Czy kryzys przestraszy przedsiębiorców?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy kryzys przestraszy przedsiębiorców?"

Transkrypt

1 Atrakcyjność Inwestycyjna w branżach polskiej gospodarki Czy kryzys przestraszy przedsiębiorców? Tomasz Peplak W jaki sposób możemy zminimalizować ryzyko niepowodzenia w biznesie? Jak wybrać ten właściwy rodzaj działalności gospodarczej, który przyniesie nam oczekiwane dochody? Pytanie to jest szczególnie ważne obecnie, kiedy spowolnienie gospodarcze w naszym kraju rozgościło się na dobre, a przedsiębiorstwa ograniczają produkcję i zwalniają pracowników. Na tak zadane pytania trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Jednak pewnych wskazówek może nam dostarczyć publikowany już po raz szósty przez Gazetę MSP ranking Atrakcyjności Inwestycyjnej. Szereguje on branże polskiej gospodarki według ich potencjalnego ryzyka gospodarczego. Trochę teorii Atrakcyjność Inwestycyjna określa zdolność danej branży do osiągania lepszych niż inne branże wartości szczegółowych wskaźników finansowych. Dotyczy to przede wszystkim maksymalizacji rentowności, minimalizacji kosztów prowadzonej działalności oraz zapewnienia szybkiego zwrotu środków finansowych zainwestowanych w daną działalność gospodarczą. Do wyliczenia wskaźnika Atrakcyjności Inwestycyjnej wykorzystujemy 16 szczegółowych wskaźników finansowych, charakteryzujących poszczególne obszary funkcjonowania przedsiębiorstw wchodzących w skład danej branży. Należą do nich: 1. Dynamika przychodów 2. Rentowność brutto 3. Rentowność netto 4. Płynność bieżąca 5. Płynność szybka 6. Udział przychodów finansowych w przychodach ze sprzedaży 7. Udział dotacji w przychodach ze sprzedaży 8. Dynamika zatrudnienia 9. Materiałochłonność i energochłonność działalności 10. Udział podatków w przychodach ze sprzedaży 11. Udział kosztów finansowych w przychodach ze sprzedaży 12. Udział kosztów finansowych w przychodach finansowych 13. Rotacja należności handlowych 14. Rotacja zobowiązań handlowych 15. Udział zobowiązań handlowych w należnościach handlowych 16. Dynamika wynagrodzeń. Jak czytać wskaźniki? Wskaźniki od 1. do 8. to stymulanty, czyli takie parametry finansowe, których wysokie wartości korzystnie świadczą o kondycji finansowej firmy czy branży. Wskaźniki od 9. do 16. to destymulanty, których niskie wartości uznawane są za korzystne dla dalszego rozwoju działalności gospodarczej. Spośród wszystkich badanych branż, za najbardziej atrakcyjną 10 styczeń 2009

