Czy kryzys przestraszy przedsiębiorców?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy kryzys przestraszy przedsiębiorców?"

Transkrypt

1 Atrakcyjność Inwestycyjna w branżach polskiej gospodarki Czy kryzys przestraszy przedsiębiorców? Tomasz Peplak W jaki sposób możemy zminimalizować ryzyko niepowodzenia w biznesie? Jak wybrać ten właściwy rodzaj działalności gospodarczej, który przyniesie nam oczekiwane dochody? Pytanie to jest szczególnie ważne obecnie, kiedy spowolnienie gospodarcze w naszym kraju rozgościło się na dobre, a przedsiębiorstwa ograniczają produkcję i zwalniają pracowników. Na tak zadane pytania trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Jednak pewnych wskazówek może nam dostarczyć publikowany już po raz szósty przez Gazetę MSP ranking Atrakcyjności Inwestycyjnej. Szereguje on branże polskiej gospodarki według ich potencjalnego ryzyka gospodarczego. Trochę teorii Atrakcyjność Inwestycyjna określa zdolność danej branży do osiągania lepszych niż inne branże wartości szczegółowych wskaźników finansowych. Dotyczy to przede wszystkim maksymalizacji rentowności, minimalizacji kosztów prowadzonej działalności oraz zapewnienia szybkiego zwrotu środków finansowych zainwestowanych w daną działalność gospodarczą. Do wyliczenia wskaźnika Atrakcyjności Inwestycyjnej wykorzystujemy 16 szczegółowych wskaźników finansowych, charakteryzujących poszczególne obszary funkcjonowania przedsiębiorstw wchodzących w skład danej branży. Należą do nich: 1. Dynamika przychodów 2. Rentowność brutto 3. Rentowność netto 4. Płynność bieżąca 5. Płynność szybka 6. Udział przychodów finansowych w przychodach ze sprzedaży 7. Udział dotacji w przychodach ze sprzedaży 8. Dynamika zatrudnienia 9. Materiałochłonność i energochłonność działalności 10. Udział podatków w przychodach ze sprzedaży 11. Udział kosztów finansowych w przychodach ze sprzedaży 12. Udział kosztów finansowych w przychodach finansowych 13. Rotacja należności handlowych 14. Rotacja zobowiązań handlowych 15. Udział zobowiązań handlowych w należnościach handlowych 16. Dynamika wynagrodzeń. Jak czytać wskaźniki? Wskaźniki od 1. do 8. to stymulanty, czyli takie parametry finansowe, których wysokie wartości korzystnie świadczą o kondycji finansowej firmy czy branży. Wskaźniki od 9. do 16. to destymulanty, których niskie wartości uznawane są za korzystne dla dalszego rozwoju działalności gospodarczej. Spośród wszystkich badanych branż, za najbardziej atrakcyjną 10 styczeń 2009

2 RAPORT: RAPORT: Atrakcyjność Inwestycyjna w branżach polskiej gospodarki BRANŻE PRODUKCYJNE O WYSOKIEJ ATRAKCYJNOŚCI 1. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów koksowania węgla 1, Produkcja technicznych artykułów ściernych 0, Produkcja włókien szklanych 0, Wydawanie gazet 0, Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych 0, Produkcja cukru 0, Kopalnictwo gliny i kaolinu 0, Produkcja oraz naprawa łodzi wycieczkowych i sportowych 0, Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 0, Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 0, Produkcja gazów technicznych 0, Produkcja leków i preparatów farmaceutycznych 0, Produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) 0, Zagospodarowanie niemetalowych odpadów 0, Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych 0, Produkcja nawozów sztucznych i związków azotowych 0, Produkcja szkła płaskiego i wyrobów ze szkła płaskiego 0, Produkcja pozostałych artykułów spożywczych 0, Produkcja wytwornic pary, z wyjątkiem kotłów do co 0, Produkcja szkła płaskiego 0, Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych 0, Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych 0, Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza 0, Produkcja narzędzi 0, Produkcja środków myjących i czyszczących 0, Produkcja cementu 0, Przetwórstwo herbaty i kawy 0, Produkcja arkuszy fornirowych oraz produkcja płyt i sklejek 0, Produkcja maszyn do przetwórstwa żywności, tytoniu i napojów 0, Produkcja materiałów i wyrobów ceramicznych ogniotrwałych 0, Produkcja barwników i pigmentów 0, Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych 0, Wydawanie książek 0, Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych 0,253 inwestycyjnie należy uznać taką, która charakteryzuje się najlepszymi wskaźnikami finansowymi opisującymi najważniejsze, z punktu widzenia inwestora, sfery funkcjonowania przedsiębiorstw należących do danej branży. Branża najbardziej atrakcyjna inwestycyjnie posiada syntetyczny wskaźnik o wartości 1. Kolejne branże charakteryzują się wskaźnikami odpowiednio niższymi. Ogólnie możemy wyróżnić dwie grupy rodzajów działalności: C branże atrakcyjne dla inwestorów, posiadające wartość wskaźnika zawierającą się w przedziale 1-0, C branże nieatrakcyjne dla inwestorów, w przypadku których wartość wskaźnika spada poniżej 0. Ze względu na odmienną specyfikę działalności produkcyjnej oraz usługowej, wskaźnik Atrakcyjności Inwestycyjnej obliczany jest oddzielnie dla każdego z tych dwóch rodzajów aktywności gospodarczej. Należy w tym przypadku dokonywać porównań tylko i wyłącznie w obrębie danego rodzaju działalności gospodarczej produkcyjnej lub usługowej. Kryteria klasyfikacji Zgodnie z obowiązującą w naszym kraju klasyfikacją PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), podstawową jednostką grupującą przedsiębiorstwa zajmujące się tym samym rodzajem działalności jest klasa PKD, nazywana potocznie branżą. W prezentowanych tabelach zebrane zostały wszystkie rodzaje działalności gospodarczych w Polsce, dla których możliwe i celowe z punktu widzenia niniejszej analizy było wyliczenie wskaźnika Atrakcyjności Inwestycyjnej. Branże uszeregowane zostały od najwyższej do najniższej atrakcyjności dla inwestora. Oczywiście wnioski na temat kondycji finansowej całych branż nie uwzględniają złożonej i często zróżnicowanej kondycji finansowej poszczególnych podmiotów gospodarczych. Jednak z drugiej strony wyniki branży w sposób uśredniony reprezentują dokonania finansowe wszystkich podmiotów wchodzących w jej skład. Działalność produkcyjna Jeżeli zdecydujemy się rozpocząć działalność gospodarczą w sferze produkcyjnej, to mamy do wyboru 176 rodzajów działalności. Spośród nich, za pośrednictwem wskaźnika AI, 92 można uznać za atrakcyjne dla inwestorów, natomiast 84 za nieatrakcyjne. styczeń

