KOALICJA ORGANIZACJI MEDIACYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOALICJA ORGANIZACJI MEDIACYJNYCH www.mediacje.pl"

Transkrypt

1 1 koalicja organizacji mediacyjnych realizujących standard ENMA [European Negotiation & Mediation Academy] Stowarzyszenie Mediatorów Polskich prowadzące listy mediatorów sądowych Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zawodowych Mediatorów prowadzące specjalizacje dla mediatorów Krajowe Stowarzyszenie Negocjatorów prowadzące specjalizacje dla negocjatorów Stowarzyszenie Mediacje Polska organizujące inicjatywy promujące mediacje w Polsce Polska Korporacja Trenerów Mediacji kształcąca mediatorów, negocjatorów i trenerów Fundacja Dziecięce Listy do Świata kształcąca mediatorów rodzinnych Firma Prawnicza Łatała i Wspólnicy specjalizująca się w mediacjach gospodarczych INICJATYWY KOALICJI PROMUJĄCE MEDIACJE: Kampania Pogódźmy się na Święta Statuetka Złota Mediana Kongres Mediatorów Portal i Serwis Mediacje.Pl Periodyk Mediacje Przywilej dla skonfliktowanych stron zapleczem organizacyjnym dla koalicji jest Krajowe Centrum Mediacji biuro w Warszawie Warszawa, ul. Ogrodowa 8 lok. 62, tel./fax Krzysztof Hołowczyc laureatem Złotej Mediany 2009

2 KLUCZOWE OSOBY 2 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE ZAWODOWYCH MEDIATORÓW kontakt: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zawodowych Mediatorów Warszawa, ul. Ogrodowa 8 lok. 62, tel./fax zespół Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów - od lewej: Jerzy Śliwa (Kraków) Prezes, Krzysztof Kowalski (Warszawa) koordynator Programu Atena, płk Dariusz Karwiński (Kraków), nadkom. Dariusz Loranty (Warszawa), Sebastian Kalitowski (Szczecin), Konrad Burzyński (Warszawa),Hanna Zielińska (Opole) Koordynatorka Programu Temida, Ewa Wolniak (Wrocław) Koordynatorka Programu Verena, Małgorzata Zambrowska (Warszawa), Jolanta Szada-Borzyszkowska i Dominika Macura (Katowice), Barbara Krzyżanowska Koordynatorka Programu Hermes, Renata Podgórska (Włocławek) i dr Leszek Cichobłaziński (Częstochowa) Koordynatorzy Programu Misje Dobrej Woli, Magdalena Abramowicz (Wrocław). Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zawodowych Mediatorów zostało powołane przez grono zawodowych mediatorów sądowych, a także mediatorów w sporach zbiorowych, negocjatorów kryzysowych, jak również specjalistów i ekspertów zajmujących się zarządzeniem konfliktami w sferach: społecznej oraz swobody gospodarczej. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zawodowych Mediatorów, współpracując z Konwentem Krajowego Centrum Mediacji wydaje licencje w systemie kształcenia: ENMA (European Negotiation & Mediation Academy) dla: mediatorów-superwizorów, mediatorów-negocjatorów, mediatorów-trenerów, mediatorów w oświacie, mediatorów w pomocy społecznej. Stowarzyszenie realizuje stałe programy: Temida współpraca z wymiarem sprawiedliwości Atena współpraca ze służbami mundurowymi Verena mediacje w systemie oświaty Hermes mediacje gospodarcze i w sprawach konsumenckich Misje Dobrej Woli mediacje w sporach zbiorowych i konsultacje społeczne.

