OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016"

Transkrypt

1 COMPENSAAfA VIENNA INSURANCE GROUP OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 przygotowana specjalnie dla klientow firmy Gold Inwestor GOLD INWESTOR SP. J. Ul. Gorczewska 156/8, Warszawa Przedstawiciel Compensy Warszawa, dn 2015 r.

2 Szanowni Paristwo, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeh S.A. Vienna Insurance Group ma przyjemnosc przedstawic Paiistwu oferte ubezpieczenia nastepstw nieszczesliwych wypadkow dzieci i mtodziezy oraz personelu placowek oswiatowych. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeh S.A. Vienna Insurance Group powstato w 1990 roku. W dniu dzisiejszym to jedna z najszybciej rozwijaja_cych sie firm ubezpieczeniowych na polskim rynku. Wybieraja.c Compense na partnera ubezpieczeniowego, maja. Pahstwo pewnosc, ze powierzacie swoje sprawy prawdziwym profesjonalistom. Strategicznym akcjonariuszem Compensy jest Vienna Insurance Group, wioda_ca austriacka grupa ubezpieczeniowa w Europie Srodkowo - Wschodniej, z siedziba. w Wiedniu. Poza Austria., grupa VIG obecna jest w 22 krajach, utrzymuja.c silna. pozycje na terenie: Albanii, Gruzji, Lichtensteinu, Litwy, Lotwy, Macedonii, Niemiec, Polski, Rumunii, Rosji, Slowacji, Serbii, Turcji, Ukrainy, i Wegier. Grupa posiada rowniez swoje filie na terenie Wtoch i Stowenii. Compensa TU SA. Vienna Insurance Group zostala nagrodzona tytutem LIDERA RYNKU 2012, jako najlepsza w Polsce firma w zakresie ubezpieczeh majajkowych i osobowych. Przyznaja.c nagrody Kapituta kierowata sie produktywnosci^, kreatywnoscig, innowacyjnoscia., jakosciq produktow, a takze konkurencyjnoscia. przy zachowaniu standardow etyki kupieckiej. W Polsce do grupy VIG nalezaj Compensa TU S.A. i TU na Zycie S.A., InterRisk TU S.A., Benefia TU S.A. i TU na Zycie S.A., Towarzystwo Ubezpieczeh na Zycie Polisa -Zycie S.A. Niniejszym rekomendujemy agencj Gold Inwestor Sp. J. oraz jej agentow posiadajqcych imienne petnomocnictwo - jako podmioty uprawnione do posredniczenia w zakresie ubezpieczen dla placowek oswiatowych na rzecz Compensy TU S.A. VIG i pobierania naleznej sktadki. Agencja Gold Inwestor to profesjonalny zespot sprzedawcow, ktorzy sa. wybitnymi specjalistami zajmuja.cymi sie posrednictwem w zakresie zawierania ubezpieczeh szkolnych. Potwierdza to wieloletnia i bardzo owocna wspotpraca z Compensa,.

3 W ponizszej tabeli przedstawiamy propozycj^ ubezpieczenia dla: Przedszkole Nr305 w Warszawie l.p 1 Smierc w wyniku NW RODZAJ SWIADCZENIA SUMA UBEZPIECZENIA dla kazdej osoby ubezpieczonej w PLN Smierc wskutek NW w srodku lokomocji (50% SU z poz.l) % trwatego uszczerbku na zdrowiu CzQsciowy trwaty uszczerbek na zdrowiu Pogryzienia, ukaszenia, uzqdlenia -jednorazowe swiadczenie ryczattowe Jednorazowe swiadczenie z tytutu NW w przypadku, gdy nie jest orzeczony trwaty uszczerbek (l,5%suzpoz.4) Zwrot kosztow operacji plastycznych wskutek NW (20% SU z poz.4) limit 200 limit 195 limit Kl. Nrl - Zwrot kosztow leczenia KL. Nr2 - Dzienne swiadczenie szpitalne (max 90 dni) Kl. Nr3 -Jednorazowe swiadczenie z tytulu leczenia szpitalnego wskutek NW (10% SU z poz.4) (max 3 150PLN) KL.Nr4 - Jednorazowe swiadczenie z tytutu powaznego zachorowania Ubezpieczonego z SU = PLN KI.NrS - Zasitek dzienny z tytutu krotkotrwatej niezdolnosci do nauki lub pracy KI.NrS - Zwrot kosztow rehabilitacji (max 450PLN za miesiac, max 2700PLN) KI.Nr7 - zwrot kosztow naprawy, wypozyczenia lub nabycia srodkow specjalnych KI.NrS - Zwrot kosztow przeszkolenia zawodowego inwalidy 16 KI.Nr9 - Zwrot kosztow pogrzebu prawnego opiekuna Ubezpieczonego z SU = PLN KI.NrlO - Jednorazowe swiadczenie na wypadek smierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek NW KI.Nrll - Dodatkowy miesia.c ubezpieczenia - dla ostatnich klas liceow i technikow KI.Nrl7 - swiadczenie z tytutu leczenia szpitalnego w wyniku choroby (1% SU z poz.4) Sktadka roczna za jednego Ubezpieczonego KI.Nrl2 - OC dyrektora placowki oswiatowej z SU = PLN 130 (za kazdy dzieri pow. 3 dnia, max 60 dni) 55 PLN 21 KI.NrlB - OC personelu placowki oswiatowej z SU = PLN gratis 22 KI.Nrl4 - mienie powierzone na przechowanie do szatni z SU = PLN 23 KI.NrlS - OC z tytutu prowadzenia zywienia zbiorowego w placdwce oswiatowej z SU = PLN 24 KI.Nrl6 - OC placowki z SU = PLN Pragniemy podkreslic, iz na Paristwa zyczenie jestesmy gotowi opracowac inny wariant ubezpieczenia dostosowany do Paristwa oczekiwan. Z powazaniem, Daniel Pol Dyrektor Sprzedazy Gold Inwestor Sp. J. tel biuro: tel/fax eoldinwestor(5)interia.pl

4 Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162, Warszawa tel. +48 (22) , , OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTE.PSTW NIESZCZE.SLIWYCH WYPADKOW DZIECI, MLODZIEZY. OSOB UCZACYCH SIE. ORAZ PERSONELU W PLACOWKACH OSWIATOWYCH - UBEZPIECZENIE SZKOLNE V Rodzaj ubezpieczenia Ubezpieczajqcy Ubezpieczenie nastepstw nieszczesliwych wypadkow dzieci, mtodziezy, osob uczqcych si oraz personelu w placowkach oswiatowych - ubezpieczenie szkolne V Placowka oswiatowa Ubezpieczony Dzieci, mtodziez, studenci, pracownicy placowki Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Zdrowie i zycie Ubezpieczonego ubezpieczenie obejmuje catodobowo nastepstwa nieszczesliwych wypadkow, jakie moga. sie wydarzyc podczas: nauki lub pracy, w drodze z domu do szkofy / pracy i ze szkoty / pracy do domu, w zyciu prywatnym, powstate na terytorium catego swiata, przez 24 godziny na dobe W przypadku osob studiujqcych w trybie zaocznym lub wieczorowym zakres ubezpieczenia ograniczonyjest wyta.cznie do nieszczesliwych wypadkow, ktore powstaty podczas nauki lub w drodze do i ze szkoty. Okres ubezpieczenia Forma ubezpieczenia Imienna (w przypadku nie ubezpieczania wszystkich uczniow / pracownikow) Bezimienna (w przypadku objecia wszystkich uczniow / pracownikow) ZAKRES I SUMY UBEZPIECZENIA Smierc wskutek nw ZAKRES PODSTAWOWY 100% trwaty uszczerbek na zdrowiu wskutek nw Czesciowy trwaty uszczerbek na zdrowiu wskutek nw (1% s.u. za 1% uszczerbku) Pogryzienia, ukqszenia, uza.dlenia -jednorazowe swiadczenie ryczattowe * Jednorazowe swiadczenie z tytutu nw w przypadku gdy nie jest orzeczony trwaty uszczerbek * Zwrot kosztow operacji plastycznych wskutek nw * SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA od zt do zt (zmiana co zt) od zt do zt (zmiana co zt) 200 zt 1,5% 20%

