DISKE- Rozwój Innowacyjnych Systemów poprzez Wymianę Wiedzy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DISKE- Rozwój Innowacyjnych Systemów poprzez Wymianę Wiedzy"

Transkrypt

1 Projekt DISKE- Rozwój Innowacyjnych Systemów poprzez Wymianę Wiedzy nr WTPB /09-00 współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk Benchmarking najemców GPN-T porównanie działalności firm działających na terenie GPN-T z firmami działającymi w innych parkach technologicznych pod kątem zarządzania ryzykiem mgr Dariusz Szafrański

2 Spis treści 1.Wstęp Parki technologiczne na świecie.3 3. Parki technologiczne w Polsce 4 4. Cel badania zarządzania ryzykiem działalności przedsiębiorstw ulokowanych w parkach technologicznych Metodologia badania i źródła danych.7 6. Zakres i etapy badania.8 7. Źródła danych Porównanie danych podstawowych Analiza informacji ogólnych Analiza rynku, na obszarze którego działają podmioty Analiza kadr w przedsiębiorstwach Porównanie wyników badań zasadniczych Charakterystyka przychodów Charakterystyka kosztów Charakterystyka procedur zarządzania Podsumowanie Podsumowanie badania Zalecenia i wnioski.31 Literatura..35 Załączniki..37 1

3 1. Wstęp Cykliczność gospodarki a w zasadzie zjawisko powtarzalności kryzysu przyczyniło się bezpośrednio do powstania niniejszego opracowania. Skoro widomo, iż tylko kwestią czasu jest kolejne załamanie gospodarki to może warto wypracować metody i narzędzia pozwalające zbudować swoisty system wczesnego ostrzegania z jednej strony i z drugiej skonstruować narzędzia łagodzące negatywne skutki. Zjawisko cyklicznego rozwoju gospodarki zaczęto dostrzegać już na początku XIX wieku. Zwrócił na nie uwagę francuski ekonomista Clement Juglar i. Tymczasem jedna z pierwszych teorii klasycznej ekonomii została ogłoszona przez J.B. Say a i dowodziła, iż wszelkie zachwiania gospodarki mają charakter przypadkowy ii. Kolejna interesująca szkoła, której czołowym reprezentantem był T.R. Malthaus, propagowała teorię o nieuchronnej zagładzie, która miała być związana z malejącą krańcową użytecznością ziemi iii. Nie da się jednak ukryć, że w dzisiejszych czasach takie zalecenia są mało racjonalne. Mówiąc o teoriach klasycznej ekonomii, trudno nie przytoczyć również osoby Karola Marksa i J. M. Keynesa. Pierwszy z nich uważał, że jedynie centralne sterowanie gospodarki jest sposobem na rozwój bez fluktuacji iv. Drugi z badaczy dowodził, że przyczyn fluktuacji należy dopatrywać się w procesie kształtowania zagregowanego popytu. v Kolejny znany i ceniony ekonomista M. Friedman twierdził, że zarówno recesja jak i ożywienie są tak samo użyteczne i potrzebne, a ich skutki tak czy inaczej zawsze dotykają poszczególnych krajów, regionów czy kontynentów, czego doskonałym przykładem są dotychczasowe kryzysy światowej gospodarki vi. Możemy zaliczyć do nich: 1825 r. krach na giełdzie, będący skutkiem spekulacji na rynku bawełny w Stanach Zjednoczonych 1882 r. spadek kursu akcji spółek kolejowych w Stanach Zjednoczonych, który doprowadził również do spadku wartości akcji na giełdzie w Anglii 1913 r. kryzys giełdowy, który rozpoczął się po rozpoczęciu działań wojennych na Bałkanach 1929 r r. Wielki Kryzys na Wall Street 1990 r. krach w Japonii, spowodowany spekulacjami na rynku nieruchomości 2001 r. kryzys zwany bańką internetową, który poprzedziły zawirowania na rynku paliw 2

4 2007 r. kryzys światowy, zapoczątkowany zawirowaniami na rynku kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych Poruszając kwestie światowych kryzysów gospodarczych należy wspomnieć, że wszelkie załamania gospodarki najpierw dotykają poszczególne grupy podmiotów, a następnie całe segmenty rynku i kolejno poszczególne regiony. Taką zależność potwierdzają ostatnie wydarzenia w sektorze usług bankowych w Stanach Zjednoczonych. Początkowo dało się tu zauważyć zjawisko maksymalizacji zysku na rynku kredytów, co doprowadziło do załamania się tego właśnie sektora, a następnie kolejnych gałęzi gospodarki. Bardzo szybko taka sytuacja przeniosła się na gospodarkę regionu, a później na rynek światowy. Zjawisko to nie ominęło również sektora parków technologicznych na terenie Polski, co zauważyli m. in. uczestnicy licznych konferencji, poświęconych zagadnieniom gospodarczym. Nasiliło się to szczególnie od kwietnia 2009r. Wtedy to właśnie miał miejsce dość spektakularny proces upadłości amerykańskich instytucji finansowych. Już wówczas Bank Światowy alarmował, iż światowa produkcja przemysłowa kurczy się w zatrważającym tempie, co przekłada się bezpośrednio na obroty w handlu i oczywiście wolumen usług sektora parków technologicznych. Potwierdzeniem zjawiska może być np. wycofanie się z Polski ThyssenKrupp System Engineering Sp. z o. o. - kluczowego klienta i partnera Gdańskiego Parku Naukowo - Technologicznego. Kryzys zmusił niemieckiego giganta do zamknięcia oddziału w grudniu 2010 roku. Należy jednak zauważyć, iż procedura ograniczania produkcji została rozpoczęta już na początku 2010 roku. Fakt ten był dość szeroko komentowany przez liczne media w tym portale internetowe np. vii Jedną z recept na ograniczenie skutków kryzysu może by odpowiednia struktura organizacyjna podmiotu, a także procedury oraz narzędzia pozwalające w porę dostrzec potencjalne zagrożenie również w kontekście ryzyka niemożności osiągnięcia celu, założonego przez dany park technologiczny. Należy pamiętać, iż benchmarking jest metodą pozwalającą wyłuskać najciekawsze rozwiązania na rynku, co w konsekwencji pozwala uczynić je standardem działania. 2. Parki technologiczne na świecie Pierwsze parki technologiczne powstały w latach pięćdziesiątych XX w. na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Były to głównie okolice Doliny Krzemowej. Pierwsze zauważalne sukcesy w kojarzeniu nauki i biznesu oraz komercjalizacji badań 3

5 naukowych, odnotowano po dwudziestu latach od uruchomienia pierwszych tego typu instytucji. Spowodowało to lawinowe tworzenie kolejnych parków technologicznych w USA, Japonii i następnie w Europie. Skutkiem takiego rozwoju był zasadniczy wzrost udziału w klastrach branżowych wyższych uczelni. Obecnie w Europie jest ok viii. klastrów ix, w mniejszym lub większym stopniu ukierunkowanych na współpracę z uniwersytetami lub centrami badawczym. Z uwagi na bardzo duże nakłady, które są konieczne do uruchomienia parków technologicznych, finansowanie następuje tu przynajmniej częściowo ze środków publicznych. Dotyczy to nawet Stanów Zjednoczonych, gdzie finansowanie wszelkiego rodzaju badań naukowych ze środków prywatnych funkcjonuje na najwyższym poziomie. 3. Parki technologiczne w Polsce Jeśli chodzi o parki technologiczne w Polsce, są to zazwyczaj wyodrębnione terytorialnie miejsca, których głównym założeniem jest umożliwienie i realizacja transferu między światem nauki i biznesu. Kwestia definicji w różnych aspektach jest dość obszernie omówiona w opracowaniu pod redakcja Bartosza Pilitowskiego noszącym tytuł Komercjalizacja innowacji x. Oczywiście istnieje definicja parku technologicznego sprecyzowana przez ustawodawcę i jest to Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji, Dz. U. z 2002 r., Nr 41, poz. 363, nr 141, art. 2, p. 15, poz oraz Dz. U. z 2003 r., Nr 159, poz ) to zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 238, poz i Nr 273, poz oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727) a przedsiębiorcami, którym oferowane są nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarzające tym przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych. Zgodnie z tą definicją, na terenie Polski działa obecnie ponad 40 xi parków technologicznych. Są to instytucje, które posiadają już pewną historię i doświadczenie. Należą do nich między innymi: Poznański Park Naukowo Technologiczny (1995) Krakowski Park Technologiczny (1998) 4