2 RAPORT: RAPORT: Atrakcyjność Inwestycyjna w branżach polskiej gospodarki BRANŻE PRODUKCYJNE O WYSOKIEJ ATRAKCYJNOŚCI 1. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów koksowania węgla 1, Produkcja technicznych artykułów ściernych 0, Produkcja włókien szklanych 0, Wydawanie gazet 0, Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych 0, Produkcja cukru 0, Kopalnictwo gliny i kaolinu 0, Produkcja oraz naprawa łodzi wycieczkowych i sportowych 0, Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 0, Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 0, Produkcja gazów technicznych 0, Produkcja leków i preparatów farmaceutycznych 0, Produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) 0, Zagospodarowanie niemetalowych odpadów 0, Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych 0, Produkcja nawozów sztucznych i związków azotowych 0, Produkcja szkła płaskiego i wyrobów ze szkła płaskiego 0, Produkcja pozostałych artykułów spożywczych 0, Produkcja wytwornic pary, z wyjątkiem kotłów do co 0, Produkcja szkła płaskiego 0, Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych 0, Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych 0, Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza 0, Produkcja narzędzi 0, Produkcja środków myjących i czyszczących 0, Produkcja cementu 0, Przetwórstwo herbaty i kawy 0, Produkcja arkuszy fornirowych oraz produkcja płyt i sklejek 0, Produkcja maszyn do przetwórstwa żywności, tytoniu i napojów 0, Produkcja materiałów i wyrobów ceramicznych ogniotrwałych 0, Produkcja barwników i pigmentów 0, Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych 0, Wydawanie książek 0, Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych 0,253 inwestycyjnie należy uznać taką, która charakteryzuje się najlepszymi wskaźnikami finansowymi opisującymi najważniejsze, z punktu widzenia inwestora, sfery funkcjonowania przedsiębiorstw należących do danej branży. Branża najbardziej atrakcyjna inwestycyjnie posiada syntetyczny wskaźnik o wartości 1. Kolejne branże charakteryzują się wskaźnikami odpowiednio niższymi. Ogólnie możemy wyróżnić dwie grupy rodzajów działalności: C branże atrakcyjne dla inwestorów, posiadające wartość wskaźnika zawierającą się w przedziale 1-0, C branże nieatrakcyjne dla inwestorów, w przypadku których wartość wskaźnika spada poniżej 0. Ze względu na odmienną specyfikę działalności produkcyjnej oraz usługowej, wskaźnik Atrakcyjności Inwestycyjnej obliczany jest oddzielnie dla każdego z tych dwóch rodzajów aktywności gospodarczej. Należy w tym przypadku dokonywać porównań tylko i wyłącznie w obrębie danego rodzaju działalności gospodarczej produkcyjnej lub usługowej. Kryteria klasyfikacji Zgodnie z obowiązującą w naszym kraju klasyfikacją PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), podstawową jednostką grupującą przedsiębiorstwa zajmujące się tym samym rodzajem działalności jest klasa PKD, nazywana potocznie branżą. W prezentowanych tabelach zebrane zostały wszystkie rodzaje działalności gospodarczych w Polsce, dla których możliwe i celowe z punktu widzenia niniejszej analizy było wyliczenie wskaźnika Atrakcyjności Inwestycyjnej. Branże uszeregowane zostały od najwyższej do najniższej atrakcyjności dla inwestora. Oczywiście wnioski na temat kondycji finansowej całych branż nie uwzględniają złożonej i często zróżnicowanej kondycji finansowej poszczególnych podmiotów gospodarczych. Jednak z drugiej strony wyniki branży w sposób uśredniony reprezentują dokonania finansowe wszystkich podmiotów wchodzących w jej skład. Działalność produkcyjna Jeżeli zdecydujemy się rozpocząć działalność gospodarczą w sferze produkcyjnej, to mamy do wyboru 176 rodzajów działalności. Spośród nich, za pośrednictwem wskaźnika AI, 92 można uznać za atrakcyjne dla inwestorów, natomiast 84 za nieatrakcyjne. styczeń

