Poniżej przedstawiam najistotniejsze uwagi szczegółowe:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poniżej przedstawiam najistotniejsze uwagi szczegółowe:"

Transkrypt

1

2 Kraków, Szanowny Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu Szanowny Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa Warszawa Szanowny Panie Ministrze, Szanowny Panie Dyrektorze, W ramach społecznych konsultacji projektu z dnia rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej przesyłam uwagi do przedmiotowego projektu, dotyczące załącznika nr 2 w zakresie badań laboratoryjnych. Część I załącznika nr 2 przedmiotowego projektu (Wykaz świadczeń gwarantowanych w przypadku badań diagnostycznych) świadczenia laboratoryjne jest kopią obszernych fragmentów Klasyfikacji Badań Laboratoryjnych (aneks do Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych, Wydawnictwo Medyczne Vesalius Kraków 2007), uzupełnioną o pewne pozycje. Klasyfikacja zawiera wykaz dostępnych badań laboratoryjnych, stosowanych zarówno w rutynowej diagnostyce medycznej jak i w celach naukowo- badawczych oraz system kodowania badań. Zastrzeżenia budzi dobór badań (świadczeń) zamieszczonych w projekcie załączniku nr 2, który często nie spełnia potrzeb diagnostyki specjalistycznej, zawiera też pozycje niepotrzebne, a czasem pozostaje w sprzeczności z zasadami diagnostyki laboratoryjnej w ogóle. Poniżej przedstawiam najistotniejsze uwagi szczegółowe: 1. W części A (Analityka) zamieszczono Badanie ogólne moczu (profil) (poz. 1) i jako odrębne świadczenia Osad moczu (poz. 11) oraz szereg innych oznaczeń będących częścią ogólnego badania moczu. Bardziej poprawne byłoby zamieszczenie dwóch wariantów ogólnego badania moczu: 1

3 Badanie ogólne moczu (Ciężar właściwy, ph, Glukoza, Ciała ketonowe, Białko, Bilirubina, Urobilinogen, Azotyny, Leukocyty, Erytrocyty/Hemoglobina, Kwas askorbinowy [ewent.], Badanie składników upostaciowanych [osad]) Badanie ogólne moczu (Ciężar właściwy, ph, Glukoza, Ciała ketonowe, Białko, Bilirubina, Urobilinogen, Azotyny, Leukocyty, Erytrocyty/Hemoglobina, Kwas askorbinowy [ewent.]) oraz usunięcie pozycji: 3-9, 11 i 14, składających się na profil ogólnego badania moczu. Obecnie, z powodów metodycznych i organizacyjnych, wszystkie te badania są wykonywane łącznie. Niepotrzebna jest poz. 13 (Resztki pokarmowe w kale) badanie to nie jest obecnie zalecane. Brakuje pozycji: Kryształy w moczu (identyfikacja) i Kryształy w płynach ustrojowych (identyfikacja}. 2. W części B (Morfologia krwi i badania hematologiczne) zastrzeżenia budzi nieprecyzyjne określenie zakresu badania morfologicznego krwi (poz. 42 i 43). Bardziej właściwe byłoby następujące ujęcie: Morfologia krwi podstawowa (Erytrocyty, Hematokryt, Hemoglobina, MCH, MCHC, MCV, Leukocyty, Płytki krwi) Morfologia krwi z pełnym obrazem odsetkowym leukocytów (Erytrocyty, Hematokryt, Hemoglobina, MCH, MCHC, MCV, Leukocyty, Obraz odsetkowy leukocytów - 5- diff., Płytki krwi) Morfologia krwi z pełnym obrazem odsetkowym leukocytów i liczbą retykulocytów (Erytrocyty, Hematokryt, Hemoglobina, MCH, MCHC, MCV, Leukocyty, Obraz odsetkowy leukocytów - 5- diff., Płytki krwi, Retykulocyty) Morfologia krwi z uproszczonym obrazem odsetkowym leukocytów (Erytrocyty, Hematokryt, Hemoglobina, MCH, MCHC, MCV, Leukocyty, Obraz odsetkowy leukocytów - 3- diff., Płytki krwi) Niepotrzebne są tu odrębnie wymienione pozycje: 16 (Erytrocyty liczba), 29 (Leukocyty liczba), 31 (Leukocyty obraz odsetkowy), 49 (Płytki krwi liczba), wchodzące w zakres badania morfologicznego krwi. Brakuje badania (świadczenia) Rozmaz krwi obwodowej ocena mikroskopowa (chociaż uwzględniono Mielogram poz. 41 i badania cytochemiczne). Tym bardziej wtedy zbyteczne będą pozycje: 9 (Erytroblasty), 20 (Erytrogram), 33 (Limfoblasty), 39 (Metamielocyty), 40 (Mieloblasty) i 50 (Promielocyty). Uzupełnienia wymaga wykaz specjalistycznych badań erytrocytów i leukocytów, stosowanych nie tylko w diagnostyce hematologicznej: Erytrocyty 2,3 difosfoglicerynian (2.3- DPG) Erytrocyty białka cytoszkieletu Erytrocyty czas przeżycia Erytrocyty deaminaza adenozyny (AD) Erytrocyty izomeraza glukozo- fosforanowa (GPI) Erytrocyty kinaza pirogronianowa (PK) Erytrocyty próba glicerolowa Erytrocyty reduktaza methemoglobiny Erytrocyty skład cukrowy białka prążka 3 i glikoforyn Erytrocyty izomeraza triozofosforanowa (TPI) 2

4 Leukocyty enzym rozgałęziający (brancher) Leukocyty enzym usuwający rozgałęzienia (debrancher) Leukocyty oznaczanie końcowej transferazy dezoksynukleotydowej (TdT) Leukocyty oznaczanie fosfatazy kwaśnej opornej na winian Wskazane też jest rozszerzenie panelu badań immunofenotypowych granulocytów: Granulocyty CD55 Granulocyty CD55 i CD59 Granulocyty CD55, CD59 i CD66b Granulocyty CD59 Granulocyty CD66b oraz wprowadzając świadczenie zdefiniowane ogólnie Immunofenotypowanie komórek układu krwiotwórczego, w tym blastów, co umożliwi pełne wykorzystanie tych badań, m. In. w diagnostyce chorób rozrostowych. Warto zaznaczyć, że badania immunofenotypowe są jednolite metodycznie, wykonywane przy użyciu cytometrii przepływowej. 3. Część C (Serologia grup krwi) powinna być rozbudowana i zatytułowana Badania immunohematologiczne i układu HLA. Poz. 58 (próba zgodności serologicznej) nie jest tu potrzebna, ponieważ leczenia krwią i produktami krwiopochodnymi nie prowadzi się w ramach opieki ambulatoryjnej. Należy tu natomiast uwzględnić badania związane z allogenicznym przeszczepieniem komórek macierzystych szpiku oraz badania układu HLA w ramach diagnostyki chorób autoimmunizacyjnych lub w celach transplantacyjnych (zamiast zamieszczać je w części IX inne świadczenia diagnostyczne). Poniżej propozycja zawartości tej części załącznika: Badanie po allogenicznym przeszczepie komórek macierzystych szpiku (antygeny układu ABO biorcy, izoaglutyniny w surowicy biorcy, kontrola przeciwciał w surowicy biorcy, BTA biorcy, fenotyp Rh biorcy, antygen K biorcy, pozostałe antygeny krwinek czerwonych) Badanie przed allogenicznym przeszczepem komórek macierzystych szpiku (grupa krwi dawcy, fenotyp Rh dawcy, antygen K dawcy i pozostałe antygeny krwnek czerwonych, antygeny układu ABO biorcy, fenotyp Rh biorcy, pozostałe antygeny krwinek czerwonych biorcy, BTA biorcy, miano izoaglutynin anty A lub/i anty B w surowicy biorcy, przeciwciała klasy IgG anty A lub/i anty B w surowicy biorcy, miano izoaglutynin anty A lub/i anty B w surowicy dawcy, przeciwciała klasy IgG anty A lub/i anty B w surowicy dawcy, kontrola przeciwciał w surowicy biorcy i dawcy) Badanie w kierunku nieregularnych przeciwciał Diagnostyka konfliktu matczyno- płodowego (identyfikacja alloprzeciwciał u matki, fenotyp (genotyp) krwinek ojca dziecka miano przeciwciał u matki, grupa ABO, Rh(D i BTA u płodu/noworodka) Identyfikacja autoprzeciwciał typu zimnego Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty Rh(D) [grupa krwi układu ABO i Rh(D), badanie w kierunku przeciwciał anty Rh(D)] Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty- Rh(D) (profilaktyka konfliktu RhD) 3