5 Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162, Warszawa tel. +48 (22) , A KRS 6691, Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydziat Gospodarczy KRS, NIP Kapitat zaktadowy: ,00 zt. ZAKRES DODATKOWY SUMA/ LIMIT UBEZPIECZENIA Klauzula nr 1 - zwrot kosztow leczenia * Opcja A -2% Opcja B -5% Opcja C- 10% Klauzula nr 2 - dzienne swiadczenie szpitalne * Opcja A -15zt Opcja B - 25 zt Opcja C - 35 zl Klauzula nr 3 - jednorazowe swiadczenie z tytutu leczenia szpitalnego wskutek nw * 10% Klauzula nr 4 -jednorazowe swiadczenie z tytutu powaznego zachorowania Ubezpieczonego *** zt Klauzula nr 5 - zasitek dzienny z tytulu krotkotrwatej niezdolnosci do nauki lub pracy * Opcja A -5zt Opcja B - 10 zt Opcja C - 15zt Klauzula nr 6 - zwrot kosztow rehabilitacji * Opcja A -2% Opcja B -5% Opcja C- 10% Klauzula nr 7 - zwrot kosztow naprawy, wypozyczenia lub nabycia srodkow specjalnych * Opcja A -5% Opcja B --10% Opcja C- 15% Klauzula nr 8 - zwrot kosztow przeszkolenia zawodowego inwalidy * Opcja A -5% Opcja B --10% Opcja C - 20% Klauzula nr 9 - zwrot kosztow pogrzebu prawnego opiekuna Ubezpieczonego *** zt Klauzula nr 10 -jednorazowe swiadczenie na wypadek smierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nw ** Opcja A -15% Opcja B -- 25% Opcja C - 50% Klauzula nr 11 - dodatkowy miesia.c ubezpieczenia dla ostatnich klas liceow i technikow Klauzula nr 12 - odpowiedzialnosc cywilna dyrektora placowki oswiatowej Klauzula nr 13 - odpowiedzialnosc cywilna personelu placowki oswiatowej Klauzula nr 14- mienie powierzone na przechowanie do szatni Klauzula nr 15 - odpowiedzialnosc cywilna z tytutu prowadzenia zywienia zborowego w placowce oswiatowej Klauzula nr 16 - odpowiedzialnosc cywilna placowki Klauzula nr 17 - swiadczenie z tytutu leczenia szpitalnego Opcja A - w wysokosci s.u. wskazanej na ryzyko smierc i 100% trwaty uszczerbek na zdrowiu zt zt zt zt Opcja B zt 1% s. u. wskazanej na ryzyko czesciowego trwatego uszczerbku na zdrowiu

6 Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162, Warszawa tel. +48 (22) , KRS 6691, Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydziat Gospodarczy KRS, NIP Kapitat zaktadowy: ,00 zt. POSTANOWIENIA KONCOWE Likwidacja Szkod Ustalenie wysokosci naleznego swiadczenia odbywa si na podstawie pisemnego zgtoszenia wypadku podpisanego przez Ubezpieczonego (prawnego opiekuna) oraz dokumentacji medycznej (systemem bez powotywania komisji lekarskiej). W uzasadnionych przypadkach stopieti trwatego uszczerbku na zdrowiu moze bye ustalany na podstawie badati przeprowadzonych przez lekarza. Przyjecie takiego rozwia_zania wptywa korzystnie na szybkosc procesu likwidacji. Do zgtoszenia nalezy dota.czyc kopie legitymacji z placowki oswiatowej. Formy zgtoszenia szkodv: Pisemne za posrednictwem poczty na adres : Warszawa, Al. Jerozolimskie 162 Osobiscie w kazdej placowce terenowej COMPENSY Druk zgtoszenia szkody dostepnyjest na stronie Compensa ba.dz w szkole Warunki ubezpieczenia Pomoc w zakresie dokumentacji dotycza.cej szkody mozna uzyskac za posrednictwem infolinii: telefony do Call Center Compensa Ogolne warunki ubezpieczenia nastepstw nieszczesliwych wypadkow dzieci, mtodziezy, osob ucza.cych sie oraz personelu w placowkach oswiatowych ubezpieczenie szkolne V zatwierdzonych Uchwata Zarza.du Compensa Towarzystwo Ubezpieczeh S.A. Vienna Insurance Group nr 31/2014 z dnia 22 kwietnia 2014r. LIMITY * Pogryzieh, uka.szeh i uzqdleii, Jednorazowego swiadczenia z tytutu nw w przypadku gdy nie jest orzeczony trwaty uszczerbek, Zwrotu kosztow operacji plastycznych wskutek nw Klauzuli nr 1, Klauzuli nr 2, Klauzuli nr 3, Klauzuli nr 5, Klauzuli nr 6, Klauzuli nr 7, Klauzuli nr 8 wyptacany jest w ramach sumy ubezpieczenia wskazanej na czesciowy trwaty uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczesliwego wypadku ** Klauzuli nr 10 wyptacany jest w ramach sumy ubezpieczenia wskazanej dla smierci i 100% trwatego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczesliwego wypadku ** Klauzuli nr 4 oraz Klauzuli nr 9 Wyptacany jest ponad sume ubezpieczenia wskazana. na czesciowy trwaty uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczesliwego wypadku oraz ponad sume ubezpieczenia wskazana. dla smierci i 100% trwatego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczesliwego wypadku

7 COMPENSA AA VIENNA INSURANCE GROUP OGOLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTEPSTW NIESZCZESLIWYCH WYPADKOW DZIECI, MLODZIEZY, OSOB UCZACYCH Sl ORAZ PERSONELU W PLACOWKACH OSWIATOWYCH - UBEZPIECZENIE SZKOLNE V (182) SPIS TRESCI Postanowienia ogolne 4 Definicje 4 Przedmiot ubezpieczenia 6 Zakres ubezpieczenia 6 Wytaczenia odpowiedzialnosci 6 Suma ubezpieczenia i limity odpowiedzilnosci 7 Sktadka ubezpieczeniowa 7 Zawarcie umowy ubezpieczenia 7 Poczatek i koniec odpwiedzialnosci 8 Odstapienie od umowy i rozwiazanie umowy 8 Obowiazki ubezpieczajacego i ubezpieczonego 8 Zasady wyptaty odszkodowania/swiadczenia 8 Wyptata odszkodowania/swiadczenia 9 Roszczenia regresowe w zwiazku z ubezpieczeniami majatkowymi 10 Postanowienia koricowe 10 KLAUZULA NR I - ZWROT KOSZTOW LECZENIA 11 Postanowienia ogolne 11 Limity odpowiedzialnosci 11 Zasady wyptaty swiadczenia 11 KLAUZULA NR 2 - DZIENNE SWIADCZENIE SZPITALNE 11 Postanowienia ogolne 11 Limity odpowiedzialnosci 11 Zasady wyptaty swiadczenia 11 KLAUZULA NR 3 - JEDNORAZOWE SWIADCZENIE Z TYTUtU LECZENIA SZPITALNEGO WSKUTEK NIESZCZESLIWEGO WYPADKU 11 Postanowienia ogolne 11 Limity odpowiedzialnosci 12 Zasady wyptaty swiadczenia 12 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeh S.A. Vienna Insurance Group KRS 6691, S^d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydziat Gospodarczy KRS, Al. Jerozolimskie 162, Warszawa NIP , Kapitat zaktadowy: ,00 zt - optacony w catosci Compensa Kontakt: ,

8 KLAUZULA NR 4- JEDNORAZOWE SWIADCZENIE Z TYTULU POWAZNEGO ZACHOROWANIA 12 UBEZPIECZONEGO Postanowienia ogolne 12 Limity odpowiedzialnosci 12 Zasady wyptaty swiadczenia 12 KLAUZULA NR 5 - ZASILEK DZIENNY Z TYTULU KROTKOTRWALEJ NIEZDOLNOSCI DO NAUKI 12 LUB PRACY Postanowienia ogolne 12 Limity odpowiedzialnosci 12 Zasady wyptaty swiadczenia 12 KLAUZULA NR 6- ZWROT KOSZTOW REHABILITACJI 13 Postanowienia ogolne 13 Limity odpowiedzialnosci 13 Zasady wyptaty swiadczenia 13 KLAUZULA NR 7- ZWROT KOSZTOW WYPOZYCZENIA, NAPRAWY LUB NABYCIA 13 SRODKOW SPECJALNYCH Postanowienia ogolne 13 Limity odpowiedzialnosci 13 Zasady wyptaty swiadczenia 13 KLAUZULA NR 8 - ZWROT KOSZTOW PRZESZKOLENIA ZAWODOWEGO INWALIDY 13 Postanowienia ogolne 13 Limity odpowiedzialnosci 14 Zasady wyptaty swiadczenia 14 KLAUZULA NR 9- ZWROT KOSZTOW POGRZEBU W PRZYPADKU SMIERCI 14 PRAWNEGO OPIEKUNA I UBEZPIECZONEGO Postanowienia ogolne 14 Zasady wyptaty swiadczenia 14 KLAUZULA NR 10 - JEDNORAZOWE SWIADCZENIE NA WYPADEK SMIERCI PRAWNEGO OPIEKUNA 14 UBEZPIECZONEGO WSKUTEK NIESZCZESLIWEGO WYPADKU Postanowienia ogolne 14 Limity odpowiedzialnosci 14 Zasady wyptaty swiadczenia 14 KLAUZULA NR 11 - DODATKOWY MIESIAC UBEZPIECZENIA 15 Postanowienia ogolne 15