3 STOWARZYSZENIE MEDIATORÓW POLKICH kontakt: Stowarzyszenie Mediatorów Polskich Warszawa, ul. Ogrodowa 8 lok. 62, Ireneusz Kieliszak , SMP telekonferencja w każdą środę w godz. 21:00-22:00 3 zespół Stowarzyszenia Mediatorów Polskich od lewej: Lucyna Skałecka-Włodarczyk (Podańsko) - Prezes, Ireneusz Kieliszak (Stargard Szczeciński) - Wiceprezes, Teresa Siudyło (Szczecin) Dyrektor Biura Zarządu Krajowego, Emilia Fronczak (Łódź), Marcin Szargiej (Białystok), Magdalena Piechaczyk (Wrocław) i Aleksandra Gołaszwska-Rzepko (Warszawa) zespół mediacji rodzinnych, Monika Machowicz (Rzeszów), Małgorzata Mierzejewska (Rzeszów), Jolanta Szeremeta (Rzeszów), Pipotr Malaga (Kraków), Monika Chromik-Pilch (Chorzów), Anna Helmich- Zgoda (Wrocław), Michalina Bielańska (Wałbrzych), Piotr Róg (Jelenia Góra), Ewa Nawracała (Zielona Góra), Waldemar Staszewski (Człuchów), Mec. Grazyna Psiuch (Koszalin), Małgorzata Hołubowska (Olsztyn), Adriana Kucmin (Lublin), Barbara Migała (Kielce), Paulina Lassaire (Łódź), Aleksandra Solarek (Warszawa/Łódź), Barbara Wasiluk (Warszawa). Stowarzyszenie Mediatorów Polskich jest dobrowolnym, zawodowym zrzeszeniem osób zajmujących się działaniami z zakresu pokojowego rozwiązywania konfliktów. Stowarzyszenie kontynuuje dorobek realizowany od 1989 roku przez Fundację Dziecięce Listy do Świata, poszerzony o model kształcenia zawodowych mediatorów realizowany od 1996 roku i Szkół Mediacji od września 2002 roku. Stowarzyszenie stoi na straży najwyższych standardów zawodowych kształcenia mediatorów oraz zasad etycznych opartych na Kodeksie Etycznym Mediatora i Kodeksie Postępowania Mediatorów, przyjętym przez Zjazd Krajowy SMP. Celem Stowarzyszenia jest promowanie i wspieranie rozwoju struktur i działań służących pokojowemu rozwiązywaniu konfliktów, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji, negocjacji, facylitacji, moderacji, dialogu i komunikacji społecznej, umacniania praw człowieka. Stowarzyszenie pełni rolę korporacji zawodowej, tzn. standaryzuje oraz wspiera pracę polskich mediatorów sądowych i zawodowych, stoi na straży etyki zawodu. Stowarzyszenie wydaje dyplomy i certyfikaty potwierdzające kwalifikacje mediatora - osobom, które wypełniają wymogi określone stosownymi przepisami państwowymi dotyczącymi mediacji - w tym rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości, jak również wewnętrznymi standardami określonymi przez Stowarzyszenie - gwarantującymi najwyższą jakość wypełniania zadań mediatora. Stowarzyszenie oferuje usługi mediacyjne i prowadzi listy mediatorów we właściwości wszysckich sądów okręgowych w Polsce. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba: a) korzystająca z pełni praw cywilnych i publicznych, nie karana za czyny umyślne, b) legitymująca się dyplomem ukończenia 60-godzinnego szkolenia z zakresu mediacji lub studiów dla mediatorów sądowych lub zawodowych prowadzonego przez instytucję cieszącą się zaufaniem społecznym, c) posiadająca pisemne rekomendacje co najmniej trzech członków stowarzyszenia, d) posiadająca umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich, a także łagodzenia, rozwiązywania i zarządzania konfliktami.

