Zasady bezpieczeństwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady bezpieczeństwa"

Transkrypt

1 Szczecin

2 Drogi Użytkowniku! Gratulujemy wyboru naszego systemu służącego do monitorowania pojazdów. Jesteśmy przekonani, że dostarczone przez nas rozwiązania mają charakter w pełni kompleksowy i wpłyną na bezpieczeństwo i komfort pozwalając jednocześnie na lepsze wykorzystanie sprzętu i czasu pracy ludzi. Przedstawione w niniejszej instrukcji informacje opisują wszystkie dostępne funkcje systemu. Funkcjonalność systemu zależna jest od zakupionej przez Państwa wersji, a jego pełne możliwości uzależnione są bezpośrednio od indywidualnej konfiguracji. WAŻNE: Tylko dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją zapewni prawidłową i bezpieczną eksploatację systemu. Nie wolno samodzielnie przeprowadzać napraw lub modyfikować konstrukcji urządzenia. Mogą być one dokonywane wyłącznie przez uprawniony punkt serwisowy. Naruszenie integralności urządzenia skutkuje bezwzględną utratą gwarancji producenta. 2

3 Zasady bezpieczeństwa W celu zapewnienia stabilnej i bezpiecznej pracy z systemem zawsze należy stosować się do zaleceń producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i błędne działania systemu będące efektem niezastosowania się do zaleceń przedstawionych w niniejszej instrukcji. Przed rozpoczęciem pracy z systemem pamiętaj, że: Nie wolno samodzielnie przeprowadzać napraw lub modyfikować k konstrukcji urządzenia. Wszelkie ingerencje i modyfikacje mogą być dokonywane wyłącznie przez uprawniony personel naszej firmy. Naruszenie integralności urządzenia skutkuje utratą gwarancji producenta. Należy pamiętać, że właściwe działanie systemu jest zależne z od prawidłowego zainstalowania nadajnika pojeździe. Samodzielna instalacja nadajnika w pojeździe wykonywana jest na własne ryzyko. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa producent rekomenduje zlecenie instalacji autoryzowanym serwisom montażowym. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki montażu nadajnika w samochodach klientów i wynikające z tych czynności konsekwencje.. Ze względu na różnorodność marek samochodów i zapisów o zasadach gwarancji to właściciel samochodu decyduje o tym, jaka firma/osoba dokona montażu nadajnika w jego pojeździe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za działania sieci satelitów GPS, operatorów GSM, dostawców internetowych oraz zasobów map. Reklamacje związane z opóźnieniem przekazania informacji lub jej nie doręczeniem, a także trudności z nawiązaniem lub utrzymaniem sesji GPRS oraz brakiem możliwości połączenia z wybranym numerem należy kierować do odpowiednich służb operatorów GSM. Urządzenia zewnętrzne należy podłączać do nadajnika zgodnie z informacjami producentów i bezwzględnym zachowaniem przepisów BHP. Nie zastosowanie się do wskazanych zaleceń może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i utraty gwarancji. Wszelkie uwagi, reklamacje oraz życzenia kierować należy bezpośrednio do siedziby producenta przy wykorzystaniu wskazanych poniżej danych kontaktowych: ul. Tyniecka Szczecin Tel Fax

4 Zasady bezpieczeństwa Obsługa programu Uruchomienie aplikacji Struktura aplikacji i moduły podstawowe Informacje Lokalizacja Moduł trasy wg. daty Moduł trasy wg. pojazdu Raporty Tworzenie raportów Analiza raportów Moduł dane Tworzenie pojazdów Tworzenie grup pojazdów Edytowanie utworzonych pojazdów Programowanie nadajnika GPS Dodawanie i edycja kierowców Planowanie godzin pracy Korekty danych Moduł ustawienia Moduł wyjście Tablica alarmowa

5 1. Obsługa programu 1.1 Uruchomienie aplikacji Z uwagi na sprawność działania systemu i poprawną pracę modułów wykorzystujących mapy aplikacja do swojego poprawnego działania wymaga zainstalowania przeglądarki internetowej Google Chrome. Przeglądarka Google Chrome jest najszybszą na rynku aplikacją do płynnej obsługi złożonych aplikacji internetowych. Alternatywne przeglądarki dostępne dla platform Windows, OS X oraz Android nie umożliwiają sprawnego działania aplikacji - z ich poziomu dostęp do systemu nie jest możliwy. Google Chrome jest przeglądarką w pełni bezpłatną. Pakiet instalacyjny możliwy jest do pobrania ze strony producenta W przypadku próby zalogowania się do systemu z poziomu innej przeglądarki system automatycznie dokona przekierowania użytkownika do plików pakietu instalacyjnego Google Chrome. Aplikacja do obsługi systemu dostępna jest pod adresem Po uruchomieniu w oknie przeglądarki adresu www-e-server.com.pl pojawi się okno logowania. Do poprawnego zalogowania się do aplikacji wymagane jest podanie loginu oraz hasła. Jeżeli na etapie podpisywania umowy nie otrzymaliście Państwo danych do logowania prosimy o kontakt z opiekunem handlowym. Aplikacja e-server obsługuje dwa odmienne typy kont: Konto użytkownika Konto operatora Dane dostępowe do aplikacji przekazane Państwu przy podpisaniu umowy są danymi do konta użytkownika. Konto użytkownika ma charakter nadrzędny wobec konta operatora. Z jego poziomu można dokonać pełnej konfiguracji aplikacji. Konto operatora służy do delegowania wybranych funkcjonalności systemu na rzecz pracownika lub innych osób odpowiedzialnych za nadzór nad pojazdami. Z poziomu konta użytkownika można tworzyć dodatkowe konta operatora, nadając im właściwy login, hasło oraz żądane uprawnienia. 5

6 1.2 Struktura aplikacji i moduły podstawowe W celu zachowania jasnej i przejrzystej formy prezentacji danych aplikacja e-server podzielona została na 7 niezależnych modułów. Przełączanie się pomiędzy wybranymi modułami następuje przez wybranie właściwego modułu z górnego paska nawigacyjnego. Korzystając z aplikacji każdy użytkownik ma możliwość wykorzystania modułów w wybranym przez siebie zakresie. Moduły tworzące strukturę aplikacji e-server to: 1) Informacje 2) Lokalizacja 3) Trasy według daty 4) Trasy według pojazdu 5) Raporty 6) Dane 7) Ustawienia Jeżeli jesteście Państwo zalogowani z poziomu konta operatora istnieje szansa że wybrane moduły pozostają niewidoczne. Brak dostępu do wybranego modułu wynika z ograniczonych uprawnień nadanych przez użytkownika. W czasie rzeczywistym do aplikacji może być równolegle zalogowanych kilku operatorów. Każdy operator musi pracować z aplikacją przy wykorzystaniu swojego loginu i hasła. Hasła, loginy oraz uprawnienia poszczególnych kont definiuje zawsze Użytkownik. Próba równoległego zalogowania się do konta z innego komputera przy wykorzystaniu tych samych danych do logowania generować będzie wyświetlenie komunikatu przedstawionego na poniższym rysunku: Aplikacja przechowuje wszystkie dane w bezpiecznym i certyfikowanym repozytorium danych. Użytkownik ma możliwość pracy z aktualnymi danymi oraz odtworzenia wszystkich danych historycznych związanych z minioną aktywnością monitorowanych pojazdów. Po zakończeniu pracy z aplikacją należy ją opuścić korzystając z modułu Wyjście. Opuszczenie aplikacji bez uprzedniego wylogowania każdorazowo skutkować będzie 15 minutowym okresem karencji uniemożliwiającym ponowne logowanie. Na kolejnych stronach przedstawiony został szczegółowy charakter poszczególnych modułów wraz syntetycznym opisem ich funkcjonalności. W celu uniknięcia problemów w pracy z aplikacją zaleca się zapoznanie z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem pracy z systemem. 6

