O SIECIACH INWESTORÓW KAPITAŁOWYCH 1 Wprowadzenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O SIECIACH INWESTORÓW KAPITAŁOWYCH 1 Wprowadzenie"

Transkrypt

1 O SIECIACH INWESTORÓW KAPITAŁOWYCH 1 Wprowadzenie Prywatny inwestor kapitałowy to osoba fizyczna (zwana często Aniołem Biznesu ), bądź w niektórych przypadkach instytucja lub firma, która lokuje własne nadwyżki finansowe w nowe, dobrze rokujące firmy, które dzięki takiemu zastrzykowi kapitałowemu mogą stosunkowo szybko wdrożyć swoje innowacyjne przedsięwzięcia, dając inwestorowi wysoki wzrost wartości jego udziałów. Obecnie na świecie obserwuje się tendencję do tworzenia mniej lub bardziej sformalizowanych sieci skupiających inwestorów kapitałowych. Również w Polce w ostatnich latach powstało kilka tego typu instytucji, jedną z nich jest Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych tworzona w Małopolsce Rozwój sieci inwestorów prywatnych w USA oraz krajach Unii Europejskiej Pierwsze sformalizowane grupy inwestorów prywatnych powstawały w USA oraz krajach Unii Europejskiej na początku lat 90-tych XX wieku, a termin Anioł Biznesu odnosił się pierwotnie do inwestorów prywatnych z USA, finansujących produkcje teatralne na Broadwayu w Nowym Jorku. Na przestrzeni ostatnich 15 lat, sieci skupiające inwestorów prywatnych dysponujących określonymi zasobami kapitałowymi, potwierdziły swój status integralnej części rynku kapitałowego, szczególnie w zakresie: finansowania nowych spółek, tworzonych w celu realizacji określonego przedsięwzięcia lub komercjalizacji wyników badań naukowych (start-upy) finansowania działających już spółek, będących na wczesnym etapie rozwoju i posiadających duże perspektywy wzrostu (tzw. pierwsza runda finansowania) Gwałtowny wzrost liczby sieci inwestorów prywatnych nastąpił w okresie ostatnich 10 lat, i był głównie spowodowany wzrostem możliwości inwestycyjnych oferowanych przez dużą liczbę powstających spółek technologicznych związanych z branżą internetową oraz technologiami mobilnymi. 1 Przyczyną takiego wzrostu liczby sieci inwestorów prywatnych były korzyści, jakie wynikają dla inwestorów ze wspólnego działania, tj: ograniczanie ryzyka inwestycyjnego poprzez decyzje inwestycyjne podejmowane kolegialnie zwiększony napływ propozycji projektów inwestycyjnych dzięki zaangażowaniu inwestorów w ich pozyskiwanie możliwość kumulowania środków inwestycyjnych w większych projektach inwestycyjnych 1 W okresie od 1996 do 2003, liczba organizacji skupiających inwestorów prywatnych w USA wzrosła z 10 do ponad 200; w roku 2004 liczba sieci działających w krajach UE zwiększyła się do ponad 300. Strona 1 z 10

2 dywersyfikacja ryzyka poprzez inwestowanie w większą ilość projektów atrybuty związane z funkcjonowaniem w grupie (rozwój sieci kontaktów, identyfikacja z grupą, wizerunek społeczny etc.) Uwarunkowania rynku polskiego Jak pokazują doświadczenia polskiego rynku, projekty komercjalizacji wyników badań naukowych oraz przedsiębiorstwa innowacyjne we wstępnej fazie rozwoju mają trudności z uzyskaniem finansowania ze źródeł zewnętrznych. Determinowane jest to głównie przez istnienie na polskim rynku tzw. luki kapitałowej, wynikającej z ograniczonej liczby inwestorów zainteresowanych inwestycjami w przedziale PLN 100 tys. do PLN 1 mln w przedsięwzięcia o podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Spółki tworzone w celu komercjalizacji innowacji produktowej lub procesowej lub posiadające krótką historię działalności w tym zakresie, zazwyczaj nie posiadają zdolności kredytowej, pozwalającej na wykorzystanie oferty banków komercyjnych. Jednocześnie, nie spełniają one obecnych wymagań publicznego rynku kapitałowego. O ile więc dla dojrzałych przedsiębiorstw innowacyjnych publiczny rynek kapitałowy staje się w Polsce skutecznym mechanizmem pozyskania środków finansowych, o tyle spółki technologiczne na wczesnym etapie rozwoju nie mogą korzystać z tego źródła w celu finansowania swej działalności 2. Inną, nie mniej istotną barierą ograniczającą wartość i liczbę inwestycji w start-upy technologiczne jest tzw. luka kompetencyjna, przejawiająca się zarówno w ograniczonych kompetencjach i wiedzy inwestorów dotyczącej określonych sektorów gospodarki, np. biotechnologia oraz nowe materiały, jak i niskiej gotowości inwestycyjnej projektów przedstawianych przez obecnych i przyszłych przedsiębiorców, determinowanej przez ograniczone umiejętności w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do negocjacji z inwestorami Luka kapitałowa Strategie inwestycyjne większości działających w kraju funduszy zakładają minimalne inwestycje na poziomie PLN 5 mln 10 mln, przy określonym poziomie ryzyka. Znacznie chętniej angażują się więc one w tzw. drugiej rundzie finansowania, gdy przedsiębiorstwo jest bardziej dojrzałe. Dlatego tworzone przedsiębiorstwa innowacyjne, które cechuje wprawdzie duży potencjał wzrostu, ale także ponadprzeciętny poziom ryzyka oraz relatywnie niska wartość sprzedaży oraz samego przedsiębiorstwa mają duże trudności z uzyskaniem finansowania rozwoju o znacznie niższej wartości, w przedziale od PLN 100 tys. do PLN 1 mln. Uzyskanie prywatnego finansowania o podobnej wartości dla projektu komercyjnego wykorzystania wyników badań naukowych, prowadzonych w jednostce akademickiej lub naukowo-badawczej jest jeszcze trudniejsze z powodu małej liczby działających na 2 Sytuacja ta może ulec zmianie pod koniec 2007 r. w wyniku planowanego uruchomienia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie tzw. Nowego Rynku (wzorowanego na the Alternative Investment Market w Londynie), na którym będą mogły być notowane spółki technologiczne będące na wczesnym etapie rozwoju. Strona 2 z 10

