10 lat po internetowej bańce: - Internet wyciąga branŝę z kryzysu. Edycja 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10 lat po internetowej bańce: - Internet wyciąga branŝę z kryzysu. Edycja 2010"

Transkrypt

1 10 lat po internetowej bańce: - Internet wyciąga branŝę z kryzysu Stan i perspektywy rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce do roku 2015 GRZEGORZ BERNATEK, ŁUKASZ IDRIAN, EMIL KONARZEWSKI, TOMASZ KULISIEWICZ Edycja 2010 AUDYTEL S.A., grudzień

2 Rok 2010 na tle lat poprzednich Polski rynek usług telekomunikacyjnych osiągnie w roku 2010 wartość około 46,56 mld zł, co oznacza wzrost o około 1,3% względem roku Wzrost przychodów został osiągnięty głównie dzięki rosnącemu rynkowi dostępu do Internetu, zarówno stacjonarnego jak i mobilnego, a takŝe usługom płatnej TV. Tomasz Kulisiewicz Analityk Wiodący, Audytel Kolejny rok z rzędu operatorzy zarówno telefonii stacjonarnej, jak i komórkowej borykają się ze spadkiem przychodów z usług głosowych. Głównym powodem erozji wartości rynku głosowego w telefonii komórkowej były obniŝki stawek hurtowych MTR w latach ubiegłych oraz opóźniona odpowiedź rynku detalicznego: abonenci sieci komórkowych nie zdąŝyli jeszcze zareagować odpowiednio zwiększonym popytem na spadek cen detalicznych, który wyniósł ok. 13%. Do spadku przychodów z głosu przyczynił się takŝe drugi co do wielkości segment rynku telekomunikacyjnego telefonia stacjonarna. Wobec trwającego juŝ od kilku lat trendu zmniejszania się liczby linii dzwoniących nie jest to zaskoczeniem tym razem wartość rynku stacjonarnego zmniejszyła się o prawie 10%. Dynamiczny rozwój usług Internetu szerokopasmowego (głównie mobilnego) oraz usług płatnej telewizji (wzrost wartości o ok. 15%) pozwolił jednak na odrobienie strat i zbliŝenie się do wyniku z roku 2008 (w 2009 r. zanotowano spadek o blisko 1,3%). Prognoza do roku 2015 W raporcie przedstawiono prognozy rozwoju poszczególnych segmentów rynku do 2015 r. włączenie, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju rynku dostępowego w trybie LLU/BSA oraz konkurencji ze strony operatorów sieci telewizji kablowych i sieci ethernetowych. RozwaŜane są zarówno zakładane efekty porozumienia UKE-TP oraz rządowych programów budowy sieci szerokopasmowych (w tym tzw. megaustawy, czyli ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych), jak i potencjalny rozwój usług konwergentnych, a w dalszej perspektywie sieci NGN. Prognozy dotyczące rynku telefonii mobilnej uwzględniają obserwowane objawy nasycania rynku gęstości mobilnej w sferze usług głosowych. RozwaŜane są teŝ kierunki i tempo rozwoju usług dostępowych wykorzystujących technologie telefonii mobilnej. 2

3 Zawartość raportu Obszary rynku Telefonia stacjonarna (detal, hurt, IN) Telefonia mobilna (pre/post-paid, hurt) Dostęp do Internetu (5 rodzajów dostępu) Transmisja danych (5 typów usług) Płatna telewizja Zakres informacji Wartości rynku, liczba klientów i dane dotyczące zuŝycia (wolumeny minut) na poszczególnych rynkach w latach Charakterystyka segmentu klientów indywidualnych i biznesowych Prognozy rozwoju poszczególnych segmentów rynku do 2015 r. Dane operacyjne wiodących operatorów Omówienie wpływu regulacji UKE i KE Analiza i prognoza cen usług Dane operacyjne operatorów, m.in.: Aster Crowley Data Poland Dialog Exatel GTS Poland MNI Multimedia Polska Netia Polkomtel Sferia P4 PTC PTK Centertel Telekomunikacja Kolejowa Telekomunikacja Polska UPC Polska Vectra 3

4 Metodyka zbierania danych W przygotowaniu analizy zespół badawczy Audytela wykorzystywał wyniki własnych badań ankietowych, dane z innych opracowań własnych (m.in. badań wykonanych podczas przygotowywania opracowań dla URTiPu w latach 2004 i 2005 oraz dla UKE w latach ), uzupełniane danymi z raportów giełdowych i informacji prasowych operatorów, a takŝe raportów oraz analiz UKE. Zasady publikacji danych Odbiorcy niniejszego raportu otrzymują prawo do nieograniczonego kopiowania raportu w całości bądź w części na potrzeby wewnętrzne firmy. Publikacja części lub całości biuletynu w mediach tradycyjnych i elektronicznych oraz publikacja na stronach WWW zainteresowanych firm i w ich materiałach promocyjnych wymaga pisemnej zgody firmy Audytel. O firmie Audytel Audytel S.A. jest polską firmą doradczo-analityczną specjalizującą się w audycie teleinformatycznym i analizach rynku telekomunikacyjnego. Jako niezaleŝna firmy audytorska Audytel zachowuje pełną neutralność wobec operatorów telekomunikacyjnych i dostawców rozwiązań: nie pośredniczy w transakcjach i nie zawiera umów prowizyjnych. Audytel przeprowadził ponad 100 projektów doradczych i audytorskich dla średnich i duŝych przedsiębiorstw, firm międzynarodowych działających na rynku polskim, operatorów telekomunikacyjnych, a takŝe dla jednostek budŝetowych i organów administracji państwowej, w tym równieŝ dla UKE. W 2009 roku Audytel osiągnął przychody z usług w wysokości 3,1 mln zł, a zysk brutto wyniósł 0,3 mln zł (dane nieaudytowane). 4

