Innowacje w kształceniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacje w kształceniu"

Transkrypt

1 Innowacje w kształceniu Andrzej Kraśniewski Politechnika Warszawska REA, Uniwersytet Gdański,

2 trendy i innowacje w kształceniu wnioski (propozycje działań?) charakter selektywny Cel i zakres prezentacji nie dotyczą treści kształcenia nie odnoszą się do wykorzystania w procesie kształcenia urządzeń mobilnych (m-education) wykorzystania koncepcji uczenia się przez zabawę, w tym gier edukacyjnych (edutainment) wykorzystanie różnego typu mediów społecznościowych są zapewne obciążone doświadczeniami autora A. Kraśniewski - 2

3 Trendy i innowacje w kształceniu A. Kraśniewski - 3

4 TRENDY I INNOWACJE W KSZTAŁCENIU zmiany w strukturze programu studiów nowe podejście do prowadzenia tradycyjnego przedmiotu kształcenie ukierunkowane problemowo i oparte na projektach (PBL) ewolucja w spojrzeniu na kształcenie oparte na badaniach (RBE) MOOCs co nowego? A. Kraśniewski - 4

5 TRENDY I INNOWACJE W KSZTAŁCENIU zmiany w strukturze programu studiów nowe podejście do prowadzenia tradycyjnego przedmiotu kształcenie ukierunkowane problemowo i oparte na projektach (PBL) ewolucja w spojrzeniu na kształcenie oparte na badaniach (RBE) MOOCs co nowego? A. Kraśniewski - 5

6 Zmiany w strukturze programu studiów przykład: kształcenie inżynierów przedmioty podstawowe (matematyka, fizyka, ) przedmioty kierunkowe ogólne przedmioty kierunkowe specjalistyczne projekt (praca dyplomowa) projekt realizowany w grupie przedmioty podstawowe (matematyka, fizyka, ) przedmioty kierunkowe ogólne przedmioty kierunkowe specjalistyczne projekt (praca dyplomowa) realizacja m.in. Carnegie-Mellon University (1990-) motywacja m.in. zachęta do studiowania kierunków technicznych A. Kraśniewski - 6

7 TRENDY I INNOWACJE W KSZTAŁCENIU zmiany w strukturze programu studiów nowe podejście do prowadzenia tradycyjnego przedmiotu kształcenie ukierunkowane problemowo i oparte na projektach (PBL) ewolucja w spojrzeniu na kształcenie oparte na badaniach (RBE) MOOCs co nowego? A. Kraśniewski - 7

8 Przekazywanie wiedzy (wykład) w czasie rzeczywistym (na uczelni lub na odległość) ze sprzężeniem zwrotnym (clickers) asynchronicznie (na odległość) zestaw plików multimedialnych rejestrowane wykłady (prowadzone w studio lub na żywo ) w tym wykład prowadzany przez grupę: główny prowadzący + eksperci (jak w TV show) Introduction to Psychology - MOOC (Udacity + San Jose Univ.) materiały dydaktyczne w postaci podcastów wideo - krótkich filmików (Akademia Khana) inteligentne materiały dydaktyczne, samokonfigurujące się lub podpowiadające studentowi, co ma robić (adaptive learning) A. Kraśniewski - 8

9 Kształcenie odwrócone (flipped education) wykład w domu w dowolnym czasie, w tempie dostosowanym do indywidualnych możliwości projekt ( praca własna ) na uczelni w grupie, z istotnym komponentem interakcji (z prowadzącym, z innymi studentami) A. Kraśniewski - 9

10 Kształcenie odwrócone (flipped education) uczelnia dom dom uczelnia kształcenie odwrócone kształcenie tradycyjne źródło: Google Graphics A. Kraśniewski - 10

