Zasady bezpieczeństwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady bezpieczeństwa"

Transkrypt

1 Szczecin

2 Drogi Użytkowniku! Gratulujemy wyboru naszego systemu służącego do monitorowania pojazdów. Jesteśmy przekonani, że dostarczone przez nas rozwiązania mają charakter w pełni kompleksowy i wpłyną na bezpieczeństwo i komfort pozwalając jednocześnie na lepsze wykorzystanie sprzętu i czasu pracy ludzi. Przedstawione w niniejszej instrukcji informacje opisują wszystkie dostępne funkcje systemu. Funkcjonalność systemu zależna jest od zakupionej przez Państwa wersji, a jego pełne możliwości uzależnione są bezpośrednio od indywidualnej konfiguracji. WAŻNE: Tylko dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją zapewni prawidłową i bezpieczną eksploatację systemu. Nie wolno samodzielnie przeprowadzać napraw lub modyfikować konstrukcji urządzenia. Mogą być one dokonywane wyłącznie przez uprawniony punkt serwisowy. Naruszenie integralności urządzenia skutkuje bezwzględną utratą gwarancji producenta. 2

3 Zasady bezpieczeństwa W celu zapewnienia stabilnej i bezpiecznej pracy z systemem zawsze należy stosować się do zaleceń producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i błędne działania systemu będące efektem niezastosowania się do zaleceń przedstawionych w niniejszej instrukcji. Przed rozpoczęciem pracy z systemem pamiętaj, że: Nie wolno samodzielnie przeprowadzać napraw lub modyfikować k konstrukcji urządzenia. Wszelkie ingerencje i modyfikacje mogą być dokonywane wyłącznie przez uprawniony personel naszej firmy. Naruszenie integralności urządzenia skutkuje utratą gwarancji producenta. Należy pamiętać, że właściwe działanie systemu jest zależne z od prawidłowego zainstalowania nadajnika pojeździe. Samodzielna instalacja nadajnika w pojeździe wykonywana jest na własne ryzyko. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa producent rekomenduje zlecenie instalacji autoryzowanym serwisom montażowym. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki montażu nadajnika w samochodach klientów i wynikające z tych czynności konsekwencje.. Ze względu na różnorodność marek samochodów i zapisów o zasadach gwarancji to właściciel samochodu decyduje o tym, jaka firma/osoba dokona montażu nadajnika w jego pojeździe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za działania sieci satelitów GPS, operatorów GSM, dostawców internetowych oraz zasobów map. Reklamacje związane z opóźnieniem przekazania informacji lub jej nie doręczeniem, a także trudności z nawiązaniem lub utrzymaniem sesji GPRS oraz brakiem możliwości połączenia z wybranym numerem należy kierować do odpowiednich służb operatorów GSM. Urządzenia zewnętrzne należy podłączać do nadajnika zgodnie z informacjami producentów i bezwzględnym zachowaniem przepisów BHP. Nie zastosowanie się do wskazanych zaleceń może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i utraty gwarancji. Wszelkie uwagi, reklamacje oraz życzenia kierować należy bezpośrednio do siedziby producenta przy wykorzystaniu wskazanych poniżej danych kontaktowych: ul. Tyniecka Szczecin Tel Fax

4 Zasady bezpieczeństwa Obsługa programu Uruchomienie aplikacji Struktura aplikacji i moduły podstawowe Informacje Lokalizacja Moduł trasy wg. daty Moduł trasy wg. pojazdu Raporty Tworzenie raportów Analiza raportów Moduł dane Tworzenie pojazdów Tworzenie grup pojazdów Edytowanie utworzonych pojazdów Programowanie nadajnika GPS Dodawanie i edycja kierowców Planowanie godzin pracy Korekty danych Moduł ustawienia Moduł wyjście Tablica alarmowa

5 1. Obsługa programu 1.1 Uruchomienie aplikacji Z uwagi na sprawność działania systemu i poprawną pracę modułów wykorzystujących mapy aplikacja do swojego poprawnego działania wymaga zainstalowania przeglądarki internetowej Google Chrome. Przeglądarka Google Chrome jest najszybszą na rynku aplikacją do płynnej obsługi złożonych aplikacji internetowych. Alternatywne przeglądarki dostępne dla platform Windows, OS X oraz Android nie umożliwiają sprawnego działania aplikacji - z ich poziomu dostęp do systemu nie jest możliwy. Google Chrome jest przeglądarką w pełni bezpłatną. Pakiet instalacyjny możliwy jest do pobrania ze strony producenta W przypadku próby zalogowania się do systemu z poziomu innej przeglądarki system automatycznie dokona przekierowania użytkownika do plików pakietu instalacyjnego Google Chrome. Aplikacja do obsługi systemu dostępna jest pod adresem Po uruchomieniu w oknie przeglądarki adresu www-e-server.com.pl pojawi się okno logowania. Do poprawnego zalogowania się do aplikacji wymagane jest podanie loginu oraz hasła. Jeżeli na etapie podpisywania umowy nie otrzymaliście Państwo danych do logowania prosimy o kontakt z opiekunem handlowym. Aplikacja e-server obsługuje dwa odmienne typy kont: Konto użytkownika Konto operatora Dane dostępowe do aplikacji przekazane Państwu przy podpisaniu umowy są danymi do konta użytkownika. Konto użytkownika ma charakter nadrzędny wobec konta operatora. Z jego poziomu można dokonać pełnej konfiguracji aplikacji. Konto operatora służy do delegowania wybranych funkcjonalności systemu na rzecz pracownika lub innych osób odpowiedzialnych za nadzór nad pojazdami. Z poziomu konta użytkownika można tworzyć dodatkowe konta operatora, nadając im właściwy login, hasło oraz żądane uprawnienia. 5

6 1.2 Struktura aplikacji i moduły podstawowe W celu zachowania jasnej i przejrzystej formy prezentacji danych aplikacja e-server podzielona została na 7 niezależnych modułów. Przełączanie się pomiędzy wybranymi modułami następuje przez wybranie właściwego modułu z górnego paska nawigacyjnego. Korzystając z aplikacji każdy użytkownik ma możliwość wykorzystania modułów w wybranym przez siebie zakresie. Moduły tworzące strukturę aplikacji e-server to: 1) Informacje 2) Lokalizacja 3) Trasy według daty 4) Trasy według pojazdu 5) Raporty 6) Dane 7) Ustawienia Jeżeli jesteście Państwo zalogowani z poziomu konta operatora istnieje szansa że wybrane moduły pozostają niewidoczne. Brak dostępu do wybranego modułu wynika z ograniczonych uprawnień nadanych przez użytkownika. W czasie rzeczywistym do aplikacji może być równolegle zalogowanych kilku operatorów. Każdy operator musi pracować z aplikacją przy wykorzystaniu swojego loginu i hasła. Hasła, loginy oraz uprawnienia poszczególnych kont definiuje zawsze Użytkownik. Próba równoległego zalogowania się do konta z innego komputera przy wykorzystaniu tych samych danych do logowania generować będzie wyświetlenie komunikatu przedstawionego na poniższym rysunku: Aplikacja przechowuje wszystkie dane w bezpiecznym i certyfikowanym repozytorium danych. Użytkownik ma możliwość pracy z aktualnymi danymi oraz odtworzenia wszystkich danych historycznych związanych z minioną aktywnością monitorowanych pojazdów. Po zakończeniu pracy z aplikacją należy ją opuścić korzystając z modułu Wyjście. Opuszczenie aplikacji bez uprzedniego wylogowania każdorazowo skutkować będzie 15 minutowym okresem karencji uniemożliwiającym ponowne logowanie. Na kolejnych stronach przedstawiony został szczegółowy charakter poszczególnych modułów wraz syntetycznym opisem ich funkcjonalności. W celu uniknięcia problemów w pracy z aplikacją zaleca się zapoznanie z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem pracy z systemem. 6