4 Biuro Zarządu: Warszawa, ul. Ogrodowa 8 lok. 62, kontakt: Wiesław Sojka tel zespół Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów od lewej: Wiesław Sojka (Rybnik) - Prezes, sędzia Lucyna Suwińska (Gdynia), Anna Piwowarczyk (Kraków), Anna Gadzalska (Tarnobrzeg), Marta Ździebło (Rzeszów), Dorota Pisowicz (Przemyśl), Urszula Krzyżewska (Kraków), Jerzy Oleszkiewicz (Bielsko-Biała), Alina Wierzchowska (Myszków), Wojciech Obraniak (Świdnica), Monika Serdak (Wrocław), Daniel Olejniczak (Gorzów Wlkp), Barbara Byczkowska (Gorzów Wlkp), Małgorzata Modrzejewska (Szczecin), Czesław Żołnowski (Szczecin), Danuta Barabanow (Szczecin), Michał Matuszak *Szczecin), Maryla Szczęsna (Szczecin), JMagdalena Księżopolska (Szczecinek), Barbara Aściukiewicz ((Kołobrzeg), oanna Kobylińska (Łęgowo k. Pruszcza Gdańskiego), Witold Bruski (Gdańsk), Ewa Maliszewska (Mikołajki), Zbigniew Pyszczak (Puławy), Elżbieta Szczepaniak (Kielce), ks. Jacek Ambroszczyk (Łódź), Anetta Gargul (Bełchatów), Renata Świątek (Łódź), Danuta Żebrowska (Jastrowie), Andrzej Minarczuk (Sokołów Podlaski), Ewa Niewiadomska (Warszawa), Michała Adamkowski (Ostrołęka), Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów powstało 23 czerwca 2004 roku z inicjatywy absolwentów szkoleń Fundacji Dziecięce Listy do Świata. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób zajmujących się działaniami z zakresu pokojowego rozwiązywania konfliktów, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji, negocjacji, facylitacji, moderacji i komunikacji społecznej) oraz innych osób zainteresowanych wspieraniem tych działań. W strukturze Stowarzyszenia działa Polski Instytut Mediacji i Rozwiązywania Konfliktów, kierowany przez dr Dorotę Czakon, który jest ogólnopolską instytucją badawczą.

5 Biuro Zarządu: Warszawa, ul. Ogrodowa 8 lok. 62, kontakt: Agata Jaskólska tel ; 5 zespół Krajowego Stowarzyszenia Negocjatorów od lewej: Agata Jaskólska (Kraków) Prezes, Paweł Retkowski (Bydgoszcz), Andrzej Sikorski (Łódź), Małgorzata Dębicka (Braniewo), Ewa Zdunek (Warszawa), Marek Nawalaniec (Kraków), Wiesław Łatała (Kraków), Włodzimierz Brych (Poznań), Tomasz Zieliński (Zakopane), Mirosław Spera (Zakopane), Halina Frasunkiewicz (Kalisz), Wojciech Fudala (Zakopane), Joanna Herda- Bernasińska (Wrocław), Krajowe Stowarzyszenie Negocjatorów jest zawodowym i apartyjnym zrzeszeniem osób zajmujących się działaniami z zakresu negocjacji. Stowarzyszenie stoi na straży najwyższych standardów zawodowych kształcenia negocjatorów oraz zasad etycznych przyjętych przez Kongres KSN. Stowarzyszenie pełni rolę korporacji zawodowej, tzn. standaryzuje oraz wspiera pracę polskich negocjatorów, w tym negocjatorów zawodowych, stoi na straży etyki zawodu. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba: a) korzystająca z pełni praw cywilnych i publicznych, nie karana za czyny umyślne, b) legitymująca się dyplomem ukończenia 60-godzinnego szkolenia z zakresu negocjacji prowadzonego przez instytucję cieszącą się zaufaniem społecznym, c) posiadająca pisemne rekomendacje co najmniej trzech członków zwyczajnych stowarzyszenia, w tym jednego członka władz krajowych lub Prezesa Regionalnego, d) posiadająca predyspozycje oraz doświadczenia niezbędne do wykonywania zadań negocjatora. 2. Członkiem Stowarzyszenia może być cudzoziemiec, przy czym członkiem zwyczajnym może być jedynie osoba na stałe lub okresowo przebywająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W strukturze Stowarzyszenia działa Krajowy Zespół negocjatorów powołany podczas spotkania 12 lipca 2008 roku w Toruniu. Szefem Zespołu jest Jerzy Śliwa