11 prof. Jerzy Rutkowski (http://professorrnr.blogspot.com) Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Informatyki i Elektroniki Electric Circuit Theory (1. semestr studiów polsko- i angielskojęzycznych) przykład idea - modularyzacja materiały dydaktyczne podcasty wideo (5-10 min.) dla 36 modułów (w jęz. ang. z polskimi napisami) slajdy wykładowe - ok slajdy i screencasty z zadaniami - z rozwiązaniami (linkami do animacji, symulacji, ) - ok. 700 zadań, ok slajdów źródło: J. Rutkowski, EUA Annual Conf A. Kraśniewski - 11

12 Weryfikacja efektów uczenia się (ocenianie) studenci analizują, recenzują i oceniają prace swoich kolegów (projekty, ale także inne zadania), a jakość tej oceny podlega ocenie przez prowadzącego ocena aktywności studentów w sieci (zwłaszcza przy realizacji projektów zespołowych) częstość i sposób korzystania z materiałów wzajemna komunikacja ciągła weryfikacja efektów kształcenia osiąganych przez studentów Typowe pytanie komisji ABET: Jaki procent punktów niezbędnych do zaliczenia przedmiotu można uzyskać 2-3 tygodnie przed zakończeniem semestru? A. Kraśniewski - 12

13 TRENDY I INNOWACJE W KSZTAŁCENIU zmiany w strukturze programu studiów nowe podejście do prowadzenia tradycyjnego przedmiotu kształcenie ukierunkowane problemowo i oparte na projektach (PBL) ewolucja w spojrzeniu na kształcenie oparte na badaniach (RBE) MOOCs co nowego? A. Kraśniewski - 13

14 PBL PBL problem-based learning project-based learning formy prowadzenia kształcenia aktywizujące studenta kształcenie ukierunkowane problemowo zdobywanie wiedzy kształcenie oparte na projektach stosowanie wiedzy możliwe połączenie obu form A. Kraśniewski - 14

15 PBL jak to działa? problemy/projekty - osadzone w realiach (wynikające z praktyki) złożone otwarte ( niedookreślone ) realizacja projekt - w zespołach (3-8 osób) pod opieką nauczyciela (tutora) wspomagające zajęcia (wykłady, laboratoria) dostosowane do potrzeb zastosowanie wybrane etapy realizacji programu (semestry) cały okres realizacji programu A. Kraśniewski - 15

16 PBL jak to działa? źródło: E. Bastiaens (U. Maastricht), UNICA conf., 2012 spotkania: typowo 2-3 godz. dwa razy w tygodniu A. Kraśniewski - 16

17 stopień zaawansowania spirala PBL (kształcenie w zakresie telekomunikacji) integracja tematyczna elektronika analogowa technika cyfrowa sygnały i systemy programowanie systemy, sieci i usługi tkm zarządzanie źródło: na postawie T. Kenyon, PBL in Electronic Engineering, 2002 A. Kraśniewski - 17

18 PBL a wiedza podstawowa PBL w początkowych etapach (semestrach) studiów podejście JIT (just in time) do nauczania podstaw (w przypadku inżynierów - matematyka, fizyka) Rozpoczynanie kształcenia inżynierów od nauczania matematyki i fizyki to tak jakby nauczać języka obcego począwszy od dokładnego zaznajomienia słuchacza ze strukturami gramatycznymi. Dr. F.S. Becker, Siemens AG, 2012 A. Kraśniewski - 18

19 Maastricht University School of Business and Economics (4000 studentów) przykład semestr podzielony na 2 półsemestry (po 8 tygodni) w każdym półsemestrze - 2 moduły PBL (i nic więcej) moduł PBL: 2 spotkania w tygodniu z tutorem (po 2 godz.), niekiedy dodatkowo wykład (2 godz.) tutor: pracownik lub graduate student (na studiach I stopnia) wykładowca: często doktorant zasoby lokalowe jedna sala audytoryjna (500 miejsc) setki małych sal (na zajęcia PBL) przykład: moduł Management of Organisations and Marketing 1080 studentów 74 grupy ćwiczeniowe (PBL), do 15 studentów w grupie (skład grupy określony losowo), 24 tutorów A. Kraśniewski - 19