3 Z najmniejszym ryzykiem w nadchodzącym roku będą wiązały się inwestycje w przedsięwzięcia związane z: C wytwarzaniem i przetwarzaniem produktów koksowania węgla, C produkcją technicznych artykułów ściernych, C produkcją włókien szklanych, C wydawaniem gazet, C produkcją podstawowych substancji farmaceutycznych. Na przeciwległym krańcu znajdują się branże charakteryzujące się najwyższym ryzykiem funkcjonowania. Najgorszymi parametrami charakteryzuje się: C produkcja i naprawa statków, C produkcja pozostałych tkanin, C produkcja odzieży dzianej, C odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, C odlewnictwo metali lekkich. Działalność nieprodukcyjna Potencjalny inwestor zainteresowany ulokowaniem swoich środków w działalność nieprodukcyjną (budownictwo, handel, działalność usługową) będzie miał do wyboru 98 branż nieprodukcyjnych, w tym 54 branże charakteryzujące się niskim ryzykiem funkcjonowania. Wśród najmniej ryzykownych należy wymienić: C pozostałe formy udzielania kredytów, ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA To syntetyczny wskaźnik szeregujący wszystkie branże gospodarcze od najwyższej do najniższej atrakcyjności dla inwestora lub inaczej od najniższego do najwyższego ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Branża najatrakcyjniejsza inwestycyjnie posiada syntetyczny wskaźnik o wartości 1. Kolejne branże charakteryzują się wskaźnikami odpowiednio niższymi. Ogólnie możemy wyróżnić dwie grupy branż: 1. Branże atrakcyjne wartość wskaźnika AI w przedziale Branże nieatrakcyjne wskaźnik AI poniżej wartości 0. C 35. Produkcja krzeseł i mebli do siedzenia 0, Produkcja szkła gospodarczego 0, Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu 0, Produkcja pomp i sprężarek 0, Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych 0, Produkcja pojemników metalowych 0, Produkcja płytek ceramicznych 0, Produkcja pozostałych wyrobów z surowców niemetalicznych 0, Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej 0, Wyprawianie i barwienie skór futerkowych 0, Produkcja nici do szycia 0, Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa 0, Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej 0, Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 0, Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych 0, Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi 0, Drukowanie gazet 0, Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych 0, Produkcja obuwia 0, Produkcja chleba oraz świeżych wyrobów 0, Produkcja pozostałych mebli biurowych i sklepowych 0, Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży 0, Produkcja bielizny 0, Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania 0, Produkcja przypraw 0, Produkcja dzianin 0, Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego 0, Pozostała działalność poligraficzna 0, Produkcja sprzętu sportowego 0, Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia 0, Produkcja silników elektrycznych, prądnic i transformatorów 0, Wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy 0, Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa 0, Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 0, Produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich 0, Produkcja pieczywa cukierniczego trwałego 0, Produkcja opakowań drewnianych 0, Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 0, Produkcja odzieży skórzanej 0, Produkcja alkoholu etylowego 0, Produkcja aluminium 0, Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 0, Produkcja pozostałych chemikaliów organicznych 0, Produkcja wyrobów gipsowych dla budownictwa 0, Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych 0, Produkcja wyrobów ze skał i kamienia naturalnego 0, Produkcja konstrukcji metalowych oraz ich części 0, Produkcja przędzy z jedwabiu oraz z włókien chemicznych 0, Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych 0, Produkcja pozostałych wyrobów gumowych 0, Produkcja pozostałych chemikaliów nieorganicznych 0, Produkcja sprzętu elektrycznego 0, Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych 0, Produkcja zaprawy murarskiej 0, Produkcja piwa 0, Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych 0, Produkcja opakowań z metali lekkich 0, Produkcja farb i lakierów 0, styczeń 2009