6 Wrocławski Park Technologiczny (1998) Park Naukowo-Technologiczny Politechniki Koszalińskiej (1998) Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny (2000) Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni (2001) Opolski Park Naukowo-Technologiczny (2001) Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny (2003) Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (2004) Toruński Park Naukowo-Technologiczny(używa nazwy Toruński Park Technologiczny) (2005) Park Przemysłowy i Usługowy w Bielsku-Białej (2005) Gdański Park Naukowo-Technologiczny (2006) Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu (2006) Legnicki Park Technologiczny (2007) Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny w Katowicach (2008) Jagielloński Park i Inkubator Life Science Park LifeScience (2008) Dolnośląski Park Technologiczny "T-Park" (2009) Na terenie Polski funkcjonuje jeszcze sporo parków, które są obecnie w fazie rozruchu lub posiadają krótką historię swojej działalności. Można do nich zaliczyć m. in. : Technopark Gliwice Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny Regionalny Park Naukowo-Technologiczny w Łodzi Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Regionalny Stargardzki Park Wysokich Technologii Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny w Rzeszowie Elbląski Park Technologiczny ChemiPark Technologiczny w Brzegu Dolnym Kielecki Park Technologiczny 5

7 Skala zjawiska rozwoju parków technologicznych pokazuje, że pomysł na kojarzenie nauki z biznesem doskonale przyjął się również w Polsce. Należy zauważyć, iż w większości parków technologicznych działają centra konferencyjne, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Przykładem tego może być trzysta konferencji i szkoleń, które odbyły się w Gdańskim Parku Naukowo - Technologicznym (GPN-T) w 2010 roku. Takie wyniki potwierdzają również, że sam pomysł został zaakceptowany przez licznych przedstawicieli środowisk nauki i biznesu. Oczywiście nie można pominąć inkubatorów przedsiębiorczości, które bardzo często są również zlokalizowane w parkach technologicznych. Zajmują one zazwyczaj specjalnie wydzielone miejsca, a do ich statutowych zadań należy głównie wspieranie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, zakładanych i prowadzonych przez absolwentów i młodych ludzi, którzy za drogę rozwoju zawodowego obrali prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Oferta ta jest skierowana przede wszystkim do: a) Nowo powstałych przedsiębiorstw, poszukujących wsparcia w fazie organizacyjnej. b) Przedsiębiorstw założonych przez studentów, absolwentów i pracowników wyższych uczelni. c) Przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku do 12 miesięcy. d) Przedsiębiorstw innowacyjnych, opartych na nowoczesnych technologiach. W ramach wydzielonej powierzchni w parku technologicznym oferuje się zazwyczaj różnego rodzaju pomoc, do której można zaliczyć: a) Preferencyjne warunki wynajmu lokali. b) Możliwość korzystania z usług wirtualnego biura xii. c) Możliwość kontaktu z instytucjami z otoczenia parków technologicznych. d) Bezpłatne korzystanie z sal spotkań, znajdujących się na terenie inkubatora. e) Preferencyjne warunki wynajmu sal konferencyjnych. f) Koordynowanie i pobudzanie możliwości transferu nowych technologii. g) Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych z programów Unii Europejskiej. h) Udzielanie informacji o dostępnych szkoleniach. 6

8 i) Pomoc w nawiązaniu współpracy z uczelniami wyższymi. j) Możliwość promocji na stronie internetowej, podczas seminariów i konferencji organizowanych w parkach technologicznych. Inkubatory to często zalążki przedsiębiorstw z dużym potencjałem, a ich udział w różnego rodzaju zrzeszeniach czy stowarzyszeniach powoduje efekt synergii. Przejawem tego są liczne klastry branżowe, aktywnie uczestniczące w życiu parków, często z siedzibą w budynkach parków technologicznych. Obecnie klastry stanowią głównie konsolidację przedsiębiorstw z branży biotechnologicznej, informatycznej i telekomunikacyjnej. 4. Cel badania zarządzania ryzykiem działalności przedsiębiorstw ulokowanych w parkach technologicznych Przyjmuje się, że istnieją dwa rodzaje zagrożeń funkcjonowania podmiotu gospodarczego. Pierwsze z nich to czynniki zewnętrzne, do których zalicza się między innymi decyzje polityków i rządów poszczególnych krajów. Drugie to czynniki wewnętrzne, na które podmioty gospodarcze mają znaczący wpływ. W każdym przypadku właściwa identyfikacja źródeł zagrożeń, ich pomiar i monitorowanie, stanowi główną przesłankę doboru odpowiednich narzędzi przeciwdziałającym tym zagrożeniom lub wręcz je eliminującym. Z uwagi na fakt, że każda gałąź gospodarki reprezentuje innego rodzaju dobra, zaspakajając tym samym różne segmenty rynku, trudno mówić o uniwersalnych parametrach oceny zagrożeń dla wszystkich przedsiębiorstw, branż czy rynków. Można tu jednak wytypować pewną podstawę zagadnień, stanowiących minimum parametrów dających wiedzę o przygotowaniu do zarządzaniu ryzykiem, zwłaszcza w kontekście ograniczania negatywnych skutków ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Celem badania było głównie uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy przedsiębiorstwa ulokowane w parkach technologicznych dostrzegają konieczność zarządzania ryzykiem i w jaki sposób są one do tego przygotowane. 5. Metodologia badania i źródła danych Mała ilość danych o parkach technologicznych, dostrzegana głównie w badanym aspekcie spowodowała, iż autor opracowania musiał zaprojektować i przygotować bazę koniecznych danych. Zgromadzone informacje dały możliwość klasyfikacji parków technologicznych, a w 7

9 konsekwencji pozwoliły na zbadanie samego zagadnienia. Trudnością był fakt, iż w realiach gospodarczych wszystkich przedsiębiorstw działających na rodzimy rynku, świadomość konieczności zarządzania ryzykiem jest bardzo mała. Zastosowanie jednakowej miary podmiotów działających w parkach technologicznych dało szansę na ich ocenę w badanym zakresie. 6. Zakres i etapy badania W pierwszej kolejności opracowany został zakres badania. Poniżej znajdują się wybrane rodzaje ryzyka, istotne dla przedsiębiorstwa działającego w ramach parków technologicznych. Zostały one ujęte w grupach, które uwzględniają podział na sferę przychodów, kosztów i procedur, koniecznych do zarządzania przedsiębiorstwem. Do rodzajów ryzyka w sferze przychodów przedsiębiorstwa można zaliczyć następujące zagadnienia: I. Rodzaje ryzyka w sferze przychodów przedsiębiorstwa Niewłaściwa struktura przychodów Jeżeli przychody generowane są przez jedno miejsce, kontrakt czy umowę, to drobne zachwianie rynku może bardzo utrudnić ich działanie. Zła jakość umów gospodarczych generujących przychody Każdą umowę może właściwie ocenić prawnik, jednak najczęściej dokonuje on jedynie oceny zgodnie z posiadaną wiedzą, sprawdzając dany dokument pod kątem zgodności z zapisami obowiązującego prawa. W takiej sytuacji może dojść do podpisania umowy najmu pomieszczenia, gdzie np. roszczenia właściciela zostają ograniczone do wysokości kaucji lub wysokości wypłaconego odszkodowania. Takie ograniczenia kategorycznie nie powinny znajdować się w żadnej umowie. Kolejnym przykładem może być nałożenie na najemcę obowiązku posiadania ubezpieczenia od pożaru i innych żywiołów, bez podania limitu kwotowego. Możliwe jest w takiej sytuacji wynajęcie obiektu wartego parę milionów złotych, przy posiadaniu polisy z limitem wypłaty stu tysięcy odszkodowania. Wszelkie zapisy z umowy w takich przypadkach mogą zostać spełnione, a w razie tragedii możliwe jest, że wypłacone odszkodowanie pokryje zaledwie niewielką wartość powstałych strat. Niewypłacalność kooperantów 8