5 Spis treści i spis tabel Spis tabel Streszczenie Wstęp ZałoŜenia badania, metodyka zbierania danych Określenie analizowanych rynków Sytuacja makroekonomiczna Polska na tle UE Rozwój rynku telekomunikacyjnego w Polsce w latach i prognoza do roku Aktorzy polskiego rynku telekomunikacyjnego Rynek telefonii stacjonarnej Nowe produkty i technologie Odbiorcy usług Otoczenie regulacyjne Rozwój rynku w latach Dane operacyjne największych operatorów w latach Trendy taryfowe i cenowe Rynek usług telefonii komórkowej Nowe produkty i technologie Odbiorcy usług Otoczenie regulacyjne Rozwój rynku w latach Dane operacyjne największych operatorów Trendy taryfowe i cenowe Rynek usług dostępu do Internetu Nowe produkty i technologie Odbiorcy usług Otoczenie regulacyjne Rozwój rynku w latach Dane operacyjne największych operatorów Trendy taryfowe i cenowe Rynek transmisji danych Nowe produkty i technologie Dostawcy i odbiorcy Otoczenie regulacyjne Rozwój rynku w latach Dane operacyjne największych operatorów Trendy cenowe Rynek usług TV Nowe produkty i technologie Odbiorcy usług Otoczenie regulacyjne Rozwój rynku w latach Dane operacyjne największych operatorów Trendy cenowe Spis tabel Spis wykresów Tabela 1-1. Podstawowe wskaźniki gospodarcze lat Tabela 2-1. Harmonogram UKE wdroŝenia symetrii stawek FTR w publicznych stacjonarnych sieciach telefonicznych Tabela 2-2. Struktura właścicielska głównych uczestników rynku telefonii stacjonarnej Tabela 2-3. Przykłady pakietów i usług obniŝających koszty połączeń (ceny brutto) Tabela 2-4. MoŜliwość świadczenia usług telekomunikacyjnych i multimedialnych przez największych operatorów w poszczególnych sektorach rynku Tabela 2-5. Harmonogram zmian MTR w P4 i u zasiedziałych MNO w latach Tabela 3-1. Proponowany harmonogram redukcji stawek MTR według propozycji Prezesa UKE z października 2010 r Tabela 3-2. Struktura własnościowa infrastrukturalnych operatorów telefonii komórkowej Tabela 3-3. Operatorzy MVNO oraz obsługujący ich MNO (stan na koniec listopada 2010 r.) Tabela 4-1. Rodzaje połączeń internetowych w gospodarstwach domowych wg GUS (z wyłączeniem połączeń szerokopasmowych z wykorzystaniem sieci komórkowych) Tabela 4-2. Porównanie efektywnych cen miesięcznych indywidualnego dostępu do Internetu w TP, UPC, Aster, Vectra, Multimedia Polska, Netia i Dialog (w zł netto, stan na listopad 2010 r.) Tabela 5-1. Koszty hurtowej dzierŝawy łączy end-to-end 64 kb/s i 2 Mb/s w TP w zaleŝności od długości kanału, w starej i nowej ofercie Tabela 5-2. Koszty hurtowej dzierŝawy łączy end-to-end 155 Mb/s i 622 Mb/s w TP w zaleŝności od długości kanału, w starej i nowej ofercie ramowej Tabela 5-3. Koszty hurtowej dzierŝawy łączy trunk, zakończeń łączy oraz end-toend w TP w zaleŝności od długości kanału, w starej i nowej ofercie ramowej Tabela 6-1. Roczne ARPU PayTV w Polsce w podziale technologicznym, (zł) Tabela 6-2. Zakres ramówki VoD (czerwiec 2010) Tabela 6-3. Wartość rynku pakietów podstawowych w Polsce w latach Tabela 6-4. Podział popularnych kanałów wg tematyki Tabela 6-5. Dostępność kanałów HD wśród operatorów w 1Q Tabela 6-6. Dostępność kanałów HD wśród operatorów w 1Q Tabela 6-7. Liczba uŝytkowników usług PayTV w podziale na technologie, (w tys. abonentów) Tabela 6-8. Polski rynek DTH w latach (w tys. abonentów) Tabela 6-9. Polski rynek TVK analogowej w latach (w tys. abonentów).171 Tabela Polski rynek TVK cyfrowej w latach (w tys. abonentów) Tabela Polski rynek IPTV w latach (w tys. abonentów) Tabela Liczba RGU Multimedia Polska (w tys.) Tabela RGU dla operatorów TVK z dnia 31 marzec Tabela Wpływ usług na ARPU uŝytkowników płatnych telewizji w latach

6 Spis wykresów Spis wykresów Wykres 1-1. Udział wydatków oraz inwestycji w telekomunikację w PKB w Unii Europejskiej... 8 Wykres 1-2. Całkowita wartość rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce w latach (wg grup usług, w mld zł) Wykres 1-3. Wartość indeksów WIG20 i WIG-Telekom w okresie Wykres 1-4. Porównanie zaleŝności ARPU w funkcji liczby uŝytkowników dla rynków telefonii stacjonarnej i komórkowej w latach Wykres 1-5. Przychody całkowite największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce w latach (mln zł) Wykres 1-6. Liczba uŝytkowników usług telekomunikacyjnych* największych operatorów w Polsce w latach (w tys.) Wykres 1-7. Liczba pracowników największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce w latach Wykres 1-8. Liczba uŝytkowników przypadających na jednego pracownika największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce w latach Wykres 1-9. Przychody na jednego pracownika największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce w latach (tys. zł/miesiąc).. 22 Wykres Przychody całkowite na abonenta usług głosowych największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce (zł/miesiąc) Wykres 2-1. Łączna wartość rynku telefonii stacjonarnej według typu usług w latach (mln zł) Wykres 2-2. Całkowity wolumen minut telefonii stacjonarnej według typu połączeń w latach (mld minut) Wykres 2-3. Łączne przychody operatorów w podziale na odbiorców indywidualnych i biznesowych w latach (mld zł) Wykres 2-4. Łączna liczba abonentów w podziale na odbiorców indywidualnych i biznesowych w latach (mln) Wykres 2-5. Łączna liczba linii głosowych w latach (mln) Wykres 2-6. Udział łączy POTS, ISDN BRA i ISDN PRA w liczbie linii głosowych PSTN w latach Wykres 2-7. Średni przychód miesięczny na jednego abonenta usług telefonii stacjonarnej (ARPU) w podziale na klientów indywidualnych i biznesowych w latach Wykres 2-8. Całkowity wolumen minut telefonii stacjonarnej w podziale na odbiorców indywidualnych i biznesowych w latach (mld minut) Wykres 2-9. Całkowity wolumen minut połączeń lokalnych w podziale na odbiorców indywidualnych i biznesowych w latach (mld minut) Wykres Całkowity wolumen minut połączeń międzystrefowych w podziale na odbiorców indywidualnych i biznesowych w latach (mld minut) Wykres Całkowity wolumen minut połączeń do sieci komórkowych w podziale na odbiorców indywidualnych i biznesowych w latach (mld minut) Wykres Całkowity wolumen minut połączeń międzynarodowych w podziale na odbiorców indywidualnych i biznesowych w latach (mld minut) Wykres Przychody z usług hurtowych w sieciach stacjonarnych w latach (mln zł) Wykres Liczba abonentów usług świadczonych w trybie WLR/LLU w latach (tys.) Wykres Przychody największych operatorów na rynku telefonii stacjonarnej w latach (mln zł) Wykres Liczba abonentów indywidualnych największych operatorów w latach (tys.) Wykres Liczba abonentów biznesowych największych operatorów w latach (tys.) Wykres Średni przychód miesięczny na jednego abonenta indywidualnego z usług telefonii stacjonarnej dla największych operatorów w latach Wykres Średni przychód miesięczny na jednego abonenta biznesowego z usług telefonii stacjonarnej dla największych operatorów w latach Wykres Średni miesięczny wolumen minut na jednego abonenta indywidualnego w połączeniach telefonii stacjonarnej dla największych operatorów w latach Wykres Średni miesięczny wolumen minut na jednego abonenta biznesowego w połączeniach telefonii stacjonarnej dla największych operatorów w latach Wykres Przychody operatorów z opłat abonamentowych w latach (mln zł) Wykres Przychody operatorów z usług połączeń lokalnych w latach (w mln zł) Wykres Przychody operatorów z usług połączeń międzystrefowych w latach (w mln zł) Wykres Przychody operatorów z usług połączeń do sieci ruchomych w latach (w mln zł) Wykres Przychody operatorów z usług połączeń międzynarodowych w latach (mln zł) Wykres Przychody operatorów z usług hurtowych w latach (mln zł) Wykres Średnia efektywna cena jednej minuty w podziale na typy połączeń w latach (uśredniona) Wykres Średnia efektywna cena jednej minuty w podziale na typy połączeń w latach (klienci indywidualni) Wykres Średnia efektywna cena jednej minuty w podziale na typy połączeń w latach (klienci biznesowi) Wykres Średni efektywny koszt minuty dla połączeń interkonektowych w sieciach stacjonarnych w latach