9 KLAUZULA NR 12 - ODPOWIEDZIALNOSC CYWILNA DYREKTORA PLACOWKI OSWIATOWEJ 15 Postanowienia ogolne Definicje Przedmiot i zakres ubezpieczenia Suma gwarancyjna Wytaczenia odpowedzialnosci Postanowienia koncowe KLAUZULA NR 13 - ODPOWEDZIALNOSC CYWILNA PERSONELU PLACOWKI OSWIATOWEJ Postanownienia ogolne 16 Definicje 16 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 16 Suma gwarancyjna 16 Wytaczenia odpowedzialnosci 16 Postanowienia koncowe 17 KLAUZULA NR 14 - ODPOWEDZIALNOSC ZA MIENIE POWIERZONE NA PRZECHOWANIE DO SZATNI 17 Postanownienia ogolne 17 Definicje 17 Zakres ubezpieczenia 17 Suma ubezpieczenia 17 Wytaczenia odpowedzialnosci 17 Postanowienia koncowe 17 KLAUZULA NR 15 - ODPOWEDZIALNOSC CYWILNA Z TYTUtU PROWADZENIA ZYWIENIA 17 ZBIOROWEGO W PLACOWCE OSWIATOWEJ Postanownienia ogolne 17 Definicje 17 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 18 Suma gwarancyjna 18 Wytaczenia odpowedzialnosci 18 Postanowienia koncowe 18

10 OGOLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTEPSTW NIESZCZESLIWYCH WYPADKOW DZIECI, MLODZIEZY, OSOB UCZACYCH Sll= ORAZ PERSONELU W PLACOWKACH OSWIATOWYCH - UBEZPIECZENIE SZKOLNE V (182) I. POSTANOWIENIAOGOLNE 1. Na podstawie niniejszych ogolnych warunkow ubezpieczenia nastepstw nieszcz^sliwych wypadkow dzieci, mtodziezy, osob ucza.cych sie^ oraz personelu w placowkach oswiatowych - Ubezpieczenie Szkolne V (,,OWU"), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeti S.A. Vienna Insurance Group, zwane dalej COMPENSA, zawiera umowy ubezpieczenia (,,umowa") z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaja_cymi osobowosci prawnej, zwanymi dalej Ubezpieczaja.cymi. 2. Ubezpieczaja.cy moze zawrzec UITIOWQ na cudzy rachunek. 3. W porozumieniu z Ubezpieczaja.cym, COMPENSA moze wprowadzic do umowy postanowienia dodatkowe lub odmienne od zapisow niniejszych OWU. Wprowadzenie w/w postanowieh wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. W razie wprowadzenia do umowy postanowieri dodatkowych lub odmiennych, niniejsze OWU maja. zastosowanie o tyle, o ile wprowadzone do umowy postanowienia nie stanowi^ inaczej. 2. DEFINICJE Uzyte w OWU definicje oznaczaja,: I)CHOROBA IMOWOTWOROWA niekontrolowany wzrost i rozprzestrzenianie sie. komorek nowotworowych powoduja.ce naciekanie i niszczenie prawidtowych tkanek; 2) CHOROBAPRZEWLEKLA-schorzenie, ktorego objawy utrzymuja. si^dtuzej nizczterytygodnie, awtrakciejego przebiegu moga,wystepowac okresy zaostrzenia, zmniejszenia lub czasowego ustapienia objawow i ktore zostato zdiagnozowane lub byto leczone przed rozpocz^ciem ochrony ubezpieczeniowej; 3) KOSZTY LECZENIA - wydatki poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z tytutu: a) udzielenia doraznej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej, b) pobytu w szpitalu, badan, zabiegow ambulatoryjnych i operacji (z wyta.czeniem operacji plastycznych), c) nabycia niezb^dnych lekarstw i srodkow opatrunkowych przepisanych przez lekarza, d) niezbe^dnego przewozu Ubezpieczonego z miejsca nieszcze^liwego wypadku do szpitala lub ambulatorium, e) odbudowy z^bow statych; 4) KOSZTY OPERACJI PLASTYCZNEJ - wydatki z tytutu operacji, honorariow lekarskich, materiatow opatrunkowych lub innych srodkow leczniczych zaleconych przez lekarza poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w celu usuni^cia oszpeceri, okaleczeh lub deformacji powierzchni ciata Ubezpieczonego powstatych wskutek nieszcz^sliwego wypadku; 5) KOSZTY REHABILITACJI - niezbedne z medycznego punktu widzenia koszty konsultacji lekarzy rehabilitantow lub zabiegow rehabilitacyjnych poniesione w zwi^zku z rehabilitacja. stanowi^c^ integraln^ cz^sc leczenia nastepstw nieszcz^sliwego wypadku. Prowadzona na zlecenie i pod kontrolna. lekarza, maja.ca na celu uzyskanie przez Ubezpieczonego optymalnego poziomu funkcjonowania utraconych wwyniku nieszcz^sliwego wypadku czynnosci uszkodzonego narza_du lub narz^dow; 6) KROTKOTRWALA NIEZDOLNOSC DO NAUKI LUB PRACY - spowodowana nieszcze^liwym wypadkiem niezdolnosc do nauki (uczestnictwa we wszystkich zajepach dydaktycznych) lub pracy, ktora nie ma charakteru statego. Zwolnienie tylko z zaj^c sportowych lub treningow nie oznacza niezdolnosci do nauki (zaj^c dydaktycznych) lub pracy; 7) MOCZNICA - koricowa postac niewydolnosci nerek charakteryzuj^ca si^ trwatym i nieodwracalnym uposledzeniem funkcji obydwu nerek, w wyniku ktorego konieczne jest stosowanie dializ lub przeszczepienie nerki; 8) NIESZCZESLIWY WYPADEK nagte zdarzenie wywotane przyczyn^ zewn^trzn^, w wyniku ktorego Ubezpieczony, niezaleznie od swej woli, doznat trwatego uszczerbku na zdrowiu lub zmart; za nieszcz^sliwy wypadek w rozumieniu OWU uznaje sie^ rowniez: a) zawat serca i udar mozgu, jesli zawat lub udar nie 54 wynikiem choroby przewlektej, b) usitowanie popetnienia lub popetnienie samobojstwa, c) poparzenie lub odmrozenie ciata niezaleznie od stopnia, d) pogryzienie, uka.szenie, uz^dlenie, e) utoni^cie, f) atak epileptyczny, g) omdlenie; 9) PARALIZ - catkowita, nieodwracalna utrata funkcji ruchowej co najmniej dwoch kohczyn, b^dqca skutkiem urazu lub choroby; paraliz musi miec charakter trwaty; 10) PERSONEL- wszyscy pracownicy zatrudnieni w danej placowce oswiatowej; 11) PLACOWKA OSWIATOWA - ztobek, przedszkole, szkota podstawowa, gimnazjum, liceum ogolnoksztatca.ce, liceum zawodowe, liceum techniczne, technikum, zasadnicza szkota zawodowa, zespot szkot, szkota policealna, uczelnia wyzsza, studium, liceum ogolnoksztatc^ce uzupetniaj^ce dla absolwentow zasadniczych szkot zawodowych, technikum uzupetniaja.ce dla absolwentow zasadniczych szkot zawodowych, dom dziecka, placowka oswiatowo-wychowawcza umozliwiaj^ca rozwijanie zainteresowaii i uzdolnieri oraz korzystanie z roznych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego, szkota o profilu sportowym, szkota specjalna oraz rodzinny dom dziecka; 12) POLIOMIELITIS - infekcja wywotana wirusem polio, ktorej skutkiem jest co najmniej paraliz mi^sni oddechowych lub mi^sni kohczyn b^dz zaj^cie osrodka oddechowego w pniu mozgu, z trwatym nastepstwem w postaci nasilonego niedowtadu lub paralizu; 13) POLISA-dokumentwystawionyprzezCOMPENS!;potwierdzaja.cy zawarcie umowy; 14) POWAZNE USZKODZENIE MOZGU nieodwracalne uposledzenie lub utrata zdolnosci intelektualnych w wyniku uszkodzenia mozgu, powstate na skutek nieszczesliwego wypadku, ktorego skutkiem jest niezdolnosc do samodzielnej egzystencji, w nastepstwie czego wymagany jest staty nadzor lub pomoc w zyciu codziennym; 15) POWAZNE ZACHOROWANIE - zdiagnozowana u Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia: choroba nowotworowa, paraliz, spia.czka, mocznica, transplantacja wazniejszych narz^dow okreslonych w pkt 23, powazne uszkodzenie mozgu, poliomielitis, sepsa;