3 Z najmniejszym ryzykiem w nadchodzącym roku będą wiązały się inwestycje w przedsięwzięcia związane z: C wytwarzaniem i przetwarzaniem produktów koksowania węgla, C produkcją technicznych artykułów ściernych, C produkcją włókien szklanych, C wydawaniem gazet, C produkcją podstawowych substancji farmaceutycznych. Na przeciwległym krańcu znajdują się branże charakteryzujące się najwyższym ryzykiem funkcjonowania. Najgorszymi parametrami charakteryzuje się: C produkcja i naprawa statków, C produkcja pozostałych tkanin, C produkcja odzieży dzianej, C odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, C odlewnictwo metali lekkich. Działalność nieprodukcyjna Potencjalny inwestor zainteresowany ulokowaniem swoich środków w działalność nieprodukcyjną (budownictwo, handel, działalność usługową) będzie miał do wyboru 98 branż nieprodukcyjnych, w tym 54 branże charakteryzujące się niskim ryzykiem funkcjonowania. Wśród najmniej ryzykownych należy wymienić: C pozostałe formy udzielania kredytów, ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA To syntetyczny wskaźnik szeregujący wszystkie branże gospodarcze od najwyższej do najniższej atrakcyjności dla inwestora lub inaczej od najniższego do najwyższego ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Branża najatrakcyjniejsza inwestycyjnie posiada syntetyczny wskaźnik o wartości 1. Kolejne branże charakteryzują się wskaźnikami odpowiednio niższymi. Ogólnie możemy wyróżnić dwie grupy branż: 1. Branże atrakcyjne wartość wskaźnika AI w przedziale Branże nieatrakcyjne wskaźnik AI poniżej wartości 0. C 35. Produkcja krzeseł i mebli do siedzenia 0, Produkcja szkła gospodarczego 0, Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu 0, Produkcja pomp i sprężarek 0, Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych 0, Produkcja pojemników metalowych 0, Produkcja płytek ceramicznych 0, Produkcja pozostałych wyrobów z surowców niemetalicznych 0, Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej 0, Wyprawianie i barwienie skór futerkowych 0, Produkcja nici do szycia 0, Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa 0, Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej 0, Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 0, Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych 0, Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi 0, Drukowanie gazet 0, Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych 0, Produkcja obuwia 0, Produkcja chleba oraz świeżych wyrobów 0, Produkcja pozostałych mebli biurowych i sklepowych 0, Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży 0, Produkcja bielizny 0, Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania 0, Produkcja przypraw 0, Produkcja dzianin 0, Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego 0, Pozostała działalność poligraficzna 0, Produkcja sprzętu sportowego 0, Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia 0, Produkcja silników elektrycznych, prądnic i transformatorów 0, Wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy 0, Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa 0, Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 0, Produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich 0, Produkcja pieczywa cukierniczego trwałego 0, Produkcja opakowań drewnianych 0, Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 0, Produkcja odzieży skórzanej 0, Produkcja alkoholu etylowego 0, Produkcja aluminium 0, Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 0, Produkcja pozostałych chemikaliów organicznych 0, Produkcja wyrobów gipsowych dla budownictwa 0, Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych 0, Produkcja wyrobów ze skał i kamienia naturalnego 0, Produkcja konstrukcji metalowych oraz ich części 0, Produkcja przędzy z jedwabiu oraz z włókien chemicznych 0, Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych 0, Produkcja pozostałych wyrobów gumowych 0, Produkcja pozostałych chemikaliów nieorganicznych 0, Produkcja sprzętu elektrycznego 0, Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych 0, Produkcja zaprawy murarskiej 0, Produkcja piwa 0, Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych 0, Produkcja opakowań z metali lekkich 0, Produkcja farb i lakierów 0, styczeń 2009

4 C działalność prawniczą, C pogrzeby i działalność pokrewną, C rekrutację pracowników i pozyskiwanie personelu, C badania i analizy techniczne. Zdecydowanie najgorzej w zestawieniu branż nieprodukcyjnych wypadają: C sprzedaż detaliczna artykułów używanych, C pozostałe pośrednictwo finansowe, C wykonywanie robót budowlanych drogowych, C pozostała działalność rekreacyjna, C transport kolejowy. Jaki będzie ten rok? Wydaje się, że tegoroczne wyniki rankingu znajdowały się jeszcze pod wyraźnym wpływem dobrej koniunktury w polskiej gospodarce. Potwierdzają to dobre wyniki finansowe poszczególnych branż, wyższe wskaźniki dynamiki i rentowności Wskaźniki finansowe użyte przy obliczaniu wskaźnika Atrakcyjności Inwestycyjnej 1. Dynamika przychodów 2. Rentowność brutto 3. Rentowność netto 4. Płynność bieżąca 5. Płynność szybka 6. Udział przychodów finansowych w przychodach ze sprzedaży 7. Udział dotacji w przychodach ze sprzedaży 8. Materiałochłonność i energochłonność działalności 9. Udział podatków w przychodach ze sprzedaży 10. Udział kosztów finansowych w przychodach ze sprzedaży 11. Udział kosztów finansowych w przychodach finansowych 12. Dynamika zatrudnienia 13. Rotacja należności handlowych 14. Rotacja zobowiązań handlowych 15. Udział zobowiązań handlowych w należnościach handlowych 16. Dynamika wynagrodzeń. C BRANŻE PRODUKCYJNE O NISKIEJ ATRAKCYJNOŚCI 1. Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej -0, Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych -0, Produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja drewna -0, Produkcja kurków i zaworów -0, Produkcja miedzi -0, Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych -0, Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa -0, Wydobywanie żwiru i piasku -0, Odlewnictwo żeliwa -0, Wytwarzanie produktów przemiału zbóż -0, Wykańczanie materiałów włókienniczych -0, Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych -0, Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia -0, Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych -0, Przetwórstwo owoców i warzyw -0, Produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych -0, Produkcja drutów -0, Produkcja tworzyw sztucznych -0, Przetwórstwo ziemniaków -0, Produkcja maszyn dla metalurgii -0, Produkcja mebli kuchennych -0, Produkcja soków z owoców i warzyw -0, Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych -0, Wydobywanie kamienia dla potrzeb budownictwa -0, Obróbka mechaniczna elementów metalowych -0, Produkcja wyrobów z drutu -0, Produkcja materiałów wybuchowych -0, Odlewnictwo staliwa -0, Produkcja klejów i żelatyn -0, Górnictwo i wzbogacanie węgla kamiennego -0, Przetwórstwo mleka i wyrób serów -0, Produkcja włóknin -0, Produkcja wyrobów powroźniczych i sieciowych -0, Produkcja wyrobów z mięsa, w tym drobiowego i króliczego -0, Bieżnikowanie opon -0, Produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów -0, Produkcja dywanów i chodników -0, Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych -0, Produkcja silników i turbin -0, Produkcja mebli (pozostała) -0, Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań -0, Produkcja gier i zabawek -0, Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków -0, Produkcja wyrobów pończoszniczych -0, Produkcja wyrobów betonowych budowlanych -0, Produkcja mięsa, z wyjątkiem drobiowego i króliczego -0, Produkcja masy betonowej -0, Produkcja papierowych artykułów piśmiennych -0, Produkcja gotowych artykułów włókienniczych, oprócz odzieży -0, Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn -0, Produkcja mioteł, szczotek i pędzli -0, Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali -0, Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych -0, Produkcja szkła technicznego -0, Produkcja pojazdów mechanicznych -0, Produkcja pozostałych wyrobów -0, Produkcja ubrań roboczych -0, Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru -0, Produkcja mięsa drobiowego i króliczego -0, styczeń 2009