3 polskim rynku tzw. funduszy zalążkowych (seed capital); ograniczona jest również liczba wyspecjalizowanych branżowo inwestorów prywatnych, zwanych "aniołami biznesu" (Business Angels). Luka kapitałowa wynika również w pewnym stopniu z ograniczonej aktywności inwestorów korporacyjnych (corporate venturers). Na świecie odgrywają oni istotną rolę w finansowaniu rozwoju młodych innowacyjnych przedsiębiorstw, gdyż swoją strategię badań i rozwoju realizują częściowo przez obejmowanie udziałów w spółkach, które pracują nad produktami komplementarnymi lub wręcz kluczowymi dla ich podstawowej działalności (Cisco, Intel, Microsoft, Shell etc.). W Polsce międzynarodowi inwestorzy korporacyjni na ogół nie podejmują takich działań - ich krajowe oddziały zwykle nie prowadzą własnych programów badawczo-rozwojowych, a kluczowe decyzje inwestycyjne podejmuje się w centrali firmy. Rośnie natomiast zainteresowanie takimi przedsięwzięciami wśród polskich przedsiębiorstw, np. w branży IT (Computerland, Prokom) czy farmaceutycznej (Polpharma), gdzie strategię badań i rozwoju realizuje się również przez współpracę z ośrodkami naukowymi Luka kompetencyjna Przejawem istnienia luki kompetencyjnej są ograniczenia w zakresie odpowiednich umiejętności i wiedzy wśród przedsiębiorców i inwestorów prywatnych dotyczących modeli finansowania tego typu przedsięwzięć. Przedsiębiorcy i osoby, które chcą doprowadzić do komercyjnego wykorzystania rozwiązania technicznego, często nie są odpowiednio przygotowani do wymagającego procesu pozyskania funduszy od inwestorów prywatnych. Ograniczona jest również oferta profesjonalnego doradztwa w tej dziedzinie ze strony firm zewnętrznych. Skłonność inwestorów prywatnych do angażowania się w nowe przedsięwzięcia limituje z kolei ograniczona wiedza dotycząca stosowanych modeli biznesowych oraz zrozumienia sposobu budowania wartości firmy w niektórych sektorach (np. biotechnologii czy technologii bezprzewodowego przesyłania danych) RESIK jako mechanizm zwiększający dostępność do kapitału dla przedsięwzięć innowacyjnych Ograniczenia powodowane przez luki kapitałową oraz kompetencyjną możliwe są w części do usunięcia w wyniku koncentracji działań inwestorów prywatnych np. w sieciach regionalnych takich jak RESIK. Koncentracja taka daje szansę pełniejszego przepływu informacji, ustalenia standardów w zakresie procesu inwestycyjnego oraz obniżenia awersji ryzyka inwestycyjnego, i w konsekwencji wzrostu wartości i liczby dokonywanych inwestycji. Projekt utworzenia RESIK ma fundamentalne znaczenie w przedstawionym powyżej procesie. Obecnie, segment indywidualnych inwestorów prywatnych w Polsce jest na wczesnym etapie rozwoju, a ich potencjał finansowy i intelektualny nie jest Strona 3 z 10

4 dostatecznie skoncentrowany. Nie ma również wielu przykładów sukcesu inwestycji inwestorów prywatnych w start-upy technologiczne, które służyłyby jako model referencyjny. RESIK, jako jedna z pierwszych sieci inwestorów prywatnych działających w Polsce 3, może mieć duże znaczenie w procesie wypełniania luki kapitałowej i kompetencyjnej właśnie poprzez koncentrację kapitału inwestycyjnego wiedzy, doświadczeń oraz kontaktów rynkowych. W przypadku nowych przedsięwzięć innowacyjnych, często właśnie doświadczenie i reputacja inwestora, a także jego wkład mentorski stanowią największą wartość dodaną. Rysunek 1: Luka kapitałowa oraz planowany zakres projektów inwestycyjnych, którymi będą zainteresowani inwestorzy skupieni w RESIK Wartość nakładów finansowych Luka w finansowaniu Inwestycje prywatne Budżety jednostek naukowych RESIK Badania podstawowe Badania stosowane Koniec fazy laboratoryjnej - działający prototyp Prototyp technologiczny Opcja transferu technologii lub start-up Produkcja i sprzedaż na rynku / wzrostu Cykl życia projektu komercjalizacji rozwiązania technicznego Źródło: Opracowanie własne 1.4. Modele finansowania przedsięwzięć innowacyjnych Przedsiębiorstwa w różnych fazach rozwoju pozyskują kapitał na rozwój z różnych źródeł: 1. Kapitał zalążkowy (seed capital) finansowanie rozwoju koncepcji przedsięwzięcia; np. skonstruowanie prototypu, przeprowadzenie badań rynku, przygotowanie planu przedsięwzięcia (biznes planu) etc. 3 Obecnie, w Polsce działają 4 sieci inwestorów prywatnych: Lewiatan Business Angels, Polan, SilBan oraz siec inwestorów skupionych wokół Fundacji Centrum Innowacji FIRE w Warszawie. W marcu rozpoczyna swoją działalność nowa sieć aniołów biznesu: Business Angels SeedFund Strona 4 z 10