7 1.2.1 Informacje Po uruchomieniu modułu Informacje użytkownik na ekranie swojego urządzenia zobaczy prezentowany poniżej obraz: Moduł Informacje jest modułem domyślnym. Oznacza to że każdorazowo po zalogowaniu do systemu będzie on modułem aktywnym. Użytkownik nie ma możliwości zmiany modułu domyślnego na inny niż Informacje. Zastrzeżenie to jest obowiązujące zarówno dla konta użytkownika jak również kont operatorów. Należy pamiętać, że informacje przedstawione w tym module stanowią zabezpieczenie przed wykorzystaniem danych do logowania przez osoby trzecie. Jeżeli data i godzina ostatniego logowanie jest inna niż rzeczywista data i godzina w której użytkownik logował się do aplikacji, należy bezzwłocznie ustanowić nowe hasło dostępu. Taka sytuacja świadczyć może o niepowołanym dostępie do konta przez osoby posiadające dane dostępowe. W okienku dialogowym Informacja o systemie udostępnione i widoczne są następujące informacje: Informacja o danych użytkownika który obecnie jest zalogowany Informacje o danych użytkownika będącego właścicielem konta Informacja o rodzaju konta (użytkownik / operator użytkownika) Informacja o dacie i godzinie ostatniego logowania W okienku dialogowym Przypomnienia udostępnione i widoczne są następujące informacje: Informacje o terminach dotyczących pojazdów zdefiniowanych uprzednio w module Dane Wprowadzając dokładne daty przeglądu okresowego, terminów polisy OC i AC oraz okresów użytkowania pojazdu system wyświetli przypomnienie o upływającej dacie 14 dni przez jej wystąpieniem. W okienku dialogowym Wiadomości pojawiają się wiadomości i informacje wysyłane do użytkowników przez administratora systemu. Informacje te mogą dotyczyć: aktualizacji i zmian w aplikacji dowolnych informacji przesyłanych przez administratora 7

8 1.2.2 Lokalizacja Po uruchomieniu modułu Lokalizacja użytkownik na ekranie swojego urządzenia zobaczy prezentowany poniżej obraz: Moduł Lokalizacja pozwala na dostęp do aktualnej lokalizacji pojazdów udostępniając jednocześnie szereg funkcji dodatkowych. Funkcje dodatkowe pozwalają na dopasowanie wyświetlanych informacji do spersonalizowanych potrzeb użytkownika. lista pojazdów/kierowców - z lewej strony ekranu pojawia się lista wszystkich pojazdów wyposażonych w nadajniki GPS Snitcher PRO wraz z aktualnym kierowcą. Aby aplikacja rozróżniała kierowców nadajniki muszą być wyposażone w czytniki identyfikacji kierowców. Pojazdy mogą występować w grupach. Tworzenie grup oraz przydzielanie pojazdów jest realizowane w module Dane. funkcja pokaż na mapie z lewej strony każdego pojazdu widoczne jest okienko zaznaczenie. Jeżeli jest ono aktywne (zaznaczone) lokalizacja pojazdu będzie pokazana na mapie i obrazowana za pomocą właściwej ikony. Jej odznaczenie powoduje, że wybrany pojazd nie będzie wizualizowany na mapie. Mapa obrazująca ikony monitorowanych pojazdów jest skalowana automatycznie w taki sposób, aby obszar widoczny po uruchomieniu modułu obejmował wszystkie wizualizowane pojazdy. Po pierwszym uruchomieniu aplikacji funkcja pokaż na mapie jest domyślnie wyłączona dla wszystkich pojazdów. Aby zobaczyć wybrane pojazdy na mapie w pierwszej kolejności należy zaznaczyć funkcję pokaż na mapie i odświeżyć jej zawartość korzystając z przycisku odświeżania w panelu zarządzania mapą. 8

9 funkcja śledź na mapie z lewej strony każdego pojazdu widnieje okrągły przycisk służący do uruchomienia funkcji śledzenia. Zaznaczenie funkcji śledź na mapie spowoduje wyświetlenie informacji o uruchomieniu śledzenia pojazdu. Od tego momentu trasa wybranego pojazdu będzie odzwierciedlona na mapie w trybie on-line. Śledzenie pojazdu obarczone jest kilkudziesięcio sekundowym opóźnieniem wskazań, wynikającym z czasokresu raportowania pozycji oraz momentu odświeżania strony. Śledzenie wybranego pojazdu sprawia, że mapa przemieszcza się zgodnie z kierunkiem jego ruchu. Aktywna funkcja śledzenia może powodować, iż pozostałe pojazdy nie będą widoczne na mapie ( jeżeli będą znajdowały się poza obszarem śledzenia) Śledzenie pojazdu będzie aktywne do momentu jego ręcznego wyłączenia. Aby wyłączyć śledzenie pojazdu należy zaznaczyć pole wyłącz śledzenie znajdujące się w lewym dolnym rogu aplikacji. funkcja wskaż pojazd - kliknięcie na opis pojazdu na liście spowoduje wskazanie go na mapie oraz wyświetlenie chmurki informacyjnej zawierającej nazwę pojazdu, numer rejestracyjny, aktualną lokalizację, dane kierowcy oraz datę ostatniego odczytu. Mapa będzie automatycznie centrowana do wskazanego pojazdu. funkcja informacja o pojeździe - kliknięcie na ikonę pojazdu na mapie spowoduje wyświetlenie aktualnej informacji o pojeździe. Jeżeli pojazd realizuje postój, kliknięcie jego ikony spowoduje wyświetlenie dymku informacyjnego zawierającego dane dotyczące ostatniego raportu oraz długości i miejscu postoju. W czasie jazdy kliknięcie ikony skutkuje wyświetleniem dymku informacyjnego zawierającej informację o nazwie pojazdu, numerze rejestracyjnym, lokalizacji, aktualnej prędkości i miejsca w którym aktualnie znajduje się pojazd. Zielone dymki informacyjne zawierają informacje o sile rejestrowanych przez nadajnik sygnałów GSM i GPS. Informacje te pozwalają na obserwowanie zachowania nadajnika i diagnozowania ewentualnych problemów z komunikacją. 9

10 zarządzanie mapą - zarządzanie mapą odbywa się za pomocą poziomego paska konfiguracji znajdującego się bezpośrednio nad mapą. Za jego pomocą użytkownik ma możliwość dopasowania parametrów wyświetlania do własnych potrzeb. Pasek konfiguracji mapy wraz z opisem jego funkcji przedstawiony został poniżej: POKAŻ CAŁOŚĆ opcja ta pozwala na automatyczne dopasowanie skali mapy oraz wizualizowanego obszaru w taki sposób, aby objął on wszystkie monitorowane w systemie pojazdy ODŚWIEŻ MAPĘ opcja ta pozwala na ręczne odświeżenie mapy i pobranie z serwera najbardziej aktualnej informacji o monitorowanych pojazdach. Ręczne odświeżanie nie jest konieczne, aplikacji odświeża dane automatycznie POKAŻ NA CAŁYM EKRANIE opcja umożliwia wyświetlenie mapy na pełnym ekranie przy jednoczesnym wyłączeniu widoczności wszystkich paneli i pasków nawigacyjnych poza narzędziem do skalowania mapy. PODGLĄD WYDRUKU funkcja ta pozwala na uruchomienie podglądu wydruku wybranego przez nas obszaru mapy wraz z naniesionymi pozycjami pojazdów. Z poziomu okna podglądu można uruchomić wydruk mapy LEGENDA funkcja ta powoduje wyświetlenie legendy mapy zawierającej wszystkie możliwe ikony które mogą się na niej pojawić. Wyświetlenie legendy chwilowo dezaktywuje widoczność mapy. 10