4 C działalność prawniczą, C pogrzeby i działalność pokrewną, C rekrutację pracowników i pozyskiwanie personelu, C badania i analizy techniczne. Zdecydowanie najgorzej w zestawieniu branż nieprodukcyjnych wypadają: C sprzedaż detaliczna artykułów używanych, C pozostałe pośrednictwo finansowe, C wykonywanie robót budowlanych drogowych, C pozostała działalność rekreacyjna, C transport kolejowy. Jaki będzie ten rok? Wydaje się, że tegoroczne wyniki rankingu znajdowały się jeszcze pod wyraźnym wpływem dobrej koniunktury w polskiej gospodarce. Potwierdzają to dobre wyniki finansowe poszczególnych branż, wyższe wskaźniki dynamiki i rentowności Wskaźniki finansowe użyte przy obliczaniu wskaźnika Atrakcyjności Inwestycyjnej 1. Dynamika przychodów 2. Rentowność brutto 3. Rentowność netto 4. Płynność bieżąca 5. Płynność szybka 6. Udział przychodów finansowych w przychodach ze sprzedaży 7. Udział dotacji w przychodach ze sprzedaży 8. Materiałochłonność i energochłonność działalności 9. Udział podatków w przychodach ze sprzedaży 10. Udział kosztów finansowych w przychodach ze sprzedaży 11. Udział kosztów finansowych w przychodach finansowych 12. Dynamika zatrudnienia 13. Rotacja należności handlowych 14. Rotacja zobowiązań handlowych 15. Udział zobowiązań handlowych w należnościach handlowych 16. Dynamika wynagrodzeń. C BRANŻE PRODUKCYJNE O NISKIEJ ATRAKCYJNOŚCI 1. Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej -0, Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych -0, Produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja drewna -0, Produkcja kurków i zaworów -0, Produkcja miedzi -0, Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych -0, Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa -0, Wydobywanie żwiru i piasku -0, Odlewnictwo żeliwa -0, Wytwarzanie produktów przemiału zbóż -0, Wykańczanie materiałów włókienniczych -0, Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych -0, Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia -0, Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych -0, Przetwórstwo owoców i warzyw -0, Produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych -0, Produkcja drutów -0, Produkcja tworzyw sztucznych -0, Przetwórstwo ziemniaków -0, Produkcja maszyn dla metalurgii -0, Produkcja mebli kuchennych -0, Produkcja soków z owoców i warzyw -0, Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych -0, Wydobywanie kamienia dla potrzeb budownictwa -0, Obróbka mechaniczna elementów metalowych -0, Produkcja wyrobów z drutu -0, Produkcja materiałów wybuchowych -0, Odlewnictwo staliwa -0, Produkcja klejów i żelatyn -0, Górnictwo i wzbogacanie węgla kamiennego -0, Przetwórstwo mleka i wyrób serów -0, Produkcja włóknin -0, Produkcja wyrobów powroźniczych i sieciowych -0, Produkcja wyrobów z mięsa, w tym drobiowego i króliczego -0, Bieżnikowanie opon -0, Produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów -0, Produkcja dywanów i chodników -0, Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych -0, Produkcja silników i turbin -0, Produkcja mebli (pozostała) -0, Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań -0, Produkcja gier i zabawek -0, Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków -0, Produkcja wyrobów pończoszniczych -0, Produkcja wyrobów betonowych budowlanych -0, Produkcja mięsa, z wyjątkiem drobiowego i króliczego -0, Produkcja masy betonowej -0, Produkcja papierowych artykułów piśmiennych -0, Produkcja gotowych artykułów włókienniczych, oprócz odzieży -0, Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn -0, Produkcja mioteł, szczotek i pędzli -0, Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali -0, Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych -0, Produkcja szkła technicznego -0, Produkcja pojazdów mechanicznych -0, Produkcja pozostałych wyrobów -0, Produkcja ubrań roboczych -0, Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru -0, Produkcja mięsa drobiowego i króliczego -0, styczeń 2009

5 60. Produkcja przędzy bawełnianej -0, Produkcja napojów alkoholowych destylowanych -0, Produkcja ceramiki budowlanej -0, Przetwarzanie i konserwowanie ryb oraz produktów rybołówstwa -0, Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych -0, Produkcja rowerów -0, Produkcja izolowanych drutów i przewodów -0, Produkcja lodów -0, Produkcja ogumienia dla środków transportu -0, Produkcja statków powietrznych i kosmicznych -0, Produkcja papierowych artykułów dla gospodarstwa domowego -0, Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych -0, Produkcja tkanin z jedwabiu oraz z włókien chemicznych -0, Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych -0, Produkcja wyrobów tytoniowych -0, Produkcja nadwozi pojazdów mechanicznych oraz przyczep -0, Produkcja makaronów, klusek i podobnych produktów mącznych -0, Produkcja ciągników rolniczych -0, Produkcja tkanin bawełnianych -0, Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych -0, Produkcja i naprawa statków -0, Produkcja pozostałych tkanin -0, Produkcja odzieży dzianej -0, Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych -0, Odlewnictwo metali lekkich -0,721 oraz mniejsze straty generowane przez podmioty w poszczególnych branżach. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że koniunktura gospodarcza w Polsce w drugim półroczu 2008 r. wyraźnie się pogorszyła. Rządowe prognozy wzrostu gospodarczego w 2009 r. na poziomie 3,7 proc. również nie wróżą nic dobrego. Należy mieć tylko nadzieję, że przedsiębiorcy nie przestraszą się kryzysu i nie zaprzestaną swojej działalności. Bo gdyby tak się stało, polska gospodarka miałaby poważne kłopoty. C W analizie wykorzystano dane finansowe z Branżowej Bazy Danych firmy Effect. Wskaźnik AI obliczony został na podstawie danych finansowych osiągniętych przez poszczególne klasy PKD, w okresie czterech kwartałów od III Q 2007 r. do II Q 2008 r. REKLAMA styczeń grudzień