10 Każdą umowę można uzupełnić o różnego rodzaju klauzule, które zapewniają bardzo dużą gwarancję bezpieczeństwa, co nie zapewnia jednak otrzymania zapłaty za usługę. Mały stopień przeniesienie ryzyka prowadzenia działalności na inne podmioty Zdarzają się sytuacje, kiedy z przyczyn niezależnych od stron zawierających umowę, dochodzi do załamania współpracy. Można zaliczyć do nich m. in. różnice kursowe czy element zamieszek oraz niepokojów. II. Rodzaje ryzyka w sferze kosztów przedsiębiorstwa Oprócz ryzyka w sferze przychodów, istnieje również zagrożenie, jeśli chodzi o koszty przedsiębiorstwa. Do tego zjawiska możemy zaliczyć takie rodzaje ryzyka, jak: Niewłaściwa struktura kosztów Proporcja kosztów stałych i zmiennych w dłuższym okresie czasu jest bardzo istotna, ponieważ wskazuje na odporność podmiotu na wszelkie zachwiania rynku. Mały stopień przeniesienia ryzyka na zakłady ubezpieczeniowe i umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem właściwych pośredników ubezpieczeniowych Zagadnienie to jest bardzo często traktowane marginalnie, z uwagi na brak dostatecznej wiedzy w tym zakresie. Mały stopień wykorzystania finansowania zewnętrznego, pozyskanego za pośrednictwem pośredników czy firm doradczych Podmioty gospodarcze bardzo często przywiązują się do banków i niechętnie dokonują zmian w tym zakresie. Najczęściej samodzielnie dokonują rozpoznania rynku i same starają się pozyskać zewnętrzne finansowanie. Niewłaściwe zabezpieczenie umów o świadczenie usług na własne potrzeby Bardzo często zdarza się, że podmioty gospodarcze zlecają np. serwis informatyczny, nie sprawdzając wiarygodności i wypłacalności podmiotu, ponieważ nie dostrzegają takiej potrzeby. Mały stopień wykorzystania środków pomocowych z EU przy planowaniu i realizacji inwestycji Podmioty prowadzące działalność bardzo często koncentrują się wyłącznie na statutowej 9

11 działalności i w związku z tym nie śledzą pojawiających się w ich otoczeniu możliwości w tym zakresie. III. Rodzaje ryzyka w sferze zarządzania przedsiębiorstwem Do możliwego ryzyka w sferze procedur zarządzania przedsiębiorstwem można zaliczyć takie kwestie, jak: Niewłaściwa struktura organizacyjna, a zwłaszcza brak komórki zarządzania ryzykiem lub niewłaściwe jej umiejscowienie Uwidacznia się to zwłaszcza w sytuacji, kiedy istnieje konieczność sprecyzowania roszczeń. Bardzo często podmioty swoje działania w tym względzie ograniczają jedynie do wyliczenia kwoty roszczeń. Takiego wyliczenia dokonują zazwyczaj pracownicy działu księgowości, którzy nie mają dostatecznej wiedzy w tym zakresie. Brak procedur na wypadek sytuacji awaryjnych Bardzo niebezpieczne są sytuacje niestandardowe, które wymagają podejmowania szybkich decyzji w momentach uprzednio nieprzewidzianych. Najprostszy przykładem jest nagły brak zasilania w energię elektryczną, który paraliżuje każde centrum zarządzania, a przedsiębiorstwo bez zarządzania nie ma możliwości funkcjonowania. Mała liczba ćwiczeń przez pracowników symulacji sytuacji kryzysowych - same procedury to zbyt mało, Brak wypracowanych zasad czy procedur dokonywania zakupów przy istotnych pozycjach budżetowych mowa tu o maszynach, środkach transportu, materiałach eksploatacyjnych czy paliwach. W oparciu o powyższą klasyfikację zagadnień, istotnych z punktu widzenia badanego zjawiska, opracowano ankietę liczącą 103 pytania. Pytania te zostały podzielone na grupy zgodnie z poniższą specyfikacją: I. Dane ogólne, które miały dostarczyć wiedzo ogólnej o formie prawnej prowadzonego przedsiębiorstwa, ilości oddziałów czy warunkach lokalowych. II. Informacje na temat rynku i konkurencji, które miały pozwolić na umieszczenie podmiotu w otoczeniu gospodarczym. III. Dane na temat zaplecza kadrowego, pozwalające ocenić jakość posiadanego personelu oraz jego strukturę wewnętrzną. 10

12 IV. Podstawowe dane finansowe, czyli wiedza o ogólnej kondycji podmiotu. V. Charakterystyka przychodów, która pozwala ocenić strukturę i jej wrażliwość na czynniki zewnętrzne. VI. Charakterystyka kosztów, czyli głównie wiedza o zdolności podmiotu do sprawnego ograniczania kosztów w razie kryzysu. VII. Procedury zarządzania, które pozwalają ocenić przygotowanie podmiotu do ograniczania ryzyka i działania w trudnych, niestandardowych warunkach. Kolejnym krokiem było opracowanie modelowej listy odpowiedzi dla zagadnień od punktu V do VII. Za każde pytanie najemca otrzymywał punkty w sakli trzystopniowej, zgodnie z poniższą specyfikacją: 0 pkt - kiedy odpowiedz znacząco obiegała od wzorca modelowego; 1 pkt - kiedy odpowiedz świadczyła o zastosowaniu logicznych wzorców czy modeli; 2 pkt - kiedy odpowiedz była najbliższa modelowej; X - to pytanie pomocnicze, które nie jest punktowane. Pytania od I do IV podlegały ocenie opisowej, bez punktacji. Odpowiedzi miały na celu charakterystykę ogólną badanych podmiotów. 7. Źródła danych Po opracowaniu ankiety wytypowano losowo trzy podmioty w GPN-T oraz cztery inne parki technologiczne w Polsce. Jeśli chodzi o podmioty w ramach GPN-T, ankieta została wysłana bezpośrednio do sekretariatów i zawierała prośbę o przekazanie zarządowi, który to miał wypełnić i odesłać kwestionariusz. Oczywiście każdy podmiot otrzymał bezwzględną gwarancje poufności przekazanych informacji oraz zapewnienie o anonimowości samego badania. Na wystosowaną prośbę zdecydowały się odpowiedzieć dwa przedsiębiorstwa, które to zgodnie z zaleceniem odesłały wypełnioną ankietę. Kwestionariusz został wysłany również do niżej wymienionych parków technologicznych: 11

13 Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 41 L Kraków Kielecki Park Technologiczny ul. Piotrkowska Kielce Poznański Park Naukowo-Technologiczny ul. Rubież Poznań Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego Tarnów Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Al. Zwycięstwa 96/ Gdynia Komórki administracji miały za zadanie przesłać ankietę do podmiotów z prośbą o jej wypełnienie i zwrotne odesłanie. Zdecydowały się na to trzy instytucje. Otrzymane od nich ankiety zostały oznakowane jako: GPN-T 1 GPN-T 2 Dla podmiotów działających na terenie GPN-T oraz dla pozostałych podmiotów, zastosowano następujące oznaczenia: P 1 P 2 P 3 12