7 1.2.1 Informacje Po uruchomieniu modułu Informacje użytkownik na ekranie swojego urządzenia zobaczy prezentowany poniżej obraz: Moduł Informacje jest modułem domyślnym. Oznacza to że każdorazowo po zalogowaniu do systemu będzie on modułem aktywnym. Użytkownik nie ma możliwości zmiany modułu domyślnego na inny niż Informacje. Zastrzeżenie to jest obowiązujące zarówno dla konta użytkownika jak również kont operatorów. Należy pamiętać, że informacje przedstawione w tym module stanowią zabezpieczenie przed wykorzystaniem danych do logowania przez osoby trzecie. Jeżeli data i godzina ostatniego logowanie jest inna niż rzeczywista data i godzina w której użytkownik logował się do aplikacji, należy bezzwłocznie ustanowić nowe hasło dostępu. Taka sytuacja świadczyć może o niepowołanym dostępie do konta przez osoby posiadające dane dostępowe. W okienku dialogowym Informacja o systemie udostępnione i widoczne są następujące informacje: Informacja o danych użytkownika który obecnie jest zalogowany Informacje o danych użytkownika będącego właścicielem konta Informacja o rodzaju konta (użytkownik / operator użytkownika) Informacja o dacie i godzinie ostatniego logowania W okienku dialogowym Przypomnienia udostępnione i widoczne są następujące informacje: Informacje o terminach dotyczących pojazdów zdefiniowanych uprzednio w module Dane Wprowadzając dokładne daty przeglądu okresowego, terminów polisy OC i AC oraz okresów użytkowania pojazdu system wyświetli przypomnienie o upływającej dacie 14 dni przez jej wystąpieniem. W okienku dialogowym Wiadomości pojawiają się wiadomości i informacje wysyłane do użytkowników przez administratora systemu. Informacje te mogą dotyczyć: aktualizacji i zmian w aplikacji dowolnych informacji przesyłanych przez administratora 7

8 1.2.2 Lokalizacja Po uruchomieniu modułu Lokalizacja użytkownik na ekranie swojego urządzenia zobaczy prezentowany poniżej obraz: Moduł Lokalizacja pozwala na dostęp do aktualnej lokalizacji pojazdów udostępniając jednocześnie szereg funkcji dodatkowych. Funkcje dodatkowe pozwalają na dopasowanie wyświetlanych informacji do spersonalizowanych potrzeb użytkownika. lista pojazdów/kierowców - z lewej strony ekranu pojawia się lista wszystkich pojazdów wyposażonych w nadajniki GPS Snitcher PRO wraz z aktualnym kierowcą. Aby aplikacja rozróżniała kierowców nadajniki muszą być wyposażone w czytniki identyfikacji kierowców. Pojazdy mogą występować w grupach. Tworzenie grup oraz przydzielanie pojazdów jest realizowane w module Dane. funkcja pokaż na mapie z lewej strony każdego pojazdu widoczne jest okienko zaznaczenie. Jeżeli jest ono aktywne (zaznaczone) lokalizacja pojazdu będzie pokazana na mapie i obrazowana za pomocą właściwej ikony. Jej odznaczenie powoduje, że wybrany pojazd nie będzie wizualizowany na mapie. Mapa obrazująca ikony monitorowanych pojazdów jest skalowana automatycznie w taki sposób, aby obszar widoczny po uruchomieniu modułu obejmował wszystkie wizualizowane pojazdy. Po pierwszym uruchomieniu aplikacji funkcja pokaż na mapie jest domyślnie wyłączona dla wszystkich pojazdów. Aby zobaczyć wybrane pojazdy na mapie w pierwszej kolejności należy zaznaczyć funkcję pokaż na mapie i odświeżyć jej zawartość korzystając z przycisku odświeżania w panelu zarządzania mapą. 8

9 funkcja śledź na mapie z lewej strony każdego pojazdu widnieje okrągły przycisk służący do uruchomienia funkcji śledzenia. Zaznaczenie funkcji śledź na mapie spowoduje wyświetlenie informacji o uruchomieniu śledzenia pojazdu. Od tego momentu trasa wybranego pojazdu będzie odzwierciedlona na mapie w trybie on-line. Śledzenie pojazdu obarczone jest kilkudziesięcio sekundowym opóźnieniem wskazań, wynikającym z czasokresu raportowania pozycji oraz momentu odświeżania strony. Śledzenie wybranego pojazdu sprawia, że mapa przemieszcza się zgodnie z kierunkiem jego ruchu. Aktywna funkcja śledzenia może powodować, iż pozostałe pojazdy nie będą widoczne na mapie ( jeżeli będą znajdowały się poza obszarem śledzenia) Śledzenie pojazdu będzie aktywne do momentu jego ręcznego wyłączenia. Aby wyłączyć śledzenie pojazdu należy zaznaczyć pole wyłącz śledzenie znajdujące się w lewym dolnym rogu aplikacji. funkcja wskaż pojazd - kliknięcie na opis pojazdu na liście spowoduje wskazanie go na mapie oraz wyświetlenie chmurki informacyjnej zawierającej nazwę pojazdu, numer rejestracyjny, aktualną lokalizację, dane kierowcy oraz datę ostatniego odczytu. Mapa będzie automatycznie centrowana do wskazanego pojazdu. funkcja informacja o pojeździe - kliknięcie na ikonę pojazdu na mapie spowoduje wyświetlenie aktualnej informacji o pojeździe. Jeżeli pojazd realizuje postój, kliknięcie jego ikony spowoduje wyświetlenie dymku informacyjnego zawierającego dane dotyczące ostatniego raportu oraz długości i miejscu postoju. W czasie jazdy kliknięcie ikony skutkuje wyświetleniem dymku informacyjnego zawierającej informację o nazwie pojazdu, numerze rejestracyjnym, lokalizacji, aktualnej prędkości i miejsca w którym aktualnie znajduje się pojazd. Zielone dymki informacyjne zawierają informacje o sile rejestrowanych przez nadajnik sygnałów GSM i GPS. Informacje te pozwalają na obserwowanie zachowania nadajnika i diagnozowania ewentualnych problemów z komunikacją. 9

10 zarządzanie mapą - zarządzanie mapą odbywa się za pomocą poziomego paska konfiguracji znajdującego się bezpośrednio nad mapą. Za jego pomocą użytkownik ma możliwość dopasowania parametrów wyświetlania do własnych potrzeb. Pasek konfiguracji mapy wraz z opisem jego funkcji przedstawiony został poniżej: POKAŻ CAŁOŚĆ opcja ta pozwala na automatyczne dopasowanie skali mapy oraz wizualizowanego obszaru w taki sposób, aby objął on wszystkie monitorowane w systemie pojazdy ODŚWIEŻ MAPĘ opcja ta pozwala na ręczne odświeżenie mapy i pobranie z serwera najbardziej aktualnej informacji o monitorowanych pojazdach. Ręczne odświeżanie nie jest konieczne, aplikacji odświeża dane automatycznie POKAŻ NA CAŁYM EKRANIE opcja umożliwia wyświetlenie mapy na pełnym ekranie przy jednoczesnym wyłączeniu widoczności wszystkich paneli i pasków nawigacyjnych poza narzędziem do skalowania mapy. PODGLĄD WYDRUKU funkcja ta pozwala na uruchomienie podglądu wydruku wybranego przez nas obszaru mapy wraz z naniesionymi pozycjami pojazdów. Z poziomu okna podglądu można uruchomić wydruk mapy LEGENDA funkcja ta powoduje wyświetlenie legendy mapy zawierającej wszystkie możliwe ikony które mogą się na niej pojawić. Wyświetlenie legendy chwilowo dezaktywuje widoczność mapy. 10

