Wyniki na podstawie badania SHARE: 50+ w Europie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.share-project.org Wyniki na podstawie badania SHARE: 50+ w Europie"

Transkrypt

1 Wyniki na podstawie badania SHARE: 50+ w Europie

2 Co dalej? Published by Mannheim Research Institute for the Economics of Aging (MEA) L13, Mannheim Phone: Fax: Wyniki na podstawie badania SHARE: 50+ w Europie Nastepnym krokiem w projekcie 50+ w Europieî jest dodanie do istniejacej bazy danych historii zycia respondentûw. Uzupelnienie informacji zebranych dotychczas w dwûch poprzednich falach o wydarzenia, jakie mialy miejsce wczesniej w zyciu badanych osûb, umozliwi naukowcom i osobom odpowiedzialnym za polityke spoleczna lepiej zrozumiec wplyw indywidualnych doswiadczen, zmian w srodowisku spolecznym, ekonomicznym i politycznym na obecna sytuacje zyciowa respondentûw. Badanie 50+ w Europieî jest finansowane przez Komisje Europejska, w szczegûlnosci przez DG Research, przez amerykanski National Institute on Aging, oraz inne krajowe instytucje. Polska czesc badania koordynowana jest przez grupe badawcza z Uniwersytetu Warszawskiego. Michal Myck Design/ Layout by Philip Brückner, Jennifer Kröger Printed by Citydruck Offsetdruck GmbH Bergheimer Str. 119 D Heidelberg Germany (c)mannheim Research Institute for the Economics of Aging,

3 Zrozumienie ZatrudnienieprocesÛw starzenia sie jako jedno z najwiekszych wyzwan XXI-go wieku: Oplaca Wyniki sie dbac na podstawie o zdrowie: badania Osoby cieszace SHARE: sie dobrym 50+ zdrowiem w Europie. przechodza na emeryture okolo dwa lata pûzniej niz pracownicy o zlym Projekt stanie SHARE: zdrowia. 50+ Wydatki w Europie na ochrone rozwija sie zdrowia tworzac rzedu wiodaca 3% wynagrodzenia baze danych za w prace dziedzinie zwracaja sie analiz poprzez procesûw przedluzenie starzenia mozliwosci sie. Udostepnienie wykonywania pracy. drugiej fali badania naukowcom w calej Europie i poza nia, bylo kolejnym Zachety krokiem do wczesniejszej w tym kierunku. emerytury Znaczenioduja badania wczesne opuszczenie zostalo docenione rynku pracy przez i Unie pow- Europejska, niewykorzystanie ktûra w wybrala pelni sily SHARE: roboczej: 50+ w Europie RÛzne systemy jako jeden polityki z 35 spolecznej projektûw wytwarzaja rûzne przyczynic wzorce sie zachowan do uksztaltowania dotyczacych tzw. majacych Europejskiego uczestnictwa w Obszaru rynku pracy Badan i przejscia Naukowych na w emeryture. ciagu najblizszych Czeste przejscia na lat. wczesniejsza emeryture obserwujemy w krajach takich jak Austria, Francja, Polska i kraje poludniowe, gdzie istnieje taka mozliwosc albo wystepuja wysokie Po zakonczonej emerytury sukcesem w stosunku pierwszej do dochodu z rundzie pracy. badania w , w ponownie przeprowadzilismy wywiady z ponad Powszechnosc osûb ubezpieczen w wieku i 50 rent lat od i wiecej niepelnosprawnosci 15 krajach europejskich, nie wiaze sie ze w stanem tym rûwniez w po zdrowia: raz pierwszy Otrzymywanie w Polsce. zasilkûw Ponizej i prezentujemy niepelnosprawnych kluczowe wyniki wsrûd wybrane niepracujacych z ponad 80 rent dla ksiazek, osûb pomiedzy artykulûw 50 a oraz 64 rokiem raportûw zycia opublikowanych bardzo zrûznicowane do tej pory pomiedzy na podstawie krajami, dan- od jest ych 16 procent SHARE. w Danii do 3 procent w Grecji. SHARE jako pierwsza baza pozwala polaczyc te dane z porûwnywalnymi miedzy krajami miarami stanu zdrowia i pokazuje, ze duzego zrûznicowania w zakresie wydatkûw na ubezpieczenia od niepelnosprawnosci w Europie nie mozna wytlumaczyc zrûznicowaniem stanu zdrowia. Potrzeba usprawnienia opieki geriatrycznej: Przyjazne SHARE jest warunki pierwszym pracy opûzniaja badaniem, przejscie zawiera na emeryture: porûwnywalne Jakosc wskazniki zatrudnienia jakosci w ktûre okresie opieki nad przedemerytalnym osobami starszymi. ñ na Wiekszosc przyklad z stopien nich sugeruje kontroli istotny nad wlasna brak profilaktyki praca oraz i stopien, geriatrycznych w jakim doceniany w calej Europie. jest wysilek wlozony w badan wykonywana prace ñ waha sie znacznie miedzy krajami Europy. Warunki pracy sa lepsze w krajach pûlnocnych niz poludniowych. Istnieje silny zwiazek miedzy jakoscia zatrudnienia a satysfakcja z zycia: gorszym warunkom zatrudnienia towarzysza czesto gorszy stan zdrowia i depresja. Czechy = Skandynawia, Polska = kraje srûdziemnomorskie? Wprawdzie transformacja systemowa od gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej dotyczy w takim samym stopniu CzechÛw co PolakÛw, to jednak populacja 50+ w Czechach jest znacznie bardziej aktywna zawodowo. W Polsce poziom zatrudnienia jest duzo nizszy, a takze warunki na rynku pracy sa gorsze. Mierzona jakoscia pracy sytuacja w Republice Czeskiej jest bardzo podobna do krajûw pûlnocnych SHARE, podczas gdy warunki w Polsce przypominaja te w krajach srûdziemnomorskich

