samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia"

Transkrypt

1 issn miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 16 (29) Bezpłatny informator samorządowy sierpnia 2010 samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia w numerze: E-wydanie Kuriera na stronach: Praktyczne wskazówki i informacje ZUS, Policja, SM Górnik Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej Widoki bez granic Wieści z Gminy Nowa Ruda Info z Radkowa Porady kosmetyczne Rewolucja w dofinansowaniu start upów Wsparcie projektów Iob pożyczki od września 2010 pożyczki dla firm do 200 tys. zł przy oprocentowaniu już od 2%. Kontakt ARR AGROREG S.A. Święto wojska polskiego Pomyślności w życiu osobistym i w codziennej Służbie życzy Redakcja strefa przemysłowa słupiec powstanie Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej Czytaj str. 15 W środę, 28 lipca doszło do podpisania umowy z wykonawcą zadania pn. Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej. Projekt dotyczy modernizacji obiektów sportowych, znajdujących się przy ulicy Kłodzkiej 16 w Słupcu. Czytaj str. 2

2 2 Urząd Miejski w Nowej Rudzie, Rynek Nowa Ruda, tel Kurier Noworudzko-R adkowski nr 16 (29) sierpnia 2010 Strona Urzędu Miasta Nowa Ruda powstanie Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej W SIERPNIU RUSZA KOLEJNE DUŻE ZADANIE W środę, 28 lipca doszło do podpisania umowy z wykonawcą zadania pn. Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej. Projekt dotyczy modernizacji obiektów sportowych, znajdujących się przy ulicy Kłodzkiej 16 w Słupcu. W obecności zastępcy burmistrza Nowej Rudy - Marzeny Wolińskiej, Jana Szeląga - skarb- Gmina Miejska Nowa Ruda realizując szereg dużych projektów dotyczących m.in. poprawy bezpieczeństwa i zmian infrastruktury w mieście uczestniczy w mniejszych, turystycznych, równie ważnych dla regionu przedsięwzięciach. nika miasta oraz Panów Romana Kaczmarka i Mariusza Fleszara (Wydział Infrastruktury i Inwestycji), podpisana została umowa z firmą TAMEX Obiekty Sportowe S.A. Podmiot ten zajmujący się projektowaniem, budową i wyposażaniem obiektów sportowych reprezentował Piotr Krupski, dyrektor Regionu Południowy - Zachód. Jak informuje dyrektor TAMEX -u, pierwsze prace rozpoczną się z końcem sierpnia br. Całkowity zakres prac przewiduje: wymianę nawierzchni płyty głównej boiska (na sztuczną), budowę bieżni oraz montaż urządzeń lekkoatletycznych. Ponadto powstaną 2 boiska do piłki plażowej, boisko Widoki bez granic Jednym z nich jest obecnie rozpoczęty projekt pn. Widoki bez granic. Partnerami tych działań są: Gmina Radków, Miasto Broumov oraz Park Narodowy Gór Stołowych. Projekt obejmuje obszar zawarty pomiędzy miejscowościami: Radków, Broumov i Nowa Ruda. Punktami ograniczającymi są trzy główne punkty widokowe (odpowiednio) na Szczelińcu Wielkim, przy Hladomorni na murach obronnych oraz na górze Wszystkich Świętych. Wyznaczony w ten sposób rejon powoduje połączenie okolic trzech w/w miast, a co za tym idzie wytyczenie zamkniętego obszaru turystycznego. Lokalizacja punktów widokowych została zaplanowana w ten sposób, że z każdego z nich widoczny jest zawierający się między nimi rejon. Ponadto każde z tych miejsc będzie wyposażone w tablice informacyjne, z których będzie można pozyskać wiadomości na temat dwóch pozostałych lokalizacji oraz na temat obszaru, który obejmują. Główne cele współuczestniczących w projekcie stron, to: integracja przygranicznych miejscowości, rozpropagowanie terenów zawartych między punktami widokowymi, a tym samym zwiększenie atrakcyjności regionu. Dodatkowym atutem Widoków bez granic jest zbliżenie wielofunkcyjne i 2 parkingi. Przeprowadzona zostanie modernizacja trybun, wykonana kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniami i położona sieć energetyczna wraz z oświetleniem. Dzięki staraniom władz miasta oraz przy dużym wsparciu Poseł Moniki Wielichowskiej, początkowa kwota dofinansowania z 1 mln. turystów do miejscowej flory i fauny. Głównym działaniem projektowym miasta Nowa Ruda jest odnowa zabytkowej wieży widokowej z czerwonego piaskowca. Wyremontowany punkt widokowy na polskie i czeskie góry będzie stanowił produkt turystyczny na pograniczu. Założeniem projektu jest stworzenie produktu turystycznego ogólniedostępnego dla turysty i bezpłatnego. W ramach odnowy wieży zostaną wykonane: wymiana konstrukcji dachu, remont ścian z czerwonego piaskowca, odtworzenie płaskorzeźby w kamieniu, remont schodów wraz z tarasem, remont balustrad, odbudowa wiaty schronowej, wykonanie płytkowania z piaskowca tarasu ziemnego i wiaty schronowej, wykonanie instalacji odgromowej, remont murków oporowych wraz ze schodami, palenisko z wiatą, ławy turystyczne, stoły turystyczne. Prace remontowe pozwolą stworzyć atrakcję turystyczną, charakteryzującą pogranicze jako teren zielony, górzysty i otwarty dla każdego turysty. Udział Miasta Nowa Ruda, w projekcie Widoki bez granic wynosi ,54 euro Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska tys., wzrosła do 4 mln.279 tys. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Wakacje, to czas kiedy dzieci wyjeżdżają na różnego rodzaju kolonie i obozy. Są jednak dzieci, które nigdzie nie wyjeżdżają. Często bywa tak, że takie dzieci nie mają co zrobić z nadmiarem wolnego czasu. Po raz ósmy już Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie zorganizował w okresie letnim półkolonię dla swoich uczniów. Przedsięwzięcie sfinansowane zostało ze środków publicznych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Rudzie. Półkolonia zrealizowana była pod hasłem Bądź sobą w dniach od 19 lipca lipca 2010 r. Z tej formy wypoczynku skorzystało 45 dzieci. Dzieci przebywały na półkolonii od godz do Dzieci mogły ciekawie spędzić Zmodernizowany kompleks sportowy stanowić będzie kompletne zaplecze treningowe dla mieszkańców Nowej Rudy i okolic, a także grup sportowych z całej Polski. Półkolonie Letnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie czas, a wychowawcy mogli realizować jeden z głównych celów, jakim było ukazanie dzieciom ciekawych form spędzania czasu wolnego. Na zajęciach tych dzieci zapoznawały się z podstawowymi informacjami o środkach uzależniających i zagrożeniach jakie ze sobą niosą. Zajęcia prowadzone w formie gier i zabaw miały uczyć wchodzenia w pozytywne relacje z innymi, współdziałania, asertywności, kształtowanie postaw empatii, reagowania na przemoc i radzenia sobie z agresją. 23 lipca 2010 r., dzieci wzięły udział w Grze Plenerowej Sprytne Zwierzaki prowadzonej przez studentki AWF we Wrocławiu. Program obfitował w wycieczki krajoznawcze m.in. do: Karkonoskiego Parku

