Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A."

Transkrypt

1 Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze Pożyczki / kredyty Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A Karty kredytowe Euro Banku S.A Limit Kredytowy w Rachunku Bieżącym

2 Tabela Opłat i Prowizji Konto Osobiste i Karty Płatnicze Tabela obowiązuje od r. Staard Active 9) Classic Prestige Junior PROgres Prowadzenie konta (opłata miesięczna): 2 PLN 7) 9 PLN 11 PLN 21 PLN 3 PLN Opłata za prowadzenie konta nie jest pobierana jeżeli: suma wpływów (wpłat gotówkowych i przelewów przychodzących 1) ) na konto (rachunek bieżący oraz rachunki oszczędnościowe) w miesiącu kalearzowym poprzedzającym pobranie opłaty wyniosła min. LUB średnie saldo konta (z uwzględnieniem lokat i rachunków oszczędnościowych) w miesiącu kalearzowym poprzedzającym pobranie opłaty wyniosło min. LUB rachunek bieżący w miesiącu kalearzowym poprzedzającym pobranie opłaty był wykorzystywany przez Posiadacza do spłaty rat pożyczki/ kredytu hipotecznego/gotówkowego/ konsolidacyjnego udzielonego przez Euro Bank S.A. na kwotę min. LUB Posiadacz jest Użytkownikiem głównej karty kredytowej w Euro Bank S.A. i na rachunku karty w miesiącu porzedzającym pobranie opłaty rozliczone zostały min. 3 transakcje bezgotówkowe wykonane tą kartą oraz kwota limitu kredytowego wynosi min. LUB przedstawiciel ustawowy Małoletniego jest Posiadaczem konta podstawowego w Euro Banku S.A. TAK LUB w ostatnim dniu miesiąca kalearzowego poprzedzającego pobranie opłaty TAK z kontem była powiązana lokata Wpłaty i środków Wpłata gotówki w placówce eurobanku Wpłata gotówki we wpłatomacie Wypłata gotówki w placówce do dziennie 7 PLN 7 PLN powyżej dziennie 2) 7 PLN 7 PLN Liczba bezpłatnych wypłat gotówki w miesiącu kalearzowym bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu 1 1 Niepodjęcie kwoty awizowanej 0,15% awizowanej kwoty, min. 5 Przelewy wykonywane w placówce Przelew wewnętrzny 5 PLN 5 PLN Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w miesiącu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu 1 1 kalearzowym Przelew do innego banku 3) 5 PLN 7 PLN 5 PLN 3 PLN 7 PLN 7 PLN 2

3 Staard Active 9) Classic Prestige Junior PROgres Liczba bezpłatnych przelewów do innego banku w miesiącu kalearzowym bez limitu Przelew do ZUS lub urzędu skarbowego 5 PLN 7 PLN 5 PLN 5 PLN 1 7 PLN 7 PLN Przelew Sorbnet (min. kwota 1 mln PLN) 1 Przelewy wykonywane przez Internet Przelew wewnętrzny 5 PLN 5 PLN Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w miesiącu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu 1 1 kalearzowym Przelew do innego banku 7 PLN 7 PLN Liczba bezpłatnych przelewów do innego banku w miesiącu kalearzowym bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu 1 1 Przelew do ZUS lub urzędu skarbowego 5 PLN 5 PLN 7 PLN 7 PLN Przelew ekspresowy Kwota przelewu od 0,01 PLN do 3 000,0 3 PLN 5 PLN 1 PLN 5 PLN Przelewy wykonywane przez Telefon Przelew wewnętrzny / / / / 5 PLN/1 PLN 5 PLN/1 PLN Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w miesiącu kalearzowym bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu 1 1 Przelew do innego banku 2 PLN/ 2 PLN/0,50 PLN / 2 PLN/0,50 PLN 7 PLN/1 PLN 7 PLN/1 PLN Zlecenia Ustanowienie zlecenia w placówce 4 PLN 2 PLN 2 PLN 4 PLN 4 PLN 4 PLN Usunięcie zlecenia w placówce Ustanowienie/usunięcie zlecenia w Internecie Wykonanie zlecenia na rachunek wewnętrzny Wykonanie zlecenia na rachunek w innym banku 5 PLN 7 PLN 7 PLN Pobranie raty pożyczki z konta Kontrola stanu konta Dostarczanie miesięcznego wyciągu z konta w formie elektronicznej Wydruk wyciągu miesięcznego w placówce (raz w miesiącu) Wydruk wyciągu w placówce na życzenie 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN Dostarczanie miesięcznego wyciągu z konta pocztą 2 PLN Wydanie historii rachunku w placówce, za każdą operację na historii 0,1 Wydanie dodatkowego potwierdzenia wykonania operacji 3 PLN Wysłanie potwierdzenia wykonania przelewu przez Internet na wskazany adres Powiadomienia do konta Abonament Mini: Opłata miesięczna Liczba bezpłatnych SMS w abonamencie Opłata za 1 SMS poza abonamentem 0 0,3 3