14 Wypełnione ankiety stanowią w niniejszym opracowaniu załączniki o numerach od Porównanie danych podstawowych 8.1. Analiza informacji ogólnych Każdy z podmiotów biorących udział w badaniu, odpowiedział na pytania odnośnie swojej działalności. Poniżej przedstawiono tabelaryczne ujęcie udzielonych odpowiedzi, dotyczących podstawowych danych o badanych podmiotach. Tabela 1. Dane ogólne o podmiotach. Lp. Pytania Odpowiedzi GPN-T 1 GPN-T 2 P 1 P 2 P 3 1) Jak długo a) Do 3 lat C C B C C podmiot istnieje b) Od 3 do 5 lat na rynku c) Powyżej 5 lat 2) Forma organizacyjna 3) Reprezentacja podmiotu na zewnątrz 4) Ilość posiadanych oddziałów 5) Wielkość zajmowanych pomieszczeń w metrach 6) Procent, jaki zajmują pomieszczenia biurowe 7) Procent, jaki zajmują pomieszczenia produkcyjne w tym magazynowe 8) Procent, jaki zajmują pomieszczenia laboratoryjne a) Działalność gospodarcza lub spółka cywilna b) Spółka prawa handlowego a) Jednoosobowo b) Łącznie dwie lub więcej osób a) 1 b) 2-3 c) 4 i więcej a) 1-200m 2 b) m 2 c) Powyżej 501m 2 a) 1% - 30% b) 31% - 60% c) Powyżej 61% a) 0-30% b) 31% - 60% c) Powyżej 61% a) 1% - 30% b) 31% - 60% c) Powyżej 61% B B B B BRAK B A B A B B C A A A B C A C B C A C C C A C A A A A C A A A Źródło: Opracowanie własne. 13

15 Wszystkie badane podmioty prowadziły działalność jako spółki prawa handlowego, a posiadane przez nie doświadczenie zostało zmierzone czasem działania na rynku. Badanie wykazało, że w czterech przypadkach można mówić o działalności powyżej pięciu lat, w jednym okres ten wynosił więcej niż trzy lata. Podmioty działające na terenie GPN-T posiadają oddziały poza główną lokalizacją, a pozostałe działają jedynie na terenie parków technologicznych. Tylko jeden podmiot posiadał powierzchnię poniżej 200 metrów kwadratowych. Większość z tych powierzchni to pomieszczenia biurowe. Jeden podmiot działający na terenie GPN-T posiadał tego rodzaju powierzchnię, która zajmowała poniżej 30% całego obszaru. Odwrotnie sytuacja ma się w przypadku powierzchni produkcyjnej czy laboratoryjnej Analiza rynku, na obszarze którego działają podmioty Kwestionariusz dał również możliwość porównania usytuowania podmiotów na rynku. Wyniki badania wskazuje tabela: Tabela nr 2. Porównanie danych dotyczących usytuowania na rynku. Lp. Pytania Odpowiedzi GPN-T 1 GPN-T 2 P 1 P 2 P 3 1. Procent rynku a) 0%-10% B B A A A obsługiwanego b) 11%-30% przez podmiot c) 51% i więcej 2. Ilość podmiotów z branży na rynku o podobnej wielkości 3. Ilość znanych upadłości podmiotów z branży w 2010 roku 4. Okres, jaki dana branża istnieje na rynku Źródło: Opracowanie własne. a) 0-5 b) 6-20 c) 21 i więcej a) 0-3 b) 3 i więcej c) Brak danych a) 0-5 lat b) 6-15 lat c) 16 lat i więcej A A C B C C A C A C C C A C C Z przeprowadzonych badań wynika, że podmioty działające na terenie GPN-T opanowały zdecydowanie większa część rynku i wyprzedziły pod tym względem pozostałych konkurentów. Jeżeli chodzi o konkurencje o podobnej wielkości, to w tym przypadku podmioty GPN-T są zdecydowani najsilniejsze, a pozostali plasują się na zdecydowanie 14

16 słabszej pozycji. W trzech przypadkach sytuacja na rynku i miejsce wśród konkurencji nie było śledzone. Jeden podmiot działa w branży poniżej pięciu lat, a pozostałe reprezentują branże o zdecydowanie ugruntowanej pozycji na rynku. 8.3.Analiza kadr w przedsiębiorstwach W dalszej część ankiety zbadano sytuacje związaną z kadrami badanych podmiotów. Należy zaznaczyć, że współcześnie potencjał podmiotów działających na rynku, zależy w dużej mierze od jakości posiadanej kadry. Z uwagi na taką sytuację, w kolejnej tabeli przedstawiono odpowiedzi, których udzieliły na ten temat jednostki biorące udział w badaniu. Tabela nr 3. Struktura i jakość kadr. Lp. Pytania Odpowiedzi GPN-T 1 GPN-T 2 P 1 P 2 P 3 1. Ilość a) 1-10 B B A C B pracowników b) biurowych c) 31 i więcej 2. Ilość pracowników produkcyjnych, w tym magazynowych 3. Ilość pracowników zatrudnionych w laboratoriach 4. Wielkość rotacji pracowników biurowych w procentach w 2010r 5. Wielkość rotacji pracowników produkcyjnych w procentach w 2010r 6. Wielkość rotacji pracowników laboratoryjnych w procentach w 2010r 7. Średni okres zatrudnienia obecnych pracowników w miesiącach 8. Ilość zatrudnionych pracowników ogółem 9. Procent osób zatrudnionych w a) 1-10 b) c) 31 i więcej a) 1-10 b) c) 31 i więcej a) 0-5% b) 6%-15% c) 16% i więcej a) 0-5% b) 6%-15% c) 16% i więcej a) 0-5% b) 6%-15% c) 16% i więcej a) Do 12 b) c) 25 i więcej a) 1-20 b) c) 51 i więcej a) 0% - 5% b) 6%-20% A A A A C A C A A - A A A A B A A B A A A A A A - C B C A B C B C B A C B B A 15

17 oparciu o samozatrudnienie 10. Procent zatrudnionych osób w trakcie nauki (szkoła średnia, studia) 11. Z pośród zatrudnionych dedykowane zakresy obowiązków posiada 12. Ilość szkoleń organizowanych dla pracowników biurowych w 2010r 13. Ilość szkoleń organizowanych dla pracowników produkcyjnych w 2010r 14. Ilość szkoleń organizowanych dla pracowników laboratoryjnych w 2010r 15. Ilość wypowiedzeń umów o pracę ze strony przedsiębiorstwa -pracodawcy w 2010 roku c) 21% i więcej a) 0% - 5% b) 6%-20% c) 21% i więcej a) 0%-30% b) 31%-50% c) 51%-100% a) 0-3 b) 4-10 c) 11 i więcej a) 0-3 b) 4-10 c) 11 i więcej a) 0-3 b) 4-10 c) 11 i więcej a) 0-3 b) 4-10 c) 11 i więcej B A C B A C C B A C B B A B C B A A A C B A A A - A B A A A Źródło: Opracowanie własne. Po przeprowadzeniu badania można stwierdzić, że oceniane podmioty prowadzą różą działalność, a każdy z nich funkcjonuje na różnorakich zasadach. Taką sytuację doskonale potwierdza struktura zatrudnienia. W części przypadków zdecydowanie przeważają pracownicy biurowi, w innych kadra produkcyjna czy laboratoryjna. Jeden z podmiotów w ogóle nie posiada pracowników laboratoryjnych. W znaczącej większości zjawisko rotacji kadr występuje na minimalnym poziomie, co potwierdza również średni okres zatrudnienia i ilość wypowiedzeń wręczanych przez pracodawcę. Zjawisko zatrudniania w oparciu o samozatrudnienie występuje w istotnej liczbie w jednym podmiocie GPN-T 2. O podobnej sytuacji możemy mówić, jeśli chodzi o występowanie zjawiska kształcenia się pracowników w trakcie zatrudnienia - w tym przypadku największy wskaźnik zanotowano w P 1. Jeśli chodzi o kwestię dedykowanych zakresów obowiązków, uregulowały ją nie tylko GPN-T 1, ale także GPN-T 2 i P 3. W pozostałych podmiotach wskaźnik posiada 16