11 Aktywność pojazdów oraz informacje dotyczące sygnałów GPS i GSM obrazowane są na mapie za pomocą ikon. Każda ikona posiada odmienną definicję, i pojawia się na mapie według z góry założonych kryteriów. Aplikacja e-server może wyświetlić na mapie 6 różnych ikon. Wśród nich 4 służą do obrazowania aktywności pojazdu (ruch, postój, minione parkowanie, punkt raportu) a pozostałe do obrazowania jakości sygnałów które rejestruje i emituje nadajnik (GSM,GPS). Okienko legendy można wywołać na ekranie w dowolnej chwili pracy z aplikacją. Pojazd w ruchu ikona zapala się, kiedy pojazd jest w ruchu. Aktualny postój pojazdu ikona sygnalizuje aktualny postój pojazdu. Zanik sygnału GPS ikona pojawia się w momencie, gdy ostatnia prawidłowa pozycja GPS została przekazana z pojazdu wcześnij niż przed 15 minutami Zanik sygnału GSM ikona pojawia się w momencie, gdy ostatni raport został wysłany z jadącego pojazdu, a następnie przez kolejne 15 minut nie było raportu z pojazdu. Ikona pojawia się w miejscu ostatniej odczytanej pozycji. Punkt raportu miejsce w którym nadajnik przygotował i wysłał wybrany raport. Parkowanie pojazdu ikona pojawia się w miejscu wcześniejszych postojów pojazdu. 11

12 1.2.3 Moduł trasy wg. daty Po uruchomieniu modułu Trasy wg. daty użytkownik na ekranie swojego urządzenia zobaczy prezentowany poniżej obraz: Moduł Trasy wg. daty służy do analizowania historii aktywności pojazdów w wybranym dniu. Pozwala na porównanie tras między różnymi pojazdami lub różnych tras tego samego pojazdu. Do celów analizy użytkownik może wybrać dowolny dzień z zakresu historii przechowywanej na serwerze. Wybierając właściwy pojazd bezpośrednio pod nim rozwija się lista jego aktywności w wybranym dniu. Na mapie można wyświetlić jedną wybraną trasę lub kilka tras (dodatkowo na mapie można równolegle wyświetlić trasy różnych pojazdów z tego samego dnia) W celu wyświetlenia żądanej trasy należy ją zaznaczyć korzystając z pola wyboru po lewej stronie. Po zaznaczeniu trasy (lub grupy tras) należy wcisnąć przycisk znajdujący się w lewym dolnym rogu aplikacji. Każdą z tras można indywidualnie wyróżnić poprzez: zaznaczenie jej na liście wówczas trasa na mapie będzie zaznaczona kolorem czerwonym, a na liście wyróżniona szarym tłem zaznaczenie jej na mapie wówczas trasa na liście zostanie znaczona szarym tłem, a na mapie zostanie zaznaczona kolorem czerwonym Po wyświetleniu na mapie wybranej trasy użytkownik ma możliwość uzyskania informacji o prędkościach z jakimi w trakcie jazdy przemieszczał się pojazd. Aplikacja podaje 12

13 użytkownikowi pełną informację o zakresie zmienności prędkości. Całość danych obrazowana jest na wykresie. Aby wyświetlić wykres prędkości dla wybranej trasy należy wykonać poniższe kroki: 1. Uruchom moduł Trasy wg. daty 2. Wybierz żądaną datę i zaznacz wybrany pojazd 3. Wyświetl trasę na mapie za pomocą przycisku 4. Kliknij dowolny punkt trasy wyświetlonej na mapie 5. Po wyświetleniu dymka informacyjnego wybierz opcję Po wybraniu opcji na ekranie urządzenia wyświetlony zostanie wykres obrazujący zmiany prędkości pojazdu w czasie. Wygenerowany wykres obrazuje wzajemne położenie i relację dwóch krzywych : krzywej prędkości średniej (kolor czerwony) opisuje ona średnią prędkość na odcinku pomiędzy raportem wskazanym a raportem go poprzedzającym krzywej prędkości maksymalnej (kolor niebieski) opisuje ona maksymalną prędkość z jaką poruszał się pojazd na odcinku pomiędzy raportem wskazanym a raportem go poprzedzającym Jeżeli oba wykresy w całej rozciągłości pokrywają się ze sobą można zakładać, że kierowca realizował jazdę oszczędną. Analogicznie, wolne przestrzenie i brak zbieżności obu krzywych świadczą o wysokiej dynamice jazdy. Wykres obrazujący prędkość pojazdu może zostać wygenerowany tylko dla konkretnie wskazanej trasy. Nie ma możliwości stworzenia wykresu prędkości pojazdu obrazującego jej zmiany w okresie dnia, tygodnia czy miesiąca. Sumaryczna analiza wymaga wykonania odrębnych wykresów dla każdej trasy która została w danym okresie zrealizowana przez pojazd. 13

14 System umożliwia drukowanie każdego wykresu bezpośrednio z poziomu aplikacji Moduł trasy wg. pojazdu Po uruchomieniu modułu Trasy wg. pojazdu użytkownik na ekranie swojego urządzenia zobaczy prezentowany poniżej obraz: Moduł służy do raportowania aktywności wybranego pojazdu. Korzystając z tego modułu użytkownik ma możliwość prześledzenia i analizowania aktywności pojazdu w zadanym okresie czasu. Moduł Trasy wg. Pojazdu pozwala na równoległe analizowanie aktywności 1 pojazdu. Jeżeli istnieje potrzeba równoległego analizowania tras różnych pojazdów należy skorzystać z modułu Trasy wg. Daty Użytkownik ma do wyboru jeden pojazd z dowolnego zakresu dat archiwizowanych na serwerze. Zakres wyboru dat zależy od zawartości danych zgromadzonych w archiwum. System automatycznie ogranicza zbyt długie zakresy czasu, aby ilość danych pobieranych do raportu pozwalała na płynne prezentowanie zestawienia. W celu wyświetlenia żądanej trasy należy ją zaznaczyć korzystając z pola wyboru po lewej stronie. Po zaznaczeniu trasy (lub grupy tras) należy wcisnąć przycisk znajdujący się w lewym dolnym rogu aplikacji. Każdą z tras można indywidualnie wyróżnić poprzez: zaznaczenie jej na liście wówczas trasa na mapie zostanie zaznaczona kolorem czerwonym, a na liście wyróżniona szarym tłem zaznaczenie jej na mapie wówczas trasa na liście zostanie znaczona szarym tłem, a na mapie zostanie zaznaczona kolorem czerwonym 14