6 ETYKA, PORTAL MEDIACJE.PL, SERWIS I BIULETYN kontakt: Cezary Schiff tel Krajowego Centrum Mediacji, Stowarzyszenia Mediacje-Polska i Fundacji Etyka i Zaufanie - od lewej: Wiesław Łatała (Kraków) Prezydent Konwentu, Cezary Schiff (Kraków), Roman Ficek (Kraków), Michał Wdowiak (Gdańsk), dr Dariusz Juruś (Kraków), Agnieszka Schütterly (Wróblowice), Wojciech Klukowski (Szczecin), Danuta Cieslik-Biernat (Gliwice), Katarzyna Taciuch (Warszawa)

7 POLSKA KORPORACJA TRENERÓW MEDIACJI TRENERZY MEDIACJI Polska Korporacja Trenerów Mediacji Kraków, os. Handlowe 1 lok. 65, tel./fax , 7 trenerzy współpracujący z Polską Korporacją Trenerów Mediacji - od lewej: dr Anna Konopacka (Kraków), dr Dorota Czakon - Dyrektor Polskiego Instytutu Mediacji i Rozwiązywania Konfliktów (Kraków), Karolina Komarnicka (Kraków), Iwona Kitala-Dudek (Myszków), Katarzyna Dera (Opole), Ewa Wolniak (Wrocław), mec. Sławomir Szubstarski (Kętrzyn), nadkom. Dariusz Loranty (Warszawa), FUNDACJA DZIECIĘCE LISTY DO ŚWIATA KAMPANIA MÓJ ULUBIONY KOLOR ZIELONY kontakt: Kazimierz Bogdan Schutterly tel , zespoły: Fundacji Dziecięce Listy do Świata i Kampanii Mój Ulubiony Kolor Zielony - od lewej: Kazimierz Bogdan Schütterly (Wróblowice), Roman Ficek (Kraków), Jacek Prokopczuk (Kraków), Marian Dziwisz (Kraków), Radosław Paszkowski (Warszawa/Słupsk), Grażyna Kaznowska (Bóbrka), Leon Chrapko (Bóbrka), Jacek Prokopczuk (Chrzanów), Janusz Kowalski (Warszawa), Jerzy Nycz (Bańska Nizna)

8 KOALICJA ORGANIZACJI MEDIACYJNYCH KONGRES MEDIATORÓW, ZŁOTA MEDIANA RADA STAŁA EKSPERTÓW kontakt: Michał Talaga tel ; zespoły: Kongres Mediatorów, statuetka Złota Mediana, Zjazd Absolwentów Szkół Mediacji od lewej: Michał Talaga (Łódź), Andrzej Świątkowski (Kraków), Grzegorz Procajło (Racibórz), Emilia Żurek (Wieliczka/Puszczykowo), Witold Wencel (Łódź), Anna Bryzgalska (Stemplew), Aneta Dobies-Angier (Warszawa), Anna Gulej (Łódź), Sylwia Laskowska (Łódź), Hubert Skrzypkowski (Łódź), PROMOCJA MEDIACJI zespół inicjatyw promujących mediacje, m.in. Kampania Pogódźmy się na Święta, Kongres Mediatorów, statuetka Złota Mediana, Zjazd Absolwentów Szkół Mediacji od lewej: Marta Chechelska (Kraków), Ewa Karcz (Wolbrom), Przemysława Cecuga (Opole), Anna Szubert-Jarych (Wrocław), Róża Mierzwiak (Lubin), Marcin Staszewski (Olsztyn), Włodzimierz Włoch (Łódź), Mariola Barańska (Łask), Agnieszka Zdrzałka-Brdęk (Ostrzeszów), Rafał Kaczmarew (Ostrów Wlkp). 8

9 9 Koordynator Kampanii Pogódźmy się na Święta Michał Talaga tel ; Dolnośląskie Anna Szubert-Jarych , Kujawsko-Pomorskie Renata Podgórska ; Lubelskie Adriana Kucmin ; Lubuskie Ewa Nawracała ; Łódzkie Michał Talaga ; Małopolska Anna Piwowarczyk ; Mazowieckie Krzysztof Kowalski ; Opolskie Hanna Zielińska Podkarpacie Monika Machowicz ; Podlaskie Milena Butwiłowska-Bołtruczuk ; Pomorskie Michał Wdowiak ; Śląsk Mariola Pawłowska-Rak ; Świętokrzyskie Elżbieta Szczepaniak ; Warmia i Mazury Małgorzata Hołubowska ; Wielkopolskie Agnieszka Zdrzałka-Brdęk ; Zachodniopomorskie Teresa Siudyło ,