7 Spis wykresów c.d. Wykres Średni efektywny koszt minuty MTR oraz stawki za połączenia do sieci komórkowych (F2M) w latach Wykres 3-1. Penetracja usługami telefonii komórkowej w latach , wg róŝnych źródeł Wykres 3-2. Liczba przeniesionych numerów na rynku telefonii ruchomej w latach (w tys.) Wykres 3-3. Penetracja telefonii komórkowej w latach Wykres 3-4. Liczba uŝytkowników telefonii komórkowej w latach w podziale na pre-paid i post-paid (mln) Wykres 3-5. Przychody operatorów telefonii komórkowej w latach w podziale na kategorie usług (mld zł) Wykres 3-6. ARPU pre-paid i post-paid w latach (w zł) Wykres 3-7. Miesięczny wolumen rozmów na kartę SIM w latach w podziale na pre-paid i post-paid Wykres 3-8. Całkowity wolumen ruchu rozpoczynanego i kończonego w sieciach komórkowych w latach (mld minut) Wykres 3-9. Liczba wysłanych SMS w latach w podziale na pre-paid i post-paid (mld sztuk) Wykres Liczba wysłanych MMS (mln sztuk) w latach w podziale na uŝytkowników pre-paid i post-paid (mln sztuk) Wykres Udziały rynkowe operatorów telefonii komórkowej w latach (według liczby kart SIM) Wykres Liczba aktywnych kart SIM u operatorów MVNO (estymacja) w latach Wykres Przychody operatorów sieci telefonii komórkowej w latach (mln zł) Wykres Zysk netto operatorów sieci telefonii komórkowej w latach (mln zł) Wykres Przychody operatorów sieci telefonii komórkowej na pracownika w latach (tys. zł/kwartał) Wykres Zysk netto operatorów sieci telefonii komórkowej na pracownika w latach (tys. zł/kwartał) Wykres Udziały rynkowe operatorów telefonii komórkowej w latach (według przychodów) Wykres Liczba uŝytkowników pre-paid operatorów telefonii komórkowej w latach (w tyś.) Wykres Liczba abonentów post-paid operatorów telefonii komórkowej w latach (w tyś.) Wykres Liczba uŝytkowników dedykowanych ofert mobilnego dostępu do Internetu w latach (Blueconnect, iplus, Orange Free oraz Play on-line) Wykres Przyrosty netto liczby uŝytkowników pre-paid w latach (tys.) Wykres Przyrosty netto liczby abonentów post-paid w latach (tys.) Wykres Średni przychód na jednego abonenta/uŝytkownika w latach Wykres Średni przychód na jednego uŝytkownika pre-paid w latach w zł netto Wykres Średni przychód na jednego abonenta post-paid w latach Wykres MOU na jednego uŝytkownika pre-paid w latach Wykres MOU na jednego abonenta post-paid w latach Wykres SAC na jednego uŝytkownika pre-paid w latach Wykres SAC na jednego abonenta post-paid w latach Wykres Średnia efektywna cena jednej minuty w sieciach komórkowych w podziale na typy połączeń w latach Wykres Cena minuty połączenia do obcych sieci dla uŝytkowników pre-paid w latach (netto) Wykres Cena minuty połączenia do obcych sieci dla abonentów indywidualnych post-paid w latach (netto) Wykres Cena minuty połączenia do obcych sieci dla abonentów biznesowych post-paid w latach (netto) Wykres Cena minuty połączenia wewnątrz sieci dla uŝytkowników pre-paid w latach (netto) Wykres Cena minuty połączenia wewnątrz sieci dla abonentów indywidualnych post-paid w latach (netto) Wykres Cena minuty połączenia wewnątrz sieci dla abonentów biznesowych post-paid w latach (netto) Wykres Koszt wysłania jednego SMS-a dla uŝytkowników pre-paid w latach (netto) Wykres Koszt wysłania jednego SMS-a dla abonentów indywidualnych post-paid w latach (netto) Wykres Koszt wysłania jednego SMS-a dla abonentów biznesowych post-paid w latach (netto) Wykres Koszt przesłania 5 MB danych dla uŝytkowników pre-paid w 4 kwartale 2010 r. (bez wykupionych pakietów, netto) Wykres Koszt przesłania 5 MB danych dla abonentów indywidualnych postpaid w 4 kwartale 2010 r. (bez wykupionych pakietów, netto) Wykres Koszt przesłania 5 MB danych dla abonentów biznesowych post-paid w 4 kwartale 2010 r. (bez wykupionych pakietów, netto) Wykres 4-1. Udział poszczególnych technologii dostępowych w liczbie abonentów szerokopasmowego do Internetu w latach Wykres 4-2. Penetracja Internetu w latach wg róŝnych źródeł Wykres 4-3. Szacunkowa liczba uŝytkowników Internetu w latach (mln)114 Wykres 4-4. Liczba usług szerokopasmowego dostępu do Internetu w latach , z wyłączeniem dostępu mobilnego (tys.) Wykres 4-5. Całkowity rynek dostępu do Internetu w latach w podziale na kategorie usług, z wyłączeniem dostępu mobilnego (mld zł) Wykres 4-6. Liczba łączy xdsl dostarczanych w trybie BSA/LLU w latach (tys.) 120 7