5 2. Kapitał początkowy (start-up capital) finansowanie utworzenia i rozwoju produktu i początkowych działań przedsięwzięcia nie realizującego jeszcze sprzedaży 3. Finansowanie przedsięwzięć na wczesnym etapie rozwoju (early stage capital) finansowanie przedsięwzięć, które zakończyły proces rozwoju produktu, rozpoczęły sprzedaż, ale potrzebują środków na zwiększenie mocy produkcyjnych i rozwój sprzedaży konieczny do osiągnięcia rentowności 4. Finansowanie ekspansji (expansion lub roll-out capital) środki finansowe inwestowane w celu umożliwienia istniejącej firmie realizacji istniejących możliwości rozwoju poprzez zwiększenie mocy produkcyjnych, rozwoju nowych produktów, zapewnienia dodatkowego kapitału obrotowego lub wzmocnienia działań w zakresie sprzedaży lub/oraz promocji 5. Finansowanie wykupów menedżerskich (management buy-out, MBO) finansowanie umożliwiające menedżerowi lub grupie menedżerów dokonanie przejęcia części lub całości przedsiębiorstwa, którym zarządzają 6. Finansowanie wykupów menedżerskich (management buy-in, MBI) finansowanie umożliwiające menedżerowi lub grupie menedżerów z zewnątrz dokonanie przejęcia kontroli nad przedsiębiorstwem W założeniu, inwestorzy działający w RESIK będą koncentrowali się na projektach inwestycyjnych opisanych w punktach 1 3, aczkolwiek w zależności od podaży odpowiednich projektów ze strony przedsiębiorców, możliwe będą również inwestycje w zakresie kapitału rozwoju (pkt 4) Rozkład kategorii inwestorów w relacji do etapu rozwoju przedsięwzięcia Generalnie, rozkład rożnych kategorii inwestorów w relacji do etapu rozwoju projektu inwestycyjnego jest następujący: 1. Faza zalążkowa, początkowa oraz wczesnego etapu rozwoju: Pożyczki od rodziny, znajomych i przyjaciół 4 Aniołowie Biznesu 2. Faza rozwoju i ekspansji Fundusze VC / PE Inwestorzy korporacyjni Inwestorzy działający na rynku publicznym (poprzez giełdę papierów wartościowych) Atrakcyjność RESIK dla przedsiębiorców (projektodawców) znajdujących się na różnych etapach rozwoju będzie determinowana jakością oraz kategoriami inwestorów uczestniczących w sieci, posiadających różne preferencje inwestycyjne. Konsekwentnie, koncepcja funkcjonowania RESIK zakłada, że będzie ona starała się skupiać nie tylko inwestorów prywatnych (Aniołów Biznesu), lecz również inwestorów 4 W języku angielskim powyższa grupa inwestorów określana jest jako FFF tzn. family (rodzina), friends (przyjaciele) oraz fools (w wolnym tłumaczeniu osoby niemądre ) Strona 5 z 10

6 instytucjonalnych, takich jak fundusze zalążkowe, oraz rozwijać relacje z innymi typami funduszy venture capital oraz inwestorami korporacyjnymi, co może znacząco podnieść jej atrakcyjność dla potencjalnych projektodawców Koncepcja funkcjonowania sieci RESIK RESIK jest w założeniu siecią regionalną skupiającą inwestorów prywatnych (Aniołów biznesu) oraz fundusze zalążkowe (seed capital) bez ograniczeń terytorialnych, deklarujących gotowość inwestycji kapitałowych w: projekty komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań opracowywanych w ramach badań naukowych prowadzonych w jednostkach naukowo-badawczych oraz uczelniach wyższych w regionie małopolskim tworzone innowacyjne spółki (start-upy) działające spółki we wczesnej fazie rozwoju RESIK obejmuje swym zasięgiem działania Województwo Małopolskie i jest zarządzany przez Małopolską Agencję Energii i Środowiska (MAEŚ), której przedstawiciele pełnią funkcję Koordynatora i Zespołu sieci. Projekt RESIK jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego , Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne Misja i cel strategiczny RESIK Misją RESIK jest pomoc przedsiębiorcom budującym i rozwijających innowacyjne przedsięwzięcia w regionie małopolskim w pozyskiwaniu finansowania ze strony inwestorów prywatnych. Celem strategicznym RESIK jest utworzenie w regionie małopolskim sieci inwestorów, pełniącej rolę mechanizmu współpracy między: przedsiębiorcami aktywnymi lub planującymi rozpoczęcie działalności, poszukującymi finansowania dla realizacji innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych, w tym projektów komercjalizacji wyników badań naukowych oraz prywatnymi inwestorami posiadającymi odpowiednie środki inwestycyjne oraz doświadczenie w zakresie rozwoju i zarządzania projektami komercjalizacji oraz przedsiębiorstwami innowacyjnymi (Aniołami Biznesu oraz funduszami zalążkowymi), deklarującymi gotowość wejścia kapitałowego w projekty inwestycyjne o potencjalnie wysokiej stopie zwrotu i odpowiednim ryzyku inwestycyjnym Założeniem RESIK jest zbudowanie pierwszej w regionie małopolskim sieci inwestorów prywatnych, działającej w oparciu o najwyższe standardy jakości w zakresie Strona 6 z 10