18 zdecydowanie gorsze parametry. W kwestii szkoleń największe wskaźniki wystąpiły w GPN- T 1 i P 3. Oba podmioty położyły zdecydowany nacisk na kształcenie swoich kadr. Ostatnim badanym parametrem w kategorii danych ogólnych były podstawowe dane finansowe. Kolejna tabela przedstawia odpowiedzi, których udzieliły poszczególne podmioty. Tabela nr 4. Podstawowe dane finansowe. Lp. Pytania Odpowiedzi GPN-T 1 GPN-T 2 P 1 P 2 P 3 1. Wielkość przychodów za a) PLN C C BRAK DANY C B rok 2010 b) PLN CH c) PLN i więcej 2. Wielkość przychodów za rok Wielkość kosztów za rok Wielkość kosztów za rok Zysk netto na koniec roku 2010 względem 2009 roku 6. Zysk netto na koniec roku 2009 względem 2008 roku 7. Wielkość przychodów ze sprzedaży nowych produktów wprowadzonych do sprzedaży w roku Wielkość przychodów ze sprzedaży nowych produktów wprowadzonych do sprzedaży w roku Procent przychodów a) PLN b) PLN c) PLN i więcej a) PLN b) PLN c) PLN i więcej a) PLN b) PLN c) PLN i więcej a) Podobna wielkość b) Wzrost c) Obniżenie a)podobna wielkość b)wzrost c)obniżenie a) 0-5% b) 6%-10% c) 11% i więcej a) 0-5% b) 6%-10% c) 11% i więcej a) 0%-10% b) 11%-20% B C A C B B C BRAK DANY CH B C A C B B B BRAK DANY CH B C B B A C A B A C C A A A C C B A B A C C B A 17

19 przeznaczona na badania nad nowymi produktami w roku Procent przychodów przeznaczona na badania nad nowymi produktami w roku Koszt ubezpieczeń poniesiony w 2010 roku 12. Koszt ubezpieczeń poniesiony w 2009 roku 13. Kwota pozyskanego dofinansowania z EU w 2010 roku 14. Kwota pozyskanego dofinansowania z EU w 2009 roku c) 21% i więcej a) 0%-10% b) 11%-20% c) 21% i więcej a) PLN b) PLN PLN c) PLN i więcej a)podobny jak w 2010r. b)mniejsz y niż w 2010r. c)większy niż w a) PLN b) PLN PLN c) PLN i więcej a) Jak wyżej b) Więcej niż w 2010r. c) Mniej niż 2010r. C B A B A A C A A A A A B A A C A B C C C A C A C Źródło: Opracowanie własne. Jak wskazują wyniki badań, jedynie jeden z podmiotów osiągał przychody i koszty w wysokości mniejszej niż jeden milion. Na uwagę zasługuje fakt, iż P2 nie potrafił określić swoich parametrów w tym zakresie za rak Zysk w okresie od 2008 do 2010 roku rozpatrywany rocznie tylko w jednym wypadku miał tendencję wzrostową. Ten sam podmiot, GPN-T1 uzyskał również w roku 2009 i 2010 przychody ze sprzedaży nowych produktów, wprowadzonych do obrotu w tym okresie, powyżej 11% ogólnego wolumenu przychodów sprzedaży. Porównywalne parametry w tym zakresie wykazał również podmiot P3. Większość podmiotów przeznacza zauważalną cześć swoich przychodów na badania nad nowymi produktami. Zdecydowany prym w tej kategorii wiedzie GPN-T1, a nieco niższe parametry w tym zakresie odnotowano w GPN-2 i P2. Pozostałe podmioty przeznaczają na badania nad nowymi produktami poniżej 10% swoich przychodów. Koszty ubezpieczeń w badanych podmiotach w roku 2010 i 2009 stanowią w większości przypadków kwotę poniżej PLN, a jedynie GPN-T 2 przeznaczał rocznie kwotę znacznie większą. Trzy podmioty 18

20 uzyskały we wskazanym okresie dofinansowanie z ze środków pomocowych Unii Europejskiej, przekraczające PLN. 9.Porównanie wyników badań zasadniczych Analizie poddano przychody, koszty i procedury zarządzania poszczególnymi przedsiębiorstwami. Punktowanej ocenie poddano każdą udzieloną odpowiedź, wskazując jednocześnie możliwą do osiągnięcia maksymalną ilość punktów. 9.1.Charakterystyka przychodów Tabela wskazuje zaznaczone odpowiedzi oraz punktację, jaka została za nie przyznana. Tabela nr 5. Analiza przychodów. L p. Pytania Odpowiedzi GPN -T 1 1. Procent przychodów generowany przez największego odbiorcę 2. Procent przychodów generowany przez trzech największych odbiorców 3. Ilość produktów przynoszących przychody 4. Ilość odbiorców głównego produktu 5. Ilość odbiorców trzech najważniejszyc h produktów 6. Ilość transakcji odbywających się na zasadzie stałych umów o współpracy 7. Procent transakcji sprzedaży a) 1%-10% b) 11%-25% c) 26% i więcej a) 1%-30% b) 31%-50% c) 51% i więcej a) 1-3 b) 4-10 c) 11 i więcej a) 1-5 b) 6-20 c) 21 i więcej a) 1-10 b) c) 31 i więcej a) 1-10 b) c) 31 i więcej a) 0% b) 1%-10% c) 11% i p k t GPN -T 2 p k t P 1 p k t P 2 p k t P 3 B 1 B 1 A 1 B 1 A 2 A 2 A 2 A 2 B 1 B 1 B 1 C 2 B 1 C 2 B 1 A 0 C 2 A 0 A 0 C 2 C 2 C 2 A 0 A 0 C 2 A 0 C 2 B 1 B 1 A 0 p k t A 0 A 0 B 1 C 2 A 0 19

21 zabezpieczonych gwarancjami bankowymi lub ubezpieczeniowymi 8. Procent transakcji sprzedaży przy użyciu akredytywy 9. Procent transakcji, gdzie płatność odbywa się na zasadzie faktoringu 10. Procent transakcji, gdzie płatność odbywa się w obcej walucie lub jest zależna jej kursu 11. Wolumen transakcji w obcej walucie, zabezpieczonych ubezpieczeniem od różnic kursowych 12. Sposób sprawdzania wypłacalności kontrahentów 13. Wolumen przychodów z transakcji o przeterminowan ych należnościach powyżej 90 dni 14. Wolumen przychodów, gdzie należności są dochodzone na drodze sądowej 15. Procent przychodów generowanych przez podwykonawców, w tym samozatrudnienie więcej a) 0% b) 1%-10% c) 11% i więcej a) 0% b) 1%-10% c) 11% i więcej a) 0% b) 1%-30% c) 31% i więcej a) 0% b) 1%-10% c) 11% i więcej a) Brak sprawdzani a b) Procedura wewnętrzn a c) Procedura wewnętrzn a i/lub wywiadow nie gospodarcz e a) 0-5% b) 6%-10% c) 11% i więcej a) 0-5% b) 6%-10% c) 11% i więcej a) 0% b) 1%-10% c) 11% i więcej A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 B x A x A x B x A x A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 B 1 B 1 B 1 A 0 A 0 B 1 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 0 C 2 B 1 B 1 B 1 20

22 Źródło: Opracowanie własne. W przedmiotowym badaniu można była uzyskać maksymalnie 28 punktów, a jeżeli podmiot nie odpowiedział na pytanie, przyznane zostało zero punktów. Najlepszy wynik uzyskał GPN-T 2 i należy dodatkowo zaznaczyć przy tym, że reszta podmiotów nie osiągnęła 50%. Wyniki zdobytej punktacji zostały przedstawione w tablicy nr 6. Tablica nr 6. Wyniki punktacji analizy przychodów. Punktacja Nr pytania GPN-T 1 GPN-T 2 P1 P2 P Razem Źródło: Opracowanie własne. 9.2.Charakterystyka kosztów Kolejna kategoria, która podlegała badaniu i ocenie punktowej, to koszty funkcjonowania danego podmiotu. Odpowiedzi poszczególnych podmiotów zostały zaprezentowane w poniższej tablicy: 21