11 16) PRAWNY OPIEKUN - rodzic posiadajacy wtadze. rodzicielska. lub osoba b^daca opiekunem ustanowionym przez sa.d; 17) SPORTY EKSTREMALNE - sporty, ktorych uprawianie wiaze sie^ z dziataniem w warunkach zwi^kszonego ryzyka i ponadprzecietnych zdolnosci fizycznych i psychicznych, to jest: a) wspinaczka skalna, lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, speleologia, buldering, wszelkie odmiany Le Parkour, canyoning, trekking na wysokosci pow m n.p.m., b) kajakarstwo gorskie, rafting, hydrospeed, kitesurfing oraz windsurfing, przy wietrze o pr^dkosci powyzej 50 km/h, c) wszelkie odmiany nurkowania na gtejdokosc ponizej 15 m oraz freediving, d) zegluga poza wodami terytorialnymi w odlegtosci powyzej 12 mil morskich od brzegu, e) skoki narciarskie, skialpinizm oraz zjazdy na nartach albo snowboardzie poza wyznaczonymi trasami w tym tez zjazdy wyczynowe, f) wszelkie odmiany skokow bungee, skokow ze spadochronem, paralotniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie samolotow albo smigtowcow, g) jazda na rowerach, motocyklach oraz quadach po specjalnie przygotowanych trasach badz w terenie naturalnym obfituja.cym w przeszkody, h) udziat i przygotowanie do udziatu w wyscigach albo rajdach pojazdow la.dowych, wodnych albo powietrznych, i) wyprawy do miejsc charakteryzujacych sie^ ekstremalnymi warunkami klimatycznymi albo przyrodniczymi tj. obszary gorskie albo wyzynne na wysokosci powyzej m n.p.m., strefa podbiegunowa, Alaska, Syberia, Kamczatka, terytorium potnocne Kanady, obszary pustynne w odlegtosci pow. 20 km od najblizszych miast, osad, drog, j) sporty walki oraz sporty obronne za wyjatkiem: karate, judo, jujitsu, capoeira, taekwondo, zapasy, kung-fu, kendo, tai chi, aikido, k) hokej, hokej na trawie, rugby, I) zorbing; 18) SZKODA - uszczerbek majatkowy powstaty w nast^pstwie utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa) lub uszczerbek majatkowy i niemajatkowe nast^pstwo uszkodzenia data, rozstroju zdrowia albo smierci (szkoda osobowa); 19) SZPITAL - placowka odpowiadajqca pojepu szpitala wg prawa pahstwa, w ktorym doszto do nieszczesliwego wypadku, ktorej zadaniem jest catodobowa opieka nad chorymi, ich leczenie, przeprowadzanie badah diagnostycznych, udzielanie swiadczeri zdrowotnych w warunkach stacjonarnych, w specjalnie przystosowanych do tych celow pomieszczeniach, posiadaja.cych odpowiednia. infrastruktur^ i zatrudniajacy catodobowo zawodowy, wykwalifikowany personel piel^gniarski i przynajmniej jednego lekarza, utrzymuja.ca state miejsca szpitalne dla pacjentow i prowadza.ca dla nich dzienne rejestry medyczne. W rozumieniu OWU szpitalem nie jest: dom opieki, hospicjum, prewentorium, osrodek sanatoryjny i uzdrowiskowy, osrodek leczenia uzaleznieri, osrodek rehabilitacyjny lub wypoczynkowy; 20) SPIACZKA-utrzymuja/rysie^tannieprzytomnoscizbrakiemreakcji na bodice zewne.trzne lub potrzeby wewn^trzne organizmu, wymagaja.cy wykorzystania systemu podtrzymujacego zycie przez okres co najmniej 96godzin, ktoregoskutkiemsa.trwatedeficytyneurologiczne.vv rozumieniu OWU za spiaczke^ nie jest uwaiana spijjczka farmakologiczna; 21) SRODEK LOKOMOCJI a) pojazd silnikowy, podlegajacy rejestracji zgodnie z obowiazujacym prawem w paiistwie, w ktorym doszto do nieszcze^liwego wypadku, z wyt^czeniem motoroweru, ciqgnika rolniczego, lub b) statek wodny rozumiany jako urzadzenie ptywajace o nap^dzie mechanicznym, wtym rowniez prom, wodolot i poduszkowiec; c) statek powietrzny, rozumiany jako urzadzenie zdolne do unoszenia sie^ w atmosferze na skutek oddziatywania powietrza innego niz oddziatywanie powietrza odbitego od podtoza, z wytaczeniem balonow, sterowcow, szybowcow, motoszybowcow, skrzydtowcow oraz spadochronow osobowych; 22) SRODKI SPECJALNE - zalecone przez lekarza i okreslone w wykazie stanowiqcym Zat^cznik nr I do OWU srodki niezb^dne dla wspomagania procesu leczenia prowadzonego w zwiazku z nieszcz^sliwym wypadkiem; 23) TRANSPLANTACJA WAZNIEJSZYCH NARZADOW przeszczep u Ubezpieczonego jako biorcy: serca, ptuc, ta.cznie serca i ptuc, watroby lub szpiku kostnego; 24) TRASA SPECJALNA - specjalnie przygotowana trasa do jazdy na rowerach, quadach, motocyklach, rowniez w terenie naturalnym, obfitujaca w przeszkody w rodzaju wysokich scianek, beczek, wszelkiego rodzaju murkow, por^czy, schodow, usypanych z ziemi gorek,,,hopow",,,dirtow", ramp, skoczni, zjazdow, dotow, muld, kolein, stupkow lub tyczek; 25) TRWAtY USZCZERBEK NA ZDROWIU - powstate wskutek nieszcze_sliwego wypadku trwate tj. nierokuja.ce poprawy, uszkodzenie danego organu, narzadu albo uktadu, polegaj^ce na fizycznej utracie tego organu, narzadu albo uktadu albo uposledzeniu jego funkcji; 26) UBEZPIECZAJACY - podmiot zawieraja,cy umow^, zobowia^any do optacenia sktadki; 27) UBEZPIECZONY - osoba fizyczna, ktorej zycie lub zdrowie jest obj^te ochrona^ ubezpieczeniow^; 28) UDAR MOZGU - trwate uszkodzenie tkanki mozgowej, powoduj^ce powstanie ubytkow neurologicznych, utrzymujqcych si^ ponad 24 godziny, spowodowane niedokrwieniem lub zawatem tkanki mozgowej, zatorem lub krwotokiem wewnatrzczaszkowym, maj^ce miejsce w okresie udzielenia Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej. Termin nie obejmuje zawatu mozgu lub krwawienia wewn^trzczaszkowego, spowodowanego zewn^trznym urazem oraz epizodow przemijajqcego niedokrwienia mozgu; 29) UPRAWNIONY - osoba wskazana imiennie przez Ubezpieczonego (a w przypadkach wymaganych przez prawo, przez opiekuna prawnego Ubezpieczonego lub za zgoda^ opiekuna prawnego) do odbioru swiadczenia na wypadek smierci Ubezpieczonego. Jezeli Ubezpieczony nie wskazat uprawnionego, swiadczenie zostanie wyptacone wedtug nast3puja.cej kolejnosci: a) matzonkowi, b) dzieciom - w przypadku braku matzonka (w rownych cz^sciach), c) rodzicom - w przypadku braku matzonka i dzieci (w rownych cze.sciach), d) innym uprawnionym osobom b^dqcym spadkobiercami, po przeprowadzeniu postepowania spadkowego - w przypadku braku osob wskazanych w pptk a - c (w rownych cze.sciach); 30) ZAWAL SERCA - jednoznacznie rozpoznanie jako zawal mi^snia sercowego przez lekarza udzielaja.cego pomocy Ubezpieczonemu, martwica cze.sci mi^snia sercowego w wyniku ostrego niedokrwienia, na skutek zamkni^cia t^tnicy wiencowej doprowadzaj^cej krew do obszaru serca.

