Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Ostróda, dnia r. Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie Ostróda, ul. Grunwaldzka 49 Zawiadomienie o wyniku postępowania Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu niegranicznego na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Żeglugi Ostródzko - Elbląskiej Sp. z o.o. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam o wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Żeglugi Ostródzko Elbląskiej Sp. z o.o.. Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. 1. Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna Insurance Group, Oddział Olsztyn, Olsztyn, ul. Michała Kajki 3 Uzasadniając dokonany wybór podaję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny (cena 80%, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 20%) spośród wszystkich ofert ważnych i ocenianych. W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, poza ofertą opisaną w punkcie 1 powyżej, oferty ważne, nie podlegające odrzuceniu, złożyli także następujący Wykonawcy: a) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, b) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Według kryterium cena (waga 80%) a) InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurnace Group 80,00 pkt., b) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW 73,50 pkt., c) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 26,11 pkt.

2 Wg kryterium klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne (20%) a) InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurnace Group 7,20 pkt., b) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW 13,20 pkt., c) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 9,6 pkt. a) InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurnace Group 87,20 pkt., b) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW 86,25 pkt., c) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 35,71 pkt. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insuranc Group. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie Część II postepowania ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. 1. Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Oddział Regionalny w Gdańsku, Pion Klienta Korporacyjnego, Zespół Sprzedaży Korporacyjnej, Olsztyn, ul. Kościuszki 59. Uzasadniając dokonany wybór podaję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny (cena 80%, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 20%) spośród wszystkich ofert ważnych i ocenianych. W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, poza ofertą opisaną w punkcie 1 powyżej, oferty ważne, nie podlegające odrzuceniu, złożyli także następujący Wykonawcy: a) InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurnace Group, b) Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., c) Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia S.A.

3 Według kryterium cena (waga 80%) a) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 80,00 pkt., b) InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurnace Group,- 63,59 pkt., c) Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., - 53,69 pkt., d) Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia S.A. 54,77 pkt. Wg kryterium klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne (20%) a) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 12,00 pkt., b) InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurnace Group, - 6,00 pkt., c) Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., - 8,00 pkt., d) Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia S.A. 0 pkt. a) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 92,00 pkt. b) InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurnace Group, - 69,59 pkt., c) Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., - 64,69 pkt., d) Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia S.A. 54,77 pkt. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie Część III postepowania ubezpieczenie jednostek pływających Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. 1. Za najkorzystniejszą uznana została złożona przez : Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Oddział Regionalny w Gdańsku, Pion Klienta Korporacyjnego, Zespół Sprzedaży Korporacyjnej,

4 Olsztyn, ul. Kościuszki 59, - łącznie 80,00 pkt (80,00 pkt za cenę i 0,00 pkt za klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne), W terminie zgodnym z SIWZ, poza ofertą opisaną w punkcie 1 powyżej, nie złożono innych ofert. Według kryterium cena (waga 80%) a) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 80 pkt., Wg kryterium klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne (20%) a) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 0 pkt. a) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 80,00 pkt., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu r. r., chyba że Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie Część V postepowania ubezpieczenie jachtu motorowego Kobuz Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. 1. Za najkorzystniejszą uznana została złożona przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Oddział Regionalny w Gdańsku, Pion Klienta Korporacyjnego, Zespół Sprzedaży Korporacyjnej, Olsztyn, ul. Kościuszki 59. Uzasadniając dokonany wybór podaję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów na podstawie kryterium cena spośród wszystkich ofert ważnych i ocenianych. W terminie zgodnym z SIWZ, poza ofertą opisaną w punkcie 1 powyżej, nie złożono innych ofert. Według jedynego kryterium oceny ofert cena -waga 100% poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

5 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 100,00 pkt., Zgodnie z przyjętym kryterium oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska największą ilość punktów. W związku z powyższym wybrana została oferta Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie Z wyrazami szacunku

Do Wykonawców INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Do Wykonawców INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Toruń, dnia 29.09.2014r. WOTUiW- 3071- ADM/09/2014 WOTUiW-1/09/2014 Do Wykonawców INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. ogłoszenia w BZP nr 294666-2014

Bardziej szczegółowo

Sygnatura postępowania: BZP/137/DK/2012 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Sygnatura postępowania: BZP/137/DK/2012 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA BZP-064/ /2013 Warszawa, dnia 28 marca 2013 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Sygnatura postępowania: BZP/137/DK/2012 Uczestnicy postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/141/2013 Zegrze, dnia 20 grudnia 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I, II, III, IV POSTĘPOWANIA