11 Aktywność pojazdów oraz informacje dotyczące sygnałów GPS i GSM obrazowane są na mapie za pomocą ikon. Każda ikona posiada odmienną definicję, i pojawia się na mapie według z góry założonych kryteriów. Aplikacja e-server może wyświetlić na mapie 6 różnych ikon. Wśród nich 4 służą do obrazowania aktywności pojazdu (ruch, postój, minione parkowanie, punkt raportu) a pozostałe do obrazowania jakości sygnałów które rejestruje i emituje nadajnik (GSM,GPS). Okienko legendy można wywołać na ekranie w dowolnej chwili pracy z aplikacją. Pojazd w ruchu ikona zapala się, kiedy pojazd jest w ruchu. Aktualny postój pojazdu ikona sygnalizuje aktualny postój pojazdu. Zanik sygnału GPS ikona pojawia się w momencie, gdy ostatnia prawidłowa pozycja GPS została przekazana z pojazdu wcześnij niż przed 15 minutami Zanik sygnału GSM ikona pojawia się w momencie, gdy ostatni raport został wysłany z jadącego pojazdu, a następnie przez kolejne 15 minut nie było raportu z pojazdu. Ikona pojawia się w miejscu ostatniej odczytanej pozycji. Punkt raportu miejsce w którym nadajnik przygotował i wysłał wybrany raport. Parkowanie pojazdu ikona pojawia się w miejscu wcześniejszych postojów pojazdu. 11

12 1.2.3 Moduł trasy wg. daty Po uruchomieniu modułu Trasy wg. daty użytkownik na ekranie swojego urządzenia zobaczy prezentowany poniżej obraz: Moduł Trasy wg. daty służy do analizowania historii aktywności pojazdów w wybranym dniu. Pozwala na porównanie tras między różnymi pojazdami lub różnych tras tego samego pojazdu. Do celów analizy użytkownik może wybrać dowolny dzień z zakresu historii przechowywanej na serwerze. Wybierając właściwy pojazd bezpośrednio pod nim rozwija się lista jego aktywności w wybranym dniu. Na mapie można wyświetlić jedną wybraną trasę lub kilka tras (dodatkowo na mapie można równolegle wyświetlić trasy różnych pojazdów z tego samego dnia) W celu wyświetlenia żądanej trasy należy ją zaznaczyć korzystając z pola wyboru po lewej stronie. Po zaznaczeniu trasy (lub grupy tras) należy wcisnąć przycisk znajdujący się w lewym dolnym rogu aplikacji. Każdą z tras można indywidualnie wyróżnić poprzez: zaznaczenie jej na liście wówczas trasa na mapie będzie zaznaczona kolorem czerwonym, a na liście wyróżniona szarym tłem zaznaczenie jej na mapie wówczas trasa na liście zostanie znaczona szarym tłem, a na mapie zostanie zaznaczona kolorem czerwonym Po wyświetleniu na mapie wybranej trasy użytkownik ma możliwość uzyskania informacji o prędkościach z jakimi w trakcie jazdy przemieszczał się pojazd. Aplikacja podaje 12

13 użytkownikowi pełną informację o zakresie zmienności prędkości. Całość danych obrazowana jest na wykresie. Aby wyświetlić wykres prędkości dla wybranej trasy należy wykonać poniższe kroki: 1. Uruchom moduł Trasy wg. daty 2. Wybierz żądaną datę i zaznacz wybrany pojazd 3. Wyświetl trasę na mapie za pomocą przycisku 4. Kliknij dowolny punkt trasy wyświetlonej na mapie 5. Po wyświetleniu dymka informacyjnego wybierz opcję Po wybraniu opcji na ekranie urządzenia wyświetlony zostanie wykres obrazujący zmiany prędkości pojazdu w czasie. Wygenerowany wykres obrazuje wzajemne położenie i relację dwóch krzywych : krzywej prędkości średniej (kolor czerwony) opisuje ona średnią prędkość na odcinku pomiędzy raportem wskazanym a raportem go poprzedzającym krzywej prędkości maksymalnej (kolor niebieski) opisuje ona maksymalną prędkość z jaką poruszał się pojazd na odcinku pomiędzy raportem wskazanym a raportem go poprzedzającym Jeżeli oba wykresy w całej rozciągłości pokrywają się ze sobą można zakładać, że kierowca realizował jazdę oszczędną. Analogicznie, wolne przestrzenie i brak zbieżności obu krzywych świadczą o wysokiej dynamice jazdy. Wykres obrazujący prędkość pojazdu może zostać wygenerowany tylko dla konkretnie wskazanej trasy. Nie ma możliwości stworzenia wykresu prędkości pojazdu obrazującego jej zmiany w okresie dnia, tygodnia czy miesiąca. Sumaryczna analiza wymaga wykonania odrębnych wykresów dla każdej trasy która została w danym okresie zrealizowana przez pojazd. 13

14 System umożliwia drukowanie każdego wykresu bezpośrednio z poziomu aplikacji Moduł trasy wg. pojazdu Po uruchomieniu modułu Trasy wg. pojazdu użytkownik na ekranie swojego urządzenia zobaczy prezentowany poniżej obraz: Moduł służy do raportowania aktywności wybranego pojazdu. Korzystając z tego modułu użytkownik ma możliwość prześledzenia i analizowania aktywności pojazdu w zadanym okresie czasu. Moduł Trasy wg. Pojazdu pozwala na równoległe analizowanie aktywności 1 pojazdu. Jeżeli istnieje potrzeba równoległego analizowania tras różnych pojazdów należy skorzystać z modułu Trasy wg. Daty Użytkownik ma do wyboru jeden pojazd z dowolnego zakresu dat archiwizowanych na serwerze. Zakres wyboru dat zależy od zawartości danych zgromadzonych w archiwum. System automatycznie ogranicza zbyt długie zakresy czasu, aby ilość danych pobieranych do raportu pozwalała na płynne prezentowanie zestawienia. W celu wyświetlenia żądanej trasy należy ją zaznaczyć korzystając z pola wyboru po lewej stronie. Po zaznaczeniu trasy (lub grupy tras) należy wcisnąć przycisk znajdujący się w lewym dolnym rogu aplikacji. Każdą z tras można indywidualnie wyróżnić poprzez: zaznaczenie jej na liście wówczas trasa na mapie zostanie zaznaczona kolorem czerwonym, a na liście wyróżniona szarym tłem zaznaczenie jej na mapie wówczas trasa na liście zostanie znaczona szarym tłem, a na mapie zostanie zaznaczona kolorem czerwonym 14