15 Generowanie wykresu prędkości odbywa się analogicznie do modułu Trasy wg. daty 1.3 Raporty Aplikacja e-server posiada wbudowane moduły analityczne, pozwalające na łatwe i szybkie raportowanie aktywności pojazdów oraz kierowców. Każdy użytkownik może dokonać tabelarycznego lub graficznego zestawienia danych zgromadzonych w archiwum, po uprzednim zdefiniowaniu zakresu raportu. Raporty generowane przez system bazują na ustawieniach i konfiguracji nadajnika ustalonej przez użytkownika. Raporty ze zdarzeń alarmowych będą dotyczyły tylko tych zdarzeń, które uprzednio zostały zdefiniowane jako alarmowe. Raporty z tankowań i ubytków oraz raporty ze spalania dostępne będą tylko w tych pojazdach, w których paliwo zostało podczas montażu opomiarowane. W zależność od potrzeb każdy raport może zostać zdefiniowany jako: jednorazowy raporty jednorazowe służą do jednorazowej analizy wybranej aktywności. Nie mają charakteru powtarzalnego i nie są wysyłane na wskazany adres ; cykliczny dzienny - raport cykliczny dzienny przesyłany jest codziennie na wskazany przez użytkownika adres cykliczny tygodniowy - raport cykliczny tygodniowy przesyłany jest raz w tygodniu na wskazany przez użytkownika adres cykliczny miesięczny - raport cykliczny miesięczny przesyłany jest na wskazany przez użytkownika adres raz w miesiącu Lista wysłanych dotychczas raportów cyklicznych dostępna jest w Po wyborze typu raportu (jednorazowy/cykliczny) użytkownik ma możliwość określenia typu raportu i zakresu danych które mają zostać w raporcie przedstawione. System pozwala tworzyć następujące raporty: z tras wg. pojazdu z tras wg. kierowcy ze zdarzeń tankowań i ubytków spalanie wg. pojazdu (km) spalanie wg. pojazdu (h) 15

16 Każdy raport może zostać po utworzeniu wyświetlony na ekranie urządzenia (wersja html) lub pobrany na dysk w formacie obsługiwanym przez arkusze kalkulacyjne (wersja CSV) Tworzenie raportów Aby stworzyć właściwy raport należy w pierwszej kolejności uruchomić moduł Raporty. Po jego wybraniu po lewej stronie uruchomiony zostanie moduł dodawania, edytowania i wyświetlania raportów. Aby dodać nowy raport należy kliknąć ikonę dodawania raportu znajdującą się po prawej stronie panelu. Spowoduje to uruchomienie modułu dodawania raportu, w którym użytkownik będzie mógł zdefiniować typ raportu, jego rodzaj, formę pliku wynikowego, nazwę, zakres dat oraz pojazd którego raport ma dotyczyć. Podając wszystkie niezbędne informacje dotyczące typu i rodzaju raportu należy określić jego nazwę na jej podstawie będzie można w przyszłości odszukać w archiwum właściwy raport. Takie rozwiązanie redukuje konieczność wielokrotnego wykonywania tej samej czynności w celu wyświetlenia lub pobrania na dysk żądanej informacji Wszystkie utworzone raporty automatycznie trafiają do pamięci aplikacji. Mogą być one swobodnie modyfikowane, a w razie konieczności usuwane z zasobów przez użytkownika. Po zakończeniu tworzenia raportu należy dokonać jego zapisu za pomocą przycisku Utworzony raport od tego momentu dostępny będzie w pamięci. Aby wyświetlić go na ekranie, należy rozwinąć opcję i odnaleźć zapisany raport na podstawie nadanej mu nazwy. Każdy raport można wyświetlić finalnie na ekranie urządzenia (lub pobrać jako 16

17 CSV) poprzez kliknięcie ikony znajdującej się po prawej stronie nazwy raportu. Każdy raport posiada własną ikonę służącą do jego prezentacji Analiza raportów Aplikacja pozwala na wykorzystanie wbudowanych modułów analitycznych i raportowych. Analiza danych przedstawionych w raportach możliwa jest przy wykorzystaniu plików html (wyświetlanych bezpośrednio na ekranie) lub przy wykorzystaniu plików CSV które można edytować w większości popularnych arkuszy kalkulacyjnych. Należy pamiętać, że informacje uzyskane dzięki modułowi Raporty mają charakter informacyjny. Ich rolą jest eliminowanie nieprawidłowych zachowań i nawyków kierowców. Informacje przekazywane przez system powinny stanowić wsparcie procesów decyzyjnych a nie ich substytut! Dane wysyłane do serwera przez nadajnik nigdy nie powinny być analizowane w oderwaniu od okoliczności w jakich wystąpiły. Jedynie poprawna interpretacja danych, łącząca dane przekazywane przez nadajnik dane oraz indywidualną ocenę sytuacji może stanowić podstawę do wyciągnięcia prawidłowych wniosków. Przy analizie danych należy pamiętać, że: Duża różnica w prędkości pomiędzy następującymi po sobie punktami raportu wskazuje na bardzo dynamiczny styl jazdy Duża różnica między prędkością maksymalną a średnią w danym raporcie świadczy o bardzo dynamicznej jeździe. Jednorazowy spadek paliwa na wykresie (lub alarm) nie zawsze musi świadczyć o ubytku. Należy sprawdzić, czy po zanotowanym spadku paliwa nie następuje powrót paliwa do poziomu poprzedniego. Taka sytuacja może być spowodowana bezwładnością elementów pomiaru paliwa, niedokładnością elementów elektronicznych odpowiadających za pomiar paliwa w pojeździe oraz innymi czynnikami niezależnymi od kierowcy. dokładność pomiaru zależy od jakości elementów i podzespołów odpowiadających za pomiar paliwa, od rodzaju i konstrukcji zbiornika paliwa oraz jakości elektronicznych elementów układu pomiarowego Przy raportach z trasy możliwe jest zanotowanie przez system ruchu bez włączenia zapłonu silnika. Nadajnik posiada wbudowany akcelerometr którego zadaniem jest wykrywanie zmian położenia bez względu na stan napięcia zespołu. Podłączenie do nadajnika systemu identyfikacji Dallas jest warunkiem koniecznym do tworzenia raportów w podziale na wybranych kierowców 17

18 1.4 Moduł dane Moduł dane służy do administrowania pojazdami i zarządzania uprawnieniami i terminami. Za jego pomocą użytkownik może edytować informacje związane z pojazdami, kierowcami czy kontami operatorów. Opis panelu konfiguracji znajdującego się w module Dane przedstawia poniższy rysunek: Tworzenie pojazdów W dowolnym momencie pracy z aplikacją użytkownik ma możliwość zarządzania posiadanymi pojazdami. Przed rozpoczęciem pracy z aplikacją należy w systemie utworzyć pojazd, do którego zamontowany został nadajnik. Opcjonalnie przed montażem nadajników można dodać wszystkie pojazdy które obejmować będzie system monitoring, a po zamontowaniu nadajników przypisać je do właściwych pojazdów. Aby dodać do systemu nowy pojazd należy: 1) Uruchomić moduł Dane 2) Uruchomić funkcję dodawania pojazdu zgodnie z instrukcją przedstawioną poniżej 3) Po wybraniu opcji dodawania pojazdu na ekranie urządzenia wyświetli się okienko dodawania pojazdu zgodne z rysunkiem przedstawionym na kolejnej stronie 18