10 WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA 10 PAŃSTWO, WYŻSZE UCZELNIE, SAMORZĄD przedstawiciele współpracujących najważniejszych instytucji państwowych, administracji publicznej, uczelni i samorządów od lewej: prof. Helen van den Steen (Bruksela), Katarzyna Gonera Sędzia Sądu Najwyższego (Warszawa), Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka (Warszawa/Świdnica), Posłanka Magdalena Kochan (Warszawa/Goleniów), prof. Bohdan Boguszewski (Szczecin), dr Ewa Miłkowska (Łódź), dr Tomasz Witkowski (Wrocław), Mirosław Kaczmarek (Warszawa/Łódź), Bohdan Aniszczyk (Wrocław), Natalia Górska (Suwałki) WSPÓŁPRACA REGIONALNA przedstawiciele współpracujących regionalnych organizacji i centrów mediacji, m.in. od lewej: dr Jadwiga Michalik-Surówka (Kraków), Dorota Fedorowska (Wrocław), dr Maria Zajączkowska (Legnica), Małgorzata Sokołowska (Legnica), Mariola Pawłowska-Rak (Częstochowa), Marek Pietrasik (Szczecin), Anna Olszewska (Elbląg), Rafał Mickiewicz (Białystok), Dorota Wojnowska (Białystok), Edyta Jankowska (Białystok), Krzysztof Wilski (Łódź), Agata Turschmid (Łódź), Marlena Turlewicz (Puławy), Grzegorz Gołoś (Lublin)

11 11

stan na 28.11.2013r. Adres, miejsce wykonywania czynności mediatora Rodzaj mediacji, specjalizacja Imię i nazwisko mediatora, wykształcenie

stan na 28.11.2013r. Adres, miejsce wykonywania czynności mediatora Rodzaj mediacji, specjalizacja Imię i nazwisko mediatora, wykształcenie WYKAZ ORGANIZACJI, KTÓRE NADESŁAŁY LISTY STAŁYCH MEDIATORÓW W SPRAWACH CYWILNYCH, GOSPODARCZYCH I PRACY PROWADZONY NA PODSTAWIE ART. 183 2 3 K.P.C. KRAJOWY SĄD ARBITRAŻOWY W WARSZAWIE Tel. (22) 679 36

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZACJI, KTÓRE NADESŁAŁY LISTY STAŁYCH MEDIATORÓW W SPRAWACH CYWILNYCH, GOSPODARCZYCH I PRACY PROWADZONY NA PODSTAWIE ART. 183 2 3 K.P.C.

WYKAZ ORGANIZACJI, KTÓRE NADESŁAŁY LISTY STAŁYCH MEDIATORÓW W SPRAWACH CYWILNYCH, GOSPODARCZYCH I PRACY PROWADZONY NA PODSTAWIE ART. 183 2 3 K.P.C. WYKAZ ORGANIZACJI, KTÓRE NADESŁAŁY LISTY STAŁYCH MEDIATORÓW W SPRAWACH CYWILNYCH, GOSPODARCZYCH I PRACY PROWADZONY NA PODSTAWIE ART. 183 2 3 K.P.C. Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Imię i nazwisko mediatora, wykształcenie

Bardziej szczegółowo

I. Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno - Konsultacyjny przy Sądzie Okręgowym w Krakowie 31-559 Kraków, ul. Grzegórzecka 77

I. Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno - Konsultacyjny przy Sądzie Okręgowym w Krakowie 31-559 Kraków, ul. Grzegórzecka 77 Listy mediatorów stałych w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i z zakresu prawa pracy prowadzone przez organizacje pozarządowe oraz uczelnie (art. 183 2 3 k.p.c.) I. Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ ZA ROK 2007 Warszawa 2008 rok 1 Spis treści WŁADZE FRDL...4 Rada Fundatorów...4 WSTĘP...5 CZYM JEST FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ...6 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Numer 1/IX/2014 25 kwietnia 2014 r. Szanowni Państwo!