23 Tablica nr 7. Analiza kosztów. L p. Pytania Odpowiedzi GPN -T 1 1. Wolumen miejsc generujący 50% kosztów 2. Procentowy udział kosztów stałych w kosztach całkowitych 3. Udziału kosztów stałych i zmiennych w zależności od sytuacji gospodarki regionu. 4. Rodzaj pośrednika ubezpieczeniowego obsługującego podmiot 5. Rodzaj umowy zawarty z pośrednikiem ubezpieczeniowym na obsługę (dotyczy obsługi przez brokera) 6. Okres, na jaki została zawarta umowa z pośrednikiem w miesiącach 7. Sposób świadczonej pomocy przez pośrednika ubezpieczeniowego przy powstaniu szkody 8. Sposób dobierania pośrednika ubezpieczeniowego 9. Częstotliwość badania rynku a) 1-3 b) 4-10 c) 11-i więcej a) 1%-20% b) 21%-40% c) 41% i więcej a) Brak wpływu b) Pod koniec kryzysu zwiększenie udziału kosztów stałych c) W początkowej fazie załamania gospodarki zmniejsze= nie udziału kosztów stałych a) Agent b) Broker c) Różnie a) Ustna b) Pisemna c) Bez umowy a) 1-12 b) c) Beztermino -wo a) Brak pomocy b) Konsultacje c) Zastępcze czynności i konsultacje a) Konkurs b) Z polecenia c) Inny a) Raz na rok b) Doraźnie p k t GPN -T 2 p k t P 1 p k t P 2 p k t P 3 C 2 A 0 A 0 B 1 A 0 B x B x A x B x B x A 0 A 0 A 0-0 A 0-0 A 1 A 1 A 1 A B A 0-0 C 0-0 A 0 B 1 - x C x C x B x B x - 0 A 1 A 1 C 0 C 0 p k t 22

24 usług pośrednictwa ubezpieczeniow ego 10. Sposób określania potrzeb w zakresie ubezpieczeń 11. Częstotliwość badania rynku ubezpieczenio= wego w zakresie koniecznym do prowadzenia działalności 12. Sposób pozyskiwania finansowania zewnętrznego (kredyty, leasing) 13. Częstotliwość badania rynku usług bankowych dostępnych na rynku 14. Ilość umów o finansowanie (kredyt, leasing) zawartych w 2010 roku 15. Ilość umów o finansowanie (kredyt, leasing) zawartych w 2009 roku 16. Ilość konsultacji w firmach doradczych w zakresie obsługi funkcjonujących umów o finansowanie jak i w zakresie pozyskania finansowania w 2010 roku 17. Ilość konsultacji w firmach doradczych w c) Nie jest badany a) Własnymi siłami np. dział księgowości lub finansowy b) Badanie za pośrednictwem agenta c) Badanie za pośrednictwem brokera a) Przed zawarciem każdej umowy b) Doraźnie c) Zgodnie z zaleceniem pośrednika a) Własnymi silami b) Korzystanie z pośrednika c) Różnie a) Doraźnie b) Przed zawarciem każdej umowy c) Regularnie a) 0 b) 1-5 c) 6 i więcej a) 0 b) 1-5 c) 6 i więcej a) 0 b) 1-3 c) 4 i więcej a) 0 b) 1-3 c) 4 i więcej - 0 A 0 B 1 B 1 A 0-0 B 1 B 1 B 1 B 1 C x A x A x A x A x A 0 A 0 A 0 A 0 C 2 A 0 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 A 0 C 2 B 1 A 0 B 1 A 0 B 1 A 0 A 0 23

25 zakresie obsługi funkcjonujących umów o finansowanie jak i w zakresie pozyskania finansowania w 2009 roku 18. Ilość umów o dofinansowanie ze środków EU w ostatnich 3 latach 19. Sposób rozpoznania możliwości dofinansowania z EU 20. Ilość aktualnych umów z podmiotami świadczącymi usługi obsługowe (serwisy techniczne, sprzątanie itp.) 21. Sposób oceny i weryfikacji podmiotów świadczących usługi 22. Sposób zabezpieczenia się w zakresie należytego wykonania usług przez podmioty zewnętrzne 23. Osoby dokonujące weryfikacji umowy o współpracy a) 0 b) 1-3 c) 4 i więcej a) Własnymi siłami b) Konsultacje i zlecenia od podmiotów zewnętrznych c) Temat nie jest rozpoznawany a) 0-5 b) 6-10 c) 11-i więcej a) Decyduje cena b) Decyduje przygotowa nie podmiotu do wykonania usługi i cena c) Temat nie jest precyzyjnie uregulowany a) Umowa b) Umowa i zapisy o posiadaniu odpowiednich ubezpieczeń c) Temat nie uregulowany a) Pracownicy etatowi obsługujący dany projekt B 1 A 0 B 1 C 2 C 2 B 2 B 2-0 A 1 A 1 A x C x A x B x C x B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 A 1 A 1 A 1 A 1 B 1 B 1 B 1 A 0 A 0 24

26 (świadczenie usług przez podmioty zewnętrzne) 24. Osoba lub osoby dokonujące oceny umów ubezpieczenia odpowiedzialno -ści cywilnej przedkładanej przez świadczących usługi to 25. Najważniejsze czynniki decydujące o wyborze osoby świadczącej usługi 26. Stopień w jakim wielkość podmiotu świadczącego usługi ma wpływ na jego wybór b) Jak wyżej i prawnik c) Jak wyżej i osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem a)pracownicy etatowi obsługujący dany projekt b)jak wyżej i prawnik c)jak wyżej i osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem, w tym pośrednik ubezpieczeniowy a) Cena b) Cena i odpowiednie zaproponowane procedury c) Jak wyżej plus doświadcze -nie i posiadane umowy ubezpiecze -nia a) Bez znaczenia b) Nie wielki c) Znaczący B 1 B 1 B 1 A 0 A 0 C 2 C 2 B 1 B 1 B 1 C 2 B 1 B 1 A 0 A 0 Źródło: Opracowanie własne. W badaniu kosztów każdy z podmiotów mógł osiągnąć maksymalnie 44 punkty, w przypadku braku odpowiedzi na pytanie przyznawano zero. Najlepszy osiągnięty wynik to 18 punktów. Istotne jest jednak, że żaden z badanych podmiotów nie zbliżył się do 50% możliwej do uzyskania oceny. Tablica nr 8 prezentuje szczegóły wyników. Tablica nr 8. Wyniki punktacji analizy kosztów. Punktacja Nr pytania GPN-T 1 GPN-T 2 P1 P2 P

27 x Razem Źródło: Opracowanie własne. 9.3.Charakterystyka procedur zarządzania Na łamach rozdziału dokonano oceny odpowiedzi, udzielonych w kwestii procedur związanych z zarządzaniem, o co zapytany został każdy z podmiotów biorących udział w badaniu. Zebrane odpowiedzi i punktacja zostały zaprezentowane w tablicy nr 9, która została zaprezentowana poniżej. Tablica nr 9. Analiza procedur zarządzania. L p. Pytania Odpowiedzi GP N-T 1 1. Umiejscowienie komórki controllingu w a) Brak b) W ramach działu p k t GP N-T 2 p k t P 1 C 2 B 1 B 1 A 0 C 2 p k t P 2 p k t P 3 p k t 26