4 Abonament Medium: Opłata miesięczna Liczba bezpłatnych sms w abonamencie Opłata za 1 sms poza abonamentem Abonament Optimum: Opłata miesięczna Liczba bezpłatnych SMS w abonamencie Opłata za 1 SMS poza abonamentem Abonament Premium: Opłata miesięczna Liczba bezpłatnych SMS w abonamencie Opłata za 1 SMS poza abonamentem Ubezpieczenia assistance do kont Wariant podstawowy Staard Active 9) Classic Prestige Junior 2,5 15 0,25 PLN 6 PLN 50 0,2 Wariant rozszerzony 10 0,3 PROgres Wariant rozszerzony i usługi concierge Pozostałe operacje Ustanowienie/ zmiana/ usunięcie zapisu na wypadek śmierci Ustanowienie pełnomocnictwa ogólnego 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN Zastrzeżenie dokumentu tożsamości Zmiana pakietu 0PLN 5 PLN Zamknięcie konta w terminie 90 dni od daty otwarcia 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN Wydanie odpisu Umowy konta, opinii o koncie lub pisma o charakterze zaświadczenia Wpłata na rachunek w innym banku 0,6% wpłacanej kwoty, min. 1 Karty Płatnicze Wydanie karty niespersonalizowanej 9,95 PLN Wydanie karty spersonalizowanej 19,95 PLN Wydanie karty mobilnej 19,95 PLN Wznowienie karty Wydanie duplikatu karty spersonalizowanej 9,95 PLN 9,95 PLN 9,95 PLN 9,95 PLN 9,95 PLN 9,95 PLN Posiadanie karty Visa Electron (miesięcznie za każdą kartę) Posiadanie karty MasterCard Debit (miesięcznie za każdą kartę) Posiadanie karty MasterCard Debit NFC (miesięcznie za każdą kartę) ,95 PLN 5,95 PLN Min. łączna kwota bezgotówkowych, kwalifikująca do zwrotu opłaty za posiadanie karty 5) Transakcja bezgotówkowa w kraju i za granicą 8) : niezwiązana z hazardem 4) związana z hazardem 4) Transakcja typu cashback 8) Wypłata gotówki w bankomacie Euro Banku S.A. Wypłata gotówki w bankomacie obcym, w placówce banku obcego lub w innej instytucji w kraju i/lub w walucie PLN min. 4,95 PLN min. 4,95 PLN Wypłata gotówki w bankomacie, w placówce banku lub w innej instytucji za granicą i/lub w walucie innej niż PLN 8) 5 PLN 4

5 Staard Active 9) Classic Prestige Junior PROgres Przewalutowanie w walucie innej niż PLN: 1% kwoty Visa Electron MasterCard Debit 0% 0% 0% MasterCard Debit NFC 0% 0% 0% Sprawdzenie dostępnych środków we wpłatomacie Euro Banku S.A. Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie 1 PLN Zastrzeżenie karty Zmiana PIN karty Zmiana limitów transakcyjnych karty Zabezpieczenia do Bankowości Internetowej Wydanie TokenaGSM Korzystanie z TokenaGSM - miesięcznie Korzystanie z haseł SMS - miesięcznie Korzystanie z tokena sprzętowego - miesięcznie 3 PLN 3 PLN 3 PLN Rezygnacja z tokena sprzętowego bez jego zwrotu 6) 15 PLN 15 PLN 15 PLN 15 PLN 1) za wyjątkiem przelewów realizowanych pomiędzy rachunkami Konta (np. przelew z rachunku oszczędnościowego na rachunek bieżący) oraz wpływów z tyt. naliczonych odsetek od lokaty/kapitału zakończonej lokaty lub środków z uruchomionej/uruchomionego pożyczki/kredytu 2) zgodnie z Regulaminem konta Bank ma prawo odmowy realizacji operacji niezgłoszonej w sposób określony w Regulaminie konta 3) nie jest obciążony opłatą przelew zlecony w placówce: naliczonych odsetek od lokaty/kapitału zakończonej lokaty lub środków z uruchomionej/uruchomionego pożyczki/kredytu (dotyczy wyłącznie jednej operacji po naliczeniu odsetek, zakończeniu lokaty lub uruchomieniu pożyczki/kredytu) 4) transakcja związana z hazardem transakcja zrealizowana w kasynie lub w innym punkcie związanym z zakładami bukmacherskimi, loteriami, grami losowymi 5) dotyczy łącznej kwoty Transakcji bezgotówkowych (płatności za towary lub usługi), wykonanych dowolnymi kartami Użytkownika wydanymi w ramach jednego rachunku, zaksięgowanych w miesiącu, za który została pobrana opłata za posiadanie karty; zwrot opłaty za każdą kartę Użytkownika, który spełni warunek zwrotu, nastąpi do 15 dnia następnego miesiąca 6) opłata nie jest pobierana w przypadku upływu terminu ważności tokena oraz wymiany tokena sprzętowego na nowe zabezpieczenie 7) opłata za prowadzenie Konta nie jest pobierana, jeżeli w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty nie zarejestrowano na Rachunku bieżącym żadnej operacji poza naliczaniem opłat i/lub okresowym naliczaniem odsetek, a Saldo Konta w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego pobranie opłaty nie było większe niż 8) dla dokonanych w walucie innej niż PLN obowiązuje prowizja za przewalutowanie w wysokości wskazanej w tabeli 9) począwszy od r. nazwa własna pakietu Online uległa zmianie na pakiet Active 5

