ŚPIEWNIK. Alleluja! Wznieś pod Niebo głos. Magdalena Knieć. Pan dał Chleba moc. Alleluja!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚPIEWNIK. Alleluja! Wznieś pod Niebo głos. Magdalena Knieć. Pan dał Chleba moc. Alleluja!"

Transkrypt

1 ŚPIEWNIK Magdalna Knić Piśni ucharystyczn 1. Allluja! Wzniś pod Nibo głos Allluja! Wzniś pod Nibo głos Pan dał Chlba moc. Allluja! A GA Piśni: Chrystus Pan Komunią dla nas co dziń staj się GAh On rozrywa grzchu pęta zł. A7 Cóż uczyni mi człowik, kidy z mną Pan? GAh On podnosi, podtrzymuj mni. GAA7 Piśni ucharystyczn... 1 Piśni uwilbinia... 9 Piśni dziękczynn Piśni do ucha Świętgo Piśni Maryjn Piśni rligijn Części stał Mszy Świętj Blisko, Blisko (Kapodastr 3 próg) Blisko, blisko, blisko jstś Pani mój. Blisko tak, ż czuję tchnini Tw. I przychodzisz do mni, już dotykasz mni. Łaską przbacznia karmisz moją duszę. la basu: gis; cisg; gis; cis (is) dis 5 próg; cis 4 próg af disea af dise (FE) 3. Chlbi najcichszy Chlbi najcichszy, otul mni swym milcznim, GC Ukryj mni w Twojj bili, wchłoń moją cimność. GC Przmiń mni w sibi, Bym jak Ty stał się chlbm. Pobłogosław mni, połam, Rozdaj łaknącym braciom. C G C G 1

2 4. zilmy się wiarą jak chlbm zilmy się wiarą jak chlbm, CG ajmy świadctwo nadzii. FG(G7) Bóg ofiarował nam sibi CG I my mamy się Nim z ludźmi dzilić. FG(G7) Chlba tgo ni zabrakni a Rozmnoży się podczas łamania. FG Potrzba tylko rąk naszych a I gotowości dawania. FG Nikt ni zapala lampy, a Żby ją schować pod korcm. FG Skoro Bóg nas światłm darzy a Trzba z tym światłm iść w drogę. FG Odrzućmy zwątpinia i trwogę a Choć świat się śmij z proroków FG Musimy świadczyć odważni a W służbi ludziom i Bogu. FG 6. Idzi Mój Pan Idzi mój Pan, idzi mój Pan On traz bigni by spotkać mni. Mija góry, łaski, lasy By komunii stał się cud. On chc chlbm nas nakarmić By nasycić życia głód. 7. Kidyś wino i chlb Kidyś wino i chlb Traz Ciało i Krw Moższ wirzyć lub ni, To naprawdę dzij się. Ciągl czkasz na cud, Nispokojny Twój uch, A ja przypomnę, ż W ciszy i przy blasku świc, Cud największy dzij się. d ga7d dgd CFA7 dgd CA7d AE AE fise dae fise fise fise d 5. Nic ni musisz mówić Nic ni musisz mówić nic Odpocznij w mni Czuj się bzpiczni Pozwól kochać się Miłość pragni Cibi. C GH7 C GH7 Wypatrujsz co dnia, Czkasz na jakiś znak, A ja przypomnę, ż W ciszy i przy blasku świc, Cud największy dzij się. fise fise fise d 2

3 8. Ni mam nic, co bym mógł Tobi dać Ni mam nic, co bym mógł Tobi dać A Ni mam sił, by przd Tobą Pani stać. G Pust ręc przynoszę 7 Przd Twój w Nibi tron. Gg Manną z Niba nakarm duszę mą. A 9. Ni zabrakni mi nigdy chlba Ni zabrakni mi nigdy chlba C Ni zabrakni mi nigdy wody F Bo Ty Jzu jstś Chlbm z Niba F Jzu, jstś źródłm mym. FGC 11. Oczyść src m Oczyść src m, Chcę jak złoto lśnić i jak czyst srbro Oczyść src m, Chcę czystgo złota blaskim lśnić. Zstąp Ogniu, zstąp, Przyjdź oczyść src m, Pragnę być święty, Tobi oddany, Pani. Chcę zawsz być święty, Tobi mój Mistrzu na zawsz oddany, Gotów by służyć Ci. Ah GAA7 Ah A GA GA AGA A GA A 10. Oblubinic czka już (Kap.2 próg) Oblubinic czka już AE G Pirzmy szaty, C ziń wsla już się zbliża. E Zaproszonych gości tłum AE G Stoi u bram, któr Pan otwira. E C Jzus Oblubińcm naszym jst AEE GC A Kościół świętą panną, którą umiłował. Jzus Oblubińcm naszym jst A Kościół świętą panną, którą nabył swoją Krwią. Tylko Oblubinic wi, AE G Kto naprawdę jst w Nim zakochany. C W dniu wsla znajdzi i E Prznisi przz próg, AE G Przz żywota bramy. E C Oczyść src m, Ah Obmyj swoją Krwią, spraw bym mógł być święty. GAA7 Oczyść src m, Ah Z najtajnijszych grzchów oczyść j. A 12. Ta krw Ta Krw z grzchu obmywa nas G Ta Krw czyni nas bilszym od śnigu AFis Ta Krw z grzchu obmywa nas hg To jst Baranka święta Krw. AG 3

4 13. Ofiaruję Tobi Pani mój Ofiaruję Tobi, Pani mój Cał życi m, Cały jstm Twój aż na wiki. Oto moj src, przciż wisz, Tyś miłością mą jdyną jst. Ty w ofirz swojj Pani mój, Cały dajsz się, Cały jstś mój, aż na wiki. Oto moj src, przciż wisz, Twoja miłość nich, uwalnia mni. 14. Przyjacilu Przyjacilu, chcę zostać z Tobą Przy Tobi chcę być. I ni trzba, byś mówił coś Wystarczy byś był. Bo ni ma większj miłości niż ta, Gdy ktoś życi oddaj, bym ja mógł żyć. Chcę być z Tobą, gdy jst Mi dobrz i kidy mi źl. Przyjacilu, otwiram przd Tobą src m. CGa F dbg CGa FGC CGa F dbg CGa FGC GC GC G Gah CG GC GC G 15. Schowaj mni (Kap. 2 próg) Schowaj mni pod skrzydła Sw AEfisHE GCA Ukryj mni w silnj dłoni Swj. AhE GCa Kidy fal mórz chcą porwać mni EEA CG Z Tobą wzniosę się, podnisisz mni Efis C Pani Królm Tyś spinionych wód EA CG Ja ufam Ci Ty jstś Bóg. EA CG Odpocznę dziś w ramionach Twych AEfisHE GCA usza ma w Tobi będzi trwać. AhE GCa 16. W kruszyni chlba W kruszyni chlba Pani jstś Schowany wilki Ty Pan. Przychodzisz do nas już przz wiki, By ofiarować sibi nam. W tych kroplach Wina Twoja Krw Przlana za nas, Pani mój. Tak wil jj na krzyżu było, By odkupić nas od zła. Ty, Pani Miłością jstś. Ty, Pani kochasz nas. I proszę Cibi, by tak było Wciąż przz wil lat. CGa FGCa FGCa FG CGa FGCa FGCa FG CGa FGCa FGCa FG 4

5 17. Witaj pokarmi Witaj pokarmi, w którym nizmirzony Niba i zimię Twórca jst zamkniony. Witaj Napoju zupłni gaszący, Umysł pragnący. hc hc GC h 18. Wspaniały dawco miłości Wspaniały awco miłości, Składamy na Twoim stol. Wszystko, co mamy, wszystko, co mamy, Choć i tak to od wików jst Twoj. CFC CFG FGCa FG(C) Witaj Krynico wszystkigo dobrgo, hc Gdy bowim w sobi masz Boga samgo. hc Znasz ludziom wszystki Jgo wszchmocności GC Nisisz godności. h Witaj z nibiosów manno padająca Rozkoszny w srcu naszym smak czyniąca. Wszystko na świci co jdno smakuj W tym się najduj. Witaj rozkoszn z ogrodu rajskigo rzwo owocu płn żywiącgo. Kto Cię skosztuj śmirci się ni boi Choć nad nim stoi. Witaj jdyna src ludzkich radości, Witaj strapiony wszlka łaskawości. Cibi dziś moj łzy słodki szukają K Tobi wołają. hc hc GC h hc hc GC h hc hc GC h 19. Zbliżam się w pokorz Zbliżam się w pokorz i niskości swj Ca Wilbię Twój majstat skryty w Hostii tj FGCC7 Tobi dziś w ofirz src daję sw FGCa O utwirdzaj w wirz Jzu dzici Tw. FGCC7 Mylą się o Boż, w Tobi wzrok i smak Ca Kto się im poddaj, tmu wiary brak. FGCC7 Ja jdyni wirzyć Twj nauc chcę, FGCa Ż w postaci Chlba utaiłś się. FGCC7 Bóstwo sw na krzyżu skryłś wobc nas Ca Tu ukryt z Bóstwm Człowiczństwo wraz FGCC7 Lcz w oboj wirząc, wim, ż dojdę tam FGCa Gdziś przygarnął łotra do Twych nibios bram. FGCC7 Jak niwirny Tomasz Twych ni szukam ran. Ca Lcz wyznaję z wiarą, żś mój Bóg i Pan. FGCC7 Pomóż wirz mojj, Jzu łaską swą FGCa Ożyw mą nadziję, rozpal miłość mą. FGCC7 5

6 20. Jst jdno Ciało, jst jdn Pan Jst jdno Ciało, jst jdn Pan Jdnoczy nas w uchu, byśmy razm szli. Usta głoszą chwałę Mu W ręku Słowa Jgo micz, Więc odziani tak idzimy, Zdobywając zimię tę. Jstśmy ludm Króla Chwał Jgo świętym narodm Wybranym pokolnim, By objawiać Jgo Czść. Jstśmy ludm Króla Chwał Jgo świętym narodm Wilbimy Jzusa, On jst Panm całj zimi tj. G G GA fis h G GA Ah A G A h A G A 22. Witaj Pani Witaj Pani dobrz, ż jstś Witaj Zbawicilu czkaliśmy na Cibi obrz, ż przyszdłś. C 23. Oto idę (Kap. 2 próg) Oto idę, idę Pani Ecis h Usłyszałm głos Twój w cimną noc. AEH GA Usłyszałm Tw wzwani Ecis h Pójdę wszędzi tylko daj mi moc. AHE GA 24. Pan jst pastrzm moim Pan jst pastrzm moim Niczgo mi ni brakni Na niwach zilonych pasi mni Nad wody spokojn prowadzi mni. aga FGCa FGCGa FGaGa 21. Powitrzm moim jst Powitrzm moim jst Obcność Twoja święta w srcu mym. Powszdnim chlbm mym Tw żyw Słowo, dan mi dziś. Bz Cibi ni mogę już żyć Pani mój. la Cibi m src chc bić Cały czas. GC C GC C GC a GC a 25. Przyjacila mam Przyjacila mam, co pocisza mni Gdy o Jgo ramię, oprę się. W nim nadziję mam, ulciał strach. On najbliżj jst, zawsz troszczy się. Królów Król z nami Bóg. Jzus, Jzus, Jzus, Jzus. CGaF CGaF CGaF CGaF CGaF CGaF 6