3 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 16 (29) sierpnia Strona Urzędu Miasta Nowa Ruda Urząd Miejski w Nowej Rudzie, Rynek Nowa Ruda, tel POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010 POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010 jest pierwszym spisem realizowanym od czasu wstąpienia Polski do UE. Spis będzie się odbywał równolegle we wszystkich państwach członkowskich. Podstawa prawna do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010: Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku (Dz.U.Nr 126, poz.1040); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych przewi- dzianych do aktualizacji przez urzędy gmin w wykazie gospodarstw rolnych (Dz.U.Nr 195, poz. 1506); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r. (Dz.U.Nr 205, poz. 1582); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji propagujących idee powszechnego spisu rolnego w 2010 r. ( Dz.U.Nr 68, poz. 437); Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie nadań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88. Powszechny Spis Rolny 2010 zostanie przeprowadzony w celu: dostarczenia informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską; zapewnienia bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej wsi; analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat ; wykonania zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne); aktualizacji pospisowej statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i leśnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych). Powszechny Spis Rolny 2010 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 31 października 2010 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. godz Powszechnym Spisem Rolnym 2010 zostaną objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Narodowego, Exploraparku w Wałbrzychu, Cyrklandu w Karpaczu, Parku Krajobrazowego Gór Sowich, ponadto były liczne wyjazdy na basen kryty do CTS Słupiec. Wychowawczynie, panie Halina Gajcy, Magdalena Cyga i Grażyna Krzysztofik stworzyły dzieciom możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego. Dzięki urozmaiconemu programowi zajęć możliwe stało się wzbogacenie zainteresowań dzieci, prezentacja wzorców spędzania czasu wolnego, skierowanie energii dzieci w bezpiecznym kierunku. Podczas półkolonii zapewniono uczestnikom racjonalne odżywianie a także rozszerzono wiedzę dzieci na temat przepisów Kodeksu Drogowego i zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu i narkotyków. Należy podkreślić, iż doświadczenia tego i zeszłych lat udowodniły, iż idea zapewnienia dzieciom możliwości powitania wakacji w takiej formie jest trafiona. Duża frekwencja na wszystkich zajęciach, pozytywne reakcje dzieci i ich rodziców oraz podziękowania składane na ręce opiekunów dowodzą, iż tę tradycję należy kontynuować i rozwijać w latach przyszłych. Grażyna Krzysztofik Wakacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej Okres wakacji to czas wyjazdów, podczas których bardzo często towarzyszy nam książka. Jeżeli jednak nigdzie się nie wybieramy, upał zdążył znurzyć a kąpielisko nie cieszy jak na początku - idealną alternatywą jest wizyta w bibliotece. Tysiące książek, przyjemny chłód i spokój, o który tak trudno zwłaszcza podczas wakacji. Noworudzka książnica wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci i młodzieży, stworzyła zony multimedialne. Filia MBP w Słupcu, może pochwalić się odnowionym pomieszczeniem, do aktywnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież - zwłaszcza w okresie letnim. Wyremontowane, niedostępne do tej pory dla czytelników miejsce, wyposażone zostało w komputery, gry telewizyjne (play station) oraz miejsce do projekcji filmów. - Strona multimedialna biblioteki, przyciąga coraz szersze rzesze młodych czytelników - przekonuje Sławomir Drogoś, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie. - Dążymy do modyfikacji wizerunku biblioteki od tej stricte książkowej, do miejsca, w którym za darmo poserfujesz po internecie, rozerwiesz się grając ze znajomymi w gry, czy wysłuchasz audiobooka. Oczywiście w ofercie biblioteki książka jest najważniejsza, jednak poszerzamy ją o inne elementy - kontynuuje S. Drogoś. - Naszym celem jest poszerzenie spectrum możliwości, które jako biblioteka jesteśmy w stanie zaoferować, także w czasie wakacji. Modernizując kolejne pomieszczenia, przystosowujemy się do nowych realiów, chcąc stworzyć bibliotekę przyjazną każdemu odbiorcy - podsumowuje dyrektor MBP. Dwunastoletni Jakub i Władek są częstymi gośćmi biblioteki w Słupcu. - Lubimy tutaj przychodzić, posiedzieć w internecie, poszukać ciekawych rzeczy, albo pograć z kolegami. Jeżeli nudzimy się w czasie wakacji to przychodzimy tutaj - mówi Jakub. - Często w roku szkolnym, korzystamy z internetu żeby odrobić lekcje, albo wypożyczyć lekturę - dodaje Władek. - Zawsze są z nami koledzy, ale wyjechali na wakacje - dodają chłopcy. Zapełnione pomimo ładnej pogody stanowiska komputerowe i ciągle zmieniające się twarze młodych osób - to dowód, że multimedialna biblioteka to świetny sposób na spędzanie wakacji. Godziny otwarcia (w czasie wakacji): MBP Nowa Ruda: poniedziałek - piątek godz MBP Filia Słupiec: poniedziałek - piątek godz

4 4 Urząd Miejski w Nowej Rudzie, Rynek Nowa Ruda, tel Kurier Noworudzko-R adkowski nr 16 (29) sierpnia 2010 Strona Urzędu Miasta Nowa Ruda BURMISTRZ MIASTA Nowej Rudy o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej na terenie miasta Nowa Ruda. ul. Krańcowa nr 7/18 lokal mieszkalny o powierzchni 22,78 m², udział w częściach wspólnych 17/1000, KW 7825 CENA WYWOŁAWCZA: ,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) w tym: 400,00 zł za grunt OPIS nieruchomości : Lokal położony jest na drugim piętrze budynku i składa się z jednego pokoju. Wc do wspólnego użytku położone jest poza lokalem. Standard wykończenia jest zły. Ściany wykończone tynkami cementowo - wapiennymi, ślady zawilgoceń i spękania tynku. Powłoki malarskie zabrudzone. Podłogi drewniane. Stolarka drzwiowa w lokalu jest typowa drzwi drewniane. W otworach okiennych zamontowane są okna drewniane. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodno kanalizacyjną, punkt czerpalny wody i odpływ ze zlewu bez armatury. Ogrzewanie lokalu jest piecowe. Wspólnota Mieszkaniowa budynku Krańcowa nr 7 podjęła uchwałę na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego na remont dachu przewidywany koszt ok ,00 zł Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nią. I przetarg odbędzie się dnia 17 września 2010 r. o godz w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1, Sala nr 308 Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 9 sierpnia 2010 r. do dnia 9 września 2010 r. Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej (tj ,00 zł) w gotówce do dnia 13 września 2010 r. do godz w kasie Urzędu Miasta lub w Banku Zachodnim WBK S.A. O/Nowa Ruda na konto: Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik składa do Burmistrza Miasta w Nowej Rudzie w terminie 7 dni od dnia zakończenia przetargu. Bliższych informacji na temat przetargu udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie Rynek nr 11, pok. nr 109, tel LOKAL ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY DO OGLĄDA- NIA DNIA 8 WRZEŚNIA 2010 R. W GODZ * * * BURMISTRZ MIASTA Nowej Rudy o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej na terenie miasta Nowa Ruda. ul. Cmentarna nr 1/10 lokal mieszkalny o powierzchni 70,26 m², udział w częściach wspólnych 7/100, KW CENA WYWOŁAWCZA: ,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych). OPIS nieruchomości : Lokal położony jest na drugim piętrze budynku. Składa się z trzech pokoi, kuchni i łazienki. Rozkład funkcjonalny pomieszczeń jest przeciętny przechodnia, ciemna kuchnia, brak przedpokoju. Standard wykończenia jest słaby. Na ścianach w pomieszczeniach tynki cementowo - wapienne z powłokami malarskimi emulsyjnymi lub z tapetą. W kuchni i łazience okładziny ścienne z płytek ceramicznych. Podłogi drewniane, pokryte wykładziną PCV, w łazience terakota. Stolarka drzwiowa w lokalu jest typowa drewniana. W otworach okiennych zamontowane są okna PCV i drewniane. Lokal wyposażony jest w instalację wodno kanalizacyjną i eklektyczną. Obecnie brak ogrzewania. Wspólnota Mieszkaniowa w/w budynku podjęła uchwałę o wykonaniu remontu klatki schodowej i drzwi wejściowych do budynku. Nieruchomość stanowiącą przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nią. I przetarg odbędzie się dnia 3 września 2010 r. o godz w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, Sala nr 308. Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej (tj ,00 zł) w gotówce do dnia 30 sierpnia 2010 r. do godz. 14 tej w kasie Urzędu Miasta lub w Banku Zachodnim WBK S.A. O/Nowa Ruda na konto: Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik składa do Burmistrza Miasta w Nowej Rudzie. Bliższych informacji na temat przetargu udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie Rynek nr 11, pok. nr 109, tel LOKAL MOŻNA OGLĄDAĆ DNIA 25 SIERPNIA 2010 r. W GODZ O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, dnia 20 lipca 2010 r. został wywieszony wykaz niżej wymienionych nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, będący załącznikiem od nr 1 do nr 2 Zarządzenia Nr 122/10 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 20 lipca 2010 r. ul. Piastów nr 28/3 ul. Słupiecka nr 1/I/2 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r., Dz.U. Nr 261, poz z późniejszymi zmianami/ mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, dnia 22 lipca 2010 r. został wywieszony wykaz niżej wymienionej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, będący załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 123/10 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 22 lipca 2010 r. ul. Szpitalna nr 5/II/14. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r., Dz.U. Nr 261, poz z późniejszymi zmianami/ mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 2 września 2010 r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, dnia 22 lipca 2010 r. został wywieszony wykaz niżej wymienionej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, będący załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 124/10 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 22 lipca 2010 r. ul. Piastów nr 2 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r., Dz.U. Nr 261, poz z późniejszymi zmianami/ mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 2 września 2010 r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, dnia 26 lipca 2010 r. został wywieszony wykaz niżej wymienionych nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, będący załącznikiem od nr 1 do nr 2 Zarządzenia Nr 127/10 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 26 lipca 2010 r. ul. Topolowa nr 1/I/2 ul. Akacjowa nr 2/II/2 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r., Dz.U. Nr 261, poz z późniejszymi zmianami/ mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 6 września 2010 r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, dnia 29 lipca 2010 r. został wywieszony wykaz niżej wymienionej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, będący załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 128/10 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 29 lipca 2010 r. ul. Górnicza nr 15/4 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r., Dz.U. Nr 261, poz z późniejszymi zmianami/ mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 9 września 2010 r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, dnia 29 lipca 2010 r. został wywieszony wykaz niżej wymienionej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, będący załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 129/10 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 29 lipca 2010 r. ul. Akacjowa nr 7/II/4 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r., Dz.U. Nr 261, poz z późniejszymi zmianami/ mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 9 września 2010 r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, dnia 29 lipca 2010 r. został wywieszony wykaz niżej wymienionej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, będący załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 130/10 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 29 lipca 2010 r. ul. T. Kościuszki nr 13/2 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r., Dz.U. Nr 261, poz z późniejszymi zmianami/ mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 9 września 2010 r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1. Biuro Organizacji Pozarządowych w noworudzkim Ratuszu Rynek 1/1 tel Związek Emerytów i Rencistów Dyżury: wtorek, godz piątek godz Związek Inwalidów Wojennych RP Dyżury: środa godz Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Dyżury: czwartek godz Noworudzkie Stowarzyszenie Pro Publico Bono Dyżury: poniedziałek godz środa godz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Nasza Nadzieja Dyżury: poniedziałek godz Noworudzkie Koło PKE Dyżury: poniedziałek godz Więcej informacji o działalności noworudzkich organizacji można znaleźć na stronie internetowej: Telefony Alarmowe TELEFON ALARMOWY POLICJA Komisariat Policji w Nowej Rudzie STRAŻ MIEJSKA , STRAŻ POŻARNA Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Nowej Rudzie POGOTOWIE RATUNKOWE Baza pogotowia w Nowej Rudzie POGOTOWIE GAZOWE Nowa Ruda POGOTOWIE ENERGETYCZNE Nowa Ruda POGOTOWIE WODOCIĄGOWE Nowa Ruda Awarie związane z oświetleniem ulicznym należy zgłaszać: - do godz do Urzędu Miasta pod numerem po godz do Straży Miejskiej pod numerem

5 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 16 (29) sierpnia Fitohormony i wpływ hormonów na skórę. Na zdrowie i wygląd skóry wpływa wiele czynników pochodzenia zewnętrznego i wewnętrznego. Jednym z nich jest działanie hormonów, specjalnych substancji, które w organizmie pełnią bardzo ważne funkcje regulacyjne. Hormony uczestniczą w większości najważniejszych procesów przebiegających w ludzkim ciele wpływają na takie zjawiska jak rozmnażanie, rozwój, wzrost, metabolizm i skład chemiczny płynów ustrojowych. Są substancjami niezwykle silnie działającymi wystarczy nawet niewielka ich ilość, by spełniały swoje zadanie. Z drugiej strony nawet nieznaczne zaburzenia w precyzyjnej gospodarce hormonalnej, związane choćby ze zmianą trybu życia czy stresem, mogą powodować niedobór lub nadmiar ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH BOŻKÓW 89 A tel. (074) , kom , fax. (074) PROWADZI NABÓR NA ROK SZKOLNY 2010/2011 DO SZKOŁY: 1. Dziennej (dla młodzieży) TECHNIKUM - w zawodzie: technik żywienia i gospodarstwa domowego ZASADNICZEJ SZKOŁY WIELOZAWODOWEJ 2. Zaocznej (dla dorosłych) SZKOŁY POLICEALNEJ - w zawodzie: rolnik technik rolnik technik turystyki wiejskiej Rekrutacja trwa do r. BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY TEL hormonów, a jedno i drugie zjawisko jest niekorzystne ze zdrowotnego punktu widzenia. Szefem całego układu hormonalnego jest przysadka mózgowa, która wydziela hormony tropowe, te zaś docierają do odpowiednich gruczołów dokrewnych lub tkanek i przekazują informacje o konieczności uwalniania poszczególnych hormonów. Na skórę wpływa kilka hormonów: androgeny (hormony męskie), melatonina, DHEA, w pewnym stopniu hormon wzrostu, jednak przede wszystkim estrogeny i progesteron, czyli hormony żeńskie. Najważniejsze hormony mające wpływ na skórę, to: DHEA (dehydroepianandrosteron), produkowany przez nadnercza, nazywany jest hormonem młodości, ponieważ opóźnia proces starzenia. Z wiekiem jednak jego stężenie maleje. Porady kosmetyczne z Instytutu Urody Prestige ESTROGENY, żeńskie hormony płciowe, wydzielane są przede wszystkim przez jajniki. Hormony te, wpływają na syntezę kolagenu, na poziom nawilżenia naskórka oraz na ilość wydzielanego serum, przyczyniając się do zabezpieczenia skóry przed utratą wody. Nadmiar estrogenów w stosunku do progesteronu powoduje niszczenie włókien kolagenu podtrzymujących tkankę łączną, czego efektem jest powstanie cellulitu. Z wiekiem poziom estrogenów obniża się, co ma wpływ na wiele objawów charakterystycznych dla tego okresu życia, w tym również na powstawanie zmarszczek, zmniejszenie zwartości i napięcia skóry. Przyjmuje się, że następuje to około 40-45, roku życia, czyli wraz z początkiem menopauzy. Oczywistym skutkiem wiedzy na temat hormonów było stworzenie kosmetyków zawierających hormony, by uzupełnić ich niedobór w skórze. Na początku XX wieku stosowano, z bardzo obiecującymi rezultatami, hormony zwierzęce. Obecnie nie jest to możliwe ze względów etycznych i zdrowotnych. Stosowanie w recepturach kosmetyków hormonów pochodzenia zwierzęcego i ludzkiego jest zabronione w większości krajów. Firmy kosmetyczne od dawna w recepturach swoich produktów umieszczają roślinne odpowiedniki hormonów, tzw. fitohormony, czyli związki chemiczne obecne w roślinach i pełniące podobne funkcje jak hormony w organizmie ludzkim. Rzecz jasna, fitohormony działają znacznie słabiej niż hormony ludzkie i zwierzęce, ale dzięki temu są też bezpieczniejsze. W odkryciu dobroczynnego działania roślinnych hormonów pomogła obserwacja trybu życia kobiet w Azji. Znacznie rzadziej cierpią one na objawy menopauzy, mniej spotykane są tam również przypadki nowotworu piersi i osteoporozy. Jak wykazały badania, spowodowane jest to wysokim udziałem w ich diecie produktów takich jak soja, siemię lniane, czyli bogatych źródeł właśnie fitohormonów. Produkty zawierające fitohormony przeznaczone są dla skóry dojrzałej, która zdradza już objawy starzenia się zmniejszenie grubości naskórka, pogorszenie nawodnienia, redukcję ilości kolagenu i elastyny, przebarwienia, osłabienie funkcji gruczołów potowych i łojowych oraz obniżenie odporności na agresywne czynniki zewnętrzne. Objawy te mogą również pojawiać się u osób młodszych pod wpływem zewnętrznych czynników powodujących przyspieszone starzenie się skóry nadmiaru promieniowania UV, zanieczyszczenia środowiska, palenia papierosów i stresującego trybu życia. Dla tych właśnie osób przeznaczone są kosmetyki zawierające fitohormony. Najpopularniejsze źródła fitohormonów wykorzystywane w kosmetyce, których ekstraktów należy szukać w składzie produktów pielęgnacyjnych to: soja, chmiel, kiełki pszenicy, lukrecja, szałwia, cyprys, koniczyna czerwona. Zapraszamy na bezpłatne konsultacje kosmetyczne, rejestracja tel Małgorzata Jankowiak Kosmetolog Instytut Urody Prestige Nowa Ruda-Słupiec ul. Kłodzka 22 budynek Centrum Biznesu i Innowacji tel / wew.31 ZAPRASZAMY DO SAUNY! Tylko u nas IPL (zabiegi laseroterapii) promocyjne ceny, umów się już dziś!

6 6 ul. Niepodległości Nowa Ruda tel: Kurier Noworudzko-R adkowski nr 16 (29) sierpnia 2010 Strona Urzędu Gminy Nowa Ruda LETNI FESTYN W sobotę i niedzielę lipca br. na placu zabaw w Sołectwie Koszyn odbył się letni festyn zorganizowany przy współudziale sołtysa wsi Zbigniewa Węglarza oraz Rady Sołeckiej. Mimo niesprzyjającej pogody mieszkańcy wsi oraz goście z pobliskich okolic nie zawiedli, przybywając licznie na imprezę. Wszyscy zebrani doskonale bawili się przy dźwiękach muzyki w wykonaniu Pana Krzysztofa Więckiewicza. Przez cały czas trwania festynu chętni zajadali się pyszną grochówką, hamburgerami, pieczonymi kiełbaskami, fryt- Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich Serdecznie Zaprasza wszystkie dzieci do udziału w zajęciach organizowanych od poniedziałku do piątku w godzinach od do Biblioteka czeka - książka czeka. W programie zajęć między innymi: kami, słodyczami oraz raczyli zimnymi i ciepłymi napojami serwowanymi przez organizatorów. W ciągu dwóch dni trwania imprezy uczestnicy bawili się na świeżym powietrzu do białego rana. Rozmowom i żartom nie było końca. Właśnie takie festyny jak w Koszynie pokazują, że nawet najgorsza pogoda nie jest w stanie zepsuć dobrej zabawy. Kalina Węglarz Czy to słońce, czy to deszcz w Bibliotece fajnie jest Spacerkiem po rymach Juliana Tuwima, czyli Czytanie na zawołanie, Brzechwa znany i lubiany konkurs recytatorski z okazji 110 rocznicy urodzin pisarza, Baśnie i opowiadania z naszej okolicy poznajemy legendy o Dolnym Śląsku, wykonanie sówki z masy solnej, Czy Andersen lubił szpinak, konkursy literackie i plastyczne na podstawie znanych baśni, Zajęcia plastyczno- -literackie: wykonywanie ilustracji do ulubionych książek różnymi technikami plastycznymi, projekty zakładek do książek, portrety bohaterów literackich, kartki z wakacji, ramki do zdjęć i wiele innych, Gry multimedialne, zabawy, zgaduj-zgadula, rebusy, krzyżówki, Moja rodzinka i ja wykonanie komiksu przedstawiającego jeden dzień z życia rodziny podczas wakacji, Co warto zobaczyć w mojej miejscowości, konkurs fotograficzny na najciekawszy zakątek mojego regionu, Wygibusek zabawy sportowo-ruchowe i wiele innych. Zapraszamy!!! INNE OBLICZE ULICY FABRYCZNEJ Od czterech lat przy Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda prężnie działa Klub Seniora. Dojrzali mieszkańcy Ludwikowic Kłodzkich regularnie spotykają się, organizują wycieczki, uczestniczą w życiu kulturalnym swojej miejscowości i gminy. Założycielem (wraz z Zofią Szwec i Mieczysławem Rudnickim) i szefem grupy jest Pan Andrzej Nadarzyński - mieszkaniec ulicy Fabrycznej, który postanowił udokumentować zarówno miejsce swojego zamieszkania, jak i ważniejsze elementy pejzażu Gminy Nowa Folklor przy granicy Kolejna edycja tej imprezy odbędzie się na terenie siedziby Nadleśnictwa Jugów. W programie przewidziano występy Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Nowa Ruda, prezentacje zespołów folklorystycznych z Meksyku, Ukrainy, Słowenii i Włoch, występ kabaretu Babeczki z rodzynkiem oraz koncert zespołu Maraquja. Na zakończenie, około godziny planowany jest pokaz sztucznych ogni. Wstęp wolny Bieg na Wielką Sowę Na pięknej trasie wiodącej od CRK Harenda w Ludwikowicach Kłodzkich do szczytu Wielkiej Sowy odbędzie się pierwsza edycja Biegu Alpejskiego na Wielką Sowę, będącego jednocześnie Otwartymi Mistrzostwami Dolnego Śląska w Biegu Ruda. Malarstwem zajął się w 2001 roku. Do tej pory stworzył kilkadziesiąt obrazów, z których część trafiła do prywatnych kolekcji. Dużą część swojej twórczości Pan Andrzej postanowił udostępnić dla zwiedzających, skutkiem czego w korytarzu budynku przy ul. Fabrycznej 29/12 powstała Mała Galeria Obrazów. Otwarta jest codziennie. Podzielona została na część poświęconą Ludwikowicom Kłodzkim (zwłaszcza ulicy Fabrycznej) jak i na część przedstawiającą pozostałe, warte uwagi miejsca na terenie miasta i gminy Nowa Ruda. Warto wspomnieć, że autor kilkakrotnie miał już okazję prezentować swoją twórczość na wystawach m.in. w Nowej Rudzie (Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury), Kłodzku, Jugowie, Radkowie i Ludwikowicach Kłodzkich (Centrum Kultury). W ostatnim czasie Pan Andrzej postanowił zachęcić turystów do zwiedzania jego galerii. Właśnie powstają tabliczki informacyjne (staną przy drogach), które ułatwią dojazd do galerii. Piotr Postrożny IMPREZY W MIESIĄCU SIERPNIU Alpejskim. Niemal 9-cio kilometrowa trasa (dokładnie 8,8 km) wiedzie od CRK Harenda w Ludwikowicach Kłodzkich (tam znajduje się start oraz baza organizatorów, tam też nastąpi oficjalne zakończenie imprezy i wręczenie nagród) na szczyt Wielkiej Sowy. Różnica wzniesień wynosi 475 metrów (5,4 %). Trasa zawodów przebiega przez drogi publiczne (w tym asfalt o długości 3,5 km) oraz drogi leśne. Meta usytuowana jest na wysokości 1015 m n.p.m. Bieg na Wielką Sowę otrzymał najwyższą kategorię S oraz zaliczany jest do MONTRAIL - Ligi Biegów Górskich Patronat nad imprezą objął Rafał Jurkowlaniec - Wojewoda Dolnośląski. Wśród nagród ufundowanych przez organizatorów znajdują się zarówno gratyfikacje pieniężne, jak i nagrody rzeczowe. Wszelkie szcze- góły dotyczące rejestracji (także rejestracja on-line) oraz poszczególnych punktów regulaminu znajdują się na specjalnie stworzonej stronie internetowej pod adresem Rock Stok Pierwsza edycja polsko - czeskiej imprezy rockowej na terenie Gminy Nowa Ruda. Miejscem koncertów będzie boisko w Jugowie. Na dużej scenie zaprezentują się rockowe kapele z Polski i Czech. W tej chwili trwają rozmowy z poszczególnymi wykonawcami, szczegóły podane zostaną wkrótce na stronie internetowej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda - nowaruda.pl. Wstęp na koncerty będzie bezpłatny, a przewidywane godziny trwania imprezy to

7 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 16 (29) sierpnia ul. Asnyka 2 (os. Waryńskiego) Nowa Ruda godz. otwarcia: w sob tel ul. Kłodzka 7b Nowa Ruda godz. otwarcia: w sob tel ul. Piłsudskiego Nowa Ruda godz. otwarcia: w sob tel

8 MIASTO NOWA RUDA GMINA NOWA RUDA MIASTO I GMINA RADKÓW 8 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 16 (29) sierpnia 2010 UWAGA PROMOCJA ZNIŻEK W OC DLA NOWYCH KLIENTÓW!!! JEŚLI MASZ WIĘCEJ NIŻ 35 LAT I JESTEŚ WŁAŚCICIELEM LUB UŻYTKOWNIKIEM POJAZDU OD 36 M-CY OTRZYMASZ U NAS 60% ZNIŻKI W OC!!! Dodatkowe zniżki możliwe do uzyskania: - za posiadanie dziecka do 12 lat - 15% - za okazanie potwierdzenia opłaty za grunty rolne 30% - zniżka SENIOR dla osób w wieku lat 30% Dodatkowo zawierając ubezpieczenie OC lub AC otrzymasz bon promocyjny w wysokości 30%, na ubezpieczenie domu lub mieszkania i na ubezpieczenie turystyczne WARTA TRAVEL Nowa Ruda, Rynek 10A tel , (wejście od ul. Bohaterów Getta) PRZYJDŹ I SPRAWDŹ - ZAPRASZAMY Zapraszamy do naszych punktów obsługi: Nowa Ruda, ul. Niepodległości 6-9 tel (II piętro - nad wydz. komunikacji) Oliwia Dominik Konefał Bramy i ogrodzenia-usługi ogólnobudowlane Zakres prac: ocieplenia i elewacje budynków, usługi wykończeniowe, roboty remontowe i modernizacyjne, instalacje elektryczne-wod.-kan., CO, ogrodzenia z elementami kutymi, przęsła ogrodzeniowe, furtki, bramy przesuwne i rozwierne itd Nowa Ruda, Os. Wojska Polskiego 9/9 tel , Bezpłatny informator samorządowy Redakcja: Reklama: Zapraszamy do reklamy! RESTAURACJA PARKOWA - HOTEL Część hotelowa: 18 pokoi 1, 2, 3 i 4 - osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym, telewizją oraz dostępem do internetu. Części restauracyjna składa się z trzech sal: Bankietowej (100 osób); kominkowej (25 osób); Drink - baru. Polecamy pyszne dania kuchni polskiej i europejskiej, a urozmaicony bufet śniadaniowy wliczony jest w cenę noclegu. Przy restauracji znajduje się taras, letni ogródek oraz parking. Zapraszamy KONTAKT: ARR AGROREG S.A. ul. Kłodzka 27 do współpracy! wynajem sal Nowa Ruda, tel szkoleniowo-konferencyjnych Nazwa sali: Panorama Ilość miejsc: 14 Powierzchnia: 42 m 2 Długość: 7 m Szerokość: 6 m Nazwa sali: universum Ilość miejsc: Powierzchnia: 70 m 2 Długość: 12 m Szerokość: 6 m Nazwa sali: economy Ilość miejsc: Powierzchnia: 60 m 2 Długość: 10 m Szerokość: 6 m

9 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 16 (29) sierpnia Oferta ważna do 14 sierpnia kiełbasa podwawelska wiejskie pyszności 9,99 1 kg 15,99 10,99 1 kg Pomidory luz szynka wieprzowa z kością i ze skórą 8,99 1 kg Zapraszamy do współpracy Producentów warzyw i owoców. Kontakt z kierownictwem sklepu. boczek krojony bez żeberek * w przyprawie Promar 2,99 1 kg Banany luz 3,49 1 kg Nowa Ruda, ul. Kłodzka 14a zapraszamy pon. sob , niedz Tanie rozwiązanie na każde mieszkanie 184,90 ul. Kłodzka 14b Nowa Ruda-Słupiec tel ,90 od 24,99 biurko zbyszek olcha Lampki biurkowe biurko narożne 199,90 biurko adaś olcha od 14,99 Oferta ważna do wyczerpania zapasów Lampki nocne

10 10 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 16 (29) sierpnia 2010

11 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 16 (29) sierpnia Strona Urzędu Miasta i Gminy Radków Urzad Miasta i Gminy Radków; ul. Rynek 1 tel Ludowy Zespół Katarzynki Zespół powstał w 1994 roku. Wykonuje piosenki i pieśni wszystkich regionów, a szczególnie bliski jego sercu jest folklor Ziemi Sądeckiej. Założyła go pani Katarzyna Jarosz, do dziś opiekująca się zespołem, której imię w 2005 r. uhonorowano w oficjalnej nazwie Katarzynki. Zespół występuje na imprezach lokalnych, gminnych i powiatowych. Często koncertuje po sąsiedzku w czeskim Bezdĕkovie. Bierze udział w przeglądach zespołów ludowych, otrzymując zaszczytne miejsca i wyróżnienia. Na 6. przeglądzie zespołów ludowych w Pstrążnej zajął 2. miejsce. W miesiącu lipcu ze- spół gościł na Kaszubach, w zaprzyjaźnionej gminie Czarna Dąbrówka, która jest miastem partnerskim Gminy Radków. Zespół składa się z grupy Biblioteka Miejska w Broumovie we współpracy z biblioteką w Radkowie w sierpniu (br.) zorganizowała wystawę książek regionalnych regionu radkowskiego pn. Radków i pogranicze polskie. Książki zostały zebrane przez dyrektora radkowskiej biblioteki i pochodzą ze zbiorów własnych oraz zasobów informacji turystycznej w Radkowie. Ze względu na zainteresowanie wystawa zostanie przedłużona i będzie można ją oglądać do końca sierpnia w czytelni (pełniącej jednocześnie funkcję galerii) broumovskiej biblioteki. Wydarzenie reali- wokalnej i kapeli. Kierownikiem Zespołu jest Stanisław Bury. Nasze książki w Czechach zowane jest w ramach mikroprojektu Współpraca bibliotek Radków -Broumov i jest dofinansowane ze środków EFRR za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Jednocześnie jest to zwiastun wspólnych działań, które nabiorą rozpędu dopiero na przełomie września i października 2010 r., kiedy oprócz wymiany bibliotekarzy ruszy seria polsko -czeskich wystaw artystycznych (malarskich i fotograficznych) oraz szeregu innych działań, których jednym z celów będzie wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy radkowskiej. (kk) DARMOWE ZABIEGI DLA OSÓB Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Zapraszamy mieszkańców Gminy Radków posiadających orzeczenie o niepełnosprawności na bezpłatne zabiegi, które odbędą się w Gabinecie Rehabilitacji Medicor, ul. Szpitalna 12 w Wambierzycach. Od w Gabinecie Rehabilitacji zostaje uruchomiony sklep ze sprzętem ortopedycznym. Jednocześnie informujemy, że od istnieje możliwość skorzystania z usług lekarza ortopedy. Okres świadczenia usług od dnia 05 sierpnia do dnia 15 września 2010 r. Rejestracja telefoniczna lub Zabiegi: - Laseroterapia - Światłolecznictwo: Sollux, Lampa kwarcowa, Bioptron, - Elektroterapia - Ultradźwięki - Magnetoterapia - Pole elektromagnetyczne - Termożele - Aquavibron - Ćwiczenia specjalne - Ćwiczenia w odciążeniu UGUL - Gimnastyka korekcyjna - Masaż leczniczy - Krioterapia - Świecowanie uszu - Drenaż limfatyczny - Masaż: Próżniowy Gorącymi kamieniami Miodem Okłady borowinowe Centrum Inicjatyw Wiejskich informuje, że wchodzą nowe działania z PROW od 17 sierpnia br. nabór wniosków na działanie Ułatwianie startu młodym rolnikom ogłoszenie 7 sierpnia. 2.od 24 sierpnia br. nabór wniosków do działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - ogłoszenie 9 sierpnia /dotyczy gospodarstw agroturystycznych/. 3.w dniach 1 do 10 września br. nabór wniosków na działanie Renty strukturalne - ogłoszenie 30 lipca. W sprawie bliższych informacji proszę zgłaszać się do Ireny Grodź, inspektora d/s rolnictwa i integracji środowisk - Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej tel Spełnij marzenie o własnej firmie Do zł bezzwrotnej pomocy na utworzenie przedsiębiorstwa w ramach projektu: Euro mistrzostwa dla przedsiębiorczych. Szczegóły na

12 12 W dniach 3-6 sierpnia br. na terenie Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich odbywały się warsztaty cyrkowe dla dzieci i młodzieży, prowadzone przez grupę Magiczna Karawana, zaproszoną przez wójta Sławomira Karwowskiego. Przez 4 dni najmłodsi mieszkańcy gminy poznawali tajniki sztuki cyrkowej, w tym akrobacje, chodzenie po linie, żonglerkę, szczudła i wiele innych technik. Zabawa i nauka trwała codziennie w godzinach z przerwą na obiad. W środowy wieczór zorganizowano pokazy ognia (Fireshow) oraz ognisko integracyjne. Z kolei w czwartek po zachodzie słońca odbyły się pokazy filmów pod gołym niebem. Na zakończenie warsztatów, w miniony piątek (6 sierpnia) instruktorzy wraz z uczestnikami przygotowali przedsta- Kurier Noworudzko-R adkowski nr 16 (29) sierpnia 2010 Cyrkowe warsztaty wienie cyrkowe, które podsumowało pracę wykonaną w ciągu czterech dni. Do namiotu cyrkowego, rozbitego na boisku przy CKGNR przybyły tłumy widzów, w tym wielu rodziców uczestników. Niezwykle udany i widowiskowy pokaz rozpoczął się o godzinie i potrwał 1,5 godziny. Oklaskom i zachwytom nie było końca. Młodzi uczestnicy warsztatów okazali się bardzo pojętnymi i zdolnymi uczniami. Niejeden z nich zamarzył o karierze prawdziwego cyrkowca. Po zakończeniu pokazów nadszedł trudny czas pożegnań. Pomimo, że warsztaty trwały tylko 4 dni, uczestnicy bardzo zżyli się z instruktorami, a sztuka cyrkowa wywarła na nich duże wrażenie. Kto wie, może za rok Magiczna Karawana znowu przyjedzie do wybranej miejscowości Gminy Nowa Ruda, aby przyjemnie i pożytecznie organizować czas młodym mieszkańcom, którzy na wakacje pozostali w swoich domach. MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W OŁDRZYCHOWICACH Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne JASKIER w Ołdrzychowicach OGŁASZAJĄ KONKURS : JEDNA EUROPA - WIELE RYNKÓW PRACY Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku lat 1. Celem konkursu jest przedstawienie w formie graficznej: Europejskich lub lokalnych rynków pracy, Procesów zachodzących na rynkach pracy (np. bezrobocie, kariera zawodowa, awans itp.) Różnic na poszczególnych rynkach pracy Unii Europejskiej. 2. Forma wykonania prac dowolna (rysunek, fotografia, farby, pastele, kredki, grafika komputerowa, wycinanki, itp.) 3. Treść prac jest dowolna, powinna jednak mieścić się w tematyce konkursu. NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!!!! Termin nadsyłania prac: 14 lipca - 24 sierpnia 2010 r Prace należy dostarczać na adres: MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY ul. KŁODZKA 20, OŁDRZYCHOWICE TEL (prace składać można również w filiach Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko) Szczegółowe informacje i pełny regulamin dostępny w Młodzieżowym Centrum Kariery w Ołdrzychowicach Kłodzkich oraz w filiach Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko.

13 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 16 (29) sierpnia Strona Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie REWOLUCJA W FINANSOWANIU START UPÓW Po raz pierwszy w Polsce powstał nowotarski model inwestycyjny w start upy. AIP SEED CAPITAL to najprostszy i najskuteczniejszy system inwestowania w polskie startujące przedsięwzięcia biznesowe. AIP zainwestuje 6 milionów złotych w 60 pomysłów biznesowych przetestowanych w ramach AIP. Każdy pomysłodawca otrzyma 100 tys. zł na start. AIP SEED CAPITAL to najprostszy i najskuteczniejszy system inwestowania w polskie start upy. W ramach programu zostanie wybranych 60 pomysłów, w które AIP zainwestuje 6 mln zł (po zł w każdy) obejmując 15 % udziałów w nowoutworzonych spółkach. Poza środkami finansowymi AIP zapewnia mentoring guru start upów, dostęp do drugiej rundy inwestycji m.in. z udziałem inwestorów z Doliny Krzemowej oraz wszelkie usługi oferowane przez startujące AIP Business Links (m.in. dostęp do biur, usług księ- TWO I INWESTYCJE DLA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU. TRYB KONKURSU ZAMKNIĘTY Inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne zamknięte I. Rodzaj projektów i prawne, związa- podlegających dofinansowaniu W ramach Schematu ne z: - utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub, 1.2.D przewidziano dofinansowanie - rozbudową istnieją- projektów cego przedsiębiorstwa lub, wzmacniających potencjał IOB/sieci IOB, działających w regionie i świadczących usługi doradczo-szkoleniowe dla MŚP mających siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego. Ze środków działania wspierane będą: a) nowe inwestycje, które obejmują: OFERTA PRACY gowych, prawnych i networkingowych). AIP zamierza w jak najmniejszym stopniu ingerować w funkcjonowanie start upa. Wbrew mechanizmom działania funduszy na polskim rynku, AIP nie będzie obejmować miejsc w zarządzie ani radzie nadzorczej nowoutworzonej spółki. Nie będzie mieć też prawa weta, praw do dalszych inwestycji czy innych uprawnień. AIP oferuje wiele możliwości współpracy z potencjalnymi inwestorami, ale nie chce nikogo do tego zmuszać. Samodzielność startującego przedsiębiorcy jest głównym czynnikiem, dla którego ludzie w ogóle chcą zakładać własne firmy. Poprzez program AIP Seed Capital start upy mają niesamowitą szansę rozwinąć biznes a także znaleźć dużego inwestora, który pomoże firmie za kilka miesięcy czy lat stać się dużą globalną firmą. Program AIP SEED CA- PITAL oferuje dla wszystkich start upów z AIP jednolitą umowę i standardowe warunki współpracy, tj. inwestycje w wysokości zł, w zamian za niewielkie udziały w nowoutworzonej spółce (15%), co sprawia, że przedsiębiorca zachowuje pełną kontrolę nad swoją firmą. Jak wziąć udział w programie? Należy zgłosić się do jednego z 34 AIP w całym kraju. Pełna lista AIP dostępna na stronie inkubatory.pl/pl/sie-aip i rozpocząć działalność w AIP. Następnie dyrektorzy AIP zgłaszają najlepsze pomysły na biznes do programu AIP Seed Capital. Pod koniec września 120 autorów najlepszych pomysłów zostanie zaproszonych do Warszawy na ostateczną prezentację. Od razu po prezentacji zostaną ogłoszone wyniki i dowiemy się, którzy laureaci otrzymają po 100 tys. złotych na własny biznes. Program AIP SEED CAPITAL realizowany jest w ramach projektu Innowatorzy 2009 współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dodatkowych informacji udzielają: Justyna Gaj; Agencja JUST PR tel , NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH SCHEMATU 1.2.D RPO WD DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Priorytetu 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw Działania 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu SCHEMATU 1.2 D DOTACJE NA DORADZ- - dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub, - zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie; Nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy. oraz b) przedsięwzięcia obejmujące działania związane z doradztwem i szkoleniami dla IOB. Termin naboru wniosków: sierpnia 2010 r. od godz do godz , szczegóły na: www. dip.dolnyslask.pl Zatrudnię osobę do pracy w biurze na stanowisku doradcy ubezpieczeniowego Wymagane: wykształcenie min. średnie, dobra znajomość obsługi komputera, doświadczenie w branży ubezpieczeniowej, prawo jazdy kat. B (mile widziane) Podanie i CV proszę wysłać na mail: lub złożyć osobiście w siedzibie firmy: ul. Rynek 10a, Nowa Ruda, (wejście od ul. Bohaterów Getta) Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. posiada do wynajęcia w Nowej Rudzie, przy ul. Armii Krajowej 15 lokal do prowadzenia działalności gospodarczej: Lokal o powierzchni 253 m 2 (dawny sklep meblowy) wjazd od ul. Kolejowej. Warunki najmu do uzgodnienia. kontakt: ARR AGROREG S.A. w Nowej Rudzie Słupcu, ul. Kłodzka 27 lub pod nr telefonu: , w godz Fundusze unijne: kolejny nabór w ARiMR 12 sierpnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków o wsparcie z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich od przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego. Chodzi o pomoc na zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Wsparcie to jest skierowane do mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm, a także podmiotów, które zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub osiągają dochód nieprzekraczający 200 mln euro rocznie. W pierwszej kolejności, czyli od 12 sierpnia do 8 września, wnioski przyjmowane będą tylko od grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz utworzonych przez te podmioty spółek osobowych, spółek kapitałowych oraz spółdzielni - zgodnie z zapisami w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Pozostali przetwórcy będą mogli składać wnioski o pomoc od 9 września. Kwota dofinansowania udzielanego przez ARiMR może wynieść od 100 tys. do 20 mln zł. Wsparcie wypłacane przez Agencję może jednak pokryć tylko od 25 do 50 proc. poniesionych przez przedsiębiorcę tzw. kosztów kwalifikowanych. Na najwyższe, 50-proc. dofinansowanie mogą liczyć właściciele mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm zajmujący się przetwórstwem roślin na cele energetyczne albo nabywający co najmniej 25 proc. produktów rolnych na podstawie umów zawartych z grupami producentów rolnych, wstępnie uznanymi lub uznanymi grupami producentów owoców i warzyw oraz grupy producentów rolnych, uznane grupy czy uznane organizacje producentów owoców i warzyw. Dofinansowanie w wysokości 40 proc. mogą otrzymać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy zajmują się pozostałymi rodzajami działalności. Z kolei zwrot 25 proc. poniesionych kosztów inwestycyjnych otrzymają przedsiębiorstwa zatrudniające do 750 pracowników lub takie, w których roczny obrót nie przekracza 200 mln euro. Agencja wypłaca dofinansowanie po zrealizowaniu przez przedsiębiorcę zaplanowanej inwestycji. T.Sz., ARiMR

14 14 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 16 (29) sierpnia 2010 Strona Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI I INFORMACJE Na tej stronie znajdziecie Państwo porady i informacje z różnych dziedzin, przydatne na co dzień. zus dla ciebie KOMISARIAT POLICJI W NOWEJ RUDZIE Do renty socjalnej można dorabiać Przepisy ustawy o rencie socjalnej są zgodne z konstytucją i nie trzeba ich zmieniać uznał niedawno Trybunał Konstytucyjny. Tym samym Trybunał potwierdził interpretację tych przepisów przez ZUS. To dobra okazja, żeby przypomnieć czym jest renta socjalna i jakie są zasady jej przyznawania. Na początek wyjaśnienie, że renta socjalna nie jest świadczeniem wynikającym z ubezpieczeń społecznych. Przyznawana jest tylko osobom, które stały się niezdolne do pracy przed rozpoczęciem kariery zawodowej i nie zdążyły jeszcze się ubezpieczyć. ZUS może przyznać taką rentę, jeśli niezdolność do pracy powstała w trakcie nauki w szkole przed ukończeniem 18. roku życia, lub w czasie nauki w szkole wyższej do 25. roku życia. Może być ona przyznana także osobom starszym, pod warunkiem, że stały się one niezdolne do pracy w czasie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy i przewidywanego okresu jej trwania dokonuje lekarz orzecznik ZUS na zasadach i w trybie określonym w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W myśl tej ustawy, za całkowicie niezdolną do pracy uważa się osobę, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Renta może być przyznana na stałe jeżeli niezdolność do pracy jest trwała lub na wskazany okres jeśli niezdolność do pracy jest czasowa. Świadczenie ma stałą wysokość i wynosi zawsze 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (obecnie wynosi 593,28 zł). Renta ta podlega waloryzacji na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy emerytalnej. Od wypłacanego świadczenia ZUS potrąca zaliczkę na podatek dochodowy, a także składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Osoba pobierająca rentę socjalną może pracować i uzyskiwać dodatkowy przychód (liczy się tu także np. przychód z wynajmu mieszkania), ale warto pamiętać, że gdy przychód ten przekroczy kwotę 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obecnie wynosi ona 995,00 zł), wówczas wypłacanie renty zostanie zawieszone. Info ZUS Przypominamy, że bezpieczeństwo zależy również od nas samych, dlatego: zadbajmy o bezpieczeństwo naszych podopiecznych, o zapewnienie im właściwej opieki, sprawdźmy, kto organizuje wakacyjny pobyt dzieci i czy ma do tego odpowiednie kwalifikacje, sprawdzajmy i weryfikujmy oferty pracy sezonowej, zwłaszcza za granicą, uświadamiajmy i ostrzegajmy dzieci i młodzież o niebezpieczeństwie jakie niesie za sobą używanie narkotyków, spożywanie alkoholu, pamiętajmy, że sprzedawanie czy podawanie alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem, na dyskotekach nie przyjmujmy poczę- stunku czy napoi od nieznajomych, nie pozostawiajmy swojego napoju poza zasięgiem wzroku, przestrzegajmy dziećmi przed kontaktem z obcymi zwierzętami np. wolno biegającymi psami, zadbajmy o swoje mienie, nie pozostawiajmy wartościowych przedmiotów bez nadzoru, wychodząc z domu nie zostawiajmy otwartych okien, wyjeżdżając na dłużej poprośmy rodzinę czy zaufanego sąsiada o zwrócenie uwagi na mieszkanie, sprawdzenie, zaświecenie światła, wyjęcie korespondencji ze skrzynki, zabranie ulotek, nie pozostawiajmy w mieszkaniu kosztowności, wykazujmy ostrożność przy pobieraniu pieniędzy z bankomatu, zwracajmy uwagę, czy nie znajdują się tam dodatkowe nakładki, zasłaniajmy ręką numer pin jaki wybieramy, zachowajmy rozwagę na drodze, pamiętając o obowiązujących przepisach, unikajmy podróżowania przygodnymi środkami lokomocji, w górach poruszajmy się tylko wyznaczonymi szlakami, najlepiej z przewodnikiem, nie idźmy w góry samotnie i pozostawmy komuś informację o trasie planowanej wycieczki, Zwracajmy uwagę na zamieszczane w mediach komunikaty dotyczące bezpieczeństwa!!! BEZPIECZNE WAKACJE 2010! spółdzielnia mieszkaniowa górnik JAK ZMNIEJSZYĆ ZUŻYCIE WODY Warto się zastanowić nad kosztami związanymi z opłatami za wodę - często ilość zużytej wody nie wynika bowiem z naszych autentycznych potrzeb, lecz z pozornie drobnych zaniedbań bądź niedopatrzeń. Największe straty wody to efekt nieszczelnych instalacji i sieci wodociągowych. W przypadku sieci, dbają o nie zakłady wodociągowe. Domowe instalacje, to jednak sprawa ich użytkowników. Zwykle z reakcją na kapiący kran czy cieknącą spłuczkę czekamy kilka tygodni. Przymierzamy się do wymiany uszczelek, tymczasem woda kapie. Jak wyliczono - jeżeli z kranu co 3 sekundy kapie kropla wody, to przez godzinę uzbiera się jej prawie szklanka (0,2 litra), a przez rok 17 stulitrowych wanien. Krople kapiące co 0,5 sekundy to w ciągu godziny około 1,8 litra wody (więcej niż standardowa butelka wody mineralnej), czyli w ciągu roku 158 stulitrowych wanien. Strużka wody grubości około 1 mm cieknąca ze spłuczki to 9 litrów na godzinę i aż 789 stulitrowych wanien w ciągu roku. Średnio każdy z nas zużywa około 400 litrów wody w ciągu dnia, z czego poszczególne czynności wymagają w przybliżeniu następującej ilości wody: do picia i gotowania 6-10 litrów; WC litrów; porządki 5-10 litrów; kąpiel 140 litrów; prysznic litrów; zmywanie naczyń litrów; pranie litrów; mycie samochodów litrów; mycie w umywalce litrów; podlewanie ogródka 5-13 l/m 2 każdorazowo. Jak można zmniejszyć zużycie wody w gospodarstwie domowym? Należy sprawdzać szczelność kranów, kurków i spłuczek w domu. Nawet niewielkie kapanie wody z cieknącego kranu może spowodować zmarnotrawienie sporej jej ilości w ciągu dnia. Kapiący kran widać gołym okiem, w przypadku toalety można wpuścić odrobinę barwnika do spłuczki. Jeżeli barwnik zacznie się pojawiać w misce mimo że nie spłukuje się wody, to znaczy, że w toalecie jest przeciek. Nie należy używać toalety jako popielniczki, czy kosza na śmieci. Za każdym razem, kiedy spłukuje się niedopałek papierosa, chusteczkę higieniczną, czy inne małe odpadki, marnuje się l wody. Przy wymianie spłuczki klozetowej można wybrać taką, która posiada przycisk regulujący ilość spłukiwanej wody. Należy zakręcać kran po każdorazowym użyciu wody oraz nie korzystać z bieżącej wody, kiedy nie jest to konieczne, np. przy myciu zębów, goleniu a zwłaszcza nie myć naczyń pod bieżącą wodą. Naczynia w zmywarce należy myć dopie- ro wtedy, kiedy uzbiera się pełna komora. Należy brać krótsze prysznice. Długie, gorące prysznice powodują marnowanie l wody w ciągu każdej niepotrzebnej minuty. Warto się zastanowić... Ilość wody/10 sekund Należy prać tylko wtedy, gdy ma się wystarczającą ilość odzieży aby wypełniła całkowicie bęben pralki i używać funkcji oszczędnego prania w przypadku mniejszej jej ilości. Strata wody w okresie czasu [krople/strużki] godzina doba rok 7 kropli 0,5 l 12 l 4400 l = 4,4 m 3 10 kropli 0,7 l 17 l 6100 l = 6,1 m 3 12 kropli 0,9 l 22 l 7900 l = 7,9 m 3 17 kropli 1,3 l 31 l l = 11,4 m 3 20 kropli 1,8 l 43 l l = 15,8 m 3 30 kropli 3 l 72 l l = 26,8 m 3 39 kropli 4 l 96 l l = 35 m 3 Strużka wody 1 mm 9 l 216 l l = 78,9 m 3 Strużka wody 1,5 mm 18 l 432 l = 157 m 3 Strużka wody 2 mm 25 l 600 l = 219 m 3 Strużka wody 3 mm 36 l 864 l = 315 m 3 Wydawca: ARR AGROREG S.A., ul. Kłodzka Nowa Ruda, tel Nakład: 4000 egz. Red. naczelny: Jan A. Zieliński; Współpraca: Danuta Bolisęga, Krzysztof Czajka, Marek Niewiadomy; Łamanie: Roman Proszek; Druk: Polskapresse Wrocław Redakcja: Reklama:

15 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 16 (29) sierpnia strefa przemysłowa słupiec Wear Plates Technologies Sp. z o.o., której prezesem jest Wolfgang Rott, prowadzi działalność na terenie NPP od 2004 r. mówi kierownik zakładu Kazimierz Szczotka. Zajmujemy się automatycznym nakładaniem na blachy powłok metodami spawalniczymi napawaniem. Celem napawania jest zwiększenie odporności blach na zużycie ścierne, wibracje, korozję itp., co jest istotne w docelowym ich wykorzystaniu do produkcji zsypów dla przemysłu ciężkiego huty, kamieniołomy, górnictwo, itp. Proces technologiczny oraz stosowane spoiwa to rozwiązania unikatowe, zwiększające kilkakrotnie wytrzymałość naszych blach w porównaniu z wyrobami światowymi podkreśla K. Szczotka. Tak przygotowane elementy trafiają do dalszej obróbki do frmy Eurodur GmbH w Niemczech, a stąd w postaci gotowych wyrobów do odbiorców w Europie, Azji i Afryce. W zakładzie w Słupcu pracuje, w systemie trzyzmianowym, 11osób.

16

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 17 (30) Bezpłatny informator samorządowy 25 sierpnia 7 września 2010 samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Gmina Radków na szczycie muzycznego podium

Gmina Radków na szczycie muzycznego podium issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 14 (27) Bezpłatny informator samorządowy 14 27 lipca 2010 samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia w numerze:

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 4 (43) Bezpłatny informator samorządowy 23 lutego 8 marca 2011 samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia w numerze:

Bardziej szczegółowo

E-wydanie: www.nowa-ruda.com www.nowaruda.info www.agroreg.com.pl www.nowaruda.pl www.bibliorad.blox.pl. Bezpłatny informator samorządowy

E-wydanie: www.nowa-ruda.com www.nowaruda.info www.agroreg.com.pl www.nowaruda.pl www.bibliorad.blox.pl. Bezpłatny informator samorządowy issn 2080 6132 miasto Nowa ruda miasto i gmina radków arr AGROREG S.A. E-wydanie: www.nowa-ruda.com www.nowaruda.info www.agroreg.com.pl www.nowaruda.pl www.bibliorad.blox.pl Numer 11 (50) Bezpłatny informator

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 10 (23) Bożków wita proboszcza» czyt. str. 4 Projekt polsko-czeski» czyt. str. 4 Bezpłatny informator samorządowy 19 maja 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda miasto i gmina radków arr AGROREG S.A. E-wydanie: www.nowa-ruda.com www.nowaruda.info www.agroreg.com.pl www.nowaruda.pl Numer 19 (84) Bezpłatny informator samorządowy 19

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 11 (11) Bezpłatny informator samorządowy 2 15 grudnia 2009 samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia BARBÓRKA

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 3 (16) Promocja w MBP» czyt. str. 2 40 Sesja Rady Miasta» czyt. str. 2 Dekoracje świąteczne» czyt. str. 2 Kolędy w Ludwikowicach»

Bardziej szczegółowo

bezpłatny! Aktywizacja rynku pracy na Dolnym Śląsku czyt. str. 23 Konkurs Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich

bezpłatny! Aktywizacja rynku pracy na Dolnym Śląsku czyt. str. 23 Konkurs Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich Informacje Informacje Informacje Muzeum Historii Słupca. Poszukujemy: wiedzy o osobach, ciekawych wydarzeniach, wspomnień, zdjęć, pocztówek, map, starych dokumentów, listów, plakatów, gazet, odznaczeń,

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 8 (8) Bezpłatny informator samorządowy 21 października-3 listopada 2009 samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

E-wydanie: www.nowa-ruda.com www.nowaruda.info www.agroreg.com.pl www.nowaruda.pl www.bibliorad.blox.pl. Bezpłatny informator samorządowy

E-wydanie: www.nowa-ruda.com www.nowaruda.info www.agroreg.com.pl www.nowaruda.pl www.bibliorad.blox.pl. Bezpłatny informator samorządowy issn 2080 6132 miasto Nowa ruda miasto i gmina radków arr AGROREG S.A. E-wydanie: www.nowa-ruda.com www.nowaruda.info www.agroreg.com.pl www.nowaruda.pl www.bibliorad.blox.pl Numer 8 (47) Bezpłatny informator

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda miasto i gmina radków arr AGROREG S.A. E-wydanie: www.nowa-ruda.com www.nowaruda.info www.agroreg.com.pl www.nowaruda.pl Numer 26 (91) Bezpłatny informator samorządowy 26

Bardziej szczegółowo

Noworudzki Bank Pracy

Noworudzki Bank Pracy Informacje Informacje Informacje W niespełna 2 miesiące od uruchomienia siłowni zewnętrznej przy noworudzkim MOK-u, w tej części miasta powstał kolejny kompleks treningowy dla młodzieży street Workout.

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice Jawor - STR. 2-10 Inwestycje ze wsparciem unijnym nabierają tempa W ramach wykorzystania pozyskanych przez Gminę Jawor środków unijnych z okresu programowania 2007-2013, miasto przystępuje do realizacji

Bardziej szczegółowo

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach Jawor - STR. 2-12 W trosce o dzieci i jaworskich akrobatów Za dwa lata nowa sala gminastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 nabierze niebawem rozmachu.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Przebudowa widowni w Amfiteatrze Leśnym w Łącku

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Przebudowa widowni w Amfiteatrze Leśnym w Łącku NR (1) kwiecień 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Młodzież kształci się dzięki Funduszom Europejskim Modernizacja Miejskiej Biblioteki w Chrzanowie Przebudowa widowni w Amfiteatrze Leśnym

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze Jawor - STR. 2-10 Podwójny sukces Burmistrz odebrał promesę na 1,3 mln zł na modernizację gospodarki wodno-ściekowej Kolejne blisko 30 mln zł zapewnione na lata 2015-2020 Sukcesem zakończyły się prace

Bardziej szczegółowo

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny issn 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Ruszyła rewitalizacja osiedla przy ulicy Fabrycznej / str. 4 Opolska Karta Rodzinna / str. 5 Akcja Szybki PIT / str. 5 Po dwóch latach powrócił

Bardziej szczegółowo

Powrót do tradycji. Informator Samorządowy Nr 3(86)/2010 Marzec 2010 ISSN 1730-8585. Wieœci Skoczowskie Nr 3(86) marzec 2010

Powrót do tradycji. Informator Samorządowy Nr 3(86)/2010 Marzec 2010 ISSN 1730-8585. Wieœci Skoczowskie Nr 3(86) marzec 2010 Informator Samorządowy Nr 3(86)/2010 Marzec 2010 ISSN 1730-8585 1 Powrót do tradycji Mieszkañcy Ochab pokazali dawne obrzêdy weselne. Zdjêcie Archiwum so³ectwa. Jubileuszowe, piąte spotkanie Powrót do

Bardziej szczegółowo

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str.

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. CZERWIEC 2013 INFORMATOR PIECHOWICKI W NUMERZE: O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy str. 4 Weekend pełen imprez Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. 4 Jak segregować?

Bardziej szczegółowo

s. 3 s. 5 s. 13 Framo Morat informator samorządowy

s. 3 s. 5 s. 13 Framo Morat informator samorządowy Informacje Informacje Informacje 15.04 na Zamku Książ w Wałbrzychu odbył się finał plebiscytu gospodarczego MU- FLONY 2014. Kapituła pod przewodnictwem Prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja, wskazała

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI www.fundusze.malopolska.pl Nr 3 (11) październik 2014 Forum Ekonomiczne w Krynicy str. 6 Perełka ziemi bocheńskiej str. 12 str. 16 Bony dla przedsiębiorców ISSN 2299-0577 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

bezpłatny! SUKCES NOWORUDZKICH FIRM

bezpłatny! SUKCES NOWORUDZKICH FIRM Informacje Informacje Informacje 7 maja w Drogosławiu. W najbliższych tygodniach burmistrz Tomasz Kiliński, Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Behan, radni oraz zaproszeni goście odwiedzą kolejne dzielnice

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO ZAMIERZA KANDYDOWAĆ DO SEJMU?

DLACZEGO ZAMIERZA KANDYDOWAĆ DO SEJMU? Miasto Kłodzko Gmina Kłodzko DWIE GMINY JEDEN CEL Kurier KŁODZKI Dziś w numerze Uroczyste otwarcie krytej pływalni 27 czerwca Miesięcznik społeczno-kulturalny Miasta Kłodzka i Gminy Kłodzko nr 6 (51) czerwiec

Bardziej szczegółowo

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym 187 Nr 18 STYCZEŃ 2014 ISSN 2299-14-17 milionów na inwestycje WAŁBRZYCH. Wyśrubowane rekordy zakłada plan finansowy na 2014 rok. Budżet przyspieszonego rozwoju to ponad 600 milionów wydatków, z czego aż

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Sylwester 2013. Kolejna debata z burmistrzem na początku stycznia. w numerze:

Sylwester 2013. Kolejna debata z burmistrzem na początku stycznia. w numerze: AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA grudzień 0 w numerze: Drodzy Mieszkańcy Malborka, Oddajemy do Waszych rąk kolejną papierową wersję Codziennej Gazety Internetowej 8-00.pl. Chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania!

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! WYDAWCA ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 8 lipca (środa) 2015 r. numer 27/1179 BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY KREDYTY GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE

Bardziej szczegółowo

Dokumenty aplikacyjne (jak napisać list motywacyjny i CV str. 4) należy składać w sekretariacie. Regionalnego

Dokumenty aplikacyjne (jak napisać list motywacyjny i CV str. 4) należy składać w sekretariacie. Regionalnego Informacje Informacje Informacje Noworudzkie Stowarzyszenie Pro Publico Bono rozpoczęło turystyczny sezon 1 marca wspólną wędrówką z noworudzkimi gwarkami. Nasi wspaniali przewodnicy zrealizowali ambitny

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE IADOMOŚCI Z RATUSZA

SOLECKIE IADOMOŚCI Z RATUSZA W Nr 259 17 lipca 2015 r. Egzemplarz bezpłatny SOLEC KUJAWSKI 1325-2015 690. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH VII SESJA RM Plan dla inwestora Powodem zwołania nadzwyczajnej sesji rady miejskiej na 8 lipca

Bardziej szczegółowo