12 3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i zycie Ubezpieczonego. 4. ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Z zastrzezeniem ust. 2, ochrona ubezpieczeniowa przystuguje wytacznie, jezeli do nieszcz^sliwego wypadku doszto w okresie ubezpieczenia: 1) podczas nauki lub wykonywania pracy okreslonej w umowie; 2) w drodze z domu do szkoty (pracy) i ze szkoty (pracy) do domu; 3) w zyciu codziennym, ktore wydarzyty sie^ na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granic^. 2. W przypadku osob studiujacych w trybie zaocznym lub wieczorowym zakres ubezpieczenia ograniczony jest wytacznie do nieszcz^sliwych wypadkow, ktore powstaty podczas nauki lub w drodze do i ze szkoty. 3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje trwate uszczerbki na zdrowiu okreslone w obowiazujacej w COMPENSIE, w dniu zawarcia umowy,,,tabeli procentowego trwatego uszczerbku na zdrowiu" stosowanej przy ustalaniu procentowej wysokosci trwatego uszczerbku na zdrowiu powstatego wskutek nieszcz^sliwego wypadku objetego umow^.,,tabela procentowego trwatego uszczerbku na zdrowiu" dost^pna jest we wszystkich placowkach COMPENSY oraz na stronie internetowej 4. Umowa obejmuje: 1) swiadczenie z tytutu 100% trwatego uszczerbku na zdrowiu, z zastrzezeniem ust. 3; 2) swiadczenie z tytutu cze^ciowego trwatego uszczerbku na zdrowiu, z zastrzezeniem ust. 3; 3) swiadczenie na wypadek smierci wskutek nieszcz^sliwego wypadku; 4) swiadczenie na wypadek smierci wskutek nieszcz^sliwego wypadku w srodku lokomocji; 5) jednorazowe swiadczenie ryczattowe z tytutu pogryzienia, ukaszenia lub uzadlenia; 6) jednorazowe swiadczenie z tytutu nieszcze.sliwego wypadku, w przypadku gdy nie zostat orzeczony uszczerbek na zdrowiu; 7) zwrot kosztowoperacjiplastycznejkoniecznejwskuteknieszczesliwego wypadku. 5. Po optaceniu dodatkowej sktadki zakres ubezpieczenia moze zostac rozszerzony o nastepujace ryzyka dodatkowe: 1) Klauzula nr I - zwrot kosztow leczenia; 2) Klauzula nr 2 - dzienne swiadczenie szpitalne; 3) Klauzula nr 3 - jednorazowe swiadczenie z tytutu leczenia szpitalnego wskutek nieszczesliwego wypadku; 4) Klauzula nr 4 - jednorazowe swiadczenie z tytutu powaznego zachorowania Ubezpieczonego; 5) Klauzula nr 5 - zasitek dzienny z tytutu krotkotrwatej niezdolnosci do nauki lub pracy; 6) Klauzula nr 6 - zwrot kosztow rehabilitacji; 7) Klauzula nr 7 - zwrot kosztow naprawy, wypozyczenia lub nabycia srodkow specjalnych; 8) Klauzula nr 8 - zwrot kosztow przeszkolenia zawodowego inwalidy; 9) Klauzula nr 9 - zwrot kosztow pogrzebu prawnego opiekuna U bezpieczonego; 10) Klauzula nr 10 - jednorazowe swiadczenie na wypadek smierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczesliwego wypadku; I I) Klauzula nr I I - dodatkowy miesiac ubezpieczenia; 12) Klauzula nr 12 - odpowiedzialnosc cywilna dyrektora placowki oswiatowej; 13) Klauzula nr 13 - odpowiedzialnosc cywilna personelu placowki oswiatowej; 14) Klauzula nr 14 - odpowiedzialnosc za mienie powierzone na przechowanie do szatni; 15) Klauzula nr 15 - odpowiedzialnosc cywilna z tytutu prowadzenia zywienia zbiorowego w placowce oswiatowej. 5. WYtACZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI 1. COMPENSA wolna jest od odpowiedzialnosci, jezeli Ubezpieczajacy lub Ubezpieczony wyrzadzit szkode^ umyslnie. 2. Jesli szkoda powstata wskutek razacego niedbalstwa Ubezpieczaj^cego lub Ubezpieczonego, COMPENSA wolna jest od odpowiedzialnosci, chyba ze zaptata swiadczenia odpowiada w danych okolicznosciach wzgl^dom stusznosci. 3. Ochrona^ ubezpieczeniowq nie 53 objete jakiekolwiek nast^pstwa chorob, z zastrzezeniem chorob uznawanych za nieszcz^sliwy wypadek zgodnie z definicj^ okreslon^ w OWU ( 2 pkt 8 pptk a oraz f) oraz przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie okreslonym w Klauzuli nr Ochrony ubezpieczeniowa nie s^ objete szkody: 1) be/dace nast^pstwem zaburzeh psychicznych lub depresji Ubezpieczonego (z wytaczeniem usitowania popetnienia lub popetnienia samobojstwa); 2) ktorych przyczyn^ byto spozycie przez Ubezpieczonego alkoholu, zazycie narkotykow, substancji psychotropowych, innych srodkow odurzaj^cych lub srodkow zastepczych w rozumieniu przepisow o przeciwdziataniu narkomanii, lekow nieprzepisanych przez lekarza lub uzytych niezgodnie z zaleceniem lekarza badz niezgodnie ze wskazaniem ich uzycia; 3) ktorych przyczyna^ byto zatrucie spowodowane nikotyna; 4) powstate w nast^pstwie uszkodzenia ciata spowodowanego leczeniem lub zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi; 5) ktorych przyczyn^ byto spozycie substancji okreslonej w zataczniku nr I do Mi^dzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie z dnia 19 pazdziernika 2005 r. (z uwzgl^dnieniem zmian dokonanych w trybie art. 34 tej konwencji), mogacej stuzyc poprawie wyniku sportowego i ktorej uzycie pozostaje w sprzecznosci z uczciwosci^ rywalizacji sportowej; 6) powstate podczas prowadzenia srodka lokomocji, innego pojazdu lub obstugi maszyn przez Ubezpieczonego, jesli nie posiadat wymaganych prawem uprawnien do prowadzenia srodka lokomocji, innego pojazdu lub obstugi maszyn, pod warunkiem iz brak ww. uprawnien byt przyczyn^ nieszczesliwego wypadku; 7) powstate w nastepstwie pilotowania wszelkiego rodzaju statkow powietrznych; 8) powstate w nast^pstwie wypadku lotniczego; nie dotyczy to sytuacji, gdy Ubezpieczony byt pasazerem samolotu pasazerskiego licencjonowanych linii lotniczych; 9) powstate wskutek wszelkich nast^pstw wojny, inwazji, wrogich dziatari obcego panstwa, dziatania o charakterze wojennym (niezaleznie od tego, czy wojna zostata wypowiedziana, czy nie), wojny domowej, rebelii, rewolucji, powstania, rozruchow, strajku, lokautu, aktow sabotazu, zamieszek wewn^trznych, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, zorganizowanych dziatah lub dziatah w ztym zamiarze osob dziataj^cych w imieniu lub w powiazaniu z organizacjami politycznymi, spisku, konfiskaty, rekwizycji, zaj^cia, zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu organow sprawuj^cych wtadz^;