28 strukturze organizacyjnej 2. Umiejscowienie komórki zarządzania ryzykiem w strukturze organizacyjnej 3. Osoba odpowiedzialna za obsługę umów o finansowanie działa w ramach działu 4. Osoba odpowiedzialna za obsługę umów ubezpieczenia po stronie przedsiębiorstw a działa w ramach działu 5. Sposób działania pracowników w sytuacji kryzysowej pod względem zasilania w media 6. Sposób działania w sytuacji kryzysowej w zakresie dotyczącym lokalu, budynku, nieruchomości (pożar, katastrofa budowlana, zalanie itp.) 7. Sposób działania w sytuacji kradzieży, włamania, dewastacji mienia 8. Sposób działania w sytuacji wystąpienia zdarzenia mogącego spowodować konieczność zgłoszenia szkody w zakładzie ubezpieczeniow finansowego lub księgowości c) Bezpośrednio pod zarządem a)brak b)w ramach działu finansowego lub księgowości c)bezpośrednio pod zarządem a)księgowości b)nie ma dedykowanej osoby c)zarządzania ryzykiem a) Księgowości b) Nie ma dedykowanej osoby c) Zarządzania ryzykiem a) Procedura b) Zgodnie z doraźnymi decyzjami zarządu c) Temat nie jest uregulowany a)procedura b)zgodnie z doraźnymi decyzjami zarządu c)temat nie jest uregulowany a)procedura b)zgodnie z doraźnymi decyzjami zarządu c)temat nie jest uregulowany a)procedura b)zgodnie z doraźnymi decyzjami zarządu c)różnie C 2 C 2 B 0 A 0 A 0 B 0 C 2 A 1 A 1 A 1 B 0 C 2 A B C 0 A 1 A 1 B 1 A 2 B 1 C 0 C 0 B 1 A 2 B 1 B 1 C 0 B 1 A 2 B 1 B 1 C 0 B 1 C 0 A 2 A 2 C 0 27

29 ym 9. Sposób działania w sytuacji zauważenia pożaru 10. Sposób działania zarządu i innych decydentów w sytuacji odbywania dalekich podróży paru osób jednocześnie 11. Sposób działania przedsiębiorstw a w sytuacji niedyspozycji zarządów (nagła choroba, wypadek, zgon) 12. Ilość ćwiczeń pracowników w sytuacji awaryjnej, nie dotyczy alarmu pożarowego 13. Sposób przekazywania wiedzy nowym pracownikom w zakresie zachowania się w sytuacji awaryjnej, kryzysowej 14. Sposób wykonywania badania w zakresie bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstwa a)procedura b)zgodnie z decyzjami zarządu c)temat nie jest uregulowany a) Brak wytycznych b) Jedna osoba z zarządu zawsze pozostaje na miejscu c) Podróż różnymi pojazdami a) Procedura b) Temat nie jest uregulowany a) Raz na rok b) Doraźnie c) Brak ćwiczeń a) Szkolenie BHP i ppoż. b) Jak wyżej i szkolenie z procedur c) Jak wyżej i ćwiczenia a) Brak badania b) Własnymi siłami c) Audyt zewnętrznego podmiotu B 1 A 2 B 1 A 2 C 0 A 0 C 1 B 2 A 0 B 2 A 2 B 0 B 0 A 2 B 0 B 1 A 2 C 0 C 0 A 2 B 1 B 1 A 0 A 0 A 0 B 1 A 0 B 1 A 0 A 0 Źródło: Opracowanie własne. W badaniu kosztów można było uzyskać 28 punktów. Najlepszy wynik osiągnął podmiot GPN-T 2 drugie miejsce zajął GPN-T1. Szczegóły punktacji zostały zaprezentowane w tablicy nr

30 Tablica nr 10. Wyniki punktacji analizy procedur zarządzania. Nr pytania Punktacja GPN-T 1 GPN-T 2 P1 P2 P Razem Źródło: Opracowanie własne. 9.4.Podsumowanie W trakcie całego badania podmioty biorące w nim udział miały możliwość uzyskania maksymalnej liczby stu punktów. W rankingu zdecydowanie najlepiej wypadły podmioty działające na terenie GPN-T. Na pierwszym miejscu uplasował się GPN-T 2, tuż za nim, na drugiej pozycji znalazł się GPN-T 1. Szczegóły łącznej punktacji zostały przedstawione w poniższej tablicy. Tablica nr 11. Łączne wyniki uzyskanej punktacji. Punktacja Maksymalna ilość punktów do uzyskania Badany czynnik GPN-T 1 GPN-T 2 P1 P2 P3 X Analiza przychodów Analiza kosztów Analiza procedur Razem Źródło: Opracowanie własne. 29

31 Należy zaznaczyć, że tylko jeden z badanych podmiotów uzyskał powyżej połowy możliwych do zdobycia punktów. Najsłabsza ocena to zaledwie 35%, czyli nieco powyżej jednej trzeciej. Warto zauważyć, że wszystkie uzyskane wyniki są dalekie od wartości modelowych. 10. Podsumowanie badania Pierwsza część badania miała charakter opisowy i dzięki temu przyniosła wiele istotnych i oraz bardzo interesujących informacji. Wszystkie podmioty, które wzięły udział w badaniu, to poważne przedsiębiorstwa działające w oparciu o Kodeks Handlowy. Nie da się ukryć, że takie nastawienie do prowadzonej działalności świadczy o profesjonalizmie danych przedsiębiorców. Podmioty działające w GPN-T wyróżnią się na tle konkurencji posiadanymi oddziałami, co zdecydowanie wskazuje na prowadzenie działalności na większą skalę. Kolejną pozytywną wiadomością jest kwestia niskiej rotacji kadr, co zdecydowanie odbiega od współczesnych trendów rynku. Świadczy to również o dostrzeganiu przez zarządy badanych podmiotów wartości, jaką stanowią lojalni pracownicy. Podejście do kadry pracowniczej potwierdza również szczątkowe zjawisko wręczania wypowiedzeń przez pracodawców. Kolejna grupa wskaźników, dotycząca zarządzania kadrami w kwestii dedykowanych zakresów obowiązków pokazuje ponownie, iż podmioty działające w GPN-T są lepiej zarządzane niż podmioty w innych tego typu instytucjach. Część badania dotycząca podstawowych danych finansowych wypada również korzystniej w przypadku podmiotów działających w GPN-T. Dzieję się tak m.in. dlatego, że podmioty te przeznaczają znacznie więcej środków na badania nad nowymi produktami, a tym samym osiągają ze sprzedaży tych produktów większe przychody. Jeśli chodzi o źródła finansowania, na szczególną uwagę tym razem jednak w kategorii negatywnej, zasługuje fakt, iż jeden z podmiotów nie podał danych finansowych na rok Kolejny wskaźnik, dotyczący wolumenu zakupu ubezpieczeń świadczy o niskiej świadomości w tym zakresie, a odnosi się to do wszystkich podmiotów oprócz GPN-T 2. Przy obrotach sięgających milionów złotych wolumen ten winien być przynajmniej dwu lub trzykrotnie większy. Jeśli chodzi o część badania, w ramach której można było uzyskać punkty za udzieloną odpowiedź, wypadło znacznie gorzej. Podmioty działające w GPN-T wypadły zdecydowanie lepiej niż pozostałe, jednak maksymalny wynik osiągnął 52% i można traktować to jako ocenę słabą. Poniższy wykres obrazuje uzyskane wynik w formie graficznej. 30

32 Wykres nr 1. Prezentacja uzyskanych wyników Analiza procedur Analiza kosztów Analiza przychodów Źródło: Opracowanie własne. Rozpiętość między najlepszym a najgorszym wynikiem wynosiła siedemnaście punktów procentowych, co należy rozpatrywać w kategorii znaczących różnic. Dodatkowo najsłabszy podmiot otrzymał zaledwie jedną trzecią możliwej punktacji. 11. Zalecenia i wnioski Z przeprowadzonego badania wynika, że niestety podmioty działające w ramach parków technologicznych posiadają małą wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem. Szczególnie jest to widoczne w kategoriach ograniczania negatywnych skutków ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Należy zaznaczyć, że istnieją pomocne w tej kwestii narzędzia, które można pogrupować np. według następujących obszarów: 1. Narzędzia z obszaru kształtowania przychodów przedsiębiorstwa; 2. Narzędzia z zakresu kosztów przedsiębiorstwa; 3. Narzędzia z zakresu procedur zarządzania przedsiębiorstwem. Jeżeli chodzi o narzędzia z obszaru zarządzania przychodami, to, jako podstawowy postulat dla omawianej grupy przedsiębiorstw, można wskazać dywersyfikację źródeł tych 31