4 Zdrowie Zrozumienie procesûw starzenia sie jako jedno z najwiekszych wyzwan XXI-go wieku: Europejczycy Wyniki na z krajûw podstawie pûlnocnych badania sa zdrowsi SHARE: i 50+ bogatsi, w Europie. ale osoby z poludnia zyja dluzej: Tendencja ta jest szczegûlnie wyrazna u mezczyzn Projekt SHARE: z pûlnocy 50+ i kobiet w Europie z poludnia. rozwija Fakty sie tworzac te stawiaja wiodaca naukowcûw baze danych zajmujacych w sie dziedzinie naukami analiz spolecznymi procesûw i ochrona starzenia zdrowia sie. przed Udostepnienie waznym pytaniem drugiej fali o przyczyny badania naukowcom w czy calej zaobserwowane Europie i poza rûznice nia, bylo maja tego zjawiska: podloze kolejnym genetyczne, krokiem w czy tym wynikaja kierunku. z czynnikûzenie badania socjoekonomicznych zostalo docenione i rûznic przez stylu Unie zy- Znaccia? Europejska, SHARE zawiera ktûra wybrala informacje SHARE: potrzebne 50+ w do znalezienia Europie jako odpowiedzi jeden z 35 na projektûw tego typu majacych przyczynic sie do uksztaltowania tzw. pytania. Europejskiego Lepiej wyksztalceni Obszaru bardziej Badan dbaja Naukowych o zdrowie: w ciagu najblizszych We wszystkich krajach lat. wystepuje silny zwiazek pomiedzy dbaniem o zdrowie a statusem spolecznym. W porûwnaniu z osobami dluzej uczacymi sie, osoby mniej wyksztalcone Po zakonczonej znacznie sukcesem rzadziej pierwszej zazywaja ruchu rundzie i zdecydowanie badania w , czesciej w maja problem z ponownie otyloscia. przeprowadzilismy wywiady z ponad osûb w wieku 50 lat i wiecej w 15 Lepiej krajach wyksztalceni europejskich, rzadziej w tym cierpia rûwniez na depresje: po raz pierwszy Zwiazek w pomiedzy Polsce. Ponizej statusem prezentujemy kluczowe a zdrowiem wyniki obserwujemy wybrane rûwniez z ponad w 80 spolecznym przypadku ksiazek, artykulûw zdrowia psychicznego. oraz raportûw PorÛwnanilikowanych proporcji do osûb tej z pory depresja na podstawie miedzy krajami dan- opub- przypominaja ych SHARE. miedzynarodowe zrûznicowanie edukacji. W obrebie poszczegûlnych krajûw osoby o nizszym dochodzie lub majatku czesciej cierpia na depresje, szczegûlnie w Europie pûlnocnej. Rodzina i kontakty spoleczne Upadek rodziny to mit: Dane SHARE pokazuja, ze czas przeznaczony na opieke nad innymi osobami w rodzinie lub na opieke nad wnukami jest znaczny: okolo jedna trzecia osûb powyzej 65 roku zycia pomaga codziennie innym osobom w rodzinie lub opiekuje sie wnukami poswiecajac tym czynnosciom okolo Potrzeba 4,6 godzin usprawnienia dziennie. opieki Poniewaz geriatrycznej: pokolenia SHARE tej jest samej pierwszym rodziny mieszkaja badaniem, blisko ktûre rûzne zawiera siebie, potencjal porûwnywalne do codziennej wskazniki pomocy jakosci w opieki rodzinie nad jest osobami duzy w starszymi. calej Europie. Wiekszosc z nich sugeruje istotny brak profilaktyki i badan geriatrycznych Na pûlnocy daja w calej rodzice, Europie. podczas gdy na poludniu daja dzieci: Dane SHARE pokazuja, ze miedzypokoleniowe transfery pieniezne stanowia wazne zrûdlo dochodu gospodarstw domowych, przy czym obserwuje sie wyrazne zrûznicowanie miedzy pûlnoca a poludniem. Na pûlnocy osoby mlode dostaja od rodzicûw wiecej. Na poludniu mlodzi czesciej obdarowuja swoich rodzicûw. Wolontariat jest powszechny w pewnych krajach: Praca zarobkowa to nie wszystko: ogûlnie 10 procent osûb w wieku 65ñ74 zajmuje sie wolontariatem, a w Skandynawii i w Holandii odsetek ten jest dwukrotnie wyzszy. Jednak w krajach takich jak Hiszpania, Grecja i Polska wolontariatem zajmuje sie mniej niz 4 procent osûb w wieku