6 ZOFIA DMOCHOWSKA Specjalista ds. ubezpieczeń, Ubezpieczeniaonline.pl Rok 2008 na polskim rynku ubezpieczeniowym upłynął pod znakiem zmian i walki konkurencyjnej między ubezpieczycielami, sprzyjającej decentralizacji rynku. Na początku roku na pierwszy plan wysunęła się planowana przez rząd reforma zdrowia. Jednym z filarów nowego pomysłu miały być dodatkowe prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Po analizach okazało się, że nowe polisy nie będą ani tanie ani powszechne. Entuzjazm komercyjnych ubezpieczycieli szybko opadł, a resort zdrowia zajął się uzdrawianiem sytuacji pacjentów, na razie bez nowych pomysłów dotyczących dobrowolnych ubezpieczeń. Kryzys finansowy spowodował ogólny spadek zaufania do sektora finansowego. Ubezpieczyciele odnotowali w tym czasie gwałtowne zmniejszenie zainteresowania klientów ubezpieczeniami inwestycyjnymi. Aby ratować sytuację, towarzystwa wprowadziły tzw. produkty strukturyzowane, czyli inwestycje łączące gwarancje zainwestowanego kapitału z potencjalnym wysokim zyskiem. Rok 2008 to także zaciekła walka o klienta między firmami sprzedającymi ubezpieczenia komunikacyjne. Na rynku obserwujemy przede wszystkim graczy, którzy w ciągu ostatnich 2 lat wystartowali ze sprzedażą polis w systemie direct (Allianz Direct, Axa, Benefia24, BRE Ubezpieczenia, CU Direct, Liberty Direct). Zamiar uruchomienia kanałów sprzedaży direct ogłosiły Generali i Ergo Hestia. Na uwagę zasługują też alianse typu direct banków z ubezpieczycielami (w ślad za PZU, które już od ponad 2 lat sprzedaje polisy klientom Inteligo, poszło Commercial Union, które rozpoczęło współpracę z BZWBK). Allianz z kolei postarał się o licencję i otworzył własny bank. W cieniu zaciętej walki konkurencyjnej PZU, po kilkumiesięcznych zapowiedziach, że do końca roku ruszy z kanałem direct, uruchomiła sprzedaż przez internet i telefon. Przy okazji coraz większej obecności firm ubezpieczeniowych w sieci, uaktywniły się także branżowe serwisy internetowe, umożliwiające porównanie i zakup polis on-line, a także zasięgnięcie szerszej informacji na temat ubezpieczeń. Ubezpieczyciele wciąż płacą do kas NFZ wprowadzony pod koniec ub.r. słynny podatek Religi, który nie będzie obowiązywał w przyszłym roku. Huczne 12 proc. składek zebranych przez ubezpieczycieli z polis OC komunikacyjnego spowodowało bardziej lub mniej rychłe podwyższenie składek za obowiązkowe polisy dla klientów. Już w połowie roku zaczęło się kwestionowanie przepisów. Efekt to podpisanie na początku grudnia ustawy znoszącej podatek Religi. Ubezpieczyciele nie mają jednak zamiaru wrócić do niższych składek za OC sprzed zmian. C BRANŻE NIEPRODUKCYJNE O WYSOKIEJ ATRAKCYJNOŚCI 1. Pozostałe formy udzielania kredytów 1, Działalność prawnicza 0, Pogrzeby i działalność pokrewna 0, Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu 0, Badania i analizy techniczne 0, Przetwarzanie danych 0, Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego 0, Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami 0, Pozostała działalność wspomagająca transport lotniczy 0, Prace badawczo-rozwojowe 0, Pomocnicza działalność finansowa 0, Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy 0, Działalność radiowa i telewizyjna 0, Działalność rachunkowo-księgowa 0, Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności 0, Reklama 0, Agenci zajmujący się sprzedażą maszyn i urządzeń 0, Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych 0, Sprzedaż detaliczna paliw 0, Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych 0, Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 0, Działalność agencji transportowych 0, Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych 0, Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych 0, Pozaszkolne formy kształcenia 0, Pozostała działalność związana z informatyką 0, styczeń 2009