5 (przeciwciała anty- D u matki, antygen D i BTA u noworodka) Oznaczenie grupy krwi układu ABO Oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh Oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh(D) z kontrolą przeciwciał. Oznaczenie miana autoprzeciwciałtypu zimnego Próba zgodności biorca/dawca dla z kontrolą przeciwciał ustalenie amplitudy zimnych autoprzeciwciał Ustalenie antygenów z układu ABO Ustalenie antygenu D układu Rh Ustalenie panelu antygenowego krwinki czerwonej w zakresie: K,k,P,M,N,S,s.Fy a, Fy b, Jka, Jkb, Lea, Le- b Wykrywanie alloprzeciwciał w surowicy Oznaczanie antygenów HLA kl. I (A, B, C) Oznaczanie antygenów HLA kl. II (DR, DQ) Oznaczanie HLA DQ2/DQ8 Oznaczanie HLA B27 Oznaczanie HLA C6 HLA genotypowanie wstępne A, B, DRB1, niska rozdzielczość (1 osoba) HLA genotypowanie potwierdzające A, B, C, DRB1 niska rozdzielczość (1 osoba) HLA genotypowanie potwierdzające A, B, C, DRB1, DQB1, wysoka rozdzielczość (1 osoba) HLA genotypowanie rozszerzające 1 locus kl. I, niska rozdzielczość (1 osoba) HLA genotypowanie rozszerzające 1 locus kl. II, niska rozdzielczość (1 osoba) HLA genotypowanie rozszerzające 1 locus kl. I, wysoka rozdzielczość (1 osoba) HLA genotypowanie rozszerzające 1 locus kl. II, wysoka rozdzielczość (1 osoba) 4. W części E (Chemia kliniczna) zwraca uwagę brak niektórych badań. Niepotrzebne jest zamieszczanie w załączniku listy autoprzeciwciał, których oznaczenia mają być świadczeniami gwarantowanymi. Lista w części E załącznika jest niekompletna [brakuje np. przeciwciał przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego (anty- GAD 65 ) powszechnie oznaczanych, a są przeciwciała przeciwko receptorowi insuliny (poz. 398 ), które nie mają żadnego praktycznego zastosowania]. Ponadto w tym wykazie można dopatrzeć się błędów w nazewnictwie (poz. 374, 375, 376). Ponieważ wiedza w zakresie wykorzystania oznaczeń autoprzeciwciał w diagnostyce szybko się rozwija i dynamicznie zmienia, optymalnym rozwiązaniem byłoby zamieszczenie w załączniku świadczenia w postaci kategorii badań Autoprzeciwciała. W przedmiotowym projekcie załącznika nr 2 nie uwzględniono materiału, w jakim mają być wykonywane badania laboratoryjne będące świadczeniami gwarantowanymi. W Klasyfikacji Badań Laboratoryjnych, będącej podstawą części I załącznika, przyjęto zasadę hierarchicznego tworzenia kodu badania o strukturze: [kod analitu.kod materiału.kod metody badawczej]. Przy wykorzystaniu w załączniku jedynie części Klasyfikacji kwestia materiału do badań została pominięta. Jest ona istotna w przypadku badań biochemicznych zawartych w części E, które mogą być wykonywane w różnych materiałach (osocze lub surowica krwi, pełna krew, mocz, płyny z jam ciała, płyn mózgowo- rdzeniowy itd.). Pozostawienie części E załącznika w obecnej postaci jest równoznaczne z założeniem, że badania będą zlecane w odpowiednim materiale, z wykorzystaniem wszystkich możliwości. Rozwiązaniem alternatywnym, ułatwiającym posługiwanie się załącznikiem, może być podział części E na wykazy badań w różnych materiałach. W świetle powyższych uwag można zaproponować następujący układ i zawartość części E załącznika: 4

6 Oznaczenia we krwi (osocze/surowica) 5- metylotetrahydrofolian (5- MTHH) 7- dehydrocholesterol 8- dehydrocholesterol 11- Dezoksykortykotestosteron (DOC) 11- Dezoksykortyzol 17- Hydroksypregnenolon 17- Hydroksyprogesteron 18- Hydoksykortykosteron 18- Hydroksydezoksykortykosteron 5'- Nukleotydaza Acylokarnityny Acylotransferaza lecytyna- cholesterol (LCAT) Adenina Adrenalina Aktywność reninowa osocza (ARO) Albumina Albumina glikowana Aldolaza Aldolaza fruktozo- 1- fosforanu Aldosteron alfa- 1- Antychymotrypsyna (ACT) alfa- 1- Antytrypsyna alfa- 1- Antytrypsyna, fenotypy alfa- 1- kwaśna glikoproteina (orozomukoid) alfa- 1- mikroglobulina alfa- 1,4- glukzydaza alfa- 2- makroglobulina alfa- fetoproteina (AFP) alfa- galaktozydaza alfa- L- fukozydaza alfa- L- iduronidaza alfa- mannozydaza alfa- S- transferaza glutationu (alfa- GST) Aminokwasy Aminotransferaza alaninowa (ALT) Aminotransferaza asparaginianowa (AST) Aminotransferaza asparaginianowa mitochondrialna Aminy biogenne, metabolity Amoniak Amylaza Amylaza trzustkowa Amyloid A Androstendion Androsteron Anhydraza węglanowa 5

7 Anty- DNAza B Antygen karcynoembrionalny (CEA) Antygen nowotworowy CA 125 (CA125) Antygen nowotworowy CA 15-3 (CA15-3) Antygen nowotworowy CA 19-9 (CA19-9) Antygen nowotworowy CA 549 (CA 549) Antygen owotworowy CA 72-4 (CA72-4) Antygen owotworowy CYFRA 21-1 Antygen owotworowy HE4 Antygen polipeptydowy (TPA) Antygen polipeptydowy swoisty (TPS) Antygen raka pęcherza (BTA) Antygen raka płaskonabłonkowego (SCC) Antygen sterczowy frakcja wolna (fpsa) Antygen sterczowy całkowity (PSA) Antykoagulant toczniowy Apolipoproteina AI Apolipoproteina AII Apolipoproteina B Apolipoproteina E, fenotyp Apolipoproteina E, izoformy Apolipoproteina E, izotypy Arginaza Arylosulfataza A Arylosulfataza B Arylosulfataza B+C Autoprzeciwciała Beta- 2- mikroglobulina beta- galaktozydaza beta- glukzydaza beta- heksozaminidaza A Beta- karoten Białko amyloidu A (SAA) Białko C- reaktywne (CRP) Białko całkowite Białko kationowe eozynofilów (ECP) Białko monoklonalne Białko S- 100 Białko, frakcje Białko swoiste dla trzustki (hpasp) Białko wiążące hormony płciowe (SHBP) Białko wiążące insulinopodobny czynnik wzrostu typu 3 (IGFBP3) Białko wiążące retinol (RBP) Bilirubina bezpośrednia (związana) Bilirubina całkowita Bilirubina delta Bilirubina pośrednia (wolna) Biopteryna 6

8 Biotynidaza C- końcowy propeptyd prokolagenu typu I (PICP) C- końcowy telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) C- końcowy usieciowany telopeptyd kolagenu typu I (CTx) Ceruloplazmina Chitotriozydaza Chlorek (Cl) Cholecystokinina Cholesterol całkowity Cholesterol HDL Cholesterol LDL Cholesterol wolny Cholesterol, estry Chromogranina A (CgA) Chymotrypsyna Ciążowe białko osocza A (PAPPA) CO 2 całkowity Cykliczny AMP (camp) Cynk (Zn) Cystatyna C Cysteina Cystyna Czynnik reumatoidalny (RF) Czynnik reumatoidalny (RF) IgA Czynnik reumatoidalny (RF) IgG Czynnik reumatoidalny (RF) IgM D- /L- arabinitol Deaminaza porfobilinogenu Dehydrataza δ- aminolewulinianu Dehydroepiandrosteron niezwiązany (DHEA) Dehydroepiandrosteronu siarczan (DHEAS) Dehydrogenaza β- hydroksymaślanowa (HBDH) Dehydrogenaza glukozo- 6- fosforanu (G6PDH) Dehydrogenaza glutaminianowa (GLDH) Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) Dehydrogenaza mleczanowa, izoenzymy Dekarboksylaza uroporfirynogenu Dihydrotestosteron Dikarboksyporfiryna Dopamina Dopełniacz (całkowita aktywność, CH50) Dopełniacz, czynnik B Dopełniacz, czynnik D Dopełniacz, czynnik H Dopełniacz, czynnik P Dopełniacz, składowa C1q Dopełniacz, składowa C1r Dopełniacz, składowa C1s 7