19 Wszystkie pola w oknie dodawania pojazdów należy wypełnić zgodnie z danymi rzeczywistymi. Ułatwi to w przyszłości analizowanie danych i jednoznaczne określenie na mapie rzeczywistego położenia pojazdu. Po wprowadzeniu numeru rejestracyjnego, marki oraz modelu auta należy uzupełnić pole krótki opis. Informacje podane w polu krótki opis będą wyświetlane na mapie jako nazwa własna pojazdu. Wszystkie nadajniki które zakupiliście Państwo w ramach podpisanej umowy widoczne będą na liście przydzielonych urządzeń. Przy tworzeniu pojazdu należy wskazać urządzenie które ma zostać przypisane do pojazdu. Aby rozwinąć listę dostępnych nadajników. Przy tworzeniu kolejnych pojazdów lista ta będzie coraz krótsza, z uwagi na fakt że pula wolnych nadajników będzie coraz mniejsza. Aby zobaczyć listę dostępnych nadajników należy wyświetlić ją na ekranie korzystając z ikony przydziału. Instrukcja wyświetlenia i wyboru właściwego nadajnika przedstawiona została na poniższym schemacie: Należy pamiętać, że do jednego auta przydzielić można tylko jeden nadajnik. W okienku tworzenia pojazdu wymagane pola oznaczone są z gwiazdką. Informacje dotyczące informacji dodatkowych, polisy OC, polisy AC, terminu przeglądów oraz okresów użytkowania nie są obowiązkowe, jednak zaleca się ich rzetelne uzupełnienie. Dzięki wypełnieniu pól z datami dotyczącymi przeglądów i ubezpieczeń aplikacja będzie automatycznie przypominała o zbliżających się terminach W module Informacje zdefiniowany termin będzie pojawiał się jako przypomnienie 14 dni przed zaplanowaną datą. Zmiana wprowadzonego terminu przed jego publikacją spowoduje zmianę terminu w systemie i wyświetlenie w module Informacje zaktualizowanego przypomnienia. Jeżeli zmiana terminu nastąpi później niż 14 dni przed jego wystąpieniem wprowadzenie zmiany w zaplanowanym terminie również zostanie uwzględnione, i będzie miało swój obraz w nowym przypomnieniu. Użytkownik ma możliwość odznaczenia przypomnienia jako przeczytanego. System odnotuje przeczytanie wiadomości i przeniesie przypomnienie do katalogu przypomnień przeczytanych. Przypomnienia systemu które zostaną odznaczone jako przeczytane będą widoczne w 19

20 1.4.2 Tworzenie grup pojazdów Utworzone w zakładce Dane pojazdy mogą być w dalszej kolejności przypisywane do poszczególnych grup. Podziału pojazdów na grupy dokonuje użytkownik według własnego uznania i własnej koncepcji. Liczba grup pojazdów jest nieograniczona, a użytkownik posiada pełną swobodę w ich nazewnictwie. Aby utworzyć lub dodać nową grupę pojazdów należy: 1) Uruchomić zakładkę Dane 2) Uruchomić opcję tworzenia grupy zgodnie z załączonym poniżej rysunkiem: 3) Po uruchomieniu opcji dodawania grupy na ekranie wyświetli się okno tworzenia grup. W oknie tym użytkownik ma możliwość zdefiniowania nazwy grupy, jej krótkiego opisu który widoczny będzie w zakładce Lokalizacja oraz informacji dodatkowych. Jeżeli w trakcie tworzenia grupy operator nie zostanie zaznaczony jako osoba uprawniona, dane z pojazdów należących do wybranej grupy pozostaną dla niego niewidoczne i niedostępne. Każdy pojazd może być przydzielony wyłącznie do jednej grupy. Po wprowadzeniu niezbędnych danych operację tworzenia grupy należy zakończyć za pomocą przycisku 20 Aby dodać pojazd do nowo utworzonej grupy, należy dokonać jej edycji poprzez kliknięcie ikony W trakcie edycji wskazać należy pojazdy które mają zostać do niej włączone.

21 1.4.3 Edytowanie utworzonych pojazdów W celu edycji danych utworzonego pojazdu należy kliknąć na pojazd, którego dane mają być edytowane. Na ekranie wyświetlone zostanie okno danych pojazdu. Przykładowe okno danych pojazdu przedstawia poniższy rysunek: Aby edytować wprowadzone uprzednio dane, należy uruchomić opcję edycji. Edycja danych jest możliwa za pomocą ikony Podczas edycji użytkownik może dokonać zmiany numeru rejestracyjnego, marki, modelu oraz wyświetlanego na mapie opisu pojazdu. Edycja pojazdu zapewnia użytkownikowi możliwość przypisania go do wybranej grupy. Aby przypisywanie do grupy było możliwe, w systemie istnieć musi co najmniej jedna aktywna grupa pojazdów. Edycja pojazdu pozwala także na zmianę dat i terminów związanych z przeglądem rejestracyjnym oraz okresami ważności polis ubezpieczeniowych. Numer rejestracyjny pojazdu ma charakter unikatowy. Jeżeli został on wcześniej wybrany przez innego użytkownika, aplikacja będzie wymagała podania innego numeru. Zmiana przydzielonego do pojazdu nadajnika GPS nie spowoduje utraty danych archiwalnych zgromadzonych na serwerze. Wszystkie raporty, zdarzenia i historyczne aktywności przypisywane są do pojazdu a nie do nadajnika! Aby dokonać zmiany nadajnika należy w module Dane w zakładce Pojazdy zmienić nadajnik przypisany do pojazdu. 21

22 1.4.4 Programowanie nadajnika GPS Aby dopasować funkcjonalność systemu do własnych potrzeb, użytkownik ma możliwość zdalnego programowania nadajnika. Aby uruchomić moduł programowania nadajnika należy kliknąć znajdującą się obok pojazdu ikonę 22

23 Okno programowania zawiera wszystkie zdarzenia, których zaistnienie może stanowić podstawę do przesłania informacji alarmowej. Każde zdarzenie może posiadać dwa niezależne atrybuty : 1) Atrybut aktywności zaznaczenie pola w kolumnie spowoduje, że wybrane zdarzenie będzie przez nadajnik interpretowane. Brak zaznaczenia spowoduje, że nadajnik będzie takie zdarzenie ignorował. W praktyce wystąpienie zdarzenia które nie jest aktywne nie spowoduje przesłania na serwer żadnej informacji. 2) Atrybut alarmowy może zostać nadany tylko tym zdarzeniom które mają nadany atrybut aktywności. Aby zdarzenie traktowane było jako alarmowe, użytkownik musi dokonać jego zaznaczenia w kolumnie. Wystąpienie zdarzenia alarmowego skutkować będzie wyświetleniem informacji na tablicy alarmowej. Liczba alarmów wyświetlonych na tablicy jest zawsze równa liczbie wystąpień zdarzenia alarmowego. W niniejszej instrukcji zostały przedstawione wszystkie możliwe funkcje - również te, które mogą być niedostępne w Twoim urządzeniu GPS. Liczba posiadanych funkcji jest zależna od warunków zawartych w treści podpisanej umowy. Znajdujące się w oknie programowania pole dodatkowe służy do wprowadzania wielkości parametrów, których przekroczenie implikować będzie przesłanie do aplikacji informacji zwrotnej. Opis pól dodatkowych dla poszczególnych zdarzeń przedstawiony został poniżej : RODZAJ ZDARZENIA Przekroczenie prędkości Wyjazd z określonej strefy Wjazd do określonej strefy WARTOŚĆ POLA DODATKOWEGO Prędkość, której przekroczenie będzie monitorowane. Przekroczenie prędkości jako zdarzenie alarmowe widoczne będzie tylko 1 raz na trasę aby przeanalizować wszystkie przekroczenia prędkości należy skorzystać z funkcji raportu ze zdarzeń Umożliwia zaznaczenie na mapie strefy, której opuszczenie spowoduje przesłanie do aplikacji informacji zwrotnej Umożliwia zaznaczenie na mapie strefy zakazanej dla pojazdu. Wjazd do strefy zdefiniowanej przez użytkownika spowoduje przesłanie do aplikacji informacji zwrotnej Aby zaznaczyć nową lub edytować aktualną strefę należy wybrać ikonę edycji Po uruchomieniu edycji strefy na ekranie wyświetlona zostanie mapa bez widocznych pojazdów. Przytrzymując klawisz Shift na klawiaturze przy jednoczesnym kliknięciu i przytrzymaniu lewego klawisza myszy możliwe będzie zakreślenie na mapie wybranej strefy. Po wybraniu strefy należy zaakceptować zmiany przyciskiem Aby wprowadzone zmiany odniosły skutek, po zakończeniu programowania nadajnika należy przesłać do niego nowe ustawienia. W tym celu w górnej części okna programowania należy za pomocą kliknięcia zaznaczyć opcję i zlecić wysyłanie ustawień do nadajnika za pomocą przycisku Potwierdzenie przyjęcia nowych ustawień można sprawdzić w zakładce Lista zadań 23