15 Generowanie wykresu prędkości odbywa się analogicznie do modułu Trasy wg. daty 1.3 Raporty Aplikacja e-server posiada wbudowane moduły analityczne, pozwalające na łatwe i szybkie raportowanie aktywności pojazdów oraz kierowców. Każdy użytkownik może dokonać tabelarycznego lub graficznego zestawienia danych zgromadzonych w archiwum, po uprzednim zdefiniowaniu zakresu raportu. Raporty generowane przez system bazują na ustawieniach i konfiguracji nadajnika ustalonej przez użytkownika. Raporty ze zdarzeń alarmowych będą dotyczyły tylko tych zdarzeń, które uprzednio zostały zdefiniowane jako alarmowe. Raporty z tankowań i ubytków oraz raporty ze spalania dostępne będą tylko w tych pojazdach, w których paliwo zostało podczas montażu opomiarowane. W zależność od potrzeb każdy raport może zostać zdefiniowany jako: jednorazowy raporty jednorazowe służą do jednorazowej analizy wybranej aktywności. Nie mają charakteru powtarzalnego i nie są wysyłane na wskazany adres ; cykliczny dzienny - raport cykliczny dzienny przesyłany jest codziennie na wskazany przez użytkownika adres cykliczny tygodniowy - raport cykliczny tygodniowy przesyłany jest raz w tygodniu na wskazany przez użytkownika adres cykliczny miesięczny - raport cykliczny miesięczny przesyłany jest na wskazany przez użytkownika adres raz w miesiącu Lista wysłanych dotychczas raportów cyklicznych dostępna jest w Po wyborze typu raportu (jednorazowy/cykliczny) użytkownik ma możliwość określenia typu raportu i zakresu danych które mają zostać w raporcie przedstawione. System pozwala tworzyć następujące raporty: z tras wg. pojazdu z tras wg. kierowcy ze zdarzeń tankowań i ubytków spalanie wg. pojazdu (km) spalanie wg. pojazdu (h) 15

16 Każdy raport może zostać po utworzeniu wyświetlony na ekranie urządzenia (wersja html) lub pobrany na dysk w formacie obsługiwanym przez arkusze kalkulacyjne (wersja CSV) Tworzenie raportów Aby stworzyć właściwy raport należy w pierwszej kolejności uruchomić moduł Raporty. Po jego wybraniu po lewej stronie uruchomiony zostanie moduł dodawania, edytowania i wyświetlania raportów. Aby dodać nowy raport należy kliknąć ikonę dodawania raportu znajdującą się po prawej stronie panelu. Spowoduje to uruchomienie modułu dodawania raportu, w którym użytkownik będzie mógł zdefiniować typ raportu, jego rodzaj, formę pliku wynikowego, nazwę, zakres dat oraz pojazd którego raport ma dotyczyć. Podając wszystkie niezbędne informacje dotyczące typu i rodzaju raportu należy określić jego nazwę na jej podstawie będzie można w przyszłości odszukać w archiwum właściwy raport. Takie rozwiązanie redukuje konieczność wielokrotnego wykonywania tej samej czynności w celu wyświetlenia lub pobrania na dysk żądanej informacji Wszystkie utworzone raporty automatycznie trafiają do pamięci aplikacji. Mogą być one swobodnie modyfikowane, a w razie konieczności usuwane z zasobów przez użytkownika. Po zakończeniu tworzenia raportu należy dokonać jego zapisu za pomocą przycisku Utworzony raport od tego momentu dostępny będzie w pamięci. Aby wyświetlić go na ekranie, należy rozwinąć opcję i odnaleźć zapisany raport na podstawie nadanej mu nazwy. Każdy raport można wyświetlić finalnie na ekranie urządzenia (lub pobrać jako 16

17 CSV) poprzez kliknięcie ikony znajdującej się po prawej stronie nazwy raportu. Każdy raport posiada własną ikonę służącą do jego prezentacji Analiza raportów Aplikacja pozwala na wykorzystanie wbudowanych modułów analitycznych i raportowych. Analiza danych przedstawionych w raportach możliwa jest przy wykorzystaniu plików html (wyświetlanych bezpośrednio na ekranie) lub przy wykorzystaniu plików CSV które można edytować w większości popularnych arkuszy kalkulacyjnych. Należy pamiętać, że informacje uzyskane dzięki modułowi Raporty mają charakter informacyjny. Ich rolą jest eliminowanie nieprawidłowych zachowań i nawyków kierowców. Informacje przekazywane przez system powinny stanowić wsparcie procesów decyzyjnych a nie ich substytut! Dane wysyłane do serwera przez nadajnik nigdy nie powinny być analizowane w oderwaniu od okoliczności w jakich wystąpiły. Jedynie poprawna interpretacja danych, łącząca dane przekazywane przez nadajnik dane oraz indywidualną ocenę sytuacji może stanowić podstawę do wyciągnięcia prawidłowych wniosków. Przy analizie danych należy pamiętać, że: Duża różnica w prędkości pomiędzy następującymi po sobie punktami raportu wskazuje na bardzo dynamiczny styl jazdy Duża różnica między prędkością maksymalną a średnią w danym raporcie świadczy o bardzo dynamicznej jeździe. Jednorazowy spadek paliwa na wykresie (lub alarm) nie zawsze musi świadczyć o ubytku. Należy sprawdzić, czy po zanotowanym spadku paliwa nie następuje powrót paliwa do poziomu poprzedniego. Taka sytuacja może być spowodowana bezwładnością elementów pomiaru paliwa, niedokładnością elementów elektronicznych odpowiadających za pomiar paliwa w pojeździe oraz innymi czynnikami niezależnymi od kierowcy. dokładność pomiaru zależy od jakości elementów i podzespołów odpowiadających za pomiar paliwa, od rodzaju i konstrukcji zbiornika paliwa oraz jakości elektronicznych elementów układu pomiarowego Przy raportach z trasy możliwe jest zanotowanie przez system ruchu bez włączenia zapłonu silnika. Nadajnik posiada wbudowany akcelerometr którego zadaniem jest wykrywanie zmian położenia bez względu na stan napięcia zespołu. Podłączenie do nadajnika systemu identyfikacji Dallas jest warunkiem koniecznym do tworzenia raportów w podziale na wybranych kierowców 17

18 1.4 Moduł dane Moduł dane służy do administrowania pojazdami i zarządzania uprawnieniami i terminami. Za jego pomocą użytkownik może edytować informacje związane z pojazdami, kierowcami czy kontami operatorów. Opis panelu konfiguracji znajdującego się w module Dane przedstawia poniższy rysunek: Tworzenie pojazdów W dowolnym momencie pracy z aplikacją użytkownik ma możliwość zarządzania posiadanymi pojazdami. Przed rozpoczęciem pracy z aplikacją należy w systemie utworzyć pojazd, do którego zamontowany został nadajnik. Opcjonalnie przed montażem nadajników można dodać wszystkie pojazdy które obejmować będzie system monitoring, a po zamontowaniu nadajników przypisać je do właściwych pojazdów. Aby dodać do systemu nowy pojazd należy: 1) Uruchomić moduł Dane 2) Uruchomić funkcję dodawania pojazdu zgodnie z instrukcją przedstawioną poniżej 3) Po wybraniu opcji dodawania pojazdu na ekranie urządzenia wyświetli się okienko dodawania pojazdu zgodne z rysunkiem przedstawionym na kolejnej stronie 18