Numer 1/IX/2014 25 kwietnia 2014 r. Szanowni Państwo! Strona1 PAGE 1 Numer 1/IX/2014 25 kwietnia 2014 r. Szanowni Państwo! Prezentujemy Państwu pierwsze wydanie przesyłanego wyłącznie drogą elektroniczną Biuletynu Informacyjnego Biura Krajowej Rady Radców

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych za okres 1.01.2008-31.12.2008

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych za okres 1.01.2008-31.12.2008 Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP Regon 012839800; NIP 521-28-83-113 Siedziba:02-798 Warszawa; ul. Ekologiczna 20 m 3 Biuro: 02-796 Warszawa; ul. Wańkowicza 7 m 47 (do 1 XI 2008r.)

Bardziej szczegółowo

XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA SPRAWOZDANIA: Krajowej Rady PIIB Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Polskie Centrum Mediacji Oddział Gliwice 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 41, oficyna. 1. Jan Wigliński, zam. 59-220 Legnica, ul.

Polskie Centrum Mediacji Oddział Gliwice 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 41, oficyna. 1. Jan Wigliński, zam. 59-220 Legnica, ul. Lista stałych mediatorów oraz ośrodków mediacyjnych przekazanych przez organizacje pozarządowe i uczelnie na podstawie art.183 2 3 kpc prowadzona przez Sąd Okręgowy w Świdnicy Polskie Centrum Mediacji

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy, kiedy potrzeba

Jesteśmy, kiedy potrzeba Jesteśmy, kiedy potrzeba Raport Społecznej Odpowiedzialności Provident Polska za lata 2012 2013 Podziękowania Spis treści Rozpoczynając pracę nad niniejszym raportem, zapytałem ponad stu ekspertów o to,

Bardziej szczegółowo

GOLF. temidium. Grupa zapalonych golfistów pragnie spopularyzować ten rodzaj aktywności w środowisku prawniczym!

GOLF. temidium. Grupa zapalonych golfistów pragnie spopularyzować ten rodzaj aktywności w środowisku prawniczym! 2 GOLF temidium OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa tel. 22 862 41 69 (do 71), fax 22 862 41 73 www.oirpwarszawa.pl e-mail: oirp@oirpwarszawa.pl Deutsche Bank PBC S.A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 17/12/2008 DOLNOŚLĄSKIE Bielawa Szkoła Muzyczna I stopnia Społeczna STO 58-260 Bielawa, Żeromskiego 1 Dyrektor: tel.

Aktualizacja: 17/12/2008 DOLNOŚLĄSKIE Bielawa Szkoła Muzyczna I stopnia Społeczna STO 58-260 Bielawa, Żeromskiego 1 Dyrektor: tel. Szkoły Muzyczne w Polsce I i II stopnia Państwowe i Społeczne Aktualizacja: 17/12/2008 DOLNOŚLĄSKIE Bielawa Szkoła Muzyczna I stopnia Społeczna STO 58-260 Bielawa, Żeromskiego 1 tel. 0 74 833 38 70 bielawa@sto.org.pl

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej Sopot, 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej Sopot, 2015 roku. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej Sopot, 2015 roku. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ ZA 2014 ROK 2 SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

VII. VIII. IX. XI. XII. XIII.

VII. VIII. IX. XI. XII. XIII. Sprawozdanie z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres od dnia 29 marca 2014r. do dnia 27 marca 2015r. oraz z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z planem pracy na rok 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie: podyplomowe z psychoterapią z diagnozą i Wyższej Szkole. kurs z zakresu Sztuki negocjacji (48 h) kurs specjalistyczny Mediacje Cywilne