7 MAŁGORZATA KĘDZIERSKA Analityk rynku nieruchomości, Wynajem.pl Rok 2008 można określić jako rok zmian na rynku mieszkaniowym. W latach , kiedy mieliśmy do czynienia z dużym ożywieniem na rynku, obserwowaliśmy kolejkę chętnych do zakupu własnego mieszkania. Banki prześcigały się w udzielaniu mieszkaniowych kredytów hipotecznych, co spowodowało wzrost rzeczywistego popytu na rynku. Sytuację tę wykorzystali deweloperzy, którzy podnieśli marże i sprzedawali lokale już na etapie projektu, a także wszyscy Ci, którzy nosili się z zamiarem sprzedaży swojego mieszkania. Zyski były bardzo duże, nawet w przypadku mieszkań z wielkiej płyty. W tym roku sytuacja zmieniła się nie do poznania. Już w I poł r. można było zauważyć spowolnienie na rynku mieszkaniowym. Zadecydowały o tym głównie dwa czynniki: bardzo wysokie ceny mieszkań szczególnie w największych miastach oraz 27. Magazynowanie towarów w portach morskich 0, Stołówki 0, Agenci zajmujący się sprzedażą towarów różnego rodzaju 0, Działalność związana z pakowaniem 0, Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 0, Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 0, Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 0, Pozostała działalność wspomagająca transport wodny 0, Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych 0, Sprzedaż detaliczna odzieży 0, Sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich 0, Pozostała sprzedaż detaliczna 0, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 0, Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej 0, Praktyka stomatologiczna 0, Pozostała działalność usługowa 0, Niewyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności 0, Bary 0, Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych 0, Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych 0, Działalność w zakresie architektury, inżynierii 0, Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 0, Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów mięsnych 0, Konserwacja i naprawa maszyn biurowych oraz księgujących 0, Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego 0, Działalność związana z turystyką 0, Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych 0, Przeładunek towarów w portach morskich 0,004 rosnące w wyniku podwyżek stóp procentowych raty kredytowe. Deweloperzy zaczęli więc stosować różnego rodzaju promocje, aby przyciągnąć nowych klientów. Utrudnienia na rynku kredytowym, spowodowane zamieszaniem na globalnym rynku finansowym, w znacznej mierze ograniczyły możliwość zakupu mieszkania w II połowie roku. Najbardziej bolesny okazał się wymóg kapitału własnego. Obecnie mamy więc sytuację, w której zainteresowanie zakupem mieszkań jest wciąż bardzo duże, ale w większości przypadków nie dochodzi do transakcji z powodu ograniczonych możliwości finansowych nabywców. Początek 2009 r. będzie dobrą okazją dla osób, które dysponują środkami finansowymi na nabycie nieruchomości. Będą mogły przebierać w różnych ofertach i negocjować ze sprzedawcą cenę ofertową. O ile rynek sprzedaży mieszkań w 2009 r. ustabilizuje się, o tyle rynek wynajmu mieszkań bardziej się ożywi. To dobry sygnał dla inwestorów, dla których zakup nieruchomości z przeznaczeniem na wynajem zapewni dywersyfikację portfela inwestycyjnego, co w obecnym stanie rynku kapitałowego wydaje się niezbędne. Wysokość dochodów z inwestycji będzie uzależniona przede wszystkim od lokalizacji i standardu wyposażenia lokalu, ale ten kierunek inwestycyjny będzie niezwykle atrakcyjny w przyszłym roku. Rynek mieszkaniowy w dużej mierze będzie zależał od rynku kredytów hipotecznych. Nie należy jednak oczekiwać, że kolejne obniżki stóp procentowych spowodują wyraźny wzrost akcji kredytowej. Obostrzenia kredytowe, które planuje Komisja Nadzoru Finansowego, ograniczą dostępność kredytów, co wpłynie negatywnie na sprzedaż mieszkań. W obliczu niekorzystnej sytuacji na rynku mieszkaniowym wzrosnąć może popularność programu rządowego Rodzina na swoim, który pozwala uzyskać dopłatę do oprocentowania kredytu. Na rynku pojawią się nowe mieszkania, będące realizacją projektów inwestycyjnych z ubiegłych lat, jednak w przyszłym roku liczba nowych projektów będzie mocno ograniczona, czego skutki odczujemy w latach C styczeń

8 BRANŻE NIEPRODUKCYJNE O NISKIEJ ATRAKCYJNOŚCI 1. Sprzątanie i czyszczenie obiektów -0, Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych -0, Sprzedaż detaliczna wyrobów metalowych, farb i szkła -0, Działalność dochodzeniowo-detektywistyczna i ochroniarska -0, Sprzedaż pojazdów mechanicznych -0, Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych -0, Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt -0, Pozostała sprzedaż detaliczna żywności -0, Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego -0, Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw -0, Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych -0, Sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych -0, Sprzedaż hurtowa elektrycznych AGD -0, Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych -0, Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych -0, Wynajem nieruchomości na własny rachunek -0, Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych -0, Sprzedaż elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego -0, Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach -0, Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego -0, Transport rurociągowy -0, Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych -0, Restauracje i inne placówki gastronomiczne -0, Praktyka lekarska -0, Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego -0, Działalność związana z grami losowymi i zakładami -0, Agenci specjalizujący się w sprzedaży określonego towaru -0, Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych -0, Wykonywanie pozostałych robót budowlanych -0, Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych -0, Towarowy transport drogowy -0, Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową -0, Szpitalnictwo -0, Katering -0, Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych -0, Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa -0, Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich -0, Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, pomoc drogowa -0, Pozostała działalność związana ze sportem -0, Pozostała sprzedaż detaliczna -0, Leasing finansowy -0, Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów -0, Działalność stadionów i innych obiektów sportowych -0, Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne -0, Wykonywanie instalacji elektrycznych -0, Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania -0, Pozostały pasażerski transport rozkładowy lądowy -0, Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych -0, Działalność fotograficzna -0, Sprzedaż detaliczna artykułów używanych -0, Pozostałe pośrednictwo finansowe -0, Wykonywanie robót budowlanych drogowych -0, Pozostała działalność rekreacyjna -1, Transport kolejowy -1,563 Podsumowanie rynku IT w 2008 roku PIOTR JURZYSTA Wiceprezes Spółki B3System 2008 był kolejny rokiem walki z cichym wrogiem koniami trojańskimi, spyware ami czy stronami phisingowymi. Od kilku lat obserwujemy brak spektakularnych ataków ze strony wirusów i robaków komputerowych, których twórcy prześcigali się w tym, kto spowoduje więcej strat i szybciej wywoła globalną epidemię. Co chwilę słyszymy natomiast o kradzieżach numerów kart kredytowych, ujawnieniu danych osobowych czy kradzieżach haseł. Hakerzy działają nie ujawniając się, a ich ofiary nawet nie wiedzą, że ich komputery są zainfekowane. Ale rok 2008 był nie tylko rokiem zakupów tradycyjnych rozwiązań antywirusowych czy firewalli. Firmy zaczęły inwestować w dodatkowe narzędzia. Widać duży wzrost zainteresowania oprogramowaniem do szyfrowania danych, kontroli urządzeń typu pen-drive czy systemami chroniącymi przed wyciekiem na zewnątrz poufnych danych. Firmy przywiązują także coraz większą wagę do archiwizacji danych oraz korelacji logów pochodzących z różnych systemów. Światowy kryzys spowodował pewne wyhamowanie niektórych inwestycji w IV kwartale. Firmy choć najczęściej nie dotknięte nim bezpośrednio czekają patrząc, jak sytuacja się rozwinie. Od strony dostawców sporym problemem okazał się także gwałtowny skok cen walut, który spowodował zmniejszenie rentowności kontraktów, zwłaszcza w sferze instytucji budżetowych. C styczeń