9 Dopełniacz, składowa C2 Dopełniacz, składowa C3 Dopełniacz, składowa C4 Dopełniacz, składowa C5 Deaminaza adenozyny Elastaza neutrofilowa (PMN- elastaza) Elastaza trzustkowa Enolaza neuronowa swoista Enzym konwertujący angiotensynę (ACE) Erytropoetyna (EPO) Esteraza acetylocholinowa Esteraza cholinowa (pseudocholinesteraza) Esteraza cholinowa (pseudocholinesteraza), liczba dibukainowa Esterazy nieswoiste Estradiol Estriol Estriol wolny Fenyloalanina Ferrochelataza Ferrytyna Fibronektyna Fluorek (F) Fosfataza alkaliczna Fosfataza alkaliczna izoenzym kostny Fosfataza kwaśna całkowita Fosfataza kwaśna oporna na winian (TRAP) Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP) Fosfatydylogliceryna Fosfolipaza A2 (typ II), izoenzym trzustkowy Fosfolipidy całkowite Fosforan nieorganiczny Fosforylaza Fruktoza Fruktozamina Galaktoza Galektyna 3 Galaktozo- 1- fosforan Galanina Gamma glutamylotransferaza (GGT) Gastryna Glicerol wolny Glikogen Globulina wiążąca tyroksynę (TBG) Globulina wiążąca witaminę D Glukagon Glukoza Glukozo- 6- fosfataza Glutation zredukowany erytrocytów (GSH) 8

10 Gonadotropina kosmówkowa podjednostka beta (β- HCG) Gonadotropina kosmówkowa wolna podjednostka beta (free β- HCG) Gonadotropina kosmówkowa (HCG) Haptoglobina Hemoglobina A 2 Hemoglobina glikowana A 1c (HbA 1c ) Hemoglobina płodowa (HbF) Hemoglobina wolna Hemopeksyna Heptakarboksyporfiryna Hipoksantyna Histamina Holotranskobalamina Homocysteina Hormon adrenokortykotropowy (ACTH) Hormon antymillerowski (AMH) Hormon folikulotropowy (FSH) Hormon luteinizujący (LH) Hormon tyreotropowy (TSH) Hormon wzrostu (GH) Immunoglobuliny A (IgA) (IgA1, IgA2) Immunoglobuliny D (IgD) Immunoglobuliny E alergenowo swoiste Immunoglobuliny E całkowite (IgE) Immunoglobuliny G (IgG) (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) Immunoglobuliny G alergenowo swoiste Immunoglobuliny M (IgM) Inhibior C1- esterazy Insulina Interferon Interleukina 6 (IL- 6) Jod (J) Kachektyna (czynnik martwicy nowotworu alfa, TNF- alfa) Kalcytonina Katecholaminy Kinaza fosfokreatynowa (CK) Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK- MB (CKMB) Kinaza fosfokreatynowa, izoenzymy Kinaza fosfokreatynowa, izoformy Kinaza fosforylazy b Kinaza glicerolowa Kinaza tyrozynowa ZAP- 70 (Zeta Associated Protein 70 kda) Kobalt (Co) Kompleks hemoglobina/haptoglobina Kompleksy immunologiczne C1q Kompleksy immunologiczne C3d Kortykoidy wolne Kortykosteron 9

11 Kortyzol Kortyzol wolny Kortyzon Kreatyna Kreatynina Krioglobuliny Ksyloza Kwas 3,7,11,15 tetrametylo heksadekanowy (fitanowy) Kwas beta- hydroksymasłowy Kwas foliowy Kwas formiminoglutaminow Kwas L- glicerynowy Kwas metylomalonowy Kwas mlekowy Kwas moczowy Kwas o- hydroksyfenylooctowy Kwas pirogronowy Kwas szczawiowy Kwasy tłuszczowe bardzo długołańcuchowe (VLCFA) Kwasy żółciowe L- Asparaginaza L- karnityna całkowita L- karnityna wolna Laktoferyna Laktogen łożyskowy Laktoza Latosterol Lecytyna Leptyna Leucyloaminopeptydaza (LAP) Leucyna Lipaza Lipaza kwaśna Lipokalina neutrofilowa związana z żelatynazą (NGAL) Lipoproteina a [Lp(a)] Lipoproteina X (LpX) Lipoproteiny/lipidy, rozdział Lit (Li) Lizozym (muramidaza) Luka anionowa Luka osmotyczna Łańcuchy ciężkie Łańcuchy lekkie kappa Łańcuchy lekkie kappa wolne Łańcuchy lekkie lambda Łańcuchy lekkie lambda wolne Łożyskopochodny czynnik wzrostu (PlGF) Magnez całkowity (Mg) 10

12 Magnez zjonizowany (Mg 2+ ) Mangan (Mn) Metionina Miedź (Cu) Mioglobina Mleczan Mocznik/azot mocznika (BUN) Molibden (Mo) Motylina Mukopolisacharydy (MPS) N- Acetyloglukozaminidaza (NAG) N- acetyloleuraminidaza N- końcowy propeptyd prokolagenu typu I (PINP) N- końcowy telopeptyd kolagenu typu I (NTx) Neopteryna Neuronowa enolaza swoista (NSE) Neuropeptyd Y Neurotoksyna eozynofilowa (EPX) Noradrenalina NT- probnp Oksydaza koproporfirynogenu Oksydaza protoporfirynogenu Osmolalność Osteokalcyna Osteoprotegeryna Palmitoilotransferaza karnitynowa I i II (CPT I i CPT II) Palmitynian, utlenianie Parathormon (PTH) Parathormon intact (ipth) Peptyd C Peptyd natriuretyczny typu B (BNP) Peptyd żołądkowo- jelitowy (GIP) Peroksydaza glutationowa Pi- S- transferaza glutationu (pi- GST) Pirogronian Podfrakcja 4 ludzkiego białka z komórek nabłonkowych najądrza (HE4) Podjednostka alfa hormonów glikoproteidowych Polipeptyd trzustkowy (PP) Porfiryny całkowite Potas (K) Prealbumina Pregnandiol Pregnantriol Pregnenolon Progesteron Proinsulina Prokalcytonina Prolaktyna 11

13 Protoporfiryna cynkowa Protoporfiryna Pteryny Receptory hormonów sterydowych Reduktaza glutationu Renina Rozpuszczalny receptor IL2 Rozpuszczalny receptor IL6 Rozpuszczalny receptor transferyny (stfr) Rozpuszczalny receptor typu 1 VEGF(VEGFR1; sflt- 1) Równowaga kwasowo- zasadowa i gazometria Selen (Se) Serotonina Sfingomielina Sjaloproteina kostna (BSP) Somatomedyna C (IGF- 1) Sód (Na) Sukcynylopuryny Syntaza uroporfirynogenu Szczawian Testosteron Transferyna Transferyna ubogowęglowodanowa (CDT) Transferyna, izoformy Transferyna, wysycenie żelazem Triglicerydy Trijodotyronina całkowita (TT 3 ) Trijodotyronina odwrotna (rt 3 ) Trijodotyronina wolna (FT 3 ) Trikarboksyporfiryna Troponina sercowa I Troponina sercowa T Trypsyna Trypsynogen 2 Tryptaza Tyreoglobulina Tyroksyna całkowita (TT 4 ) Tyroksyna wolna (FT 4 ) Urydylotransferaza galaktozo- 1- fosforanowa (GALT) Wapń całkowity (Ca) Wapń zjonizowany (Ca 2+ ) Wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP) Wazopresyna (ADH) Witamina A Witamina B 12 Witamina C (kwas askorbinowy) Witamina D - 25 OH Wodorowęglany 12

14 Wolne kwsy tłuszczowe Żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC) Żelazo - utajona zdolność wiązania (UIBC) Żelazo (Fe) Oznaczenia w moczu 17- Hydroksykorykosteroidy, całkowite (17- OHCS) 17- Ketosteroidy, całkowite (17- KS) 7- dehydrometabolity steroidowe 7-karboksylat porfiryny Adrenalina Albumina Aldosteron alfa- 1- mikroglobulina Aminokwasy Amylaza Beta- 2- mikroglobulina Białko całkowite Białko, frakcje C- końcowy propeptyd prokolagenu typu I (PICP) C- końcowy telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) C- końcowy usieciowany telopeptyd kolagenu typu I (CTx) Chlorek (Cl) Cukry proste Cystyna D- /L- arabinitol Dezoksypirydynolina (DPD) Dopamina Fluorek (F) Fosforan nieorganiczny Galaktoza Glikozaminoglikany Glukoza Gonadotropina kosmówkowa (HCG) Histamina Hydroksyprolina Jod (J) Karboksyporfiryny Katecholaminy Koproporfiryna I Koproporfiryny Kortyzol Kreatynina Kwas 5- hydroksy- indolooctowy (5- HIAA) Kwas delta- aminolewulinowy (ALA) Kwas fenylomasłowy Kwas fenylooctowy Kwas fenylopirogronowy Kwas homowanilinowy (HVA) 13