20 PBL to nie takie proste! A. Kraśniewski - 20

21 PBL to nie takie proste! A. Kraśniewski - 21

22 PBL efekty lepsze przygotowanie do potrzeb rynku pracy Badanie w Danii okres pełnej adaptacji absolwenta uczelni do wykonywania zadań zawodowych w firmie ok. 2 lat kształcenie tradycyjne (Lyngby) ok. pół roku kształcenie oparte na PBL (Aalborg) źródło: E. de Graaff, SEFI 2013 A. Kraśniewski - 22

23 Rozwinięcie idei PBL Design Thinking metoda prowadząca do tworzenia innowacyjnych produktów lub usług, odpowiadających rzeczywistym potrzebom użytkowników powstała na Stanford University - Hasso Plattner Institute of Design (dschool.stanford.edu) rozwijana w Hasso Plattner School of Design Thinking w Poczdamie wykorzystywana przez Google, Procter&Gamble, SAP, T-Mobile, Siemens, Deutsche Bank, General Electric, jeden z elementów Programu TOP 500 Innovators - realizowany podczas pobytu w Stanford University A. Kraśniewski - 23

24 Design Thinking źródło: obserwacja użytkownika i odkrywanie jego potrzeb tworzenie bardzo dużej liczby rozwiązań szybkie testowanie pomysłów poprzez budowanie prostych prototypów A. Kraśniewski - 24

25 Rozwinięcie idei PBL DEMOLA przedsięwzięcie zainicjowane w Tampere cel: pobudzenie przedsiębiorczości i kultury innowacyjności (część programu Creative Tampere ) źródło: A. Salomaa, Innovation in Higher Education Conf., Bruksela, 2013 A. Kraśniewski - 25

26 DEMOLA network miasta/regiony: Tampere, Oulu, Płd. Szwecja, Wsch. Szwecja, Wilno, Budapeszt, Maribor źródło: A. Salomaa, Innovation in Higher Education Conf., Bruksela, 2013 A. Kraśniewski - 26

27 TRENDY I INNOWACJE W KSZTAŁCENIU zmiany w strukturze programu studiów nowe podejście do prowadzenia tradycyjnego przedmiotu kształcenie ukierunkowane problemowo i oparte na projektach (PBL) ewolucja w spojrzeniu na kształcenie oparte na badaniach (RBE) MOOCs co nowego? A. Kraśniewski - 27

28 Kształcenie oparte na badaniach a EOSW... In order to bring about sustainable economic recovery and development, a dynamic and flexible European higher education will strive for innovation on the basis of the integration between education and research at all levels.... Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Leuven, 2009 Co to jest badanie (research) w kontekście kształcenia? A. Kraśniewski - 28

29 Kształcenie oparte na badaniach zaawansowana forma PBL źródło: M. Healey, UNICA conf., 2012 A. Kraśniewski - 29

30 Kształcenie elitarne oparte na badaniach? kształcenie w uczelni elitarnej kształcenie w uczelni badawczej? A. Kraśniewski - 30

31 Kształcenie elitarne a PBL źródło: E. Bengoetxea (EIT), UNICA conf., 2012 A. Kraśniewski - 31

32 TRENDY I INNOWACJE W KSZTAŁCENIU zmiany w strukturze programu studiów nowe podejście do prowadzenia tradycyjnego przedmiotu kształcenie ukierunkowane problemowo i oparte na projektach (PBL) ewolucja w spojrzeniu na kształcenie oparte na badaniach (RBE) MOOCs co nowego? A. Kraśniewski - 32

33 Massive Open-Online Courses w Europie źródło: European MOOCs Scoreboard ( ), A. Kraśniewski - 33

34 przykład University of Edinburgh aktualna oferta 14 MOOCs (7 - od 2103, 7 - od 2014) wykorzystywane platformy: Coursera, FutureLearn uzupełnienie oferty studiów on-line (50 pełnych programów studiów II stopnia) dalsze działania 7 MOOCs w fazie przygotowywania 15 MOOCs w fazie dyskusji zaangażowanie kadry: > 60 profesorów analiza 7 MOOCów prowadzonych od 2013 łączna liczba studentów: ( ) 90% studentów spoza W. Brytanii źródło: J. Hayword, EUA Annual Conf., kwiecień 2014 A. Kraśniewski - 34