13 10) powstate wskutek reakcji jadrowej promieniowania jadrowego lub skazenia promieniotworczego; I I) powstate w nastepstwie czynnego udziatu w zaktadach lub bojkach, z wyjatkiem dziatania w obronie koniecznej; 12) powstate na skutek postugiwania sie^ wszelkiego rodzaju petardami lub innymi materiatami niebezpiecznymi; 13) powstate na skutek postugiwania sie^ wszelkiego rodzaju bronia^ oraz udziatu w polowaniach; 14) powstate w nastepstwie uprawiania sportow ekstremalnych; 15) powstate w nastepstwie uprawiania sportu w celach zarobkowych. 5. W ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, zgodnie z 4 ust. 5 pkt 4, ochrony ubezpieczeniowq nie 54 objete: 1) nowotwory zdiagnozowane i byty leczone przed rozpocz^ciem okresu ochrony ubezpieczeniowej (w tym w okresie karencji); 2) nastepujace rodzaje nowotworow: nieinwazyjne nowotwory in situ, nowotwory towarzyszace zakazeniu wirusem HIV czerniak ztosliwy skory w stopniu zaawansowania IA wg klasyfikacji z 2002 roku (=<l mm, poziom II lub III, bez owrzodzenia), wczesny nowotwor gruczotu krokowego - Tl wg klasyfikacji TNM (wliczajac Tla i Tib) lub odpowiadajacy mu stopieri zaawansowania wg innej klasyfikacji, nowotwor szyjki macicy w stopniu CIN I 3, nowotwor podstawonokomorkowy i kolczystokomorkowy skory; 3) przewlekta biataczka limfatyczna o stopniu zawansowania mniejszym niz 3 wg RAI. 6. Odpowiedzialnoscia^ COMPENSY nie jest objete zadoscuczynienie za doznany bol, cierpienie fizyczne lub moraine oraz straty materialne polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy nalez^cych do Ubezpieczonego, powstate w zwiazku z nieszcze^liwym wypadkiem. 6. SUMA UBEZPIECZENIA I LIMITY ODPOWIEDZIALNOSCI 1. Sumyubezpieczeniaokreslanes^odrebniedlakazdegoUbezpieczonego i stanowi^ gorna^ granic^ odpowiedzialnosci COMPENSY na jedno i wszystkie nieszczesliwe wypadki objete ochrony ubezpieczeniowa^ 2. Sumy ubezpieczenia okreslone w umowie nie moga^ bye nizsze niz zt i nie wyzsze niz zt oraz stanowi^ wielokrotnosc zt. 3. Osobna suma ubezpieczenia okreslana jest dla ryzyk wskazanych w 4 ust. 4 pkt I i 3 oraz dla ryzyk okreslonych w 4 ust. 4 pkt 2 i W ramach sumy ubezpieczenia okreslonej dla ryzyka wskazanego w 4 ust. 4 pkt 2 i 5-7 w zakresie podstawowym okreslone 53. nastepujace limity odpowiedzialnosci stanowi^ce gorna^ granicq odpowiedzialnosci COMPENSY ztytutu poszczegolnych swiadczeri lub ich cz^sci: 1) limitdlajednorazowego swiadczenia ryczattowegoztytutupogryzienia, ukaszenia lub uzadlenia niepowodujacego trwatego uszczerbku na zdrowiu, w wysokosci 200 zt; 2) limit dla jednorazowego swiadczenia z tytutu nieszczesliwego wypadku, w przypadku gdy nie zostat orzeczony uszczerbek na zdrowiu, w wysokosci 1,5% sumy ubezpieczenia wskazanej dla cz^sciowego trwatego uszczerbku na zdrowiu; 3) limit dla swiadczenia zwrotu kosztow operacji plastycznej koniecznej wskutek nieszcze^liwego wypadku w wysokosci 20% sumy ubezpieczenia okreslonej dla cz^sciowego trwatego uszczerbku na zdrowiu. 5. W ramach klauzul dodatkowych okreslone zostaty limity odpowiedzialnosci z tytutu wskazanych tarn rodzajow ryzyk i swiadczeri. 6. Sumy ubezpieczenia wskazane w umowie ulegajq zmniejszeniu o kwoty wyptaconych odszkodowaii lub innych swiadczeii, az do ich wyczerpania. 7. SKtADKA UBEZPIECZENIOWA 1. Sktadke^ ubezpieczeniowq okresla sie^ na podstawie taryfy sktadek obowiazujacej w COMPENSIE w dniu zawarcia umowy. 2. Wysokosc sktadki ubezpieczeniowej zalezy od: 1) zakresu i sumy ubezpieczenia; 2) okresu udzielanej ochrony; 3) liczby Ubezpieczonych w ramach jednej umowy; 4) rodzaju placowki oswiatowej z ktora^ zawierana jest umowa; 5) dotychczasowego przebiegu szkodowego. 3. Jezeli nie umowiono si^ inaczej, sktadka ubezpieczeniowa optacana jest jednorazowo w dniu zawarcia umowy. 4. Jezeli zaptata sktadki ubezpieczeniowej dokonywana jest w formie gotowkowej, za zaptate^ uwaza sie^ moment wptaty gotowki upowaznionemu przedstawicielowi COMPENSY. 5. Jezeli zaptata sktadki ubezpieczeniowej dokonywana jest w formie przelewu bankowego albo przekazu pocztowego, za date^ zaptaty sktadki ubezpieczeniowej uwaza sie^ chwile^ ztozenia zlecenia zaptaty w banku albo urz^dzie pocztowym na wtasciwy rachunek bankowy COMPENSY pod warunkiem, ze na rachunku bankowym Ubezpieczajqcego byty zgromadzone wystarczajqce srodki. W innym przypadku za dat zaptaty sktadki ubezpieczeniowej uwaza sie^ chwile^ uznania rachunku bankowego COMPENSY. 6. Jezeli nie umowionosie^ inaczej, ochronaubezpieczeniowacompesny rozpoczyna sie^ po optaceniu sktadki ubezpieczeniowej. Optacenie sktadki ubezpieczeniowej w kwocie nizszej niz wymagana w umowie skutkuje brakiem odpowiedzialnosci COMPENSY i jest traktowana jako nieoptacenie sktadki ubezpieczeniowej w terminie. 7. W razie ujawnienia okolicznosci, ktora pociqga za sobq istotna^ zmian^ prawdopodobiehstwa nieszczesliwego wypadku, kazda ze Stron moze z^dac odpowiedniej zmiany wysokosci sktadki ubezpieczeniowej, poczynaj^c od chwili, w ktorej zaszta ta okolicznosc, nie wczesniej jednak niz od poczatku okresu ochrony ubezpieczeniowej. W razie zgtoszenia takiego zadania, druga Strona moze w terminie 14 dni wypowiedziec umowe^ ze skutkiem natychmiastowym. 8. Jezeli termin ptatnosci sktadki ubezpieczeniowej zostat wyznaczony po dacie rozpocz^cia ochrony ubezpieczeniowej, a sktadka ubezpieczeniowa nie zostata zaptacona w terminie, COMPENSA moze wypowiedziec umow^ze skutkiem natychmiastowym i Jednoczesniezadac zaptaty sktadki ubezpieczeniowej za okres, w ktorym ponosita odpowiedzialnosc. 8. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Umowa zawierana jest na podstawie wniosku ubezpieczeniowego. 2. O ile nie umowiono sie^ inaczej, okres ubezpieczenia wynosi 12 miesi^cy liczone jako 365 dni, a w roku przestepnym dni. 3. Ubezpieczajacy zobowiazany jest podac do wiadomosci COMPENSY wszystkie znane sobie okolicznosci, o ktore COMPENSA zapytywata w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach (COMPENSA moze zwrocic sie^ do Ubezpieczaj^cego o dodatkowe informacje konieczne do oceny ryzyka, uzalezniajac zawarcie umowy od ich dostarczenia i tresci). Jezeli Ubezpieczajacy zawiera umowe^ przez przedstawiciela, obowiazek ten ciazy rowniez na przedstawicielu i obejmuje ponadto okolicznosci jemu znane. W razie zawarcia przez ubezpieczyciela umowy mimo braku odpowiedzi na poszczegolne pytania, pomini^te okolicznosci uwaza sie^ za nieistotne. 4. W czasie trwania umowy nalezy zgtaszac zmiany okolicznosci wymienionych w ust. 3 Ubezpieczajacy zobowiazany jest zawiadomic o tych zmianach COMPENSA niezwtocznie po otrzymaniu o nich wiadomosci.