7 współpracy z przedsiębiorcami oraz budującej relacje współpracy z innymi inwestorami instytucjonalnymi, takimi jak fundusze VC, PE oraz inwestorzy korporacyjni. W ramach swej działalności, RESIK będzie przestrzegała polityki poufności danych i informacji, dotyczących zarówno inwestorów działających w sieci w ramach ich preferencji oraz przekazywanych przez projektodawców propozycji projektów inwestycyjnych. Polityka poufności regulowana jest szczegółowo przez zapisy Regulaminu RESIK Model funkcjonowania RESIK obecne uwarunkowania Determinantem wzrostu liczby sieci inwestorów prywatnych w USA oraz Wielkiej Brytanii były korzyści jakie wynikają dla inwestorów ze wspólnego działania, takie jak mniejsze ryzyko decyzji inwestycyjnych podejmowanych kolegialnie czy możliwość kumulowania środków inwestycyjnych w większych projektach inwestycyjnych. Powyższe korzyści realizowane są w sieciach, których uczestnicy przedkładają przewagi wynikające ze wspólnego działania nad poufność swojego udziału w sieci. Sieci inwestorów działające w okresie ostatnich kilkunastu lat na rozwiniętych rynkach (Wielka Brytania, USA) wykształciły model działania uwzględniający wspólne inwestycje i działania związane z analizami celów inwestycyjnych oraz spotkaniami z przedsiębiorcami. Doświadczenia sieci inwestorów działających na rynku polskim takich jak Lewiatan Business Angels, sieci CI FIRE oraz PolBan wskazują, że na obecnym etapie rozwoju, inwestorzy prywatni działający na polskim rynku preferują prywatność udziału w sieci oraz indywidualne angażowanie się w projekty inwestycyjne, a sieci zarządzane są przez menadżera koordynującego przepływ informacji między inwestorami a projektodawcami. Wydaje się, że taki stan rzeczy determinowany jest głównie przez dość wczesny etap rozwoju sieci inwestorów prywatnych Polsce, braku modeli referencyjnych i historii sukcesu wspólnych inwestycji Zasady funkcjonowania RESIK Uwzględniając uwarunkowania polskiego rynku, RESIK proponuje inwestorom prywatnym następujące zasady uczestnictwa: poufność udziału inwestora w sieci jako generalna reguła odnosząca się do wszystkich jej członków możliwość formowania grup inwestorów w celu przeprowadzania wspólnej analizy propozycji projektów inwestycyjnych lub/oraz realizowania wspólnych inwestycji - w oparciu gotowość zgłoszoną przez członków RESIK do Koordynatora sieci. W miarę rozwoju działalności RESIK i postrzegania przez inwestorów korzyści wynikających z ich potencjalnych wspólnych działań, formuła działania sieci będzie zmierzała w stronę struktury wykorzystującej wspólne spotkania inwestorów z wybranymi projektodawcami oraz projektów inwestycyjnych opartych na wspólnych inwestycjach. Strona 7 z 10

8 Jednakże decyzja o tworzeniu grup inwestorów w ramach RESIK będzie zawsze determinowana wyłącznie w pełni określonymi preferencjami i oczekiwaniami inwestorów działającym w sieci Rola RESIK oraz Koordynatora sieci Głównym celem RESIK jest stworzenie mechanizmu ułatwiającego przepływ informacji miedzy inwestorami a przedsiębiorcami: inwestorom zapewnia ona dostęp do propozycji projektów inwestycyjnych, natomiast przedsiębiorcom dostęp do finansowania zewnętrznego. RESIK działa więc jako moderator, zaś decyzje inwestycyjne dotyczące określonych projektów podejmowane są wyłącznie przez inwestorów oraz przedsiębiorców. Rola Koordynatora sieci w tym procesie będzie ograniczona jedynie do ułatwiania i organizowania przepływu informacji, przy zachowaniu ustalonych standardów poufności oraz bezpośredniego kontaktu przedsiębiorców i inwestorów Kategorie inwestorów, którzy potencjalnie mogą zostać członkami RESIK Koncepcja RESIK opiera się na stworzeniu sieci inwestorów opartej głównie na inwestorach prywatnych (Anioły biznesu) oraz funduszy zalążkowych, lecz zakładana jest również współpraca sieci z innymi inwestorami instytucjonalnymi, takich jak fundusze VC (venture capital), inwestujące w fazie rozwoju przedsiębiorstwa, fundusze PE (private equity) oraz inwestorzy korporacyjni Kryteria kwalifikacji inwestora RESIK Status inwestora RESIK mogą otrzymać osoby które: dysponują kapitałem inwestycyjnym nie mniejszym niż PLN 100 tys. deklarują gotowość dokonania inwestycji na okres od 2 do 5 lat w projekty przedstawiane przez RESIK dysponują określonymi kontaktami rynkowymi, doświadczeniem i kompetencjami np. w zakresie zarządzania strategicznego i operacyjnego, zarządzania finansowego, marketingu i sprzedaży, które mogą stanowić dużą wartość dodaną dla rozwijających się przedsięwzięć innowacyjnych są gotowe aktywnie uczestniczyć w rozwoju spółki lub projektu, w który zaangażowali się kapitałowo, poprzez mentoring oraz dzielenie się swoim doświadczeniem i kompetencjami akceptują relatywnie wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego jaki związany z innowacyjnymi spółkami na wczesnym etapie rozwoju oraz projektami komercjalizacji wyników badań naukowych zadeklarują przestrzeganie zasad Regulaminu RESIK Kategorie uczestników RESIK Członkowie RESIK Strona 8 z 10

9 Inwestorzy prywatni (Aniołowie Biznesu), spełniający się kryteria przedstawione powyżej, Fundusze zalążkowe (seed capital), ogólne lub specjalizujące się w określonej branży Członkowie Stowarzyszeni RESIK Fundusze VC Fundusze PE Inwestorzy korporacyjni (duże firmy technologiczne) oraz Kancelarie prawne Instytucje otoczenia biznesu Spółki świadczące usługi doradcze, szkoleniowe itp. Wprowadzenie przez RESIK i rozwijanie współpracy z członkami stowarzyszonymi pozwoli na realizację 2 celów: 1. Podniesienie atrakcyjności RESIK: dla projektodawców (przedsiębiorców) poprzez budowanie mechanizmu ułatwiającego pozyskanie kolejnych rund finansowania dla spółek i projektów w które zaangażowali się inwestorzy RESIK dzięki powiązaniu oferty inwestorów skupionych w sieci z ofertą inwestorów instytucjonalnych, inwestujących w późniejszych fazach rozwoju przedsiębiorstw, oraz dla inwestorów poprzez oferowanie szerszych możliwości wyjść z inwestycji dokonanych przez nich w projekty zgłaszane do RESIK, poprzez integrację z łańcuchem inwestorów wchodzących w kolejnych rundach finansowania 2. Zbudowania tzw. infrastruktury regionalnej, posiadającej kluczowe znaczenie dla rozwoju i finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, w której skład wchodzą przedsiębiorstwa oferujące usługi dla biznesu (spółki doradcze, szkoleniowe, telekomunikacyjne, agencje reklamowe etc.) Charakterystyka inwestora prywatnego działającego jako Anioł Biznesu Osobą działającą jako Anioł Biznesu jest zazwyczaj doświadczony, aktywny lub były przedsiębiorca, o stosunkowo niskiej awersji do ryzyka, posiadający wiedzę dotyczącą danego sektora oraz kontakty z innymi aktywnymi przedsiębiorcami. Anioł Biznesu dokonuje inwestycji we wczesnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa, o wartości - na rynku polskim - od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Aniołowie Biznesu często inwestują grupowo, wiążą się ze spółką nawet na okres kilku lat oczekując odpowiednio wysokiej stopy zwrotu. Inwestorzy również osobiście angażują się w zarządzanie spółką, zapewniając w ten sposób spółce na bardzo wczesnym etapie rozwoju nie tylko środki finansowe, lecz również wiedzę, doświadczenie oraz Strona 9 z 10