35 Ecole Polytechnique Federale de Lausanne aktualna oferta 17 MOOCs (niektóre w jęz. francuskim) wykorzystywane platformy: Coursera, EdX MOOCs wykorzystywane także w kształceniu stacjonarnym dalsze działania 20 MOOCs w fazie przygotowywania Dobry MOOC jest postrzegany podobnie jak artykuł w Nature przykład źródło: P. Dillenbourgh, EUA Annual Conf., kwiecień 2014 A. Kraśniewski - 35

36 Kierunki ewolucji MOOCs MOOCs MOCCs Mid-sized On-line Closed Courses wykorzystanie MOOCs w kształceniu mieszanym (blended learning) ograniczenie liczby studentów czesne Przykład: Porozumienie Udacity - Georgia Tech program Master in Computer Science oparty na MOOC (od stycznia 2014 r.) czesne $ ( $ - studia stacjonarne) 600 studentów; docelowo (z całego świata) wsparcie m.in. przez AT&T (2 mln $) SPOCs Small Private On-line Courses tradycyjne kształcenie mieszane A. Kraśniewski - 36

37 Wnioski: Co możemy/powinniśmy robić? A. Kraśniewski - 37

38 Innowacje w kształceniu realizacja pożądane wsparcie systemowe - działania na poziomie centralnym (MNiSW) ale podstawowe działania na poziomie uczelni (jednostek prowadzących studia, twórców i realizatorów poszczególnych modułów kształcenia) A. Kraśniewski - 38

39 PROPOZYCJE DZIAŁAŃ proste ( bezkosztowe ) zmiany projakościowe upowszechnianie różnych form i technik prowadzenia zajęć aktywizujących studentów realizacja idei MOOCs podnoszenie kompetencji kadry A. Kraśniewski - 39

40 Prowadzenie prac dyplomowych (projektów) POSTULAT: zmiana sposobu formułowania tematów i sposobu prowadzenia prac dyplomowych (projektów) Zadania będące przedmiotem prac dyplomowych (zwłaszcza magisterskich), ale także projektów bardziej złożone (do rozwiązania w zespole) otwarte, niedookreślone związane z najnowszymi osiągnięciami w określonej dyscyplinie w pewnym stopniu nietypowe - nierozwiązywalne przy użyciu typowych metod; wymagające nowego podejścia zawierającego elementy pracy badawczej Dopuszczenie/stymulowanie uczenia się na błędach A. Kraśniewski - 40

41 Zjazd Dziekanów Komisja PW RW WEiTI PW PWSZ w Krośnie liczba respondentów egzamin pisemny; student może korzystać ze wszystkich pomocy egzamin pisemny; student może korzystać z ograniczonego zestawu pomocy (np. tylko własne notatki,...) egzamin pisemny bez pomocy egzamin typu test (co najmniej 10 pytań lub zadań) egzamin ustny kolokwium/kolokwia; student może korzystać z pomocy kolokwium/kolokwia bez pomocy źródło: A. Kraśniewski, 2012 Weryfikacja efektów kształcenia sposób prowadzenia egzaminów i kolokwiów - dotychczasowa praktyka A. Kraśniewski - 41

42 Weryfikacja efektów kształcenia POSTULAT: kolokwia i egzaminy pisemne - z pomocami (wszystkimi?) efekt uboczny: eliminacja najbardziej prymitywnych formy ściągania (korzystania z niedozwolonych pomocy) POSTULAT: inne pytania na egzaminach dyplomowych (także niektórych innych egzaminach w trakcie studiów) bardziej złożone, zmuszające do zintegrowania wiedzy z kilku przedmiotów A. Kraśniewski - 42