14 5. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek obowiazki okreslone w ust. 3-4 spoczywaj^ zarowno na Ubezpieczajacym, jak i na Ubezpieczonym, chyba ze Ubezpieczony nie wiedziat o zawarciu umowy na jego rachunek. 6. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki okolicznosci, ktore z naruszeniem ustepow poprzedzajacych nie zostaty podane do wiadomosci. Jezeli do naruszenia obowiazkow okreslonych powyzej doszto z winy umyslnej, w razie watpliwosci, przyjmuje sie^ze nieszcz^sliwy wypadek przewidziany umowa^ i jego nastepstwa 53 skutkiem okolicznosci, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym. 7. Rodzaje umow: 1) imienna - na podstawie imiennego wykazu Ubezpieczonych; 2) bezimienna - gdy ubezpieczeniem zostana^ objete wszystkie osoby przynalezace do okreslonej grupy. 8. Umowa musi bye zawarta w takim samym zakresie i z takimi samymi sumami ubezpieczenia dla kazdego Ubezpieczonego. 9. POCZATEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOSCI 1. Ubezpieczajacy przy zawieraniu umowy okresla dat^, ktora stanowic be/jzie poczatek okresu ubezpieczenia, z zastrzezeniem ust Jezeli nie umowiono si^ inaczej odpowiedzialnosc COMPENSY rozpoczyna si^ od dnia nastepnego po zawarciu umowy, nie wczesniej jednak niz od dnia nastepnego po zaptaceniu okreslonej w umowie sktadki ubezpieczeniowej. 3. W przypadku Ubezpieczonych, ktorzy przystepuja^ do umowy po dacie okreslonej w polisie jako poczatek okresu ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa COMPENSY w stosunku do tych osob rozpoczyna si^ nastepnego dnia po dokonaniu zgtoszenia przez Ubezpieczajacego oraz po optaceniu dodatkowej sktadki. Zgtoszenie nowych Ubezpieczonych do ubezpieczenia w ramach umowy nastepuje w formie pisemnej. Warunkiem obj^cia nowych Ubezpieczonych ochrona^ ubezpieczeniowq jest zawarcie w zgtoszeniu nastepujacych danych: imi^, nazwisko, PESEL Ubezpieczonego. 4. Jezeli Ubezpieczony wtrakcie roku szkolnego koiiczy pobieranie nauki lub wykonywanie pracy w ramach placowki oswiatowej, w ktorej zostat objety ochrona^ ubezpieczeniowa^ ochrona ubezpieczeniowa wynikajaca z umowy przystuguje Ubezpieczonemu do korica okresu ubezpieczenia okreslonego w umowie. 5. Odpowiedzialnosc COMPENSY koriczy si$: 1) z uptywem okreslonego w umowie okresu ubezpieczenia; 2) z dniem odstapienia przez Ubezpieczajacego od umowy lub jej rozwiazania; 3) w stosunku do danego Ubezpieczonego - z dniem wyptaty odszkodowania/swiadczenia albo odszkodowari/swiadczeri w tacznej wysokosci rownej sumie ubezpieczenia okreslonej dla poszczegolnych ryzyk; 4) w stosunku do danego Ubezpieczonego z dniem jego smierci. 10. ODSTAPIENIE OD UMOWY I ROZWIAZANIE UMOWY 1. Jezeli umowa jest zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesi^cy, Ubezpieczajacy ma prawo odstapienia od umowy, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczajacy jest przedsi^biorca, w terminie 7 dni, od dnia jej zawarcia. 2. Odstapienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczajacego z obowiazku zaptacenia sktadki ubezpieczeniowej za okres, w ktorym COMPENSA ponosita odpowiedzialnosc. 3. W przypadku wygasniepa stosunku ubezpieczenia przed uptywem okresu na jaki umowa zostata zawarta, Ubezpieczajacemu przystuguje zwrot sktadki ubezpieczeniowej za okres niewykorzystanej ochrony. 4. Wysokosc naleznej do zwrotu sktadki ubezpieczeniowej ustala sie^ w kwocie wyliczonej proporcjonalnie do dtugosci niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, przy czym kazdy dzieh ubezpieczenia traktuje si^ jako petny. 11. OBOWIAZKI UBEZPIECZAJACEGO I UBEZPIECZONEGO W czasie trwania umowy Ubezpieczony jesli wiedziat, ze umow$ zawarto na jego rachunek, zobowiazany jest: 1) starac si^ o ztagodzenie skutkow nieszcz^sliwego wypadku poddaj^c si^ niezwtocznie opiece lekarskiej oraz postepowac zgodnie z zaleceniami lekarza; 2) udostepnic posiadan^ dokumentacj^ lekarsk^ oraz wspotpracowac z COMPENSA. w toku postepowania likwidacyjnego udzielaj^c niezb^dnych informacji i petnomocnictw; 3) zwolnic lekarzy, u ktorych si^ leczyt, placowki stuzby zdrowia oraz Zaktad Ubezpieczeh Spotecznych z obowiazku zachowania tajemnicy oraz wyrazic zgod^ na udostepnienie COMPENSIE dokumentacji z przebiegu leczenia w zakresie niezb^dnym, w celu ustalenia prawa Ubezpieczonego do swiadczenia z umowy oraz wysokosci tego swiadczenia; 4) na zlecenie COMPENSY poddac si^ badaniom lekarskim lub badaniom diagnostycznym z minimalnym ryzykiem, z wytaczeniem badaii genetycznych, w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, ustalenia stopnia trwatego uszczerbku na zdrowiu, ustalenia prawa do swiadczenia i wysokosci tego swiadczenia; 5) niezwtocznie powiadomic Policj^ o wypadku, o ile zaistniaty okolicznosci wymagajace podj(?cia czynnosci dochodzeniowych. 12. ZASADY WYPLATY ODSZKODOWANIA/SWIADCZENIA Swiadczenie z tytutu cz^sciowego i 100% trwatego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego: 1. Jezeli Ubezpieczony wskutek nieszcz^sliwego wypadku doznat 100% trwatego uszczerbku na zdrowiu, COMPENSA wyptaca swiadczenie w wysokosci sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie dla smierci i 100% trwatego uszczerbku na zdrowiu. 2. Jezeli Ubezpieczony wskutek nieszcze^liwego wypadku doznat cz^sciowego trwatego uszczerbku na zdrowiu, COMPENSA wyptaca taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznat trwatego uszczerbku na zdrowiu. 3. Wysokosc naleznego swiadczenia z tytutu trwatego uszczerbku na zdrowiu okreslana jest na podstawie stopnia trwatego uszczerbku na zdrowiu b^dacego nastepstwem nieszcz^sliwego wypadku. 4. Stopieri trwatego uszczerbku na zdrowiu okreslany jest na podstawie dokumentacji medycznej sporzadzonej przez lekarza, ktory udzielat Ubezpieczonemu pierwszej pomocy po nieszcz^sliwym wypadku oraz dokumentacji medycznej zwiazanej z leczeniem. Stopieii trwatego uszczerbku na zdrowiu okreslany jest w oparciu o,,tabel^ procentowego trwatego uszczerbku na zdrowiu", o ktorej mowa w 4 ust Stopieh trwatego uszczerbku na zdrowiu powinien bye ustalony bezposrednio po zakohczeniu leczenia, z uwzgl^dnieniem zabiegow rehabilitacyjnych (zalecanych przez lekarzy), nie pozniej jednak niz w ciqgu 30 miesi^cy od dnia wystapienia nieszczesliwego wypadku. 6. Przy ustalaniu stopnia trwatego uszczerbku na zdrowiu nie bierze si^ pod uwage^ specjalnosci zawodowej Ubezpieczonego. 7. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narzadu lub uktadu, ktorego funkcje byty juz przed nieszcz^sliwym wypadkiem uposledzone wskutek choroby lub trwatego inwalidztwa, stopieh trwatego uszczerbku