24 1.4.5 Dodawanie i edycja kierowców System pozwala na dodawanie nowego kierowcy w dowolnym momencie pracy z aplikacją. Aby do aplikacji dodać nowego kierowcę, należy: 1) Uruchomić moduł Dane 2) Uruchomić opcję tworzenia kierowcy zgodnie z załączonym poniżej rysunkiem: 3) Po kliknięciu ikony na ekranie wyświetli się okno tworzenia kierowcy. W pole identyfikator wprowadzić należy kod przypisany do posiadanej przez kierowcę pastylki Dallas. Bez wpisanego numeru pastylki identyfikacja kierowcy w systemie nie będzie możliwa. We właściwe pola wprowadzić należy personalne oraz identyfikacyjne dane dodawanego kierowcy. Użytkownik może dokonać identyfikacji kierowcy za pomocą imienia, nazwiska, pełnionego stanowiska, działu, telefonu komórkowego oraz adresu . Wszystkie wprowadzone dane mają charakter edytowalny. Aby je w przyszłości zmienić, należy dokonać ich edycji za pomocą ikony Aby zapisać w systemie wprowadzone dane należy zakończyć proces dodawania kierowcy przez wciśnięcie przycisku Jeżeli pojazdem porusza się zawsze ten sam kierowca, w pole identyfikator wprowadzić należy numer nadajnika GPS. Numer nadajnika składa się z 8 znaków i jest zawsze widoczny w dymku informacyjnym w zakładce Lokalizacja. Taka operacja na stałe powiąże kierowcę z wybranym pojazdem bez konieczności instalowania w pojeździe czytnika identyfikacji Dallas. Przypisanie kierowcy do pojazdu następuje automatycznie po przyłożeniu pastylki do identyfikatora. Dane kierowcy aktualnie prowadzącego auto widoczne są w zakładce Lokalizacja bezpośrednio przy nazwie pojazdu. 24

25 1.4.6 Planowanie godzin pracy Aplikacja pozwala na tworzenie zestawień w których wszystkie realizowane przez kierowców trasy podlegają podziałowi na trasy służbowe (związane z realizacją obowiązków zawodowych) oraz trasy prywatne (które są efektem prywatnych wyjazdów i pozostałych aktywności). Planowanie godzin pracy ma sens tylko w przypadku, kiedy do systemu wprowadzeni zostali kierowcy, a nadajniki GPS w pojazdach zostały wyposażone w system identyfikacji Dallas Aby możliwe było dokonanie właściwego rozróżnienia, w aplikacji należy zdefiniować godzinowy zakres prac każdego kierowcy. Podczas definiowania harmonogramu pracy użytkownik określa dni tygodnia oraz przypisane im przedziały godzinowe. Na tej podstawie aplikacja samodzielnie rozróżniać będzie poszczególne aktywności pojazdu, automatycznie klasyfikując je do właściwej kategorii (prywatnej lub służbowej). Użytkownik może dodatkowo określić dni wolne od pracy będące efektem świąt, urlopów, zwolnień czy dni ustawowo wolnych. Opis funkcji dostępnych w zakładce Planowanie godzin pracy został przedstawiony na poniższym rysunku. Liczba pozycji w tabeli planowanych godzin pracy jest zależna od liczby kierowców uprzednio dodanych do systemu. ustalenie lub zmiana aktualnych godzin pracy ustalenie lub zmiana dni wolnych od pracy ustalenie dni urlopowych oraz nieobecności chorobowych 25

26 Dla każdego zdefiniowanego w systemie kierowcy wyświetlić można tabelę planowanych godzin pracy. Dla każdego pracownika może ona przybierać inną formę w zależności od charakteru jego aktywności. Aby zdefiniować planowane godziny pracy dla wybranego kierowcy należy: 1) Uruchomić moduł Dane 2) Za pomocą kliknięcia rozwinąć zakładkę Planowanie godzin pracy 3) Rozwinięcie zakładki Planowanie godzin pracy spowoduje wyświetlenie na ekranie dwóch opcji wyboru zgodnych z poniższym rysunkiem. Aby edytować lub ustalić godziny pracy należy wybrać opcję Edycja godzin pracy. Analogicznie aby podejrzeć aktualnie zaplanowany harmonogram Użytkownik może skorzystać z opcji podglądu godzin pracy które wcześniej zostały wprowadzone. 4) Po uruchomieniu edycji godzin pracy wybranego kierowcy, na ekranie pojawi się okno edycji. Wprowadzanie godzin pracy lub edycja dotychczasowego harmonogramu odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku 5) Po jego wciśnięciu na ekranie wyświetli się okno planowania. W jego górnej części zdefiniować można grupę dni jeżeli czas pracy kierowcy każdego dnia jest taki sam. Wprowadzanie zakresu godzinowego dla poszczególnych dni z osobna nie będzie potrzebne Jeżeli godzinowy czas pracy jest inny w poszczególnych dniach tygodnia, wówczas skorzystać należy z dolnej części pola. Wyszczególnione są w nim wszystkie, wraz z kolumnami umożliwiającymi ustawienie godzinę rozpoczęcia pracy wraz z godziną jej zakończenia. Wszystkie trasy wykonane między godziną rozpoczęcia pracy a godziną jej zakończenia (w wybranym dniu) traktowane będą przez system jako trasy służbowe. Wszystkie trasy wykonane po godzinach pracy lub przed jej rozpoczęciem system automatycznie przypisze do kategorii tras prywatnych. Planowanie godzin pracy odbywa się tylko w przód. System właściwie klasyfikował będzie tylko te trasy, które zostały wykonane po ustaleniu planowanych godzin pracy. Planowania dni wolnych oraz absencji dokonać można w dowolnym momencie w czasie. W przeciwieństwie do godzin pracy można wykonać je również w tył. 26