15 Kwas moczowy Kwas orotowy Kwas wanilinomigdałowy (VMA) Kwasy organiczne Kwaśność miareczkowa L- karnityna wolna Lipokalina neutrofilowa związana z żelatynazą (NGAL) Łańcuchy lekkie kappa wolne Łańcuchy lekkie lambda wolne Magnez całkowity (Mg) Metoksyadrenalina Metoksykatecholaminy całkowite Metoksynoradrenalina Mioglobina N- Acetyloglukozaminidaza (NAG) N- końcowy telopeptyd kolagenu typu I (NTx) Noradrenalina Oligosacharydy Osmolalność Pirydynolina (PYD) Porfiryny całkowite Porfobilinogen Potas (K) Rybonukleozyd 5- aminoimidazolo- 4- N- bursztynylokarboksyamidowy (SAICAr) Siarczyny Sjalooligosacharydy Sód (Na) Steroidy Trikarboksyporfiryna Uroporfiryna Wapń całkowity (Ca) Wodorowęglany Żelazo (Fe) Oznaczenia w kale alfa- 1- Antytrypsyna Chymotrypsyna Elastaza trzustkowa Izokoproporfiryna Koproporfiryna I Koproporfiryny Protoporfiryna Protoporfirynogen 5. W załączniku 2 przedmiotowego projektu nie uwzględniono prób czynnościowych, które z natury rzeczy nie mogły być zamieszczone w Klasyfikacji Badań Laboratoryjnych. Trudno jednak wyobrazić sobie np. ambulatoryjną diagnostykę cukrzycy bez doustnego testu tolerancji glukozy czy diagnostykę hiperkortycyzmu bez testu hamowania dekametazonem, jako świadczeniami gwarantowanymi. Za 14

16 niezbędne należy uznać uwzględnienie w załączniku nr 2 następujących prób czynnościowych jako świadczeń gwarantowanych: Próba z czynnikiem uwalniającym hormon wzrostu (GHRH) Próba z analogami greliny Test pobudzania hormonu wzrostu po podaniu insuliny (test hipoglikemii bezwzględnej) Test pobudzania hormonu wzrostu po podaniu glukagonu (test hipoglikemii względnej) Test pobudzania hormonu wzrostu po podaniu klonidyny Test hamowania hormonu wzrostu po obciążeniu glukozą Test z czynnikiem uwalniającym gonadotropiny (GnRH) Póba z ludzką gonadotropiną kosmówkową (hcg) Póba z klomifenem (antyestrogenem) Próba progesteronowa Test z metoklopramidem Test pobudzania wydzielania kortyzolu syntetyczną kortykotropiną Test pobudzania wydzielania ACTH i kortyzolu za pomocą CRH Test nocnego hamowania deksametazonem Testy hamowania dawką 2 mg i 8 mg deksametazonu Test hamowania układu RAA 0,9% NaCl Test hamowania układu RAA kaptoprylem Test hamowania układu RAA fludrokortyzonem Test hamowania wydzielania katecholamin klonidyną Test z TRH Test Ellswortha i Howarda (wydalanie camp z moczem w warunkach podstawowych oraz po podaniu egzogennego PTH) Próba z glukagonem (wydzielanie peptydu C) Doustny test tolerancji glukozy Test dożylnego obciążenia glukozą Euglikemiczna hiperinsulinemiczna klamra metaboliczna Test hamowania peptydu C Próba z sekretyną Test tolerancji laktozy Oddechowe testy wodorowe Izotopowe testy oddechowe z CO 2 Testy oddechowe ze spożyciem mocznika znakowanego izotopem węgla 13 C lub 14 C Badanie wydzielania żołądkowego Test sekretynowo-cholecystokininowy Test z dilaurynianem fluoresceiny Test z fenobarbitalem Test z kwasem nikotynowym Klirens nerkowy endogennej kreatyniny Klirens nerkowy ioheksolu Klirens mocznika Próba doustnego obciążenia żelazem Test wchłaniania witaminy B12 znakowanej 57 Co (test Schillinga) 15

17 6. Badania wymienione w części F (Toksykologia) powinny zostać przeanalizowane przez specjalistów w toksykologii i w medycynie pracy pod kątem ich zastosowania w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Niektóre z nich [np. etylenowy glikol (poz. 462), metylowy alkohol (poz. 481), paracetamol (poz. 487)] są stosowane w diagnostyce ostrych zatruć, prowadzonej w warunkach hospitalizacji. 7. Część G (Monitorowanie stężenia leków) wymaga uzupełnienia o dwa leki immunosupresyjne: ewarolimus i kwas mykofenolowy. 8. Wykaz badań genetycznych zamieszczony w części M obejmuje ich spektrum poniżej obecnie dostępnych możliwości. Ta część powinna zawierać badania genetyczne i molekularne wykorzystywane szerzej niż tylko w diagnostyce chorób uwarunkowanych genetycznie. Wydaje się, że dla zagwarantowania wysokiego poziomu tej diagnostyki, panel badań z gwarantowanym dostępem powinien być rozbudowany, jak np. w poniższym zestawieniu (wymagającym konsultacji i weryfikacji przez specjalistów w tej dziedzinie): Analiza kariotypu - metody cytogenetyki klasycznej barwienie prążkowe (GTG lub RHG lub QFQ lub CBG lub Ag- NOR) identyfikacja aberracji chromosomowych przy użyciu dwóch lub kilku metod prążkowych Analiza kariotypu pod kątem mozaikowości Analiza kariotypu pod kątem niestabilności chromosomowych - test diepoksybutanowy (DEB) Analiza kariotypu pod kątem niestabilności chromosomowych - test z użyciem mitomycyny C (MMC) Analiza kariotypu pod kątem niestabilności chromosomowych test pod kątem SCE (Sister Chromatid Exchange) Analiza jakościowa i ilościowa kariotypu komórek linii nowotworowych Analiza kariotypu - metody cytogenetyki molekularnej FISH (fluorescencyjna hybrydyzacja in situ ) sondy celowane FISH sondy celowane, analiza proporcji komórek linii nowotworowych FISH analiza przy pomocy sond fuzyjnych, sond potrójnych FISH analiza przy pomocy sond break- apart FISH sondy malujące FISH analiza interfazowa FISH skrawków histologicznych FISH na odcisku z guza nowotworowego PRINS (primed in situ labeling) Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR) metody jakościowe Reakcja odwrotnej transkrypcji (RT- PCR) Gniazdowa (nested) PCR Izotermiczna amplifikacja (NASBA) Multipleksowa PCR Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR) metody ilościowe PCR w czasie rzeczywistym (Real time PCR) NASBA w czasie rzeczywistym Multipleksowa PCR w czasie rzeczywistym Gniazdowa (nested) PCR w czasie rzeczywistym HRM High resolution Melting 16

18 Fluorescencyjna ilościowa PCR (QF- PCR) Łańcuchowa reakcja ligazy (LCR Ligase Chain Reaction); gap- LCR MLPA (multiplex ligation- dependent probe amplification) RT- MLPA (Reverse Transcriptase MLPA) MS- MLPA (Methylation Specific MLPA) Wykrywanie mutacji / rearanżacji genowych i markerów molekularnych za pomocą metod pośrednich RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) Wykrywanie heterodupleksów (HET) SSCP ( Single Stranded Conformational Polymorphism) DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis); TGGE (Temperature Gradient Gel Electrophoresis) Analiza powtarzającego się motywu nukleotydów - VNTR (Variable Number Tandem Repeat); Short Tandem Repeat (STR); Simple Sequence Repeat (SSR); ISSR ; DNA Fingerprinting; AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) Systemy markerów molekularnych EST/STS Analiza pod kątem mutacji/rearanżacji genowych/genomowych Sekwencjonowanie metodą klasyczną - analiza pod kątem nieznanej mutacji gen mały (do 5 eksonów) Sekwencjonowanie metodą klasyczną - analiza pod kątem nieznanej mutacji gen średni (do 15 eksonów) Sekwencjonowanie metodą klasyczną - analiza pod kątem nieznanej mutacji gen duży (do 40 eksonów) Sekwencjonowanie metodą klasyczną - analiza pod kątem nieznanej mutacji gen bardzo duży (powyżej 40 eksonów) Pirosekwencjonowanie Sekwencjonowanie kolejnej (- ych) generacji (Next generation sequencing NGS) Sekwencjonowanie exomowe (exome sequencing) Analiza pod kątem znanej mutacji Analiza pod kątem znanej mutacji gen mały (do 5 eksonów) Analiza pod kątem znanej mutacji gen średni (do 15 eksonów)) Analiza pod kątem znanej mutacji gen duży (do 40 eksonów) Analiza pod kątem znanej mutacji gen bardzo duży (powyżej 40 eksonów) Zastosowanie mikromacierzy Porównawcza hybrydyzacja genomowa przy użyciu mikromacierzy (acgh) Mikromacierze SNP Macierze do badania ekspresji genów Mikromacierze ChIP- on- chip Macierze metylacyjne Analiza mechanizmów epigenetycznych Prosty test metylacji MS- AP- PCR (Methylation Sensitive Arbitrarily Primed PCR) RLSG (Restriction Landmark Genomic Scanning) DMH (Differential Methylation Hybridization) 17