43 Weryfikacja efektów kształcenia Osiągnięte przez studenta efekty zależą od tego jak nauczamy jak sprawdzamy, czego nauczyliśmy (weryfikacja) POSTULAT: uwzględnić weryfikację efektów kształcenia w sposobie obliczania obciążeń nauczycieli akademickich zrobiło to już 5 spośród 46 uczelni, które wzięły udział w badaniu w ramach programu FPR Benchmarking procesów wdrażania KRK A. Kraśniewski - 43

44 Uznawanie efektów samokształcenia POSTULAT: uznawanie efektów uczenia się nieformalnego, np. działalności w kole naukowym* * jako substytut przedmiotów obieralnych (a nie w trybie wynikającym z projektu nowelizacji ustawy PSW) warunki realizacji pozytywne nastawienie władz wydziału ( otwartość prodziekana ds. kształcenia) elastyczny (realnie na poziomie przedmiotów) program studiów efekty (dalsza) aktywizacja działalności kół naukowych stworzenie mechanizmu wyłaniania studentów kształconych elitarnie A. Kraśniewski - 44

45 Udział studentów w prowadzeniu dydaktyki POSTULAT: wykorzystanie studentów (nie tylko doktorantów) do prowadzenia zajęć na zajęciach masowych przy odpowiednio zdefiniowanych zadaniach na zasadzie dobrowolności jako forma wyróżnienia nakład pracy - rozliczany w ECTS? efekty/korzyści stworzenie bardziej bezpośrednich/partnerskich relacji student-nauczyciel stworzenie mechanizmu wyłaniania potencjalnych kandydatów na nauczycieli akademickich A. Kraśniewski - 45

46 PROPOZYCJE DZIAŁAŃ proste ( bezkosztowe ) zmiany projakościowe upowszechnianie różnych form i technik prowadzenia zajęć aktywizujących studentów realizacja idei MOOCs podnoszenie kompetencji kadry A. Kraśniewski - 46

47 Prowadzenie aktywizujących przedmiotów elementy kształcenia odwróconego w wybranych przedmiotach nagrywanie z odpowiednim wyprzedzeniem wykładów i udostępnianie ich studentom w sieci np. w systemie Opencast Matterhorn (system open source, opracowany przez konsorcjum 13 uczelni, w tym UC Berkeley i ETH Zurich) inny sposób prowadzenia rzeczywistych wykładów - sesja pytań i odpowiedzi - koncentracja na wybranych zagadnieniach premiowanie aktywności studentów inne formy zajęć aktywizujące studentów (zintegrowane formy prowadzenia zajęć audytoryjnych,...) A. Kraśniewski - 47

48 Wprowadzenie PBL na zasadzie dobrowolności/pilotażu dla wybranych obecnie prowadzonych programów kształcenia (?) (wymaga istotnej zmiany programu studiów) dla nowych programów sposób wkomponowania PBL w program studiów na wybranym (pierwszym?) semestrze w cyklu dyplomowania (alternatywna forma realizacji pracy dyplomowej) A. Kraśniewski - 48

49 Wprowadzenie PBL warunki realizacji pozytywne nastawienie władz uczelni/wydziału i przynajmniej części nauczycieli akademickich dobra współpraca z instytucjami zewnętrznymi potrzebne tematy z praktyki odpowiedni sposób rozliczania obciążeń nauczycieli akademickich właściwe kompetencje nauczycieli akademickich (w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć) środki finansowe (?) odpowiednia infrastruktura lokalowa A. Kraśniewski - 49

50 PBL warunki realizacji A. Kraśniewski - 50

51 PBL warunki realizacji źródło: M. Rautenberg, TU/e, Dept. Industrial Design A. Kraśniewski - 51

52 PROPOZYCJE DZIAŁAŃ proste ( bezkosztowe ) zmiany projakościowe upowszechnianie różnych form i technik prowadzenia zajęć aktywizujących studentów realizacja idei MOOCs podnoszenie kompetencji kadry A. Kraśniewski - 52