19 Wszystkie pola w oknie dodawania pojazdów należy wypełnić zgodnie z danymi rzeczywistymi. Ułatwi to w przyszłości analizowanie danych i jednoznaczne określenie na mapie rzeczywistego położenia pojazdu. Po wprowadzeniu numeru rejestracyjnego, marki oraz modelu auta należy uzupełnić pole krótki opis. Informacje podane w polu krótki opis będą wyświetlane na mapie jako nazwa własna pojazdu. Wszystkie nadajniki które zakupiliście Państwo w ramach podpisanej umowy widoczne będą na liście przydzielonych urządzeń. Przy tworzeniu pojazdu należy wskazać urządzenie które ma zostać przypisane do pojazdu. Aby rozwinąć listę dostępnych nadajników. Przy tworzeniu kolejnych pojazdów lista ta będzie coraz krótsza, z uwagi na fakt że pula wolnych nadajników będzie coraz mniejsza. Aby zobaczyć listę dostępnych nadajników należy wyświetlić ją na ekranie korzystając z ikony przydziału. Instrukcja wyświetlenia i wyboru właściwego nadajnika przedstawiona została na poniższym schemacie: Należy pamiętać, że do jednego auta przydzielić można tylko jeden nadajnik. W okienku tworzenia pojazdu wymagane pola oznaczone są z gwiazdką. Informacje dotyczące informacji dodatkowych, polisy OC, polisy AC, terminu przeglądów oraz okresów użytkowania nie są obowiązkowe, jednak zaleca się ich rzetelne uzupełnienie. Dzięki wypełnieniu pól z datami dotyczącymi przeglądów i ubezpieczeń aplikacja będzie automatycznie przypominała o zbliżających się terminach W module Informacje zdefiniowany termin będzie pojawiał się jako przypomnienie 14 dni przed zaplanowaną datą. Zmiana wprowadzonego terminu przed jego publikacją spowoduje zmianę terminu w systemie i wyświetlenie w module Informacje zaktualizowanego przypomnienia. Jeżeli zmiana terminu nastąpi później niż 14 dni przed jego wystąpieniem wprowadzenie zmiany w zaplanowanym terminie również zostanie uwzględnione, i będzie miało swój obraz w nowym przypomnieniu. Użytkownik ma możliwość odznaczenia przypomnienia jako przeczytanego. System odnotuje przeczytanie wiadomości i przeniesie przypomnienie do katalogu przypomnień przeczytanych. Przypomnienia systemu które zostaną odznaczone jako przeczytane będą widoczne w 19

20 1.4.2 Tworzenie grup pojazdów Utworzone w zakładce Dane pojazdy mogą być w dalszej kolejności przypisywane do poszczególnych grup. Podziału pojazdów na grupy dokonuje użytkownik według własnego uznania i własnej koncepcji. Liczba grup pojazdów jest nieograniczona, a użytkownik posiada pełną swobodę w ich nazewnictwie. Aby utworzyć lub dodać nową grupę pojazdów należy: 1) Uruchomić zakładkę Dane 2) Uruchomić opcję tworzenia grupy zgodnie z załączonym poniżej rysunkiem: 3) Po uruchomieniu opcji dodawania grupy na ekranie wyświetli się okno tworzenia grup. W oknie tym użytkownik ma możliwość zdefiniowania nazwy grupy, jej krótkiego opisu który widoczny będzie w zakładce Lokalizacja oraz informacji dodatkowych. Jeżeli w trakcie tworzenia grupy operator nie zostanie zaznaczony jako osoba uprawniona, dane z pojazdów należących do wybranej grupy pozostaną dla niego niewidoczne i niedostępne. Każdy pojazd może być przydzielony wyłącznie do jednej grupy. Po wprowadzeniu niezbędnych danych operację tworzenia grupy należy zakończyć za pomocą przycisku 20 Aby dodać pojazd do nowo utworzonej grupy, należy dokonać jej edycji poprzez kliknięcie ikony W trakcie edycji wskazać należy pojazdy które mają zostać do niej włączone.

21 1.4.3 Edytowanie utworzonych pojazdów W celu edycji danych utworzonego pojazdu należy kliknąć na pojazd, którego dane mają być edytowane. Na ekranie wyświetlone zostanie okno danych pojazdu. Przykładowe okno danych pojazdu przedstawia poniższy rysunek: Aby edytować wprowadzone uprzednio dane, należy uruchomić opcję edycji. Edycja danych jest możliwa za pomocą ikony Podczas edycji użytkownik może dokonać zmiany numeru rejestracyjnego, marki, modelu oraz wyświetlanego na mapie opisu pojazdu. Edycja pojazdu zapewnia użytkownikowi możliwość przypisania go do wybranej grupy. Aby przypisywanie do grupy było możliwe, w systemie istnieć musi co najmniej jedna aktywna grupa pojazdów. Edycja pojazdu pozwala także na zmianę dat i terminów związanych z przeglądem rejestracyjnym oraz okresami ważności polis ubezpieczeniowych. Numer rejestracyjny pojazdu ma charakter unikatowy. Jeżeli został on wcześniej wybrany przez innego użytkownika, aplikacja będzie wymagała podania innego numeru. Zmiana przydzielonego do pojazdu nadajnika GPS nie spowoduje utraty danych archiwalnych zgromadzonych na serwerze. Wszystkie raporty, zdarzenia i historyczne aktywności przypisywane są do pojazdu a nie do nadajnika! Aby dokonać zmiany nadajnika należy w module Dane w zakładce Pojazdy zmienić nadajnik przypisany do pojazdu. 21

22 1.4.4 Programowanie nadajnika GPS Aby dopasować funkcjonalność systemu do własnych potrzeb, użytkownik ma możliwość zdalnego programowania nadajnika. Aby uruchomić moduł programowania nadajnika należy kliknąć znajdującą się obok pojazdu ikonę 22

23 Okno programowania zawiera wszystkie zdarzenia, których zaistnienie może stanowić podstawę do przesłania informacji alarmowej. Każde zdarzenie może posiadać dwa niezależne atrybuty : 1) Atrybut aktywności zaznaczenie pola w kolumnie spowoduje, że wybrane zdarzenie będzie przez nadajnik interpretowane. Brak zaznaczenia spowoduje, że nadajnik będzie takie zdarzenie ignorował. W praktyce wystąpienie zdarzenia które nie jest aktywne nie spowoduje przesłania na serwer żadnej informacji. 2) Atrybut alarmowy może zostać nadany tylko tym zdarzeniom które mają nadany atrybut aktywności. Aby zdarzenie traktowane było jako alarmowe, użytkownik musi dokonać jego zaznaczenia w kolumnie. Wystąpienie zdarzenia alarmowego skutkować będzie wyświetleniem informacji na tablicy alarmowej. Liczba alarmów wyświetlonych na tablicy jest zawsze równa liczbie wystąpień zdarzenia alarmowego. W niniejszej instrukcji zostały przedstawione wszystkie możliwe funkcje - również te, które mogą być niedostępne w Twoim urządzeniu GPS. Liczba posiadanych funkcji jest zależna od warunków zawartych w treści podpisanej umowy. Znajdujące się w oknie programowania pole dodatkowe służy do wprowadzania wielkości parametrów, których przekroczenie implikować będzie przesłanie do aplikacji informacji zwrotnej. Opis pól dodatkowych dla poszczególnych zdarzeń przedstawiony został poniżej : RODZAJ ZDARZENIA Przekroczenie prędkości Wyjazd z określonej strefy Wjazd do określonej strefy WARTOŚĆ POLA DODATKOWEGO Prędkość, której przekroczenie będzie monitorowane. Przekroczenie prędkości jako zdarzenie alarmowe widoczne będzie tylko 1 raz na trasę aby przeanalizować wszystkie przekroczenia prędkości należy skorzystać z funkcji raportu ze zdarzeń Umożliwia zaznaczenie na mapie strefy, której opuszczenie spowoduje przesłanie do aplikacji informacji zwrotnej Umożliwia zaznaczenie na mapie strefy zakazanej dla pojazdu. Wjazd do strefy zdefiniowanej przez użytkownika spowoduje przesłanie do aplikacji informacji zwrotnej Aby zaznaczyć nową lub edytować aktualną strefę należy wybrać ikonę edycji Po uruchomieniu edycji strefy na ekranie wyświetlona zostanie mapa bez widocznych pojazdów. Przytrzymując klawisz Shift na klawiaturze przy jednoczesnym kliknięciu i przytrzymaniu lewego klawisza myszy możliwe będzie zakreślenie na mapie wybranej strefy. Po wybraniu strefy należy zaakceptować zmiany przyciskiem Aby wprowadzone zmiany odniosły skutek, po zakończeniu programowania nadajnika należy przesłać do niego nowe ustawienia. W tym celu w górnej części okna programowania należy za pomocą kliknięcia zaznaczyć opcję i zlecić wysyłanie ustawień do nadajnika za pomocą przycisku Potwierdzenie przyjęcia nowych ustawień można sprawdzić w zakładce Lista zadań 23