19 Niezrozumiała jest zawarta w tej części załącznika poz. 915 (badania biochemiczne lub enzymatyczne) są one zawarte w części E załącznika, który powinien zostać ewentualnie w tym zakresie uzupełniony. W kolumnie Warunki realizacji świadczeń w części M zbędne są punkty 3 i 4. Wykaz wyposażenia laboratorium (p. 3) jest dosyć oczywisty i obecnie już nieaktualny. Natomiast p. 4 (Kryteria kwalifikacji osób wymagających udzielenia świadczenia) to innymi słowy wskazania do wykonania badań, których określenie mieści się w kompetencjach i odpowiedzialności lekarzy specjalistów. Ponadto, tak sformułowane Kryteria kwalifikacji zawężają wykorzystanie tej grupy badań jedynie do diagnostyki chorób uwarunkowanych genetycznie. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna wymaga wzmocnienia w wielu jej elementach, w tym dostępności diagnostyki laboratoryjnej zgodnej z potrzebami i aktualnym stanem wiedzy medycznej. Wierzymy, że uzupełnienie i przeredagowanie załącznika nr 2 w zakresie badań laboratoryjnych zgodnie z powyższymi uwagami i propozycjami przyczyni się do utrzymywania wysokiego poziomu świadczeń w tym segmencie opieki zdrowotnej. Z wyrazami szacunku, Dr hab. n. med. Bogdan Solnica, orof. UJ Prezes Zarządu Głównego PTDL 18

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2017

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2017 CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2017 Lp. Materiał Nazwa usługi Cena w PLN HEMATOLOGIA 1. krew żylna pełna Morfologia krwi 2. krew żylna pełna Morfologi krwi i rozmaz 3.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016 CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016 Lp. Materiał Nazwa usługi Cena w PLN HEMATOLOGIA 1. krew żylna pełna Morfologia krwi 2. krew żylna pełna Morfologi krwi i rozmaz 15,00

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 Rodzaj usługi Cena netto w Stawka VAT w % Cena brutto w pobranie krwi 3,00 zw 3,00 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 Erytrocyty - oporność osmotyczna 18,00 zw 18,00 Leukocyty

Bardziej szczegółowo

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Cennik badań laboratoryjnych obowiązujący od 01.07.2011 HEMATOLOGIA, KOAGUOLOGIA, ANALITYKA OGÓLNA Nr NAZWA BADANIA Cena 1 Morfologia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ 17-OH progesteron po obc. 17-OH progesteron Alfa1 kwaśna glikoproteina Adrenalina - Osocze Adrenalina - DZM Alfafetoproteina Przeciwciała antykardiolipinowe IgG,IgM Albuminy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH SP ZOZ MSW w Zielonej Górze ul. Wazów 42

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH SP ZOZ MSW w Zielonej Górze ul. Wazów 42 BADANIA PODSTAWOWE Nazwa badania Materiał Czas oczekiwania na wynik (dni robocze) HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA Morfologia DIFF Krew EDTA Morfologia CBC Krew EDTA OB Krew cytrynianowa Płytki krwi na cytrynian

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH ZAKŁAD LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI PEDIATRYCZNEJ UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH ZAKŁAD LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI PEDIATRYCZNEJ UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH ZAKŁAD LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI PEDIATRYCZNEJ UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU Lp. Badanie Cena (PLN) 1. Alergeny wziewne i pokarmowe (27) profil pediatryczny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA

WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA 1 Mocz badanie ogólne 2 Mikroolbuminuria 3 Białko Bence Jonesa ( jakościowo) 4 Glukoza w moczu ( oznaczenie ilościowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem (5diff) 12 zł 1 dzień Morfologia

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 8 2 A - amylaza 656 3 ACTH 16 4 AFP 4 5 ALAT 27 864 6 Albumina 64 7 Aldosteron 8 8 ANA1 160 9 ANA2 76 10 Androstendion 164 11 anty - Rh 428 12 Anty-CCP 220 13 Antygen HE4 4 14 Antykoagulant

Bardziej szczegółowo

Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena

Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena - Mocz: badanie ogólne + osad MoczBadOgólne+osad 22,00 zł - DZM oznaczenie stężenia cukru w moczu DZMStężCukruWmoczu

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ I USŁUG

CENNIK BADAŃ I USŁUG CENNIK BADAŃ I USŁUG KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY UL.SEMINARYJNA 1 85 326 BYDGOSZCZ LABORATORIUM ANALITYCZNE WYKAZ WYKONYWANYCH BADAŃ Obowiązuje od 01.01.2015 r L.p ICD IX Nazwa

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ W SPRAWDZIANACH COBJWDL W RAMACH PROGRAMU POWSZECHNEGO. 2. Nazwa pełna lub pieczątka 3. Data wypełnienia (dzień miesiac rok)

UDZIAŁ W SPRAWDZIANACH COBJWDL W RAMACH PROGRAMU POWSZECHNEGO. 2. Nazwa pełna lub pieczątka 3. Data wypełnienia (dzień miesiac rok) 90-613 Łódź, ul.gdańska 80 tel/fax (0-4 230-25-78, 230-25-79 e-mail: osrodek@cobjwdl.lodz.pl 1. Nr kodowy laboratorium (wypełnić tylko przy aktualizacji) COB-U UDZIAŁ W SPRAWDZIANACH COBJWDL W RAMACH PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH dla pacjentów Medar-Pro Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem

Bardziej szczegółowo

DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343

DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343 PLR i LS "KO-MED"ul. Staszica 1 A, 63-100 Śrem ALFABETYCZNY WYKAZ BADAŃ WYKONYWANYCH W LABORATORIUM KO-MED DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343 1 17 OH PROGESTERON

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań laboratoryjnych Przeciętny czas oczekiwania na wynik Cennik 2016 rok

Wykaz badań laboratoryjnych Przeciętny czas oczekiwania na wynik Cennik 2016 rok BIOCHEMIA/IMMUNOCHEMIA ALAT (Aminotransferaza 5.00 zł alaninowa) ALBUMINY 20,00 zł AMYLAZA (Diastaza) 6,00 zł OSOCZE/ MOCZ ANTY TPO (przeciwciała przeciw 35,00 zł peroksydazie tarczycowej) ASPAT (Aminotransferaza

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań. Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu

Wykaz badań. Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Wykaz badań NAZWA BADANIA RODZAJ MATERIAŁU CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK ILOŚĆ DNI CENA BRUTTO

Bardziej szczegółowo

Cennik badań laboratoryjnych*

Cennik badań laboratoryjnych* Cennik badań laboratoryjnych* Dopłata za wykonanie badania w formie CITO Badania biochemiczne krwi Adrenalina poziom we krwi 90,00 zł Albuminy Aminotransferaza alaninowa (ALT) Aminotransferaza asparaginianowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM. Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM. Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/15 Dyrektora SPSK Nr 1 z dnia 24.02.2015 r. Pobranie materiału do badań 2,00 zł Lp. Kod

Bardziej szczegółowo

Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena

Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena Załącznik Nr 1do Aneksu Nr 1/15 z dnia 02.04/15 do Zarządzenia Nr 28/15 Dyrektora SPSK Nr 1 z dnia 24 lutego 2015 r. CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM Pobranie

Bardziej szczegółowo

CENNIK SKRÓCONY PRO-LAB. Nazwa badania Cena Materiał Morfologia (3 diff)

CENNIK SKRÓCONY PRO-LAB. Nazwa badania Cena Materiał Morfologia (3 diff) CENNIK SKRÓCONY PRO-LAB HEMATOLOGIA Morfologia (3 diff) 12,00 Krew ( EDTA) 1 dzień Ocena rozmazu 6,00 Krew ( EDTA) 1 dzień Morfologia (3 diff) + CRP ilościowe 25,00 Krew ( EDTA) 1 dzień Retikulocyty 6,00

Bardziej szczegółowo

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej Kierownik - mgr Beata Drozdowska - tel. 89 5386 230 Pracownie

Bardziej szczegółowo

Cennik badań. 2 Białko w moczu 1 7.00 zł. 3 Białko w dobowej zbiórce moczu 1 6.00 zł. 4 Glukoza w moczu 1 6.00 zł

Cennik badań. 2 Białko w moczu 1 7.00 zł. 3 Białko w dobowej zbiórce moczu 1 6.00 zł. 4 Glukoza w moczu 1 6.00 zł Cennik badań 1. Analityka lekarska 2. Hematologia - serologia - koagulologia 3. Biochemia kliniczna enzymy, witaminy 4. Hormony markery nowotworowe 5. Przeciwciała autoprzeciwciała 6. Immunoserologia chorób

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne Cena zł

Badania laboratoryjne Cena zł Badania laboratoryjne Cena zł 1 Pobranie krwi żylnej do celów własnych 7 Badania hematologiczne 1 OB 5 2 Morfologia 5 dif długa 12 3 Morfologia 3 dif krótka 7 4 Rozmaz krwi- (leukogram) 5 5 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia cena uwagi Jednostka organizacyjna Pracownia/Jednostka Badanie ogólne moczu z oceną osadu 8,00 Zakład Diagnostyki

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia cena uwagi Jednostka organizacyjna Pracownia/Jednostka Badanie ogólne moczu z oceną osadu 8,00 Zakład Diagnostyki Cennik na rok 2016 świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych oraz udzielanych w ramach zawieranych umów ZAKŁAD DIAGNOSTYKI ul. Kopernika 15b tel. 12-424-83-68, 424-83-78, 424-83-91

Bardziej szczegółowo

Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych.

Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych. Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych. Lp. Nazwa badania Badania hematologiczne 1 Morfologia krwi obwodowej 2 Rozmaz liczony w mikroskopie 3 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH

CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH Oferujemy szeroki wachlarz badań laboratoryjnych w atrakcyjnych cenach Nie możesz znaleźć badania? Zdzwoń lub napisz do nas tel. 71 300 12 72, email:

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOZIENICACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora nr 49/2016 CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH w oddziałach szpitalnych, poradniach specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Chemia kliniczna 1 Albuminy 18,00 zł 2 Aminotransferaza alaninowa (ASPAT) 7,00 zł 3 Aminotransferaza asparaginowa (ALAT) 7,00 zł 4 Amylaza w moczu 9,00 zł 5 Amylaza w

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań laboratoryjnych Przeciętny czas oczekiwania na wynik Cennik

Wykaz badań laboratoryjnych Przeciętny czas oczekiwania na wynik Cennik BIOCHEMIA/IMMUNOCHEMIA ACTH (Hormon adenokortykotropowy) 38,00 zł ALAT (Aminotransferaza alaninowa) 5.00 zł ALBUMINY 20,00 zł AMYLAZA (Diastaza) 6,00 zł OSOCZE/ MOCZ ANTY TPO (P.ciała przeciw peroksydazie

Bardziej szczegółowo

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury. Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury. Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki 1 A01.24.191 Mocz - badanie ogólne 28,00 2 A03.29.191 Płyn mózgowo-rdzeniowy - badanie ogólne

Bardziej szczegółowo

BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA

BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA Kod Nazwa badania Materiał BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA Czas oczekiwania na wynik** 1 Mocz - badanie ogólne + badanie osadu mocz 1 2 OB krew pełna cytrynian 1 3 Morfologia krwi (pełna) (5diff)

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kliniczne - Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku

Akademickie Centrum Kliniczne - Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku CENTRALNE LABORATORIUM KLINICYNE WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH 17-ketosterydy ca?kowite w moczu 17-ketosterydy całkowite w moczu 17 hydroksykortykosterydy całkowite w moczu Albumina w moczu (mikroalbuminuria)

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej Laboratorium Laboratorium SP ZOZ Kazimierza Wielka {gallery}lab1{/gallery} {gallery}lab2{/gallery} CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W LABORATORIUM ANALITYCZNYM SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej NRNAZWA

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Medycznych

Cennik Usług Medycznych Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Cennik Usług Medycznych I. ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNE 1 Konsultacja psychiatryczna w Izbie Przyjęć 120,00 zł 2 Konsultacja psychiatryczna wyjazdowa 150,00 zł

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o Bytów, ul. Lęborska 13

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o Bytów, ul. Lęborska 13 I. DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA A. HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA Morfologia krwi 22 parametrowa 10,00 1 dzień Rozmaz krwi ( preparat barwiony ) 10,00 1 dzień Retikulocyty 7,00 1 dzień OB. 5,00 1 dzień APTT 10,00

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 - Badania specjalistyczne

Zadanie 1 - Badania specjalistyczne Zadanie 1 - Badania specjalistyczne Rodzaj badania wynik w dniach 1. 17-OH Progesteron 7 25 2. ACTH (hormon adenokortykotropowy) 7 30 3. AFP (alfa-fetoproteina) 5 30 4. AMH 7 30 5. Aldosteron 7 5 6. Alfa1

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 632 3 ACTH 14 4 AFP 7 5 ALAT 26 588 6 Albumina 61 7 Aldosteron 10 8 ANA1 146 9 ANA2 titration 17 10 Androstendion 156 11 Anty-RH 415 12 Anty-CCP 211 13 Antygen HE4 3

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań wykonywanych w Laboratorium Centralnym

Wykaz badań wykonywanych w Laboratorium Centralnym Wykaz badań wykonywanych w Laboratorium Centralnym Lp. Nazwa badania 1. 25-OH witamina D3 2. α-fetoproteina (AFP) 3. albumina 1 / 31 4. ALAT (aminotransferaza alaninowa) 5. alkohol etylowy (tylko na zlecenie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYCZNE

LABORATORIUM ANALITYCZNE 1. Analiza moczu 1 Mocz-badanie ogólne 5 1 2 Białko w moczu 5 2 3 Amylaza w moczu 5 2 4 Wapń w moczu 5 1 5 Mikroalbuminuria - mocz 10 2 6 B2 Mikroglobulina 20 2 2. Analiza kału 7 Badanie kału na krew utajoną

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-57/16 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy

AE/ZP-27-57/16 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy AE/ZP-27-57/16 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH mgr PIOTR ZIELIŃSKI 44 200 Rybnik, ul. Marii Skłodowskiej Curie 7 tel. 32 42 38 313 www.laborpz.pl labor.pz@wp.pl punkt pobrań czynny: poniedziałek piątek : 6:30 17:00 sobota:

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy.

Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy. Załącznik Nr 7. Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy. Lp. Nazwa badania Materiał Ilość badań w okresie 36 miesięcy Cena netto Wartość netto

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH BADANIE Badania biochemiczne CENA PLN Albuminy 10,0 Aminotransferaza alaninowa (ALT) 7,0 Aminotransferaza asparaginianowa (AST) 7,0 Amylaza w moczu 10,0 Amylaza w surowicy

Bardziej szczegółowo

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ BADANIA LABORATORYJNE Lp. Rodzaj badania (nazwa) CENA (w zł.) Termin realizacji badania 1 17-OH-Progesteron 24,00 do 5 dni (roboczych) 2 Anty CCP 36,00 do 3 dni (roboczych)

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Centralne Laboratorium Kliniczne ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Centralne Laboratorium Kliniczne ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Centralne Laboratorium Kliniczne ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk UWAGA: Jeżeli badanie nie jest z zakresu opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie Pakiet podstawowy 76,00 zł morfologia

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 567 3 AFP 13 192 4 ALAT 11 197 5 Albumina 3 220 6 Aldosteron 81 7 ANA1 291 8 Androstendion 179 9 Anty-RH 739 10 Anty-CCP 2 146 11 APTT 3 343 12 ASO - ilościowo 9 300

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY (BADANIA PRYWATNE) SYMBOL NAZWA PROCEDURY CENA RODZAJ

CENNIK PODSTAWOWY (BADANIA PRYWATNE) SYMBOL NAZWA PROCEDURY CENA RODZAJ CENNIK PODSTAWOWY (BADANIA PRYWATNE) SYMBOL NAZWA PROCEDURY CENA RODZAJ MATERIAŁU HEMATOLOGIA C55.083.02 MORFOLOGIA KRWI (PROFIL) 8,70 zł krew EDTA C59.082.22 OB. ODCZYN BIERNACKIEGO 5,00 zł krew na cytrynian

Bardziej szczegółowo

10 Cholesterol HDL Cholesterol LDL wyliczony Profil lipidowy z wyliczonym LDL 8974

10 Cholesterol HDL Cholesterol LDL wyliczony Profil lipidowy z wyliczonym LDL 8974 .. Pieczęć oferenta Załącznik nr 1 do SIWKO nr ZP/01/12/KO Szczegółowy wykaz badań, terminy i szacunkowa ilość badań będących przedmiotem konkursu FORMULARZ OFERTOWY - DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Wartość

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie Pakiet podstawowy 76,00 zł morfologia krwi

Bardziej szczegółowo

Badania Laboratorium

Badania Laboratorium Cennik usług Badania Laboratorium Nazwa badania HEMATOLOGIA Morfologia 5 Diff krew EDTA 1 dzień 7,00 zł Morfologia 5 Diff z rozmazem krew EDTA 1 dzień 10,00 zł OB krew cytrynianowa/krew EDTA 1 dzień 5,00

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie W trosce o zdrowie i wygodę Panów, przygotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

BADANIA LABORATORYJNE

BADANIA LABORATORYJNE CENNIK Przychodnia OCM BADANIA LABORATORYJNE Nazwa badania Materiał Czas oczekiwania na wynik (dni robocze) Cena APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) osocze cytrynianowe 12,00 zł D-dimery osocze cytrynianowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj badania Cena

CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj badania Cena Załącznik Nr 7 do zarządzenia nr 14 /2015 Dyrektora SPMZOZ z dnia 01.06.2015r. CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

1 17-OH progesteron 25,00 zł. 2 ACTH hormon adrenokortykotropowy 35,00 zł. 3 AFP Alfa-fetoproteina 25,00 zł. 4 Albuminy 8,00 zł. 5 Aldosteron 35,00 zł

1 17-OH progesteron 25,00 zł. 2 ACTH hormon adrenokortykotropowy 35,00 zł. 3 AFP Alfa-fetoproteina 25,00 zł. 4 Albuminy 8,00 zł. 5 Aldosteron 35,00 zł L.p. Badania immunochemiczne Cena 1 17-OH progesteron 2 ACTH hormon adrenokortykotropowy 3 AFP Alfa-fetoproteina 4 Albuminy 8,00 zł 5 Aldosteron 6 Alfa 1 antytrypsyna 7 Aminotransferaza alaninowa ALT (GPT)

Bardziej szczegółowo

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE RODZAJ BADANIA MATERIAŁ CENA

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE RODZAJ BADANIA MATERIAŁ CENA AUTOSZCZEPIONKI RODZAJ SZCZEPIONKI CENA 1 Autoszczepionka Brodawczyca 60,00 2 Autoszczepionka Clostridium (eztlenowce) 45,00 3 Autoszczepionka E.coli, G- 45,00 4 Autoszczepionka - grzyica 60,00 5 Autoszczepionka

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH NR 3 NA BADANIA WYKONYWANE W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ tel Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH NR 3 NA BADANIA WYKONYWANE W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ tel Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH NR 3 NA BADANIA WYKONYWANE W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ tel. 52-32-62-215 Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Cena nie obejmuje kosztów pobrania materiału biologicznego.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Gabinet przyjęć czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 14:35. Pozostałe godziny i dni świąteczne w systemie dyżurowym pod numerem telefonu (089) 539-82-66

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA OGÓLNA. LP Badanie Cena 1. 5,- Mocz badanie ogólne 2. 1 Kał badanie na pasożyty 15,- 2 Kał badanie na Lamblie (Giardia) 23,-

ANALITYKA OGÓLNA. LP Badanie Cena 1. 5,- Mocz badanie ogólne 2. 1 Kał badanie na pasożyty 15,- 2 Kał badanie na Lamblie (Giardia) 23,- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2 tel. 62 588 03 90 fax. 62 588 04 02 e-mail: spzoz@krotoszyn.pl Internet: http://www.spzoz.krotoszyn.pl /Zarz. Dyrektora SP

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1.

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1. FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP Nr konta bankowego Nr tel: nr faksu: e mail: w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do konkursu A.I.420-4/15 (Załącznik Nr 1b do umowy)

Załącznik Nr 4 do konkursu A.I.420-4/15 (Załącznik Nr 1b do umowy) Diagnostyka Laboratoryjna Załącznik Nr 4 do konkursu A.I.420-4/15 (Załącznik Nr 1b do umowy) Lp. BADANIE Ilość badań Cena jednostkowa 1 2 3 4 1. Mocz - badanie ogólne 1636 2. Glukoza 1803 3. TSH 47 4.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie w związku z zapytaniami oferenta wyjaśnia:

INFORMACJA NR 1. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie w związku z zapytaniami oferenta wyjaśnia: Nadarzyn, dnia 14.12.2009r SPGZOZ 1/2009 INFORMACJA NR 1 Dotyczy: konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład

Bardziej szczegółowo

Numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.. Cena jednostkowa za 1 badanie

Numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.. Cena jednostkowa za 1 badanie Załącznik nr 2. Formularz ofertowo cenowy. Nazwa Wykonawcy: Adres Tel. faks.. Nr konta NIP. Regon. Numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.. Pakiet nr 1 (pakiet analityczny) Lp. Rodzaj badania

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 120 2 Mocz - posiew + antybiogram 60 3 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 120 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka +antybiogram 60 5 Plwocina - posiew

Bardziej szczegółowo

Centralne Laboratorium Analityczne Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie jest nowoczesnym, wieloprofilowym laboratorium diagnostyki medycznej.

Centralne Laboratorium Analityczne Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie jest nowoczesnym, wieloprofilowym laboratorium diagnostyki medycznej. Kierownik mgr Hanna Czeszko-Paprocka, tel. (22) 33 55 314 e-mail hpaprocka@zakazny.pl Centralne Laboratorium Analityczne Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie jest nowoczesnym, wieloprofilowym laboratorium

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Punkty pobrań materiałów do badań:

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Punkty pobrań materiałów do badań: PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Punkty pobrań materiałów do badań: III piętro, pion B, gab. 343 tel. 22 42-91-271 VI piętro, pion B, gab. 615 tel. 22 42-91-119 1 / 13 Koordynator Pracowni Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

5. Lista badań wraz z zakresem wartości referencyjnych :

5. Lista badań wraz z zakresem wartości referencyjnych : 5. Lista badań wraz z zakresem wartości referencyjnych : Pracownia Analityki Ogólnej Rodzaj badania Wartości referencyjne Jednostki 1. Mocz badanie ogólne ph Ciężar właściwy Związki nitrowe Białko całkowite

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Układ krążenia... 58 Diagnostyka biochemiczna chorób serca... 58

Spis treści. Układ krążenia... 58 Diagnostyka biochemiczna chorób serca... 58 Spis treści I Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń metabolicznych i chorób poszczególnych układów lub narządów... 21 A. Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń metabolicznych.. 21 Diagnostyka zaburzeń gospodarki

Bardziej szczegółowo

(PLN) ANALITYKA OGÓLNA

(PLN) ANALITYKA OGÓLNA % Załącznik Nr 1 Cennik Laboratorium Analitycznego dla pacjentów nie posiadających uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ~ obowiązuje od dnia 15 listopada 2015 r. ~ L.p.

Bardziej szczegółowo

Ilość opak. niezbędnych do wykonania ilości badań podanych w kolumnie 3. Cena jedn. opak. netto PLN

Ilość opak. niezbędnych do wykonania ilości badań podanych w kolumnie 3. Cena jedn. opak. netto PLN Strona z 5 Załącznik Nr - K do siwz Część - Dostawa odczynników do badań biochemiczno - immunochemicznych wraz z dzierżawą systemu biochemiczno- immunochemicznego składającego się z: sztuki analizatora

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 651 3 ACTH 14 4 AFP 7 5 ALAT 27 370 6 Albumina 63 7 Aldosteron 11 8 ANA1 151 9 ANA2 titration 18 10 Androstendion 161 11 Anty-RH 427 12 Anty-CCP 217 13 Antygen HE4 4

Bardziej szczegółowo

Wykaz Badań laboratoryjnych wykonywanych w trybie rutynowym do realizacji zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

Wykaz Badań laboratoryjnych wykonywanych w trybie rutynowym do realizacji zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej Załącznik nr 3A do Zarządzenia nr 228/2012 Dyrektora Szpitala Wolskiego z dnia 31 sierpnia 2012 roku 1. 2. 3. 4. 5. Lp. Załącznik nr 1A do umowy nr /2012 na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

CENNIK badań wykonywanych w Centralnym Laboratorium Klinicznym Akademickie Centrum Medycyny Laboratoryjnej ACK Szpital AMG

CENNIK badań wykonywanych w Centralnym Laboratorium Klinicznym Akademickie Centrum Medycyny Laboratoryjnej ACK Szpital AMG CENNIK badań wykonywanych w Centralnym Laboratorium Klinicznym Akademickie Centrum Medycyny Laboratoryjnej ACK Szpital AMG L.p. Badanie cena 1 17 hydroksykortykoidy w moczu 90 2 17 ketogenne sterydy w

Bardziej szczegółowo

Nr katalogowy 3001230 3000650 E3000550 3801230 3800650 E3805100 E3800550 3701230 3700650 E3705100 E3700550 1701230 1700650 E1705100 E1700550

Nr katalogowy 3001230 3000650 E3000550 3801230 3800650 E3805100 E3800550 3701230 3700650 E3705100 E3700550 1701230 1700650 E1705100 E1700550 ODCZYNNIKI LABORATORYJNE Odczynniki laboratoryjne do ogólnego stosowania- metoda dwuodczynnikowa Firma Gesan, utworzona na początku lat dziewięćdziesiątych, dziś jest jednym z najbardziej znanych producentów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Zarządzenia nr 46 / 2015

Załącznik 1 do Zarządzenia nr 46 / 2015 Załącznik 1 do Zarządzenia nr 46 / 2015 CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH obowiązujący od dnia 01.01.2016 r. L.p. NAZWA BADANIA MATERIAŁ CENA ( w PLN) HEMATOLOGIA 1. Morfologia krwi obwodowej krew pełna 8 2.