10 kontakty rynkowe, ułatwiające jej wejście na rynek. Często właśnie doświadczenie i reputacja inwestora, a także jego wkład mentorski stanowią dla takiej spółki największą wartość dodaną. Obecnie w Europie działa ponad 300 sieci Aniołów Biznesu, na rynku USA ich liczba jest znacznie większa i skupia się szczególnie na segmencie spółek technologicznych. Jednymi z najbardziej znanych przykładów przedsiębiorstw, których rozwój we wczesnej fazie był możliwy dzięki inwestycji aniołów biznesu są Apple Computers oraz Amazon.com. Jednocześnie, udziały w Apple, nabyte przez prywatnego inwestora za $91.000, zostały przez niego sprzedane po kilku latach za $ , co przyniosło jedną z najwyższych stóp zwrotu w historii inwestycji anioła biznesu (1692 razy zainwestowany kapitał). Spółki takie jak Wittchen, Merlin.pl, House of Skills to przykłady polskich przedsiębiorstw, które uzyskały finansowanie ze strony Aniołów Biznesu działających w Polsce Charakterystyka funduszy zalążkowych (seed capital) oraz wczesnego rozwoju (early stage capital) Poza inwestorami indywidualnymi (Aniołami Biznesu), potencjalnymi uczestnikami RESIK mogą być fundusze zalążkowe, zaś instytucjami współpracującymi z RESIK fundusze VC inwestujące w przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju. Generalnie, fundusze inwestycyjne, zarządzające kapitałem pozyskanym od inwestorów prywatnych i dokonujące inwestycji w spółki niepubliczne określane są generalnie jako fundusze private equity (PE). Zwyczajowo jednak, w ramach funduszy PE wyróżniamy szeroką grupę funduszy inwestujących w spółki niedojrzałe, potrzebujące kapitału w celu sfinansowania rozwoju określanych generalnie jako fundusze venture capital (VC), podczas gdy fundusze finansujące ekspansję dojrzałych przedsiębiorstw, angażujące wysokie wartości środków finansowych klasyfikujemy często właśnie jako fundusze private equity. Natomiast fundusze seed oraz early stage klasyfikowane w grupie funduszy VC - inwestują odpowiednio w projekty komercjalizacji wyników badań naukowych i tworzone spółki (start-ups) oraz spółki działające, lecz będące na wczesnym etapie rozwoju (early stage). Strona 10 z 10

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Sieci Inwestorów Kapitałowych (Aniołów Biznesu) na świecie Roma Toft, MAEŚ Kraków, r. Agenda 1. Fazy rozwoju a finansowanie przedsięwzięcia - problemy

Bardziej szczegółowo

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych Marek Zaborowski, MAEŚ Kraków, AGENDA Projekt RESIK Sieć RESIK www.resik.pl Sieć dla Przedsiębiorcy uczestnictwo zasady współpracy korzyści Sieć dla Inwestora uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych Pierwsza w Małopolsce Sieć Aniołów Biznesu Roma Toft, MAEŚ Kraków, AGENDA Projekt RESIK Sieć RESIK www.resik.pl Efekty Projektu Przyszłość RESIK i założenia do kontynuacji

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe innowacji

Wsparcie finansowe innowacji Wsparcie finansowe innowacji Aniołowie Biznesu Fundusze kapitału zalążkowego 1 Poziom nakładó w Kapitał inwestycyjny problem luki kapitałowej w rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć Dolina śmierci (Powstawanie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Innowacje w biznesie wykład 4

Finansowanie innowacji. Innowacje w biznesie wykład 4 Finansowanie innowacji Innowacje w biznesie wykład 4 Źródła finansowania innowacji Kapitał własny Finansowanie wewnętrzne samofinansowanie skumulowanego zysku odpisy amortyzacyjne ciche rezerwy inne Kapitał

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju Dziedziny projekty wczesnych faz rozwoju Biotechnologia Lifescience Medtech Fundraising Biotechnologia Tools - Europa for IP Polska Wegry Austria Irlandia Holandia

Bardziej szczegółowo

PFR Starter FIZ Nabór funduszy venture capital

PFR Starter FIZ Nabór funduszy venture capital Nabór funduszy venture capital PFR Ventures wspiera projekty wysokiego ryzyka Finansowanie venture capital szansą na rozwój start-upów Inwestycje w start-upy na wczesnych etapach rozwoju, począwszy od

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Ewa Postolska. www.startmoney.p l

Ewa Postolska. www.startmoney.p l Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Możliwości i warunki pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw www.psab.pl Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia finansowego start-up ów

Programy wsparcia finansowego start-up ów Programy wsparcia finansowego start-up ów Piotr Sławski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 26 maj 2007r. Plan prezentacji 1) Wstęp Działalność PARP Finansowanie wczesnych faz rozwoju i problem equity

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu?