24 1.4.5 Dodawanie i edycja kierowców System pozwala na dodawanie nowego kierowcy w dowolnym momencie pracy z aplikacją. Aby do aplikacji dodać nowego kierowcę, należy: 1) Uruchomić moduł Dane 2) Uruchomić opcję tworzenia kierowcy zgodnie z załączonym poniżej rysunkiem: 3) Po kliknięciu ikony na ekranie wyświetli się okno tworzenia kierowcy. W pole identyfikator wprowadzić należy kod przypisany do posiadanej przez kierowcę pastylki Dallas. Bez wpisanego numeru pastylki identyfikacja kierowcy w systemie nie będzie możliwa. We właściwe pola wprowadzić należy personalne oraz identyfikacyjne dane dodawanego kierowcy. Użytkownik może dokonać identyfikacji kierowcy za pomocą imienia, nazwiska, pełnionego stanowiska, działu, telefonu komórkowego oraz adresu . Wszystkie wprowadzone dane mają charakter edytowalny. Aby je w przyszłości zmienić, należy dokonać ich edycji za pomocą ikony Aby zapisać w systemie wprowadzone dane należy zakończyć proces dodawania kierowcy przez wciśnięcie przycisku Jeżeli pojazdem porusza się zawsze ten sam kierowca, w pole identyfikator wprowadzić należy numer nadajnika GPS. Numer nadajnika składa się z 8 znaków i jest zawsze widoczny w dymku informacyjnym w zakładce Lokalizacja. Taka operacja na stałe powiąże kierowcę z wybranym pojazdem bez konieczności instalowania w pojeździe czytnika identyfikacji Dallas. Przypisanie kierowcy do pojazdu następuje automatycznie po przyłożeniu pastylki do identyfikatora. Dane kierowcy aktualnie prowadzącego auto widoczne są w zakładce Lokalizacja bezpośrednio przy nazwie pojazdu. 24

25 1.4.6 Planowanie godzin pracy Aplikacja pozwala na tworzenie zestawień w których wszystkie realizowane przez kierowców trasy podlegają podziałowi na trasy służbowe (związane z realizacją obowiązków zawodowych) oraz trasy prywatne (które są efektem prywatnych wyjazdów i pozostałych aktywności). Planowanie godzin pracy ma sens tylko w przypadku, kiedy do systemu wprowadzeni zostali kierowcy, a nadajniki GPS w pojazdach zostały wyposażone w system identyfikacji Dallas Aby możliwe było dokonanie właściwego rozróżnienia, w aplikacji należy zdefiniować godzinowy zakres prac każdego kierowcy. Podczas definiowania harmonogramu pracy użytkownik określa dni tygodnia oraz przypisane im przedziały godzinowe. Na tej podstawie aplikacja samodzielnie rozróżniać będzie poszczególne aktywności pojazdu, automatycznie klasyfikując je do właściwej kategorii (prywatnej lub służbowej). Użytkownik może dodatkowo określić dni wolne od pracy będące efektem świąt, urlopów, zwolnień czy dni ustawowo wolnych. Opis funkcji dostępnych w zakładce Planowanie godzin pracy został przedstawiony na poniższym rysunku. Liczba pozycji w tabeli planowanych godzin pracy jest zależna od liczby kierowców uprzednio dodanych do systemu. ustalenie lub zmiana aktualnych godzin pracy ustalenie lub zmiana dni wolnych od pracy ustalenie dni urlopowych oraz nieobecności chorobowych 25

26 Dla każdego zdefiniowanego w systemie kierowcy wyświetlić można tabelę planowanych godzin pracy. Dla każdego pracownika może ona przybierać inną formę w zależności od charakteru jego aktywności. Aby zdefiniować planowane godziny pracy dla wybranego kierowcy należy: 1) Uruchomić moduł Dane 2) Za pomocą kliknięcia rozwinąć zakładkę Planowanie godzin pracy 3) Rozwinięcie zakładki Planowanie godzin pracy spowoduje wyświetlenie na ekranie dwóch opcji wyboru zgodnych z poniższym rysunkiem. Aby edytować lub ustalić godziny pracy należy wybrać opcję Edycja godzin pracy. Analogicznie aby podejrzeć aktualnie zaplanowany harmonogram Użytkownik może skorzystać z opcji podglądu godzin pracy które wcześniej zostały wprowadzone. 4) Po uruchomieniu edycji godzin pracy wybranego kierowcy, na ekranie pojawi się okno edycji. Wprowadzanie godzin pracy lub edycja dotychczasowego harmonogramu odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku 5) Po jego wciśnięciu na ekranie wyświetli się okno planowania. W jego górnej części zdefiniować można grupę dni jeżeli czas pracy kierowcy każdego dnia jest taki sam. Wprowadzanie zakresu godzinowego dla poszczególnych dni z osobna nie będzie potrzebne Jeżeli godzinowy czas pracy jest inny w poszczególnych dniach tygodnia, wówczas skorzystać należy z dolnej części pola. Wyszczególnione są w nim wszystkie, wraz z kolumnami umożliwiającymi ustawienie godzinę rozpoczęcia pracy wraz z godziną jej zakończenia. Wszystkie trasy wykonane między godziną rozpoczęcia pracy a godziną jej zakończenia (w wybranym dniu) traktowane będą przez system jako trasy służbowe. Wszystkie trasy wykonane po godzinach pracy lub przed jej rozpoczęciem system automatycznie przypisze do kategorii tras prywatnych. Planowanie godzin pracy odbywa się tylko w przód. System właściwie klasyfikował będzie tylko te trasy, które zostały wykonane po ustaleniu planowanych godzin pracy. Planowania dni wolnych oraz absencji dokonać można w dowolnym momencie w czasie. W przeciwieństwie do godzin pracy można wykonać je również w tył. 26