33 przychodów. Dywersyfikacja struktury przychodów winna być prowadzona zarówno w układzie poziomym, jaki również w układzie pionowym. Pierwszy z nich można potraktować np. w kategorii przychodów z poszczególnych grup towarowych. Jako płaszczyznę pionową można wskazać poszczególne umowy, które generują przychody w ramach wyżej wymienionych grup towarowych. Drugim, równie istotnym narzędziem, mogą być procedury monitoringu podmiotów, na rzecz których mają być i są świadczone usługi. Taki monitoring usługobiorców pozwala na stosunkowo wczesne rozpoznanie narastających problemów w kwestii płynności u zleceniodawców, pozwala też przewidzieć ich ewentualną niewypłacalność. W razie wątpliwości co do wypłacalności danego podmiotu, można również wykorzystać nowoczesne narzędzia typu factoring lub akredytywa. Kolejnym ważnym elementem jest wykorzystanie nowoczesnych produktów ubezpieczeniowych przy obsłudze trudnych i ryzykownych kontraktów. Do takich produktów należą m. in. ubezpieczenia od różnic kursowych czy utraty zysku. W grupie narzędzi o charakterze kosztowym, na pierwszy plan wysuwa się potrzeba bieżącej i ciągłej identyfikacji oraz analizy kosztów. Bieżące śledzenie struktury kosztów pozwala na jej odpowiednią modyfikacje. Należy pamiętać, że przy wzroście gospodarczym korzystniej jest ponosić duże koszty stałe, związane z posiadaniem większej ilości środków trwałych, generujących przychody i małe zmienne. Większy potencjał gwarantuje większą zdolność do wykonania usługi i oczywiście większe przychody. Przy recesji sytuacja winna być odwrotna. Pozwala to na szybką reakcje na wszelkie zmiany rynkowe, co w sytuacji kryzysu może decydować o przetrwaniu przedsiębiorstwa. Ważnym elementem jest również wykorzystanie w sposób przemyślany pośredników ubezpieczeniowych, co pozwala na otrzymanie bez żadnych opłat wiadomości o rynku ubezpieczeń. Wystarczy rozpisać konkurs na brokera ubezpieczeniowego xiii - najlepiej na usługi świadczone w określonym czasie, a ten dostając zlecenie na przygotowanie kompleksowego programu, zaproponuje zbadanie rynku i przedstawi wszystkie możliwe warianty ubezpieczeń bez żadnych kosztów. Podobnie jak w kwestii ubezpieczeń, również takie działanie warto zlecić zawodowym pośrednikom. Zlecenie na obsługę w zakresie przygotowania kompleksowego programu, zalecone na określony czas, pozwala na otrzymanie profesjonalnego badania rynku. W takiej sytuacji bardzo często można zaoszczędzić nawet na oprocentowaniu przy prostym produkcie, jakim jest kredyt w rachunku bieżącym. Aktualnie rozbieżności dotyczące oprocentowania 32

Benchmarking parków technologicznych w Polsce edycja 2012. Dr Joanna Hołub-Iwan Dr Artur Bernard Olczak Dr Katarzyna Cheba

Benchmarking parków technologicznych w Polsce edycja 2012. Dr Joanna Hołub-Iwan Dr Artur Bernard Olczak Dr Katarzyna Cheba Benchmarking parków technologicznych w Polsce edycja 2012 Dr Joanna Hołub-Iwan Dr Artur Bernard Olczak Dr Katarzyna Cheba Autorzy: Dr Joanna Hołub-Iwan (Rozdziały I, II, III, IV pkt 4.1, V) Dr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

10 (80) Październik 2005

10 (80) Październik 2005 10 (80) Październik 2005 LEASING ALTERNATYWA DLA KREDYTU BANKOWEGO WYWIADOWNIA GOSPODARCZA ANIOŁOWIE BIZNESU ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BEZPIECZNY KOSMETYK PROJEKTY EUROPEJSKIE Biuletyn

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce R A P O R T Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce 1 Spis treści Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Donald TUSK Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie

Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie Pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Aleksandra Bąkowskiego Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Wybrane

Bardziej szczegółowo

Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości)

Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości) 2014 Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości) Raport z badania 2014 Pod redakcją: dr. Aleksandra BĄKOWSKIEGO Marzeny MAŻEWSKIEJ Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 2. 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7. 2. Informacje wprowadzające 11

Spis treści. 1. Wstęp 2. 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7. 2. Informacje wprowadzające 11 1 Spis treści 1. Wstęp 2 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7 2. Informacje wprowadzające 11 2.1. Metodologia i zakres badania 11 2.2. Etapy procesu badawczego

Bardziej szczegółowo

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa Małgorzata Tobiszewska 1 2 Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku

Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku Grudziądz, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI Wstęp 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY MOTORYZACYJNEJ ORAZ DOLNY ŚLĄSK, POLSKA SIERPIEŃ 2012

PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY MOTORYZACYJNEJ ORAZ DOLNY ŚLĄSK, POLSKA SIERPIEŃ 2012 RAPORT Z BADANIA PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY MOTORYZACYJNEJ ORAZ INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU Z DOLNEGO ŚLĄSKA DOLNY ŚLĄSK, POLSKA SIERPIEŃ 0 Autorzy: Prof. Janusz Zaleski Zbigniew Mogiła

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w praktyce

Ekonomia społeczna w praktyce Spis treści 1. Strategiczne decyzje 5 1.1. Typy działalności NGO 5 1.2. Działalność gospodarcza organizacji 7 2. Planowanie sprzedaży 11 2.1. Określenie profilu działalności biznesowej 11 2.2. Określenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1.1 Najważniejsze informacje odnośnie Emitenta 1.1.1 Specyfika i charakter działalności Emitenta Lena Lighting SA jest wiodącym polskim producentem wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY OBRÓT GOSPODARCZY

BEZPIECZNY OBRÓT GOSPODARCZY BEZPIECZNY OBRÓT GOSPODARCZY CZYLI JAK OGRANICZAĆ RYZYKO HANDLOWE W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH I EKSPORTOWYCH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WYDANIE DRUGIE Warszawa 2008 Autorzy: Jacek Kukiełka Marek Matusiak

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność sektora MSP w Polsce

Innowacyjność sektora MSP w Polsce Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Warszawa 2009

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami 1 SPIS TREŚ CI 1. WPROWADZENIE SYTUACJA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ B+R W FIRMIE?

DZIAŁALNOŚĆ B+R W FIRMIE? 1 ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk tel. (48 58) 524 49 00 fax (48 58) 524 49 08 http://www.ibngr.edu.pl ibngr@ibngr.pl JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ B+R W FIRMIE? PORADNIK PORADNIK opracowany na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie aplikować o środki na inwestycje w sektorze MŚP?

Jak skutecznie aplikować o środki na inwestycje w sektorze MŚP? Jak skutecznie aplikować o środki na inwestycje w sektorze MŚP? Na początku marca 2005 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła informację o zakończeniu procesu selekcji i wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r.

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. RANKING Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Definicja innowacji...4 1.1. Innowacje procesowe...4 1.2. Innowacje

Bardziej szczegółowo

Pracodawca Rynek Pracownik

Pracodawca Rynek Pracownik Raport z badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2009 Pracodawca Rynek Pracownik Raport z badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2009 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Faktoring z szansą na przyszłość

Faktoring z szansą na przyszłość 28 FAKTORING Faktoring z szansą na przyszłość Faktoring jako jedna z metod kontrolowania płynności finansowej stale zyskuje nowych zwolenników. Obecnie nie jest to już mało znana nowość, z której korzystają

Bardziej szczegółowo

SEKTOR MAŁYCH I ŚREDNICH PZREDSIĘBIORSTW W POLSCE ROLA I UWARUNKOWANIA DZIAŁANIA

SEKTOR MAŁYCH I ŚREDNICH PZREDSIĘBIORSTW W POLSCE ROLA I UWARUNKOWANIA DZIAŁANIA Joanna Kurzawska, Izabela Lisiewicz Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstwa Koło Naukowe Ekonomiki

Bardziej szczegółowo