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Monika Gancarewicz Gdynia, 26 maja 2011 r. Kim jest anioł biznesu: inwestor prywatny, przedsiębiorca lub menedŝer, inwestujący własny kapitał w ciekawe

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels h Źródła finansowania start-upów Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels Źródła finansowania pomysłów Bez początkowego zaangażowania w przedsięwzięcie własnych środków finansowych pozyskanie finansowania

Bardziej szczegółowo

Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA

Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA Fundusz kapitałowy jest inwestorem (grupą inwestorów) finansowym, który aktywnie uczestniczy w rozwoju przedsięwzięcia. Poza wkładem finansowym

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 8 listopada 2012 r. Plan wykładu ; ; ; IV.Studium. 2 przedsiębiorstwa Czym jest

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia funduszy kapitału zalążkowego

Program wsparcia funduszy kapitału zalążkowego Program wsparcia funduszy kapitału zalążkowego Tomasz Sypuła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 19 września 2006r. Plan prezentacji Co to jest fundusz kapitału zalążkowego? Cel udzielanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Możliwość uzyskania kapitału na sfinansowanie ryzykownych projektów

Możliwość uzyskania kapitału na sfinansowanie ryzykownych projektów W celu skorzystania z tej możliwości finansowania swojej działalności niezbędne jest zrozumienie jego idei, zalet i wad oraz związanych z nim procedur. W ciągu ostatnich kilku lat notujemy wzrost zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań

Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań Unię uropejską w ramach uropejskiego Funduszu połecznego Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013

Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013 Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013 Joanna Dąbrowska Chorzów, 7 kwietnia 2011 r. Strumienie finansowania MŚP 2007-2013 Krajowe programy operacyjne np. PO IG, PO IiŚ,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 26 kwietnia 2008r.

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl

Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Finansowanie dłużne i finansowanie kapitałowe wprowadzenie do warsztatów nt. Venture Capital 22.09.07 Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Modele ekspansji firmy 2. Ryzyko a oczekiwana

Bardziej szczegółowo

2013-12-05. Cykl rozwoju biznesu. Zysk Badanie Zasiew Rozwój Wdrożenie Wzrost Dojrzałość. Czas. - CFs

2013-12-05. Cykl rozwoju biznesu. Zysk Badanie Zasiew Rozwój Wdrożenie Wzrost Dojrzałość. Czas. - CFs Cykl rozwoju biznesu Zysk Badanie Zasiew Rozwój Wdrożenie Wzrost Dojrzałość Pomysł Seed Start - up Ekspansja + CFs 0 Czas - CFs 1 2013-12-05 Finansowanie Środki własne, rodzina, przyjaciele Inkubatory

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Micro świat na wyciągnięcie ręki

Micro świat na wyciągnięcie ręki Micro świat na wyciągnięcie ręki Robert Karbowiak MicroBioLab Sp. z o.o. Konferencja BioTech-IP Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Jak ugryźć 10 milionów III finansowanie badań

Bardziej szczegółowo

SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KOBIECYCH INWESTYCJI.

SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KOBIECYCH INWESTYCJI. SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KOBIECYCH INWESTYCJI. Żaneta Jurek Koordynator Kobiecej Sieci Aniołów Biznesu Kobieca Sieć Aniołów Biznesu Źródła finansowania: WEWNĘTRZNE (samofinansowanie)

Bardziej szczegółowo

Anioły Biznesu Finanse na start. V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia

Anioły Biznesu Finanse na start. V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia Anioły Biznesu Finanse na start V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia Anioł biznesu kto to jest? AniołBiznesu to osoba prywatna wspierająca firmy będące na wczesnych etapach

Bardziej szczegółowo

Partner w komercjalizacji innowacji. RIS MAZOVIA 23 kwietnia 2006

Partner w komercjalizacji innowacji. RIS MAZOVIA 23 kwietnia 2006 Partner w komercjalizacji innowacji RIS MAZOVIA 23 kwietnia 2006 AGENDA Geneza Inwestorzy i zespół zarządzający Cele i strategia Partnerzy Zasady działania Dla kogo stanowimy szansę GENEZA SYTUACJA W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku www.psab.pl Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku Kim jest Anioł Biznesu? to inwestor kapitałowy, który angażuje własne środki finansowe w rozwój

Bardziej szczegółowo

Partner w komercjalizacji innowacji. POLSKA AULA 19 kwietnia 2006

Partner w komercjalizacji innowacji. POLSKA AULA 19 kwietnia 2006 Partner w komercjalizacji innowacji POLSKA AULA 19 kwietnia 2006 INWESTORZY Inwestorzy BAS budowali biznesy od fazy start-up i osiągnęli w tym zakresie jedne z najbardziej spektakularnych sukcesów na polskim

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ WYSOKIEGO RYZYKA

KAPITAŁ WYSOKIEGO RYZYKA KAPITAŁ WYSOKIEGO RYZYKA VC/PE SZANSĄ NA ROZWÓJ Przemysław Jura Prezes Zarządu, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych InvestExpo, Warszawa, 24 maja 2012 Potrzeby kapitałowe IPO Venture Capital Private

Bardziej szczegółowo

Platforma funduszy VC zasady naboru pośredników finansowych PFR Starter FIZ. Konsultacje z rynkiem venture capital

Platforma funduszy VC zasady naboru pośredników finansowych PFR Starter FIZ. Konsultacje z rynkiem venture capital Platforma funduszy VC zasady naboru pośredników finansowych PFR Starter FIZ Konsultacje z rynkiem venture capital Warszawa, 18 stycznia 2016 Platforma funduszy VC PFR Ventures PFR Starter FIZ Fundusze

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL. Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010

VENTURE CAPITAL. Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010 VENTURE CAPITAL Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010 Wybrane źródła kapitału / instrumenty wsparcia Agendy rządowe/fundacje finansujące

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014 Rynek kapitałowy jak skutecznie pozyskać środki na rozwój Gdańsk Styczeń 2014 Plan spotkania Kapitał na rozwój firmy Możliwości pozyskania finansowania na rozwój Kapitał z Giełdy specjalna oferta dla małych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

Geneza. Zasady działania. Inwestorzy LBA. Doświadczenia. Przyszłość. Trudny dostęp do kapitału jest główną barierą powstawania innowacyjnych firm