27 1.4.7 Korekty danych W przypadku wybranych tras może pojawić się konieczność naniesienia korekt lub poprawek w klasyfikacji dzielącej trasy na prywatne i służbowe. Korekty takie mogą być efektem procesu automatycznej klasyfikacji tras na podstawie sztywno ustalonych godzin pracy. Aby umożliwić użytkownikowi ręczne wprowadzanie poprawek, aplikacja wyposażona została w narzędzie do korekty danych. Narzędzie pozwala na zmianę kategorii wybranej trasy w dwóch kierunkach: Zmiana trasy prywatnej na służbową Zmiana trasy służbowej na prywatną Jeżeli pojawi się potrzeba zmiany klasyfikacji wybranej trasy, należy: 1) Uruchomić moduł Dane 2) Za pomocą kliknięcia rozwinąć zakładkę korekty, i uruchomić narzędzie do korygowania tras zgodnie z załączonym poniżej rysunkiem Po uruchomieniu narzędzia do korygowania w pierwszej kolejności należy wskazać dzień w którym odbyła się korygowana trasa oraz nazwisko kierowcy którego korekta ma dotyczyć. Użytkownik definiuje te dane w polu filtrowania znajdującym się w górnej części okna korekty. 3) Po wprowadzeniu danych aplikacja wyświetli tabelaryczne zestawienie wszystkich tras z wybranego dnia. Wyświetlone zestawienie uwzględniać będzie wszystkie trasy, odróżniając od siebie trasy służbowe i prywatne za pomocą kolorów. Znaczenie kolorów opisane jest zawsze w pasku legendy. Okno korekty przedstawia poniższy rysunek: 4) Z listy tras wybrać należy żądaną trasę, zaznaczając ją za pomocą znacznika wyboru. Po wybraniu trasy należy dokonać jej korekty za pomocą przycisku 27

28 Każda próba korekty skutkować będzie wyświetleniem okna potwierdzenia. W pole przyczyna wprowadzić należy słowny opis dokonywanej zmiany, wraz z krótkim opisem przyczyn z powodu których zmiana taka nastąpiła. Dokładne opisanie przyczyn korekty pozwala użytkownikowi na relatywnie łatwe odtworzenie zaistniałej sytuacji w przyszłości. Każda wykonana korekta rejestrowana jest w historii działań. Nawet w przypadku uzyskania dostępu do konta przez osoby niepowołane próba fałszowania zestawienia nie przyniesie skutku. O ile w zestawieniu tras wybrana trasa figurować będzie w zmienionej kategorii, śladu po wykonaniu zmiany nie można w żaden sposób usunąć z historii. Po wprowadzeniu danych w oknie potwierdzenia należy potwierdzić wykonywaną zmianę za pomocą przycisku Po zapisaniu danych korekta trasy zostanie fizycznie wykonana. Pomyślne zapisanie zmian aplikacja każdorazowo zasygnalizuje przez wyświetlenie okienka informacyjnego potwierdzającego zapis. Okienko potwierdzenia przedstawione zostało poniżej: Po wyświetleniu okienka cofnięcie zmiany nie jest możliwe. Jeżeli zmiana została wykonana przez pomyłkę jedyną formą przywrócenia stanu poprzedniego jest ponowne wykonanie korekty trasy w odwrotnym kierunku. Wszystkie wykonane przez korekty symbolizowane będą na liście za pomocą specjalnej ikony. Jeżeli trasa była w przeszłości przedmiotem korekty, znacznik taki zawsze pojawi się we w kolumnie korekt. Miejsce lokalizacji ikony korekty przedstawia poniższy rysunek: Tworząc konta operatorów warto wybrać operatora, który jako jedyny posiadał będzie uprawnienia do korygowania tras kierowców. Pozwoli to uniknąć problemów związanych z trudnościami w ustaleniu osoby, która korektę wykonała. 28

29 1.5 Moduł ustawienia Moduł ustawienia pozwala na modyfikację 3 grup ustawień. Za jego pomocą użytkownik może dokonać następujących zmian: 1) Zmiany ustawienia parametrów 2) Zmiany domyślnej mapy 3) Zmiany hasła dostępu do aplikacji W ramach zakładki ustawienia parametrów określić można cztery podstawowe parametry dotyczące pracy aplikacji oraz zasad interpretowania tras. Do edycji ustawień służy ikona Aplikacja umożliwia wybór jednej z trzech różnych map. W zakresie wyboru rodzaju mapy użytkownik posiada pełną swobodę. Do zmiany domyślnej mapy służy ikona Zmiana mapy może nastąpić w dowolnej chwili pracy z aplikacją. Wszystkie mapy dostępne w systemie są dla użytkownika bezpłatne a ich zmiana nie generuje żadnych dodatkowych kosztów licencyjnych. Ostatnia funkcja modułu ustawień służy do zmiany hasła dostępu. Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków. Ustalenie nowego hasła nie jest możliwe bez podania hasła dotychczasowego. 1.6 Moduł wyjście Moduł Wyjście służy do wylogowania się Użytkownika z systemu. Po zakończeniu pracy z aplikacją ze względów bezpieczeństwa każdorazowo należy opuścić aplikację za pomocą modułu Wyjście. Należy unikać wyłączania aplikacji przez bezpośrednie zamykanie okna przeglądarki. Opuszczenie aplikacji bez uprzedniego wylogowania każdorazowo skutkować będzie 15 minutowym okresem karencji uniemożliwiającym ponowne logowanie. Brak aktywności w systemie przez 15 minut spowoduje automatyczne wylogowanie Użytkownika. Warunek braku aktywności nie dotyczy modułu Lokalizacja. 29

30 1.7 Tablica alarmowa Definiowane przez użytkownika zdarzenia alarmowe mają na celu poprawienie kontroli i bieżące reagowanie na nieprawidłowości w aktywnościach pojazdów i zachowaniach kierowców. Wszystkie zdarzenia alarmowe których wystąpienie zostanie zarejestrowane przez nadajnik zostaną wyświetlone na tablicy alarmowej. Na tablicy alarmowej wyświetlane będą tylko te zdarzenie, które uprzednio zostały przez użytkownika zdefiniowane jako alarmowe. Więcej informacji na temat tworzenia zdarzeń i nadawania im rangi alarmu znajdziesz w rozdziale Informacja o wystąpieniu zdarzenia alarmowego wyświetlana jest na tablicy bezpośrednio po jego wystąpieniu. Jest ona widoczna przez 24 godziny od momentu jej wyświetlenia po tym czasie system automatycznie przenosi ją do historii zdarzeń. Przeniesienie zdarzenia do historii zdarzeń nie powoduje jego trwałego usunięcia będzie ono nadal widoczne w zestawieniach raportowych Tablica alarmowa jest wyświetlana tylko na koncie operatora i nie jest widoczna z poziomu konta użytkownika. Więcej informacji na temat różnic w typach kont znajdziesz w rozdziale 1. Zasada działania tablicy alarmowej oraz jej obsługa zostały w syntetyczny sposób opisane na poniższym rysunku: Kliknięcie wybranego zdarzenia z tablicy alarmowej spowoduje rozwinięcie okna akceptacji. Aby przyjąć zdarzenie alarmowe operator musi opisać podjęte działania i formalnie zaakceptować jego przyjęcie. Zdarzenie które nie zostanie przyjęte może zostać odłożone na potrzeby późniejszej analizy 30