53 Wykorzystanie MOOCs oferowane obecnie MOOCs wykorzystanie w realizacji niektórych przedmiotów na studiach w języku angielskim robi już to PŁ w ramach IFE oferowane obecnie MOOCs wykorzystanie w realizacji niektórych obowiązkowych(?) przedmiotów na studiach w języku polskim, zwłaszcza na studiach II stopnia (poziom B2+ w efektach kształcenia) nasi studenci już korzystają z MOOCs konsorcjum uczelni realizujące platformę polskich MOOCs? realizacja w formie partnerstwa publiczno-prywatnego? A. Kraśniewski - 53

54 PROPOZYCJE DZIAŁAŃ proste ( bezkosztowe ) zmiany projakościowe upowszechnianie różnych form i technik prowadzenia zajęć aktywizujących studentów realizacja idei MOOCs podnoszenie kompetencji kadry A. Kraśniewski - 54

55 kształcenie aktywne, ukierunkowane na studenta (student-centred learning) student uczy się sam nauczyciel mu tylko (i aż) skutecznie pomaga sage on the stage Jakie kompetencje? źródło flickr.com guide on the side A. Kraśniewski - 55

56 na marginesie Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area (ESG) Proposal for the revised version (Feb. 2014) 1.3 Student centred learning, teaching and assessment Standard: Institutions should ensure that the programmes are delivered in a way that encourages students to take an active role in creating the learning process, and that the assessment of students reflects this approach. A. Kraśniewski - 56

57 Podnoszenie kompetencji kadry kształcenie ukierunkowane na studenta inna rola nauczycieli (relacja nauczyciel-student) inne metody/techniki prowadzenia procesu kształcenia (nie nauczania ) program doskonalenia zawodowego nauczycieli akademickich (a także innych grup pracowników) A. Kraśniewski - 57

58 Podnoszenie kompetencji kadry Brussels, 18 June 2013 EU high level group: train the professors to teach The EU high-level group on modernisation of higher education publishes its first report today on improving the quality of teaching and learning in universities. The group, chaired by former President of Ireland Mary McAleese, makes 16 recommendations which include a call for mandatory certified training for professors and other higher education teaching staff, more focus on helping students to develop entrepreneurial and innovative skills, and the creation of a European Academy of Teaching and Learning. A. Kraśniewski - 58

59 Podnoszenie kompetencji kadry Recommendation 4 All staff teaching in higher education institutions in 2020 should have received certified pedagogical training. Continuous professional education as teachers should become a requirement for teachers in the higher education sector. źródło: raport High Level Group on the Modernisation of Higher Education (2013) A. Kraśniewski - 59

60 HOLANDIA University Teaching Qualification (BKO) - wspólna inicjatywa wszystkich uczelni w Holandii; dodatkowe ustalenia 3TU realizacja w TU Eindhoven przykład BKO muszą uzyskać: wszyscy nowo zatrudniani profesorowie (w ciągu 3 lat) wszyscy profesorowie ubiegający się o awans (5 typów stanowisk profesorskich) wszyscy nauczyciele akademiccy, którzy wg dokonywanej corocznie oceny działalności dydaktycznej powinni poprawić jakość swojej pracy A. Kraśniewski - 60

61 przykład Wymagania związane z BKO (wg 3TU): 6 kategorii kompetencji, łącznie 24 kompetencje Typowa droga do BKO: BKO Training Program (prowadzony przez specjalną komórkę w TU/e TEACH) regularne zajęcia (course component): 90 godz. komponent praktyczny (practical component): 110 godz. samoocena konsultacje przygotowanie portfolio ocena portfolio przez Komisję BKO A. Kraśniewski - 61

62 Podnoszenie kompetencji kadry Jak to zrealizować w polskich uczelniach? Jak zmotywować kadrę? POSTULAT: traktowanie badań i innowacji w zakresie kształcenia w podobny sposób jak badań i innowacji związanych ze sferą działalności gospodarczej przy ocenie nauczyciela akademickiego (w procedurach wewnątrzuczelnianych, ale także w procedurach związanych z nadawaniem stopni i tytułów) przy ocenie jednostek (przez KEJN) badania i innowacje w sferze kształcenia muszą być udokumentowane (publikacje, analizy ilościowe skutków dokonanych zmian, ) A. Kraśniewski - 62