7 26. Święty Pan Święty, święty, święty, święty, święty Pan CFG Święty, święty, święty, święty, święty Bóg i Król CFG Otwiram src m, C Podnoszę ręc sw Królu wjdź i rozgość się. FG 27. Ogrody Już traz w mni kwitną Tw ogrody Już traz w mni Tw Królstwo jst. CFG FdG(C) 29. Mój Pan mocą moją jst Mój Pan mocą moją jst Skałą i zbawinim, On Bogim mym. la Cibi otwiram src sw. Mój Pan Królm był i jst Na zawsz i na wiki Amn. la Cibi otwiram src sw. C G CG C G CG 28. Chcę tylko byś był Chcę tylko byś był, nic więcj Tylko byś był, nic więcj By Twoj skrzydła otuliły mni. Wystarczy byś był, nic więcj Tylko byś był, nic więcj By Twoj skrzydła otuliły mni. Zwyczajni byś był, nic więcj Tylko byś był, nic więcj By Twoj skrzydła otuliły mni. Po prostu byś był, nic więcj Tylko byś był, nic więcj By Twoj skrzydła otuliły mni. CFC CFC FGa FC CFC FGa FC CFC FGa FC CFC FGa 30. Twoja miłość (Kap. 2 próg) Jstś blisko mni a tęsknię za uchm Twym hah agdis a Kocham kroki Tw i wim jak pukasz do drzwi. hah agdis a Przychodzisz jak cipły wiatr fis h dis a Otwiram się i czuję znów, ż fis fisfis dis E Twoja miłość jak cipły dszcz h fis a dis Twoja miłość jak morz gwiazd za dnia hga afgc Twoja miłość sprawia, ż C dis Niskończni dobry Święty uch Fis h Ea Ogarnia mni. GAh FGa 7

8 31. Wstanę po miści chodzić będę Wstanę po miści chodzić będę a Wśród ulic i placów aa7a Kochanka mj duszy szukać będę a Wśród ulic i placów. aa7a Cicho! Ukochany mój! Oto On, oto nadchodzi a Bigni przz góry, skacz po pagórkach a Podobny do gazli. a Powstań ma przyjaciółko C Piękna ma i pójdź! H7 Oto stoi za mym murm, patrzy przz okno a Zagląda przz kraty. Miły mój odzywa się a On do mni mówi. a Minęła już zima, dszcz ustał a Na zimi widać kwiaty. a Winn krzwy już pachną, trzba przyciąć winnicę. a Gołąbko ma ukryta w szczlinach przpaści a W zagłębiniach skały a Słodki jst twój głos, jstś płna wdzięku. a 32. Barka Pan kidyś stanął nad brzgim Szukał ludzi gotowych pójść za Nim By łowić srca słów Bożych prawdą. O Pani, to Ty na mni spojrzałś Twoj usta dziś wyrzkły m imię. Swoją barkę pozostawiam na brzgu Razm z Tobą nowy zacznę dziś łów. Jstm ubogim człowikim Moim skarbm są ręc gotow o pracy z Tobą i czyst src. Ty potrzbujsz mych dłoni Mgo srca młodgo zapałm Mych kropli potu i samotności. 33. Pani przpasz mni Pani przpasz mni I poprowadź gdzi ja ni chcę pójść. Pani, o Pani przpasz mni. Czy miłujsz mni więcj aniżli ci? Pani, Ty wisz, Ty wisz, ż Cię kocham. Czy miłujsz mni więcj aniżli ci? Pani, Ty wisz, ż ja miłuję Cię. CGa FG CGCC7 FC dgcc7 FC dgc CGa FG CGCC7 CGa FG CGCC7 af Ga(C) FGa Ea dada Ea dfe 8

9 34. Mów do mgo srca Przywołaj mni Pani Przywołaj mni Pani Ch Na pustynię. ah7 I nich mój głód Cibi I moja tęsknota Ch Przywoła Cibi. ah7 Mów do mgo srca Mów do mgo srca. Ty znasz jgo ukryt doliny, CCh Tam gdzi usychają, piękn winnic Ty wisz, gdzi otworzyć ukryt źródła. Cah Nich w mni zamilkną Pragninia i myśli Ch Abyś mógł mówić Ty. ah7 Nich słowa miłości I przbacznia Ch Ogarną duszę mą. ah7 35. Przyjdź Jzu przyjdź Przyjdź Jzu przyjdź czkamy dziś EA o naszych src, do naszych chwil. cis H Nich spłyni Twoja łaska i nich napłni mni Acis Acis Bo nadszdł czas by cały świat poznał Cię. A cis H Tyś Królm jst Tyś Królm jst A cis Wołamy przyjdź Wołamy przyjdź! A H 36. Chrystus Pan karmi nas Chrystus Pan karmi nas Swoim świętym Ciałm Chwalmy go na wiki. uchm całym wilbię Pana Boga Zbawcę Jdyngo, Bo w Nim samym odnajduję Wszystką radość życia mgo. Wilbię, bo chciał wjrzć z Niba Na swą sługę uniżoną, By mni odtąd wszyscy ludzi Mogli zwać Błogosławioną. Sprawił w mni wilki dziła W swj dobroci nipojętj, On wszchmocny, On Najwyższy On sam jdn zawsz święty. On, który przz pokolnia Pozostaj miłosirny, Wobc tgo, kto Mu służy I chc zostać Jmu wirny. H7 ah7 Ca (H7) a C a C (H7) a C a C (H7) a C a C (H7) a C a C (H7) 9

10 Piśni uwilbinia 1. Chcę wywyższać Imię Tw (kap. 2 próg) Chcę wywyższać Imię Tw EAH GA Chcę zaśpiwać Tobi chwałę EAH GA Pani dziś raduję się EAH GA Bo przyszdłś, by mni zbawić. EAH GA Z Niba zstąpiłś i chcsz prowadzić mni EAHAE GAG Na krzyżu zmarłś, by mój zapłacić dług EAHAE GAG Z grobu wstałś i dziś Niba Królm jstś Ty EAHcisA GAhG Chcę wywyższać Imię Tw. HAE AG 2. Chwalę Cibi Pani Chwalę cibi Pani i uwilbiam Wznoszę w górę swoj ręc Wywyższając Imię Tw. Bo wilkiś Ty Wilki dziła czynisz dziś Ni dorówna Tobi nikt, Ni dorówna Tobi nikt. Acis h GE A fis he 3. Nich będzi Chwała i Czść Nich będzi Chwała i Czść i Uwilbini EA Chwała i Czść Jzusowi EH7 Chwała, nich będzi Chwała EAa Tak Jmu Chwała i Czść. EH7E 4. Chwała Panu i Czść Chwała Panu i Czść Od wszystkich wirnych mu sług Wzniśmy sw ręc ku mijscu świętmu I Czść oddajmy Mu. Pani błogosław nam Gdy trwamy tam, gdzi Twój dom Ty, coś uczynił i Nibo i zimię Ty, Pani błogosław nam. GG GG GG AG GG GG GG AG 5. Wywyższony Wywyższony, zawsz będzisz wywyższony h Jstś godzin honoru i czci. A(A) Zawsz będę stać przd Tobą, by Cię wilbić h I sławić przz wszystki moj dni. A 10

11 6. Tchnij moc Tchnij moc, tchnij miłość i prznikaj życi m. C Tchnij moc, tchnij miłość i prznikaj życi m. C Bo całym srcm swym oddaję Ci czść Bo każdą myślą swą oddaję Ci czść I z całj siły swj oddaję Ci czść O Pani mój. Bo całym srcm swym uwilbić Cię chcę Bo każdą myślą swą uwilbić Cię chcę I z całj siły swj uwilbić Cię chcę O Pani mój. C C 7. Uwilbiajci Pana Uwilbiajci Pana ludzkich src bijąc dzwony. dc Padnij na kolana przd Nim ludu utrudzony. dc On osuszy twoj łzy FG On ratunkim będzi ci AA7 Tu u Jgo stóp padni wróg dc Bo On Bóg nizwyciężony. dc Nipojęty w swj mądrości FG Święty, święty Bóg miłości. AA7 Śpiwaj Panu zimio dc Chwalci wszystki świata strony. dc 8. Uwilbiam Imię Twoj Pani Uwilbiam Imię Twoj Pani Wywyższam Cię i składam Ci hołd. W przdsionku chwały Twj staję Z radością śpiwam Ci piśń. O Pani Jzu chcę wyznać, ż Ja kocham Cibi Ty zminiasz mni. Chcę Ci dziękować z wszystkich sił ajsz mi Sibi bym na wiki żył. GC GC a C GC GC GC C 9. Ty światłość dnia (kap. 2 próg) Ty światłość dnia wszdłś w moj cimności EHA AG ałś mi wzrok abym mógł EHA AG Widzić Twą twarz i spojrzni miłości EHA AG W którym roztapiasz mój strach. EHA AG Jstm tu by wilbić, by oddawać chwałę EH A Jstm tu by wyznać to mój Bóg. cis A hg obry i łaskawy, cały tak wspaniały EH A Ponad wszystko cnny dla mni jst. cis A hg I niczym ni odpłacę się za miłość Twą i za Twój krzyż. HEA AG Wzwij Imię Twojgo Pana i On zbawi Cię. EHcis A EHA ahg AG 11

12 10. Nasz Pan jst potężny w mocy swj Nasz Pan jst potężny w mocy swj CG Panuj nad nami dziś C Z Niba rządzi w mocy, mądrości, miłości swj. Gh 14. Pani Twój tron Pani Twój tron wznosi się Nad wszystki zimi świata. Jstś Najwyższy Pani mój, Królu mój. CdG Ca dgc 11. Ukaż mi Pani swą twarz (kap. 2 próg) Ukaż mi Pani swą twarz AA GCG aj mi usłyszć Twój głos AE GC Bo słodki jst Twój głos fis cis h I twarz płna wdzięku A CG Ukaż mi Pani swą twarz. AA GCG 12. Jzus jst tu Jzus jst tu, Jzus jst tu Podniśmy ręc wilbiąc Jgo Imię Jzus jst tu. Pan jst wśród nas Kochajmy Go Wilbimy Go 13. Ojcz Chwała Tobi Ojcz chwała Tobi Sw życi składam Tobi Kocham Cibi. Jzu Chwała Tobi uchu chwała Tobi CGC CFG CC7Ff CGC E fis H7E cis fis HE cis AH7E Wywyższamy Cię GC Wywyższamy Cię Wywyższamy Cię, Boż nasz. FGC (G) 15. Uwilbiam Imię Msjasza Jzusa Uwilbiam Imię Msjasza Jzusa G Uwilbiam Imię Pana. Baruha szm ha Mszija Jzusa G Baruha szm Adonai. 16. Pani wilbię Cię (kap. 2 próg) Pani wilbię Cię E I chcę z dnia na dziń cis h Bliżj Cibi być A G Z Tobą zawsz żyć H A Pani wilbię Cię. E 17. W srcu moim W srcu moim, bądź uwilbiony, Ca Fd Bądź uwilbiony FGG7 W srcu moim, bądź uwilbiony. Ca dgc 12