5 Zrozumienie procesûw starzenia sie jako jedno z najwiekszych wyzwan XXI-go wieku: Wyniki na podstawie badania SHARE: 50+ w Europie. Projekt SHARE: 50+ w Europie rozwija sie tworzac wiodaca baze danych w dziedzinie analiz procesûw starzenia sie. Udostepnienie drugiej fali badania naukowcom w calej Europie i poza nia, bylo kolejnym krokiem w tym kierunku. Znaczenie badania zostalo docenione przez Unie Europejska, ktûra wybrala SHARE: 50+ w Europie jako jeden z 35 projektûw majacych przyczynic sie do uksztaltowania tzw. Europejskiego Obszaru Badan Naukowych w ciagu najblizszych lat. Potrzeba usprawnienia opieki geriatrycznej: SHARE jest pierwszym badaniem, ktûre zawiera porûwnywalne wskazniki jakosci opieki nad osobami starszymi. Wiekszosc z nich sugeruje istotny brak profilaktyki i badan geriatrycznych w calej Europie. Po zakonczonej sukcesem pierwszej rundzie badania w , w ponownie przeprowadzilismy wywiady z ponad osûb w wieku 50 lat i wiecej w 15 krajach europejskich, w tym rûwniez po raz pierwszy w Polsce. Ponizej prezentujemy kluczowe wyniki wybrane z ponad 80 ksiazek, artykulûw oraz raportûw opublikowanych do tej pory na podstawie danych SHARE

6 Status ekonomiczny, dochûd i majatek NierÛwnosci w konsumpcji sa duzo nizsze niz nierûwnosci dochodowe: Dane SHARE dotyczace wydatkûw konsumpcyjnych pokazuja zaskakujace rûznice pomiedzy krajami. Poziom wydatkûw na zywnosc jest duzo nizszy na pûlnocy (Szwecja, Dania) niz w pozostalych badanych krajach. We wszystkich krajach nierûwnosci w konsumpcji sa mniejsze niz nierûwnosci dochodowe, a nierûwnosci dochodowe sa mniejsze niz nierûwnosci majatkowe. Srodki niefinansowe lagodza ubûstwo: Wprawdzie ubûstwo to nadal istotna kwestia w niektûrych krajach SHARE, jednak po uwzglednieniu wlasnosci mieszkania/domu poziom ubûstwa dotyczy mniejszej liczby osûb, zwlaszcza na poludniu. Podobnie jak wlasnosc nieruchomosci, mieszkanie blisko dzieci chroni przed ubûstwem. Wyniki na podstawie badania SHARE: 50+ w Europie 10

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski kierownik prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013 RAPORT TEMATYCZNY AUTORZY: JANUSZ CZAPIŃSKI PIOTR BŁĘDOWSKI WARSZAWA 2014 Zawarte w tej publikacji poglądy i konkluzje

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 906 final PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia..(poz..) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warunki i jakość życia dzieci w krajach rozwiniętych

Warunki i jakość życia dzieci w krajach rozwiniętych UNICEF Office of Research Innocenti Report Card 11 Warunki i jakość życia dzieci w krajach rozwiniętych Analiza porównawcza Innocenti Report Card 11 został opracowany przez Petera Adamsona. UNICEF Office

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Raport z badania Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Zespół badania TALIS 2013 w Polsce Rafał Piwowarski (kierownik krajowy projektu) Kamila Hernik

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r.