5 60. Produkcja przędzy bawełnianej -0, Produkcja napojów alkoholowych destylowanych -0, Produkcja ceramiki budowlanej -0, Przetwarzanie i konserwowanie ryb oraz produktów rybołówstwa -0, Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych -0, Produkcja rowerów -0, Produkcja izolowanych drutów i przewodów -0, Produkcja lodów -0, Produkcja ogumienia dla środków transportu -0, Produkcja statków powietrznych i kosmicznych -0, Produkcja papierowych artykułów dla gospodarstwa domowego -0, Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych -0, Produkcja tkanin z jedwabiu oraz z włókien chemicznych -0, Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych -0, Produkcja wyrobów tytoniowych -0, Produkcja nadwozi pojazdów mechanicznych oraz przyczep -0, Produkcja makaronów, klusek i podobnych produktów mącznych -0, Produkcja ciągników rolniczych -0, Produkcja tkanin bawełnianych -0, Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych -0, Produkcja i naprawa statków -0, Produkcja pozostałych tkanin -0, Produkcja odzieży dzianej -0, Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych -0, Odlewnictwo metali lekkich -0,721 oraz mniejsze straty generowane przez podmioty w poszczególnych branżach. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że koniunktura gospodarcza w Polsce w drugim półroczu 2008 r. wyraźnie się pogorszyła. Rządowe prognozy wzrostu gospodarczego w 2009 r. na poziomie 3,7 proc. również nie wróżą nic dobrego. Należy mieć tylko nadzieję, że przedsiębiorcy nie przestraszą się kryzysu i nie zaprzestaną swojej działalności. Bo gdyby tak się stało, polska gospodarka miałaby poważne kłopoty. C W analizie wykorzystano dane finansowe z Branżowej Bazy Danych firmy Effect. Wskaźnik AI obliczony został na podstawie danych finansowych osiągniętych przez poszczególne klasy PKD, w okresie czterech kwartałów od III Q 2007 r. do II Q 2008 r. REKLAMA styczeń grudzień