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury CHEMIA symbol nazwa grupowania wyjątki 17.11.Z 17.12.Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury 17.21.Z 19.10.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r. Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

Schemat klasyfikacji PKD - C

Schemat klasyfikacji PKD - C SEKCJA C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 10.1 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa 10.11 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.:

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności

Bardziej szczegółowo

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A.

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) w dniu 5 września 2012 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki:

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Dane z wpisu w rejestrze REGON Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:50:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:50:17 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2017 godz. 07:50:17 Numer KRS: 0000187305 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy ilość firm wg PKD 4 kwietnia 2014 08:41:34 główne pkd opis Rekordy e-mail Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 16 4 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KODÓW PKD BRANŻ KLUCZOWCH DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

WYKAZ KODÓW PKD BRANŻ KLUCZOWCH DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY WYKAZ KODÓW PKD BRANŻ KLUCZOWCH DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu 10.12.Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE LUXIMA S.A. Z SIEDZIBĄ W EŁKU W DNIU 18 STYCZNIA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE LUXIMA S.A. Z SIEDZIBĄ W EŁKU W DNIU 18 STYCZNIA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE LUXIMA S.A. Z SIEDZIBĄ W EŁKU W DNIU 18 STYCZNIA 2013 R. Projekt uchwały Uchwała nr 1/I/2013 LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku w dniu 18 stycznia 2013 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika. UCHWAŁA NR 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki

POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki 2015-02-05 16:02 POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki Raport bieżący z plikiem 26/2015 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego.

Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr CI/2038/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 maja 2016 r. Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa

Bardziej szczegółowo

w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu STALEXPORT SA 1 Połączenie Spółek

w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu STALEXPORT SA 1 Połączenie Spółek Załącznik Nr 2 do Planu Połączenia UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI STALEXPORT CENTROSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS 3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS Przedmiotem działalności Spółki z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1. PKD 13.1 Przygotowanie i przędzenie włókien

Bardziej szczegółowo

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów 20.13.Z podstawowych chemikaliów nieorganicznych 20.14.Z podstawowych chemikaliów organicznych 20.15.Z

Bardziej szczegółowo

Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 2017 r.

Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 2017 r. Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 207 r. Ustawą z dnia 5 maja 205 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez

Bardziej szczegółowo

KLASAPKD Opis klasy rodzaju działalności gospodarczej 01.11 Uprawa zbóż i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane 01.

KLASAPKD Opis klasy rodzaju działalności gospodarczej 01.11 Uprawa zbóż i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane 01. KLASAPKD Opis klasy rodzaju działalności gospodarczej 01.11 Uprawa zbóż i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane 01.12 Uprawa warzyw, specjalnych roślin ogrodniczych i produktów szkółkarskich

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku.

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. 1. Na podstawie uchwały nr 17 ZWZ Prymus S.A. zmienia się 6 Statutu Spółki. Obowiązujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJE INTELIGENTNE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z PRZYPORZĄDKOWANYMI KODAMI PKD

SPECJALIZACJE INTELIGENTNE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z PRZYPORZĄDKOWANYMI KODAMI PKD SPECJALIZACJE INTELIGENTNE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z PRZYPORZĄDKOWANYMI KODAMI PKD Grupy technologii, produktów i procesów w ramach obszarów rozwoju Technologie chemiczne (zrównoważone) Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wykaz uchwalonych zmian Statutu Spółki podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nepentes S.A. w dniu 7 czerwca 2010 roku.

Wykaz uchwalonych zmian Statutu Spółki podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nepentes S.A. w dniu 7 czerwca 2010 roku. RAPORT BIEŻĄCY 48 / 2010 zał. Wykaz uchwalonych zmian Statutu Spółki podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nepentes S.A. w dniu 7 czerwca 2010 roku. PRZED ZMIANAMI PO ZMIANACH 6 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO 1. Zamiana treści Statutu Spółki w związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Współpraca w zespole Organizacja pracy własnej zarządzanie przez cele

Współpraca w zespole Organizacja pracy własnej zarządzanie przez cele Firma WKK Sp. z o.o. specjalizująca się w dziedzinie szkoleń/ doradztwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we współpracy z profesjonalną kadrą trenerską, ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału

Bardziej szczegółowo

"Doskonaląc siebie- inwestujesz w przyszłość" dedykowanym specjalnie dla Branży Budowlanej.