27 1.4.7 Korekty danych W przypadku wybranych tras może pojawić się konieczność naniesienia korekt lub poprawek w klasyfikacji dzielącej trasy na prywatne i służbowe. Korekty takie mogą być efektem procesu automatycznej klasyfikacji tras na podstawie sztywno ustalonych godzin pracy. Aby umożliwić użytkownikowi ręczne wprowadzanie poprawek, aplikacja wyposażona została w narzędzie do korekty danych. Narzędzie pozwala na zmianę kategorii wybranej trasy w dwóch kierunkach: Zmiana trasy prywatnej na służbową Zmiana trasy służbowej na prywatną Jeżeli pojawi się potrzeba zmiany klasyfikacji wybranej trasy, należy: 1) Uruchomić moduł Dane 2) Za pomocą kliknięcia rozwinąć zakładkę korekty, i uruchomić narzędzie do korygowania tras zgodnie z załączonym poniżej rysunkiem Po uruchomieniu narzędzia do korygowania w pierwszej kolejności należy wskazać dzień w którym odbyła się korygowana trasa oraz nazwisko kierowcy którego korekta ma dotyczyć. Użytkownik definiuje te dane w polu filtrowania znajdującym się w górnej części okna korekty. 3) Po wprowadzeniu danych aplikacja wyświetli tabelaryczne zestawienie wszystkich tras z wybranego dnia. Wyświetlone zestawienie uwzględniać będzie wszystkie trasy, odróżniając od siebie trasy służbowe i prywatne za pomocą kolorów. Znaczenie kolorów opisane jest zawsze w pasku legendy. Okno korekty przedstawia poniższy rysunek: 4) Z listy tras wybrać należy żądaną trasę, zaznaczając ją za pomocą znacznika wyboru. Po wybraniu trasy należy dokonać jej korekty za pomocą przycisku 27

28 Każda próba korekty skutkować będzie wyświetleniem okna potwierdzenia. W pole przyczyna wprowadzić należy słowny opis dokonywanej zmiany, wraz z krótkim opisem przyczyn z powodu których zmiana taka nastąpiła. Dokładne opisanie przyczyn korekty pozwala użytkownikowi na relatywnie łatwe odtworzenie zaistniałej sytuacji w przyszłości. Każda wykonana korekta rejestrowana jest w historii działań. Nawet w przypadku uzyskania dostępu do konta przez osoby niepowołane próba fałszowania zestawienia nie przyniesie skutku. O ile w zestawieniu tras wybrana trasa figurować będzie w zmienionej kategorii, śladu po wykonaniu zmiany nie można w żaden sposób usunąć z historii. Po wprowadzeniu danych w oknie potwierdzenia należy potwierdzić wykonywaną zmianę za pomocą przycisku Po zapisaniu danych korekta trasy zostanie fizycznie wykonana. Pomyślne zapisanie zmian aplikacja każdorazowo zasygnalizuje przez wyświetlenie okienka informacyjnego potwierdzającego zapis. Okienko potwierdzenia przedstawione zostało poniżej: Po wyświetleniu okienka cofnięcie zmiany nie jest możliwe. Jeżeli zmiana została wykonana przez pomyłkę jedyną formą przywrócenia stanu poprzedniego jest ponowne wykonanie korekty trasy w odwrotnym kierunku. Wszystkie wykonane przez korekty symbolizowane będą na liście za pomocą specjalnej ikony. Jeżeli trasa była w przeszłości przedmiotem korekty, znacznik taki zawsze pojawi się we w kolumnie korekt. Miejsce lokalizacji ikony korekty przedstawia poniższy rysunek: Tworząc konta operatorów warto wybrać operatora, który jako jedyny posiadał będzie uprawnienia do korygowania tras kierowców. Pozwoli to uniknąć problemów związanych z trudnościami w ustaleniu osoby, która korektę wykonała. 28

29 1.5 Moduł ustawienia Moduł ustawienia pozwala na modyfikację 3 grup ustawień. Za jego pomocą użytkownik może dokonać następujących zmian: 1) Zmiany ustawienia parametrów 2) Zmiany domyślnej mapy 3) Zmiany hasła dostępu do aplikacji W ramach zakładki ustawienia parametrów określić można cztery podstawowe parametry dotyczące pracy aplikacji oraz zasad interpretowania tras. Do edycji ustawień służy ikona Aplikacja umożliwia wybór jednej z trzech różnych map. W zakresie wyboru rodzaju mapy użytkownik posiada pełną swobodę. Do zmiany domyślnej mapy służy ikona Zmiana mapy może nastąpić w dowolnej chwili pracy z aplikacją. Wszystkie mapy dostępne w systemie są dla użytkownika bezpłatne a ich zmiana nie generuje żadnych dodatkowych kosztów licencyjnych. Ostatnia funkcja modułu ustawień służy do zmiany hasła dostępu. Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków. Ustalenie nowego hasła nie jest możliwe bez podania hasła dotychczasowego. 1.6 Moduł wyjście Moduł Wyjście służy do wylogowania się Użytkownika z systemu. Po zakończeniu pracy z aplikacją ze względów bezpieczeństwa każdorazowo należy opuścić aplikację za pomocą modułu Wyjście. Należy unikać wyłączania aplikacji przez bezpośrednie zamykanie okna przeglądarki. Opuszczenie aplikacji bez uprzedniego wylogowania każdorazowo skutkować będzie 15 minutowym okresem karencji uniemożliwiającym ponowne logowanie. Brak aktywności w systemie przez 15 minut spowoduje automatyczne wylogowanie Użytkownika. Warunek braku aktywności nie dotyczy modułu Lokalizacja. 29

30 1.7 Tablica alarmowa Definiowane przez użytkownika zdarzenia alarmowe mają na celu poprawienie kontroli i bieżące reagowanie na nieprawidłowości w aktywnościach pojazdów i zachowaniach kierowców. Wszystkie zdarzenia alarmowe których wystąpienie zostanie zarejestrowane przez nadajnik zostaną wyświetlone na tablicy alarmowej. Na tablicy alarmowej wyświetlane będą tylko te zdarzenie, które uprzednio zostały przez użytkownika zdefiniowane jako alarmowe. Więcej informacji na temat tworzenia zdarzeń i nadawania im rangi alarmu znajdziesz w rozdziale Informacja o wystąpieniu zdarzenia alarmowego wyświetlana jest na tablicy bezpośrednio po jego wystąpieniu. Jest ona widoczna przez 24 godziny od momentu jej wyświetlenia po tym czasie system automatycznie przenosi ją do historii zdarzeń. Przeniesienie zdarzenia do historii zdarzeń nie powoduje jego trwałego usunięcia będzie ono nadal widoczne w zestawieniach raportowych Tablica alarmowa jest wyświetlana tylko na koncie operatora i nie jest widoczna z poziomu konta użytkownika. Więcej informacji na temat różnic w typach kont znajdziesz w rozdziale 1. Zasada działania tablicy alarmowej oraz jej obsługa zostały w syntetyczny sposób opisane na poniższym rysunku: Kliknięcie wybranego zdarzenia z tablicy alarmowej spowoduje rozwinięcie okna akceptacji. Aby przyjąć zdarzenie alarmowe operator musi opisać podjęte działania i formalnie zaakceptować jego przyjęcie. Zdarzenie które nie zostanie przyjęte może zostać odłożone na potrzeby późniejszej analizy 30