Geneza. Zasady działania. Inwestorzy LBA. Doświadczenia. Przyszłość. Trudny dostęp do kapitału jest główną barierą powstawania innowacyjnych firm Inwestycje w przedsięwzięcia o dużym potencjale wzrostu Michał Olszewski Szef LBA Agenda Geneza Zasady działania Inwestorzy LBA Doświadczenia Przyszłość 2/18 Geneza projektu - warunkowania Trudny dostęp

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

Wzór polityki inwestycyjnej inkubatora innowacyjności

Wzór polityki inwestycyjnej inkubatora innowacyjności Załącznik nr 4 Wzór polityki inwestycyjnej inkubatora innowacyjności Część 2 - Wytyczne i wzory dokumentów administracyjnych przeznaczone dla ośrodków innowacji Produkt finalny projektu innowacyjnego testującego

Bardziej szczegółowo

Randka z inwestorem. Piotr Berliński Łukasz Felsztukier Fudusz StartMoney

Randka z inwestorem. Piotr Berliński Łukasz Felsztukier Fudusz StartMoney Jungle Web - Łódź, 22.03.2012r. Randka z inwestorem Czyli marketing pomysłów w praktyce Piotr Berliński Łukasz Felsztukier Fudusz StartMoney Centrum Innowacji Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Akademia Młodego Ekonomisty Uniwersytet w Białymstoku 10 listopada 2016 r. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa dr Ewa Tokajuk mgr Natalia Tuchlińska

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU BTM Innovations wspiera przedsiębiorców, jednostki naukowe, grupy badawcze i wynalazców w tworzeniu innowacji. PRZYGOTOWUJEMY STRATEGIĘ ZABEZPIECZAMY WŁASNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na starcie Michał Olszewski Poznań, 27 października 2007. www.seedfund.pl, e-mail: biuro@seedfund.pl

Wsparcie na starcie Michał Olszewski Poznań, 27 października 2007. www.seedfund.pl, e-mail: biuro@seedfund.pl Wsparcie na starcie Michał Olszewski Poznań, 27 października 2007 AGENDA Business Angel Seedfund Inwestor zewnętrzny dla kogo? Rady O BUSINESS ANGEL SEEDFUND (BAS) BAS to prywatny fundusz inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie największego funduszu funduszy w Europie Środkowo-Wschodniej

Przedstawienie największego funduszu funduszy w Europie Środkowo-Wschodniej Przedstawienie największego funduszu funduszy w Europie Środkowo-Wschodniej XIII Międzynarodowe Sympozjum pt. Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce Startupy i co dalej? Zespół Ventures 07.09.2017

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST INWESTOWANIE ANIELSKIE I DLACZEGO WARTO TO ROBIĆ Z BLACK SWAN FUND? Forum Rozwoju Mazowsza Warszawa, 26 października 2017

CZYM JEST INWESTOWANIE ANIELSKIE I DLACZEGO WARTO TO ROBIĆ Z BLACK SWAN FUND? Forum Rozwoju Mazowsza Warszawa, 26 października 2017 CZYM JEST INWESTOWANIE ANIELSKIE I DLACZEGO WARTO TO ROBIĆ Z BLACK SWAN FUND? Forum Rozwoju Mazowsza Warszawa, 26 października 2017 Kim jesteśmy? Klub Inwestorek Indywidualnych Start-upy Kim jesteśmy?

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Struktura PO IR Osie priorytetowe 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Pozabankowe źródła finansowania przedsiębiorstw

Pozabankowe źródła finansowania przedsiębiorstw Pozabankowe źródła finansowania przedsiębiorstw Inwestycje zalążkowe mechanizm finansowania wczesnych faz rozwojowych przedsiębiorstw Wykład M. Gajewski (2016) Przedmiot wykładu Przedmiot: Tło problematyki

Bardziej szczegółowo

Możliwości wspierania spółek typu Spin-off

Możliwości wspierania spółek typu Spin-off Możliwości wspierania spółek typu Spin-off Agenda 1. Czym tak naprawdę jest Spin-off? 2. Dlaczego powstają spółki Spin-off, skąd się biorą i czego potrzebują aby powstad? 3. Możliwości wsparcia kapitałowego

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA W START-UP

INWESTYCJA W START-UP INWESTYCJA W START-UP Jacek Bzdurski Kierownik Komitetu Inwestycyjnego KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4; tel.: (022) 63 09 668, 63 09 650; e-mail: kigmed@kig.pl; www.kig.pl AGENDA

Bardziej szczegółowo

Anioł Biznesu, czyli zastrzyk kapitału i wiedzy 17 stycznia 2013 r. Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny

Anioł Biznesu, czyli zastrzyk kapitału i wiedzy 17 stycznia 2013 r. Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny www.psab.pl Anioł Biznesu, czyli zastrzyk kapitału i wiedzy 17 stycznia 2013 r. Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator

Bardziej szczegółowo

Platforma funduszy VC zasady naboru pośredników finansowych PFR Starter FIZ. Konsultacje z rynkiem venture capital

Platforma funduszy VC zasady naboru pośredników finansowych PFR Starter FIZ. Konsultacje z rynkiem venture capital Platforma funduszy VC zasady naboru pośredników finansowych PFR Starter FIZ Konsultacje z rynkiem venture capital Warszawa, 18 stycznia 2016 Platforma funduszy VC PFR Ventures PFR Starter FIZ Fundusze

Bardziej szczegółowo

Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A.

Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A. Konferencja TECHNOBIT VENTURE - WIEDZA I KAPITAŁ DLA INNOWACJI. DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A. 28-29 października

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Dlaczego New Connect?

Dlaczego New Connect? Dlaczego New Connect? Akademia Innowacji CambridgePYTHON 2010 29 maja 2010, Warszawa ACADIA Artur Chabowski S.K.A. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została przygotowana przez ACADIA Artur Chabowski S.K.A.

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie pozyskać kapitał od inwestorów?