Wykształcenie: podyplomowe z psychoterapią z diagnozą i Wyższej Szkole. kurs z zakresu Sztuki negocjacji (48 h) kurs specjalistyczny Mediacje Cywilne Organizacja zgłaszająca: STOWARZYSZENIE CENTRUM DIALOGU I MEDIACJI BLIŻEJ ul. Elsnera 6 47-320 Gogolin k. Opola tel: 530 697 250; e mail: Mediacje.opole@wp.pl; www.mediacja-blizej.pl Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

styczeń luty 1 2/2014

styczeń luty 1 2/2014 styczeń luty 1 2/2014 Stefan Kisielewski: Najtrudniej zbić argumenty kogoś kto mówi nie na temat. Oscar Wilde: Sprawa nie musi być koniecznie słuszna tylko dlatego, że ktoś oddał za nią życie. Maurice

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88700-21-7. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski.

ISBN 978-83-88700-21-7. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski Korekta Zespół Copyright by Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2008 ISBN 978-83-88700-21-7 Polskie

Bardziej szczegółowo

N r 12 ( 1 5 6 ) g r u d z i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l

N r 12 ( 1 5 6 ) g r u d z i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l N r 12 ( 1 5 6 ) g r u d z i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l Fot. Anna Stańczuk Szkolny Dzień Kariery w Siedlcach Czyt. str. 6 Dni Otwartych Drzwi w OHP str. 3 Wojewódzkie Rady Programowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE Warszawa 01.12.2012r. SPIS TREŚCI I. Wstęp 1. Pożegnania II. Zarząd 1. Biuro związku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. www.ambas.pl

Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. www.ambas.pl www.ambas.pl Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej Szanowni Państwo, Z ogromną satysfakcją przekazuję Państwu publikację prezentującą sylwetki pierwszych stu Ambasadorek w Polsce.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STAŁYCH MEDIATORÓW W SPRAWACH CYWILNYCH PRZEDSTAWIONYCH W TRYBIE ART.183 2 3 K.P.C. PRZEZ ORGANIZACJE SPOŁECZNE I ZAWODOWE

WYKAZ STAŁYCH MEDIATORÓW W SPRAWACH CYWILNYCH PRZEDSTAWIONYCH W TRYBIE ART.183 2 3 K.P.C. PRZEZ ORGANIZACJE SPOŁECZNE I ZAWODOWE WYKAZ STAŁYCH MEDIATORÓW W SPRAWACH CYWILNYCH PRZEDSTAWIONYCH W TRYBIE ART.183 2 3 K.P.C. PRZEZ ORGANIZACJE SPOŁECZNE I ZAWODOWE Organizacja zgłaszająca : L.p. 1. 2. Imię i nazwisko Adamus Przemysław Ceglarek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Elżbieta Mączyńska Słowo od Prezesa PTE... 1. Redaktor naukowy: Artur Pollok ISSN 1507-1383

Spis treści. Elżbieta Mączyńska Słowo od Prezesa PTE... 1. Redaktor naukowy: Artur Pollok ISSN 1507-1383 Spis treści Elżbieta Mączyńska Słowo od Prezesa PTE... 1 Grzegorz Wałęga Sprawozdanie z przebiegu zawodów XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym 2009/2010... 3 XXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób, którym nadano stopień i/lub tytuł naukowy

Wykaz osób, którym nadano stopień i/lub tytuł naukowy Wykaz osób, którym nadano stopień i/lub tytuł naukowy Tytuł Imiona Nazwisko Miejsce pracy Dziedzina > Dyscyplina > Specjalność dr hab. Anita Sylwia Adamczyk Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

Bardziej szczegółowo

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej Dziękujemy sponsorom projektu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać

Bardziej szczegółowo

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 2013 RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 2013 RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU List Prezesa Zarządu SA 4 O raporcie 6 1. Odpowiedzialne zarządzanie 10 1.1. Zarządzanie 1.2. Debiut na giełdzie 1.3. Ryzyko pod kontrolą 1.4. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej Projekt dofinansowany ze rodków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu publikację prezentującą sylwetki Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet

Bardziej szczegółowo