6 ZOFIA DMOCHOWSKA Specjalista ds. ubezpieczeń, Ubezpieczeniaonline.pl Rok 2008 na polskim rynku ubezpieczeniowym upłynął pod znakiem zmian i walki konkurencyjnej między ubezpieczycielami, sprzyjającej decentralizacji rynku. Na początku roku na pierwszy plan wysunęła się planowana przez rząd reforma zdrowia. Jednym z filarów nowego pomysłu miały być dodatkowe prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Po analizach okazało się, że nowe polisy nie będą ani tanie ani powszechne. Entuzjazm komercyjnych ubezpieczycieli szybko opadł, a resort zdrowia zajął się uzdrawianiem sytuacji pacjentów, na razie bez nowych pomysłów dotyczących dobrowolnych ubezpieczeń. Kryzys finansowy spowodował ogólny spadek zaufania do sektora finansowego. Ubezpieczyciele odnotowali w tym czasie gwałtowne zmniejszenie zainteresowania klientów ubezpieczeniami inwestycyjnymi. Aby ratować sytuację, towarzystwa wprowadziły tzw. produkty strukturyzowane, czyli inwestycje łączące gwarancje zainwestowanego kapitału z potencjalnym wysokim zyskiem. Rok 2008 to także zaciekła walka o klienta między firmami sprzedającymi ubezpieczenia komunikacyjne. Na rynku obserwujemy przede wszystkim graczy, którzy w ciągu ostatnich 2 lat wystartowali ze sprzedażą polis w systemie direct (Allianz Direct, Axa, Benefia24, BRE Ubezpieczenia, CU Direct, Liberty Direct). Zamiar uruchomienia kanałów sprzedaży direct ogłosiły Generali i Ergo Hestia. Na uwagę zasługują też alianse typu direct banków z ubezpieczycielami (w ślad za PZU, które już od ponad 2 lat sprzedaje polisy klientom Inteligo, poszło Commercial Union, które rozpoczęło współpracę z BZWBK). Allianz z kolei postarał się o licencję i otworzył własny bank. W cieniu zaciętej walki konkurencyjnej PZU, po kilkumiesięcznych zapowiedziach, że do końca roku ruszy z kanałem direct, uruchomiła sprzedaż przez internet i telefon. Przy okazji coraz większej obecności firm ubezpieczeniowych w sieci, uaktywniły się także branżowe serwisy internetowe, umożliwiające porównanie i zakup polis on-line, a także zasięgnięcie szerszej informacji na temat ubezpieczeń. Ubezpieczyciele wciąż płacą do kas NFZ wprowadzony pod koniec ub.r. słynny podatek Religi, który nie będzie obowiązywał w przyszłym roku. Huczne 12 proc. składek zebranych przez ubezpieczycieli z polis OC komunikacyjnego spowodowało bardziej lub mniej rychłe podwyższenie składek za obowiązkowe polisy dla klientów. Już w połowie roku zaczęło się kwestionowanie przepisów. Efekt to podpisanie na początku grudnia ustawy znoszącej podatek Religi. Ubezpieczyciele nie mają jednak zamiaru wrócić do niższych składek za OC sprzed zmian. C BRANŻE NIEPRODUKCYJNE O WYSOKIEJ ATRAKCYJNOŚCI 1. Pozostałe formy udzielania kredytów 1, Działalność prawnicza 0, Pogrzeby i działalność pokrewna 0, Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu 0, Badania i analizy techniczne 0, Przetwarzanie danych 0, Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego 0, Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami 0, Pozostała działalność wspomagająca transport lotniczy 0, Prace badawczo-rozwojowe 0, Pomocnicza działalność finansowa 0, Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy 0, Działalność radiowa i telewizyjna 0, Działalność rachunkowo-księgowa 0, Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności 0, Reklama 0, Agenci zajmujący się sprzedażą maszyn i urządzeń 0, Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych 0, Sprzedaż detaliczna paliw 0, Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych 0, Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 0, Działalność agencji transportowych 0, Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych 0, Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych 0, Pozaszkolne formy kształcenia 0, Pozostała działalność związana z informatyką 0, styczeń 2009