13 18. Uwilbiam Pani Cię Uwilbiam Pani Cię Z całgo srca! Uwilbiam Pani Cię M życi Twoim jst! Ah GAA7 Ah GA 19. Wilbić Pana chcę (kap. 2 próg) Wilbić Pana chcę heh aa Radosną śpiwać piśń GAFis FGCE Wilbić Pana chcę heh aa On źródłm życia jst. GAh FGa 20. Uwilbiajmy Jzusa bo kocha nas jak nikt Uwilbiajmy Jzusa bo kocha nas jak nikt GA Uwilbiajmy Jzusa bo kocha nas jak nikt GA Uwilbiajmy Jzusa bo kocha nas GA Uwilbiajmy Jzusa bo kocha nas fis h Uwilbiajmy Jzusa bo kocha nas jak nikt. GA Nasz życi oddajmy, bo kocha nas jak nikt Przpraszajmy Jzusa, bo kocha nas jak nikt Słuchajmy Jzusa, bo kocha nas jak nikt Prośmy Jzusa, bo kocha nas jak nikt Kochajmy, bo kocha nas jak nikt 21. Jzus najwyższ Imię Jzus najwyższ Imię Nasz Zbawicil, Książ Pokoju Emanul, Bóg jst z nami Odkupicil, Słowo żywota. Święty Bóg, Msjasz prawdziwy Jdyny Ojca Syn umiłowany. Zgładził grzch, Barank na wiki Królów Król i Panów Pan. 22. Przyjdź traz jst czas by wilbić Przyjdź traz jst czas by wilbić Przyjdź traz jst czas by src dać Przyjdź do Nigo, jaki jstś Przyjdź przd swoim Bogim traz stań. Przyjdź! Każdy język wyzna, żś Ty Bogim jst Kolano każd zgni się. Wciąż największ skarby czkają na tych, Którzy dziś wybiorą Cię. h A h A7 G fis G7 G fis A G AG G AG G G Gh A 13

14 23. Pani mój przychodzę dziś Pani mój przychodzę dziś Src m skruszon przyjm Skłaniam się przd świętym tronm Twym. Wznoszę ręc moj wzwyż Miłość mą wyznaję Ci. Uwilbiam Cibi w uchu Uwilbiam w prawdzi Cię. Życi m oddaję Tobi Uświęć j. 24. Jak łania Jak łania pragni wody z strumini Moja dusza pragni Cię. Tylko Ty jstś moim pragninim Zawsz chcę uwilbiać Cię. Tylko Ty jstś mocą mą Twoja wola wolą mą. Tylko Ty jstś moim pragninim Zawsz chcę uwilbiać Cię. G G ha G Fis h A A A A7 CGaC FGC(G) CGaC FGC afc FdE CGaC FGC 25. Nich zabrzmi Panu Chwała Allluja, Allluja, Allluja, Allluja! Nich zabrzmi Panu Chwała w Nibiosach Na wysokościach czść nich oddadzą Wilbijci Pana duchy nibiski Wilbijci Pana Jgo zastępy. Słońc, księżycu wilbijci Pana Gwiazdy świcąc wilbijci Pana Nibiosa nibios wilbijci Pana Wody podnibn wilbijci Pana. Nich wszyscy wilbią Imię Pana Bo Jgo słowo stwarza wciąż wszystko Bo tylko Jgo Imię jst wzniosł Nichaj na wiki brzmi Jgo Chwała. On daj siłę swmu ludowi Z prochu podnosi swoich przyjaciół Jst Bogim bliskim dla Izrala Swoich wybranych On sam umacnia. Ch h G C h h G C h h G C h h G C h Nich zabrzmi Chwała Ojcu, co stwarza Jgo Synowi, który jst Panm uchowi, który w nas zamiszkuj Przz wszystki wiki, wików Amn. h G C h 14

15 26. Chwalci Pana Nibios Chwalci Pana Nibios, chwalci Go na cytrz fis Chwalci Króla Świata, bo On Bogim jst! E fis Chwal duszo moja Pana mgo Króla Chcę chwalić Pana jak długo będę żył. Chcę śpiwać mmu Bogu póki będę istniał Chcę go wysławiać śpiwać Allluja! Szczęśliwy tn, którmu Pan jst pomocą Kto ma nadziję w Panu Bogu swym W Bogu, który stworzył nibo i zimię Wszystko, co żyj, śpiwa Allluja! Pan Bóg króluj wsl się zimio Bóg twój Syjoni przz pokolnia Ona dał ci życi, On dał ci wszystko Śpiwaj Mu, wysławiaj Go Allluja! 27. Pan jst mocą swojgo ludu Pan jst mocą swojgo ludu Piśnią moją jst Pan. Moja tarcza i moja moc On jst mym Bogim Ni jstm sam W Nim moja siła Ni jstm sam. fis E fis fis E fis fis E fis fis E fis fis E fis fis E fis hga GA fis h A GA fis h A 28. Jzu jstś Królm Jzu jstś Królm Oddajmy Ci czść Stoisz tu pośród dzici swych Wilbimy majstat Twój. I wilbiąc Cibi wznosimy tron I wilbiąc Cibi wznosimy tron I wilbiąc Cibi wznosimy tron Przyjdź Jzu i króluj nam! 29. Jstś Królm Jstś Królm Królm jst Bóg. Podniśmy wszyscy nasz srca Podniśmy wszyscy nasz dłoni Stawajmy przd obliczm Pana Wilbiąc Go. 30. Imię Pana chwalmy wciąż Imię Pana chwalmy wciąż Imię Pana chwalmy wciąż Imię Pana chwalmy wciąż Najwyższy On. Bo Imię Pana mocną twirdzą Z radością bignimy tam, by chwalić Go. G C Ch Ca Gh CG C CG Ah G A h G E AH7 EA H7 EAE EAH7E 15

16 31. Srafini, Chrubini (kap. 2 próg) Allluja HA AG Srafini, Chrubini i wszyscy aniołowi wilbią Cię. Nich nasza piśń dołączy do nich I będzi jak dym z kadzidł, przd tronm Twym. Pochwalony bądź na Nibiosach Wywyższony bądź na Nibiosach Błogosławiony bądź na Nibiosach Wysławiony bądź na Nibiosach. W Tobi ja żyję W Tobi oddycham. 32. Jzus mój Pan Jzus mój Pan, Jzus mój Król Jzus Zbawicil mój. H dis CA H dis CA GC 33. O wychwalajci Go wszystki narody O wychwalajci Go wszystki narody I wysławiajci Go wszystki ludy Jgo łaskawość nad nami potężna jst A jgo wirność trwa na wiki. O Allluja, Allluja! 34. Raduj się dusza ma Raduj się dusza ma, wilbi Pana swgo Będę Ci śpiwał z całj siły. Sławić Cię będę za Tw dziła Będę Ci śpiwał z całj siły. Błogosławić będę Twoj Imię Jst miłosirny Pan Zastępów. Moc Jgo raminia nad swym ludm Pan mój Zbawca. GC H7 H7 G H7 On mój Przyjacil, On wirny Bóg CG Umarł na krzyżu, zmartwychwstał, to wilki cud. On mą opoką, On zbawił mni On mą pomocą, poprowadzi mni. o niba, do niba, do niba bram, do niba. CG o niba, do niba, do niba bram. 35. Święt Imię Jzus Święt Imię Jzus, święt Imię Jzus Jst na ustach mych i w srcu mym W mocy ucha uwilbiam Cię. Ni ma w innym zbawinia Gdyż ni dano nam ludziom Inngo Iminia, w Nim zbawini jst. GC GC a C CG Ga C (G) 16

17 36. Tobi chór Aniołów Tobi chór Aniołów śpiwa nową piśń Chwała Barankowi. Allluja, Allluja, Allluja Tobi Chwała i Czść. h GA GhG EA 37. Wszystki narody klaskajci w dłoni Wszystki narody klaskajci w dłoni G Wykrzykujci Bogu radosnym głosm Bo Pan najwyższy jst Królm nad całą zimią. CG() Śpiwajci, wszystki narody Śpiwajci, radosnym głosm Śpiwajci Królowi. 38. Wykrzykujci Bogu Wykrzykujci Bogu, wykrzykujci Królowi Klaszczci w dłoni i hymny śpiwajci. G CG() h Pan Najwyższy, straszliwy jst Królm całj zimi. hca On poddaj nam narody jst Królm całj zimi. hca Ludy rzuca pod stopy jst Królm całj zimi. hca Bóg Abrahama. C Wybrał dla nas dzidzictwo... Bo nas bardzo miłuj... Śpiwajci Mu, śpiwajci Tyś jst święty Tyś jst święty, Tyś potężny Tyś jst godzin, ba dać Ci czść. Chcę Cię słuchać, iść za Tobą Chcę Cię kochać po wszystki dni. hga 1 GŁOS Tyś jst królów Król, Tyś panów Pan GAh fis Tyś potężny Bóg, Twoj wszystko jst Emanul, Twoj Imię jst Tyś pokoju Pan, Tyś Barankim jst Żywym Bogim Tyś, w Tobi łaska ma Ty królujsz, aż po wiczny czas Tyś alfa, omga, początk, konic Zbawicil, przyjacil, Tyś Msjasz mój Bóg. 2 GŁOS Będę śpiwał, uwilbiał Boga, który jst Królm Chcę Cię kochać, wywyższać Pokłon oddać przd tronm./ x2 RAZEM Tyś pokoju Pan i Tobi daję życi m! /x2 GA 17

18 40. Wykrzykujci na Czść Pana Wykrzykujci na czść Pana Wszystki zimi Wśród okrzyków i radości Wysławiajci Go! Widzci, ż Pan jst Bogim On Sam stworzył nas Jstśmy Jgo ludm Jstśmy Jgo własnością. W Jgo bramy wstępujci z dziękczyninim Wśród hymnów w Jgo przdsionki Błogosławci Imię Jgo Chwalci Pana dziś. Albowim dobry jst Pan Łaskawość Jgo na wiki Albowim dobry jst Pan Jgo wilkość przz pokolnia. C C CH7 CH7 CH7 CH7 CH7 CH7 CH7 CH7 CH7 CH7 CH7 CH7 41. Jak wilki jst Bóg To On nasz Pan i Król, odziany w majstat swój G Zimio raduj się. C Okrywa światłość Go, ucika cimność i zło G I drży na Jgo głos. C Jak wilki jst Bóg (śpiwaj z mną) Wilki jst Bóg (nich wszyscy widzą) Wilki, wilki jst Bóg (wilki jst Pan) G CG() On czas w swj dłoni ma, od wików na wiki trwa G Początkim końcm On. C Jdyny w trójcy Bóg, Ojcic, Syn i uch G Barankim jst i Lwm. C Tylko On godzin jst przyjąć chwałę, moc i czść G Jak wilki jst nasz Bóg. CG 42. Chrystus Pan Boży Syn Chrystus Pan, Boży Syn, Zbawca nasz zgodził się Ga7 Wziąć mój grzch, za mni umrzć chciał GC Ażbym znał mój ogrom win i widział, ż GaG Krw Jgo zbawia, oczyszcza i lczy. CaG Wywyższony bądź, Jzu Baranku mój. G Tyś Jdyny Odkupicil, Tyś mój Król! ag Wywyższony bądź, Boży Baranku. G Przd Twym tronm, dziś Najwyższy składam hołd! ag 18

19 Piśni dziękczynn 1. Pani pragnę Ci dziękować Pani pragnę Ci dziękować Pani pragnę modlić się Pani pragnę wznosić ręc sw By wilbić Cię. 2. zięki Jzu zięki Jzu, dzięki Jzu zięki Ci, ż kochasz mni. zięki Jzu, dzięki Jzu zięki Ci o dzięki Ci, ż kochasz mni. Tam na Golgoci umarłś za mni... Zmartwychwstałś, żyjsz w mni... Wkrótc przyjdzisz, stąd mni wźmisz... Allluja, Allluja Nich miłość Twoja Pani Nich miłość Twoja Pani strzż mni Piśnią chcę chwalić Imię Tw I z dziękczyninim sławić Cię. A hga AG A h GA hg A hga 4. ziękujmy Jzusowi (kap. 2 próg) ziękujmy Jzusowi, E Za wszystko, co nam dał fis Za Jgo śmirć na krzyżu, H A Przz którą zbawił nas. AE G Za to, ż wśród nas przbywa, E Jak obicał w słowi swym fis Wzniśmy ręc w stronę Niba H A I chwalmy Go. AHE GA Uwilbiajmy Go, chwalmy Go E fis Wzniśmy ręc w stronę Niba i chwalmy Go. A fis AHE GGA 5. To szczęśliwy dziń To szczęśliwy dziń, dziękujmy Bogu za pogodę CFG To szczęśliwy dziń i dla Pana przżywam go. CFG To szczęśliwy dziń i wszystko będzi dobrz CFG Żyjąc w każdym dniu Słowm, któr daj Pan. FGC 19

20 6. Prawda jdyna (kap. 2 próg) Prawda jdyna słowa Jzusa z Nazartu, A fis cis Ż swgo Syna posłał z Niba Bóg na świat. CGh Aby niwinni cirpiąc zmarł za nasz grzchy I w pohańbiniu przyjął winy wszystkich nas. 8. Bogu wyśpiwam Bogu wyśpiwam, Bogu na Nibi Bogu wyśpiwam wdzięczności psalm. Jahw mi zagra, na strunach światła I głos popłyni pod Niba dach. C zięki Ci, Boż nasz, za tn krzyż, Który Jzus cirpiał za mni, Jzus cirpiał za mni. Uwirz w Jzusa, przciż On za cibi umarł, Z miłości do nas przyszdł z Niba na tn świat. Błogosławiony tn, kto wirzy, choć ni widział Zaufaj dziś Bogu a na wiki będzisz żył. A fis cis CGh 7. Jzus daj nam zbawini Jzus daj nam zbawini, Jzus daj pokój nam dcad Jmu składam dziękczynini, chwałę z srca mgo dam. Jzus siłą mą, Jzus piśnią mgo życia FCad Królm wicznym On, nipojęty w mocy swj. FCad W Nim znalazłm to, czgo szukałm do dzisiaj FCad Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dziń! FCad Myślisz, ż cisza moim domm jst ac Mówisz, ż ni znam muzyki Zobacz dla Pana dzisiaj śpiwam psalm Mój głos płyni do gwiazd, płyni do gwiazd. C Bogu wyśpiwam, Bogu na Nibi Bogu wyśpiwam wdzięczności psalm. W dłoniach zaniosę, radość, cirpini W gstach zaklęt słowa upojn patrz. C Słuchaj jak ręc moj wilbią dziś ac Jahw Boga muzyki Cisza przminia się w modlitwy cud Mój głos płyni do gwiazd, płyni do gwiazd. C W Jgo ranach uzdrowini, w Jgo śmirci życia dar Jgo Krw to oczyszczni, Jgo życi chwałą nam. dcad 20

21 Piśni do ucha Świętgo 1. uchu Święty powij uchu Święty, powij wiatrm I z mocą na nas zstąp. Bądź miłością w naszych srcach, Światłm ogarnij nas. aj now oczy Zślij swój ogiń I jdność z Tobą daj. Z cztrch wiatrów przybądź uchu Powij mocą, ożyj w nas. Bądź wolnością w naszych srcach, Życim wypłnij nas. 2. uchu Święty, uchu Święty uchu Święty, uchu Święty O przyjdź i rozpal nas I ulcz nas, miłość nam daj! O przyjdź napłnij nas Rozraduj nas, miłość nam daj! O przyjdź i utul nas Rozkochaj nas, miłość nam daj! h A h A h GA h A h A afde af de af de af de 3. uchu Święty przyjdź uchu Święty przyjdź uchu Święty przyjdź. Nich wiara zagości Nich nadzija zagości Nich miłość zagości w nas. 4. uchu Święty wołam przyjdź! uchu Święty wołam przyjdź Bądź jak ogiń duszy mj Bądź jak ogiń w cil mym Rozpal mni. Wszchmogący Bóg jst pośród nas Miłosirdzi Jgo wilki jst Okazuj dobroć swoją dziś la tych, którzy chcą miłować Go. 5. uchu miłości uchu miłości wylwaj się na nas Z przbitgo srca Jzusa, Jzusa! uchu pokoju uchu mądrości uchu radości uchu jdności A GA G G GA A A A A A A CGa FCFG 21

22 6. uchu Święty niwidzialna Świątynio uchu Święty niwidzialna Świątynio Wsparta na sidmiu kolumnach. Pozwól mi wjść do Twgo wnętrza By zaczrpnąć naczynim srca. AGA AGA AGA AG 9. Ruah Ruah, Ruah, Ruah. Ni siłą ni mocą naszą Lcz mocą ucha Świętgo. dgaa7d dg AA7d ar mądrości, rozumu i rady, umijętności Pobożności, dar męstwa, By w bojaźni służyć Ci. GAG GAG GAG AG 7. Jak ożywczy dszcz (kap. 2 próg) Jak ożywczy dszcz, uchu Święty przyjdź EA cis H GhA otknij naszych src, rozpal ognia żar. EA cis H GhA ziś prznikaj nas fis gis fis Tchninim mocy swj fis gis fis Bądź nam światłm dnia i nadziją src./x2 fis gis fis Za 2 razm: fis gis AH fisga 8. Nichaj zstąpi uch Twój Nichaj zstąpi uch Twój i odnowi zimię, Życiodajny spłyni dszcz na spragnion srca. C Obmyj mni i uświęć mni, ah Uwilbinia nich popłyni piśń. Chwała Jzusowi, który za mni życi dał. Chwała Tmu, który pirwszy umiłował mni. Jzus, tylko Jzus Panm jst! CaG CaG CH7 10. Spocznij na nas uchu Pana Spocznij na nas uchu Pana uchu mądrości i rozumu uchu poznania i bojaźni Bożj uchu miłości i mocy. 11. Tak mni skrusz (kap. 2 próg) Tak mni skrusz a Tak mni złam a Tak mni wypal Jzu. C Byś został tylko Ty d Byś został tylko Ty a Naprawdę Ty. E la basu: h h h Fis AG AG AG GA 12. W lkkim powiwi W lkkim powiwi a Przychodzisz do mni Pani. a Ni przz wichr ogromny i ni przz ogiń FG Al w lkkim powiwi przychodzisz do mni. FG W lkkim powiwi nawidzasz duszę mą. afea 22

23 13. Pani ogiń pal Pani ogiń pal Wypal smutk i żal Wypal myśli natrętn, nichcian Wypal to, co winno być zapomnian. 17. Przyjdź uchu Święty ja pragnę Przyjdź uchu Święty ja pragnę O to dziś błagam Cię. Przyjdź w swojj mocy i sil Radością napłnij mni. A 7G (g) A 14. Aby uwilbić Jzusa Aby uwilbić Jzusa, GAG Aby uwilbić Jzusa Koniczni potrzba ucha Świętgo. ucha Świętgo koniczni potrzba Wciąż naprzód i naprzód. Wciąż naprzód i naprzód Z Jzusm iść, z Jzusm iść, z Jzusm iść. Wilbiąc Go, wilbiąc Go Wilbiąc Go, wilbiąc Go. 15. otknij Pani moich oczu (kap. 2 próg) otknij Pani moich oczu abym przjrzał AhG otknij Pani moich warg A Abym przmówił z uwilbinim. hg otknij Pani mgo srca i oczyść j. Ah Nich Twój Święty uch dziś ogarnia mni. GA la basu: EHcisA;EH;cisa;EHcis;AfisH Przyjdź jako mądrość do dzici Przyjdź jako ślpmu wzrok. A Przyjdź jako moc w mj słabości 7G (g) Wź wszystko, co moj jst. A Przyjdź jako źródło pustyni Z mocą do naszych dusz. A O nich Twa moc uzdrowinia 7G (g) otkni, ulczy mni już. A 18. Zślij dszcz Zślij dszcz, zślij dszcz C Otwórzci się bramy Niba. G 19.uchu Święty cudownym wiatrm jstś uchu Święty cudownym wiatrm jstś G Wkoło nas, ni odchodź! ha Uwilbiam Cię, wywyższam Cię. GAGA 16. Nich nas ogarni łaska Pani Twa Nich nas ogarni łaska Pani Twa uch Twój Święty nich dotkni nas. (E)AEfisE AE(A) 23

24 20. Gdyby wiara twa Gdyby wiara twa była wilka jak Gorczycy ziarno T słowa mówi ci Pan./x2 I z taką wiarą, rzkłbyś do góry Przsuń się, przsuń się./x2 A góra posłuszni przsuni się W Imię Jzusa przsuni się I chromy stani na nogi sw I kto łzy lj otrz j Chory odzyska zdrowi sw I kto jst smutny uśmichni się a d Ea (da) ada Ea aee7a aee7a aee7a aee7a aee7a aee7a 21. Otwórz m oczy o Pani Otwórz m oczy o Pani Otwórz mj duszy oczy Pragnę Cię widzić. Widzić Cię w blasku chwały Twj Jak widzą Aniołów zastępy Zsyłasz nam miłość i moc Gdy Ci śpiwamy święty, święty. Święty, święty, święty (Pani mój) Święty, święty, święty. Pragnę Cię widzić. A G Ah GA Ah GA A G Spływa, spływa, spływa uch Święty! adea uch Święty swą mocą dotyka mni aee7a Od czubka głowy po stopy m aee7a uch Święty swą mocą dotyka cię aee7a Od czubka głowy po stopy tw aee7a 22. Nichaj miłość Twa Nichaj miłość Twa Jak potężna fala. Spłyni tu, przz łaski Twj zdrój Chryst dotknij mni! CFC CFG a a dgc Spływa, spływa, spływa uch Święty! Amn, Amn, Amn, Amn! adea adea 23. Jzu mój Jzu Jzu mój Jzu ziś do Cibi mówić chcę. Ty mi dajsz swojgo ucha Uwilbiam Cię. CH7 CH7 CH7 24

25 Piśni Maryjn 1. Gdy klęczę przd Tobą Gdy klęczę przd Tobą GhC Modlę się i składam hołd. GhC Wź tn dziń, uczyń go swym GaG I w mni miłość wznić. CG () Av Maria, gratia plna GhC GhC ominus, Tcum bndicta Tu. GaG CG Wszystko Tobi daję GhC Każdy sn i każdą myśl. GhC Matko Boga, Matko moja GaG Wzniś j przd Boga tron. CG () Gdy klęczę przd Tobą GhC Widzę Twą radosną twarz. GhC Każda myśl, każd słowo GaG Nich spoczni w dłoniach Twych. CG () 2. Jśli masz chwil smutn w swym życiu Jśli masz chwil smutn w swym życiu Powirz się Matc. H7 Kidy rozpacz rozdzira tw src Ofiaruj się Jj. H7 Matc, która pod krzyżm stała Matc, która się z Synm żgnała a Która uczyć cię będzi pokory Cirpini zniść ci pomoż GH7 Ona Matka, która pod krzyżm stała Kidy ruszasz w dalką wędrówkę Powirz się Matc. H7 Gdy na szlaku zaskoczy cię burza Ofiaruj się Jj. H7 Kidy zgubisz swą drogę do Boga Powirz się Matc. H7 Gdy w twym srcu znów zagości trwoga Ofiaruj się Jj. H7 25

26 3. Maryjo śliczna Pani Maryjo, śliczna Pani Gh Matko Boga i ludzi na zimi. CG Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na Nibi ag Ty nas widzisz przd Jzusa wiczny tron. CA7 4. Miriam Pomódl się Miriam, aby Twój Syn żył w mni G Pomódl się, by Jzus w mni żył. G Gdzi Ty jstś, zstępuj uch Święty A Gdzi Ty jstś, Nibo staj się. A Maria Av Maria U Boga nam wybłagaj zdroj łask. By świat lpszy był, By w miłości żył O Maryjo mij w opic dzici sw. GCG GH7EE7 C GE CG Maryjo, śliczna Pani Gh Świat dziś czuj na swych ustach gorzki łzy. CG W srcu ból, smutk, żal, a w oczach wciąż strach ag Usłysz Pani błagani, pomóż nam. CA7 Miriam Tyś jst bramą do Niba Moim Nibm jst Twój Syn. Wź mni, wź mni do swgo łona Bym bóstwm Jzusa zajaśniał jak Ty. Gdybym umarł, Jzus żyłby w mni Gdybym umarł, odpocząłbym. Przyspisz, przyspisz moją śmirć Pragnę umrzć, aby żyć. 5. Pokorna Służbnico Pana Pokorna Służbnico Pana Łamiąca strzały niprzyjacila Miażdżąca głowę węża. Bądź zawsz przy mni Abym stawał się pokornym sługą Na wzór mgo Mistrza i Pana. G G A A G G AG A G G () C ag G () 26

27 6. Moż gdyby tak Maryja Kap.2 próg Moż gdyby tak Maryja, rzkła ci A fis A GCG Spójrz, jak życi twoj mija, wciąż grzch i łzy A fis AGCG Okaż bliźnim src sw, miłość swoją ludziom dajae fis Kochaj wszystkich, tak jak nas kocha Bóg. AE fis GC GC Wź sw src ludziom daj i pokochaj cały świat AE fis Będzisz wtdy tak, jak brat, ni jak wróg. AE fis GC Maryjo, chcmy powirzyć nasz los w Tw ręcae fis E Maryjo, podaj Swą dłoń i prowadź nas AE fis G rogą zbawinia EA CG o Niba (bram). E (A) C(G) 7. Maryjo Matko mojgo wzwania Maryjo Matko mojgo wzwania E gis Chcę i pragnę idąc za Twym słowm cis A Czynić wszystko, co powi mi Jzus E Miłować Jgo wolę gis A wszystko inn z względu na Nigo samgo. cis A Zmiana tonacji: Bo tak jst z tymi, którzy z ucha narodzili się E gis Fa Nikt ni wi dokąd pójdą za wolą Twą. cis A db Słuchać Słowa całym srcm I w uchu Świętym j wypłniać Amn, Amn, Amn, Amn, Amn. E gis cis A 8. Przyszdł Anioł do Cibi Kap.2 próg Przyszdł Anioł do Cibi AE G Zwiastował najświętszą rzcz, fis cis h Ż pocznisz Syna, Zbawicila. AE CG ałaś życi Jmu, AE G On dał życi za wszystkich nas, fis cis h Tw matczyn src przszył cirń. AE CG Jstś Matką dla Nigo A CG Jstś Matką dla wszystkich nas A CG Ocal naród swój fis cis h Uchroń dzici sw fis cis h Pozwól wszystkim nam kochać Cię. AE CG Maryjo, o Maryjo, Maryjo, Maryjo. AE fis cis AE GhCG Tyl to już lat AE G Jstś naszą nadziją, fis cis h Tyl to już próśb wypłniłaś nam. AE CG ziś jstśmy przy Tobi, AE G Prosząc Cię w modlitwi swj, fis cis h Za tych, którym obcy jst Twój Syn. AE CG Jstś Matką dla Nigo A CG Jstś Matką dla wszystkich nas A CG Ocal naród swój fis cis h Uchroń dzici sw fis cis h Pozwól wszystkim nam kochać Cię. AE CG 27

28 9. Maryjo, kidy patrzę na Cibi Maryjo, kidy patrzę na Cibi Twoj oczy mówią mi o innym świci. Powoli łagodni widzić zaczynam, Ż Bóg to Ojcic, co miłość chc dać. Maryjo, kidy patrzę na Cibi Twoj oczy mówią mi o innym świci. A uch Święty w mym srcu Śpiwa piśń. aj mi Jzusa, Jzusa mi daj Więc patrzę i wołać zaczynam aj mi Jzusa, Jzusa mi daj Ja pragnę Jzusa, Jzusa mi daj C ah C ah C ah C ah 10. Pozwól mi przyjść do Cibi Pozwól mi przyjść do Cibi CG Takim zwyczajnym, jakim jstm. a Pozwól mi przyjść do Cibi FC Jdnym łaskawym Twoim gstm. dg Ty jstś Mario taka czysta CG Jak łza grzsznika, gdy żałuj. a Ty jstś Mario taka dobra FC To moj ludzki src czuj. dg Więc się ośmilam przyjść do Cibi CG Tak jak przd Matką dzicko staj. a Więc się ośmilam paść przd Tobą FC I całą nędzę Ci wyznaję. dg Patrzysz łaskawym na mni wzrokim CG Uczysz miłości, uczysz wiary. a Patrzysz łaskawym na mni srcm FC Uczysz wdzięczności i ofiary. dg Zanim odjdę od stóp Twoich Pozwól, ż skończę na pytaniu. Któr dotyczy mgo życia Co znaczy trwać w ofiarowaniu? CG a FC dg 28

29 Piśni rligijn 1. Bo góry mogą ustąpić (wrsja 1) Bo góry mogą ustąpić A Bo góry mogą ustąpić A I pagórki się zachwiać. A Al miłość moja, miłość moja h Nigdy ni odstąpi od Cibi E Mówi Pan, mówi Pan. EAA 2. Bo góry mogą ustąpić (wrsja 2) Bo góry mogą ustąpić ha I pagórki się zachwiać A Al miłość moja ni odstąpi ha Od cibi, cibi, cibi i mni. A 3. Czcijmy Jzusa Czcijmy Jzusa, czcijmy Go. Powstał z martwych, powstał z martwych Martwych On żyj, na wiki już. Powstał z martwych, powstał z martwych Więc razm się radujmy Świętując zmartwychwstania tn dziń. 4. Jak awid kidy przd Bogim był Jak awid kidy przd Bogim był Będę tańczył z wszystkich sił Przd Panm, Królm mym. Jak Miriam grała na bębni swym Będę klaskać z wszystkich sił Przd Panm, Królm mym. GA Ah Ah Ah Ah AGA a a Ga a a Ga Tak mówi Pan, tak mówi Pan haa Tak mówi Pan, który kocha ha Cibi, cibi, cibi i mni. A Choćby matka, która kocha dzicko ha Swgo łona opuściła j A To ja Bóg Ojcic Wszchmogący ha Nigdy, nigdy ni opuszczę cię. A Pokłońmy się przd Bogim Oddajmy Jmu czść! Wilbimy Imię Jzus Śpiwajmy Panu piśń! Laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj Laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj FG Fa FG Fa aa Ga 29

30 5. Radością moją Jzus Radością moją Jzus obry mój Pan. GAG obrgo Boga znam GAG On zawsz przy mni jst obrgo Boga znam przy mni jst, z mną jst. Jgo miłość ogromna, ogromna, ogromna GAG Przy nij moja taka mała, taka mała, taka mała. 6. Jzus Chrystus moim Panm jst Jzus Chrystus moim Panm jst G Allluja! h On kocha mni, On kocha mni a Allluja! h 7. Mmu Bogu Królowi Mmu Bogu Królowi Będę śpiwał tę piśń Traz zawsz, na wiki Amn. dc ad gad Allluja, Allluja, Allluja Amn. FC ad gad 8. Pani do kogóż pójdzimy dziś? Pani do kogóż pójdzimy dziś? U Cibi jst uzdrowini Pani do kogóż pójdzimy dziś? U Cibi jst ulczni Pani do kogóż pójdzimy dziś? U Cibi jst zagojni Pani do kogóż pójdzimy dziś? Przyjmij od nas uwilbini Bo Ty sam, sam powidziałś nam Sam powidziałś nam. Prości, o co chcci a dam! Pani do kogóż pójdzimy dziś? U Cibi jst objawini U Cibi jst oświcni U Cibi jst zrozumini Pani do kogóż pójdzimy dziś? U Cibi jst wyzwolni U Cibi jst zmartwychwstani U Cibi jst wybawini a h a h a h a h ah Ga 30

31 9. Radość tchnij w src m Radość tchnij w src m, bym Cię chwalił Gg Radość tchnij proszę w src m! CA Radość tchnij w src m, bym Cię chwalił Gg Bym Cię zawsz chwalił Pani mój! A Śpiwaj hosanna, śpiwaj hosanna Śpiwaj Panu, który Królm jst. Śpiwaj hosanna, śpiwaj hosanna Śpiwaj Panu cały dziń. Pokój tchnij w src m bym odpoczął Pokój tchnij proszę w src m! Pokój tchnij w src m bym odpoczął Bym w spoczynku takż chwalił Cię! G A G A Gg CA Gg A 10. Jzus jst naszą siłą Jzus jst naszą siłą EA fis I nadziją na lpszy dziń. EA fis Z Nim ni będzi ci nigdy źl EA fis Bo On ni opuści cię EA O ni, ni, ni, ni, ni! A 11. Z tobą cimność Z tobą cimność ni będzi cimna agc Wokół mni. FE A noc tak jak dziń zajaśnij. agcde 12. Światłość w cimności świci Światłość w cimności świci A I cimność jj ni ogarnia. A Miłość tchnij w src m abym służył Miłość tchnij proszę w src m! Miłość tchnij w src m abym służył Bym swą służbą takż chwalił Cię! Gg CA Gg A Wiarę tchnij w src m bym się modlił Gg Wiarę tchnij proszę w src m! CA Wiarę tchnij w src m bym się modlił Gg Bym modlitwą takż chwalił Cię! A Światłość w cimności świci I cimność jj ni ogarnia. 13. Przymnóż nam wiary Przymnóż nam wiary Pani przymnóż nam wiary Przymnóż nam wiary! h fis hga ah ah ah ah 31