31 Uwagi końcowe W niniejszym rozdziale przedstawiamy praktyczne informacje mające pomóc Państwu w jak najlepszym wykorzystaniu funkcji i możliwości aplikacji w codziennej pracy. Z uwagi na wieloletnie doświadczenie z zakresu monitoringu wykorzystującego infrastrukturę GSM i GPS chcielibyśmy podzielić się z Państwem swoją wiedzą, przedstawiając poniżej praktyczne rady oraz listę najczęściej zadawanych pytań. Jeżeli w treści instrukcji nie znaleźliście Państwo odpowiedzi na swoje pytania, nasz dział techniczny oraz opiekuni handlowi zawsze pozostają do Państwa dyspozycji. Zmiana nadajnika (zdemontowanie go u jednego użytkownika i przydzielenie drugiemu) nie spowoduje utraty danych historycznych z pojazdu w którym nadajnik był demontowany. Po każdej kalibracji zbiornika paliwa należy zrestartować nadajnik Uzyskanie informacji o spalaniu, ubytkach i tankowaniach jest możliwe dopiero po 24 h od kalibracji zbiornika paliwa. Nadajnik skalibrowany w danym pojeździe przeniesiony do innego klienta/auta zachowuje swoją dotychczasową mapę kalibracyjną. W celu skorzystania z zapisanej kalibracji należy zrestartować urządzenie. Programowanie nadajnika po uprzedniej instalacji może się odbywać się za pomocą przewodu lub w sposób zdalny. Nie zaleca się konfiguracji zdalnej z nadajnikiem znajdującym się w sieci innej niż sieć macierzysta. Zwróć szczególną uwagę na prawidłowe rozmieszczenie anten GSM i GPS. Antena GPS powinna widzieć niebo a GSM powinna być naklejona na szybę lub zamontowana w słupku pomiędzy szybami. Pamiętaj, że żaden operator komórkowy nie zapewni Ci 100% pokrycia terenu Polski. Mogą zdarzyć się sytuacje pominięcia pojedynczych raportów z pozycją pojazdu. W żaden sposób nie ogranicza to funkcjonalności systemu i nadajnika, który zapamięta przejechaną trasę i prześlę zaległe bezzwłocznie po odzyskaniu zdolności do transmisji. Po zamontowaniu nadajnika w pojeździe sprawdź czy pojawił się on w systemie i czy prawidłowo raportuje pozycję oraz podłączone stany. Kalibrowanie zbiornika paliwa w pojeździe można wykonać w każdym momencie. Zaleca się przeprowadzić ten proces bardzo dokładnie, bo od jakości kalibrowania zbiornika paliwa zależy dokładność późniejszych odczytów pomiaru paliwa i raportów. WAŻNE: Wszystkie nadajniki przed wysyłką do klienta przechodzą pełne testy serwisowe. Praktyka wskazuje, iż 99% problemów z nadajnikiem powodowanych jest błędami popełnionymi na etapie instalacji. Podczas montażu stosuj się zawsze do wskazówek i zaleceń przedstawionych w instrukcji instalacji! 31

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJA E-SERVER Drogi Użytkowniku! Gratulujemy wyboru naszego systemu służącego do monitorowania pojazdów. Jesteśmy przekonani, że dostarczone przez nas rozwiązania mają charakter

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl. Auto Email System

KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl. Auto Email System KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl Auto Email System Auto Email System jest produktem, którego głównym zadaniem jest monitoring / lokalizacja pojazdów.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR

Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR Spis treści Wstęp... 3 Logowanie do systemu... 3 Opis menu... 4 Okno pojazdów... 5 Okno szczegóły pojazdu... 6 Okno dane kierowcy... 7 Zakładka monitoring... 7 Zakładka

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PROXY GPS dla Użytkownika

Instrukcja obsługi PROXY GPS dla Użytkownika Instrukcja obsługi PROXY GPS dla Użytkownika Drogi Użytkowniku! Gratulujemy wyboru systemu i usługi monitorowania pojazdów. Jesteśmy przekonani, że użytkowanie naszego rozwiązania i usługi monitorowania

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Drogi Użytkowniku!

Drogi Użytkowniku! Szczecin 01.09.2013 Drogi Użytkowniku! Gratulujemy wyboru naszego systemu służącego do monitorowania pojazdów. Jesteśmy przekonani, że dostarczone przez nas rozwiązania mają charakter w pełni kompleksowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

www.pronal.com.pl Szanowny Kliencie!

www.pronal.com.pl Szanowny Kliencie! Szanowny Kliencie! Przekazujemy w Twoje ręce system, który ma umożliwić Twojej firmie sprzedaż własnej usługi monitorowania pojazdów. Nasze rozwiązana mają stanowić kolejny, dodatkowy produkt wzbogacający

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA Logowanie do aplikacji... 2 Moje konto... 2 Pracownicy... 2 Grupy (podzakładka Pracownicy)... 5 Oferta dla Ciebie... 7 Kupione książki... 9 Oferta strony głównej (podzakładka

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Spis treści: I. Logowanie II. Menu konta SAS III. Konto IV. Użytkownicy V. Dokumenty VI. Ustawienia VII. Pomoc i Kontrakt

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro)

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) 1. AKTYWACJA USŁUGI... 2 2. OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJONALNOŚCI BRAMKI SMS... 4 2.1. DEFINIOWANIE GRUPY ODBIORCÓW...

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych.

Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych. Główną funkcjonalnością wielokrotnego autorespondera Pername Mail Marketer jest możliwość prowadzenia kampanii mailowych. Mówiąc prościej jest to masowe wysyłanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki) Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

www.automex.pl www.akademiatp.pl

www.automex.pl www.akademiatp.pl Instrukcja obsługi www.automex.pl www.akademiatp.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść instrukcji obsługi nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec firmy Automex Sp.

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Namierz Dziecko. Instrukcja do Strony. Wersja 1.6. Cyliński Piotr 2012-04-18

Namierz Dziecko. Instrukcja do Strony. Wersja 1.6. Cyliński Piotr 2012-04-18 Namierz Dziecko Instrukcja do Strony Wersja.6 Cyliński Piotr 202-04-8 Spis treści. Logowanie... 2 2. Rejestracja... 4 3. Strona... 5 3.. Pobranie Aplikacji... 5 3.2. Pola wyboru... 7 3.3. Ostatnia pozycja...

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

PANEL ADMINISTRATORA FLOTY INSTRUKCJA OBSŁUGI

PANEL ADMINISTRATORA FLOTY INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL ADMINISTRATORA FLOTY INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI: 1. Logowanie 2. Jak posługiwać się mapą? 3. Sprawdź aktualny status pojazdu 4. Jak generować raporty? 5. Alerty pomoc w zarządzaniu flotą 6. Określ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja 1. Logowanie i rejestracja Aby wysłać zlecenie do laboratorium fotograficznego musisz mieć załoŝone konto. Jest to niezbędne do weryfikacji twojej osoby i daje pewność, Ŝe osoby nieupowaŝnione nie będą

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl Bramka SMS: Obsługiwanych ponad 700 sieci w ponad 200 krajach Świata SMSy z własnym polem nadawcy Raporty doręczeń Obsługa długich wiadomości SMS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Jakie nowości i udogodnienia niesie za sobą przejście do Sidoma 8, część z tych różnic znajdziecie Państwo w tabeli poniżej.

Jakie nowości i udogodnienia niesie za sobą przejście do Sidoma 8, część z tych różnic znajdziecie Państwo w tabeli poniżej. Instrukcja generowania klucza dostępowego do SidomaOnLine 8 Szanowni Państwo! Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine 8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu, a niniejsza

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów

E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów Korporacyjnych Szybko Pole Wygodnie do Online edycji Podręcznik Pomoc użytkownika techniczna Przeglądarka internetowa Sprawdź czy korzystasz z jednej

Bardziej szczegółowo

Panel Administracyjny (wersja beta)

Panel Administracyjny (wersja beta) TransmisjeOnline.pl Panel Administracyjny (wersja beta) Umożliwia zaplanowanie i zdefiniowanie sesji, zarządzanie użytkownikami, dostęp do danych konta oraz faktur. TransmisjeOnline sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA Instrukcja do programu 1. Opis Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem, od spełnienia którego zależy

Bardziej szczegółowo

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem Thomson SpeedTouch 330

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem Thomson SpeedTouch 330 Szybki Internet podręcznik użytkownika Modem Thomson SpeedTouch 330 1 Szanowni Państwo, Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór usługi Szybki Internet. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU .... 3 4 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane....... 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo