samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia"

Transkrypt

1 issn miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 16 (29) Bezpłatny informator samorządowy sierpnia 2010 samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia w numerze: E-wydanie Kuriera na stronach: Praktyczne wskazówki i informacje ZUS, Policja, SM Górnik Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej Widoki bez granic Wieści z Gminy Nowa Ruda Info z Radkowa Porady kosmetyczne Rewolucja w dofinansowaniu start upów Wsparcie projektów Iob pożyczki od września 2010 pożyczki dla firm do 200 tys. zł przy oprocentowaniu już od 2%. Kontakt ARR AGROREG S.A. Święto wojska polskiego Pomyślności w życiu osobistym i w codziennej Służbie życzy Redakcja strefa przemysłowa słupiec powstanie Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej Czytaj str. 15 W środę, 28 lipca doszło do podpisania umowy z wykonawcą zadania pn. Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej. Projekt dotyczy modernizacji obiektów sportowych, znajdujących się przy ulicy Kłodzkiej 16 w Słupcu. Czytaj str. 2

2 2 Urząd Miejski w Nowej Rudzie, Rynek Nowa Ruda, tel Kurier Noworudzko-R adkowski nr 16 (29) sierpnia 2010 Strona Urzędu Miasta Nowa Ruda powstanie Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej W SIERPNIU RUSZA KOLEJNE DUŻE ZADANIE W środę, 28 lipca doszło do podpisania umowy z wykonawcą zadania pn. Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej. Projekt dotyczy modernizacji obiektów sportowych, znajdujących się przy ulicy Kłodzkiej 16 w Słupcu. W obecności zastępcy burmistrza Nowej Rudy - Marzeny Wolińskiej, Jana Szeląga - skarb- Gmina Miejska Nowa Ruda realizując szereg dużych projektów dotyczących m.in. poprawy bezpieczeństwa i zmian infrastruktury w mieście uczestniczy w mniejszych, turystycznych, równie ważnych dla regionu przedsięwzięciach. nika miasta oraz Panów Romana Kaczmarka i Mariusza Fleszara (Wydział Infrastruktury i Inwestycji), podpisana została umowa z firmą TAMEX Obiekty Sportowe S.A. Podmiot ten zajmujący się projektowaniem, budową i wyposażaniem obiektów sportowych reprezentował Piotr Krupski, dyrektor Regionu Południowy - Zachód. Jak informuje dyrektor TAMEX -u, pierwsze prace rozpoczną się z końcem sierpnia br. Całkowity zakres prac przewiduje: wymianę nawierzchni płyty głównej boiska (na sztuczną), budowę bieżni oraz montaż urządzeń lekkoatletycznych. Ponadto powstaną 2 boiska do piłki plażowej, boisko Widoki bez granic Jednym z nich jest obecnie rozpoczęty projekt pn. Widoki bez granic. Partnerami tych działań są: Gmina Radków, Miasto Broumov oraz Park Narodowy Gór Stołowych. Projekt obejmuje obszar zawarty pomiędzy miejscowościami: Radków, Broumov i Nowa Ruda. Punktami ograniczającymi są trzy główne punkty widokowe (odpowiednio) na Szczelińcu Wielkim, przy Hladomorni na murach obronnych oraz na górze Wszystkich Świętych. Wyznaczony w ten sposób rejon powoduje połączenie okolic trzech w/w miast, a co za tym idzie wytyczenie zamkniętego obszaru turystycznego. Lokalizacja punktów widokowych została zaplanowana w ten sposób, że z każdego z nich widoczny jest zawierający się między nimi rejon. Ponadto każde z tych miejsc będzie wyposażone w tablice informacyjne, z których będzie można pozyskać wiadomości na temat dwóch pozostałych lokalizacji oraz na temat obszaru, który obejmują. Główne cele współuczestniczących w projekcie stron, to: integracja przygranicznych miejscowości, rozpropagowanie terenów zawartych między punktami widokowymi, a tym samym zwiększenie atrakcyjności regionu. Dodatkowym atutem Widoków bez granic jest zbliżenie wielofunkcyjne i 2 parkingi. Przeprowadzona zostanie modernizacja trybun, wykonana kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniami i położona sieć energetyczna wraz z oświetleniem. Dzięki staraniom władz miasta oraz przy dużym wsparciu Poseł Moniki Wielichowskiej, początkowa kwota dofinansowania z 1 mln. turystów do miejscowej flory i fauny. Głównym działaniem projektowym miasta Nowa Ruda jest odnowa zabytkowej wieży widokowej z czerwonego piaskowca. Wyremontowany punkt widokowy na polskie i czeskie góry będzie stanowił produkt turystyczny na pograniczu. Założeniem projektu jest stworzenie produktu turystycznego ogólniedostępnego dla turysty i bezpłatnego. W ramach odnowy wieży zostaną wykonane: wymiana konstrukcji dachu, remont ścian z czerwonego piaskowca, odtworzenie płaskorzeźby w kamieniu, remont schodów wraz z tarasem, remont balustrad, odbudowa wiaty schronowej, wykonanie płytkowania z piaskowca tarasu ziemnego i wiaty schronowej, wykonanie instalacji odgromowej, remont murków oporowych wraz ze schodami, palenisko z wiatą, ławy turystyczne, stoły turystyczne. Prace remontowe pozwolą stworzyć atrakcję turystyczną, charakteryzującą pogranicze jako teren zielony, górzysty i otwarty dla każdego turysty. Udział Miasta Nowa Ruda, w projekcie Widoki bez granic wynosi ,54 euro Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska tys., wzrosła do 4 mln.279 tys. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Wakacje, to czas kiedy dzieci wyjeżdżają na różnego rodzaju kolonie i obozy. Są jednak dzieci, które nigdzie nie wyjeżdżają. Często bywa tak, że takie dzieci nie mają co zrobić z nadmiarem wolnego czasu. Po raz ósmy już Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie zorganizował w okresie letnim półkolonię dla swoich uczniów. Przedsięwzięcie sfinansowane zostało ze środków publicznych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Rudzie. Półkolonia zrealizowana była pod hasłem Bądź sobą w dniach od 19 lipca lipca 2010 r. Z tej formy wypoczynku skorzystało 45 dzieci. Dzieci przebywały na półkolonii od godz do Dzieci mogły ciekawie spędzić Zmodernizowany kompleks sportowy stanowić będzie kompletne zaplecze treningowe dla mieszkańców Nowej Rudy i okolic, a także grup sportowych z całej Polski. Półkolonie Letnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie czas, a wychowawcy mogli realizować jeden z głównych celów, jakim było ukazanie dzieciom ciekawych form spędzania czasu wolnego. Na zajęciach tych dzieci zapoznawały się z podstawowymi informacjami o środkach uzależniających i zagrożeniach jakie ze sobą niosą. Zajęcia prowadzone w formie gier i zabaw miały uczyć wchodzenia w pozytywne relacje z innymi, współdziałania, asertywności, kształtowanie postaw empatii, reagowania na przemoc i radzenia sobie z agresją. 23 lipca 2010 r., dzieci wzięły udział w Grze Plenerowej Sprytne Zwierzaki prowadzonej przez studentki AWF we Wrocławiu. Program obfitował w wycieczki krajoznawcze m.in. do: Karkonoskiego Parku

3 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 16 (29) sierpnia Strona Urzędu Miasta Nowa Ruda Urząd Miejski w Nowej Rudzie, Rynek Nowa Ruda, tel POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010 POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010 jest pierwszym spisem realizowanym od czasu wstąpienia Polski do UE. Spis będzie się odbywał równolegle we wszystkich państwach członkowskich. Podstawa prawna do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010: Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku (Dz.U.Nr 126, poz.1040); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych przewi- dzianych do aktualizacji przez urzędy gmin w wykazie gospodarstw rolnych (Dz.U.Nr 195, poz. 1506); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r. (Dz.U.Nr 205, poz. 1582); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji propagujących idee powszechnego spisu rolnego w 2010 r. ( Dz.U.Nr 68, poz. 437); Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie nadań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88. Powszechny Spis Rolny 2010 zostanie przeprowadzony w celu: dostarczenia informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską; zapewnienia bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej wsi; analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat ; wykonania zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne); aktualizacji pospisowej statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i leśnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych). Powszechny Spis Rolny 2010 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 31 października 2010 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. godz Powszechnym Spisem Rolnym 2010 zostaną objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Narodowego, Exploraparku w Wałbrzychu, Cyrklandu w Karpaczu, Parku Krajobrazowego Gór Sowich, ponadto były liczne wyjazdy na basen kryty do CTS Słupiec. Wychowawczynie, panie Halina Gajcy, Magdalena Cyga i Grażyna Krzysztofik stworzyły dzieciom możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego. Dzięki urozmaiconemu programowi zajęć możliwe stało się wzbogacenie zainteresowań dzieci, prezentacja wzorców spędzania czasu wolnego, skierowanie energii dzieci w bezpiecznym kierunku. Podczas półkolonii zapewniono uczestnikom racjonalne odżywianie a także rozszerzono wiedzę dzieci na temat przepisów Kodeksu Drogowego i zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu i narkotyków. Należy podkreślić, iż doświadczenia tego i zeszłych lat udowodniły, iż idea zapewnienia dzieciom możliwości powitania wakacji w takiej formie jest trafiona. Duża frekwencja na wszystkich zajęciach, pozytywne reakcje dzieci i ich rodziców oraz podziękowania składane na ręce opiekunów dowodzą, iż tę tradycję należy kontynuować i rozwijać w latach przyszłych. Grażyna Krzysztofik Wakacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej Okres wakacji to czas wyjazdów, podczas których bardzo często towarzyszy nam książka. Jeżeli jednak nigdzie się nie wybieramy, upał zdążył znurzyć a kąpielisko nie cieszy jak na początku - idealną alternatywą jest wizyta w bibliotece. Tysiące książek, przyjemny chłód i spokój, o który tak trudno zwłaszcza podczas wakacji. Noworudzka książnica wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci i młodzieży, stworzyła zony multimedialne. Filia MBP w Słupcu, może pochwalić się odnowionym pomieszczeniem, do aktywnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież - zwłaszcza w okresie letnim. Wyremontowane, niedostępne do tej pory dla czytelników miejsce, wyposażone zostało w komputery, gry telewizyjne (play station) oraz miejsce do projekcji filmów. - Strona multimedialna biblioteki, przyciąga coraz szersze rzesze młodych czytelników - przekonuje Sławomir Drogoś, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie. - Dążymy do modyfikacji wizerunku biblioteki od tej stricte książkowej, do miejsca, w którym za darmo poserfujesz po internecie, rozerwiesz się grając ze znajomymi w gry, czy wysłuchasz audiobooka. Oczywiście w ofercie biblioteki książka jest najważniejsza, jednak poszerzamy ją o inne elementy - kontynuuje S. Drogoś. - Naszym celem jest poszerzenie spectrum możliwości, które jako biblioteka jesteśmy w stanie zaoferować, także w czasie wakacji. Modernizując kolejne pomieszczenia, przystosowujemy się do nowych realiów, chcąc stworzyć bibliotekę przyjazną każdemu odbiorcy - podsumowuje dyrektor MBP. Dwunastoletni Jakub i Władek są częstymi gośćmi biblioteki w Słupcu. - Lubimy tutaj przychodzić, posiedzieć w internecie, poszukać ciekawych rzeczy, albo pograć z kolegami. Jeżeli nudzimy się w czasie wakacji to przychodzimy tutaj - mówi Jakub. - Często w roku szkolnym, korzystamy z internetu żeby odrobić lekcje, albo wypożyczyć lekturę - dodaje Władek. - Zawsze są z nami koledzy, ale wyjechali na wakacje - dodają chłopcy. Zapełnione pomimo ładnej pogody stanowiska komputerowe i ciągle zmieniające się twarze młodych osób - to dowód, że multimedialna biblioteka to świetny sposób na spędzanie wakacji. Godziny otwarcia (w czasie wakacji): MBP Nowa Ruda: poniedziałek - piątek godz MBP Filia Słupiec: poniedziałek - piątek godz

4 4 Urząd Miejski w Nowej Rudzie, Rynek Nowa Ruda, tel Kurier Noworudzko-R adkowski nr 16 (29) sierpnia 2010 Strona Urzędu Miasta Nowa Ruda BURMISTRZ MIASTA Nowej Rudy o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej na terenie miasta Nowa Ruda. ul. Krańcowa nr 7/18 lokal mieszkalny o powierzchni 22,78 m², udział w częściach wspólnych 17/1000, KW 7825 CENA WYWOŁAWCZA: ,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) w tym: 400,00 zł za grunt OPIS nieruchomości : Lokal położony jest na drugim piętrze budynku i składa się z jednego pokoju. Wc do wspólnego użytku położone jest poza lokalem. Standard wykończenia jest zły. Ściany wykończone tynkami cementowo - wapiennymi, ślady zawilgoceń i spękania tynku. Powłoki malarskie zabrudzone. Podłogi drewniane. Stolarka drzwiowa w lokalu jest typowa drzwi drewniane. W otworach okiennych zamontowane są okna drewniane. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodno kanalizacyjną, punkt czerpalny wody i odpływ ze zlewu bez armatury. Ogrzewanie lokalu jest piecowe. Wspólnota Mieszkaniowa budynku Krańcowa nr 7 podjęła uchwałę na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego na remont dachu przewidywany koszt ok ,00 zł Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nią. I przetarg odbędzie się dnia 17 września 2010 r. o godz w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1, Sala nr 308 Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 9 sierpnia 2010 r. do dnia 9 września 2010 r. Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej (tj ,00 zł) w gotówce do dnia 13 września 2010 r. do godz w kasie Urzędu Miasta lub w Banku Zachodnim WBK S.A. O/Nowa Ruda na konto: Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik składa do Burmistrza Miasta w Nowej Rudzie w terminie 7 dni od dnia zakończenia przetargu. Bliższych informacji na temat przetargu udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie Rynek nr 11, pok. nr 109, tel LOKAL ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY DO OGLĄDA- NIA DNIA 8 WRZEŚNIA 2010 R. W GODZ * * * BURMISTRZ MIASTA Nowej Rudy o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej na terenie miasta Nowa Ruda. ul. Cmentarna nr 1/10 lokal mieszkalny o powierzchni 70,26 m², udział w częściach wspólnych 7/100, KW CENA WYWOŁAWCZA: ,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych). OPIS nieruchomości : Lokal położony jest na drugim piętrze budynku. Składa się z trzech pokoi, kuchni i łazienki. Rozkład funkcjonalny pomieszczeń jest przeciętny przechodnia, ciemna kuchnia, brak przedpokoju. Standard wykończenia jest słaby. Na ścianach w pomieszczeniach tynki cementowo - wapienne z powłokami malarskimi emulsyjnymi lub z tapetą. W kuchni i łazience okładziny ścienne z płytek ceramicznych. Podłogi drewniane, pokryte wykładziną PCV, w łazience terakota. Stolarka drzwiowa w lokalu jest typowa drewniana. W otworach okiennych zamontowane są okna PCV i drewniane. Lokal wyposażony jest w instalację wodno kanalizacyjną i eklektyczną. Obecnie brak ogrzewania. Wspólnota Mieszkaniowa w/w budynku podjęła uchwałę o wykonaniu remontu klatki schodowej i drzwi wejściowych do budynku. Nieruchomość stanowiącą przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nią. I przetarg odbędzie się dnia 3 września 2010 r. o godz w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, Sala nr 308. Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej (tj ,00 zł) w gotówce do dnia 30 sierpnia 2010 r. do godz. 14 tej w kasie Urzędu Miasta lub w Banku Zachodnim WBK S.A. O/Nowa Ruda na konto: Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik składa do Burmistrza Miasta w Nowej Rudzie. Bliższych informacji na temat przetargu udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie Rynek nr 11, pok. nr 109, tel LOKAL MOŻNA OGLĄDAĆ DNIA 25 SIERPNIA 2010 r. W GODZ O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, dnia 20 lipca 2010 r. został wywieszony wykaz niżej wymienionych nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, będący załącznikiem od nr 1 do nr 2 Zarządzenia Nr 122/10 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 20 lipca 2010 r. ul. Piastów nr 28/3 ul. Słupiecka nr 1/I/2 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r., Dz.U. Nr 261, poz z późniejszymi zmianami/ mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, dnia 22 lipca 2010 r. został wywieszony wykaz niżej wymienionej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, będący załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 123/10 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 22 lipca 2010 r. ul. Szpitalna nr 5/II/14. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r., Dz.U. Nr 261, poz z późniejszymi zmianami/ mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 2 września 2010 r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, dnia 22 lipca 2010 r. został wywieszony wykaz niżej wymienionej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, będący załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 124/10 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 22 lipca 2010 r. ul. Piastów nr 2 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r., Dz.U. Nr 261, poz z późniejszymi zmianami/ mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 2 września 2010 r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, dnia 26 lipca 2010 r. został wywieszony wykaz niżej wymienionych nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, będący załącznikiem od nr 1 do nr 2 Zarządzenia Nr 127/10 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 26 lipca 2010 r. ul. Topolowa nr 1/I/2 ul. Akacjowa nr 2/II/2 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r., Dz.U. Nr 261, poz z późniejszymi zmianami/ mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 6 września 2010 r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, dnia 29 lipca 2010 r. został wywieszony wykaz niżej wymienionej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, będący załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 128/10 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 29 lipca 2010 r. ul. Górnicza nr 15/4 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r., Dz.U. Nr 261, poz z późniejszymi zmianami/ mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 9 września 2010 r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, dnia 29 lipca 2010 r. został wywieszony wykaz niżej wymienionej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, będący załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 129/10 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 29 lipca 2010 r. ul. Akacjowa nr 7/II/4 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r., Dz.U. Nr 261, poz z późniejszymi zmianami/ mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 9 września 2010 r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, dnia 29 lipca 2010 r. został wywieszony wykaz niżej wymienionej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, będący załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 130/10 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 29 lipca 2010 r. ul. T. Kościuszki nr 13/2 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r., Dz.U. Nr 261, poz z późniejszymi zmianami/ mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 9 września 2010 r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1. Biuro Organizacji Pozarządowych w noworudzkim Ratuszu Rynek 1/1 tel Związek Emerytów i Rencistów Dyżury: wtorek, godz piątek godz Związek Inwalidów Wojennych RP Dyżury: środa godz Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Dyżury: czwartek godz Noworudzkie Stowarzyszenie Pro Publico Bono Dyżury: poniedziałek godz środa godz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Nasza Nadzieja Dyżury: poniedziałek godz Noworudzkie Koło PKE Dyżury: poniedziałek godz Więcej informacji o działalności noworudzkich organizacji można znaleźć na stronie internetowej: Telefony Alarmowe TELEFON ALARMOWY POLICJA Komisariat Policji w Nowej Rudzie STRAŻ MIEJSKA , STRAŻ POŻARNA Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Nowej Rudzie POGOTOWIE RATUNKOWE Baza pogotowia w Nowej Rudzie POGOTOWIE GAZOWE Nowa Ruda POGOTOWIE ENERGETYCZNE Nowa Ruda POGOTOWIE WODOCIĄGOWE Nowa Ruda Awarie związane z oświetleniem ulicznym należy zgłaszać: - do godz do Urzędu Miasta pod numerem po godz do Straży Miejskiej pod numerem

5 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 16 (29) sierpnia Fitohormony i wpływ hormonów na skórę. Na zdrowie i wygląd skóry wpływa wiele czynników pochodzenia zewnętrznego i wewnętrznego. Jednym z nich jest działanie hormonów, specjalnych substancji, które w organizmie pełnią bardzo ważne funkcje regulacyjne. Hormony uczestniczą w większości najważniejszych procesów przebiegających w ludzkim ciele wpływają na takie zjawiska jak rozmnażanie, rozwój, wzrost, metabolizm i skład chemiczny płynów ustrojowych. Są substancjami niezwykle silnie działającymi wystarczy nawet niewielka ich ilość, by spełniały swoje zadanie. Z drugiej strony nawet nieznaczne zaburzenia w precyzyjnej gospodarce hormonalnej, związane choćby ze zmianą trybu życia czy stresem, mogą powodować niedobór lub nadmiar ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH BOŻKÓW 89 A tel. (074) , kom , fax. (074) PROWADZI NABÓR NA ROK SZKOLNY 2010/2011 DO SZKOŁY: 1. Dziennej (dla młodzieży) TECHNIKUM - w zawodzie: technik żywienia i gospodarstwa domowego ZASADNICZEJ SZKOŁY WIELOZAWODOWEJ 2. Zaocznej (dla dorosłych) SZKOŁY POLICEALNEJ - w zawodzie: rolnik technik rolnik technik turystyki wiejskiej Rekrutacja trwa do r. BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY TEL hormonów, a jedno i drugie zjawisko jest niekorzystne ze zdrowotnego punktu widzenia. Szefem całego układu hormonalnego jest przysadka mózgowa, która wydziela hormony tropowe, te zaś docierają do odpowiednich gruczołów dokrewnych lub tkanek i przekazują informacje o konieczności uwalniania poszczególnych hormonów. Na skórę wpływa kilka hormonów: androgeny (hormony męskie), melatonina, DHEA, w pewnym stopniu hormon wzrostu, jednak przede wszystkim estrogeny i progesteron, czyli hormony żeńskie. Najważniejsze hormony mające wpływ na skórę, to: DHEA (dehydroepianandrosteron), produkowany przez nadnercza, nazywany jest hormonem młodości, ponieważ opóźnia proces starzenia. Z wiekiem jednak jego stężenie maleje. Porady kosmetyczne z Instytutu Urody Prestige ESTROGENY, żeńskie hormony płciowe, wydzielane są przede wszystkim przez jajniki. Hormony te, wpływają na syntezę kolagenu, na poziom nawilżenia naskórka oraz na ilość wydzielanego serum, przyczyniając się do zabezpieczenia skóry przed utratą wody. Nadmiar estrogenów w stosunku do progesteronu powoduje niszczenie włókien kolagenu podtrzymujących tkankę łączną, czego efektem jest powstanie cellulitu. Z wiekiem poziom estrogenów obniża się, co ma wpływ na wiele objawów charakterystycznych dla tego okresu życia, w tym również na powstawanie zmarszczek, zmniejszenie zwartości i napięcia skóry. Przyjmuje się, że następuje to około 40-45, roku życia, czyli wraz z początkiem menopauzy. Oczywistym skutkiem wiedzy na temat hormonów było stworzenie kosmetyków zawierających hormony, by uzupełnić ich niedobór w skórze. Na początku XX wieku stosowano, z bardzo obiecującymi rezultatami, hormony zwierzęce. Obecnie nie jest to możliwe ze względów etycznych i zdrowotnych. Stosowanie w recepturach kosmetyków hormonów pochodzenia zwierzęcego i ludzkiego jest zabronione w większości krajów. Firmy kosmetyczne od dawna w recepturach swoich produktów umieszczają roślinne odpowiedniki hormonów, tzw. fitohormony, czyli związki chemiczne obecne w roślinach i pełniące podobne funkcje jak hormony w organizmie ludzkim. Rzecz jasna, fitohormony działają znacznie słabiej niż hormony ludzkie i zwierzęce, ale dzięki temu są też bezpieczniejsze. W odkryciu dobroczynnego działania roślinnych hormonów pomogła obserwacja trybu życia kobiet w Azji. Znacznie rzadziej cierpią one na objawy menopauzy, mniej spotykane są tam również przypadki nowotworu piersi i osteoporozy. Jak wykazały badania, spowodowane jest to wysokim udziałem w ich diecie produktów takich jak soja, siemię lniane, czyli bogatych źródeł właśnie fitohormonów. Produkty zawierające fitohormony przeznaczone są dla skóry dojrzałej, która zdradza już objawy starzenia się zmniejszenie grubości naskórka, pogorszenie nawodnienia, redukcję ilości kolagenu i elastyny, przebarwienia, osłabienie funkcji gruczołów potowych i łojowych oraz obniżenie odporności na agresywne czynniki zewnętrzne. Objawy te mogą również pojawiać się u osób młodszych pod wpływem zewnętrznych czynników powodujących przyspieszone starzenie się skóry nadmiaru promieniowania UV, zanieczyszczenia środowiska, palenia papierosów i stresującego trybu życia. Dla tych właśnie osób przeznaczone są kosmetyki zawierające fitohormony. Najpopularniejsze źródła fitohormonów wykorzystywane w kosmetyce, których ekstraktów należy szukać w składzie produktów pielęgnacyjnych to: soja, chmiel, kiełki pszenicy, lukrecja, szałwia, cyprys, koniczyna czerwona. Zapraszamy na bezpłatne konsultacje kosmetyczne, rejestracja tel Małgorzata Jankowiak Kosmetolog Instytut Urody Prestige Nowa Ruda-Słupiec ul. Kłodzka 22 budynek Centrum Biznesu i Innowacji tel / wew.31 ZAPRASZAMY DO SAUNY! Tylko u nas IPL (zabiegi laseroterapii) promocyjne ceny, umów się już dziś!

6 6 ul. Niepodległości Nowa Ruda tel: Kurier Noworudzko-R adkowski nr 16 (29) sierpnia 2010 Strona Urzędu Gminy Nowa Ruda LETNI FESTYN W sobotę i niedzielę lipca br. na placu zabaw w Sołectwie Koszyn odbył się letni festyn zorganizowany przy współudziale sołtysa wsi Zbigniewa Węglarza oraz Rady Sołeckiej. Mimo niesprzyjającej pogody mieszkańcy wsi oraz goście z pobliskich okolic nie zawiedli, przybywając licznie na imprezę. Wszyscy zebrani doskonale bawili się przy dźwiękach muzyki w wykonaniu Pana Krzysztofa Więckiewicza. Przez cały czas trwania festynu chętni zajadali się pyszną grochówką, hamburgerami, pieczonymi kiełbaskami, fryt- Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich Serdecznie Zaprasza wszystkie dzieci do udziału w zajęciach organizowanych od poniedziałku do piątku w godzinach od do Biblioteka czeka - książka czeka. W programie zajęć między innymi: kami, słodyczami oraz raczyli zimnymi i ciepłymi napojami serwowanymi przez organizatorów. W ciągu dwóch dni trwania imprezy uczestnicy bawili się na świeżym powietrzu do białego rana. Rozmowom i żartom nie było końca. Właśnie takie festyny jak w Koszynie pokazują, że nawet najgorsza pogoda nie jest w stanie zepsuć dobrej zabawy. Kalina Węglarz Czy to słońce, czy to deszcz w Bibliotece fajnie jest Spacerkiem po rymach Juliana Tuwima, czyli Czytanie na zawołanie, Brzechwa znany i lubiany konkurs recytatorski z okazji 110 rocznicy urodzin pisarza, Baśnie i opowiadania z naszej okolicy poznajemy legendy o Dolnym Śląsku, wykonanie sówki z masy solnej, Czy Andersen lubił szpinak, konkursy literackie i plastyczne na podstawie znanych baśni, Zajęcia plastyczno- -literackie: wykonywanie ilustracji do ulubionych książek różnymi technikami plastycznymi, projekty zakładek do książek, portrety bohaterów literackich, kartki z wakacji, ramki do zdjęć i wiele innych, Gry multimedialne, zabawy, zgaduj-zgadula, rebusy, krzyżówki, Moja rodzinka i ja wykonanie komiksu przedstawiającego jeden dzień z życia rodziny podczas wakacji, Co warto zobaczyć w mojej miejscowości, konkurs fotograficzny na najciekawszy zakątek mojego regionu, Wygibusek zabawy sportowo-ruchowe i wiele innych. Zapraszamy!!! INNE OBLICZE ULICY FABRYCZNEJ Od czterech lat przy Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda prężnie działa Klub Seniora. Dojrzali mieszkańcy Ludwikowic Kłodzkich regularnie spotykają się, organizują wycieczki, uczestniczą w życiu kulturalnym swojej miejscowości i gminy. Założycielem (wraz z Zofią Szwec i Mieczysławem Rudnickim) i szefem grupy jest Pan Andrzej Nadarzyński - mieszkaniec ulicy Fabrycznej, który postanowił udokumentować zarówno miejsce swojego zamieszkania, jak i ważniejsze elementy pejzażu Gminy Nowa Folklor przy granicy Kolejna edycja tej imprezy odbędzie się na terenie siedziby Nadleśnictwa Jugów. W programie przewidziano występy Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Nowa Ruda, prezentacje zespołów folklorystycznych z Meksyku, Ukrainy, Słowenii i Włoch, występ kabaretu Babeczki z rodzynkiem oraz koncert zespołu Maraquja. Na zakończenie, około godziny planowany jest pokaz sztucznych ogni. Wstęp wolny Bieg na Wielką Sowę Na pięknej trasie wiodącej od CRK Harenda w Ludwikowicach Kłodzkich do szczytu Wielkiej Sowy odbędzie się pierwsza edycja Biegu Alpejskiego na Wielką Sowę, będącego jednocześnie Otwartymi Mistrzostwami Dolnego Śląska w Biegu Ruda. Malarstwem zajął się w 2001 roku. Do tej pory stworzył kilkadziesiąt obrazów, z których część trafiła do prywatnych kolekcji. Dużą część swojej twórczości Pan Andrzej postanowił udostępnić dla zwiedzających, skutkiem czego w korytarzu budynku przy ul. Fabrycznej 29/12 powstała Mała Galeria Obrazów. Otwarta jest codziennie. Podzielona została na część poświęconą Ludwikowicom Kłodzkim (zwłaszcza ulicy Fabrycznej) jak i na część przedstawiającą pozostałe, warte uwagi miejsca na terenie miasta i gminy Nowa Ruda. Warto wspomnieć, że autor kilkakrotnie miał już okazję prezentować swoją twórczość na wystawach m.in. w Nowej Rudzie (Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury), Kłodzku, Jugowie, Radkowie i Ludwikowicach Kłodzkich (Centrum Kultury). W ostatnim czasie Pan Andrzej postanowił zachęcić turystów do zwiedzania jego galerii. Właśnie powstają tabliczki informacyjne (staną przy drogach), które ułatwią dojazd do galerii. Piotr Postrożny IMPREZY W MIESIĄCU SIERPNIU Alpejskim. Niemal 9-cio kilometrowa trasa (dokładnie 8,8 km) wiedzie od CRK Harenda w Ludwikowicach Kłodzkich (tam znajduje się start oraz baza organizatorów, tam też nastąpi oficjalne zakończenie imprezy i wręczenie nagród) na szczyt Wielkiej Sowy. Różnica wzniesień wynosi 475 metrów (5,4 %). Trasa zawodów przebiega przez drogi publiczne (w tym asfalt o długości 3,5 km) oraz drogi leśne. Meta usytuowana jest na wysokości 1015 m n.p.m. Bieg na Wielką Sowę otrzymał najwyższą kategorię S oraz zaliczany jest do MONTRAIL - Ligi Biegów Górskich Patronat nad imprezą objął Rafał Jurkowlaniec - Wojewoda Dolnośląski. Wśród nagród ufundowanych przez organizatorów znajdują się zarówno gratyfikacje pieniężne, jak i nagrody rzeczowe. Wszelkie szcze- góły dotyczące rejestracji (także rejestracja on-line) oraz poszczególnych punktów regulaminu znajdują się na specjalnie stworzonej stronie internetowej pod adresem Rock Stok Pierwsza edycja polsko - czeskiej imprezy rockowej na terenie Gminy Nowa Ruda. Miejscem koncertów będzie boisko w Jugowie. Na dużej scenie zaprezentują się rockowe kapele z Polski i Czech. W tej chwili trwają rozmowy z poszczególnymi wykonawcami, szczegóły podane zostaną wkrótce na stronie internetowej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda - nowaruda.pl. Wstęp na koncerty będzie bezpłatny, a przewidywane godziny trwania imprezy to

7 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 16 (29) sierpnia ul. Asnyka 2 (os. Waryńskiego) Nowa Ruda godz. otwarcia: w sob tel ul. Kłodzka 7b Nowa Ruda godz. otwarcia: w sob tel ul. Piłsudskiego Nowa Ruda godz. otwarcia: w sob tel

8 MIASTO NOWA RUDA GMINA NOWA RUDA MIASTO I GMINA RADKÓW 8 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 16 (29) sierpnia 2010 UWAGA PROMOCJA ZNIŻEK W OC DLA NOWYCH KLIENTÓW!!! JEŚLI MASZ WIĘCEJ NIŻ 35 LAT I JESTEŚ WŁAŚCICIELEM LUB UŻYTKOWNIKIEM POJAZDU OD 36 M-CY OTRZYMASZ U NAS 60% ZNIŻKI W OC!!! Dodatkowe zniżki możliwe do uzyskania: - za posiadanie dziecka do 12 lat - 15% - za okazanie potwierdzenia opłaty za grunty rolne 30% - zniżka SENIOR dla osób w wieku lat 30% Dodatkowo zawierając ubezpieczenie OC lub AC otrzymasz bon promocyjny w wysokości 30%, na ubezpieczenie domu lub mieszkania i na ubezpieczenie turystyczne WARTA TRAVEL Nowa Ruda, Rynek 10A tel , (wejście od ul. Bohaterów Getta) PRZYJDŹ I SPRAWDŹ - ZAPRASZAMY Zapraszamy do naszych punktów obsługi: Nowa Ruda, ul. Niepodległości 6-9 tel (II piętro - nad wydz. komunikacji) Oliwia Dominik Konefał Bramy i ogrodzenia-usługi ogólnobudowlane Zakres prac: ocieplenia i elewacje budynków, usługi wykończeniowe, roboty remontowe i modernizacyjne, instalacje elektryczne-wod.-kan., CO, ogrodzenia z elementami kutymi, przęsła ogrodzeniowe, furtki, bramy przesuwne i rozwierne itd Nowa Ruda, Os. Wojska Polskiego 9/9 tel , Bezpłatny informator samorządowy Redakcja: Reklama: Zapraszamy do reklamy! RESTAURACJA PARKOWA - HOTEL Część hotelowa: 18 pokoi 1, 2, 3 i 4 - osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym, telewizją oraz dostępem do internetu. Części restauracyjna składa się z trzech sal: Bankietowej (100 osób); kominkowej (25 osób); Drink - baru. Polecamy pyszne dania kuchni polskiej i europejskiej, a urozmaicony bufet śniadaniowy wliczony jest w cenę noclegu. Przy restauracji znajduje się taras, letni ogródek oraz parking. Zapraszamy KONTAKT: ARR AGROREG S.A. ul. Kłodzka 27 do współpracy! wynajem sal Nowa Ruda, tel szkoleniowo-konferencyjnych Nazwa sali: Panorama Ilość miejsc: 14 Powierzchnia: 42 m 2 Długość: 7 m Szerokość: 6 m Nazwa sali: universum Ilość miejsc: Powierzchnia: 70 m 2 Długość: 12 m Szerokość: 6 m Nazwa sali: economy Ilość miejsc: Powierzchnia: 60 m 2 Długość: 10 m Szerokość: 6 m

9 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 16 (29) sierpnia Oferta ważna do 14 sierpnia kiełbasa podwawelska wiejskie pyszności 9,99 1 kg 15,99 10,99 1 kg Pomidory luz szynka wieprzowa z kością i ze skórą 8,99 1 kg Zapraszamy do współpracy Producentów warzyw i owoców. Kontakt z kierownictwem sklepu. boczek krojony bez żeberek * w przyprawie Promar 2,99 1 kg Banany luz 3,49 1 kg Nowa Ruda, ul. Kłodzka 14a zapraszamy pon. sob , niedz Tanie rozwiązanie na każde mieszkanie 184,90 ul. Kłodzka 14b Nowa Ruda-Słupiec tel ,90 od 24,99 biurko zbyszek olcha Lampki biurkowe biurko narożne 199,90 biurko adaś olcha od 14,99 Oferta ważna do wyczerpania zapasów Lampki nocne

10 10 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 16 (29) sierpnia 2010

11 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 16 (29) sierpnia Strona Urzędu Miasta i Gminy Radków Urzad Miasta i Gminy Radków; ul. Rynek 1 tel Ludowy Zespół Katarzynki Zespół powstał w 1994 roku. Wykonuje piosenki i pieśni wszystkich regionów, a szczególnie bliski jego sercu jest folklor Ziemi Sądeckiej. Założyła go pani Katarzyna Jarosz, do dziś opiekująca się zespołem, której imię w 2005 r. uhonorowano w oficjalnej nazwie Katarzynki. Zespół występuje na imprezach lokalnych, gminnych i powiatowych. Często koncertuje po sąsiedzku w czeskim Bezdĕkovie. Bierze udział w przeglądach zespołów ludowych, otrzymując zaszczytne miejsca i wyróżnienia. Na 6. przeglądzie zespołów ludowych w Pstrążnej zajął 2. miejsce. W miesiącu lipcu ze- spół gościł na Kaszubach, w zaprzyjaźnionej gminie Czarna Dąbrówka, która jest miastem partnerskim Gminy Radków. Zespół składa się z grupy Biblioteka Miejska w Broumovie we współpracy z biblioteką w Radkowie w sierpniu (br.) zorganizowała wystawę książek regionalnych regionu radkowskiego pn. Radków i pogranicze polskie. Książki zostały zebrane przez dyrektora radkowskiej biblioteki i pochodzą ze zbiorów własnych oraz zasobów informacji turystycznej w Radkowie. Ze względu na zainteresowanie wystawa zostanie przedłużona i będzie można ją oglądać do końca sierpnia w czytelni (pełniącej jednocześnie funkcję galerii) broumovskiej biblioteki. Wydarzenie reali- wokalnej i kapeli. Kierownikiem Zespołu jest Stanisław Bury. Nasze książki w Czechach zowane jest w ramach mikroprojektu Współpraca bibliotek Radków -Broumov i jest dofinansowane ze środków EFRR za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Jednocześnie jest to zwiastun wspólnych działań, które nabiorą rozpędu dopiero na przełomie września i października 2010 r., kiedy oprócz wymiany bibliotekarzy ruszy seria polsko -czeskich wystaw artystycznych (malarskich i fotograficznych) oraz szeregu innych działań, których jednym z celów będzie wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy radkowskiej. (kk) DARMOWE ZABIEGI DLA OSÓB Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Zapraszamy mieszkańców Gminy Radków posiadających orzeczenie o niepełnosprawności na bezpłatne zabiegi, które odbędą się w Gabinecie Rehabilitacji Medicor, ul. Szpitalna 12 w Wambierzycach. Od w Gabinecie Rehabilitacji zostaje uruchomiony sklep ze sprzętem ortopedycznym. Jednocześnie informujemy, że od istnieje możliwość skorzystania z usług lekarza ortopedy. Okres świadczenia usług od dnia 05 sierpnia do dnia 15 września 2010 r. Rejestracja telefoniczna lub Zabiegi: - Laseroterapia - Światłolecznictwo: Sollux, Lampa kwarcowa, Bioptron, - Elektroterapia - Ultradźwięki - Magnetoterapia - Pole elektromagnetyczne - Termożele - Aquavibron - Ćwiczenia specjalne - Ćwiczenia w odciążeniu UGUL - Gimnastyka korekcyjna - Masaż leczniczy - Krioterapia - Świecowanie uszu - Drenaż limfatyczny - Masaż: Próżniowy Gorącymi kamieniami Miodem Okłady borowinowe Centrum Inicjatyw Wiejskich informuje, że wchodzą nowe działania z PROW od 17 sierpnia br. nabór wniosków na działanie Ułatwianie startu młodym rolnikom ogłoszenie 7 sierpnia. 2.od 24 sierpnia br. nabór wniosków do działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - ogłoszenie 9 sierpnia /dotyczy gospodarstw agroturystycznych/. 3.w dniach 1 do 10 września br. nabór wniosków na działanie Renty strukturalne - ogłoszenie 30 lipca. W sprawie bliższych informacji proszę zgłaszać się do Ireny Grodź, inspektora d/s rolnictwa i integracji środowisk - Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej tel Spełnij marzenie o własnej firmie Do zł bezzwrotnej pomocy na utworzenie przedsiębiorstwa w ramach projektu: Euro mistrzostwa dla przedsiębiorczych. Szczegóły na

12 12 W dniach 3-6 sierpnia br. na terenie Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich odbywały się warsztaty cyrkowe dla dzieci i młodzieży, prowadzone przez grupę Magiczna Karawana, zaproszoną przez wójta Sławomira Karwowskiego. Przez 4 dni najmłodsi mieszkańcy gminy poznawali tajniki sztuki cyrkowej, w tym akrobacje, chodzenie po linie, żonglerkę, szczudła i wiele innych technik. Zabawa i nauka trwała codziennie w godzinach z przerwą na obiad. W środowy wieczór zorganizowano pokazy ognia (Fireshow) oraz ognisko integracyjne. Z kolei w czwartek po zachodzie słońca odbyły się pokazy filmów pod gołym niebem. Na zakończenie warsztatów, w miniony piątek (6 sierpnia) instruktorzy wraz z uczestnikami przygotowali przedsta- Kurier Noworudzko-R adkowski nr 16 (29) sierpnia 2010 Cyrkowe warsztaty wienie cyrkowe, które podsumowało pracę wykonaną w ciągu czterech dni. Do namiotu cyrkowego, rozbitego na boisku przy CKGNR przybyły tłumy widzów, w tym wielu rodziców uczestników. Niezwykle udany i widowiskowy pokaz rozpoczął się o godzinie i potrwał 1,5 godziny. Oklaskom i zachwytom nie było końca. Młodzi uczestnicy warsztatów okazali się bardzo pojętnymi i zdolnymi uczniami. Niejeden z nich zamarzył o karierze prawdziwego cyrkowca. Po zakończeniu pokazów nadszedł trudny czas pożegnań. Pomimo, że warsztaty trwały tylko 4 dni, uczestnicy bardzo zżyli się z instruktorami, a sztuka cyrkowa wywarła na nich duże wrażenie. Kto wie, może za rok Magiczna Karawana znowu przyjedzie do wybranej miejscowości Gminy Nowa Ruda, aby przyjemnie i pożytecznie organizować czas młodym mieszkańcom, którzy na wakacje pozostali w swoich domach. MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W OŁDRZYCHOWICACH Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne JASKIER w Ołdrzychowicach OGŁASZAJĄ KONKURS : JEDNA EUROPA - WIELE RYNKÓW PRACY Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku lat 1. Celem konkursu jest przedstawienie w formie graficznej: Europejskich lub lokalnych rynków pracy, Procesów zachodzących na rynkach pracy (np. bezrobocie, kariera zawodowa, awans itp.) Różnic na poszczególnych rynkach pracy Unii Europejskiej. 2. Forma wykonania prac dowolna (rysunek, fotografia, farby, pastele, kredki, grafika komputerowa, wycinanki, itp.) 3. Treść prac jest dowolna, powinna jednak mieścić się w tematyce konkursu. NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!!!! Termin nadsyłania prac: 14 lipca - 24 sierpnia 2010 r Prace należy dostarczać na adres: MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY ul. KŁODZKA 20, OŁDRZYCHOWICE TEL (prace składać można również w filiach Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko) Szczegółowe informacje i pełny regulamin dostępny w Młodzieżowym Centrum Kariery w Ołdrzychowicach Kłodzkich oraz w filiach Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko.

13 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 16 (29) sierpnia Strona Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie REWOLUCJA W FINANSOWANIU START UPÓW Po raz pierwszy w Polsce powstał nowotarski model inwestycyjny w start upy. AIP SEED CAPITAL to najprostszy i najskuteczniejszy system inwestowania w polskie startujące przedsięwzięcia biznesowe. AIP zainwestuje 6 milionów złotych w 60 pomysłów biznesowych przetestowanych w ramach AIP. Każdy pomysłodawca otrzyma 100 tys. zł na start. AIP SEED CAPITAL to najprostszy i najskuteczniejszy system inwestowania w polskie start upy. W ramach programu zostanie wybranych 60 pomysłów, w które AIP zainwestuje 6 mln zł (po zł w każdy) obejmując 15 % udziałów w nowoutworzonych spółkach. Poza środkami finansowymi AIP zapewnia mentoring guru start upów, dostęp do drugiej rundy inwestycji m.in. z udziałem inwestorów z Doliny Krzemowej oraz wszelkie usługi oferowane przez startujące AIP Business Links (m.in. dostęp do biur, usług księ- TWO I INWESTYCJE DLA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU. TRYB KONKURSU ZAMKNIĘTY Inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne zamknięte I. Rodzaj projektów i prawne, związa- podlegających dofinansowaniu W ramach Schematu ne z: - utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub, 1.2.D przewidziano dofinansowanie - rozbudową istnieją- projektów cego przedsiębiorstwa lub, wzmacniających potencjał IOB/sieci IOB, działających w regionie i świadczących usługi doradczo-szkoleniowe dla MŚP mających siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego. Ze środków działania wspierane będą: a) nowe inwestycje, które obejmują: OFERTA PRACY gowych, prawnych i networkingowych). AIP zamierza w jak najmniejszym stopniu ingerować w funkcjonowanie start upa. Wbrew mechanizmom działania funduszy na polskim rynku, AIP nie będzie obejmować miejsc w zarządzie ani radzie nadzorczej nowoutworzonej spółki. Nie będzie mieć też prawa weta, praw do dalszych inwestycji czy innych uprawnień. AIP oferuje wiele możliwości współpracy z potencjalnymi inwestorami, ale nie chce nikogo do tego zmuszać. Samodzielność startującego przedsiębiorcy jest głównym czynnikiem, dla którego ludzie w ogóle chcą zakładać własne firmy. Poprzez program AIP Seed Capital start upy mają niesamowitą szansę rozwinąć biznes a także znaleźć dużego inwestora, który pomoże firmie za kilka miesięcy czy lat stać się dużą globalną firmą. Program AIP SEED CA- PITAL oferuje dla wszystkich start upów z AIP jednolitą umowę i standardowe warunki współpracy, tj. inwestycje w wysokości zł, w zamian za niewielkie udziały w nowoutworzonej spółce (15%), co sprawia, że przedsiębiorca zachowuje pełną kontrolę nad swoją firmą. Jak wziąć udział w programie? Należy zgłosić się do jednego z 34 AIP w całym kraju. Pełna lista AIP dostępna na stronie inkubatory.pl/pl/sie-aip i rozpocząć działalność w AIP. Następnie dyrektorzy AIP zgłaszają najlepsze pomysły na biznes do programu AIP Seed Capital. Pod koniec września 120 autorów najlepszych pomysłów zostanie zaproszonych do Warszawy na ostateczną prezentację. Od razu po prezentacji zostaną ogłoszone wyniki i dowiemy się, którzy laureaci otrzymają po 100 tys. złotych na własny biznes. Program AIP SEED CAPITAL realizowany jest w ramach projektu Innowatorzy 2009 współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dodatkowych informacji udzielają: Justyna Gaj; Agencja JUST PR tel , NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH SCHEMATU 1.2.D RPO WD DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Priorytetu 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw Działania 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu SCHEMATU 1.2 D DOTACJE NA DORADZ- - dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub, - zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie; Nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy. oraz b) przedsięwzięcia obejmujące działania związane z doradztwem i szkoleniami dla IOB. Termin naboru wniosków: sierpnia 2010 r. od godz do godz , szczegóły na: www. dip.dolnyslask.pl Zatrudnię osobę do pracy w biurze na stanowisku doradcy ubezpieczeniowego Wymagane: wykształcenie min. średnie, dobra znajomość obsługi komputera, doświadczenie w branży ubezpieczeniowej, prawo jazdy kat. B (mile widziane) Podanie i CV proszę wysłać na mail: lub złożyć osobiście w siedzibie firmy: ul. Rynek 10a, Nowa Ruda, (wejście od ul. Bohaterów Getta) Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. posiada do wynajęcia w Nowej Rudzie, przy ul. Armii Krajowej 15 lokal do prowadzenia działalności gospodarczej: Lokal o powierzchni 253 m 2 (dawny sklep meblowy) wjazd od ul. Kolejowej. Warunki najmu do uzgodnienia. kontakt: ARR AGROREG S.A. w Nowej Rudzie Słupcu, ul. Kłodzka 27 lub pod nr telefonu: , w godz Fundusze unijne: kolejny nabór w ARiMR 12 sierpnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków o wsparcie z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich od przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego. Chodzi o pomoc na zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Wsparcie to jest skierowane do mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm, a także podmiotów, które zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub osiągają dochód nieprzekraczający 200 mln euro rocznie. W pierwszej kolejności, czyli od 12 sierpnia do 8 września, wnioski przyjmowane będą tylko od grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz utworzonych przez te podmioty spółek osobowych, spółek kapitałowych oraz spółdzielni - zgodnie z zapisami w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Pozostali przetwórcy będą mogli składać wnioski o pomoc od 9 września. Kwota dofinansowania udzielanego przez ARiMR może wynieść od 100 tys. do 20 mln zł. Wsparcie wypłacane przez Agencję może jednak pokryć tylko od 25 do 50 proc. poniesionych przez przedsiębiorcę tzw. kosztów kwalifikowanych. Na najwyższe, 50-proc. dofinansowanie mogą liczyć właściciele mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm zajmujący się przetwórstwem roślin na cele energetyczne albo nabywający co najmniej 25 proc. produktów rolnych na podstawie umów zawartych z grupami producentów rolnych, wstępnie uznanymi lub uznanymi grupami producentów owoców i warzyw oraz grupy producentów rolnych, uznane grupy czy uznane organizacje producentów owoców i warzyw. Dofinansowanie w wysokości 40 proc. mogą otrzymać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy zajmują się pozostałymi rodzajami działalności. Z kolei zwrot 25 proc. poniesionych kosztów inwestycyjnych otrzymają przedsiębiorstwa zatrudniające do 750 pracowników lub takie, w których roczny obrót nie przekracza 200 mln euro. Agencja wypłaca dofinansowanie po zrealizowaniu przez przedsiębiorcę zaplanowanej inwestycji. T.Sz., ARiMR

14 14 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 16 (29) sierpnia 2010 Strona Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI I INFORMACJE Na tej stronie znajdziecie Państwo porady i informacje z różnych dziedzin, przydatne na co dzień. zus dla ciebie KOMISARIAT POLICJI W NOWEJ RUDZIE Do renty socjalnej można dorabiać Przepisy ustawy o rencie socjalnej są zgodne z konstytucją i nie trzeba ich zmieniać uznał niedawno Trybunał Konstytucyjny. Tym samym Trybunał potwierdził interpretację tych przepisów przez ZUS. To dobra okazja, żeby przypomnieć czym jest renta socjalna i jakie są zasady jej przyznawania. Na początek wyjaśnienie, że renta socjalna nie jest świadczeniem wynikającym z ubezpieczeń społecznych. Przyznawana jest tylko osobom, które stały się niezdolne do pracy przed rozpoczęciem kariery zawodowej i nie zdążyły jeszcze się ubezpieczyć. ZUS może przyznać taką rentę, jeśli niezdolność do pracy powstała w trakcie nauki w szkole przed ukończeniem 18. roku życia, lub w czasie nauki w szkole wyższej do 25. roku życia. Może być ona przyznana także osobom starszym, pod warunkiem, że stały się one niezdolne do pracy w czasie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy i przewidywanego okresu jej trwania dokonuje lekarz orzecznik ZUS na zasadach i w trybie określonym w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W myśl tej ustawy, za całkowicie niezdolną do pracy uważa się osobę, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Renta może być przyznana na stałe jeżeli niezdolność do pracy jest trwała lub na wskazany okres jeśli niezdolność do pracy jest czasowa. Świadczenie ma stałą wysokość i wynosi zawsze 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (obecnie wynosi 593,28 zł). Renta ta podlega waloryzacji na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy emerytalnej. Od wypłacanego świadczenia ZUS potrąca zaliczkę na podatek dochodowy, a także składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Osoba pobierająca rentę socjalną może pracować i uzyskiwać dodatkowy przychód (liczy się tu także np. przychód z wynajmu mieszkania), ale warto pamiętać, że gdy przychód ten przekroczy kwotę 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obecnie wynosi ona 995,00 zł), wówczas wypłacanie renty zostanie zawieszone. Info ZUS Przypominamy, że bezpieczeństwo zależy również od nas samych, dlatego: zadbajmy o bezpieczeństwo naszych podopiecznych, o zapewnienie im właściwej opieki, sprawdźmy, kto organizuje wakacyjny pobyt dzieci i czy ma do tego odpowiednie kwalifikacje, sprawdzajmy i weryfikujmy oferty pracy sezonowej, zwłaszcza za granicą, uświadamiajmy i ostrzegajmy dzieci i młodzież o niebezpieczeństwie jakie niesie za sobą używanie narkotyków, spożywanie alkoholu, pamiętajmy, że sprzedawanie czy podawanie alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem, na dyskotekach nie przyjmujmy poczę- stunku czy napoi od nieznajomych, nie pozostawiajmy swojego napoju poza zasięgiem wzroku, przestrzegajmy dziećmi przed kontaktem z obcymi zwierzętami np. wolno biegającymi psami, zadbajmy o swoje mienie, nie pozostawiajmy wartościowych przedmiotów bez nadzoru, wychodząc z domu nie zostawiajmy otwartych okien, wyjeżdżając na dłużej poprośmy rodzinę czy zaufanego sąsiada o zwrócenie uwagi na mieszkanie, sprawdzenie, zaświecenie światła, wyjęcie korespondencji ze skrzynki, zabranie ulotek, nie pozostawiajmy w mieszkaniu kosztowności, wykazujmy ostrożność przy pobieraniu pieniędzy z bankomatu, zwracajmy uwagę, czy nie znajdują się tam dodatkowe nakładki, zasłaniajmy ręką numer pin jaki wybieramy, zachowajmy rozwagę na drodze, pamiętając o obowiązujących przepisach, unikajmy podróżowania przygodnymi środkami lokomocji, w górach poruszajmy się tylko wyznaczonymi szlakami, najlepiej z przewodnikiem, nie idźmy w góry samotnie i pozostawmy komuś informację o trasie planowanej wycieczki, Zwracajmy uwagę na zamieszczane w mediach komunikaty dotyczące bezpieczeństwa!!! BEZPIECZNE WAKACJE 2010! spółdzielnia mieszkaniowa górnik JAK ZMNIEJSZYĆ ZUŻYCIE WODY Warto się zastanowić nad kosztami związanymi z opłatami za wodę - często ilość zużytej wody nie wynika bowiem z naszych autentycznych potrzeb, lecz z pozornie drobnych zaniedbań bądź niedopatrzeń. Największe straty wody to efekt nieszczelnych instalacji i sieci wodociągowych. W przypadku sieci, dbają o nie zakłady wodociągowe. Domowe instalacje, to jednak sprawa ich użytkowników. Zwykle z reakcją na kapiący kran czy cieknącą spłuczkę czekamy kilka tygodni. Przymierzamy się do wymiany uszczelek, tymczasem woda kapie. Jak wyliczono - jeżeli z kranu co 3 sekundy kapie kropla wody, to przez godzinę uzbiera się jej prawie szklanka (0,2 litra), a przez rok 17 stulitrowych wanien. Krople kapiące co 0,5 sekundy to w ciągu godziny około 1,8 litra wody (więcej niż standardowa butelka wody mineralnej), czyli w ciągu roku 158 stulitrowych wanien. Strużka wody grubości około 1 mm cieknąca ze spłuczki to 9 litrów na godzinę i aż 789 stulitrowych wanien w ciągu roku. Średnio każdy z nas zużywa około 400 litrów wody w ciągu dnia, z czego poszczególne czynności wymagają w przybliżeniu następującej ilości wody: do picia i gotowania 6-10 litrów; WC litrów; porządki 5-10 litrów; kąpiel 140 litrów; prysznic litrów; zmywanie naczyń litrów; pranie litrów; mycie samochodów litrów; mycie w umywalce litrów; podlewanie ogródka 5-13 l/m 2 każdorazowo. Jak można zmniejszyć zużycie wody w gospodarstwie domowym? Należy sprawdzać szczelność kranów, kurków i spłuczek w domu. Nawet niewielkie kapanie wody z cieknącego kranu może spowodować zmarnotrawienie sporej jej ilości w ciągu dnia. Kapiący kran widać gołym okiem, w przypadku toalety można wpuścić odrobinę barwnika do spłuczki. Jeżeli barwnik zacznie się pojawiać w misce mimo że nie spłukuje się wody, to znaczy, że w toalecie jest przeciek. Nie należy używać toalety jako popielniczki, czy kosza na śmieci. Za każdym razem, kiedy spłukuje się niedopałek papierosa, chusteczkę higieniczną, czy inne małe odpadki, marnuje się l wody. Przy wymianie spłuczki klozetowej można wybrać taką, która posiada przycisk regulujący ilość spłukiwanej wody. Należy zakręcać kran po każdorazowym użyciu wody oraz nie korzystać z bieżącej wody, kiedy nie jest to konieczne, np. przy myciu zębów, goleniu a zwłaszcza nie myć naczyń pod bieżącą wodą. Naczynia w zmywarce należy myć dopie- ro wtedy, kiedy uzbiera się pełna komora. Należy brać krótsze prysznice. Długie, gorące prysznice powodują marnowanie l wody w ciągu każdej niepotrzebnej minuty. Warto się zastanowić... Ilość wody/10 sekund Należy prać tylko wtedy, gdy ma się wystarczającą ilość odzieży aby wypełniła całkowicie bęben pralki i używać funkcji oszczędnego prania w przypadku mniejszej jej ilości. Strata wody w okresie czasu [krople/strużki] godzina doba rok 7 kropli 0,5 l 12 l 4400 l = 4,4 m 3 10 kropli 0,7 l 17 l 6100 l = 6,1 m 3 12 kropli 0,9 l 22 l 7900 l = 7,9 m 3 17 kropli 1,3 l 31 l l = 11,4 m 3 20 kropli 1,8 l 43 l l = 15,8 m 3 30 kropli 3 l 72 l l = 26,8 m 3 39 kropli 4 l 96 l l = 35 m 3 Strużka wody 1 mm 9 l 216 l l = 78,9 m 3 Strużka wody 1,5 mm 18 l 432 l = 157 m 3 Strużka wody 2 mm 25 l 600 l = 219 m 3 Strużka wody 3 mm 36 l 864 l = 315 m 3 Wydawca: ARR AGROREG S.A., ul. Kłodzka Nowa Ruda, tel Nakład: 4000 egz. Red. naczelny: Jan A. Zieliński; Współpraca: Danuta Bolisęga, Krzysztof Czajka, Marek Niewiadomy; Łamanie: Roman Proszek; Druk: Polskapresse Wrocław Redakcja: Reklama:

15 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 16 (29) sierpnia strefa przemysłowa słupiec Wear Plates Technologies Sp. z o.o., której prezesem jest Wolfgang Rott, prowadzi działalność na terenie NPP od 2004 r. mówi kierownik zakładu Kazimierz Szczotka. Zajmujemy się automatycznym nakładaniem na blachy powłok metodami spawalniczymi napawaniem. Celem napawania jest zwiększenie odporności blach na zużycie ścierne, wibracje, korozję itp., co jest istotne w docelowym ich wykorzystaniu do produkcji zsypów dla przemysłu ciężkiego huty, kamieniołomy, górnictwo, itp. Proces technologiczny oraz stosowane spoiwa to rozwiązania unikatowe, zwiększające kilkakrotnie wytrzymałość naszych blach w porównaniu z wyrobami światowymi podkreśla K. Szczotka. Tak przygotowane elementy trafiają do dalszej obróbki do frmy Eurodur GmbH w Niemczech, a stąd w postaci gotowych wyrobów do odbiorców w Europie, Azji i Afryce. W zakładzie w Słupcu pracuje, w systemie trzyzmianowym, 11osób.

16

Działania dla przedsiębiorców

Działania dla przedsiębiorców Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działania dla przedsiębiorców Polscy przedsiębiorcy mają do wyboru wiele rozmaitych możliwości dofinansowania swoich inwestycji. Większość z nich myśli jednak

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z Nr IF

W Y K A Z Nr IF W lewym górnym rogu dokumentu pieczęć podłużna Burmistrz Lądka-Zdroju. W Y K A Z Nr IF.6840.07.2016.403 z dnia 19 maja 2016 r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lokal użytkowy nr 1U przy ul. Zdrojowej

Bardziej szczegółowo

Nowe dotacje dla obszarów wiejskich. Wpisany przez dr Aleksandra Maciejewska

Nowe dotacje dla obszarów wiejskich. Wpisany przez dr Aleksandra Maciejewska Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki zapowiedział, że w 2011 r. zwiększone zostaną limity środków w ramach najbardziej popularnych działań w PROW 2007-2013. Mikroprzedsiębiorcy i właściciele

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 545/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 545/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 545/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Gdzie szukać pieniędzy? Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Seminarium branży turystycznej Warszawa, 23 września 2011 r. Możliwości pozyskania środków z funduszy wspólnotowych Program

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 108/2015. Starosty Poznańskiego. z dnia 1 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 108/2015. Starosty Poznańskiego. z dnia 1 września 2015 roku Zarządzenie Nr 108/2015 Starosty Poznańskiego z dnia 1 września 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie

Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie Wersja archiwalna Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie BURMISTRZ WOLSZTYNA OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, na własność osobom fizycznym i prawnym nieruchomości stanowiącej

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Adres nieruchomości NOWE n/ Wisłą ul. Bydgoska 11 Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 53,03 m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy o powierzchni użytkowej 10,72

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach PIERWSZY I DRUGI PRZETARG NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH 2016-05-05 OGŁOSZENIE O ORGANIZOWANIU PIERWSZEGO I DRUGIEGO PRZETARGU NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY NIERUCHOMOŚĆ STANOWIĄCA LOKAL MIESZKALNY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00036597/9 lokal

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 153/2014. Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 26 listopada 2014r

ZARZĄDZENIE Nr 153/2014. Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 26 listopada 2014r ZARZĄDZENIE Nr 153/2014 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski w sprawie ogłoszenia III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Miasta Sokołów Podlaski, powołania Komisji przetargowej,

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu Lokale użytkowe do wynajęcia: ul. Głogowska /5, ul. Zwycięstwa 33, ul. Zwycięstwa 1, ul. Zwycięstwa 36 Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Nowe Miasto nad Wartą realizuje następujące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda UCHWAŁA Nr 88/XVI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skórzec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skórzec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Skórzec Nr 37/2015 z dnia 22 października 2015r W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skórzec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM GUBIN UL. KRASIŃSKIEGO 2. i zlokalizuj na mapie. Postąpienie: nie dotyczy

LOKAL MIESZKALNY POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM GUBIN UL. KRASIŃSKIEGO 2. i zlokalizuj na mapie. Postąpienie: nie dotyczy LOKAL MIESZKALNY GUBIN UL. KRASIŃSKIEGO 2 (gmina Gubin, powiat krośnieński, województwo lubuskie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 62,60 m 2, usytuowany na I piętrze budynku,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Nie ma okolice nad Chrzelice

Nie ma okolice nad Chrzelice Nie ma okolice nad Chrzelice Troszkę danych o nas: Chrzelice to wieś najbardziej wysunięta na północ obszaru gmina Biała a położona ona na skraju drogi krajowej relacji Opole Prudnik. Ludność ść: : ok

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. 1. Remont chodnika na ul. Szkolnej. Środki własne Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w kwocie 37.091,45 zł.

INWESTYCJE 2013. 1. Remont chodnika na ul. Szkolnej. Środki własne Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w kwocie 37.091,45 zł. INWESTYCJE 2013 Luty 1. W lutym zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego dotyczącą udzielenia Gminie Grabów nad Prosną dotacji celowej w kwocie 187.500,00 zł na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Torzymia ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Torzymia ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony Burmistrz Torzymia ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony L.p. Lokalizacja Położenie 1. Torzym 2.* Torzym 3. Lubów ul. Świerczewskiego ul. Mickiewicza Nr 10/1 Była hydrofornia na sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU. - max. okres spłaty kredytu do 7 lat - możliwość ustalenia indywidualnego oprocentowania. www.gbsstrzelin.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU. - max. okres spłaty kredytu do 7 lat - możliwość ustalenia indywidualnego oprocentowania. www.gbsstrzelin. DEBATY Lądeckie - pewne informacje [153/2012] nr 511[148/2012] REKLAMA Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział Lądek Zdrój KREDYT GOTÓWKOWY www.gbsstrzelin.pl - max. okres spłaty kredytu do

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XIII/92/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 czerwca 2016 roku WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA 2016-2020 Opracowanie Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu.

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu. O G Ł O S Z E N I E Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102 poz.651 z późn. zm.) oraz 7 zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/187/12 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 30 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/187/12 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 30 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/187/12 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE z dnia 30 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr V/20/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 14 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 14 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia III (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowych, będących własnością

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 222/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 17 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 222/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 17 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 222/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Grunwaldzkiej Nr 7 w Bolesławcu

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

OBIEKT HANDLOWO-USŁUGOWY Z GARAŻEM, PLACEM ORAZ MIESZKANIEM - LEŚNA

OBIEKT HANDLOWO-USŁUGOWY Z GARAŻEM, PLACEM ORAZ MIESZKANIEM - LEŚNA OBIEKT HANDLOWO-USŁUGOWY Z GARAŻEM, PLACEM ORAZ MIESZKANIEM - LEŚNA Idealny obiekt dla przedsiębiorczej i aktywnej osoby. Obiekt handlowy wraz z mieszkaniem, dużym garażem i wybrukowanym podjazdem/miejscem

Bardziej szczegółowo

Droga Regionalna. Stan przygotowań do realizacji inwestycji. Rybnik, 16 listopada 2015 r

Droga Regionalna. Stan przygotowań do realizacji inwestycji. Rybnik, 16 listopada 2015 r Droga Regionalna Racibórz - Pszczyna Stan przygotowań do realizacji inwestycji Rybnik, 16 listopada 2015 r Dlaczego niemożliwe stało się możliwe? do listopada 2014 dziś Budowa drogi nie jest możliwa z

Bardziej szczegółowo

kliniska Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska

kliniska Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska kliniska 20 21 O ośrodku Oferta edukacyjna Nadleśnictwo Kliniska położone jest w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, w południowej

Bardziej szczegółowo

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2016

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2016 Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2016 zagraj w bibliotece 2016-07-01 do 31-07-2016, w godzinach otwarcia biblioteki Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży. W programie

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu

I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu Wersja archiwalna I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu BURMISTRZ WOLSZTYNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI.173.2013 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimnik na lata 2009-2016 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego

ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY SZTABIN w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków 1. Ogólny opis przedsięwzięcia Przykładem dobrej praktyki w zakresie

Bardziej szczegółowo

W terminie do 30 czerwca br. proszę o przesłanie wyników konkursu przeprowadzonego w gminie - do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

W terminie do 30 czerwca br. proszę o przesłanie wyników konkursu przeprowadzonego w gminie - do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. STAROSTWO POWIATOWE w S karżys ku-kam lennej PR.0532.2.2016 Skarżysko-Kamienna, 25.02.2016 r. Urzędy Miasta i Urzędy Gmin Powiatu Skarżyskiego - wg rozdzielnika Uprzejmie informuję, że Świętokrzyska Izba

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji

STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji Załącznik do Uchwały nr XLIV/257/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 października 2013 r. STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Teatr Zdrojowy

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKAL MIESZKALNY WARSZAWA UL. RATUSZOWA 7/9 (gmina Warszawa M., powiat m. Warszawa, województwo mazowieckie) POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcie przedmiotu wynajmu Kliknij i zlokalizuj na mapie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ MIEJSKIE CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA BISTY

OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ MIEJSKIE CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA BISTY OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ MIEJSKIE CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA BISTY Rocznie, w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty, odbywa się ponad 150 imprez, w których uczestniczy ponad trzydzieści tysięcy

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta.