32 14. Oddaję choroby Oddaję choroby, oddaję mój ból GC U Twych składam stóp Aby wziąć radość Twą. Oddaję sw smutki, oddaję mój wstyd U Twych składam stóp Aby wziąć radość Twą. Tak o Pani, tak, tak, tak Amn! 15. Jstm dzickim Boga GC Jstm dzickim Boga a Synm, na którgo czkał Bóg a Królwskim płaszczm Pan odział mni a Moja nadzija znalazła w Nim swój dom. FE Bo jstm upragnionym dzickim a Potężngo Ojca w Nibi mam a Królwskim dzidzicm Pan już nazwał mni FC W przstronnych komnatach znalazł dla mni dom. de 16. Ni bój się wypłyń na głębię (kap. 2 próg) Ni bój się wypłyń na głębię AEH GA Jst przy Tobi Chrystus! AH GA 17. Ni lękajci się (kap. 2 próg) Ni lękajci się, Ja jstm z wami AE AE GC GC Ni lękajci się, Ja jstm z wami. fis cis hge hcaf Ni lękajci się, Bóg jst miłością AE AE GC GC Ni lękajci się, trwajci mocni w wirz. fis cis hge hcaf Ty jstś skałą zbawinia A CG Jdyną naszą ostoją A Cis CGH Przychodzimy do Cibi po światło cis A ChCG Ulcz nasz srca zmartwychwstać daj. hae ag Pomóż nam wytrwać przy Tobi A CG Być wirnym w wirz przz życia czas A Cis CGH Tylko w Tobi cała nasza nadzija cis A ChCG Miłosirdzim swoim uzdrawiaj nas. hae ag Przkażci światu mój ogiń A CG Pokoju i miłosirdzia A Cis CGH Niści wszystkim orędzi nadzii cis A ChCG Moj światło nich świci wśród was. hae ag 18. Jdyny Pan prawdziwy Bóg Jdyny Pan, prawdziwy Bóg ag Wszystko, co mam oddaję Mu. ag On jdynym Panm jst. FG Sh ma Izral /x3 FG 32

33 19. Baranki młod Oto są baranki młod CGC Oto ci, co zawołali Allluja! CGC7 opiro przyszli do zdrojów GC Światłością się napłnili GC Allluja, Allluja! GG Na baranka pańskich godach W szat świątcznych czystj bili Po krwawgo morza wodach Ga Niśmy Panu piśń wsli. Ch W swj miłości wikuistj On nas swoją Krwią częstuj Nam tż Ciało sw przczyst Ga Chrystus Kapłan ofiaruj. Ch Na drzwi świętą Krwią skropion Anioł mścicil z lękim wzira Pędzi morz rozdzilon Ga Wrogów w nurtach swych pożra. Ch Już nam Paschą Tyś o Chryst Wilkanocną tz ofiarą Tyś przaśniki nasz czyst Ga la dusz prostych z szczrą wiarą. Ch 20. Twoja miłość jst jak wilki morz Twoja miłość jst Ah Jak wilki morz fis Przyjdź utul mni G Pani mój! A 21. W Tobi jst światło W Tobi jst światło ha Każdy mrok rozjaśni. GA W Tobi jst życi ha Ono śmirć zwycięża. G Ufam Tobi Miłosirny Jzu wybaw nas! GA 22. Będę śpiwał Tobi Będę śpiwał Tobi Mocy moja GAh Ty Pani jstś mą nadziją GA fis Tobi ufam i bać się ni będę. GA 23. Kidy jstm z Tobą Kidy jstm z Tobą A ni ciszy zimia mni. GA Któż pięknijszy jak Ty G Pani mój kocham Cię. A 33

34 24. Tato! Wołam Cibi Tato! Wołam Cibi Tato Bo jstm dzickim Twym Chcę wciąż przy boku Twoim być Tyś moim Tatą! AEA E fis he A Tato, Tato jstm dzickim Twym fis cis EA Tato, dobry Tato, Tyś Tata mym. fis cis EA Tato! Kocham Cibi Tato Śpiwam Tobi piśń Bo Ty tak bardzo kochasz mni Tyś moim Tatą! AEA E fis he A Tato! Chcę Ci służyć Tato AEA Szukam twarzy Twj E fis Chcę wciąż przy boku Twoim być he Tyś moim Tatą! A 26. Ponad górami Ponad górami płyni Twa Miłości rzka a więc ja Otworzę src swoj, by Zbawicil mógł uwolnić mni. Bym z życia w prawdzi ciszył się Codzinni wznosił ręc sw I śpiwał zawsz, Ż kochasz właśni mni. hga Mógłbym śpiwać o Tobi wiczni hga Wilbić miłość Twą! 27. Jzus zwyciężył, to wykonało się Jzus zwyciężył, to wykonało się dg Szatan pokonany, Jzus złamał śmirci moc. CFA Jzus jst Panm o Allluja! dg Po wiczn czasy Królm królów jst. Ad 25. Bo jak śmirć potężna jst miłość Bo jak śmirć potężna jst miłość G A zazdrość jj niprzjdnana jak Szol. A (GA) Żar jj, to żar ognia, płomiń Pański. GA Wody wilki ni zdołają ugasić miłości GA Ni zatopią, ni zatopią jj rzki. (h) A Jzus jst Panm /x4 Tylko Jzus jst Panm Jzus jst Panm On jst Panm zimi tj. dgcfa d g A7d 34

35 28. otknął mni dziś mój Pan otknął mni dziś mój Pan I radość ogromną w srcu mam. Z tj radości chcę Śpiwać i klaskać w dłoni sw. Więc wszyscy razm chwalmy Go Za to, ż trzyma nas ręką swą. G GA G GA G GA 29. Jstś życim mym (kap. 2 próg) Jstś życim mym, więc każdy ruch EAHA GAG Robię w Tobi Jzu, Ty pozwalasz wciąż oddychać mi. Jstś drogą mą, więc każdy krok Stawiam w Tobi Jzu, Ty pozwalasz wciąż oddychać mi. Fal Twojj łaski Pani EAHA GAG Gdzi ni spojrzę tam wciąż widzę Cię Twa miłość mni uwiodła Jzu jakż to możliw jst? La, la, la, la, la, la, la EAHA GAG La, la, la, la, la, la, la 30. Moż dalko jstś od Nigo Moż dalko jstś od Nigo Moż zgubiłś ściżki Jgo ślad. Moż w samotną ruszyłś drogę I ni wisz jak Bóg cię zna. Ni martw się Bóg cibi kocha On zawsz z tobą jst. Podniś swój zmęczony wzrok I popatrz przd sibi. Zacznij od nowa Zacznij jszcz raz. ha 31. Miłość Twa od najwyższych gór wyższa jst Miłość Twa od najwyższych gór wyższa jst CdGCa Wilka jst wirność Twa, do niba sięga wzwyż. dgcc7 Miłość Twa głębsza niż ocan bz dna dgca Wilka jst wirność Twa, gdy do mni zniżasz się. dgc 32. Pan mni strzż (kap. 2 próg) Pan mni strzż, Pan mni strzż EA G Czuwa nad mną Bóg, On jst moim cinim. cis H ha Czuwa nad mną Bóg, mój Bóg! EA cish GhA 33. Śpiwa Izral Śpiwa Izral swmu Panu dziś Śpiwa Izral swmu Panu dziś. Śpiwa Izral /x3 H7 H7 H7 H7 CH7 35

36 Śpiwa swmu Panu dziś! 34. Zimia Zimia, która mi dajsz Ni jst fikcją ani bajką. Wolność, którą mam w Tobi Jst prawdziwa, jst prawdziwa. Wszystki góry na drodz muszą Muszą ustąpić, bo wiara Góry prznosi, a ja wirzę w to, ż Ja wirzę w to, ż. Będę tańczyć przd Twoim tronm I oddam Tobi chwałę I nic już ni zamkni mi ust. Żadn mur i żadna ściana Największa nawt tama Już ni, ni zatrzyma mni już. H7 GC G Ca G Ca Większy, większy jst w mni Tn, GC Który mni umacnia. Żadn Goliat ni moż z Nim równać się Z Nim równać się. 35. Zmartwychwstał Pan i żyj dziś Zmartwychwstał Pan i żyj dziś Blaskim jaśnij noc Ni umrę ni, lcz będę żył C G C Bóg okazał swą moc. Krzyż to jst brama Pana Jśli chcsz przz nią wjdź Zbliżmy się do ołtarza Bogu oddajmy czść. G a G a G zięki składajmy Mu, bo wilka jst jgo łaska GaH7 Z grobu powstał dziś Pan, a noc jst płna blasku Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić Jzus mój Pan i Bóg, On przyszdł, aby nas zbawić. Lpij się ucic do Pana, niż zaufać książętom GaH7 Pan, moja moc i piśń, podtrzymał, gdy mni popchnięto Już ni będę się bał, cóż moż zrobić mi śmirć? Ni, ni lękam się i śpiwam chwały piśń. Odrzucony Pan, stał się kaminim węgilnym GaH7 Pan wysłuchał mni, On jst zbawinim mym Cudm staj się noc, gdy w dziń jst przminiona Tańczmy dla Nigo dziś, prawica Pańska wznisiona. 36. A moc wychodziła z Nigo A moc wychodziła z Nigo i uzdrawiała wszystkich. dcgad Tylko Jzus jst Panm /x3 dcgad 36

37 Części stał Mszy Świętj 1. Pani zmiłuj się nad nami Pani zmiłuj się Pani zmiłuj się nad nami Pani zmiłuj się Chryst zmiłuj się Chryst zmiłuj się nad nami Chryst zmiłuj się Pani zmiłuj się Pani zmiłuj się nad nami Pani zmiłuj się 2. Pani zmiłuj się nad nami Pani zmiłuj się nad nami Pani zmiłuj się nad nami Chryst zmiłuj się nad nami Chryst zmiłuj się nad nami Pani zmiłuj się nad nami Pani zmiłuj się nad nami G GAA7 G G GAA7 G G GAA7 G adga adga adga adga adga adga Gloria Gloria In xclsis o! Gloria! Gloria! A cis E Chwalimy Cię, błogosławimy Cię A Wilbimy Cię, wysławiamy Cię cis zięki Ci składamy Bo wilka jst chwała Twoja. E Pani Boż, Królu Niba A Boż, Ojcz Wszchmogący cis Pani, Synu Jdnorodzony Jzu Chryst, Jzu Chryst, Jzu Chryst! E E E Gloria In xclsis o! Gloria! Gloria! Pani Boż, Baranku Boży Synu Ojca Który gładzisz grzchy świata Zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzchy świata Przyjm błagani nasz. Który sidzisz po prawicy Ojca Zmiłuj się nad nami. Albowim tylko Tyś jst Święty Tylko Tyś jst Panm Tylko Tyś Najwyższy Jzu Chryst z uchm Świętym W chwal Boga Ojca. Amn, Amn, Amn, Amn. A cis E A cis E A cis E A cis E E E A cis E 37