Bardziej szczegółowo

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP:.. Regon:.., reprezentowanym przez:., zwanym dalej Przyjmującym zamówienie

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP:.. Regon:.., reprezentowanym przez:., zwanym dalej Przyjmującym zamówienie Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie nadzoru merytorycznego nad laboratorium w SPZOZ w Barcinie oraz wykonywania badań laboratoryjnych zawarta w dniu r. w Barcinie, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 20.07.2015r.

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 20.07.2015r. Kod Nazwa badania Cena 104 ALAT 5,00 213 AMH antymulerian hormon 250,00 22 Amniopunkcja - wraz z oznaczeniem kariotypu płodu 1400,00 118 Amylaza 5,00 117 Amylaza trzustkowa 9,00 172 Androstendion 60,00

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAŃ 2014. I ANALITYKA OGÓLNA Mocz-badanie ogólne z osadem mocz 1 Mocz- mikroalbuminuria mocz 2

OFERTA BADAŃ 2014. I ANALITYKA OGÓLNA Mocz-badanie ogólne z osadem mocz 1 Mocz- mikroalbuminuria mocz 2 Nazwa badania OFERTA BADAŃ 2014 Materiał do badania Czas oczekiwania na wynik I ANALITYKA OGÓLNA Mocz-badanie ogólne z osadem mocz 1 Mocz- mikroalbuminuria mocz 2 Kamienie moczowe kamień moczowy Kał badanie

Bardziej szczegółowo

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o.

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. L.p. Nazwa pakietu Cena pakietu 1. Pakiet badań podstawowych (mocz badanie ogólne, OB, morfologia krwi, glukoza, cholesterol całkowity, ALT, mocznik) 90,00

Bardziej szczegółowo

BADANIE. załacznik nr 2

BADANIE. załacznik nr 2 załacznik nr 2 BADANIE liczba badań przewidziana na 24 miesiące 1. Elektroforeza białek w surowicy (Proteinogram) 40 2. Białko do elektroforezy 25 3. AFP Alfa-fetoproteina 2 4. P/c anty-hcv 10 5. Albuminy

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH DO CELÓW PROFILAKTYCZNYCH. Obowiązujący od 03.03.2014

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH DO CELÓW PROFILAKTYCZNYCH. Obowiązujący od 03.03.2014 CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH DO CELÓW PROFILAKTYCZNYCH Obowiązujący od 03.03.2014 Lp. Nazwa analizy Cena/zł HEMATOLOGIA 1 OB 6,50 zł 2 Leukocytoza 8,00 zł 3 Morfologia krwi z płytkami ( 16

Bardziej szczegółowo

Laboratorium. M i e j s k i e g o s z p i t a l a Z e s p o l o n e g o. zaprasza

Laboratorium. M i e j s k i e g o s z p i t a l a Z e s p o l o n e g o. zaprasza Laboratorium M i e j s k i e g o s z p i t a l a Z e s p o l o n e g o zaprasza Polecane badania: AspAT AlAT GGTP 5.00 zł 5.00 zł 5.00 zł Bilirubina 5.00 zł HBSAg 12.00 zł AntyHCV 35.00 zł Albuminy 5.00

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE ARTMEDIK

ŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE ARTMEDIK ŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE ARTMEDIK NAZWA BADANIA CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK ( dni ) Hematologia CENA BADANIA 1 Morfologia 5 diff 1 8,00 zł 2 Rozmaz krwi obwodowej 1 8,00 zł 3 Retikulocyty 1 7,00 zł 4 OB

Bardziej szczegółowo

Test ciążowy... ( Odczyn Waalera-Rosego... ( RF-czynnik reumatoidalny... ( WR...( Grupa krwi...( P/ciała anty Rh-D... (

Test ciążowy... ( Odczyn Waalera-Rosego... ( RF-czynnik reumatoidalny... ( WR...( Grupa krwi...( P/ciała anty Rh-D... ( Badania hematologiczne i koagulologiczne cena Koagulogram Czas i wskaźnik potrombinowy próba Quicka - INR)... Czas kaolnowo-kefalinowy APTT)... Fibrynogen... Rozmaz ręczny... Morfologia z rozmazem + płytki

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 10.02.2016r.

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 10.02.2016r. Kod Nazwa badania Cena 242 17 OH progesteron 80,00 104 ALAT 5,00 213 AMH antymulerian hormon 250,00 22 Amniopunkcja - wraz z oznaczeniem kariotypu płodu 1400,00 118 Amylaza 5,00 117 Amylaza trzustkowa

Bardziej szczegółowo

Chemia kliniczna - sprawdziany specjalne

Chemia kliniczna - sprawdziany specjalne Chemia kliniczna - sprawdziany specjalne 7 RKZ i elektrolity (e-scheme), przesyłanie wyników i odbiór raportów w formie elektronicznej z moŝliwością wykorzystania formy tradycyjnej. 3 próbki buforowanego

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa za 1 badanie

Cena jednostkowa za 1 badanie Załącznik nr 2. Formularz ofertowo cenowy. Nazwa Wykonawcy: Adres Tel. faks.. Nr konta NIP. Regon. Numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.. Pakiet nr 1 (pakiet analityczny) Lp. Rodzaj badania

Bardziej szczegółowo

Witamina D3 Metabolit 25 (OH) 115,00 ACTH 35,00 Kortyzol 35,00 17-hydroksykortykosteroidy w DZM 100,00 17-ketosterydy w DZM 90,00 Aldosteron 45,00

Witamina D3 Metabolit 25 (OH) 115,00 ACTH 35,00 Kortyzol 35,00 17-hydroksykortykosteroidy w DZM 100,00 17-ketosterydy w DZM 90,00 Aldosteron 45,00 Cennik ZUM M-P-K Mocz - badanie ogólne 10,00 OB 6,00 Morfologia krwi (pełna) 14,00 Morfologia krwi (podstawowa) 10,00 Rozmaz krwi (manualnie) 8,00 PT (INR) 12,00 APTT 12,00 Fibrynogen 14,00 D-dimer- ilościowo

Bardziej szczegółowo

Koszt bada (1x2) Cena badania 1 2 3

Koszt bada (1x2) Cena badania 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 120 2 Mocz - posiew + antybiogram 60 3 Posiew z pochwy i okolic odbytu w kierunku GBS 3 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 90 5 Wymaz z nosa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 18/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 18/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z dnia 10 kwietnia 2015 r. Załącznik do Zarządzenia nr 18/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z dnia 10 kwietnia 2015 r. Lp. Nazwa badania Cena badania w zł 1. ACTH 30 2. AFP 30 3. Albumina

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Centralne Laboratorium Kliniczne UCML ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk tel. 58 349 27 57

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Centralne Laboratorium Kliniczne UCML ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk tel. 58 349 27 57 UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Centralne Laboratorium Kliniczne UCML ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk tel. 58 349 27 57 UWAGA: Jeżeli badanie nie jest z zakresu opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu,

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH. Cena w zł RODZAJ BADANIA. Lp. I

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH. Cena w zł RODZAJ BADANIA. Lp. I Szpital św. Józefa Sp. z o.o. cennik nr 2 ul. Okrzei 27, Mikołów CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH Lp. I HEMATOLOGIA 1 Morfologia (12 parametrów) 7 2 Rozmaz krwi obwodowej 10 3 Retikulocyty 6 4 OB. 5 II KOAGULOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWKO stanowiący załącznik Nr 1 do umowy nr ZP/BP/ 2015

Załącznik nr 1 do SWKO stanowiący załącznik Nr 1 do umowy nr ZP/BP/ 2015 Załącznik nr 1 do SWKO stanowiący załącznik Nr 1 do umowy nr ZP/BP/ 2015 FORMULARZ OFERTOWY Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej tj. badań analitycznych i bakteriologicznych Udzielający

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490 INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490 ID: 1/KON/14 Warszawa, dnia 22.01.2014 r. WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Centralne Laboratorium Kliniczne UCML ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk. CENNIK USŁUG 2014 r.

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Centralne Laboratorium Kliniczne UCML ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk. CENNIK USŁUG 2014 r. UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Centralne Laboratorium Kliniczne UCML ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk UWAGA: Jeżeli badanie nie jest z zakresu opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK USŁUG Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA L.p. Rodzaj badania Cena netto w zł Stawka vat w % Cena brutto w zł DIAGNOSTYKA ANALITYCZNA 1 Aceton

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ PŁATNYCH LABORATORIUM ANALITYCZNEGO MIEJSKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W OLSZTYNIE

CENNIK BADAŃ PŁATNYCH LABORATORIUM ANALITYCZNEGO MIEJSKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W OLSZTYNIE 1. BADANIA ANALITYCZNE OGÓLNE CENA W ZŁ. Amfetamina 22.00 Badanie sporologiczne 200.00 Białko Bence-Jonessa immunofiksacja 180.00 Białko Bence-Jonessa jakościowo 5.00 Białko w moczu ilościowo 3.00 Białkomocz

Bardziej szczegółowo