8 Spis wykresów c.d. Wykres 4-7. Całkowity rynek dostępu do Internetu w latach według operatorów (mln zł) Wykres 4-8. Rynek dostępu do Internetu łączy xdsl w latach (mln zł)..122 Wykres 4-9. Liczba abonentów usług dostępu do Internetu łączy xdsl w latach (tys.) Wykres Rynek dostępu do Internetu dial-up w latach (mln zł) Wykres Czas połączeń dostępu do Internetu dial-up w latach (mln minut) Wykres Liczba uŝytkowników Internetu wśród telewizji kablowych dla poszczególnych operatorów (tys.) Wykres Liczba linii szerokopasmowych Telekomunikacji Polskiej w latach (w tys.) Wykres Przychody Telekomunikacji Polskiej z transmisji danych i dostępu do Internetu w latach (mln zł) Wykres Liczba uŝytkowników szerokopasmowego dostępu do Internetu Netii w latach (w tys.) Wykres Przychody Netii z transmisji danych i dostępu do Internetu w latach (mln zł) Wykres Średnia cena za 1Mb/s dostępu do Internetu łączami o gwarantowanej przepustowości w latach (zł za miesiąc)..129 Wykres ARPL w usługach dostępu do Internetu łączami kablowymi w latach (zł za miesiąc) Wykres Średnia efektywna cena miesięczna łączy dostępu do Internetu w latach (zł za miesiąc) Wykres Efektywne ceny miesięczne usługi neostrada tp w okresie 1Q Q 2009 (netto) oraz przyrosty netto linii (tys./kwartał) Wykres Średnia efektywna cena miesięczna łączy ADSL w podziale na główne typy przepustowości w latach (zł za miesiąc, netto) Wykres Porównanie efektywnych cen miesięcznych indywidualnego dostępu do Internetu w TP, UPC, Aster, Vectra, Multimedia Polska, Netia i Dialog (w zł netto, stan na listopad 2010 r.) Wykres 5-1. Schemat dostarczania usług outsourcingowych o coraz większej wartości dodanej Wykres 5-2. Całkowity rynek transmisji danych w latach (mld zł) w podziale na kategorie usług Wykres 5-3. Rynek dzierŝawy kanałów cyfrowych w latach (mld zł) w podziale na część hurtową i detaliczną Wykres 5-4. Rynek dzierŝawy kanałów cyfrowych w latach (mld zł) w podziale na kategorie usług Wykres 5-5. Całkowity rynek transmisji danych w latach według operatorów (mln zł) Wykres 5-6. Rynek dzierŝawy kanałów cyfrowych w latach (mld zł) Wykres 5-7. Rynek pakietowej transmisji w latach (mld zł) 147 Wykres 5-8. Średnie efektywne ceny dzierŝawy kanałów cyfrowych w latach (tys. zł) Wykres 5-9. Koszty hurtowej dzierŝawy łączy end-to-end 64 kb/s i 2 Mb/s w TP w zaleŝności od długości kanału, w ramach starej i obowiązującej od 2009 r. oferty ramowej Wykres Koszty hurtowej dzierŝawy łączy end-to-end 155 Mb/s i 622 Mb/s w TP w zaleŝności od długości kanału, w starej i nowej ofercie ramowej150 Wykres Statystyki cen łączy STM oraz Metro Ethernet wg stanu na 3Q 2010 r.152 Wykres Średnie efektywne ceny łączy IP VPN za 1Mb/s w latach (tys. zł) Wykres 6-1. PayTV (RGU) na rynku usług TV w Polsce w latach (w tyś.) 168 Wykres 6-2. Podział rynku PayTV w Polsce, Wykres 6-3. Wartość rynku PayTv w Polsce, (mln zł) Wykres 6-4. Podział rynku PayTV w Polsce w podziale na typy usług, Wykres 6-5. Wartość rynku PayTV w Polsce w podziale na typy usług, (mln zł) Wykres 6-6. Liczba klientów polskich sieci kablowych (korzystających z co najmniej jednej usługi) [tys. uŝytkowników] Wykres 6-7. Liczba RGU w Multimedia Polska w podziale na technologie [tys. RGU].176 Wykres 6-8. Udział pakietów w Multimedia Polska (tys. uŝytkowników) 180 8

9 Formularz zamówienia Aby złoŝyć zamówienie proszę przesłać formularz faksem na nr: Usługa / Tytuł projektu Zamawiający Pieczęć firmowa Osoba odpowiedzialna Raport: Stan i perspektywy rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce do roku lat po internetowej bańce - Internet wyciąga branŝę z kryzysu Edycja 2010 Data publikacji: grudzień 2010 Nazwa firmy: Adres: Adres: Nr NIP:. Nazwisko: Imię: Tel./Fax: Kodeks Etyczny Audytela Poufność Odpowiedzialność Wykonawcy Ubezpieczenie OC Wykonawcy Ogólne warunki realizacji usług Audytel S.A. Obowiązujący w firmie Audytel Kodeks Etyczny wymaga od wszystkich pracowników firmy bezwzględnego dochowania staranności zawodowej i poufności oraz stosowania zasady neutralności wobec wszystkich dostawców rozwiązań ICT oraz operatorów telekomunikacyjnych. Audytel zapewnia pełną ochronę poufnych danych Klienta przetwarzanych w związku z wykonywaniem umowy/zamówienia. Dane te będą ujawniane tylko tym pracownikom Audytela, którzy będą bezpośrednio zaangaŝowani w projekt, bez prawa ujawniania ich osobom trzecim. Po wykonaniu umowy wszystkie dane poufne mogą zostać na Ŝyczenie Klienta zwrócone lub zostaną zniszczone, zgodnie z procedurami Audytela. Ustne i pisemne oceny, analizy i rekomendacje dostarczane w trakcie projektu oraz będące produktami projektu stanowią profesjonalny osąd Audytela, bazujący na danych pochodzących z badań własnych, przekazanych przez Klienta oraz innych legalnych źródeł informacji. Audytel interpretuje je zgodnie z zasadą zachowania staranności zawodowej, jednak nie daje gwarancji, Ŝe są one poprawne i kompletne. Audytel nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zdarzeń i działań podjętych przez Klienta lub osoby trzecie pod wpływem tych ocen, analiz i rekomendacji. W przypadku powstania szkody będącej bezpośrednim następstwem działań Audytela, Klient ma prawo do dochodzenia odszkodowania za poniesione szkody do kwoty zł (jeden milion złotych), które będzie wypłacone na podstawie polisy OC Audytela bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń zgodnie z art kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność za utracone zyski jest wyłączona. Dostawca Przedstawiciel dostawcy podpis Audytel S.A. Wspólna 47/ Warszawa NIP : KRS : Emil Konarzewski, Prezes Zarządu Tel.: Cena netto Do zapłaty: zł + VAT (22%) Termin wykonania (słownie: dwadzieścia cztery tysiące zł + VAT) 3 dni robocze od daty odesłania podpisanego zamówienia Warunki płatności Płatność będzie realizowana na podstawie faktury VAT, w terminie 14 dni po dostarczeniu faktury. Współpraca z Klientem Procedura odbioru prac Prawa autorskie Promocja Dla właściwego przebiegu projektu doradczego Audytel zaleca powołanie przez Klienta kierownika projektu, odpowiedzialnego za odbiór projektu, komunikację z Audytelem oraz dostarczenie firmie Audytel dokumentów źródłowych, jeŝeli są wymagane dla wykonania umowy. Czas wykonania projektu, o ile umowa nie stanowi inaczej, biegnie od momentu przekazania przez Klienta kompletu dokumentów wymaganych w umowie/zamówieniu. Potwierdzeniem wykonania prac i podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru produktów projektu, który będzie podpisany nie później niŝ w terminie 5 dni roboczych od przekazania Klientowi finalnych produktów projektu. W przypadku zgłoszenia zastrzeŝeń przez Klienta w terminie wskazanym powyŝej, Audytel dostarczy w ciągu 5 dni roboczych ponownie produkty projektu, poprawione i uzupełnione o elementy wskazane przez Klienta. Nie zgłoszenie zastrzeŝeń w terminie uprawnia Audytel do dokonania jednostronnego odbioru produktów projektu i wystawienia faktury VAT. Prawa autorskie majątkowe do wszelkich opracowań powstałych na zamówienie Klienta pozostają wyłączną własnością firmy Audytel. Klient moŝe kopiować, tłumaczyć i wykorzystywać otrzymane materiały na własne potrzeby bez ograniczeń. Klient ma prawo do cytowania fragmentów otrzymanych materiałów z powołaniem się na źródło, wymieniając nazwę firmy Audytel oraz tytuł i rok opracowania. Publikowanie jakichkolwiek materiałów w części bądź w całości oraz uŝywanie znaku graficznego Audytela wymaga pisemnej zgody firmy Audytel. Audytel będzie miał prawo do wymienienia nazwy Klienta w swoich materiałach promocyjnych, chyba Ŝe Klient wystosuje w tej sprawie pisemne zastrzeŝenie. 9