38 1. ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów Płn są Nibiosa I zimia chwały Twojj A fis cis E A fis E 2. ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów Płn są Nibiosa I zimia chwały Twj. h h Hosanna (hosanna), hosanna (hosanna) A cis Hosanna na wysokości /x2 EA (E) Hosanna (hosanna) Hosanna na wysokości! a Ch Błogosławiony, który Idzi w Imię Pański A E Błogosławiony, który Idzi w Imię Pański h Hosanna (hosanna), hosanna (hosanna) A cis Hosanna na wysokości /x2 EA (E) Hosanna (hosanna) Hosanna na wysokości! 3. ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów Płn są Nibiosa I zimia chwały Twojj Hosanna na wysokości! /x3 a Ch ah Ch ah Ch Ch Błogosławiony, który Idzi w Imię Pański /x2 Hosanna na wysokości! /x3 ah Ch Ch 38

39 4. ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY Święty, święty, święty d (Święty, święty, święty) d Pan Bóg zastępów g (Pan Bóg zastępów) g Płn są Nibiosa A (Płn są Nibiosa) A I zimia chwały Twojj d (I zimia chwały Twojj) d Hosanna, hosanna d (Hosanna, hosanna) d Na wysokości g (Na wysokości) g Błogosławiony A (Błogosławiony) A Który idzi w Imię Pański d (Który idzi w Imię Pański) d Hosanna, hosanna d Na wysokości g Błogosławiony A Który idzi w Imię Pański d 5. ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY Święty (święty), święty, święty, święty Święty (święty), święty, święty, święty Płn są Nibiosa i zimia chwały Twojj (Płn są Nibiosa i zimia chwały Twojj) Hosanna (hosanna) na wysokości Hosanna (hosanna) na wysokości Hosanna (hosanna) na wysokości Święty (święty), święty, święty, święty Święty (święty), święty, święty, święty Błogosławiony, który idzi w Imię Pański (Błogosławiony wjżdżający na osiołku) Hosanna (hosanna) na wysokości Hosanna (hosanna) na wysokości Hosanna (hosanna) na wysokości Święty (święty), święty, święty, święty!!! ah ah ah (aahh) ah ah ah (aahh) 39

40 1. Baranku Boży Baranku Boży, który gładzisz grzchy świata CFG Baranku Boży, który gładzisz grzchy świata CFG Zmiłuj się nad nami FGCa Zmiłuj się nad nami. FGFC Baranku Boży, który gładzisz grzchy świata CFG Baranku Boży, który gładzisz grzchy świata CFG Obdarz nas pokojm FGCa Obdarz nas pokojm. FGFC 2. Baranku Boży Baranku Boży, który gładzisz grzchy świata Zmiłuj się nad nami zmiłuj się. H7 3. Baranku Boży Baranku Boży, który gładzisz grzchy świata hga Zmiłuj się nad nami hga (zmiłuj się nad nami) Baranku Boży, który gładzisz grzchy świata hga Zmiłuj się nad nami hga (zmiłuj się nad nami) Baranku Boży, który gładzisz grzchy świata hga Obdarz nas pokojm hga (obdarz nas pokojm) Obdarz nas pokojm hga Pokojm obdarz nas! Baranku Boży, który gładzisz grzchy świata Zmiłuj się nad nami zmiłuj się. H7 Baranku Boży, który gładzisz grzchy świata Obdarz nas pokojm Obdarz nas, pokojm. H7 40

41 Apl Jasnogórski (kap. 2 próg) Maryjo Królowo Polski C Maryjo Królowo Polski C Jstm przy Tobi G F Pamiętam o Tobi C I czuwam na każdy czas. A (7) GC(C7) Maryjo jstśmy młodzi C Maryjo jstśmy młodzi C Już dzisiaj zalży G F Od polskij młodziży C Następn tysiąc lat. A (7) GC(C7) Maryjo Królowo nasza C Maryjo Królowo nasza C Cibi prosimy G F Uświęcaj rodziny C Uświęcaj każdgo z nas. A (7) GC(C7) Koronka do Miłosirdzia Bożgo Ojcz Przdwiczny ofiaruję Ci h Ciało i Krw, duszę i Bóstwo C Najmilszgo Syna Twojgo h A Pana naszgo Jzusa Chrystusa. C Na przbłagani za grzchy nasz h I świata całgo. C la Jgo bolsnj męki Mij miłosirdzi dla nas i świata całgo. G Święty Boż, święty Mocny Święty niśmirtlny Zmiłuj się nad nami G I nad całym światm! obrz, ż jstś (kap. 2 próg) obrz, ż jstś, dobrz, ż jstś EH A obrz, ż jstś. AHE GA Co by to było, gdyby cię ni było EH A Co by to było (więc) AHE GA obrz, ż jstś, dobrz, ż jstś EH A obrz, ż jstś. AHE GA 41

42 Nich Twój Święty uch Nich Twój Święty uch ziś prznika mni h I nich zawsz już Gości w duszy mj h I nich spadni dszcz Błogosławiństw Twych Ojcz obmyj mni uchu Święty przyjdź! uchu Święty przyjdź ziałaj z mocą w nas uchu Święty przyjdź Przmiń smutku czas h h G fis A Powidz Mario Powidz Mario kogoś widziała hh Jam Zmartwychwstałgo ujrzała hh Widziałam grób pusty i odziż i chusty hh Pan Zmartwychwstał, ni ma Go tam ah Byłam u grobu wczsngo rana Srcm szukałam mojgo Pana Powidział mi Mario, src m odgadło Ż to Jzus Rabbuni mój! hh hh hh ah uchu Święty Boż przyjdź (kap. 1 próg) uchu Święty Boż przyjdź, h Przyjdź uchu Światło, uchu Ogniu przyjdź, przyjdź i rozpal nas. Gh Przyjdź uchu Ojca, bądź naszym światłm, hh Nich prominij Twj chwały blask. Gh O, Świadku prawdziwy umocnij nas, hh Chcmy rozgłaszać: Zmartwychwstał Pan! Gh Przyjdź źródło nibiski, przyjdź zdroju życia, hh Bądź nam uzdrowinim, moc srcom daj. Gh O, uchu Radości, rozraduj Kościół, hh Nich płyni z src naszych, Baranka piśń. Gh Ty daj nam doświadczyć, miłości Ojca, hh Oblicz Chrystusa objawiaj nam. Gh Bądź nam tchninim życia, światła prominim, hh Przz Cibi jaśnij Chrystusa Krzyż! Gh 42

10.Boże Twa łaska nad nami jest, Twoja miłość przychodzi wciąż. Działasz w mocy pośród nas, Przenikasz serca, gładzisz grzech.

10.Boże Twa łaska nad nami jest, Twoja miłość przychodzi wciąż. Działasz w mocy pośród nas, Przenikasz serca, gładzisz grzech. 1.Aby uwielbić Jezusa 2x Koniecznie potrzeba nam Ducha Świętego Ducha Świętego koniecznie potrzeba Wciąż naprzód i naprzód 2x Z Jezusem iść 3x Wielbiąc Go 2x 2. Alleluja! Wznieś pod niebo głos Pan dal

Bardziej szczegółowo

Piosenki i pieśni religijne

Piosenki i pieśni religijne Piosenki i pieśni religijne Ś P I E W N I K 1. Jezus jest pośród nas, FG obecny tu w Duchu swym. C a Wszystkich nas wzywa - zbliżcie się. F G C (C7) x 2 Znów dotknij serc nasz Panie, F G napełń nas swym

Bardziej szczegółowo

Jedyną jest. GC/G 7. 6.BĄDŹ UWIELBIONY Bądź uwielbiony /3x Panie mój

Jedyną jest. GC/G 7. 6.BĄDŹ UWIELBIONY Bądź uwielbiony /3x Panie mój 1.MÓJ ZBAWICIEL Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie, Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie. On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce. Będę, będę mieszkał razem z Panem mym. Hej, hej, hej, Nananana CGda

Bardziej szczegółowo

PIEŚNI DO DUCHA ŚWIĘTEGO

PIEŚNI DO DUCHA ŚWIĘTEGO I PIEŚNI DO DUCHA ŚWIĘTEGO 1. PRZYBĄDŹ, DUCHU ŚWIĘTY Przybądź, Duchy Święty a d G e Spuść z niebiosów wzięty a d G e Światła Twego strumień! C d G C Przyjdź, Ojcze ubogich, e/ a e Dawco darów mnogich,

Bardziej szczegółowo

ŚPIEWNIK. Gloriosa Trinitá. Każde spojrzenie na krzyż, niech niepokojem zagości, Bo wszystko w życiu to nic, wobec tak wielkiej miłości.

ŚPIEWNIK. Gloriosa Trinitá. Każde spojrzenie na krzyż, niech niepokojem zagości, Bo wszystko w życiu to nic, wobec tak wielkiej miłości. Każde spojrzenie na krzyż, niech niepokojem zagości, Bo wszystko w życiu to nic, wobec tak wielkiej miłości. 128A. ŻYCIE NOWE Przybądź do nas Duchu Życia, Natchnij sobą nas, mocą ulecz nas. Ref. Ja to

Bardziej szczegółowo

22. Będę śpiewał Tobie, Mocy moja DAh Ty Panie jesteś mą nadzieją Tobie ufam i bać się nie będę.

22. Będę śpiewał Tobie, Mocy moja DAh Ty Panie jesteś mą nadzieją Tobie ufam i bać się nie będę. 20. Albowiem tak Bóg umiłował świat, dcbcd Że Syna Jednorodzonego dał. FCBa Aby każdy kto w Niego wierzy Nie zginął, ale życie wieczne miał. By mógł żyć na wieki. 4x 21. Alleluja, alleluja, amen, amen,

Bardziej szczegółowo

ŚPIEWNIK PIEŚNI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY TĘCZOWEJ II - 1 -

ŚPIEWNIK PIEŚNI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY TĘCZOWEJ II - 1 - 1. Abba Ojcze 2. Amen jak Maryja 3. Apel Jasnogórski 4. Barka 5. Bądź pozdrowiony 6. Bądź z nami w kontakcie 7. Będę śpiewał 8. Blues Maryjny 9. Bo nikt nie ma z nas 10. BoŜa radość jak rzeka 11. Bóg kocha

Bardziej szczegółowo

A-a-a alleluja 222 Abba Ojcze...170 Albowiem tak Bóg umiłował świat...74 Alleluja...138 Alleluja, Amen, Amen, Alleluja...68 Alleluja biją dzwony..