7 MAŁGORZATA KĘDZIERSKA Analityk rynku nieruchomości, Wynajem.pl Rok 2008 można określić jako rok zmian na rynku mieszkaniowym. W latach , kiedy mieliśmy do czynienia z dużym ożywieniem na rynku, obserwowaliśmy kolejkę chętnych do zakupu własnego mieszkania. Banki prześcigały się w udzielaniu mieszkaniowych kredytów hipotecznych, co spowodowało wzrost rzeczywistego popytu na rynku. Sytuację tę wykorzystali deweloperzy, którzy podnieśli marże i sprzedawali lokale już na etapie projektu, a także wszyscy Ci, którzy nosili się z zamiarem sprzedaży swojego mieszkania. Zyski były bardzo duże, nawet w przypadku mieszkań z wielkiej płyty. W tym roku sytuacja zmieniła się nie do poznania. Już w I poł r. można było zauważyć spowolnienie na rynku mieszkaniowym. Zadecydowały o tym głównie dwa czynniki: bardzo wysokie ceny mieszkań szczególnie w największych miastach oraz 27. Magazynowanie towarów w portach morskich 0, Stołówki 0, Agenci zajmujący się sprzedażą towarów różnego rodzaju 0, Działalność związana z pakowaniem 0, Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 0, Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 0, Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 0, Pozostała działalność wspomagająca transport wodny 0, Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych 0, Sprzedaż detaliczna odzieży 0, Sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich 0, Pozostała sprzedaż detaliczna 0, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 0, Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej 0, Praktyka stomatologiczna 0, Pozostała działalność usługowa 0, Niewyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności 0, Bary 0, Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych 0, Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych 0, Działalność w zakresie architektury, inżynierii 0, Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 0, Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów mięsnych 0, Konserwacja i naprawa maszyn biurowych oraz księgujących 0, Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego 0, Działalność związana z turystyką 0, Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych 0, Przeładunek towarów w portach morskich 0,004 rosnące w wyniku podwyżek stóp procentowych raty kredytowe. Deweloperzy zaczęli więc stosować różnego rodzaju promocje, aby przyciągnąć nowych klientów. Utrudnienia na rynku kredytowym, spowodowane zamieszaniem na globalnym rynku finansowym, w znacznej mierze ograniczyły możliwość zakupu mieszkania w II połowie roku. Najbardziej bolesny okazał się wymóg kapitału własnego. Obecnie mamy więc sytuację, w której zainteresowanie zakupem mieszkań jest wciąż bardzo duże, ale w większości przypadków nie dochodzi do transakcji z powodu ograniczonych możliwości finansowych nabywców. Początek 2009 r. będzie dobrą okazją dla osób, które dysponują środkami finansowymi na nabycie nieruchomości. Będą mogły przebierać w różnych ofertach i negocjować ze sprzedawcą cenę ofertową. O ile rynek sprzedaży mieszkań w 2009 r. ustabilizuje się, o tyle rynek wynajmu mieszkań bardziej się ożywi. To dobry sygnał dla inwestorów, dla których zakup nieruchomości z przeznaczeniem na wynajem zapewni dywersyfikację portfela inwestycyjnego, co w obecnym stanie rynku kapitałowego wydaje się niezbędne. Wysokość dochodów z inwestycji będzie uzależniona przede wszystkim od lokalizacji i standardu wyposażenia lokalu, ale ten kierunek inwestycyjny będzie niezwykle atrakcyjny w przyszłym roku. Rynek mieszkaniowy w dużej mierze będzie zależał od rynku kredytów hipotecznych. Nie należy jednak oczekiwać, że kolejne obniżki stóp procentowych spowodują wyraźny wzrost akcji kredytowej. Obostrzenia kredytowe, które planuje Komisja Nadzoru Finansowego, ograniczą dostępność kredytów, co wpłynie negatywnie na sprzedaż mieszkań. W obliczu niekorzystnej sytuacji na rynku mieszkaniowym wzrosnąć może popularność programu rządowego Rodzina na swoim, który pozwala uzyskać dopłatę do oprocentowania kredytu. Na rynku pojawią się nowe mieszkania, będące realizacją projektów inwestycyjnych z ubiegłych lat, jednak w przyszłym roku liczba nowych projektów będzie mocno ograniczona, czego skutki odczujemy w latach C styczeń