Monitor kwartalny rynku telekomunikacyjnego

Monitor kwartalny rynku telekomunikacyjnego Monitor kwartalny rynku telekomunikacyjnego Kwartalnie aktualizowana publikacja zawierająca dane operacyjno-finansowe oraz prognozy rozwoju rynku. GRZEGORZ BERNATEK, SZEF DZIAŁU ANALIZ Rynek komunikacji

Bardziej szczegółowo

Przyszłość w infrastrukturze

Przyszłość w infrastrukturze Przyszłość w infrastrukturze SZANSE ROZWOJOWE POLSKIEGO RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO W LATACH 2016-2020 GRZEGORZ BERNATEK EMIL KONARZEWSKI, TOMASZ KULISIEWICZ EDYCJA MAJ 2016 TOMASZ KULISIEWICZ, ANALITYK

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż usług kurierskich i pocztowych dla jednostek objętych ustawą Pzp

Sprzedaż usług kurierskich i pocztowych dla jednostek objętych ustawą Pzp Sprzedaż usług kurierskich i pocztowych dla jednostek objętych ustawą Pzp W niniejszym dokumencie zawarto opis dedykowanych opracowań z zakresu analizy rynku usług pocztowych i kurierskich, jakie ma w

Bardziej szczegółowo

Oferta na zestaw raportów rynkowych:

Oferta na zestaw raportów rynkowych: Oferta na zestaw raportów rynkowych: RAPORT TELEKOMUNIKACYJNY 2011 MONITOR KWARTALNY RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO RYNEK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SEKTORZE OBJĘTYM USTAWĄ PZP RYNEK USŁUG DATACENTER W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Rynek usług datacenter w Polsce

Rynek usług datacenter w Polsce Rynek usług datacenter w Polsce RAPORT ANALITYCZNY EDYCJA 2014 GRZEGORZ BERNATEK, SZEF DZIAŁU ANALIZ Z przyjemnością przedstawiamy Państwu kolejny raport opracowany przez Dział Analiz firmy Audytel. Tym

Bardziej szczegółowo

Rynek dostawców usług przetwarzania w chmurze w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem usług IaaS

Rynek dostawców usług przetwarzania w chmurze w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem usług IaaS Rynek dostawców usług przetwarzania w chmurze w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem usług IaaS RAPORT ANALITYCZNY EDYCJA 2015 GRZEGORZ BERNATEK, LIDER CENTRUM KOMPETENCJI IT Z przyjemnością przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Efektywność zakupu energii elektrycznej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Efektywność zakupu energii elektrycznej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Efektywność zakupu energii elektrycznej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego RAPORT Z BADANIA PRZEPROWADZONEGO W WSPÓŁPRACY ZE ZWIĄZKIEM POWIATÓW POLSKICH GRZEGORZ BERNATEK EMIL KONARZEWSKI DZIAŁ BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce

Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce Szanse rozwojowe w latach 2015-2019 Emil Konarzewski, Tomasz Kulisiewicz, Grzegorz Bernatek Audytel SA 23.09.2014 Telecom Briefing:

Bardziej szczegółowo

Rynek usług telekomunikacyjnych w sektorze objętym ustawą Pzp

Rynek usług telekomunikacyjnych w sektorze objętym ustawą Pzp Rynek usług telekomunikacyjnych w sektorze objętym ustawą Pzp RAPORT ANALITYCZNY, EDYCJA 2015 Raport opracowany został na podstawie analizy ogłoszeń podmiotów publicznych, które w latach 2009-2012 zawarły

Bardziej szczegółowo

Rynek usług telekomunikacyjnych w sektorze objętym ustawą Pzp

Rynek usług telekomunikacyjnych w sektorze objętym ustawą Pzp Rynek usług telekomunikacyjnych w sektorze objętym ustawą Pzp RAPORT ANALITYCZNY, EDYCJA 2014 Raport opracowany został na podstawie analizy ogłoszeń podmiotów publicznych, które w latach 2009-2013 zawarły

Bardziej szczegółowo

MONITOR SPRZEDAŻY USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

MONITOR SPRZEDAŻY USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH MONITOR SPRZEDAŻY USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH NA POLSKIM RYNKU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OFERTA SERWISU INFORMACYJNEGO 2011 AUDYTEL SA 1. ANALIZA UWARUNKOWAŃ RYNKU PUBLICZNEGO Rynek publiczny staje się dla dostawców

Bardziej szczegółowo

Rynek usług data center w Polsce

Rynek usług data center w Polsce Rynek usług data center w Polsce RAPORT ANALITYCZNY EDYCJA 2016 GRZEGORZ BERNATEK, SZEF DZIAŁU ANALIZ Z przyjemnością przedstawiamy Państwu kolejny raport opracowany przez Dział Analiz firmy Audytel. Tym

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r.

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r. Rynek telekomunikacyjny 2010 Warszawa, 28 października 2011r. Agenda Ogólna charakterystyka rynku Telefonia stacjonarna Telefonia ruchoma Dostęp do Internetu Ogólna charakterystyka rynku Wartość rynku

Bardziej szczegółowo

Rynek sprzedaży energii elektrycznej w sektorze objętym ustawą Pzp

Rynek sprzedaży energii elektrycznej w sektorze objętym ustawą Pzp Rynek sprzedaży energii elektrycznej w sektorze objętym ustawą Pzp RAPORT ANALITYCZNY, EDYCJA 2013 Raport opracowany został na podstawie analizy ogłoszeń podmiotów publicznych, które w latach 2009-2012

Bardziej szczegółowo

Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce

Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce + Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik 2012 r. 1. Cel i zakres analizy...3 2. Urząd Komunikacji Elektronicznej dane zbierane

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Wykład 2 Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Gaj: z mapy znikają białe plamy i poprawia się infrastruktura światłowodowa

Bardziej szczegółowo

Raport Porównanie oferty abonamentowej operatorów. telefonii komórkowej dla typowego uŝytkownika. Łukasz Idrian Analityk Rynku ICT

Raport Porównanie oferty abonamentowej operatorów. telefonii komórkowej dla typowego uŝytkownika. Łukasz Idrian Analityk Rynku ICT Raport Porównanie oferty abonamentowej operatorów telefonii komórkowej dla typowego uŝytkownika Łukasz Idrian Analityk Rynku ICT Grzegorz Bernatek Kierownik Działu Analiz Audytel S.A. (Maj 2009) Audytel

Bardziej szczegółowo

Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010

Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010 Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r.