6 Tabela Opłat i Prowizji pożyczki / kredytu obowiązuje od dnia r. Opłaty Opłata za sporządzenie na wniosek Pożyczkobiorcy/Kredytobiorcy odpisu umowy pożyczki/kredytu Opłata za sporządzenie opinii o warunkach Pożyczki/Kredytu i przebiegu spłaty Opłata za Wakacje Kredytowe Prowizja za restrukturyzację Pożyczki/Kredytu Opłata za zmianę dnia spłaty raty Pożyczki/Kredytu (pierwsza operacja w roku kalearzowym jest bezpłatna) Opłata za wysłanie monitu listem zwykłym (Bank obciąża Klienta opłatą, naliczoną według podanych stawek, za każde pismo wysyłane do Kredytobiorców/Pożyczkobiorców i Poręczycieli) Opłata za wysłanie monitu listem poleconym (Bank obciąża Klienta opłatą, naliczoną według podanych stawek, za każde pismo wysyłane do Kredytobiorców/Pożyczkobiorców i Poręczycieli) Opłata za wiykacyjną wizytę terenową Opłata za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Opłata administracyjna stanowiąca koszt pozyskania danych (w zależności od rzeczywistych kosztów) 50,0 50,0 9,5 85 PLN 2 15,0 19,0 95,0 70,0 20,00-50,0 Bank podejmuje działania wiykacyjne w następującej kolejności: monity telefoniczne (w tym również za pomocą krótkich wiadomości tekstowych SMS oraz automatycznych wiadomości głosowych), monity listowne, wiykacyjne wizyty terenowe, wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego, informując każdorazowo Pożyczkobiorcę / Kredytobiorcę o wymaganym zadłużeniu oraz określając warunki spłaty. Niedotrzymanie przez Pożyczkobiorcę / Kredytobiorcę warunków umowy pożyczki / umowy o kredyt skutkuje podjęciem przez Bank czynności wiykacyjnych wg kolejności wskazanej powyżej, przy czym włączanie kolejnych działań wiykacyjnych następuje w razie stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i dalszego istnienia zadłużenia przeterminowanego. Za wskazane czynności Bank pobiera opłaty zgodnie z powyższą tabelą, z tym zastrzeżeniem, iż opłaty zostaną pobrane za nie więcej niż 3 monity listowne oraz nie więcej niż 2 wiykacyjne wizyty terenowe w danym miesiącu kalearzowym. Monity listowne przesyłane są listem zwykłym za wyjątkiem wezwania do zapłaty zaległych rat, które wysyłane jest listem poleconym. 6

7 Tabela opłat i prowizji kredytu hipotecznego w Euro Banku S.A. Obowiązuje od dnia r. Czynności Stawki Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego oraz przygotowanie i zawarcie Umowy kredytu lub pożyczki Opłata za wystawienie promesy kredytowej bez opłat Prowizja za udzielenie kredytu mieszkaniowego (płatna od kwoty kredytu netto 1 ) od 0% do 3% Prowizja za udzielenie kredytu konsolidacyjnego (płatna od kwoty kredytu netto 1 ) od 0% do 3% Prowizja za udzielenie pożyczki hipotecznej (płatna od kwoty pożyczki netto 1 ) od 0% do 3% Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu przeznaczonego na spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku naliczona od kwoty podlegającej spłacie. Prowizja za wcześniejszą całkowitą lub częściową spłatę kredytu/pożyczki obliczona od kwoty wcześniejszej spłaty kredytu/pożyczki w okresie pierwszych 36 miesięcy licząc od dnia płatności pierwszej raty kredytu. Prowizja za przewalutowanie Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy w związku ze zmianą warunków umowy taką jak: skrócenie okresu kredytowania, wydłużenie okresu karencji, wyłączenie Kredytobiorcy z kredytu, dodanie Kredytobiorcy do kredytu, zmiana algorytmu spłat z rat równych na raty malejące. 2 Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy w związku ze zmianą Nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu /pożyczki 2. Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy w związku ze zmianą warunków umowy inną niż zmiany, o których mowa powyżej 2,3. Wystawienie zaświadczenia/opinii na wniosek Kredytobiorcy 4 Opłata za Opinię o zaawansowaniu prac (w tym za inspekcję terenową Nieruchomości) Badanie stanu prawnego Nieruchomości Uzyskanie przez Bank odpisu z Księgi Wieczystej (w razie niedostarczenia przez Kredytobiorcę w wyznaczonym terminie) Opłata za sporządzenie i wysłanie do Kredytobiorcy monitu listem poleconym w przypadku niedostarczenia przez Kredytobiorcę w ustalonym terminie dokumentów świadczących o wywiązaniu się z warunków umownych innych niż Zobowiązania finansowe lub o ustanowieniu zabezpieczenia (rodzaj dokumentów i termin ich dostarczenia określa Umowa bądź Regulamin). W przypadku kierowania pism również do współkredytobiorców i poręczycieli pobiera się wielokrotność opłaty 5, zł od 0% do 1,5% 2% 0 zł 250 zł 400 zł 150 zł 150 zł 200 zł 0 zł 100 zł 19 zł Opłata za sporządzenie i wysłanie monitu listem poleconym do Kredytobiorcy, dotyczącego nie wywiązania się Kredytobiorcy z Zobowiązań finansowych. W przypadku kierowania pism również do współkredytobiorców i poręczycieli pobiera się wielokrotność opłaty 7. Opłata za wiykacyjną wizytę terenową. Opłata za restrukturyzację (zawarcie porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia) kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy, zawartą w formie aneksu do umowy. Opłata za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Opłata administracyjna stanowiąca koszt pozyskania danych (w zależności od rzeczywistych kosztów). Sporządzenie historii rachunku kredytowego dla umowy kredytu/pożyczki/ sporządzenie historycznego harmonogramu rat kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy 8 Wydanie odpisu lub kopii dokumentów kredytowych na wniosek Kredytobiorcy 8 19 zł 95 zł 150 zł 70 zł zł 50 zł 50 zł 1 Kwota kredytu przeznaczona na cele mieszkaniowe / refinansowe / konsolidacyjne / cel dowolny wskazana w Umowie. 2 W przypadku sporządzania aneksu do umowy kredytu/pożyczki w związku z jednoczesną zmianą kilku warunków umowy, dla których wysokość opłat jest różna, pobierana jest jedna opłata za sporządzenie aneksu w wysokości odpowiadającej opłacie za zmianę, za którą, zgodnie z Tabelą opłat i prowizji, opłata jest najwyższa ze wszystkich zmian wprowadzanych jednocześnie do umowy. 3 Nie dotyczy, przystąpienia do ubezpieczenia, rezygnacji z ubezpieczenia, zmiany rachunku do obsługi Kredytu w przypadku śmierci posiadacza/współposiadacza tego rachunku. 4 Za zaświadczenie/opinię bankową sporządzone na wniosek Klienta w ramach tej samej dyspozycji do kilku umów kredytu, Bank pobiera jedną opłatę w wysokości określonej w niniejszej Tabeli opłat i prowizji. 5 Przed wysłaniem monitu na zasadach opisanych w pkt 6 Bank przypomina w formie listownej o konieczności dostarczenia przez Kredytobiorcę dokumentów świadczących o wywiązaniu się z warunków umownych lub o ustanowieniu zabezpieczenia. Przypomnienie jest wysyłane jednorazowo i nie podlega opłacie. 7

8 6 Bank podejmuje działania wiykacyjne w następującej kolejności: monity telefoniczne (w tym również za pomocą krótkich wiadomości tekstowych SMS oraz automatycznych wiadomości głosowych), monity listowne, wiykacyjne wizyty terenowe, wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego, informując każdorazowo Kredytobiorcę o wymaganym zadłużeniu oraz określając warunki spłaty. Niedotrzymanie przez Kredytobiorcę warunków Umowy skutkuje podjęciem przez Bank czynności wiykacyjnych wg kolejności wskazanej powyżej, przy czym włączanie kolejnych działań wiykacyjnych następuje w razie stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i dalszego istnienia zadłużenia przeterminowanego. Za wskazane czynności Bank pobiera opłaty zgodnie z powyższą tabelą z tym zastrzeżeniem, iż opłaty zostaną pobrane za nie więcej niż 3 monity listowne oraz za nie więcej niż 2 wiykacyjne wizyty terenowe w danym miesiącu kalearzowym. Wypowiedzenie Umowy oraz monity listowne w przypadku nieterminowej spłaty Kredytu, przesyłane są listem poleconym. 7 W przypadku niewykonania przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z Umowy innych niż Zobowiązania finansowe Bank podejmuje działania w celu ustanowienia lub utrzymania zabezpieczenia w następującej kolejności: monity listowne a następnie wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego, informując każdorazowo Kredytobiorcę o wymaganym zobowiązaniu umownym i warunku jego spełnienia. Niedotrzymanie przez Kredytobiorcę warunków Umowy w zakresie ustanowienia lub utrzymania zabezpieczeń skutkuje podjęciem przez Bank czynności wg kolejności wskazanej powyżej, przy czym włączanie kolejnych działań następuje w razie stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i dalszego nie wywiązania się Kredytobiorcy z postanowień umownych. Za wskazane czynności Bank pobiera opłaty zgodnie z powyższą tabelą, z tym zastrzeżeniem, iż opłaty zostaną pobrane za nie więcej niż 2 monity listowne w danym miesiącu kalearzowym. Wypowiedzenie Umowy oraz monity listowne w przypadku braku realizacji Zobowiązań umownych przesyłane są listem poleconym. Rodzaj ubezpieczenia 1 Okres Stawka Ubezpieczenia na rzecz Klienta Ubezpieczenie Iywidualne nieruchomości (składka płatna od wartości nieruchomości) Ubezpieczenie Iywidualne od ryzyka zgonu oraz całkowitej i trwałej niezdolności do pracy (składka płatna od kwoty kredytu lub pożyczki hipotecznej) wariant nr 2 podstawowy Ubezpieczenie Iywidualne od ryzyka zgonu oraz całkowitej i trwałej niezdolności do pracy (składka płatna od kwoty kredytu lub pożyczki hipotecznej) wariant nr 3 rozszerzony (stawka dla 1 Kredytobiorcy) Ubezpieczenie Iywidualne od ryzyka utraty pracy (składka płatna od kwoty kredytu lub pożyczki hipotecznej) wariant nr 2 podstawowy Ubezpieczenie Iywidualne od ryzyka utraty pracy (składka płatna od kwoty kredytu lub pożyczki hipotecznej) wariant nr 3 rozszerzony (stawka dla 1 Kredytobiorcy) 12 miesięcy 0,085% 60 miesięcy 0,425% miesięcznie 0,036% 12 miesięcy 0,3% 60 miesięcy 1,8% 12 miesięcy 0,3% 60 miesięcy 1,5% 12 miesięcy 0,75% 36 miesięcy 1,5% 60 miesięcy 2,5% 12 miesięcy 0,6% 36 miesięcy 1,25% 60 miesięcy 1,75% 1 Stawki wskazane w powyższej tabeli mają zastosowanie do umów zawartych od dnia r. Dla umów zawartych przed r. stosuje się stawki określone w Tabelach obowiązujących na dzień podpisania umowy lub na dzień przystąpienia do ubezpieczenia. 8

9 Tabela opłat i prowizji kart kredytowych Euro Banku S.A. Tabela obowiązuje od r. Koszty korzystania z kart kredytowych Visa Classic Staard Visa Gold Staard Visa Gold Home Visa Gold Perfect 1) (karta zbliżeniowa) Visa Gold Select (karta zbliżeniowa, z planami ratalnymi) Visa Classic Staard Bis 2) Opłata za wydanie Karty głównej opłata nie jest pobierana, jeżeli na rachunku karty w ciągu 3 miesięcy od zawarcia Umowy rozliczono min. 3 transakcje bezgotówkowe dla Visa Classic Staard, min. 5 bezgotówkowych dla Visa Gold Perfect, Visa Gold Staard i Visa Gold Select Opłata za Kartę główną: a) opłata roczna opłata naliczana dla Umów zawartych do dnia r. w rocznicę zawarcia Umowy/wydania nowej Karty w miejsce zastrzeżonej, jeśli rocznica wypada do r. Po naliczeniu opłaty rocznej w tym okresie, od kolejnego cyklu rozliczeniowego, naliczanie opłat realizowane jest w trybie miesięcznym zgodnie z punktem b). Opłata nie jest naliczana, jeśli na Rachunku karty w ciągu 12 poprzedzających miesięcy rozliczono min. 35 Transakcji bezgotówkowych lub łączna kwota rozliczonych w tym okresie Transakcji bezgotówkowych wynosi min (dla kart Gold min. 2000). / 5 / 10 Visa Gold Staard Visa Gold Home / 15 / 15 / 6 / 15 / 15 / 15 Opłata nie jest naliczana dla Umów zawartych od r. b) opłata miesięczna opłata naliczana po zakończonym Cyklu rozliczeniowym. Opłata nie jest naliczana za Cykl rozliczeniowy, jeśli łączna kwota rozliczonych w tym okresie Transakcji bezgotówkowych wynosi min. 30 dla kart Classic/min. 70 dla kart Gold: - jeśli w Cyklu rozliczeniowym, za który naliczana jest opłata, Posiadacz karty był objęty co najmniej jednym ubezpieczeniem wymienionym w sekcji Ubezpieczenie opcjonalne - jeśli w Cyklu rozliczeniowym, za który naliczana jest opłata, Posiadacz karty nie był objęty żadnym ubezpieczeniem wymienionym w sekcji Ubezpieczenie opcjonalne 5 PLN 12,5 12,5 12,5 5 PLN 7 PLN 14,5 14,5 14,5 7 PLN Opłata naliczana od r. Opłata nie jest pobierana w okresie naliczania opłaty zgodnie z punktem a). 5 Visa Gold Wydanie Karty dodatkowej 25 PLN Staard Visa Gold 75 PLN 75 PLN Home Opłata za Kartę dodatkową opłata naliczana w rocznicę wydania Karty dodatkowej 25 PLN 5 75 PLN 75 PLN Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej (opłata nie jest pobierana, gdy przyczyna wydania leży po 25 PLN 5 75 PLN 75 PLN 25 PLN stronie eurobanku) Wydanie duplikatu karty (opłata nie jest pobierana, gdy przyczyna wydania leży po stronie eurobanku) 25 PLN 5 75 PLN 75 PLN 25 PLN Transakcja bezgotówkowa na terenie Polski i za granicą, z wykluczeniem związanej z hazardem 3) Transakcja bezgotówkowa związana z hazardem 3) na terenie Polski i za granicą Przewalutowanie bezgotówkowej za granicą, z wykluczeniem związanej z hazardem 3) 9

10 Wypłata gotówki w bankomacie eurobanku min. 9 PLN min. 9 PLN min. 9 PLN min. 9 PLN min. 9 PLN Wypłata gotówki w Bankomacie banku obcego na terenie Polski, w placówce obcego banku, urzędu pocztowego lub innej instytucji finansowej na terenie Polski min. 9 PLN min. 9 PLN min. 9 PLN min. 9 PLN min. 9 PLN Wypłata gotówki w Bankomacie za granicą, w placówce banku lub innej instytucji finansowej za granicą, w tym za przewalutowanie Wpłata gotówki we Wpłatomacie lub Placówce eurobanku min. 1 min. 1 min. 1 min. 1 min. 1 Zastrzeżenie karty Zmiana PIN w bankomacie 1,95 PLN 1,95 PLN 1,95 PLN 1,95 PLN 1,95 PLN Sprawdzenie salda w bankomacie 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN Zmiana limitów transakcyjnych Kopia rachunku obciążeniowego 15 PLN 15 PLN 15 PLN 15 PLN 15 PLN Awaryjne wydanie karty zastępczej za granicą zgodnie ze stawką pobieraną przez Visa, aktualnie 160 USD zgodnie ze stawką pobieraną przez Visa, aktualnie 180 USD zgodnie ze stawką pobieraną przez Visa, aktualnie 180 USD zgodnie ze stawką pobieraną przez Visa, aktualnie 180 USD zgodnie ze stawką pobieraną przez Visa, aktualnie 160 USD Awaryjna wypłata gotówki za granicą Zgodnie ze stawką pobieraną przez Visa, aktualnie 100 USD Pakiet ubezpieczeń podstawowych Koszty korzystania z Limitu kredytowego Zestawienie w formie elektronicznej dla Karty głównej oraz dla Karty dodatkowej Zestawienie odbierane w Placówce w formie papierowej dla Karty głównej (raz w miesiącu) Dodatkowe Zestawienie w formie papierowej dostarczane listownie dla Karty głównej oraz dla Karty dodatkowej (jeśli wybór Zestawienia w tej 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 formie nastąpił od dnia r.) 7) Duplikat Zestawienia w formie papierowej dla Karty głównej oraz dla Karty dodatkowej 2 PLN 2 PLN 2 PLN 2 PLN 2 PLN Zmiana Limitu kredytowego na wniosek Klienta 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN Zmiana Limitu kredytowego na wniosek eurobanku Opłata za sporządzenie i wysłanie pisma o przekroczeniu limitu kredytowego 15 PLN 15 PLN 15 PLN 15 PLN 15 PLN Usługa powiadomień SMS Opłata za restrukturyzację zadłużenia na wniosek Klienta 85 PLN 85 PLN 85 PLN 85 PLN 85 PLN Opłata za sporządzenie na wniosek Klienta odpisu umowy karty Opłata za sporządzenie opinii o obsłudze karty Opłata za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty Minimalnej kwoty spłaty 15 PLN 15 PLN 15 PLN 15 PLN 15 PLN Opłata za sporządzenie i wysłanie monitu listem zwykłym 15 PLN 15 PLN 15 PLN 15 PLN 15 PLN Opłata za sporządzenie i wysłanie monitu listem poleconym 19 PLN 19 PLN 19 PLN 19 PLN 19 PLN Opłata za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Opłata za wiykacyjną wizytę terenową 95 PLN 95 PLN 95 PLN 95 PLN 95 PLN Wysokość opłaty wynika z następujących aktów prawnych: Opłata administracyjna stanowiąca koszt pozyskania danych (w zależności od rzeczywistych kosztów) Ustawa z r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz ze zm.), Ustawa z r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r., Nr 217, poz. 1427), Rozporządzenie Rady Ministrów z r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2008 r., Nr 207, poz. 1298). 10

11 Oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego (pobierane od momentu uprawomocnienia się wypowiedzenia umowy) Czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP Plany ratalne Minimalna kwota dla Planu ratalnego Limit dostępny dla Planów ratalnych 30 80% Limitu kredytowego Opłata za uruchomienie Planu ratalnego (naliczana od kwoty kapitału początkowego Planu ratalnego) Liczba rat zlecenie telefoniczne 3-24 Liczba rat zlecenie w terminalu POS 6, 10, 12, 18, 24 Ubezpieczenie opcjonalne (opłata miesięczna, naliczona w ostatnim dniu Cyklu rozliczeniowego od kwoty zadłużenia na Zestawieniu ) Ubezpieczenie od śmierci klienta lub całkowitej i trwałej niezdolności do pracy 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% Ubezpieczenie od śmierci klienta lub całkowitej i trwałej niezdolności do pracy oraz utraty pracy Ubezpieczenie od śmierci klienta lub całkowitej i trwałej niezdolności do pracy oraz czasowej niezdolności od pracy 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% Oprocentowanie Limitu kredytowego oraz pozostałe parametry Minimalna kwota spłaty 5% min. 3 5% min. 3 5% min. 3 5% min. 3, powiększona o kwotę wyznaczonych do spłaty rat 5% min. 3 Okres bezodsetkowy dla Transakcji bezgotówkowych do 52 dni do 52 dni do 56 dni do 56 dni do 56 dni Liczba dni następujących po dniu zakończenia cyklu rozliczeniowego do wyznaczenia Terminu płatności Oprocentowanie Transakcji bezgotówkowych 10% 10% 10% 10% 10% Oprocentowanie Transakcji gotówki 10% 10% 10% 10% 10% Oprocentowanie dla kwoty zadłużenia spłacanego w ramach Planu ratalnego 5) 7,5% Oprocentowanie spłaty zadłużenia karty w innym banku 8,9% 6) / 10% 8,9% 6) / 10% 8,9% 6) / 10% 8,9% 6) / 10% Rzeczywiste roczne oprocentowanie 4) 23,43% 26,14% Visa Gold Staard 22,88% Visa 25,09% 25,67% 2) Gold Home 1) opłaty i prowizje dotyczą również Umów o karty Visa Classic Premium Club/Visa Gold Premium Club wycofanych z oferty. Wymiana kart Visa Classic Premium Club/Visa Gold Premium Club na karty Visa Gold Perfect realizowana jest bezpłatnie. 2) karta nie jest dostępna w ofercie dla nowo zawieranych Umów. Opłaty i prowizje dotyczą również Umów o karty Visa Classic Kaufla/ Visa Classic EKO/ Visa Classic Partner AGD RTV wycofanych z oferty; wymiana tych kart na kartę Visa Classic Staard BIS realizowana jest bezpłatnie. 3) Transakcja związana z hazardem -Transakcja zrealizowana w kasynie lub związana z zakładami bukmacherskimi, loteriami, grami losowymi, 4) Rzeczywiste roczne stopy oprocentowania zostały wyliczone przy poniższych założeniach, zgodnie z ustawą z dnia r. o kredycie konsumenckim (Dz.U nr 126, Poz. 715 z późniejszymi zmianami): wysokość oprocentowania Limitu kredytowego oraz Tabela opłat i prowizji nie ulegną zmianie przez okres 24 miesięcy od momentu dokonania pierwszej, reprezentatywny Limit kredytowy w wysokości: 200 dla kart Visa Gold Staard i Home, 240 dla kart Visa Gold Perfect, 2300 dla kart Visa Gold Select, 120 dla kart Visa Classic Staard powstałe w ten sposób zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 24 miesięcy od daty dokonania w miesięcznych ratach, począwszy od miesiąca następującego po dacie dokonania, w taki sposób, że: - przez 23 pierwsze raty spłacane jest zadłużenie w wysokości Minimalnej kwoty spłaty, której wysokość ustalana jest zgodnie z Tabelą opłat i prowizji, - w ostatniej 24 racie spłacana jest pozostała część zadłużenia. opłata za wydanie Karty głównej i opłaty za Kartę główną (roczna, miesięczne), których wysokość określona jest w Tabeli opłat i prowizji, spłacane są w ostatniej racie zgodnie z kolejnością zaliczania spłat zadłużenia, wyliczenia dokonano na dzień: r. Faktyczne wartości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania zależą od wysokości przyznanego Posiadaczowi karty Limitu kredytowego i sposobu jego wykorzystania (terminu, wysokości i sposobu ) oraz terminu i wysokości dokonywanych spłat zadłużenia Limitu kredytowego 5) Dla uruchomionego Planu ratalnego oprocentowanie nie ulega zmianie w całym okresie jego obowiązywania i jest zgodne z aktualną wysokością wskazaną w Tabeli opłat i prowizji na dzień utworzenia danego Planu ratalnego 6) obowiązuje przez okres pierwszych pełnych 6 cykli rozliczeniowych od dnia zawarcia Umowy pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Umowie 7) Zestawienie w formie papierowej dostarczane jest bezpłatnie listownie dla Posiadaczy Kart głównych oraz Użytkowników kart dodatkowych, którzy wybrali tę formę do dnia r. 11