15 na zdrowiu okresla sie^ w wysokosci roznicy mi^dzy stopniem trwatego uszczerbku na zdrowiu wtasciwym dla stanu danego organu, narzadu lub uktadu po nieszcz^sliwym wypadku, a stopniem trwatego uszczerbku istniejacym przed nieszcz^sliwym wypadkiem. 8. Jezeli Ubezpieczony zmart po ustaleniu stopnia trwatego uszczerbku na zdrowiu lecz przed dokonaniem wyptaty swiadczenia z tego tytutu, a smierc nie pozostaje w zwiazku przyczynowym z nieszcz^sliwym wypadkiem, niewyptacone swiadczenie za trwaty uszczerbek nazdrowiuwyptacasi^ Uprawnionemu. Jezeli stopieri trwatego uszczerbku na zdrowiu nie zostat ustalony przed smiercia^ Ubezpieczonego, jako stopieh trwatego uszczerbku przyjmuje sie^ przypuszczalny stopieti trwatego uszczerbku ustalonego na podstawie zebranej dokumentacji. 9. Swiadczenia wyptacane z tytutu nastepstw nieszcz^sliwych wypadkow okreslonych w 4 ust. 4 pkt I i 2 wyliczane 53 kazdorazowo od sumy ubezpieczenia okreslonej w umowie, z zastrzezeniem iz taczna kwota swiadczeri wyptacanych z tytutu nieszcz^sliwego wypadku nie moze przekroczyc sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie. Swiadczenie z tytutu smierci Ubezpieczonego wskutek nieszcze.- sliwego wypadku: 10. Z zastrzezeniem ust. II i 12, COMPENSA wyptaca Uprawnionemu swiadczenie z tytutu smierci Ubezpieczonego wskutek nieszczesliwego wypadku w wysokosci 100% sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie dla smierci i 100% trwatego uszczerbku na zdrowiu, pod warunkiem ze smierc nastapita w okresie nie dtuzszym niz 30 miesi^cy od dnia zajscia nieszczesliwego wypadku oraz byta jego nastepstwem. 11. W przypadku gdy smierc Ubezpieczonego nastapi na skutek nieszcze^liwego wypadku w srodku lokomocji, COMPENSA wyptaca Uprawnionemu swiadczenie w wysokosci 50% sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie dla smierci i 100% trwatego uszczerbku na zdrowiu, pod warunkiem ze smierc nastapita w okresie nie dtuzszym niz 30 miesi^cy od dnia zajscia nieszczeiliwego wypadku. Swiadczenie wyptacane jest niezaleznie od swiadczenia wskazanego w ust Jezeli Ubezpieczony otrzymat swiadczenie z tytutu trwatego uszczerbku na zdrowiu, a nastepnie zmart w jego nastepstwie w ciaj*u 30 miesi^cyod dnia wystapienianieszczesliwego wypadku, Uprawnionemu przystuguje swiadczenie z tytutu smierci Ubezpieczonego, pod warunkiem iz wyptacone uprzednio Ubezpieczonemu swiadczenie z tytutu trwatego uszczerbku nie przekracza okreslonej w ust. 3 wysokosci swiadczenia z tytutu smierci Ubezpieczonego, przy czym z wyptaconego Uprawnionemu swiadczenia potraca sie^ uprzednio wyptacon^ Ubezpieczonemu kwot^. Jednorazowe swiadczenie ryczattowe z tytutu pogryzienia, ukaszenia lub uzadlenia: 13. COMPENSA wyptaca w ramach ubezpieczenia Jednorazowe swiadczenie ryczattowe z tytutu pogryzienia, ukaszenia lub uzadlenia niepowodujacego trwatego uszczerbku na zdrowiu, w wysokosci 200 zt w ramach sumy ubezpieczenia wskazanej dla czesciowego trwatego uszczerbku na zdrowiu, pod warunkiem ze Ubezpieczony przebywat w zwiazku z nieszcze^liwym wypadkiem co najmniej 24 godziny w szpitalu. Wyptata swiadczenia nastepuje na podstawowe dokumentacji z leczenia szpitalnego. Jednorazowe swiadczenie z tytutu nieszcz^sliwego wypadku: 14. W przypadku gdy po wystapieniu nieszcz^sliwego wypadku nie zostat orzeczony uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego, COMPENSA wyptaca w ramach ubezpieczenia Jednorazowe swiadczenie z tytutu wystapienia nieszcz^sliwego wypadku w wysokosci 1,5% sumy ubezpieczenia wskazanej dla czesciowego trwatego uszczerbku na zdrowiu. Wyptata swiadczenia nastepuje na podstawie dokumentacji medycznej stwierdzajacej wystapienie nieszcze^liwego wypadku i braku orzeczonego uszczerbku na zdrowiu. Swiadczenie z tego tytutu przystuguje wytacznie w zwiazku z pierwszym nieszcze_sliwym wypadkiem bez ustalonego uszczerbku na zdrowiu zgtoszonym COMPENSIE w okresie ubezpieczenia. Zwrot kosztow operacji plastycznej: 15. COMPENSA zwraca w ramach ubezpieczenia niezb^dne z medycznego punktu widzenia w zwiazku z okolicznosciami danego nieszcz^sliwego wypadku i udokumentowane koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego w celu usuniepa lub zmniejszenia obrazen doznanych w nastepstwie nieszcz^sliwego wypadku, pod warunkiem ze poniesione zostaty na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w okresie nie dtuzszym niz 30 miesi^cy od zaistnienia nieszcz^sliwego wypadku. Zwrot kosztow nastepuje na podstawie imiennych rachunkow/faktur. Zasady ogolne: 16. Wszelkie dokumenty dotycz^ce zaistniatego nieszcz^sliwego wypadku przedtozone przez Ubezpieczonego podlegaj^ weryfikacji przez COMPENSA 17. COMPENSA zastrzega sobie prawo zasi^gania opinii specjalistow. 13. WYPtATA ODSZKODOWANIA/SWIADCZENIA 1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajsciu nieszcz^sliwego wypadku obj^tego ochron^ ubezpieczeniow^ COMPENSA podejmuje wtasciwe post^powanie dotyczace ustalenia stanu faktycznego zajscia nieszcz^sliwego wypadku, zasadnosci zgtoszonych roszczeh i wysokosci swiadczenia oraz w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, powiadamia Ubezpieczajacego i Ubezpieczonego o tym fakcie, Jezeli nie s^ oni osobami wystepujacymi z tym zawiadomieniem. 2. Ponadto w terminie wskazanym w ust. I COMPENSA, pisemnie lub w inny uzgodniony sposob poinformuje Ubezpieczajacego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy, jakie dokumenty 54 potrzebne do ustalenia odpowiedzialnosci COMPENSY lub wysokosci swiadczenia, Jezeli jest to niezb^dne do dalszego prowadzenia postepowania. 3. COMPENSA ma obowiazek udostepnic osobom, o ktorych mowa w ust. 2, informacje i dokumenty zgromadzone w celu ustalenia odpowiedzialnosci COMPENSY lub wysokosci swiadczenia. 4. Osoby te moga^ zadac pisemnego potwierdzenia przez COMPENSE. udostepnionych informacji, atakze sporzadzenia na swoj koszt kserokopii dokumentow i potwierdzenia ich zgodnosci z oryginatem przez COMPENSE.. 5. COMPENSA wyptaca swiadczenie na podstawie uznania roszczenia Uprawnionego z umowy w wyniku dokonania wtasnych ustaleti, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sadu. 6. COMPENSA obowiazana jest spetnic swiadczenie w terminie 30 dni, liczac od daty otrzymania zawiadomienia o nieszcz^sliwym wypadku obj^tym ubezpieczeniem. 7. Jezeli wyjasnienie w powyzszym terminie okolicznosci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnosci COMPENSY albo wysokosci swiadczenia nie jest mozliwe, swiadczenie wyptacane jest w ci^gu 14 dni od dnia, w ktorym przy zachowaniu nalezytej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci byto mozliwe. Jednakze bezsporna cz^sc swiadczenia zostanie wyptacona w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o nieszcz^sliwym wypadku objetym ubezpieczeniem. 8. W razie braku podstaw do wyptaty swiadczenia w catosci lub w cz^sci, COM PENSA poinformuje o tym pisemnie osobe^ wystepujaca^ z roszczeniem w terminach okreslonych w ust. 6 badz 7, podajac

KLAUZULA NR 1 ZWROT KOSZTÓW LECZENIA 11 Postanowienia ogólne 11 Limity odpowiedzialności 11 Zasady wypłaty świadczenia 11

KLAUZULA NR 1 ZWROT KOSZTÓW LECZENIA 11 Postanowienia ogólne 11 Limity odpowiedzialności 11 Zasady wypłaty świadczenia 11 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE SZKOLNE V (182) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE SZKOLNE III (182) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... str. 2

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... str. 2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... str. 2 2. DEFINICJE... str. 2 3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA... str. 3 4. ZAKRES UBEZPIECZENIA... str.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage, ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA ZDROWIE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA ZDROWIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA ZDROWIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia COMPENSA ZDROWIE (OWU) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO Spis treści I POSTANOWIENIA WSPÓLNE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 UBEZPIECZENIE NA CUDZY RACHUNEK 2 INDYWIDUALNY ZAKRES UBEZPIECZENIA DEFINICJE 2 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA evoyage

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA evoyage OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA evoyage SPIS TREŚCI I POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 UBEZPIECZENIE NA CUDZY RACHUNEK 2 INDYWIDUALNY ZAKRES UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 WYŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA evoyage

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA evoyage OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA evoyage SPIS TREŚCI I POSTANOWIENIA WSPÓLNE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 UBEZPIECZENIE NA CUDZY RACHUNEK 2 INDYWIDUALNY ZAKRES UBEZPIECZENIA DEFINICJE 2 4 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. IV ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwania 10

Spis treści. IV ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwania 10 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA evoyage Spis treści I postanowienia ogólne 2 ubezpieczenie na cudzy rachunek 2 indywidualny zakres ubezpieczenia 2 definicje 2 przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 wyłączenia

Bardziej szczegółowo

MOJA RODZINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

MOJA RODZINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA RODZINA POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia MOJA RODZINA, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 3 2 Jak należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ubezpieczenia AA/NNW/OWU/3.00 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE Co oznaczają określenia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia? DEFINICJE Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie? PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych Oświata

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych Oświata Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Jednocześnie utrzymaliśmy funkcjonujące dotychczas rozwiązania, z których byliście Państwo zadowoleni,

Szanowni Państwo, Jednocześnie utrzymaliśmy funkcjonujące dotychczas rozwiązania, z których byliście Państwo zadowoleni, Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce nowe Ogólne Warunki Ubezpieczeń Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, uczniów, studentów i personelu Placówek Oświatowo-Wychowawczych oferowane przez Nauczycielską

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

MOJA RODZINA SPIS TREŚCI

MOJA RODZINA SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA RODZINA SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE................................................................................. 3 DEFINICJE........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

BENEFIT COMPLEX KOMPLEKSOWA OCHRONA PRACOWNIKA

BENEFIT COMPLEX KOMPLEKSOWA OCHRONA PRACOWNIKA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZEŃ PRACOWNICZYCH BENEFIT COMPLEX KOMPLEKSOWA OCHRONA PRACOWNIKA SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 DEFINICJE... 3 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA... 8 ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19044)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19044) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19044) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Zakres ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7 Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Spis Treści 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu TOURIST Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Definicje 3 III. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców i obywateli polskich zamieszkałych na stałe za granicą w czasie ich pobytu w Rzeczpospolitej Polskiej Spis treści Strona Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 4 3. Umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO GENERALI T.U. S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO GENERALI T.U. S.A. www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO GENERALI T.U. S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa S.A. Spis treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Artykuł I Postanowienia ogólne... 3 Artykuł II Definicje... 3 Artykuł III Przedmiot i zakres odpowiedzialności... 6 Artykuł IV Zawarcie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SKI I SPORT TU EUROPA SA SPIS TREŚCI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SKI I SPORT TU EUROPA SA SPIS TREŚCI 1 2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SKI I SPORT TU EUROPA SA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ...5 01. POSTANOWIENIA OGÓLNE...5 02. DEFINICJE... 5 03. UMOWA UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

brać pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego;

brać pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19034) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Rodzina ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Bardziej szczegółowo