A-a-a alleluja 222 Abba Ojcze...170 Albowiem tak Bóg umiłował świat...74 Alleluja...138 Alleluja, Amen, Amen, Alleluja...68 Alleluja biją dzwony.. SPIS TREŚCI NR PIEŚNI A-a-a alleluja 222 Abba Ojcze...170 Albowiem tak Bóg umiłował świat...74 Alleluja...138 Alleluja, Amen, Amen, Alleluja...68 Alleluja biją dzwony..218 Alleluja chwalcie Pana...95 Alleluja,

Bardziej szczegółowo

Śpiewnik Wrocław 2013

Śpiewnik Wrocław 2013 Śpiewnik DROGA Wrocław 2013 1 Tytuł Strona 001 Abyśmy byli jedno... 10 002 Albowiem tak Bóg umiłował świat... 10 003 Allelu, o alle, allelu, allelu, alleluja.... 10 004 Alleluja, chwalcie Pana u świątyni

Bardziej szczegółowo

GDY NA ANIOŁ PAŃSKI WŁAŚNIE TY

GDY NA ANIOŁ PAŃSKI WŁAŚNIE TY GDY NA ANIOŁ PAŃSKI Gdy na Anioł Pański bije dzwon Maryjo A E A fis Dusza moja śpiewa Tobie pieśń D A E Niechaj wdzięczne nutki A E Przed tron Twój płyną fis D Naszej wiary i radości zew. A E D A Najpiękniejsza

Bardziej szczegółowo

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEśY OAZA PAR. NSPJ W NOWYM TOMYŚLU WWW.OAZANT.IWD.PL ŚPIEWNIK OAZOWY. Ver.0.03/03/07

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEśY OAZA PAR. NSPJ W NOWYM TOMYŚLU WWW.OAZANT.IWD.PL ŚPIEWNIK OAZOWY. Ver.0.03/03/07 ŚPIEWNIK OAZOWY Ver.0.03/03/07 DUSZPASTERSTWO MŁODZIEśY OAZA PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W NOWYM TOMYŚLU Wykonali: Sylwia i Sebastian Koberling Projekt okładki: Agnieszka Tuchołka Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ TU, JUTRO TAM

DZISIAJ TU, JUTRO TAM 1 S t r o n a 1. AKT SKURUCHY 1.Panie, przebacz Nam! Ojcze, zapomnij Nam! Zapomnij nam nasze winy, Przywołaj kiedy błądzimy, Ojcze zapomnij nam. 2.Panie przyjmij nas! Ojcze przygarnij nas! I w swej Ojcowskiej

Bardziej szczegółowo

630. Alleluja, Jezus Panem moim jest! e D h e Alleluja, Jemu chwała, Jemu cześć!

630. Alleluja, Jezus Panem moim jest! e D h e Alleluja, Jemu chwała, Jemu cześć! Powiedz Mu całą winę swą, D 7 On ci swój pokój, szczęście da. G D 629. To jest mój Pan, to jest mój Bóg F B To Jego Miłość mnie ogarnia. B F g C To właśnie dziś. C F B (F) 2. Tyś jest mój Pan, Tyś jest

Bardziej szczegółowo

1. Będę tańczyć przed Twoim tronem. Wszystkie góry na drodze Muszą, muszą ustąpić Bo wiara góry przenosi A ja wierzę Tobie

1. Będę tańczyć przed Twoim tronem. Wszystkie góry na drodze Muszą, muszą ustąpić Bo wiara góry przenosi A ja wierzę Tobie SPIS PIEŚNI 1. Będę tańczyć przed Twoim tronem 2. Boże Twa łaska 3. Boży Duch 4. Bóg nasz Pan jest dobry cały czas 5. Całym moim sercem, całą moją duszą 6. Chlebie najcichszy 7. Ciebie pragnie dusza moja

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO PIELGRZYMOWANIA Z KSIĘŻMI MARIANAMI

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO PIELGRZYMOWANIA Z KSIĘŻMI MARIANAMI marianki 2015 STOWARZYSZENIE POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH PRZY ZGROMADZENIU KSIĘŻY MARIANÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO PIELGRZYMOWANIA Z KSIĘŻMI MARIANAMI Włochy Francja Portugalia Hiszpania Chorwacja Turcja Grecja

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie na cześć Pana Tańczcie na cześć Pana

Śpiewajcie na cześć Pana Tańczcie na cześć Pana Śpiewajcie na cześć Pana Tańczcie na cześć Pana Śpiew i taniec od dawna towarzyszył człowiekowi w wysławianiu Boga. Powyższe słowa pojawiają się w Księdze Psalmów i zachęcają nas, byśmy wyrażali swoją

Bardziej szczegółowo

Myśli Ojca Pio na każdy dzień roku STYCZEŃ

Myśli Ojca Pio na każdy dzień roku STYCZEŃ STYCZEŃ 1. Dzięki Łasce Bożej jesteśmy u zarania Nowego Roku. Czy ujrzymy jego koniec, to tylko sam Bóg wie. Ten rok powinien być całkowicie poświęcony wynagradzaniu błędów przeszłości i czynieniu [dobrych]

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO EPIFANII. Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. (1 J 2,8) A cała ziemia niech będzie pełna chwały jego! Amen, Amen.

ŚWIĘTO EPIFANII. Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. (1 J 2,8) A cała ziemia niech będzie pełna chwały jego! Amen, Amen. ŚWIĘTO EPIFANII 1 Barwa liturgiczna: biała ŚWIĘTO EPIFANII Hasło dnia: Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. (1 J 2,8) Psalm dnia: Ps 72,1-3.10-13.19 1. Boże! Daj królowi prawa swoje I sprawiedliwość

Bardziej szczegółowo

2.Imię Pana chwalmy wciąż / 3x E A E Najwyższy On! Alleluja!

2.Imię Pana chwalmy wciąż / 3x E A E Najwyższy On! Alleluja! 1. Choć jestem mały jak palec D A D Choć jestem mały jak mrówka D A D D7 Ale proszę Cię G A Panie D h Wejdź do mego serduszka e A D La la la la la D7 Ale proszę Cię Panie G A D h Wejdź do mego serduszka

Bardziej szczegółowo

25. Bóg tak umiłował świat...52 26. Brać życie...53 27. Chrystusa Pana spotkałem dziś...54 28. Chrystusie...55 29. Chrystus Pan przyszedł na

25. Bóg tak umiłował świat...52 26. Brać życie...53 27. Chrystusa Pana spotkałem dziś...54 28. Chrystusie...55 29. Chrystus Pan przyszedł na Spis treści 1. Godzinki...15 2. Koronka do Miłosierdzia Bożego...24 3. Litania loretańska...25 4. Apel jasnogórski...28 5. Abba Ojcze...29 6. Alleluja, amen...30 7. Alleluja (Niech zabrzmi Panu chwała

Bardziej szczegółowo

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego Chrystusa, i wszystkie Dary, których udziela On ludzkości. Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został przyznany Dar Zbawienia Wiecznego. Chroń mnie przed jedną światową religią (158) Modlitwa Krucjaty

Bardziej szczegółowo

OBRZĘD PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĘTEJ KOMUNII MODLITWY DZIĘKCZYNNE

OBRZĘD PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĘTEJ KOMUNII MODLITWY DZIĘKCZYNNE OBRZĘD PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĘTEJ KOMUNII * MODLITWY DZIĘKCZYNNE 1 OBRZĘD PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĘTEJ KOMUNII Panie Jezu Chryste, Boże nasz, dla modlitw świętych ojców naszych zmiłuj się nad nami. Amen. Królu

Bardziej szczegółowo

MODLITEWNIK ANIELSKI PEREGRYNACJA FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA Z SANKTUARIUM W MONTE SANT ANGELO. Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła

MODLITEWNIK ANIELSKI PEREGRYNACJA FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA Z SANKTUARIUM W MONTE SANT ANGELO. Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła MODLITEWNIK ANIELSKI PEREGRYNACJA FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA Z SANKTUARIUM W MONTE SANT ANGELO Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła Komisja peregrynacyjna: ks. Adam Żurad CSMA, ks. Tadeusz Musz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCI ZMIENNE LITURGII EUCHARYSTYCZNEJ PREFACJE

CZĘŚCI ZMIENNE LITURGII EUCHARYSTYCZNEJ PREFACJE CĘŚCI MIENNE LITURGII EUCHARYSTYCNEJ Prefacje śpiewane: PREFACJE W czasie Adwentu I przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Albowiem Jego posłałeś do Swojego ludu, * aby lud, który chodził w ciemności ujrzał

Bardziej szczegółowo

Jezu, zburz wszystkie mury

Jezu, zburz wszystkie mury Jezu, zburz wszystkie mury 7 DNIOWE MODLITEWNE OBLĘŻENIE JERYCHA Ks. Kamil Spolankiewicz (POLECANA, SKUTECZNA PRAKTYKA DUCHOWA DLA WSZYSTKICH INTENCJI) I. Przeczytać z listu św. Pawła do Efezjan z rozdziału

Bardziej szczegółowo

Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji Kościoła, wyboru papieża oraz za kardynałów.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji Kościoła, wyboru papieża oraz za kardynałów. Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji Kościoła, wyboru papieża oraz za kardynałów. Modlitwa duszy najmniejszej: Bądź uwielbiony Panie! Jesteś światłem mojej duszy! Jesteś radością moją i moim życiem.

Bardziej szczegółowo

S. M. Faustyna Kowalska DZIENNICZEK. Sługi Bożej S.M. Faustyny Kowalskiej Profeski wieczystej Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

S. M. Faustyna Kowalska DZIENNICZEK. Sługi Bożej S.M. Faustyny Kowalskiej Profeski wieczystej Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. DZIENNICZEK Sługi Bożej S.M. Faustyny Kowalskiej Profeski wieczystej Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia Nihil obstat: Kraków, 17 IV 1979 r. ks. Ignacy Różycki Imprimatur: E Curia Metropolitalna 1141

Bardziej szczegółowo

Rozważania 29.02.2008 Matko oto syn Twój, oto matka Nauka miłości, która nigdy nie ustaje

Rozważania 29.02.2008 Matko oto syn Twój, oto matka Nauka miłości, która nigdy nie ustaje Rozważania 29.02.2008 Matko oto syn Twój, oto matka Nauka miłości, która nigdy nie ustaje Pytając ludzi, o to czego najbardziej w życiu pragną, jedną z najczęstszych odpowiedzi jest słowo miłość. Jednak

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM LITURGICZNE KAPELANA

VADEMECUM LITURGICZNE KAPELANA VADEMECUM LITURGICZNE KAPELANA VADEMECUM LITURGICZNE KAPELANA Opracowanie: ks. płk dr Zbigniew Kępa by Wydawnictwo BIBLOS, Tarnów 2007 ISBN 978-83-733254-0-1 Konsultacja: prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

Bardziej szczegółowo

Kilka punktów, o których warto wiedzieć, zanim wpuścimy Świadków Jehowy do domu.

Kilka punktów, o których warto wiedzieć, zanim wpuścimy Świadków Jehowy do domu. AKUTALIZACJA Z DNIA 12.11.2009r. Kilka punktów, o których warto wiedzieć, zanim wpuścimy Świadków Jehowy do domu. I. Czy Jezus był kiedyś Michałem Archaniołem? II. Czy Jezus jest Bogiem równym Ojcu? III.

Bardziej szczegółowo