8 BRANŻE NIEPRODUKCYJNE O NISKIEJ ATRAKCYJNOŚCI 1. Sprzątanie i czyszczenie obiektów -0, Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych -0, Sprzedaż detaliczna wyrobów metalowych, farb i szkła -0, Działalność dochodzeniowo-detektywistyczna i ochroniarska -0, Sprzedaż pojazdów mechanicznych -0, Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych -0, Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt -0, Pozostała sprzedaż detaliczna żywności -0, Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego -0, Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw -0, Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych -0, Sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych -0, Sprzedaż hurtowa elektrycznych AGD -0, Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych -0, Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych -0, Wynajem nieruchomości na własny rachunek -0, Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych -0, Sprzedaż elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego -0, Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach -0, Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego -0, Transport rurociągowy -0, Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych -0, Restauracje i inne placówki gastronomiczne -0, Praktyka lekarska -0, Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego -0, Działalność związana z grami losowymi i zakładami -0, Agenci specjalizujący się w sprzedaży określonego towaru -0, Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych -0, Wykonywanie pozostałych robót budowlanych -0, Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych -0, Towarowy transport drogowy -0, Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową -0, Szpitalnictwo -0, Katering -0, Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych -0, Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa -0, Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich -0, Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, pomoc drogowa -0, Pozostała działalność związana ze sportem -0, Pozostała sprzedaż detaliczna -0, Leasing finansowy -0, Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów -0, Działalność stadionów i innych obiektów sportowych -0, Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne -0, Wykonywanie instalacji elektrycznych -0, Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania -0, Pozostały pasażerski transport rozkładowy lądowy -0, Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych -0, Działalność fotograficzna -0, Sprzedaż detaliczna artykułów używanych -0, Pozostałe pośrednictwo finansowe -0, Wykonywanie robót budowlanych drogowych -0, Pozostała działalność rekreacyjna -1, Transport kolejowy -1,563 Podsumowanie rynku IT w 2008 roku PIOTR JURZYSTA Wiceprezes Spółki B3System 2008 był kolejny rokiem walki z cichym wrogiem koniami trojańskimi, spyware ami czy stronami phisingowymi. Od kilku lat obserwujemy brak spektakularnych ataków ze strony wirusów i robaków komputerowych, których twórcy prześcigali się w tym, kto spowoduje więcej strat i szybciej wywoła globalną epidemię. Co chwilę słyszymy natomiast o kradzieżach numerów kart kredytowych, ujawnieniu danych osobowych czy kradzieżach haseł. Hakerzy działają nie ujawniając się, a ich ofiary nawet nie wiedzą, że ich komputery są zainfekowane. Ale rok 2008 był nie tylko rokiem zakupów tradycyjnych rozwiązań antywirusowych czy firewalli. Firmy zaczęły inwestować w dodatkowe narzędzia. Widać duży wzrost zainteresowania oprogramowaniem do szyfrowania danych, kontroli urządzeń typu pen-drive czy systemami chroniącymi przed wyciekiem na zewnątrz poufnych danych. Firmy przywiązują także coraz większą wagę do archiwizacji danych oraz korelacji logów pochodzących z różnych systemów. Światowy kryzys spowodował pewne wyhamowanie niektórych inwestycji w IV kwartale. Firmy choć najczęściej nie dotknięte nim bezpośrednio czekają patrząc, jak sytuacja się rozwinie. Od strony dostawców sporym problemem okazał się także gwałtowny skok cen walut, który spowodował zmniejszenie rentowności kontraktów, zwłaszcza w sferze instytucji budżetowych. C styczeń

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Schemat klasyfikacji SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne;

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SCHEMAT KLASYFIKACJI

CZĘŚĆ II SCHEMAT KLASYFIKACJI CZĘŚĆ II SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo 01.11 Uprawa zbóż

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo 01.11 Uprawa zbóż i pozostałe

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA

Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA Klasyfikacja P K D Sekcje SEKCJA A SEKCJA B SEKCJA C SEKCJA D SEKCJA E SEKCJA F SEKCJA G SEKCJA H SEKCJA I SEKCJA J SEKCJA K SEKCJA L SEKCJA M SEKCJA N SEKCJA O SEKCJA P SEKCJA Q PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA

Bardziej szczegółowo

Statystyka bazy EFEKT

Statystyka bazy EFEKT Statystyka bazy EFEKT www.marketingrelacji.com Warszawa, 26 maja 2015 roku Lp Informacja - kryterium wyboru ilość kompletność 1 Łączna ilość rekordów 3 306 452 100% 2 Nazwa firmy 3 306 452 100% 3 Imię

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004 Klucz powiązań a Tablica Nr 2 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO SEKCJA A* SEKCJA B* SEKCJA K* ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO RYBACTWO OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 PRZEDMOWA Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem

Bardziej szczegółowo

POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (PKD) SPIS TREŚCI ZASADY BUDOWY KLASYFIKACJI. Przedmowa

POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (PKD) SPIS TREŚCI ZASADY BUDOWY KLASYFIKACJI. Przedmowa ZAŁĄCZNIK POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (PKD) SPIS TREŚCI 1. Zasady Budowy Klasyfikacji 2. Schemat klasyfikacji 3. Wyjaśnienia PKD 2007 4. Klucze powiązań PKD 2004-PKD 2007 oraz PKD 2007-PKD 2004 ZASADY

Bardziej szczegółowo

Praktycznie we wszystkich miesiącach odnotowano mniej upadłości niż w ubiegłym roku, wyjątkiem jest maj i wrzesień, gdy było ich więcej.