Nr sprawy: ZP/141/2013 Zegrze, dnia 20 grudnia 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I, II, III, IV POSTĘPOWANIA Nr sprawy: ZP/141/2013 Zegrze, dnia 20 grudnia 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I, II, III, IV POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. NR ZP/PCPR/1/2012 Jarocin, dnia 16.07.2012 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia zamawiającego

Ubezpieczenie mienia zamawiającego Ubezpieczenie mienia zamawiającego Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: Olkusz powiat olkuski Olkusz Tryb

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 16871 2015 z dnia 2015 02 09 r. Ogłoszenie o zamówieniu Ostróda 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Ostródzkiego oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU Radom, dnia 11.07.2011 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O ODRZUCENIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O ODRZUCENIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA SZPITAL PROMUJĄCY ZDROWIE 10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. (089) 532-29-66 /fax. (089) 532 29 79 e-mail: alis@pulmonologia.olsztyn.pl www.pulmonologia.olsztyn.pl ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Znak sprawy ZP/220/67/13

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 23.03.2015r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/3/ORG/15 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZATWIERDZAM. Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Warszawa, dnia 01.06.2015 r. ZATWIERDZAM Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty Strona1 RARR/BZ/7978/2013 Rzeszów, dnia 24.09.2013r. Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP 60/2013/CSW ogłoszonego w dniu 27 sierpnia 2013r. w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Nr oferty. Nazwa Wykonawcy. /siedziba, adres firmy/ Liczba punktów przyznana ofercie- kryterium cena - 100% Consilio Joanna Senetelska-Murdzek,

Nr oferty. Nazwa Wykonawcy. /siedziba, adres firmy/ Liczba punktów przyznana ofercie- kryterium cena - 100% Consilio Joanna Senetelska-Murdzek, Wadowice: Pełnienie funkcji kierownika projektu pn.: Jakość w urzędzie - wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V -

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Biuro Administracyjne Dyrektor Michał Leszczyński BA-WZP.911.20.2014 Warszawa, dnia 16 stycznia 2015 r. Szanowni Państwo, uprzejmie zawiadamiam, że w wyniku

Bardziej szczegółowo

1. W niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty: 1) Pakiet 1 Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (w zł)

1. W niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty: 1) Pakiet 1 Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (w zł) Gdynia, dnia października 201 roku dot.: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 21.10.2014 r.

Gdynia, dnia 21.10.2014 r. Gdynia, dnia 21.10.2014 r. dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 tys. EURO na sukcesywne dostawy bielizny jednorazowego użytku oraz odzieży ochronnej,

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Punktacja od 0 100

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Punktacja od 0 100 Śrem, dnia 12.02.2014 Ogłoszenie z dnia 12.02.2014r. o wyniku i udzieleniu zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego "na endoprotezy i implanty ortopedyczne" Na podstawie art.92 ust.1

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 tel. i faks: (34) 367-36-74 Częstochowa, dnia 3 czerwca 2011 r. Numer postępowania:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3. Informacja o wyniku postępowania

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3. Informacja o wyniku postępowania PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3 Centrala : 033 / 866-67-72, 033 / 861-21- 37, 033 / 860-23-91 fax: 033 / 866-67-73 e- mail ; psse.zywiec@pis.gov.pl; pssezywiec@wp.pl

Bardziej szczegółowo

oferta nr 8 złożona przez: Hurtownia BB Bożena Bąk ul. Grójecka 1 05-530 Góra Kalwaria z ceną oferty brutto 379.269,36 złotych

oferta nr 8 złożona przez: Hurtownia BB Bożena Bąk ul. Grójecka 1 05-530 Góra Kalwaria z ceną oferty brutto 379.269,36 złotych Legionowo, 05 grudnia 2012 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE I DO ZAKŁADU KYNOLOGII POLICYJNEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KOLEJNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SPOSRÓD POZOSTAŁYCH OFERT

INFORMACJA O KOLEJNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SPOSRÓD POZOSTAŁYCH OFERT Biuro Administracyjno - Finansowe BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Warszawa, dnia 12 marca 2015 r. 1. Zamawiający: INFORMACJA O KOLEJNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SPOSRÓD POZOSTAŁYCH OFERT Minister Spraw

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ Numer sprawy: SI.271.10.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Załącznik Nr 66a Pabianice, dnia 25.04.2014 r.... pieczątka Zarządu Powiatu FN.272.1.2014... znak sprawy nazwa wykonawcy. adres wykonawcy. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MIASTO ZAMOŚĆ Rynek Wielki 13 22-400 Zamość. /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272.15.2012.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Gdańsk, dnia 31,03,.2015r. L.dz. 1185/2015 NS: 40/PN/2015 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 tel. i faks: (34) 367-37-53 Częstochowa, dnia 07-12- 2011 r. Oznaczenie sprawy: W. Sz.

Bardziej szczegółowo