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg 1. ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny na 5 kondygnacji o pow.53,0000m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju

Bardziej szczegółowo

Dni i godziny pracy: poniedziałek:.., wtorek:.., środa, czwartek.., piątek:.., sobota:.., niedziela:.., dodatkowe uwagi:

Dni i godziny pracy: poniedziałek:.., wtorek:.., środa, czwartek.., piątek:.., sobota:.., niedziela:.., dodatkowe uwagi: CHCEMY PRZYCIĄGNĄĆ TURYSTÓW DO NASZEGO REGIONU POMÓŻ NAM WYPEŁNIJ ANKIETĘ SKORZYSTAMY NA TYM WSZYSCY WERSJA ELEKTRONICZNA ANKIETY (edytowalna) do pobrania bezpośrednio pod adresem www.lotmz.org DANE PODMIOTU.

Bardziej szczegółowo

Udział w drogach 20/100 w dz. nr 7/7 143/1000 w dz. nr 10/34 7/100 w dz. nr 27/107 7/100 w dz. nr 27/107 13/1000 w dz. 675

Udział w drogach 20/100 w dz. nr 7/7 143/1000 w dz. nr 10/34 7/100 w dz. nr 27/107 7/100 w dz. nr 27/107 13/1000 w dz. 675 Lp. Gmina Obręb Nr działki ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych

Bardziej szczegółowo

JAK POTROIĆ BUDśET GMINY WIEJSKIEJ

JAK POTROIĆ BUDśET GMINY WIEJSKIEJ JAK POTROIĆ BUDśET GMINY WIEJSKIEJ Czyli od SAPARDU do Funduszy Norweskich Zbigniew Przychodzeń Wójt Gminy Męcinka GMINA MĘCINKA Gmina Męcinka połoŝona jest w centralnej części województwa dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj.

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj. Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Projekty Miasta Kalety

Projekty Miasta Kalety Projekty Miasta Kalety Realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej www.kalety.pl Company LOGO ŚRODKI POZYSKANE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 2013 Miasto Kalety

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

OFERTA Centrum Turystyczno - Sportowe

OFERTA Centrum Turystyczno - Sportowe OFERTA Centrum Turystyczno - Sportowe Najczęściej i najchętniej wybierany ośrodek przez młodych sportowców. Wielokrotny organizator imprez rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej. Za sprawa posiadanej bazy

Bardziej szczegółowo

6. Działalność społeczno-wychowawcza. Na dzień r. 36 osób nie płaciło na działalność społeczno wychowawczą.

6. Działalność społeczno-wychowawcza. Na dzień r. 36 osób nie płaciło na działalność społeczno wychowawczą. 6. Działalność społeczno-wychowawcza Na dzień 31.12.2007 r. 36 osób nie płaciło na działalność społeczno wychowawczą. 93 Imprezy społeczno wychowawcze 94 Cennik wynajmu pomieszczeń Klubu Osiedlowego 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W OŁAWIE POD HASŁEM BEZPIECZNE ZABAWY ZIMĄ

PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W OŁAWIE POD HASŁEM BEZPIECZNE ZABAWY ZIMĄ PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W OŁAWIE POD HASŁEM BEZPIECZNE ZABAWY ZIMĄ TEMAT PÓLKOLONII - OŁAWA MOJE MIASTO TERMINY ORAZ LOKALIZACJA PÓŁKOLONII ZIMOWYCH : I turnus od

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY TORZYM UL. WOJSKA POLSKIEGO 20 Przedmiot wynajmu: (gmina Torzym, powiat sulęciński, województwo lubuskie) Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 78,79m 2 wraz z 2 pomieszczeniem

Bardziej szczegółowo

Piękna Wieś Opolska 2011r.

Piękna Wieś Opolska 2011r. Piękna Wieś Opolska 2011r. Przechód dawniej: Przechod(1306), Prechod(1333), Prschichod(1534), Przychod(1728), Psychod(1883), Waldfurt(1936 Przechód podzielony jest umownie i zgodnie z tradycjąna dzielnice,

Bardziej szczegółowo

B U R M I S T R Z S U L E C H O W A O G Ł A S Z A. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

B U R M I S T R Z S U L E C H O W A O G Ł A S Z A. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż B U R M I S T R Z S U L E C H O W A O G Ł A S Z A I Na własność I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 1. Nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY TORZYM UL. WOJSKA POLSKIEGO 20 Przedmiot wynajmu: (gmina Torzym, powiat sulęciński, województwo lubuskie) Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 72,43m 2 wraz z 2 pomieszczeniem

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY

OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603) oraz 6 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r.

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Poniedziałek, 12 listopada 2012 r. godz. 10:00 Seminarium: Jak stworzyć

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DYSPONUJE BAZĄ 200 MIEJSC NOCLEGOWYCH:

OŚRODEK DYSPONUJE BAZĄ 200 MIEJSC NOCLEGOWYCH: POŁOŻENIE Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Neptun jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych terenów rekreacyjno- wypoczynkowych położonych nad Jeziorem Żywieckim (Beskid Żywiecki). Najpopularniejszym

Bardziej szczegółowo

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strona znajduje się w archiwum. TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9 Przetarg odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00048766/2 lokal mieszkalny położony na parterze (1 kondygnacja)

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Rok 2011 dobiegł końca, był on okresem intensywnej pracy. Najbardziej namacalnym przejawem działalności samorządu są inwestycje, dlatego też chciałbym

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Podedwórze, październik 2014 1. WSTĘP W dniu 24.10.2014 w Urzędzie Gminy w Podedwórzu odbyły się

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY TRZCIEL UL. POZNAŃSKA 2 (gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 84,32m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016

Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016 Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016 Gmina w liczbach: a) POWIERZCHNIA GMINY 12.853 ha (128 km2) b) liczba mieszkańców -5 801 - Stali mieszkańcy Gminy Kargowa - 5801 - miasto - 3708 - wioski

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia - rokowania na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenia - rokowania na sprzedaż nieruchomości Ogłoszenia - rokowania na sprzedaż nieruchomości OGŁOSZENIE Nasz znak:irg. 72241-14/ 44 /04 Maniowy, dnia 04.02.2005 r. Wójt Gminy Czorsztyn działając na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu. Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie o przetargu. Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY Ogłoszenie o przetargu Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż zabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w obrębie Budzisko, gm. Szypliszki Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY WAŁBRZYCH UL. GENERAŁA ANDERSA 140 (gmina Wałbrzych, powiat Wałbrzych, województwo dolnośląskie)

LOKAL MIESZKALNY WAŁBRZYCH UL. GENERAŁA ANDERSA 140 (gmina Wałbrzych, powiat Wałbrzych, województwo dolnośląskie) LOKAL MIESZKALNY WAŁBRZYCH UL. GENERAŁA ANDERSA 140 (gmina Wałbrzych, powiat Wałbrzych, województwo dolnośląskie) Przedmiot wynajmu: - LOKAL MIESZKALNY POŁOŻONY W WAŁBRZYCHU PRZY UL. GENERAŁA ANDERSA 140

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A małe przedsiębiorstwa I. Termin naboru wniosków o dofinansowanie na rok 2011 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania PROW

Stan wdrażania PROW Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stan wdrażania PROW 2007-2013 Zastępca Prezesa ARiMR - dr Zofia Szalczyk Warszawa, marzec 2011 rok Syntetyczne dane o realizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 27 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 27 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, będących własnością Gminy Kowary,

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY. ŁÓDŹ UL. ŻWIRKI 1B m. 6. Zdjęcie przedmiotu wynajmuj na mapie

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY. ŁÓDŹ UL. ŻWIRKI 1B m. 6. Zdjęcie przedmiotu wynajmuj na mapie LOKAL MIESZKALNY ŁÓDŹ UL. ŻWIRKI 1B m. 6 (gmina Łódź, powiat Łódzki, województwo łódzkie) Przedmiot najmu: Lokal mieszkalny nr 6 położony na III piętrze budynku, o powierzchni użytkowej 48,93 m2 wraz z

Bardziej szczegółowo

( mieszkanie - sprzedaż - rynek wtórny) Informacje podstawowe Powierzchnia: Grodków ul. MIESZKANIE Z DOPŁATĄ MDM!!! Województwo: OPOLSKIE

( mieszkanie - sprzedaż - rynek wtórny) Informacje podstawowe Powierzchnia: Grodków ul. MIESZKANIE Z DOPŁATĄ MDM!!! Województwo: OPOLSKIE Dane firmy: Oferent: Pro Consilio Sp. z o. o. ul. Rynek 12 49-200, Grodków tel.: 77 414 20 38 kontakt@proconsilio.pl www.proconsilio.pl Osoba do kontaktu: Katarzyna Najda tel. 77 4142038 e-mail: najda@proconsilio.pl

Bardziej szczegółowo