Joanny Dobrowolskiej-Bieleckiej Nadzór: doc. dr Barbara Piątkowska

Bardziej szczegółowo

Władze uczelni ORGANY KOLEGIALNE UCZELNI: ORGANY JEDNOOSOBOWE UCZELNI

Władze uczelni ORGANY KOLEGIALNE UCZELNI: ORGANY JEDNOOSOBOWE UCZELNI Władze uczelni Aby móc dobrze funkcjonować w ramach każdej organizacji, należy znać jej strukturę. Przedstawiamy Wam zatem hierarchię panującą na naszej Uczelni. Z pewnością wiedza ta okaże się przydatna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ISSN 1689-7757 Nr 5 (37) czerwiec - wrzesień 2010

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ISSN 1689-7757 Nr 5 (37) czerwiec - wrzesień 2010 Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ISSN 1689-7757 Nr 5 (37) czerwiec - wrzesień 2010 WYDARZENIA Od Rektora Spis treści Drodzy Studenci I roku! Adres redakcji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów

PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów Studia to ważny etap życia. To czas zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji, potrzebnych w budowaniu kariery zawodowej. To także

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 2008/2009 Opracowanie: zespół nauczycieli akademickich Instytutu Humanistycznego pod kierunkiem dr Joanny Dobrowolskiej-Bieleckiej Nadzór: doc. dr Barbara Piątkowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 16 lipca 2015 roku. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

K A T A L O G E C T S

K A T A L O G E C T S K A T A L O G E C T S Część III Ogólne informacje dla studentów 1 III. 1. Koszty utrzymania Koszt zakwaterowania i posiłków: zakwaterowanie w akademiku - 210/miesiąc kwatera prywatna - 200-350 zł/miesiąc

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4

I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4 I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4 www.kul.pl/pomocmaterialna M i e j s c e s k ł a d a n i a w n i o s k ó w Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Filologie 2006/2007

Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Filologie 2006/2007 Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi PL LODZ 15 ul. Brzozowa 3/9, 93-101 Łódź tel. (+48 4) 689 7 10; 684 14 74; fax. (+48 4) 689 7 13 tel. (+48 4) 689 7 11 - dziekanat filologii tel. (+48 4)

Bardziej szczegółowo

Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Stosunki Międzynarodowe 2006/2007

Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Stosunki Międzynarodowe 2006/2007 Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi PL LODZ 15 ul. Brzozowa 3/9, 93-101 Łódź tel. (+48 4) 689 7 10; 684 14 74; fax. (+48 4) 689 7 13 tel. (+48 4) 689 7 11 - dziekanat filologii tel. (+48 4)

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Rektora Nr 20/2010-2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Publikacja dofinansowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska w Warszawie

Publikacja dofinansowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska w Warszawie Warszawa 2003 Informator zawiera niezbędne informacje dla kandydatów na studia wyższe w RP. Są tu zamieszczone informacje nt. systemu kształcenia w Polsce, warunkach stypendialnych dla studentów polonijnych,

Bardziej szczegółowo

POMOC FINANSOWA DLA DOKTORANTÓW. Marcin Mroncz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki marcin.mroncz@polsl.pl 32 237 19 42 Gliwice, 20.12.2011 r.

POMOC FINANSOWA DLA DOKTORANTÓW. Marcin Mroncz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki marcin.mroncz@polsl.pl 32 237 19 42 Gliwice, 20.12.2011 r. POMOC FINANSOWA DLA DOKTORANTÓW Marcin Mroncz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki marcin.mroncz@polsl.pl 32 237 19 42 Podstawa prawna Art. 94 ust. 1 pkt. 7) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Magdalena Tota (red.) Piotr Kostecki Izabela Leraczyk Barbara Wójcik Fundacja Instytut na rzecz Panstwa Prawa Lublin

Bardziej szczegółowo

I N F O R M AT O R D L A K A N DY D AT Ó W

I N F O R M AT O R D L A K A N DY D AT Ó W I N F O R M AT O R D L A K A N DY D AT Ó W STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014 WYDZIAŁOWE KOMISJE REKRUTACYJNE Wydział Architektury ul. Oskara Sosnowskiego 11 15-893

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../2011

Zarządzenie Nr.../2011 Zarządzenie Nr.../2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2011 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2011/2012

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2011/2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2011/2012 Piotrków Trybunalski 2011 1 2 PRZEWODNIK ECTS 2011/2012 Zespół redakcyjny:

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo