Budowa parkingów podziemnych w Warszawie z udziałem partnera prywatnego cele projektu i harmonogram prac. Warszawa, 15 listopada 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa parkingów podziemnych w Warszawie z udziałem partnera prywatnego cele projektu i harmonogram prac. Warszawa, 15 listopada 2011 r."

Transkrypt

1 Budowa parkingów podziemnych w Warszawie z udziałem partnera prywatnego cele projektu i harmonogram prac Warszawa, 15 listopada 2011 r.

2 Projekt budowy parkingów w podziemnych z udziałem partnera prywatnego - wstęp Miasto Stołeczne Warszawa zamierza pozyskać partnera prywatnego dla realizacji projektu pn. Budowa ogólnodostępnych parkingów podziemnych z udziałem partnera prywatnego ( Projekt ), który będzie obejmować zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego przez określony w umowie czas ogólnodostępnymi, płatnymi, wielopoziomowymi parkingami podziemnymi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Konsorcjum firm doradczych w składzie: Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o.o., EC Harris Sp. z o.o., DLA Piper UK LLP oraz DLA Piper Wiater Sp.k. w ramach Umowy zawartej z Miastem Stołecznym Warszawa świadczy usługi doradcze w zakresie przygotowania Projektu do realizacji z udziałem podmiotu prywatnego. Ernst & Young kwestie finansowe KONSORCJUM DLA Piper kwestie prawne EC Harris kwestie techniczne Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Obsługi Inwestorów Inne podmioty / jednostki Miasta

3 Opis projektu Projekt zakłada: sfinansowanie, zaprojektowanie, wybudowanie, zarządzanie, przez partnera prywatnego przez określony w umowie czas ogólnodostępnymi, płatnymi, wielopoziomowymi parkingami podziemnymi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Miasto przewiduje zlecić partnerowi prywatnemu budowę nie więcej niŝ 6 parkingów, przy załoŝeniu podziału realizacji Projektu na etapy. Miasto rozwaŝa róŝne modele realizacji Projektu preferowaną formą jest udzielenie koncesji lub Partnerstwo Publiczno-Prywatne w modelu DBFO (Design-Build- Finance-Operate, Zaprojektuj-Wybuduj-Sfinansuj-Eksploatuj/Zarządzaj). W obecnym postępowaniu Miasto planuje wybór jednego partnera prywatnego w celu realizacji budowy parkingów podziemnych w jak największej liczbie lokalizacji. Nie wyklucza się przeprowadzenia w przyszłości kolejnych postępowań dotyczących budowy parkingów podziemnych w pozostałych lokalizacjach.

4 Opis projektu oczekiwania miasta Miasto preferuje takie rozwiązanie, w którym nie będzie ponosić wydatków w formie bezpośredniego finansowania czy teŝ gwarancji za finansowanie zapewnione przez partnera prywatnego oraz nie będzie wspierać realizacji Projektu w Ŝaden inny sposób, który mógłby wpłynąć na wzrost wskaźnika zadłuŝenia Miasta. Parkingi zostaną wybudowane na nieruchomościach m. st. Warszawy, które pozostaną jego własnością. Miasto rozwaŝa umoŝliwienie partnerowi prywatnemu utworzenia komercyjnych punktów usługowych w części podziemnej parkingów, z których dochody, w czasie trwania umowy, będzie czerpał partner prywatny. Miasto rozwaŝa określenie w umowie z partnerem prywatnym maksymalnej, dopuszczalnej stawki za godzinę parkowania oraz maksymalnego procentu, o jaki cena parkowania moŝe być wyŝsza od ceny parkowania w Strefie Płatnego Parkowania NiestrzeŜonego. Miasto oczekuje, Ŝe partner prywatny dokona odbudowy powierzchni nad parkingami.

5 Parkowanie w Śródmieściu stan obecny W dzielnicy Śródmieście znajduje się ok miejsc parkingowych i postojowych, z czego ok miejsc znajduje się na 23 ogólnodostępnych płatnych parkingach kubaturowych i podziemnych a miejsc na parkingach o ograniczonej dostępności dla klientów lub gości obiektów handlowych/usługowych W SPPN znajduje się miejsc (1 533 parkomaty) Opłaty za postój w godz jednakowe pierwsza godzina 3,00 zł, druga godzina 3,60 zł, trzecia godzina 4,20 zł, kaŝda następna godzina 3,00 zł. Roczny koszt parkowania dla posiadaczy Abonamentu bardzo niski (30 PLN) i zbliŝony do dziennego kosztu parkowania innych uŝytkowników SPPN. 5 spośród 6 obecnie rozwaŝanych lokalizacji (poza pl. Wilsona) juŝ jest objętych SPPN.

6 Polityka parkingowa - planowane działania ania miasta Z dokumentów strategicznych m.st. Warszawy w zakresie polityki transportowej wynikają niŝej opisane działania, do realizacji których Miasto będzie dąŝyło: Zakłada się likwidację odpowiedniej liczby miejsc w naziemnej strefie parkowania po wybudowaniu parkingów podziemnych tak, aby bilans miejsc parkingowych nie uległ zwiększeniu. Celem jest uporządkowanie strefy naziemnego parkowania Zakłada się zdecydowane i konsekwentne egzekwowanie zasad parkowania. Zakłada się rozszerzenie obszarowe Strefy Płatnego Parkowania NiestrzeŜonego (SPPN). Zakłada się podział SPPN na podstrefy ze zróŝnicowaniem stawek opłat.

7 Fazy projektu Orientacyjny termin realizacji Faza / działanie Komentarz Faza analityczna Przetarg Wstępna analiza moŝliwości i zasadności Właściwa analiza wykonalności, w tym badanie rynku Przygotowanie dokumentacji przetargowej W I kwartale 2012 roku planowane jest rozpisanie przetargu, w wyniku którego wybrany zostanie partner prywatny Wsparcie Miasta do czasu podpisania umowy z partnerem prywatnym Od 2014 Projektowanie, inne prace przygotowawcze Budowa Partner prywatny zaprojektuje i przeprowadzi inne prace przygotowawcze zmierzające do budowy parkingów w wybranych lokalizacjach Partner prywatny wybuduje parkingi w maksymalnie 6 lokalizacjach wskazanych przez Miasto (przy wsparciu Doradcy)

8 Analizowane lokalizacje w drugim etapie doradztwa pod placem Powstańców Warszawy, pod placem Teatralnym, pod placem Trzech KrzyŜy, pod placem Wilsona, 4 5 pod ul. Emilii Plater, 6 6 pod ul. WybrzeŜe Gdańskie wzdłuŝ ul. Bugaj, 2 Łączna liczba miejsc parkingowych: Wartość inwestycji: 230 mln PLN

9 Harmonogram wyboru partnera prywatnego Wstępne terminy 15 lutego 2012 r. Publikacja ogłoszenia 15 lutego - 31 marca 2012 r. 1,5 miesiąca Przyjmowanie wniosków i ich ocena 31 marca 2012 r. kwiecień - sierpień 2012 r. 5 miesięcy Zaproszenie kandydatów, którzy złoŝyli wnioski zgodnie z wymogami Negocjacje/modyfikacje zakresu zadań koncesjonariusza i sposobu realizacji przedmiotu koncesji Brak limitu w zakresie podmiotów dopuszczonych do negocjacji 1 września 2012 r. 1 września 15 października 2012 r. 15 października 15 listopada 2012 r. 45 dni 1 miesiąc Zaproszenie do złoŝenia ofert Przygotowanie i złoŝenie ofert przez potencjalnych partnerów prywatnych Ocena ofert Zakłada się, Ŝe postępowanie dotyczące wyboru partnera prywatnego będzie prowadzone w oparciu o ustawę o koncesji. 1 grudnia 2012 r. Zatwierdzenie i wybór najkorzystniejszej oferty

10 Karolina Frytek Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Obsługi Inwestorów tel

PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ

PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ Jacek Kosiński Chadbourne & Parke Wrzesień 2009 Główne

Bardziej szczegółowo

Projekt: System gospodarki odpadami. dla Miasta Poznania

Projekt: System gospodarki odpadami. dla Miasta Poznania Projekt: System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania od planów do realizacji Anna Stachowiak Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Urząd Miasta Poznania 25 lipca 2013 r. 1 Plan wystąpienia Informacje

Bardziej szczegółowo

moŝliwość jego sfinansowania

moŝliwość jego sfinansowania Wpływ odpowiedniego przygotowania projektu PPP na moŝliwość jego sfinansowania Konferencja PPP szansą na finansowanie rozwoju regionalnego Toruń, 31 maja 2011 r. Plan prezentacji 1. Skąd się biorą pieniądze

Bardziej szczegółowo

Budowa Miejskiego Centrum Handlowo Komunikacyjnego w Łomży przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów

Budowa Miejskiego Centrum Handlowo Komunikacyjnego w Łomży przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów 12 10 8 6 Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 4 2 0 Wiersz 1 Wiersz 2 Wiersz 3 Wiersz 4 Położenie Łomży Łomża, jest zamieszkiwana przez 63.000 osób), położona w odległości 140 km od Warszawy, i od 138 km do

Bardziej szczegółowo

Raport z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku. dla projektu pn. Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu

Raport z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku. dla projektu pn. Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu Raport z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku dla projektu pn. Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu Listopad 2014 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Raport ze studiów przypadku PPP

Raport ze studiów przypadku PPP Raport ze studiów przypadku PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Studia BAS Nr 3(39) 2014, s. 181 212 www.bas.sejm.gov.pl Barbara Sajnaj* Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Investment financing the case of Poznań: The aim of this article is to in-

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Warszawa, 9 marca 2011 r. Szanowni Państwo,

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Warszawa, 9 marca 2011 r. Szanowni Państwo, Warszawa, 9 marca 2011 r. Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierwszy raport dotyczący rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze infrastruktury sportowej w Polsce. Od wejścia

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja dworca PKP oraz terenów przydworcowych w Sopocie. Rola partnera publicznego w projekcie

Rewitalizacja dworca PKP oraz terenów przydworcowych w Sopocie. Rola partnera publicznego w projekcie Rewitalizacja dworca PKP oraz terenów przydworcowych w Sopocie Rola partnera publicznego w projekcie Investment Support 13 czerwca 2013 r. www.inves.pl Program prezentacji Charakterystyka inwestycji; Zakres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

Od pomysłu do budowy. Partnerstwo publiczno-prywatne. Poznań

Od pomysłu do budowy. Partnerstwo publiczno-prywatne. Poznań Partnerstwo publiczno-prywatne Od pomysłu do budowy Mimo, że ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym z 2005 roku daje podstawy do współpracy między sektorem publicznym i prywatnym, samorządowcy obawiają

Bardziej szczegółowo

3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku

3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku 3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku Z uwagi na wymagania dyrektyw europejskich polskie miasta zobowiązane są do redukcji ilości odpadów biodegradowalnych, trafiających na składowiska. Stąd

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W SPORCIE, REKREACJI I TURYSTYCE AKTUALIZACJA. kancelaria doradztwa gospodarczego

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W SPORCIE, REKREACJI I TURYSTYCE AKTUALIZACJA. kancelaria doradztwa gospodarczego RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W SPORCIE, REKREACJI I TURYSTYCE AKTUALIZACJA kancelaria doradztwa gospodarczego Warszawa 2012 Warszawa, 10 kwietnia 2012 r. Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2012 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 5 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Studium wykonalności systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM (zwana dalej Umową )

UMOWA O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM (zwana dalej Umową ) Załącznik 8 do Opisu Warunków UMOWA O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM (zwana dalej Umową ) zawarta w dniu.., pomiędzy: 1) Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Warszawie, będącym samorządową osobą prawną

Bardziej szczegółowo

3) POLNORD ŁÓDŹ III Sp. z o.o. - metodą pełną

3) POLNORD ŁÓDŹ III Sp. z o.o. - metodą pełną INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO QSr 4/2007 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r., Dz. U. 209, poz. 1744 91) INFORMACJE OGÓLNE Jednostką

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

ZAPRASZAMY DO LEKTURY! Odpowiedzi na pytania zadane w akcji Partnerstwo Publiczno-Prywatne pytanie, prawnik, porada, udzielone przez kancelarie prawne będące partnerami merytorycznymi PPPortal.pl Celem naszej akcji Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego Zadania Kolej Metropolitalna Etap I. dla

ANALIZA UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego Zadania Kolej Metropolitalna Etap I. dla ANALIZA UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego Zadania Kolej Metropolitalna Etap I dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Departament Koordynacji Projektów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 PRIORYTET VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH Tematy: 1. Działania sprzyjające podejmowaniu zatrudnienia w sektorze zielonej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Etap III obejmuje okres od przesłania przez Dąbrowę Górniczą zaproszenia do składania ofert w sierpniu 2012 r. do unieważnienia postępowania

Bardziej szczegółowo

Projekt ppp od A do Z

Projekt ppp od A do Z Projekt ppp od A do Z Zbiór tekstów źródłowych dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego sierpień 2012 r. Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu wzbogacenia

Bardziej szczegółowo

MINISTER GOSPODARKI SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW NADZORU NAD BEZPIECZEŃSTWEM ZAOPATRZENIA W GAZ ZIEMNY

MINISTER GOSPODARKI SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW NADZORU NAD BEZPIECZEŃSTWEM ZAOPATRZENIA W GAZ ZIEMNY Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2009 r. (MP z 2009r., Nr 31, poz. 448) MINISTER GOSPODARKI SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW NADZORU NAD BEZPIECZEŃSTWEM ZAOPATRZENIA W GAZ ZIEMNY za okres

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną 3.000.000 Akcji Serii G z wyłączeniem prawa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP

Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP I. Informacje wstępne. Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP Potrzebą wielu polskich samorządów jest budowa infrastruktury parkingowej. W zależności od realizowanej polityki transportowej gminy

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I:

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Co oznacza skrót RLM? a) RównowaŜna Liczba Mieszkańców b) Relatywna Liczba Mieszkańców c) RównowaŜnik Ludności Miejskiej d) Regulowana Liczba Mieszkańców W

Bardziej szczegółowo