12 Tabela Opłat i Prowizji Limit Kredytowy w Rachunku Bieżącym Tabela obowiązuje od dnia r. Pakiet konta 1) Active Classic Prestige Prowizja za udzielenie 2), podwyższenie 3), przedłużenie 4) Limitu kredytowego Opłata za sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy odpisu Umowy o limit Opłata za sporządzenie opinii o warunkach Limitu kredytowego i przebiegu spłaty Opłata za sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy duplikatu dokumentacji kredytowej Prowizja za restrukturyzację Limitu kredytowego Opłata za wysłanie monitu listem zwykłym (Bank obciąża Klienta opłatą, naliczoną według podanych stawek, za każde pismo wysyłane do Kredytobiorcy/Kredytobiorców) Opłata za wysłanie monitu listem poleconym (Bank obciąża Klienta opłatą, naliczoną według podanych stawek, za każde pismo wysyłane do Kredytobiorcy/Kredytobiorców) Opłata za wiykacyjną wizytę terenową Opłata za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Opłata administracyjna stanowiąca koszt pozyskania danych (w zależności od rzeczywistych kosztów) 2%, min. 6 2%, min. 6 1%, min. 6 Uwaga! Bank zwraca prowizję za udzielenie i przedłużenie Limitu kredytowego w przypadku comiesięcznego wpływu wynagrodzenia / świadczenia na rachunek bieżący PLN 15 PLN 19 PLN 95 PLN ) limit kredytowy nie jest dostępny w następujących Pakietach konta: Staard, Junior,, Progres 2) prowizja naliczana od kwoty udzielonego Limitu kredytowego 3) prowizja naliczana od kwoty podwyższenia Limitu kredytowego 4) prowizja naliczana od kwoty przedłużonego Limitu kredytowego Bank podejmuje działania wiykacyjne w następującej kolejności: blokada niewykorzystanej kwoty Limitu kredytowego, monity telefoniczne (w tym również za pomocą krótkich wiadomości tekstowych SMS oraz automatycznych wiadomości głosowych), monity listowne, wiykacyjne wizyty terenowe, wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego, informując każdorazowo Kredytobiorcę o wymaganym zadłużeniu oraz określając warunki spłaty. Niedotrzymanie przez Kredytobiorcę warunków Umowy o limit skutkuje podjęciem przez Bank czynności wiykacyjnych wg kolejności wskazanej powyżej, przy czym włączanie kolejnych działań wiykacyjnych następuje w razie stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i dalszego istnienia niedozwolonego zadłużenia. Za wskazane czynności Bank pobiera opłaty zgodnie z Tabelą opłat i prowizji limit kredytowy z tym zastrzeżeniem, iż opłaty zostaną pobrane za nie więcej niż 3 monity listowne oraz za nie więcej niż 2 wiykacyjne wizyty terenowe w danym miesiącu kalearzowym. Monity listowne przesyłane są listem zwykłym, za wyjątkiem wezwania do zapłaty zaległej kwoty, które wysyłane jest listem poleconym. 12

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze... 2 2. Pożyczki / kredyty... 6 3. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A.... 7 4. Karty kredytowe Euro Banku S.A.... 9 5. Limit

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR. Zawarta w dniu.r. w.przez:

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR. Zawarta w dniu.r. w.przez: UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR Zawarta w dniu.r. w.przez: [imiona i nazwisko Posiadacza karty] adres zamieszkania: adres korespondencyjny:.. numer PESEL:. dokument tożsamości: zwanego/ną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR..

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR.. UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR.. Zawarta w dniu r. w przez: [imiona i nazwisko Posiadacza karty] adres zamieszkania: adres korespondencyjny:.. numer PESEL:.. dokument tożsamości: zwanego/ną

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH DZIAŁ I: KONTA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH DZIAŁ I: KONTA DZIAŁ I: KONTA ROZDZIAŁ 1: KONTO BIZNES I. Tabela opłat i prowizji dla kont prowadzonych dla klientów instytucjonalnych I KONTO Solista Biznes Sonata Biznes Symfonia Biznes Otwarcie konta Prowadzenie konta

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH W PLUS BANK S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH W PLUS BANK S.A. Obowiązuje od 0 maja 05 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH W PLUS BANK S.A.. Niniejsza Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych w PLUS BANK S.A., zwana dalej Taryfą, ma zastosowanie do czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych Lipiec 2015 r. www.pocztowy.pl 1 4 6 6 8 10 12 13 14 15 16 17 32 33 2 34 35 35 38 40 41 42 44 43 44 46 45 46

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych Strona 1 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE I USŁUGI BANKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych k/toip/02/2014 Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. Pakiet konta I KONTO 1 PREMIUM Prowadzenie konta opłata miesięczna 1) 0 zł 4 zł 8 zł 16 zł 0

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kont dla osób fizycznych

Tabela opłat i prowizji dla kont dla osób fizycznych k/toip/01/2014 1 PREMIUM Pakiet Depozytowy I KONTO Prowadzenie konta opłata miesięczna 1) 0 zł 4 zł 0 zł 0 zł 0 zł Prowadzenie konta w przypadku braku regularnych wpływów opłata miesięczna 1) 8 zł 16 zł

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1.04.2015r. Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej PBS,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. 1 SPIS TREŚCI: Ogólne zasady pobierania prowizji i opłat dla Klientów Instytucjonalnych w PLUS BANK S.A. I. DEPOZYTY 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści: I. Rachunki bieżące.... Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich... a)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSOBISTE... 4-5 TAB. 1 Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. 1 SPIS TREŚCI: Ogólne zasady pobierania prowizji i opłat dla Klientów Instytucjonalnych w PLUS BANK S.A. I. DEPOZYTY 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 1 czerwca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych Strona 1 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE I USŁUGI BANKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Halinowie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Halinowie Załącznik do Uchwały nr 20/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Halinowie z dnia 104.2013 r., zmienionej Uchwałą nr 39/2013 z 27.05.2013 r. zmienionej Uchwałą nr 46/2013 z 07.02013 r. zmienionej Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych Strona 1 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE I USŁUGI BANKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 1 luty 2015 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści Zasady

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 9 października 2014 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 02.03.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 02.03.2015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Konta osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Konta osobiste

Bardziej szczegółowo