63 Zakończenie A. Kraśniewski - 63

64 Innowacje: wyzwanie? szansa? Innowacje w kształceniu są niezbędne czy można kształcić przyszłych innowatorów, ignorując innowacyjne podejście do kształcenia? studenci jeżdżą (Erasmus, ), obserwują, eksperymentują (MOOCs) i nas oceniają mogą przynieść wymierne korzyści uczelni, wydziałom i poszczególnym nauczycielom akademickim A. Kraśniewski - 64

65 synergia innowacyjności - przykład TU Eindhoven: Where innovation starts region Eindhoven Highest patent density of all EU regions Smartest Region on Earth in 2012 A. Kraśniewski - 65

66 czasopisma punktacja MNiSW Journal of Engineering Education - 45 IEEE Transactions on Education - 30 dla porównania innowacje w kształceniu a dorobek IEEE Transactions on Antenas and Propagation - 35 IEEE Transactions on Broadcasting - 35 IEEE Transactions on Communications - 35 IEEE Transactions on Electoromagnetic Compatibility - 25 IEEE Transactions on Information Forensics and Security - 45 IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques - 35 IEEE Transactions on Mobile Computing - 45 IEEE Transactions on Multimedia - 40 IEEE Transactions on Wireless Communications - 40 International Journal of Electronics and Telecommunications - 8 Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne - 4 A. Kraśniewski - 66

67 a zatem Nie przechodźmy obok innowacji w kształceniu! Wprowadzajmy je w interesie studentów, uczelni i jej pracowników A. Kraśniewski - 67

68 Innowacje w kształceniu Andrzej Kraśniewski Politechnika Warszawska REA, Uniwersytet Gdański,

Innowacje w kształceniu inżynierów

Innowacje w kształceniu inżynierów Innowacje w kształceniu inżynierów Andrzej Kraśniewski Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Zjazd Dziekanów, Żelechów, 31 maja 2014 r. 1 Motto Kształcenie inżynierów jest

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Studia BAS Nr 3(35) 2013, s. 107 134 www.bas.sejm.gov.pl Ewa Chmielecka* Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego The Bologna Process and the Polish Qualifications Framework

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k.

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k. Draft jednej z części badań w ramach grantu pt. Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania implementacji zmian w programach

Bardziej szczegółowo

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Między autonomią szkół wyższych a urzędniczymi wymaganiami A n d r z e j R o z m u s, K a r o l i n a C y r a n, O l g

Bardziej szczegółowo

E-learning narzędzia i praktyka

E-learning narzędzia i praktyka E-learning narzędzia i praktyka pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński Warszawa, lipiec 2012 Copyright

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Wielkiej Brytanii na przykładzie University of Huddersfield

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Wielkiej Brytanii na przykładzie University of Huddersfield Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Wielkiej Brytanii na przykładzie University of Huddersfield Zespół realizujący: dr Andrzej Rozmus (kierownik projektu), mgr Karolina Cyran, mgr Olga

Bardziej szczegółowo

Referaty na konferencji Uniwersytet Wirtualny 2015

Referaty na konferencji Uniwersytet Wirtualny 2015 Referaty na konferencji Uniwersytet Wirtualny 2015 Dzień I 24.06.2015 Sesja plenarna (AULA 00.142, parter) Wojciech Orliński, publicysta, pisarz, autor książki Internet. Czas się bać Czy Internet da się

Bardziej szczegółowo

Kształcenie skoncentrowane na studentach tzw. Student Centered Learning (SCL): co się za tym kryje? Justyna Bugaj