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r. RAPORT Instytucje wobec potrzeb osób starszych Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, grudzień 2010 r. Spis Treści 1. Wstęp.4 2. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych przegląd

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

Proces starzenia się, w kontekście wyzwań demografii, polityki społecznej oraz doniesień badawczych

Proces starzenia się, w kontekście wyzwań demografii, polityki społecznej oraz doniesień badawczych Proces starzenia się, w kontekście wyzwań demografii, polityki społecznej oraz doniesień badawczych Mariola Racław, ISNS UW Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, ISNS UW Proces starzenia się ludności, wojownik

Bardziej szczegółowo

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Pod redakcją Pawła Kaczmarczyka Warszawa Lublin 2008 Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl Uwaga na emerytury! Określenie wielkości luki emerytalnej w Europie Wrzesień 2010 Spis treści Streszczenie 1. Wstęp 5 2. Luka emerytalna w Europie 6. Luka emerytalna w ujęciu indywidualnym 11 4. Podejście

Bardziej szczegółowo

Dialog społeczny w sektorze władz lokalnych i regionalnych: przegląd

Dialog społeczny w sektorze władz lokalnych i regionalnych: przegląd Dialog społeczny w sektorze władz lokalnych i regionalnych: przegląd przy finansowym wsparciu Komisji Europejskiej Kwiecień 2009r. SPIS TREŚCI 1) Wstęp... 1 2) Definicja dialogu społecznego... 3 3) Dialog

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Zespół redakcyjny: pod kierunkiem Marioli Zajdel Ostrowskiej - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce

Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce Streszczenie Niniejszy raport został przygotowany w ramach Dwuletniej Umowy o Wzajemnej Współpracy między Światową Organizacją Zdrowia i Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZ W. KOŁODKO PRAWO I GOSPODARKA (1998-2000)

GRZEGORZ W. KOŁODKO PRAWO I GOSPODARKA (1998-2000) GRZEGORZ W. KOŁODKO PRAWO I GOSPODARKA (1998-2000) SPIS TREŚCI 1. Waszyńgtonski szczyt 2. Wygrać OECD 3. Ba³tyk Śródziemny 4. Poszukiwacze zaginionego konsensusu 5. Rosyjski syndrom 6. Pakiet 2000 7. Strategia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo dzieci i osób z niepełnosprawnościami

Ubóstwo dzieci i osób z niepełnosprawnościami Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu www.eapn.org.pl Wkład do alternatywnych raportów o tym, jak Polska przestrzega Konwencji Praw Dziecka i Konwencji Praw Osób niepełnosprawnych w obszarze

Bardziej szczegółowo

Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań

Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań Redakcja naukowa: prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska Warszawa 2008 r. dyskryminacja bookman.indd 1 2008-09-24 11:18:01

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Kwiecień 2013 Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Partner raportu Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Europejskie ramy odniesienia dotyczące zapobiegania zaniedbywaniu i przemocy wobec osób starszych. - Kontekst, dobre praktyki i zalecenia -

Europejskie ramy odniesienia dotyczące zapobiegania zaniedbywaniu i przemocy wobec osób starszych. - Kontekst, dobre praktyki i zalecenia - Europejskie ramy odniesienia dotyczące zapobiegania zaniedbywaniu i przemocy wobec osób starszych - Kontekst, dobre praktyki i zalecenia - Kolofon Koordynacja: Holandia (ANBO) Opracowany przez: Marlou

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa 2013

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa 2013 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2013 Departament Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa 2013 2 Praca pod redakcją Violetty Szymanek Zespół redakcyjny: Violetta Szymanek i Monika Pieniek Współpraca:

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób powyżej 50-tego roku życia na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy skierowane do tych osób

Sytuacja osób powyżej 50-tego roku życia na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy skierowane do tych osób Tomasz Schimanek Sytuacja osób powyżej 50-tego roku życia na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy skierowane do tych osób Tomasz Schimanek Sytuacja osób powyżej

Bardziej szczegółowo