Doskonaląc siebie- inwestujesz w przyszłość dedykowanym specjalnie dla Branży Budowlanej. Firma WKK Sp. z o.o. specjalizująca się w dziedzinie szkoleń/ doradztwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we współpracy z profesjonalną kadrą trenerską, ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD 01.13.Z); 2) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.06.2014 godz. 22:00:17 Numer KRS: 0000171980

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.06.2014 godz. 22:00:17 Numer KRS: 0000171980 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.06.2014 godz. 22:00:17 Numer KRS: 0000171980 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-07/ KH 627E KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) 1. Kontakt do: Kancelaria Liderio Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

PLASTPACK COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez NWZ PlastPack Company S.A. w dniu 16 września 2015 roku oraz treść dokonanych zmian Statutu

PLASTPACK COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez NWZ PlastPack Company S.A. w dniu 16 września 2015 roku oraz treść dokonanych zmian Statutu 2015-09-16 16:45 PLASTPACK COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez NWZ PlastPack Company S.A. w dniu 16 września 2015 roku oraz treść dokonanych zmian Statutu Raport Bieżący nr 18/2015 Zarząd spółki PlastPack

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:52:37 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:52:37 Numer KRS: Strona 1 z 11 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.06.2017 godz. 01:52:37 Numer KRS: 0000013759 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC 01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową 02.20.Z Pozyskiwanie drewna

Bardziej szczegółowo

1. Sektor spożywczy (PKD2007) Dział 10 Produkcja artykułów spożywczych 10.52.Z Produkcja lodów 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów

1. Sektor spożywczy (PKD2007) Dział 10 Produkcja artykułów spożywczych 10.52.Z Produkcja lodów 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów 1. Sektor spożywczy (PKD2007) Dział 10 Produkcja artykułów spożywczych 10.52.Z Produkcja lodów 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek 10.72.Z Produkcja sucharów

Bardziej szczegółowo

w sprawie połączenia Spółki STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA ze Spółką STALEXPORT - CENTROSTAL Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie zmiany Statutu

w sprawie połączenia Spółki STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA ze Spółką STALEXPORT - CENTROSTAL Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie zmiany Statutu Załącznik Nr 1 do Planu Połączenia UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie połączenia Spółki STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA ze Spółką STALEXPORT - CENTROSTAL

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu:

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/2012 2 Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: 18.11.Z Drukowanie gazet 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z - Działalność usługowa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA. 21.1 21.10 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA

GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA. 21.1 21.10 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Lista kodów PKD obszarów technologicznych kluczowych dla rozwoju województwa śląskiego zgodnie z Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 2020. 1. OBSZAR TECHNOLOGICZNY - TECHNOLOGIE

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn 120 000 nowych firm założonych w 2012 roku powstało z udziałem kobiet. 4 na 10 nowych firm zakładają kobiety. Kobiety w coraz większym stopniu przejmują tradycyjne męskie zajęcia. Przykładem takich działań

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 28 / 2008 k

Raport bieŝący nr 28 / 2008 k Strona 1 z 5 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieŝący nr 28 / 2008 k Data sporządzenia: 2008-12-11 Skrócona nazwa emitenta PZ CORMAY S.A. Temat korekta raportu bieŝącego 28/2008 z dnia 9 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

26 maja 2014 11:09:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail

26 maja 2014 11:09:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail ilosc firm wg PKD 26 maja 2014 11:09:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 169 57 49.41.Z Transport drogowy

Bardziej szczegółowo

:44. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki. Raport bieżący 25/2014

:44. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki. Raport bieżący 25/2014 2014-06-03 07:44 ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki Raport bieżący 25/2014 Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (dalej "Spółka"), niniejszym informuje,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:20:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:20:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.09.2016 godz. 21:20:49 Numer KRS: 0000094995 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 45/2009 z dnia 30.10.2009 roku. Temat: Dokonana zmiana statutu Mercor SA

Raport bieŝący nr 45/2009 z dnia 30.10.2009 roku. Temat: Dokonana zmiana statutu Mercor SA Raport bieŝący nr 45/2009 z dnia 30.10.2009 roku Temat: Dokonana zmiana statutu Mercor SA Zarząd Mercor SA informuje, Ŝe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałami nr 5, nr 6 oraz nr 7 podjętymi

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:15:26 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:15:26 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.01.2017 godz. 22:15:26 Numer KRS: 0000115882 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: W. Kruk S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 26 listopada 2008 roku Liczba głosów, którymi

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 26/2015. Data sporządzenia: r. Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX-MOSTOSTAL

Raport bieŝący nr 26/2015. Data sporządzenia: r. Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX-MOSTOSTAL Raport bieŝący nr 26/2015 Data sporządzenia: 05.02.2015 r. Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX-MOSTOSTAL Temat: Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj działalności. Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Z

Rodzaj działalności. Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Z WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Rodzaj działalności 1 2 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję

Bardziej szczegółowo

Zarząd W. KRUK S.A. przedstawia uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 listopada 2008 roku.

Zarząd W. KRUK S.A. przedstawia uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 listopada 2008 roku. Zarząd W. KRUK S.A. przedstawia uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 listopada 2008 roku. Uchwała numer 1/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: W. KRUK spółka

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Statucie BUMECH S.A.