Kształcenie skoncentrowane na studentach tzw. Student Centered Learning (SCL): co się za tym kryje? Justyna Bugaj Kształcenie skoncentrowane na studentach tzw. Student Centered Learning (SCL): co się za tym kryje? Justyna Bugaj 1 Spis treści: Streszczenie:...2 Abstract:...4 1. Wprowadzenie do SCL...6 a. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wirtualny

Uniwersytet Wirtualny XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka 13 15 czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska Książka abstraktów Organizator Konferencji: Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW Konferencja

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Kształcenie inżynierii wymagań i procesy inżynierii wymagań według IREB

Kształcenie inżynierii wymagań i procesy inżynierii wymagań według IREB Kształcenie inżynierii wymagań i procesy inżynierii wymagań według IREB Włodzimierz Dąbrowski 2, Andrzej Stasiak 1, Krzysztof Wnuk 3 1. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, ul. Kaliskiego

Bardziej szczegółowo

Korzyści współpracy uczelni wyższych z otoczeniem gospodarczym próba typologii *

Korzyści współpracy uczelni wyższych z otoczeniem gospodarczym próba typologii * Paweł Bryła, Tomasz Jurczyk, Tomasz Domański Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki Korzyści współpracy uczelni wyższych z otoczeniem gospodarczym próba typologii * Rzeczywistość

Bardziej szczegółowo

Rozwój I zastosowań i informatyki j

Rozwój I zastosowań i informatyki j Polskie Towarzystwo Informatyc.zne Rozwój I zastosowań i informatyki j Redakcja naukowa: Jerzy Kisielnicki Janusz K. Grabara Marek Miłosz Rozwój zastosowań informatyki Rozwój zastosowań informatyki Redakcja

Bardziej szczegółowo

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT ANALIZA PROGRAMÓW NAUCZANIA WYśSZYCH UCZELNI KSZTAŁCĄCYCH KADRY DLA BUDOWNICTWA UCZELNIE: UNIWERSYTETY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 9-1 marca 213r. na kierunku informatyka prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym realizowanych w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH BOŻENA PRZYBOROWSKA MAŁGORZATA RUBIN WOJCIECH KUBERA MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU MONOGRAFIA Warszawa 2008 MODELOWY OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

ISBN 978 83 927542 0 6 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US UG TELENAUCZANIA MONOGRAFIA WARSZAWA 2007

ISBN 978 83 927542 0 6 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US UG TELENAUCZANIA MONOGRAFIA WARSZAWA 2007 ISBN 978 83 927542 0 6 2007 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US UG TELENAUCZANIA MONOGRAFIA WARSZAWA 2007 ISBN 978 83 927542 0 6 2007 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US

Bardziej szczegółowo

E-edukacja w praktyce wyzwania i bariery

E-edukacja w praktyce wyzwania i bariery E-EDUKACJA W PRAKTYCE WYZWANIA I BARIERY E-edukacja w praktyce wyzwania i bariery Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych E-edukacja w praktyce wyzwania i bariery pod redakcją naukową Marcina

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania...

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania... 1 3 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podstawowe pojęcia... 6 1.3. Klasyfikacje szkoleń... 8 2. Platformy e-learningowe... 10 2.1. Standardy... 10 2.2. Przegląd platform... 13 2.3.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ DOSKONALENIE JAKOŚCI PROCESÓW DLA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKA

MODUŁ DOSKONALENIE JAKOŚCI PROCESÓW DLA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKA General and Professional Education 2/2015 pp. 73-83 ISSN 2084-1469 MODUŁ DOSKONALENIE JAKOŚCI PROCESÓW DLA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKA PROCESS QUALITY IMPROVEMENT MODULE FOR

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym

Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym Redlarski, K., Garnik, I. (2014). Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym. W: B. A. Basińska, I. Garnik (red.). Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy (s. 77-94). Gdańsk: Wydział

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW:

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: 1. DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział Nauk Pedagogicznych Kierunek: pedagogika, studia I stopnia Nowością na tym kierunku są praktyki prowadzone pod opieką tutora -

Bardziej szczegółowo