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Opracowanie na podstawie raportu PMR: The telecommunications market in Poland 2005 2008 1.1. Polski

Bardziej szczegółowo

Spotkanie prasowe Warszawa 16 lutego 2010

Spotkanie prasowe Warszawa 16 lutego 2010 Spotkanie prasowe Warszawa 16 lutego 2010 Strategia rozwoju usług telekomunikacyjnych dla firm Agenda Skąd przychodzimy? Kim Jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Skąd przychodzimy? Trochę historii ASTER 1994 początek

Bardziej szczegółowo

Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce

Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce Szanse rozwojowe w latach 2014-2018 Grzegorz Bernatek, Audytel SA 19.03.2014 Plan prezentacji Monitor rynku telekomunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Spadek wartości rynku w 2009 r. -odwrócenie trendu czy wypadek przy pracy?

Spadek wartości rynku w 2009 r. -odwrócenie trendu czy wypadek przy pracy? Spadek wartości rynku w 2009 r. -odwrócenie trendu czy wypadek przy pracy? GRZEGORZ BERNATEK, EMIL KONARZEWSKI, TOMASZ KULISIEWICZ AUDYTEL S.A. Strona 1 z 17 Agenda Audytel - o firmie Portfolio usługł

Bardziej szczegółowo

Cloud TV. transmisja kontentu TV w. KONFERENCJA KIKE, 21-22 MAJ 2014r.

Cloud TV. transmisja kontentu TV w. KONFERENCJA KIKE, 21-22 MAJ 2014r. Cloud TV transmisja kontentu TV w w sieci IP MPLS EXATEL KONFERENCJA KIKE, 21-22 MAJ 2014r. Cloud TV - ANALIZA RYNKU Sytuacja rynkowa. TVK ISP ISP & TVK Abonent końcowy Cloud TV - ANALIZA RYNKU Wynik analizy

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Prezesa UKE w sprawie opłat detalicznych za połączenia do sieci komórkowych stosowanych przez mobilnych operatorów zasiedziałych

Stanowisko Prezesa UKE w sprawie opłat detalicznych za połączenia do sieci komórkowych stosowanych przez mobilnych operatorów zasiedziałych Stanowisko Prezesa UKE w sprawie opłat detalicznych za połączenia do sieci komórkowych stosowanych przez mobilnych operatorów zasiedziałych 1 marca 2011 r. Wstęp Jednym z podstawowych celów polityki Prezesa

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Churn

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Churn Wykład 2 Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Churn Z ostatnich dni.. www.administrator24.info SOKiK podtrzymał karę

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2011 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2011 roku + Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2011 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2012 1. Wstęp... 3 2. Dostęp do sieci Internet... 6 2.1. Rynek detaliczny...

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Rynek kablowy w Polsce i w Europie

Rynek kablowy w Polsce i w Europie Rynek kablowy w Polsce i w Europie Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej 14 Konferencja Technik Szerokopasmowych VECTOR, Gdynia maj 2015 2015 wzrost ogólnej liczby klientów

Bardziej szczegółowo

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r.

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r. Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI Warszawa, 28 luty 2011 r. Segment Telekom 2 Segment Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy MNI tworzą: o Grupa Hyperion Głównym rodzajem świadczonych

Bardziej szczegółowo

Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej

Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej GSMONLINE.PL Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej 2009-02-25 Multimedia opublikowały swoje wyniki za 2008 r.: Na dzień 31 grudnia 2008 r. Grupa posiadała łącznie

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku + Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2013 1. Wstęp... 3 2. Dostęp do sieci Internet... 5 2.1. Rynek detaliczny...

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku + Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2013 1. Wstęp... 3 2. Dostęp do sieci Internet... 5 2.1. Rynek detaliczny...

Bardziej szczegółowo

Analiza cen wybranych pakietów usług wiązanych double play i triple play

Analiza cen wybranych pakietów usług wiązanych double play i triple play + Analiza cen wybranych pakietów usług wiązanych double play i triple play Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, 2011 r. 1. Przedmiot analizy... 3 2. Rynek usług wiązanych... 3 2.1. Pakiety

Bardziej szczegółowo

Porównanie nasycenia rynku usługami telefonii ruchomej w Polsce

Porównanie nasycenia rynku usługami telefonii ruchomej w Polsce Porównanie nasycenia rynku usługami telefonii ruchomej w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2016 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Prezes Urzędu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2014 Wstęp... 4 1. Dostęp do sieci Internet... 7 1.1. Rynek detaliczny... 7 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu lutego 2017

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu lutego 2017 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 20 26 lutego 2017 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 20.02 Rzeczpospolita: Komórkowi giganci nie sięgnęli po unijne miliardy na internet Autor: Urszula

Bardziej szczegółowo

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44 Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji 2014-07-02 15:45:44 2 Analiza chorwackiego sektora telekomunikacyjnego - najważniejsze wskaźniki, telekomunikacja w dobie kryzysu, główni gracze na rynku, podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lutego Informacja Prasowa

Warszawa, 27 lutego Informacja Prasowa Warszawa, 27 lutego 2009 Informacja Prasowa Dynamiczny rozwój PTC w 2008 roku Rosnące przychody Spółki Wzrost liczby klientów abonamentowych o 17 % w porównaniu do roku 2007 Ponad 12% wzrost wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2014 Analiza regionalna Prognozy rozwoju na lata

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2014 Analiza regionalna Prognozy rozwoju na lata Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2014 Analiza regionalna 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 2500 Sprawdź w raporcie Jacy są najważniejsi dostawcy usług internetowych, operatorzy

Bardziej szczegółowo

Usługi. biznesowego. dla segmentu. w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. 2edycja! telekomunikacyjne. Data publikacji: IV kwartał 2012

Usługi. biznesowego. dla segmentu. w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. 2edycja! telekomunikacyjne. Data publikacji: IV kwartał 2012 2edycja! Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016 Data publikacji: IV kwartał 2012 Język: polski, angielski Słowo od autora Usługi telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2014 Wstęp... 4 1. Dostęp do sieci Internet... 7 1.1. Rynek detaliczny... 7 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

Strategia Netii zdobycia miliona klientów usług szerokopasmowych. 18 kwietnia 2007 r.