Zmiany w Statucie BUMECH S.A. Zmiany w Statucie BUMECH S.A. I. Dotychczasowe brzmienie 2 Statutu BUMECH S.A.: Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: PKD-25.11.Z - Produkcja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Poniżej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC

WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Rodzaj działalności 1 2 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z 02.20.Z 02.40.Z

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zwołanego na dzień 19 grudnia 2014 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zwołanego na dzień 19 grudnia 2014 roku Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zwołanego na dzień 19 grudnia 2014 roku 1. Projekt uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONICO S.A. NA DZIEŃ 8 CZERWCA 2015 r., GODZ. 12:00

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONICO S.A. NA DZIEŃ 8 CZERWCA 2015 r., GODZ. 12:00 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONICO S.A. NA DZIEŃ 8 CZERWCA 2015 r., GODZ. 12:00 Zarząd ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r. R021692 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności Rodzaj działalności (PKD) 1 2 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca

Bardziej szczegółowo

Schemat klasyfikacji DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA SEKCJA B

Schemat klasyfikacji DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA SEKCJA B SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo 01.11 Uprawa zbóż i pozostałe uprawy rolne, gdzie

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

4) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z);

4) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z); 2016-06-06 15:08 KREZUS SA Proponowane zmiany Statutu Spółki Krezus S.A. Raport bieżący 53/2016 Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu ("Emitent") w związku raportem bieżącym nr 52/2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Rodzaj działalności 1 2 01.63.Z 01.70.Z 02.20.Z 02.40.Z 08.11.Z 08.12.Z 08.92.Z

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw DZIAŁANIE 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" Wykaz PKD działalności gospodarczych w których zakresie może być przyznana pomoc w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW

Bardziej szczegółowo

Numer Polskiej Klasyfikacji Rodzaj działalności Działalności (PKD) 1 2

Numer Polskiej Klasyfikacji Rodzaj działalności Działalności (PKD) 1 2 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ PROW 2007-2013 Numer Polskiej Klasyfikacji Rodzaj działalności

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:30:55 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:30:55 Numer KRS: Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.11.2016 godz. 14:30:55 Numer KRS: 0000059101 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCIGOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SCHEMAT KLASYFIKACJI

CZĘŚĆ II SCHEMAT KLASYFIKACJI CZĘŚĆ II SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo 01.11 Uprawa zbóż

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:18:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:18:31 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.04.2015 godz. 12:18:31 Numer KRS: 0000172937 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

3. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego.

3. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego. Raport Bieżący Spółka: Aztec International Spółka Akcyjna Numer: 7/2014 Data: 2014-05-09 17:40:31 Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW Zmiany w Statucie Spółki dokonane przez ZWZ w dniu 8 maja Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Wykaz kodów PKD działalności, w których zakresie może być przyznana pomoc ze środków PROW

Wykaz kodów PKD działalności, w których zakresie może być przyznana pomoc ze środków PROW Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów mikroprzedsiębiorstw w ramach Schematu 2.1.A. MRPO Część A: Wykaz kodów PKD działalności, w których zakresie może być przyznana pomoc ze

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:09:22 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:09:22 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.09.2015 godz. 17:09:22 Numer KRS: 0000398982 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała Nr 1 z dnia 16 września 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 8 MAJA 2014 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 8 MAJA 2014 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 8 MAJA 2014 R. 1 PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

21 lipca 2014 09:16:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail

21 lipca 2014 09:16:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail ilosc firm wg PKD 21 lipca 2014 09:16:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 161 37 49.41.Z Transport drogowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może byd przyznana pomoc załącznik nr 1 do rozporządzenia MRIRW z 17 lipca 2008

Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może byd przyznana pomoc załącznik nr 1 do rozporządzenia MRIRW z 17 lipca 2008 Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może byd przyznana pomoc załącznik nr 1 do rozporządzenia MRIRW z 17 lipca 2008 Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Rodzaj działalności 01.61.Z

Bardziej szczegółowo

"a) określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia "Wykaz działalności nierolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc",

a) określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Wykaz działalności nierolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SANWIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 13 czerwca 2008

Uchwała Nr 1 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SANWIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 13 czerwca 2008 1 Uchwała Nr 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL Spółka Akcyjna : 1. Zatwierdza, przedstawione mu w dniu 13 czerwca 2008 roku jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2007, obejmujące: - Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:56:36 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:56:36 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.11.2016 godz. 02:56:36 Numer KRS: 0000142203 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany Statutu Spółki: 2 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

Proponowane zmiany Statutu Spółki: 2 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: Proponowane zmiany Statutu Spółki: 2 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacji Działalności, jest: 22.11.Z - W ydawanie ksiąŝek, 22.12.Z - W ydawanie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:19:15 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:19:15 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.10.2016 godz. 20:19:15 Numer KRS: 0000202227 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:27:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:27:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2016 godz. 20:27:17 Numer KRS: 0000405040 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

3) produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi (PKD A)

3) produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi (PKD A) Zarząd Makarony Polskie S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Podkarpackiej 15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS 0000212001, działając na

Bardziej szczegółowo

I 2 Działalność usługowa następująca po zbiorach Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

I 2 Działalność usługowa następująca po zbiorach Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Dziennik Ustaw -6- Poz. 339 Zalączruk do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013 r. (poz. 339) WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NJEROLNJCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOżE BYĆ PRZYZNANA POMOC

Bardziej szczegółowo