Praktycznie we wszystkich miesiącach odnotowano mniej upadłości niż w ubiegłym roku, wyjątkiem jest maj i wrzesień, gdy było ich więcej. Upadłości firm w 204 r. Po trzech kwartałach 204 r. zanotowaliśmy 640 upadłości firm, co oznacza 4% spadek liczby ogłaszanych firm w stosunku do analogicznego okresu 203 r, kiedy ogłoszono 744 upadłości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) 1 z 486 2013-09-21 21:18 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 251, poz. 1885) Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU I KWARTAŁ 2007 R. Warszawa, 24 kwietnia 2007 r. Spis treści strona Wstęp... 1 Podstawowe wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów. z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Rozporządzenie Rady Ministrów. z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WRAZ Z OCENĄ JEGO POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO

ANALIZA ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WRAZ Z OCENĄ JEGO POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO CENTRUM ANALIZ REGIONALNYCH I LOKALNYCH ANALIZA ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WRAZ Z OCENĄ JEGO POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO Prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA Tekst ujednolicony Statutu, z uwzględnieniem zmian wpisanych w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI EKONOMICZNEJ

OCENA KONDYCJI EKONOMICZNEJ Narodowy Bank Polski Instytut Ekonomiczny OCENA KONDYCJI EKONOMICZNEJ SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW NIEFINANSOWYCH W 29 ROKU W ŚWIETLE DANYCH F-1/I-1 czerwiec 21 Wprowadzenie Cel Prezentujemy ocenę sytuacji

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza podmiotów gospodarczych województwa małopolskiego

Analiza porównawcza podmiotów gospodarczych województwa małopolskiego Analiza porównawcza podmiotów gospodarczych województwa małopolskiego Dr Mariusz Łapczyński Kraków, marzec 2009 Publikacja powstała na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach projektu Małopolskie

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Spółka działa pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna i może używać skrótu CD PROJEKT S.A.

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Spółka działa pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna i może używać skrótu CD PROJEKT S.A. STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna i może używać skrótu CD PROJEKT S.A. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2. 3. Spółka działa na obszarze

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Dane z wpisu w rejestrze REGON Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA część I CZYLI PROCES APLIKOWANIA O DOTACJĘ WSPÓŁFINANSOWANĄ ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI EKONOMICZNEJ

OCENA KONDYCJI EKONOMICZNEJ Narodowy Bank Polski Instytut Ekonomiczny OCENA KONDYCJI EKONOMICZNEJ SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW NIEFINANSOWYCH W 21 ROKU W ŚWIETLE DANYCH F-1/I-1 czerwiec 211 Wprowadzenie Cel Prezentujemy ocenę sytuacji

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTA OWIE IA OGÓL E. 1. Spółka działa pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna i może używać skrótu OPTIMUS SA.

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTA OWIE IA OGÓL E. 1. Spółka działa pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna i może używać skrótu OPTIMUS SA. STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTA OWIE IA OGÓL E 1. Spółka działa pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna i może używać skrótu OPTIMUS SA. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2. 3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA Polska Klasyfikacja Działalności ( Polska Klasyfikacja Działalności

PRZEDMOWA Polska Klasyfikacja Działalności ( Polska Klasyfikacja Działalności Przedmowa PRZEDMOWA Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społecznogospodarczych jakie realizują jednostki

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI EKONOMICZNEJ

OCENA KONDYCJI EKONOMICZNEJ Narodowy Bank Polski Instytut Ekonomiczny Synteza OCENA KONDYCJI EKONOMICZNEJ SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW NIEFINANSOWYCH W 28 ROKU W ŚWIETLE DANYCH F-1/I-1 czerwiec 29 Wprowadzenie Cel Prezentujemy ocenę sytuacji

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna. -------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Raport SA-R 2013. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-R 2013. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-R 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MOJ S.A. Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI W 2013 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl Internet:

Bardziej szczegółowo

36.14.B Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli

36.14.B Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli 36.14.B Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli - lakierowanie, pozłacanie, malowanie mebli, - restaurowanie i renowację mebli. - wykończania, włączając tapicerowanie krzeseł i pozostałych mebli

Bardziej szczegółowo