Strategia Netii zdobycia miliona klientów usług szerokopasmowych. 18 kwietnia 2007 r. Strategia Netii zdobycia miliona klientów usług szerokopasmowych 18 kwietnia 2007 r. 1 Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te nie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju

SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju Warszawa, 4 października 2011r. SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju A. Część ogólna 1. Skład delegacji Krzysztof Ołpiński - naczelnik Wydziału Danych Operatorów w Departamencie Analiz

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, grudzień 2008 r. 1/50

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, grudzień 2008 r. 1/50 Raport o usługach telefonii ruchomej w u międzynarodowym wewnątrz Wspólnoty Warszawa, grudzień 2008 r. 1/50 Spis treści. 1. Przedmiot i cel raportu... 3 2. Opłaty w u regulowanym... 3 3. Średnie stawki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia.

OGŁOSZENIE. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia. Nr sprawy: GDDKiA O/Ł.Z-12/aw/1/10/2014/zw OGŁOSZENIE o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej

Bardziej szczegółowo

Polsat Planowane zmiany. KPI i danych finansowych. Warszawa, 13 sierpnia 2014 r.

Polsat Planowane zmiany. KPI i danych finansowych. Warszawa, 13 sierpnia 2014 r. Nowa Grupa Polsat Planowane zmiany w sposobie raportowania KPI i danych finansowych Warszawa, 13 sierpnia 2014 r. Tomasz Szeląg Członek Zarządu, CFO Bartłomiej Drywa Dyrektor Relacji Inwestorskich Katarzyna

Bardziej szczegółowo

TTM Nemo nowe synchronizacje usług szerokopasmowych. Warszawa, 28.07.2011 r.

TTM Nemo nowe synchronizacje usług szerokopasmowych. Warszawa, 28.07.2011 r. TTM Nemo nowe synchronizacje usług szerokopasmowych 1 Warszawa, 28.07.2011 r. Stanowisko UKE w sprawie Procesu TTM (1/2) W dniu 14 lipca 2011 r. TP złożyła wniosek o zbadanie czy w związku z planowanym

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) * Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w

Bardziej szczegółowo

dodanych Rynek usług w Polsce 2011 2edycja! i multimedialnych Prognozy rozwoju na lata 2011-2015 Data publikacji: kwiecień 2011

dodanych Rynek usług w Polsce 2011 2edycja! i multimedialnych Prognozy rozwoju na lata 2011-2015 Data publikacji: kwiecień 2011 2edycja! Rynek usług dodanych i multimedialnych w Polsce 2011 Prognozy rozwoju na lata 2011-2015 Data publikacji: kwiecień 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Zdecydowana większość przychodów

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

PTC osiągnęła wzrost przychodów i bazy klientów w trzecim kwartale 2008 realizując załoŝone cele finansowe i operacyjne

PTC osiągnęła wzrost przychodów i bazy klientów w trzecim kwartale 2008 realizując załoŝone cele finansowe i operacyjne Informacja prasowa Warszawa, 6 listopada 2008 PTC osiągnęła wzrost przychodów i bazy klientów w trzecim kwartale 2008 realizując załoŝone cele finansowe i operacyjne Wzrost przychodów o 6,6% Wzrost EBITDY

Bardziej szczegółowo

Gosp. domowe z komputerem 7,2 mln (54%) 0,4mln * Gosp. domowe z internetem 3,9 mln (30%) 1,3 mln *

Gosp. domowe z komputerem 7,2 mln (54%) 0,4mln * Gosp. domowe z internetem 3,9 mln (30%) 1,3 mln * Polski Rynek Telekomunikacyjny połowy 2008 roku Jerzy Straszewski prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej wrzesień 2008 r. Polska dane makroekonomiczne Liczba gosp. domowych 13,2 mln Gosp. domowe

Bardziej szczegółowo

Polski rynek telekomunikacyjny w liczbach

Polski rynek telekomunikacyjny w liczbach Polski rynek telekomunikacyjny w liczbach Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej 10 Konferencja Technik Szerokopasmowych - Sopot, 2 czerwca 2011 Prezentacja opisuje polski

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Wydział Analiz i Strategii. Analiza substytucji usług głosowych

Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Wydział Analiz i Strategii. Analiza substytucji usług głosowych Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Wydział Analiz i Strategii Analiza substytucji usług głosowych Maj 2009 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. SUBSTYTUCJA USŁUG GŁOSOWYCH NA POLSKIM RYNKU TELEKOMUNIKACYJNYM..

Bardziej szczegółowo

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 2200 Sprawdź w raporcie Ile wart jest biznesowy

Bardziej szczegółowo

Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK. Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury

Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK. Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK 29 marca 2010 roku Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury Regulacje ex ante Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Raport na temat cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce

Raport na temat cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Raport na temat cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, marzec 2012 r. Spis treści 1. Zakres i cel analizy... 3 2. Metodologia... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/37

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/37 Analiza cen usług telefonii ruchomej w Polsce w latach 2005-2007 Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/37 Spis treści 1. Cel, zakres analizy...3 2. Ceny krajowe...4 2.1. Ceny średnie...4 2.1.1 Metoda analizy...4

Bardziej szczegółowo

TELEFONIA DIALOG S.A. KONFERENCJA PRASOWA

TELEFONIA DIALOG S.A. KONFERENCJA PRASOWA TELEFONIA DIALOG S.A. KONFERENCJA PRASOWA 2 października 2006 STRATEGIA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. WOBEC TELEFONII DIALOG S.A. Lubin, wrzesień 2006r. Warianty dla Telefonii DIALOG S.A. Dla KGHM celem jest

Bardziej szczegółowo

Porównanie cen usług połączeń telefonicznych do sieci ruchomych świadczonych przez Telekomunikację Polską S.A. i jej największych, stacjonarnych

Porównanie cen usług połączeń telefonicznych do sieci ruchomych świadczonych przez Telekomunikację Polską S.A. i jej największych, stacjonarnych Porównanie cen usług połączeń telefonicznych do sieci ruchomych świadczonych przez Telekomunikację Polską S.A. i jej największych, stacjonarnych konkurentów w 2005 i 2008 roku. Warszawa, kwiecień 2009

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert telefonii stacjonarnej dla klientów biznesowych

Analiza ofert telefonii stacjonarnej dla klientów biznesowych Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Wydział Analiz Analiza ofert telefonii stacjonarnej dla klientów biznesowych Wrzesień 2008 Spis treści Wstęp... 3 1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

2 edycja! Rynek VoIP. w Polsce 2010. Prognozy rozwoju na lata 2011-2015. Data publikacji: styczeń 2011. Język: polski, angielski

2 edycja! Rynek VoIP. w Polsce 2010. Prognozy rozwoju na lata 2011-2015. Data publikacji: styczeń 2011. Język: polski, angielski 2 edycja! Rynek VoIP w Polsce 2010 Prognozy rozwoju na lata 2011-2015 Data publikacji: styczeń 2011 Język: polski, angielski www.itandtelecompoland.com Słowo od autora Spadające ceny telefonii stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 71/2014

RAPORT BIEŻĄCY 71/2014 Warszawa, 22 października r. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8 Warszawa

Bardziej szczegółowo

informacji Formularz F00 Informacja o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym (wydatki na infrastrukturę w sieci ruchomej)

informacji Formularz F00 Informacja o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym (wydatki na infrastrukturę w sieci ruchomej) L.p. Przedmiot informacji Proponowana zmiana Uzasadnienie Formularz F00 Informacja o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym 1. 00.02.3.1 (wydatki na infrastrukturę w sieci ruchomej) 2. 00.02.4 (wartość infrastruktury)

Bardziej szczegółowo

Zob. tabela z korektami danych finansowych na str. 5 3

Zob. tabela z korektami danych finansowych na str. 5 3 Warszawa, 12 lutego 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I III kw r.