Jak skutecznie pozyskać kapitał od inwestorów? Jak skutecznie pozyskać kapitał od inwestorów? Szymon Kurzyca Warszawa, 8 października2013 r. Rynek early stage Cykl rozwoju biznesu Zysk Badanie Zasiew Rozwój Wdrożenie Wzrost Dojrzałość Pomysł Seed

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Tomasz Łasecki. Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 2012

Tomasz Łasecki. Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 2012 Tomasz Łasecki Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 2012 1.Inwestycje Aniołów Biznesu 2.Sieci Aniołów Biznesu 3.Zasady współpracy z Siecią AMBER 4.Proces inwestycyjny 5.Błędy szukających finansowania Źródło:

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE DEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT 5 grudnia 2012 r. O AGENCJI Agencja Rozwoju Innowacji S.A. jest firmą świadczącą usługi doradczo-finansowe związane

Bardziej szczegółowo

Bartosz Pilitowski Gdański Park Naukowo-Technologiczny Instytut Socjologii UMK

Bartosz Pilitowski Gdański Park Naukowo-Technologiczny Instytut Socjologii UMK Bartosz Pilitowski Gdański Park Naukowo-Technologiczny Instytut Socjologii UMK Uniwersytet w Białymstoku, 2 XII 2010 Plan prezentacji: 1. Wizje komercjalizacji nauki 2. Wizje innowacji 3. Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Które spółki z sektora czystych technologii mogą liczyć na inwestycje kapitałowe funduszy klasy Venture Capital/Private Equity?

Które spółki z sektora czystych technologii mogą liczyć na inwestycje kapitałowe funduszy klasy Venture Capital/Private Equity? Które spółki z sektora czystych technologii mogą liczyć na inwestycje kapitałowe funduszy klasy Venture Capital/Private Equity? Giza Polish Ventures 1 Cleantech w obszarze zainteresowań VC Europa jest

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość WYKŁAD III. Plan wykładu

Przedsiębiorczość WYKŁAD III. Plan wykładu Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Zarządzania Przedsiębiorczość kierunek: Zarządzanie WYKŁAD III dr Rafał Kusa Plan wykładu Charakterystyka sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zewnętrzne startupów i spółek dostępne instrumenty i narzędzia

Finansowanie zewnętrzne startupów i spółek dostępne instrumenty i narzędzia Finansowanie zewnętrzne startupów i spółek dostępne instrumenty i narzędzia Kinga Stanisławska, Partner Zarządzający, Współzałożyciel EVF Marzena Bielecka, Partner Zarządzający, Współzałożyciel EVF Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Program scoutingowy PGE Ventures. 06/09/2017 Krynica-Zdrój

Program scoutingowy PGE Ventures. 06/09/2017 Krynica-Zdrój Program scoutingowy PGE Ventures 06/09/2017 Krynica-Zdrój Duża liczba analizowanych spółek będzie kluczowa dla sukcesu PGE Ventures, dlatego strategia scoutingowa będzie opierać się o sprawdzone podeście

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010 Strona1 Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych Projekt Kapitał na start w innowacje - promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym RAPORT

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa dr Maciej Pawłowski Uniwersytet Szczeciński 13. kwietnia 2017 r. PLAN WYKŁADU 1. Podstawowe pojęcia 2. Źródła finansowania 3. Kapitał własny a kapitał

Bardziej szczegółowo

Venture Capital - kapitalna sprawa

Venture Capital - kapitalna sprawa Venture Capital - kapitalna sprawa Kinga Stanisławska Partner Zarządzający Experior Venture Fund PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI

Bardziej szczegółowo

Programy i instrumenty wspierania działalności gospodarczej

Programy i instrumenty wspierania działalności gospodarczej Programy i instrumenty wspierania działalności gospodarczej Kapitał zalążkowy finansowanie wczesnych faz rozwojowych Wykład / konwersatorium M. Gajewski (2016 / 2017) Przedmiot wykładu Przedmiot: Tło problematyki

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PGE Ventures inauguracja działalności. 22/06/2017 Warszawa

PGE Ventures inauguracja działalności. 22/06/2017 Warszawa PGE Ventures inauguracja działalności 22/06/2017 Warszawa Tworzenie PGE Ventures rozpoczęliśmy od spotkań z branżą VC oraz ze start-upami, których celem było zrozumienie potrzeb młodych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PROCES INWESTYCYJNY. Wstępna selekcja projektów

PROCES INWESTYCYJNY. Wstępna selekcja projektów PROCES INWESTYCYJNY Wstępna selekcja projektów n a d a j e m y k s z t a ł t Szanowni Państwo, Misją Lewiatan Business Angels jest propagowanie idei Aniołów Biznesu w Polsce oraz rozwijanie rynku start-upów.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w Przez: Karolina Kłobucka Partner Zarządzający T. +48 507 106 807 E. inkubator@ecdf.pl Dotyczy: wynajmu przestrzeni biurowej w, usługi doradztwa biznesowego i prawnego,

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

WKŁAD INWESTORA W BUDOWANIE WARTOŚCI SPÓŁKI

WKŁAD INWESTORA W BUDOWANIE WARTOŚCI SPÓŁKI WKŁAD INWESTORA W BUDOWANIE WARTOŚCI SPÓŁKI Jesteśmy tym, co powtarzamy. Więc perfekcja nie jest czynem, lecz przyzwyczajeniem. Anna Hejka Dyrektor Zarządzający HEYKA CAPITAL MARKETS GROUP Arystoteles

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP ELPARTNERS Twój zaufany partner w rozwoju biznesu Jesteśmy zespołem specjalistów, których misją jest wspierania dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw poprzez kreowania rozwiązań,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

11, 12 października 2011

11, 12 października 2011 11, 12 października 2011 WROCŁAW Hotel Mercure Panorama DZIEŃ I 11 października 2011r. Konferencja Naukowo- Informacyjna Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu- Innowacja 11.30 12.00 Rejestracja uczestników,

Bardziej szczegółowo