31 Uwagi końcowe W niniejszym rozdziale przedstawiamy praktyczne informacje mające pomóc Państwu w jak najlepszym wykorzystaniu funkcji i możliwości aplikacji w codziennej pracy. Z uwagi na wieloletnie doświadczenie z zakresu monitoringu wykorzystującego infrastrukturę GSM i GPS chcielibyśmy podzielić się z Państwem swoją wiedzą, przedstawiając poniżej praktyczne rady oraz listę najczęściej zadawanych pytań. Jeżeli w treści instrukcji nie znaleźliście Państwo odpowiedzi na swoje pytania, nasz dział techniczny oraz opiekuni handlowi zawsze pozostają do Państwa dyspozycji. Zmiana nadajnika (zdemontowanie go u jednego użytkownika i przydzielenie drugiemu) nie spowoduje utraty danych historycznych z pojazdu w którym nadajnik był demontowany. Po każdej kalibracji zbiornika paliwa należy zrestartować nadajnik Uzyskanie informacji o spalaniu, ubytkach i tankowaniach jest możliwe dopiero po 24 h od kalibracji zbiornika paliwa. Nadajnik skalibrowany w danym pojeździe przeniesiony do innego klienta/auta zachowuje swoją dotychczasową mapę kalibracyjną. W celu skorzystania z zapisanej kalibracji należy zrestartować urządzenie. Programowanie nadajnika po uprzedniej instalacji może się odbywać się za pomocą przewodu lub w sposób zdalny. Nie zaleca się konfiguracji zdalnej z nadajnikiem znajdującym się w sieci innej niż sieć macierzysta. Zwróć szczególną uwagę na prawidłowe rozmieszczenie anten GSM i GPS. Antena GPS powinna widzieć niebo a GSM powinna być naklejona na szybę lub zamontowana w słupku pomiędzy szybami. Pamiętaj, że żaden operator komórkowy nie zapewni Ci 100% pokrycia terenu Polski. Mogą zdarzyć się sytuacje pominięcia pojedynczych raportów z pozycją pojazdu. W żaden sposób nie ogranicza to funkcjonalności systemu i nadajnika, który zapamięta przejechaną trasę i prześlę zaległe bezzwłocznie po odzyskaniu zdolności do transmisji. Po zamontowaniu nadajnika w pojeździe sprawdź czy pojawił się on w systemie i czy prawidłowo raportuje pozycję oraz podłączone stany. Kalibrowanie zbiornika paliwa w pojeździe można wykonać w każdym momencie. Zaleca się przeprowadzić ten proces bardzo dokładnie, bo od jakości kalibrowania zbiornika paliwa zależy dokładność późniejszych odczytów pomiaru paliwa i raportów. WAŻNE: Wszystkie nadajniki przed wysyłką do klienta przechodzą pełne testy serwisowe. Praktyka wskazuje, iż 99% problemów z nadajnikiem powodowanych jest błędami popełnionymi na etapie instalacji. Podczas montażu stosuj się zawsze do wskazówek i zaleceń przedstawionych w instrukcji instalacji! 31

Instrukcja obsługi PROXY GPS dla Użytkownika

Instrukcja obsługi PROXY GPS dla Użytkownika Instrukcja obsługi PROXY GPS dla Użytkownika Drogi Użytkowniku! Gratulujemy wyboru systemu i usługi monitorowania pojazdów. Jesteśmy przekonani, że użytkowanie naszego rozwiązania i usługi monitorowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI NADAJNIK GPS PRO SERIA 36005001-36019999

INSTRUKCJA KONFIGURACJI NADAJNIK GPS PRO SERIA 36005001-36019999 INSTRUKCJA KONFIGURACJI NADAJNIK GPS PRO SERIA 36005001-36019999 1. Centaur GPS wiadomości podstawowe i umowa licencyjna... 3 2. Komunikacja z nadajnikiem... 4 2.1 Połączenie lokalne (przewodowe)... 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika System icar Instrukcja użytkownika wersja 1.1.10 1 Spis treści 1 Informacje wstępne, podstawowa funkcjonalność systemu...3 1.1 Wstęp...3 1.2 Uprawnienia...3 1.3 Logowanie do systemu...4 1.4 Organizacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro

Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro Wrocław, 2013 rok Spis Treści 1 Wstęp... 1 1.1 Co to jest SASFleetPro?... 1 1.2 Instalowanie SASFleetPro... 1 1.3 Korzystanie z Internetowej Wersji Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Finder On-Line. Instrukcja obsługi programu. 2010 Finder S.A. 2010-05-10

Finder On-Line. Instrukcja obsługi programu. 2010 Finder S.A. 2010-05-10 Instrukcja obsługi programu 2010-05-10 2 Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 5 1 Uruchamianie... programu 5 2 Wybór trybu pracy... programu 5 3 Zmiana hasła... 6 4 Kończenie pracy... z programem 6 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Październik 2012 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 1 / 43 Spis treści 1. O systemie RWD-2... 2 2. Przygotowanie środowiska pracy...

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora wersja 03-06-2013 strona 1/26 Wstęp Jeśli jesteś administratorem systemu i przygotowujesz BeeOffice do pierwszego uruchomienia w twojej organizacji lub chcesz zmienić jego konfigurację,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MG SAT

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MG SAT INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MG SAT 1. Informacje ogólne 1.1. O niniejszej instrukcji Instrukcja zawiera opis najnowszej dostępnej wersji programu i zawarte w niej informacje mogą nieznacznie odbiegać od

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Comarch ERP e-pracownik Wersja 2015.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Wersja 2015.1.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja i monitoring GPS pojazdów w czasie rzeczywistym. Instrukcja obsługi

Lokalizacja i monitoring GPS pojazdów w czasie rzeczywistym. Instrukcja obsługi Lokalizacja i monitoring GPS pojazdów w czasie rzeczywistym Instrukcja obsługi Spis treści 1. Logowanie... 3 2. Menu główne... 4 3. Okno listy pojazdów... 9 4. Wyświetlanie danych na mapie... 11 5. Generowanie

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Centralne Zarządzanie Data aktualizacji: 02.12.2014r. Spis treści Centralne Zarządzanie... 1 Instalacja aplikacji... 2 Pierwsze logowanie... 5 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie Dziękujemy Państwu za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Rejestr Pojazdów 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Obieg dokumentów v. 4.2.8

Obieg dokumentów v. 4.2.8 Obieg dokumentów v. 4.2.8 2 Obieg Dokumentów - SPIS TREŚCI: 1. Wstęp... 5 2. Uruchomienie... 6 3. Funkcje... 7 4. Obieg dokumentów... 9 4.1. Skrzynka... 9 4.1.1. Panel statusów, folderów, segregatorów....

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Spis treści 1. Podstawy...4 1.1. O programie PControl KDRCP...4 1.1.1. Wstęp...4 1.1.2. Historia...5 1.1.3. Podstawowe funkcje programu...10 1.1.4. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Własna Firma Magazyn PLUS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie 5 ROZDZIAŁ 2. Wymagania 6 ROZDZIAŁ 3. Instalacja i logowanie do programu 6 ROZDZIAŁ 4. Obsługa programu 7 4.1. Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

BizDesk. Dokumentacja Oprogramowania BizDesk w wersji 2.5. Copyright 2006 TRASKO NETWORK Wszelkie Prawa Zastrzeżone

BizDesk. Dokumentacja Oprogramowania BizDesk w wersji 2.5. Copyright 2006 TRASKO NETWORK Wszelkie Prawa Zastrzeżone Dokumentacja Oprogramowania w wersji 2.5 SPIS TREŚCI 1. 2. Pierwsze kroki z systemem 4 1.1. Wstęp 4 1.2. Opcja darmowa 4 1.3. Opcja płatna 4 1.4. Instalacja systemu 4 Moduły systemu 6 2.1. Licencje 7 2.2.

Bardziej szczegółowo