Wyniki finansowe za I III kw r. Wyniki finansowe za I III kw. 28 r. Telekonferencja dla inwestorów / Konferencja prasowa 13 listopada 28 r. www.inwestor.netia.pl Kluczowe osiągnięcia Transakcja nabycia Tele2 Polska zamknięta wcześniej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 27 marca 2013 roku do odwołania

Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 27 marca 2013 roku do odwołania Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 27 marca 2013 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie pragnę poinformować, że informację referować będzie przedstawiciel Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jednocześnie pragnę poinformować, że informację referować będzie przedstawiciel Urzędu Komunikacji Elektronicznej. MINISTER TRANSPORTU Warszawa, dnia maja 2007 r. ŁT3k-0702-1/07 Pan Janusz Kołodziej Przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejm Rzeczypospolitej Polskiej W odpowiedzi na pismo INF-0181-139/07 z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2014 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2014 roku Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2014 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2015 Spis treści Wstęp... 4 1. Dostęp do sieci Internet... 8 1.1. Rynek detaliczny...

Bardziej szczegółowo

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 -

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Spis treści SPIS TREŚCI: TARYFA DARMOWE ROZMOWY MAX...4 JEDNORAZOWE OPŁATY PODSTAWOWE...4 2. STAŁE

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe 2013

Podsumowanie finansowe 2013 Podsumowanie finansowe 2013 Warszawa, 25.03.2014 r. Struktura właścicielska i operacyjna Zygmunt Solorz-Żak* ING OFE ok. 5% ok. 66% ok. 29% Pozostali akcjonariusze 100% 100% Sprzedaż pojemności HSPA+ Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik 2016 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Wprowadzenie... 2 2.1. Internet

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2010 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2010 roku + Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 21 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 211 1. Wstęp... 3 2. Dostęp do sieci Internet... 5 2.1. Rynek detaliczny... 5

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, grudzień 2007 r. 1/35

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, grudzień 2007 r. 1/35 Analiza cen usług telefonii ruchomej w roamingu międzynarodowym wewnątrz Wspólnoty Warszawa, grudzień 2007 r. 1/35 Spis treści 1. Przedmiot, cel, zakres analizy...3 2. Opłaty w roamingu regulowanym...4

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 27 marca 2 kwietnia 2017

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 27 marca 2 kwietnia 2017 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 27 marca 2 kwietnia 2017 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 27.03 Puls Biznesu: Multimedia szukają chętnych na prąd Autor: Magdalena Graniszewska,

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, marzec 2010 r. 1/54

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, marzec 2010 r. 1/54 Raport o usługach telefonii ruchomej w roamingu międzynarodowym wewnątrz Wspólnoty Warszawa, marzec 2010 r. 1/54 Spis treści 1. Przedmiot raportu... 3 2. Opłaty w roamingu regulowanym... 3 3. Usługi hurtowe...

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, maj 2015 r. Spis treści Spis treści... 1 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 4.12.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej SA. Usługa Telefoniczna na sieci TP

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 35

Cennik Lepszy Telefon 35 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce + Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, grudzień 2012 r. 1. Cel i zakres analizy... 3 2. Metodologia... 3 2.1. Metoda kalkulacji

Bardziej szczegółowo

Strategie rozwoju małych firm telekomunikacyjnych na globalnym rynku szanse i zagrożenia dla uczestników klastra e-południe Marcin Jabłoński

Strategie rozwoju małych firm telekomunikacyjnych na globalnym rynku szanse i zagrożenia dla uczestników klastra e-południe Marcin Jabłoński Strategie rozwoju małych firm telekomunikacyjnych na globalnym rynku szanse i zagrożenia dla uczestników klastra e-południe Marcin Jabłoński Connectionpoint.eu Marcin Jabłoński Prezes Zarządu Connectionpoint

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług wiązanych w Polsce

Analiza cen usług wiązanych w Polsce + Analiza cen usług wiązanych w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, marzec 2015 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Wprowadzenie... 2 2.1. Usługi wiązane w Unii Europejskiej...

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe Telekomunikacji Polskiej i operatorów MNO przy obecnych stawkach MTR oraz w wyniku ich obniżenia

Przepływy finansowe Telekomunikacji Polskiej i operatorów MNO przy obecnych stawkach MTR oraz w wyniku ich obniżenia Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Przepływy finansowe Telekomunikacji Polskiej i operatorów MNO przy obecnych stawkach oraz w wyniku ich obniżenia Stawki za

Bardziej szczegółowo

Usługi krajowe. Godzinka za grosze 6M

Usługi krajowe. Godzinka za grosze 6M Usługi krajowe Opłata Abonamentowa za taryfę 20 20,16 zł 40 40,33 zł 60 60,49 zł 80 80,65 zł Taryfy Rodzinne 110 110,90 zł 140 141,14 zł 170 171,39 zł 210 211,72 zł Minuty wliczone w Opłatę Abonamentową

Bardziej szczegółowo

ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet

ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009-2012

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009-2012 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009-2012 Warszawa, styczeń 2013 r. 1. Wstęp... 3 2. Telefonia stacjonarna... 4 2.1. Posiadanie telefonu stacjonarnego... 4 2.2. Średnie miesięczne

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 87/2010

RAPORT BIEŻĄCY 87/2010 Warszawa, 28 lipca 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8 Warszawa CeTO

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 240041-2011 z dnia 2011-09-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej,

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-10/2011 ... Załącznik nr 4 do SIWZ. (Pieczęć adresowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-10/2011 ... Załącznik nr 4 do SIWZ. (Pieczęć adresowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY (Pieczęć adresowa Wykonawcy) Nazwa przedmiotu zamówienia: FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 4 do SIWZ Świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych, szerokopasmowego łącza transmisji danych (VPN) oraz

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

ŁT-6. Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet

ŁT-6. Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacyjne Sieci

Telekomunikacyjne Sieci Telekomunikacyjne Sieci Szerokopasmowe Dr inż. Jacek Oko Wydział Elektroniki Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Katedra Radiokomunikacji i Teleinformatyki Pracownia Sieci Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Strony oświadczają Ŝe Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów określonych

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich bez limitu

Cennik* Do wszystkich bez limitu * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za rok 2006 Konferencja prasowa 2 marca 2007 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za rok 2006 Konferencja prasowa 2 marca 2007 r. Wyniki finansowe i operacyjne za rok 2006 Konferencja prasowa 2 marca 2007 r. www.investor.netia.pl 1 Agenda Wprowadzenie Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu Wyniki operacyjne za rok 2006 Paweł Karłowski,

Bardziej szczegółowo